Podręcznik Integracji ConnectWise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Integracji ConnectWise"

Transkrypt

1 Podręcznik Integracji ConnectWise INTEGRACJA CONNECTWISE Z BITDEFENDER CONTROL CENTER

2 Podręcznik Integracji ConnectWise Integracja ConnectWise z Bitdefender Control Center Data publikacji Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej, w formie fotokopii lub w postaci nagrań głosowych, ani przechowywana w jakimkolwiek systemie udostępniania i wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Bitdefender. Umieszczenie krótkich cytatów w recenzjach może być dopuszczalne tylko z powołaniem się na cytowane źródło. Zawartość nie może być w żaden sposób modyfikowana. Ostrzeżenie i zrzeczenie się odpowiedzialności. Ten produkt i jego dokumentacja są chronione prawami autorskimi. Informacja w tym dokumencie została dostarczona w stanie, w jakim jest i bez żadnych dodatkowych gwarancji. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do żadnych osób lub jednostek, w przypadku szkód lub strat spowodowanych lub stwierdzenia, że wynikły bezpośrednio lub pośrednio z powodu informacji zawartych w tej pracy. Dokument zawiera odnośniki do stron internetowych, które nie są pod kontrolą firmy Bitdefender. Firma Bitdefender nie odpowiada za zawartość serwisów zewnętrznych. Jeśli odwiedzasz zewnętrzną stronę internetową, wymienioną w tej instrukcji - robisz to na własne ryzyko. Firma Bitdefender umieszcza te odnośniki tylko dla wygody użytkownika, a umieszczenie takiego odnośnika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności firmy Bitdefender za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Znaki handlowe. W tym dokumencie mogą występować nazwy znaków handlowych. Wszystkie zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe w tym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli, i tak powinny być traktowane E470D0A1A0A D D D D8E22CF AECE1CE B B A9C B D33DD D19DB762E05AA012A A B0F02C5C09E94769E77FE69C3597FA0E61B6D8F53683D943A0F412 ABD4D9A CA66F7972AD0A3A1544F1C42B37A3AF DA7F6BB26AEEF D2E63847DF4295AE AA74D334A3925ED8AC7ACD28BD0CAADD357CA299 AC3A AAAB E9253C4EA111D7CE97E924A5A64A614569BE1DE2149E31 F17BD4A8D7790A21DCB148BDC10FE0EA41B7A65E E44AE426082

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zakres niniejszego dokumentu Bitdefender i ConnectWise Wymagania Intergracji Konfigurowanie ConnectWise Utwórz Konto Integratora Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise Tworzenie rozwiązania do zarządzania IT Utwórz Rodzaj Umowy Utwórz referencje krzyżowe dla Rozwiązania Zarządzania Utwórz Umowy dla Każdej Firmy Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center Konfiguruj Integrację ConnectWise Edytuj ustawienia dla Integracji ConnectWise Wyłącz Integrację ConnectWise Konfiguracja zgłoszeń Zgłoszenia Epidemii Malware Zablokowane zgłoszenia URL Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów Ustawienia Rozliczeń Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center iii

4 1. WPROWADZENIE 1.1. Zakres niniejszego dokumentu Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, jak skonfigurować konsolę webową ConnectWise i Bitdefender dla automatycznego zgłaszania i usług rozliczania pomiędzy dwoma pracującymi platformami. Ten dokument jest przeznaczony dla Dostawców Usług Zarządzanych (MSP) z kontami partnerskimi w konsoli cloud Bitdefender Bitdefender i ConnectWise Usługa ochrony przeciw malware Bitdefender bazująca na chmurze opracowana dla komputerów działających w systemach operacyjnych Microsoft Windows i Mac. Używa scentralizowanego Oprogramowania jako Usługi wielokrotnego modelu wdrażania nadającego się dla klientów biznesowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprawdzonej pod każdym kątem technologii ochrony przed złośliwym oprogramowaniem opracowanym przez Bitdefender dla rynku konsumenckiego. Subskrybenci mają dostęp do interfejsu zarządzania sieciowego zwanego Control Center. Z tego interfejsu, administratorzy mogą zdalnie zainstalować i zarządzać ochroną przed złośliwym oprogramowaniem na wszystkich swoich komputerach Windows i Mac. Lokalna aplikacja Endpoint Security jest zainstalowana na każdym chronionym komputerze. Moduł integracji dostępny w Bitdefender Control Center umożliwia MSP automatyczne tworzenie zgłoszeń i procedur rozliczeniowych dla swoich firm klienckich, na podstawie dostarczonych usług bezpieczeństwa Bitdefender. Moduł integracji ConnectWise pozwala na następujące akcje: 1. Połącz Bitdefender Control Center z kontem ConnectWise. Skonfiguruj nową integrację w Bitdefender Control Center i podaj dane swojego konta ConnectWise (URL, nazwa firmy, nazwa użytkownika i hasło). 2. Utwórz zgłoszenie usługi. Raz włączone za pośrednictwem kreatora integracji Bitdefender, zgłoszenie jest automatycznie utworzone w platformie ConnectWise dla następujących typów zdarzeń: Wybuch Złośliwego Oprogramowania Ten moduł uruchamiany jest za każdym razem, gdy zdefiniowany procent chronionych komputerów został zainfekowany tym samym zagrożeniem. Wprowadzenie 1

5 Blokowanie URL Ten moduł uruchamiany jest, gdy chroniony komputer próbuje uzyskać dostęp do adresu www, który jest zablokowany poprzez politykę ochrony. Zgłoszenie zablokowanej strony jest tworzone tylko raz dla tej samej domeny. Przestarzały klient. Ten moduł jest uruchamiany gdy procentowa ustalona liczba klientów w zarządzanej sieci uzyskała zdefiniowany próg. 3. Ustawienia usługi płatności. Ta funkcjonalność raportuje do ConnectWise ilość aktywnych chronionych końcówek dla każdej zarządzanej firmy z miesięczną subskrypcją. Na podstawie tych obliczeń, ConnectWise może obliczyć cenę i wystawić fakturę dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa na koniec każdego miesiąca. Aby ta funkcjonalność działała, model wyceny musi być zdefiniowany w ConnectWise dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa. 4. Importuj firmy ConnectWise do Bitdefender Control Center. Możesz łatwo importować swoje firmy ConnectWise do Bitdefender Control Center: Podczas początkowej konfiguracji integracji (przewodnik Wizard). Na żądanie, po ustawieniu integracji ConnectWise, korzystając z opcji dostępnych na stronie Firmy. Wprowadzenie 2

6 2. WYMAGANIA INTERGRACJI Aby połączyć konto Bitdefender Control Center z ConnectWise, należy spełnić następujące wymagania: Konto partnerskie Bitdefender Control Center. Wykorzystanie Miesięczne klucza licencyjnego wydanego przez Bitdefender. Konto Użytkownika ConnectWise. Konto Integrator ConnectWise, wymagane do utworzenia integracji ConnectWise w Bitdefender Control Center. Następujące API powinny być włączone dla tego konta: Usługi Zgłoszeń API, Usługi Zarządzane API i API Firmy. Firmy ConnectWise muszą być zaimportowane z sukcesem do Bitdefender Control Center. Wymagania Intergracji 3

7 3. KONFIGUROWANIE CONNECTWISE Kilka ustawień musi być zdefiniowanych w ConnectWise, aby działało automatyczne rozliczanie usług. Zaloguj się do ConnectWise, aby rozpocząć konfigurację. Zalecamy używanie klienta ConnectWise lokalnego, a nie klienta www Utwórz Konto Integratora Aby komunikacja pomiędzy Bitdefender Control Center i ConnectWise działała, należy określić Konto Integratora w ConnectWise i skonfigurować go do przyznania dostępu do wymaganego ConnectWise API. Aby utworzyć Konto Integratora: 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Login Integratora w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Login Integratora. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy wpis. 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło konta integratora. 6. Dla Poziomu Dostępu, wybierz Wszystkie rekordy. 7. Włącz następujące API: Usługa Zgłoszeń API. Musisz również wybrać Usługi profesjonalne z Usług Zarządzania by móc ręcznie zamykać zgłoszenie. Nie jest wymagany zwrotny URL. Zarządzane Usługi API. API Firmy. 8. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 4

8 Konfigurowanie ConnectWise 5

9 3.2. Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise Tworzenie rozwiązania do zarządzania IT 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Zarządzanie IT w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Zarządzanie IT. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowe rozwiązanie do zarządzania. 5. Wpisz nazwę rozwiązania. 6. Wybierz typ Niestandardowy. 7. Dla nazwy niestandardowego rozwiązania, wprowadź tę samą nazwę rozwiązania. 8. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 6

10 Utwórz Rodzaj Umowy Unikalny rodzaj umowy jest potrzebny do aktualizacji odpowiednich umów z informacjami rachunkowymi klientów. 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Typ Umowy w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Typ Umowy. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy typ umowy. 5. Wypełnij pole Opis. Ze względu na prostotę, możesz używać tej samej nazwy jak dla Management Solution. 6. Opcjonalnie możesz skonfigurować pozostałe opcje typu umowy, tak jak chcesz. 7. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 7

11 Utwórz referencje krzyżowe dla Rozwiązania Zarządzania Aby móc automatycznie wysyłać informacje rozliczeniowe do ConnectWise, należy określić rodzaj i poziom dla rozwiązania zarządzania i utworzyć odniesienie krzyżowe między typami, poziomami, typami porozumień i produktami. Aby utworzyć odnośnik: 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Zarządzane Urządzenia w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Integracja Zarządzanych Urządzeń. 4. Kliknij wcześniej utworzone rozwiązanie do zarządzania. Konfigurowanie ConnectWise 8

12 Konfigurowanie ConnectWise 9

13 5. W zakładce Odnośniki, kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć odnośnik. 6. Wypełnij następujące pola obowiązkowe: Rodzaj i Poziom, w zależności od planu rozliczeniowego. Typ Umowy. Wybierz wcześniej utworzony typ umowy. Produkt. Wybierz jeden z wcześniej utworzonych produktów. Jeżeli nie został określony produkt, należy wykonać następujące czynności: a. Kliknij ikonę Szukaj obok pola Produkt. b. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy produkt. c. Zdefiniuj następujące ustawienia obowiązkowe: ID produktu Opis Cena za sztukę Opis Klienta d. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 10

14 7. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij Utwórz Umowy dla Każdej Firmy Aby upewnić się, że informacje rozliczeniowe są poprawnie wysłane do firm ConnectWise z Twojego konta partnerskiego Bitdefender, trzeba stworzyć umowę dla każdego przedsiębiorstwa. Aby utworzyć umowę: 1. Idź do Finanse > Umowy. 2. Kliknij ikonę Nowy Element, aby utworzyć nową umowę. 3. Dokonaj następujących ustawień obowiązkowych: Wybierz wcześniej utworzony typ umowy. Wprowadź nazwę umowy. Wybierz firmę docelową. Konfigurowanie ConnectWise 11

15 Wybierz lub zdefiniuj kontakt w zaznaczonej firmie. Zdefiniuj datę końcową umowy. 4. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 12

16 4. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ CONNECTWISE W BITDEFENDER CONTROL CENTER 4.1. Konfiguruj Integrację ConnectWise 1. Zaloguj się do Bitdefender Control Center korzystając z poświadczeń partnerskich. 2. Wskaż nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli i wybierz Integracje. Strona integracji pojawi się. 3. Kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie tabeli. 4. Kliknij link Dodaj Integrację ConnectWise. Pojawi się kreator integracji. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 13

17 5. W sekcji Ogólne wprowadź wymagane poświadczenia ConnectWise: URL: adres serwera ConnectWise. Firma: ID Twojej Firmy ConnectWise. Użytkownik i Hasło Twojego Konta Integrator ConnectWise. 6. W Opcje, zdefiniuj usługi, które chcesz wykorzystać w platformie ConnectWise: Wybierz typ zgłoszeń, które chcesz automatycznie tworzyć z Bitdefender Control Center: Epidemia Malware. Ten typ zgłoszenia jest tworzony w ConnectWise za każdym razem, gdy na ustalonym procencie komputerów wewnątrz zarządzanej firmy wystąpi to samo zagrożenie złośliwym oprogramowaniem przekraczając określony próg. Próg stanowi procent ogólnej liczby punktów końcowych w ramach zarządzanej firmy. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 14

18 Zablokowane adresy URL. Ten typ zgłoszenia jest tworzony w ConnectWise gdy chroniony komputer próbuje uzyskać dostęp do zablokowanej przez politykę bezpieczeństwa strony internetowej. Nieaktualni klienci. Ten rodzaj zgłoszenia jest tworzony, gdy procent nieaktualnych klientów w zarządzanej firmie przekroczy określony próg. Próg stanowi procent ogólnej liczby punktów końcowych w ramach zarządzanej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu zgłoszeń, sprawdź rozdział Ustawienia Zgłoszeń. WAŻNE Aby usługa zgłoszeń działała, musisz uruchomić Usługę Zgłoszeń API w Integratorze Konta w ConnectWise. Wyślij informacje rozliczeniowe opcja umożliwia Bitdefender, aby zgłosić liczbę aktywnych chronionych punktów końcowych dla każdego zarządzanej firmy. Aby usługa rozliczeń działała, musisz wprowadzić następujące dane: Nazwa rozwiązania: wprowadź nazwę wcześniej zdefiniowanego Zarządzanie Rozwiązaniem IT. Poziom i Rodzaj: wprowadź poziom i typ ID określony przez poprzednio zdefiniowany Odsyłacz. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu rozliczeń, sprawdź rozdział Ustawienia Rozliczeń. WAŻNE Aby usługi rozliczeniowy działały należy włączyć Managed Services API w swoim Koncie Integratora ConnectWise. 7. Kliknij Zapisz. Czekaj aż Bitdefender Control Center połączy się z ConnectWise z dostarczonymi poświadczeniami. 8. Tak szybko jak połączenie z ConnectWise zostanie ustalone, kreator załaduje Twoje wszystkie zarządzane firmy. Zaimportuj do Bitdefender Control Center listę firm, które chcesz następująco: a. Wybierz firmy, które chcesz zaimportować Użyj pola wyszukiwania, aby łatwo znaleźć firmę, którą chcesz. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 15

19 b. Wybierz Typ licencjonowania dla zaimportowanych firm. Każda firma w Bitdefender Control Center musi mieć wypełniona opcję licencjonowania. Możesz wybrać spośród następujących typów licencji: wersja próbna. W tym przypadku, 30-dniowy próbny klucz licencyjny zostanie automatycznie przypisany do każdej zaimportowanej firmy. Miesięczna subskrypcja. W tym przypadku każda zaimportowana firma podzieli stanowiska dostępne w miesięcznym użyciu klucza licencyjnego Bitdefender. Ostrzeżenie Aby integracja rozliczeniowa mogła funkcjonować, firmy zarządzane muszą mieć miesięczna subskrypcję. 9. Kliknij opcję Importuj. Poczekaj aż firmy ConnectWise zostaną zaimportowane do Bitdefender Control Center. Importowane firmy pojawią się w grupie Sieć, w inwentaryzacji Sieci. Możesz także edytować każdą firmę korzystają z opcji dostępnych na stronie Firmy. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 16

20 WAŻNE Aby skutecznie mapować zarządzane firmy Bitdefender Control Center i ConnectWise API Firm muszą być włączone w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. Po skonfigurowaniu Integracja ConnectWise będzie widoczna na stronie integracji Edytuj ustawienia dla Integracji ConnectWise Aby edytować ustawienia swojej integracji ConnectWise, wszystko co musisz zrobić, to kliknąć w stronę integracji ConnectWise. Będziesz mógł zmienić poświadczenia integracji i modyfikować wybrane funkcje. Bardzo dobrze, kliknij Zapisz aby zastosować zmiany. WAŻNE Importowanie nowych firm z ConnectWise nie jest dostępne podczas edytowania ustawień integracji. Po pierwszej konfiguracji integracji ConnectWise, można zaimportować nowe firmy ConnectWise tylko za pomocą opcji dostępnych na stronie Firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center Wyłącz Integrację ConnectWise Aby wyłączyć funkcję integracji ConnectWise, wybierz jego pole wyboru i kliknij przycisk Usuń po prawej stronie tabeli. Integracja jest usuwany po potwierdzeniu działania. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 17

21 5. KONFIGURACJA ZGŁOSZEŃ Bitdefender Control Center może być skonfigurowane do automatycznego tworzenia zgłoszeń w ConnectWise dla następujących typów zdarzeń: epidemia malware, zablokowane adresy URL i przeterminowani klienci. Aby usługa zgłoszeń działała, następujące warunki muszą być spełnione: 1. Usługa Zgłoszeń API została włączona w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. 2. Co najmniej jeden typ zgłoszenia został włączony i skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Kreatora integracji ConnectWise. 3. Endpoint Security (klient oprogramowania ochrony) został zainstalowany na zarządzanych przez firmę stacjach końcowych. WAŻNE Dla Usługi Zgłoszeń API musisz również ustawić Usługi Zarządzania dla Usług profesjonalnych aby móc ręcznie zamykać zgłoszenia. Gdy zgłoszenie zostanie utworzone, Bitdefender wysyła do ConnectWise podsumowanie zgłoszenia i szczegółowy opis zdarzenia. Kiedy już ocenisz i ostatecznie rozwiążesz zgłoszenie, możesz je zamknąć. Aby wyświetlić zgłoszenie w ConnectWise: 1. Przejdz do Punkt Obsługi > Wyszukiwanie Zgłoszenia Usługi. 2. W kolumnie Firma szukaj firmy, która Ciebie interesuje. ConnectWise wyświetli wszystkie zgłoszenia utworzone dla tej firmy. Konfiguracja zgłoszeń 18

22 5.1. Zgłoszenia Epidemii Malware Zgłoszenie epidemii malware tworzone jest w ConnectWise dla zarządzanej firmy, gdy procent punktów końcowych, na których wykryto ten sam malware przekracza określony próg. Możesz konfigurować próg Zgłoszenia Wybuchu Złośliwego Oprogramowania w kreatorze integracji ConnectWise. Dla przykładu, jeżeli próg wynosi 5, a wirus zostaje wykryty na 5 ze 100 stacji końcowych firmy, zgłoszenie o wybuchu złośliwego oprogramowania zostanie automatycznie utworzone dla tej firmy w ConnectWise. Notatka Kolejne zgłoszenie epidemii dla tego samego wirusa może być wygenerowane, jeżeli ten wirus jest wciąż wykrywany w tej samej sieci, po 24 godzinach od utworzenia pierwszego zgłoszenia. Konfiguracja zgłoszeń 19

23 5.2. Zablokowane zgłoszenia URL Zgłoszenia zablokowanych URL są automatycznie tworzone, gdy chronione wewnątrz firmy komputery próbują otrzymać dostęp do adresów webowych, które są zablokowane w politykach ochrony. Zgłoszenie zablokowanej strony jest tworzone tylko raz dla tej samej domeny. WAŻNE Bitdefender Control Center tworzy tylko jedno zgłoszenie zablokowanych adresów URL dla tej samej domeny internetowej. Gdy inna ścieżka URL lub sub-domena tej samej domeny jest blokowana ponownie dla komputera zlokalizowanego w tej samej firmie, Control Center Bitdefender nie utworzy kolejnego zgłoszenia, nawet jeżeli poprzednie zgłoszenie zostało zamknięte. Nowe zgłoszenia Zablokowane URL mogą być utworzone tylko dla innych zablokowanych domen przez politykę komputera. Z Bitdefender Control Center, możesz konfigurować polityki komputera blokowania ruchu w sieci według kategorii, a także konkretnych adresów URL. Kategorie blokowania stron. Aby wyświetlić ustawienia kontroli polityki internetowej, otwórz szablony polityk komputera i przejdź do Kontrola Zawartości > Sieć > Kontrola Ustawień Sieci > Kategorie. W tej sekcji można włączyć filtr kategorii internetowych i zdefiniować reguły internetowe (zezwolić lub zablokować) dla każdej kategorii internetowej. Konfiguracja zgłoszeń 20

24 Na przykład, jeśli przypiszesz chronione punkty końcowe z polityką, która jest blokowaniem stron internetowych sieci społecznościowych, i jeden komputer próbuje uzyskać dostęp do LinkedIn.com, zgłoszenie zostanie utworzone w ConnectWise dla firmy, w której znajduje się ten komputer. Opis zgłoszenia będzie określać, adres URL, jako zablokowany dla domeny linkedin.com. Blokowanie określonych adresów URL. Możesz również skonfigurować polityki komputera, aby blokować określone adresy URL, włączając wyjątki i dodając konkretne adresy URL, które chcesz zablokować. Aby to zrobić, otwórz polityki komputera, przejdź do Kontrola Zawartości > Sieć > Ustawienia Kontroli Sieci > Wykluczenia i dokonaj niezbędnych ustawień. Konfiguracja zgłoszeń 21

25 5.3. Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów są tworzone, gdy procent nieaktualnych klientów w zarządzanej sieci przekroczy określony próg. Control Center Bitdefender dostarcza informacji na temat aktualności klienta Endpoint Security lub sygnatur baz wirusów które nie zostały zaktualizowane w pierwszych 24 godzinach od pojawienia się aktualizacji. Możesz skonfigurować próg dla niezaktualizowanych klientów w kreatorze integracji ConnectWise. Dla przykładu, na progu 50, gdzie liczba przestarzałych wersji klientów w firmie sięga 50 ze 100 punktów końcowych, zgłoszenie dla nieaktualnej wersji klienta zostanie automatycznie utworzone dla firmy w ConnectWise. Notatka Kolejne zgłoszenie nieaktualnego klienta dla tej samej firmy może zostać wygenerowane tylko, gdy aktualne zgłoszenie zostało ręcznie zamknięte w ConnectWise. Konfiguracja zgłoszeń 22

26 6. USTAWIENIA ROZLICZEŃ Integracja płatności umożliwia otrzymanie Bitdefender Control Center użycie raportowania dla każdej zarządzanej w ConnectWise firmy. W momencie gdy integracja rozliczeniowa zostanie włączona, Bitdefender Control Center wysyła ilość aktywnych chronionych przy pomocy Endpoint Security komputerów do skonfigurowanego serwera ConnectWise. Klient Endpoint Security jest uważany za aktywny tylko wtedy, gdy jest podłączony do Bitdefender Control Center, co najmniej raz w bieżącym miesiącu. Aby usługa rozliczeń działała, następujące warunki muszą być spełnione: 1. Usługi Zarządzania API zostały włączone w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. 2. Model wyceny został określony w ConnectWise dla każdej zarządzanej firmy. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozdziałem Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise. 3. Usługa rozliczeniowa została włączona i skonfigurowana zgodnie z wymaganiami Kreatora integracji ConnectWise. WAŻNE Aby usługa rozliczeniowa działała, upewnij się, że wpisano poprawnie wymagane dane w ustawieniach integracji ConnectWise. Proszę pamiętać, że wpisy rozróżniają wielkość liter: Nazwa Rozwiązania: nazwa Zarządzanie Rozwiązaniem IT. Poziom i Rodzaj: identyfikatory poziomu i typu określone przez definicję Odsyłacza. 4. Firmy zarządzane są licencjonowane w abonamencie miesięcznym. Na początku każdego miesiąca, Bitdefender Control Center tworzy w ConnectWise rekord użytkowania dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa. Rekord wykorzystanie pozostaje otwarty przez cały miesiąc. Gdy nowy klient jest Ustawienia Rozliczeń 23

27 zainstalowany w tej samej firmie, rekord użytkowania jest automatycznie aktualizowany z nowym zliczaniem. Aby wyświetlić rekordy użytkowe firmy w ConnectWise: 1. Idź do Firmy > Firmy i szukaj firmy, która Ciebie interesuje. 2. Kliknij nazwę firmy. 3. Idź do zakładki Umowy. 4. Kliknij wcześniej utworzony Typ Umowy. 5. Idź do zakładki Dodatki. Ustawienia Rozliczeń 24

28 7. ZARZĄDZANIE FIRMAMI CONNECTWISE W BITDEFENDER CONTROL CENTER Importowanie Twoich zarządzanych firm z ConnectWise do Bitdefender Control Center można wykonać w dwóch etapach: 1. Na końcowym etapie początkowej integracji konfiguracji ConnectWise. Podczas kolejnych edycji, opcje importowanych firm nie są już dostępne z integracji ConnectWise. 2. Za każdym razem trzeba na stronie Firmy Bitdefender Control Center: a. Zaloguj się do Bitdefender Control Center korzystając z poświadczeń partnerskich. b. Przejdź do strony Firmy. c. Kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie tabeli. d. Kliknij Importuj firmy z ConnectWise. Poczekaj, aż Bitdefender Control Center pobierze informacje z ConnectWise. e. Nowe okno zostanie otwarte wyświetlając wszystkie zarządzane firmy z ConnectWise. Wybierz firmy, które chcesz zaimportować i określ ich typ licencjonowania za pomocą opcji dostępnych w dolnej części okna. Możesz wybrać spośród następujących typów licencji: wersja próbna. W tym przypadku, 30-dniowy próbny klucz licencyjny zostanie automatycznie przypisany do każdej zaimportowanej firmy. Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center 25

29 Miesięczna subskrypcja. W tym przypadku każda zaimportowana firma podzieli stanowiska dostępne w miesięcznym użyciu klucza licencyjnego Bitdefender. Ostrzeżenie Aby integracja rozliczeniowa mogła funkcjonować, firmy zarządzane muszą mieć miesięczna subskrypcję. f. Kliknij opcję Importuj. Poczekaj aż firmy ConnectWise zostaną zaimportowane do Bitdefender Control Center. Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center 26

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Wersja 5.1.17-441 Informacje o Wydaniu Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.17-441 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2014.11.20 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Security for Virtualized Environments

Security for Virtualized Environments Security for Virtualized Environments INFORMACJE O WYDANIU Security for Virtualized Environments Informacje o wydaniu Data publikacji 2015.08.17 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Endpoint Security przez Bitdefender

Endpoint Security przez Bitdefender Endpoint Security przez Bitdefender INFORMACJE O WYDANIU Endpoint Security przez Bitdefender Informacje o wydaniu Data publikacji 2015.08.17 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Przewodnik szybkiego uruchamiania Przewodnik szybkiego uruchamiania BitDefender Security for File Servers Przewodnik szybkiego uruchamiania Publication date 2011.06.16 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Standard. Pomoc. Antywirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Pomoc. Antywirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Pomoc Antywirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Pomoc SOFTWIN Data wydania 2006.04.17 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bitdefender Endpoint Security Tools

Bitdefender Endpoint Security Tools Bitdefender Endpoint Security Tools INFORMACJE O WYDANIU Bitdefender Endpoint Security Tools Informacje o wydaniu Data publikacji 2015.08.17 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Professional Plus. Pomoc. Antywirus Antyspam Zapora. Copyright 2006 SOFTWIN

Professional Plus. Pomoc. Antywirus Antyspam Zapora. Copyright 2006 SOFTWIN Professional Plus Pomoc Antywirus Antyspam Zapora Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Professional Plus BitDefender 9 Professional Plus Pomoc SOFTWIN Data wydania 2006.04.17 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

ENDPOINT SECURITY PRZEZ BITDEFENDER

ENDPOINT SECURITY PRZEZ BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PRZEZ BITDEFENDER Endpoint Security Podręcznik Użytkownika Data publikacji 2014.11.03 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo