GAZ ZE ŹRÓDEŁ NIEKONWENCJONALNYCH POTENCJAŁ POSZUKIWAWCZY, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA mgr inż. Aldona Nowicka, mgr inż. Małgorzata Koperska PGNiG SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZ ZE ŹRÓDEŁ NIEKONWENCJONALNYCH POTENCJAŁ POSZUKIWAWCZY, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA mgr inż. Aldona Nowicka, mgr inż. Małgorzata Koperska PGNiG SA"

Transkrypt

1 GAZ ZE ŹRÓDEŁ NIEKONWENCJONALNYCH POTENCJAŁ POSZUKIWAWCZY, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA mgr inż. Aldona Nowicka, mgr inż. Małgorzata Koperska PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji, Ośrodek Regionalny w Pile, Sulechów 2012

2 OBSZARY WYSTĘPOWANIA DOLNOPALEOZOICZNYCH ŁUPKÓW W POLSCE (P. Poprawa, 2010) ZASOBY WYDOBYWALNE SHALE GAS W POLSCE Wg Wood Mackenzie 1400 mld m 3 Wg Advanced Res. Int mld m 3 Wg EIA (U.S. Department of Energy) 5300 mld m 3 Wg PIG PIB - zasoby gazu ziemnego mld m 3, - zasoby ropy naftowej mln ton c.d.n..

3 W wyniku licznych dyskusji dotyczących obszarów oraz skał, w obrębie których mogą potencjalnie występować złoża typu shale gas/shale oil podjęto w PGNiG SA decyzję o wprowadzeniu omawianej problematyki do zakresu poszukiwań. Efektem tych rozważań był Projekt prac geologicznych na obszarze koncesji Wejherowo dla prac poszukiwawczo-badawczych w utworach syluru (shale gas) w rejonie Lubocino, opracowany głównie przez pracowników Działu Analiz i Koncepcji Poszukiwawczych oraz specjalistów z pionu wiertniczego Oddziału w Zielonej Górze. Osobą odpowiedzialną za całość prac związanych z opracowaniem projektu została p. Aldona Nowicka. Rozpoczęto szeroko zakrojoną operację związaną ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej sposobu prowadzenia poszukiwań złóż gazu w łupkach (shale gas). Zapoznano się z licznymi artykułami dotyczącymi tej problematyki, uczestniczono w wielu szkoleniach, prowadzono również liczne konsultacje ze specjalistami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Te ostatnie zaowocowały podpisaniem umowy o współpracy na potrzeby projektu Lubocino ze światowej sławy geochemikiem p. Danem Jarvie. W ramach projektu zaprojektowano wiercenie jednego otworu Lubocino-1, którego głównym zadaniem geologicznym było wyjaśnienie możliwości nasycenia gazem ziemnym utworów staropaleozoicznych (w szczególności skał ilasto-mułowcowych dolnego syluru oraz ordowiku) a także ocena szans poszukiwawczych dla tych poziomów w kontekście możliwości odkrycia niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego typu shale gas. Drugoplanowym celem projektowanego otworu było zbadanie jeszcze trzech innych poziomów interesujących poszukiwawczo. Były to: kambr środkowy, poziom wapieni śródsylurskich oraz poziom dolomitu głównego.

4 Podstawowe kryteria poszukiwawcze, dotyczące prowadzenia prac mających na celu odkrycie nowych złóż węglowodorów typu shale gas / shale oil są następujące: wysoka zawartość TOC (Total Organic Carbon, średnio powyżej 1 2 % wagowo), duża miąższość kompleksu bogatego w substancję organiczną (powyżej m, zależnie od TOC), w przypadku gazu łupkowego wysoka dojrzałość termiczna łupków powyżej 1,1 1,3 % R o (w skali refleksyjności witrynitu) ale nie wyższa niż 3,5 % R o, w przypadku ropy łupkowej przyjmuje się, że dojrzałość termiczna łupków mieści się w przedziale od 0,9 do 1,2 % R o (średnio 1% R o ), szybkie pogrzebanie i podgrzanie, a następnie wypiętrzenie, niewielka głębokość zalegania nie głębiej niż m, nie płycej niż 1000 m, niski stopień deformacji tektonicznych prawie poziome ułożenie warstw, obecność anomalnych ciśnień, obecność objawów gazu oraz konwencjonalnych złóż gazu w basenie, wysoka zawartość krzemionki w łupkach oraz niska zawartość hydrofilnych minerałów ilastych.

5 Wejherowo 4/2009/p - aktualna do Kartuzy - Szemud 72/2009/p - aktualna do Stara Kiszewa 1/2011/p - aktualna do

6 OBSZARY WYSTĘPOWANIA DOLNOPALEOZOICZNYCH ŁUPKÓW W POLSCE MAPA DOJRZAŁOŚCI TERMICZNEJ UTWORÓW LANDOWERU NA ZACHODNIM SKŁONIE KRATONU WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO (P. Poprawa, 2010)

7 Obszar klastra Lubocino przed rozpoczęciem prac wiertniczych

8 KAMBR ŚRODKOWY Głębokość końcowa: 3050 m Wiercenie rozpoczęto: Wiercenie zakończono:

9 STRATYGRAFIA ORAZ MIĄŻSZOŚĆ UTWORÓW STARSZEGO PALEOZOIKU Sylur 1843,5 m W tym: Przydol 588,5 m Ludlow 1041,0 m Wenlok 157,0 m Landower 57,0 m Ordowik 63 m Kambr > 80 m W tym: Kambr górny 11,0 m Kambr środkowy > 69 m

10 Jak już wspomniałam celem otworu było przede wszystkim pozyskanie materiału geologicznego do badań i analiz, jak również wykonanie odpowiednich testów, potwierdzających możliwość uzyskania przemysłowego przypływu gazu. Badania laboratoryjne zostały zaproponowane w bardzo szerokim zakresie, nie stosowanym dotychczas w pracach poszukiwawczych. Zlecono wykonanie ponad analiz, po raz pierwszy w kraju wykonano w otworze pomiar sondą geochemiczną (GEM firmy Halliburton), również po raz pierwszy w kraju wykonano szereg badań chemostratygraficznych. Prace związane z interpretacją wyników badań laboratoryjnych zostały już zakończone. Kolejnym etapem było wytypowanie najbardziej interesujących poszukiwawczo poziomów, w obrębie których wykonano perforacje oraz zabiegi szczelinowania. Opisane działania mają na celu uzyskanie najbardziej oczekiwanej odpowiedzi na pytanie czy jest możliwość oraz ekonomicznie uzasadniona opłacalność udostępnienia nowo odkrytego złoża gazu łupkowego z poziomu łupków sylurskoordowickich.

11 CHARAKTERYSTYKA UTWORÓW ORDOWIKU I NAJNIŻSZEGO SYLURU (LANDOWER) W BASENIE BAŁTYCKIM NA PRZYKŁADZIE OTWORU LUBOCINO-1 Formacja wapieni z Kopalina

12 Przygotowanie rdzeni do profilowania i poboru prób

13 System szczelin naturalnych SZCZELINOWATOŚĆ

14 SYSTEM SZCZELIN NATURALNYCH

15 Mikroszczelinowatość łupków

16 Mikroporowatość łupków dolnego syluru

17 GEOMETRIA POJEDYNCZEJ SZCZELINY SZEROKOŚĆ SZCZELINY DŁUGOŚĆ SZCZELINY [m] 0 0,6 0,14 0,

18 Otwór został wywołany w dniu 3 września 2011 roku; spalano gaz ziemny na flarze, prowadzono obserwację ciśnienia oraz przygotowano odwiert do oczyszczania

19 (wg Mariusza Janowskiego)

20 Trójwymiarowa prezentacja trajektorii otworu na tle wyników sejsmiki 3D

21 LOKALIZACJA OTWORÓW SHALE GAS NA POMORZU Darłowo D-1 Łebień LE-1 Łebień LE-2H Warblino LE-1H Wytowno S-1 Lębork S-1 Miszewo T-1 Lubocino-1 Lewino 1G-2 Łęgowo LE-1 Legenda: otwory odwiercone otwory w trakcie wiercenia otwory planowane stan na dzień 23 marzec 2012 r. Rogity-1 Wodynia-1 Gapowo B-1 Kamiennik Wlk.-1 Starogard S-1 Kamionka-1 Bągart-1 Bągart-2 Mirowice-1 Stare Miasto-1

22 TIGHT GAS JAKO ŹRÓDŁO GAZU ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Tight gas czyli gaz zamknięty, uwięziony, zaakumulowany w piaskowcach o niskiej przepuszczalności. Eksploatacja na skalę przemysłową wymaga przeprowadzenia zabiegów szczelinowania. W celu zwiększenia potencjalnej produkcji gazu niejednokrotnie niezbędne jest wiercenie otworów horyzontalnych.

23 NIEKONWENCJONALNE ZŁOŻA KONWENCJONALNE ZŁOŻA Bardzo drobnoziarniste iłowce (shale reservoirs) Drobnoziarniste piaskowce (tight reservoirs) Konwencjonalna skała zbiornikowa (conventional reservoirs) 0,0001 0,001 0,01 0,1 1, Przepuszczalność (md)

24 PÓŹNY PERM ~ 270 MLN LAT TEMU GONDWANA (AFRYKA) ANTARKTYKA

25 ŚRODOWISKA SEDYMENTACJI CZERWONEGO SPĄGOWCA ALUWIALNE JEZIORNE (playa) PUSTYNNE (eoliczne)

26 PALEOGEOGRAFIA CZERWONEGO SPĄGOWCA (Buniak i in.) POMORSKA PROWINCJA NAFTOWA

27 GŁĘBOKOŚCIOWY PRZEKRÓJ SEJSMICZNY ZE ZDJĘCIA 2D Utwory czerwonego spągowca nawiercono w głębokości 3295 m. Łącznie przewiercono 605 m, w tym 423,5 m osadów górnego czerwonego spągowca i >181,5 m dolnego czerwonego spągowca

28 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ZBIORNIKOWYCH CZERWONEGO SPĄGOWCA

29 FRAGMENT POMIARÓW WYKONANYCH W UTWORACH CZERWONEGO SPĄGOWCA Potencjalne poziomy nasycone gazem ziemnym?

30 WYNIKI INTERPRETACJI GEOFIZYCZNEJ (GEOFIZYKA TORUŃ, 2011) W obrębie interwału czerwonego spągowca zaznaczają się niewielkie warstwy piaskowcowe. Geometria tych utworów wskazuje na ich eoliczną genezę. Widoczne są elementy charakterystyczne dla rdzenia i podstawy wydmy. Przykład niewielkiej wydmy w obrębie utworów czerwonego spągowca, przeważa kierunek NE azymutów. 30

31 Illit Kaolinit porowatość

32 Dziękujemy za uwagę

Jerzy Hadro. PETRO-KONSULT ul. Grota Roweckiego 11/6 30-348 Kraków

Jerzy Hadro. PETRO-KONSULT ul. Grota Roweckiego 11/6 30-348 Kraków 1 Jerzy Hadro PETRO-KONSULT ul. Grota Roweckiego 11/6 30-348 Kraków Niekonwencjonalne złoŝa gazu ziemnego w Polsce, styczeń 2010 ZARYS PREZENTACJI 2 1. ZłoŜa gazu niekonwencjonalnego i gazu z łupków -

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Raport końcowy Warszawa, listopad 2011 r. Zespół autorski: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

GT SA na niespokojnym oceanie rynku

GT SA na niespokojnym oceanie rynku IV VI 2012 Nr 2 (152) PISMO PRACOWNIKÓW Geofizyki Toruń Sp. z o. o. GT SA na niespokojnym oceanie rynku Rozmowa z Prezesem Zarządu Maciejem Górskim s. 3-6 CSR-HSE-Zielone Biuro s. 7-10 Synekliza Bałtycka

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ EUROPA BEZPIECZNA I KONKURENCYJNA REALISTYCZNY CEL CZY NIEOSIĄGALNE MARZENIE? PERSPEKTYWA BIZNESU SOPOT 1-3 PAŹDZIERNIKA 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr 37/2011/p Inwestor: Strzelecki Energia Sp. z

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 5 / 2014 Jadwiga Zamojcin Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy. Podstawowe informacje

Gaz łupkowy. Podstawowe informacje Gaz łupkowy Podstawowe informacje Gaz łupkowy Podstawowe informacje WARSZAWA, LIPIEC 2010 1 PRZEDMOWA Polski Koncern Naftowy ORLEN zamierza aktywnie uczestniczyć w projektach poszukiwawczych gazu niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe...

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe... ISBN 83-7372-852-X ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. (+48-22) 849 53 51, fax 849 53 42 http://www.pgi.gov.pl e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl ODDZIAŁ POMORSKI ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin tel.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r.

Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r. Prezentacja korporacyjna maj 2015 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym

Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym Andrzej Bąk Rozpatrując geopolitykę w Europie możemy za wzór wziąć

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 3 660 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Analiza koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji złóż węglowodorów

Analiza koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji złóż węglowodorów KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Analiza koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 2 / 2014 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych W artykule została

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN PANELU: 28 września, godz. 16.00-17.15 PARTNER: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TEMAT PANELU: Czy energetyczna (r)ewolucja uratuje świat? MODERATOR:

Bardziej szczegółowo

Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu

Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu wrzesień 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus )

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH

ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH Michał Rudzki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. WSTĘP Szybki rozwój specjalistycznych technik elektronicznych i informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawa, maja 20 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Główny koordynator SOPO: Dariusz Grabowski** Główny koordynator MOTZ: Dariusz Grabowski** Koordynator regionalny: Jacek Rubinkiewicz**

Główny koordynator SOPO: Dariusz Grabowski** Główny koordynator MOTZ: Dariusz Grabowski** Koordynator regionalny: Jacek Rubinkiewicz** Zespół autorski: Kierownik zespołu mgr inż. Leszek Jurys* upr. geol. VIII-0085 mgr Jerzy Frydel* mgr Dorota Kaulbarsz* mgr inż. Anna Małka* mgr Urszula Pączek* mgr Tomasz Szarafin* mgr Tomasz Woźniak*

Bardziej szczegółowo

Polska metoda wydobycia gazu łupkowego opracowana przez zespół naukowy z Wojskowej Akademii Technicznej

Polska metoda wydobycia gazu łupkowego opracowana przez zespół naukowy z Wojskowej Akademii Technicznej Polska metoda wydobycia gazu łupkowego opracowana przez zespół naukowy z Wojskowej Akademii Technicznej Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowa Akademia Techniczna Autorzy: prof. dr hab. inż.tadeusz

Bardziej szczegółowo