PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU"

Transkrypt

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540idn ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

2 Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w podręczniku... iii Oznaczenia stosowane w tym podręczniku...iv 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Informacje o Podręczniku obsługi Informacje prawne FCC PART 68 REQUIREMENTS WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA IMPORTANTES MESURES DE SECURITE CANADIAN IC REQUIREMENTS CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Deklaracja zgodności sieciowej Informacja o znakach towarowych Przed użyciem faksu Nazwy i funkcje części Urządzenie Panel operacyjny Panel dotykowy Klawisze Enter oraz Quick No. Search Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Elementy konfiguracji faksu Procedura konfiguracji faksu Ustawianie daty i godziny Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) Wysyłanie faksów Podstawowa procedura transmisji Sprawdzanie stanu wysyłania Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa Anulowanie transmisji Stosowanie funkcji ponownego wybierania Metody wprowadzania miejsca docelowego Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych Wybieranie odbiorców z książki adresowej Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Stosowanie klawisza szybkiego wybierania Rozsyłanie Logowanie/Wylogowywanie Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań i

3 4 Odbiór faksów Automatyczny odbiór faksów Metoda odbioru Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru Przepływ odbioru Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) Odbiór ręczny Przepływ odbioru Funkcje odbioru faksów Ustawienia odbioru faksów Druk dwustronny Druk 2 w Druk. ciągłe Data/godzina odbioru Rodzaj nośnika wydruku Korzystanie z przydatnych funkcji faksu Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego Automatyczne włączanie faksu lub telefonu Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki Odbiór DRD (dostępny tylko w wersjach calowych) Wysyłanie ręczne Odbiór ręczny Funkcja zdalnego przełączania Rozwiązywanie problemów Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru Reagowanie na miganie wskaźnika Attention Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania Komunikaty Lista kodów błędów Rozwiązywanie problemów Dodatek Sposób wpisywania znaków Ekrany wpisywania Dane techniczne Mapa menu Indeks...Indeks-1 ii

4 Wstęp Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w pobliżu faksu, aby mieć do niego łatwy dostęp. Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku) Rozdziały w podręczniku Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały. Rozdział 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Spis treści W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia oraz informacje o znakach towarowych. 2 Przed użyciem faksu Zawiera nazwy części urządzenia i kreatora szybkiej konfiguracji. 3 Wysyłanie faksów Zawiera opis ogólnych metod wysyłania faksów i funkcji przesyłania. 4 Odbiór faksów Zawiera opis ogólnych metod odbierania faksów i funkcji odbierania. 5 Korzystanie z przydatnych funkcji faksu Zawiera opis przydatnych funkcji faksu, takich jak przechowywanie faksów otrzymanych w skrzynce dokumentów w pamięci, przekazywanie faksów otrzymanych i odpytywanie (funkcja umożliwiająca odbiorcy wykonywanie połączeń i inicjowanie odbioru faksu). 6 Rozwiązywanie problemów Zawiera instrukcje dotyczące reagowania na wyświetlane błędy i rozwiązywania problemów. 7 Dodatek Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne faksu. iii

5 Oznaczenia stosowane w tym podręczniku W poniższym przykładzie użyto programu Adobe Reader X. Kliknij pozycję spisu treści, aby przeskoczyć do odpowiedniej strony podręcznika. Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony. WAŻNE Oznacza wymogi i ograniczenia dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapobiegania uszkodzeniom urządzenia lub mienia. Oznacza dodatkowe omówienie i informacje dotyczące wykonywanych operacji. Patrz Kliknij podkreślony tekst, aby przeskoczyć do odpowiedniej strony. Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli ani spis treści, ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader. Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami. Oznaczenie Opis Przykład [Pogrubienie] [Zwykła czcionka] Zwykły Oznacza klawisze na panelu operacyjnym i przyciski na ekranie komputera. Oznacza przyciski na panelu dotykowym. Oznacza komunikat lub ustawienie wyświetlane na panelu dotykowym lub ekranie komputera. Naciśnij klawisz [Start]. Kliknij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony komunikat Gotowa do kopiowania. Można wybrać z menu Rozmiar wydruku. iv

6 Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób: Rzeczywista procedura Procedura opisana w tym podręczniku Naciśnij klawisz [System Menu]. Naciśnij przycisk [ ] Naciśnij przycisk [Ustawienia wspólne]. Naciśnij przycisk [Dźwięk] Naciśnij klawisz [System Menu], [ następnie [Dźwięk]. ], [Ustawienia wspólne], a Dotykane przyciski na panelu dotykowym są oznaczone czerwonym konturem. Menu systemowe/licznik. Menu systemu 10:10 Kreator szybkiej konfiguracji J zyk Raport 1/5 Naciśnij przyciski [ ] lub [ ], aby przewijać stronę w górę lub w dół. Licznik Zamknij Procedury, które składają się z szeregu czynności obejmujących panel operacyjny lub panel dotykowy, są ponumerowane w sposób przedstawiony poniżej. Gotowa do wys ania. FAKS Na wide kach a cuch Bezpo redn. 10:10 M.docel: Sprawd 2 Gotowa do wys ania. Funkcje Tryb cichy Wy. 10:10 Przywo aj Dod.doc. Rozmiar orygina u Orientacja orygina u A4 Górny brzeg na górze 1/4 Ks. adresowa Zewn. ks. adres. Kl.szybkiego dost. Dupleks 1-str. Funkcje 1 Ulubione Zamknij Dod/Edyt Skrót v

7 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Informacje o Podręczniku obsługi Informacje prawne FCC PART 68 REQUIREMENTS WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA IMPORTANTES MESURES DE SECURITE CANADIAN IC REQUIREMENTS CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Deklaracja zgodności sieciowej Informacja o znakach towarowych

8 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Powiadomienie Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. UWAGA: Oznacza, ze nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Symbole Symbol wskazuje, że dana część zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podano określony rodzaj uwagi.... [Ostrzeżenie ogólne]... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze] Symbol wskazuje, że dana część zawiera informacje o czynnościach zabronionych. Rodzaje zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]... [Demontaż zabroniony] Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są określone wewnątrz symbolu.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem] Jeśli ostrzeżenia w niniejszym podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeśli brakuje podręcznika, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu w sprawie wymiany podręcznika. Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 1-2

9 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Informacje o Podręczniku obsługi Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi. Podczas obsługi należy korzystać z podręcznika obsługi urządzenia w celu uzyskania informacji na tematy wymienione poniżej. Otoczenie Ostrzeżenia dotyczące obsługi Ładowanie papieru Wymiana pojemnika z tonerem Wymiana pojemnika na zużyty toner Czyszczenie Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty o błędach Usuwanie zaciętego papieru Informacje prawne PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCH DOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK, NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, SPOWODOWANYCH NIEWYKORZYSTANIEM MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB NAGRANYCH W ZWIĄZKU Z TYM WIADOMOŚCI. FCC PART 68 REQUIREMENTS 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company. 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C. 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. 1-3

10 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information: KYOCERA Document Solutions America, Inc. 225 Sand Road, Fairfield, New Jersey , USA Phone: Fax: If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer. 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see Nazwa FAKSU lok. na stronie 2-7, Lokalny nr FAKSU na stronie 2-7, TTI na stronie 2-7 and Ustawianie daty i godziny na stronie 2-9.) WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania sprzętu telefonicznego należy zawsze zachować środki ostrożności, w celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, uszkodzenia ciała, włączając poniższe: UWAGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy używać jedynie przewodu telefonicznego nr.26 AWG lub większego zgodnego z UL, lub certyfikowanego CSA. 1 Urządzenia nie należy stosować w pobliżu wody, np. wanny lub umywalki, zlewozmywaka lub zlewu gospodarczego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. 2 Należy unikać używania telefonu (poza bezprzewodowym) podczas burzy z piorunami. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. 3 Nie należy zgłaszać wycieku gazu, korzystając z telefonu w pobliżu źródła wycieku. 4 Należy stosować wyłącznie przewód zasilania i akumulatory określone w niniejszym podręczniku. Nie należy umieszczać akumulatorów w ogniu, ponieważ mogą eksplodować. Należy sprawdzić przepisy lokalne dotyczące instrukcji usuwania takich elementów. NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 1-4

11 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles. CONSERVER CES INSTRUCTIONS CANADIAN IC REQUIREMENTS "This product meets the applicable Industry Canada technical specifications" "The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five." The REN (CANADA) of this product is 0.4. CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE "Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d Industrie Canada." "L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5." Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4. Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC i 2009/125/EC Deklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z następującymi specyfikacjami: Ograniczenia i metody pomiaru parametrów odporności sprzętu informatycznego Ograniczenia i metody pomiaru zakłóceń radiowych emitowanych przez sprzęt informatyczny Ograniczenia emisji zakłóceń harmonicznych dla prądu o natężeniu 16 A na fazę Ograniczenia wahań napięcia i migotanie w urządzeniach zasilanych niskim napięciem o natężeniu nominalnym równym 16 A Bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu informatycznego, w tym sprzętu elektrycznego Urządzenie końcowe (TE); Wymagania przyłączeniowe dotyczące zatwierdzania na obszarze Europy podłączania urządzeń końcowych do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (z wyłączeniem urządzeń końcowych wspomagających usługi telefonii głosowej), w których adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione, wykorzystuje wybieranie dwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF). EN55024 EN55022 Class B EN EN EN TBR

12 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Niniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm: TBR21 DE 05R00 Narodowa norma AN dla Niemiec AN 01R00 Norma AN dla Portugalii DE 08R00 Narodowa norma AN dla Niemiec AN 02R01 Norma AN dla Szwajcarii i Norwegii AN 05R01 Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Norwegii AN 06R00 Norma AN dla Niemiec, Grecji i Portugalii AN 07R01 Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Norwegii DE 09R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 12R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 14R00 Narodowa norma AN dla Niemiec ES 01R01 Narodowa norma AN dla Hiszpanii AN 09R00 Norma AN dla Niemiec GR 01R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 10R00 Norma AN dla Niemiec GR 03R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 11R00 Norma AN dla Portugalii GR 04R00 Narodowa norma AN dla Grecji AN 12R00 AN dla Hiszpanii NO 01R00 Narodowa norma AN dla Norwegii AN 16R00 Uwaga ogólna NO 02R00 Narodowa norma AN dla Norwegii DE 03R00 Narodowa norma AN dla Niemiec DE 04R00 Narodowa norma AN dla Niemiec P 03R00 Narodowa norma AN dla Portugalii P 08R00 Narodowa norma AN dla Portugalii Deklaracja zgodności sieciowej Producent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciach telefonicznych w następujących krajach: Austria Francja Liechtenstein Słowacja Belgia Niemcy Litwa Słowenia Bułgaria Grecja Luksemburg Hiszpania Cypr Węgry Malta Szwecja Czechy Islandia Norwegia Szwajcaria Dania Irlandia Polska Holandia Estonia Włochy Portugalia Wielka Brytania Finlandia Łotwa Rumunia 1-6

13 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie Informacja o znakach towarowych Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków i. 1-7

14 2 Przed użyciem faksu Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów: Nazwy i funkcje części Urządzenie Panel operacyjny Panel dotykowy Klawisze Enter oraz Quick No. Search Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Elementy konfiguracji faksu Procedura konfiguracji faksu Ustawianie daty i godziny Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)

15 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Nazwy i funkcje części Urządzenie W niniejszym rozdziale opisano nazwy części używanych podczas wykorzystywania urządzenia jako faksu. Aby uzyskać informacje dotyczące części związanych z funkcjami niedotyczącymi faksu, patrz Podręcznik obsługi Panel operacyjny Ten panel służy do obsługi faksu. 2 Włącznik zasilania Ustawić włącznik w pozycji włączonej podczas wykonywania operacji faksowania lub kserowania. Panel dotykowy zostanie podświetlony. 3 Złącze LINE Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy linii telefonicznej. 4 Złącze TEL Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy, jeśli używany jest aparat telefoniczny. WAŻNE Automatyczne odbieranie faksów, gdy włącznik zasilania jest wyłączony, nie jest możliwe. 2-2

16 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Procesor dokumentów Górna pokrywa Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału w module przetwarzania dokumentów. 6 Prowadnica szerokości oryginałów Należy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału. 7 Płyta oryginałów Na tej płycie należy układać oryginały. 8 Płyta wydawania oryginałów Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały. 9 Uchwyt do otwierania pokrywy Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lub zamykania modułu przetwarzania dokumentów. 2-3

17 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Panel operacyjny Wyświetla ekran główny. Wyświetla ekran Status/ Job Cancel zadania. Wyświetla ekran Copy. Wyświetla ekran wysyłania. Można zmienić go na ekran Address Book. Wyświetla ekran FAX. Wybierz funkcj. Pocz tek Admin 10:10 Wyloguj Kopiowania Wy lij FAKS Skrzynka niestandardowa Skrzynka zada Pami wymienna Skrz. adr. pom. Skrzynka odpytywania Stan/ Anul. zadania Informacje o urz dzeniu J zyk Menu systemu Ulubione Panel dotykowy Wyświetla przyciski konfiguracji ustawień urządzenia. Miga podczas drukowania i wysyłania/odbioru. Miga, gdy urządzenie korzysta z pamięci własnej, pamięci faksu lub pamięci USB (element ogólnego przeznaczenia). Świeci lub miga po wystąpieniu błędu i zatrzymaniu zadania. Wyświetla ekran System Menu/Counter. Klawisze numeryczne. Wprowadza cyfry i symbole. Uwierzytelnia przełączenie użytkownika i wyłącza operacje bieżącego użytkownika (tj. wylogowywanie). Kasuje wprowadzone cyfry i znaki. Określa zarejestrowane informacje, takie jak numery adresów, identyfikatory użytkowników i numery programów. Finalizuje dane wprowadzone z klawiatury numerycznej oraz szczegóły podczas wprowadzania ustawień funkcji. Działa w powiązaniu z przyciskiem ekranowym [OK]. Wprowadza urządzenie w tryb uśpienia. Wybudza z uśpienia, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Przywraca domyślny stan ustawień. Anuluje lub wstrzymuje wykonywanie zadania. Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz przetwarzanie dla wprowadzania ustawień operacji. 2-4

18 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Panel dotykowy Ekran startowy Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu. Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie startowym, a także tła tego ekranu. Informacje na temat edycji ekranu startowego można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia Podręcznik obsługi Wybierz funkcj. Pocz tek Kopiowania Wy lij Admin FAKS Skrzynka niestandardowa 10:10 Wyloguj Stan/ Anul. zadania Skrzynka zada Informacje o urz dzeniu Pami wymienna J zyk Skrz. adr. pom. Menu systemu Skrzynka odpytywania Ulubione * Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji i ustawień opcji. Nr Pozycja Opis 1 Komunikat Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia. 2 Nazwa logowania Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika. Naciśnięcie nazwy logowania użytkownika spowoduje wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku. 3 [Wyloguj] Wylogowywuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika. 4 Pulpit Wyświetla do 40 ikon funkcyjnych funkcji zarejestrowanych w programie. Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu. 5 Przyciski przełączania ekranu Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu. Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając palec na bok (przesuwanie). Wybierz funkcj. Pocz tek Admin 10:10 Wyloguj FAKS Skrzynka niestandardowa Kopiowania Wy lij Skrz. adr. pom. Skrzynka odpytywania Skrzynka zada Pami wymienna Stan/ Anul. zadania 2 Informacje o urz dzeniu J zyk Menu Ulubione systemu Pasek zadań Wyświetla do 5 ikon zadań. 2-5

19 Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części Obsługa panelu dotykowego Wyświetla stan urządzenia, a także niezbędne komunikaty obsługowe. Gotowa do wys ania. FAKS Na wide kach a cuch Bezpo redn. 10:10 M.docel: Sprawd Wyświetla datę i godzinę oraz liczbę miejsc docelowych. Wprowadza miejsca docelowe. Przywo aj Dod.doc. Ks. adresowa Zewn. ks. adres. Kl.szybkiego dost. Konfiguruje ustawienia funkcji. Funkcje Skrót 1 Skrót 2 Ulubione Wyświetla skróty. Wyświetla stan urządzenia, a także niezbędne komunikaty obsługowe. Gotowa do wys ania. Funkcje Tryb cichy Wy. 10:10 Wyświetla dostępne funkcje i ustawienia. Rozmiar orygina u Orientacja orygina u Dupleks A4 Górny brzeg na górze 1-str. 1/4 Przewija w górę i w dół listę wartości, która nie mieści się cała na jednym ekranie. Zamknij Dod/Edyt Skrót Zapisuje funkcje jako skróty. Klawisze Enter oraz Quick No. Search W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No. Search]. Stosowanie klawisza [Enter] ( ) Klawisz [Enter] pełni tę samą funkcję, co klawisz z oznaczeniem Enter ( ), jak na przykład klawisz [OK ] i [Zamknij ]. Menu systemowe/licznik. Data/czas - Godzina 10:10 Godzina Minuta Sekunda : : : Anuluj < Wstecz OK Stosowanie klawisza [Quick No. Search] ( ) Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania. Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz Stosowanie klawisza szybkiego wybierania na stronie Wprowadzanie num. klawisza szybkiego 10:10 ( ) Anuluj OK 2-6

20 Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) W trybie szybkiej konfiguracji można użyć kreatora do skonfigurowania poniższych ustawień. Pamiętaj, aby ukończyć dokonywanie ustawień przez rozpoczęciem korzystania z systemu faksu. Elementy konfiguracji faksu Krok Element ustawień Opis Strona 1. Wybieranie/tryb odbioru Tryb wybierania Wybór trybu wybierania zgodnie z rodzajem linii. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Tryb odbioru Wybór trybu odbioru. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 2. Inf. o lok. FAKSIE Nazwa FAKSU lok. Zapisywanie nazwy faksu lokalnego drukowanej na faksie odbiorcy. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Lokalny nr FAKSU Zapisywanie numeru faksu lokalnego drukowanego na faksie odbiorcy. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Lok. iden. FAKSU Wprowadzenie identyfikatora faksu lokalnego. Identyfikator ten niekiedy ogranicza podmioty, z którymi można się komunikować. Należy wprowadzić czterocyfrowy identyfikator FAKSU lokalnego. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) TTI Wybór, czy na faksie odbiorcy ma zostać wydrukowana informacja o faksie lokalnym. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 3. Głośność Głośność głośnika Ustawienie głośności po naciśnięciu klawisza [On Hook]. Głośność głośnika: Poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia za pomocą klawisza [On Hook]. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Głośność monitora Koniec zadania Ustawienie głośności monitora. Głośność wyświetlacza: Poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia bez użycia klawisza [On Hook], na przykład podczas transmisji do pamięci. Emituje dźwięk przy prawidłowym zakończeniu zadania drukowania. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 4. Dzwonki Normalny Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed odebraniem połączenia. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Automatyczna sekretarka Przełącz. FAKS/TEL Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed włączeniem automatycznej sekretarki. Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed przełączeniem w tryb FAKSU i telefonu. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 5. Wyb. ponowne Liczba ponowień Ustawia liczbę wybrań ponownych. Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) 2-7

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w podręczniku...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w podręczniku... iii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed użyciem faksu Wysyłanie faksów Odbiór faksów...

Spis treści. 1 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed użyciem faksu Wysyłanie faksów Odbiór faksów... P-C3565i MFP Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w podręczniku... iii Oznaczenia stosowane w tym podręczniku...iv 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M5521cdn ECOSYS M5521cdw PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Spis treści Spis treści...i Wstęp... iii Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku)... iii Rozdziały w

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-C2626MFP FS-3640MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-C2626MFP FS-3640MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-C66MFP FS-3640MFP Konwencje dotyczące bezpieczeństwa, zastosowane w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-3140MFP+

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-3140MFP+ PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU FS-3140MFP+ Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01505-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Subskrypcja floty Zanim będzie możliwe rozpoczęcie korzystania z funkcji zarządzania flotą w urządzeniu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo