Spis treści. Tematyka książki...i...i Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f Języki programowania...f...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Tematyka książki...i...i...25. Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f... 30 Języki programowania...f..."

Transkrypt

1 Spis treści Tematyka książki...i...i...25 Część I Rozdział 1. Wstęp do programowania...i...i...29 Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f Języki programowania...f Asembler...f...f Fortran...f...f...3 C...f...f C++...f...f Perl...f...f PHP...f...f Turbo Pascal...f...f Java...f...f...35 C#...f...f...36 Kilka słów o kompilatorach...f Działanie kompilatorów...f Który kompilator wybrać?...f Dzień programisty...f...f Delphi...f...f Object Pascal...f...f Delphi czy warto?...f Co będzie potrzebne w trakcie nauki?...f Instalacja Delphi...f...f...41 Wersje Delphi...f...f Cennik...f...f Wymagania Delphi...f Instalacja...f...f Jak się uczyć?...f...f....44

2 6 Delphi Kompendium programisty Podstawowe okna Delphi...f Welcome Page...f...f Okno główne...f...f Projektant formularzy...f Paleta narzędzi...f...f Inspektor obiektów...f Menedżer projektu...f Edytor kodu...f...f Ukrywanie okna...f...f. 54 Pierwszy projekt...f...f Tworzenie projektu...f Zapisywanie projektu...f Uruchamianie programu...f Zamykanie programu...f Otwieranie projektu...f Kompilacja projektu...f...f. 57 Pliki projektu...f...f Przydatne odnośniki...f...f. 58 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 2. Rozdział 3. Wprowadzenie do.net...i...63 Interfejs programistyczny...f API systemu Windows...f Wizja.NET...f...f Składniki platformy.net...f Konkluzja...f...f Delphi a.net...f...f Rodzaje aplikacji...f...f Aplikacje konsolowe...f Windows Forms...f...f. 70 VCL...f...f VCL.NET...f...f Windows Forms vs VCL.NET...f Formularze Web Forms...f Składniki.NET Framework...f Usługi sieciowe...f...f Niezależność...f...f Uniwersalność...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Język Delphi...i...i...79 Aplikacje konsolowe...f...f 80 Zapisywanie projektu...f Po kompilacji...f...f. 81 Najprostszy program...f...f 81 Podstawowa składnia...f Czytanie kodu...f...f Wielkość liter...f...f... 82

3 Spis treści 7 Pamiętaj o średniku!...f Bloki begin i end...f...f 83 Dyrektywa program...f Komentarze...f...f...84 Umiejętne komentowanie...f Wypisywanie tekstu...f...f. 86 Położenie instrukcji...f Instrukcja Writeln...f Zmienne...f...f Deklaracja zmiennych...f Typy danych...f...f Deklaracja kilku zmiennych...f Przydział danych...f...f 92 Deklaracja zakresu danych...f Restrykcje w nazewnictwie...f Stałe...f...f Domyślne typy stałych...f Używanie zmiennych w programie...f Łączenie danych...f...f. 97 Tablice danych...f...f...9 Tablice jako stałe...f Tablice wielowymiarowe...f Tablice dynamiczne...f Polecenia Low i High...f Operatory...f...f Operatory przypisania...f Operatory porównania...f Operatory logiczne...f Operatory arytmetyczne...f Operatory bitowe...f Pozostałe operatory...f Instrukcje warunkowe...f Instrukcja if..then...f Instrukcja case..of...f Instrukcja else...f...f Programowanie proceduralne...f Procedury i funkcje...f...f 118 Procedury...f...f Funkcje...f...f Zmienne lokalne...f Parametry procedur i funkcji...f Parametry domyślne...f Przeciążanie funkcji i procedur...f Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji Procedury zagnieżdżone...f Wplatanie funkcji i procedur...f Własne typy danych...f Tablice jako nowy typ...f Aliasy typów...f...f Rekordy...f...f Przekazywanie rekordów jako parametrów procedury Deklarowanie rekordu jako zmiennej...f Instrukcja packed...f

4 8 Delphi Kompendium programisty Deklarowanie tablic rekordowych...f Deklarowanie dynamicznych tablic rekordowych Instrukcja wiążąca with...f Programowanie strukturalne...f Moduły...f...f Tworzenie nowego modułu...f Budowa modułu...f Włączanie modułu...f Funkcje wbudowane...f Sekcje Initialization oraz Finalization...f Dyrektywa forward...f Konwersja typów...f...f Rzutowanie...f...f Parametry nieokreślone...f Pętle...f...f Pętla for..do...f...f Pętla while..do...f...f Pętla repeat..until...f Pętla for-in...f...f Polecenie Continue...f Polecenie Break...f...f 152 Zbiory...f...f Przypisywanie elementów zbioru...f Odczytywanie elementów ze zbioru...f Dodawanie i odejmowanie elementów zbioru...f Typy wariantowe...f...f VarType, VarTypeAsText...f VarToStr...f...f VarIs*...f...f Pliki dołączane...f...f Etykiety...f...f Dyrektywy ostrzegawcze...f Wstęp do algorytmiki...f Schematy blokowe...f Przykład obliczanie silni...f Efektywny kod...f...f Instrukcje warunkowe...f Typ Boolean w tablicach...f Zbiory...f...f Łączenie znaków w ciągach...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 4. IDE Delphi...i...i Podstawowe paski narzędzi...f Pasek Standard...f...f. 176 Pasek View...f...f Pasek Debug...f...f Pasek Desktop...f...f Pasek Custom...f...f Pozostałe paski narzędzi...f

5 Spis treści 9 Repozytorium obiektów...f Dodawanie projektu do repozytorium...f Ustawienia repozytorium...f Praca z paletą narzędzi...f Umieszczanie komponentów na formularzu...f Umieszczanie kilku komponentów naraz...f Przycisk Categories...f Szukanie obiektu...f Przemieszczanie ikon...f Menu palety narzędzi...f Praca z komponentami...f NET...f...f Komponent...f...f Sterowanie komponentem...f Praca z inspektorem obiektów...f Edycja właściwości...f Zdarzenia...f...f Menu inspektora obiektów...f Opcje inspektora obiektów...f Projektant formularzy...f Siatka pomocnicza...f Usuwanie, kopiowanie i wklejanie...f Zaznaczanie wielu komponentów...f Menu projektanta formularzy...f Pasek narzędziowy Align...f Pasek narzędziowy Spacing...f Pasek narzędziowy Position...f Opcje projektanta formularzy...f Projekty...f...f Opcje projektu...f...f Edytor WYSIWYG...f...f 205 Projektant strony 206 Inspektor obiektów...f Dodatkowe paski narzędzi...f Edycja pozostałych plików...f Opcje HTML w Delphi...f Projektowanie interfejsu...f Paski narzędziowe...f Ikony dla paska narzędzi...f Menu główne...f...f Menu podręczne...f Pozostałe elementy interfejsu...f Kilka wersji językowych programu...f Tworzenie angielskiej wersji językowej...f Tłumaczenie projektu...f Kompilacja projektu...f Opcje Translation Manager...f Opcje środowiska...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

6 10 Delphi Kompendium programisty Rozdział 5. Przegląd.NET Framework...i...i Środowisko CLR...f...f Kod pośredni IL...f Kod zarządzany i niezarządzany...f Moduł zarządzany...f Podzespoły...f...f Działanie CLR...f...f System CTS...f...f Specyfikacja CLS...f...f Biblioteka klas...f...f Moduły i przestrzenie nazw...f Wieloznaczność...f Główne przestrzenie nazw...f Tworzenie przestrzeni nazw...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 6. Praca z kodem źródłowym...i Na czym polega programowanie obiektowe?...f Biblioteki wizualne...f...f Podstawowy kod formularza...f Formularz w VCL.NET...f Sekcja uses...f...f Klasa...f...f Zmienna wskazująca na klasę...f Plik *.nfm...f...f Generowanie kodu...f Nazwy komponentów...f Programowanie zdarzeniowe...f Generowanie zdarzeń...f Lista zdarzeń w inspektorze obiektów...f Jedno zdarzenie dla kilku obiektów...f Edytor kodu...f...f Ukrywanie kodu...f Makra...f...f Code Insight...f...f Code Completion...f Help Insight...f...f Wyróżnianie błędów...f Menu podręczne edytora kodu...f Opcje edytora kodu...f Skrawki kodu...f...f To-Do List...f...f Generowanie komentarza TODO...f Menu podręczne okna...f Szablony kodu...f...f Refaktoryzacja...f...f Deklaracja zmiennych...f Deklaracja pól...f...f Wyodrębnianie metod...f Wyodrębnianie łańcucha zasobów...f

7 Spis treści 11 Zmiana nazwy...f...f Szukanie modułu...f Synchroniczna edycja...f Wyszukiwanie odwołań...f Menedżer projektu...f...f Model View...f...f Data Explorer...f...f Menedżer historii...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 7. Programowanie obiektowe...i Klasy...f...f Składnia klasy...f...f Do czego służą klasy?...f Hermetyzacja...f...f Dziedziczenie...f...f Polimorfizm...f...f Instancja klasy...f...f Konstruktor...f...f Destruktor...f...f Pola...f...f Metody...f...f Tworzenie konstruktorów i destruktorów...f Destruktory w.net...f Poziomy dostępu do klasy...f Dziedziczenie...f...f Przeciążanie metod...f Typy metod...f...f Przedefiniowanie metod...f Typy zagnieżdżone...f Parametr Self...f...f Brak konstruktora...f Brak instancji klasy...f Class helpers...f...f Klasy zaplombowane...f Słowo kluczowe static...f Właściwości...f...f Parametr Sender procedury zdarzeniowej...f Przechwytywanie informacji o naciśniętym klawiszu Obsługa parametru Sender...f Operatory is i as...f...f Metody w rekordach...f Interfejsy...f...f Przeładowanie operatorów...f Jakie operatory można przeładować?...f Deklaracja operatorów...f Binary i Unary...f...f Wyjątki...f...f Słowo kluczowe try..except...f Słowo kluczowe try..finally...f

8 12 Delphi Kompendium programisty Słowo kluczowe raise...f Klasa Exception...f Selektywna obsługa wyjątków...f Zdarzenie OnException...f Identyfikatory...f...f Boksowanie typów...f...f. 327 Przykład wykorzystania klas...f Zasady gry...f...f Specyfikacja klasy...f Zarys klasy...f...f Sprawdzenie wygranej...f Interfejs aplikacji...f Tworzenie interfejsu graficznego...f Gra Kółko i krzyżyk...f Biblioteka VCL/VCL.NET...f Klasa TApplication...f Właściwości...f...f Zdarzenia...f...f Programowanie w.net...f Wspólny model programowania...f Klasa System.Object...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 8. Podzespoły.NET...i...i Czym jest COM?...f...f Kontrolka w rozumieniu COM...f Odrobinę historii...f ActiveX...f...f DCOM...f...f Podstawowe podzespoły...f Słowo o funkcji ShellExecute...f Deasembler.NET...f Obiektowość.NET...f...f. 378 Transformacja modułu...f Komponenty.NET...f...f. 381 Przygotowanie komponentu w Delphi...f Przygotowanie komponentu C#...f Włączenie podzespołu w Delphi...f Atrybuty podzespołu...f Korzystanie z programu Reflection...f Mechanizm reflection...f Metadane...f...f Funkcja GetType...f Klasa System.Type...f Ładowanie podzespołu...f Przykład własny program Reflection...f Własne atrybuty...f Aplikacje.NET Framework SDK...f Global Assembly Cache Tool...f WinCV...f...f

9 Spis treści 13 Narzędzie konfiguracji.net Framework...f PEVerify narzędzie weryfikacji...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 9. Wykrywanie błędów w aplikacjach...i Rodzaje błędów...f...f Opcje kompilatora...f...f Częste błędy programisty...f Niezainicjalizowane zmienne obiektowe...f Zwalnianie obiektów...f Tablice...f...f Wskaźniki...f...f Rejestry...f...f Stos...f...f Sterta...f...f Do czego służą wskaźniki?...f Tworzenie wskaźnika...f Przydział danych do wskaźników...f Tworzenie wskaźników na struktury...f Przydział i zwalnianie pamięci...f Wartość pusta...f...f Debuger Delphi...f...f Interfejs Debug...f...f. 420 Opcje projektu...f...f Punkty przerwań...f Polecenie Run to Cursor...f Podgląd zmiennych...f Inspektor śledzenia...f Evaluate/Modify...f Okno Call Stack...f Okno Local Variables...f Okno Thread Status...f Okno Event Log...f Okno modułów...f...f. 437 Okno deasemblacji...f Polecenie Go to Address...f Okno Message View...f Praca krokowa...f...f Ikony na gutterze...f Przekraczanie i wkraczanie...f Opcje debugera...f...f Strona Borland Debuggers...f Zakładka Language Exceptions...f Zakładka Native OS Exceptions...f Zakładka Event Log...f Menu związane z debugerem...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

10 14 Delphi Kompendium programisty Rozdział 10. Praca z plikami...i Definicja pliku...f...f Pliki tekstowe...f...f Inicjalizacja...f...f Tworzenie nowego pliku...f Otwieranie istniejącego pliku...f Odczyt plików tekstowych...f Zapis nowych danych w pliku...f Zapis danych na końcu pliku...f Pliki amorficzne...f...f Otwieranie i zamykanie plików...f Tryb otwarcia pliku...f Zapis i odczyt danych...f Przykład działania kopiowanie plików...f Inne funkcje operujące na plikach...f Funkcje operujące na katalogach...f Pliki typowane...f...f Deklaracja...f...f Tworzenie pliku i dodawanie danych...f Odczyt rekordu z pliku...f Przykład działania książka adresowa...f Kopiowanie i przenoszenie plików...f Kopiowanie...f...f Przenoszenie pliku...f Struktura TSHFileOpStruct...f Strumienie...f...f Podział strumieni...f Prosty przykład na początek...f Konstruktor klasy TFileStream...f Pozostałe metody i właściwości klasy TStream...f Właściwości...f...f Metody...f...f Praktyczny przykład...f Wyszukiwanie...f...f Rekord TSearchRec...f Jak zrealizować wyszukiwanie?...f Rekurencja...f...f Praktyczny przykład...f Informacja o dyskach...f Pobieranie listy dysków...f Pobieranie informacji o rozmiarze dysku...f Pobieranie dodatkowych informacji...f Obsługa plików w.net...f Klasy przestrzeni nazw System.IO...f Praca z plikami...f...f. 498 Praca z katalogami...f Strumienie...f...f Praca z plikami...f...f. 502 Test...f...f Podsumowanie...f...f

11 Spis treści 15 Rozdział 11. Migracja do.net...i Czy warto przechodzić do.net?...f Ewolucja platform programistycznych...f WinFX...f...f Brakujące komponenty...f Zmiany we właściwościach...f Elementy języka...f...f Wszystko jest klasą!...f Przestrzenie nazw...f Kompilacja warunkowa...f Brakujące elementy...f Ciągi znakowe w Delphi...f Komunikaty...f...f Destruktory...f...f WinForms...f...f Brak pliku *.dfm/*.nfm...f VCL i WinForms...f Platform Invoke...f...f Wywołanie standardowe...f Użycie atrybutu DLLImport...f Parametry wyjściowe...f Dane wskaźnikowe...f Pobieranie danych z bufora...f Kod zarządzany i niezarządzany...f Używanie funkcji Win32...f Marshaling...f...f Wady PInvoke...f...f NET a obiekty COM...f Terminologia COM...f Mechanizm COM Callable Wrappers...f Przykładowy podzespół...f Utworzenie biblioteki typu...f Użycie biblioteki typu...f Korzystanie z klasy COM...f Kontrolki COM w aplikacjach.net...f Aplikacje sieciowe...f...f. 570 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 12. Co nowego w Delphi 2005?...i Trzy osobowości...f...f IDE Delphi...f...f Strona powitalna...f Historia i kopie zapasowe...f Okno struktury...f...f. 575 Synchroniczna edycja...f Help Insight...f...f Wyróżnianie błędów...f Paleta narzędzi...f...f. 577 Wyszukiwanie...f...f Pozostałe...f...f

12 16 Delphi Kompendium programisty Debuger...f...f HTML...f...f Bazy danych...f...f dbgo for ADO...f...f. 579 dbexpress...f...f BDP.NET...f...f Pozostałe...f...f Refaktoryzacja...f...f Zmiany w języku Delphi...f Wplatanie funkcji i procedur...f Pętla for-in...f...f Kodowanie Unicode...f Podsumowanie...f...f Część II Rozdział 13. Architektura bazodanowa Delphi...i Czym jest baza danych?...f Działanie baz danych...f Rozwiązania alternatywne...f Baza danych a własny mechanizm...f Rodzaje baz danych...f...f 591 Bazy proste...f...f Relacyjne bazy danych...f Bazy danych typu klient-serwer...f Wielowarstwowa architektura baz danych...f Borland Database Engine...f Sterowniki bazy danych...f Zbiory danych...f...f Komponenty bazodanowe...f Praca z komponentami...f Otwieranie i zamykanie zbioru danych...f Nawigowanie wśród rekordów...f Modyfikacja zawartości...f Pola rekordu bazy danych...f Edytor pól...f...f Pola obliczeniowe...f Pola przeglądowe...f SQL Explorer...f...f Tworzenie aliasu...f Praca z tabelami...f...f Tworzenie tabel...f...f 612 Tworzenie kolumn w kodzie programu...f Filtrowanie danych...f...f. 614 Wykorzystanie właściwości Filter...f Zdarzenie OnFilterRecord...f Wyszukiwanie rekordów...f Metoda Locate...f...f Metoda FindKey...f...f 619 Przykładowa aplikacja...f Założenia...f...f Tworzenie interfejsu...f

13 Spis treści 17 Kod źródłowy aplikacji...f Ćwiczenia dodatkowe...f Zakładki...f...f Pozostałe komponenty bazodanowe...f Komponent TDbGrid...f Komponent TDbNavigator...f Komponent TDbText...f Komponent TDbEdit...f Komponent TDbMemo...f Komponent TDbRichEdit...f Komponent TDbImage...f Komponent TDbCheckBox...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 14. dbexpress...i...i Architektura klient-serwer...f Klient...f...f Serwer...f...f Klient-serwer oraz bazy lokalne...f Język SQL...f...f Baza MySQL...f...f InterBase...f...f Schemat tworzenia aplikacji klient-serwer...f Analiza...f...f Projekt...f...f Budowa...f...f Programowanie w SQL...f Klient MySQL...f...f Tworzenie bazy danych...f Tworzenie tabel...f...f 651 Zmiana struktury tabeli...f Indeksy...f...f Dodawanie rekordów...f Wyświetlanie informacji...f Uaktualnianie zawartości...f Usuwanie danych z tabeli...f Eksport i import bazy...f Aplikacja zarządzająca MySQL...f Praca z programem MySQL Control Center...f Praca z tabelami...f InterBase...f...f Uruchomienie...f...f Program IBConsole...f MySQL a InterBase...f Tworzenie tabel InterBase...f dbexpress...f...f dbexpress a BDE...f Połączenie z bazą danych...f Komponent TSQLDataSet...f Komponent TSQLMonitor...f

14 18 Delphi Kompendium programisty Pozostałe komponenty dbexpress...f Dystrybucja aplikacji dbexpress...f Okno Data Explorer...f Wprowadzanie zmian w tabeli...f Edytor połączeń...f...f. 707 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 15. Rozdział 16. Rozdział 17. IBX...i...i...i.711 Dlaczego IBX?...f...f Zalety IBX...f...f Komponenty IBX...f...f Komponent TIBDatabase...f Komponent TIBDataSet...f Komponenty reprezentujące dane...f TIBSQLMonitor...f...f 720 Komponenty administracyjne...f Łączenie ze zdalnym serwerem...f Przykład wykorzystania IBX...f Tworzenie bazy danych...f Piszemy aplikację Helion DB!...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Przegląd ADO.NET...i Czym jest ADO?...f...f Terminologia...f...f Warstwy dostępu...f...f Architektura baz danych...f ADO.NET...f...f Architektura ADO.NET...f Źródło danych...f...f Dostawca danych...f Zbiory danych...f...f ADO.NET w praktyce...f Łączenie ze źródłem ODBC...f Łączenie ze źródłem OleDB...f Wysyłanie zapytań (MS Access)...f Sterowniki zarządzane...f Test...f...f Podsumowanie...f...f BDP.NET...i...i BDP.NET...f...f Łączenie z bazą InterBase...f Komponent BDPConnection...f Komponent BdpCommand...f Komponent BdpDataAdapter...f Wyświetlanie zwartości tabeli...f

15 Spis treści 19 Praca z danymi...f...f Zapytania SQL...f...f. 760 Dystrybucja aplikacji BDP.NET...f MySQL w ADO.NET...f Korzystanie ze sterownika MySQL...f Komponenty wizualne...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Część III Rozdział 18. XML...i...i Niezależność XML...f...f. 776 XHTML...f...f...76 Budowa dokumentu...f...f 776 Prolog...f...f Znaczniki...f...f Atrybuty...f...f Podstawowa terminologia...f Węzeł główny...f...f Komentarze...f...f Przestrzenie nazw...f Składnia przestrzeni nazw...f Przestrzenie nazw i atrybuty...f DTD...f...f Deklaracja elementu...f Deklaracja atrybutu...f DTD w osobnym pliku...f Encje tekstowe...f...f XSD...f...f Nagłówek XSD...f...f 789 Elementy XSD...f...f. 789 Typy danych...f...f Typy proste...f...f XML a bazy danych...f XSL...f...f DOM...f...f SAX...f...f Korzystanie z System.XML...f Ładowanie pliku XML...f Odczyt dowolnego elementu...f Odczyt wartości atrybutów...f Tworzenie pliku XML...f Eksport danych do postaci XML...f Modyfikacja plików...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

16 20 Delphi Kompendium programisty Rozdział 19. Rozdział 20. IntraWeb...i...i Czym właściwie jest IntraWeb?...f Dynamiczne strony 816 CGI, ISAPI, NSAPI...f PHP...f...f Tworzenie projektu IntraWeb...f Praca z komponentami...f Praca z kodem...f...f Uruchamianie programu...f Serwer IntraWeb...f...f Obsługa serwera...f Generowanie zdarzeń...f Zdarzenia zastępcze...f Kilka formularzy w jednym projekcie...f Funkcja ShowMessage w IntraWeb...f Elementy HTML i JavaScript...f Wysyłanie plików...f...f IntraWeb jako rozszerzenie ISAPI...f Konwertowanie aplikacji do ISAPI...f Test...f...f Podsumowanie...f...f ASP.NET...i...i Dynamiczne strony 833 ASP...f...f ASP.NET...f...f ASP i ASP.NET...f...f Zmiany w kodzie...f Kompilacja kodu...f Migracja do ASP.NET...f Zgodność ze standardem XHTML...f Narzędzia...f...f Edytor...f...f Serwer...f...f Instalacja ASP.NET...f Co trzeba umieć?...f ASP.NET w Delphi...f...f 842 Elementy interfejsu...f Pierwszy projekt...f Opcje ASP.NET...f Web Forms...f...f Przestrzeń nazw System.Web.UI...f Praca z ASP.NET...f...f Kontrolki działające po stronie serwera...f Zdarzenia komponentów...f Kontrolki Web Forms...f Code Behind...f...f Kontrolki użytkownika...f Tworzenie kontrolek w Delphi...f Komponenty.NET w ASP.NET...f Konfiguracja stron ASP.NET...f

17 Spis treści 21 Sesje...f...f Wysyłanie wiadomości ...f Monitorowanie stron ASP.NET...f Pamięć podręczna...f Bazy danych w ASP.NET...f Łączenie się z bazą...f Kontrolki bazodanowe...f Technologie internetowe...f Komponenty HTML Producer...f WebBroker...f...f Internet Express...f...f WebSnap...f...f IntraWeb...f...f ASP.NET...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 21. Usługi sieciowe...i Czym są usługi sieciowe?...f Działanie usług sieciowych...f HTTP...f...f XML...f...f Infrastruktura usług sieciowych...f Użycie usług sieciowych...f Wyszukiwarka google.com...f Interfejs aplikacji...f Ładowanie usługi sieciowej...f Korzystanie z usługi Web...f Usługi sieciowe w Delphi...f Tworzenie usługi sieciowej...f Podgląd usługi sieciowej...f Usługa Web na stronie ASP.NET...f Plik źródłowy *.asmx...f Bezpieczeństwo usług sieciowych...f Bazy danych...f...f Projektowanie usługi...f Sprawdzanie usługi sieciowej...f Usługa sieciowa w aplikacji ASP.NET...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 22. Odpowiedzi...i...i Rozdział 1....f...f Rozdział 2....f...f Rozdział 3....f...f Rozdział 4....f...f Rozdział 5....f...f Rozdział 6....f...f Rozdział 7....f...f Rozdział 8....f...f

18 22 Delphi Kompendium programisty Rozdział 9....f...f Rozdział f...f Rozdział f...f Rozdział f...f Rozdział 14...f...f Rozdział 15...f...f Rozdział 16...f...f Rozdział 17...f...f Rozdział 18...f...f Rozdział 19...f...f Rozdział 20...f...f Rozdział 21...f...f Dodatki Dodatek A Podstawy języka C#...i C# w Delphi...f...f Biblioteka klas...f...f Podstawowa składnia...f C# jako język obiektowy...f Metoda Main()...f...f. 946 Zmienne...f...f Deklaracja kilku zmiennych...f Przydział danych...f Stałe...f...f Tablice...f...f Tablice wielowymiarowe...f Operatory...f...f Operatory inkrementacji...f Operatory przypisania...f Operator rzutowania...f Instrukcje warunkowe...f Instrukcja if...f...f Instrukcja switch...f Operator trójoperandowy...f Funkcje w C#...f...f Parametry funkcji...f Przekazywanie parametrów...f Pętle...f...f Pętla for...f...f Pętla foreach...f...f Pętla while...f...f Pętla do..while...f...f Klasy...f...f Tworzenie instancji klasy...f Metody...f...f Pola...f...f Konstruktor...f...f Właściwości...f...f Struktury...f...f Podsumowanie...f...f

19 Spis treści 23 Dodatek B Dodatek C Dodatek D Akronimy...i...i Spis przestrzeni nazw.net...i Słowniczek...i...i Dodatek E Zasady pisania kodu...i Stosowanie wcięć...f...f Instrukcje begin i end...f Styl,,wielbłądzi w nazwach procedur...f Stosuj wielkie litery...f...f 995 Parametry procedur...f...f 996 Instrukcja if...f...f Instrukcja case...f...f...96 Obsługa wyjątków...f...f Klasy...f...f Komentarze...f...f Pliki i nazwy formularzy...f Notacja węgierska...f...f Czy warto?...f...f...98 Skorowidz...i...i

20 5. Przegląd.NET Framework W rozdziale 2. omówiłem podstawowe aspekty platformy.net. Czytelnik powinien już znać podstawowe pojęcia związane z tą technologią, a także umieć pisać proste aplikacje w Delphi. Jak dotąd jednak przykłady prezentowane przeze mnie w rozdziale 3. były oparte na programowaniu dla Win32. W tym rozdziale zajmiemy się tylko i wyłącznie programowaniem dla platformy.net oraz dokładniej omówimy technologie związane z tą platformą. Środowisko.NET Framework obejmuje swym zakresem wszystkie warstwy tworzenia oprogramowania: od systemu operacyjnego po bibliotekę klas (jak np. Windows Forms). W tym rozdziale: przedstawię szczegóły działania środowiska CLR, omówię nowe pojęcia: kod zarządzany i niezarządzany, opiszę, czym jest CLS i CTS. Środowisko CLR Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) stanowi podstawowy element platformy.net Framework. W momencie uruchomienia aplikacji.net, CLR odpowiada za jej sprawne wykonanie (załadowanie do pamięci), przydział pamięci, obsługę błędów itp. W standardowym modelu programowania Win32, za tego typu czynności odpowiadał zwyczajnie system operacyjny (Windows). Po zainstalowaniu na komputerze środowiska.net Framework, odpowiednie biblioteki systemu pozwalają na rozpoznanie, czy dany program jest aplikacją Win32, czy też

21 228 Część I.NET. Jeżeli jest to aplikacja.net, uruchomione zostaje środowisko CLR, pod kontrolą którego działa program. To, co dzieje się w tle nas nie interesuje, nie trzeba się tym przejmować. W jaki jednak sposób system operacyjny rozpoznaje, która aplikacja jest aplikacją.net? Dzieje się tak dlatego, że aplikacja wykonywalna.net (plik.exe) jest inaczej zbudowana niż standardowe programy Win32. Tę kwestię postaram się wyjaśnić w paru kolejnych podrozdziałach. Kod pośredni IL Kompilatory działające pod kontrolą systemu Windows kompilują kody źródłowe do postaci 32-bitowego kodu maszynowego. W efekcie otrzymujemy aplikacje.exe czy biblioteki.dll. Taki sposób uniemożliwia przeniesienie aplikacji na urządzenia czy systemy, które działają pod kontrolą innych procesorów. Może także stwarzać problemy z innymi wersjami systemu operacyjnego (w tym wypadku Windows). Wszystko dlatego, że aplikacje wykonywalne komunikują się z API, które może różnić się w poszczególnych wersjach systemu. Rozwiązaniem tego problemu jest kompilacja programu do kodu pośredniego, nazywanego Common Language Infrastructure (z ang. architektura wspólnego języka, CLI). Wskazówka CLI na platformie.net jest często nazywany MSIL (Microsoft Intermediate Language) lub po prostu IL. Kod pośredni IL przypomina kod języka Asembler:

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop Spis treści

C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop Spis treści C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Spis rysunków 11 Spis tabel 13 Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 Podziękowania 27 O autorach 29 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Prosimy przeczytać cały poniższy plik przed przystąpieniem do wdrażania aplikacji, komponentów lub bibliotek Delphi 2005. Plik ten jest udostępniany na warunkach licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Narzędzia RAD (wykład 1)

Narzędzia RAD (wykład 1) Narzędzia RAD (wykład 1) Piotr Cybula Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki cybula@math.uni.lodz.pl http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Rys historyczny (1) lata 80-te i początek 90-tych: środowiska programistyczne

Bardziej szczegółowo

Metodyka programowania. Podstawy C#

Metodyka programowania. Podstawy C# Metodyka programowania Podstawy C# Platforma.NET Platforma.NET (.NET Framework) Platforma programistyczna Microsoft, Obejmuje - środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime) - biblioteki klas

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7

Spis treści. Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7 Spis treści Wprowadzenie...n...n... 5 Jak korzystać z tej książki?...t... 6 Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7 Podsumowanie...t...t...15 Rozdział 2. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rzut okiem na środowisko...m... 9 Projektant formularzy...m... 11

Spis treści. Rzut okiem na środowisko...m... 9 Projektant formularzy...m... 11 7 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Wstęp...z...z......7 Zaczynamy...z...z......9 Rzut okiem na środowisko...m... 9 Projektant formularzy...m... 11 Edytor kodu...m...m... 12 Widok strukturalny...m...

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Delphi 2005 IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Delphi 2005 IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Delphi 2005 Autor: Elmar Warken T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 83-7361-993-3 Tytu³ orygina³u: Delphi 2005

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie własnych komponentów

Tworzenie własnych komponentów Tworzenie własnych komponentów 1. Tworzenie nowego komponentu W tym celu należy wykorzystać menu Component. Interesujące są dwie opcje menu New Component i Install Component. Pierwsze polecenie służy do

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C++

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski -

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - S t r o n a 2 SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - Copyright by Artur Niewiarowski 2013 ISBN: 978-83-937802-0-4 - Artur Niewiarowski Self-Publishing - All rights reserved. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo

1 Ergonomia i komputer Wprowadzenie Krótka historia ergonomii Ergonomiczna praca z komputerem... 11

1 Ergonomia i komputer Wprowadzenie Krótka historia ergonomii Ergonomiczna praca z komputerem... 11 Spis treści Wstęp........................................................ 3 Część I Zasady pracy z komputerem 1 Ergonomia i komputer.................................... 7 1.1 Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C#

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C# Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C# Matt Baxter-Reynolds i Iris Classon przekład: Natalia Chounlamany Krzysztof Kapustka APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Przedmowa...........................................................

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo