Podręcznik Integracji ConnectWise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Integracji ConnectWise"

Transkrypt

1 Podręcznik Integracji ConnectWise INTEGRACJA CONNECTWISE Z BITDEFENDER CONTROL CENTER

2 Podręcznik Integracji ConnectWise Integracja ConnectWise z Bitdefender Control Center Data publikacji Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej, w formie fotokopii lub w postaci nagrań głosowych, ani przechowywana w jakimkolwiek systemie udostępniania i wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Bitdefender. Umieszczenie krótkich cytatów w recenzjach może być dopuszczalne tylko z powołaniem się na cytowane źródło. Zawartość nie może być w żaden sposób modyfikowana. Ostrzeżenie i zrzeczenie się odpowiedzialności. Ten produkt i jego dokumentacja są chronione prawami autorskimi. Informacja w tym dokumencie została dostarczona w stanie, w jakim jest i bez żadnych dodatkowych gwarancji. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do żadnych osób lub jednostek, w przypadku szkód lub strat spowodowanych lub stwierdzenia, że wynikły bezpośrednio lub pośrednio z powodu informacji zawartych w tej pracy. Dokument zawiera odnośniki do stron internetowych, które nie są pod kontrolą firmy Bitdefender. Firma Bitdefender nie odpowiada za zawartość serwisów zewnętrznych. Jeśli odwiedzasz zewnętrzną stronę internetową, wymienioną w tej instrukcji - robisz to na własne ryzyko. Firma Bitdefender umieszcza te odnośniki tylko dla wygody użytkownika, a umieszczenie takiego odnośnika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności firmy Bitdefender za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Znaki handlowe. W tym dokumencie mogą występować nazwy znaków handlowych. Wszystkie zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe w tym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli, i tak powinny być traktowane E470D0A1A0A D D D D8E22CF AECE1CE B B A9C B D33DD D19DB762E05AA012A A B0F02C5C09E94769E77FE69C3597FA0E61B6D8F53683D943A0F412 ABD4D9A CA66F7972AD0A3A1544F1C42B37A3AF DA7F6BB26AEEF D2E63847DF4295AE AA74D334A3925ED8AC7ACD28BD0CAADD357CA299 AC3A AAAB E9253C4EA111D7CE97E924A5A64A614569BE1DE2149E31 F17BD4A8D7790A21DCB148BDC10FE0EA41B7A65E E44AE426082

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zakres niniejszego dokumentu Bitdefender i ConnectWise Wymagania Intergracji Konfigurowanie ConnectWise Utwórz Konto Integratora Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise Tworzenie rozwiązania do zarządzania IT Utwórz Rodzaj Umowy Utwórz referencje krzyżowe dla Rozwiązania Zarządzania Utwórz Umowy dla Każdej Firmy Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center Konfiguruj Integrację ConnectWise Edytuj ustawienia dla Integracji ConnectWise Wyłącz Integrację ConnectWise Konfiguracja zgłoszeń Zgłoszenia Epidemii Malware Zablokowane zgłoszenia URL Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów Ustawienia Rozliczeń Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center iii

4 1. WPROWADZENIE 1.1. Zakres niniejszego dokumentu Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, jak skonfigurować konsolę webową ConnectWise i Bitdefender dla automatycznego zgłaszania i usług rozliczania pomiędzy dwoma pracującymi platformami. Ten dokument jest przeznaczony dla Dostawców Usług Zarządzanych (MSP) z kontami partnerskimi w konsoli cloud Bitdefender Bitdefender i ConnectWise Usługa ochrony przeciw malware Bitdefender bazująca na chmurze opracowana dla komputerów działających w systemach operacyjnych Microsoft Windows i Mac. Używa scentralizowanego Oprogramowania jako Usługi wielokrotnego modelu wdrażania nadającego się dla klientów biznesowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprawdzonej pod każdym kątem technologii ochrony przed złośliwym oprogramowaniem opracowanym przez Bitdefender dla rynku konsumenckiego. Subskrybenci mają dostęp do interfejsu zarządzania sieciowego zwanego Control Center. Z tego interfejsu, administratorzy mogą zdalnie zainstalować i zarządzać ochroną przed złośliwym oprogramowaniem na wszystkich swoich komputerach Windows i Mac. Lokalna aplikacja Endpoint Security jest zainstalowana na każdym chronionym komputerze. Moduł integracji dostępny w Bitdefender Control Center umożliwia MSP automatyczne tworzenie zgłoszeń i procedur rozliczeniowych dla swoich firm klienckich, na podstawie dostarczonych usług bezpieczeństwa Bitdefender. Moduł integracji ConnectWise pozwala na następujące akcje: 1. Połącz Bitdefender Control Center z kontem ConnectWise. Skonfiguruj nową integrację w Bitdefender Control Center i podaj dane swojego konta ConnectWise (URL, nazwa firmy, nazwa użytkownika i hasło). 2. Utwórz zgłoszenie usługi. Raz włączone za pośrednictwem kreatora integracji Bitdefender, zgłoszenie jest automatycznie utworzone w platformie ConnectWise dla następujących typów zdarzeń: Wybuch Złośliwego Oprogramowania Ten moduł uruchamiany jest za każdym razem, gdy zdefiniowany procent chronionych komputerów został zainfekowany tym samym zagrożeniem. Wprowadzenie 1

5 Blokowanie URL Ten moduł uruchamiany jest, gdy chroniony komputer próbuje uzyskać dostęp do adresu www, który jest zablokowany poprzez politykę ochrony. Zgłoszenie zablokowanej strony jest tworzone tylko raz dla tej samej domeny. Przestarzały klient. Ten moduł jest uruchamiany gdy procentowa ustalona liczba klientów w zarządzanej sieci uzyskała zdefiniowany próg. 3. Ustawienia usługi płatności. Ta funkcjonalność raportuje do ConnectWise ilość aktywnych chronionych końcówek dla każdej zarządzanej firmy z miesięczną subskrypcją. Na podstawie tych obliczeń, ConnectWise może obliczyć cenę i wystawić fakturę dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa na koniec każdego miesiąca. Aby ta funkcjonalność działała, model wyceny musi być zdefiniowany w ConnectWise dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa. 4. Importuj firmy ConnectWise do Bitdefender Control Center. Możesz łatwo importować swoje firmy ConnectWise do Bitdefender Control Center: Podczas początkowej konfiguracji integracji (przewodnik Wizard). Na żądanie, po ustawieniu integracji ConnectWise, korzystając z opcji dostępnych na stronie Firmy. Wprowadzenie 2

6 2. WYMAGANIA INTERGRACJI Aby połączyć konto Bitdefender Control Center z ConnectWise, należy spełnić następujące wymagania: Konto partnerskie Bitdefender Control Center. Wykorzystanie Miesięczne klucza licencyjnego wydanego przez Bitdefender. Konto Użytkownika ConnectWise. Konto Integrator ConnectWise, wymagane do utworzenia integracji ConnectWise w Bitdefender Control Center. Następujące API powinny być włączone dla tego konta: Usługi Zgłoszeń API, Usługi Zarządzane API i API Firmy. Firmy ConnectWise muszą być zaimportowane z sukcesem do Bitdefender Control Center. Wymagania Intergracji 3

7 3. KONFIGUROWANIE CONNECTWISE Kilka ustawień musi być zdefiniowanych w ConnectWise, aby działało automatyczne rozliczanie usług. Zaloguj się do ConnectWise, aby rozpocząć konfigurację. Zalecamy używanie klienta ConnectWise lokalnego, a nie klienta www Utwórz Konto Integratora Aby komunikacja pomiędzy Bitdefender Control Center i ConnectWise działała, należy określić Konto Integratora w ConnectWise i skonfigurować go do przyznania dostępu do wymaganego ConnectWise API. Aby utworzyć Konto Integratora: 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Login Integratora w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Login Integratora. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy wpis. 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło konta integratora. 6. Dla Poziomu Dostępu, wybierz Wszystkie rekordy. 7. Włącz następujące API: Usługa Zgłoszeń API. Musisz również wybrać Usługi profesjonalne z Usług Zarządzania by móc ręcznie zamykać zgłoszenie. Nie jest wymagany zwrotny URL. Zarządzane Usługi API. API Firmy. 8. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 4

8 Konfigurowanie ConnectWise 5

9 3.2. Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise Tworzenie rozwiązania do zarządzania IT 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Zarządzanie IT w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Zarządzanie IT. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowe rozwiązanie do zarządzania. 5. Wpisz nazwę rozwiązania. 6. Wybierz typ Niestandardowy. 7. Dla nazwy niestandardowego rozwiązania, wprowadź tę samą nazwę rozwiązania. 8. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 6

10 Utwórz Rodzaj Umowy Unikalny rodzaj umowy jest potrzebny do aktualizacji odpowiednich umów z informacjami rachunkowymi klientów. 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Typ Umowy w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Typ Umowy. 4. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy typ umowy. 5. Wypełnij pole Opis. Ze względu na prostotę, możesz używać tej samej nazwy jak dla Management Solution. 6. Opcjonalnie możesz skonfigurować pozostałe opcje typu umowy, tak jak chcesz. 7. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 7

11 Utwórz referencje krzyżowe dla Rozwiązania Zarządzania Aby móc automatycznie wysyłać informacje rozliczeniowe do ConnectWise, należy określić rodzaj i poziom dla rozwiązania zarządzania i utworzyć odniesienie krzyżowe między typami, poziomami, typami porozumień i produktami. Aby utworzyć odnośnik: 1. Idź do System > Tabele Konfiguracji. 2. Szukaj Zarządzane Urządzenia w kolumnie Tabeli. 3. Kliknij Integracja Zarządzanych Urządzeń. 4. Kliknij wcześniej utworzone rozwiązanie do zarządzania. Konfigurowanie ConnectWise 8

12 Konfigurowanie ConnectWise 9

13 5. W zakładce Odnośniki, kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć odnośnik. 6. Wypełnij następujące pola obowiązkowe: Rodzaj i Poziom, w zależności od planu rozliczeniowego. Typ Umowy. Wybierz wcześniej utworzony typ umowy. Produkt. Wybierz jeden z wcześniej utworzonych produktów. Jeżeli nie został określony produkt, należy wykonać następujące czynności: a. Kliknij ikonę Szukaj obok pola Produkt. b. Kliknij ikonę Nowy element, aby utworzyć nowy produkt. c. Zdefiniuj następujące ustawienia obowiązkowe: ID produktu Opis Cena za sztukę Opis Klienta d. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 10

14 7. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij Utwórz Umowy dla Każdej Firmy Aby upewnić się, że informacje rozliczeniowe są poprawnie wysłane do firm ConnectWise z Twojego konta partnerskiego Bitdefender, trzeba stworzyć umowę dla każdego przedsiębiorstwa. Aby utworzyć umowę: 1. Idź do Finanse > Umowy. 2. Kliknij ikonę Nowy Element, aby utworzyć nową umowę. 3. Dokonaj następujących ustawień obowiązkowych: Wybierz wcześniej utworzony typ umowy. Wprowadź nazwę umowy. Wybierz firmę docelową. Konfigurowanie ConnectWise 11

15 Wybierz lub zdefiniuj kontakt w zaznaczonej firmie. Zdefiniuj datę końcową umowy. 4. Kliknij ikonę Zapisz i Zamknij. Konfigurowanie ConnectWise 12

16 4. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ CONNECTWISE W BITDEFENDER CONTROL CENTER 4.1. Konfiguruj Integrację ConnectWise 1. Zaloguj się do Bitdefender Control Center korzystając z poświadczeń partnerskich. 2. Wskaż nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli i wybierz Integracje. Strona integracji pojawi się. 3. Kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie tabeli. 4. Kliknij link Dodaj Integrację ConnectWise. Pojawi się kreator integracji. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 13

17 5. W sekcji Ogólne wprowadź wymagane poświadczenia ConnectWise: URL: adres serwera ConnectWise. Firma: ID Twojej Firmy ConnectWise. Użytkownik i Hasło Twojego Konta Integrator ConnectWise. 6. W Opcje, zdefiniuj usługi, które chcesz wykorzystać w platformie ConnectWise: Wybierz typ zgłoszeń, które chcesz automatycznie tworzyć z Bitdefender Control Center: Epidemia Malware. Ten typ zgłoszenia jest tworzony w ConnectWise za każdym razem, gdy na ustalonym procencie komputerów wewnątrz zarządzanej firmy wystąpi to samo zagrożenie złośliwym oprogramowaniem przekraczając określony próg. Próg stanowi procent ogólnej liczby punktów końcowych w ramach zarządzanej firmy. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 14

18 Zablokowane adresy URL. Ten typ zgłoszenia jest tworzony w ConnectWise gdy chroniony komputer próbuje uzyskać dostęp do zablokowanej przez politykę bezpieczeństwa strony internetowej. Nieaktualni klienci. Ten rodzaj zgłoszenia jest tworzony, gdy procent nieaktualnych klientów w zarządzanej firmie przekroczy określony próg. Próg stanowi procent ogólnej liczby punktów końcowych w ramach zarządzanej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu zgłoszeń, sprawdź rozdział Ustawienia Zgłoszeń. WAŻNE Aby usługa zgłoszeń działała, musisz uruchomić Usługę Zgłoszeń API w Integratorze Konta w ConnectWise. Wyślij informacje rozliczeniowe opcja umożliwia Bitdefender, aby zgłosić liczbę aktywnych chronionych punktów końcowych dla każdego zarządzanej firmy. Aby usługa rozliczeń działała, musisz wprowadzić następujące dane: Nazwa rozwiązania: wprowadź nazwę wcześniej zdefiniowanego Zarządzanie Rozwiązaniem IT. Poziom i Rodzaj: wprowadź poziom i typ ID określony przez poprzednio zdefiniowany Odsyłacz. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu rozliczeń, sprawdź rozdział Ustawienia Rozliczeń. WAŻNE Aby usługi rozliczeniowy działały należy włączyć Managed Services API w swoim Koncie Integratora ConnectWise. 7. Kliknij Zapisz. Czekaj aż Bitdefender Control Center połączy się z ConnectWise z dostarczonymi poświadczeniami. 8. Tak szybko jak połączenie z ConnectWise zostanie ustalone, kreator załaduje Twoje wszystkie zarządzane firmy. Zaimportuj do Bitdefender Control Center listę firm, które chcesz następująco: a. Wybierz firmy, które chcesz zaimportować Użyj pola wyszukiwania, aby łatwo znaleźć firmę, którą chcesz. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 15

19 b. Wybierz Typ licencjonowania dla zaimportowanych firm. Każda firma w Bitdefender Control Center musi mieć wypełniona opcję licencjonowania. Możesz wybrać spośród następujących typów licencji: wersja próbna. W tym przypadku, 30-dniowy próbny klucz licencyjny zostanie automatycznie przypisany do każdej zaimportowanej firmy. Miesięczna subskrypcja. W tym przypadku każda zaimportowana firma podzieli stanowiska dostępne w miesięcznym użyciu klucza licencyjnego Bitdefender. Ostrzeżenie Aby integracja rozliczeniowa mogła funkcjonować, firmy zarządzane muszą mieć miesięczna subskrypcję. 9. Kliknij opcję Importuj. Poczekaj aż firmy ConnectWise zostaną zaimportowane do Bitdefender Control Center. Importowane firmy pojawią się w grupie Sieć, w inwentaryzacji Sieci. Możesz także edytować każdą firmę korzystają z opcji dostępnych na stronie Firmy. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 16

20 WAŻNE Aby skutecznie mapować zarządzane firmy Bitdefender Control Center i ConnectWise API Firm muszą być włączone w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. Po skonfigurowaniu Integracja ConnectWise będzie widoczna na stronie integracji Edytuj ustawienia dla Integracji ConnectWise Aby edytować ustawienia swojej integracji ConnectWise, wszystko co musisz zrobić, to kliknąć w stronę integracji ConnectWise. Będziesz mógł zmienić poświadczenia integracji i modyfikować wybrane funkcje. Bardzo dobrze, kliknij Zapisz aby zastosować zmiany. WAŻNE Importowanie nowych firm z ConnectWise nie jest dostępne podczas edytowania ustawień integracji. Po pierwszej konfiguracji integracji ConnectWise, można zaimportować nowe firmy ConnectWise tylko za pomocą opcji dostępnych na stronie Firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center Wyłącz Integrację ConnectWise Aby wyłączyć funkcję integracji ConnectWise, wybierz jego pole wyboru i kliknij przycisk Usuń po prawej stronie tabeli. Integracja jest usuwany po potwierdzeniu działania. Zarządzanie Integracją ConnectWise w Bitdefender Control Center 17

21 5. KONFIGURACJA ZGŁOSZEŃ Bitdefender Control Center może być skonfigurowane do automatycznego tworzenia zgłoszeń w ConnectWise dla następujących typów zdarzeń: epidemia malware, zablokowane adresy URL i przeterminowani klienci. Aby usługa zgłoszeń działała, następujące warunki muszą być spełnione: 1. Usługa Zgłoszeń API została włączona w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. 2. Co najmniej jeden typ zgłoszenia został włączony i skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Kreatora integracji ConnectWise. 3. Endpoint Security (klient oprogramowania ochrony) został zainstalowany na zarządzanych przez firmę stacjach końcowych. WAŻNE Dla Usługi Zgłoszeń API musisz również ustawić Usługi Zarządzania dla Usług profesjonalnych aby móc ręcznie zamykać zgłoszenia. Gdy zgłoszenie zostanie utworzone, Bitdefender wysyła do ConnectWise podsumowanie zgłoszenia i szczegółowy opis zdarzenia. Kiedy już ocenisz i ostatecznie rozwiążesz zgłoszenie, możesz je zamknąć. Aby wyświetlić zgłoszenie w ConnectWise: 1. Przejdz do Punkt Obsługi > Wyszukiwanie Zgłoszenia Usługi. 2. W kolumnie Firma szukaj firmy, która Ciebie interesuje. ConnectWise wyświetli wszystkie zgłoszenia utworzone dla tej firmy. Konfiguracja zgłoszeń 18

22 5.1. Zgłoszenia Epidemii Malware Zgłoszenie epidemii malware tworzone jest w ConnectWise dla zarządzanej firmy, gdy procent punktów końcowych, na których wykryto ten sam malware przekracza określony próg. Możesz konfigurować próg Zgłoszenia Wybuchu Złośliwego Oprogramowania w kreatorze integracji ConnectWise. Dla przykładu, jeżeli próg wynosi 5, a wirus zostaje wykryty na 5 ze 100 stacji końcowych firmy, zgłoszenie o wybuchu złośliwego oprogramowania zostanie automatycznie utworzone dla tej firmy w ConnectWise. Notatka Kolejne zgłoszenie epidemii dla tego samego wirusa może być wygenerowane, jeżeli ten wirus jest wciąż wykrywany w tej samej sieci, po 24 godzinach od utworzenia pierwszego zgłoszenia. Konfiguracja zgłoszeń 19

23 5.2. Zablokowane zgłoszenia URL Zgłoszenia zablokowanych URL są automatycznie tworzone, gdy chronione wewnątrz firmy komputery próbują otrzymać dostęp do adresów webowych, które są zablokowane w politykach ochrony. Zgłoszenie zablokowanej strony jest tworzone tylko raz dla tej samej domeny. WAŻNE Bitdefender Control Center tworzy tylko jedno zgłoszenie zablokowanych adresów URL dla tej samej domeny internetowej. Gdy inna ścieżka URL lub sub-domena tej samej domeny jest blokowana ponownie dla komputera zlokalizowanego w tej samej firmie, Control Center Bitdefender nie utworzy kolejnego zgłoszenia, nawet jeżeli poprzednie zgłoszenie zostało zamknięte. Nowe zgłoszenia Zablokowane URL mogą być utworzone tylko dla innych zablokowanych domen przez politykę komputera. Z Bitdefender Control Center, możesz konfigurować polityki komputera blokowania ruchu w sieci według kategorii, a także konkretnych adresów URL. Kategorie blokowania stron. Aby wyświetlić ustawienia kontroli polityki internetowej, otwórz szablony polityk komputera i przejdź do Kontrola Zawartości > Sieć > Kontrola Ustawień Sieci > Kategorie. W tej sekcji można włączyć filtr kategorii internetowych i zdefiniować reguły internetowe (zezwolić lub zablokować) dla każdej kategorii internetowej. Konfiguracja zgłoszeń 20

24 Na przykład, jeśli przypiszesz chronione punkty końcowe z polityką, która jest blokowaniem stron internetowych sieci społecznościowych, i jeden komputer próbuje uzyskać dostęp do LinkedIn.com, zgłoszenie zostanie utworzone w ConnectWise dla firmy, w której znajduje się ten komputer. Opis zgłoszenia będzie określać, adres URL, jako zablokowany dla domeny linkedin.com. Blokowanie określonych adresów URL. Możesz również skonfigurować polityki komputera, aby blokować określone adresy URL, włączając wyjątki i dodając konkretne adresy URL, które chcesz zablokować. Aby to zrobić, otwórz polityki komputera, przejdź do Kontrola Zawartości > Sieć > Ustawienia Kontroli Sieci > Wykluczenia i dokonaj niezbędnych ustawień. Konfiguracja zgłoszeń 21

25 5.3. Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów Zgłoszenia Nieaktualnych Klientów są tworzone, gdy procent nieaktualnych klientów w zarządzanej sieci przekroczy określony próg. Control Center Bitdefender dostarcza informacji na temat aktualności klienta Endpoint Security lub sygnatur baz wirusów które nie zostały zaktualizowane w pierwszych 24 godzinach od pojawienia się aktualizacji. Możesz skonfigurować próg dla niezaktualizowanych klientów w kreatorze integracji ConnectWise. Dla przykładu, na progu 50, gdzie liczba przestarzałych wersji klientów w firmie sięga 50 ze 100 punktów końcowych, zgłoszenie dla nieaktualnej wersji klienta zostanie automatycznie utworzone dla firmy w ConnectWise. Notatka Kolejne zgłoszenie nieaktualnego klienta dla tej samej firmy może zostać wygenerowane tylko, gdy aktualne zgłoszenie zostało ręcznie zamknięte w ConnectWise. Konfiguracja zgłoszeń 22

26 6. USTAWIENIA ROZLICZEŃ Integracja płatności umożliwia otrzymanie Bitdefender Control Center użycie raportowania dla każdej zarządzanej w ConnectWise firmy. W momencie gdy integracja rozliczeniowa zostanie włączona, Bitdefender Control Center wysyła ilość aktywnych chronionych przy pomocy Endpoint Security komputerów do skonfigurowanego serwera ConnectWise. Klient Endpoint Security jest uważany za aktywny tylko wtedy, gdy jest podłączony do Bitdefender Control Center, co najmniej raz w bieżącym miesiącu. Aby usługa rozliczeń działała, następujące warunki muszą być spełnione: 1. Usługi Zarządzania API zostały włączone w Twoim Koncie Integratora ConnectWise. 2. Model wyceny został określony w ConnectWise dla każdej zarządzanej firmy. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozdziałem Zdefiniuj Ustawienia Rozliczeń ConnectWise. 3. Usługa rozliczeniowa została włączona i skonfigurowana zgodnie z wymaganiami Kreatora integracji ConnectWise. WAŻNE Aby usługa rozliczeniowa działała, upewnij się, że wpisano poprawnie wymagane dane w ustawieniach integracji ConnectWise. Proszę pamiętać, że wpisy rozróżniają wielkość liter: Nazwa Rozwiązania: nazwa Zarządzanie Rozwiązaniem IT. Poziom i Rodzaj: identyfikatory poziomu i typu określone przez definicję Odsyłacza. 4. Firmy zarządzane są licencjonowane w abonamencie miesięcznym. Na początku każdego miesiąca, Bitdefender Control Center tworzy w ConnectWise rekord użytkowania dla każdego zarządzanego przedsiębiorstwa. Rekord wykorzystanie pozostaje otwarty przez cały miesiąc. Gdy nowy klient jest Ustawienia Rozliczeń 23

27 zainstalowany w tej samej firmie, rekord użytkowania jest automatycznie aktualizowany z nowym zliczaniem. Aby wyświetlić rekordy użytkowe firmy w ConnectWise: 1. Idź do Firmy > Firmy i szukaj firmy, która Ciebie interesuje. 2. Kliknij nazwę firmy. 3. Idź do zakładki Umowy. 4. Kliknij wcześniej utworzony Typ Umowy. 5. Idź do zakładki Dodatki. Ustawienia Rozliczeń 24

28 7. ZARZĄDZANIE FIRMAMI CONNECTWISE W BITDEFENDER CONTROL CENTER Importowanie Twoich zarządzanych firm z ConnectWise do Bitdefender Control Center można wykonać w dwóch etapach: 1. Na końcowym etapie początkowej integracji konfiguracji ConnectWise. Podczas kolejnych edycji, opcje importowanych firm nie są już dostępne z integracji ConnectWise. 2. Za każdym razem trzeba na stronie Firmy Bitdefender Control Center: a. Zaloguj się do Bitdefender Control Center korzystając z poświadczeń partnerskich. b. Przejdź do strony Firmy. c. Kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie tabeli. d. Kliknij Importuj firmy z ConnectWise. Poczekaj, aż Bitdefender Control Center pobierze informacje z ConnectWise. e. Nowe okno zostanie otwarte wyświetlając wszystkie zarządzane firmy z ConnectWise. Wybierz firmy, które chcesz zaimportować i określ ich typ licencjonowania za pomocą opcji dostępnych w dolnej części okna. Możesz wybrać spośród następujących typów licencji: wersja próbna. W tym przypadku, 30-dniowy próbny klucz licencyjny zostanie automatycznie przypisany do każdej zaimportowanej firmy. Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center 25

29 Miesięczna subskrypcja. W tym przypadku każda zaimportowana firma podzieli stanowiska dostępne w miesięcznym użyciu klucza licencyjnego Bitdefender. Ostrzeżenie Aby integracja rozliczeniowa mogła funkcjonować, firmy zarządzane muszą mieć miesięczna subskrypcję. f. Kliknij opcję Importuj. Poczekaj aż firmy ConnectWise zostaną zaimportowane do Bitdefender Control Center. Zarządzanie Firmami ConnectWise w Bitdefender Control Center 26

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Wersja 5.1.19-448 Informacje o Wydaniu Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.19-448 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2015.03.11 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone (bazujący na chmurze)

Bitdefender GravityZone (bazujący na chmurze) Bitdefender GravityZone (bazujący na chmurze) INFORMACJE O WYDANIU NA 29 PAŹDZIERNIKA, AKTUALIZACJA 2015 Bitdefender GravityZone (bazujący na chmurze) Informacje o wydaniu na 29 października, Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone Bitdefender GravityZone WERSJA 5.1.21.464 INFORMACJE O WYDANIU Release Date: 2015.09.01 Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.21.464 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2015.09.03 Copyright 2015 Bitdefender

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone Bitdefender GravityZone WERSJA 5.1.23.471 INFORMACJE O WYDANIU Release Date: 2015.11.13 Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.23.471 Informacje o Wydaniu Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Wersja 5.1.17-441 Informacje o Wydaniu Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.17-441 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2014.11.20 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone Bitdefender GravityZone WERSJA 5.1.23.473 INFORMACJE O WYDANIU Release Date: 2015.12.10 Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.23.473 Informacje o Wydaniu Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows XP należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

SMALL OFFICE SECURITY

SMALL OFFICE SECURITY SMALL OFFICE SECURITY Szybki Start Poradnik dla Partnerów Small Office Security Szybki Start Poradnik dla Partnerów Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze. str. 1. COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com

COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze. str. 1. COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com str. 1 COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com str. 2 Produkt COMODO IT & Security Manager (ITSM), do zaimportowania listy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone Bitdefender GravityZone WERSJA 5.1.21.462 INFORMACJE O WYDANIU Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.21.462 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2015.06.29 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP!!! UWAGA!!! przed PIERWSZYM połączeniem się z siecią WiFi muszą Państwo zmienić sobie hasło za pomocą strony http://haslo.kozminski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows 8

Instrukcja konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows 8 Instrukcja konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows 8 W celu połączenia się z siecią WiFi przeznaczoną dla studentów lub wykładowców w systemie Windows 8 należy wykonać

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Licencja SEE Electrical Free

Licencja SEE Electrical Free Instrukcja Instalacji Licencja SEE Electrical Free V7R2 COPYRIGHT 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone COPYRIGHT sierpień 2016 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych * : Sposób I 1. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows Vista

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aktywacja konta. Weryfikacja konta. Konfiguracja dostępu

Aktywacja konta. Weryfikacja konta. Konfiguracja dostępu Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczą 4 proste kroki! 1 2 3 4 Założenie konta Aktywacja konta Weryfikacja konta Konfiguracja dostępu www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Prestashop 1.7 Data: 2017-01-03 Ver: 1.1 Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.7. Strona 1 z 9 1 Minimalne wymagania wtyczki Przelewy24 - PHP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Jak wyeksportować rejestr VAT z programu Rejestr VAT Optivum do programu Centralny VAT VULCAN, a następnie przygotować plik z danymi w wybranym formacie? W poradzie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Przewodnik szybkiego uruchamiania Przewodnik szybkiego uruchamiania BitDefender Security for File Servers Przewodnik szybkiego uruchamiania Publication date 2011.06.16 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy Dotpay Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 5 6 Założenie konta Aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Aktywacja

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji Dokumentacja Użytkownika Systemu od wersji Spis treści 1 Integracja... 3 2 Czego potrzebuję... 4 3 Konfiguracja serwisu ebay w Panelu Administracyjnym... 5 3.1 Konto ebay... 5 3.1.1 Dodawanie konta...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo