Łukasz Jabłoński Pieniądze od klienta Bartosz Żurakowski Dochodzenie należności od dłużników zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łukasz Jabłoński Pieniądze od klienta Bartosz Żurakowski Dochodzenie należności od dłużników zagranicznych"

Transkrypt

1 wiedza doświadczenie kontakty Łukasz Jabłoński Pieniądze od klienta Bartosz Żurakowski Dochodzenie należności od dłużników zagranicznych 1

2

3 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności Motywacja personelu Kreatywność Marketing Satysfakcja klienta Uzyskanie pieniędzy od od państwa Rekrutacja personelu Listopad 2004 : zostań zwycięzcą award! Mój business plan Mój business plan 2

4

5 Nasi trenerzy Łukasz Jabłoński Polska,1974 Te/fax: , WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE AKADEMICKIE Studia podyplomowe z zakresu inwestycji i nieruchomości - Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Magister ekonomii - Wydział Finansów i Bankowości, Szkoła Główna Handlowa Kursy i szkolenia z zakresu: Finanse dla niefinansistów, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Skuteczne zarządzanie projektem, GFKM Doskonalenie umiejętności menedżerskich-euromanager, GFKM Audit wewnętrzny systemu zapewnienia jakości, Consulitum Gdynia Członek rad nadzorczych spółek skarbu państwa, Biuro Usług Szkoleniowych Gdańsk Zarządzanie regionem, czyli jak rozwiązywać problemy w sprzedaży do ważnych klientów, Ośrodek Szkolenia Handlowców Techniki Profesjonalnej Sprzedaży - sprzedaż, zarządzanie oraz prawo gospodarcze, Mercuri International DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dorma Polska, Szef regionu obejmującego ¼ obszaru Polski. Trener sprzedaży w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów M.Meesenburg Sp. z o.o Gdańsk, Kierownik Oddziału Gdańsk Novabrik Polska Sp. z o.o, Kartoszyno, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Przedsiębiorstwo Pioch i Hoster Sp. z o.o, Widlino, Kierownik działu handlowego TNT Express Worldwide, Warszawa, Przedstawiciel handlowy, kierownik warszawskiej strefy handlowej Bartosz Żurakowski Polska,1976 Tel.: , , WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE AKADEMICKIE Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski Kursy i szkolenia z zakresu: Relacje z Klientem. Profesjonalna obsługa Klienta, GB Resources Leading in Learning Planowanie efektywności i ocena pracownicza, AIESEC Wewnętrzne szkolenie dla Rad Wykonawczych Sprzedawanie jest sztuką, Akademia Umiejętności ATLAS Podstawowe pojęcia z zakresu wierzytelności, Globico Inkaso S.C. Kontakt telefoniczny jako niezbędny element procesu sprzedaży, Globico Inkaso S.C. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Polska Grupa Farmaceutyczna, Wrocław, Negocjator spłat należności, doradztwo prawne GLOBICO INKASO, Wrocław, Zarządzanie ryzykiem finansowym Sklep Odzieżowy, Głuchołazy, Właściciel 3

6 Today s programme Money from the customer Securing and execution of payments 5 Customer s situation Official and legal documents Sources of attaining documents Reading information Retrospection of customer s situation Present situation Prognosis 6

7 5. Dzisiejszy temat Pieniądze od klienta Zabezpieczanie i egzekwowanie należności 5 6. Sytuacja klienta Dokumenty formalno-prawne Źródła pozyskiwania dokumentów Czytanie informacji Retrospekcja sytuacji klienta Sytuacja bieżąca Prognoza 6 4

8 Documents of an enterprise according to the trade law KRS National Court Register Fiscal documents (PIT & CIT forms) ZUS Social Insurance Institution Police clearance certificate 7 Market information Market environment situation in a given sector Interview with hitherto customers Business Intelligence Agencies Business meeting Alternative sources of obtaining information 8

9 7. Dokumenty Przedsiębiorstwa Prawa Handlowego KRS Krajowy Rejestr Sądowy Dokumenty skarbowe (PIT, CIT) ZUS Zaświadczenie o niekaralności 7 8. Informacje rynkowe Otoczenie rynkowe sytuacja wsektorze Wywiad wśród dotychczasowych klientów Wywiadownie gospodarcze Spotkanie handlowe Alternatywneźródła pozyskiwania informacji 8 5

10 Securing future receivables Trade contract Trade correspondence Order and order confirmation 9 Instruments of payment Prepayment Down payment Letter of credit Surety credit Bill guarantee Assignment Registered lien as security 10

11 9. Zabezpieczenie przyszłych należności Umowa handlowa Korespondencja handlowa Zlecenie i potwierdzenie zlecenia Instrumenty Przedpłata Zaliczka Akredytywa Poręczenie Weksel z deklaracją oraz awalem Cesja Przewłaszczenie na zabezpieczenie 10 6

12 Instruments Bank guarantee Deposit Statement of a protector Assignmet of debts Blocking current accounts, securities Proxy to the current account (Debt) Collection or collection of accounts receivable 11 Letter of credit Different kinds of letters of credit: - revocable - irrevocable - confirmed - unconfirmed Revolving Reimbursement letter of credit Letter of intent 12

13 11. Instrumenty Gwarancja bankowa Kaucja Oświadczenie patronackie Przejęcie długu, przystąpienie do długu Blokady na rachunku bankowym, papierach wartościowych Pełnomocnictwo do rachunku Inkaso Akredytywa Rodzaje akredytyw: - odwołalna - nieodwołalna - potwierdzona - niepotwierdzona Rewolwing Akredytywa rembursowa List intencyjny 12 7

14 Surety Kinds of sureties: - with a fixed date - without a fixed date - for the future debt - general - generic - partial Guaranteed property rights and social rights 13 Bill of exchange Kinds of bills of exchange: promissory note drawn bill Function of a bill of exchange: - payment, credit, circulation, guarantee, re-financing 14

15 13. Poręcznie Rodzaje poręczeń: - terminowe - bezterminowe - za dług przyszły - generalne - rodzajowe - częściowe Poręczone prawa majątkowe oraz społeczne Weksel Typy weksla: weksel własny weksel trasowany Funkcje weksla: -płatnicza, kredytowa, obiegowa, gwarancyjna, refinansowa 14 8

16 Participants of a draft relation Drawer Payer Payee Taker of a bill Endorser Surety Endorsee Domicile Replacing payer Recourse 15 Bill of exchange other definitions Endorsement Acceptance of a bill of draft Aval Payment Protest ofbill 16

17 15. Uczestnicy stosunku wekslowego Wystawca Płatnik Remitent Akceptant Indosant Poręczyciel Indosatariusz Domicyliat Wyręczyciel Regredient Weksel - pozostałe pojęcia Indos Przyjęcie weksla Awal Zapłata Protest 16 9

18 Assignment of receivables Assignmemt with recourse Assignment with non-recourse Period of repurchase Forms of securities 17 Factoring Definition of factoring Participants of factoring: -factor - seller Function of factoring: -credit - assuming risks -service 18

19 17. Cesja wierzytelności Cesja z regresem Cesja bez regresu Okres wykupu Formy zabezpieczeń Faktoring Pojęcie faktoringu Uczestnicy stosunku: -faktor -faktorant Funkcje faktora: -kredytowa -przejęcie ryzyka -funkcja usługowa 18 10

20 Forms of factoring Factoring with non-recourse Factoring with recourse 19 Prepayment Range of use Ways of realisation Formal requirements Reaction of contractors 20

21 19. Postacie faktoringu Faktoring bez regresu Faktoringz regresem Przedpłata Zakres zastosowań Sposoby realizacji Wymagania formalne Reakcje kontrahentów 20 11

22 Commercial aspects of vindication Why are the customers not paying? Assertiveness Basic debtors games 21 Temporising I have just paid... but the transfer is already done... I will talk to the accountant to find out why it hasn t been settled yet... I will settle everything tomorrow... 22

23 21. Handlowe aspekty windykacji Dlaczego klienci nie płacą? Asertywność Podstawowe gry dłużników Gra na czas właśnie zapłaciłem... przecież przelew już wyszedł... porozmawiam z księgową, dlaczego jeszcze nie zostało to uregulowane... jutro wszystko ureguluję

24 Acting being poor I have no money because I don t sell anything... I don t have money because I ve been robbed... I m waiting to be paid myself Acting bloodsucker I won t pay because I have other important payments... If you want to go on making business with me then you will have to wait... 24

25 23. Gra na biedę nie mam pieniędzy, bo nic nie sprzedaję... nie mam pieniędzy, bo mnie okradli... sam czekam na spływ należności Gra na krwiopijcę nie zapłacę, bo mam inne ważne płatności... jak chce pani/pan ze mną dalej handlować, to proszę czekać

26 Influence on the customers discipline Psychological preconditions of attitude towards the customer Means of communication Material aspects of the conversation 25 How to deal with games and excuses of debtors Primary statements Secondary statements - form Realization of assumptions 26

27 25. Wpływ na dyscyplinę klientów Uwarunkowania psychologiczne postawy wobec klienta Środki przekazu Materialne aspekty rozmowy Sposoby radzenia sobie z grami i wymówkami dłużników Ustalenia pierwotne Ustalenia wtórne - forma Realizacja założeń 26 14

28 Kinds of conversation in the process of collecting receivables Notification Reminding Discussion Demand 27 Legal terms connected to vindication Relation under civil law Obligation Debt Creditor 28

29 27. Typy rozmów w procesie ściągania należności Powiadomienie Przypomnienie Dyskusja Żądanie Pojęcia prawne związane z windykacją Stosunek cywilnoprawny Zobowiązanie Dług Wierzyciel 28 15

30 Legal terms connected to vindication Debtor Conventional penalty Letter of intent Preliminary contract 29 Collecting receivables by taking legal steps Advantages and disadvantages Formal requirements Correspondence with the debtor Permitted by law, non-judicial ways of compromising with the debtor 30

31 29. Pojęcia prawne związane z windykacją Dłużnik Kara umowna List Intencyjny Umowa przedwstępna Odzyskiwanie należności na drodze prawnej Zalety i wady Wymagania formalne Korespondencja z dłużnikiem Dopuszczalne prawnie formy pozasądowego dogadania się z dłużnikiem 30 16

32 Protection of business entities - judicial proceeding Jurisdiction of courts Summons Ordering and rebuking proceedings Sentence Executoryformula 31 Protection of business entities - judicial proceeding Executive proceedings Means of execution Execution of a court judgement and fiscal execution Executory document with a writ of execution, enforceable title, ways of gaining them 32

33 31. Ochrona podmiotów gospodarczychpostępowanie sądowe Właściwość sądów Pozew Postępowanie nakazowe i upominawcze Wyrok Klauzula wykonalności Ochrona podmiotów gospodarczychpostępowanie sądowe Postępowanie egzekucyjne Środki egzekucji Egzekucja sądowa i egzekucja skarbowa Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjnyterminy, sposoby uzyskania 32 17

34 Rules for recognising a forgery Natural persons as executives of a company Verification of legal and formal data 33 What to do with a debtor who disappeared? Grounds for notification Authorities Business Intelligence Agency 34

35 33. Zasady rozpoznawania fałszerstw Osoby fizyczne jako organy przedsiębiorstwa Weryfikacja danych formalnoprawnych Co robić z dłużnikiem, który zniknął? Podstawy zgłoszenia Organy Wywiadownia 34 18

36 Sale of receivables Companies Banks Exchanges 35 Psychology of negotiation Non-verbal aspects of communication Ways of building efficient argumentation Concessions and demands Threats, promises and warnings 36

37 35. Sprzedaż należności Przedsiębiorstwa Banki Giełdy Psychologia negocjacji Niewerbalne aspekty komunikowania się Sposoby budowania skutecznej argumentacji Ustępstwa i żądania Groźby, obietnice i ostrzeżenia 36 19

38 Non-verbal aspects of communication Psychological comfort Being threatened, defence tendencies Willingness to become friends Depression, dejection Expansive aspirations, superiority, arrogance Body relaxed, limbs not crossed Hands raised to the face level, hands together, crossed limbs Body leaned forward Torso leaned, head inclined, shoulders bent Head raised high with straight neck and torso 37 Non-verbal behaviour meaning and conclusions Behaviour Tapping one s fingers slightly on the desk Putting hands together (like for a prayer) Hands crossed on one s chest Meaning Impatience Feeling superior Defence postion Conclusion Change your tactics Check if there is no deception Continue pressure 38

39 37. Niewerbalne aspekty komunikowania się Poczucie komfortu psychicznego Poczucie zagrożenia, tendencje obronne Chęć zbliżenia się Depresja, przygnębienie Dążenie ekspansywne, wyższość, arogancja Rozluźnienie części ciała, nie skrzyżowanie kończyn Ręce podniesione do wysokości twarzy, złożone ręce, skrzyżowane kończyny Pochylenie tułowia, zawieszenie głowy, zgięte ramiona Podniesienie głowy przy wyprostowanym karku i tułowiu 37 Wychylenia ciała do przodu 38. Zachowania niewerbalne treści i wnioski Zachowanie Treść Wniosek Lekkie stukanie palcami po biurku Złożenie dłoni (jak do modlitwy) Ręce na piersi Zniecierpliwienie Poczucie wyższości Pozycja obronna 38 Zmienić taktykę Sprawdzić, czy nie ma podstępu Kontynuować nacisk 20

40 Ways of building effective argumentation -Not only what you say, but also how you say it... One- or two-way argumentation Narrowing or expanding argumentation 39 Ways of building effective argumentation Conclusions from arguments: should we formulate them or not? Formulating negations Usingwords Honesty of utterance 40

41 39. Sposoby budowania skutecznej argumentacji -nie tylko co, ale i jak mówisz... Argumentacja jedno czy dwustronna Argumentacja zawężająca czy rozszerzająca Sposoby budowania skutecznej argumentacji Wnioski z argumentów: formułować czy nie? Formułowanie zaprzeczeń Posługiwanie się słowem Szczerość wypowiedzi 40 21

42 Concessions and demands - do, ut des (I give so that you could also give) 41 Threats, promises and warnings theprince[...] shouldtakeexample from a fox and a lion... Effectiveness of pushing Irrationality Lack of communication 42

43 41. Ustępstwa i żądania - do, ut des (daję, abyś i ty dał) Groźby, obietnice i ostrzeżenia książę [...] powinien wziąć za wzór lisa i lwa... Skuteczność wywierania presji Nieracjonalność Brak komunikacji 42 22

44 Techniques of psychological manipulation You can cheat everyone for some time, You can cheat some all the time, But you cannot cheat everyone all the time! 43 Manipulations: their bases and methods of neutralization Manipulation Pompous demand to understand rightful necessities on their side Expected effect Tendency for one-way concessions Counter-attack Repudiate responsibility 44

45 43. Techniki manipulacji psychologicznych Można oszukiwać wszystkich jakiś czas, można oszukiwać niektórych ciągle, ale nie da się oszukiwać wszystkich ciągle! Manipulacje: ich podstawy i metody neutralizacji Manipulacja Patetyczne żądanie zrozumienia słusznych konieczności strony Oczekiwany efekt Tendencja do jednostronnych ustępstw Kontrakcja Odżegnywanie się od odpowiedzialności 44 23

46 Manipulations: their bases and methods of neutralization Manipulation Pretend not to be able to understand complicated propositions of the creditor Jovial approach treating them as insignificant details Expected effect Detailed explanation of the issues, providing information Creating atmosphere we re old buddies... Counter-attack Asking detailed questions about unclear issues Pointing to the essence of the matter, to where the problem occurs 45 Manipulations: their bases and methods of neutralization Manipulation Pseudorational argumentation: autoritative statement of obvious things or constructiveness of deliberation Expected effect Fear of coming over as less inteligent, not serious or stubborn Counter-attack Pointing important elements which have not been considered yet or false beliefs 46

47 45. Manipulacja Manipulacje: ich podstawy i metody neutralizacji Pozorowanie niezdolności do zrozumienia skomplikowanych propozycji wierzyciela Jowialne podejście - traktowanie ich jako nieistotnych szczegółów Oczekiwany efekt Szczegółowe wyjaśnienie zagadnień dostarczenie informacji Stworzenie atmosfery jesteśmy starymi kumplami... Kontrakcja Zadawanie szczegółowych pytań o niezrozumiałe kwestie Wskazanie konkretów sprawy, gdzie występują trudności Manipulacje: ich podstawy i metody neutralizacji Manipulacja Pseudoracjonale argumentowanie: autorytatywne stwierdzenie oczywistości lub konstruktywność rozważań Oczekiwany efekt Lęk przed okazaniem się mało inteligentnym, niepoważnym lub twardogłowym Kontrakcja Wskazanie ważnych elementów, które nie zostały wzięte pod uwagę lub fałszywych przekonań 46 24

48 Bartosz Żurakowski (part II) Process of collecting receivables from foreign debtors Practical and legal aspects of taking action 47 Today s programme Why are they not paying? Contract with a foreign contractor Vindication procedure Legal regulations To whom should the vindication be put out? 49

49 47. Bartosz Żurakowski (cz. II) Dochodzenie należności od dłużników zagranicznych Praktyczne i prawne aspekty działania Plan spotkania Dlaczego nie płacą? Umowa z kontrahentem zagranicznym Procedura windykacji Regulacje prawne Komu zlecić windykację? 48 25

50 Why are they not paying? Borders Distance Stereotypes about Poland They forgot They do not want to pay They have financial problems 50 Contract with a foreign contractor Choice of law Facultative elements of the contract 51

51 49. Dlaczego nie płacą? Granice Odległość Stereotypy o Polsce Zapomnieli Nie chcą zapłacić Mają problemy finansowe Umowa z kontrahentem zagranicznym Wybór prawa Fakultatywne elementy umowy 50 26

52 Vindication procedure Debtor Creditor Individual vindication Pre-judicial vindication Pre-judicial vindication Vindication order Judicial vindication Expiration Judicial vindication Expiration Judicial vindication Executive proceedings Executive proceedings 52 Executive proceedings Individual vindication When can we vindicate on our own? How? How much does it cost? 53

53 51. Procedura windykacji Dłużnik Wierzyciel Samodzielna windykacja Zlecenie windykacji Windykacja przedsądowa Windykacja przedsądowa Windykacja sądowa Przedawnienie Windykacja sądowa Przedawnienie Windykacja sądowa Postęp. egzekucyjne Postęp. egzekucyjne 51 Postęp. egzekucyjne 52. Samodzielna windykacja Kiedy samodzielnie windykować? W jaki sposób? Ile to kosztuje? 52 27

54 Putting the vindication out What company should we choose? How much does it cost? 54 Judicial vindication To which court should we bring an action Polish or foreign? Principles of foreign legal procedure Court fees abroad 55

55 53. Zlecenie windykacji Jaką firmę wybrać? Ile to kosztuje? Windykacja sądowa Do jakiego sądu wnieść pozew - polskiego czy zagranicznego? Zasady zagranicznej procedury sądowej Koszty sądowe za granicą 54 28

56 Execution Execution of a sentence given by a foreign court Execution abroad of a sentence given by a Polish court 56 Legal regulations Sources of Polish law Sources of international law 57

57 55. Egzekucja Egzekucja wyroku sądu zagranicznego Egzekucja polskiego wyroku za granicą Regulacje prawne Źródła prawa polskiego Źródła prawa międzynarodowego 56 29

58 Sources of Polish law International private law - conflicting norms - choice of law International civil procedure - jurisdiction of Polish courts Law on executive proceedings in administration 58 Sources of Polish law Dispositions regarding the procedure for using help of a foreign country at suing when recovering a debt - giving information - notifying the interested party - conducting execution 59

59 57. Źródła prawa polskiego Prawo prywatne międzynarodowe - normy kolizyjne - wybór prawa Międzynarodowe postępowanie cywilne - jurysdykcja sądów polskich Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Źródła prawa polskiego Rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych - udzielenie informacji - powiadomienie zainteresowanego - prowadzenie egzekucji 58 30

60 Sources of international law Treaty of Lugano Treaty of Vienna Treaty of New York 60 Treaty of Lugano Bases of national jurisdiction of Polish courts Facilities regarding ascertainment of enforceability of judgements made by Polish courts 61

61 59. Źródła prawa międzynarodowego Konwencja z Lugano Konwencja wiedeńska Konwencja nowojorska Konwencja z Lugano Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich Udogodnienia w zakresie stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów polskich 60 31

62 Treaty of Vienna Application to contracts on sale of goods Shaping rights and obligations of the puchaser and the seller 62 Treaty of New York Comprises regulations regarding: - opening - suspension - discontinuance of the flow of time limitation of pecuniary claims arising from an international contract on sale of goods 63

63 61. Konwencja wiedeńska Zastosowanie do umów sprzedaży towarów Kształtowanie praw i obowiązków kupującego i sprzedającego Konwencja nowojorska Zawiera regulacje w odniesieniu do: -rozpoczęcia -wstrzymania -przerwania biegu przedawnienia roszczeń majątkowych, wynikających z międzynarodowej umowy sprzedaży towarów 62 32

64 To whom should the vindication be put out? Choice of a company - reliability Contract with a vindicatory company Costs and commissions Acting by law 64 Next Plato session Motivating staff Gerrit Van Aken 66

65 63. Komu zlecić windykacje? Wybór firmy - wiarygodność Umowa z firma windykacyjna Opłaty i prowizje Działanie na podstawie prawa Następne szkolenie Plato Motywacja personelu Gerrit Van Aken 65 33

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7118/1333 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Kamil Joński Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Konferencja PTE, Warszawa 8 VI 2016 Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04. Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.2012 Agenda Ewolucja pojęcia pieniądz elektroniczny Czy pieniądz

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN UK ASPEKTY PRAWNE IMPORTU ŻYWNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WIELKIEJ BRYTANII

DOING BUSINESS IN UK ASPEKTY PRAWNE IMPORTU ŻYWNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WIELKIEJ BRYTANII DOING BUSINESS IN UK ASPEKTY PRAWNE IMPORTU ŻYWNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WIELKIEJ BRYTANII Sebastian Szulkowski Kancelaria Prawnicza Adams Solicitors Londyn ADAMS SOLICITORS 129 Mile End Road

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia otwartego

Oferta szkolenia otwartego Oferta szkolenia otwartego Skuteczna windykacja jak odzyskać należność, nie tracąc Klienta? TORUŃ, 9 CZERWCA, 09:00-16:00 KIM JESTEŚMY? PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE Jesteśmy grupą kapitałową, w skład

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące ce niektórych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko Funkcja Udziały (%/jednostek) PESEL. Adres e-mail

Imię, nazwisko Funkcja Udziały (%/jednostek) PESEL. Adres e-mail WNIOSEK O UDZIELE POJEDYNCZEJ GWARANCJI gwarancja zapłaty wadium Dotyczy: gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarancja usunięcia wad lub usterek DANE ZOBOWIĄZANEGO Zobowiązany (Wnioskodawca), pełna

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe)

SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe) SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe) DZIEŃ PIERWSZY I. Zagadnienia ekonomiczne: 1. Ocena zdolności kredytowej odbiorcy i jego wiarygodności. 2. Ocena ryzyka podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ poradnik nie tylko dla dłużników JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ praktyczne wzory pism procesowych komentarz i orzecznictwo ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Sławomir Turkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych

Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych Szkolenie: Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych Szanowni Państwo, Handlowanie to gra. Minęły już bezpowrotnie czasy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej

Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej Rafał Mroczkowski Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej Sprawdzone czynności windykacyjne Instruktaż działania Wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Wstęp...............................................................4

Bardziej szczegółowo