WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani pod Mokrą aktualności Inwestycje drogowe Ośrodki zdrowia po remontach Sztandar dla strażaków ochotników czytaj także Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej XIII Dni Długoszowskie III Turniej Piłki Nożnej Orlik 2014 Przebudowana droga relacji Złochowice - Waleńczów

2 Podsumowanie pracy Rady Powiatu Rozpoczął się czas podsumowań. Wybory do Rady Powiatu w Kłobucku odbyły się 21 listopada 2010 roku. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2010 roku wybrano przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących, a także starostę, wicestarostę i pozostałych członków zarządu powiatu. Rada obradowała na 30 sesjach. Pracowała w oparciu o uchwalane corocznie plany pracy, które zrealizowane zostały w całości. Tematami wiodącymi na Sesjach Rady Powiatu były: uchwalanie budżetu powiatu, sprawozdania z wykonania budżetu i udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu, informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu, omawianie spraw dotyczących oświaty, informacje o sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem pomocy unijnej dla rolników, analiza sytuacji w służbie zdrowia, informacje o stanie dróg w powiecie, analiza problemów związanych z bezrobociem. W okresie trwania kadencji zostało podjętych łącznie 286 uchwał. Rada podejmowała także stanowiska w sprawach dotyczących istotnych kwestii z życia publicznego, m.in.: zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wyrażające protest wobec proponowanego przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych na rok 2014 i lata następne w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, a także świadczenia w leczeniu ortodontycznym dla dzieci i młodzieży, w sprawie uczczenia 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem Jana Długosza, wyrażające sprzeciw wobec projektu Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i likwidacji pogotowia w Kłobucku, finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Rada Powiatu z gościem Jakubem Błaszczykowskim Witam W dzisiejszym numerze obok bieżących informacji z życia naszego powiatu, przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie mijającej kadencji samorządu powiatowego, w tym najważniejsze zrealizowane inwestycje. Zwrócimy uwagę na zadania drogowe jakie z wykorzystaniem środków pozyskanych przez Powiat Kłobucki (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) są obecnie oddawane do użytku. Będzie też coś o przyszłości, a konkretnie o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w naszym powiecie, na które wynegocjowaliśmy kwotę ponad 62 milionów złotych, podzielonych na konkretne zadania w każdej gminie. Duże słowa uznania i podziękowania dla Państwa za tak liczny udział w uroczystościach 75 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i widowisku historycznym przed pomnikiem w Mokrej, które przybliżyło szczególnie młodszym widzom bohaterstwo polskich żołnierzy. Zapraszamy też na relację z uroczystości nadania sztandaru dla strażaków ochotników, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc innym. Życzę przyjemnej lektury. Henryk Kiepura Skład zespołu redakcyjnego: Redaktor Naczelny: Henryk Kiepura oraz kolegium redakcyjne: Sylwia Tronina, Zbigniew Zych, Urszula Kotowicz, Paweł Kulejewski WYDAWCA: Powiat Kłobucki Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13 tel.: (34) , faks: (34) Zdjęcia - Starostwo Powiatowe, Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej druk: Druk-ALLEGRO Kamyk, Borowianka, ul. Tartakowa 107 tel. (34) Nakład: 5000 egz. podsumowanie kadencji Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej kosztownych zadań jakie stoją przed samorządem powiatowym. Starostwo Powiatowe w Kłobucku skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na modernizację ciągów drogowych, jednak część prac ze względu na ich zakres, musi być wykonana ze środków inwestycje drogowe Oddano do użytku drogę Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą Po gruntownym remoncie i przebudowie odcinka o długości 4400 metrów, oddano do użytku drogę powiatową relacji Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Kłobucki. Inwestycja o wartości łącznej ponad zł, została w części sfinansowana z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskanej przez Starostwo Powiatowe z puli funduszy przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych. W pozostałej części kosztów zadania, partycypowały Powiat Kłobucki, a także gminy Kłobuck i Miedźno. W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli m.in.: Roman Minkina - Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura - Wicestarosta, Maciej Biernacki i Józef Borecki - Członkowie Zarządu Powiatu, Andrzej Szczypiór - Wójt Gminy Miedźno oraz Marian Szyiński - Zastępca Burmistrza Kłobucka. Przebudowana droga, z pewnością podniesie komfort i bezpieczeństwo podróżujących oraz usprawni komunikację w tej części powiatu kłobuckiego. Remont drogi Ostrowy nad Okszą - Kocin Zrealizowano kompleksową przebudowę odcinka drogi Ostrowy nad Okszą Kocin, o długości ok. 2,3 km. Przebudowa obejmowała m.in.: oczyszczenie i wymianę podbudowy, gruntowną wymianę nawierzchni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie i udrożnienie rowów, utwardzenie poboczy, wykonanie przepustów i zjazdów. Ta niezbędna inwestycja, poprawiająca bezpieczeństwo i komfort podróżowania w naszym powiecie, w części, została sfinansowana z wojewódzkich środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączny koszt wykonanych prac, zgodnie z kontraktem wyniósł 1,06 mln zł. własnych Powiatu. W przeciągu ostatnich lat łącznie wybudowano i wyremontowano 68 km dróg powiatowych na wartość ok. 34 mln zł. Wykonano także remont obiektu mostowego w miejscowości Panki na kwotę 238 tys. zł. 2 3

3 podsumowanie kadencji podsumowanie kadencji inwestycje drogowe ochrona zdrowia Remont drogi powiatowej w Rębielicach Królewskich października oddano do użytku, po gruntownej przebudowie, odcinek drogi powia- 24 towej nr 2017S, obejmującej ulice Górnik i Św. Wojciecha w Rębielicach Królewskich. Prace zostały wykonane na odcinku drogi o długości m, a obejmowały m.in. wymianę, poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika oraz oznakowania poziomego. Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a jej wartość wyniosła zł. Remont drogi krzepice - lipie W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, m.in.: Roman Minkina - Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura - Wicestarosta, Maciej Biernacki - Członek Zarządu Powiatu oraz Marek Sawicki - Radny Rady Powiatu, a także Bolesław Świtała Wójt Gminy Popów, Jakub Deska - Przewodniczący Rady Gminy i Jerzy Kasprzak - Radny Gminny. Część kosztów inwestycji, przypadającą na lokalne samorządy, podzieliły po połowie Powiat Kłobucki i Gmina Popów. Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, w latach dokonano inwestycji w infrastrukturę, sprzęt medyczny, wyposażenie pomieszczeń oraz w informatyzację. W okresie tym przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlanych w komórkach organizacyjnych Zespołu, w tym termomodernizację 13 ośrodków zdrowia i 3 poradni, remont szpitala w Kłobucku i w Krzepicach oraz wymieniono kotły c.o. w 8 ośrodkach zdrowia. Łączna kwota tych prac remontowo-budowlanych to ,05 zł. Ośrodki zdrowia W ostatnich latach, gruntowne remonty objęły szereg powiatowych placówek służby zdrowia. Między innymi, wykorzystując środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano termomodernizacje wiejskich ośrodków zdrowia we Wręczycy Wielkiej, Pankach i Przystajni. Wykonano również remonty ośrodków w Opatowie, Złochowicach, Truskolasach, Kalei, Miedźnie i Parzymiechach. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną (w tym m.in. zestaw do wideoendoskopii, fizjoterapii, aparat EKG, USG, UKG, ambulans medyczny, łóżka szpitalne) na kwotę ,58 zł. Wartym podkreślenie jest fakt, iż ZOZ w Kłobucku wprowadził system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2009 (2012 r. w ratownictwie medycznym, a w 2013 r. w Zakładzie Rehabilitacji i w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w Pracowni Endoskopii). Ośrodek Zdrowia Lipie Ośrodek Zdrowia Truskolasy Zrealizowana została przebudowa odcinka drogi Krzepice Lipie. Zadanie obejmowało przebudowę dwóch odcinków nawierzchni drogi o długości 380 m oraz m, bez ingerencji w podbudowę. Drogę wzmocniono poprzez ułożenie na całej szerokości warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu, a następnie warstwę ścieralną. Poprawiono i utwardzono pobocza. Odtworzono, oczyszczono i udrożniono rowy. Wykonano nowe przepusty oraz naprawiono wymagające remontu. Wartość wykonanych prac, zgodnie z kontraktem wyniosła 1,85 mln zł. Ośrodek Zdrowia Wręczyca Wielka Ośrodek Zdrowia Złochowice Ośrodek Zdrowia Przystajń Ośrodek Zdrowia Stanisławów Ośrodek Zdrowia Miedźno Ośrodek Zdrowia Panki 4 5

4 podsumowanie kadencji rynek pracy podsumowanie kadencji Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na przestrzeni od 2011 do końca lipca 2014 roku wydatkował łącznie prawie 75 mln zł. Urząd przystąpił do realizacji 13 projektów na kwotę ponad 16 mln zł współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty systemowe i projekty konkursowe. Zarówno ilość pozyskanych środków, jak i ilość osób bezrobotnych objętych pomocą PUP, ilość zorganizowanych subsydiowanych miejsc pracy dla pracodawców, ale nade wszystko osiągana efektywność zatrudnieniowa (za 2013 rok przewyższająca średnią w województwie i w kraju) świadczą o wysokiej skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, który szybko reaguje na potrzeby zgłaszane przez swoich klientów i zmieniający się lokalny rynek pracy. Widząc znaczący odsetek osób bezrobotnych z terenów wiejskich powiatu kłobuckiego w 2011 roku kłobucki urząd pracy wyszedł z inicjatywą zorganizowania programu specjalnego pn. Wyrównać szanse stawiającego na rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. W ramach Lokalnego Punktu Wsparcia Małej Przedsiębiorczości 139 osobom bezrobotnym z terenów wiejskich powiatu kłobuckiego umożliwiono powrót do aktywności zawodowej. Jednym z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku jest propagowanie przedsiębiorczości, w tym small biznesu m.in. poprzez udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej osobom podejmującym samozatrudnienie. Od 2004 roku urząd udzielił już 900 dotacji (z czego w ostatnich 4 latach - 380) wydatkując na ten cel ponad 15 mln zł., co znacznie wzmocniło lokalny rynek pracy i stworzyło dalsze miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Beneficjent Lider - Gmina Panki Partner Tytuł projektu Kwota dofinansowania - Gmina Przytajń Gmina naturalnie słoneczna ,00 Gmina Krzepice Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Krzepice ,00 Gminny Ośrodek Kultury w Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Krzepicach Częstochowskiej 27 w Krzepicach ,00 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gmina Kłobuck Gminie Kłobuck w instalacje OZE. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ,00 Powiat Kłobucki ponadgimnazjalnych) Powiatu Kłobuckiego ,84 Gmina Kłobuck Gmina Opatów Gmina Panki Gmina Lipie Gmina Krzepice Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck. Budowa kanalizacji sanitarnej j w miejscowości Iwanowice Duże Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki ETAP III ,03 Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę rur AC w m. Napoleon, Parzymiechy i Zimnowoda etap I ,00 Budowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie -Piła Pierwsza- Bór Zapilski etap II , ,00 62 miliony złotych dla Powiatu Kłobuckiego Gmina Kłobuck Gmina Popów Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobucku Zakrzewie ,00 Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ,00 Gmina Przystajń Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń- etap VI ,00 Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata Zarząd Powiatu Kłobuckiego prowadził rozmowy na szczeblu Subregionu Północnego negocjując z Samorządem Województwa Śląskiego zasady podziału, a tym samym wysokość środków dla Powiatu Kłobuckiego. W wyniku wspólnych uzgodnień w Subregionie oraz w Starostwie Powiatowym, po konsultacjach z naszymi wójtami i burmistrzami na teren Powiatu Kłobuckiego trafi kwota ponad 62 milionów złotych. Środki o których mowa zostaną przeznaczone na zadania najbardziej oczekiwane przez społeczność naszego powiatu. Wykorzystanie tych środków podniesie w niedalekiej przyszłości warunki życia mieszkańców oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w którym żyjemy. Znaczna część środków zostanie także wykorzystana na poprawę bazy przedszkolnej i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Na następnej stronie przedstawiamy zadania zaplanowane do realizacji z podziałem na gminy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina Miedźno Gmina Kłobuck Powiat Kłobucki Powiat Kłobucki Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą Rewitalizacja zdegradowanego obszaru w śródmieściu Kłobucka Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej Rozbudowa przedszkola w Węglowicach ,00 Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku ,78 Wzmocnienie oferty edukacyjnej w przedszkolu w Węglowicach. Wzmocnienie oferty edukacyjnej w przedszkolu w Pile Pierwszej , , , , , ,00 Wzmocnienie oferty edukacyjnej w przedszkolu we Wręczycy Wielkiej ,00 Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego w zakresie szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej oraz uczniów klas praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku ,00 6 7

5 Otwarcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Krzepicach Realizując zadania nałożone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Powiat Kłobucki, z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 otworzył Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Krzepicach. Placówka, w której swój dom znalazło 14 wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku, z początkiem nowego roku szkolnego wprowadziła się do pomieszczeń, w budynku byłego internatu w Krzepicach. Pomieszczenia te, staraniem samorządu powiatowego, zostały przebudowane, wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby tej jednostki. W uroczystym otwarciu oraz inauguracji działania tej nowej, powiatowej placówki uczestniczyli ze strony Powiatu Kłobuckiego m.in.: Roman Minkina - Starosta, Henryk Kiepura - Wicestarosta, Maciej Biernacki i Józef Borecki - Członkowie Zarządu Powiatu oraz Żaneta Sikora - Dyrektor Domu Dziecka w Kłobucku. Realizacja projektów unijnych Wramach realizacji projektu Comenius: Zdrowie poprzez odżywianie i ruch w dniach od 21 do 25 września 2014 roku czterech uczniów i dwie nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku wyjechali do Mittersill (BORG Gymnasium Mittersill) w Austrii. Natomiast w ramach realizacji projektu: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo Da Vinci w dniach od 14 września do 13 października 2014 roku szesnastu uczniów i trzy nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku wyjechali na miesięczny staż do Vichy i Mountlucom we Francji. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe u boku mistrzów kuchni francuskiej, w restauracjach czterogwiazdkowych hoteli miast Montlucon i Vichy, ponadto mieli możliwość obcowania na co dzień z francuską kulturą, zwyczajami, obyczajami i językiem. Pracowali w sali restauracyjnej gdzie klientela jest bardzo wymagająca. Ponadto stażyści uczestniczyli w wycieczce do Paryża, przez 2,5 dnia zwiedzali zabytki stolicy Francji: wieżę Eiffla, Sacre Coeur, Luwr. Efektem pobytu i pracy we Francji są uzyskane przez uczestników certyfikaty: dokumenty Europass Mobilność (w języku polskim oraz w języku francuskim), które zwiększą ich szanse na rynku pracy w całej Europie. Koordynatorem całego projektu jest p. Olga Biernacka, która dodatkowo zapewniła uczniom przygotowanie językowe. Opiekę nad stażystami pełniły: w Vichy - p. Olga Biernacka, a w Montlucon - p. Kamila Bogacz-Bugaj i p. Anna Wiśnik. W ramach realizacji projektu w dniach od 13 września do 12 października 2014 roku dziesięciu uczniów i dwie nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku wyjechali do Rimini we Włoszech. Pobyt grupy za granicą zorganizowano we współpracy z włoskim partnerem Sistema Turismo. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich odbywali praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich, zapoznawali się z wyposażeniem: narzędziami, przyborami i aparatami fryzjerskimi oraz ich obsługą, dezynfekcją i konserwacją. 8 9

6 Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej Wprzededniu 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w niedzielę 31 sierpnia, pod pomnikiem w Mokrej miały miejsce uroczyste obchody zorganizowane przez Powiat Kłobucki wspólnie z Gminą Miedźno i objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego. Podczas części oficjalnej uczestnicy Biegu Pokoju zapalili znicz, odprawiona została msza polowa, odczytano Apel Poległych, a komandosi z Kompanii Honorowej z Lublińca oddali salwę honorową. Delegacje samorządów, instytucji i organizacji społecznych zgodnie z tradycją złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. W imieniu Powiatu Kłobuckiego kwiaty złożyli Starosta Kłobucki - Roman Minkina oraz Wicestarosta - Henryk Kiepura. Wygłoszono również przemówienia okolicznościowe. W uroczystościach uczestniczyła bardzo liczna grupa mieszkańców Powiatu Kłobuckiego. Goście i organizatorzy uroczystości Lekcja historii pod pomnikiem w Mokrej W ramach obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, po zakończeniu uroczystości patriotycznych, na polach Mokrej odbyła się rekonstrukcja Bitwy pod Mokrą. W ramach widowiska kilkudziesięcioosobowe grupy, odgrywające role jednostek wojska polskiego i niemieckiego z września 1939 roku zainscenizowały bitewną potyczkę, w której użyto m.in. dział, motocykli, tankietek i samolotu, czyli sprzętu wojskowego z pietyzmem odtworzonego na podstawie opisów i specyfikacji technicznych. Widzowie mieli także okazję obejrzeć szarżę kawalerii. Dla zgromadzonych widzów to niezapomniana, nie pozbawiona mocnych wrażeń, lekcja historii. A dla najmłodszego pokolenia pokaz bohaterstwa i poświęcenia polskiego żołnierza. Uczestnik Bitwy pod Mokrą Władysław Lubaś Uroczysta Msza św. za Ojczyznę 10 11

7 Konferencja naukowa piątek 5 września, w Miejskim Ośrodku Kultury w W Kłobucku, mieszkańcy naszego powiatu mieli okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe we współpracy z MOK Kłobuck. Była to kolejna część obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczegółom bitwy, żołnierzom uczestniczącej w niej jednostek, ich uzbrojeniu i umundurowaniu, a także wielu innym aspektom rzeczywistości września 1939 na ziemi kłobuckiej, poświęcone były wykłady wygłoszone przez Adama Kurusa, Sławomira Maślikowskiego, Andrzeja Brzózkę, Piotra Witkowskiego i Pawła Rozdżestwieńskiego. Licznie zgromadzeni słuchacze uczestniczyli również w prezentacji przeprowadzonej przez stowarzyszenie miłośników historii Reduta z Częstochowy, w której pokazano umundurowanie oraz uzbrojenie wrześniowych żołnierzy piechoty i służb medycznych. Podczas konferencji został wyświetlony film pt. Bitwa pod Mokrą - siła kawalerii Bogusława Wołoszańskiego. Konferencję prowadził Wicestarosta Kłobucki - Henryk Kiepura, a pośród uczestników i słuchaczy znaleźli się m.in.: Roman Minkina - Starosta, Małgorzata Gworys i Maciej Biernacki - Członkowie Zarządu Powiatu oraz Wójtowie i Burmistrzowie - Bożena Wieloch, Andrzej Szczypiór, Krzysztof Nowak i Krystian Kotynia, a także bardzo duża grupa młodzieży, wielu przedstawicieli lokalnego środowiska historycznego i nauczycielskiego z dyrektorami szkół na czele. Zbiór wykładów zawierający również ilustracje i zdjęcia został wydany w formie książkowej i był bezpłatnie dystrybuowany w trakcie konferencji. Strażacki symbol Wniedzielę 5 października, w Kłobucku i w Złochowicach miały miejsce uroczystości związane z nadaniem sztandaru Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Kłobuckiego. Oficjalną część uroczystości rozpoczął przemarsz ulicami Kłobucka, a następnie odprawiona została Msza św. w kościele pw. św. Marcina w Kłobucku, w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Po mszy, na rynku kłobuckim odbyła się główna część uroczystości, na którą złożyły się m.in.: odczytanie kroniki Oddziału Powiatowego Związku OSP, prezentacja sztandaru oraz wbicie gwoździ ufundowanych przez darczyńców. Sztandar pocztowi sztandarowemu przekazał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Henryk Kiepura. Przemarsz ulicami Kłobucka W dalszej części uroczystość przeniosła się do Złochowic, gdzie przed remizą tamtejszej jednostki OSP odczytaniem listy fundatorów sztandaru oraz wręczeniem podziękowań i gratulacji zakończono część oficjalną. Impreza zakończyła się poczęstunkiem dla uczestników, występami artystycznymi lokalnych artystów-amatorów oraz ogniskiem. Pośród uczestników uroczystości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych, wójtowie i burmistrzowie, a także I Wicewojewoda Śląski - Andrzej Pilot i Marszałek Województwa Śląskiego - Stanisław Dąbrowa. Powiat Kłobucki reprezentowali m.in.: Roman Minkina - Starosta, Zbigniew Pilśniak - Przewodniczący Rady Powiatu, Maciej Biernacki - Członek Zarządu Powiatu. Prezentacja sztandaru XIII Dni Długoszowskie Tegoroczne Dni zostały zorganizowane jak zwykle przez stowarzyszenie Wieniawa" i Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego. Rangę obchodów podkreśla lista instytucji współpracujących, na której znalazły się m.in.: Uniwersytety Jagielloński i Papieski z Krakowa oraz Akademia Jana Długosza z Częstochowy. Z kolei w składzie oficjalnych patronów imprezy znaleźli się m.in.: Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii im. Jana Długosza, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Metropolita Częstochowski, Prezesi Zarządu Głównego i Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Starosta Kłobucki oraz Burmistrz Kłobucka. W trakcie XIII Dni Długoszowskich odbyły się m.in. sesje i wykłady naukowe oraz trzynasty już Międzyszkolny Konkurs Historyczny pod nazwą Jan Długosz i Jego Czasy. Miały miejsce koncerty min. zespołów Akurat, Oak Brothers, SKL Blues, Forsal. Koncertował także krakowski bard Leszek Długosz, towarzysząc wykładowi prof. Jerzego Vetulaniego. Kilka dni trwały plenery malarskie towarzyszące Dniom Długoszowskim. Do końca września, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, była otwarta ekspozycja pod nazwą Mokra miejsca bliskie, dzieje nieznane. We wszystkich tych wydarzeniach, licznie uczestniczyli mieszkańcy naszego powiatu, a pośród widzów i nagradzających (zwłaszcza w konkursach sportowych) znaleźli się m.in.: Grzegorz Sztolcman - Poseł na Sejm, Roman Minkina - Starosta Kłobucki, Maciej Biernacki - Członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Nowak - Burmistrz Kłobucka oraz inni przedstawiciele samorządów szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego. Posłowie i przedstawiciele władz Ponad 50 pocztów sztandarowych Podniosły moment przekazania sztandaru 12 13

8 Nagrody dla rolników i przedsiębiorców z branży rolniczej Wprzeddzień jasnogórskich dożynek z okazji otwarcia XXIII Krajowej Wystawy Rolniczej wręczano jak co roku, nagrody przyznane w regionalnych konkursach obejmujących sektor rolny i rolno-spożywczy. Komisja powołana w celu wyłonienia zwycięzców wizytowała 10 wytypowanych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych w naszym regionie. Każda wizytacja wiązała się ze sprawdzeniem technicznego i sanitarnego stanu zakładów i gospodarstw, oceniała jakość produktów i opakowań oraz estetykę gospodarstw i kultywowanie tradycji. Komisja wysoko oceniła również warunki produkcji oraz jakość i atrakcyjność produktów oferowanych przez przedsiębiorców i producentów indywidualnych. W rezultacie prac komisji nagrody z terenu naszego powiatu z rąk Henryka Kiepury - Wicestarosty Kłobuckiego otrzymali: Piekarnia - Ciastkarnia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Miedźnie, która powstała w roku 1975 i zatrudnia obecnie 12 pracowników. Specjalnością III Złaz Leśny Przy pięknej i słonecznej aurze, odbył się Złaz Leśny, III edycja imprezy ekologiczno-turystycznej dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Kłobuckiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, Liga Ochrony Przyrody Oddział Kłobuck i Nadleśnictwo Kłobuck. Podczas tej imprezy, cele wychowawcze i dydaktyczne realizowane są poprzez poznawanie lokalnego świata zwierząt i rośln. I tak, np. uczestnicy tegorocznego złazu, wędrując różnymi szlakami leśnymi, rozwiązywali zadania dotyczące osobliwości przyrodniczych powiatu kłobuckiego. Podczas marszu doskonalili umiejętność posługiwania się mapą, dokonywali pomiarów drzew pomnikowych oraz typowali nowe okazy drzew, które należałoby objąć ochroną prawną. W trakcie imprezy, młodzież posadziła też ok. 30 drzewek leśnych. W III złazie wzięło udział 385 osób z 13 placówek oświatowych z całego powiatu, w tym: 4 przedszkola, 4 szkoły podstawowe i 5 gimnazjów. Na zakończenie, wszystkie placówki uczestniczące w złazie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zestawy materiałów promujących powiat kłobucki, a zwycięzcy konkursów także nagrody w postaci książek i sprzętu sportowego. Całość zakończyło wspólne ognisko. zakładu są tradycyjne wypieki zarówno pieczywa jak i wyrobów ciastkarskich. Miesięcznie wypieka się w zakładzie 27 ton wyrobów w 240 rodzajach. Produkty piekarnicze i cukiernicze sprzedawane są w okolicznych sklepach oraz w firmowych punktach na terenie Miedźna i Popowa. Zakład realizuje wypiek ciast na przyjęcia okolicznościowe. Nagrody odebrali Prezes GS Miedźno - Mieczysław Szewczyk oraz Renata Kleszcz - Kierownik Piekarni. Gospodarstwo rolne Anny i Waldemara Matysków ze Starokrzepic, o powierzchni 50 ha (w tym 17 ha gruntów własnych), przejęte po rodzicach w roku Specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Średni stan trzody chlewnej wynosi 200 szt. Produkcja zwierzęca prowadzona jest w oparciu o pasze własne, uzupełniane zakupem koncentratów paszowych. Średnia produkcja 500 szt. tuczników rocznie. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Na podsumowaniu III Złazu leśnego obecni byli m.in. Starosta Kłobucki - Roman Minkina, Członek Zarządu Powiatu - Maciej Biernacki, przedstawiciele Nadleśnictwa Kłobuck z Nadleśniczym Jerzym Miłkowskim na czele oraz reprezentujące Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku Dyrektor - Katarzyna Ściebura i Z-ca Dyrektora Joanna Foszner. W organizację złazu z ramienia szkoły zaangażowani byli nauczyciele m.in.: Aleksandra Ciesielska, Adam Nowak, Piotr Witkowski i Bartłomiej Saran wraz ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. Wsparcia finansowego w organizacji imprezy udzieliło m.in. Starostwo Powiatowe. III Turniej Piłki Nożnej - ORLIK 2014 Wdniach września, na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach, odbyła się III edycja rozgrywek chłopców z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych w piłce nożnej, o Puchar Starosty Kłobuckiego. W pierwszym dniu, w turnieju gimnazjów zwyciężył zespół Gimnazjum w Truskolasach, reprezentujący gminę Wręczyca Wielka, pokonując w finale zespół z Gimnazjum w Krzepicach. W meczu o trzecie miejsce po remisie i dogrywce między zespołami reprezentującymi Gimnazja z Panek i Przystajni, wynik rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Dały one zwycięstwo drużynie z Panek. Miejsca piąte i szóste zajęły drużyny z gimnazjów w Lipiu i Opatowie. Turniej drużyn reprezentujących cztery zespoły szkół średnich w naszym powiecie, został rozegrany syste- mem każdy z każdym. Odrobinę zaskakujące ale zdecydowane zwycięstwo odniosła drużyna Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. Na drugim miejscu uplasował się zespół reprezentujący ZS Krzepice. Trzecie miejsce zajęła drużyna ZS nr 1 w Kłobucku, a czwarte ZS nr 2 w Kłobucku. Organizatorzy nagrodzili także najlepszych strzelców turniejów. Po raz kolejny, przy tradycyjnie pięknej i słonecznej pogodzie, zarówno zawodnicy i opiekunowie z drużyn uczestniczących w rozgrywkach jak i uczennice oraz uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach uczestniczący w obsłudze turnieju, mieli okazję wziąć udział w zawodach stojących na wysokim poziomie sportowym oraz świetnie zorganizowanych we współpracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku z Dyrektorem Grzegorzem Mastalerzem oraz nauczycielami Krzysztofem Nagłowskim i Sławomirem Jaskułą z miejscowego Zespołu Szkół. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a zwycięskie zespoły pamiątkowe puchary. W trakcie zawodów, młodym sportowcom zaserwowano gorący posiłek. Nagrody wręczali: Roman Minkina - Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura - Wicestarosta, Maciej Biernacki i Józef Borecki - Członkowie Zarządu Powiatu oraz Grzegorz Mastalerz Dyrektor ZS w Krzepicach. Dni Długoszowskie na sportowo W tym roku w XII edycji Biegu Szlakiem Jana Długosza, w biegu głównym na dystansie m wystartowało 107 zawodniczek i zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W biegu tym, stojącym na wysokim poziomie sportowym, wzięli udział biegacze z kilkunastu ośrodków w Polsce i za granicą, a zwycięzcą został reprezentant Ukrainy. Natomiast w biegu dla dzieci i młodzieży, w 12 kategoriach wzięło udział 275 młodych biegaczy. Obok zawodów lekkoatletycznych, rozegrano także turniej siatkówki i turniej tenisa stołowego. Miał także miejsce rajd rowerowy. Na widowni i pośród osób wręczających nagrody znaleźli się m.in.: Poseł - Grzegorz Sztolcman, Starosta Kłobucki - Roman Minkina, Burmistrz Kłobucka - Krzysztof Nowak i Członek Zarządu Powiatu - Maciej Biernacki. Dni Długoszowskie wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Kłobucku

9 KALENDARIUM WYDARZEŃ - listopad/grudzień 2014 OTWARTY KONKURS OFERT tradycje Bożonarodzeniowe Światełko Betlejemskie Powiat Kłobucki zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej. Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu. Po wielu miesiącach starań powiat kłobucki odzyskał dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Sprawa dotyczy projektu drogowego realizowanego przez firmę WADROX S.A., która nie wykonała zadania w terminie, w związku z czym została na firmę nałożona kara umowna. I właśnie o wysokość tej kary Urząd Marszałkowski pomniejszył dofinansowa- Powiat Kłobucki wspólnie z Gminą Przystajń i Radą Powiatową Kół Gospodyń Wiejskich organizuje po raz trzeci Powiatową Prezentację Tradycji Bożonarodzeniowych. Tegoroczna wystawa będzie miała miejsce w grudniu w Gimnazjum w Przystajni. Zapraszamy. Sąd Wadrox Wyrok Działalność firmy Wadrox S.A. przy przebudowie drogi powiatowej relacji Krzepice-Panki jest przedmiotem dyskusji i procesów sądowych od dwóch lat. Sprawa zaczęła się w styczniu 2011 roku, kiedy to dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Kłobucki z Unii Europejskiej m.in. na przebudowę odcinka drogi Krzepice-Panki, przetarg wygrała właśnie firma Wadrox. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, jednak w związku z dużym opóźnieniem i przekroczeniem terminu zakończenia robót, Powiat Kłobucki nałożył na firmę Wadrox kary umowne określone w umowie. Jednak największe problemy zostały spowodowane podpisaniem przez prezesa Wadrox-u cesji, najpierw z Alior Bankiem na który przelał całą swoją wierzytelność wynikającą z podpisanej umowy na budowę w/w drogi, a następnie oświadczając że nadal dysponuje wierzytelnością podpisał drugą cesję z firmą Drog-Bud i Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku. W związku z wykonaniem przez firmę, mimo opóźnień odcinka drogowego Krzepice-Panki, zgodnie z podpisaną umową Powiat Kłobucki wywiązał się ze swoich zobowiązań i na podstawie wystawionych faktur przelał określoną w umowie należność na konto wskazane przez wykonawcę robót. Na dokończenie robót firma Drog-Bud dostarczyła Wadroxowi masę bitumiczną (asfalt) za dostawę którego firma Wadrox mimo zobowiązania się i otrzymania należnej zapłaty z Powiatu Kłobuckiego nie zapłaciła firmie Drog-Bud. W efekcie takich działań prezesa Wadrox-u, Prokuratura Rejonowa w Częstochowie postawiła mu zarzut wprowadzenia w błąd firmy Drog-Bud, co do posiadania przez niego wolnej od obciążeń wierzytelności wobec Powiatowego Zarządu Dróg, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci masy bitumicznej. Podkreślić należy, że to Zarząd Powiat odzyskał 2 miliony Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck serdecznie zaprasza na coroczne, uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 17 grudnia 2014 roku o godz na kłobuckim Rynku. Powiatu jako pierwszy dążył do pełnego wyjaśnienia sprawy w związku z czym Powiat Kłobucki już 27 lutego 2012 roku pisemnie powiadomił Prokuraturę Rejonową w Częstochowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa firmy Wadrox S.A. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 4 sierpnia 2014 roku (I instancja), prezes Wadrox- -u został skazany w procesie karnym oraz zobowiązany do naprawienia wyrządzonej swoim przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz Drog-Bud kwoty zł. Jednocześnie w postępowaniu cywilnym z powództwa Drog-Bud przeciw Powiatowi Kłobuckiemu, Sąd Apelacyjny w Katowicach odrzucił apelację Powiatu i nakazał wypłatę żądanej kwoty wraz z odsetkami. Powiat Kłobucki nie zgadzając się z decyzją Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz uwzględniając wyrok karny dla prezesa Wadrox-u przygotowuje kasację od wyroku katowickiego sądu do Sądu Najwyższego. Inwestycja o której mowa była kontrolowana przez Urząd Marszałkowski, który po kontroli w całości wypłacił Powiatowi Kłobuckiemu dofinansowanie pozyskane z Unii Europejskiej. W sprawie prawidłowości realizacji tej inwestycji były także informowany Marszałek Województwa Śląskiego, pisma skierowano także do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach i Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zaznaczyć należy że zarówno Najwyższa Izba Kontroli jak i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosły zastrzeżeń co do prawidłowości postępowania przetargowego i realizacji tej inwestycji. Informacja powyższa jest przedstawiona Szanownym Mieszkańcom w związku z nieprawdziwymi twierdzeniami pojawiającymi się w tej sprawie. Powiat realizuje wszystkie zaplanowane inwestycje, a w wyniku negocjacji odsetki od zobowiązania wobec Drog-Budu obniżono o ponad pół miliona zł. zawierając ugodę. nie inwestycji ze środków unijnych, zgodnie z zasadą, że kara umowna stanowi dochód z projektu. Niestety w międzyczasie firma ogłosiła upadłość i nasi samorządowcy zostali postawieni w trudnej sytuacji. Dzięki rozmowom prowadzonym przez Zarząd Powiatu z Marszałkiem Województwa Śląskiego i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zapadła korzystna dla naszego powiatu decyzja o wypłacie środków. 16

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW http: www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW Po raz pierwszy w historii naszej gminy, odbyło się Święto 22 Pułku Ułanów Podkarpackich im.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str.

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Elblągu Lider Zarządzania 2011 str. 5 Oferta edukacyjna str. 11 XII Edycja Olimpiady str. 20 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str. 2...................................... 63 rocznica zakończenia wojny Str. 2.......................... Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str. 2...................................

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014 CENA 3,00 ZŁ Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 Poświęcenie i oddanie do użytku zakładu chłodniczego katowickiej Spółki

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010 11 listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo