Cisco IOS WYKŁAD 3 166

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cisco IOS WYKŁAD 3 166"

Transkrypt

1 Cisco IOS WYKŁAD 3 166

2 Śledzenie trasy i interpretacja wyników Mechanizm śledzenia trasy zwraca listę adresów kolejnych skoków na trasie pakietu. Istnieją różne wersje komendy - w zależności od tego, gdzie jest ona wykonywana. Aby przeprowadzić śledzenie na komputerze z systemem Windows, wykorzystuje się polecenie tracert. Aby przeprowadzić śledzenie z wiersza linii poleceń routera, użyj - traceroute. 167

3 Śledzenie trasy i interpretacja wyników Ping i śledzenie - Oba mechanizmy mogą być używane do diagnozowania problemów. Załóżmy, że istnieje łączność pomiędzy Hostem 1 i Routerem A. Załóżmy również, że Host 1 może wykonać test ping do Hosta 2 za pomocą poniższego polecenia: C:\>ping

4 Śledzenie trasy i interpretacja wyników Polecenie ping zwraca następujący wynik: Pinging with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss) The ping test failed. Jest to test komunikacji z odległym urządzeniem - znajdującym się poza siecią lokalną. Ponieważ brama domyślna odpowiedziała, ale host poza siecią już nie, wydaje się, że problem leży gdzieś poza siecią lokalną. Następnym krokiem jest ograniczenie problemu do konkretnej sieci poza siecią lokalną. Komendy śledzenia trasy mogą pokazać ścieżkę ostatniej pomyślnej komunikacji. 169

5 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Śledzenie trasy do odległego hosta Jak w przypadku komendy ping, polecenia śledzenia trasy wprowadza się w wierszu poleceń, a jako argument podaje się adres IP. Zakładając, że polecenie będziemy wykonywać na komputerze z system Windows, składnia polecenia tracert jest następująca: C:\>tracert Tracing route to over a maximum of 30 hops 1 2 ms 2 ms 2 ms * * * Request timed out. 3 * * * Request timed out. 4 ^C Pomyślną odpowiedź otrzymano jedynie od bramy, tj. Routera A. Śledzenie żądania adresu następnego skoku zwróciło komunikat o upłynięciu czasu co oznacza, że urządzenie nie odpowiedziało. Wynik polecenia wskazuje, że problem zlokalizowany jest poza siecią LAN. 170

6 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład W ramach powtórki, prześledźmy sekwencję testów dla innego przypadku. 171

7 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 1: Pętla lokalna - test zakończony pomyślnie C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Host 1 jest poprawnie skonfigurowany. 172

8 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 173

9 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 2: Lokalna karta sieciowa - test zakończony pomyślnie C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Adres IP jest właściwie przypisany do karty sieciowej i jej mechanizmy elektroniczne odpowiadają na żądania adresu IP. 174

10 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 175

11 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 3: Ping do lokalnej bramy - test zakończony pomyślnie C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Brama domyślna działa poprawnie. Powyższy test pokazuje, że sieć lokalna działa poprawnie. 176

12 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 177

13 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 4: Ping do odległego hosta - test zakończony niepowodzeniem C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss) Jest to test sprawdzający komunikację poza sieć lokalną. Ponieważ brama domyślna odpowiedziała, ale host poza siecią już nie, wydaje się, że problem leży gdzieś poza siecią lokalną. 178

14 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 179

15 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 5: Śledzenie trasy do odległego hosta - niepowodzenie przy pierwszym skoku C:\>tracert Tracing route to over a maximum of 30 hops 1 * * * Request timed out. 2 * * * Request timed out. 3 ^C Wydaje się, że otrzymano sprzeczne wyniki. Brama domyślna odpowiada na ping, czyli jest komunikacja pomiędzy Hostem1 i bramą. Z drugiej strony wygląda na to, że brama nie odpowiada na polecenie traceroute. Przyczyna może tkwić w niewłaściwej konfiguracji hosta, który nie ma ustawionego adresu jako bramy domyślnej. Aby to potwierdzić, sprawdźmy konfigurację hosta Host1. 180

16 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 181

17 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład Test 6: Sprawdzenie konfiguracji hosta na okoliczność poprawnie ustawionej bramy domyślnej - konfiguracja niewłaściwa C:\>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Adres IP : Maska podsieci : Default Gateway : Wyjście polecenia ipconfig wskazuje, że brama domyślna nie jest poprawnie skonfigurowana. To wyjaśnia fałszywe symptomy, które wskazywały, że problem leży poza siecią lokalną. Pomimo, że adres odpowiadał na ping, to nie był skonfigurowany jako adres bramy domyślnej. Nie będąc w stanie zbudować ramki, Host1 odrzucał pakiet. W tym przypadku, w trakcie śledzenia trasy do odległego hosta, nie otrzymano żadnej odpowiedzi. 182

18 Śledzenie trasy i interpretacja wyników - Przykład 183

19 Charakterystyka bazowa sieci Jedną z najbardziej efektywnych metod monitorowania i rozwiązywania problemów z wydajnością sieci jest wyznaczenie jej charakterystyki bazowej (stanu odniesienia). Wyznaczenie charakterystyki bazowej polega na studiowaniu sieci w regularnych odstępach czasu, bowiem tylko wtedy możemy mieć pewność, że sieć pracuje zgodnie z tym, jak ją zaprojektowano. Jest to coś więcej niż pojedynczy raport przedstawiający stan sieci w określonym momencie czasu. Stworzenie charakterystyki bazowej sieci wymaga czasu. Pomiar wydajności i obciążenia sieci w różnych chwilach czasu pomaga w utworzeniu lepszego obrazu ogólnej wydajności sieci. Polecenia sieciowe mogą tu dostarczyć wiele danych. 184

20 Charakterystyka bazowa sieci badanie stanu sieci poleceniem PING 185

21 Charakterystyka bazowa sieci Gromadzenie danych najlepiej rozpocząć od wykonania operacji ping, śledzenia tras oraz innych istotnych testów, a następnie wklejenia wyników do pliku tekstowego. Pliki powinny zawierać informacje o czasie i być archiwizowane w celu późniejszego wydobycia z nich danych. Gromadzenie informacji pozwala na porównywanie wyników w czasie. Wśród pozycji do rozważenia są komunikaty o błędach i czasy odpowiedzi od hostów. Jeśli zanotowano znaczący wzrost w czasach odpowiedzi, może to oznaczać, że istnieje problem z opóźnieniem. 186

22 Charakterystyka bazowa sieci Jeszcze raz należy podkreślić istotność tworzenia dokumentacji. Weryfikacja łączności pomiędzy hostami, informacje związane z opóźnieniem i rozwiązania zidentyfikowanych problemów, mogą pomóc administratorowi w utrzymaniu wydajnej sieci. Sieci firmowe powinny posiadać dokładnie określoną charakterystykę bazową - dużo bardziej szczegółowo, niż opisuje to szkolenie. Dostępne są profesjonalne narzędzia do przechowywania i utrzymywania danych charakterystyki bazowej. W czasie szkolenia poznamy podstawowe techniki i omówimy cele charakterystyki bazowej. 187

23 Charakterystyka bazowa sieci Przechwytywanie wyjścia z hosta Typową metodą umożliwiającą przechwycenie danych jest skopiowanie wyjścia z okna linii komend i wklejenie go do pliku tekstowego. W celu przechwycenia wyników polecenia ping, rozpocznijmy od wykonania komendy w wierszu poleceń (jak poniżej). Użyjmy poprawnego adresu IP w swojej sieci. C:\>ping Odpowiedź pojawi się poniżej polecenia. 188

24 Charakterystyka bazowa sieci Po wygenerowaniu wyniku polecenia, postępujemy zgodnie z instrukcją: 1. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy w oknie wiersza poleceń i następnie kliknij Zaznaczmy wszystko. 2. Naciśnijmy Ctrl-C, aby skopiować wyjście. 3. Otwórzmy edytor tekstowy. 4. Naciśnijmy Ctrl-V, aby wkleić tekst. 5. Zapiszmy plik tekstowy tak, aby w jego nazwie zawarte były informacje o dacie i godzinie. 189

25 Charakterystyka bazowa sieci Test ten należy wykonywać parę dni - za każdym razem zapisując wynik. Analiza danych z plików ujawni pewne wzorce dotyczące wydajności sieci i zapewni punkt odniesienia w czasie rozwiązywania problemów w przyszłości. Kiedy zaznaczamy tekst w oknie wiersza poleceń, wybierzmy opcję Zaznacz wszystko, aby skopiować cały tekst. Wybierzmy opcję Oznacz, jeżeli chcemy skopiować jedynie jego fragment. 190

26 Charakterystyka bazowa sieci - Przechwytywanie wyjścia z IOS Wyjście polecenia ping można również przechwycić z wiersza poleceń systemu IOS. Poniżej przedstawiono co należy zrobić, aby przechwycić wyjście i zapisać je do pliku tekstowego. Jeśli korzystamy z programu HyperTerminal, kroki są następujące: 1. Z menu Transfer wybieramy opcję Przechwyć Tekst. 2. Kliknijmy Przeglądaj, aby wybrać lokalizację i wpisać nazwę pliku, do którego będzie zapisywane wyjście. 3. Kliknijmy Rozpocznij, aby rozpocząć przechwytywanie tekstu. 191

27 Charakterystyka bazowa sieci - Przechwytywanie wyjścia z IOS 4. Wykonajmy polecenie ping w trybie EXEC użytkownika lub trybie uprzywilejowanym EXEC. Tekst wyświetlany w terminalu zostanie zapisany do wybranego pliku. 5. Sprawdźmy, czy dane w pliku nie zostały uszkodzone. 6. Z menu Transfer, wybierzmy opcję Przechwyć tekst, a następnie kliknij Zatrzymaj. Dane zebrane przy użyciu wiersza poleceń komputera lub routera utworzą charakterystykę bazową sieci. 192

28 Charakterystyka bazowa sieci dobre praktyki er09186a008014fb3b.shtml 193

29 Przechwytywanie i interpretacja wyników śledzenia Jak pokazano wcześniej, śledzenie umożliwia weryfikację trasy pomiędzy hostami. Jeśli żądanie osiągnie zamierzony cel, wyjście komendy pokaże każdy router, przez który przechodzi pakiet. Wyjście to może zostać przechwycone i użyte w ten sam sposób co wyjście polecenia ping. Czasem konfiguracja bezpieczeństwa docelowej sieci uniemożliwia osiąganie celu przez testujące pakiety. Jednakże wtedy wciąż możemy przechwycić adresy kolejnych skoków wzdłuż ścieżki. Pamiętajmy, że w systemie Windows śledzenie trasy umożliwia polecenie tracert. 194

30 Przechwytywanie i interpretacja wyników śledzenia Aby prześledzić trasę z twojego komputera do cisco.com, wprowadza się następujące polecenie: C:\>tracert Poniżej przykładowe wyjście. 195

31 Przechwytywanie i interpretacja wyników śledzenia Kroki, jakie należy wykonać, aby zapisać wyjście programu, są takie same, jak w przypadku kopiowania wyjścia programu ping: Zaznacz tekst w oknie wiersza poleceń i wklej go do pliku tekstowego. Zebrane dane można dołączyć do danych pochodzących z programu ping, co powinno dać lepszy obraz wydajności sieci. Na przykład, jeśli szybkość komunikatów ping maleje w pewnym odcinku czasu, porównaj wyjście programu śledzenia dla tego samego okresu czasu. Kontrola czasów odpowiedzi na kolejnych urządzeniach na trasie powinna wskazać miejsce wydłużające czas. Opóźnienie to może być spowodowane zatorem na urządzeniu tworzącym wąskie gardło w sieci. Inny przypadek może wykazać, że ścieżka do celu zmienia się z czasem, ponieważ routery wybierają inną najlepszą ścieżkę do przekazania pakietów. Zmiany te mogą objawiać wzorce, które mogą okazać się użyteczne w planowaniu dużych transferów pomiędzy stronami. 196

32 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Jeśli istnieje odpowiedni schemat adresacji, identyfikacja adresów IP urządzeń w sieci powinna być prostym zadaniem. Jednakże identyfikacja adresów fizycznych (MAC) nie jest już taka oczywista. Potrzebny jest dostęp do wszystkich urządzeń i dostateczna ilość czasu, aby sprawdzić tę informację na każdym hoście. Ponieważ w większości przypadków nie jest to praktyczne rozwiązanie, istnieje alternatywny sposób pozwalający na identyfikację adresów MAC za pomocą polecenia arp. Polecenie arp zapewnia odwzorowanie adresów fizycznych na znane adresy IP. Polecenie arp wykonuje się z wiersza poleceń. Metoda ta polega na wysłaniu zapytania ARP. Urządzenie, które potrzebuje informacji, rozgłasza zapytanie ARP w sieci. Jedynie lokalne urządzenie, które zobaczy w zapytaniu swój adres IP, wysyła z powrotem odpowiedź ARP zawierającą parę IP-MAC. Aby wykonać polecenie arp z linii komend hosta, wprowadźmy: C:\host1>arp -a 197

33 Zbieranie informacji o węzłach w sieci 198

34 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Jak pokazano na rysunku, polecenie arp wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach, których dane znajdują się w tablicy ARP. Informacja obejmuje adres IP, adres fizyczny i typ adresowania (statyczne/dynamiczne). Tablica ARP hosta może zostać wyczyszczona za pomocą polecenia arp -d. Można to zrobić np. w sytuacji, kiedy chcemy ponownie wypełnić ją zaktualizowanymi informacjami. Uwaga: Tablica ARP zawiera jedynie informacje o urządzeniach, do których ostatnio był kierowany ruch. Aby mieć pewność, że tablica ARP będzie zawierała wpis dotyczący określonego hosta, należy uprzednio wysłać do niego ping. 199

35 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Ping do wielu urządzeń Inną metodą zbierania informacji o adresach MAC jest ping do wielu urządzeń (ang. ping sweep) wykonany na zakresie adresów IP. Jest to metoda skanowania, którą można uruchomić z linii komend lub przy użyciu narzędzi do administrowania siecią. Narzędzia te pozwalają określić zakres hostów. Za pomocą testu ping do wielu urządzeń dane mogą zostać zebrane na dwa sposoby. Po pierwsze, duża część narzędzi realizujących tę metodę, konstruuje tablicę hostów odpowiadających na ping. Tablica ta, często zawiera informacja o adresie IP i adresie MAC hosta. Tym samym otrzymujemy mapę aktywnych hostów w chwili skanowania. 200

36 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Ping do wielu urządzeń Każda próba wysłania ping sprawia, że wysyłane jest zapytanie ARP. To z kolei powoduje, że każdy z hostów wysyła odpowiedź i tym samym zapewnia, że tablica ARP jest aktualna. Jak pokazano wcześniej, polecenie arp wyświetla tablicę adresów MAC, ale teraz mamy pewność, że informacje w niej zawarte są aktualne. 201

37 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Połączenia przełącznika Jedną z metod zbierania informacji o węzłach sieci jest wyświetlenie odwzorowania hostów na interfejsy przełącznika. Odwzorowanie to można zobaczyć wydając na przełączniku polecenie show mac-address-table. Korzystając z linii komend przełącznika, wprowadź polecenie show z argumentem mac-address-table: Sw1-2950#show mac-address-table 202

38 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Tabela na rysunku przedstawia adresy MAC hostów przyłączonych do przełącznika. Informacje te, jak każde inne wyjście polecenia prezentowane w oknie komend, mogą być skopiowane i wklejone do pliku. Dla późniejszej łatwiejszej obróbki dane mogą być również wklejone do arkusza kalkulacyjnego. 203

39 Zbieranie informacji o węzłach w sieci Analiza danych z tabeli ujawnia, że interfejs Fa0/23 jest współdzielonym segmentem lub jest podłączony do innego przełącznika. Kilka adresów MAC reprezentuje wiele węzłów. Oznacza to, że ten port jest podłączony do innego pośredniczącego urządzenia, takiego jak koncentrator, bezprzewodowy punkt dostępowy lub inny przełącznik. 204

40 Koniec 205

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WRT-150/WRT-150A Router Bezprzewodowy xdsl 150Mbps V1.1_20110309 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 1:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń sieciowych (z alarmowaniem), mierzenia wydajności sieci i szybk iego diagnozowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Dogłębnie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), zdefiniowany w dokumentach RFC 2131 oraz 2132, zapewnia usługę, która dynamicznie konfiguruje

Bardziej szczegółowo

Packetyzer dla MS Windows

Packetyzer dla MS Windows Packetyzer dla MS Windows Paweł Wawrzyniak p.wawrzyniak@it-faq.pl 16 maja 2005 Ciekawa alternatywa dla sniffera Ethereal Packetyzer dla MS Windows Wśród darmowych rozwiązań ułatwiających sniffing w sieciach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Topologia sieci Cele nauczania Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc.

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Podręcznik użytkownika Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

iseries Poczta elektroniczna

iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo