Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali"

Transkrypt

1 Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska

2 Plan Geneza, status, główne założenia projektu i architektura Instalacja pilotowa Oprogramowanie zarządzające (middleware) - technologie i architektura - integracja klastrów dynamicznych - system zarządzania zasobami i zadaniami - zarządzanie kontami użytkowników - intefejs dostępowy portale gridowe Aplikacje pilotowe Uruchamianie aplikacji numerycznych na przykładzie systemu NuscaS Podsumowanie

3 Klastry komputerów PC-Linux Klastry komputerów PC stanowią obecnie dominujący typ systemów równoległych, przede wszystkim ze względu na ich niższy koszt niż tradycyjne superkomputery Kluczowa rola oprogramowania Open Source, takiego jak system operacyjny LINUX Klastry komputerów PC w Polsce - pierwszy w TASK - październik 2000 r. - drugi w Politechnice Częstochowskiej - styczeń 2001 r. - od 2003 roku dynamiczny rozwój na terenie całej Polski Różnorodne architektury procesorów - Intel, AMD, 32- i 64-bitowe

4 Klaster ACCORD w PCz

5 ACCORD: Architektura

6 Narzędzia do zarządzania i monitorowania klastra Web Condor Interface Kompletny system do zarządzania i monitorowania klastra zintegrowany z www

7 SIECI NOWEJ GENERACJI POLSKIE PROJEKTY SIECIOWE PIONIER (1Q05) Podobne rozwiązanie USA: National Lambda Rail

8 SIECI NOWEJ GENERACJI - PORÓWNANIE National Lambda Rail PIONIER Docelowo mil światłowodu Transport: Cisco (max Gbit/s) 4 lambdy (10G Ethernet LAN PHY): - sieć przełączanego Ethernetu 10Gbit/s (usługi typu LAN i połączenia na poziomie 1Gbit/s) 3000 km (docelowo 6000 km) ADVA (max Gb/s) 1 lambda (10GEth LAN PHY ) TAK - krajowa sieć IP - połączenie dla projektów badawczych (projekty obliczeniowe, teleprezencja itp.), - Internet2 eksperymentalna dla badań nad nowymi usługami sieciowymi TAK TAK TAK kanały wirtualne, 2 lambdy 3Q06

9 Status projektu CLUSTERIX Projekt celowy MNiI CLUSTERIX - Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems) Uczestniczy 12 jednostek z całej Polski (MAN-y i KDM-y) Politechnika Częstochowska jako koordynator Faza badawczo-rozwojowa: Faza wdrożeniowa: Ogólny koszt zł, w tym dotacja MNiI zł, reszta to wkład własny uczestników projektu

10 Partnerzy Politechnika Częstochowska (koordynator) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa w Gdańsku (TASK) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechnika Białostocka Politechnika Łódzka UMCS w Lublinie Politechnika Warszawska Politechnika Szczecińska Uniwersytet Opolski Uniwersytet w Zielonej Górze

11 Założenia projektu Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie produkcyjnego środowiska gridowego, W konfiguracji bazowej udostępnia ono infrastrukturę lokalnych klastrów PC-Linux o architekturze 64-bitowej, połączonych szybką siecią kręgosłupową zapewnianą przez sieci PIONIER Do infrastruktury bazowej podłączone zostaną zarówno istniejące, jak i nowe klastry, o zróżnicowanej architekturze 32- i 64-bitowej W wyniku powstanie rozproszony klaster PC nowej generacji o dynamicznie zmieniającej się wielkości, w pełni operacyjny i zintegrowany z istniejącymi usługami, udostępnionymi przez inne projekty powstałe w ramach programu PIONIER

12 Utworzenie środowiska produkcyjnego Dostarczenie narzędzi i mechanizmów pozwalających na dynamiczną i automatyczną rekonfigurację infrastruktury Umożliwi dołączanie kolejnych klastrów lokalnych 32- lub 64- bitowych Instalacja pilotowa stanowi bazową infrastrukturę szkieletową połączoną siecią PIONIER Rozwój oprogramowania narzędziowego Zarządzanie danymi System rozdziału zasobów z predykcją, monitorowanie Zarządzanie kontami użytkowników i organizacjami wirtualnymi Bezpieczeństwo Zarządzanie zasobami sieciowymi, IPv6 Interfejs użytkownika oraz administratora Dynamiczne równoważenie obciążenia, mechanizm punktów kontrolnych Rozwój aplikacji gridowych Modelowanie zjawisk termomechanicznych w krzepnących odlewach Symulacja przepływów transonicznych wokół skrzydła samolotu Symulacje wielkiej skali przepływu krwi w mikrokapilarach metodą cząstek Modelowanie molekularne Dynamiczna wizualizacja terenu 3D z danych przestrzennych Realizowane zadania

13 CLUSTERIX: Architektura

14 Instalacja pilotowa (1) 12 klastrów lokalnych stanowi szkielet systemu Klastry lokalne budowane w oparciu o 64-bitowe procesory Intel Itanium2 1,4 GHz wyposażone w pamięci podręczne o wielkości 3 MB 2 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM na procesor Komunikacja wewnątrz klastrów lokalnych oparta o Gigabit Ethernet i InfiniBand (lub Myrinet) Komunikacja pomiędzy klastrami lokalnymi odbywa się za pomocą dedykowanych kanałów 1 Gb/s udostępnianych przez sieć PIONIER

15 Instalacja pilotowa (2) Szczecin Zielona Góra Poznań Wrocław Opole Gdańsk Łódź Częstochowa Kraków Białystok Warszawa Lublin 252 x IA-64 w szkielecie 800 x IA-64 w konfiguracji testowej - 4,5 TFLOPS km włókien optycznych o przepustowości 10Gbps (technologia DWDM) w pełni wdrożone protokoły IPv4 oraz IPv6

16 CLUSTERIX: Architektura sieci Bezpieczny dostęp do sieci zapewniają routery ze zintegrowaną funkcjonalnością firewalla Local Cluster Switch PIONIER Core Switch Access Node 1 Gbps Użycie dwóch VLAN-ów umożliwia separację zasobów obliczeniowych od szkieletu sieci Wykorzystanie dwóch sieci z dedykowaną przepustowością 1 Gbps pozwala poprawić efektywność zarządzania ruchem w klastrach lokalnych Clusterix Storage Element Backbone Traffic Computing Nodes Internet Network Communication & NFS VLANs Internet Network Access Router Firewall

17 Oprogramowanie zarządzające systemem CLUSTERIX - technologie Tworzone oprogramowanie bazuje na Globus Toolkit 2.4 oraz WEB serwisach - możliwość powtórnego wykorzystania tworzonego oprogramowania - zapewnia interoperacyjność z innymi systemami gridowymi na poziomie serwisów Technologia Open Source, w tym LINUX (Debian, jadro 2.6.x) oraz systemy kolejkowe (Open PBS, SGE) - oprogramowanie Open Source jest bardziej podatne na integrację zarówno z istniejącymi, jak i z nowymi produktami - dostęp do kodu źródłowego projektu ułatwia dokonywania zmian i ich publikację - większa niezawodność i bezpieczeństwo Szerokie wykorzystanie istniejących modułów programowych, np. brokera zadań z projektu GridLab, po dokonaniu niezbędnych adaptacji i rozszerzeń

18

19 Integracja klastrów dynamicznych: Założenia Klastry dynamiczne (zewnętrzne) mogą być w prosty sposób (automatycznie) dołączane do szkieletu systemu CLUSTERIX aby: zwiększyć dostępną moc obliczeniową wykorzystać zasoby klastrów zewnętrznych w momentach, gdy są one nieobciążone (noce, weekendy ) zapewnić skalowalność infrastruktury systemu

20 Integracja klastrów dynamicznych: Architektura Nowe klastry weryfikowane pod względem: zainstalowanego oprogramowania certyfikatów SSL Komunikacja za pośrednictwem routera/firewalla System Monitorujący automatycznie wykrywa nowe zasoby Nowe klastry udostępniają moc obliczeniową dla użytkowników Clusterix Core Local Switch Router Firewall PIONIER Backbone Switch Dynamic Resources Internet

21 Dołączenie klastra dynamicznego Nodes Access node Access node Nodes Local switch Internet DYNAMIC CLUSTER Firewall/ router Switch Backbone network Monitoring system Struktura wewnętrzna klastra dynamicznego nieistotna z punktu widzenia procesu dołączania Istotny publiczny węzeł dostępowy Klaster dynamiczny powinien utworzyć połączenie ze szkieletem za pośrednictwem sieci Internet Połączenie via firewall z węzłem dostep. szkieletu Cały proces zarządzany przez system monitorujący Clusterix-a JIMS

22 Podsumowanie: Instalacja szkieletowa: procesów Itanium2 rozproszonych pomiędzy 12 klastrami lokalnymi na terenie Polski Możliwość dołączenia klastrów dynamicznych z zewnątrz (klastry na Uczelniach, w kampusach) - maksymalna instalacja zawierająca 800+ procesorów Itanium2 (4,5 Tflops) jeszcze bez wykorzystania procedury automatycznego dołączenia

23 Wykonanie zadania w systemie CLUSTERIX USER User Interface Portal SSH Session Server Virtual User Account System Broker - GRMS CDMS Globus PBS/Torque, SGE Checkpoint restart Grid

24 GRMS (1) GRMS (Grid Resource Management System) jest systemem zarządzania zasobami i zadaniami w projekcie CLUSTERIX Został stworzony w ramach projektu GridLab Głównym zadaniem systemu GRMS jest zarządzanie całym procesem zdalnego zlecania zadań obliczeniowych do różnych systemów kolejkowych obsługujących klastry lokalne GRMS został zaprojektowany jako zbiór niezależnych komponentów zajmujących się różnymi aspektami procesu zarządzania zasobami, wykorzystujących serwisy niskiego poziomu

25 GRMS (2) GRMS bazuje na serwisach dostępnych w pakiecie Globus (GRAM, GridFTP) oraz w systemie zarządzania danymi CDMS i systemie monitorującym JIMS GRMS udostępnia interfejs w formie web-serwisu (GSIenabled), przez który mogą się do niego odwoływać wszyscy klienci (portale, klienci linii komend lub aplikacje) Wszystkie wymagania użytkowników są specyfikowane przy pomocy specjalnych dokumentów XML, nazywanych opisami zadań GJD (GRMS Job Description), przy czym są one wysyłane do GRMS a jako komunikaty SOAP poprzez połączenia GSI

26 Funkcjonalność systemu GRMS Z punktu widzenia końcowego użytkownika funkcjonalność systemu GRMS można podzielić na: zlecanie zadań użytkownika i ich kontrolowanie listowanie zadań użytkownika z uwzględnieniem zadanych kryteriów zarządzanie zadaniami migracja, zatrzymywanie, wznowienie, usuniecie pobieranie informacji o zadaniach znajdowanie zasobów spełniających wymagania użytkownika zarządzanie powiadamianiem (notyfikacja)

27 <grmsjob appid="psolidify"> <simplejob> <resource> <localrmname>pbs</localrmname> <hostname>access.pcss.clusterix.pl</hostname> </resource> <executable type="mpi" count="6"> <file name="exec" type="in"> <url>file:////home/users/olas/opt/bin/psolidify</url> </file> <arguments> <value>/home/users/olas/calc/solid/large/40000/40000</value> </arguments> <stdout> <url>gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/out</url> </stdout> <stderr> <url>gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/err</url> </stderr> </executable> </simplejob> </grmsjob >

28 Zarządzanie kontami użytkowników w Gridach Klaster lokalny Grid!!! Główne (z naszej perspektywy) problemy to: Problemy z zarządzaniem kontami użytkowników Kwestia rozliczenia wykorzystanych zasobów Niekompatybilność systemów kolejkowych Problemy z transferem plików Integracja użytkowników z systemem w sposób przezroczysty i wygodny jest niezbędna w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści.

29 System Wirtualnych Użytkowników (VUS) Dotychczas użytkownik musiał posiadać oddzielne konto fizyczne na każdej maszynie js john jsmith jsmith System zarządzania zasobami + smith System Wirtualnych Użytkowników foo acc01

30 VUS dla Gridu Globus PBS

31 VUS dla Gridu Zbiór ogólnodostępnych kont, które mogą być przyporządkowane kolejnym zadaniom Możliwość zgłaszania zadań do innych maszyn i klastrów lokalnych Automatyczny transfer plików Uproszczona administracja kontami użytkowników Pełna informacja rozliczeniowa o wykorzystaniu kont

32 Architektura systemu V O IS V irtu a l O rg a n iza tio n In fo rm a tio n S ys te m W ebservice interface S torage subsystem V O IS V irtu a l O rg a n izatio n In fo rm a tio n S ys te m W ebservice interface S torage subsystem G rid N o d e G A M G lobus A uthorisation M odule G rid A ccounting P lug-in W ebservice interface S torage subsystem S A IS - S ite A c c o u n tin g In fo rm a tio n S ys te m W ebservice interface S torage subsystem V O IS V irtu a l O rg a n izatio n In fo rm a tio n S ys te m W ebservice interface S torage subsystem G rid N o d e G A M G lobus A uthorisation M odule G rid A ccounting P lu g-in W ebservice interface S torage subsystem S A IS - S ite A c c o u n tin g In fo rm a tio n S ys te m W ebservice interface S torage subsystem

33 Autoryzacja - przykład Clusterix VO hierarchy VO admins security policy TUC Cyfronet PSNC Scientists scientists operators programmers staff Lab_users Node admin security policy Grid Node Account groups guests common power login: login: login: login: login: login: login: login: login: login: login:

34 VUS: Podsumowanie Pozwala stworzyć produkcyjne środowisko gridowe Łączy lokalne i globalne polityki zarządzania kontami Redukuje narzuty na administrację Udostępnia pełną informację na temat wykorzystania zasobów Wspiera różnorodne scenariusze dostępu do Gridu dla użytkownika końcowego, właściciela zasobów, managera organizacji

35 Wykonanie zadania w systemie CLUSTERIX USER User Interface Portal SSH Session Server Virtual User Account System Broker - GRMS CDMS Globus PBS/Torque, SGE Checkpoint restart Grid

36 Bazowy scenariusz wykonywania zadań w systemie CLUSTERIX 1. Użytkownik zleca zadanie do systemu GRMS za pośrednictwem np. portalu, przekazując opis zadania GJD 2. GRMS wybiera optymalny zasób do uruchomienia zadania, zgodnie z opisem zadania (hardware/software) 3. VUS odpowiada za mapowanie uprawnień użytkownika (user credentials) na konta fizyczne w klastrach lokalnych 4. Transfer danych wejściowych i plików wykonywalnych (staging): a) dane wejściowe opisywane przy pomocy logicznego lub fizycznego pobierane są z systemu CDMS ( CLUSTERIX Data Management System) b) pliki wykonywalne, w tym również skrypty (GRMS + CDMS) 5. Wykonanie zadania 6. Po zakończeniu zadania wyniki przekazywane są do CDMS; wykorzystywane konta fizyczne są czyszczone przez VUS

37 Interfejs dostępowy: Portale gridowe Wymagania w stosunku do interfejsu dostępowego : - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb użytkowników - wydajność - bezpieczeństwo Opracowano SSH Session Framework z następującymi właściwościami: - oparcie interfejsu GUI o interfejs command-line - wykorzystanie portletów GridSphere oraz parserów zdefiniowanych w języku XML - architektura rozproszona - łatwa adaptacja istniejących aplikacji do wykonywania w Gridzie - instalacja przezroczysta dla systemu gridowego (run-time) - niezawodność - wsparcie dla VRML, X3D, SVG, formatów graficznych (jpeg, png)

38

39

40

41

42 Aplikacje pilotowe Ponad 20 aplikacji użytkownika końcowego Wśród zaproponowanych aplikacji można wyróżnić następujące typy zadań: - zadania jednoprocesowe - sekwencja zadań jednoprocesowych - zadania równoległe uruchamiane na jednym klastrze lokalnym - sekwencja zadań równoległych uruchamianych na jednym klastrze lokalnym - meta-aplikacje rozproszone uruchamiane na więcej niż jednym klastrze lokalnym - MPICH-G2

43 Symulacje wielkiej skali przepływów krwi w mikrokapilarach (dyskretne modele cząstkowe) W.Dzwinel, K.Boryczko AGH, Institute of Computer Science

44 Powstawanie skrzepów krwi (5x10 6 cząstek, 16 procesorów)

45 Przewidywanie struktur białek Adam Liwo, Cezary Czaplewski, Stanisław aw Ołdziej Department of Chemistry, University of Gdansk

46 Selected UNRES/CSA results from 6th Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction December 4-8, 2004 left - experimental structure, right - predicted structure

47 Symulacje przepływów w aeronautyce - autorskie oprogramowanie HADRON Prof. Jacek Rokicki Politechnika Warszawska

48 Symulacje wielkiej skali zagadnień 3D mechaniki płynów Projekt HiReTT ( ) 3 6 x 10 6 węzłów x 10 6 równań nielin.

49 Nano-Technologie Michał Wróbel, Aleksander Herman TASK & Politechnika Gdańska

50 XMD testing target: a planetary gear device containing 8297 atoms (C, F, H, N, O, P, S and Si) designed by K. E. Drexler and R. Merkle XMD - pakiet oprogramowania Open Source do symulacji zagadnień dynamiki molekularnej dla nano-urządzeń oraz nano-systemów

51 Pakiet NuscaS Politechnika Częstochowska Tomasz Olas Dziedziny zastosowań: różnorodne zjawiska termomechaniczne: przepływ ciepła, krzepniecie odlewów, naprężenia, pękanie odlewów na gorąco, itd.

52 Modelowanie krzepnięcia odlewów Siatka MES oraz jej dekompozycja

53 Scenariusze wykorzystania zasobów w środowisku gridowym Grid jako zbiór zasobów: broker zadań znajduje zasób (klaster lokalny) spełniający wymagania użytkownika, który zostaje wykorzystany do uruchomienia zadania Równoległe uruchomienie w środowisku gridowym (meta-aplikacja): standardowe równoległe zadanie obliczeniowe zostaje uruchomione na geograficznie odległych zasobach aplikacja dostosowuje się do środowiska Grid, na którym zostaje uruchomiona, w celu zwiększenia efektywności obliczeń

54 MPICH-G2 W systemie CLUSTERIX do uruchamiania meta-aplikacji wykorzystywane jest środowisko MPICH-G2 jako gridowa implementacja standardu MPI (wersja 1.1) Opiera się ona na Globus Toolkit, który służy do autoryzacji, tworzenia procesów i ich kontroli MPICH-G2 umożliwia połączenie wielu systemów komputerowych (klastrów), potencjalnie o o różnej architekturze, w celu uruchomienia aplikacji MPI W celu zwiększenia wydajności możliwe jest wykorzystan9ie lokalnych wersji MPI dostosowanych do konkretnych architektur sieciowych (np. MPICH-GM)

55 CLUSTERIX jako system heterogeniczny Hierarchiczna architektura systemu CLUSTERIX Złożoność zagadnienia przystosowania aplikacji do jej efektywnego wykonania w środowisku CLUSTERIX Konstrukcja komunikatora w MPICH-G2 może być wykorzystana w celu uwzględnienia hierarchicznej architektury systemu, umożliwiając adaptację zachowania aplikacji do właściwości takiej architektury

56 System NuscaS zrównoleglanie obliczeń

57 Równoległe rozwiązywanie układu równań (1) Zastosowano metodę sprzężonych gradientów Algorytm zaproponowany przez Meisela i Meyera z jednym punktem synchronizacji Zaimplementowano nakładanie się w czasie operacji obliczeniowych i komunikacyjnych

58 Równoległe rozwiązywanie układu równań (2)

59 Wyniki wydajnościowe (1)

60 Wyniki wydajnościowe (2)

61 Podsumowanie (1) W chwili obecnej pierwsza wersja oprogramowania zarządzającego dla systemu CLUSTERIX jest już dostępna Trwa intensywne testowanie modułów oprogramowania i ich współdziałania Demo na SC 05 Bardzo istotne dla nas: - przyciągnięcie perspektywicznych użytkowników z nowymi aplikacjami - włączenie nowych klastrów dynamicznych - działalność szkoleniowa

62 Podsumowanie (2) Pokazano że środowisko CLUSTERIX jest wydajną platformą do wykonywania obliczeń numerycznych Pełne wykorzystanie jego potencjału przez meta-aplikacje wymaga w większości przypadków uwzględnienia jego hierarchicznej struktury Plany na najbliższą przyszłość (NuscaS) - wersja równoległa systemu NuscaS 3D - checkpointing - wdrożenie kompleksowej aplikacji z równoległością na wielu poziomach przeznaczonej do modelowania pękania odlewów na gorąco

63 Hot Tearing modeling Solidification application (parallel application using MPI) Manager module Stress application (parallel application using MPI)... Microscopic application Microscopic Microscopic (sequential) application application Microscopic (sequential) (sequential) application (sequential)

64

65 Dziękuję za uwagę! www: https://clusterix.pl Roman Wyrzykowski

66

Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 5

Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 5 Wykład 5 p. 1/?? Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich Wykład 5 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Wykład 5 p.

Bardziej szczegółowo

Klastry komputerów PC. Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 5. Metaklastry. Założenia projektu CLUSTERIX.

Klastry komputerów PC. Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 5. Metaklastry. Założenia projektu CLUSTERIX. Klastry komputerów PC Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich Wykład 5 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Szybki

Bardziej szczegółowo

GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie. Bogdan Ludwiczak bogdanl@man.poznan.pl

GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie. Bogdan Ludwiczak bogdanl@man.poznan.pl GRMS System Zarządzania Zadaniami Interfejs użytkownika systemu GRMS wprowadzenie Bogdan Ludwiczak bogdanl@man.poznan.pl GRMS co to jest / do czego to służy? GRMS jest systemem szeregowania zadań dla dużych,

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Clusterix Data Management System (CDMS)

Clusterix Data Management System (CDMS) Clusterix Data Management System (CDMS) Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Politechnika Czestochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Cechy systemu przeźroczysty dostęp do danych wysoki

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński PLATON-U4 Plan prezentacji KMD/PLATON-U4: Motywacje, cel, założenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PL-LAB2020

Infrastruktura PL-LAB2020 Infrastruktura 2020 Bartosz Belter (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) Seminarium 2020, Warszawa, 23.03.2017 Rozproszona infrastruktura 2020 Rozproszona infrastruktura 2020 (2) Sieć szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirtualne

Laboratorium Wirtualne Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Laboratorium Wirtualne Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Bartłomiej Balcerek Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Plan prezentacji Podstawowe pojęcia z dziedziny gridów Definicja

Bardziej szczegółowo

Równoległe aplikacje duŝej skali w środowisku PL-Grid. Kick-off PL-GRID Kraków, 16-17 kwietnia 2009

Równoległe aplikacje duŝej skali w środowisku PL-Grid. Kick-off PL-GRID Kraków, 16-17 kwietnia 2009 Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Równoległe aplikacje duŝej skali w środowisku PL-Grid Tomasz Piontek, Krzysztof Kurowski, Piotr Kopta, Mariusz

Bardziej szczegółowo

System Użytkowników Wirtualnych

System Użytkowników Wirtualnych System Użytkowników Wirtualnych Michał Jankowski Paweł Wolniewicz jankowsk@man.poznan.pl pawelw@man.poznan.pl Spis treści Podstawowe pojęcia Uwierzytelnianie w Globusie Autoryzacja w Globusie System Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Klaster obliczeniowy

Klaster obliczeniowy Warsztaty promocyjne Usług kampusowych PLATON U3 Klaster obliczeniowy czerwiec 2012 Przemysław Trzeciak Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Agenda (czas: 20min) 1) Infrastruktura sprzętowa wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra.

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. N Wprowadzenie Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. Wprowadzenie (podział ze względu na przeznaczenie) Wysokiej dostępności 1)backup głównego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych 1 Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych D. Król, Ł. Dutka, J. Kitowski ACC Cyfronet AGH Plan prezentacji 2 O nas Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PIONIER: Polski Internet Optyczny - stan aktualny i plany rozwoju

PIONIER: Polski Internet Optyczny - stan aktualny i plany rozwoju PIONIER: Polski Internet Optyczny - stan aktualny i plany rozwoju prof. dr hab. inż. Marian Noga Przewodniczący Rady Konsorcjum PIONIER dr inż. Maciej Stroiński Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum PIONIER

Bardziej szczegółowo

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wprowadzenie do użytkowaania infrastruktury PL-Grid Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii

Bardziej szczegółowo

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Prof. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska Rafał Mikołajczak, Marek Zawadzki Poznańskie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny dostęp do usług zarządzania danymi w systemie Laboratorium Wirtualnego

Bezpieczny dostęp do usług zarządzania danymi w systemie Laboratorium Wirtualnego Bezpieczny dostęp do usług zarządzania danymi w systemie Laboratorium Wirtualnego Poznańskie Centrum Superkomputerowo Supersieciowe: M.Lawenda, M.Wolski, N.Majer, C.Mazurek, M.Stroiński Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe FEDERICA Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe Radek Krzywania (radek.krzywania@man.poznan.pl) Łukasz Dolata (ldolata@man.poznan.pl)

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Projekt badawczy 4 T11F 010 24 Kierownik projektu: Katarzyna Kulińska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Agenda Wstęp Koncepcja Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych

Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych 1 I3net 2009 Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych Jacek Kosiński, Marcin Jarząb, Krzysztof Zieliński Katedra

Bardziej szczegółowo

Technologie taśmowe wprowadzenie i zastosowania. Jacek Herold, WCSS

Technologie taśmowe wprowadzenie i zastosowania. Jacek Herold, WCSS Technologie taśmowe wprowadzenie i zastosowania Jacek Herold, WCSS Agenda Wprowadzenie Podstawowe cechy usługi Dostępne metody dostępowe Certyfikaty Kto może korzystać z usługi? Jak uzyskać konto? Agenda

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS Prezentacja wstępna Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Norbert Meyer, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Projekt PLATON 5 usług wspólnych Usługa powszechnej archiwizacji (U4) Cechy Krajowego Magazynu

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system monitorowania i zarządzania zużyciem energii w systemach komputerowych

Rozproszony system monitorowania i zarządzania zużyciem energii w systemach komputerowych Rozproszony system monitorowania i zarządzania zużyciem energii w systemach komputerowych Green IT Control and Monitoring Platform GICOMP Michał Witkowski, Krzysztof Kurowski, Mateusz Jarus, Michał Madziar,

Bardziej szczegółowo

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI SYNAT: UNIWERSALNA, OTWARTA, REPOZYTORYJNA PLATFORMA HOSTINGOWA I KOMUNIKACYJNA SIECIOWYCH ZASOBÓW WIEDZY DLA NAUKI, EDUKACJI I OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Wirtualizacja - czyli jak z jednego komputera zrobić 100 Stanisław Kulczycki grung@kce.one.pl Agenda Co to jest wirtualizacja? Zastosowanie Metody wirtualizacji Popularne maszyny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirtualne w środowisku gridowym

Laboratorium Wirtualne w środowisku gridowym Laboratorium Wirtualne w środowisku gridowym VLAB R.W. Adamiak,, Z. Gdaniec,, M.Lawenda, N.Meyer Meyer,, Ł.Popenda Popenda,, M.Stroiński Stroiński,, K. Zieliński Polski Internet Optyczny PIONIER 2003 9-119

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3 dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ znak: ZP/BZP/148/2017 1. Wprowadzenie... 3 2. Opis sytuacyjny....

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego 1 Historia i pojęcia wstępne Przetwarzanie współbieżne realizacja wielu programów (procesów) w taki sposób, że ich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Marcin Pospieszny Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 17 listopada 2011 Plan prezentacji 1 Architektura maszyn 2 Linux: podstawy 3 PBS 4 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid (nie tylko) dla młodych naukowców

Infrastruktura PLGrid (nie tylko) dla młodych naukowców Infrastruktura PLGrid (nie tylko) dla młodych naukowców Mariola Czuchry, Mariusz Sterzel ACK Cyfronet AGH Wydział Mechaniczny, PK, Kraków 16 XI 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH Infrastruktura PLGrid Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Architektura i mechanizmy systemu

Architektura i mechanizmy systemu Architektura i mechanizmy systemu Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Michał Jankowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Podstawowe wymagania użytkowników - cel => Funkcjonalnośd i cechy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Maciej Czuchry, Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH główne kompetencje

Bardziej szczegółowo

Netdisco. Maciej Łabędzki, grudzień 2006

Netdisco. Maciej Łabędzki, grudzień 2006 Netdisco Maciej Łabędzki, grudzień 2006 Netdisco Narzędzie wspomagające zarządzanie siecią Open Source Web-based Narzędzie Netdisco, Maciej Łabędzki 2006 2 Geneza University of Calofornia, Santa Cruz,

Bardziej szczegółowo

Zamawianie usługi. Bartłomiej Balcerek, WCSS Maciej Brzeźniak, PCSS. Warsztaty. Usługa powszechnej archiwizacji

Zamawianie usługi. Bartłomiej Balcerek, WCSS Maciej Brzeźniak, PCSS. Warsztaty. Usługa powszechnej archiwizacji Zamawianie usługi Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Bartłomiej Balcerek, WCSS Maciej Brzeźniak, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Użytkownicy: Kto może skorzystad z usługi Co można otrzymad Gdzie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Komputery Dużej Mocy w Cyfronecie. Andrzej Oziębło Patryk Lasoń, Łukasz Flis, Marek Magryś

Komputery Dużej Mocy w Cyfronecie. Andrzej Oziębło Patryk Lasoń, Łukasz Flis, Marek Magryś Komputery Dużej Mocy w Cyfronecie Andrzej Oziębło Patryk Lasoń, Łukasz Flis, Marek Magryś Administratorzy KDM Baribal, Mars, Panda, Platon U3: Stefan Świąć Piotr Wyrostek Zeus: Łukasz Flis Patryk Lasoń

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Mateusz Tykierko WCSS 20 stycznia 2012 Mateusz Tykierko (WCSS) 20 stycznia 2012 1 / 16 Supernova moc obliczeniowa: 67,54 TFLOPS liczba

Bardziej szczegółowo

Usługi i narzędzia QCG

Usługi i narzędzia QCG Usługi i narzędzia QCG wygodny dostęp dla użytkowników do infrastruktury komputerów dużej mocy Tomasz Piontek, Bartosz Bosak, Piotr Kopta, Maciej Tronowski, Krzysztof Kurowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Maciej Czuchry, Klemens Noga ACK Cyfronet AGH Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet

Bardziej szczegółowo

Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Informatyka Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Promotor: dr inż. Adam Domański Wykonał:

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

IMP PAN. Zaplecze obliczeniowe Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET. Dolina Lotnicza

IMP PAN. Zaplecze obliczeniowe Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET. Dolina Lotnicza Zaplecze obliczeniowe Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza Aero-PlAN 1 Koszty i plan realizacji Program dwuletni Hardware: budowa i uruchomienie 1 rok Platforma i procesory 2,4 mln

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss wprowadzenie Zenoss Enterprise to nowoczesne i zaawansowane narzędzie do wszechstronnego monitorowania nowoczesnego środowiska IT. Kompletne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Klemens Noga, Katarzyna Zaczek, Mariusz Sterzel ACK Cyfronet AGH Katedra Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC, AGH,

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców

Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Koło Naukowe Geodetów Dahlta, AGH, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH główne kompetencje Infrastruktura PLGrid PLGrid to Struktura

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty w ofercie Red Hat

Nowe produkty w ofercie Red Hat Nowe produkty w ofercie Red Hat Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl sz Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 5.4 Nowe możliwości już dostępny dla wszystkich architektur:

Bardziej szczegółowo

GRIDY OBLICZENIOWE. Piotr Majkowski

GRIDY OBLICZENIOWE. Piotr Majkowski GRIDY OBLICZENIOWE Piotr Majkowski Wstęp Podział komputerów Co to jest grid? Różne sposoby patrzenia na grid Jak zmierzyć moc? Troszkę dokładniej o gridach Projekt EGEE Klasyfikacja Flynn a (1972) Instrukcje

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 13 Jan Kazimirski 1 KOMPUTERY RÓWNOLEGŁE 2 Klasyfikacja systemów komputerowych SISD Single Instruction, Single Data stream SIMD Single Instruction, Multiple Data stream MISD

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH Algorytmy i Struktury Danych www.pk.edu.pl/~zk/aisd_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład 12: Wstęp

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Klemens Noga, Katarzyna Zaczek ACK Cyfronet AGH Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 High Performance Computers in Cyfronet Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 Plan Podział komputerów dużej mocy Podstawowe informacje użytkowe Opis poszczególnych komputerów Systemy składowania danych

Bardziej szczegółowo

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Cel Konfiguracja i testowanie serwera WWW Apache w celu optymalizacji wydajności. 2/25 Zakres Konfigurowanie serwera Apache jako wydajnego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 4

Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich. Wykład 4 Wykład 4 p. 1/14 Obliczenia równoległe w zagadnieniach inżynierskich Wykład 4 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Klastry Wykład

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Dariusz Puchalak 19+ lat Linux/Unix Sysadmin 7+ lat trener 6+ m-cy w OSEC OSEC 6+ lat na rynku doświadczona kadra (ACNI, RHCA) specjalizacja open-source

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl 1 Zadania Grid bezpieczeństwa publicznego Implementacja systemu integracji informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

i3: internet - infrastruktury - innowacje

i3: internet - infrastruktury - innowacje i3: internet - infrastruktury - innowacje Wykorzystanie procesorów graficznych do akceleracji obliczeń w modelu geofizycznym EULAG Roman Wyrzykowski Krzysztof Rojek Łukasz Szustak [roman, krojek, lszustak]@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu.

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Systemy rozproszone Wg Wikipedii: System rozproszony to zbiór niezależnych urządzeń (komputerów) połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową..

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC Projekt i implementacja filtra pakietów w dla urządze dzeń Pocket PC Jakub Grabowski opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 2005-10-25 Zagrożenia Ataki sieciowe Problemy z bezpieczeństwem sieci

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

e-infrastruktura: nowe strategie i wyzwania

e-infrastruktura: nowe strategie i wyzwania e-infrastruktura: nowe strategie i wyzwania C. Citko, Politechnika Białostocka S. Starzak, Politechnika Łódzka M. Stroiński, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe J. Węglarz, Poznańskie Centrum

Bardziej szczegółowo