KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 11 marca 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,, pod numerem , NIP: , posiadająca kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości: ,00 zł, działając na podstawie Punktu Rozdziału VI Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ( Prospekt Emisyjny ) oraz art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz z późn. zm.), wprowadza następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: 1. Rozdział I tiret siódme, str. 7 Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa: Marzena Bielecka Gyula Fatér Krzysztof Jajuga - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Brzmienie obecne: Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa: Marzena Bielecka Gyula Fatér Krzysztof Jajuga Krzysztof Tokarski - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej 2. Rozdział I tiret siódme, str. 9 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne:

2 - serii A będą przyjmowane w dniach od 14 marca 2011r. do 22 kwietnia 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii B będą przyjmowane w dniach od 13 czerwca 2011r. do 22 lipca 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii C będą przyjmowane w dniach od 12 września 2011r. do 21 października 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii D będą przyjmowane w dniach od 28 listopada 2011r. do 30 grudnia 2011r. (włącznie z tymi dniami). Brzmienie obecne: Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne: - serii A będą przyjmowane w dniach od 14 marca 2011r. do 29 kwietnia 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii B będą przyjmowane w dniach od 13 czerwca 2011r. do 22 lipca 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii C będą przyjmowane w dniach od 12 września 2011r. do 21 października 2011r. (włącznie z tymi dniami), - serii D będą przyjmowane w dniach od 28 listopada 2011r. do 30 grudnia 2011r. (włącznie z tymi dniami). 3. Rozdział IV, pkt 5.7 Otoczenie Towarzystwa, str. 44 Na dzień 30 czerwca 2010 r., zgodnie z danymi Izby zających Funduszami i Aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzały łącznie 580 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi posiadającymi aktywa o wartości 102,02 mld zł. Powyższe dane mogą nie uwzględniać niektórych funduszy inwestycyjnych, które są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie będące członkami Izby zających Funduszami i Aktywami. Na dzień 28 października 2010 r. Towarzystwo zarządzało 15 funduszami inwestycyjnymi wskazanymi powyżej, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami, jednym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym oraz 13 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Na dzień 30 września 2010 r. łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wynosiła ok. 4,08 mld złotych. Brzmienie obecne: Na dzień 31 grudnia 2010 r., zgodnie z danymi Izby zających Funduszami i Aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzały łącznie 658 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, posiadającymi aktywa o wartości 115,61 mld zł. Powyższe dane mogą nie uwzględniać niektórych funduszy inwestycyjnych, które są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie będące członkami Izby zających Funduszami i Aktywami. Na dzień 28 lutego 2011 r. Towarzystwo zarządzało 15 funduszami inwestycyjnymi wskazanymi powyżej, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami, jednym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym oraz 13 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

3 Na dzień 31 grudnia 2010 r. łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wynosiła ,28 zł. 4. Rozdział IV, pkt 6.2 Osoby nadzorujące, str. 49 Marzena Bielecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także wiele kursów z zakresu finansów, ekonomii i marketingu, w tym także dla doradców inwestycyjnych. W 2008 ukończyła drugą edycję Advanced Management Program (AMP), organizowanego przez IESE w Barcelonie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Poljoopskrba Export-Import Zagrzeb w Warszawie. W latach pracowała w Polish Investment Company S.A. na stanowisku Starszego Konsultanta. W latach kontynuowała karierę zawodową w HSBC Investment Services Sp. z o.o. jako Senior Manager oraz Prokurent, następnie od 2000 do 2002 roku w WestLB Panmure jako Dyrektor Departamentu Corporate Finance WestLB Polska S.A. oraz szef WestLB Panmure na Polskę. W latach piastowała stanowisko Prezesa u w Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. Współzałożycielka Experior Sp. z o.o. gdzie od 2009 roku pełni funkcję Prezesa u. Ponadto Pani Marzena Beata Bielecka zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek: Unimil SA w latach , MZCH Organika SA w latach (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej) oraz w Ferrum SA w latach Członek Rady Nadzorczych następujących spółek: Ferrum S.A. W dniu 14 czerwca 2010 r. powołana do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady Marzena Bielecka nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełniła Adres miejsca pracy: Experior Sp. z o.o. ul. Narbutta 40 m. 12, Warszawa. Gyula Fatér Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Budapest University of Economy Sciences, gdzie ukończył studia magisterskie. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku w firmie Csepel Metal Works. W latach związany z Giełdą w Budapeszcie, gdzie pracował jako Analityk, a następnie Kierownik Departamentu Ofert Publicznych. W latach pracował w Europool Fund Management Co. jako Dyrektor zający i Członek u. Między 1992 a 1999 rokiem Członek Rad Nadzorczych lub ów spółek: Globus Canning Industry Co. Ltd, Meat Works Gyula oraz Capital Financial Advisor Co. W latach pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na Węgrzech. Od 1998 roku do 2001 roku Członek u FEFSI (Federation of European Fund Managers). Od 2000 roku Dyrektor zający w Budapest Investment Fund Management Co.

4 W dniu 30 czerwca 2008 r. powołany do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady Od 2006 roku zatrudniony w GE Money CEE jako Wealth Management Manager. Od 2004 roku Członek Rady Nadzorczej, a obecnie Członek u Giełdy w Budapeszcie. Od 2004 roku Członek u w Budapest Bank. Gyula Fatér nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił również funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości bądź likwidacji. Adres miejsca pracy: Budapest Bank Nyrt., Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Krzysztof Jajuga - Członek Rady Nadzorczej Jest profesorem nauk ekonomicznych, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał kolejno tytuły magistra ekonomii, doktora nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz profesora nauk ekonomicznych. Od marca 1979 r. jest zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, obecnie na Wydziale zania, Informatyki i Finansów, Katedra Inwestycji Finansowych i zania Ryzykiem. Od maja 1995 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Ponadto od grudnia 1999 r. do września 2008 r. był zatrudniony w charakterze profesora w Wyższej Szkole zania i Nauk Społecznych. Członek Rady Nadzorczych następujących spółek: JTT Computer S.A. (od listopada 1997 r. do czerwca 1998 r.), Masters S.A. (od maja 1998 r. do lutego 1999 r.), Elimar S.A. (od stycznia 2001 r. do stycznia 2003 r.), MCI Management S.A. (od kwietnia 2004 r. do maja 2004 r.), Wrocławski Dom Maklerski S.A. (od grudnia 2005 r. do lutego 2007 r.), Hawe S.A. (od lutego 2007 r. do chwili obecnej), TMS Brokers S.A. (od maja 2007 r. do chwili obecnej), Giełda Papierów Wartościowych S.A. (od lutego 2008 r. do sierpnia 2008 r.). W dniu 16 września 2008 r. powołany do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady 3-letnia kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2010 r. Krzysztof Jajuga nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił Adres miejsca pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław.

5 Brzmienie obecne: Marzena Bielecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także wiele kursów z zakresu finansów, ekonomii i marketingu, w tym także dla doradców inwestycyjnych. W 2008 ukończyła drugą edycję Advanced Management Program (AMP), organizowanego przez IESE w Barcelonie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Poljoopskrba Export-Import Zagrzeb w Warszawie. W latach pracowała w Polish Investment Company S.A. na stanowisku Starszego Konsultanta. W latach kontynuowała karierę zawodową w HSBC Investment Services Sp. z o.o. jako Senior Manager oraz Prokurent, następnie od 2000 do 2002 roku w WestLB Panmure jako Dyrektor Departamentu Corporate Finance WestLB Polska S.A. oraz szef WestLB Panmure na Polskę. W latach piastowała stanowisko Prezesa u w Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. Współzałożycielka Experior Sp. z o.o. gdzie od 2009 roku pełni funkcję Prezesa u. Ponadto Pani Marzena Beata Bielecka zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek: Unimil SA w latach , MZCH Organika SA w latach (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej) oraz w Ferrum SA w latach Członek Rady Nadzorczych następujących spółek: Ferrum S.A. W dniu 14 czerwca 2010 r. powołana do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady Marzena Bielecka nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełniła Adres miejsca pracy: Experior Sp. z o.o. ul. Narbutta 40 m. 12, Warszawa. Gyula Fatér Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Budapest University of Economy Sciences, gdzie ukończył studia magisterskie. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku w firmie Csepel Metal Works. W latach związany z Giełdą w Budapeszcie, gdzie pracował jako Analityk, a następnie Kierownik Departamentu Ofert Publicznych. W latach pracował w Europool Fund Management Co. jako Dyrektor zający i Członek u. Między 1992 a 1999 rokiem Członek Rad Nadzorczych lub ów spółek: Globus Canning Industry Co. Ltd, Meat Works Gyula oraz Capital Financial Advisor Co. W latach pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na Węgrzech. Od 1998 roku do 2001 roku Członek u FEFSI (Federation of European Fund Managers). Od 2000 roku Dyrektor zający w Budapest Investment Fund Management Co. W dniu 30 czerwca 2008 r. powołany do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady

6 Od 2006 roku zatrudniony w GE Money CEE jako Wealth Management Manager. Od 2004 roku Członek Rady Nadzorczej, a obecnie Członek u Giełdy w Budapeszcie. Od 2004 roku Członek u w Budapest Bank. Gyula Fatér nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił również funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości bądź likwidacji. Adres miejsca pracy: Budapest Bank Nyrt., Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Krzysztof Jajuga - Członek Rady Nadzorczej Jest profesorem nauk ekonomicznych, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał kolejno tytuły magistra ekonomii, doktora nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz profesora nauk ekonomicznych. Od marca 1979 r. jest zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, obecnie na Wydziale zania, Informatyki i Finansów, Katedra Inwestycji Finansowych i zania Ryzykiem. Od maja 1995 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Ponadto od grudnia 1999 r. do września 2008 r. był zatrudniony w charakterze profesora w Wyższej Szkole zania i Nauk Społecznych. Członek Rady Nadzorczych następujących spółek: JTT Computer S.A. (od listopada 1997 r. do czerwca 1998 r.), Masters S.A. (od maja 1998 r. do lutego 1999 r.), Elimar S.A. (od stycznia 2001 r. do stycznia 2003 r.), MCI Management S.A. (od kwietnia 2004 r. do maja 2004 r.), Wrocławski Dom Maklerski S.A. (od grudnia 2005 r. do lutego 2007 r.), Hawe S.A. (od lutego 2007 r. do chwili obecnej), TMS Brokers S.A. (od maja 2007 r. do chwili obecnej), Giełda Papierów Wartościowych S.A. (od lutego 2008 r. do sierpnia 2008 r.). W dniu 16 września 2008 r. powołany do Rady Nadzorczej Towarzystwa, w ramach aktualnej kadencji Rady 3-letnia kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2010 r. Krzysztof Jajuga nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił Adres miejsca pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław. Krzysztof Tokarski Członek Rady Nadzorczej Posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w spółce Forczek i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na stanowisku prawnika. W latach związany z AIG Credit SA, gdzie pracował jako Audytor. W latach zatrudniony w Citi Bank SA na stanowisku Starszego Audytora, a

7 następnie w okresie od 2005 do 2010 jako Head of Compliance początkowo w Citi Financial Europe- Reading UK a od 2008 w CitiBank London. Od marca 2010 związany z GE Capital London gdzie pełni funkcję Senior Compliance Manager. Krzysztof Tokarski nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił Adres miejsca pracy: GE Capital London, 30 Berkeley Square, London W1J 6EX, Wielka Brytania.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: Firma i siedziba spółki zarządzającej nie dotyczy.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK 7.2 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 7.2.1 Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo