GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!"

Transkrypt

1 GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

2 GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny Sandomierskiej Powierzchnia: ok. 75 km 2 Ludność: ok. 10,5 tys.

3 SKANALIZOWANI W 100%! Chęć rozwoju ekologicznego, infrastrukturalnego i technicznego, jak również dołączenie do nowocześnie rozwiniętych gmin Polski oraz regionów Europy sprawiła, iż budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice stała się priorytetem inwestycyjnym

4 CZTERY ETAPY SUKCESU Sieć sanitarna dla miejscowości Mikołajowice i Sieciechowice wraz z kolektorem przerzutowym do oczyszczalni ścieków w Tarnowie, Phare INRED, Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogumiłowice i Ostrów, NFOŚiGW, Gospodarczy Rozwój Tarnowa, Phare SSG 2002, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice Aglomeracja Tarnów Zlewnia Dunajec, POIiŚ na lata ,

5 SIEĆ SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJOWICE I SIECIECHOWICE WRAZ Z KOLEKTOREM PRZERZUTOWYM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE Termin realizacji: Dofinansowanie: Phare INRED Wartość projektu: ,61 Euro Kwota dofinansowania: ,95 Euro Podłączono 300 budynków do kanalizacji sanitarnej z natychmiastowym efektem oczyszczenia ścieków. Wybudowanie kolektora zrzutowego do istniejącej oczyszczalni ścieków pozwoliło w konsekwencji zaniżyć koszty oczyszczania ścieków o 30% oraz doprowadzić ścieki do oczyszczalni osiągającej większy stopień redukcji zanieczyszczeń i spełniającej normy Unii Europejskiej. Zrealizowany kolektor zrzutowy wyeliminował w konsekwencji budowę dwóch oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzchosławice w obrębie istniejących ujęć wody pitnej dla miasta Tarnowa.

6 Termin realizacji: Wartość projektu: ,46 PLN Finansowanie: Pożyczka z NFOŚiGW BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: BOGUMIŁOWICE I OSTRÓW Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej w dwóch miejscowościach Gminy Wierzchosławice: Bogumiłowice i Ostrów. Do sieci zostało przyłączonych ok. 400 gospodarstw domowych oraz budynki użyteczności publicznej w obydwu miejscowościach.

7 GOSPODARCZY ROZWÓJ TARNOWA Termin realizacji: Dofinansowanie: Phare SSG 2002 Wartość projektu: ,58 Euro Kwota dofinansowania: ,00 Euro - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 96,7 km - Gosławice, Łętowice, Wierzchosławice - Budowa i modernizacja sieci dróg 13,3 km, budowa parkingów o pow m 2, - Budowa chodników wzdłuż dróg 1800 mb, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku 4 km. Na pokrycie wkładu własnego do projektu Gmina Wierzchosławice otrzymała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł, która to pożyczka została umorzona w 50%, tj. w kwocie: ,00 zł

8 Termin realizacji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC Dofinansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , Oś priorytetowa I Gospodarka wodnościekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Wartość projektu: ,60 PLN W tym kwota wydatków kwalifikowalnych: ,21 PLN Kwota dofinansowania: ,66 PLN Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

9 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC Projekt obejmował swoim zasięgiem powierzchnię 1455 ha w tym miejscowości: Komorów - powierzchnia 300 ha, Kępa Bogumiłowicka - powierzchnia 164 ha, Rudka - powierzchnia 331 ha i Bobrowniki Małe - powierzchnia 660 ha. W ramach projektu budowana była kanalizacja sanitarna na terenie czterech miejscowości: Komorów, Kępa Bogumiłowicka, Rudka i Bobrowniki Małe. Zakres obejmował wykonanie ok mb sieci kanalizacyjnej, 1240 studzienek i 24 przepompowni wraz z jej pełną infrastrukturą. Do kanalizacji przyłączonych zostanie zgodnie z projektem technicznym 695 gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych) oraz 2 MOP-y w Rudce i Komorowie (Miejsca Obsługi Podróżnych przy Autostradzie A4). Zadanie było realizowane w ramach dużej aglomeracji Tarnów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) z oczyszczalnią ścieków w Tarnowie. Projekt niewątpliwie przyczyni się do społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Realizacja zakresu rzeczowego projektu pokryła w 100% siecią kanalizacji sanitarnej cały obszar Gminy Wierzchosławice.

10 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC TECHNOLOGIA W projekcie została zastosowana nowoczesna technologia kanalizacji podciśnieniowej, która jest alternatywą dla grawitacyjno - ciśnieniowego gromadzenia i transportu ścieków. Rury kanalizacji podciśnieniowej układane są w wykopach o średniej głębokości ok. 1,4 m (poniżej granicy zamarzania gruntu). Płytkie posadowienie przewodów znacznie ułatwia układanie sieci w wąskich ulicach, na poboczach dróg, na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i gęsto uzbrojonych. Podciśnienie panujące nieprzerwanie w przewodach podciśnieniowych uniemożliwia wyciek ścieków z sieci kanalizacyjnej w razie wystąpienia nieszczelności. Dzięki temu wykluczone jest zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych.

11 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC KALENDARIUM PROJEKTU 21 MAJA 2010 r. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU - w imieniu Gminy Wierzchosławice umowę podpisał Wójt Gminy Wiesław Rajski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Ewy Sukta. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę podpisał Pan Krzysztof Bolek ówczesny Prezes Zarządu 23 WRZEŚNIA 2010 r. GMINA WIERZCHOSŁAWICE PODPISAŁA UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PROJEKTU - pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - Aglomeracja Tarnów Zlewnia Dunajec, którym w wyniku procedury przetargowej zostało wybrane Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD SP. z O.O. Tarnów, ul. Przemysłowa WRZEŚNIA 2010 r. - PRZEKAZANIE TERENU I PLACU BUDOWY INWESTYCJI 31 PAŹDZIERNIKA 2011 r. - ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH POŁOWA 2012 r. - PRZYJĘCIE DO UŻYTKOWANIA WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach: Bobrowniki Małe, Kępa Bogumiłowicka, Komorów i Rudka przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie.

12 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC

13 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE AGLOMERACJA TARNÓW ZLEWNIA DUNAJEC

14 NIE ZWALNIAMY TEMPA

15 BUDOWA KRYTEGO BASENU REHABILITACYJNEGO W WIERZCHOSŁAWICACH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-TECHNICZNYM DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ

16 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KULTURY WSI POLSKIEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH

17 ODNOWA CENTRÓW WSI POPRZEZ URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH I PLACÓW ZABAW W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE

18 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM ZDROWIA W WIERZCHOSŁAWICACH

19 PRĄD ZE SŁOŃCA

20 BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1,8 MW W WIERZCHOSŁAWICACH - ETAP I Termin realizacji: 2011 Dofinansowanie: - Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) Wartość projektu: ok. 10,6 mln zł brutto

21 BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1,8 MW W WIERZCHOSŁAWICACH - ETAP I

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550 tel. (14) fax: (14)

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infraktrustura i

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Lokalna Obwodnica Andrychowa etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo