Operating System (OS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operating System (OS)"

Transkrypt

1 DOS

2 Operating System (OS) Operating System (OS) program zarz dzaj cy zasobami komputera i programami u ytkowymi interfejs mi dzy u ytkownikiem a sprz tem komputerowym stanowi rodowisko dla innych programów oraz u ytkownika, koordynuje dzia anie programów ni szego poziomu (zawartych w pami ci ROM BIOS u), które maj reagowa na przerwania

3 u ytkownik ko cowy Oprogramowanie u ytkowe Oprogramowanie narz dziowe System Operacyjny Sprz t komputerowy programista projektant systemu operacyjnego

4 Disc Operation System Disc Operation System pierwsza wersja MS-DOS 1.0: 1981, ostatnia (6.22, PC- DOS 7) Dyskowy System Operacyjny pierwotnie zajmowa si g ównie obs ug dysków DOS zarz dza dyskami na poziomie logicznym (kontrola zapisu i dost pu do plików); BIOS zarz dza dyskami na poziomie fizycznym (zapis i odczyt w miejscu zdefiniowanym przez nr. g owicy, cylindra, sektora i cie ki) DOS wspó pracuje z programami BIOS u, wykorzystuje je po rednicz c mi dzy poleceniami u ytkownika a rozkazami maszynowymi

5 przydzia pami ci RAM kolejkowanie zada rozstrzyganie konkurencyjnych da dost pu do zasobów DOS uruchamia programy, które pó niej wykorzystywa y go do uzyskania dost pu do zasobów A do wersji Windows 98 MS Windows uruchamiany by jak zwyk y program po za adowaniu DOS u

6 J dro systemu: IO.SYS modu wspó pracuj cy z BIOS, obs uga elementarnych operacji We/Wy MSDOS.SYS obs uga plików, drukarki, klawiatury,... Procesor polece DOS (program pow oki) COMMAND.COM interpretator polece u ytkownika, wbudowane funkcje (ver, dir, copy,...) Programy dodatkowe (pliki, polecenia zewn trzne) format, xcopy, diskcopy, chkdsk,...

7 Boot, Reboot adowanie, prze adowywanie (restartowanie systemu) Bootable disk dyskietka/ dysk systemowy kolejno wyszukiwania dysku systemowego ustawia si w SETUPie Jak zrobi dyskietk systemow?

8 Directory PATH listing for Volume DOS_WIN OS Volume Serial Number is 1A65-16CB C:\ +---WIN_USA +---SYSTEM +---PLHPFONT +---MSAPPS +---MSDRAW +---EQUATION +---PROOF +---MSGRAPH5 +---BAT +---XTREE +---XTGOLD +---XTG14 C:\ dir mkdir = md C:\ \ \ \

9

10 [ ] - opcja jednokrotna [ [ ] ] - opcja wielokrotna DIR [nap d:][ cie ka][plik] [/P] [/W] nap d : CD [nap d:][ cie ka] CD.. CD \ MD [nap d:] cie ka RD [nap d:] cie ka {Directory} {zmiana nap du, np. C:} {Change Directory} {Make Directory} {Remove Directory} COPY ród o[+ ród o[+...]] [miejsce_docelowe] ERASE [nap d:][ cie ka]plik {Wyma } TREE [nap d:][ cie ka] [/F] REN [nap d:][ cie ka]plik1 plik2 TYPE plik {Drzewo} {Rename} {Wypisz} HELP komenda lub komenda /? {Pomoc}

11 Komendy bezargumentowe CLS, VER, MEM, TIME, DATE, Inne komendy DISKCOPY, FORMAT, LABEL, MOVE, MSD, SCANDISK, UNDELETE, UNFORMAT, VERIFY, XCOPY

12 Nazwa = 1..8 znaków Rozszerzenie = 0..3 znaków nnnnnnnn.eee dopuszczalne naki: A..Z, 0..9, _ ^ $ ~! # % & - { } ( Rozszerzenia specjalne: *.COM, *.EXE, *.BAT zbiory wykonywalne *.BAS, *.PAS, *.FOR, *.C, *.SYS

13 * - zast puje dowolny ci g znaków? - zast puje jeden znak lub brak znaku Przyk ady: DIR a*.* DIR *.e* DIR??.e?? DIR?a.*

14 r - read only {tylko do odczytu} a - archive {archiwizowalny} s - system {systemowy} h - hidden {ukryty} ATTRIB [± atrybut] [[nap d:][ cie ka][plik]]

15 con - konsola{standardowe wej cie/wyj cie} >, >> - zmiana standardowego wyj cia < - zmiana standardowego wej cia - przetwarzanie potokowe { A>X; B<X o A B } more, sort, find - filtry

16 Sk adnia: MORE < [nap d:][ cie ka]plik komenda MORE SORT [/R][+n][<][nap d1:][ cie ka1]plik1 [> nap d2:] [ cie ka2]plik2] komenda SORT [/R] [+n] [nap d2:][ cie ka2][plik2] /R - odwrócenie porz dku +n - nr kolumny FIND [/V] [/C] [N] [/I] a cuch [[nap d1:][ cie ka2]plik2]] /V - wy wietla wiersze nie zawieraj ce a cucha /C - wy wietla tylko liczb wierszy /N - wy wietla dodatkowo numery wierszy /I - ignoruje litery wielkie i ma e

17 Przyk ady Dir c:\ > con Dir c:\ > katalog.txt Dir c:\ >> katalog.txt Dir c:\ More Dir Sort More Dir Sort /R /+10 More Copy con baza.txt Type baza.txt Sort /+12

18 Polecenia dodatkowe CALL [nap d:][ cie ka]plik_bat [parametry] ECHO [ON OFF] ECHO [informacja] FOR %%zmienna IN (zbiór) DO komenda [parametry] GOTO etykieta IF [NOT] ERRORLEVEL numer komenda IF [NOT] a cuch1== a cuch2 komenda IF [NOT] EXIST plik komenda PAUSE REM [ a cuch]

19

20 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

SCO Unix Open Server 5, opracowany przez kalifornijsk firm Santa Cruz Operation; AIX (Advanced Interactive executive) na stacje robocze RISC serii

SCO Unix Open Server 5, opracowany przez kalifornijsk firm Santa Cruz Operation; AIX (Advanced Interactive executive) na stacje robocze RISC serii UNIX i LINUX UNIX system dla róznych komputerów: mikrokomputerów, stacji roboczych, superkomputerów powsta w latach 60-tych (Ken Thompson, Dennis Ritchie z Bell Laboratories) 1988 powo ano oraganizacj

Bardziej szczegółowo

Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4

Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4 ź Ŝ ć 1980 Historia systemów MS-DOS i Windows (2) Systemy i aplikacje System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4 Jarosław W. Kłos UAM 2005 Pierwsze systemy operacyjne dla komputera PC 1979 firma Seattle Computer

Bardziej szczegółowo

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend /? - taka sama komenda jak help tylko pozwala dokladniej opisac poszczegolne komendy przykład: dir /? copy /?

Bardziej szczegółowo

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Rodzina systemów Windows oparta na DOS

Systemy Operacyjne. Rodzina systemów Windows oparta na DOS Systemy Operacyjne Rodzina systemów Windows oparta na DOS Czyli wersje 16-bitowe. Microsoft Windows 1.0 1985 Microsoft Windows 2.0 1987 Microsoft Windows 3.x: 3.0 1990 3.1-1992 3.11 i 3.11 for Workgroups

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide, Third Edition Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka ISBN: 978-83-283-0703-2

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo