TachoPORT. Autorzy programu: Przemysław Narloch Łukasz Bołdys Dariusz Wata. Opracowanie graficzne: Dariusz Wata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TachoPORT. Autorzy programu: Przemysław Narloch Łukasz Bołdys Dariusz Wata. Opracowanie graficzne: Dariusz Wata"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika programu

2 TachoPORT Autorzy programu: Przemysław Narloch Łukasz Bołdys Dariusz Wata Opracowanie graficzne: Dariusz Wata

3 Copyright: TACHOLAB 2007 Sporządzone przez: Dariusz Wata Przemysław Narloch Tychy 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Spis treści 1. Opis programu TachoPORT

4 2. Obowiązki przewoźnika w zakresie kopiowania danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego 3. Funkcje programu TachoPORT 4. Instalacja programu tachoport 5. Odczyt z karty kierowcy 6. Odczyt z nośnika typu pendrive USB, czytnika uniwersalnego lub z pliku 7. Wykresy aktywności kierowcy 8. Wykresy aktywności pojazdu 9. Wykres prędkości pojazdu z ostatnich 24 godz. jazdy 10. Integracja danych cyfrowych z wykresówkami

5 1. Opis programu TachoPORT Program tachoport pozwala na odczytanie aktywności kierowcy i pojazdu, zapisanych w formie cyfrowej na kartach kierowcy oraz w tachografie cyfrowym. Program TachoPORT współpracuje z tachografami cyfrowymi wszystkich marek (tj.: VDO Siemens DTCO, Stoneridge SE5000, ACTIA Smartach ), funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej Polski. Program tachoport spełnia wszelkie wymagania normy Unii Europejskiej o symbolu EEC 3821/85 - Aneks 1B.

6

7 2. Obowiązki przewoźnika w zakresie kopiowania danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego Od 1 maja 2006 roku przedsiębiorcy-przewoźnicy mają obowiązek zapewnić: regularne kopiowanie wszystkich danych z tachografu cyfrowego i z karty kierowcy. Ministerstwo Transportu zaleca kopiowanie danych z kart kierowców co 21 dni a z tachografu cyfrowego co 3 miesiące. archiwizowanie danych skopiowanych z tachografu i z kart przez co najmniej 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania udostępnianie danych służbom kontrolnym Przedsiębiorca ma obowiązek pobierać dane zarówno z kart chipowych jak i z tachografu, gdyż tylko łącznie dają odpowiedni obraz sytuacji na drodze. Wszystkie dane cyfrowe odczytane z kart i z tachografu są podpisane specjalnym kluczem cyfrowym. Umożliwia to w bardzo prosty sposób sprawdzenie czy nie naruszono integralności tych danych. Zmienianie danych cyfrowych jest karalne. Każda próba ingerencji w okresy aktywności kierowców jest bardzo łatwa do wykrycia. Danych cyfrowych nie można zmieniać a jedynie przeglądać i tworzyć odpowiednie raporty.

8 Proszę pamiętać o częstym robieniu kopii zapasowych odczytanych danych cyfrowych. W razie utraty danych można narazić się na przykre konsekwencje podczas wizyty służb kontrolnych. Firmy transportowe często korzystają z usługi zdalnego przechowywania danych cyfrowych na serwerach co minimalizuje ryzyko utraty danych. Więcej informacji o tej usłudze można znaleźć na stronie

9 3. Funkcje programu tachoport Funkcje programu: kopiowanie danych cyfrowych z kart kierowcy w formie pliku.esm lub.ddd z czytnika SMART CARD odczytywanie danych pojazdu i kierowcy z urządzeń typu pendrive USB tj.: TachoDRIVE, Download KEY oraz czytników uniwersalnych takich jak: OPTAC, DigiDown, D-Box. generowanie podglądu graficznego aktywności kierowcy / pojazdu archiwizowanie danych w formacie.esm,.ddd integracja danych cyfrowych z bazą programu Tachospeed integracja z systemem raportowania portalu Program TachoPORT podczas odczytu danych z kart kierowców podpisuje je cyfrowo w celu zapewnienia integralności danych. W ten sposób mamy pewność iż dane odczytane z karty są prawidłowe a przechowywane na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych spełniają wymagania ustawowego przechowywania danych. Podczas odczytu danych cyfrowych z pliku lub urządzeń zewnętrznych do pobierania danych cyfrowych program sprawdza autentyczność pobieranych danych. Użytkownik ostrzegany jest stosownym komunikatem jeżeli dane cyfrowe

10 są błędne. W razie wykrycia nieprawidłowości odczytanych danych należy odczytać je jeszcze raz.

11 4. Instalacja programu tachoport Instalacja programu rozpoczyna się automatycznie po włożeniu dysku CD do napędu. W przypadku gdy instalacja nie rozpocznie się automatycznie, należy otworzyć dysk CD w eksploratorze Windows i uruchomić plik instalacyjny: TachoPORT[Ver]Setup.exe Gdzie [Ver] odpowiada wersji programu TachoPORT. Dla przykładu TachoPORT 1.05 będzie posiadał plik instalacyjny: TachoPORT105Setup.exe Zaleca się instalowanie programu w domyślnej lokalizacji tzn.: C:\Program Files\Tacholab\Tachoport\ Zaleca się posiadanie następującej konfiguracji sprzętowej: system operacyjny Windows XP komputer PC z procesorem 500 Mhz pamięć operacyjna 256 MB wolne gniazdo USB.

12 Wolne gniazdo USB jest wymagane w celu podłączenia zewnętrznych urządzeń typu pendrive USB tj.: TachoDRIVE, Download KEY oraz czytników uniwersalnych takich jak: OPTAC, DigiDown, D-Box. Do pracy z programem zaleca się stosowanie urządzeń proponowanych przez firmę Tacholab. Sprawdź ofertę na stronie Po zainstalowaniu programu tworzony jest link na pulpicie, który umożliwia szybkie uruchomienie programu. Aby rozpocząć pracę z programem potrzebna jest jeszcze ważna licencja, którą klient otrzymuje od producenta programu. Użytkowanie programu bez ważnej licencji jest niezgodne z prawem. Jedna licencja upoważnia do zainstalowania programu na jednym stanowisku. Wzór licencji wygląda tak: Kolejnym krokiem wymaganym do uruchomienia programu jest wpisanie numeru licencji. Numer licencji jest to 16 znakowy kod który widnieje na karcie licencyjnej. Przykładowy kod może wyglądać tak: 6EAC-EEF W numerze licencji używane są tylko znaki: od A do F oraz od zera do 9

13 Po poprawnym wpisaniu numeru seryjnego, program weryfikuje jego poprawność. Jeżeli kod został wprowadzony poprawnie program uruchomi się zaraz po wciśnięciu przycisku Ok.

14 5. Odczyt z karty kierowcy Dane aktywności kierowcy przechowywane są w pamięci tachografu cyfrowego oraz na kartach chipowych kierowcy. Pamięć wewnętrzna tachografu przechowuje 365 dni aktywności kierowcy wstecz, natomiast karta kierowcy zawiera średnio 28 dni. Dane z kart zaleca się kopiować co 21 dni. Do odczytu kart kierowcy służą czytniki Smart Card oraz urządzenia typu Optac lub D-Box. Po zainstalowaniu czytnika i uruchomieniu programu tachoport lista dostępnych czytników mieści się w górnej części programu Źródło danych. Przed wybraniem czytnika należy wybrać w polu Typ Czytnik kart kierowcy a w polu Nośnik odpowiedni zainstalowany czytnik Smart Card. Po wciśnięciu przycisku Pobierz podstawowe dane kierowcy pojawiają się po ok sek. w następnym okienku Dane kierowcy.

15 Na obrazku powyżej można zobaczyć dane kierowcy o imionach Grzegorz Leszek i nazwisku Narloch. Numer karty tego kierowcy to Dane po odczytaniu automatycznie zachowywane są w podkatalogu Dane w katalogu gdzie zainstalowany jest program. Jeżeli zainstalowaliśmy program w domyślnej lokalizacji, dane cyfrowe odczytane z karty znajdziemy w katalogu: C:\Program Files\Tacholab\Tachoport\Dane. Dane zapisywane są w formacie: [Data odczytu] [Nazwisko] [Imiona] [Numer karty].esm Dane z powyższego przykładu zapisane będą więc jako plik: Narloch Grzegorz Leszek esm Odczytane dane możemy również zapisać na dysku w wybranym przez siebie miejscu. Po wybraniu z okna wyboru opcji Pliki TachoPORT wybieramy katalog po kliknięciu w przycisk Zapisz.

16 Proszę pamiętać o częstym robieniu kopi zapasowej katalogu Dane aby nie narazić się na przypadkową utratę danych.

17 6. Odczyt z nośnika typu pendrive USB, urządzenia uniwersalnego lub z pliku W przypadku odczytywania danych z urządzenia typu pendrive np. TachoDRIVE, Download KEY lub czytnika uniwersalnego typu Optac, należy wybrać typ źródła danych odpowiadający nazwie urządzenia, które posiadamy. Przed wyborem urządzenia należy najpierw podłączyć posiadane urządzenie do komputera. Po odczytaniu danych z urządzenia zewnętrznego efekt będzie analogiczny do odczytania danych z karty (dla plików zawierających dane z kart kierowcy).

18 Jeżeli pliki z urządzenia zewnętrznego zawierały dane cyfrowe odczytane z tachografu zamiast danych z karty pojawi się numer rejestracyjny pojazdu. W tym przypadku możliwe też będzie wygenerowanie innych raportów.

19 7. Wykresy aktywności kierowcy Program TachoPORT umożliwia przedstawienie danych cyfrowych pobranych z karty kierowcy w formie wykresu liniowego. Dane są podzielone wg dni od godziny 0:00 do 24:00. W ten sam sposób zapisywane są dane na karcie kierowcy. Po wciśnięciu przycisku Pobierz możliwe będzie odczytanie pliku cyfrowego. Wyjaśnienia: kolor czerwony jazda kolor niebieski praca inna kolor żółty gotowość kolor szary postój brak koloru karta wyjęta/stan nieznany Aktywność kierowcy podzielona jest na poszczególne odcinki oznaczające odpowiednie stany tachografu. Program TachoPORT nie umożliwia generowania sumarycznych raportów ewidencyjnych i kontrolnych. Do tego celu służy m.in. program Tachospeed. Wszystkie dane dotyczące usterek i błędów popełnionych przez kierowcę przechowywane są w plikach cyfrowych pobranych z kart kierowcy.

20 8. Wykres aktywności pojazdu Program TachoPORT umożliwia również przedstawienie danych cyfrowych pobranych z tachografu w formie wykresu liniowego podobnego do wykresu aktywności kierowcy. Dane są podzielone wg dni od godziny 0:00 do 24:00. W ten sam sposób zapisywane są w tachografie cyfrowym. Po wciśnięciu przycisku Pobierz możliwe będzie odczytanie pliku cyfrowego. Wyjaśnienia: kolor czerwony jazda kolor niebieski praca inna kolor żółty gotowość kolor szary postój Aktywność pojazdu podzielona jest na poszczególne odcinki oznaczające odpowiednie stany tachografu. Program TachoPORT nie umożliwia generowania sumarycznych raportów ewidencyjnych i kontrolnych. Do tego celu służy m.in. program Tachospeed. Wszystkie dane dotyczące usterek pojazdu i błędów kierowcy przechowywane są w plikach cyfrowych pobranych z tachografu cyfrowego.

21 9. Wykres prędkości pojazdu z ostatnich 24 godz. jazdy Program TachoPORT przedstawienie wykresu prędkości pojazdu z ostatnich 24 godzin jazdy. Po wciśnięciu przycisku Pobierz możliwe będzie odczytanie pliku cyfrowego. Dane o prędkości pojazdu przechowywane są tylko w plikach z danymi pochodzącymi z tachografu cyfrowego a nie z kart kierowcy. Dane przedstawione są z dokładnością co do jednej sekundy.

22

23 10. Integracja danych cyfrowych z wykresówkami W programie TachoPORT możliwy jest eksport danych cyfrowych do programów zewnętrznych. Program TachoPORT współpracuje z programem Tachospeed. W celu wyeksportowania tych danych należy w okienku Integracja danych wybrać program Tachospeed. Przy uruchomionym programie Tachospeed i TachoPORT jednocześnie, należy wcisnąć przycisk Zapisz. Po odpowiednim eksporcie danych pojawia się komunikat: Następnie w programie Tachospeed w wersji 2.04 lub wyższej należy wybrać Odczyt z tachografu cyfrowego. Po pierwszym imporcie danych pojawi się hasło:

24 Aby odpowiednio zapisać dane cyfrowe w programie Tachospeed należy przypisać dany numer karty do odpowiedniego kierowcy. Można tego dokonać w Przeglądaniu i edycji kierowców. Po otwarciu tego okienka i wciśnięciu trybu edycyjnego należy wcisnąć kombinacje klawiszy CTRL+V w polu nr karty kierowcy. Następnie należy zaimportować dane cyfrowe jeszcze raz do programu Tachospeed. Po odpowiednim imporcie danych pojawia się komunikat: Po imporcie danych możliwe jest generowanie raportu kontrolnego, ewidencyjnego oraz naliczenie diet kierowców.

25

26 tachoport

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Instrukcja obsługi 2013 www.softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Krótko o instalacji programu i bazy danych... 3 4 2. Instalacja głównego programu przez

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r. Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl software@mikster.com.pl (01.09.2003) SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC...

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Rachunek Small Business

Instrukcja programu Rachunek Small Business Instrukcja programu Rachunek Small Business 1 / 25 Table of contents Wstęp... 3 O programie... 4 Możliwości programu... 4 Przydatne funkcje programu... 4 Instalacja programu... 5 Licencja i aktywacja programu...

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo