Rodzina RADEON X550. Podręcznik użytkownika P/N ATI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzina RADEON X550. Podręcznik użytkownika P/N 137-40906-10 ATI"

Transkrypt

1 Rodzina RADEON X550 Podręcznik użytkownika P/N ATI

2 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ATI Technologies Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą nie być dokładnie takie same, jak na ilustracjach. Reprodukowanie niniejszego podręcznika lub jego fragmentów, w dowolnej postaci, bez wyraźnej pisemnej zgody ATI Technologies Inc. jest ściśle zabronione. Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności Niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, jednakże firma ATI Technologies Inc. nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub stosowanie opisanego tu sprzętu, oprogramowania, ani innych produktów oraz dokumentacji, ani za przerwy w świadczeniu usług, straty lub przerwy w działalności gospodarczej, straty spodziewanego zysku, ani za przypadkowe lub wynikające odszkodowania związane z udostępnianiem, działaniem lub użytkowaniem opisanego tu sprzętu, oprogramowania i innych produktów i dokumentacji ATI. Firma ATI Technologies Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedniego powiadomienia zmian do opisanego tu produktu lub systemu w celu podwyższenia niezawodności, funkcjonalności lub polepszenia wyglądu. W odniesieniu do wyrobów produkcji ATI opisanych w niniejszym dokumencie, firma ATI zrzeka się wszelkich bezpośrednich oraz pośrednich gwarancji na te wyroby, w tym, lecz nie tylko, pośrednich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonych zastosowań oraz nienaruszalności. Informacje o produkcie Dolby Laboratories, Inc. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Symbol Dolby oraz double-d są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Zawiera materiały poufne, niepublikowane Dolby Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Macrovision Rozwiązania opatentowane w USA pod nr patentów 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, oraz 4,907,093 wykorzystywane na licencji z zastrzeżeniem ograniczenia do wykorzystania na użytek własny (ang. limited viewing). Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona pewnymi patentami USA oraz innymi prawami do własności intelektualnej będącymi własnością Macrovision Corporation i innych właścicieli. Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być zatwierdzone przez Macrovision Corporation i jest ona przeznaczona do zastosowań prywatnych (domowych) oraz innych ograniczonych zastosowań, z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez Macrovision Corporation. Inżynierskie kopiowanie konstrukcji oraz demontaż są zabronione.

3 iii WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj instrukcje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować, aby można z nich było korzystać w przyszłości. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia na produkcie i w instrukcji obsługi. Zgodność niniejsza karta dodatkowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku z komputerami IBM AT lub zgodnymi komputerami osobistymi z atestem UL, wyposażonymi w instrukcję instalacji ze szczegółowymi informacjami na temat instalowania kart przez użytkownika. Uziemienie w celu zapewnienia stałej ochrony przed porażeniem elektrycznym i pożarem niniejsze urządzenie dodatkowe należy instalować wyłącznie w produktach wyposażonych w wtyczkę z uziemieniem, tj. wtyk z bolcem uziemiającym. Taka wtyczka będzie pasowała wyłącznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo. Jeśli nie jest możliwe włożenie wtyczki do gniazda, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego gniazdka. Nie należy demontować bolca uziemiającego. Pewne zamocowanie wszystkie elementy mocujące kartę powinny być pewnie i całkowicie zamontowane, tak aby karta była w sposób trały przymocowana do obudowy komputera. Uziemienie anteny zewnętrznej ponieważ do produktu jest podłączona antena zewnętrzna lub sieć telewizji kablowej, należy zapewnić uziemienie anteny zewnętrznej lub sieci kablowej, co do pewnego stopnia chronić będzie przed przepięciami i ładunkami elektrostatycznymi. Artykuł 810 Krajowego Kodeksu Elektrycznego USA, ANSI/NFPA 70, zawiera informacje na temat prawidłowego uziemienia masztu i jego elementów nośnych, uziemienia przewodu do punktu odprowadzenia ładunków z anteny, przekroju przewodów uziemiających, położenia punkt odprowadzania ładunków z anteny, podłączania uziomu oraz wymagań dotyczących uziomu. Oświetlenie w celu dodatkowego zabezpieczenia niniejszego produktu w czasie burzy oraz w okresach długotrwałego wyłączenia z eksploatacji i pozostawienia bez nadzoru, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego oraz od anteny lub sieci telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu w wyniku uderzenia pioruna i przepięć w instalacji zasilających. Linie wysokiego napięcia system anteny zewnętrznej nie powinien być umieszczony w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia, przewodów instalacji oświetleniowej i innych, ani a w miejscach, w których mógłby spaść na takie linie lub przewody. Instalacja anteny podczas instalowania systemu anteny zewnętrznej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii lub przewodów zasilania, gdyż groziłoby to śmiercią.

4 iv Informacja dla montera TV kablowej niniejszym zwraca się uwagę monterowi TV kablowej na Rozdział kodeksu NEC, który zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego uziemienia, a w szczególności nakazuje podłączenie uziemienia sieci kablowej do instalacji uziomowej budynku, w miejscu jak najbliższym punktu wprowadzenia kabla.

5 v Spis treści Wprowadzenie Wymagania systemowe 1 Złącza zewnętrzne 1 Korzystanie z wielu wyświetlaczy Podłączanie monitorów 3 Konfiguracje wyświetlania 5 Pakiet CATALYST Software Suite firmy ATI... 7 Wprowadzenie 7 Funkcje 7 Obsługa wielu wyświetlaczy i gry 3D 7 HYDRAVISION 7 Dostęp do funkcji pakietu CATALYST Software Suite 7 Zakładka ATI Ekrany 8 Dynamiczne ponowne przypisywanie wyświetlacza 10 Zakładka ATI Barwa 11 Ustawienia klawiszy aktywacji barw 14 Zakładka ATI Opcje 17 Zakładka ATI Obrót 18 Klawisze aktywacji obrotu 20 Zakładka ATI Nakładka 21 Nakładka wideo 21 Ustawienia trybu klonowania 22 Zakładka ATI 3D 24 Okno dialogowe Ustawienia użytkownika 26 Ustawienia zgodności Direct 3D 29 Ustawienia zgodności OpenGL 30 Zakładka ATI VPU Recover 31 Wyświetlanie obrazu na odbiorniku TV i przechwytywanie obrazu Korzystanie z wyjścia telewizyjnego 33 Oglądanie obrazu tworzonego przez komputer na telewizorze 33 Podłączanie telewizora 33 Uruchamianie systemu Windows przy włączonym wyświetlaniu na telewizorze 35

6 vi Użycie i regulacja funkcji wyświetlania na ekranie TV 35 Ograniczenia sprzętowe ekranu telewizora 35 Wyświetlać na monitorze, czy na telewizorze? 36 Regulowanie obrazu na monitorze 36 Wyświetlanie tekstu na ekranie telewizora 36 Redukowanie zniekształceń krawędzi 36 Użycie odbiornika TV jako jedynego źródła obrazu 37 Korzystanie z gier i programów komputerowych 37 Rozwiązywanie problemów Usuwanie oprogramowania poprzedniej karty graficznej 39 Komunikat Znaleziono nowy sprzęt w systemie Windows 40 Instalowanie pakietu CATALYST Software Suite 40 Wybór rozwiązania 42 Zgodność z przepisami Zgodność z przepisami FCC 45 Industry Canada oświadczenie o zgodności 45 Informacje o zgodności z przepisami UE (oznakowanie CE) 46 Informations de conformité de la CE 47 CE-Konformitätserklärung 47 Indeks

7 1 ROZDZIAŁ 1: Wprowadzenie Wymagania systemowe Sprzęt Intel Pentium MB pamięci systemowej; 256 MB lub więcej, aby uzyskać najlepsze efekty. Płyta główna z wolnym gniazdem PCI Express i prawidłowym sterownikiem chipsetu PCIe. Napęd CD-ROM (do instalacji oprogramowania). Zalecane jest zasilanie o mocy 350 W lub większej. System operacyjny Windows XP (wersja Home lub Pro). Windows 2000 Monitor MultiSync o wysokiej rozdzielczości lub inne monitory o wielu częstotliwościach albo inny dowolny typ monitora VGA. Cyfrowe płaskie wyświetlacze panelowe (DFP) lub monitory kineskopowe. Złącza zewnętrzne Wyjście 15-pinowe w osłonie D (żeńskie) VGA. Wyjście DVI-I. Wyjście S-Video.

8 2

9 3 ROZDZIAŁ 2: Korzystanie z wielu wyświetlaczy Podłączanie monitorów Produkt RADEON X550 umożliwia pracę z jednym monitorem DVI-I lub dwoma monitorami VGA podłączonymi za pośrednictwem przejściówki DV-I-na-VGA. Umożliwia również przesyłanie sygnału TV za pośrednictwem wyjścia S-Video lub Composite. Połączenia i przejściówki dla RADEON X550 Standardowe złącze monitora VGA. Aby podłączyć monitor VGA do złącza DVI-I, wetknij dołączoną kartę DVI-I-na-VGA w złączu DVI-I, a następnie wetknij kabel monitora do karty. Przejściówka DVI-I-na-VGA.

10 4 Połączenia i przejściówki dla RADEON X550 Złącze DVI-I na płycie tylnej. Aby podłączyć płaski monitor, wetknij złącza monitorów DVI-I do złącza DVI-I. Uwaga:Jeśli używanych jest wiele monitorów, karta RADEON X550 musi być główną kartą graficzną. Zwykle podstawową kartę graficzną określają ustawienia systemu BIOS. Złącze DVI-I na płycie tylnej. Aby podłączyć płaski monitor, wetknij złącza monitorów DVI-I do złącza DVI-I. Złącze DVI-I na płycie tylnej. Aby podłączyć płaski monitor, wetknij złącza monitorów DVI-I do złącza DVI-I. Aby podłączyć monitory 1 Wyłącz komputer i monitory. 2 Wetknij kable monitora do odpowiednich złączy. 3 Najpierw włącz monitory, a następnie zrestartuj komputer, tak aby system Windows mógł wykryć nowe ustawienia sprzętu.

11 Konfiguracje wyświetlania 5 4 Po wyświetleniu kreatora Znaleziono nowy sprzęt po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu włóż płytę instalacyjną ATI, aby załadować sterowniki na kartę RADEON X550. Aby ustawić wyświetlanie na kilku monitorach 1 W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie Ekran. Kliknij zakładkę Ustawienia, aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień konfiguracyjnych dla wielu monitorów. Uwaga:Oprogramowanie ATI zapewnia wiele dodatkowych funkcji konfiguracyjnych, do których można uzyskać dostęp, klikając przycisk Zaawansowane na zakładce Właściwości: Ekran > Ustawienia. 2 Wybierz ikonę Monitor oznaczoną liczbą 2. 3 Kliknij opcję Rozszerz mój pulpit Windows na ten monitor. 4 Ustaw Rozdzielczość ekranu i Jakość kolorów odpowiednie dla drugiego monitora. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby zastosować nowe wartości. Więcej informacji dotyczących zakładki Ustawienia można znaleźć w pomocy ekranowej systemu Windows. Uwaga:Kiedy wraz z kartą grafiki używasz więcej niż jednego monitora, jeden z nich będzie zawsze Głównym. Pozostałe monitory zostaną oznaczone jako Dodatkowe. Konfiguracje wyświetlania Karta graficzna RADEON X550 umożliwia pracę z dwoma monitorami oraz jest wyposażony w wyjście telewizyjne TV Out. Poniższa tabela pokazuje rozmaite możliwości podłączania wyświetlaczy do karty akceleratora. Konfiguracja wyświetlania Pojedynczy wyświetlacz z kineskopem (tradycyjny monitor) Zastosowane złącza Złącze VGA LUB złącze DVI-I z przejściówką DVI- I-na-VGA Uwagi Analogowy monitor z kineskopem.

12 6 Konfiguracja wyświetlania Pojedynczy monitor (wyświetlacz) panelowy DFP Pojedynczy telewizor Monitor tradycyjny + telewizor Monitor (wyświetlacz) panelowy DFP + telewizor Monitor tradycyjny + monitor DFP Monitor tradycyjny + monitor tradycyjny Monitor tradycyjny + monitor DFP + telewizor Monitor tradycyjny + Monitor tradycyjny + telewizor Zastosowane złącza złącze DVI-I Wyjście S-Video Złącze VGA + wyjście S-Video złącze DVI-I + wyjście S-Video Złącze VGA + złącze DVI-I Złącze VGA + złącze DVI-I z przejściówką DVI- I-na-VGA Złącze VGA + złącze DVI-I + wyjście S-Video Złącze VGA + złącze DVI-I z przejściówką DVI- I-na-VGA + wyjście S-Video Uwagi DFP wyświetlacz płaski, panelowy. Karty wyposażone w gniazdo wyjście S-Video ( S-Video out) mogą też wysyłać całkowity sygnał telewizyjny (Composite) za pośrednictwem przejściówki S-Video-na-Composite. KOMBINACJA NIE JEST OBSŁUGIWANA, kiedy tradycyjny monitor (kineskopowy) jest podłączony do złącza DVI-I poprzez przejściówkę DVI-I-na-VGA Złącze DVI-I może obsługiwać tradycyjny monitor z użyciem przejściówki DVI-I-na-VGA Telewizor sklonuje obraz z jednego z pozostałych wyświetlaczy. KOMBINACJA NIEOBSŁUGIWANA

13 Wprowadzenie 7 ROZDZIAŁ 3: Pakiet CATALYST Software Suite firmy ATI Wprowadzenie W tym rozdziale opisano zawansowane funkcje obsługi wielu monitorów i grafiki 3D udostępniane przez pakiet CATALYST Software Suite firmy ATI. Funkcje Obsługa wielu wyświetlaczy i gry 3D Pakiet programów CATALYST Software Suite firmy ATI umożliwia oglądanie obrazów na wielu wyświetlaczach oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak SMARTSHADER, co daje najwyższą wydajność gier 3D. Pakiet CATALYST Software Suite obsługuje również najnowsze wersje technologii Direct 3D i OpenGL. Wiele gier 3D dosłownie ożyje dzięki zaawansowanych funkcjom trójwymiarowym Direct 3D lub OpenGL. Gracze mogą dostrajać te ustawienia, aby uzyskać możliwie najwyższą jakość obrazu 3D, lub największą wydajność gry. HYDRAVISION Poza możliwością obsługi dzięki pakietowi ATI CATALYST Software Suite więcej niż jednego monitora, funkcja HYDRAVISION pomaga w zarządzaniu monitorami. Więcej informacji o HYDRAVISION znajduje się w Podręczniku użytkownika HYDRAVISION w formacie PDF, znajdującym się na płycie instalacyjnej ATI. Dostęp do funkcji pakietu CATALYST Software Suite Pakiet CATALYST Software Suite dodaje zakładki ATI do okna dialogowego Właściwości: Ekran w systemie Windows. Dostęp do zakładek uzyskuje się, naciskając przycisk Zaawansowane na zakładce Ustawienia.

14 8 Zakładka ATI Ekrany Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Ekran kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy lub skorzystaj z Panelu sterowania Windows, który dostępny jest za pośrednictwem menu Start. Zakładka Ustawienia w oknie Właściwości: Ekran systemu Windows Zakładka ATI Ekrany Zakładka ATI Ekrany umożliwia sterowanie funkcjami obsługi wielu monitorów. Można tutaj włączać i wyłączać urządzenia wyświetlające i zamieniać przypisania wyświetlacza Głównego i Dodatkowego.

15 Zakładka ATI Ekrany 9. Zakładka ATI Ekrany Schemat Klawisz aktywacji Przycisk Zapisz Przycisk Usuń Przyciski ekranów Przycisk Rozwiązywanie problemów Lista rozwijana dostępnych konfiguracji urządzeń wyświetlających, które zostały przygotowane wcześniej. Można tutaj wprowadzać nowe konfiguracje i zapisywać je za pomocą przycisku Zapisz. Kojarzy klawisz aktywacji ze schematem. Aby wprowadzić klawisz aktywacji, podświetl pole i naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy aktywacji na klawiaturze. Zapisuje schematy konfiguracji urządzeń wyświetlających. Usuwa schematy konfiguracji urządzeń wyświetlających. Włączają lub wyłączają poszczególne urządzenia i informują, czy dane urządzenie jest włączone, czy wyłączone. Otwiera okno dialogowe Rozwiązywanie problemów, które pomaga w eliminacji ewentualnych problemów z wyświetlaniem.

16 10 Zakładka ATI Ekrany Aby włączyć lub wyłączyć ekran Jeśli przycisk włączania/wyłączania jest zielony, oznacza to, że dane urządzenie jest włączone. Czerwony przycisk oznacza, że urządzenie jest wyłączone. Jeśli przycisk jest wyszarzony, urządzenie jest niedostępne. Na przykład, jeśli podłączony jest tylko jeden monitor, wszystkie przyciski będą szare. 1 Kliknij przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć wymagany wyświetlacz. 2 Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zapisać zmiany. Uwaga:Z uwagi na ograniczoną moc, jednocześnie mogą być włączone tylko dwa urządzenia, np. dwa monitory lub monitor i TV. Aby zapisać schemat urządzeń wyświetlających Wybrane ustawienia urządzeń wyświetlających można zapisać jako schemat i później szybko do nich powracać. 1 Klikając przycisk Włącz/Wyłącz, włącz wymagane urządzenia. 2 Wpisz nazwę w polu listy rozwijanej Schemat. 3 Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać schemat. Dynamiczne ponowne przypisywanie wyświetlacza Przypisanie wyświetlacza Głównego i Dodatkowego można zmienić szybko, bez resetowania komputera. Uwaga:Aby możliwa była zmiana przypisania wyświetlacz Głównego, musi być włączony co najmniej jeden wyświetlacz Dodatkowy i Rozszerzony pulpit. Tryb Rozszerzonego pulpitu włącza się w systemie Windows, w oknie dialogowym Właściwości: Ekran, na zakładce Ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w Windows dokumentacji. Aby przypisać monitor Główny 1 Kliknij przyciski, aby przypisać monitor Główny: W systemie Windows XP

17 Zakładka ATI Barwa 11 Zakładka ATI Ekrany pokazuje, które wyświetlacze są aktywne. Wyświetlacz Główny ma wciśnięty przycisk. Aby zmienić przypisanie wyświetlacza, można kliknąć przycisk wyświetlacza Głównego, lub przycisk innego monitora. W systemie Windows 2000 Kliknięcie przycisku spowoduje zmianę przypisania monitora Głównego i Dodatkowego. Kliknięcie przycisku tworzy na monitorze Dodatkowym klon, albo duplikat obrazu z monitora Głównego. Kliknięcie przycisku rozszerza pulpit na monitor Dodatkowy, umieszczony na prawo od monitora Głównego. Kliknięcie przycisku rozszerza pulpit na monitor Dodatkowy, umieszczony poniżej monitora Głównego. 2 Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zapisać zmiany. Zakładka ATI Barwa Zakładka ATI Barwa umożliwia skonfigurowanie ustawień Gamma, Jaskrawości i Kontrastu dla środowisk 3D działających na pulpicie i w trybie pełnoekranowym. Istnieje możliwość zapisania ustawień w profilu kolorów w celu szybkiego ich przywoływania w przyszłości. Ponadto można przypisywać unikalne kombinacje klawiszy aktywacji służące do regulowania korekcji Gamma, Jaskrawości i Kontrastu w aplikacjach 3D działających w trybie pełnoekranowym.

18 12 Zakładka ATI Barwa Zakładka ATI Barwa: ustawienia pulpitu Zakładka ATI Barwa: ustawienia pełnego ekranu 3D

19 Zakładka ATI Barwa 13 Zakładka ATI Barwa Przycisk opcji Pulpit Przycisk opcji Pełny ekran 3D Profile dla Lista rozwijana Profile Przycisk Zapisz Przycisk Usuń Pole wyboru Wszystkie barwy Przyciski opcji Czerwony, Zielony i Niebieski Suwak Gamma Suwak Jaskrawość Suwak Kontrast Wybierz opcję Pulpit, aby skonfigurować ustawienia kolorów dla pulpitu. Wybierz opcję Pełny ekran 3D, aby skonfigurować ustawienia barw dla aplikacji 3D. Należy zwrócić uwagę, że skonfigurowane ustawienia będą miały wpływ wyłącznie na środowisko pełnoekranowe aplikacji 3D. Informuje, czy profile na liście rozwijanej są przeznaczone dla środowiska Pulpitu, czy Pełnego ekranu 3D. Lista wszystkich zapisanych profili dla Pulpitu i Pełnego ekranu 3D. Wybranie profilu z listy powoduje załadowanie ustawień barw użytkownika dla odpowiedniego środowiska. Aby utworzyć nowy profil, wystarczy wpisać nazwę i kliknąć przycisk Zapisz. Zapisuje bieżące ustawienia barw w profilu dla Pulpitu lub Pełnego ekranu 3D, pod nazwą określoną w polu listy. Aby w przyszłości odtworzyć zapisane ustawienia, wystarczy wybrać nazwę profilu z listy i kliknąć przycisk Zastosuj lub OK. Usuwa profil wybrany w polu listy Profile. Umożliwia regulowanie parametrów Gamma, Jaskrawość lub Kontrast jednocześnie dla wszystkich trzech kolorów składowych: Należy zwrócić uwagę, że wybranie pola Wszystkie barwy spowoduje utratę ustawień poszczególnych kolorów podstawowych i powrót do ostatniego ustawienia wybranego w trybie Wszystkie barwy. Wybiera kolor składowy (czerwony, zielony lub niebieski), którego parametry będą regulowane za pomocą suwaków Gamma, Jaskrawość i Kontrast. Należy zwrócić uwagę, że indywidualne ustawienia kolorów składowych zostaną utracone po ponownym zaznaczeniu pola Wszystkie barwy. Zwiększa lub zmniejsza korekcję gamma w aplikacjach działających na pulpicie lub pełnym ekranie 3D. Zmiana korekcji gamma wpływa na kształt krzywej koloru. Zwiększa lub zmniejsza jaskrawość koloru w aplikacjach działających na pulpicie lub pełnym ekranie 3D. Zmiana jaskrawości powoduje pionowe przesunięcie krzywej koloru. Zwiększa lub zmniejsza kontrast koloru w aplikacjach działających na pulpicie lub pełnym ekranie 3D. Zmiana jaskrawości wpływa na nachylenie krzywej koloru.

20 14 Zakładka ATI Barwa Zakładka ATI Barwa Przyciski Resetuj Pole podglądu koloru Przycisk Klawisze aktywacji Przycisk Domyślne Przywracają domyślne ustawienia poszczególnych suwaków. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby zapisać zmiany. Obraz koloru ilustruje, w jaki sposób ustawienia suwaków Gamma, Jaskrawość i Kontrast wpływają na ostateczną prezentację barw na ekranie. W trybie pulpitu kliknięcie pola wskaźnikiem myszy spowoduje zmianę obrazu. Otwiera okno dialogowe Ustawienia klawiszy aktywacji barw. W oknie tym można przypisać klawisze aktywacji służące do zmiany ustawień barw w aplikacjach 3D działających na pełnym ekranie. Aby uaktywnić ten przycisk, należy wybrać opcję Pełny ekran 3D. Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień kolorów. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby zapisać zmiany. Aby utworzyć profil pulpitu lub pełnego ekranu 3D 1 Wybierz odpowiednio przycisk opcji Pulpit lub Pełny ekran 3D. 2 Za pomocą odpowiednich suwaków wyreguluj ustawienia Gamma, Jaskrawość i Kontrast dla poszczególnych kolorów lub po zaznaczeniu pola wyboru Wszystkie barwy. 3 Wpisz nazwę profilu w polu listy Profil. 4 Kliknij przycisk Zapisz. Ustawienia klawiszy aktywacji barw Niektóre pełnoekranowe aplikacje 3D automatycznie ładują własne ustawienia barw, które zastępują ustawienia wybrane na zakładce ATI Barwa. Aby wymusić na aplikacji korzystanie z ustawień użytkownika, można wstępnie skonfigurować kombinacje klawiszy aktywacji służące do regulowania poszczególnych parametrów kolorów lub stosowania utworzonych przez użytkownika profili w aplikacji 3D. Służy do tego okno dialogowe Ustawienia klawiszy aktywacji barw, wywoływane z zakładki właściwości Barwa.

21 Zakładka ATI Barwa 15 Okno dialogowe Ustawienia klawiszy aktywacji barw Ustawienia klawiszy aktywacji barw Klawisz modyfikatora Klawisz aktywacji Czynność klawisza aktywacji Przypisane klawisze aktywacji W połączeniu z Klawiszem aktywacji definiuje kombinację klawiszy, która wyzwala określoną czynność. Klawisz modyfikatora może być dowolną kombinacją klawiszy Alt, Ctrl lub Shift. Należy zauważyć, że klawisz Shift nie jest nigdy używany osobno. W połączeniu z Klawiszem modyfikatora definiuje kombinację klawiszy, która wyzwala określoną czynność. Klawiszem aktywacji może być dowolny z klawiszy wymienionych na liście. Aby uniknąć konfliktów, należy zwracać uwagę na klawisze aktywacji i inne klawisze sterujące przypisane wcześniej w aplikacjach i grach 3D. Określ czynność, którą dana kombinacja klawiszy będzie sterowała w środowisku pełnoekranowej aplikacji 3D. Do każdej czynności można przypisać tylko jedną kombinację klawisza aktywacji. Lista przypisanych klawiszy aktywacji oraz czynności przez nie wywoływanych.

22 16 Zakładka ATI Barwa Ustawienia klawiszy aktywacji barw Przycisk Dodaj Przycisk Usuń Pole wyboru Wyłącz klawisze aktywacji Dodaje kombinację klawisza aktywacji do listy klawiszy przypisanych. Usuwa kombinację klawisza aktywacji z listy klawiszy przypisanych. Wyłącza wszystkie klawisze aktywacji. Aby wyłączyć jedną kombinację klawisza aktywacji, usuń ją z listy przypisanych klawiszy. Aby przypisać klawisze aktywacji ustawień kolorów dla pełnoekranowych aplikacji 3D 1 Wybierz klawisz modyfikatora z listy Klawisz modyfikatora. 2 Wybierz klawisz aktywacji z listy Klawisz aktywacji. 3 Wybierz żądaną czynność z listy Czynność klawisza aktywacji. 4 Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć kombinację klawisza aktywacji. Kombinacja ta pojawi się w polu tekstowym Przypisane klawisze aktywacji. Do każdej czynności można przypisać tylko jedną kombinację klawisza aktywacji; przypisanie nowej kombinacji dla danej czynności spowoduje zastąpienie kombinacji używanej dotychczas. Uwaga:Przypisując klawisze aktywacji należy uważać, by nie kolidowały one z kombinacjami używanymi wewnętrznie w aplikacjach, w których mają być stosowane. Na stronie właściwości ATI Barwa wykrywane są kolidujące (powielone) kombinacje, ale tylko w ramach listy na tej stronie daną kombinację można przypisać jedynie raz. Aby usunąć przypisanie klawiszy aktywacji 1 Zaznacz kombinację klawisza aktywacji w polu tekstowym Przypisane klawisze aktywacji. 2 Kliknij przycisk Usuń. Uwaga:Przypisanie nowej kombinacji do czynności, do której jest już przypisana inna kombinacja, spowoduje jej zastąpienie. Aby wyłączyć klawisze aktywacji (np. aby uniknąć ich przypadkowego użycia), kliknij pole wyboru Wyłącz klawisze aktywacji. Jeśli planowane jest używanie klawiszy aktywacji, pole to musi pozostać niezaznaczone.

23 Zakładka ATI Opcje 17 Najprostsza metoda na zastosowanie własnych ustawień barw w pełnoekranowej aplikacji 3D polega na utworzeniu profilu typu Pełny ekran 3D i zapisaniu go, przypisaniu klawiszy aplikacji dla czynności Załaduj bieżący profil (w oknie klawiszy aktywacji), wybraniu tego profilu na liście rozwijanej i kliknięciu przycisku OK. Po uruchomieniu aplikacji 3D należy za pomocą klawiszy aktywacji wywołać profil. Zakładka ATI Opcje Zakładka ATI Opcje udostępnia szczegółowe informacje o sterowniku oraz o wersji karty graficznej i jej specyfikacji. Można też włączać i wyłączać ikonę ATI na pasku zadań. Zakładka Opcje ATI Zakładka Opcje ATI Informacje o wersji Wyświetla numer wersji oprogramowania Catalyst, numer wersji 2D oraz informację o aktualnej kompilacji sterownika.

24 18 Zakładka ATI Opcje Zakładka Opcje ATI Przycisk Szczegóły Akceleracja WMV Przywróć wszystkie komunikaty ostrzeżeń Uaktywnij ikonę aplikacji ATI na pasku zadań Wyświetl ikonę ATI na pasku zadań Wyłącz narzędzie szybkiej zmiany rozdzielczości Obniż częstotliwość DVI na ekranach wysokiej częstotliwości Alternatywny tryb pracy DVI Zapewnia dostęp do zakładki Szczegóły, na której podane są szczegółowe informacje sprzętowe o karcie akceleratora i o sterowniku. Włącza sprzętową akcelerację dla plików.wmv (Windows Media Video). Ponownie uaktywnia ewentualnie wyłączone komunikaty ostrzegawcze o grafice. Włącza/wyłącza aplikacje na pasku zadań ATI i usuwa ikonę ATI z paska zadań. Umożliwia usunięcie/zastąpienie ikony ATI w zasobniku systemowym bez wyłączania aplikacji ikony ATI. Funkcja szybkiej rozdzielczości jest dostępna poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w ikonę ATI na pasku zadań. Zaznaczenie tej opcji wyłącza tę funkcję. Eliminuje problem nieprawidłowości obrazu lub braku obrazu w wysokich rozdzielczościach (np. na wyświetlaczach cyfrowych DVI. To ustawienie nie jest używane, gdy stosowana jest przejściówka DVI-Ina-VGA). Tej opcji należy użyć, jeśli obraz na panelu płaskim DVI jest wyświetlany nieprawidłowo. Zakładka ATI Obrót Zakładka Obrót służy do obracania obrazu na ekranie o maksymalnie 180 stopni. Ta funkcja jest użyteczna podczas pracy z panelem płaskim, który można fizycznie obracać.

25 Zakładka ATI Opcje 19 Zakładka ATI Obrót Zakładka ATI Obrót Przyciski Obrót Lista rozwijana Konfiguracja klawiszy aktywacji Pole Klawisz aktywacji Przycisk Zapisz Domyślne Mysz podąża za obrotem Obracają obraz o zadany kąt. Lista czynności związanych z obrotami, do których można przypisać klawisze aktywacji. Kojarzy klawisz aktywacji z obrotem. Aby wprowadzić klawisz aktywacji, kliknij pole i naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy aktywacji na klawiaturze. Zapisuje ustawienie klawisza aktywacji Przywraca ustawienia domyślne klawiszy aktywacji. Gdy to pole jest zaznaczone, wskaźnik myszy jest obracany razem z obrazem. Gdy pole nie jest zaznaczone, wskaźnik myszy będzie poruszał się względem widoku poziomego, niezależnie od faktycznego obrotu.

26 20 Zakładka ATI Opcje Aby obrócić jeden obraz 1 Wybierz jedno z czterech ustawień obrotu, klikając odpowiedni przycisk. 2 Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Mysz podąża za obrotem, aby dopasować ruchy wskaźnika myszy do obróconego obrazu. 3 Kliknij przycisk OK lub Zastosuj. Aby obrócićwiele obrazów 1 Wybierz zakładkę Ustawienia w oknie dialogowym Właściwości: Ekran Windows. 2 Wybierz ekran, którego ma dotyczyć obrót obrazu. 3 Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz zakładkę Obrót. 4 Wybierz jedno z czterech ustawień obrotu, klikając odpowiedni przycisk. 5 Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Mysz podąża za obrotem, aby dopasować ruchy wskaźnika myszy do obróconego obrazu. 6 Kliknij przycisk OK lub Zastosuj. Klawisze aktywacji obrotu Istnieje możliwość przypisania klawiszy aktywacji wywołujących obrót obrazu na ekranie eliminuje to konieczność otwierania w tym celu okna dialogowego Właściwości: Ekran w systemie Windows. Aby przypisać klawisze aktywacji obrotów 1 Wybierz odpowiednie ustawienie obrotu z listy rozwijanej Konfiguracja klawiszy aktywacji. 2 Kliknij pole Klawisz aktywacji i naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy aktywacji na klawiaturze. 3 Kliknij przycisk Zapisz. Uwaga:Przypisując klawisze aktywacji należy uważać, by nie kolidowały one z kombinacjami używanymi wewnętrznie w aplikacjach, w których mają być stosowane. Na stronie właściwości ATI Obrót wykrywane są kolidujące (powielone) kombinacje, ale tylko w ramach listy na tej stronie daną kombinację można przypisać jedynie raz.

27 Zakładka ATI Nakładka 21 Zakładka ATI Nakładka Zakładka ATI Nakładka umożliwia konfigurowanie wartości jaskrawości, kontrastu, nasycenia, odcienia i gamma nakładki wideo. Nakładka wideo Nakładka wideo pozwala na oglądanie na ekranie komputera strumieniowego wideo z normalną szybkością. Istnieje jednak tylko jedna nakładka wideo, która może być realizowana na Głównym monitorze. Regulacje nakładki wideo są uaktywniane automatycznie podczas odtwarzania pliku wideo o dowolnym formacie, który umożliwia regulowanie nakładki. Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć wartości opcji, i w lewo, aby wartości zmniejszyć. Kliknij przycisk Domyślne, aby przywrócić domyślne ustawienia. Zakładka ATI Nakładka

28 22 Zakładka ATI Nakładka Zakładka ATI Nakładka Jaskrawość Kontrast Nasycenie Służy do regulowania jaskrawości obrazu wideo. Służy do regulowania kontrastu obrazu wideo Służy do regulacji nasycenia kolorów obrazu. Przesunięcie całkiem na lewo usuwa całkowicie wszystkie kolory i obraz staje się czarno biały. Odcień Służy do regulacji czystości barw składowych obrazu czerwonej, zielonej i niebieskiej. Gamma Opcje trybu klonowania Przycisk Domyślne Tryb teatralny Służy do regulacji ogólnej intensywności obrazu wideo Umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień nakładki Trybu klonowania. Te ustawienia dotyczą tylko obrazu wideo wyświetlanego w trybie klonowania z dwoma sterownikami. Więcej informacji podano w sekcji Ustawienia trybu klonowania. Przywraca domyślne wartości ustawień Nakładki. Powoduje wyświetlanie obrazu wideo na pełnym ekranie, na monitorze dodatkowym, jeśli jest dostępny i włączony. Ustawienia trybu klonowania Opcje trybu klonowania są dostępne, jeśli spełnione są następujące warunki: Karta akceleratora graficznego ATI jest wyposażona w podwójny kontroler i obsługuje ekran Główny oraz Dodatkowy (klon). Karta wideo ATI może wyświetlać obraz na dwóch ekranach. Udostępnia ona standardowe złącze VGA i cyfrowe złącze do płaskiego wyświetlacza panelowego, np. złącze DVI-I, a także wyjście telewizyjne. W obu przypadkach użytkownik może uzyskać dostęp do Opcji trybu klonowania, jeśli podłączony jest więcej niż jeden ekran. Uwaga:Ustawienia te dotyczą obrazu wideo wyświetlanego w trybie z dwoma kontrolerami, tj. trybie klonowania; nie mają one znaczenie dla konfiguracji z jednym wyświetlaczem i rozszerzonym pulpitem.

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika PNY Quadro Profesjonalne Karty Graficzne Podręcznik Użytkownika Quadro FX Quadro4 XGL Quadro4 NVS Quadro2 Servodata Elektronik Sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin, tel. (081)5254319, fax. (081)5254316

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

FP202W 20.1" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP202W 20.1 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika FP202W 20.1" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Dell U2414H Model: U2414H Numer identyfikacyjny modelu: U2414Hb Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd.

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Instrukcja obsługi Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Zastrzega się prawo do zmiany informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedzenia. Informacje

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo