SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu. 3. Artykuły muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 4. Gwarancja na produkty minimum 6 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 5. Zakres zamówienia obejmuje: 5.1. wykonanie artykułów zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w części II niniejszego opisu, 5.2. dostawę artykułów do siedziby Zamawiającego na wskazany w umowie adres, znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Warszawa, 5.3. umieszczenie na artykułach, wymaganych przez Zamawiającego, trwałych nadruków odpowiednich logotypów zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (aktualny dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w zakładce DOKUMENTY PROMOCYJNE ) oraz z opisem produktów zawartym w części II niniejszego opisu. 12

2 5.4. Zapewnienie zdjęć związanych tematycznie z Działaniem 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zdjęcia posłużą do wykonania wizualizacji graficznej kalendarza nabiurkowego, trójdzielnego, listkowego oraz wklejki do kalendarza książkowego i kieszonkowego. 6. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 6.1. wszystkie logotypy, tj. Ministerstwa Zdrowia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odpowiednimi odwołaniami słownymi zostaną przekazane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 6.2. wszystkie artykuły w poszczególnych etapach prac wykonawczych Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt, 6.3. przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: a) w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po trzy wersje wizualizacji graficznych dla każdego artykułu, b) Zamawiający dokona wyboru i akceptacji wizualizacji graficznych lub zgłosi do nich uwagi do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, c) Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do przedstawionych wizualizacji graficznych do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, d) Zamawiający dokona akceptacji ostatecznych wersji wizualizacji graficznych do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, e) przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznych wersji wizualizacji graficznych, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbne egzemplarze każdego z artykułów, f) Zamawiający do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania dokona akceptacji lub zgłosi uwagi, g) Wykonawca do końca następnego dnia od dnia otrzymania uwag dokona poprawek i przedstawi Zamawiającemu próbne egzemplarze do ostatecznej akceptacji, h) Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji do końca następnego dnia od dnia ich otrzymania, i) ostateczny termin realizacji zamówienia (dostarczenia do siedziby Zamawiającego) do dziesięciu dni roboczych od ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego próbnych egzemplarzy artykułów, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2010 r. 13

3 Harmonogram może ulec zmianie za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego bez konieczności zmiany umowy z zastrzeżeniem, że zmianie nie ulegnie termin w pkt 6.3. i), tj., że zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do dnia 20 grudnia 2010 roku. 7. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 8. Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 8.1. funkcjonalność, tj. możliwość używania zgodnie z przeznaczeniem, np. tekst pokryty zakreślaczem jest możliwy do odczytania i się nie rozmazuje; materiał, z którego wykonana jest podkładka pod mysz komputerową nie zakłóca jej pracy, 8.2. trwałość, tj. nieuleganie trwałym zniekształceniom/uszkodzeniom przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem, np. wielokrotne przesuwanie myszy komputerowej po podkładce nie niszczy materiału jakim jest pokryta podkładka; atrament, którym jest wypełniony zakreślacz nie blaknie po naniesieniu na kartkę papieru; ucho kubka nie odpadnie od korpusu podczas normalnego użytkowania, tj. po całkowitym napełnieniu płynem, 8.3. estetyka i bezpieczeństwo, np.: o nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu), o poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone, np. koszulka pluszowej maskotki przylega do jej powierzchni, o graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, o krawędzie artykułów są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń, o dany produkt pod względem wyglądu nie odbiega od ogólnie (powszechnie) dostępnych na rynku standardów, wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne, np. kształt kubka komponuje się z jego uchem, itp., o sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu, np. faktura materiału do produkcji pluszowych maskotek itp., o logotypy zamieszczone na egzemplarzu próbnym są widoczne i odpowiednio wyeksponowane. 9. Dostarczane artykuły będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość będzie odpowiadała co najmniej jakości egzemplarzy próbnych, zatwierdzonych do produkcji przez Zamawiającego. 14

4 10. W przypadku każdego z artykułów, Wykonawca ma obowiązek zachować wymogi dotyczące pozycjonowania znaków wynikające z pkt Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w dolnej zakładce DOKUMENTY PROMOCYJNE, Księga znaku Narodowej Strategii Spójności ). 11. Wszystkie projekty powinny być przygotowane w oparciu o kolorystykę charakterystyczną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określoną w pkt 2.12 Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości zastosowania charakterystyki identycznej z wymaganą, istnieje możliwość zastosowania kolorystyki zbliżonej pod warunkiem uprzedniej akceptacji Zamawiającego. II. Część szczegółowa części I zamówienia 1. Zakreślacz fluorescencyjny w kształcie strzykawki 300 szt. Materiał: plastik Wymiary: 136 mm+/-5 mm (długość) x 15 mm +/- 5 mm (średnica) Kolor wkładu: pomarańczowy Kolor korpusu: bezbarwny (przezroczysty) Grubość linii pisania: 5 mm+/- 1mm Metoda nadruku: dowolna trwała Nadruk na zakreślaczu: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o adres: Zakreślacz powinien mieć ściętą końcówkę umożliwiającą pisanie na wszystkich rodzajach papieru, w tym faksowym. np.: 15

5 Podany wzór obrazuje wygląd zakreślacza. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 2. Ergonomiczna podkładka pod mysz komputerową z żelową podpórką pod nadgarstek sztuk. Materiał: PVC + PU (część wierzchnia pokryta materiałem tekstylnym, powierzchnia, po której porusza się mysz wykonana z materiału odpowiedniego dla myszy komputerowych optycznych i laserowych, spód gumowy przylegający do powierzchni biurka) Wymiary: 275 mm +/-5 mm (długość) x 225 mm +/-5 mm (szerokość) Kolor podkładki: czarny Kolor nadruku: pomarańczowy Metoda nadruku: dowolna trwała Na podkładce powinien znaleźć się kolorowy projekt graficzny (jak na obrazku), który Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy po podpisaniu umowy. np.: 16

6 Podany wzór obrazuje wygląd podkładki żelowej pod mysz komputerową oraz pozycję, w jakiej musi znaleźć się projekt graficzny. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 3. Kubek z uchwytem w kształcie figury człowieka 300 sztuk. Materiał: ceramika Wymiary: 100 mm +/- 5 mm (wysokość) x 85 mm +-/- 5 mm (średnica) Pojemność: 280 ml +/- 10 ml Kolor korpusu: czarny Kolor uchwytu: pomarańczowy Kolor znaków graficznych i napisów: biały Metoda nadruku: dowolna trwała Wykończenie: uchwyt kubka w kształcie figury człowieka Nadruk na kubku: o napis: Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dookoła zewnętrznej górnej części kubka, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o adres strony internetowej: dookoła zewnętrznej dolnej części kubka. np.: 17

7 Tu miejsca na logotypy POKL i UE Podany wzór obrazuje wygląd kubka. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji oraz kształcie przedstawionym w zamieszczonym wzorze. 4. Maskotka żyrafa w białej koszulce z nadrukiem 300 sztuk. Materiał: miękki plusz Wymiary żyrafy: 170 mm +/-5 mm (długość w pozycji siedzącej) x 90 mm +/- 5 mm (szerokość); Kolor żyrafy: ecru w brązowe cętki Metoda nadruku: dowolna trwała Nadruk na koszulce: o na prawym rękawie logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o na lewym rękawie logotypu Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, o z przodu: wesoły kwiatek do uzgodnienia z Zamawiającym (nadruk zaprezentowany na koszulce poniżej stanowi jedynie przykład wizualizacji kwiatka), o z tyłu: Pluszak musi posiadać oznaczenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. np.: 18

8 Podany wzór obrazuje wygląd żyrafy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w wyglądzie, kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji oraz przedstawionych we wzorze. Podany wzór obrazuje wygląd koszulki. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 5. Teczka konferencyjna zapinana na zamek błyskawiczny 200 szt. Materiał: teczka wykonana z poliestru, wewnątrz wykończona tworzywem PVC Wymiary: 358 mm +/-5 mm (długość) x 280 mm +/- 5 mm (szerokość) x 35 mm +/- 5 mm (grubość) Kolor: pomarańczowy Metoda nadruku: dowolna trwała Wykończenie: teczka musi posiadać wewnątrz co najmniej cztery przegródki, m.in. na dokumenty formatu A4, wizytówki, długopisy, dodatkową kieszeń zamykaną na zamek błyskawiczny i minimum 60 kartkowy blok liniowy Nadruk na teczce: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, o napis Człowiek najlepsza inwestycja, o Ministerstwo Zdrowia, o np.: 19

9 Ministerstwo Zdrowia Człowiek najlepsza inwestycja Logotypy Podany wzór obrazuje wygląd teczki konferencyjnej zapinanej na zamek. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacji. 6. Kalendarz książkowy na rok szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: A4 (po obcięciu 210 mm ± 2 mm x 265 mm ± 1 mm), o kartki kalendarza -papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 100 g/m 2, o oprawa: sztywna, przeszywana w kolorze pomarańczowym, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o układ kalendarium: pionowy, rozkład dni na stronie: każdy dzień na pojedynczej stronie; sobota i niedziela na jednej stronie, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy, o registry miesięczne, o perforacja narożników, o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napis: produkt EKOlogiczny, 2011, o pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem + kapitałka, o w środku: 20

10 z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka kolorowa 2 kartki na początku kalendarza, skrócony kalendarz na rok 2010 i 2012, miejsce na dane osobowe, plan urlopowy, planowanie miesięczne, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (16 stron), zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym - święta narodowe wybranych Państw Europy i Świata, święta ruchome, telefoniczne numery kierunkowe miast Polski oraz Państw Świata, strefy czasowe, kalendarz stuletni, 8 stron kolorowych map z największymi miastami Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) z tyłu kalendarza, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, imieniny, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji). Wklejka: wizualizacja graficzna wklejki kalendarza musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonej w pkt Księgi oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. Do opracowania wizualizacji graficznej wklejki Wykonawca wykorzysta układ kompozycyjny projektu broszury informacyjnej w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). 21

11 Specyfikacja techniczna wklejki: o format A4 (208 mm ± 1 mm x 265 mm ± 1 mm + po 5 mm na spady), o papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 120 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 4. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Kalendarz kieszonkowy na rok szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: 90 mm ± 2 mm x 160 mm ± 2 mm, o kartki kalendarza - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 70 g/m 2, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy wysokiej jakości, o oprawa: sztywna, przeszywana w kolorze pomarańczowym, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o układ kalendarium: pionowy, tydzień na stronach rozkładowych, o perforacja narożników, o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napis: produkt EKOlogiczny, 2011, o pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem + kapitałka, o w środku: z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), 22

12 wklejka kolorowa 1 strona na początku kalendarza, skrócony kalendarz na rok 2010 i 2012, miejsce na dane osobowe, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (16 stron), zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym - święta narodowe wybranych Państw Europy i Świata, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, imieniny, notatnik, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji). Wklejka: wizualizacja graficzna wklejki kalendarza musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonej w pkt Księgi oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r. Do opracowania wizualizacji graficznej wklejki Wykonawca wykorzysta układ kompozycyjny projektu broszury informacyjnej w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). Specyfikacja techniczna wklejki: o format: 90 mm ± 2 mm x 160 mm ± 2 mm, o papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 100 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 2. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, 23

13 o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Kalendarz nabiurkowy na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza nabiurkowego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na każdej stronie miesiąca zostanie umieszczone inne zdjęcie (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4). Specyfikacja techniczna kalendarza: o format 16 stron (8 kartek) o wymiarach: szer. 150 mm ± 2 mm x wys. 200 mm ± 2 mm; okładka dwustronna, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o kartki kalendarza - papier kreda o parametrach nie gorszych niż: offset 170g/m 2, o kalendarium na dany miesiąc z zaznaczonymi ważnymi świętami, o skrócony kalendarz na 2012 na ostatniej stronie, o strony łączone spiralą, umożliwiającą obrót o 360 stopni. Obowiązkowo należy umieścić: - na pierwszej stronie kalendarza: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, - na ostatniej stronie: o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

14 9. Kalendarz typu biuwar na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza typu biuwar musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: o wymiary: 480 mm ± 2 mm x 320 mm ± 2 mm, o kartki kalendarza - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: offset 80 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba kartek: 50 stron ± 2 (do zapisywania i odrywania), o podkład: karton z szarym spodem o grubości 2 mm ± 1 mm, o na dole listwa PCV zabezpieczająca rogi papieru przed zawijaniem, Na kartkach obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o napis: produkt EKOlogiczny. o Na kartkach: kalendarz oraz plan tygodniowy z miejscem na notatki, w tle znak wodny: zdjęcie siedziby Ministerstwa Zdrowia (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). Dodatkowo: sztywne, ekologiczne koperty ochronne. 25

15 10. Kalendarz listkowy na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza listkowego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: 85 mm ± 2 mm x 55 mm ± 2 mm, o materiał: sztywny karton o parametrach nie gorszych niż kreda 350 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o foliowanie z obydwu stron, o zaokrąglone narożniki. Obowiązkowo należy umieścić: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, logotyp Ministerstwa Zdrowia, napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, człowiek najlepsza inwestycja, po stronie kalendarium w tle znak wodny - zdjęcie siedziby Ministerstwa Zdrowia (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy), na odwrocie kalendarza muszą znaleźć się 3 zdjęcia (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4). 11. Kalendarz naścienny trójdzielny na rok szt. Wizualizacja graficzna kalendarza naściennego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specyfikacja techniczna kalendarza: Wymiar kalendarza: 315 mm ± 2 mm x 765 mm ± 2 mm. Główka kalendarza: o wymiar: 315 mm ± 2mm x 195 mm ± 2 mm, o papier o parametrach nie gorszych niż: kreda 200 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor) zabezpieczona lakierem UV, 26

16 o oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana), o otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza, o elementem główki kalendarza muszą być 3 zdjęcia (dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zamówienia - pkt 5.4), o dodatkowo umieszczone musi zostać hasło: Człowiek najlepsza inwestycja, Plecki (spód kalendarza): o materiał: karton o parametrach nie gorszych niż g/m 2, o kolor: C:M:Y:K 0:70:100:10 o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, Kalendarium: o kartki kalendarza - papier o parametrach nie gorszych niż: offset 90 g/m 2, o wymiar: 295 mm ± 2mm x 140 mm ± 2 mm, o dwukolorowe (środkowe kalendarium wyróżnione innym kolorem niż dwa pozostałe), o w kalendarium imieniny i święta w języku polskim, o na środkowym kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę, Dodatkowo: sztywne koperty ochronne. 12. Teczka firmowa z notatnikiem 400 szt. Wizualizacja graficzna teczki firmowej z notatnikiem musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 27

17 Specyfikacja techniczna teczki: o format A4 (210 mm ± 3mm 297 mm ± 3mm) z kieszenią na dokumenty oraz z wklejonym notesem w środku, o materiał: sztywny karton ekologiczny, dwustronnie bielony o parametrach nie gorszych niż - 300g/m 2, grzbiet podwójnie bigowany, o kolor: C:M:YK: 0:60:100:0 określony w punkcie 2.12 Księgi. Teczka musi być zamykana na gumkę koloru pomarańczowego, wzdłuż teczki z prawej strony. Specyfikacja techniczna notesu: o format: A4 (210 mm ± 3mm 297 mm ± 3 mm), o liczba kartek:15, klejonych wzdłuż górnych krawędzi, bez okładki, o plecy wzmacniane kartonikiem, od strony zewnętrznej notesu, o technologia: druk offsetowy, o kartki notesu - papier ekologiczny o parametrach nie gorszych niż: 80 g/m 2, o kolor kratki: pomarańczowy - właściwy dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami dotyczącymi kolorystyki programów operacyjnych określonych w punkcie 2.12 Księgi (C:M:Y:K 0:20:30:0). Obowiązkowo należy umieścić z przodu teczki: - napisy: o Program Operacyjny Kapitał Ludzki, o Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o kompleksowe programy zdrowotne, o doskonalenie zawodowe kadr medycznych, o podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, o o człowiek najlepsza inwestycja, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, Obowiązkowo należy umieścić z tyłu teczki: - napisy: 28

18 o produkt EKOlogiczny, o logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. Koperty do korespondencji 3000 szt. Koperty muszą być wykonane z papieru ekologicznego. Format: C4 i C5 oraz pozostała specyfikacja techniczna określona w pkt Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Na kopercie musi znaleźć się: o logotyp Narodowej Strategii Spójności należy zastąpić logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonym w pkt Księgi (logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z odniesieniem słownym Unii Europejskiej, o nadruk danych adresowych instytucji w lewym górnym roku: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, tel. (022) , fax (022) , o napis: produkt EKOlogiczny, o krótsza część dolnego paska winna być zastąpiona kolorem CMYK: 0:60:100:0, reszta paska CMYK: 0:70:100:10. Nakład: 1500 szt. samoprzylepnych kopert promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki format C4; 1500 szt. - samoprzylepnych kopert promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki format C5. 29

19 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, zwanego dalej Pakietem, w skład którego wchodzi: torba, długopis i kołonotes oraz dokument w formie listu - służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach zaoferowanej ceny, do wykonania, skompletowania i dostarczenia skompletowanych 3000 szt. Pakietów pod wskazane przez Zamawiającego adresy do około 20 miejsc na terenie całej Polski, wg rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego (adresy + liczba Pakietów), w terminie do 16 grudnia 2010 roku. Wykonawca musi dostarczyć fakturę za realizację przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2010 r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy adresy odbiorców wraz z liczbą Pakietów w dniu podpisania umowy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania dotyczące Pakietu: 1. TORBA w jednolitym kolorze grafitowym, lub czarnym, z usztywnionym dnem, z zapinaną klapą, z uchwytem (do noszenia), dodatkowo wyposażona w odpinany, regulowany pasek na ramię szerokości od 4 do 5 cm, z przesuwną nakładką (min. zakres regulacji długości paska od 80 cm do 120 cm), materiał: poliester 600D lub materiał o nie gorszych właściwościach estetyczno-użytkowych, wymiary: 40 cm x 30 cm x 10 cm (+- 3) cm dla każdego wymiaru, wykończenie: z dwoma zapięciami klapy (typu plecakowego), z co najmniej: dwiema komorami, dwiema kieszonkami oraz z co najmniej trzema wszywkami (na długopis, ołówek itp.), metoda nadruku: termo transfer nadruki: w kolorze 1.1. Zamawiający wymaga, aby na klapie torby: Wykonawca umieścił w sposób trwały wskazane przez Zamawiającego znaki w kolorze: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z hasłem programu operacyjnego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!, 30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego kalendarzy plakatowych, kalendarzy trójdzielnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostaw

I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostaw CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Kalendarz książkowy A5 400 szt.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Znak sprawy: PR/D/BU/093/15 1) okładka kalendarza projekt w uzgodnieniu z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów) w zakresie Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała 201 5 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt.

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt. Format A5 145 mm x 05 mm objętość: 368 stron papier: offset biały 70 g/m kolor tasiemki: burgund 4 języki (pol., ang., niem., ros.) jeden dzień na stronie (z wyjątkiem sobót i niedziel) druk dwukolorowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych PO RYBY 2014-2020. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 1 2 3 4 1. Teczka konferencyjna z wizualizacją projektu 100 szt. Teczki konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Druk kalendarzy na 2017 rok dla WFOŚiGW w Łodzi oraz kopert, pudełek i toreb papierowych do pakowania kalendarzy - zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego w wersji

Bardziej szczegółowo

przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4

przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4 Załącznik 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4 Rok 2013 formatu A4 Układ tygodniowy (tydzień na dwóch stronach) Okładka: sztywna, ze skóry ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór)

L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich) Część IV Załącznik do umowy L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KALENDARZY FIRMOWYCH NA ROK 2017 DLA GK PSE Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Część 1 zamówienia Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE REKLAMOWE 2017

KALENDARZE REKLAMOWE 2017 KALENDARZE REKLAMOWE 2017 Największy wybór, najniższe ceny Trójdzielne Jednodzielne Książkowe Plakatowe Wieloplanszowe Spiralowane Biurkowe Biuwary Inne... KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX strona 1 format: uszlachetnienie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/45/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania- Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę opracowania graficznego,

Bardziej szczegółowo

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Gazeta EKofakty Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy Gazety

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Zał.1 Opis kalendarzy A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Blok kalendarium: wymiary: 210 x 260 mm, papier: chamois, tydzień na dwóch stronach 6 kolumn (sobota i niedziela w jednej kolumnie), granatowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/4/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Torba papierowa 2 000 szt. Torba papierowa w rozmiarze:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I DOA.IV- 33210-12 /10 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW Opis przedmiotu zamówienia kalendarze LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

- graficzne elementy materiałów promocyjnych nie są zatarte, rozmazane, popękane, nie zmieniają koloru podczas pocierania dłonią,

- graficzne elementy materiałów promocyjnych nie są zatarte, rozmazane, popękane, nie zmieniają koloru podczas pocierania dłonią, Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać następujące kryteria: - trwałość, tj. materiał nie ulega trwałym zniekształceniom, - nie występują zarysowania, przebarwienia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu 1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: grafit (1500 sztuk), ciemnoczerwony (1800 sztuk) Materiał: metal Wymiar dopuszczalny: około 140 x 10 x 10 mm (+/- 5%) Technika zdobienia: grawer laserowy Nadruk: dwustronny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny.

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny. Załącznik nr 1a do siwz opis przedmiotu zamówienia Część I Artykuły papiernicze Lp. Nazwa asortymentu Ilość Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów) w zakresie Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/22/2 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych dla Instytutu Łączności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.127.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ Opis zamówienia Wzory nadruków będą ustalane indywidualnie na każdy przedmiot zamówienia po rozstrzygnięciu przetargu z Wykonawcą. Wykonawca dołączy wzory materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 12.07.2016 09:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwsz.com.pl Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: 130349-2016;

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt KALENDARZE KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt wymiar całkowity szer.310mm długość 830mm opaska z przesuwnym okienkiem Główka kalendarza wypukła: *pełen kolor z projektem indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1.1. Kalendarz notesowy Terminarz (tydzień na dwóch stronach) 1. Ilość: 1000 egzemplarzy. 2. Wymiary: 90cm x 160cm, zawartość ok. 128 stron.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1, materiały drukowane

Zadanie nr 1, materiały drukowane Załącznik nr 1 do SIWZ - charakterystyka, Zadanie nr 1, materiały drukowane 1. TECZKA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ SZKOLEŃ format: na dokumenty A4 bigowana na pół grzbiet 3 mm wykrojnik producenta kieszonka/zakładka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia Teczka z rączką z ecoskóry z tłoczeniem Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Teczka z rączką z ecoskóry Teczka z rączką Format A4, wymiary 26/37/5 Teczka wykonana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje dotyczące zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku Numer sprawy OA-3331 24/09 ZMIENIONY Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługę druku I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY PO KL Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Czajniczek i filiżanka w kartoniku 100 szt. Wymiar (+/-3%) Filiżanka poj.180-250 ml Czajniczek - poj. 250-350

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ZAŁĄCZNIK I do SIWZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kryterium Znaczenie kryterium (w procentach) 1. Cena 70 70 2. Jakość 24 24 3. Funkcjonalność 6 6 RAZEM 100 100

Kryterium Znaczenie kryterium (w procentach) 1. Cena 70 70 2. Jakość 24 24 3. Funkcjonalność 6 6 RAZEM 100 100 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.:

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Dostawa artykułów promocyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. I. Cześć ogólna w Bolesławiu" 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2012 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2012 rok. FE-I.272.2.14.2011 Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2012 rok. I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa kalendarzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Kalendarzami

UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Kalendarzami UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu.10.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

c) długopis aluminiowy 300 szt.

c) długopis aluminiowy 300 szt. Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Zestawy konferencyjne (teczki, notesy, długopisy aluminiowe) 300 szt. Wymiar (+/-3%) Zestaw konferencyjny: a) teczka A4 standard 300 szt. b) notatnik A5 300 szt. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Załącznik nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość 1. Kalendarz książkowy Format: 143 x 203 mm (A5), (tolerancja wymiarowa +/- 5 mm) Objętość:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 70/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4.

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4. GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ~~2- L. dz /2014 Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.3.2014 Gdynia, dnia 27 stycznia 2014 roku. Pytania i odpowiedzi Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Lp. Gadżet TERMINY DOSTAW ILOŚĆ OPIS 1a Notesy KRASNALE: 3500 sztuk: Notes na spirali, 50 kartek, kartki w kratkę, z nadrukiem na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 czerwca 2011 r. RZP B/2011/06/01. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Z DNIA 14 i 17 CZERWCA 2011 R.

Warszawa, 24 czerwca 2011 r. RZP B/2011/06/01. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Z DNIA 14 i 17 CZERWCA 2011 R. Zamówienie jest współ finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RZP B/2011/06/01 Warszawa, 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem Ilość sztuk: 5 000 Wymiary: 15,0 (± 0,5 cm) x średnica 1,0 cm (± 0,2 cm) Długopis automatyczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

ORVII Łódź, dnia r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ORVII Łódź, dnia r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ORVII.272.71.2011 Łódź, dnia 12.09.2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Kalendarze SPIRALOWANE

Kalendarze SPIRALOWANE Kalendarze SPIRALOWANE A4 (210x297mm) A3 (297x420mm) A2 (420x597mm) Ilość kart: 1+12 1+6 B2 (480x680mm) Spirala z zawieszką: Kolor czarny, biały, srebrny Kolory niestandardowe Uszlachetnienie: Folia błysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ZIELONA GÓRA) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie i druk kalendarzy na 2016 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1) dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt.

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/11/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. 1. OPIS Blok firmowy w kratkę A4 zawierający 25 kartek klejonych wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr../.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2016 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy dla RPO WO 2014-2020, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. II. Zakres

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JEDNODZIELNY (główka wypukła)

KALENDARZ JEDNODZIELNY (główka wypukła) JEDNODZIELNY (główka wypukła) I PLECKI A drukowane wg indywidualnego projektu Klienta. 60mm Kawa świeżo palona ul. Kawowa 109 67109 Poznań WYPUKŁA 310 x 210 mm tektura lita 1,9mm 310 x 480 mm Standard

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-5/PW/12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm

Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm Opis produktu: Długopis plastikowy, przekręcany, korpus w kolorze białym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn r. Załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Lp. 1 2 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn. 16.08.2011r. Kalendarz trójdzielny wieloplanszowy: WYMIAR KALENDARZA: zbliŝony do 32 (+/- 2cm)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017)

ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017) ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017) L.p. ARTYKUŁ TERMINY DOSTAW ILOŚĆ OPIS 1 Ołówek drewniany WMS: 8500 szt. Wykonany z drewna lakierowanego na niebiesko, zatemperowany, o przekroju - I

Bardziej szczegółowo