Charakterystyka wolnych obszarów celnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka wolnych obszarów celnych"

Transkrypt

1 Paweł Zalewski Charakterystyka wolnych obszarów celnych Obecnie w Polsce funkcjonuje siedem wolnych obszarów celnych- w Gliwicach, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Okęcie, gminie Terespol, Gdańsku, w Szczecinie, w Świnoujściu oraz w Mszczonowie. Dotychczas nie dokonano prezentacji funkcjonujących woc-ów. Spróbuje przybliżyć Państwu poszczególne wolne obszary celne. Wolny Obszar Celny w Gdańsku Wolny Obszar Celny (WOC) w Porcie Gdańsk został otwarty w 1996 roku. Zarządzany jest przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Podstawowe zalety WOC to: - importowane towary można składować bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku przez nieograniczony czas, - na eksportowane towary sprzedawane na WOC nalicza się 0% stawkę podatku VAT, - możliwość prowadzenia atrakcyjnej działalności produkcyjnej, montażowej i uszlachetniającej. Strefa wolnocłowa pracuje non-stop. Odprawy celne, wspomagane przez system komputerowy, są dokonywane na bieżąco przez oddzielny oddziałek celny. Głównym operatorem jest Port Gdański Eksploatacja. Na terenie WOC działają: spedytorzy, liczne agencje celne, firmy kontrolne oraz wielu importerów. Dogodna lokalizacja transportowa stwarza szczególnie korzystne warunki dla prowadzenia wymiany handlowej. W roku 2001 na terenie WOC przeładowano ton towarów. Największą grupę stanowiły owoce ton, w tym banany ton. Ponadto na terenie WOC przeładowano sztuki samochodów. Dotychczasowe efekty funkcjonowania strefy wolnocłowej w porcie gdańskim spowodowały podjęcie starań celem rozszerzenia powierzchni Wolnego Obszaru Celnego o dalsze 22 ha. Na pozyskanym terenie przewiduje się świadczenie usług portowych dla takich ładunków, jak: wyroby hutnicze, drobnica konwencjonalna, dobra inwestycyjne i ładunki ciężkie oraz artykuły spożywcze wymagające niskich temperatur. W dniu 2 maja 2002 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 47 poz. 439 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany terenu Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku. Teren WOC zwiększony został do 56,2 ha. Przyłączone zostały Nabrzeże Oliwskie przystosowane do przeładunku drobnicy oraz Nabrzeże Szczecińskie specjalizujące się w przeładunkach kontenerów oraz drobnicy ciężkiej. Obszar 33,5 ha Długość nabrzeży m Magazyny kryte m 2 Pojemność magazynów t Place składowe m 2 Długość statku do 170 m Zanurzenie max. 8,5 m Drogi dojazdowe tak Tory i rampy kolejowe tak Budynki administracyjne tak Pełne uzbrojenie terenu tak Pływająca rampa ro-ro tak Baza do przeładunku owoców i warzyw tak Dźwigi od 3 do 16 t Wolny Obszar Celny w Gliwicach Wolny Obszar Celny w Gliwicach ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. stanowi własność Gminy Gliwice. Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym w Gliwicach jest Gmina Gliwice w imieniu której czynności zarządu i administracji pełni gminna jednostka budżetowa Zarząd Wolnym Obszarem Celnym Gliwice. Teren WOC w Gliwicach wraz z istniejącą bazą materialną portu śródlądowego w Gliwicach obejmuje powierzchnię 47,6 ha. Lokalizacja Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach Gliwice są 220 tysięcznym miastem położonym w województwie śląskim. Wchodzą w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, najbardziej rozwiniętego i uprzemysłowionego regionu Polski, liczącego ponad 5 mln. konsumentów. 18

2 Wolny Obszar Celny w Gliwicach leży w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Posiada bardzo dobre połączenie ze skrzyżowaniem autostrad A-4 (Zgorzelec - Przemyśl), A-1 i drogami krajowymi. W jego granicach funkcjonuje największy w Polsce port żeglugi śródlądowej z rozbudowaną bocznicą kolejową. Taka lokalizacja WOC w Gliwicach stwarza bardzo korzystne warunki do przewozu towaru transportem kombinowanym. Na terenie WOC w Gliwicach dokonuje się przeładunku materiałów budowlanych głównie kruszyw na potrzeby inwestycji realizowanych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Infrastruktura Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach 1. Magazyny kryte o powierzchni około m2, 2. Wiaty, place składowe o pojemności ponad t., 3. Terminal kontenerowy, terminal do rozładunku towarów masowych i wielkogabarytowych, 4. Optymalny dostęp do wszystkich środków transportu: a. parkingi samochodów TIR b. rozbudowana bocznica kolejowa, którą obsługuje stacja kolejowa PKP Port Gliwice c. port śródlądowy 5. Urządzenia przeładunkowe, wagi samochodowe i kolejowe, specjalistyczny osprzęt techniczny, 6. Miejska i wewnętrzna sieć telekomunikacyjna, 7. Budynki biurowe i socjalne, 8. Sieć dróg wewnętrznych, 9. Stacje transformatorowe o łącznej mocy kw. 10. Usługi Towarzyszące: a. Oddział Celny b. agencje celne c. firmy transportowe Możliwości rozwojowe Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach. Umiejscowienie w dynamicznie rozwijającym się kraju i regionie, Potencjał wykwalifikowanych pracowników, Wykwalifikowana kadra inżynierska i menedżerska (Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski i Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Wolne uzbrojone tereny (8 ha) przeznaczone pod inwestycje związane z obrotem towarowym z zagranicą; możliwość korzystnej dzierżawy terenu pod inwestycje czego przykładem jest budowa na terenie WOC w Gliwicach magazynu na produkty stalowe dla fabryki OPEL Polska przez inwestora zagranicznego. Zakres usług WOC w Gliwicach Wolny Obszar Celny w Gliwicach świadczy kompleksowe usługi logistyczne, kontynuuje wieloletnią działalność śródlądowego Portu Gliwice. Wykwalifikowana kadra i specjalistyczny sprzęt gwarantują wysoki poziom oferowanych usług w zakresie: składowania, przeładunków towarów drobnicowych i spaletyzowanych, towarów masowych i ponadgabarytowych, przewozów transportem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym, dostaw "do drzwi klienta", spedycji, obsługi kontenerów 20', 40' konfekcjonowania towarów, prowadzenia przedstawicielstw handlowych, organizacji dystrybucji towarów. Zarządzający WOC w Gliwicach Zarządzającym WOC w Gliwicach jest Zarząd Wolnym Obszarem Celnym Gliwice, który na podstawie Uchwały nr LXVII/686/94 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia r. (zm. Uchwała Nr XVI/367/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia r.) został utworzony z dniem r. Terenem działania ZWOC jest teren Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach przy ul. Portowej 28. Podstawowym zadaniem ZWOC jest zarządzanie w imieniu Gminy Gliwice, Wolnym Obszarem Celnym w Gliwicach na zasadach ustalonych dla funkcjonowania wolnych obszarów celnych. Zarząd Wolnym Obszarem Celnym Gliwice działa na podstawie statutu w oparciu o: Ustawę z dnia r - Kodeks Celny (Dz. U. Nr 23 poz. 117 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady ministrów z dnia r. w sprawie ustanowienia Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8 poz. 39); Regulamin funkcjonowania Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach; 19

3 Ustawę z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami); Ustawę z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz z późniejszymi zmianami); Ustawę z dnia r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami). Wolny Obszar Celny w Mszczonowie Jest jedyną tego rodzaju inwestycją w centralnej Polsce. Został on ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. Oficjalne otwarcie obszaru nastąpiło w maju 2001 r. Lokalizacja Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie Obszar oddalony jest od Warszawy o zaledwie 40 km i zlokalizowany przy skrzyżowaniu trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice z międzynarodową drogą TIR-owską wschód-zachód, jak również w bliskiej odległości do Centralnej Magistrali Kolejowej. Infrastruktura Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie Na infrastrukturą jaką dysponuje wolny obszar celny składa się: magazyny kryte o pow m kw. wiaty i place składowe urządzenia przeładunkowe wagi oraz inny specjalistyczny osprzęt techniczny obiekty magazynowo-produkcyjne, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i biurowe Wszystkie budynki w WOC wyposażone są w instalację elektryczną, ogrzewanie, kanalizację, instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe oraz system telekomunikacyjny. Teren WOC uzbrojony jest we wszystkie niezbędne instalacje i sieć infrastruktury technicznej. Jest ogrodzony i całodobowo strzeżony. Na terenie WOC-u znajduje się również Miejsce Wyznaczone. Możliwości rozwojowe Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie Obecnie Wolny Obszar Celny zajmuje powierzchnię m2. Poza tym administrator WOC posiada dalsze niezabudowane tereny o powierzchni ok m2, które stanowią rezerwę dla drugiego etapu rozwoju WOC. Na terenie tym planowane są kolejne hale magazynowe, produkcyjno-montażowe, pomieszczenia biurowe oraz socjalne. Poza powierzchnią rezerwowaną na zwiększenie WOC, powstanie kontenerowa baza przeładunkowa, centrum konsolidacji i spedycji masowych przewozów lotniczych, czynny całą dobę kompleks usługowo-handlowy, restauracja, hotel/motel i stacja benzynowa. Zakres usług WOC w Mszczonowie Wolny Obszar Celny w Mszczonowie oferuje szeroki pakiet usług związanych z logistyką, znacznie wykraczających poza standartowe usługi magazynowe. Oferuje usługi w zakresie przeładunków, składowania, konfekcjonowania towarów, oraz usług agencji celnej. Wolny Obszar Celny w Mszczonowie świadczy następujące usługi: przeładunki towarów drobnicowych i masowych składowanie towarów w magazynach i na placach składowych prowadzenie i kontrola dokumentacji celno-magazynowej doradztwo dla firm składających towary na terenie WOC usługi agencji celnej Wolny Obszar Celny w Mszczonowie oferuje partnerom możliwości prowadzenia wysoce opłacalnych transakcji handlowych, korzystania z licznych ulg i zwolnień w opłatach celnych i podatkowych, korzystne warunki dla produkcji i usług oraz znaczne ułatwienia w operacjach importowych i eksportowych. Wolny Obszar Celny w Mszczonowie (WOC), zarządzany przez Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o. Wolny obszar celny w Małaszewiczach Tradycje wolnego handlu w tym miejscu Polski sięgają XIX wieku. Po raz pierwszy w 1805 r. książę Adam Czartoryski zaproponował uczynienie z Terespola wolnego miasta handlowego w granicach Austrii, koncentrującego handel między Litwą a Bałtykiem. Projekt ten stał się nieaktualny po wojnie Napoleona z Austrią w r. kiedy upadła wymiana handlowa z Rosją. Do idei wolnego miasta handlowego Terespol powrócono w czasach Księstwa Warszawskiego. 20 czerwca 1810 r. Terespol uzyskał od króla saskiego Fryderyka Augusta przywilej statusu wolnego miasta na granicy z Rosją. Historyczną kontynuacją tej tradycji jest Wolny Obszar Celny Małaszewicze utworzony na powierzchni 166 ha. Lokalizacja Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Gmina Terespol położona jest w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego. W 26 sołectwach na powierzchni 114 km kw. mieszka osób (grudzień 1999). Jest gminą graniczną, rozciąga się z północy na południe w środkowym biegu Bugu - granicznej rzeki między Polską a Białorusią. Na terenie gminy przecinają się szlaki komunikacyjne: droga E-30 łącząca Lizbonę i Londyn z Moskwą 20

4 przez Paryż - Berlin - Warszawę - Mińsk oraz linia kolejowa E-20 z Paryża do Moskwy, tworzące europejski korytarz transportowy nr 2. Ruch graniczny odbywa się przez trzy przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy: - w Koroszczynie dla TIR-ów, - "Warszawski Most" (Terespol) dla samochodów osobowych i autobusów, - przejście kolejowe. Infrastruktura Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Znajduje się tu bocznica kolejowa (7,5 km toru "szerokiego" i "wąskiego") połączona ze szlakiem E-20, sieć wodociągowa doprowadzająca wodę z ujęcia o wysokiej wydajności i jakości, sieć energetyczna i kanalizacyjna, droga główna przystosowana do ruchu ciężkiego, rozwiązany jest problem łączności telefonicznej. Możliwości rozwojowe Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Aktualnie funkcjonuje I etap Wolnego Obszaru Celnego na terenie 15 ha. Do wydzierżawienia lub przejęcia w wieczyste użytkowanie, pozostało jeszcze ok. 60 ha. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie DRP Małaszewicze są jeszcze do nabycia inne tereny inwestycyjne. Zakres usług WOC w Małaszewiczach Na terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na podstawie właściwych przepisów, tj. działalność przemysłowa, usługowa lub handlowa, z wyłączeniem handlu detalicznego. Inwestorom stworzono niezbędne do tego warunki. Na terenie Wolnego Obszaru Celnego działają Zakłady Mięsne "Dolina Łąk", oraz terminal przeładunkowy gazu polsko- holenderska firma "Gaspol". Swoje działki mają tu ponadto Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A., Strefa Wolnocłowa Sp. z o.o., Podlaska Agencja Spedycyjna Sp. z o.o., P.K.P. oraz Wschodni W.O.C. Małaszewicze S.A. Łącznie w wieczyste użytkowanie przekazano 92 ha W.O.C. W przypadku wytworzenia, przerobienia, uszlachetnienia bądź konfekcjonowania towarów na terenie WOC stosowane są ulgi inwestycyjne. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, od budynków i budowli. Wynosi ono 50% stawki. Podmioty, które zainwestują na terenie WOC minimum równowartość 2,5 mln dolarów uzyskują zwolnienie na okres 3 lat. Wolny obszar celny w Szczecinie Wolny Obszar Celny w Szczecinie został ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 (Dz. U. Nr 94, poz. 447). Na jego terenie działa spółka z o.o. Drobnica Port-Szczecin, która jest operatorem woc. Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym w Szczecinie jest Zarząd Morskiego Portu Szczecin- Świnoujście S.A. Dla nadzoru działalności Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie Zarządzający powołał Biuro Wolnego Obszaru Celnego umiejscowione w strukturze organizacyjnej Pionu Marketingu i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A. Do zakresu uprawnień i obowiązków Biura należy: - nadzór nad zgodnością działalności podmiotów gospodarczych z udzielonym zezwoleniem na działalność w WOC, regulaminem, zawartymi umowami, - negocjowanie umów o dzierżawy i usługi, - wydawanie stałych i jednorazowych przepustek na wejście do WOC. Lokalizacja Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie - Zlokalizowany jest w drobnicowym rejonie portu Szczecin. Infrastruktura Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie Na terenie WOC (Nabrzeże Rosyjskie) znajdują się następujące obiekty i urządzenia: m długości, 7,5 m głębokości, 3-tonowe żurawie stacjonarne, wielokondygnacyjny magazyn o powierzchni użytkowej m 2 usytuowany wzdłuż nabrzeża, place składowe o powierzchni ok m 2. Możliwości rozwojowe Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie Z uwagi na rosnące zainteresowanie firm pragnących zainwestować na terenie WOC, w lipcu 2000 zapadła decyzja o powiększeniu obszaru z 4,5 ha do 19,4 ha. Proces ten przebiega etapami w zależności od liczby potencjalnych inwestorów. Obszar zwiększa się wraz z rozbudowaniem magazynów, placów składowych i budynków biurowych. Zakres usług WOC w Szczecinie Przedmiotem działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym jest: - działalność usługowa na rzecz ładunków (m. in. za wyładunek ze statków i innych środków transportu; składowanie w magazynach i na placach składowych, konfekcjonowanie towarów), - działalność usługowa na rzecz statków i innych środków transportu związana z ich wejściem do i wyjściem z portu, - działalność usługowa na rzecz osób przebywających w Wolnym Obszarze Celnym, głównie o charakterze socjalno-bytowym, - działalność usługowa na rzecz towarów, 21

5 - działalność usługowa o charakterze doradztwa prawnego, ekonomicznego, spedycyjnego, maklerskiego, ubezpieczeniowego i innego, - działalność przemysłowa i handlowa. Wolny obszar celny w Świnoujściu W Świnoujściu funkcjonuje jedyny prywatny port w Polsce. Jego właścicielem jest spółka Przedsiębiorstwo Portowe "Odraport", powstała osiem lat temu, w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" na bazie jej części portowej i lądowej. Większościowe udziały (74,5 proc.) posiada spółka "Odra Holding" SA, będąca członkiem norweskiej grupy kapitałowej Odra Industries ASA. PPD i UR "Odra" posiada 17,7 proc. udziałów, zaś miasto Świnoujście 7,8 proc. "Odraport" jest administratorem Wolnego Obszaru Celnego w Świnoujściu utworzonego w 1994 r. Lokalizacja Wolnego Obszaru Celnego w Świnoujściu Odraport" dysponuje obszarem 47 hektarów położonych wokół dwóch basenów portowych, których długość nabrzeży wynosi łącznie 2200 m. Baseny portowe spółki połączone są śródlądową drogą wodną z Berlinem. Szlak ten jest w stanie obsługiwać barki o nośności do 800 t. Blisko stąd także do międzynarodowej drogi nr 3 - zaledwie 400 m - łączącej Skandynawię z południem Europy oraz do nowoczesnego terminalu promowego, obsługującego regularne połączenia z Ystad, Kopenhagą czy Malmö -300 m w linii prostej. Infrastruktura Wolnego Obszaru Celnego w Świnoujściu Na terenie "Odraportu" znajdują się place składowe o łącznej powierzchni 8200 m kw. wraz z 32 obiektami budowlanymi (w tym magazyny) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej prawie 65 tys. m kw. Własna bocznica kolejowa o długości 8736 m, wraz z torami biegnącymi wzdłuż nabrzeży, może jednorazowo obsłużyć 50 wagonów czteroosiowych. Bocznica jest połączona ze stacją towarową Świnoujście, której możliwości sięgają 10 mln t ładunków rocznie. Możliwości rozwojowe Wolnego Obszaru Celnego w Świnoujściu Cały, rozległy teren firmy objęty jest jednolitym i w pełni rozwiniętym systemem infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności portowej i produkcyjnej. Firma dysponuje ponadto trzema chłodniami. Chłodnia nr 2 o powierzchni 4000 m kw. i pojemności składowania 10 tys. ton, przeznaczona jest do składowania towarów (ryby, mięso) w niskich temperaturach, do -27 C. Najnowsza (nr 3), oddana do eksploatacji zaledwie rok temu, to nowoczesna, uniwersalna, trzykomorowa chłodnia o pojemności 13 tys. ton, w której składować można zarówno mięso i ryby, a także owoce i warzywa. Powołane ma zostać do życia centrum dystrybucyjne ryb pelagicznych (śledzi, makreli) sprowadzanych do Polski w ogromnych ilościach z Norwegii. Dodatkowo mają miejsce szerokie zainteresowanie przedsięwzięciem związanym z obsługą ładunków w systemie Ro-Ro. 22

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku Data i miejsce publikacji: Szczecin, 01 września 2014 roku Spis treści 1. Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics...

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014 Szczecin, marzec 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA OT LOGISTICS... 5 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu DZiałki inwestycyjne Szczecin - miasto sukcesu Szczecin twoje miejsce dla biznesu Duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, znaczny potencjał wykształconych wysoko wykwalifikowanych pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 Podsumowanie W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 (+2,2%). Wzrost zanotowano

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2012 rok

Raport roczny za 2012 rok ATC CARGO S.A. Raport roczny za 2012 rok 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku 78 S t r o n a SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Biuro Strategii i Rozwoju Portów Kwiecień, 2015

Bardziej szczegółowo

Centra logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Centra logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Centra logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Definicja i funkcje centrów logistycznych 2. Klasyfikacja centrów logistycznych 3. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Istota i definicja centrów logistycznych

Istota i definicja centrów logistycznych Rozwój centrów logistycznych w Polsce Pojęcie centrów logistycznych w ostatnich kilku latach stało się w Polsce bardzo popularne i jest coraz powszechniej używane. Można stwierdzić, że jest ono nawet nadużywane,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 dr Anna Kaczmarek Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 Początki działalności gospodarczej lub rozbudowa już istniejącej wymaga sporych nakładów finansowych. Wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM

Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza.

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. METROPOLITALNE forum norda NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. Jego największym ośrodkiem jest Gdynia, a wraz z nią - jej sąsiedzi

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A. W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną

Bardziej szczegółowo