Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

2 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień r. 12 dziadkowie (w tym 1 inny powiat) Spokrewnione 15 (wstępni i rodzeństwo) 3 rodzeństwo 6 spokrewnieni w linii bocznej (w tym 2 inny powiat) Niezawodowe 8 2 niespokrewnione Rodziny zawodowe 3 które funkcjonują jako zawodowe rodziny do 31 grudnia 2014r.

3 Nowe zadania Powiatu Starosta wyznacza organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 1. Nabór kandydatów na rodziny zastępcze. 2. Kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów do rodzin zastępczych. 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. 4. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych. 5. Pomoc dla rodzin zastępczych (w tym grupy wsparcia). 6. Organizowanie wolontariatu. 7. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 8. Zapewnienie pomocy prawnej. 9. Okresowa ocena sytuacji dziecka w rodzinach zastępczych. 10. Działalność diagnostyczno konsultacyjna w celu pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze. 11. Szkolenie i wspieranie psychologiczno pedagogiczne dla osób będących rodzinami zastępczymi i dla rodziców biologicznych dzieci w rodzinach zastępczych. 12. Badania psychologiczno pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze. 13. Zapewnienie rodzinom zastępczym poradnictwa wzmacniającego ich kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. 14. Coroczne sprawozdania efektów pracy Staroście i Radzie Powiatu. 15. Zgłaszanie do Ośrodka Adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. 16. Organizowanie opieki nad dzieckiem z rodziną zastępczą na czas urlopu lub zdarzenia losowego.

4 Nowe zadania Powiatu Organizator wyznacza koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 1. Pomoc rodzinom zastępczym w realizowaniu pieczy zastępczej. 2. Przygotowanie planu pomocy dziecku. 3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów miedzy rodzinami zastępczymi a rodzinnymi domami dziecka. 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci. 5. Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacja prawną. 6. Udzielanie wsparcia usamodzielnionym. 7. Coroczne sprawozdania z efektów pracy do organizatora pieczy zastępczej. Powołanie Zespołu ds. pieczy zastępczej: - koordynator, - psycholog, - prawnik, - pedagog terapeuta rodzinny, - pracownik socjalny, Obecnie osoby te wchodzą w skład - pracownik służby zdrowia, Zespołu interdyscyplinarnego - przedstawiciel policji, do pracy z dzieckiem i rodziną - przedstawiciel placówki wsparcia dziennego

5 Pomoc dla rodzin zastępczych i wychowanków wynikająca z Ustawy Obligatoryjne koszty utrzymania dziecka (kwoty nie mniejsze, niż) i pomocy dla rodzin zastępczych: - rodzina spokrewniona 660,00 zł/ m-c - rodzina zawodowa, niezawodowa lub rodzinny dom dziecka 1.000,00 zł/m-c - dodatek na dziecko z orzeczeniem 200,00 zł/m-c - dodatek na dziecko, do którego stosuje się ustawę o p.n. 200 zł/m-c Fakultatywne koszty utrzymania dziecka i pomocy dla rodzin zastępczych: - dofinansowanie do wypoczynku dzieci od 6 18 lat (bez określonej kwoty) propozycja 300,00 zł na dziecko - jednorazowo na przyjęcie dziecka (bez określonej kwoty) propozycja 1.500,00 zł - jednorazowo lub okresowo na zdarzenie losowe (bez określonej kwoty) propozycja 1.000,00 zł - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin niezawodowych i zawodowych przy pozytywnej opinii organizatora (czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energie elektryczną, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antena zbiorcza, abonament RTV, usługi telekomunikacyjny) (bez określonej kwoty) propozycja 1.000,00 zł/m-c Obligatoryjnie dla rodzin zastępczych zawodowych z więcej niż 3 dziećmi - remont lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych (bez określonej kwoty) propozycja 3.000,00 zł

6 Wynagrodzenie rodzin zastępczych: - rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka nie mniej niż 2.000,00 zł/m-c (obecnie 2.058,75 zł) - rodziny pomocowe (jeżeli jest nią rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka) nie mniej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie) propozycja 500,00 zł/m-c - w rodzinach zawodowych lub niewodowych, gdy przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudnienie osoby do pomocy (bez określonej kwoty) propozycja 1.500,00 zł Koszty szkoleń: - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze (bez określonej kwoty) propozycja 4.000,00 zł - szkolenia dla rodzin zastępczych (bez określonej kwoty) propozycja 3.000,00 zł - poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia (bez określonej kwoty) propozycja 5.000,00 zł Pomoc dla osób usamodzielnianych: 1) pomoc na kontynuowanie nauki nie mniej niż 500,00 zł/m-c 2) pomoc na usamodzielnienie z rodziny zastępczej spokrewnionej nie mniej niż 3.300,00 zł (3 lata pobytu) 3) pomoc na usamodzielnienie z rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej, nie mniej niż ,00 zł powyżej 3 lat pobytu, ,00 zł 2-3 lata pobytu, ,00 zł 1-2 lat pobytu 4) pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1.500,00 zł (w przypadku osoby niepełnosprawnej nie mniej niż 3.000,00 zł)

7 Współfinansowanie gmin Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych po 1 stycznia 2012r.: - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

8 Symulacja finansowa skutki współfinansowania dla Gmin od dnia r. Rodziny zastępcze (założenie 4 dzieci za każde dziecko średnio 1.000,00 zł przez 12 miesięcy) 10% w pierwszym roku 30% w drugim roku 50% w trzecim roku i następnych latach 4.800, , ,00 Liczba rodzin zastępczych utworzonych w latach (do r.) Gmina Koniusza Koszyce Nowe Brzesko Pałecznica Proszowice Radziemice Liczba rodzin Liczba dzieci Placówki opiekuńczo wychowawcze (założenie 4 dzieci za każde dziecko średnio 4.000,00 zł przez 12 miesięcy) 10% w pierwszym roku 30% w drugim roku 50% w trzecim roku i następnych latach , , ,00 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w latach (do r.) Gmina Koniusza Koszyce Nowe Brzesko Pałecznica Proszowice Radziemice Liczba dzieci

9 Skutki finansowe dla Powiatu w 2012r. wynikające z wprowadzenia Ustawy Treść Uwagi Pomoc dla rodzin zastępczych, w tym: wynagrodzenia i zatrudnienie pomocy domowej, , ,00 Szkolenia 3.600, ,00 Koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty finansowane z innych powiatów Pomoc dla rodzin zastępczych (fakultatywne) Pomoc dla wychowanków Zespół interdyscyplinarny; Zespół ds./ pieczy zastępczej , , , , , , ,00 10 m-cy w ramach POKL 3 m-ce z budżetu PCPR W 2013r. całkowite finansowanie z budżetu PCPR (średnie koszty 12mcy x 5.000,00 zł = ,00 zł) W związku z działalnością Zespołu interdyscyplinarnego do pracy z dzieckiem i rodziną udało się utrzymać w rodzinie naturalnej 15 dzieci, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności w wysokości ,00 zł.

10 Plany i prognozy na 2012r. Liczba rodzin utworzonych w okresie r. 4 rodziny z 5 dzieci ( w tym 2 spokrewnione) 2010r. 4 rodziny z 4 dzieci (w tym 2 spokrewnione) 2011r. 3 rodziny z 5 dzieci (niezawodowe) Razem 11 rodzin Do końca 2011r. możliwa konieczność umieszczenia 6 dzieci w pieczy zastępczej. Plan na 2012r. Łącznie rodzin 25 rodziny z 41 dziećmi, w tym z innych powiatów 3 rodziny z 4 dzieci. Natomiast w zawodowych rodzinach zastępczych z innych powiatów przebywa 4 dzieci. Prognoza na 2012r. Na rok 2012 zaplanowano do utworzenia 4 rodziny z 6 dzieci (spokrewnione i niezawodowe) 1) rodziny spokrewnione 17 rodzin z 24 dziećmi 2) rodziny niezawodowe 10 rodzin z 14 dzieci 3) rodziny zawodowe 3 rodziny z 12 dziećmi (przekształcenie 1 rodziny niezawodowej w zawodową rodzinę zastępczą) Łącznie: liczba rodzin- 30 liczba dzieci 50 Prognoza na rok 2013r. 1.Rodziny spokrewnione -23 rodziny z 29 dziećmi 2.Rodziny niezawodowe 16 rodzin 19 dzieci 3.Rrodziny zawodowe 3 rodziny 13 dzieci Łącznie 42 rodziny, 61 dzieci Prognoza na rok 2014 Spokrewnione -26 rodzin 31 dzieci Niezawodowe 18 rodzin 23 dzieci Rodziny zawodowe 3 rodziny - 15 dzieci Łącznie - 47 rodzin, 69 dziećmi

11 Plany i prognozy na 2012r. c.d. Rodziny zastępcze, które w 2012r. nie posiadają 3-letniego doświadczenia jako rodziny zastępcze muszą zostać objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Planuje się zatrudnić 1 koordynatora i powołać Zespół ds. pieczy zastępczej (przekształcenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w lutym 2010r.) finansowanego w 2012r. przez 10 miesięcy w ramach PO KL, a przez 2 miesiące z budżetu PCPR.) Docelowo do 2015r. planuje się w powołanym w PCPR Zespole ds. pieczy zastępczej zatrudnić następujące osoby: - kierownika Zespołu, - 3 koordynatorów, - pedagoga terapeutę rodzinnego, - pracownika socjalnego, - psychologa, - prawnika. W 2015r. na terenie powiatu proszowickiego formami rodzinnej pieczy zastępczej będą rodziny zastępcze : spokrewnione niezawodowe zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego specjalistyczna rodzina zastępcza

12 Założenia do budżetu dotyczące pieczy zastępczej na rok 2012 Rodzinna piecza zastępcza 1) Powołanie Zespołu d/ s. pieczy zastępczej - zatrudnienie koordynatora 1 etat 2.600,00 zł (brutto + ZUS) x 12 m-cy = ,00 zł 2) Szkolenia - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 4.000,00 zł - szkolenia dla rodzin zastępczych 3.000,00 zł - terapia rodzin i rodzinne poradnictwo specjalistyczne 5.000,00 zł W/w zadanie zostanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert 3) Limit rodzin zawodowych na rok rodziny x 2.846,00 (brutto + ZUS) x 12 m-cy = ,00 zł wynagrodzenie 4) Rodziny pomocowe 3 rodziny x 588,00 zł (brutto + ZUS) = 1.764,00 zł (wynagrodzenie) (w ciągu jednego miesiąca, gdy rodziny zawodowe będą przebywać na urlopie) 5) Pomoc domowa 2 osoby x 1.763,25 zł (brutto + ZUS) x 12 m-cy = ,00 zł 6) Miesięczna pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych (pomoc w przedziale 660,00 zł 1.200,00 zł) = ,00 zł 7) Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych (np. czynsz, opłaty za prąd, wodę, gaz, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi telekomunikacyjne) 3 rodziny x 1.000,00 zł x 12m-cy = ,00 zł 8) Pomoc na kontynuowanie nauki 14 osób x 500,00 zł x 12 m-cy = ,00 zł 9) Pomoc na usamodzielnienie dla 14 osób (w przedziale 1.650,00 zł 6.600,00 zł) = ,00 zł 10) Pomoc na zagospodarowanie 10 osób x 1.500,00 zł = ,00 zł

13 11) Nowe rodziny spokrewnione 3 dzieci x 660,00 zł x 12 m-cy = ,00 zł 12) Nowe rodziny niezawodowe 3 dzieci x 1.000,00 zł x 12m-cy = ,00 zł 13) Nowi wychowankowie kontynuujący naukę 3 osoby x 500,00 zł x 12 m-cy= ,00 zł Razem: ,00 zł Zadania fakultatywne Pomoc dla rodzin zastępczych: 1) dofinansowanie do wypoczynku letniego 30 dzieci x 300,00 zł = 9.000,00 zł 2) jednorazowa pomoc na przyjecie dziecka do rodziny 10 dzieci x 1.500,00 zł = ,00 zł 3) zdarzenie losowe 10 dzieci x 1.000,00 zł = ,00 zł 4) remont mieszkania dla rodzin zawodowych 3 rodziny x 3.000,00 zł = 9.000,00 zł 5) środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin niezawodowych 10 rodzin x 1.000,00 zł x 12m-cy = ,00 zł Razem: ,00 zł

14 Instytucjonalna piecza zastępcza Lp. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 1. Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej 2. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu Liczba dzieci umieszczonych Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ,60 x 12m-cy = , ,27 x 12m-cy = ,24 3. Dom Dziecka w Sieborowicach ,90 x 3dzieci x 12 m- cy = ,40 4. Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej 5. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni ,34 x 12 m-cy = , ,08 x12 m-cy = , Założenie podwyższenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w stosunku do roku 2011 ewentualna możliwość umieszczenia 4 dzieci w 2012r. średnie podwyższenie kosztu utrzymania o 500 zł x 4 dzieci x 12m-cy = , zł x 11 dzieci x 12 m- cy = ,00 Razem : zł

15 Na terenie powiatu będzie funkcjonowało Ognisko Wychowawcze jako zadanie zlecone przez Zarząd Powiatu Proszowickiego Caritas Diecezji Kieleckiej dla 15 dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego. Natomiast Powiat Proszowicki nadal będzie na wniosek Sądu Rodzinnego kierował dzieci z terenu Powiatu do placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego, funkcjonujących na terenie innego powiatu. W roku 2011 powiat Proszowicki zawarł porozumienia w sprawie finansowania za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego Powiatu z nastepujący powiatami Powiat Krakowski 4 osoby Powiat Bocheński 2 osoby Powiat Kazimierza Wielka -1 osoba Powiat Nowy Sącz -1 Powiat Miechów 2 osoby Powiat Dąbrowa Tarnowska -1 osoba Ogółem za rok 2011r. kwota ,52 zł Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce to kwota zł

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Szczecin Adres: 7-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Grudziądz Adres: 86-300 Grudziądz Hallera 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: SP Powiat Nakielski Adres: 89-100 Nakło nad Notecią Dąbrowskiego 46/46 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014

3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014 Załącznik Nr 1 3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014 Opracowanie: Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie Leszno 2012 1 Wstęp... 3 1. Cele Programu na lata

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57 Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO Załącznik nr 2 Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Powiat : Adres: WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr /2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2012 r. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2012-2014 Spis treści I. Wstęp. 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXIV/284/13 z dnia 22 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Prawo 2017-07-07 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 697) wybrane przepisy dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 32. 1. Piecza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego

Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATU LĘBORSKIEGO NA 2012-2014 Lębork, marzec 2012 roku Zawartość: I. Wprowadzenie... 3 II. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa INSTYTUCJE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza:

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i

GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i przyczyn kryzysu b) wzmocnienie roli i funkcji rodziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014 1 1. Uwarunkowania prawne Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 r.

Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 r. Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 r. Umowy i decyzje Działające na podstawie dotychczasowych przepisów: 1) spokrewnione z dzieckiem rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załacznik do Uchwały Nr VI/41/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2015 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 Świecie 2015 rok 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp str. 3 II. Powiązanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015-2017 Sokołów Podlaski 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE 5 2.1. Rodzaje rodzin zastępczych

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 177).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 177). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 217-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ o poselskim projekcie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWIATU. w związku ustawą z dnia 9 czerwca 2011. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZADANIA POWIATU. w związku ustawą z dnia 9 czerwca 2011. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ZADANIA POWIATU w związku ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z dnia 21 lipca 2011 r. Nr 149, poz.887 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

System pieczy zastępczej w Polsce

System pieczy zastępczej w Polsce System pieczy zastępczej w Polsce służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Działania prewencyjne Zgodnie z nowelą KRiO z 2016 roku, dziecko może trafić do pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011

Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011 Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 29 września 2011 Zadania własne gmin - Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; tworzenie możliwości podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA 2012-2014 ZA 2012 ROK MARZEC 2013 WPROWADZENIE Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA Załącznik do uchwały Nr XVIII/206/2015 Rady Miejskiej Kalisza Z dnia 29 grudnia 2015 r. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA 2016-2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP1 2. DIAGNOZA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 1. Zezwolenie starosty na prowadzenie placówki Wzór Nr 2. Zezwolenie wójta na prowadzenie placówki Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 4. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Praca z rodziną. GMINA odpowiedzialny wójt. Rodzina. Wywiad środowiskowy. Asystent rodziny. Max 20 rodzin

Praca z rodziną. GMINA odpowiedzialny wójt. Rodzina. Wywiad środowiskowy. Asystent rodziny. Max 20 rodzin Praca z rodziną GMINA odpowiedzialny wójt Placówka wsparcia dziennego Rodzina wspierająca Rodzina przeŝywająca trudności Informacja do OPS Wywiad środowiskowy Przydzielenie asystenta Asystent rodziny Max

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ORGANIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Podział kompetencji: GMINA POWIAT SAMORZĄD Województwa wspieranie rodziny piecza zastępcza piecza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Organ sporządzający sprawozdanie

Organ sporządzający sprawozdanie Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda: Adres: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 Tabela

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie wraz z zestawieniem potrzeb

Bardziej szczegółowo

za... kwartał 20... r. A. Świadczenia należne w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej Liczba świadczeń Wyszczególnienie

za... kwartał 20... r. A. Świadczenia należne w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej Liczba świadczeń Wyszczególnienie WZÓR (pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie) Wojewoda/gmina 1.. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej za... kwartał 20... r. A. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Załącznik Nr 2 do sprawozdania ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I EFEKTÓW PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013 ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA 2015-2017 Strona1 Spis treści Wstęp.3 I. Podstawy prawne programu.4 II. Charakterystyka pieczy zastępczej.6

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZGIERSKIM NA LATA 2015-2017 OPRACOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Zgierz 2015 r. SPIS TREŚCI: Wstęp 5 I. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014

Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia roku. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2013-2015

Uchwała nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia roku. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2013-2015 Uchwała nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2013-2015 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Jak wdrożyć ustawę i nie wydać ani grosza? Zgromadzenie Ogólne ZPP Ossa 12 kwietnia 2012 r.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Jak wdrożyć ustawę i nie wydać ani grosza? Zgromadzenie Ogólne ZPP Ossa 12 kwietnia 2012 r. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Jak wdrożyć ustawę i nie wydać ani grosza? Zgromadzenie Ogólne ZPP Ossa 12 kwietnia 2012 r. Słownik RZ rodzina zastępcza RZZ rodzina zastępcza zawodowa RDD

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Projekt Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Radom, 2012 r. 1 I. Wstęp Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo gwarantują

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ EFEKTÓW PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata

Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012 roku Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata 2012-2014 Zwoleń, 2012 rok Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYDGOSZCZY W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYDGOSZCZY W 2015 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYDGOSZCZY W 2015 ROKU 1 SPIS TREŚCI I. Regulacje prawne dotyczące realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016 Września 2013r. i SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CHARAKTERYSTYKA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM 3 III. LIMIT RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Nr XV/86/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Złotów 2012 1 Spis Wstęp 2 1. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.21.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust. 1 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Krzeszowice, dnia 14 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z 22 marca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z 22 marca 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z 22 marca 2013 r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWEJ SOLI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ na lata 2013-2015 Nowa Sól,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną

Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną Merytoryczne Omówienie ustawy z dnia 9 CZERWCA 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Co zawiera projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza Wspieranie rodzin i piecza zastępcza Wspieranie rodziny Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić

Bardziej szczegółowo

USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej art. 93 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze ( powiat); 2) regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze ( samorząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach wyznaczony przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załącznik do UCHWAŁY NR 172/XXVIII/2017 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2017-2019 Września 2017r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016. Świebodzin, dnia 24 marca 2017 SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016. Na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Świebodzińskim zostało wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 roku Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 1 Spis treści: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014.

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Załącznik nr 2 Raport z w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr../2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia.. czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr../2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia.. czerwca 2012 roku UCHWAŁA Nr../2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia.. czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załacznik do Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr. z dnia.. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 Golub-Dobrzyń 2016 1 Spis treści: I. Wstęp...3 II. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017 W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017 PCPR R A W I C Z Rawicz, 2015 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 4 3.ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik Do Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr VI/62/2012 Z dnia 29 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Kłodzko 2012 Spis treści I. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH Strzelce Opolskie, kwiecień 2013 rok Strona 0 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015 roku

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015 roku Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ . Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim na lata 2015-2017 Sławno, 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 4 1.1. Zadania gminy 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R.

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R. FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 014 R. DO 30 WRZEŚNIA 014 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizuje zarówno zadania powiatu jak i organizatora

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ WARSZAWA 2015 POWIAT WODZISŁAW Powiat Wodzisław leży w województwie śląskim i obejmuje pięć gmin: Marklowice, Mszana, Godów i Lubomia i cztery miasta:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XV/163/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012 2014 CHOJNICE 2012 Spis treści 1.Wstęp...3 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ na lata

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ na lata Załącznik do Uchwały Nr.../.../12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia...lipca 2012 r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ na lata 2012 2014 Wołów, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

1. Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Świetlica dla dzieci Horyzont

1. Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Świetlica dla dzieci Horyzont Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach na podstawie z art. 179 ust 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., który stanowi: w terminie do 31 marca każdego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014 Powiat Świecki Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014 Zadania pomocy społecznej wynikające z art. 19 i 20 ustawy o pomocy społecznej w Powiatach wykonują

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego. z dnia.. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej

Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego. z dnia.. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Uchwała Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Na podstawie art. 180 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZASTĘPCZEJ

Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZASTĘPCZEJ Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZMIANY W USTAWIE O WSPARCIU RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ Pierwsza nowelizacja ustawy 14 grudnia 31 grudnia 2011 r. prace w Sejmie i Senacie nad nowelizacją ustawy

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 355 Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy 426.866 750 Administracja publiczna 426.866 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326.966 2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo