Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak"

Transkrypt

1 Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak

2 Model referencyjny ISO/OSI Model sieciowy TCP/IP

3 Czym jest model referencyjny OSI? Aplikacji Prezentacji Sesji Transportu Sieciowa Łącza danych Fizyczna W modelu OSI: Każda z warstw posiada zdefiniowaną funkcję sieciową Każda z warstw komunikuje się z warstwami niższymi i wyższymi Warstwa siódma dostarcza usługi sieciowe aplikacjom Warstwy pierwsza i druga definiują media fizyczne oraz związane z nimi procesy

4 Warstwy modelu OSI po angielsku - APSTNDP Application All Presentation Session Transport Sieć Data-Link Physical People Seem To Need Data Processing

5 Co powinniśmy wiedzieć o stosie TCP/IP? Powinniśmy poznać schematy adresowania w celu prawidłowego skonfigurowania klientów sieci i zapewnienie im dostępu do usług TCP/IP Powinniśmy wiedzieć gdzie znajduje się dana maszyna z SSO dla których skonfigurowaliśmy garnitur TCP/IP Powinniśmy być w stanie znaleźć informację o konfiguracji TCP/IP, którą zastosowaliśmy dla klientów sieci

6 Jak wygląda architektura TCP/IP? Warstwa Aplikacji Garnitur protokołówtcp/ip HTTP FTP SMTP DNS RIP SNMP Warstwa Transportowa TCP UDP Warstwa Internetu ARP IP IGMP ICMP Warstwa Łącza Ethernet Token Ring Frame Relay ATM

7 Jak się ma architektura TCP/IP do modelu OSI? OSI Warstwa Aplikacji Warstwa Prezentacji Warstwa Sesji TCP/IP Warstwa Aplikacji TCP/IP Protocol Suite HTTP FTP SMTP DNS RIP SNMP Warstwa Transportowa Warstwa Transportowa TCP UDP Warstwa sieci Warstwa Internetu ARP IP IGMP ICMP Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna Warstwa łącza Ethernet Token Ring Frame Relay ATM Media transmisyjne i procedury

8 Do czego służy Ping? Komputer klienta wysyła komunikat Echo Request do klienta Serwer odpowiada klientowi komunikatem Echo Reply Protokół ICMP dostarcza klientowi odpowiednie statystyki w celu wstępnej oceny jakości połączenia Pinging LONDON ( ) with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms Komputer klienta Serwer

9 Do czego służą aplikacje SSO typu Network Monitor? Program Network Monitor: 1. Przechwytuje próbkę ruchu sieciowego 2. Stosuje filtry do wychwycenia odpowiednich pakietów 3. Dekoduje pakiety w języku poszczególnych protokołów 4. Generuje statystyki

10 Okno aplikacji Network Monitor

11 Składniki adresu IP Adres IP Adres IP Adres IP Adres IP Adres IP Adres IP

12 Podstawowe, z punktu widzenia SSO, klasy adresów IP? Klasa A duża sieć 0 Sieć ID Host ID w x y z Klasa B średnia sieć 1 0 Sieć ID Host ID w x y z Klasa C mała sieć Sieć ID Host ID w x y z

13 Konwersja z systemu dziesiętnego na binarny 8 bit. Oktet Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Wartość dziesiętna

14 Co to jest Podsieć? Podsieć Główna sieć Router Router Podsieć

15 Jak funkcjonuje maska podsieci? Maska podsieci wyznacza identyfikator hosta oraz identyfikator sieci: Bity o wartości 1 wyznaczają ID sieci Bity o wartości 0 wyznaczają ID hosta

16 Jak wykorzystuje się bity maski w podsieciach? Adresowa klasa B z podsiecią Liczba podsieci Sieć ID Podsieć ID Host ID ,534 16,256 32,512 4,064 8, Liczba hostów 2,032 1,

17 Definiowanie ID podsieci Możliwych jest 8 podsieci = = = = = = = = 224 2

18 Co to jest Router? Ścieżka komunikacyjna A-C-D i vice versa B A Routery D C Ścieżka komunikacyjna A-B-D

19 Wykorzystanie bramy domyślnej Kiedy stosujemy bramę domyślną: Brama domyślna, gdy: Pakiety trasowane są do innej sieci Jest stosowana gdy wewnętrzna tablica routingu hosta nie zawiera wpisu o trasie do sieci docelowej W SSO protokół DHCP jest w stanie automatycznie skonfigurować bramę domyślną dla klienta Istnieje również możliwość ręcznego skonfigurowania bramy domyślnej we właściwościach TCP/IP

20 Rola routingu w infrastrukturze sieciowych SO Podsieć 1 Router A Podsieć 2 Router B Podsieć 3

21 W jaki sposób klient lub serwer SSO stwierdza czy adres IP jest zdalny czy lokalny? Adresy lokalne i zdalne są poddawane logicznej operacji AND z maską podsieci: 1 AND 1 = 1 Pozostałe kombinacje = 0 Jeżeli operacja AND dla adresu lokalnego i teoretycznie zdalnego daje ten sam wynik to ten adres jest lokalny Adres IP Maska podsieci Wynik

22 Co to znaczy, że routing jest statyczny lub dynamiczny? Routery skonfigurowane statyczne: Nie posiadają informacji o sieciach zdalnych Nie wymieniają informacji z innymi routerami Nie są odporne na uszkodzenia sieci Routery skonfigurowane dynamicznie: Posiadają informacje o sieciach zdalnych Wymieniają informacje z innymi routerami Mogą być odporne na uszkodzenia sieci

23 W jaki sposób protokół IP wyznacza trasę SSO przy pomocy IP tworzy pakiet Przeszukiwana jest tablica routingu pod kątem adresu docelowego Czy adres hosta pasujący do adresu docelowego został odnaleziony?? Tak Czy adres sieci pasujący do adresu celu został zlokalizowany? Nie Nie? Tak Wysyła pakiet do desygnowanej bramy Wysyła pakiet do desygnowanej bramy Czy udało się zlokalizować adres bramy domyślnej? Nie? Tak Wysyła pakiet do desygnowanej bramy Wygeneruj informację o błedzie

24 Jak protokół IP wykorzystuje tablicę routingu

25 Przykład: wykorzystanie tablicy routingu w systemie Windows Server 2003/2008 Tablicę routingu w SSO stosuje się do: Sprawdzenia dokładności informacji o routingu Wyznaczenia adresu przekazywania pakietu Aby zobaczyć tablicę routingu, należy użyć: route print netstat -r

26 Marnotrawienie adresów IP Ograniczenia adresów IP w protokole w wersji 4 powodują, iż adresy te są marnotrawione Trzy sposoby optymalnego wykorzystania adresów IP Tworzenie sieci prywatnych Tworzenie supersieci Wykorzystanie techniki VLSM Protokół IP w wersji 6

27 Co to znaczy, że adres jest prywatny lub publiczny? Adresy prywatne: Nie muszą być rejestrowane Mogą być wybierane i przypisywane przez AS Są często stosowane przez hosty w sieciach lokalnych Adresy publiczne: Są przypisywane przez ISP Zawierają unikalne bloki klasowe Ograniczona liczba

28 technika VLSM? Wykorzystując VLSM: Tworzymy podsieci o różnej wielkości w celu optymalnego dopasowania do ilości hostów w tych podsieciach Znacząco redukujemy liczbę niewykorzystanych adresów IP

29 Co to jest Supersieć Tablica routingu przed zbudowaniem supersieci Router Tablica routingu po zbudowaniu supersieci

30 Zastosowanie techniki CIDR do zbudowania supersieci Klasa C - Przykład ID sieci Binarna maska podsieci Początek Koniec Wpis CIDR ID sieci Maska podsieci Binarna maska podsieci

31 Adres IP przydzielanie statycznie i dynamicznie Adresy IP mogą być: Statyczne Gdy adresy przydzielane ręcznie przez Admina SSO i niezmienne w czasie Dynamiczne Gdy adresy przydzielane automatycznie na określony czas

32 Statyczna konfiguracja protokołu TCP/IP

33 Podgląd konfiguracji protokołu TCP/IP - ipconfig

34 Do czego służy DHCP? Klient Non-DHCP Klient DHCP Adres IP1 Klient DHCP Adres IP2 Serwer DHCP Baza DHCP Adres IP1 Adres IP2 Adres IP3... Adres IPN

35 Rola usługi DHCP w sieciowych SO Adresy IP są wysyłane z serwera DHCP w odpowiedzi na żądanie klienta DHCP Klient DHCP Serwer DNS Serwer DHCP

36 Podgląd automatycznej konfiguracji DHCP

37 Odnawianie adresu IP 1 DHCPREQUEST (unicast) Serwer DHCP Lease-holding Serwer DHCP Serwer Non-DHCP 1 2 Klient DHCP 2 DHCPREQUEST (rozgłaszanie) 3 Serwery DHCP 3 DHCPACK

38 Ręczne zwalnianie, przywracanie i weryfikacja adresu IP Aby zwolnić lub odnowić adres IP: Wpisz ipconfig /release Wpisz ipconfig /renew Aby zweryfikować poprawność konfiguracji: Wpisz ipconfig /all Sprawdź wartości Lease Obtained i Lease Expires (dla systemów w wersji ENG)

39 APIPA konfiguracja alternatywna Klient DHCP próbuje zlokalizować serwer DHCP Czy serwer jest? Tak Serwer DHCP przydziela adres klientowi Nie Nie Czy APIPA jest włączona? Tak APIPA adres jest przydzielony Czy istnieje alternatywna konfiguracja użytkownika? Tak Alternatywny adres użytkownika jest przydzielony Nie Alternatywny adres użytkownika nie jest przydzielony

40 Jak APIPA przydziela adres IP

41 Wykorzystanie narzędzia ARP

42 Statyczne i dynamiczne wpisy bufora ARP Bufor ARP Bufor jest tablicą ostatnio rozwiązanych adresów IP oraz odpowiadających im adresów fizycznych MAC TCP/IP sprawdza bufor arp zanim prześle żądanie ARP Request Aby podejrzeć bufor ARP stosujemy : arp -a Wpisy statyczne: Nie przeterminowują się Muszą być dodane ręcznie Muszą być aktualizowane Wpisy dynamiczne: Przeterminowują się Przeterminowane są usuwane

43 W jaki sposób ARP uzyskuje adres MAC na podstawie IP? 1 Sprawdź bufor ARP Komputer B 2 Wyślij ARP Request Dodaj wpis ARP Wyślij ARP Reply Dodaj wpis ARP IP Wyślij packet pakiet is IP sent Komputer A Komputer C

44 Proces rozwiązywania nazw sieciowych Klient DNS może użyć kilku dostępnych metod aby uzyskać adres IP na podstawie nazwy domenowej FQDN (Fully Qualified Domain Name) Serwer DNS Corp01.contoso.msft Payroll.contoso.msft

45 Użycie nazw komputerów Nazwa Nazwy NetBIOS Nazwy hostów Opis 16-bajtowy adres Mogą reprezentować komputer lub grupę komputerów 15 znaków na nazwę 16-ty znak oznacza usługę dystrybuowaną w sieć Przypisane do dresów IP Do 255 znaków Może zawierać litery, liczby, łączniki i przerwy Może przydzielać formę aliasu lub domeny

46 Co to jest NetBIOS? OSI Aplikacji TCP/IP Prezntacji Aplikacji Sesji Aplikacje NetBIOS Transportowa Transportowa Interfejs NetBIOS Sieci Łącza danych Fizyczna Internetu Łącza NetBIOS Jest to API Pracuje w warstwie czwartej i piątej modelu OSI Zarządza nazwami, sesjami i trasferem danych

47 Co to jest NetBT? Aplikacji Aplikacje NetBIOS Transportu Interfejs NetBIOS Internetu NetBT TCP/IP NetBT Pracuje na samej górze protokołu TCP/IP Obsługuje rejestrację, utrzymywanie i zwalnianie nazw NetBIOS Wykorzystuje rozgłaszanie lub serwer NetBIOS

48 Rozdzaje węzłów NetBT Węzły NetBT B-node (broadcast) Wykorzystuje zapytania rozgłoszeniowe NetBIOS P-node (peer-to-peer) Wykorzystuje NBNS M-node (mixed) H-node (hybrid) Połączenie B-node i P-node. Wykorzystuje zapytania rozgłoszeniowe NetBIOS Połączenie B-node i P-node. Wykorzystuje NBNS Microsoft enhanced B-node Wykorzystuje plik LMhosts

49 Do czego służy Nbtstat? Stosuj Nbtstat do: Sprawdzenia stanu aktualnych połączeń NetBT Aktualizacji bufora LMhosts Wyznaczenia zarejestrowanej nazwy klienta

50 Wykorzystanie pliku Lmhosts 1 Jaki jest adres IP hosta london? localhost router london Plik Lmhosts

51 Wykorzystanie pliku Hosts 1 Jaki jest adres IP hosta s1? Plik Hosts localhost router server1.central.microsoft.com s1 Klient

52 Co to jest WINS? NetBIOS Name Zapytanie rejestracyjne? OK Payroll WINS Server Zapytanie do serwera WINS Sprawdzanie czy nazwa jest w użyciu Jeżeli nie jest w użyciu rejestrowanie nazwy NetBIOS i przypisanego adresu IP

53 Co to jest DNS? FQDN: printserver.contoso.com. (. Root) Domena główna Domena rodzic Contoso Com Edu Org Inne domeny główne printserver payroll accounts Domena potomna

54 Przyrostek DNS FQDN corp05.contoso.com. Nazwa hosta Przyrostek DNS. Root com contoso FQDN sales corp01.sales.contoso.com. corp05 = Nazwa hosta Przyrostek DNS corp01 =

55 Jak rozwiązywana jest nazwa klienta SSO 1 Wpisz polecenie Nazwa jest rozwiązana 8 Plik Lmhosts 2 Bufor nazw DNS 7 Rozgłaszanie 3 Serwer DNS 6 Serwer WINS 4 Plik z nazwami hostów 5 Bufor nazw NetBIOS

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows Polecenia sieciowe trybu MS DOS. arp - informacje lub edycja tablicy translacji IP finger - informacje o uŝytkownikach ftp - przesyłanie plików hostname - nazwa bieŝącego komputera ipconfig - szczegóły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Domain Host Configuration Protocol - jak tego używać? DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo