Instrukcja szybkiego uruchomienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja szybkiego uruchomienia"

Transkrypt

1 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM

2 Cardio AM OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij, aby zaznaczyć okrążenie. 3 1 Światło/Zasilanie ( / ) Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij, aby włączyć podświetlenie. 2 Cofnij ( ) Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony lub anulować operację. W trybie trening naciśnij przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. W trybie pomiaru, naciśnij, aby wstrzymać nagrywanie i naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. 4 W górę (p) W Menu, naciśnij, aby przewinąć w górę opcje menu. Naciśnij i przytrzymaj w celu szybkiego przewinięcia opcji menu. 5 W dół (q/ ) W Menu naciśnij, aby przewinąć w dół opcje menu. Naciśnij i przytrzymaj w celu szybkiego przewinięcia w dół opcji menu. W widoku pomiaru, naciśnij, aby przełączyć stronę pomiaru ekranu. 2 Instrukcja użytkownika Cardio 40

3 AM Rozpoczęcie używania Włączanie/wyłączanie Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Zerowanie Aby wyzerować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj w tym samym czasie wszystkie trzy przyciski ( /OK/q). konfiguracja wstępna Po pierwszym włączeniu urządzenia, na ekranie pojawi się kreator instalacji. Należy wykonać instrukcje w celu ukończenia konfiguracji. 1. Wybierz język wyświetlania. 2. Wybierz jednostkę pomiaru. 3. Wprowadź profil użytkownika. Zaleca się wprowadzenie tych danych. Dokładność danych znacząco wpływa na analizę treningu. 4. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną. Instrukcja użytkownika Cardio 40 Łączenie, synchronizacja i ładowanie 1. Podłącz urządzenie do komputera PC dostarczonym kablem ładowania USB. 2. Pobierz aplikację Bryton Bridge 2 pod adresem brytonsport.com i zsynchronizuj z urządzeniem. Pozostaw urządzenie podłączone do komputera PC w celu naładowania baterii. Podłącz jeden koniec kabla ładowania USB do urządzenia, a drugi koniec do komputera PC. Uwaga: Podczas pierwszego użycia baterię należy ładować przez około 3 godziny. W przypadku problemów z baterią wyślij urządzenie z powrotem do lokalnego dystrybutora. Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować eksplozję. Podczas wymiany baterii na nową można zastosować wyłącznie oryginalną baterię lub baterię podobnego typu, określoną przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z przepisami władz lokalnych. Dla lepszej ochrony środowiska, zużyte baterie należy zbierać oddzielnie do recyklingu lub specjalnego usuwania. 3

4 Widok paska stanu Fixed Stan włączenie/ wyłączenie GPS Pomyślne podłączenie czujników do Cardio 40 Siła sygnału GPS Poziom naładowania baterii Tryb pomiaru Ikony ikona Opis Siła sygnału GPS Brak sygnału Słaby * Poprawny ** Dobry ** Stan pozycjonowania GPS Brak sygnału (nieustalony) Słaby sygnał Silny sygnał Aktywny czujnik pomiaru tętna ikona / Opis Tryb treningowy Tryb pomiaru Nagrywanie dziennika Wstrzymanie nagrywania Stan zasilania Pełna bateria Bateria naładowana do połowy / Słaba bateria Bateria rozładowana Uwaga: na ekranie wyświetlane są wyłącznie aktywne ikony. * Aby uzyskać lepszy odbiór, przejdź na otwarty obszar. ** Kiedy miga wskazuje, że urządzenie nadal szuka sygnału GPS. 4 Instrukcja użytkownika Cardio 40

5 Widok zegara Bieżący dzień Czas 1 (czas lokalny) Czas 2 (czas alternatywny) 04:30 AM Ustawienie czasu 1. Naciśnij q, aby przejść do trybu menu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać Ustawienia > Zegarek > Czas > Ustaw czas 1 lub Ustaw czas 2 i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. 3. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. AM Ust. czasu 1 Ust. czasu 2 Bieżąca data Ikona alarmu Ikona przypomnienia Czas Wył. Ustawienie alarmu (Czas 1) 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Zegarek > Alarm i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Alarm Ustaw alarm AM 08:00 Przełącznik Wł. Uwaga: Aby włączyć alarm, wybierz Settings > Zegarek > Alarm > Przełącz > Włącz. Instrukcja użytkownika Cardio 40 5

6 Ćwiczenie/Trening Podczas ćwiczenia lub treningu, Cardio 40 umożliwia pomiar i nagranie wykonywanych czynności oraz wyświetlenie bieżącej wydajności. Uwaga: Wyświetlane informacje zależą od trybu ćwiczenia i preferencji użytkownika. Gotowość do prostego treningu 1. Naciśnij q, aby przejść do trybu menu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać Trening i test oraz naciśnij OK, aby przejść do trybu treningu. 03:48 PM 01/04 Bieg Trening i test Przegl. hist. 3. Aby ustawić prosty układ treningu, wybierz Zaplanuj > Prosty > Podgrzać, Wykonać lub Ostygać. 4. Ustaw cel treningu i naciśnij OK, aby potwierdzić. Uwaga: Wybierz Tak, aby zapisać ćwiczenie. W celu wykonania ćwiczenia, przejdź do Trening i test > Moje ćwiczenie. 5. Wprowadź nazwę ćwiczenia, używając klawiatury ekranowej. Po zakończeniu wprowadzania nazwy, wybierz, aby zapisać nazwę ćwiczenia. Prosty Zapisać w Mój trening? By Time By Distance By Calorie Tak 6 Instrukcja użytkownika Cardio 40

7 Test i ćwiczenie Bryton 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Trening i test oraz naciśnij OK, aby przejść do trybu treningu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać Bryton WKT lub Bryton Test i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. Bryton WKT 20' w str ' Z3 Swob. jaz. 40' Jazda tempie Ćwiczenie Bryton Bryton Test LTHR MHR Jazda 3km Jazda 5km Bryton Test 3. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. r p m Uwaga: Po wyświetleniu na ekranie ikony, naciśnij p, aby pominąć bieżący Interwał. Dostosowanie ćwiczeń Aby dostosować ćwiczenie, wybierz Trening i test > Zaplanuj > Dostosuj > Dodaj nowe. Następnie ustaw cel treningu i naciśnij OK, aby potwierdzić. Instrukcja użytkownika Cardio 40 7

8 Start / Pauza/ Zatrzymaj ćwiczenie/trening Naciśnij OK, aby rozpocz nagrywanie pliku log. W trybie pomiaru, naciśnij, aby wstrzymać nagrywanie i naciśnij, ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. W trybie trening naciśnij przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Uwaga: Podczas ćwiczenia/treningu, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu Skrót. Podczas nagrywania, naciśnij dwukrotnie zatrzymać nagrywanie. Intelig. Okr., aby Aby uruchomić ćwiczenie okrążenia, wybierz Ustawienia > Ćwiczenie > Intelig. Okr. > Odległość lub Lokalizacja i naciśnij OK. Następnie ustaw cel treningu i naciśnij OK, aby potwierdzić. Zaznaczenie okrążenia Uruchom najpierw ćwiczenie poprzez naciśnięcie OK. Podczas nagrywania, naciśnij OK, aby zaznaczyć okrążenie. Jeśli używana jest funkcja Okrążenie, podczas wykonywania ćwiczenia lub treningu, wyświetlany będzie ekran okrążenia. Przeglądaj historię 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Przeglądaj historię i naciśnij OK w celu potwierdzenia. 2. Użyj p/q, aby obejrzeć historię. Wybierz Więcej, aby uzyskać więcej szczegółów. Czy chcesz zatrzymać? Tak 12/25 12:23 00:06:00 run 12 km 5 min/km 512 kcal 5 Okrążenia Więcej 2/5 r p m 8 Instrukcja użytkownika Cardio 40

9 Usuwanie informacji o wszystkich ćwiczeniach/ treningach 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Przeglądaj historię i naciśnij OK w celu potwierdzenia. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać Usuń wszystko i naciśnij OK, aby przejść do podmenu. Na ekranie pojawi się komunikat Najpierw należy wykonać kopię zapasową danych. Usunąć?. Aby usunąć dane, naciśnij p/q, aby wybrać Tak i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Usuń Najpierw należy wykonać kopię zapasową danych. Usunąć? Ustawienie przypomnienia 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Ćwiczenia > Przypomnienie o ćwiczeniu > Czas, Odległość, Szybkość jazdy, HR lub Tempo i naciśnij OK, aby przejść do podmenu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Tak Przyp. Exercise o ćwicz. 96~110 Czas bpm Przyp. Exercise o ćwicz. 96~110 HR bpm Exercise Min. 96~11090 bpm Exercise Maks. 96~ bpm Przyp. Exercise o ćwicz. 96~110 Tempo bpm p q Exercise Min. 96~1107bpm Exercise Maks. 96~1105bpm Instrukcja użytkownika Cardio 40 9

10 Łącze czujników Użyj ustawienia Łącze do wykonania parowania czujników z Cardio Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Czujniki > Tętno i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. Tętno Czujniki 2. Naciśnij p/q, aby wybrać More i naciśnij OK, aby przejść do wybranego podmenu. 3. Po pomyślnym podłączeniu czujnika, na ekranie wyświetlony zostanie ID czujnika. Sprawdź, czy ID czujnika jest prawidłowe. Uwaga: Informacje dotyczące ID czujnika znajdują się w opakowaniu. 4. Naciśnij p/q, aby wybrać wymaganą opcję i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Ponowne skanowanie: ponowne skanowanie w celu wykrycia czujnika. Wyłącz (*wyłącznie po sparowaniu urządzenia z czujnikiem): wyłączenie czujnika. Tętno Stan: Aktywny ID: xxxxxxxx Więcej Czujniki Pon. skan. Wyłącz Dostosowanie ustawień wyświetlacza 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Ćwiczenie > Pomiar > Pomiar > Pomiar 1, Pomiar 2, Pomiar 3 lub Pomiar 4 i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. Uwaga: Okrążenie ma tylko dwie opcje strony (Pomiar 1/Pomiar 2). Pomiar Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 2. Naciśnij p/q, aby wybrać liczbę pól danych i naciśnij OK w celu potwierdzenia. 10 Instrukcja użytkownika Cardio 40 Wł. Wył. Wył.

11 3. Naciśnij p/q, aby wybrać pole do dostosowania i naciśnij OK w celu potwierdzenia. 4. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Uwaga: Ekran okrążenia zostanie wyświetlony w kolejności włączania ustawienia. Aby wyłączyć tę funkcję, ustaw na Wyłącz. Personalizacja profilu użytkownika 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Profil Własny i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać ustawienie do zmiany i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Zmiana ustawień wyłączenia podświetlenia 1. Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Ogólne > System > Podświetlenie wył. i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. 2. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Podświetlenie wył. 5 Sekunda 15 Sekunda 30 Sekunda 1 min. Włączenie sygnału przycisku/alarmu Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Ogólne > System > Sygnał dźwiękowy przycisku lub Alarm i naciśnij OK, aby przejść do jego podmenu. Następnie naciśnij p/q, aby wybrać WŁĄCZ i naciśnij OK, aby włączyć ustawienie. Uwaga: Po ustawieniu alarmu na WYŁĄCZ, dźwięk zostanie wyłączony podczas ćwiczenia i wolnego ćwiczenia. Ustawienie jednostki/języka Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia > Ogólne > System > Jednostka lub Język i naciśnij OK. Naciśnij p/q, aby wybrać wymagane ustawienie i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Instrukcja użytkownika Cardio 40 11

12 Widok GPS Naciśnij w menu p/q, aby wybrać Ustawienia> Ogólne > GPS i naciśnij OK. Wył.: wyłączenie GPS. Pełna moc: Włączenie GPS i dostarczanie bardziej dokładnej pozycji, ale przy zwiększeniu zużycia energii. Oszcz. energii: GPS jest ustawiony na włączenie. Pozycjonowanie GPS będzie mniej dokładne, ale uzyskana zostanie dłuższa praca na baterii. Specyfikacje Element Opis Wyświetlacz Mono LCD 1,4 Gabaryty 42,9 x 48,4 x 11,7mm Waga 48 g Temperatura działania -10 C ~ 50 C Temperatura ładowania baterii 0 C ~ 40 C Do 14 dni w trybie zegara Żywotność baterii GPS Odbiornik/ nadajnik RF G-Sensor Do 8 godzin w trybie treningu na otwartym terenie Zintegrowany, wysokiej czułości odbiornik z wbudowaną anteną Odbiornik/nadajnik ANT+ 2,4 GHz z wbudowaną anteną 3-osiowy czujnik przyspieszenia *Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. 12 Instrukcja użytkownika Cardio 40

13 Cardio 40_UMS_R002_NOV

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B Strona górna KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B ze Korzystanie z 1 Strona górna > Czynności podstawowe ze Używanie pilota Odkryj Discover Ekran Menu głównego Regulacja obrazu Używanie i-manual Obserwacja

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi Instrukcja obsługi Uwaga! W celu bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie oraz

Bardziej szczegółowo

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 Strona 1 z 37 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: ipod touch przegląd 9 ipod touch omówienie 10 Akcesoria 10 Przyciski 11 Ikony statusu 13 Rozdział 2: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Torch 9800 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127010155-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

Forerunner. 10 Podręcznik użytkownika. Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie

Forerunner. 10 Podręcznik użytkownika. Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie Forerunner 10 Podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo