PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT"

Transkrypt

1 Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN PROJEKTANT ARCHITEKTURA upr. budowlane bez ograniczeń Nr 1121/96 do projektowania w specjalności architektonicznej Nr ewid. LO 01 PROJEKTANT KONSTRUKCJA tech. bud. Krzysztof Sójka upr. budowlane z ograniczeniami Nr 718/87 do projekt. w specjalności architektonicznej i konstr.-budowl. Nr ewid. ŁOD/BO/3930/03 My wyżej podpisani oświadczamy, że Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane, Art. 20 ust. 4) LISTOPAD 2015

2 I. DANE OGÓLE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 1. Podstawa opracowania str Przedmiot opracowania str. 3 II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. Przedmiot inwestycji str Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz zakres przewidzianych w nim zmian str. 4 III. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna budynku str Zestawienie pomieszczeń i powierzchni str Ekspertyza techniczna dotycząca stanu istniejącego budynku str. 7 IV. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OPIS 1. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna budynku str Funkcja pomieszczeń str Wyposażenie w infrastrukturę techniczną str Zestawienie pomieszczeń i powierzchni po zmianie sposobu użytkowania str B. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIAŁOWE OPIS 1. Ściany wewnętrzne str Stolarka drzwiowa str Posadzki i podłogi str Tynki wewnętrzne i malowanie str. 11 V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA str VI. OŚWIADCZENIA, KOPIE DOKUMENTÓW 1. Zaświadczenia o przynależności do izby i kopie uprawnień projektantów str VII. ARCHITEKTURA RYSUNKI STAN PROJEKTOWANY: str. 18 Rys. A/1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500 str. 19 Rys. A/2 Rzut piwnic skala 1:100 str. 20 Rys. A/3 Rzut piętra skala 1:100 str. 21 STAN ISTNIEJĄCY: str. 22 Rys. A/1 Rzut piwnic skala 1:100 str. 23 Rys. A/2 Rzut piętra skala 1:100 str. 24 Rys. A/4 Przekrój A A skala 1:50 str. 25 2

3 I. DANE OGÓLNE TEMAT: OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie Inwestora, 1.2. Mapa do celów projektowych 1:500, 1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn, 1.4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.), 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 1.7. Inne przepisy szczególne w zakresie dotyczącym wnioskowanej inwestycji. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do zgłoszenia robót dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnic i piętra w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21B, na dz. nr ewid. 308 obręb 2 Działoszyn. 3

4 II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiot inwestycji: Lokalizacja: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZAKRES PRZEWIDZIANYCH w NIM ZMIAN Na terenie działki znajduje się budynek komunalny. Działka jest ogrodzona i w części utwardzona, występują na niej elementy uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy i instalacji zewnętrznych (instalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telefoniczna). Z uwagi na zamianę sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnic i piętra, istniejący układ zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. Wnioskowany teren jest własnością Miasta i Gminy Działoszyn. O p r a c o w a ł: 4

5 III. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEZNACZENIE i CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. Technologia wykonania tradycyjna. W istniejącym budynku ściany zewnętrzne grubości cm murowane z pustaków ceramicznych. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe o łącznej grubości 21,0-33,0cm z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą z zasilaniem zewnętrznym w czynnik grzewczy, telefoniczne. 2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI PIWNICA: 0/01. Klatka schodowa 7,59 m 2 0/02. Korytarz 26,24 m 2 0/03. Pomieszczenie 7,13 m 2 0/04. Toaleta 5,83 m 2 0/05. Toaleta 6,47 m 2 0/06. Pomieszczenie 13,35 m 2 0/07. Pomieszczenie 27,33 m 2 0/08. Pomieszczenie 17,67 m 2 0/09. Pomieszczenie 12,69 m 2 0/10. Pomieszczenie 8,50 m 2 0/11. Pomieszczenie 28,17 m 2 0/12. Pomieszczenie 13,76 m 2 0/13. Pomieszczenie 63,45 m 2 0/14. Pomieszczenie 34,10 m 2 0/15. Przedsionek 7,33 m 2 0/16. Korytarz 16,45 m 2 0/17. Toaleta 6,12 m 2 0/18. Korytarz 3,03 m 2 0/19. Pomieszczenie 8,70 m 2 0/20. Pomieszczenie 7,06 m 2 0/21. Pomieszczenie 5,48 m 2 0/22. Przedsionek 23,07 m 2 PIĘTRO: Razem: 349, m 2 2/01. Klatka schodowa 5,22 m 2 2/02. Hol 55,48 m 2 2/03. Stomatolog 20,44 m 2 2/04. Laboratorium 15,14 m 2 2/05. Laboratorium 13,86 m 2 2/06. Laboratorium 11,73 m 2 2/07. Księgowość 10,08 m 2 5

6 2/08. Masażysta 35,62 m 2 2/09. Stomatolog 19,28 m 2 2/10. Laryngolog 15,38 m 2 2/11. Biuro poselskie 20,70 m 2 2/12. Adwokat 14,72 m 2 2/13. Hol 127,01 m 2 2/14. Przedsionek 3,47 m 2 2/15. Toaleta męska 6,64 m 2 2/16. Pomieszczenie 2,99 m 2 2/17. Pomieszczenie porządkowe 2,69 m 2 2/18. Toaleta 3,50 m 2 2/19. Przedsionek 3,76 m 2 2/20. Toaleta 9,09 m 2 2/21. Gabinet 13,77 m 2 2/22. Gabinet 15,27 m 2 2/23. Gabinet 17,76 m 2 Razem: 443,60 m 2 6

7 3. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W opracowaniu ekspertyzy wykorzystano inwentaryzację budowlaną istniejącego budynku, oraz wizję lokalną. W trakcie wizji lokalnej określono układ i rodzaj głównych elementów konstrukcji istniejącego budynku i zbadano stan techniczny pod kątem projektowanych robót. 1. Fundamenty i ściany fundamentowe betonowe w stanie dobrym nie wykazują spękań ani rys. 2. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne piwnic wykonane z bloczków betonowych, parteru i piętra wykonane z pustaków ceramicznych w stanie dobrym. 3. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Stropy nie przekraczają dopuszczalnych ugięć, nie stwierdzono zarysowań. 4. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. w stanie dobrym. 5. Pokrycie dachu z papy asfaltowej, w stanie technicznym dobrym. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry i stabilny. Budynek spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Stwierdza się że budynek może podlegać projektowanej zmianie sposobu użytkowania i w sposób bezpieczny można będzie go użytkować. O p r a c o w a ł: 7

8 IV. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OPIS 1. PRZEZNACZENIE i CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. Technologia wykonania tradycyjna. W istniejącym budynku ściany zewnętrzne grubości cm murowane z pustaków ceramicznych. Stropy nad piwnicami, parterem i piętrem żelbetowe o łącznej grubości 21,0-33,0cm z prefabrykowanych elementów drobnowymiarowych. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym wykonanym z płyt korytkowych. Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą z zasilaniem zewnętrznym w czynnik grzewczy, telefoniczne. Projektowana zmiana sposobu użytkowania obejmuje wydzielenie w poziomie kondygnacji piwnic toalety ogólnodostępnej, a także toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz wyburzeniu ścianek działowych tworząc hol, w poziomie kondygnacji piętra wydzielona zostanie również toaleta dla osób niepełnosprawnych kosztem pomieszczenia porządkowego. 2. FUNKCJA POMIESZCZEŃ Istniejący budynek komunalny, to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro), w całości podpiwniczony. W poziomie kondygnacji parteru i piętra znajduje się przychodnia zdrowia, w poziomie kondygnacji piwnic zaplecze techniczno-magazynowe dla przychodni. 3. WYPOSAŻENIE w INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ Budynek wyposażony jest w następujące wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą c.o., elektryczną, wentylacji grawitacyjnej. Projektowane pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje poprzez adaptację już istniejących. Wyposażenie w zakresie instalacji wewnętrznych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania projektu budowlanego i wykonane zostaną w oparciu o odrębne opracowania branżowe. 8

9 8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI PO ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNICA: 0/01. Klatka schodowa 7,59 m 2 0/02. Korytarz 20,60 m 2 0/03. Pomieszczenie 7,13 m 2 0/04. Toaleta 5,83 m 2 0/05. Toaleta 6,47 m 2 0/06. Pomieszczenie 13,35 m 2 0/07. Pomieszczenie 27,33 m 2 0/08. Pomieszczenie 17,67 m 2 0/09. Pomieszczenie 12,29 m 2 0/10. Pomieszczenie 8,50 m 2 0/11. Pomieszczenie 28,17 m 2 0/12. Pomieszczenie 13,76 m 2 0/13. Pomieszczenie 63,45 m 2 0/14. Hol 41,92 m 2 0/15. Korytarz 17,55 m 2 0/16. Toaleta dla osób niepełnosprawnych 4,17 m 2 0/17. Korytarz 2,89 m 2 0/18. Toaleta 3,07 m 2 0/19. Korytarz 3,03 m 2 0/20. Pomieszczenie 8,70 m 2 0/21. Pomieszczenie 7,06 m 2 0/22. Pomieszczenie 5,48 m 2 0/23. Przedsionek 23,07 m 2 PIĘTRO: Razem: 349,48 m 2 2/01. Klatka schodowa 5,22 m 2 2/02. Hol 55,48 m 2 2/03. Stomatolog 20,44 m 2 2/04. Laboratorium 15,14 m 2 2/05. Laboratorium 13,86 m 2 2/06. Laboratorium 11,73 m 2 2/07. Księgowość 10,08 m 2 2/08. Masażysta 35,62 m 2 2/09. Stomatolog 19,28 m 2 2/10. Laryngolog 15,38 m 2 2/11. Biuro poselskie 20,70 m 2 2/12. Adwokat 14,72 m 2 2/13. Hol 127,01 m 2 2/14. Przedsionek 3,47 m 2 2/15. Toaleta męska 6,64 m 2 2/16. Toaleta dla osób niepełnosprawnych 3,68 m 2 2/17. Pomieszczenie porządkowe 1,87 m 2 2/18. Toaleta 3,50 m 2 2/19. Przedsionek 3,76 m 2 2/20. Toaleta 9,09 m 2 9

10 2/21. Gabinet 13,77 m 2 2/22. Gabinet 15,27 m 2 2/23. Gabinet 17,76 m 2 Razem: 443,46 m 2 10

11 B. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIAŁOWE OPIS 1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 1.1. Ścianki działowe Ścianki działowe w poziomie piwnic grubości 12,0cm murowane z pustaków ceramicznych lub cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki działowe w poziomie piętra grubości 12,0cm, murowane z bloczków z betonu komórkowego w systemie pióro-wpust, na zaprawie do cienkich spoin Nadproża W miejscu przekuć nadproża drzwiowe prefabrykowane z belek typu L Kominy wentylacyjne W poziomie piwnic wentylacja projektowanych pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechanicznie poprzez włączenie się do istniejących kanałów wentylacyjnych. W poziomie piętra wentylacja projektowanych pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechanicznie za pomocą wywiewek dachowych Ø150mm. 2. STOLARKA DRZWIOWA Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa stosowana w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi do toalet wyposażone w nawiewniki. 3. POSADZKI i PODŁOGI Podłogi w pomieszczeniach komunikacji (tj. piwnice: 0/14, 0/15, piętro: 2/13) z wykładziny antypoślizgowej. Podłogi w pozostałych pomieszczeniach (tj. piwnice: 0/16, 0/17, 0/18, piętro: 2/16, 2/17) z terakoty. 4. TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE Tynki wewnętrzne kat. III cementowo-wapienne. Wykończenie powierzchni gipsowe. W pomieszczeniach toalet ściany licowane płytkami glazurowanymi. Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbą emulsyjną po wcześniejszym zagruntowaniu tynków. O p r a c o w a ł: 11

12 V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa budowy: Adres budowy: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego 21B, DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 308 obręb 2 Nazwa inwestora oraz jego adres: Inwestor: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN Dane jednostki projektowej sporządzającej informację: Autor projektu: Architektoniczna Pracownia Projektowana Grzegorz Krysztofiński, Krzysztof Sójka - s.c Wieluń, ul. Narutowicza 2 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów Zgodnie z przedmiotem opracowania. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren oznaczony na mapie jako działka nr ewid. 308 obręb 2 Działoszyn: Na terenie działki znajduje się budynek komunalny. Działka jest ogrodzona i w części utwardzona, występują na niej elementy uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy i instalacji zewnętrznych (instalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telefoniczna). 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być: - droga komunikacyjna od budynku do składowiska materiałów budowlanych - wykonane wykopy fundamentowe i instalacyjne w trakcie realizacji inwestycji - prowadzenie robót budowlanych na wysokości 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 12

13 r. Prawo budowlane, w przedmiotowej inwestycji nie występuje. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepisów BHP. W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 1. Odgrodzić i oznakować teren budowy. 2. Oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę lokalną. 3. Wyznaczyć drogi dojazdowe i miejsce składowania materiałów. 4. Przy robotach ziemnych stosować barierki ochronne i oznakowanie wykopów. 5. Do robót używać rusztowań i sprzętu posiadających atesty. 6. Oznakować i wydzielić strefy szczególnego zagrożenia na budowie. 7. Zapewnić stosowanie przez pracowników zabezpieczeń i środków ochrony osobistej. 8. Zapewnić wykonawstwo robót przez pracowników wykwalifikowanych, posiadających aktualne badania lekarskie i wysokościowe. 9. Zapewnić nadzór nad budową przez osobę uprawnioną. O p r a c o w a ł: 13

14 A /05 Toaleta 6,47 m2 posadzka cem. 0/18 Korytarz 3,03 m2 posadzka cem. A CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 0/01 KLATKA SCHODOWA WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. 7,59 RODZAJ POSADZKI lastrico 0/02 KORYTARZ 26,24 0/03 POMIESZCZENIE 7,13 posadzka cementowa 0/20 Pomieszczenie 7,06 m2 posadzka cem. 0/21 Pomieszczenie 5,48 m2 posadzka cem. 0/04 TOALETA 0/05 TOALETA 5,83 6,47 0/06 POMIESZCZENIE 13,35 posadzka cementowa posadzka cementowa posadzka cementowa 0/07 POMIESZCZENIE 27,33 posadzka cementowa 0/08 POMIESZCZENIE 17,67 posadzka cementowa 0/19 Pomieszczenie 8,70 m2 posadzka cem. 0/22 Przedsionek 23,07 m2 posadzka cem. 0/09 POMIESZCZENIE 12,69 posadzka cementowa 0/10 POMIESZCZENIE 8,50 posadzka cementowa 0/11 POMIESZCZENIE 28,17 posadzka cementowa 0/12 POMIESZCZENIE 13,76 posadzka cementowa 0/13 POMIESZCZENIE 63,45 posadzka cementowa 70 0/06 Pomieszczenie 13,35 m2 posadzka cem. 60 0/04 Toaleta 5,83 m2 posadzka cem /03 Pomieszczenie 7,13 m2 posadzka cem. 10 x 15, /01 Klatka schod. 7,59 m2 lastrico 0/02 Korytarz 26,24 m Hp. = 150 Hp. = 150 Hpom.=223cm Hpom.=223cm 0/17 Toaleta 6,12 m2 lastrico 0/16 Korytarz 16,45 m2-2,44 0/15 Przedsionek 7,33 m2 8 x 17,50 30 Hp. = 150 0/14 Pomieszczenie 34,10 m2 wykładzina dywanowa DŹWIG PLATFORMOWY /14 RAZEM: 34,10 0/15 PRZEDSIONEK 7,33 0/16 KORYTARZ 16,45 0/17 POMIESZCZENIE TOALETA 6,12 349, wykładzina dywanowa lastrico 0/18 KORYTARZ 3,03 posadzka cementowa 0/19 POMIESZCZENIE 8,70 posadzka cementowa 0/20 POMIESZCZENIE 7,06 posadzka cementowa 0/21 POMIESZCZENIE 5,48 posadzka cementowa 0/22 PRZEDSIONEK 23,07 posadzka cementowa m 2 p.u /07 Pomieszczenie 27,33 m2 posadzka cem. 0/08 Pomieszczenie 17,67 m2 posadzka cem. 0/09 Pomieszczenie 0/10 Pomieszczenie 12,69 m2 posadzka cem. 8,50 m2 posadzka cem /11 Pomieszczenie 28,17 m2 posadzka cem. 0/12 Pomieszczenie 13,76 m2 posadzka cem. 0/13 Pomieszczenie 63,45 m2 posadzka cem. NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIWNIC PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 PODPIS: skala 1:100 Architektoniczna pracownia projektowa tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/1 STRONA P.B.: 23

15 A Tablica elektryczna 2,69 m2 2/17 2,99 m2 2/ Pom. porządk. Pomieszczenie 2/18 Toaleta 3,50 m2 A 3,76 m2 2/19 Przedsionek 120 Hp. = /23 Gabinet 17,76 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 2/22 Gabinet 15,27 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = /21 Gabinet 13,77 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI Hp. = 1 Hpom.=302cm /20 Toaleta 9,09 m2 59 2/01 KLATKA SCHODOWA 2/02 HOL 2/03 STOMATOLOG 2/04 LABORATORIUM 2/05 LABORATORIUM 5,22 55,48 20,44 15,14 13,86 lastrico 2/06 LABORATORIUM 11,73 2/07 KSIĘGOWOŚĆ 10, /07 Księgowość 10,08 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 81 Hp. = Hp. = 1 11 x 15, /01 Klatka schod. 5,22 m2 lastrico Hp. = /15 Toaleta męska 6,64 m /14 Przedsionek 3,47 m2 118 DŹWIG PLATFORMOWY 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 MASAŻYSTA STOMATOLOG LARYNGOLOG BIURO POSELSKIE ADWOKAT HOL PRZEDSIONEK TOALETA MĘSKA POMIESZCZENIE 35,62 19,28 15,38 20,70 14,72 127,01 3,47 6,64 2,99 11 x 15, /17 2/18 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE TOALETA 2,69 3, /06 Laboratorium 11,73 m2 wykł. PVC /02 Hol 55,48 m2 wykł. PVC 246 2/13 Hol 127,01 m2 wykł. PVC Hpom.=302cm +3,35 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 PRZEDSIONEK TOALETA GABINET GABINET GABINET RAZEM: 3,76 9,09 13,77 15,27 17,76 443,60 m 2 p.u /05 Laboratorium 13,86 m2 wykł. PVC /04 Laboratorium 15,14 m2 wykł. PVC 2/03 Stomatolog 20,44 m2 wykł. PVC 2/08 Masażysta 35,62 m2 wykł. PVC 2/09 Stoamtolog 2/10 Laryngolog 2/11 Biuro poselskie 19,28 m2 wykł. PVC 15,38 m2 wykł. PVC 20,70 m2 wykł. PVC 2/12 Adwokat 14,72 m2 wykł. PVC NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIĘTRA skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/2 STRONA P.B.: 24

16 PRZEKRÓJ A - A +6,37 +3,35 +3,02 ±0,00-0,21-1,03-2,44 NAZWA: ADRES: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN PRZEDMIOT: PRZEKRÓJ A - A skala 1:50 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/3 STRONA P.B.: 25

17 /05 Toaleta 6,47 m2 posadzka cem. 0/18 Toaleta 3,07 m /17 Korytarz 2,89 m2 0/19 Korytarz 3,03 m2 posadzka cem WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI 0/01 KLATKA SCHODOWA 7,59 lastrico CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 0/02 0/03 KORYTARZ POMIESZCZENIE 20,60 7,13 posadzka cementowa 0/04 TOALETA 5,83 posadzka cementowa STAN ISTNIEJĄCY 0/05 TOALETA 6,47 0/06 POMIESZCZENIE 13,35 posadzka cementowa posadzka cementowa 0/21 Pomieszczenie 7,06 m2 posadzka cem. 0/22 Pomieszczenie 5,48 m2 posadzka cem. PROJEKTOWANE WYBURZENIA, PRZEKUCIA OTWORÓW w ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 0/07 POMIESZCZENIE 27,33 posadzka cementowa 0/08 POMIESZCZENIE 17,67 posadzka cementowa 0/09 POMIESZCZENIE 12,69 posadzka cementowa STAN PROJEKTOWANY 0/10 POMIESZCZENIE 8,50 posadzka cementowa 0/11 POMIESZCZENIE 28,17 posadzka cementowa 0/20 Pomieszczenie 8,70 m2 posadzka cem. 0/23 Przedsionek 23,07 m2 posadzka cem. PROJEKTOWANA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA o powierzchni podłogi 60m 2 0/12 POMIESZCZENIE 13,76 posadzka cementowa 0/13 POMIESZCZENIE 63,45 posadzka cementowa 0/14 HOL 41,92 wykładzina antypośliz. 0/15 KORYTARZ 17,55 0/16 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,17 wykładzina antypośliz. 70 0/06 Pomieszczenie 13,35 m2 posadzka cem. 60 0/04 Toaleta 5,83 m2 posadzka cem /03 Pomieszczenie 7,13 m2 posadzka cem. 10 x 15, /01 Klatka schod. 7,59 m2 lastrico x 17,50 30 Hp. = 150 Hp. = 150 0/16 Toaleta dla osób NPS Hpom.=223cm 4,17 m Hp. = 150 DŹWIG PLATFORMOWY /17 0/18 KORYTARZ 0/19 KORYTARZ 3,03 posadzka cementowa 0/20 POMIESZCZENIE 8,70 posadzka cementowa 0/21 POMIESZCZENIE 7,06 posadzka cementowa 0/22 POMIESZCZENIE 5,48 posadzka cementowa 0/23 TOALETA RAZEM: 2,89 3,07 349,48 PRZEDSIONEK 23,07 posadzka cementowa m 2 p.u. 0/02 Korytarz 20,60 m Hpom.=223cm 0/15 Korytarz 17,55 m2 wykładzina antypośliz. -2, /14 Hol 41,92 m2 wykładzina antypośliz NAZWA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE 0/07 Pomieszczenie 27,33 m2 posadzka cem. 0/08 Pomieszczenie 17,67 m2 posadzka cem. 0/09 Pomieszczenie 0/10 Pomieszczenie 12,69 m2 posadzka cem. 8,50 m2 posadzka cem. 0/11 Pomieszczenie 28,17 m2 posadzka cem. 0/12 Pomieszczenie 13,76 m2 posadzka cem. 0/13 Pomieszczenie 63,45 m2 posadzka cem. ADRES: PRZEDMIOT: ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIWNIC skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/2 STRONA P.B.: 20

18 Tablica elektryczna /18 Toaleta 3,50 m2 3,76 m2 2/ Przedsionek 120 Hp. = /23 Gabinet 17,76 m2 wykł. PVC Hp. = Hp. = 1 2/22 Gabinet 15,27 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = /21 Gabinet 13,77 m2 wykł. PVC Hp. = 92 Hp. = 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI 2/01 KLATKA SCHODOWA 5,22 lastrico Hp. = 1 Hpom.=302cm /20 Toaleta 9,09 m2 59 STAN ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANE WYBURZENIA, PRZEKUCIA OTWORÓW w ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 2/02 HOL 55,48 2/03 STOMATOLOG 20,44 2/04 LABORATORIUM 15,14 2/05 LABORATORIUM 13,86 2/06 LABORATORIUM 11,73 STAN PROJEKTOWANY 2/07 KSIĘGOWOŚĆ 10,08 2/08 MASAŻYSTA 35, Hp. = /15 Toaleta męska 6,64 m PROJEKTOWANA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA o powierzchni podłogi 127m 2 2/09 2/10 2/11 2/12 STOMATOLOG LARYNGOLOG BIURO POSELSKIE ADWOKAT 19,28 15,38 20,70 14, /07 Księgowość 10,08 m2 wykł. PVC 76 Hp. = 177 Hp. = 1 Hp. = 1 Hp. = 1 11 x 15, /01 Klatka schod. 5,22 m2 lastrico 2/17 Pom. porządk. 1,87 m2 2/14 Przedsionek 3,47 m2 Wywiewka went. Ø150mm 2/16 Toaleta dla osób NPS 3,68 m DŹWIG PLATFORMOWY 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 HOL PRZEDSIONEK TOALETA MĘSKA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 127,01 3,47 6,64 3,68 1,87 wykładzina antypośliz. 11 x 15, x L19/N/150cm /18 2/19 TOALETA PRZEDSIONEK 3,50 3, /06 Laboratorium 11,73 m2 wykł. PVC /02 Hol 55,48 m2 wykł. PVC Hpom.=302cm 2/13 Hol 127,01 m2 wykładzina antypośliz. +3,35 2/20 2/21 2/22 2/23 TOALETA GABINET GABINET GABINET RAZEM: 9,09 13,77 15,27 17,76 443,46 m 2 p.u /05 Laboratorium 13,86 m2 wykł. PVC /04 Laboratorium 15,14 m2 wykł. PVC 2/03 Stomatolog 20,44 m2 wykł. PVC 2/08 Masażysta 35,62 m2 wykł. PVC 2/09 Stoamtolog 2/10 Laryngolog 2/11 Biuro poselskie 19,28 m2 wykł. PVC 15,38 m2 wykł. PVC 20,70 m2 wykł. PVC 2/12 Adwokat 14,72 m2 wykł. PVC NAZWA: ADRES: PRZEDMIOT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 308 obręb 2, DZIAŁOSZYN RZUT PIĘTRA skala 1:100 ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: uprawnienia projektowe Nr 1121/96 PODPIS: Architektoniczna pracownia projektowa KONSTRUKCJA: OPRACOWAŁ: Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87 tech. bud. Krzysztof Sójka spólka cywilna WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) INWESTOR: MIASTO i GMINA DZIAŁOSZYN z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, DZIAŁOSZYN DATA OPRACOWANIA: RYSUNEK NR A/3 STRONA P.B.: 21

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4

1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLE. 1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4 II. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1.Rodzaj inwestycji str. 5 2.Istniejący stan zagospodarowania działki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku w zakresie budowy pionów sanitarnych. Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Budynek remizy OSP w Majdanie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Warszawska 25, Głubczyce PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRUGIEJ KONDYGNACJI

Budynek mieszkalny ul. Warszawska 25, Głubczyce PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRUGIEJ KONDYGNACJI Opracowanie projektowe nr 333a/12 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU ul. Partyzantów 16 Hrubieszów Inwestor PKO BANK POLSKI S.A. ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Jednostka projektowa JARNIEWICZ ARCHITEKCI Lech Jarniewicz 94-246 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: PRZEBUDOWA OTWORU OKIENNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM XIII Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW 02-653 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Żwirowa 39, tel/fax 95 7207878, e-mail: k2-sc@wp.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO * ul. Gen. L.Okulickiego 22 * 78-600 Wałcz * tel. (0-67) 250 09 66 * tel. kom. 0 603 683 275 * * e-mail: podsi@poczta.onet.pl * PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Gmina Kołaczkowo, Obręb Kołaczkowo, PLAC REYMONTA KOŁACZKOWO, MGR INŻ. RYSZARD PRZYBYŁ

SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Gmina Kołaczkowo, Obręb Kołaczkowo, PLAC REYMONTA KOŁACZKOWO, MGR INŻ. RYSZARD PRZYBYŁ PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi SZKICE

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (projekt zamienny do projektu budowlanego - pozwolenie na budowę nr 668/05 z dnia 6.12.2005r.) Inwestor: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁHOBRODACH Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: REMONT SANIIARIATÓW DLA OSÓB NIEPEŁONOSPRAWNYCH NA PODODDZIALE UROLOGII W SZPITALU MIEJSKIM RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 Lokalizacja: Inwestor: SZPITAL MIEJSKI W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 53 W NOWYM SĄCZU CZĘŚĆ 1: Modernizacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku głównym oraz w części nowo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul.harfowa 38 80-298 GDAŃSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Krapkowice, Kórnica ul. Główna nr działki: 1007/30. Gmina Krapkowice Krapkowice ul. 3 Maja 17

PROJEKT BUDOWLANY Krapkowice, Kórnica ul. Główna nr działki: 1007/30. Gmina Krapkowice Krapkowice ul. 3 Maja 17 Kędzierzyn - Koźle 20.VIII.2007r. PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUD: SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY LOKALIZACJA: 47-300 Krapkowice, Kórnica ul. Główna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I ARANŻACJI WNĘTRZY BUDYNEK URZĘDU GMINY ROZPRZA REMONT KORYTARZY I HOLU WEJŚCIOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I ARANŻACJI WNĘTRZY BUDYNEK URZĘDU GMINY ROZPRZA REMONT KORYTARZY I HOLU WEJŚCIOWEGO ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński, Krzysztof Sójka Spółka Cywilna 98-300 WIELUŃ, ul. Narutowicza 2 tel. (043) 843-01-20 NIP: 832-101-48-08 REGON: 730202520 Nr

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN WROCŁAW, ul. STALOWA 50 NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Dz.nr

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: REMONT PODESTU PRZY BUDYNKU LOKALIZACJA: ULICA ŁOZOWA 90-94 W POZNANIU INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY ŁOZOWEJ 90-94 W POZNANIU PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo