Spis treści. Tematyka książki...i...i Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f Języki programowania...f...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Tematyka książki...i...i...25. Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f... 30 Języki programowania...f..."

Transkrypt

1 Spis treści Tematyka książki...i...i...25 Część I Rozdział 1. Wstęp do programowania...i...i...29 Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f Języki programowania...f Asembler...f...f Fortran...f...f...3 C...f...f C++...f...f Perl...f...f PHP...f...f Turbo Pascal...f...f Java...f...f...35 C#...f...f...36 Kilka słów o kompilatorach...f Działanie kompilatorów...f Który kompilator wybrać?...f Dzień programisty...f...f Delphi...f...f Object Pascal...f...f Delphi czy warto?...f Co będzie potrzebne w trakcie nauki?...f Instalacja Delphi...f...f...41 Wersje Delphi...f...f Cennik...f...f Wymagania Delphi...f Instalacja...f...f Jak się uczyć?...f...f....44

2 6 Delphi Kompendium programisty Podstawowe okna Delphi...f Welcome Page...f...f Okno główne...f...f Projektant formularzy...f Paleta narzędzi...f...f Inspektor obiektów...f Menedżer projektu...f Edytor kodu...f...f Ukrywanie okna...f...f. 54 Pierwszy projekt...f...f Tworzenie projektu...f Zapisywanie projektu...f Uruchamianie programu...f Zamykanie programu...f Otwieranie projektu...f Kompilacja projektu...f...f. 57 Pliki projektu...f...f Przydatne odnośniki...f...f. 58 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 2. Rozdział 3. Wprowadzenie do.net...i...63 Interfejs programistyczny...f API systemu Windows...f Wizja.NET...f...f Składniki platformy.net...f Konkluzja...f...f Delphi a.net...f...f Rodzaje aplikacji...f...f Aplikacje konsolowe...f Windows Forms...f...f. 70 VCL...f...f VCL.NET...f...f Windows Forms vs VCL.NET...f Formularze Web Forms...f Składniki.NET Framework...f Usługi sieciowe...f...f Niezależność...f...f Uniwersalność...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Język Delphi...i...i...79 Aplikacje konsolowe...f...f 80 Zapisywanie projektu...f Po kompilacji...f...f. 81 Najprostszy program...f...f 81 Podstawowa składnia...f Czytanie kodu...f...f Wielkość liter...f...f... 82

3 Spis treści 7 Pamiętaj o średniku!...f Bloki begin i end...f...f 83 Dyrektywa program...f Komentarze...f...f...84 Umiejętne komentowanie...f Wypisywanie tekstu...f...f. 86 Położenie instrukcji...f Instrukcja Writeln...f Zmienne...f...f Deklaracja zmiennych...f Typy danych...f...f Deklaracja kilku zmiennych...f Przydział danych...f...f 92 Deklaracja zakresu danych...f Restrykcje w nazewnictwie...f Stałe...f...f Domyślne typy stałych...f Używanie zmiennych w programie...f Łączenie danych...f...f. 97 Tablice danych...f...f...9 Tablice jako stałe...f Tablice wielowymiarowe...f Tablice dynamiczne...f Polecenia Low i High...f Operatory...f...f Operatory przypisania...f Operatory porównania...f Operatory logiczne...f Operatory arytmetyczne...f Operatory bitowe...f Pozostałe operatory...f Instrukcje warunkowe...f Instrukcja if..then...f Instrukcja case..of...f Instrukcja else...f...f Programowanie proceduralne...f Procedury i funkcje...f...f 118 Procedury...f...f Funkcje...f...f Zmienne lokalne...f Parametry procedur i funkcji...f Parametry domyślne...f Przeciążanie funkcji i procedur...f Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji Procedury zagnieżdżone...f Wplatanie funkcji i procedur...f Własne typy danych...f Tablice jako nowy typ...f Aliasy typów...f...f Rekordy...f...f Przekazywanie rekordów jako parametrów procedury Deklarowanie rekordu jako zmiennej...f Instrukcja packed...f

4 8 Delphi Kompendium programisty Deklarowanie tablic rekordowych...f Deklarowanie dynamicznych tablic rekordowych Instrukcja wiążąca with...f Programowanie strukturalne...f Moduły...f...f Tworzenie nowego modułu...f Budowa modułu...f Włączanie modułu...f Funkcje wbudowane...f Sekcje Initialization oraz Finalization...f Dyrektywa forward...f Konwersja typów...f...f Rzutowanie...f...f Parametry nieokreślone...f Pętle...f...f Pętla for..do...f...f Pętla while..do...f...f Pętla repeat..until...f Pętla for-in...f...f Polecenie Continue...f Polecenie Break...f...f 152 Zbiory...f...f Przypisywanie elementów zbioru...f Odczytywanie elementów ze zbioru...f Dodawanie i odejmowanie elementów zbioru...f Typy wariantowe...f...f VarType, VarTypeAsText...f VarToStr...f...f VarIs*...f...f Pliki dołączane...f...f Etykiety...f...f Dyrektywy ostrzegawcze...f Wstęp do algorytmiki...f Schematy blokowe...f Przykład obliczanie silni...f Efektywny kod...f...f Instrukcje warunkowe...f Typ Boolean w tablicach...f Zbiory...f...f Łączenie znaków w ciągach...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 4. IDE Delphi...i...i Podstawowe paski narzędzi...f Pasek Standard...f...f. 176 Pasek View...f...f Pasek Debug...f...f Pasek Desktop...f...f Pasek Custom...f...f Pozostałe paski narzędzi...f

5 Spis treści 9 Repozytorium obiektów...f Dodawanie projektu do repozytorium...f Ustawienia repozytorium...f Praca z paletą narzędzi...f Umieszczanie komponentów na formularzu...f Umieszczanie kilku komponentów naraz...f Przycisk Categories...f Szukanie obiektu...f Przemieszczanie ikon...f Menu palety narzędzi...f Praca z komponentami...f NET...f...f Komponent...f...f Sterowanie komponentem...f Praca z inspektorem obiektów...f Edycja właściwości...f Zdarzenia...f...f Menu inspektora obiektów...f Opcje inspektora obiektów...f Projektant formularzy...f Siatka pomocnicza...f Usuwanie, kopiowanie i wklejanie...f Zaznaczanie wielu komponentów...f Menu projektanta formularzy...f Pasek narzędziowy Align...f Pasek narzędziowy Spacing...f Pasek narzędziowy Position...f Opcje projektanta formularzy...f Projekty...f...f Opcje projektu...f...f Edytor WYSIWYG...f...f 205 Projektant strony 206 Inspektor obiektów...f Dodatkowe paski narzędzi...f Edycja pozostałych plików...f Opcje HTML w Delphi...f Projektowanie interfejsu...f Paski narzędziowe...f Ikony dla paska narzędzi...f Menu główne...f...f Menu podręczne...f Pozostałe elementy interfejsu...f Kilka wersji językowych programu...f Tworzenie angielskiej wersji językowej...f Tłumaczenie projektu...f Kompilacja projektu...f Opcje Translation Manager...f Opcje środowiska...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

6 10 Delphi Kompendium programisty Rozdział 5. Przegląd.NET Framework...i...i Środowisko CLR...f...f Kod pośredni IL...f Kod zarządzany i niezarządzany...f Moduł zarządzany...f Podzespoły...f...f Działanie CLR...f...f System CTS...f...f Specyfikacja CLS...f...f Biblioteka klas...f...f Moduły i przestrzenie nazw...f Wieloznaczność...f Główne przestrzenie nazw...f Tworzenie przestrzeni nazw...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 6. Praca z kodem źródłowym...i Na czym polega programowanie obiektowe?...f Biblioteki wizualne...f...f Podstawowy kod formularza...f Formularz w VCL.NET...f Sekcja uses...f...f Klasa...f...f Zmienna wskazująca na klasę...f Plik *.nfm...f...f Generowanie kodu...f Nazwy komponentów...f Programowanie zdarzeniowe...f Generowanie zdarzeń...f Lista zdarzeń w inspektorze obiektów...f Jedno zdarzenie dla kilku obiektów...f Edytor kodu...f...f Ukrywanie kodu...f Makra...f...f Code Insight...f...f Code Completion...f Help Insight...f...f Wyróżnianie błędów...f Menu podręczne edytora kodu...f Opcje edytora kodu...f Skrawki kodu...f...f To-Do List...f...f Generowanie komentarza TODO...f Menu podręczne okna...f Szablony kodu...f...f Refaktoryzacja...f...f Deklaracja zmiennych...f Deklaracja pól...f...f Wyodrębnianie metod...f Wyodrębnianie łańcucha zasobów...f

7 Spis treści 11 Zmiana nazwy...f...f Szukanie modułu...f Synchroniczna edycja...f Wyszukiwanie odwołań...f Menedżer projektu...f...f Model View...f...f Data Explorer...f...f Menedżer historii...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 7. Programowanie obiektowe...i Klasy...f...f Składnia klasy...f...f Do czego służą klasy?...f Hermetyzacja...f...f Dziedziczenie...f...f Polimorfizm...f...f Instancja klasy...f...f Konstruktor...f...f Destruktor...f...f Pola...f...f Metody...f...f Tworzenie konstruktorów i destruktorów...f Destruktory w.net...f Poziomy dostępu do klasy...f Dziedziczenie...f...f Przeciążanie metod...f Typy metod...f...f Przedefiniowanie metod...f Typy zagnieżdżone...f Parametr Self...f...f Brak konstruktora...f Brak instancji klasy...f Class helpers...f...f Klasy zaplombowane...f Słowo kluczowe static...f Właściwości...f...f Parametr Sender procedury zdarzeniowej...f Przechwytywanie informacji o naciśniętym klawiszu Obsługa parametru Sender...f Operatory is i as...f...f Metody w rekordach...f Interfejsy...f...f Przeładowanie operatorów...f Jakie operatory można przeładować?...f Deklaracja operatorów...f Binary i Unary...f...f Wyjątki...f...f Słowo kluczowe try..except...f Słowo kluczowe try..finally...f

8 12 Delphi Kompendium programisty Słowo kluczowe raise...f Klasa Exception...f Selektywna obsługa wyjątków...f Zdarzenie OnException...f Identyfikatory...f...f Boksowanie typów...f...f. 327 Przykład wykorzystania klas...f Zasady gry...f...f Specyfikacja klasy...f Zarys klasy...f...f Sprawdzenie wygranej...f Interfejs aplikacji...f Tworzenie interfejsu graficznego...f Gra Kółko i krzyżyk...f Biblioteka VCL/VCL.NET...f Klasa TApplication...f Właściwości...f...f Zdarzenia...f...f Programowanie w.net...f Wspólny model programowania...f Klasa System.Object...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 8. Podzespoły.NET...i...i Czym jest COM?...f...f Kontrolka w rozumieniu COM...f Odrobinę historii...f ActiveX...f...f DCOM...f...f Podstawowe podzespoły...f Słowo o funkcji ShellExecute...f Deasembler.NET...f Obiektowość.NET...f...f. 378 Transformacja modułu...f Komponenty.NET...f...f. 381 Przygotowanie komponentu w Delphi...f Przygotowanie komponentu C#...f Włączenie podzespołu w Delphi...f Atrybuty podzespołu...f Korzystanie z programu Reflection...f Mechanizm reflection...f Metadane...f...f Funkcja GetType...f Klasa System.Type...f Ładowanie podzespołu...f Przykład własny program Reflection...f Własne atrybuty...f Aplikacje.NET Framework SDK...f Global Assembly Cache Tool...f WinCV...f...f

9 Spis treści 13 Narzędzie konfiguracji.net Framework...f PEVerify narzędzie weryfikacji...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 9. Wykrywanie błędów w aplikacjach...i Rodzaje błędów...f...f Opcje kompilatora...f...f Częste błędy programisty...f Niezainicjalizowane zmienne obiektowe...f Zwalnianie obiektów...f Tablice...f...f Wskaźniki...f...f Rejestry...f...f Stos...f...f Sterta...f...f Do czego służą wskaźniki?...f Tworzenie wskaźnika...f Przydział danych do wskaźników...f Tworzenie wskaźników na struktury...f Przydział i zwalnianie pamięci...f Wartość pusta...f...f Debuger Delphi...f...f Interfejs Debug...f...f. 420 Opcje projektu...f...f Punkty przerwań...f Polecenie Run to Cursor...f Podgląd zmiennych...f Inspektor śledzenia...f Evaluate/Modify...f Okno Call Stack...f Okno Local Variables...f Okno Thread Status...f Okno Event Log...f Okno modułów...f...f. 437 Okno deasemblacji...f Polecenie Go to Address...f Okno Message View...f Praca krokowa...f...f Ikony na gutterze...f Przekraczanie i wkraczanie...f Opcje debugera...f...f Strona Borland Debuggers...f Zakładka Language Exceptions...f Zakładka Native OS Exceptions...f Zakładka Event Log...f Menu związane z debugerem...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

10 14 Delphi Kompendium programisty Rozdział 10. Praca z plikami...i Definicja pliku...f...f Pliki tekstowe...f...f Inicjalizacja...f...f Tworzenie nowego pliku...f Otwieranie istniejącego pliku...f Odczyt plików tekstowych...f Zapis nowych danych w pliku...f Zapis danych na końcu pliku...f Pliki amorficzne...f...f Otwieranie i zamykanie plików...f Tryb otwarcia pliku...f Zapis i odczyt danych...f Przykład działania kopiowanie plików...f Inne funkcje operujące na plikach...f Funkcje operujące na katalogach...f Pliki typowane...f...f Deklaracja...f...f Tworzenie pliku i dodawanie danych...f Odczyt rekordu z pliku...f Przykład działania książka adresowa...f Kopiowanie i przenoszenie plików...f Kopiowanie...f...f Przenoszenie pliku...f Struktura TSHFileOpStruct...f Strumienie...f...f Podział strumieni...f Prosty przykład na początek...f Konstruktor klasy TFileStream...f Pozostałe metody i właściwości klasy TStream...f Właściwości...f...f Metody...f...f Praktyczny przykład...f Wyszukiwanie...f...f Rekord TSearchRec...f Jak zrealizować wyszukiwanie?...f Rekurencja...f...f Praktyczny przykład...f Informacja o dyskach...f Pobieranie listy dysków...f Pobieranie informacji o rozmiarze dysku...f Pobieranie dodatkowych informacji...f Obsługa plików w.net...f Klasy przestrzeni nazw System.IO...f Praca z plikami...f...f. 498 Praca z katalogami...f Strumienie...f...f Praca z plikami...f...f. 502 Test...f...f Podsumowanie...f...f

11 Spis treści 15 Rozdział 11. Migracja do.net...i Czy warto przechodzić do.net?...f Ewolucja platform programistycznych...f WinFX...f...f Brakujące komponenty...f Zmiany we właściwościach...f Elementy języka...f...f Wszystko jest klasą!...f Przestrzenie nazw...f Kompilacja warunkowa...f Brakujące elementy...f Ciągi znakowe w Delphi...f Komunikaty...f...f Destruktory...f...f WinForms...f...f Brak pliku *.dfm/*.nfm...f VCL i WinForms...f Platform Invoke...f...f Wywołanie standardowe...f Użycie atrybutu DLLImport...f Parametry wyjściowe...f Dane wskaźnikowe...f Pobieranie danych z bufora...f Kod zarządzany i niezarządzany...f Używanie funkcji Win32...f Marshaling...f...f Wady PInvoke...f...f NET a obiekty COM...f Terminologia COM...f Mechanizm COM Callable Wrappers...f Przykładowy podzespół...f Utworzenie biblioteki typu...f Użycie biblioteki typu...f Korzystanie z klasy COM...f Kontrolki COM w aplikacjach.net...f Aplikacje sieciowe...f...f. 570 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 12. Co nowego w Delphi 2005?...i Trzy osobowości...f...f IDE Delphi...f...f Strona powitalna...f Historia i kopie zapasowe...f Okno struktury...f...f. 575 Synchroniczna edycja...f Help Insight...f...f Wyróżnianie błędów...f Paleta narzędzi...f...f. 577 Wyszukiwanie...f...f Pozostałe...f...f

12 16 Delphi Kompendium programisty Debuger...f...f HTML...f...f Bazy danych...f...f dbgo for ADO...f...f. 579 dbexpress...f...f BDP.NET...f...f Pozostałe...f...f Refaktoryzacja...f...f Zmiany w języku Delphi...f Wplatanie funkcji i procedur...f Pętla for-in...f...f Kodowanie Unicode...f Podsumowanie...f...f Część II Rozdział 13. Architektura bazodanowa Delphi...i Czym jest baza danych?...f Działanie baz danych...f Rozwiązania alternatywne...f Baza danych a własny mechanizm...f Rodzaje baz danych...f...f 591 Bazy proste...f...f Relacyjne bazy danych...f Bazy danych typu klient-serwer...f Wielowarstwowa architektura baz danych...f Borland Database Engine...f Sterowniki bazy danych...f Zbiory danych...f...f Komponenty bazodanowe...f Praca z komponentami...f Otwieranie i zamykanie zbioru danych...f Nawigowanie wśród rekordów...f Modyfikacja zawartości...f Pola rekordu bazy danych...f Edytor pól...f...f Pola obliczeniowe...f Pola przeglądowe...f SQL Explorer...f...f Tworzenie aliasu...f Praca z tabelami...f...f Tworzenie tabel...f...f 612 Tworzenie kolumn w kodzie programu...f Filtrowanie danych...f...f. 614 Wykorzystanie właściwości Filter...f Zdarzenie OnFilterRecord...f Wyszukiwanie rekordów...f Metoda Locate...f...f Metoda FindKey...f...f 619 Przykładowa aplikacja...f Założenia...f...f Tworzenie interfejsu...f

13 Spis treści 17 Kod źródłowy aplikacji...f Ćwiczenia dodatkowe...f Zakładki...f...f Pozostałe komponenty bazodanowe...f Komponent TDbGrid...f Komponent TDbNavigator...f Komponent TDbText...f Komponent TDbEdit...f Komponent TDbMemo...f Komponent TDbRichEdit...f Komponent TDbImage...f Komponent TDbCheckBox...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 14. dbexpress...i...i Architektura klient-serwer...f Klient...f...f Serwer...f...f Klient-serwer oraz bazy lokalne...f Język SQL...f...f Baza MySQL...f...f InterBase...f...f Schemat tworzenia aplikacji klient-serwer...f Analiza...f...f Projekt...f...f Budowa...f...f Programowanie w SQL...f Klient MySQL...f...f Tworzenie bazy danych...f Tworzenie tabel...f...f 651 Zmiana struktury tabeli...f Indeksy...f...f Dodawanie rekordów...f Wyświetlanie informacji...f Uaktualnianie zawartości...f Usuwanie danych z tabeli...f Eksport i import bazy...f Aplikacja zarządzająca MySQL...f Praca z programem MySQL Control Center...f Praca z tabelami...f InterBase...f...f Uruchomienie...f...f Program IBConsole...f MySQL a InterBase...f Tworzenie tabel InterBase...f dbexpress...f...f dbexpress a BDE...f Połączenie z bazą danych...f Komponent TSQLDataSet...f Komponent TSQLMonitor...f

14 18 Delphi Kompendium programisty Pozostałe komponenty dbexpress...f Dystrybucja aplikacji dbexpress...f Okno Data Explorer...f Wprowadzanie zmian w tabeli...f Edytor połączeń...f...f. 707 Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 15. Rozdział 16. Rozdział 17. IBX...i...i...i.711 Dlaczego IBX?...f...f Zalety IBX...f...f Komponenty IBX...f...f Komponent TIBDatabase...f Komponent TIBDataSet...f Komponenty reprezentujące dane...f TIBSQLMonitor...f...f 720 Komponenty administracyjne...f Łączenie ze zdalnym serwerem...f Przykład wykorzystania IBX...f Tworzenie bazy danych...f Piszemy aplikację Helion DB!...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Przegląd ADO.NET...i Czym jest ADO?...f...f Terminologia...f...f Warstwy dostępu...f...f Architektura baz danych...f ADO.NET...f...f Architektura ADO.NET...f Źródło danych...f...f Dostawca danych...f Zbiory danych...f...f ADO.NET w praktyce...f Łączenie ze źródłem ODBC...f Łączenie ze źródłem OleDB...f Wysyłanie zapytań (MS Access)...f Sterowniki zarządzane...f Test...f...f Podsumowanie...f...f BDP.NET...i...i BDP.NET...f...f Łączenie z bazą InterBase...f Komponent BDPConnection...f Komponent BdpCommand...f Komponent BdpDataAdapter...f Wyświetlanie zwartości tabeli...f

15 Spis treści 19 Praca z danymi...f...f Zapytania SQL...f...f. 760 Dystrybucja aplikacji BDP.NET...f MySQL w ADO.NET...f Korzystanie ze sterownika MySQL...f Komponenty wizualne...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Część III Rozdział 18. XML...i...i Niezależność XML...f...f. 776 XHTML...f...f...76 Budowa dokumentu...f...f 776 Prolog...f...f Znaczniki...f...f Atrybuty...f...f Podstawowa terminologia...f Węzeł główny...f...f Komentarze...f...f Przestrzenie nazw...f Składnia przestrzeni nazw...f Przestrzenie nazw i atrybuty...f DTD...f...f Deklaracja elementu...f Deklaracja atrybutu...f DTD w osobnym pliku...f Encje tekstowe...f...f XSD...f...f Nagłówek XSD...f...f 789 Elementy XSD...f...f. 789 Typy danych...f...f Typy proste...f...f XML a bazy danych...f XSL...f...f DOM...f...f SAX...f...f Korzystanie z System.XML...f Ładowanie pliku XML...f Odczyt dowolnego elementu...f Odczyt wartości atrybutów...f Tworzenie pliku XML...f Eksport danych do postaci XML...f Modyfikacja plików...f Test...f...f Podsumowanie...f...f

16 20 Delphi Kompendium programisty Rozdział 19. Rozdział 20. IntraWeb...i...i Czym właściwie jest IntraWeb?...f Dynamiczne strony 816 CGI, ISAPI, NSAPI...f PHP...f...f Tworzenie projektu IntraWeb...f Praca z komponentami...f Praca z kodem...f...f Uruchamianie programu...f Serwer IntraWeb...f...f Obsługa serwera...f Generowanie zdarzeń...f Zdarzenia zastępcze...f Kilka formularzy w jednym projekcie...f Funkcja ShowMessage w IntraWeb...f Elementy HTML i JavaScript...f Wysyłanie plików...f...f IntraWeb jako rozszerzenie ISAPI...f Konwertowanie aplikacji do ISAPI...f Test...f...f Podsumowanie...f...f ASP.NET...i...i Dynamiczne strony 833 ASP...f...f ASP.NET...f...f ASP i ASP.NET...f...f Zmiany w kodzie...f Kompilacja kodu...f Migracja do ASP.NET...f Zgodność ze standardem XHTML...f Narzędzia...f...f Edytor...f...f Serwer...f...f Instalacja ASP.NET...f Co trzeba umieć?...f ASP.NET w Delphi...f...f 842 Elementy interfejsu...f Pierwszy projekt...f Opcje ASP.NET...f Web Forms...f...f Przestrzeń nazw System.Web.UI...f Praca z ASP.NET...f...f Kontrolki działające po stronie serwera...f Zdarzenia komponentów...f Kontrolki Web Forms...f Code Behind...f...f Kontrolki użytkownika...f Tworzenie kontrolek w Delphi...f Komponenty.NET w ASP.NET...f Konfiguracja stron ASP.NET...f

17 Spis treści 21 Sesje...f...f Wysyłanie wiadomości ...f Monitorowanie stron ASP.NET...f Pamięć podręczna...f Bazy danych w ASP.NET...f Łączenie się z bazą...f Kontrolki bazodanowe...f Technologie internetowe...f Komponenty HTML Producer...f WebBroker...f...f Internet Express...f...f WebSnap...f...f IntraWeb...f...f ASP.NET...f...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 21. Usługi sieciowe...i Czym są usługi sieciowe?...f Działanie usług sieciowych...f HTTP...f...f XML...f...f Infrastruktura usług sieciowych...f Użycie usług sieciowych...f Wyszukiwarka google.com...f Interfejs aplikacji...f Ładowanie usługi sieciowej...f Korzystanie z usługi Web...f Usługi sieciowe w Delphi...f Tworzenie usługi sieciowej...f Podgląd usługi sieciowej...f Usługa Web na stronie ASP.NET...f Plik źródłowy *.asmx...f Bezpieczeństwo usług sieciowych...f Bazy danych...f...f Projektowanie usługi...f Sprawdzanie usługi sieciowej...f Usługa sieciowa w aplikacji ASP.NET...f Test...f...f Podsumowanie...f...f Rozdział 22. Odpowiedzi...i...i Rozdział 1....f...f Rozdział 2....f...f Rozdział 3....f...f Rozdział 4....f...f Rozdział 5....f...f Rozdział 6....f...f Rozdział 7....f...f Rozdział 8....f...f

18 22 Delphi Kompendium programisty Rozdział 9....f...f Rozdział f...f Rozdział f...f Rozdział f...f Rozdział 14...f...f Rozdział 15...f...f Rozdział 16...f...f Rozdział 17...f...f Rozdział 18...f...f Rozdział 19...f...f Rozdział 20...f...f Rozdział 21...f...f Dodatki Dodatek A Podstawy języka C#...i C# w Delphi...f...f Biblioteka klas...f...f Podstawowa składnia...f C# jako język obiektowy...f Metoda Main()...f...f. 946 Zmienne...f...f Deklaracja kilku zmiennych...f Przydział danych...f Stałe...f...f Tablice...f...f Tablice wielowymiarowe...f Operatory...f...f Operatory inkrementacji...f Operatory przypisania...f Operator rzutowania...f Instrukcje warunkowe...f Instrukcja if...f...f Instrukcja switch...f Operator trójoperandowy...f Funkcje w C#...f...f Parametry funkcji...f Przekazywanie parametrów...f Pętle...f...f Pętla for...f...f Pętla foreach...f...f Pętla while...f...f Pętla do..while...f...f Klasy...f...f Tworzenie instancji klasy...f Metody...f...f Pola...f...f Konstruktor...f...f Właściwości...f...f Struktury...f...f Podsumowanie...f...f

19 Spis treści 23 Dodatek B Dodatek C Dodatek D Akronimy...i...i Spis przestrzeni nazw.net...i Słowniczek...i...i Dodatek E Zasady pisania kodu...i Stosowanie wcięć...f...f Instrukcje begin i end...f Styl,,wielbłądzi w nazwach procedur...f Stosuj wielkie litery...f...f 995 Parametry procedur...f...f 996 Instrukcja if...f...f Instrukcja case...f...f...96 Obsługa wyjątków...f...f Klasy...f...f Komentarze...f...f Pliki i nazwy formularzy...f Notacja węgierska...f...f Czy warto?...f...f...98 Skorowidz...i...i

20 5. Przegląd.NET Framework W rozdziale 2. omówiłem podstawowe aspekty platformy.net. Czytelnik powinien już znać podstawowe pojęcia związane z tą technologią, a także umieć pisać proste aplikacje w Delphi. Jak dotąd jednak przykłady prezentowane przeze mnie w rozdziale 3. były oparte na programowaniu dla Win32. W tym rozdziale zajmiemy się tylko i wyłącznie programowaniem dla platformy.net oraz dokładniej omówimy technologie związane z tą platformą. Środowisko.NET Framework obejmuje swym zakresem wszystkie warstwy tworzenia oprogramowania: od systemu operacyjnego po bibliotekę klas (jak np. Windows Forms). W tym rozdziale: przedstawię szczegóły działania środowiska CLR, omówię nowe pojęcia: kod zarządzany i niezarządzany, opiszę, czym jest CLS i CTS. Środowisko CLR Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) stanowi podstawowy element platformy.net Framework. W momencie uruchomienia aplikacji.net, CLR odpowiada za jej sprawne wykonanie (załadowanie do pamięci), przydział pamięci, obsługę błędów itp. W standardowym modelu programowania Win32, za tego typu czynności odpowiadał zwyczajnie system operacyjny (Windows). Po zainstalowaniu na komputerze środowiska.net Framework, odpowiednie biblioteki systemu pozwalają na rozpoznanie, czy dany program jest aplikacją Win32, czy też

21 228 Część I.NET. Jeżeli jest to aplikacja.net, uruchomione zostaje środowisko CLR, pod kontrolą którego działa program. To, co dzieje się w tle nas nie interesuje, nie trzeba się tym przejmować. W jaki jednak sposób system operacyjny rozpoznaje, która aplikacja jest aplikacją.net? Dzieje się tak dlatego, że aplikacja wykonywalna.net (plik.exe) jest inaczej zbudowana niż standardowe programy Win32. Tę kwestię postaram się wyjaśnić w paru kolejnych podrozdziałach. Kod pośredni IL Kompilatory działające pod kontrolą systemu Windows kompilują kody źródłowe do postaci 32-bitowego kodu maszynowego. W efekcie otrzymujemy aplikacje.exe czy biblioteki.dll. Taki sposób uniemożliwia przeniesienie aplikacji na urządzenia czy systemy, które działają pod kontrolą innych procesorów. Może także stwarzać problemy z innymi wersjami systemu operacyjnego (w tym wypadku Windows). Wszystko dlatego, że aplikacje wykonywalne komunikują się z API, które może różnić się w poszczególnych wersjach systemu. Rozwiązaniem tego problemu jest kompilacja programu do kodu pośredniego, nazywanego Common Language Infrastructure (z ang. architektura wspólnego języka, CLI). Wskazówka CLI na platformie.net jest często nazywany MSIL (Microsoft Intermediate Language) lub po prostu IL. Kod pośredni IL przypomina kod języka Asembler:

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: http://mazurek.pollub.pl email:

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 19 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści Wykład 1 Wykład 1 Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Ostatnia zmiana: 18 lutego 2013 V1.3 1/ 56 Wykład 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo