SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu. 3. Artykuły muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 4. Gwarancja na produkty minimum 6 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 5. Zakres zamówienia obejmuje: 5.1. wykonanie artykułów zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w części II niniejszego opisu, 5.2. dostawę artykułów do siedziby Zamawiającego na wskazany w umowie adres, znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Warszawa, 5.3. umieszczenie na artykułach, wymaganych przez Zamawiającego, trwałych nadruków odpowiednich logotypów zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (aktualny dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w zakładce DOKUMENTY PROMOCYJNE ) oraz z opisem produktów zawartym w części II niniejszego opisu. 12

2 5.4. Zapewnienie zdjęć związanych tematycznie z Działaniem 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zdjęcia posłużą do wykonania wizualizacji graficznej kalendarza nabiurkowego, trójdzielnego, listkowego oraz wklejki do kalendarza książkowego i kieszonkowego. 6. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 6.1. wszystkie logotypy, tj. Ministerstwa Zdrowia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odpowiednimi odwołaniami słownymi zostaną przekazane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 6.2. wszystkie artykuły w poszczególnych etapach prac wykonawczych Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt, 6.3. przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: a) w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po trzy wersje wizualizacji graficznych dla każdego artykułu, b) Zamawiający dokona wyboru i akceptacji wizualizacji graficznych lub zgłosi do nich uwagi do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, c) Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do przedstawionych wizualizacji graficznych do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, d) Zamawiający dokona akceptacji ostatecznych wersji wizualizacji graficznych do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, e) przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznych wersji wizualizacji graficznych, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbne egzemplarze każdego z artykułów, f) Zamawiający do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania dokona akceptacji lub zgłosi uwagi, g) Wykonawca do końca następnego dnia od dnia otrzymania uwag dokona poprawek i przedstawi Zamawiającemu próbne egzemplarze do ostatecznej akceptacji, h) Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, i) ostateczny termin realizacji zamówienia (dostarczenia do siedziby Zamawiającego) do dziesięciu dni roboczych od ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego próbnych egzemplarzy artykułów, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2010 r. 13

3 Harmonogram może ulec zmianie za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego bez konieczności zmiany umowy z zastrzeżeniem, że zmianie nie ulegnie termin w pkt 6.3. i), tj., że zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do dnia 20 grudnia 2010 roku. 7. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 8. Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 8.1. funkcjonalność, tj. możliwość używania zgodnie z przeznaczeniem, np. tekst pokryty zakreślaczem jest możliwy do odczytania i się nie rozmazuje; materiał, z którego wykonana jest podkładka pod mysz komputerową nie zakłóca jej pracy, 8.2. trwałość, tj. nieuleganie trwałym zniekształceniom/uszkodzeniom przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem, np. wielokrotne przesuwanie myszy komputerowej po podkładce nie niszczy materiału jakim jest pokryta podkładka; atrament, którym jest wypełniony zakreślacz nie blaknie po naniesieniu na kartkę papieru; ucho kubka nie odpadnie od korpusu podczas normalnego użytkowania, tj. po całkowitym napełnieniu płynem, 8.3. estetyka i bezpieczeństwo, np.: o nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu), o poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone, np. koszulka pluszowej maskotki przylega do jej powierzchni, o graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, o krawędzie artykułów są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń, o dany produkt pod względem wyglądu nie odbiega od ogólnie (powszechnie) dostępnych na rynku standardów, wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne, np. kształt kubka komponuje się z jego uchem, itp., o sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu, np. faktura materiału do produkcji pluszowych maskotek itp., o logotypy zamieszczone na egzemplarzu próbnym są widoczne i odpowiednio wyeksponowane. 9. Dostarczane artykuły będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość będzie odpowiadała co najmniej jakości egzemplarzy próbnych, zatwierdzonych do produkcji przez Zamawiającego. 14

4 10. W przypadku każdego z artykułów, Wykonawca ma obowiązek zachować wymogi dotyczące pozycjonowania znaków wynikające z pkt Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w dolnej zakładce DOKUMENTY PROMOCYJNE, Księga znaku Narodowej Strategii Spójności ). 11. Wszystkie projekty powinny być przygotowane w oparciu o kolorystykę charakterystyczną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określoną w pkt 2.12 Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości zastosowania charakterystyki identycznej z wymaganą, istnieje możliwość zastosowania kolorystyki zbliżonej pod warunkiem uprzedniej akceptacji Zamawiającego. II. Część szczegółowa części I zamówienia 1. Zakreślacz fluorescencyjny w kształcie strzykawki 300 szt. Materiał: plastik Wymiary: 136 mm+/-5 mm (długość) x 15 mm +/- 5 mm (średnica) Kolor wkładu: pomarańczowy Kolor korpusu: bezbarwny (przezroczysty) Grubość linii pisania: 5 mm+/- 1mm Metoda nadruku: dowolna trwała Nadruk na zakreślaczu: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o adres: Zakreślacz powinien mieć ściętą końcówkę umożliwiającą pisanie na wszystkich rodzajach papieru, w tym faksowym. np.: 15

5 Podany wzór obrazuje wygląd zakreślacza. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 2. Ergonomiczna podkładka pod mysz komputerową z żelową podpórką pod nadgarstek sztuk. Materiał: PVC + PU (część wierzchnia pokryta materiałem tekstylnym, powierzchnia, po której porusza się mysz wykonana z materiału odpowiedniego dla myszy komputerowych optycznych i laserowych, spód gumowy przylegający do powierzchni biurka) Wymiary: 275 mm +/-5 mm (długość) x 225 mm +/-5 mm (szerokość) Kolor podkładki: czarny Kolor nadruku: pomarańczowy Metoda nadruku: dowolna trwała Na podkładce powinien znaleźć się kolorowy projekt graficzny (jak na obrazku), który Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy po podpisaniu umowy. np.: 16

6 Podany wzór obrazuje wygląd podkładki żelowej pod mysz komputerową oraz pozycję, w jakiej musi znaleźć się projekt graficzny. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 3. Kubek z uchwytem w kształcie figury człowieka 300 sztuk. Materiał: ceramika Wymiary: 100 mm +/- 5 mm (wysokość) x 85 mm +-/- 5 mm (średnica) Pojemność: 280 ml +/- 10 ml Kolor korpusu: czarny Kolor uchwytu: pomarańczowy Kolor znaków graficznych i napisów: biały Metoda nadruku: dowolna trwała Wykończenie: uchwyt kubka w kształcie figury człowieka Nadruk na kubku: o napis: Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dookoła zewnętrznej górnej części kubka, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o adres strony internetowej: dookoła zewnętrznej dolnej części kubka. np.: 17

7 Tu miejsca na logotypy POKL i UE Podany wzór obrazuje wygląd kubka. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji oraz kształcie przedstawionym w zamieszczonym wzorze. 4. Maskotka żyrafa w białej koszulce z nadrukiem 300 sztuk. Materiał: miękki plusz Wymiary żyrafy: 170 mm +/-5 mm (długość w pozycji siedzącej) x 90 mm +/- 5 mm (szerokość); Kolor żyrafy: ecru w brązowe cętki Metoda nadruku: dowolna trwała Nadruk na koszulce: o na prawym rękawie logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o na lewym rękawie logotypu Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o z przodu: wesoły kwiatek do uzgodnienia z Zamawiającym (nadruk zaprezentowany na koszulce poniżej stanowi jedynie przykład wizualizacji kwiatka), o z tyłu: Pluszak musi posiadać oznaczenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. np.: 18

8 Podany wzór obrazuje wygląd żyrafy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w wyglądzie, kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji oraz przedstawionych we wzorze. Podany wzór obrazuje wygląd koszulki. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 5. Teczka konferencyjna zapinana na zamek błyskawiczny 200 szt. Materiał: teczka wykonana z poliestru, wewnątrz wykończona tworzywem PVC Wymiary: 358 mm +/-5 mm (długość) x 280 mm +/- 5 mm (szerokość) x 35 mm +/- 5 mm (grubość) Kolor: pomarańczowy Metoda nadruku: dowolna trwała Wykończenie: teczka musi posiadać wewnątrz co najmniej cztery przegródki, m.in. na dokumenty formatu A4, wizytówki, długopisy, dodatkową kieszeń zamykaną na zamek błyskawiczny i minimum 60 kartkowy blok liniowy Nadruk na teczce: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, o napis Człowiek najlepsza inwestycja, o Ministerstwo Zdrowia, o np.: 19

9 Ministerstwo Zdrowia Człowiek najlepsza inwestycja Logotypy Podany wzór obrazuje wygląd teczki konferencyjnej zapinanej na zamek. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 6. Kalendarz książkowy na rok szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: A4 (po obcięciu 210 mm ± 2 mm x 265 mm ± 1 mm), o kartki kalendarza -papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 100 g/m 2, o oprawa: sztywna, przeszywana w kolorze pomarańczowym, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o układ kalendarium: pionowy, rozkład dni na stronie: każdy dzień na pojedynczej stronie; sobota i niedziela na jednej stronie, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy, o registry miesięczne, o perforacja narożników, o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napis: produkt EKOlogiczny, 2011, o pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem + kapitałka, o w środku: 20

10 z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka kolorowa 2 kartki na początku kalendarza, skrócony kalendarz na rok 2010 i 2012, miejsce na dane osobowe, plan urlopowy, planowanie miesięczne, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (16 stron), zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym - święta narodowe wybranych Państw Europy i Świata, święta ruchome, telefoniczne numery kierunkowe miast Polski oraz Państw Świata, strefy czasowe, kalendarz stuletni, 8 stron kolorowych map z największymi miastami Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) z tyłu kalendarza, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, imieniny, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji). Wklejka: wizualizacja graficzna wklejki kalendarza musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonej w pkt Księgi oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. Do opracowania wizualizacji graficznej wklejki Wykonawca wykorzysta układ kompozycyjny projektu broszury informacyjnej w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). 21

11 Specyfikacja techniczna wklejki: o format A4 (208 mm ± 1 mm x 265 mm ± 1 mm + po 5 mm na spady), o papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 120 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 4. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Kalendarz kieszonkowy na rok szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: 90 mm ± 2 mm x 160 mm ± 2 mm, o kartki kalendarza - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 70 g/m 2, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy wysokiej jakości, o oprawa: sztywna, przeszywana w kolorze pomarańczowym, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o układ kalendarium: pionowy, tydzień na stronach rozkładowych, o perforacja narożników, o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napis: produkt EKOlogiczny, 2011, o pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem + kapitałka, o w środku: z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), 22

12 wklejka kolorowa 1 strona na początku kalendarza, skrócony kalendarz na rok 2010 i 2012, miejsce na dane osobowe, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (16 stron), zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym - święta narodowe wybranych Państw Europy i Świata, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, imieniny, notatnik, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji). Wklejka: wizualizacja graficzna wklejki kalendarza musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonej w pkt Księgi oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. Do opracowania wizualizacji graficznej wklejki Wykonawca wykorzysta układ kompozycyjny projektu broszury informacyjnej w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). Specyfikacja techniczna wklejki: o format: 90 mm ± 2 mm x 160 mm ± 2 mm, o papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 100 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 2. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, 23

13 o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Kalendarz nabiurkowy na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza nabiurkowego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na każdej stronie miesiąca zostanie umieszczone inne zdjęcie (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4). Specyfikacja techniczna kalendarza: o format 16 stron (8 kartek) o wymiarach: szer. 150 mm ± 2 mm x wys. 200 mm ± 2 mm; okładka dwustronna, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o kartki kalendarza - papier kreda o parametrach nie gorszych niż: offset 170g/m 2, o kalendarium na dany miesiąc z zaznaczonymi ważnymi świętami, o skrócony kalendarz na 2012 na ostatniej stronie, o strony łączone spiralą, umożliwiającą obrót o 360 stopni. Obowiązkowo należy umieścić: - na pierwszej stronie kalendarza: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, - na ostatniej stronie: o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

14 9. Kalendarz typu biuwar na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza typu biuwar musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: o wymiary: 480 mm ± 2 mm x 320 mm ± 2 mm, o kartki kalendarza - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 80 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba kartek: 50 stron ± 2 (do zapisywania i odrywania), o podkład: karton z szarym spodem o grubości 2 mm ± 1 mm, o na dole listwa PCV zabezpieczająca rogi papieru przed zawijaniem, Na kartkach obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o napis: produkt EKOlogiczny. o Na kartkach: kalendarz oraz plan tygodniowy z miejscem na notatki, w tle znak wodny: zdjęcie siedziby Ministerstwa Zdrowia (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). Dodatkowo: sztywne, ekologiczne koperty ochronne. 25

15 10. Kalendarz listkowy na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza listkowego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: 85 mm ± 2 mm x 55 mm ± 2 mm, o materiał: sztywny karton o parametrach nie gorszych niż kreda 350 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o foliowanie z obydwu stron, o zaokrąglone narożniki. Obowiązkowo należy umieścić: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, logotyp Ministerstwa Zdrowia, napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, po stronie kalendarium w tle znak wodny - zdjęcie siedziby Ministerstwa Zdrowia (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy), na odwrocie kalendarza muszą znaleźć się 3 zdjęcia (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4). 11. Kalendarz naścienny trójdzielny na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza naściennego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: Wymiar kalendarza: 315 mm ± 2 mm x 765 mm ± 2 mm. Główka kalendarza: o wymiar: 315 mm ± 2mm x 195 mm ± 2 mm, o papier o parametrach nie gorszych niż: kreda 200 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor) zabezpieczona lakierem UV, 26

16 o oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana), o otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza, o elementem główki kalendarza muszą być 3 zdjęcia (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4), o dodatkowo umieszczone musi zostać hasło: Człowiek najlepsza inwestycja, Plecki (spód kalendarza): o materiał: karton o parametrach nie gorszych niż g/m 2, o kolor: C:M:Y:K 0:70:100:10 o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, Kalendarium: o kartki kalendarza - papier o parametrach nie gorszych niż: offset 90 g/m 2, o wymiar: 295 mm ± 2mm x 140 mm ± 2 mm, o dwukolorowe (środkowe kalendarium wyróżnione innym kolorem niż dwa pozostałe), o w kalendarium imieniny i święta w języku polskim, o na środkowym kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę, Dodatkowo: sztywne koperty ochronne. 12. Teczka firmowa z notatnikiem 400 szt. Wizualizacja graficzna teczki firmowej z notatnikiem musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 27

17 Specyfikacja techniczna teczki: o format A4 (210 mm ± 3mm 297 mm ± 3mm) z kieszenią na dokumenty oraz z wklejonym notesem w środku, o materiał: sztywny karton ekologiczny, dwustronnie bielony o parametrach nie gorszych niż - 300g/m 2, grzbiet podwójnie bigowany, o kolor: C:M:YK: 0:60:100:0 określony w punkcie 2.12 Księgi. Teczka musi być zamykana na gumkę koloru pomarańczowego, wzdłuż teczki z prawej strony. Specyfikacja techniczna notesu: o format: A4 (210 mm ± 3mm 297 mm ± 3 mm), o liczba kartek:15, klejonych wzdłuż górnych krawędzi, bez okładki, o plecy wzmacniane kartonikiem, od strony zewnętrznej notesu, o technologia: druk offsetowy, o kartki notesu - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: 80 g/m 2, o kolor kratki: pomarańczowy - właściwy dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami dotyczącymi kolorystyki programów operacyjnych określonych w punkcie 2.12 Księgi (C:M:Y:K 0:20:30:0). Obowiązkowo należy umieścić z przodu teczki: - napisy: o Program Operacyjny Kapitał Ludzki, o Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o kompleksowe programy zdrowotne, o doskonalenie zawodowe kadr medycznych, o podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, o o człowiek najlepsza inwestycja, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, Obowiązkowo należy umieścić z tyłu teczki: - napisy: 28

18 o produkt EKOlogiczny, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. Koperty do korespondencji 3000 szt. Koperty muszą być wykonane z papieru ekologicznego. Format: C4 i C5 oraz pozostała specyfikacja techniczna określona w pkt Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Na kopercie musi znaleźć się: o logotyp Narodowej Strategii Spójności należy zastąpić logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonym w pkt Księgi (logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z odniesieniem słownym Unii Europejskiej, o nadruk danych adresowych instytucji w lewym górnym roku: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, tel. (022) , fax (022) , o napis: produkt EKOlogiczny, o krótsza część dolnego paska winna być zastąpiona kolorem CMYK: 0:60:100:0, reszta paska CMYK: 0:70:100:10. Nakład: 1500 szt. samoprzylepnych kopert promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki format C4; 1500 szt. - samoprzylepnych kopert promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki format C5. 29

19 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, zwanego dalej Pakietem, w skład którego wchodzi: torba, długopis i kołonotes oraz dokument w formie listu - służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach zaoferowanej ceny, do wykonania, skompletowania i dostarczenia skompletowanych 3000 szt. Pakietów pod wskazane przez Zamawiającego adresy do około 20 miejsc na terenie całej Polski, wg rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego (adresy + liczba Pakietów), w terminie do 16 grudnia 2010 roku. Wykonawca musi dostarczyć fakturę za realizację przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2010 r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy adresy odbiorców wraz z liczbą Pakietów w dniu podpisania umowy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania dotyczące Pakietu: 1. TORBA w jednolitym kolorze grafitowym, lub czarnym, z usztywnionym dnem, z zapinaną klapą, z uchwytem (do noszenia), dodatkowo wyposażona w odpinany, regulowany pasek na ramię szerokości od 4 do 5 cm, z przesuwną nakładką (min. zakres regulacji długości paska od 80 cm do 120 cm), materiał: poliester 600D lub materiał o nie gorszych właściwościach estetyczno-użytkowych, wymiary: 40 cm x 30 cm x 10 cm (+- 3) cm dla każdego wymiaru, wykończenie: z dwoma zapięciami klapy (typu plecakowego), z co najmniej: dwiema komorami, dwiema kieszonkami oraz z co najmniej trzema wszywkami (na długopis, ołówek itp.), metoda nadruku: termo transfer nadruki: w kolorze 1.1. Zamawiający wymaga, aby na klapie torby: Wykonawca umieścił w sposób trwały wskazane przez Zamawiającego znaki w kolorze: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z hasłem programu operacyjnego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!, 30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę 1 Lp. Rodzaj Materiału Promocyjnego Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

CPV: 22.46.20.00-6 I.

CPV: 22.46.20.00-6 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych dla Ministerstwa Środowiska promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap Załącznik nr 1 do siwz ZP 45/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Opis zamówienia Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie i dostawa gad żetów reklamowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja rzeczowo-wartościowa przedmiotu zamówienia (wzór formularza)

Specyfikacja rzeczowo-wartościowa przedmiotu zamówienia (wzór formularza) BDG-II-281-45A-IM/09 Załącznik nr 2b Specyfikacja rzeczowo-wartościowa przedmiotu zamówienia (wzór formularza) 1 Lp. Opis Ilość Typ lub Cena jedn. Wartość (szt.) model netto - zł netto zł 1 Latarka LED

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia DE-WZP-JC-321-7/13 Warszawa, 2013-02-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo