PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT"

Transkrypt

1 Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN PROJEKTANT ARCHITEKTURA upr. budowlane bez ograniczeń Nr 1121/96 do projektowania w specjalności architektonicznej Nr ewid. LO 01 PROJEKTANT KONSTRUKCJA tech. bud. Krzysztof Sójka upr. budowlane z ograniczeniami Nr 718/87 do projekt. w specjalności architektonicznej i konstr.-budowl. Nr ewid. ŁOD/BO/3930/03 My wyżej podpisani oświadczamy, że Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane, Art. 20 ust. 4) LISTOPAD 2015

2 I. DANE OGÓLE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 1. Podstawa opracowania str Przedmiot opracowania str. 3 II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. Przedmiot inwestycji str Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz zakres przewidzianych w nim zmian str. 4 III. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna budynku str Zestawienie pomieszczeń i powierzchni str Ekspertyza techniczna dotycząca stanu istniejącego budynku str. 7 IV. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OPIS 1. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna budynku str Funkcja pomieszczeń str Wyposażenie w infrastrukturę techniczną str Zestawienie pomieszczeń i powierzchni po zmianie sposobu użytkowania str B. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIAŁOWE OPIS 1. Ściany wewnętrzne str Stolarka drzwiowa str Posadzki i podłogi str Tynki wewnętrzne i malowanie str. 11 V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA str VI. OŚWIADCZENIA, KOPIE DOKUMENTÓW 1. Zaświadczenia o przynależności do izby i kopie uprawnień projektantów str VII. ARCHITEKTURA RYSUNKI STAN PROJEKTOWANY: str. 18 Rys. A/1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500 str. 19 Rys. A/2 Rzut piwnic skala 1:100 str. 20 Rys. A/3 Rzut piętra skala 1:100 str. 21 STAN ISTNIEJĄCY: str. 22 Rys. A/1 Rzut piwnic skala 1:100 str. 23 Rys. A/2 Rzut piętra skala 1:100 str. 24 Rys. A/4 Przekrój A A skala 1:50 str. 25 2

3 I. DANE OGÓLNE TEMAT: OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie Inwestora, 1.2. Mapa do celów projektowych 1:500, 1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn, 1.4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.), 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 1.7. Inne przepisy szczególne w zakresie dotyczącym wnioskowanej inwestycji. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do zgłoszenia robót dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnic i piętra w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21B, na dz. nr ewid. 308 obręb 2 Działoszyn. 3

4 II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiot inwestycji: Lokalizacja: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZAKRES PRZEWIDZIANYCH w NIM ZMIAN Na terenie działki znajduje się budynek komunalny. Działka jest ogrodzona i w części utwardzona, występują na niej elementy uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy i instalacji zewnętrznych (instalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telefoniczna). Z uwagi na zamianę sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnic i piętra, istniejący układ zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. Wnioskowany teren jest własnością Miasta i Gminy Działoszyn. O p r a c o w a ł: 4

5 III. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEZNACZENIE i CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. Technologia wykonania tradycyjna. W istniejącym budynku ściany zewnętrzne grubości cm murowane z pustaków ceramicznych. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe o łącznej grubości 21,0-33,0cm z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą z zasilaniem zewnętrznym w czynnik grzewczy, telefoniczne. 2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI PIWNICA: 0/01. Klatka schodowa 7,59 m 2 0/02. Korytarz 26,24 m 2 0/03. Pomieszczenie 7,13 m 2 0/04. Toaleta 5,83 m 2 0/05. Toaleta 6,47 m 2 0/06. Pomieszczenie 13,35 m 2 0/07. Pomieszczenie 27,33 m 2 0/08. Pomieszczenie 17,67 m 2 0/09. Pomieszczenie 12,69 m 2 0/10. Pomieszczenie 8,50 m 2 0/11. Pomieszczenie 28,17 m 2 0/12. Pomieszczenie 13,76 m 2 0/13. Pomieszczenie 63,45 m 2 0/14. Pomieszczenie 34,10 m 2 0/15. Przedsionek 7,33 m 2 0/16. Korytarz 16,45 m 2 0/17. Toaleta 6,12 m 2 0/18. Korytarz 3,03 m 2 0/19. Pomieszczenie 8,70 m 2 0/20. Pomieszczenie 7,06 m 2 0/21. Pomieszczenie 5,48 m 2 0/22. Przedsionek 23,07 m 2 PIĘTRO: Razem: 349, m 2 2/01. Klatka schodowa 5,22 m 2 2/02. Hol 55,48 m 2 2/03. Stomatolog 20,44 m 2 2/04. Laboratorium 15,14 m 2 2/05. Laboratorium 13,86 m 2 2/06. Laboratorium 11,73 m 2 2/07. Księgowość 10,08 m 2 5

6 2/08. Masażysta 35,62 m 2 2/09. Stomatolog 19,28 m 2 2/10. Laryngolog 15,38 m 2 2/11. Biuro poselskie 20,70 m 2 2/12. Adwokat 14,72 m 2 2/13. Hol 127,01 m 2 2/14. Przedsionek 3,47 m 2 2/15. Toaleta męska 6,64 m 2 2/16. Pomieszczenie 2,99 m 2 2/17. Pomieszczenie porządkowe 2,69 m 2 2/18. Toaleta 3,50 m 2 2/19. Przedsionek 3,76 m 2 2/20. Toaleta 9,09 m 2 2/21. Gabinet 13,77 m 2 2/22. Gabinet 15,27 m 2 2/23. Gabinet 17,76 m 2 Razem: 443,60 m 2 6

7 3. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W opracowaniu ekspertyzy wykorzystano inwentaryzację budowlaną istniejącego budynku, oraz wizję lokalną. W trakcie wizji lokalnej określono układ i rodzaj głównych elementów konstrukcji istniejącego budynku i zbadano stan techniczny pod kątem projektowanych robót. 1. Fundamenty i ściany fundamentowe betonowe w stanie dobrym nie wykazują spękań ani rys. 2. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne piwnic wykonane z bloczków betonowych, parteru i piętra wykonane z pustaków ceramicznych w stanie dobrym. 3. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Stropy nie przekraczają dopuszczalnych ugięć, nie stwierdzono zarysowań. 4. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. w stanie dobrym. 5. Pokrycie dachu z papy asfaltowej, w stanie technicznym dobrym. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry i stabilny. Budynek spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Stwierdza się że budynek może podlegać projektowanej zmianie sposobu użytkowania i w sposób bezpieczny można będzie go użytkować. O p r a c o w a ł: 7

8 IV. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OPIS 1. PRZEZNACZENIE i CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. Technologia wykonania tradycyjna. W istniejącym budynku ściany zewnętrzne grubości cm murowane z pustaków ceramicznych. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe o łącznej grubości 21,0-33,0cm z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą z zasilaniem zewnętrznym w czynnik grzewczy, telefoniczne. Projektowana zmiana sposobu użytkowania obejmuje wydzielenie w poziomie kondygnacji piwnic toalety ogólnodostępnej, a także toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz wyburzeniu ścianek działowych tworząc hol, w poziomie kondygnacji piętra wydzielona zostanie również toaleta dla osób niepełnosprawnych kosztem pomieszczenia porządkowego. 2. FUNKCJA POMIESZCZEŃ Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. W poziomie kondygnacji parteru i piętra znajduje się przychodnia zdrowia, w poziomie kondygnacji piwnic zaplecze techniczno-magazynowe dla przychodni. 3. WYPOSAŻENIE w INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ Budynek wyposażony jest w następujące wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą c.o., elektryczną, wentylacji grawitacyjnej. Projektowane pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje poprzez adaptację już istniejących. Wyposażenie w zakresie instalacji wewnętrznych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania projektu budowlanego i wykonane zostaną w oparciu o odrębne opracowania branżowe. 8

9 8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI PO ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNICA: 0/01. Klatka schodowa 7,59 m 2 0/02. Korytarz 20,60 m 2 0/03. Pomieszczenie 7,13 m 2 0/04. Toaleta 5,83 m 2 0/05. Toaleta 6,47 m 2 0/06. Pomieszczenie 13,35 m 2 0/07. Pomieszczenie 27,33 m 2 0/08. Pomieszczenie 17,67 m 2 0/09. Pomieszczenie 12,29 m 2 0/10. Pomieszczenie 8,50 m 2 0/11. Pomieszczenie 28,17 m 2 0/12. Pomieszczenie 13,76 m 2 0/13. Pomieszczenie 63,45 m 2 0/14. Hol 41,92 m 2 0/15. Korytarz 17,55 m 2 0/16. Toaleta dla osób niepełnosprawnych 4,17 m 2 0/17. Korytarz 2,89 m 2 0/18. Toaleta 3,07 m 2 0/19. Korytarz 3,03 m 2 0/20. Pomieszczenie 8,70 m 2 0/21. Pomieszczenie 7,06 m 2 0/22. Pomieszczenie 5,48 m 2 0/23. Przedsionek 23,07 m 2 PIĘTRO: Razem: 349,48 m 2 2/01. Klatka schodowa 5,22 m 2 2/02. Hol 55,48 m 2 2/03. Stomatolog 20,44 m 2 2/04. Laboratorium 15,14 m 2 2/05. Laboratorium 13,86 m 2 2/06. Laboratorium 11,73 m 2 2/07. Księgowość 10,08 m 2 2/08. Masażysta 35,62 m 2 2/09. Stomatolog 19,28 m 2 2/10. Laryngolog 15,38 m 2 2/11. Biuro poselskie 20,70 m 2 2/12. Adwokat 14,72 m 2 2/13. Hol 127,01 m 2 2/14. Przedsionek 3,47 m 2 2/15. Toaleta męska 6,64 m 2 2/16. Toaleta dla osób niepełnosprawnych 3,68 m 2 2/17. Pomieszczenie porządkowe 1,87 m 2 2/18. Toaleta 3,50 m 2 2/19. Przedsionek 3,76 m 2 2/20. Toaleta 9,09 m 2 9

10 2/21. Gabinet 13,77 m 2 2/22. Gabinet 15,27 m 2 2/23. Gabinet 17,76 m 2 Razem: 443,46 m 2 10

11 B. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIAŁOWE OPIS 1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 1.1. Ścianki działowe Ścianki działowe w poziomie piwnic grubości 12,0cm murowane z pustaków ceramicznych lub cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki działowe w poziomie piętra grubości 12,0cm, murowane z bloczków z betonu komórkowego w systemie pióro-wpust, na zaprawie do cienkich spoin Nadproża W miejscu przekuć nadproża drzwiowe prefabrykowane z belek typu L Kominy wentylacyjne W poziomie piwnic wentylacja projektowanych pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechanicznie poprzez włączenie się do istniejących kanałów wentylacyjnych. W poziomie piętra wentylacja projektowanych pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechanicznie za pomocą wywiewek dachowych Ø150mm. 2. STOLARKA DRZWIOWA Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa stosowana w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi do toalet wyposażone w nawiewniki. 3. POSADZKI i PODŁOGI Podłogi w pomieszczeniach komunikacji (tj. piwnice: 0/14, 0/15, piętro: 2/13) z wykładziny antypoślizgowej. Podłogi w pozostałych pomieszczeniach (tj. piwnice: 0/16, 0/17, 0/18, piętro: 2/16, 2/17) z terakoty. 4. TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE Tynki wewnętrzne kat. III cementowo-wapienne. Wykończenie powierzchni gipsowe. W pomieszczeniach toalet ściany licowane płytkami glazurowanymi. Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbą emulsyjną po wcześniejszym zagruntowaniu tynków. O p r a c o w a ł: 11

12 V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa budowy: Adres budowy: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 Nazwa inwestora oraz jego adres: Inwestor: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN Dane jednostki projektowej sporządzającej informację: Autor projektu: Architektoniczna Pracownia Projektowana Grzegorz Krysztofiński, Krzysztof Sójka - s.c Wieluń, ul. Narutowicza 2 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów Zgodnie z przedmiotem opracowania. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren oznaczony na mapie jako działka nr ewid. 308 obręb 2 Działoszyn: Na terenie działki znajduje się budynek komunalny. Działka jest ogrodzona i w części utwardzona, występują na niej elementy uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy i instalacji zewnętrznych (instalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telefoniczna). 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być: - droga komunikacyjna od budynku do składowiska materiałów budowlanych - wykonane wykopy fundamentowe i instalacyjne w trakcie realizacji inwestycji - prowadzenie robót budowlanych na wysokości 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 12

13 r. Prawo budowlane, w przedmiotowej inwestycji nie występuje. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepisów BHP. W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 1. Odgrodzić i oznakować teren budowy. 2. Oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę lokalną. 3. Wyznaczyć drogi dojazdowe i miejsce składowania materiałów. 4. Przy robotach ziemnych stosować barierki ochronne i oznakowanie wykopów. 5. Do robót używać rusztowań i sprzętu posiadających atesty. 6. Oznakować i wydzielić strefy szczególnego zagrożenia na budowie. 7. Zapewnić stosowanie przez pracowników zabezpieczeń i środków ochrony osobistej. 8. Zapewnić wykonawstwo robót przez pracowników wykwalifikowanych, posiadających aktualne badania lekarskie i wysokościowe. 9. Zapewnić nadzór nad budową przez osobę uprawnioną. O p r a c o w a ł: 13

14 A /05 Toaleta 6,47 m2 posadzka cem. 0/18 Korytarz 3,03 m2 posadzka cem. A CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 0/01 KLATKA SCHODOWA WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. 7,59 RODZAJ POSADZKI lastrico 0/02 KORYTARZ 26,24 0/03 POMIESZCZENIE 7,13 posadzka cementowa 0/20 Pomieszczenie 7,06 m2 posadzka cem. 0/21 Pomieszczenie 5,48 m2 posadzka cem. 0/04 TOALETA 0/05 TOALETA 5,83 6,47 0/06 POMIESZCZENIE 13,35 posadzka cementowa posadzka cementowa posadzka cementowa 0/07 POMIESZCZENIE 27,33 posadzka cementowa 0/08 POMIESZCZENIE 17,67 posadzka cementowa 0/19 Pomieszczenie 8,70 m2 posadzka cem. 0/22 Przedsionek 23,07 m2 posadzka cem. 0/09 POMIESZCZENIE 12,69 posadzka cementowa 0/10 POMIESZCZENIE 8,50 posadzka cementowa 0/11 POMIESZCZENIE 28,17 posadzka cementowa 0/12 POMIESZCZENIE 13,76 posadzka cementowa 0/13 POMIESZCZENIE 63,45 posadzka cementowa 70 0/06 Pomieszczenie 13,35 m2 posadzka cem. 60 0/04 Toaleta 5,83 m2 posadzka cem /03 Pomieszczenie 7,13 m2 posadzka cem. 10 x 15, /01 Klatka schod. 7,59 m2 lastrico 0/02 Korytarz 26,24 m Hp. = 150 Hp. = 150 Hpom.=223cm Hpom.=223cm 0/17 Toaleta 6,12 m2 lastrico 0/16 Korytarz 16,45 m2-2,44 0/15 Przedsionek 7,33 m2 8 x 17,50 30 Hp. = 150 0/14 Pomieszczenie 34,10 m2 wykładzina dywanowa DŹWIG PLATFORMOWY /14 RAZEM: 34,10 0/15 PRZEDSIONEK 7,33 0/16 KORYTARZ 16,45 0/17 POMIESZCZENIE TOALETA 6,12 349, wykładzina dywanowa lastrico 0/18 KORYTARZ 3,03 posadzka cementowa 0/19 POMIESZCZENIE 8,70 posadzka cementowa 0/20 POMIESZCZENIE 7,06 posadzka cementowa 0/21 POMIESZCZENIE 5,48 posadzka cementowa 0/22 PRZEDSIONEK 23,07 posadzka cementowa m 2 p.u /07 Pomieszczenie 27,33 m2 posadzka cem. 0/08 Pomieszczenie 17,67 m2 posadzka cem. 0/09 Pomieszczenie 0/10 Pomieszczenie 12,69 m2 posadzka cem. 8,50 m2 posadzka cem /11 Pomieszczenie 28,17 m2 posadzka cem. 0/12 Pomieszczenie 13,76 m2 posadzka cem. 0/13 Pomieszczenie 63,45 m2 posadzka cem. NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIWNIC PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 PODPIS: skala 1:100 Architektoniczna pracownia projektowa tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/1 STRONA P.B.: 23

15 A Tablica elektryczna 2,69 m2 2/17 2,99 m2 2/ Pom. porządk. Pomieszczenie 2/18 Toaleta 3,50 m2 A 3,76 m2 2/19 Przedsionek 120 Hp. = /23 Gabinet 17,76 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 2/22 Gabinet 15,27 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = /21 Gabinet 13,77 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI Hp. = 1 Hpom.=302cm /20 Toaleta 9,09 m2 59 2/01 KLATKA SCHODOWA 2/02 HOL 2/03 STOMATOLOG 2/04 LABORATORIUM 2/05 LABORATORIUM 5,22 55,48 20,44 15,14 13,86 lastrico 2/06 LABORATORIUM 11,73 2/07 KSIĘGOWOŚĆ 10, /07 Księgowość 10,08 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 81 Hp. = Hp. = 1 11 x 15, /01 Klatka schod. 5,22 m2 lastrico Hp. = /15 Toaleta męska 6,64 m /14 Przedsionek 3,47 m2 118 DŹWIG PLATFORMOWY 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 MASAŻYSTA STOMATOLOG LARYNGOLOG BIURO POSELSKIE ADWOKAT HOL PRZEDSIONEK TOALETA MĘSKA POMIESZCZENIE 35,62 19,28 15,38 20,70 14,72 127,01 3,47 6,64 2,99 11 x 15, /17 2/18 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE TOALETA 2,69 3, /06 Laboratorium 11,73 m2 wykł. PVC /02 Hol 55,48 m2 wykł. PVC 246 2/13 Hol 127,01 m2 wykł. PVC Hpom.=302cm +3,35 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 PRZEDSIONEK TOALETA GABINET GABINET GABINET RAZEM: 3,76 9,09 13,77 15,27 17,76 443,60 m 2 p.u /05 Laboratorium 13,86 m2 wykł. PVC /04 Laboratorium 15,14 m2 wykł. PVC 2/03 Stomatolog 20,44 m2 wykł. PVC 2/08 Masażysta 35,62 m2 wykł. PVC 2/09 Stoamtolog 2/10 Laryngolog 2/11 Biuro poselskie 19,28 m2 wykł. PVC 15,38 m2 wykł. PVC 20,70 m2 wykł. PVC 2/12 Adwokat 14,72 m2 wykł. PVC NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIĘTRA skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/2 STRONA P.B.: 24

16 PRZEKRÓJ A - A +6,37 +3,35 +3,02 ±0,00-0,21-1,03-2,44 NAZWA: ADRES: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN PRZEDMIOT: PRZEKRÓJ A - A skala 1:50 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/3 STRONA P.B.: 25

17 /05 Toaleta 6,47 m2 posadzka cem. 0/18 Toaleta 3,07 m /17 Korytarz 2,89 m2 0/19 Korytarz 3,03 m2 posadzka cem WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI 0/01 KLATKA SCHODOWA 7,59 lastrico CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 0/02 0/03 KORYTARZ POMIESZCZENIE 20,60 7,13 posadzka cementowa 0/04 TOALETA 5,83 posadzka cementowa STAN ISTNIEJĄCY 0/05 TOALETA 6,47 0/06 POMIESZCZENIE 13,35 posadzka cementowa posadzka cementowa 0/21 Pomieszczenie 7,06 m2 posadzka cem. 0/22 Pomieszczenie 5,48 m2 posadzka cem. PROJEKTOWANE WYBURZENIA, PRZEKUCIA OTWORÓW w ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 0/07 POMIESZCZENIE 27,33 posadzka cementowa 0/08 POMIESZCZENIE 17,67 posadzka cementowa 0/09 POMIESZCZENIE 12,69 posadzka cementowa STAN PROJEKTOWANY 0/10 POMIESZCZENIE 8,50 posadzka cementowa 0/11 POMIESZCZENIE 28,17 posadzka cementowa 0/20 Pomieszczenie 8,70 m2 posadzka cem. 0/23 Przedsionek 23,07 m2 posadzka cem. PROJEKTOWANA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA o powierzchni podłogi 60m 2 0/12 POMIESZCZENIE 13,76 posadzka cementowa 0/13 POMIESZCZENIE 63,45 posadzka cementowa 0/14 HOL 41,92 wykładzina antypośliz. 0/15 KORYTARZ 17,55 0/16 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,17 wykładzina antypośliz. 70 0/06 Pomieszczenie 13,35 m2 posadzka cem. 60 0/04 Toaleta 5,83 m2 posadzka cem /03 Pomieszczenie 7,13 m2 posadzka cem. 10 x 15, /01 Klatka schod. 7,59 m2 lastrico x 17,50 30 Hp. = 150 Hp. = 150 0/16 Toaleta dla osób NPS Hpom.=223cm 4,17 m Hp. = 150 DŹWIG PLATFORMOWY /17 0/18 KORYTARZ 0/19 KORYTARZ 3,03 posadzka cementowa 0/20 POMIESZCZENIE 8,70 posadzka cementowa 0/21 POMIESZCZENIE 7,06 posadzka cementowa 0/22 POMIESZCZENIE 5,48 posadzka cementowa 0/23 TOALETA RAZEM: 2,89 3,07 349,48 PRZEDSIONEK 23,07 posadzka cementowa m 2 p.u. 0/02 Korytarz 20,60 m Hpom.=223cm 0/15 Korytarz 17,55 m2 wykładzina antypośliz. -2, /14 Hol 41,92 m2 wykładzina antypośliz NAZWA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE 0/07 Pomieszczenie 27,33 m2 posadzka cem. 0/08 Pomieszczenie 17,67 m2 posadzka cem. 0/09 Pomieszczenie 0/10 Pomieszczenie 12,69 m2 posadzka cem. 8,50 m2 posadzka cem. 0/11 Pomieszczenie 28,17 m2 posadzka cem. 0/12 Pomieszczenie 13,76 m2 posadzka cem. 0/13 Pomieszczenie 63,45 m2 posadzka cem. ADRES: PRZEDMIOT: ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIWNIC skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/2 STRONA P.B.: 20

18 Tablica elektryczna /18 Toaleta 3,50 m2 3,76 m2 2/ Przedsionek 120 Hp. = /23 Gabinet 17,76 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 2/22 Gabinet 15,27 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = /21 Gabinet 13,77 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI 2/01 KLATKA SCHODOWA 5,22 lastrico Hp. = 1 Hpom.=302cm /20 Toaleta 9,09 m2 59 STAN ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANE WYBURZENIA, PRZEKUCIA OTWORÓW w ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 2/02 HOL 55,48 2/03 STOMATOLOG 20,44 2/04 LABORATORIUM 15,14 2/05 LABORATORIUM 13,86 2/06 LABORATORIUM 11,73 STAN PROJEKTOWANY 2/07 KSIĘGOWOŚĆ 10,08 2/08 MASAŻYSTA 35, Hp. = /15 Toaleta męska 6,64 m PROJEKTOWANA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA o powierzchni podłogi 127m 2 2/09 2/10 2/11 2/12 STOMATOLOG LARYNGOLOG BIURO POSELSKIE ADWOKAT 19,28 15,38 20,70 14, /07 Księgowość 10,08 m2 wykł. PVC 76 Hp. = 177 Hp. = 1 Hp. = 1 Hp. = 1 11 x 15, /01 Klatka schod. 5,22 m2 lastrico 2/17 Pom. porządk. 1,87 m2 2/14 Przedsionek 3,47 m2 Wywiewka went. Ø150mm 2/16 Toaleta dla osób NPS 3,68 m DŹWIG PLATFORMOWY 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 HOL PRZEDSIONEK TOALETA MĘSKA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 127,01 3,47 6,64 3,68 1,87 wykładzina antypośliz. 11 x 15, x L19/N/150cm /18 2/19 TOALETA PRZEDSIONEK 3,50 3, /06 Laboratorium 11,73 m2 wykł. PVC /02 Hol 55,48 m2 wykł. PVC Hpom.=302cm 2/13 Hol 127,01 m2 wykładzina antypośliz. +3,35 2/20 2/21 2/22 2/23 TOALETA GABINET GABINET GABINET RAZEM: 9,09 13,77 15,27 17,76 443,46 m 2 p.u /05 Laboratorium 13,86 m2 wykł. PVC /04 Laboratorium 15,14 m2 wykł. PVC 2/03 Stomatolog 20,44 m2 wykł. PVC 2/08 Masażysta 35,62 m2 wykł. PVC 2/09 Stoamtolog 2/10 Laryngolog 2/11 Biuro poselskie 19,28 m2 wykł. PVC 15,38 m2 wykł. PVC 20,70 m2 wykł. PVC 2/12 Adwokat 14,72 m2 wykł. PVC NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIĘTRA skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/3 STRONA P.B.: 21

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY adaptacji części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową klatki zewnętrznej położonego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74 p. gr 1568/143 Inwestor : Gmina Pawłowice

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Remont podłogi sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul.jodłowej 21 w Szczecinie (ODTWORZENIE LINII BOISKOWYCH)

Remont podłogi sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul.jodłowej 21 w Szczecinie (ODTWORZENIE LINII BOISKOWYCH) KAMPOL FIRMA BUDOWLANA ''KAMPOL ROK ZAŁ.1993'' Konserwacja i Renowacja Zabytków Budownictwo Ogólne i Inżynieria Lądowa Projektowanie,Nadzory,Ekspertyzy PL 72-006 M I E R Z Y N, ul. Topolowa 28 tel: +48-660-708-711,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa: dobudowa szybu windy do istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Spis zawartości : 1. Wstęp 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

45-027 Opole ul. Osmańczyka 8-10/2 tel. 0774532354, 600447729 PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Głuchołazy

45-027 Opole ul. Osmańczyka 8-10/2 tel. 0774532354, 600447729 PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Głuchołazy Architektoniczna Pracownia Projektowa arch. Krzysztof Denisiewicz 45-027 Opole ul. Osmańczyka 8-10/2 tel. 0774532354, 600447729 EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU Obiekt : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych -1- Usługi Projektowo Kosztorysowe 33-330 Grybów Biała NiŜna 388 mgr inŝ. Piotr Krok tel.(018) 44-506-14 NIP: 738-183-18-04 Regon: 490552866 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Adres : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE BPK PROJEKT-SERWIS Sp. z o.o. 26-300 OPOCZNO PL.KOŚCIUSZKI 16 TEL./FAX 44/755 00 20 INFORMACJA BIOZ

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE BPK PROJEKT-SERWIS Sp. z o.o. 26-300 OPOCZNO PL.KOŚCIUSZKI 16 TEL./FAX 44/755 00 20 INFORMACJA BIOZ 2 BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE BPK PROJEKT-SERWIS Sp. z o.o. 26-300 OPOCZNO PL.KOŚCIUSZKI 16 TEL./FAX 44/755 00 20 INFORMACJA BIOZ OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

Planty Kowalskiego, Ruda Śląska- Nowy Bytom parcela nr 2540/189

Planty Kowalskiego, Ruda Śląska- Nowy Bytom parcela nr 2540/189 Załącznik 1a do SIWZ PROJJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIIEKTU WARSZTATÓW KSZTAŁCENIIA ZAWODOWEGO WRAZ Z OCIIEPLENIIEM Planty Kowalskiego, Ruda Śląska- Nowy Bytom parcela nr 2540/189 INWESTOR: Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA projektowe em.forma, Brzeźno, ul. Świerkowa 16 Adaptacja budynku Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej w Koninie INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO - SEGMENT A I B ORAZ BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOBRANŻOWY /w granicach opracowania/ INFORMACJA BIOZ

PROJEKT WIELOBRANŻOWY /w granicach opracowania/ INFORMACJA BIOZ Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Warszawa, ul. Kopińska 6/10 PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ KUCHNI DO SYSTEMU CATERINGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE WYDZIELENIA INDYWIDUALNYCH ŁAZIENEK PRZY POKOJACH MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE 44 Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Audytem Energetycznym budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA pracownia projektowa PORTAL PP Sp. z o.o Spółka komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 tel./fax: 0 918122199 tel. kom. 0 695151542 www.portal-pp.pl biuro@portal-pp.pl NIP 955-19-76-925

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45 ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo