GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie. Bogdan Ludwiczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie. Bogdan Ludwiczak bogdanl@man.poznan.pl"

Transkrypt

1 GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie Bogdan Ludwiczak

2 GRMS co to jest / do czego to służy? GRMS jest systemem szeregowania zadań dla dużych, rozproszonych systemów obliczeniowych, Główny cel: zarządzać całym procesem obsługi zadań obliczeniowych użytkowników w sposób satysfakcjonujący użytkowników (właścicieli zadań) przy spełnieniu wymagań zasobowych aplikacji, Jednocześnie administratorzy zasobów (właściciele zasobów) zachowują pełną kontrolę nad zasobami wykonującymi obliczenia.

3 GRMS co to jest / do czego to służy? Przygotowany z myślą o wyzwaniach środowisk typu Grid: Równoważenie obciążenia między klastrami, Zdalne zlecanie i kontrola zadań, Przygotowywanie środowiska wykonawczego zadania przed jego uruchomieniem, Kopiowanie plików użytkownika (files staging), Współpraca z innymi serwisami (CDMS, system monitorujący itp.)... Stworzony w oparciu o mechanizmy dynamicznego odkrywania i wyboru zasobów, zaawansowane algorytmy mapowania i szeregowania zadań w środowiskach typu Grid

4 System GRMS Funkcjonalność uruchamianie zadań użytkownika listowanie zadań użytkownika z uwzględnieniem zadanych kryteriów zarządzanie zadaniami pobieranie informacji o zadaniach znajdowanie zasobów spełniających wymagania użytkownika notyfikacja funkcje pomocnicze

5 Uruchamianie zadań użytkownika (job submission) najistotniejsza część funkcjonalności zdolność zapuszczenia zadania na zdalnej maszynie najlepiej spełniającej wymagania użytkownika lub na maszynie wskazanej z góry przez użytkownika

6 listowanie zadań użytkownika getjobslist zwraca listę (identyfikatorów) zadań należących do użytkownika, opcjonalnie listę można ograniczyć tylko do zadań o zadanym statusie

7 Pobieranie informacji o zadaniach Pobieranie złożonych informacji o zadaniu getjobinfo czas zlecenia, status, czas zakończenia, opis stanu, długość historii i ostatni wspis w historii), getjobhistory tablica informacji związanych z historią przetwarzania zadanie (opis zadania, czas uruchomienia, czas zlecenia i zakończenia itp.).

8 Zarządzanie zadaniami funkcje registerapplicationaccess rejestrowanie danych potrzebnych do checkpointowania zadania. (GRMS_JOB_ID, Web Service) addoutputfiledirs, addcheckpointfiledirs dynamiczne rejestrowanie plików i katalogów wyjściowych i checkpointowych getoutputfiledirs, getcheckpointfiledirs pobieranie listy plików wyjściowych i checkpointowych danego zadania, deleteoutputfiledirs, deletecheckpointfiledirs wyrejestrowywanie plików

9 Znajdowanie zasobów GRMS zwraca listę zasobów spełniających wymagania użytkownika wymagania specyfikowane są przy użyciu tego samego języka co przy uruchamianiu zadań findresources zwraca listę zasobów w formie JMC

10 Notyfikacja Jeśli klient (n.p. portal) lub serwis chcą byś informowane przez GRMS a n.p. o zmianach stanu zadania to muszą zaimplementować interfejs notyfikacji i zarejestrować się w GRMS ie

11 Funkcje pomocnicze testjobdescription weryfikowanie poprawności opisu zadania i/lub wymagań zasobowych

12 Cykl życia zadania

13 Stany zadania w systemie GRMS QUEUED zadanie zostało odebrane i oczekuje na obsługę, PREPROCESSING GRMS wykonuje pewne kroki niezbędne przed uruchomienie zadania wyszukiwanie zasobów, przenoszenie plików, itp.. PENDING zadanie oczekuje w systemie kolejkowym w stanie pending RUNNING zadanie jest wykonywane, STOPPED zadanie zakończyło się lub zostało zcheckpointowane, ale GRMS nie pobrał jeszcze jego plików wyjściowych

14 Stany zadania w systemie GRMS c.d. POSTPROCESSING GRMS wykonuje pewne kroki po zakończeniu wykonywania zadania, np.: pobieranie plików wyjściowych, czyszczenie katalogu roboczego, itp.. FINISHED zadanie zostało zakończone, SUSPENDED zadanie zostało zawieszone, FAILED wykonanie zadania nie powiodło się CANCELED zadanie zostało usunięte przez użytkownika

15 GRMS_JOB_ID Każde zadanie w systemie GRMS w momencie zlecenia otrzymuje unikalny identyfikator: GRMS_JOB_ID Wszelkie operacje na zadaniu wymagają podania jego GRMS_JOB_ID Uruchomione zadanie może pobrać swoje własne GRMS_JOB_ID z odpowiedniej zmiennej środowiskowej ustawionej przez GRMS a

16 Język opisu zadania GRMS Job Description (GJD) Zadania I ich wymagania zasobowe definiowane są przy pomocy języka GJD. Opis ten jest dokumentem XML zgodnym ze schemą GJD. Elementy dostępne w GJD job executable: lokalizacja pliku binarnego, argumenty wywołania, pliki które muszą być dotępne w katalogu roboczym aplikacji, zmienne środowiskowe,

17 GRMS Job Description standard input, standard output, standard error, checkpoint definition, (GJD)(c.d.) Wymagania zasobowe: nazwa hosta na którym zadanie ma być wykonane (jeśli jest określona to GRMS nie wykorzystuje wew. algorytmów rozdziału zasobów), system operacyjny, lokalny system kolejkowy(lsf, pbs, condor, itp.), minimalna pamięć,

18 GRMS Job Description (GJD)(c.d.) minimalna liczba procesorów, minimalna prędkość procesorów, parametry sieciowe (bandwidth, latency and capacity), i inne Pliki mogą być specyfikowane jako URL e gridftp i GASS oraz identyfikatory systemu zarządzania danymi (np. CDMS)

19 Przykłady opisu zadań Najprostszy opis programu, który nie potrzebuje żadnych argumentów, nie ma wymagań zasobowych, a użytkownik nie jest zainteresowany otrzymaniem wyników programu: <grmsjob appid="appid"> <simplejob> <executable type="single" count="1"> <file name="exec file" type="in"> </file> </executable> </simplejob> </grmsjob> <url>file:////bin/date</url>

20 Jeśli użytkownik chce pobrać pliki wygenerowane przez program to musi to opisać w sekcji <arguments> przy pomocy elementów <file> typu out. <grmsjob appid="appid"> <simplejob> <executable type="single" count="1"> <file name="exec file" type="in"> <url>file:////bin/tar</url> </file> <arguments> <value>cfv</value> <value>file.tar</value> <value>report</value> <file name="report" type="in"> <url>gsiftp:// access.pcss.clusterix.pl/~/examples/report</url> </file> <file name="report.tar" type="out"> <url>gsiftp:// access.pcss.clusterix.pl/~/examples/report.tar</url> </file> </arguments> </executable> </simplejob> </grmsjob>

21 Dostęp do GRMSa (klienty): interfejst web service owy (zaawansowane aplikacje) klient linii komend klient dla urządzeń mobilnych Portal

22 Klient linii komend

23 Portal

24 Klient mobilny

25 Instalacje i konfiguracja GRMSa na klastrze lokalnym Żadne elementy GRMSa nie wymagają instalacji na klastrze lokalnym GRMS wymaga sprawnej infrastruktury: Sieć, System kolejkowy (PBS/Torque), Globus, Serwisy clusterixowe (VUS, Sys. Monitorujący, itp..)

26 Globus i MPICH G2 Instalacja: Dość dobrze opisana na stronie ale: są problemy z gcc ver. 4.x wymaga programu yacc/bison Pakiet globus resource management sdk zainstalować z flavorem mpicc Postępować zgodnie z raportem przygotowanym przez WP2 Ważna jest kolejność: PBS/Torque vendormpi Globus( flavor=mpicc32) MPICH G2 ( device=globus2: flavor=mpicc32)

27 Globus i MPICH G2 Konfiguracja: /etc/grid security/ Akceptowane CA (./certificates) Certyfikat hosta: hostkey.pem i hostcert.pem (prawa dostępu: 600 i 644)./grid mapfile GLOBUS_TCP_PORT_RANGE Otworzyć możliwie szeroki zakres portów TCP Liczba otwartych portów limituje liczbę zadań jakie mogą być zlecone przez system GRMS, Ustawić w środowisku wszystkich demonów i narzędzi (gatekeeper, gridftp, globusrun...)

28 MPICH G2 route owalne adresy IP węzłów obliczeniowych i zakres otwartych portów na węzłach, MPICH G2 na MPICHu Pamiętać o zmiennej P4_SETS_ALL_ENVVARS UWAGA!!! MPI_Init z biblioteki MPICH G2 powoduje zmianę katalogu bieżącego na katalog w którym znajduje się plik wykonywalny

29 Dodatkowe informacje i materiały

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Plan Geneza, status, główne

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Wielkiej Skali. Condor. Marcin Rociek. Informatyka, IV rok

Obliczenia Wielkiej Skali. Condor. Marcin Rociek. Informatyka, IV rok Obliczenia Wielkiej Skali Condor Marcin Rociek Informatyka, IV rok 1. Wstęp Condor jest środowiskiem HTC (High Throughput Computing), które może zarządzać bardzo dużymi zbiorami rozproszonych stacji roboczych.

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócony Poradnik Użytkownika

Skrócony Poradnik Użytkownika Skrócony Poradnik Użytkownika Opracowano na podstawie zawartości bazy wiedzy Grida GRAFEN, dostępnej pod adresem http://info.grafen.ippt.gov.pl oraz materiałów dostarczonych przez firmę WASKO, wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Clusterix Data Management System (CDMS)

Clusterix Data Management System (CDMS) Clusterix Data Management System (CDMS) Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Politechnika Czestochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Cechy systemu przeźroczysty dostęp do danych wysoki

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Instalacja... 2 Opis struktury pakietu... 2 Konfiguracja serwera... 3 Konfiguracja klienta...

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo