PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU"

Transkrypt

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540idn ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

2 Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w podręczniku... iii Oznaczenia stosowane w tym podręczniku...iv 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Informacje o Podręczniku obsługi Informacje prawne FCC PART 68 REQUIREMENTS WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA IMPORTANTES MESURES DE SECURITE CANADIAN IC REQUIREMENTS CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Deklaracja zgodności sieciowej Informacja o znakach towarowych Przed użyciem faksu Nazwy i funkcje części Urządzenie Panel operacyjny Panel dotykowy Klawisze Enter oraz Quick No. Search Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Elementy konfiguracji faksu Procedura konfiguracji faksu Ustawianie daty i godziny Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) Wysyłanie faksów Podstawowa procedura transmisji Sprawdzanie stanu wysyłania Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa Anulowanie transmisji Stosowanie funkcji ponownego wybierania Metody wprowadzania miejsca docelowego Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych Wybieranie odbiorców z książki adresowej Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Stosowanie klawisza szybkiego wybierania Rozsyłanie Logowanie/Wylogowywanie Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań i

3 4 Odbiór faksów Automatyczny odbiór faksów Metoda odbioru Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru Przepływ odbioru Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) Odbiór ręczny Przepływ odbioru Funkcje odbioru faksów Ustawienia odbioru faksów Druk dwustronny Druk 2 w Druk. ciągłe Data/godzina odbioru Rodzaj nośnika wydruku Korzystanie z przydatnych funkcji faksu Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego Automatyczne włączanie faksu lub telefonu Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki Odbiór DRD (dostępny tylko w wersjach calowych) Wysyłanie ręczne Odbiór ręczny Funkcja zdalnego przełączania Rozwiązywanie problemów Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru Reagowanie na miganie wskaźnika Attention Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania Komunikaty Lista kodów błędów Rozwiązywanie problemów Dodatek Sposób wpisywania znaków Ekrany wpisywania Dane techniczne Mapa menu Indeks...Indeks-1 ii

4 Wstęp Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w pobliżu faksu, aby mieć do niego łatwy dostęp. Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku) Rozdziały w podręczniku Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały. Rozdział 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Spis treści W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia oraz informacje o znakach towarowych. 2 Przed użyciem faksu Zawiera nazwy części urządzenia i kreatora szybkiej konfiguracji. 3 Wysyłanie faksów Zawiera opis ogólnych metod wysyłania faksów i funkcji przesyłania. 4 Odbiór faksów Zawiera opis ogólnych metod odbierania faksów i funkcji odbierania. 5 Korzystanie z przydatnych funkcji faksu Zawiera opis przydatnych funkcji faksu, takich jak przechowywanie faksów otrzymanych w skrzynce dokumentów w pamięci, przekazywanie faksów otrzymanych i odpytywanie (funkcja umożliwiająca odbiorcy wykonywanie połączeń i inicjowanie odbioru faksu). 6 Rozwiązywanie problemów Zawiera instrukcje dotyczące reagowania na wyświetlane błędy i rozwiązywania problemów. 7 Dodatek Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne faksu. iii

5 Oznaczenia stosowane w tym podręczniku W poniższym przykładzie użyto programu Adobe Reader X. Kliknij pozycję spisu treści, aby przeskoczyć do odpowiedniej strony podręcznika. Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony. WAŻNE Oznacza wymogi i ograniczenia dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapobiegania uszkodzeniom urządzenia lub mienia. Oznacza dodatkowe omówienie i informacje dotyczące wykonywanych operacji. Patrz Kliknij podkreślony tekst, aby przeskoczyć do odpowiedniej strony. Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli ani spis treści, ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader. Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami. Oznaczenie Opis Przykład [Pogrubienie] [Zwykła czcionka] Zwykły Oznacza klawisze na panelu operacyjnym i przyciski na ekranie komputera. Oznacza przyciski na panelu dotykowym. Oznacza komunikat lub ustawienie wyświetlane na panelu dotykowym lub ekranie komputera. Naciśnij klawisz [Start]. Kliknij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony komunikat Gotowa do kopiowania. Można wybrać z menu Rozmiar wydruku. iv

6 Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób: Rzeczywista procedura Procedura opisana w tym podręczniku Naciśnij klawisz [System Menu]. Naciśnij przycisk [ ] Naciśnij przycisk [Ustawienia wspólne]. Naciśnij przycisk [Dźwięk] Naciśnij klawisz [System Menu], [ następnie [Dźwięk]. ], [Ustawienia wspólne], a Dotykane przyciski na panelu dotykowym są oznaczone czerwonym konturem. Menu systemowe/licznik. Menu systemu 10:10 Kreator szybkiej konfiguracji J zyk Raport 1/5 Naciśnij przyciski [ ] lub [ ], aby przewijać stronę w górę lub w dół. Licznik Zamknij Procedury, które składają się z szeregu czynności obejmujących panel operacyjny lub panel dotykowy, są ponumerowane w sposób przedstawiony poniżej. Gotowa do wys ania. FAKS Na wide kach a cuch Bezpo redn. 10:10 M.docel: Sprawd 2 Gotowa do wys ania. Funkcje Tryb cichy Wy. 10:10 Przywo aj Dod.doc. Rozmiar orygina u Orientacja orygina u A4 Górny brzeg na górze 1/4 Ks. adresowa Zewn. ks. adres. Kl.szybkiego dost. Dupleks 1-str. Funkcje 1 Ulubione Zamknij Dod/Edyt Skrót v

7 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Informacje o Podręczniku obsługi Informacje prawne FCC PART 68 REQUIREMENTS WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA IMPORTANTES MESURES DE SECURITE CANADIAN IC REQUIREMENTS CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Deklaracja zgodności sieciowej Informacja o znakach towarowych

8 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. UWAGA: Oznacza, ze nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Symbole Symbol wskazuje, że dana część zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podano określony rodzaj uwagi.... [Ostrzeżenie ogólne]... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze] Symbol wskazuje, że dana część zawiera informacje o czynnościach zabronionych. Rodzaje zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]... [Demontaż zabroniony] Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są określone wewnątrz symbolu.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem] Jeśli ostrzeżenia w niniejszym podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeśli brakuje podręcznika, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu w sprawie wymiany podręcznika. Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 1-2

9 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Informacje o Podręczniku obsługi Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi. Podczas obsługi należy korzystać z podręcznika obsługi urządzenia w celu uzyskania informacji na tematy wymienione poniżej. Otoczenie Ostrzeżenia dotyczące obsługi Ładowanie papieru Wymiana pojemnika z tonerem Wymiana pojemnika na zużyty toner Czyszczenie Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty o błędach Usuwanie zaciętego papieru Informacje prawne PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCH DOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK, NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, SPOWODOWANYCH NIEWYKORZYSTANIEM MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB NAGRANYCH W ZWIĄZKU Z TYM WIADOMOŚCI. FCC PART 68 REQUIREMENTS 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company. 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C. 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. 1-3

10 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information: KYOCERA Document Solutions America, Inc. 225 Sand Road, Fairfield, New Jersey , USA Phone: Fax: If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer. 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see Nazwa FAKSU lok. na stronie 2-7, Lokalny nr FAKSU na stronie 2-7, TTI na stronie 2-7 and Ustawianie daty i godziny na stronie 2-9.) WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania sprzętu telefonicznego należy zawsze zachować środki ostrożności, w celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, uszkodzenia ciała, włączając poniższe: UWAGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy używać jedynie przewodu telefonicznego nr.26 AWG lub większego zgodnego z UL, lub certyfikowanego CSA. 1 Urządzenia nie należy stosować w pobliżu wody, np. wanny lub umywalki, zlewozmywaka lub zlewu gospodarczego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. 2 Należy unikać używania telefonu (poza bezprzewodowym) podczas burzy z piorunami. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. 3 Nie należy zgłaszać wycieku gazu, korzystając z telefonu w pobliżu źródła wycieku. 4 Należy stosować wyłącznie przewód zasilania i akumulatory określone w niniejszym podręczniku. Nie należy umieszczać akumulatorów w ogniu, ponieważ mogą eksplodować. Należy sprawdzić przepisy lokalne dotyczące instrukcji usuwania takich elementów. NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 1-4

11 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles. CONSERVER CES INSTRUCTIONS CANADIAN IC REQUIREMENTS "This product meets the applicable Industry Canada technical specifications" "The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five." The REN (CANADA) of this product is 0.4. CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE "Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d Industrie Canada." "L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5." Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4. Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC i 2009/125/EC Deklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z następującymi specyfikacjami: Ograniczenia i metody pomiaru parametrów odporności sprzętu informatycznego Ograniczenia i metody pomiaru zakłóceń radiowych emitowanych przez sprzęt informatyczny Ograniczenia emisji zakłóceń harmonicznych dla prądu o natężeniu 16 A na fazę Ograniczenia wahań napięcia i migotanie w urządzeniach zasilanych niskim napięciem o natężeniu nominalnym równym 16 A Bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu informatycznego, w tym sprzętu elektrycznego Urządzenie końcowe (TE); Wymagania przyłączeniowe dotyczące zatwierdzania na obszarze Europy podłączania urządzeń końcowych do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (z wyłączeniem urządzeń końcowych wspomagających usługi telefonii głosowej), w których adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione, wykorzystuje wybieranie dwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF). EN55024 EN55022 Class B EN EN EN TBR

12 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Niniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm: TBR21 DE 05R00 Narodowa norma AN dla Niemiec AN 01R00 Norma AN dla Portugalii DE 08R00 Narodowa norma AN dla Niemiec AN 02R01 Norma AN dla Szwajcarii i Norwegii AN 05R01 Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Norwegii AN 06R00 Norma AN dla Niemiec, Grecji i Portugalii AN 07R01 Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Norwegii DE 09R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 12R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 14R00 Narodowa norma AN dla Niemiec ES 01R01 Narodowa norma AN dla Hiszpanii AN 09R00 Norma AN dla Niemiec GR 01R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 10R00 Norma AN dla Niemiec GR 03R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 11R00 Norma AN dla Portugalii GR 04R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 12R00 AN dla Hiszpanii NO 01R00 Narodowa norma AN dla Norwegii AN 16R00 Uwaga ogólna NO 02R00 Narodowa norma AN dla Norwegii DE 03R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 04R00 Narodowa norma AN dla Niemiec P 03R00 Narodowa norma AN dla Portugalii P 08R00 Narodowa norma AN dla Portugalii Deklaracja zgodności sieciowej Producent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciach telefonicznych w następujących krajach: Austria Francja Liechtenstein Słowacja Belgia Niemcy Litwa Słowenia Bułgaria Grecja Luksemburg Hiszpania Cypr Węgry Malta Szwecja Czechy Islandia Norwegia Szwajcaria Dania Irlandia Polska Holandia Estonia Włochy Portugalia Wielka Brytania Finlandia Łotwa Rumunia 1-6

13 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Informacja o znakach towarowych Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków i. 1-7

14 2 Przed użyciem faksu Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów: Nazwy i funkcje części Urządzenie Panel operacyjny Panel dotykowy Klawisze Enter oraz Quick No. Search Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Elementy konfiguracji faksu Procedura konfiguracji faksu Ustawianie daty i godziny Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)

15 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Nazwy i funkcje części Urządzenie W niniejszym rozdziale opisano nazwy części używanych podczas wykorzystywania urządzenia jako faksu. Aby uzyskać informacje dotyczące części związanych z funkcjami niedotyczącymi faksu, patrz Podręcznik obsługi Panel operacyjny Ten panel służy do obsługi faksu. 2 Włącznik zasilania Ustawić włącznik w pozycji włączonej podczas wykonywania operacji faksowania lub kserowania. Panel dotykowy zostanie podświetlony. 3 Złącze LINE Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy linii telefonicznej. 4 Złącze TEL Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy, jeśli używany jest aparat telefoniczny. WAŻNE Automatyczne odbieranie faksów, gdy włącznik zasilania jest wyłączony, nie jest możliwe. 2-2

16 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Procesor dokumentów Górna pokrywa Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału w module przetwarzania dokumentów. 6 Prowadnica szerokości oryginałów Należy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału. 7 Płyta oryginałów Na tej płycie należy układać oryginały. 8 Płyta wydawania oryginałów Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały. 9 Uchwyt do otwierania pokrywy Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lub zamykania modułu przetwarzania dokumentów. 2-3

17 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Panel operacyjny Wyświetla ekran główny. Wyświetla ekran Status/ Job Cancel zadania. Wyświetla ekran Copy. Wyświetla ekran wysyłania. Można zmienić go na ekran Address Book. Wyświetla ekran FAX. Wybierz funkcj. Pocz tek Admin 10:10 Wyloguj Kopiowania Wy lij FAKS Skrzynka niestandardowa Skrzynka zada Pami wymienna Skrz. adr. pom. Skrzynka odpytywania Stan/ Anul. zadania Informacje o urz dzeniu J zyk Menu systemu Ulubione Panel dotykowy Wyświetla przyciski konfiguracji ustawień urządzenia. Miga podczas drukowania i wysyłania/odbioru. Miga, gdy urządzenie korzysta z pamięci własnej, pamięci faksu lub pamięci USB (element ogólnego przeznaczenia). Świeci lub miga po wystąpieniu błędu i zatrzymaniu zadania. Wyświetla ekran System Menu/Counter. Klawisze numeryczne. Wprowadza cyfry i symbole. Uwierzytelnia przełączenie użytkownika i wyłącza operacje bieżącego użytkownika (tj. wylogowywanie). Kasuje wprowadzone cyfry i znaki. Określa zarejestrowane informacje, takie jak numery adresów, identyfikatory użytkowników i numery programów. Finalizuje dane wprowadzone z klawiatury numerycznej oraz szczegóły podczas wprowadzania ustawień funkcji. Działa w powiązaniu z przyciskiem ekranowym [OK]. Wprowadza urządzenie w tryb uśpienia. Wybudza z uśpienia, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Przywraca domyślny stan ustawień. Anuluje lub wstrzymuje wykonywanie zadania. Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz przetwarzanie dla wprowadzania ustawień operacji. 2-4

18 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Panel dotykowy Ekran startowy Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu. Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie startowym, a także tła tego ekranu. Informacje na temat edycji ekranu startowego można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia Podręcznik obsługi Wybierz funkcj. Pocz tek Kopiowania Wy lij Admin FAKS Skrzynka niestandardowa 10:10 Wyloguj Stan/ Anul. zadania Skrzynka zada Informacje o urz dzeniu Pami wymienna J zyk Skrz. adr. pom. Menu systemu Skrzynka odpytywania Ulubione * Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji i ustawień opcji. Nr Pozycja Opis 1 Komunikat Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia. 2 Nazwa logowania Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika. Naciśnięcie nazwy logowania użytkownika spowoduje wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku. 3 [Wyloguj] Wylogowywuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika. 4 Pulpit Wyświetla do 40 ikon funkcyjnych funkcji zarejestrowanych w programie. Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu. 5 Przyciski przełączania ekranu Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu. Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając palec na bok (przesuwanie). Wybierz funkcj. Pocz tek Admin 10:10 Wyloguj FAKS Skrzynka niestandardowa Kopiowania Wy lij Skrz. adr. pom. Skrzynka odpytywania Skrzynka zada Pami wymienna Stan/ Anul. zadania 2 Informacje o urz dzeniu J zyk Menu Ulubione systemu Pasek zadań Wyświetla do 5 ikon zadań. 2-5

19 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Obsługa panelu dotykowego Wyświetla stan urządzenia, a także niezbędne komunikaty obsługowe. Gotowa do wys ania. FAKS Na wide kach a cuch Bezpo redn. 10:10 M.docel: Sprawd Wyświetla datę i godzinę oraz liczbę miejsc docelowych. Wprowadza miejsca docelowe. Przywo aj Dod.doc. Ks. adresowa Zewn. ks. adres. Kl.szybkiego dost. Konfiguruje ustawienia funkcji. Funkcje Skrót 1 Skrót 2 Ulubione Wyświetla skróty. Wyświetla stan urządzenia, a także niezbędne komunikaty obsługowe. Gotowa do wys ania. Funkcje Tryb cichy Wy. 10:10 Wyświetla dostępne funkcje i ustawienia. Rozmiar orygina u Orientacja orygina u Dupleks A4 Górny brzeg na górze 1-str. 1/4 Przewija w górę i w dół listę wartości, która nie mieści się cała na jednym ekranie. Zamknij Dod/Edyt Skrót Zapisuje funkcje jako skróty. Klawisze Enter oraz Quick No. Search W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No. Search]. Stosowanie klawisza [Enter] ( ) Klawisz [Enter] pełni tę samą funkcję, co klawisz z oznaczeniem Enter ( ), jak na przykład klawisz [OK ] i [Zamknij ]. Menu systemowe/licznik. Data/czas - Godzina 10:10 Godzina Minuta Sekunda : : : Anuluj < Wstecz OK Stosowanie klawisza [Quick No. Search] ( ) Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania. Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz Stosowanie klawisza szybkiego wybierania na stronie Wprowadzanie num. klawisza szybkiego 10:10 ( ) Anuluj OK 2-6

20 Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) W trybie szybkiej konfiguracji można użyć kreatora do skonfigurowania poniższych ustawień. Pamiętaj, aby ukończyć dokonywanie ustawień przez rozpoczęciem korzystania z systemu faksu. Elementy konfiguracji faksu Krok Element ustawień Opis Strona 1. Wybieranie/tryb odbioru Tryb wybierania Wybór trybu wybierania zgodnie z rodzajem linii. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Tryb odbioru Wybór trybu odbioru. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 2. Inf. o lok. FAKSIE Nazwa FAKSU lok. Zapisywanie nazwy faksu lokalnego drukowanej na faksie odbiorcy. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Lokalny nr FAKSU Zapisywanie numeru faksu lokalnego drukowanego na faksie odbiorcy. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Lok. iden. FAKSU Wprowadzenie identyfikatora faksu lokalnego. Identyfikator ten niekiedy ogranicza podmioty, z którymi można się komunikować. Należy wprowadzić czterocyfrowy identyfikator FAKSU lokalnego. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) TTI Wybór, czy na faksie odbiorcy ma zostać wydrukowana informacja o faksie lokalnym. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 3. Głośność Głośność głośnika Ustawienie głośności po naciśnięciu klawisza [On Hook]. Głośność głośnika: Poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia za pomocą klawisza [On Hook]. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Głośność monitora Koniec zadania Ustawienie głośności monitora. Głośność wyświetlacza: Poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia bez użycia klawisza [On Hook], na przykład podczas transmisji do pamięci. Emituje dźwięk przy prawidłowym zakończeniu zadania drukowania. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 4. Dzwonki Normalny Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed odebraniem połączenia. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Automatyczna sekretarka Przełącz. FAKS/TEL Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed włączeniem automatycznej sekretarki. Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed przełączeniem w tryb FAKSU i telefonu. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 5. Wyb. ponowne Liczba ponowień Ustawia liczbę wybrań ponownych. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 2-7

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi faksu

Instrukcja obsługi faksu Instrukcja obsługi faksu Polski Konfigurowanie faksu Wprowadzenie do programu FAX Utility (tylko system Windows)... 3 Informacje dotyczące zasilania... 3 Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi faksu

Instrukcja obsługi faksu Instrukcja obsługi faksu Polski Konfigurowanie faksu Wprowadzenie do programu FAX Utility (tylko system Windows)... 3 Informacje dotyczące zasilania... 3 Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi

Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo