Fundusze strukturalne dla ochrony zdrowia osiągnięcia i plany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze strukturalne dla ochrony zdrowia osiągnięcia i plany"

Transkrypt

1 Fundusze strukturalne dla ochrony zdrowia osiągnięcia i plany Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 28 marca Plan prezentacji 1. Efekty dotychczas realizowanych inwestycji ze środków unijnych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 2. Plany na kolejną perspektywę finansową 3. Omówienie prac grupy roboczej ds. przygotowania programu operacyjnego dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw 4. Programy na innowacje w ochronie zdrowia 5. Dyskusja 2 2 1

2 Perspektywa funduszy strukturalnych Efekty MZ na tle innych sektorów (1) 4 4 2

3 1. Efekty Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII (2) 5 1. Efekty Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII (3) W ramach inwestycji w tzw. infrastrukturę twardą realizowanych jest ok. 352 projektów, z których duża część została zakończona. Wsparto: ponad 31 lądowisk dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnych oddziałach ratunkowych (docelowo ok. 75 lądowisk) 58 szpitalnych oddziałów ratunkowych, tj. ponad 24% SOR-ów w Polsce (docelowo 95 SOR) 13 centrów urazowych z lądowiskami 11 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 322 ambulanse służące ratowaniu zdrowia i życia 6 3

4 1. Efekty Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII (4) 42 wysokospecjalistycznych podmiotów leczniczych o znaczeniu ponadregionalnym (docelowo ok. 54 podmiotów, tj. ponad 67 % wszystkich ww. placówek ponadregionalnych) 7 1. Efekty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.3 (5) 8 4

5 1. Efekty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.3 (6) W ramach działań szkoleniowych i profilaktycznych ze wsparcia skorzystało ponad osób docelowo planuje się przeszkolenie ok osób) reprezentujących różne zawody medyczne: pielęgniarek i położnych 6400 lekarzy 7200 przedstawicieli kadry zarządzającej 6200 ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych 9 dodatkowo: 1. Efekty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.3 (7) 500 przedstawicieli kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej 110 jednostek służby zdrowia akredytowanych 11 programów zdrowotnych opracowanych 10 5

6 Perspektywa funduszy strukturalnych Plany na kolejną perspektywę finansową EFRR infrastruktura (1) Inwestycje w infrastrukturę szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno stawowo mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym oraz dedykowanych dzieciom (m.in. ginekologia, położnictwo, pediatria, neonatologia) Inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego w zakresie SOR, CU, lądowisk, LPR 12 6

7 2. Plany na kolejną perspektywę finansową EFS profilaktyka, kształcenie kadr medycznych (2) Profilaktyka projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia ogólnopolskie kampanie zachęcające do badań populacyjnych Kształcenie kadr medycznych wsparcie kształcenia przeddyplomowego i specjalizacyjnego, podyplomowego lekarzy poprawa potencjału dydaktycznego podmiotów prowadzących działalność leczniczą uczestniczących w systemie kształcenia specjalistycznego wsparcie kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym podyplomowego wsparcie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w celu zagwarantowania wysokiej jakości ratownictwa med. wsparcie szkol. opiekunów, fizjoterapeutów i terapeutów środow. z zakresu opieki geriatrycznej wsparcie systemu kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, psychologów realizujących zadania służby med. pracy i kształcenie psychologów klinicznych Plany na kolejną perspektywę finansową EFS demografia i jakośd (3) Demografia wsparcie, w szczególności pomiotów leczniczych, w zakresie tworzenia i rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami starszymi szkolenia oraz doradztwo w zakresie dostosowania szpitali/oddziałów do odpowiedniego standardu hospitalizacji osób starszych oraz pilotażowa realizacja projektów wspierających zakup niezbędnego wyposażenia badania populacyjne noworodków i diag. dotycząca wczesnego wykrywania wad rozw. u dzieci Jakość wsparcie systemu akredytacji podmiotów wykonujących działalność lecz. w obszarze o.z. wsparcie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych poprzez przygotowanie i wdrożenie programów wspomagających działania szkoleniowe i usługi doradcze, coaching opracowanie ogólnopolskiego systemu certyfikacji i/lub akredytacji laboratoriów genetycznych oraz zasad kontroli jakości badań 14 7

8 2. Plany na kolejną perspektywę finansową EFRR cyfryzacja (4) Głów ny Inspektorat Sanitarny System w spierający obsługę wybranych obszarów działalności urzędu SITE System monitorow ania obrotu produktami leczniczymi Narodow y Fundusz Zdrowia Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrow otnego ekuz Zintegrow any Informator Pacjenta (ZIP) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Budow a dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług e-zdrowia dla usługobiorców i usługodaw ców Dostosow anie ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z SIM E-dokumentacja medyczna usługodawców Rozw ój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Plany na kolejną perspektywę finansową EFRR innowacje (5) Foresight 2020 (InSight2030) biosyntetyczne leki biopochodne technologie nanomedycyny i nanobiotechnologie telemedycyna i medycyna spersonalizowana nieinw azyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych Krajow y Program Badań choroby cywilizacyjne (m.in. układu krążenia, now otworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób psychicznych) now e leki medycyna regeneracyjna (wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu ciężkich schorzeń) 16 8

9 3. Grupa robocza ds. przygotowania POIR (1) Minister Rozwoju Regionalnego powołał Grupę ds. przygotowania programu operacyjnego dotyczącego innowacji, badao naukowych i ich powiązao ze sferą przedsiębiorstw (potocznie PO Innowacyjny Rozwój). w pracach grupy uczestniczy szerokie grono interesariuszy (aktywnie uczestniczy Ministerstwo Zdrowia oraz w iele środowisk, w tym naukowych) dyskusję moderuje Ministerstw o Rozwoju Regionalnego w spierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictw a Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozw oju w krótce odbędą się kolejne posiedzenia grupy roboczej (przedmiotem dyskusji będzie m.in. określenie smart specialization) Grupa robocza ds. przygotowania POIR (2) i Ministerstwo Zdrowia daje pozytywny impuls do systemu wspierania innowacyjności poprzez udział w gremiach grupach roboczych decydujących o kształcie PO IR, bieżący kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za opracowanie wsparcia w ramach WRS (promocja obszaru innowacji medycznych) Cele MZ: Wyodrębnienie puli środków na innow acje w medycynie w ramach PO IR Ministerstwo Zdrow ia oraz środowisko naukowe powinny mieć głos doradczy pomagać w ukierunkowaniu interwencji na najbardziej newralgiczne elementy systemu ochrony zdrowia W konsekwencji także pełnić co najmniej rolę doradczą w systemie dystrybucji środków na wsparcie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia 18 9

10 4. Programy na innowacje w ochronie zdrowia (1) Program strategiczny NCBiR Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych Budżet 360 mln PLN zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: 1. kardiologii i kardiochirurgii 2. onkologii 3. neurologii i zmysłach 4. medycynie regeneracyjnej INNOMED Budżet 300 mln PLN finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej Dyskusja 20 10

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15 tel fax dep-f 21 11

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

geriatrycznej projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

geriatrycznej projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu innowacje nowoczesne technologie data center cloud Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu Integracja nauki i biznesu innowacyjna Wielkopolska Pozyskiwanie środków UE POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020 Załącznik do Uchwały nr 262/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dnia 14 listopada 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014 2020 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA

N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA Warszawa, 12 kwietnia 2013 Jacek St. Graliński, Przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA S E M I N A R I U M E D U K A C Y

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo