DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE"

Transkrypt

1

2 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2008 r. zawarł łącznie 265 umów, z których 133 stanowią dotacje i przekazanie środków, natomiast pozostałe 132 umowy to pożyczki preferencyjne. Z ogółu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ze środków Funduszu dofinansowano przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego. Przewidywane efekty ekologiczne, z tytułu udzielonych w 2008 roku pożyczek i dotacji, będące rezultatem przedsięwzięć związanych z ochroną wód, obliczono proporcjonalnie do środków pomocowych Funduszu i powinny one wynieść odpowiednio: łączna długość kolektorów sanitarnych: L = ,28 mb, ilość ścieków odprowadzona do oczyszczalni: Q = ,98 m 3 /rok. W 2008 roku zawarto 37 umów dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnych. W tabeli 8.1 przedstawiono wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w 2008 r. przy udziale środków Funduszu. W przedmiotowym zestawieniu uwzględniono rzeczowy efekt ekologiczny, którym dla tego typu inwestycji są: długość sieci kanalizacyjnej oraz ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni. Ponadto na wykresie 8.1 przedstawiono sumaryczne zestawienie efektu ekologicznego za lata , w odniesieniu do środków Funduszu zaangażowanych we współfinansowanie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy kanalizacji. Tabela 8.1. Ważniejsze zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 2008 roku (źródło: WFOŚiGW w Krakowie) Lp. Nazwa miejscowości Długość sieci kanalizacji [mb] Ilość ścieków odprowadzona do oczyszczalni [m 3 /rok] 1 Gmina Niepołomice , ,00 2 Gmina Skrzyszów , ,33 3 Gmina Zabierzów , ,00 4 Gmina Dąbrowa Tarnowska , ,00 5 Gmina Zielonki , Gmina Wielka Wieś , ,00 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A , ,00

3 103 Tabela 8.2. Wykaz inwestycji współfinansowanych przez Fundusz w 2008 roku w zakresie budowy oczyszczalni ścieków (źródło: WFOŚiGW w Krakowie) Lp. Nazwa miejscowości Ilość ścieków [m 3 /rok] Redukowany ładunek BZT-5 [kg/rok] 1 Gmina Mogilany , ,69 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach , ,57 3 Gmina Bolesław , ,07 4 Gmina Szczucin , ,24 Tabela 8.3. Zestawienie za lata efektów rzeczowych, będących rezultatem budowy oczyszczalni ścieków, w przeliczeniu na środki Funduszu (źródło: WFOŚiGW) Parametr Przepustowość [m 3 /d] Redukcja BZT 5 [tys. kg/rok] Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu ,3 4292,0 1306,4 5774,5 8810,3 1278,3 7436,6 4615,3 2297,3 2662,7 379,91 549,97 183,95 968,02 631,40 105,40 894,98 278,24 230,08 185,87 Wykres 8.1. Efekty rzeczowe inwestycji, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Krakowie, z zakresu budowy kanalizacji w latach (źródło: WFOŚiGW) Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Krakowie w 2008 r. pozwoliła również na realizację budowy, rozbudowy i modernizacji 4 oczyszczalni ścieków (tabela 8.2). Rezultatem realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza, przy wykorzystaniu środków finansowych Funduszu, winien być zagregowany efekt ekologiczny, który stanowi sumaryczna wartość redukcji emisji następujących zanieczyszczeń: CO, SO 2, NO x oraz pyłu. Dla ogółu umów, dotyczących zadań z zakresu ochrony atmosfery zawartych w 2008 r. z beneficjentami Funduszu, oszacowano następującą redukcję emisji zanieczyszczeń: pyły 159,15 Mg/rok, SO ,04 Mg/rok, CO 6 825,04 Mg/rok oraz NO x 17,08 Mg/rok. W tabeli 8.4 dokonano zestawiania efektów rzeczowych w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego za lata

4 104 Tabela 8.4. Wielkość redukcji emisji w latach w przeliczeniu na środki Funduszu (źródło: WFOŚiGW w Krakowie) Parametr Wielkość redukcji w przeliczeniu na środki Funduszu [Mg/rok] pył całkowity ,8 19,5 86,4 159,1 SO ,3 16,0 84,7 4262,0 NO x ,2 1,4 24,4 17,0 CO ,8 65,5 122,0 6825,0 emisja równoważna 1664,1 972,4 570,5 556,1 1594,4 284,1 339,3 109,8 466,9 8185,6 Wykres 8.2. Wartość zredukowanych zanieczyszczeń w latach (źródło: WFOŚiGW w Krakowie) Wysokie wartości efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji SO 2 i CO, a tym samym emisji równoważnej (wykres 8.2), wynikają z rozmiaru przedsięwzięć współfinansowanych w 2008 roku w ramach umów pożyczek z następującymi beneficjentami: Elektrownia Skawina S.A. oraz Elektrociepłownia Kraków S.A. W ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (art. 406 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm./) WFO- ŚiGW w Krakowie, w 2008 roku zakwalifikował do dofinansowania 73 zadania, z tego 57 sfinalizowano stosownymi umowami na łączną kwotę ,50 zł. Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej zestawiono w tabeli 8.5.

5 105 Tabela 8.5. Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej w 2008 roku (źródło: WFOŚiGW w Krakowie) Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznane dofinansowanie [zł] 1 Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie Parki Narodowe Małopolski kreowanie postaw działań proekologicznych wśród mieszkańców regionu dla utrzymania zrównoważonego rozwoju Małopolski, zgodnie z programem ochrony środowiska woj. małopolskiego na lata ,00 2 Województwo Małopolskie Małopolski Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci ,76 3 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w Krakowie Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji ekologicznej ,00 4 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Opracowanie i wydanie drukiem dwumiesięcznika: Chrońmy Przyrodę Ojczystą ,00 5 Powiat Wielicki 6 Miasto Kraków Utworzenie Internetowego Centrum Edukacji Ekologicznej E-Natura na bazie platformy internetowej Powiatu Wielickiego Edukacja ekologiczna mieszkańców Krakowa w dziedzinie gospodarki odpadami 9 818, ,48 23

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. I. Wstęp. Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty 30 września 2013

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W O J E W Ó D Z T W O M A Ł O P O L S K I E 2 0 1 0 Kraków 2010 Opracował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2010 ROK WARSZAWA, LIPIEC 2012 ROK DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie Artur Zimny Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej 1. Wprowadzenie Stosunkowo niska rentowność gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo