Złoto kontynuuje wzrosty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoto kontynuuje wzrosty"

Transkrypt

1 Grudzień 2012 r. Złoto kontynuuje wzrosty Investor Gold FIZ - Alternatywna inwestycja w świecie zerowych stóp procentowych

2 Plan prezentacji Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna Rynek złota - Stopy zwrotu Rynek złota - Podsumowanie i prognoza INVESTOR GOLD FIZ

3 Światowe zasoby złota Wieża Eiffla 324m Po przetopieniu wszystkich światowych zasobów złota (161,000 ton złota) wystarczyłoby zaledwie na utworzenie sześcianu o krawędziach o długości 20 metrów. 300 m 115 m 57 m Światowe zasoby złota 20 m Źródło: World Gold Council

4 Podaż złota i jego posiadacze roczna podaż złota na rynek [tony] wydobyte zasoby złota (170 tys. ton) Źródło: World Gold Council

5 W październiku 2012 roku realna stopa procentowa w USA wynosiła -2,0% (w takim tempie w ostatnim roku inflacja zmniejszyła wartość nabywczą USD). Gdy inflacja zmniejsza wartość, siłę nabywczą USD rośnie popyt na złoto jako aktywo chroniące przed inflacją. Wraz z rosnącym popytem rośnie cena złota. (Główna stopa procentowa USA 0,2%, Inflacja 2,20%) Roczne stopy zwrotu ze złota i srebra w zależności od realnych stóp procentowych w USA

6 Ujemne stopy procentowe sprzyjają wzrostom cen złota Realne stopy procentowe, a trend cen złota Źródło: Erste Group Research, Datastream

7 Czy kraje BRIC zwiększą swoje rezerwy złota? Źródło: World Gold Council dane czerwiec 2011

8 Rosnący popyt ze strony banków centralnych Kwartalne zakupy złota przez banki centralne [tony] Źródło: Thomson Reuters GFMS, World Gold Council

9 Zmiana trendu po kilkudziesięciu latach mocnej wyprzedaży Podaż/popyt netto ze strony banków centralnych [tony złota] Źródło: Thomson Reuters GFMS, World Gold Council, P = prognoza na II półrocze 2012

10 Czy (lub raczej jak) Chiny skupują złoto? Eksport złota z Hong Kongu do Chin [kwartalnie w tonach] Źródło: Hong Kong Census and Statistic Dept, Reuters

11 Świat jeszcze nigdy nie był tak zadłużony jak teraz. Dług / PKB (%) grupy G-20 wynosi już 109%! Na początku kryzysu w 2007 roku wskaźnik ten był na poziomie 78%. Źródło: The Economist World In 2011 na podstawie danych IMF

12 123% 112% 107% 99% Dług publiczny / PKB wybranych krajów 250% 236% 200% 161% 150% 100% 89% 88% 88% 79% 79% 65% 60% 50% 0% 56% 49% 36% 22% 8% Rośnie ryzyko kredytowe wielu państw, które bieżący dług mogą pokryć jedynie dodrukiem nowego pieniądza/długu lub zewnętrzną pomocą. Dane na , Źródło:

13 Dług publiczny USA Dług publiczny USA stanowi już około 100% PKB. Decyzja Kongresu USA z umożliwiła dalsze zadłużanie kraju o ponad 2 biliony USD, do 16,4 bln USD.

14 Dług publiczny USA Dług publiczny USA wynosi już ponad 16 bilionów USD, zbliża się szybko do limitu zadłużenia USA (16 bilionów 400 miliardów USD) i powiększa się w tempie 150 mln USD/godz. Dziennie rośnie zatem o około 3 miliardy USD! Czy dług ten uda się kiedyś spłacić? Jeśli tak, to w jaki sposób? Źródło: , godz. 14:00

15 W czasie 3 lat FED wydrukował 2,5 biliona USD W celu obsługi coraz większego zadłużenia i pobudzenia gospodarki USA, w ramach I oraz II edycji tzw. Quantitive Easing wydrukowano 2,5 biliona USD (wartość PKB USA wynosi 14 bilionów USD). Złota dodrukować się nie da

16 Zwiększanie podaży pieniądza na świecie mld USD Japoński Bank Centralny Bank Centralny Anglii Rezerwa Federalna USA Europejski Bank Centralny zwiększenie płynności systemu finansowego, przez główne banki centralne świata Źródło: Bloomberg

17 Ceny złota (zindeksowane do 100) w latach oraz od 1999 do teraz Źródło: Erste Group Research

18 Złoto nadal bardzo tanie względem akcji Złoto opłaca się trzymać kiedy jest niedowartościowane względem akcji, a jego ceny rosną szybciej. Przy wysokich wartościach wskaźnika ( ) należy wymienić złoto na akcje. Cena złota [USD] / wartość indeksu akcji S&P źródło: obliczenia własne na podstawie kwotowań złota i S&P500, dane miesięczne od 1900 roku z serwisu stooq.com

19 Złoto zachowuje się obojętnie w stosunku do rynków akcji. Potrafi rosnąć zarówno podczas hossy, jak i podczas bessy na rynkach akcji Źródło: World Gold Council - Okres Korelacja określa w jakim stopniu klasy aktywów są współzależne. Może zawierać się w przedziale od -1 (korelacja ujemna), przez 0 (brak korelacji) do +1 (korelacja dodatnia). Korelacja ujemna oznacza, iż gdy wartość jednej klasy aktywów rośnie to wartość drugiej klasy aktywów maleje Korelacja zerowa oznacza, iż zmiana wartości jednej klasy aktywów nie określa zmiany drugiej klasy aktywów Korelacja dodatnia oznacza, iż gdy wartość jednej klasy aktywów rośnie to wartość drugiej klasy aktywów rośnie

20 Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna Rynek złota - Stopy zwrotu Rynek złota - Podsumowanie i prognoza INVESTOR GOLD FIZ

21 Niska zmienność cen poprzedzała znaczne wzrosty cen złota Dzienna zmienność cen [%] złota na tle kursu złota [USD] Źródło: obliczenia własne

22 Średnioterminowy sygnał kupna Odchylenie standardowe od średniej stopy zwrotu (12-mies. rolowanie) złota Źródło: USFunds; Bloomberg

23 Kolejne poziomy oporu: $/oz oraz $/oz Analiza techniczna: wybicie z niemal rocznego trójkąta konsolidacji Źródło: StockCharts.com

24 Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna Rynek złota - Stopy zwrotu Rynek złota - Podsumowanie i prognoza INVESTOR GOLD FIZ

25 Stopy zwrotu z wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce skumulowane bony 17.3% ropa 57.3% miedź 48.8% miedź 42.2% ropa 40.4% miedź 39.5% ropa 57.8% bony 5.7% miedź 138.5% miedź 32.8% złoto 10.2% złoto 474.8% US T2yr 5.1% złoto 22.9% WIG % ropa 33.6% miedź 37.3% WIG % złoto 31.1% złoto 5.5% ropa 87.3% złoto 29.5% ropa 8.2% miedź 307.2% złoto 2.5% bony 10.8% S&P % WIG % WIG % złoto 23.1% miedź 6.5% US T2yr 3.3% WIG % WIG % bony 4.3% ropa 269.0% S&P % miedź 6.6% złoto 21.7% S&P % złoto 17.9% S&P % WIG20 5.2% S&P % złoto 24.8% ropa 14.8% US T2yr 0.6% bony 106.5% miedź -21.8% US T2yr 3.3% bony 5.7% bony 6.0% bony 6.4% US T2yr 4.4% US T2yr 4.8% WIG % S&P % S&P % S&P % US T2yr 34.8% ropa -26.0% WIG20-2.7% ropa 4.2% złoto 4.9% US T2yr 3.1% bony 4.3% bony 4.2% miedź -53.9% bony 6.7% bony 4.2% WIG % WIG % WIG % S&P % US T2yr 1.8% US T2yr 2.0% S&P % ropa -0.3% S&P % ropa -55.7% US T2yr 0.9% US T2yr 1.1% miedź -22.6% S&P % bony rentowność polskich 52-tyg. bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku US T 2yr rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji (2-years treasury notes) o terminie zapadalności 31 grudnia WIG20 akcje polskie, S&P500 akcje amerykańskie złoto gold spot (XAUUSD), miedź, ropa kontrakty futures źródło: obliczenia własne na podstawie danych z serwisu bony, WIG20 w PLN, UST2yr, S&P500, złoto, miedź, ropa w USD

26 Investor Gold FIZ na tle metali szlachetnych Źródło: obliczenia własne, dane z serwisu Investors TFI

27 Zmiana wartości Investor Gold Otwarty od rozpoczęcia działalności subfunduszu ( ) Źródło: Dane na Inwestycja na rynku złota poprzez fundusze DWS Gold Plus (EUR) oraz DWS Gold and Precious Metals Equities (USD) Ryzyko walutowe PLN/EUR oraz PLN/USD - Zabezpieczone

28 Wyniki Investor Gold Otwarty od uruchomienia na tle złota Zmiana cen złota w USD, EUR oraz jednostki uczestnictwa Investor Gold Otwarty kat. A Źródło: Investors TFI, stooq.com, okres

29 Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna Rynek złota - Stopy zwrotu Rynek złota - Podsumowanie i prognoza INVESTOR GOLD FIZ

30 Podsumowanie i prognozy Najważniejsze naszym zdaniem czynniki przemawiające za wzrostem cen złota w średnim i dłuższym terminie: Czynniki fundamentalne Ujemne realne stopy procentowe Zakupy złota przez banki centralne Wysokie zadłużenie i dodruk pieniądza Analiza techniczna Wybicie z rocznego trójkąta konsolidacyjnego Niski wskaźnik dziennej zmienności cen zwykle poprzedzający znaczne wzrosty cen złota Nasze prognozy cen złota: Przełom 2012/13: USD/oz Do końca 2013 roku: USD/oz

31 Prognozy dotyczące ceny złota Cena złota w 2012 r.: Deutsche Bank: $2000/oz Cena złota w 2013 r.: Investors TFI: $2400/oz Cena złota w 2013 r.: Citibank: $2500/oz Cena złota w 2016 r.: Standard Chartered: $5000/oz

32 Grudzień 2012 r. Investor Gold FIZ

33 Zarządzający funduszem Investor Gold FIZ Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu MBA University of Minnesota. Z Investors TFI związany od 2012 roku jako zarządzający funduszem. W latach prowadził działalność doradczo-konsultingową. W latach zatrudniony w Procter&Gamble jako Analityk Finansowy, a następnie jako Corporate Finance Manager. Piotr Dziadek, Zarządzający Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył Podyplomową Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania na kierunku bankowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także uczestniczył w programie rozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerskich organizowanym przez Canadian Management Institute. Posiada licencję Maklera papierów Wartościowych nr 482. Od 2011 r. Wiceprezes Zarządu Investors TFI i Prezes Zarządu Investors Holding. Jarosław Niedzielewski, Zarządzający Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 110. Od 2000 roku zarządza funduszami akcji, od 1 września 2005 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, od 1 stycznia 2008 roku pełni funkcję Chief Investment Officer (CIO).

34 Charakterystyka polityki inwestycyjnej Investor Gold FIZ Fundusz Investor Gold FIZ daje możliwość inwestowania w metale szlachetne. Strategia oparta jest o stałą ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota. Wielkość ekspozycji jest regulowana w zależności od koniunktury rynkowej. Portfel oparty jest o: kontrakty terminowe i opcje, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu dodatkowo może być uzupełniony akcjami spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych w okresie spodziewanej dobrej koniunktury ekspozycja na rynek złota (ew. srebra, platyny, palladu) jest zwiększana, może być uzupełniona akcjami w/w spółek zabezpieczane ryzyko kursu walut, żeby nie wpływało na wyniki funduszu

35 Podstawowe dane ( ) Fundusz Investor Gold FIZ jest pierwszym i największym funduszem złota w Polsce. Przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych oraz instytucji finansowych, m.in. OFE, funduszy inwestycyjnych, private bankingu. aktywa: 146,3 mln zł, wartość certyfikatu: 2 550,27 zł, wyceny na koniec każdego miesiąca okresowe publiczne emisje, możliwość umorzenia na koniec każdego miesiąca certyfikaty notowane na GPW w Warszawie, rynek podstawowy, skrócona nazwa INVGLDFIZ najlepszy wynik inwestycyjny w 2010 roku: +64%, m.in. nagroda Złoty Portfel Gazety Parkiet wynik inwestycyjny od uruchomienia funduszu: +155,03% od października 2006 (+16,3% rocznie)

36 Opłaty i prowizje Towarzystwo pobiera dwa rodzaje opłat za zarządzanie funduszem Investor Gold FIZ: Stała roczna opłata za zarządzanie w wysokości 3% wartości aktywów netto funduszu Prowizja za wyniki w wysokości 20% zysku, pobierana tylko, gdy zysk w skali roku przekroczy 15% Publikowane wyniki miesięczne uwzględniają już opłatę stałą i prowizję za wyniki. Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów Investor Gold FIZ wynosi od 1% do 4% wartości ceny emisyjnej certyfikatu w zależności od zainwestowanej kwoty. wielkość zapisu do 100 certyfikatów włącznie od 101 do 150 certyfikatów włącznie od 151 do 200 certyfikatów włącznie powyżej 200 certyfikatów opłata 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Towarzystwo nie pobiera opłaty za umorzenie certyfikatów Investor Gold FIZ.

37 Kupno i sprzedaż certyfikatów Investor Gold FIZ Certyfikaty inwestycyjne Investor Gold FIZ można nabyć na dwa sposoby: W trakcie okresowych subskrypcji, składając i opłacając prawidłowo zapis w terminie, zapisy przyjmuje m.in. Dom Inwestycyjny Investors. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Należy posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnym biurze/domu maklerskim i złożyć zlecenie za pośrednictwem tej instytucji. Wyjście z inwestycji można zrealizować na dwa sposoby: Sprzedać na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jeśli są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w biurze/domu maklerskim. Złożyć wniosek o wykupienie nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest dzień wykupu. Certyfikaty są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Sposób płatności podatku od zysków kapitałowych związany jest ze sposobem wyjście z inwestycji.

38 Disclaimer Materiały zawarte w niniejszej prezentacji mają wyłącznie charakter promocyjny/informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków. Zawarte informacje nie stanowią i nie mogą być traktowane jako rekomendacje nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy oraz doradztwa finansowego, prawnego lub inwestycyjnego, jak również nie stanowią one oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Fundusze są przeznaczone dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Szczegółowe informacje dotyczące jednostek uczestnictwa, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz opłatach, podatkach i sposobie umorzeń zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w punktach dystrybucji funduszy oraz opublikowanym na stronach Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość jednostek może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty.

39 Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający w Investors TFI Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zebra Tower ul. Mokotowska Warszawa tel

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2012: Docelowa cena, IV kw. 2012: Docelowa cena, 2013 rok: 1690 USD/oz 2000 USD/oz 2400 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2012 Główne

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku Grzegorz Łętocha BPH TFI 31 marca 2011 Agenda Dlaczego warto inwestować w surowce? podstawowe statystyki zabezpieczenie przed inflacją koniunktura na rynku surowców

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Tym razem rządzi strach Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach Kryzys zadłużenia Beata Kielan

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV Sebastian Buczek Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, kwiecień 2010 r. 2 Agenda Kim jesteśmy? Co do tej pory

Bardziej szczegółowo

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kwiecień 2015 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Rynek akcji Wysokie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo