2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia."

Transkrypt

1 Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie: Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG i NMF) oraz Obszaru tematycznego ochrona zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, druk, oprawa, dostawa do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucja artykułów promujących: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Obszar programowy Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF oraz Obszar tematyczny ochrona zdrowia SPPW. 2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. 3. Artykuły muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku. 4. Gwarancja na produkty minimum 12 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego. Zakup jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, a także ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegi oraz Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5. Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie, druk, oprawę, dostawę i dystrybucję artykułów zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w części II niniejszego Opisu Zakres zamówienia; uzgodnienie przez Wykonawcę i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznych wersji drukowanych materiałów; umieszczenie na artykułach, wymaganych przez Zamawiającego, trwałych nadruków odpowiednich logotypów zgodnie z zasadami oznaczania i pozycjonowania, określonymi w: Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w górnej zakładce ZASADY PROMOCJI ); Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem w części dot. ww. Programu, w zakładce Informacja i promocja); Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF (aktualny dokument dostępny pod adresem:www.zdrowie.gov.pl/, w części dot. MF EOG i NMF, w zakładce Informacja i promocja); Księdze Identyfikacji Wizualnej Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy stanowiącej Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie informacji i promocji (aktualny dokument dostępny jest na stronie w części dot. SPPW, w zakładce Dokumenty) oraz z opisem produktów zawartym w części II niniejszego Opisu Zakres zamówienia; dostawę i dystrybucję materiałów według informacji zawartej w pkt Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie logotypy, tj. Ministerstwa Zdrowia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej z odpowiednimi odwołaniami słownymi, MF EOG i NMF , SPPW zostaną przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy, 2) wszystkie materiały w poszczególnych etapach prac wykonawczych Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt, 3) Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, 7. Wszystkie materiały muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 1) funkcjonalność, tj. możliwość używania zgodnie z przeznaczeniem, np. zapisany na kartkach kalendarza kieszonkowego tekst jest możliwy do odczytania i się nie rozmazuje, 2

3 2) trwałość, tj. nieuleganie zniekształceniom/uszkodzeniom przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem, np. kalendarium kalendarza trójdzielnego nie rozpada się po oderwaniu jednej z kartek, 3) estetyka, np: o nie występują zarysowania, przebarwienia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem, o poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane, sklejone lub zszyte, np. kartki w kalendarzu książkowym, o graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, o krawędzie artykułów są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń, o dany produkt pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów oraz wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne, o sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu, np. faktura okładki kalendarza książkowego, o zamieszczone logotypy są widoczne i odpowiednio wyeksponowane. Uwaga: Dostarczane i dystrybuowane materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość będzie odpowiadała co najmniej jakości próbek, zatwierdzonych do produkcji przez Zamawiającego. 8. Warunki dostawy i dystrybucji materiałów określonych w części II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji za potwierdzeniem odbioru: o dotyczy materiałów wymienionych w II części Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Zakres zamówienia w pkt 1-4: po 20 sztuk każdego z artykułów (zabezpieczonych przed zgnieceniem, uszkodzeniem itp.) wraz z listem przewodnim do 12 (± 5) podmiotów na terenie kraju (dane adresowe podmiotów Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy). Elementem usługi jest zapewnienie przez Wykonawcę druku listów przewodnich według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Druk: papier ozdobny, biały, A4, 200g/m², 4+1). W terminie określonym w części IV - Harmonogram oraz termin wykonania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie odbioru materiałów przez wskazane podmioty (w wersji papierowej). 3

4 2) Pozostałe materiały Wykonawca dostarczy w dniu roboczym (w godz. od 8.30 do 15.30) do siedziby Zamawiającego na adres: Warszawa, ul. Długa 38/40, piwnica, budynek bez windy; (zamówienie obejmuje wniesienie materiałów). 3) Materiały dostarczane do Zamawiającego muszą zostać spakowane z należytą starannością: o materiały wymienione w pkt 1-4 w pudła kartonowe po 20 szt., o materiały wymienione w pkt 5 w paczki po 25 szt. oraz dodatkowo 25 szt. spakowane pojedynczo w sztywne, kartonowe koperty, o materiały wymienione w pkt 6 w paczki po 25 szt. oraz dodatkowo 25 szt. spakowane pojedynczo w sztywne, kartonowe koperty, o materiały wymienione w pkt 7-10 w paczki po 20 szt. Każdą paczkę należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający dalszy transport i przesyłanie (papier pakowy). II. Zakres zamówienia. 1. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa Kalendarza książkowego na rok 2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba: 400 szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: B5 (165 mm ± 5 mm x 221 mm ± 5 mm), o kartki kalendarza: szyte oraz klejone, papier ekologiczny, biały lub kremowy, offset min. 80 g/m 2, o wyklejki: papier kredowy, offset min.140 g/m 2, o oprawa: sztywna, przeszywana, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o kolorystyka oprawy: charakterystyczna dla Programu Kapitał Ludzki, określona w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, CMYK: 0:70:100:10 lub 0:60:100:0 (do wyboru przez Zamawiającego), o układ kalendarium: pionowy, rozkład dni na stronie: każdy dzień na pojedynczej stronie; sobota i niedziela na jednej stronie, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy, o registry miesięczne, o perforacja narożników, o kapitałka, 4

5 o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napisy: produkt EKOlogiczny, 2014, o w środku: z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka kolorowa - 2 kartki na początku kalendarza (zawartość merytoryczną przekaże Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy), skrócony kalendarz na rok 2013 i 2015, miejsce na dane osobowe, plan urlopowy, planowanie miesięczne, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (8 stron), telefoniczne numery kierunkowe miast Polski oraz Państw Świata, strefy czasowe, kalendarz stuletni, 8 stron kolorowych map z największymi miastami Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) z tyłu kalendarza, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, zaznaczone daty imienin, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), o w kalendarzu pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem o Wklejka: musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Kapitał Ludzki określonej w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt graficzny wklejki zostanie opracowany przez Wykonawcę. Specyfikacja techniczna wklejki: o format (identyczny z kartkami kalendarza): B5 (165 mm ± 5 mm x 221 mm ± 5 mm), 5

6 o papier kredowy, offset min. 140 g/m 2, o kolor: 4+4 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 4. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa Kalendarza kieszonkowego na rok 2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba: 400 szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: 90 mm ± 5 mm x 160 mm ± 5 mm, o kartki kalendarza: szyte oraz klejone, papier ekologiczny, biały lub kremowy, offset min. 70 g/m 2, o wyklejki: papier kredowy, offset min. 120 g/m 2, o druk kalendarium: szaro-czarny, święta i niedziele czerwony, offsetowy, o oprawa: sztywna, przeszywana, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o kolorystyka oprawy: charakterystyczna dla Programu Kapitał Ludzki, określona w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, CMYK: 0:70:100:10 lub 0:60:100:0 (do wyboru przez Zamawiającego), o układ kalendarium: pionowy, tydzień na stronach rozkładowych, o perforacja narożników, o kapitałka, o tłoczenie na okładce: logotyp Programu Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, napisy: produkt EKOlogiczny, 2014, o w środku: 6

7 z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka kolorowa - 1 kartka na początku kalendarza (zawartość merytoryczną przekaże Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy), skrócony kalendarz na rok 2013 i 2015, miejsce na dane osobowe, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (ok. 4 stron), święta zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, zaznaczone daty imienin, notatnik (1 strona), z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem krajów należących do Unii Europejskiej (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), o w kalendarzu pomarańczowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem Wklejka: musi być opracowana z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla Programu Kapitał Ludzki charakterystyczna dla Programu Kapitał Ludzki określonej w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt graficzny wklejki zostanie opracowany przez Wykonawcę. Specyfikacja techniczna wklejki: o format (identyczny z kartkami kalendarza): 90 mm ± 5 mm x 160 mm ± 5 mm, o papier kredowy, offset min. 120 g/m 2, o kolor: 4+4 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 2. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, 7

8 o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa Kalendarza typu biuwar na rok 2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba: 500 szt. Wizualizacja graficzna kalendarza typu biuwar musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania Wykonawcy elementów graficznych do wykorzystania przy tworzeniu wizualizacji graficznej. Specyfikacja techniczna kalendarza: o wymiary: 610 mm ± 5 mm x 430 mm ± 5 mm, o papier ekologiczny, biały, offset min. 80 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba kartek: 50 stron ± 2 (do zapisywania i odrywania), o kartki klejone wzdłuż szerszej, dolnej krawędzi, o podkład: karton z szarym spodem, min.300 g/m 2, Na kartkach obowiązkowo należy umieścić: o logotyp Programu Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napisy: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Człowiek najlepsza inwestycja, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o napis: produkt EKOlogiczny, 2014, Na kartkach kalendarz oraz plan tygodniowy z miejscem na notatki. W tle znak wodny. Dodatkowo: sztywne, ekologiczne koperty ochronne. 8

9 4. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa Kalendarza naściennego trójdzielnego na rok 2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba: 500 szt. Wizualizacja graficzna kalendarza naściennego musi nawiązywać tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania Wykonawcy elementów graficznych do wykorzystania przy tworzeniu wizualizacji graficznej. Specyfikacja techniczna kalendarza: Wymiar kalendarza: 315 mm ± 2 mm x 765 mm ± 2 mm. Główka kalendarza: o wymiar: 315 mm ± 2mm x 195 mm ± 2 mm, o papier: kreda min. 200 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor) zabezpieczona lakierem UV, o oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana), min. 350 g/m 2, o otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza, o dodatkowo umieszczone musi zostać hasło: Człowiek najlepsza inwestycja, Plecki (spód kalendarza): o materiał: karton min. 350 g/m 2, o kolor: C:M:Y:K 0:70:100:10 o logotyp Programu Kapitał Ludzki, o logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o napis: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, 9

10 Kalendarium: o papier: offset, biały, min. 90 g/m 2, o wymiar: 295 mm ± 2mm x 140 mm ± 2 mm, o dwukolorowe (środkowe kalendarium wyróżnione innym kolorem niż dwa pozostałe), o w kalendarium imieniny i święta w języku polskim, o na środkowym kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę, Dodatkowo: sztywne koperty ochronne dla każdego kalendarza. 5. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa Kalendarza wieloarkuszowego na 2014 rok w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba: 200 szt. Wizualizacja graficzna kalendarza musi zawierać elementy graficzne zdjęcia/skany prac plastycznych, które przygotuje Wykonawca. Wkład w postaci prac plastycznych Wykonawca odbierze od Zamawiającego na własny koszt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o wymiar: B3, o papier kreda, okładka dwustronna; min. 300 g/m²; poszczególne dni miesiąca: min. 200 g/m², o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o 12 kart + okładka (układ 1 karta 1 miesiąc + okładka), o lakier: wybiórczo na każdej stronie, o łączenie arkuszy za pomocą spirali zaciskowej z zawieszką (w kolorze pomarańczowym lub białym) po górnej, krótszej krawędzi kalendarza. Projekt kalendarza musi zawierać (oprócz elementów graficznych zdjęć/skanów prac plastycznych przygotowanych przez Wykonawcę i plakatu na okładce): o logotyp Programu Kapitał Ludzki; o logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego; o logotyp Ministerstwa Zdrowia; o napis: Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; o dni tygodnia; o wyróżnione kolorem czerwonym niedziele i pozostałe dni świąteczne; o wyróżnione graficznie oraz słownie: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Boże Narodzenie, Wielkanoc; 10

11 o napis: prace plastyczne wykonane w ramach konkursu na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia. Napisy na kalendarzach muszą być dostosowane do odbiorców w różnym wieku dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 6. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa Kalendarza wieloarkuszowego na 2014 rok w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Liczba: 500 szt. Wizualizacja graficzna kalendarza musi zawierać elementy graficzne - zdjęcia/skany prac plastycznych, które przygotuje Wykonawca. Wkład w postaci prac plastycznych Wykonawca odbierze od Zamawiającego na własny koszt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o wymiar: B1, o papier kreda, okładka dwustronna; min. 300 g/m²; poszczególne dni miesiąca: min. 200 g/m², o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor), o 12 kart + okładka (układ 1 karta - 1 miesiąc + okładka), o lakier: wybiórczo na każdej stronie, o łączenie arkuszy za pomocą spirali zaciskowej z zawieszką (w kolorze zielonym lub białym) - po górnej, krótszej krawędzi kalendarza. Projekt kalendarza musi zawierać (oprócz elementów graficznych zdjęć/skanów prac plastycznych przygotowanych przez Wykonawcę i plakatu na okładce): o logotyp Programu Infrastruktura i Środowisko; o logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; o logotyp Ministerstwa Zdrowia; o napis: Materiał informacyjny finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko; o dni tygodnia; o wyróżnione kolorem czerwonym niedziele i pozostałe dni świąteczne; o wyróżnione kolorystycznie i słownie: Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Boże Narodzenie, Wielkanoc; o napis: prace plastyczne dzieci wykonane w ramach III edycji konkursu plastycznego pn. Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta. 11

12 Napisy na kalendarzach muszą być kolorowe/pastelowe, dostosowane do odbiorców kalendarzy dzieci i rodziców. 7. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa Kalendarza książkowego na rok 2014 w ramach Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Liczba: 400 szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: B5 (165 mm ± 5 mm x 221 mm ± 5 mm), o kartki kalendarza: szyte oraz klejone, papier ekologiczny, biały lub kremowy, offset min. 80 g/m 2, o wyklejki: papier kredowy, offset min. 140 g/m 2, o oprawa: sztywna, przeszywana, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o kolorystyka oprawy: określona w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF; C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20 % do 100% (do wyboru przez Zamawiającego), o układ kalendarium: pionowy, rozkład dni na stronie: każdy dzień na pojedynczej stronie; o druk kalendarium: fioletowy C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20 % do 100% (do wyboru przez Zamawiającego), offsetowy, o registry miesięczne, o perforacja narożników, o kapitałka, o tłoczenie na okładce: logotypy MF EOG i NMF ; produkt EKOlogiczny, 2014, o w środku: z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka: kolorowa, 2 kartki na początku kalendarza (zawartość merytoryczną przekaże Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy), skrócony kalendarz na rok 2013 i 2015, miejsce na dane osobowe, plan urlopowy, planowanie miesięczne, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), 12

13 ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (8 stron), święta zaznaczone w kalendarium kolorem czerwonym, telefoniczne numery kierunkowe miast Polski oraz Państw Świata, strefy czasowe, kalendarz stuletni, 8 stron kolorowych map z największymi miastami Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) z tyłu kalendarza, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, zaznaczone daty imienin, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem państw darczyńców i państw beneficjentów MF EOG i NMF (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), o w kalendarzu fioletowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem Wklejka: musi być opracowana z wykorzystaniem co najmniej 4 zdjęć i zgodnie z kolorystyką określoną w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF, C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20% do 100% (do wyboru przez Zamawiającego); Wykonawca ma dostarczyć do wyboru co najmniej 20 zdjęć, z których Zamawiający wskaże co najmniej 4 do umieszczenia we wklejce. Zdjęcia muszą być tematycznie powiązane z Obszarem programowym Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Projekt graficzny wklejki zostanie opracowany przez Wykonawcę. Specyfikacja techniczna wklejki: o format (identyczny z kartkami kalendarza): B5 (165 mm ± 5 mm x 221 mm ± 5 mm), o papier kredowy, offset min. 140 g/m 2, o kolor: 4+4 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 4. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp MF EOG i NMF , o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, 13

14 o napis: Materiał informacyjny finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG , pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 8. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa Kalendarza książkowego na rok 2014 w ramach Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Liczba: 100 szt. Specyfikacja techniczna kalendarza: o format: A4, o kartki kalendarza: szyte oraz klejone, papier ekologiczny, biały lub kremowy, offset min. 80 g/m 2, o wyklejki: papier kredowy, offset min. 140 g/m 2, o oprawa: sztywna, przeszywana, materiał wiodący - poliuretanowy, skóropodobny, faktura gładka, właściwości termoprzebarwialne, o kolorystyka oprawy: określona w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF; C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20 % do 100% (do wyboru przez Zamawiającego), o układ kalendarium: pionowy, rozkład dni na stronie: każdy dzień na pojedynczej stronie; o druk kalendarium: fioletowy, offsetowy, o registry miesięczne, o perforacja narożników, o kapitałka, o tłoczenie na okładce: logotypy MF EOG i NMF ; produkt EKOlogiczny, 2014, o w środku: z przodu kalendarza (na wyklejce i pierwszej stronie) administracyjna mapa Polski z podziałem na województwa i zaznaczonymi powiatami (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), wklejka kolorowa 2 kartki na początku kalendarza (zawartość merytoryczną przekaże Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy), skrócony kalendarz na rok 2013 i 2015, miejsce na dane osobowe, plan urlopowy, planowanie miesięczne, kalendarium: co najmniej dwujęzyczne (polsko angielskie), 14

15 ważne telefony i adresy wskazane przez Zamawiającego (jedna strona), zintegrowany notes teleadresowy (8 stron), święta zaznaczone w kalendarium kolorem fioletowym, C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20 % do 100% (do wyboru przez Zamawiającego), telefoniczne numery kierunkowe miast Polski oraz Państw Świata, strefy czasowe, kalendarz stuletni, 8 stron kolorowych map z największymi miastami Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) z tyłu kalendarza, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, godziny wschodu i zachodu Słońca wyliczone dla Warszawy, zaznaczone daty imienin, z tyłu kalendarza (na wyklejce i ostatniej stronie) mapa Europy z wyraźnym wyróżnieniem państw darczyńców i państw beneficjentów MF EOG i NMF (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację mapy do akceptacji), o w kalendarzu fioletowa tasiemka (zakładka) z wyszytym napisem Wklejka: musi być opracowana z wykorzystaniem co najmniej 4 zdjęć i zgodnie z kolorystyką określoną w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF , C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20% do 100% (do wyboru przez Zamawiającego); Wykonawca ma dostarczyć do wyboru co najmniej 20 zdjęć, z których Zamawiający wskaże co najmniej 4 do umieszczenia we wklejce. Zdjęcia muszą być tematycznie powiązane z Obszarem programowym Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Projekt graficzny wklejki zostanie opracowany przez Wykonawcę. Specyfikacja techniczna wklejki: o format (identyczny z kartkami kalendarza): A4, o papier kredowy, offset min.140 g/m 2, o kolor: 4+4 C:M:Y:K (pełen kolor), o liczba stron: 4. Na wklejce obowiązkowo należy umieścić: o logotyp MF EOG i NMF , o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, 15

16 o napis: Materiał informacyjny finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG , pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 9. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa Kalendarza naściennego trójdzielnego na rok 2014 w ramach Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Liczba: 500 szt. Wizualizacja graficzna kalendarza naściennego musi nawiązywać tematycznie do Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Główka kalendarza musi być opracowana z wykorzystaniem co najmniej 4 zdjęć i zgodnie z kolorystyką określoną w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz Wymogach dotyczących informacji i promocji MF EOG i NMF , C:M:Y:K: 65/85/0/0 nasycenie od 20% do 100% (do wyboru przez Zamawiającego); Wykonawca ma dostarczyć do wyboru co najmniej 20 zdjęć, z których Zamawiający wskaże co najmniej 4 do umieszczenia na główce kalendarza. Zdjęcia musza być tematycznie powiązane z Obszarem programowym Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF Specyfikacja techniczna kalendarza: Wymiar kalendarza: 315 mm ± 2 mm x 765 mm ± 2 mm. Główka kalendarza: o wymiar: 315 mm ± 2mm x 195 mm ± 2 mm, o papier: kreda min. 200 g/m 2, o kolor: 4+0 C:M:Y:K (pełen kolor) zabezpieczona lakierem UV, o oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana), min. 350 g/m 2, o otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza. Plecki (spód kalendarza): o materiał: karton min. 350 g/m 2, o kolor: C:M:Y:K 65/85/0/0 o logotyp MF EOG i NMF , o logotyp Ministerstwa Zdrowia, o o napis: Materiał informacyjny finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG , pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, o dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, 16

17 Kalendarium: o papier: offset, biały, min. 90 g/m 2, o wymiar: 295 mm ± 2mm x 140 mm ± 2 mm, o dwukolorowe (środkowe kalendarium wyróżnione innym kolorem niż dwa pozostałe), o w kalendarium imieniny i święta w języku polskim, o na środkowym kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę, Dodatkowo: sztywne koperty ochronne dla każdego kalendarza. 10. Druk i dostawa broszury w ramach Obszaru tematycznego ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (według projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego w formacie PDF) Liczba: 250 szt. Specyfikacja techniczna: o Format: A3 składany przez Wykonawcę do A4, o Papier: 250 g/m 2, kreda, mat, o Kolor: 4+4 C:M:Y:K (pełen kolor), o Lakier wybiórczy UV na 15 zdjęciach. Maska do wykonania przez Wykonawcę na podstawie dostarczonego pliku wyjściowego do druku. III. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych w Specyfikacjach. IV. Harmonogram oraz termin wykonania umowy: 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyższy termin obejmuje wszystkie etapy zamówienia, w tym zgłaszanie uwag przez Zamawiającego do przekazywanych materiałów, druk, dostawę i dystrybucję materiałów według informacji wskazanej w części I pkt W terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wkład merytoryczny, o którym mowa w części II pkt 1-9 oraz elektroniczną wersję broszury do druku, o której mowa w części II pkt Wykonawca, w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do: o przedstawienia Zamawiającemu 2 projektów graficznych do każdego materiału, o którym mowa w części II pkt. 1-9 (do wyboru przez Zamawiającego, ostatecznie Zamawiający wybierze jeden projekt graficzny). Zamawiający dokona wyboru i akceptacji jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę projektów graficznych lub zgłosi uwagi w terminie do 17

18 3 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Zamawiający zastrzega możliwość trzykrotnego zgłaszania uwag do przedstawionych projektów graficznych, z zastrzeżeniem, iż powtórzenie uwag przez Zamawiającego z powodu ich uprzedniego nieuwzględnienia przez Wykonawcę nie jest traktowane jako zgłaszanie uwag; o dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji proof wykonany przez drukarnię, której zostanie zlecony druk (wydruk z wersji elektronicznej) każdego materiału, o którym mowa w części II pkt. 1-10; Zamawiający dokona akceptacji proof lub zgłosi uwagi w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; Zamawiający zastrzega możliwość trzykrotnego zgłaszania uwag do przekazanych proof-ów, z zastrzeżeniem, iż powtórzenie uwag przez Zamawiającego z powodu ich uprzedniego nieuwzględnienia przez Wykonawcę, nie jest traktowane jako zgłoszenie uwag; o dostarczenia Zamawiającemu po jednej próbce materiału (dotyczy etapu przed przystąpieniem do druku) do ostatecznej akceptacji; Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; Zamawiający zastrzega możliwość trzykrotnego zgłaszania uwag do przekazanych materiałów, z zastrzeżeniem, iż powtórzenie uwag przez Zamawiającego z powodu ich uprzedniego nieuwzględnienia przez Wykonawcę, nie jest traktowane jako zgłoszenie uwag; o przekazania zaakceptowanych przez Zamawiającego wszystkich projektów graficznych kalendarzy i broszury w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD w formatach: PDF podglądowy, PDF kompozytowy do druku, w plikach otwartych na komputer typu PC - w formatach zastosowanych przez Wykonawcę - cdr, grafika rastrowa w formatach: tiff, psd, jpg, grafika pozazdjęciowa w formacie.eps, specyfikacja techniczna do druku w formacie.doc.); 4. Wykonawca, w terminie do 5 dni kalendarzowych przed dystrybucją materiałów według informacji wskazanej w części I pkt. 8 dostarczy Zamawiającemu po pięć sztuk materiałów każdego rodzaju do ostatecznej akceptacji jakości i zgodności z zamówieniem. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Wykonawca przeprowadzi dystrybucję po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Termin końcowy realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie, jeśli realizacja zamówienia opóźnia się z winy Wykonawcy, np. zbyt późno przystąpi do przygotowywania projektów graficznych, nie będzie uwzględniał uwag Zamawiającego. Termin zamówienia może ulec zmianie jedynie w przypadku wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, np. nieterminowego zgłaszania uwag do projektów graficznych. W takim przypadku, termin realizacji umowy zostanie 18

19 wydłużony o liczbę dni kalendarzowych równą liczbie dni kalendarzowych wynikających z opóźnienia Zamawiającego. 19

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie i dostawa gad żetów reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CPV: 22.46.20.00-6 I.

CPV: 22.46.20.00-6 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych dla Ministerstwa Środowiska promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, 2014-07-09 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając na podstawie Decyzji nr 11/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kielce, 13.11.2012 r.

OGŁOSZENIE. Kielce, 13.11.2012 r. Kielce, 13.11.2012 r. OGŁOSZENIE Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn. Wykonanie Materiałów Promocyjnych kalendarze 2013 w ramach projektu pn. Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przygotowanie kampanii promującej tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony Park Przemysłowo

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo