Kwiecień Katyń, Smoleńsk i co dalej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwiecień Katyń, Smoleńsk i co dalej?"

Transkrypt

1 4 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI KWIECIEŃ 2014 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Kwiecień Katyń, Smoleńsk i co dalej? W początkach kwietnia 1940 roku rozpoczęły się mordowania jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, ażeby w końcu kwietnia zakończyć się równie nagle jak się zaczęły. niego sygnał, że Stalin z Polski rezygnuje definitywnie i lojalnie wypełnia zobowiązanie niszczenia polskich elit nie oszczędzając nawet polskich Żydów. W ten sposób Stalin nawet wyprzedził Hitlera, który w 1940 roku jeszcze Żydów nie mordował. Istnieje jeszcze jedno pytanie, na które dotąd nie ma odpowiedzi: a mianowicie, dlaczego akcję masowych mordów zakończono nagle w końcu kwietnia 1940 roku?wygląda wyraźnie na to, że zaniechano dokończenia jej z powodów do dziś nieujawnionych, ale jeżeli przyjrzymy się wypadkom na froncie zachodnim to rozwój walk w Norwegii i koncentracja sił niemieckich nad granicami Holandii, Belgii, Luksemburga i Francji mógł utwierdzić w przekonaniu, że niemiecka ofensywa nastąpi na pewno i dalsze przekonywanie Hitlera o usłużności Stalina nie ma już sensu. To, co zostało dokonane do tej pory spełniło swoje zadanie i na tym na razie można zakończyć. Pozostałych przy życiu należy trzymać w rezerwie na wypadek potrzeby powtórzenia akcji. Olbrzymia literatura i wielkie wysiłki śledcze w sprawie katyńskiej zatrzymują się w momencie, kiedy trzeba wyjaśnić, dlaczego ta zbrodnia została dokonana w ten sposób i w tym czasie, a ma to dla oceny historycznej znaczenie bardzo istotne. Odnosi się też do współczesności, szczególnie w obecnej sytuacji próby odbudowy imperium stalinowskiego, postać Stalina jest w tym procesie eksponowana, jako wzór wodza zwycięskiego do naśladowania przez współczesnych następców. Ukazanie prawdziwego oblicza tego wzoru może mieć kapitalne znaczenie dla całej konstrukcji obecnej ideologii, na której opiera się współczesna polityka władców Rosji. Podobnie ma się sprawa ze sprawami, które W numerze: 287 ROK XXIII OPOCZNO W obronie umów o pracę Inspektorzy pracy powinni być wyposażeni w narzędzia umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę....na str. 2 Europa dla pracowników! Jola Mazurek na gorąco dzieli się własnymi spostrzeżeniami, z manifestacji w Brukseli z 4 kwietnia 2014 r. "Nowa droga do Europy"....na str. 4 i 5 Chemia na aut? Przyszłość europejskiego sektora chemicznego jest poważnie zagrożona w efekcie rosnących kosztów wytwarzania i większej konkurencji ze strony rynków azjatyckich i północnoamerykańskich...na str. 7 BHP w chemii Spółki Grupy Azoty wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym....na str. 8 Z niewyjaśnionych dotąd spraw związanych z tą zbrodnią Stalina i jego podwładnych na czoło wysuwa się pytanie: jaki był powód jej dokonania? Odpowiedź najprostsza brzmi: bo byli Polakami. Tylko, że Polaków, którzy, wpadli w bolszewickie łapy było znacznie więcej i nierzadko ich obciążenia w stosunku do sowieckiej władzy były nie mniejsze aniżeli straconych, a mimo to nie zostali tak bestialsko zamordowani. Ponadto wśród zamordowanych znajdowali się nie tylko więźniowie narodowości polskiej, z innych narodowości najwięcej było Żydów, przeważnie lekarzy, niektórzy spośród nich wyrazili gotowość pracy dla Sowietów a mimo to zostali straceni. Nasuwa się zastrzeżenie, że wyselekcjonowanie blisko 400 osób ocalonych z kaźni nie wynikało z ich postawy, ale z uznania przez różne PO: pracujcie w niedziele! organa sowieckie, że są im potrzebni. Znaleźli Rząd jest przeciwnikiem zakazu pracy w niedziele. Sprzeciw tłumaczony jest tym, że tdopro- się między nimi tacy, którzy poszli na współpracę z Sowietami, jak lokatorzy willi szczęścia z wadziłoby to do utraty miejsc pracy przez co najmniej Berlingiem na czele, ale też i uznani za zdeklarowanych 11 tysięcy Polaków...na str. 10 wrogów jak Świaniewicz czy Czapski. To zapotrzebowanie musiało mieć szczególne Według starorzymskiej zasady quis fecit cui znaczenie związane z konkretną osobą, a nie prodest, ktoś czerpał korzyści ze wszystkich i z jakąś specjalnością zawodową chociażby najbardziej wielu innych zbrodni, lub może nawet w niektó- cenną. rych przypadkach zdarzeń losowych, jednakże Co zaś tyczy się Żydów to rzeczywiście byli wobec określonej konsekwentnie logiki wypadków między nimi wybitni specjaliści, nie tylko lekarze, trudno w to ostatnie uwierzyć. a ponadto w Sowietach Żydzi cieszyli się dotychczas nie zostały uznane definitywnie, jako Andrzej Owsiński szczególną pozycją, nie wolno było używać nazwy zbrodnie, ale Żyd, uznawano, bowiem że brzmi niezbyt wszystkie oko- sympatycznie, zastąpiono ją nazwą Jewrej, co liczności, a także po polsku brzmiało rzeczywiście, jako prześmiewkaku analogie w stosun- do innych tego Mieli też nieproporcjonalnie duży udział w stanowiskach typu zdarzeń, kierowniczych, a szczególnie w wskazują na ich NKWD. W stosunku do Polskistanowili zasadnicze zbrodniczy chadzy jądro kadry przygotowanej do objęcia włarakter, chodzi na wypadek zagarnięcia Polski przez bolszewików, jeżeli zatem całe przedsięwzięcie z mortastrofę smo- Niech Zmartwychwstały Pan Jezus oczywiście o kadem katyńskim sprzeciwiało się interesom sowieckim, to dotyczy to szczególnie osób pochoszej przeszłości i Niech przemieni każdy smutek w radość, leńską, a w dal- napełni serca miłością i pokojem. dzenia żydowskiego. gibraltarską, a każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję. Żądaj Dlaczego w Komisji więc zostali Zakładowej rozstrzelani? i Jedyne salonach niewykluczone, Wesołych Świąt życzy Mirosław Miara prasowych- Czytaj Tygodnik Solidarność! logiczne wytłumaczenie można dostrzec w adresacie tej zbrodni, czyli Hitlerze. Miał to być dla rosławcu. NSZZ że również w Mi- przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Solidarność

2 fot. Paweł Glanert Wnioskodawcą podjęcia działań w kierunku wzmocnienia uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy był Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium ZRG NSZZ Solidarność. Cieszę się, że takie stanowisko zostało podjęte. Wniosek został złożony w grudniu ubiegłego roku. Zależało nam, aby rada zatrudnienia zajęła się tym problemem oraz zatrudnianiem obcokrajowców relacjonuje Kowalczyk. Prowadziliśmy konstruktywną dyskusję na temat umów śmieciowych w grudniu i lutym. Uznano to za ważny temat. Swoje opinie przedstawili Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy. Stwierdzono, że umowy cywilnoprawne są często nadużywane i należałoby się przeciwstawiać temu procesowi. I choć niektórzy pracodawcy byli innego zdania, stanowisko przyjęto większością głosów. Zbigniew Kowalczyk podkreśla, że to nie koniec pracy. Nadal podczas obrad rady zatrudnienia będą poruszane tematy dotyczące sytuacji na rynku pracy. Dodajmy, że Solidarność przedstawiła w Sejmie kilka projektów ustaw ograniczających zjawisko umów śmieciowych. Projekt, zawierający ten sam postulat, złożył w Sejmie także poseł PiS Janusz Śniadek. Niestety, zapis traktujący o nadaniu 2 W obronie umów o pracę Inspektorzy pracy powinni być wyposażeni w narzędzia umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, gdy odpowiada ona wymaganym warunkom tak uznała w stanowisku z 2 kwietnia 2014 r. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia. Czytaj Tygodnik Solidarność - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika! nowych uprawnień inspektorom PIP posłowie PO wyrzucili do kosza. Do drugiego czytania projekt przeszedł bez tego zapisu. (oz) Jacek Rybicki To bardzo ważne stanowisko. Pokazuje ono, że coraz więcej środowisk zgadza się z od lat głoszonym przez Solidarność poglądem, że obecna sytuacja na rynku pracy jest patologiczna. Potwierdziły to ostatnio: Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kwestionując zasadność 14-dniowego okresu wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy, także raport OECD, sugerując, że powszechne zatrudnienie na umowy śmieciowe szkodzi rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz Komisja Europejska, przyjmując skargę Solidarności na działania polskiego rządu w tym obszarze. Nawet Gazeta Wyborcza zauważyła ten problem, mimo iż jeszcze niedawno jej dziennikarze sugerowali, że zatrudnienia atypowe są wyjściem z zacofanego kręgu związków zawodowych i kodeksu pracy. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu wzmocnienie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach dotyczących polityki rynku pracy, dostrzega, iż w obliczu coraz szerzej obserwowanego na rynku pracy zjawiska zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi zachodzi konieczność rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów o pracę. W świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne zastępowanie umów o pracę umową cywilnoprawną, jeśli zachowane są przesłanki warunkujące istnienie stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, będąca organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dysponuje w tym zakresie efektywnymi środkami prawnymi. Jedynym sposobem wyegzekwowania tych przepisów jest wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy zgodnie z art. 631 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U r. poz.101). Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku wyraża opinię, iż należy wyposażyć inspektorów pracy w narzędzia polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art.22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.). Strona internetowa Zwiazku w nowej odsłonie! Zachęcamy do odwiedzin! SPCH zatrudnia prawnika, z którego pomocy mogą korzystać Organizacje Związkowe zrzeszone w Sekcjach Krajowych. Dariusz Sobolewski tel ; Blog SPCH NSZZ Solidarność Znajdziecie tam bieżące informacje oraz aktualne i poprzednie numery miesięcznika SPCH Solidarność

3 Nie będzie już gorszych etatów Pracodawca będzie musiał uzasadnić ewentualne zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas określony. A także skonsultować je ze związkami zawodowymi - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Jest to reakcja na skargę NSZZ Solidarność skierowaną do Komisji Europejskiej. Związek domagał się ograniczenia nad-uży wania umów terminowych, których Polska jest niechlubnym liderem. Trybunału Sprawiedliwości UE wydał 13 marca 2014 r. orzeczenie, z którego wynika, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje zatrudnionym na czas określony w Polsce, dyskryminuje ich względem pracujących na stałe. Tak więc osoby pracujące na czas określony otrzymają uprawnienia, które dotychczas przysługiwały tylko osobom zatrudnionym na stałe. To zlikwiduje podział na pracowników, których etat jest bardziej stabilny i tych, których można zwolnić niemal w każdej chwili. Firma musi więc teraz uzasadnić wypowiedzenie ich umowy przed terminem oraz skonsultować je ze związkami zawodowymi. Prawie 3,4 mln osób pracujące na podstawie takich umów zyska większą stabilność zatrudnienia. Konkretne propozycje zmian w Kodeksie pracy mają być podane w najbliższym czasie. Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycje osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych nie jest przejawem dobrej woli rządu. Zaproponowane rozwiązania są reakcją na skargę NSZZ Solidarność do Komisji Europejskiej na sposób implementacji dyrektywy Rady 99/70/ WE dotyczącej zatrudnienia terminowego uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA Uczelni Łazarskiego. hd Oblany test europosłów Tylko 7 spośród 51 polskich europarlamentarzystów odpowiedziało na apel Solidarności o odrzucenie tzw. drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. Ten apel był testem dla europosłów. Niestety prawie wszyscy ten test oblali. Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny to kluczowa, jedna z najważniejszych spraw rozgrywających się w Brukseli. Wejście w życie tych zapisów to utrata konkurencyjności polskiej gospodarki, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy, znacznie wyższe rachunki za energię dla polskich rodzin oraz ucieczka przemysłu do krajów, gdzie religia klimatyczna nie obowiązuje. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, nie nadają się do zasiadania w Parlamencie Europejskim - mówi Dominik Kolorz, przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego. Spośród siedmiorga eurodeputowanych, którzy odpowiedzieli na apel, czworo wyraziło poparcie dla inicjatywy związku. Byli to Konrad Szymański z PiS, Arkadiusz Bratkowski z PSL, Danuta Stawka za godzinę pracy Polaka jedną z najniższych w Europie Wraz ze wzrostem wynagrodzeń rosną koszty pracy. W Polsce, jak wynika z danych Eurostatu, ten problem pracodawców raczej nie dotyka. Od 2008 r. praktycznie nie odnotowa-no zwięk sce 16,7 proc.). Najniższe są na Malcie, gdzie szenia kosztów pracy rozumianych jako wydatki, które ponosi pracodawca na zatrudnienie 32 proc. stanowią tylko 8 proc., a najwyższe we Francji - pracownika - łącznie z pensją i innymi świadczeniamikie dane dotyczą godzinowych kosztów pracy w Szczegóły znajdziecie w tabelach *) - wszyst- W ciągu pięciu lat łączny wzrost kosztów wyniósł raptem 0,1 proc. Tymczasem w Bułgarii ministracji publicznej. gospodarce narodowej, nie licząc rolnictwa i ad- odnotowano zmianę na poziomie 44 proc., a w W pierwszej z nich - koszt godziny pracy w Belgii czy Luksemburgu - o ponad 15 proc. krajach, które nie przyjęły jeszcze euro (wartości Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej wyrażone są w lokalnych walutach). Druga tabela przedstawia godzinowy koszt pracy we wszyst- wahają się od 3,71 euro w Bułgarii do 40,1 euro w Szwecji. W Polsce kształtują się one na poziomie kich krajach unijnych wyrażony w europejskiej 7,6 euro za godzinę.oznacza to, że w ciągu czterech lat, wzrosły tylko o 40 eurocentów. centowy wzrost lub spadek kosztów wynagrodze- walucie - jej ostatnia rubryka przedstawia pro- Najistotniejszym składnikiem kosztów pracy nia pomiędzy 2008 a 2013 rokiem. jest wynagrodzenie, jednak do tego należy doliczyć również pozapłacowe czynniki np. przygo- pracy w krajach, które nie przyjęły jeszcze euro- Trzecia tabela przedstawia godzinowy koszt towanie stanowiska pracy, zapewnienie bezpieczeństwa, itp. ostatniej tabeli znajduje się porównanie wszystpejskiej waluty z rozróżnieniem na branże. W Pozapłacowe koszty w UE wynoszą przeciętnie 23,7 proc. wszystkich kosztów pracy (w Pol- rozróżnieniem na branże. kich europejskich krajów wyrażone w euro i z *)http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/stawka-za-godzine-pracy-polaka-jedna-z-najnizszych-w-europie,18670.html Odchodzimy od pracy w nadgodzinach W 2013 roku w Polsce przeciętna liczba przepracowanych godzin tygodniowo wyniosła ok. 40 godzin. W Unii Europejskiej ten czas był krótszy o ok. 3 godziny. Z opracowania Sedlak& Sedlak, przy-gotowa newgo na podstawie danych z Eurostatu, wynika, że w ostatnich latach można zauważyć spadek popularności pracy w nadgodzinach. Coraz mniej pracowników jest skłonnych do pracy w nadgodzinach, a co za tym idzie ta forma pracy staje się coraz mniej popularną praktyką w miejscach pracy. Redukcję nadgodzin widać we wszystkich grupach pracowników, niezależnie od płci, wykonywanego zawodu, charakteru pracy czy statusu zatrudnienia. Jazłowiecka z PO oraz prof. Adam Gierek z SLD. Ostatni z wymienionych jest jedynym eurodeputowanym z województwa śląskiego, który pozytywnie zareagował na apel. Jak podkreśla Dominik Kolorz to właśnie ten region jest szczególnie narażony na negatywne skutki unijnej polityki klimatycznej. Postawa eurodeputowanych ze Śląska i Zagłębia, jest szczególnie przykra. Tym bardziej, że większość z nich przed kamerami wielokrotnie zapewniała, jak bardzo leży im na sercu przyszłość przemysłu w naszym regionie. Widocznie w Brukseli zmieniła im się perspektywa. Być może niektórzy z nich są już tam za długo i wyborcy powinni pomóc im na nowo złapać kontakt z rzeczywistością zaznacza Dominik Kolorz. Praca w ramach ustawowych godzin wymaga od pracownika lepszej umiejętności zarządzania czasem, co wpływa na jego motywację i efektywność. Zaobserwowane zjawisko niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla zatrudnionych jak i pracodawców. Do najważniejszych z nich należą: lepsza organizacja czasu pracy, zwiększona efektywność, motywacja oraz zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Warto zaznaczyć, że niekiedy nadgodziny są konieczne, jako środek nadzwyczajny w nagłych przypadkach, ale powinny być stosowane incydentalnie i na krótką metę - podkreśla Maria Jodłowska z Sedlak&Sedlak. hd W piśmie do europarlamentarzystów Dominik Kolorz i Kazimierz Grajcarek zaznaczyli, że NSZZ Solidarność będzie uważnie śledzić ich działania w sprawie drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz przedstawi obywatelom wyniki tych działań. Solidarność przygotowuje ogólnopolską kampanię informacyjną przed wyborami do PE. Jej bohaterami będą politycy, którzy jako posłowie lub ministrowie przyczynili się do pogorszenia sytuacji polskich pracowników, a teraz chcą zamienić Warszawę na Brukselę. Na Śląsku i w Zagłębiu akcja będzie miała też regionalny wymiar. Ta regionalna część będzie poświęcona właśnie politykom, którzy zawiedli nas w sprawie unijnej polityki klimatycznej - podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj Tygodnik Solidarność! 3

4 Celem kampanii jest zwrócenie działań Unii Europejskiej w innym kierunku, skierowanie jej na nową drogę, w oparciu o plan inwestowania w zrównoważony wzrost i wysokiej jakości miejsca pracy. Dodatkowo EKZZ przygotowała również swój manifest na wybory do Parlamentu Europejskiego, w którym wzywa kandydatów do wspierania społecznego wymiaru Unii Europejskiej oraz odrzucenia wszelkich prób kontynuacji polityki zmniejszającej płace i pogarszającej warunki pracy. Za socjalną Europą Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: nie chcemy Europy liberalnej, chcemy Europy socjalnej rozpoczął swoje wystąpienie Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności podczas manifestacji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która odbyła się 4 kwietnia w Brukseli. Do stolicy Unii Europejskiej zjechało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy. Dzisiaj cały ruch związkowy jest tutaj w Brukseli, w stolicy związków zawodowych mówił dalej Majchrowicz. Nie chcemy więcej cięć socjalnych. Nie chcemy aby kryzysem tłumaczono nieudolność rządzących. Jesteśmy tu też po to, aby wykrzyczeć, że chcemy dialogu społecznegoc W Polsce on nie istnieje - dodał. Majchrowicz przypomniał, że za kilka tygodni będziemy głosowali na posłów do Parlamentu Europejskiego i trzeba popierać tych, którzy chcą Europy socjalnej. Wcześniej do manifestujących przemawiała szefowa EKZZ Bernadette Ségol i liderzy poszczególnych central związkowych. Polskę reprezentowały OPZZ, Forum ZZ oraz blisko 100-osobowa grupa z NSZZ Solidarności. Manifestacja zgromadziła blisko 50 tys. demonstrantów i miała na celu zwrócenie uwagi przed wyborami do Europarlamentu, że należy wybierać tych kandydatów, którzy przeciwstawią się obecnej polityce Unii Europejskiej, polegającej na cięciach i oszczędnościach, szczególnie w zakresie inwestycji w rozwój gospodarki. To zdaniem związkowców niszczy rynek pracy i zwiększa bezrobocie, głównie wśród ludzi młodych. Coraz większym problemem są też umowy śmieciowe i rozwarstwienie społeczne. Podczas demonstracji doszło również do starć z policją, w której przede wszystkim wzięło udział kilkudziesięciu młodych bezrobotnych dokerów. 4 Nowa droga dla Europy Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczęła kampanię zatytułowaną Nowa droga dla Europy. Częścią kampanii jest demonstracja w Brukseli. Hasło demonstracji to: inwestycje, miejsca pracy wysokiej jakości i równość. Czytaj Tygodnik Solidarność - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika! Starcia w Brukseli. Związkowcy kontra policja Organizatorzy twierdzą, że w manifestacji wzięło udział około 50 tysięcy związkowców z całej Europy, w tym grupa około 400 Polaków. Koniec zaciskania pasa! To główne hasło manifestacji związkowców. SPCH reprezentowali Jola Mazurek z Polfy Lublin (Baxter) i Marek Byczkowski z Fresenius-Kabi z Kutna. Domagamy się zaprzestania cięć w środkach przeznaczanych na inwestycje, bo one przecież tworzą nowe miejsca pracy. Potrzebne są nakłady na innowacyjność, by pracodawcy nie konkurowali ze sobą wyłącznie kosztami pracy - podkreślił wiceszef Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jerzy Wielgus, który uczestniczył w manifestacji. Demonstracja w Brukseli była częścią kampanii "Nowa droga do Europy. Nieprzypadkowo odbyła się niecałe dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Związkowcy wzywają kandydatów do odrzucenia wszelkich prób dalszej polityki cięć. - Każdy rozumie, że jest kryzys, ale nie można kryzysu odbijać kosztem najuboższej części społeczeństwa. Chcemy, żeby się wszystkim żyło lepiej - powiedział Zbigniew Tomasik, jeden z członków NSZZ Solidarność. W trakcie protestów doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by ochronić siedzibę Komisji Europejskiej. Demonstranci rzucali w kierunku policjantów fragmentami płyt chodnikowych i butelkami. Nie ma informacji o liczbie rannych. W stolicy Belgii manifestowali między innymi działacze związkowi z Niemiec, Francji, Holandii, Polski i Litwy. Żądali "więcej socjalnej Europy". Nieśli transparenty z napisami: "Polityka zaciskania pasa równa się bieda", "Europa dla pracowników, nie dla trojki". Tak zwana trojka to przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Europejskiego Banku Centralnego, którzy nadzorują realizację reform w krajach objętych programami pomocowymi, m.in. w Grecji. Protestujący domagali się, by politycy zaproponowali nową drogę dla Europy i porzucili politykę oszczędności, która zakłada cięcia wydatków publicznych, co - ich zdaniem - przyczynia się do wzrostu bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. - Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy powinny być dla UE absolutnym priorytetem, bo bezrobocie to obecnie jeden z podstawowych problemów we wszystkich krajach członkowskich - twierdzi wiceszef Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jerzy Wielgus. W manifeście Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych podkreślono, że obecne działania KE i Rady UE osłabiają tradycyjny europejski "model socjalny" zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zagrażają mu. Związkowcy żądają też gwarancji, że wolność gospodarcza nie będzie mieć pierwszeństwa przed prawami społecznymi, bardziej sprawiedliwej polityki podatkowej, w tym bardziej stanowczych działań przeciwko nadużyciom podatkowym. Domagają się także większej przejrzystości w ramach instytucji europejskich. IAR/PAP/asop; źródło:

5 Do Regionu Mazowsze na ul.wolską dotarliśmy ok, godz.16. Panował już tam ruch i widać było przygotowania do podróży. Z różnych okolic naszego kraju dołączali uczestnicy wyjazdu. Czekaliśmy na autokar, który rozpoczoł trasę w Kielcach. Popijaliśmy kawę, prowadząc rozmowy, zawierajac nowe znajomości. I wreszcie telefoniczna informacja: nasz autokar wjechał do Warszawy. Oczekiwanie i wielka radość: mamy środek transportu i w drogę. Podróż rozpoczęlismy po 17. Początki, tak jak zwykle bywa, są trudne. Integracja grupy, wyznaczenie i akceptacja przewodnika grupy oraz całkowite podporządkowanie to sztuka i wyzwanie. Ale czego nie robi i nie potrafi takie srodowisko jak nasze. Wielkie brawa dla grupy! Osobą odpowiedzialną za całość naszej podróży był znakomity kol. Andrzej Matla, wraz ze swymi kolegami Zbyszkiem i Piotrem (może nie pomyliłam imion?), którzy czuwali nad porządkiem i odliczaniem uczestników po każdym postoju. A nie jest to łatwe zadanie. Noc była chłodna i długa, jechaliśmy na zachód, jedni podsypiali inni prowadzili długie rozmowy. Ja z moim kolega z branży Markiem Byczkowskim z Kutna mieliśmy również sporo tematów do omówienia. Do granic Belgii dotarliśmy rano, bez szaleństw włączeni w uliczny korek docieraliśmy do Brukseli, dochodziła godz rano. Każdy z uczestników przystroił się jak należy w nasze wspólne barwy związkowe, Jola Mazurek Brukselskie wrażenia Witajcie, pragnę na gorąco podzielić się własnymi spostrzeżeniami, które pozostaną we mnie na długii czas po manifestacji w Brukseli z 4 kwietnia 2014 r.podróż rozpoczełam z Lublina około południa 3 kwietnia i już na samym początku spotkała mnie miła niespodzianka, a mianowicie w pociągu jadącym do Warszawy spotkałam swoich związkowych kolegów: Krzysztofa Choina i Andrzej Opoka. Cel ten sam - Bruksela. jak również regionalne i branżowe. Dominowało logo SOLIDARNOŚĆ na pięknie powiewających flagach. Byliśmu jednością, każdy z nas trzymał w dłoniach swoją tożsamość. To było piękne i nie istotne z jakiego miasta przybyliśmy, MY stanowiliśmy tę naszą część społeczną, którą reprezentujemy NSZZ Solidarność! Ruszyliśmy w pochodzie, idąc spokojnie po ulicach opustoszałego miasta, tam nie bylo przechodniów, nic, cisza zewnętrzna. Dzielnica biurowców, szklanych domów, śladów czlowieka i życia brak. Usłyszałam sygnały karetek, policji, straż... chwila trwogi; co się dzieje? Na ulicy wśród uczestników nastąpił chaos. Już nie był to równy przemarsz uczestników lecz totalny bałagan, część osób przemieściło się na drugą stronę ulicy, robiąc zdjęcia i wspomagali okrzykami pomarańczową grupę, która była w konflikcie z policją. Nie znam początku i finału tych zajść, mam tylko odczucia i ocenę tzw. punktową z danego miejsca i danej chwili. Wąskim gardłem utworzonym do przejścia ulicą szliśmy do przodu. Tylko niewielkie krople wody z armatek policyjnych spadały na nas. A w bocznych ulicach słychać było rozruchy i syreny. Nie wiedziałam co zdarzy się za chwilę, przejdziemy czy też pozostaniemy w miejscu zamieszek? Powoli przeciskaliśmy się do przodu. Zaczęło dusić w gardle i piekło w oczy, brakowało mi przestrzeni i czułam utratę bezpieczeństwa, zwyczajnie się bałam. Lękałam się o siebie i innych, nie wiedząc co nastąpi poźniej. Ale odwrotu nie było, byliśmy w tłumie ludzi z różnych części Europy i wiedzieliśmy, że musimy wspierać się razem. Udało nam się bezpiecznie pokonać ten odcinek drogi, ale podobnych atrakcji na trasie było kilka. To najmniej przyjemne wspomnienia tego dnia. Największą radość sprawiło mi osobiście spotkanie dwojga osób: ona Joanna urodzona w Gdańsku od siedmiu lat pracująca w Belgi, członek związku Chrześcijanskiego, on urodzony w Belgi członek związku Socjalistów, na manifestacje przyjechali razem. Może wydać się to niczym szczególnym, ale łzy tej dziewczyny i radość z ujrzenia Solidarności dla niej jak i wielu innych osób, którzy rozpoznają nas w tłumie, to wielkie wzruszenie i duma. Związkowcy z Solidarności ZA Puławy Drodzy Związkowcy NSZZ Solidarność, Koleżanki i Koledzy, nie jesteśmy maluccy! Świat o nas wie i niech to dodaje Wam sił w waszej codziennej pracy związkowej. A trudy i zmęczenie wyjazdu rekompensuje z nadwyżką sympatia innych uczestnikow manifestacji. Niezwykle gorąca była chęć pozyskania najmniejszej pamiątki od nas. Rozdaliśmy czapki, znaczki, chusty i flagi ku radości własnej i innych. To nasza wielka duma i zaszczyt, że mogliśmy być reprez enta ntami naszych organiz acji związkowych. Jolanta Mazurek Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj Tygodnik Solidarność! 5

6 Przypomnijmy, że Teva, jeden z potentatów produkujących leki, który ma swoje firmy na całym świecie, od jakiegoś czasu likwiduje część podległych jej filii. Zlikwidowany zostanie też zakład w Kutnie, a część jego produkcji zostanie przeniesiona do zakładu działającego w Krakowie. Pracę straci około dwustu pracowników, a nieliczni będą mogli liczyć na zatrudnienie w stolicy Małopolski. Gdy kilka tygodni temu poinformowano o zamiarze likwidacji firmy w Kutnie, od razu rozpoczęły się rozmowy pomiędzy związkowcami oraz władzami firmy, w które zaangażowali się także włodarze miasta. Są już efekty tych rozmów. Jak informuje Joanna Kalicka-Molin, kierownik do spraw komunikacji Teva w Warszawie, zarząd Teva Operations Poland i związki zawodowe, działające w firmie, zawarły porozumienie dotyczące świadczeń dla pracowników objętych zmianami związanymi z działalnością fabryki w Kutnie. - Ostateczne warunki zakończenia współpracy zostały już wypracowane - informuje Kalicka-Molin. Wysokość pakietów finansowych dla osób odchodzących z firmy, w zależności m.in. od liczby przepracowanych lat, będzie stanowiła równowartość od siedmiomiesięcznego do ponadpółtorarocznego uśrednionego wynagrodzenia. Porozumienie przewiduje także dodatkowe odprawy dla pracowników samotnie Grupa Azoty to największy odbiorca gazu w kraju. Łącznie cztery główne zakłady Grupy zużywają rocznie ponad 2,3 mld m3 gazu. Oznacza to, że co siódmy metr 3 surowca wykorzystywany w Polsce trafia do instalacji potentata. O tym, co stałoby się w Grupie w przypadku zmniejszenia dostaw lub ich całkowitego wstrzymania, mówi portalowi wnp.pl Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty. Rozpoczęcie przez Rosję okupacji Krymu spowodowało wzrost napięcia. Pojawiły się obawy, czy sytuacja ta nie będzie skutkować problemami w dostępności gazu. Rosja dostarcza bowiem do Unii Europejskiej aż trzecią zużywaną w kra- 6 Porozumienie w sprawie Tevy Jest porozumienie związkowców i zarządu Tevy w sprawie zwolnień. Pracownicy, którzy w ciągu dwóch lat zostaną zwolnieni z Tevy, porozumieli się z władzami firmy w sprawie warunków. Ostatnie zwolnienia mają mieć miejsce wdrugiej połowie 2015 roku. Potem większość produkcji zostanie przeniesiona do krakowskiego oddziału Tevy. Wiceprezes Grupy Azoty: co stałoby się, gdyby zabrakło gazu z Rosji? Czytaj Tygodnik Solidarność - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika! wychowujących dzieci oraz pracowników wychowujących dzieci niepełnosprawne. Osobom tym będzie przysługiwała tzw. odprawa rodzicielska. Jej wysokość będzie uzależniona od okresu zatrudnienia. Do tego przewidziany jest szeroki program wsparcia w poszukiwaniu i zdobyciu nowej pracy, uwzględniający m.in. stworzenie centrum aktywizacji zawodowej i szkolenia w zakresie poszukiwania nowego zatrudnienia. Pracownicy mogą również starać się o sfinansowanie przez pracodawcę kursów zawodowych do kwoty 3 tys. zł. - Obecnie koncentrujemy się na wdrożeniu wspólnie przygotowanych postanowień - dodaje Dorota Szopińska-Wójcik, prezes zarządu Teva Operations Poland. Cały czas trwają także starania władz miasta o zmianę decyzji w sprawie przeniesienia produkcji firmy do Krakowa. W weekend Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna, miał rozmawiać w tej sprawie z Januszem Piechocińskim, ministrem gospodarki. Jak mówi Joanna Brylska z biura prasowego w miejskim magistracie, są m.in. pomysły, by firma przeniosła produkcję do kutnowskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mogłaby w ten sposób zmniejszyć koszty produkcji. Przypomnijmy, że pracownicy Tevy mają być zwalniani w kilku turach i będą to zwolnienia grupowe. Ostatnie zwolnienia planowane są na drugą połowę 2015 roku. Polska Dziennik Łódzki jach Wspólnoty część surowca. Aż 60 proc. idzie do UE gazociągami poprzez terytorium Ukrainy. Nic więc dziwnego, że w przypadku wstrzymania dostaw byłoby to odczuwalne w całej Europie. Jedynym rozwiązaniem, które może zapobiec takiej sytuacji jest posiadanie alternatywnych dostawców. W przypadku naszego kraju obecnie połowę gazu możemy kupić pomijając Rosję. Dlaczego tylko tyle? Problem bowiem w przesłaniu surowca na terytorium Polski. O ile kupić gaz nie jest problemem, to dostarczenie go już może być poważnym wyzwaniem. Na razie dopóki nie zostanie uruchomiony terminal gazowy w Świnoujściu (ma to nastąpić do końca tego roku) Polska jest bezpieczna w połowie. Tyle naszego zapotrzebowania na surowiec mogą zagwarantować dostawy interkonektorami z Niemcami i Czechami oraz krajowe wydobycie surowca. Dariusz Malinowski - wnp.pl UOKiK bada Rafinerię Jedlicze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że prowadzi postępowanie sprawdzające, mające na celu wyjaśnienie czy mogło dojść do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Rafinerią Nafty Jedlicze oraz jej trzynastoma kontrahentami. Postępowanie przeciwko Rafinerii Nafty Jedlicze, wchodzącej w skład grupy kapitałowej PKN Orlen i jej trzynastu partnerom handlowym, dotyczy skupu olejów odpadowych. Spółka zajmuje się m.in. odzyskiem i regeneracją tych olejów. Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że mogła ona zobowiązywać przedsiębiorców skupujących dla niej oleje do niekonkurowania między sobą. W szczególności dotyczyć to mogło m.in. ustalania cen skupu oraz podziału terytorialnego rynku. Zdaniem urzędu rafineria mogła również monitorować i koordynować przestrzeganie tego zakazu. Ponadto przedsiębiorcy mogli zwracać się do rafinerii o dyscyplinowanie podmiotów nie stosujących się do tych ustaleń, a także przekazywać informacje o cenach stosowanych przez swoich konkurentów. - Samo przekazywanie informacji o cenach nie jest zabronione zastrzega UOKiK. Jak się dowiedzieliśmy, w tym przypadku chodzi o możliwość zastosowania mechanizmu polegającego na tym, że przedsiębiorcy informowali rafinerię o cenach konkurentów, w następstwie czego rafineria stosowała środki dyscyplinujące. Biuro prasowe PKN Orlen potwierdziło nam, że Rafineria Nafty Jedlicze jest stroną prowadzonego przez UOKiK postępowania. Rafineria w pełni współpracuje z UOKiK i będzie dokładać wszelkich starań w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy zapewniono nas w PKN Orlen. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Zgodnie z przepisami postępowanie nie powinno trwać dłużej niż pięć miesięcy, choć w sprawach szczególnie skomplikowanych wydanie decyzji może zostać przesunięte w czasie. Zakład w Jedliczu jest producentem m.in. rozpuszczalników, olejów bazowych, ciężkich olejów opałowych oraz benzyn i naft specjalnego przeznaczenia, wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, gumowym oraz w górnictwie i drogownictwie. wnp.pl

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

nr 3/195 Grudzień 2012

nr 3/195 Grudzień 2012 nr 3/195 Grudzień 2012 Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ Solidarność Z.Ch. POLICE SA tylko do użytku wewnętrznego Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa Warszawa, dnia 28 października 2016 r. L.dz. FZZ VIII 771/28/10/2016 Szanowny Pan KONSTANTY RADZIWIŁŁ MINISTER ZDROWIA OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Apel redakcji Encyklopedii Solidarności. zycji. Jest to jednak niezbędny pierwszy krok, po którym nastąpią

Apel redakcji Encyklopedii Solidarności. zycji. Jest to jednak niezbędny pierwszy krok, po którym nastąpią G łos związkowca Numer 1/2017 04.01.2017 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Apel redakcji Encyklopedii Solidarności Encyklopedia Solidarności ludzie, struktury

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Proponowany przebieg zajęć Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz znał obawy i nadzieje, jakie wiązali Szwedzi

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edyta Kuracińska Cel prezentacji Istotą niniejszej prezentacji jest przedstawienie założeń oraz ich realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w aspekcie zwalczania

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.11.2013.

Warszawa, 08.11.2013. Produkcja elektroniki użytkowej w Polsce kwestie społeczne i pracownicze. 1. Wstęp 2. Sharp kontrowersyjna polityka redukcji zatrudnienia 3. Jabil - niestabilna polityka zatrudnienia 4. Chung Hong złe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych projekt, 25 listopada 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy...

Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy... Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy... 4 Elementy, które zaskoczyły Ukraińców po przyjeździe do Polski... 4

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka!

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka! Historia Podczas kongresu w 2009 roku Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (ang. European Public Services Unions, w skrócie EPSU) postanowiła zdobyć milion podpisów popierających inicjatywę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 2 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo