OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 Do SIWZ nr OR.II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZKOLENIE NR 1. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Mały Wielki Nysanin POKL /12, Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z kompetencji informatycznych dla uczestników projektu pn. Mały Wielki Nysanin. 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 26 osób bezrobotnych. Zajęcia będą prowadzone równolegle w dwóch grupach 13-to osobowych. 2. Ilość godzin. Ilość godzin dydaktycznych na jedną grupę 50 godzin w tym: Zajęcia mają odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zajęć. 3. Termin realizacji. Szkolenie rozpocznie się w dniu r. Szkolenie zakończy się najpóźniej do dnia r. 4. Miejsce szkolenia. Nysa. 5. Cel szkolenia i bloki tematyczne. Celem szkolenia jest przeprowadzenie szkolenia z kompetencji informatycznych mających na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych - Internet. Szkolenie powinno obejmować następujące bloki tematyczne: Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner), w tym: - Uruchamianie komputera; - Klawiatura funkcje, przyciski; - Myszka funkcje przyciski; Podstawy pracy w systemie Windows, w tym: - Instalowanie programów;

2 - Operacje na plikach i katalogach kopiowanie, usuwanie, tworzenie; - Ćwiczenia typu kopiuj, wklej; Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD: - Pisanie prostych tekstów; - Pisanie pism np. CV; - Tworzenie tabel; - Kopiowanie tekstu z jednego pliku do drugiego; Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej, w tym: - Poruszanie się po Internecie (rodzaje przeglądarek Internetowych); - Zakładanie poczty wysyłanie i odbieranie poczty między sobą; - Załączanie plików do wysłania, np. CV; - Zapoznanie się ze stroną PUP Nysa - Przedstawienie najpopularniejszych stron ALLEGRO, YOU TUBE, CENEO, itp - Logowanie się do kont bankowych (przedstawienie teoretyczne); - Zabezpieczenia internetowe niebezpieczeństwo ze strony hakerów (jak się zabezpieczyć). 6. Dodatkowe dokumenty. Do oferty szkoleniowej należy dołączyć: - wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu; - wykaz kadry dydaktycznej, - ramowy program szkolenia zawierający co najmniej zagadnienia (bloki tematyczne) wymienione w punkcie Informacje dodatkowe Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach jednocześnie. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć (zbindowane w formie trwałego skryptu lub podręcznik), teczkę na materiały, notes, długopis, harmonogram szkolenia. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma wykładowcami do zajęć teoretycznych oraz do zajęć praktycznych posiadającymi wykształcenie wyższe zgodne z tematyką prowadzonych zajęć, uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 szkoleń w w/w zakresie; Wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma salami przystosowanymi do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającymi zadania ergonomiczne i bhp, z których każda jest wyposażona w co najmniej 13 stanowisk komputerowych (jedno stanowisko komputerowe na jedną osobę), rzutnik multimedialny, ekran, tablicę kredową. SZKOLENIE NR 2 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Doradca na 5 POKL /11, Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z kompetencji informatycznych dla uczestników projektu pn. Doradca na 5. Strona 2 z 8

3 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 4 osoby bezrobotne. Zajęcia będą prowadzone równolegle w dwóch grupach 15-to osobowych. 2. Ilość godzin. Ilość godzin dydaktycznych 50 godzin w tym: - Zajęcia teoretyczne: 15 godzin. - Zajęcia praktyczne: 35 godzin. Zajęcia mają odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zajęć. 3. Termin realizacji. Szkolenie rozpocznie się i zakończy w kwietniu 2013 roku. 4. Miejsce szkolenia. Nysa. 5. Cel szkolenia i bloki tematyczne. Celem szkolenia jest przeprowadzenie szkolenia z kompetencji informatycznych mających na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych - Internet. Szkolenie powinno obejmować następujące bloki tematyczne: 1/ Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner); 2/ Podstawy pracy w systemie Windows; 3/ Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD. 4/ Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej. Opis poszczególnych bloków tematycznych: 1/ Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner): - Znajomość podstawowych podzespołów komputera; - Samodzielne przygotowanie komputera do pracy; - Podłączenie i wdrożenie do pracy urządzeń techniki komputerowej (skaner, drukarka); 2/ Podstawy pracy w systemie Windows: - Logowanie do systemu Windows, bezpieczne opuszczenie systemu; - Korzystanie z klawiatury, myszy; - Dostosowanie graficznego interfejsu użytkownika oraz środowiska pracy (menu, dźwięki systemowe, tło, wygaszasz ekranu, ustawienia klawiatury) zgodnie z własnymi upodobaniami; - Definiowanie układów okien na ekranie i elementów okna; - Definiowanie i rozróżnianie pojęć dysk, folder, plik, typ pliku, ścieżka dostępu, aplikacja, program; - Definiowanie, budowanie i porządkowanie drzewa katalogów; - Wykonywanie podstawowych operacji na plikach tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów; - Wykorzystanie podstawowych narzędzi systemu Windows (narzędzia systemowe, notatnik, kalkulator, narzędzia paint); - Obsługa i konserwacja systemu Windows (okresowa defragmentacja i analiza dysków komputera, usuwanie plików tymczasowych, instalacja uaktualnień), ochrona antywirusowa; 3/ Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD: - Otwieranie i tworzenie dokumentów edytora MS WORD; - Dostosowanie środowiska pracy MS WORD do swojej wygody (widoki, paski narzędzi); Strona 3 z 8

4 - Wprowadzanie i modyfikowanie tekstu w różnych trybach i z zastosowaniem różnych metod zaznaczania tekstu (zaznaczanie słów, linii akapitu i całego tekstu); - Używanie wcięć, interlinii i formatowanie tekstu; - Kopiowanie fragmentu tekstu z wykorzystaniem schowka (w ramach dokumentu a także pomiędzy dokumentami); - Stosowanie wypunktowania i numerowania; - Wstawianie do dokumentu nagłówka i stopki (wstawianie numeru strony, daty), formatowanie ich; - Drukowanie dokumentu i zmienianie ustawień dokumentu (podgląd dokumentu, zmiana orientacji i rozmiaru papieru, wielkość marginesów, drukowanie w różnych trybach); - Wykorzystanie i modyfikowanie gotowych szablonów edytora MS WORD; - Tworzenie i modyfikowanie tabel (autoformatowanie tabeli, wykonywanie operacji na elementach tabeli). 4/ Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej; - Zabezpieczenia Internetowe; - Korzystanie z przeglądarek internetowych, stosowanie zakładek, używanie narzędzi przeglądarek, obsługiwanie paska nawigacji, zapisywanie adresów przydatnych stron w zakładkach przeglądarek, zapisywanie stron na lokalnym dysku; - Korzystanie z historii przeglądarki; - Dostosowanie stopnia bezpieczeństwa pracy przeglądarki do własnych potrzeb; - Efektywne używanie przeglądarek internetowych i wyszukiwanie potrzebnych informacji z użyciem filtrów; - Zakładanie i korzystanie z poczty internetowej. 6. Dodatkowe dokumenty. Do oferty szkoleniowej należy dołączyć: - wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu; - wykaz kadry dydaktycznej, - ramowy program szkolenia zawierający co najmniej zagadnienia (bloki tematyczne) wymienione w punkcie Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć (zbindowane w formie trwałego skryptu lub podręcznik), teczkę na materiały, notes, długopis, harmonogram szkolenia. Wykonawca wykaże, że dysponuje wykładowcą/ wykładowcami do zajęć teoretycznych oraz do zajęć praktycznych posiadającymi wykształcenie wyższe zgodne z tematyką prowadzonych zajęć, uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 szkoleń w w/w zakresie. Wykonawca wykaże, że dysponuje salą przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającymi zadania ergonomiczne i bhp, z których każda jest wyposażona w co najmniej 4 stanowiska komputerowe (jedno stanowisko komputerowe na jedną osobę), rzutnik multimedialny, ekran, tablicę kredową. Strona 4 z 8

5 SZKOLENIE NR 3 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Zdobywcy Rynku POKL /12, Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z kompetencji informatycznych dla uczestników projektu pn. Zdobywcy Rynku. 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 30 osób bezrobotnych. Zajęcia będą prowadzone równolegle w dwóch grupach 15-to osobowych. 2. Ilość godzin. Ilość godzin dydaktycznych na jedną grupę 50 godzin w tym: Zajęcia mają odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zajęć. 3. Termin realizacji. Szkolenie rozpocznie się w dniu r. Szkolenie zakończy się najpóźniej do dnia r. 4. Miejsce szkolenia. Nysa. 5. Cel szkolenia i bloki tematyczne. Celem szkolenia jest przeprowadzenie szkolenia z kompetencji informatycznych mających na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych - Internet. Szkolenie powinno obejmować następujące bloki tematyczne: Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner), w tym: - Uruchamianie komputera; - Klawiatura funkcje, przyciski; - Myszka funkcje przyciski. Podstawy pracy w systemie Windows, w tym: - Instalowanie programów; - Operacje na plikach i katalogach kopiowanie, usuwanie, tworzenie; - Ćwiczenia typu kopiuj, wklej. Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD: - Pisanie prostych tekstów; - Pisanie pism np. CV; - Tworzenie tabel; - Kopiowanie tekstu z jednego pliku do drugiego. Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej, w tym: - Poruszanie się po Internecie (rodzaje przeglądarek Internetowych); - Zakładanie poczty wysyłanie i odbieranie poczty między sobą; - Załączanie plików do wysłania, np. CV; - Zapoznanie się ze stroną PUP Nysa - Przedstawienie najpopularniejszych stron ALLEGRO, YOU TUBE, CENEO, itp. Strona 5 z 8

6 - Logowanie się do kont bankowych (przedstawienie teoretyczne); - Zabezpieczenia internetowe niebezpieczeństwo ze strony hakerów (jak się zabezpieczyć); 6. Dodatkowe dokumenty. Do oferty szkoleniowej należy dołączyć: - wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu; - wykaz kadry dydaktycznej, - ramowy program szkolenia zawierający co najmniej zagadnienia (bloki tematyczne) wymienione w punkcie Dodatkowe informacje. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach jednocześnie; Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć (zbindowane w formie trwałego skryptu lub podręcznik), teczkę na materiały, notes, długopis, harmonogram szkolenia; Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma wykładowcami do zajęć teoretycznych oraz do zajęć praktycznych posiadającymi wykształcenie wyższe zgodne z tematyką prowadzonych zajęć, uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 szkoleń w w/w zakresie; Wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma salami przystosowanymi do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającymi zadania ergonomiczne i bhp, z których każda jest wyposażona w co najmniej 15 stanowisk komputerowych (jedno stanowisko komputerowe na jedną osobę), rzutnik multimedialny, ekran, tablicę kredową. SZKOLENIE NR 4 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Akademia Aktywności Społecznej POKL /11, Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z kompetencji informatycznych dla uczestników projektu pn. Akademia Aktywności Społecznej. 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 4 osoby długotrwale bezrobotne. 2. Ilość godzin. Ilość godzin dydaktycznych na jedną grupę 30 godzin w tym: - Zajęcia teoretyczne: 10 godzin; - Zajęcia praktyczne: 20 godzin; Zajęcia mają odbywać się od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zajęć. 3. Termin realizacji. Szkolenie rozpocznie się i zakończy w kwietniu 2013 roku. 4. Miejsce szkolenia. Nysa. Strona 6 z 8

7 5. Cel szkolenia i bloki tematyczne. Cel - nabycie kwalifikacji i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, w tym informacyjnokomunikacyjnych. Szkolenia z obsługi komputera połączone z wykorzystaniem Internetu do kontaktu z pracodawcami oraz obsługa standardowych programów wykorzystywanych w pracy, pomoże osobom w dotarciu do większej liczby pracodawców i wykonywaniu pracy z komputerem. Szkolenie powinno obejmować następujące bloki tematyczne: 1/ Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner); 2/ Podstawy pracy w systemie Windows; 3/ Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD 4/ Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej. Opis poszczególnych bloków tematycznych: 1/ Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner): - Znajomość podstawowych podzespołów komputera; - Samodzielne przygotowanie komputera do pracy; - Podłączenie i wdrożenie do pracy urządzeń techniki komputerowej (skaner, drukarka); 2/ Podstawy pracy w systemie Windows: - Logowanie do systemu Windows, bezpieczne opuszczenie systemu; - Korzystanie z klawiatury, myszy; - Dostosowanie graficznego interfejsu użytkownika oraz środowiska pracy (menu, dźwięki systemowe, tło, wygaszasz ekranu, ustawienia klawiatury) zgodnie z własnymi upodobaniami; - Definiowanie układów okien na ekranie i elementów okna; - Definiowanie i rozróżnianie pojęć dysk, folder, plik, typ pliku, ścieżka dostępu, aplikacja, program; - Definiowanie, budowanie i porządkowanie drzewa katalogów; - Wykonywanie podstawowych operacji na plikach tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów; - Wykorzystanie podstawowych narzędzi systemu Windows (narzędzia systemowe, notatnik, kalkulator, narzędzia paint); - Obsługa i konserwacja systemu Windows (okresowa defragmentacja i analiza dysków komputera, usuwanie plików tymczasowych, instalacja uaktualnień), ochrona antywirusowa; 3/ Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD: - Otwieranie i tworzenie dokumentów edytora MS WORD; - Dostosowanie środowiska pracy MS WORD do swojej wygody (widoki, paski narzędzi); - Wprowadzanie i modyfikowanie tekstu w różnych trybach i z zastosowaniem różnych metod zaznaczania tekstu (zaznaczanie słów, linii akapitu i całego tekstu); - Używanie wcięć, interlinii i formatowanie tekstu; - Kopiowanie fragmentu tekstu z wykorzystaniem schowka (w ramach dokumentu a także pomiędzy dokumentami); - Stosowanie wypunktowania i numerowania; - Wstawianie do dokumentu nagłówka i stopki (wstawianie numeru strony, daty), formatowanie ich; - Drukowanie dokumentu i zmienianie ustawień dokumentu (podgląd dokumentu, zmiana orientacji i rozmiaru papieru, wielkość marginesów, drukowanie w różnych trybach); - Wykorzystanie i modyfikowanie gotowych szablonów edytora MS WORD; - Tworzenie i modyfikowanie tabel (autoformatowanie tabeli, wykonywanie operacji na elementach tabeli); 4/ Bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty internetowej; Strona 7 z 8

8 - Zabezpieczenia Internetowe; - Korzystanie z przeglądarek internetowych, stosowanie zakładek, używanie narzędzi przeglądarek, obsługiwanie paska nawigacji, zapisywanie adresów przydatnych stron w zakładkach przeglądarek, zapisywanie stron na lokalnym dysku; - Korzystanie z historii przeglądarki; - Dostosowanie stopnia bezpieczeństwa pracy przeglądarki do własnych potrzeb; - Efektywne używanie przeglądarek internetowych i wyszukiwanie potrzebnych informacji z użyciem filtrów; - Zakładanie i korzystanie z poczty internetowej; 6. Dodatkowe dokumenty. Do oferty szkoleniowej należy dołączyć: - wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu; - wykaz kadry dydaktycznej, - ramowy program szkolenia zawierający co najmniej zagadnienia (bloki tematyczne) wymienione w punkcie Dodatkowe informacje. Uczestnicy powinny zostać dołączeni do grupy szkoleniowej zaplanowanej w ramach kursu dla projektu Doradca na 5, z odpowiednio ustalonym 30-godzinnym harmonogramem. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć (zbindowane w formie trwałego skryptu lub podręcznik), teczkę na materiały, notes, długopis, harmonogram szkolenia; Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma wykładowcami do zajęć teoretycznych oraz do zajęć praktycznych posiadającymi wykształcenie wyższe zgodne z tematyką prowadzonych zajęć, uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 szkoleń w w/w zakresie; Wykonawca wykaże, że dysponuje salami przystosowanymi do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającymi zadania ergonomiczne i bhp, z których każda jest wyposażona w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych (jedno stanowisko komputerowe na jedną osobę), rzutnik multimedialny, ekran, tablicę kredową. 13 marca 2013 roku (data, podpis i pieczątka) Strona 8 z 8

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY Przedmiot 5. Rola i narzędzia informatyki zna podstawy obsługi komputera; zna elementy zestawu komputerowego; rozróżnia elementy zestawu komputerowego; opisuje elementy zestawu komputerowego. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 9 kwietnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usług szkoleniowych szkolenia komputerowe dla członków gospodarstw domowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 Jaworowi ludzie co

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia Lublin, 30.12.2010 Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych (150 godzin) w ramach projektu Zmiana roli szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz ZAP.OPS.1.2014.POKL Tłuszcz, dnia 22.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA GOPS.2202.1.2012 Aleksandrów dn. 01.08.2012 r. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w 16.08.2011 Gdańsk Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Szkoła Młodego Inżyniera- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, numer umowy: UDAPOKL.09.01.02-22-217/11

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

1. Życie wśród komputerów

1. Życie wśród komputerów EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. IV SZKOŁY ODSTAWOWEJ 1. Życie wśród komputerów Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZABRZU 41-800 Zabrze, ulica Roosevelta 40a telefon: 32 277 90 00 fax: 32 277 90 49 www.pupzabrze.pl sekretariat@pupzabrze.

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZABRZU 41-800 Zabrze, ulica Roosevelta 40a telefon: 32 277 90 00 fax: 32 277 90 49 www.pupzabrze.pl sekretariat@pupzabrze. Zabrze, dn. 8.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (zwany dalej PUP ), w związku z realizacją projektu Wiedza źródłem tolerancji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2012 roku

PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2012 roku PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2012 roku (po zmianie) Lp. Nazwa szkolenia Informacja o egzaminie zewnętrznym (jeżeli jest przewidziany) Zakres przedmiotowy szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli. do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli. do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów w rozwijaniu kompetencji kluczowych KK3 i KK4 w projekcie Zrozumieć świat - Lesznowola,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r.

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Opiekunka dzieci i osób starszych dla uczestniczek projektu RADZĘ SOBIE - aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 8 Ocena dokładności wskazań odbiornika MAGELLAN FX324 MAP COLOR Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera.

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Ewa Popielarz Nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 Trzemesznie Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Temat bloku: Zbliżają się ferie. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 1. Odpowiedzi ustne (ocena zgodnie z wymaganiami). 2. Testy online (poniżej 30% - niedostateczny,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 66 305 22, faks 0-14 66 305 46.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 66 305 22, faks 0-14 66 305 46. Brzesko: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych INNOWACYJNA GOSPODARKA IHAtOOOW.ST~T'lGIA~-..oso ROZWOJU REGlON~EGO Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 07.01.2015 50.042.002.2012

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu.

Zapytanie ofertowe. Organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu. MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 21 października 2013 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.5.2013 Zapytanie ofertowe Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rawa Mazowiecka: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego oraz egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (7 modułów) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk klasa 1, 3 godziny tygodniowo Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: celująca Ocena Wiadomości Umiejętości Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy) L.dz. OPS 4081/1/POKL/2010 Płoniawy- Bramura, dn. 14.06.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy- Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy -Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie modułu doradczo szkoleniowego oraz pomocy doradczej w ramach zadania wsparcie pomostowe dla

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Program kółka informatycznego dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie. Wstęp

Program kółka informatycznego dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie. Wstęp Program kółka informatycznego dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie Wstęp Autorski program kółka informatycznego dla uczniów klas trzecich ma służyć wspomaganiu i wzbogacaniu wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Kobylin - Borzymy, 26 września 2011 r. Zapytanie Ofertowe Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Daj sobie szansę, wszystko zaleŝy od Ciebie

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w Ryki: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy Numer ogłoszenia: 169708-2010; data zamieszczenia: 16.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczne spisy Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo