Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w Kraków Arenie usługi w zakresie obsługi technicznej, konserwacji urządzeń i systemów oraz napraw bieżących (pozagwarancyjnych) z wykorzystaniem wszystkich dni kalendarzowych roku i całej doby z uwzględnieniem kalendarza imprez, który będzie aktualizowany na bieżąco z wyprzedzeniem 14 dni. Obejmuje także obsługę techniczną w zakresie bieżącej obsługi urządzeń określonych w niniejszym OPZ, a także obsługę techniczną urządzeń określonych w załączniku nr 1 do SIWZ w tym na żądanie Zamawiającego pełnienie dyżurów i wsparcia technicznego w dniach imprezowych. Zamówienie obejmuje również koszty związane z wymianą lub uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych jak źródła światła (poz. 20a tab.) filtry, smary, oleje, środki czyszczące, itp. wymienionych w OPZ. Natomiast koszty z tytułu zakupu i montażu części zamiennych (podlegających normalnemu zużyciu i nie objętych gwarancją lub rękojmią) obejmuje 1 ust. 4 Umowy. Słowniczek: 1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i Naprawa bieżąca (pozagwarancyjna) - usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. Jeżeli awaria ze względu na swój specyficzny charakter (np. zagrożenie życia lub zdrowia) wymaga bezzwłocznej reakcji ze strony Gwaranta, lecz Gwarant nie jest w stanie usunąć usterki wystarczająco szybko lub wyznacza zbyt długi termin naprawy, Wykonawca ma obowiązek na polecenie Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy dokonać przedmiotowej naprawy. 3. Obsługa techniczna wykonanie zgodnie z warunkami Umowy przez specjalistów, szeregu niezbędnych czynności służących utrzymaniu nieprzerwanej pracy instalacji i urządzeń oraz systemów urządzeń, z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów i narzędzi, zapewniających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych określonych w DTR oraz innych warunkach eksploatacyjnych dla zapewnienia należytego funkcjonowania obiektu w szczególności dot. potrzeb technicznych organizowanych imprez lub optymalizacji kosztów. 4. DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. 5. Ocena techniczna przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Strona 1 z 27

2 Wykaz podmiotów (podwykonawców) tj. dostawców/instalatorów urządzeń i systemów Kraków Areny : L. p Nazwa Firmy Adres Firmy Branża 1. Asseco Poland S.A. ul. Olchowa Rzeszów *oddział w Krakowie: ul. Wielicka 22A Kraków 2. B7 Sp. z o.o./freyssinet Polska Sp. z o. o ul. Armii Ludowej Warszawa/ ul. Szyszkowa Warszawa 3. Best Sport Pro Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka Żywiec 4. esentech Leonard Wilkołek ul. Grzegórzecka Kraków 5. SOVRANA POLSKA Ul. Przemysłowa Olkusz 6. EXPERT ALU Sp. z o.o. ul. Działkowa Zabierzów 7. FPHU HYDRO-OK. Mariusz ul. Zawiszy 12/3 Dudźiak Kraków 8. FRAPOL Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana Kraków 9. Electronic Control Systems S.A. Ul. Krakowska Balice 10. Grupa ASTRUM Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka Kraków 11. INSTAL-REM Jacek Dudek ul. Oświęcimska Chrzanów 12. MAŁKOWSKI-MARTECH S.A ul. Kórnicka Kórnik 13. MERCOR S.A ul. Kolejowa Mikołów 14. VeryGoodCompany Sp. z o.o. ul. Szyszkowa Warszawa 15. WM International Sp. z o.o. ul. Jawornik Myślenice 16. PU KLIMATIK Grzegorz Lipiński ul. Cegielniana Modlnica - Wykonanie monitoringu konstrukcji, - systemy słaboprądowe:bms, SMS, SAP, KD, SSWiN, CCTV, LAN, TIP. - zasilanie NN, SN, instalacje wewn. obiektu. Oświetlenie wewn. i zewn. Wykonanie konstrukcji linowej dachu Dostawa i montaż foteli sportowych stałych i trybun składanych Wykonanie instalacji C.O i zasilania fancoli (bez węzła cieplnego - MPEC) Automaty szatniowe Realizacja fasad okien i drzwi oraz witryn aluminiowych Realizacja instalacji tryskaczowej i hydrantowej Realizacja kompleksowej instalacji wentylacji nawiewno wywiew. Klimatyzatory York Dostawa i montaż bram zewnętrznych rolowanych Instalacje wod-kan;, c.o. w tym przepompownie ścieków i topielnik Dostawa bram ppoż. Dostawa i montaż drzwi stalowych Wykonanie, dostawa i montaż systemu riggingu z wyciagarkami Wykonanie lodowiska stałego i instalacji mroźniczej Urządzenia klimatyzacyjne ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ. Strona 2 z 27

3 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W OBIEKCIE KRAKÓW ARENA Spis treści I. ELEMEMTY ELEWACYJNE II. LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ROZDZIELCZE SN III. INSTALACJA ZASILANIA NN IV. SIEĆ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ V. DROGI - oświetlenie VI. ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE VII. POMPY WIROWE VIII. URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW IX. URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE X. ZBIORNIK NA WODĘ XI. URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO SN 15 kv XII. STACJE TRANSFORMATOROWE stałe (nr ST1 i nr ST2) XIII. URZĄDZENIA TELEFONICZNE XIV. URZADZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE XV. BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH (UPS) XVI. WCIĄGNIKI - SYSTEM "RIGGINGU" XVII. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE XVIII. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE XIX. URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW XX. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE XXI. SYSTEMY SŁABOPRĄDOWE XXII. URZĄDZENIA TECHNICZNE DO WYMIANY CIEPŁA XXIII. SAMOCHODY SPECJALNE rolba do pielęgnacji lodu XXIV. URZĄDZENIA POMIAROWE (INNE) XXV. WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE Strona 3 z 27

4 I. ELEMEMTY ELEWACYJNE Stolarka zewnętrzna: zestaw szklany firmy ALUPROF (drzwi stalowe profile w systemie Forster, kontaktron, samozamykacz Assa Abloy RKZ z mechaniczną blokadą otwarcia, okucia antypaniczne Assa Abloy crossbar, 2xszczotka w dolnym profilu - do progu, kolor, szkło 8 ESG HST Stopray Vision 50T/16ar/8 ESG HST Planibel Clear U=1,0): Zs40 (8735mm x ( )mm 11-polowa z drzwiami dwuskrzydłowymi niesymetrycznymi) 3 szt., Zs41 (9385mm x ( )mm 11-polowa z drzwiami dwuskrzydłowymi niesymetrycznymi) 3szt., Zs42 (drzwi 2-skrzydłowe+1 szt. 1-skrzydłowe w zestawie (system + samozamykacz do drzwi jednoskrzydłowych Assa Abloy z blokadą otwarcia, od zewnątrz pochwyt prosty nierdzewny) 1szt.; przemysłowe bramy rolowane WIŚNIOWSKI BR 100 (2 szt.) z napędem elektrycznym (automatik) oraz modułem sterującym SIGA-CR: #1 o wym. 6500x2430 mm, #2 o wym. 5900x2430 mm (centr. ster. GFA TS-981, fotokomórki, wyłączniki krańcowe, czujniki krawędziowe listwy optycznej bezpieczeństwa) Stolarka wewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe z samozamykaczem (3 szt.) o wym. 100x210 cm. Dane rzeczowe: Bramy zewnętrzne rozwierane firmy Małkowski-Martech SA 9szt.: typ MARC-D2 (zespół bram Bz1, 8-mio drzwiowy, ocieplony; każdy zespół składa się z: brama MARC-D mocowana do podkonstrukcji stalowej z profili stalowych, zabezpieczonej do klasy odporności ogniowej R60 farbą typu STEELGUARD; drzwi wyposażone w samozamykacz, drzwi dolne w kontrolę dostępu (elektrorygiel), okucia, dźwignię gałka/klamka; siłowniki (współpracują z systemem SAP) do otwierania skrzydeł bramy dolnych i górnych, w skrzydłach zamontowane kontraktrony), typ MARC-D2 (brama Bz7, rozwierana, dwuskrzydłowa) - 1szt.; bramy zewnętrzne przemysłowe, rolowane typ BR100 z automatem firmy ASTRUM 6szt. (bramy: Bz2, Bz3, Bz4, Bz5 po 1szt., Bz6 2szt.). Bramy i drzwi wewnętrzne firmy MERCOR SA, typ: mcr ALPE Sp szt. (Dz4-1szt., Dz6-1szt., Dz5-7szt., D7-31szt., D10-29szt., D12-4szt., D9-2szt., D36-13szt., D11-3szt., D29-2szt., D30-6szt., D6-1szt., D8-1szt., D27-12szt., D46-1szt.); mcr ALPE Sp szt. (Dz10-1szt., Dn8-1szt., D50-1szt., Dz7-6szt., Dz8-2szt.); Sk00-1 (klapy o wysokiej szczelności) 9szt., (W1-9szt.); mcr PROFILE 5szt. (D48-4szt., D49-1szt.). Drzwi przesuwne firmy Optimal Poland Europlast Sławomir Więsyk, typ OPTIMAL 110 (zamontowane w pom. A3211 [1], A3052 [2], A3070 [3]) 3 kmpl. ([1] i [2]: długość mm, wysokość mm, moduł startowy 1164mmx3355mm 7szt., moduł drzwiowy 1176mmx3355mm 1szt., moduł teleskopowy 1164mmx3355mm 1szt., listwa startowa 60mmx3425mm 1szt., listwa końcowa 80mmx3425mm 1szt.; [3] długość mm, wysokość mm, moduł startowy1012mmx1970mm 3szt., moduł teleskopowy 1012mmx1970mm 1szt., listwa startowa 80mmx2040mm 1szt., listwa końcowa 80mmx2040mm 1szt.). Drzwi wewnątrzlokalowe firmy PORTA (w tym samozamykacze szt., klamki ze stali nierdzewnej z rozetą wc 70szt., klamka ze stali nierdzewnej z rozetą patentową - 258szt.): drzwi techniczne ognioodporne EI60 z samozamykaczem (płaskie, pełne, w okleinie HPL 0,8 mm, wypełnione specjalną konstrukcją Halspan, wyposażone w 4 zawiasy trójelementowe, zamek pod wkładkę patentową, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej - D56) - 29szt.; drzwi akustyczne Rw42dB (pom. A3227, A pełne, w okleinie HPL, wyposażone w 4 zawiasy trójelementowe, zamek pod wkładkę patentową, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej) - 6szt.; zestaw szklany (szkło mleczne, nieprzezierne, samozamykacz, otwór wentylacyjny, szkło bezpieczne, klamka stal nierdzewna - Zs55, Zs56 (wc restauracji), Zs57 (sauna)) - 8szt.; drzwi bezklasowe (płaskie, pełne, w okleinie HPL, wypełnione płytą wiórową, wyposażone w 3 zawiasy w kolorze srebrnym oraz zamek przystosowany pod montaż wkładki patentowej, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej: D1-4szt., D4-5szt., D13-26szt., D14-11szt., D16 2szt., D21-3szt., D22-4szt., D31-34szt., D32-30szt., D33-2szt., D38-1szt., D40-6szt., D96-4szt.) 132szt.; drzwi bezklasowe z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym (D2 3szt.,D3-2szt., D13* - 1szt., D15-1szt., D15* - 1szt., D17-18szt., D18-9szt., D19-4szt., D20-35szt., D21* - 2szt., D23-24szt., D23* - 1szt., D24 - Strona 4 z 27

5 28szt., D24* - 1szt., D25-13szt., D26-27szt., D28-3szt., D28* - 1szt., D34-5szt., D35-4szt., D39-4szt., D39* - 12szt., D41-7szt.) - 207szt.; drzwi w systemie przesuwnym naściennym (skrzydła bezklasowe, płaskie, bezprzylgowe pełne, w okleinie HPL, wypełnione płytą wiórową, wyposażone w zamek hakowy przystosowany pod montaż wkładki patentowej, kratkę wentylacyjną, montowane na szynie wraz z maskownicami i belką odbojową: D43-8szt., D44-32szt., D45-2szt.) - 42szt. II. LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ROZDZIELCZE SN Zasilacze kablowe 2xSN-15kV relacji: Rozdzielnia Główna HWS RG15kV nr 1734 Stacja Transformatorowa ST1 - zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm 2 o długości 470,0m, - zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm 2 o długości 470,0m, - rury osłonowe 4xDVK160mm o długości 62,0m, głowice kablowe POLT-24D/1XI 120 (24 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (8 szt.). Rozdzielnia Główna HWS RG15kV nr 1734 Stacja Transformatorowa ST2 - zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm 2 o długości 365,0m, - zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm 2 o długości 365,0m, - studnie kablowe SKR2 7 kmpl., rury osłonowe 4xDVK160mm o długości 189,0m, głowice kablowe POLT-24D/1XI 120 (24 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (8 szt.). Zasilająca linia kablowa 2xSN-15kV relacji: Stacja Transformatorowa nr ST1419 Rozdzielnia Główna RG15kV nr zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x240mm 2 - długość 1072,0m, - zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x240mm 2 - długość 1067,0m, - sygnalizator miejsca zwarcia SMZ-3 (lokalizacja stacja transform. nr 1419) 2 szt., - rury ochronne 2xRHDPEp 160mm o długości 249,0mb, studnie kablowe SK-12 (5 szt.), - inne wyposażenie: głowice kablowe POLT-24D/1XI 240 (12 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (4 szt.), mufy kablowe POLJ24/1x240 (18 szt.). III. INSTALACJA ZASILANIA NN Urządzenia zasilające i rozdzielcze. Do rozdziału energii elektrycznej przewiduje się szafy, rozdzielnice, tablice elektryczne firmy Schneider. Są to szafy o odpowiednim stopniu szczelności od IP30 do IP65-w zależności od lokalizacji szafy. Szafy te ustawione będą na posadzce hali na cokołach lub mocowane do ścian hali. Instalacja siły. Główne ciągi zasilające dostarczające moc dla zasilania urządzeń wentylacyjnych i agregatów Ziębniczych usytuowanych na poziomie 5.5 Projektuje się przy użyciu czterech magistral szynowych1600a każda. Magistrale te prowadzone będą na poziomie 0.0 i 1.1 ze stacji transformatorowych do szachtów elektrycznych, skąd pionowymi odcinkami doprowadzone do rozdzielnic usytuowanych w wydzielonych pomieszczeniach na poziomie 4.4. Ponadto w szachtach elektrycznych zabudowane są pionowe magistrale szynowe 1000A dla zasilania odbiorów danej kondygnacji, jak również magistrale szynowe 160A do zasilania odbiorów zasilanych z UPS-ow. Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, rur hydrantowych, wpustów dachowych, rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych, przepustnic na oddymianiu. Ogrzewanie rynien. Zgodnie z wytycznymi branżowymi projektuje się instalację ogrzewania rynien dachu dużej i małej hali. Instalację tę projektuje się przy użyciu przewodów grzejnych układanych wewnątrz rynien.są to przewody grzejne stałoprądowe typu VCDR20 o mocy grzejnej 20W/mb. Sterowanie ogrzewaniem odbywać się będzie poprzez system nadrzędny BMS. Ogrzewanie rur spustowych. Zgodnie z wytycznymi branżowymi projektuje się instalację ogrzewania rur spustowych dużej hali prowadzonych wewnątrz zimnego poddasza hali. Dotyczy to zarówno odcinków poziomych jak i pionowych rur spustowych. Ogrzewanie przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o Strona 5 z 27

6 mocy 18W/mb. Sterowanie ogrzewaniem odbywać się będzie poprzez system nadrzędny BMS. Sposób ich montowania pokazany jest na planach instalacji. Ogrzewanie rur hydrantowych. Zgodnie z wytycznymi branżowymi na poziomie garażu podziemnego poziom -1.1 i poziom 0,0 projektuje się ogrzewanie rur hydrantowych prowadzonych na tych poziomach. Dotyczy to zarówno odcinków poziomych jak i pionowych rur hydrantowych. Ogrzewanie to projektuje się przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o mocy 18W/mb. Przewodami tymi należy owijać rury hydrantowe pod ociepliną rur. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS. Ogrzewanie przepustnic na oddymianiu Zgodnie z wytycznymi branżowymi projektuje się ogrzewanie przepustnic na oddymianiu zainstalowanych w części zimnej poddasza poziom 5.5, przy wyrzucie powietrza na zewnątrz przez żaluzje zainstalowane w dachu hali. Ogrzewanie to projektuje się przy pomocy przewodów grzejnych typu 15QTVR2-CT o mocy grzejnej 60W/mb owiniętych wokół ram przepustnic. Ogrzewanie to ma na celu podgrzewanie elementów ruchomych przepustnicy w momencie konieczności oddymiania hali w zimie. Ogrzewanie wpustów dachowych. Ogrzewanie to projektuje się poprzez zasilanie wpustów dachowych wyposażonych w ogrzewanie elektryczne montowanych na rurach spustowych do kanalizacji deszczowej. Zasilanie to odbywa się z najbliżej położonych tablic elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem odbywać się będzie poprzez system nadrzędny BMS. Ogrzewanie rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych. Projektuje się instalację ogrzewania rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych zlokalizowanych na poziomie 5.5 pod zimnym poddaszem hali. Ogrzewanie to projektuje się przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o mocy 18W/mb. Przewodami tymi należy owijać rury hydrantowe pod ociepliną rur. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez indywidualny dla każdej centrali klimatyzacyjnej termostat AT-TS-14 zabudowany przy danej centrali. Instalacja ogrzewania połaci dachowej hali. Duża hala. Zgodnie z wytycznymi branżowymi projektuje się instalację ogrzewania części połaci dachowej dużej hali. Dach dużej hali pokryty jest membraną typu MDF. Instalację tę projektuje się przy użyciu przewodów grzejnych układanych na połaci dachowej w postaci pasów grzewczych. Wielkość i przebieg pasów grzejnych określone zostały w projekcie architektonicznym. Przewody układane będą na listwach montażowych mocowanych do membrany dachowej na kleju. Jako przewody grzejne projektuje się przewody stałoprądowe typu VCDR 20. Moc jednostkowa przewodu grzejnego to 20W/mb. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje to 180W/m2. Przewody te odporne są na działanie promieni UV. Zasilanie systemów grzewczych dach odbywa się wprost z rozdzielnic nn stacji trafo poprzez tablice H5N1D,H5N2D,H5N3D,H5D4D,T2N2D. Instalacja ta stanowi odrębną wydzieloną całość i w przypadku rezygnacji Inwestora z tej instalacji nie powoduje konieczności zmian w innych systemach elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS. Mała hala. Zgodnie z zapisem w siwz oraz zgodnie z wytycznymi branżowymi projektuje się instalację ogrzewania części połaci dachowej małej hali. Dach dużej hali pokryty jest blachą stalowo-tytanową łączoną ze sobą na felc. Instalację tę projektuje się przy użyciu przewodów grzejnych układanych na połaci dachowej w postaci pasów grzewczych. Wielkość i przebieg pasów grzejnych określone zostały w projekcie architektonicznym. Przewody układane będą na listwach montażowych mocowanych do blachy na kleju. Jako przewody grzejne projektuje się przewody stałoprądowe typu VCDR 20. Moc jednostkowa przewodu grzejnego to 20W/mb. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje to 180W/m2. Przewody te odporne są na działanie promieni UV. Zasilanie systemów grzewczych dachu odbywa się wprost z rozdzielnicy nn stacji trafo poprzez tablicę T2N2D. Instalacja ta stanowi odrębną wydzieloną całość i w przypadku rezygnacji Strona 6 z 27

7 Inwestora z tej instalacji nie powoduje konieczności zmian w innych systemach elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS. Zasilanie urządzeń systemów pożarowych. Zasilanie urządzeń systemów pożarowych projektuje się kablami i przewodami ognioodpornymi typu o odporności ogniowej 180min. Kable te układane będą na korytkach kablowych o odporności ogniowej EI90 i stanowiły będą trasę ognioodporną. Zasilanie oddymianiem szybów dźwigowych. Zasilanie szaf zasilająco-sterujących oddymianiem szybów dźwigowych odbywa się przewodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Natomiast zasilanie wentylatorów na tych ciągach odbywa się z szaf zasilająco-sterujących zgodnie z DTR tych szaf. Są to systemy kompletne dostarczane przez dostawcę wentylatorów wraz z szafami zasilajaco-sterującymi. Zasilanie systemem nadmuchu do klatek schodowych. Zasilanie szaf zasilająco-sterujących nadmuchu do klatek schodowych odbywa się przewodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Natomiast zasilanie wentylatorów na tych ciągach odbywa się z szaf zasilająco-sterujących zgodnie z DTR tych szaf. Są to systemy kompletne dostarczane przez dostawcę wentylatorów wraz z szafami zasilająco-sterującymi. Zasilanie wozów transmisji TV. Zasilanie to jest następujące: -przy wjeździe do hali na poziomie 0.0 w rejonie parkingu dla autokarów lub wozów transmisyjnych zabudować cztery szafki przyłączeniowe SP4-TV -przy wjeździe na parking dla wozów transmisyjnych zabudować cztery szafki przyłączeniowe SP3-TV. Każda szafka wyposażona jest w: -1 gniazdo wtykowe 125A -dla wozu transmisyjnego HDTV -1 gniazdo wtykowe 63A -dla wozu transmisyjnego TVC -2 gniazda wtykowe 32A -dla wozu transmisyjnego TVSAT Taki sam zestaw szafek przyłączeniowych należy zabudować w rejonie wydzielonego parkingu dla wozów telewizyjnych w rejonie wschodnim hali. Tak zaprojektowane zasilanie wozów transmisyjnych pozwola na transmisję TV realizowaną przez kilka ekip telewizyjnych. Zasilanie szafek przyłączeniowych odbywa się napięciem bezprzerwowym z UPSów. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WEWNĘTRZNE. Instalacje zasilające: zasilania normalnego N z linii zasilającej (zasilanie: agregatów ziębniczych i wody lodowiska, systemów wentylacji i klimatyzacji; oświetlenie: parkingu zewnętrznego i podziemnego, części biurowej, VIP, szatni, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, płyty hali głównej, hali treningowej, zewnętrzne hali); gwarantowanego G dysponowane przez rozdzielnice główne niskiego napięcia RG (zasilanie: zasilaczy UPS w stacjach trafo 2szt., dźwigów pożarowych 2szt., wentylacji oddymiającej trybuny i napowietrzającej klatki schodowe hali głównej, wentylacji oddymiającej garaże podziemne, systemu DSO, pompowni pożarowej tryskaczy, tablic zasilania); bezprzerwowego automatyki i teletechniki B (oświetlenia areny głównej jako oświetlenie emergency, sieć strukturalna, CCTV, elementy instalacji kontroli dostępu, szafki zasilająco-sterownicze AKPiA, BMS, wozy transmisji TV, szafy serwerowe RACK, szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni). Instalacje ogrzewania firm ELEKTRA, TYCO/RAYCHEM: rynien dachu hali głównej i treningowej przewodami grzejnymi stałoprądowymi typ EM (20W/mb); rur spustowych hali głównej przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black (18W/mb); przepustnic na oddymianiu przewodami grzejnymi typu 15QTVR2-CT (60W/mb); rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych przewodami grzejnymi samoregulującymi FroStop Black (18W/mb) z termostatami AT-TS-14 zabudowanymi w centralach; połaci dachowej hali głównej i treningowej oraz koryt rynnowych (tablice H5N1D, H5N2D, H5N3D, H5D4D, T2N2D z zabudowaną ochroną przeciwprzepięciową: ochronnik iskiernikowy typ 3xMCB50B+1xMCD125-B/NPE i ochronnik warystorowy typu V20-C/3+FS-SU, styk (FS) do sygnalizacji na BMS, oraz układ sygnalizacji zaniku napięcia w obwodzie dobezpieczenia ochronnika (SU), wkładka bezpiecznikowa typu gg125a) - 5 kmpl., przewody grzejne stałoprądowe typu VCDR20 na listwach montażowych (180W/m 2 ); instalacja Strona 7 z 27

8 uziemienia fundamentowego i wyrównawczego firmy CYNK-MAL: bednarka Fe/Zn30x4 i Fe/Zn40x5. Urządzenia zasilające elektryczne niskiego napięcia (szafy, rozdzielnice, tablice): zasilanie automatyki i teletechniki (rozdzielnice/tablice zasilania bezprzerwowego niskiego napięcia firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 1kmpl., typ PRISMA PLUS G - 18kmpl.) 19szt., rozdzielnice zasilania urządzeń przeciwpożarowych (rozdzielnice firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 10kmpl., typ PRISMA PLUS G - 15kmpl., SAREL S3D IP65 1kmpl.) - 26 kmpl.; zasilanie siły urządzeń obiektowych (rozdzielnice firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 38kmpl., typ PRISMA PLUS G - 51kmpl., typ SAREL S3D IP65-4kmpl., typ SAREL S3D IP54-8kmpl., typ PRISMA PACK - 5kmpl., typ KAEDRA - 4kmpl., typ PRAGMA - 2kmpl., typ KHALASSA PLM - 4kmpl.,, rozdzielnica firmy EMITER typ OS (szafki SP(3,4)-TV/(1-4) z gniazdami wtykowymi 125A - 1szt., 63A -1szt., 32A - 2szt.) - 8kmpl., rozdzielnice firmy EMITER typ OMS+cokół -1kmpl.) 125kmpl.; zestaw gniazd ( A firmy EMITER typ OS - 10kmpl., B firmy PCE typ Suwałki - 12kmpl.) 22kmpl.; przewody i trasy kablowe elektryczne: (siła) magistrale szynowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC (typ KS1600A - ze stacji trafo nr 1 i nr 2 do rozdzielnic na poziomie +23,00; magistrale szynowe typ KTA1000A - zasilanie odbiorów danej kondygnacji, magistrale szynowe typ KSA160A - zasilanie odbiorów gwarantowanych G ), kable miedzianymi firmy NKT, TELEFONIKA, ELPAR, BITNER, HELUKABEL typu YKY (3x5xYKY1x240, YKY5x(35-185), 5xYKXS1x240), przewody kabelkowe typu YDYp, YDY-żo 3x2,5(4,6)mm 2, przewody ognioodporne firm TELEFONIKA i BITNER typu NHXH EI180, trasy kablowe: firmy OBO BATTERMANN zwykłe system KTS (wewnętrzne i zewnętrzne bez odporności ogniowej - korytka, drabiny, korytka), ognioodporne (EI90) typ BSS; gniazda natynkowe; osprzęt elektryczny: firmy HAGER typ FIORENA (gniazda, łączniki, łączniki z mechanizmami i ramkami, itp.); aparatura modułowa firmy SCHNEIDER ELECTRIC typ MULTI9; rozłączniki: izolacyjne firmy SCHNEIDER ELECTRIC moduł INTERPACT typ NS/INW, bezpiecznikowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC moduł INTERPACT typ INFT/ISFL, nadprądowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC typ NG z wyposażeniem, wyłączniki główne firmy SCNEIDER ELECTRIC typ MASTERPACT NT/NW kompaktowe z wyposażeniem. V. SIEĆ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ Rury żelbetowe: Dn 300 (287.5mb), Dn 400 (560.5mb), Dn 600 (331.5mb). Rury kamionkowe: Dn 250 kl.160 i Dn150 kl.160 (375.5mb). Rury polichrlorkowinylowe: PVC-U SN 8 Dn 160 (310.5mb), PVC-U SN 8 Dn 200 (399.5mb), PVC-U SN 8 - Dn 250 (229.5mb), PVC-U SN 8 Dn 315 (126.0mb). Rury polietylenowe: PEHD Dn 110 (149.0 mb), PEHD Dn 160 (162.5mb). Studnie rewizyjne betonowe: Dn 2000 (4 kmpl.), Dn 1500 (11 kmpl.), Dn 1200 (74 kmpl), Dn 1000 (18 kmpl. Studnie rewizyjne niewłazowe: Dn400 PEHD Wavin (14 szt.); Włazy kanałowe Dn435: klasy D400 do studzienek niewłazowych Wavin (14 szt.) Wpusty podpionowe HL660E (11 szt.). V. DROGI - oświetlenie Oprawy oświetlenia zewnętrznego (PHILIPS): typ BGP340 LED 92S/640 PSU I DMFG 48/ na maszcie 9 m (39 szt.), typ SRN76A /55 1.H.9007.D.S na maszcie 7m (24 szt.), typ SRN76A /55 1.H.9007.D.S na wysięgniku ściennym 7m, na maszcie 7m lub wysięgniku dwustronnym (16 szt.), typ HCP 171 MAX 100W-E27 LO PCP (22 szt.), typ BBC200 LED-HB/WW PSU V II +ZBC200 TUBE (78 szt.), typ HPW201 PL -C/2P26W IN GR (50 szt.), typ BEGA340 LED92S/640 PSU I DMFG 48/ (105 szt.), typ LED montowana w stopniach schodów (252 mb), typ IQSL 9007B 2 VS S100W230V IDM na maszcie 4 m (114 szt.), typ Strona 8 z 27

9 IQSL 9007B 2 VS S100W230V IDM na maszcie 4 m (20 szt.), typ RVP351 HPI -TP250W K IC A na maszcie 12 m (24 szt.), typ RVP351 HPI -TP400W K IC A na maszcie 12 m (8 szt.), typ ECP330 HPI- T1000W V PA na maszcie 12 m (2 szt.). VI. ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Agregat prądotwórczy typ P900E1 (3x380/400/415V, 50 Hz z silnikiem Perkins TAG3A) 2 kmpl. (osadzonych w pom. nr D0078 i pom. nr D0063) wraz ze sterowaniem i instalacją elektryczną. VII. POMPY WIROWE Pompy zatapialne GRUNDFOS DP 10 3 szt. (odprowadzenie wody z: lodowiska i topielnika 2 szt., pompowni przeciwpożarowej 1 szt.), Pompy zatapialne: GRUNDFOS UNILIFT CC 23 kmpl. (odprowadzenie wody z garaży - 19 kmpl., odwodnienie pomieszczeń mokrych : wentylatorni, przyłącza wody, śmietnika w garażu publicznym 4 kmpl.) Pompa 9-stopniowa, pionowa GRUNDFOS typ CR 15 z silnikiem elektrycznym typ MG132SB2-1 kmpl. (uzupełniająca pompa pożarowa) VIII. URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW Agregaty do przetłaczania ścieków GRUNDFOS MULTILIFT MLD 7 szt. (typ szt. w garażu VIP; typ szt. w pom. nr: A0144, garaż VIP, A0194, A0005, A0006, B0072), Zestaw pompowy GRUNDFOS HYDROMULTI-E4 CRIE kmpl. IX. URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE 1. Agregaty i instalacja mroźnicza lodowiska hali głównej Znajduje wewnątrz wygrodzonej części placu przy północnym wjeździe do hali głównej. System chłodniczy lodowiska tworzą: agregaty chłodnicze CLIMAVENETA typ FOCS-D/BT/B/S 2022 (każdy agregat chłodniczy jest oparty na układzie ramy pojedynczej, do którego wmontowano parownik i skraplacz, agregaty kompresorowe, układ czynnika chłodniczego, niezbędne urządzenia do regulacji, ochrony i kontroli, tablicę prądu siłowego i sterowania, filtry, armatura odcinającoregulująca, przyrządy pomiarowe, itp., zestaw wibro-izolatorów) 2 szt., pompy obiegowe chłodziwa pośredniego LOWARA typ FCE /11 TD 2 szt. ze zbiornikiem wyrównawczym REFLEKS typ N200 1 szt., pompy obiegowe chłodziwa płyty LOWARA typ FHE /92TD 3 szt. ze zbiornikiem wyrównawczym REFLEKS typ N szt., pompa napełnienia roztworem glikolu etylenowego układ cyrkulacji LOWARA typ FHE /22 TD- 1 szt. ze zbiornikiem buforowym REFLEKS V=1m 3, szafa sterownicza (zasilania elektrycznego i automatycznego sterowania instalacją chłodniczą ze sterownikiem CLIMAVENTA W3000) 1 kmpl., inne wyposażenie wchodzące w skład systemu, m.in. czujniki temperatury - 6 szt., czujniki ciśnienia 2 szt., zawory odcinające z siłownikami 4 szt., instalacja doprowadzająca chłodziwo wykonana z izolowanych rur PE 200x11,9, rozprowadzająca z rur 190x2 HDPE 25 x 2,3 zamontowanych w betonowej płycie mrożeniowej. 2. Agregaty chłodu dla instalacji klimatyzacyjnych (znajdują się na poziomie +23,00 - maszynownia M5): - pomieszczeń w hali głównej i treningowej: agregaty WSA-XSC2 120D z modułem hydraulicznym (firmy THERMO typ SPw250/650) - 16 szt., - przestrzeni nad lodowiskiem w hali głównej i hali treningowej: agregaty WSA-XSC2 120D BRAIN z modułem hydraulicznym (firmy THERMO typ SPw250/650) - 3 szt. Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem ze sprężarkami typu scroll, sterowane i regulowane mikroprocesorem, z podwyższonym sprężem wentylatorów promieniowych, z wylotem powietrza chłodzącego (skraplacz do góry), z obudową dźwiękochłonną sprężarek. Wyposażone są w wyłącznik serwisowy, regulator wentylatorów, amortyzatory sprężynowe, okablowanie, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia, zawory odcinające do sprężarki, moduł Master-slave MCLX, zespół pompowy w obiegu czynnika chłodzącego, monitor faz IO oraz CAN/LON WORKS CMSC6. Strona 9 z 27

10 3. Agregaty dla klimakonwektorów Znajdują się na poziomie 0,00 (maszynownia M7, pom. D0052). Agregaty chłodnicze firmy CLIVET typ WSH-XSC 180F 2 szt. (sterowane i regulowane mikroprocesorem PCO, wyposażone w sprężarki typu scroll, wymienniki płytowe, elektroniczny zawór rozprężny, interfejs dla nadrzędnego systemu, amortyzatory sprężynowe, Moduł Master-slave MSLX, zespół pompowy w obiegu skraplacz-chłodnica cieczy do montażu poza agregatem, zespół pompowy zabudowany w agregacie, monitor faz IO, CAN/LON WORKS CMSC6) wraz z skraplaczami freonowymi firmy CLIVET typ SPINCHILLER WSA-XSC D (2x3 szt., znajdującymi się na poziomie +23,00) w zespole do każdego agregatu firmy LU-VE CONTARDO typ SHVC 280 N4 KW 4 TL2-6 szt., każdy wyposażony w szafki zasilająco-sterujące do skraplaczy i chłodnic glikolu firmy ZIEHL- ABEGG typoszereg FxDM FCONTROL 6 kmpl, zbiorniki do uzupełniania glikolu WERIT typ szt., naczynia wyrównawcze FLEXCON typ C600-2szt. z pompami ze skraplaczy i uzupełnienia glikolu firmy WILO typ MC304-EM/G - 2 szt., pompy obiegowe firmy WILO typ STRATOS Z65/1-12 CAN PN6/10 6 szt., oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe. Instalacje centralnego ogrzewania doprowadza ciepło do grzejników płytowych i grzejników powietrznych (klimakonwektorów ujęte w oddzielnej OT). Grzejniki płytowe firmy RADSON typ INTEGRA, typ COMPACT, typ SANTORINI (poziom 0,00-234szt., poziom+5,90-61szt., poziom+11,06-109szt., poiom+16,50-40szt.) - 444szt. Armatura regulacyjna. Zawory firmy DANFOSS TRATA: wielofunkcyjny zawór ze złączkami pomiarowymi: AB-QM10 LF - 13szt., typ AB-QM15 LF - 50szt., typ AB-QM15-26szt., typ AB-QM20-20szt., typ AB-QM25-1szt.; automatyczny zawór równoważący ASV-FV20-40kPaDN40-2szt.; zawór odcinający typ ASV-M DN 40-2szt.; ręczny regulacyjny zawór równoważący typ: MSV-F2DN32-1szt., typ MSV-F2DN40-1szt., typ MSV-F2DN50-5szt., typ MSV- F2DN80-2szt., zawór wielofunkcyjny automatycznej regulacji ciśnienia różnicowego: typ AB-PMDN15-30szt., typ AB-FMDN20-21szt., typ AB-PMDN25 32szt.; zawory i termostaty grzejnikowe: zawór termostatyczny: RA-N Ø10mm - 356szt., RA-N Ø15mm 64szt., RA-N Ø20mm 36szt.; zawór odcinający RLV Ø10mm - 356szt., RLV Ø15mm 64szt., RLV Ø20mm 43szt.; główica termostatyczna RAW szt. Odpowietrzniki automatyczne firmy AFRISO-EURO-INDEX GmbH typ 12 bar G3/8 ; rury wielowarstwowe firmy TWEE-TOP typu PE-RT/AL/PE-RT oraz łączniki z mosiądzu zaprasowywane systemu KELLER-PEX/TWEETOPPERT do instalacji wody zimnej, ciepłej, ciepłej cyrkulacyjnej, instalacje grzewcze i chłodnicze; izolacja ciepłochronna rur z wełny mineralnej-skalnej w otulinie aluminiowej firmy PAROC i otuliny izolacyjne z pianki z kauczuku syntetycznego (FEF) firmy L ISOLANTE K-FLEX typ K-FLEX. Instalacja chłodu. Zawory: ręczny zawór równoważący: typ MSV- F2DN50 3szt., typ MSV-F2DN65 1szt., typ MSV-F2DN80 3szt., typ MSV-F2DN100 2szt.; napęd termiczny typ TWA-ZNC, 24V - 286szt.; wielofunkcyjny zawór ze złączkami pomiarowymi: typ AB- QMDN10LF-13szt., typ AB-QMDN10-43szt., typ AB-QMDN15LF - 4szt., typ AB-QMDN15-62szt., typ AB-QMDN20-89szt., typ AB-QMDN25-85szt., typ AB-QMDN32-1szt.; wielofunkcyjny zawór: typ AB- QMDN20-6szt., typ AB-QMDN25-3szt., typ AB-QMDN32 4szt., typ AB-QMDN40-4szt. X. ZBIORNIK NA WODĘ Żelbetowy zbiornik (pom. A0060) zapasu wody (objętość V=800 m3, wyposażony w zawory pływakowe 2 szt., sygnalizatory poziomu cieczy NORMFIRE SPW2/310 1 kmpl., izolowany od strony wody zaprawą izolacyjną Koster NB Elastic, stalowa drabinka 1 szt.) 1 szt. XI. URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO SN 15 kv Rozdzielnica zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr D0053 Rozdzielnica SCHNEIDER SN 15kV typu SM6 Merlin Gerin 24kV/400A 18-polowa (m.in. pola modułowe; odłączniki; rozłączniki z uziemieniem; styczniki; rozdzielnice nn : TPW marki PRAGMA, TUFS MINI PRAGMA; osprzęt natynkowy serii DELFINA; zasilacz UPS 2kVA typ EATON, inne instalacje zależne i pomocnicze) 1kmpl. XII. STACJE TRANSFORMATOROWE stałe (nr ST1 i nr ST2) 1. Stacja nr ST1 15/0,4kV Strona 10 z 27

11 - znajduje się we wschodniej części obiektu, w pomieszczeniach nr: D0055-D0058 (komory transformatorowe), nr D0070 i nr D0077 (pomieszczenia rozdzielnic): - rozdzielnica SN-15kV firmy Schneider Electric typ RM6 1 kmpl. (cztery pola liniowe, wyposażone w rozłączniki); - transformatory żywiczne TRICAST-1600kVA 4 kmpl., - rozdzielnice niskiego napięcia: PRISMA PACK (potrzeb własnych) -1 kmpl., PRISMA P PLUS (napięcia: normalnego, gwarantowanego, bezprzerwowego; pożarowa) 6 kmpl., PRAGMA (zabezpieczeń transformatorów) 1 kmpl., - automatyczna bateria kondensatorów VARSET MERLIN GERIN 550kVAr typu Varset Harmony 11x50kVAr z dławikami 215 Hz i regulatorem mocy biernej VARLOGIC NR6 1 kmpl., - układ automatycznego przełączania zasilania 4 kmpl. (typ APZ-2T-LW1-OS 2 kmpl., typ APZ- 2T1G1S-LW2-3S 2 kmpl.) - inne wyposażenie: rozłączniki, wyłączniki, osprzęt natynkowy serii DELFINA, przewody szynowe dużej mocy CANALIS, głowice kablowe, kable elektroenergetyczne połączeniowe, instalacja oświetlenia stacji, zabezpieczenie selektywne Micrologic 5,0A, termostat do załączania transformatorów, miernik parametrów sieci PM820, studnia kablowa rozdzielcza SKR2 1 kmpl., itp. 2. Stacja nr ST2 15/0,4kV - znajduje się w północnej części obiektu, w pomieszczeniach nr: D0071-D0074 (komory transformatorowe), nr D0054 i nr D0060 (pomieszczenia rozdzielnic): - rozdzielnica SN-15kV firmy Schneider Electric typ RM6 1 kmpl. (cztery pola liniowe, wyposażone w rozłączniki); - transformatory żywiczne TRICAST-1600kVA 4 kmpl., - rozdzielnice niskiego napięcia: PRISMA PACK (potrzeb własnych) -1 kmpl., PRISMA P PLUS (napięcia: normalnego, gwarantowanego, bezprzerwowego) 5 kmpl., PRAGMA (zabezpieczeń transformatorów) 1 kmpl., - automatyczna bateria kondensatorów VARSET MERLIN GERIN 550kVAr typu Varset Harmony 11x50kVAr z dławikami 215 Hz i regulatorem mocy biernej VARLOGIC NR6 1 kmpl., - układ automatycznego przełączania zasilania 4 kmpl. (typ APZ-2T-LW1-OS 2 kmpl., typ APZ- 2T1G1S-LW2-3S 2 kmpl.) - inne wyposażenie: rozłączniki, wyłączniki, osprzęt natynkowy serii DELFINA, przewody szynowe dużej mocy CANALIS, głowice kablowe, kable elektroenergetyczne połączeniowe, instalacja oświetlenia stacji, zabezpieczenie selektywne Micrologic 5,0A, termostat do załączania transformatorów, miernik parametrów sieci PM820, studnia kablowa rozdzielcza SKR2 1 kmpl., itp. XIII. URZĄDZENIA TELEFONICZNE Centrala telefoniczna (System Cisco Unified Call Manager). Wszystkie elementy funkcjonalne systemu Telefonii IP zostały połączone do redundantnych przełączników serwerowych i zbudowany w oparciu o produkt firmy Cisco, Unified Communications Business Edition Jest to zintegrowany system zapewniającym kontrolę połączeń głosowych, wideo, komunikatorów, konferencji, wiadomości błyskawicznych oraz poczty głosowej. System firmy CISCO fizycznie składa się z: serwera UCS C220M3 pełniącego funkcję centrali telefonicznej PBX (wraz z oprogramowaniem Cisco Unified Communications Manager (CUCM) ver. 9.1) - 2 szt; routera Cisco 2951 pełniącego funkcje bramy głosowej VOIP, zapewnia połączenie systemu Unified Communication ze światem zewnętrznym PSTN (wyposażony w moduły PVDM3 które zapewniają sprzętowe wsparcie przy tworzeniu tele- i wideo konferencji) - 2 szt, licencji użytkowników. System działa korzystając z okablowania strukturalnego. XIV. URZADZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE 1. System nadzoru wizyjnego, system monitoringu - CCTV Miejsca podlegające rejestracji obrazu to: kasy biletowe na terenie imprezy masowej, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi Strona 11 z 27

12 komunikacyjne (z wyłączeniem klatek schodowych), parkingi zorganizowane, sektory, płyta boiska lub scena. W skład systemu wchodzi (bez infrastruktury sieciowej): komputer obsługujący 4 monitory Avigilon 4MN -HD -RMWS - 5 szt., komputer obsługujący 2 monitory Avigilon 2MN-HD-RMWS - 2 szt., drukarka termosublimacyjna Canon SELPH Y CP910 1 szt., monitor 42 NEC Monitor MultiSync LCD V422-6 szt., monitor 19 z głośnikami NEC Monitor MultiSync LED EA192M - 13 szt., manipulator Avigilon ACC-USB-JOY-PRO - 6 szt., uchwyty do monitorów ścienne - 19 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 22TB w RAID6, obudowa typu rack 3U Nexus 28TB-NEX-NVR-R - 7 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 14,5TB w RAID6, obudowa typu rack 2U Nexus 20TB-N EX-N VR-R - 3 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 11TB w RAID6, obudowa typu rack 2U Nexus 16TB-NEX-NVR-R 1 szt., kamera kompaktowa Avigilon 16MP-H D-PRO -C 5 szt., kamera kompaktowa Avigilon 1.0-H3-B2-84 szt., kamera kompaktowa Avigilon 2.0-H3-B2 24 szt.,kamera kopułkowa Avigilon 2.0-H3-D1 21 szt., kamera kompaktowa Avigilon 3.0W-H3-B2 20 szt., kamera kopułkowa Avigilon 3.0W -H3-D1-4 szt., kamera kompaktowa Avigilon 5.0-H3-B2 14 szt., kamera kopułkowa Avigilon 5.0-H 3-D1-6 szt., kamera kompaktowa Avigilon 5.0 MP-HD-DN 2 szt., kamera szybkooborotowa z uchwytem Nexus 2M P-N EX-X20-PTZ 8 szt., kamera szybko obrotowa D l z uchwytem Nexus D1-N EX-X39-PTZ - 15 szt., kamera szybkoobrotowa D l z uchwytem Nexus D1-N EX- X12-PTZ - 30 szt., kamera kopułkowa Nexus 1MP-NEX-DOM E-PH 119 szt., kamera kopułkowa Nexus 2MP-NEX-DOME-PH -IR-ML 7 szt., obiektyw do kamer 16MP Canon EF163528CA 4 27 obiektyw do kamer 16MP Sigma 24-70m m f/2.8 IF DG EX HSM 1 szt., transformator do kamery obrotowej (24VAC 100W) Pulsar PSACH szt., adapter o dużej średnicy do kamery kompaktowej Videotec DBHWGC, WCPA 15 szt., adapter o dużej średnicy DBHWGC+ WCPA - 19 szt., mikrofon ze wzmacniaczem Mic szt., licencja wideo Avigilon 1C-HD-IWMS-ENT szt., obudowa do kamery kompaktowej z uchwytem GL szt., duża obudowa do kamery kompaktowej z uchwytem Videotec HEG47 7 szt., zestaw głowica z obiektywem motozoom oraz uchwytem Eneo VPT KOWA LMZ12360AMPDC 2 szt., konsola KVM LCD, kable Aten CL5716M-AT-AG - 1szt., powerinjector TL-POE150S 30 szt., zasilacz impulsowy (12V 1A) PSD szt. Infrastruktura sieciowa LAN-CCTV składa się z okablowania i zainstalowanych urządzeń dla systemu wizyjnego firmy CISCO: switche WS-C3750X-12S-S Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - 2 kmpl., switche WS-C3750X-24P-S Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base 2 kmpl., switche S375XVK9T-15001SE CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR 4 kmpl., network_module C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID 2 kmpl., CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM 4 szt., CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) - 4 kmpl., CAB-STACK- 50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 4 kmpl., C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply - 4 kmpl., WS-C2960S-F24PS-L 24-port 10/100 PoE Stackable Managed Switch w/gig Uplinks 24 kmpl (24 przełączniki, w tym jeden nadmiarowy), SFP 1.25Gbps SX 850nm LC MMF 550m 60 kmpl. (60 modułów SFP, w tym 4 nadmiarowe), Non-Managed 10/100Base-TX to 100Base-FX media converter 140 kmpl.. Infrastruktura sieciowa skonfigurowana dla potrzeb podsieci VLAN: podsieć zarządzania urządzeniami aktywnymi (przełączniki) CCTV-MGMT, podsieć dla kamer i serwerów systemu wizyjnego CCTV- SYSTEM_WIZYJNY, podsieć dla stacji operatorskich CCTV-OPERATOR. Kamery zewnętrzne i kamery do których doprowadzono wypust światłowodowy będą zasilane napięciem 12V DC za pomocą zasilacza impulsowego lub za pomocą power-injectora. Okablowanie w głównych ciągach rozprowadzane w kanalizacji teletechnicznej (zewnątrz) oraz w dedykowanych korytach metalowych (wewnątrz budynku). 2. System pętli audio (pętle induktofoniczne) dla osób niedosłyszących bazuje na bezprzewodowym (indukcyjnym) odbieraniu przez aparaty słuchowe audycji, które przekazywane są przez wytworzenie modulowanego pola elektromagnetycznego o częstotliwości audio. System tworzy: wzmacniacz firmy UNIVON typ SLS-300XF - 2 szt. (znajdują się w pom. A2094 i pom. A2130), linie sygnałowe systemu SNI, pętle indukcyjne (master i slave) z drutu miedzianego YDY 3x4mm 2 pod siedziskami (sektor hali głównej pomiędzy poz. +5,90 a +11,05). Strona 12 z 27

13 Okablowanie instalacji strukturalnej składa się z Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD - w pom. A3240) do którego dołączono 22 kmpl. Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych - PPD (w tym 2 serwerownie dedykowane dla CUBE, pomosty techniczne, Production Room (pom. A3219), PPD dla podłączenia wozów transmisyjnych TV (na zewnątrz budynku 2 kmpl.); Do punktów dystrybucyjnych zostaną dołączone łącza okablowania poziomego. Okablowanie instalacji strukturalnej - pionowe (pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) a Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD) i poszczególnymi PPD w obrębie danej kondygnacji) wykonane kablami światłowodowymi uniwersalnymi wielomodowymi (MM) 24 - włóknowe OM3 50/125, kable światłowodowe jednomodowe (SM) 24-włóknowe 9/125, wiązkami 4-8 kabli skrętkowych nieekranowanych dla transmisji 10Gbps kat 6a. W obrębie danej kondygnacji za pomocą kabli światłowodowych uniwersalnych wielodomowych (MM) 12-włoknowych OM3 50/125, jednomodowych (SM) 12-wł 9/125 oraz za pomocą wiązki 4-8 kabli skrętkowych nieekranowanych dla transmisji 10Gbps kat 6a. Kable światłowodowe zakończone na panelach światłowodowych 19 ze złączami LC. Kabel skrętkowy na wspólnych panelach 48 portowych. Połączenia światłowodowe wykonane kablami uniwersalnymi o konstrukcji luźnej tuby w powłoce zewnętrznej LSOH. Włókna światłowodowe zakończone złączami w technologii spawania w standardzie LC. Punkty dostępowe poprzez gniazda przyłączeniowe miedziane RJ45 i gniazda typu banan (ulokowane w szafkach zewnętrznych do obsługi telewizyjnych wozów transmisyjnych). Okablowanie instalacji strukturalnej - poziome kablami skrętkowymi 4- parowymi U/UTP kat.6, w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH. Okablowanie szkieletowe dla transmisji danych zrealizowano w oparciu o kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 50/125 MM 24-wł LS0H, SM 9/ wł LS0H, OM3 50/ wł LS0H oraz SM9/ włLSOH. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD/PPD32 2 kmpl. (składa się z dwóch szaf dystrybucyjnych 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm, okablowanie szkieletowe światłowodami OM3 uniwersalnym 24 włóknowym w osłonie niepalnej LSZH, kablem OS1 uniwersalnym 24 włóknowym, oraz kablem UTP 6a). Okablowanie strukturalne z szafami serwerów SW 42U, 800/1000/ kmpl. (pom. A240) dla systemów: Digital Signage: miedziane kable skrętkowe FTP cat 6A; LED CUBE: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x 8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A; dystrybucji sygnału IPTV: kabel Triset 11 PE do przełącznicy światłowodowej, światłowód jednomodowy 9/125 4 wł do GPD (pom. A3420); tablic wyników: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A; biletowy: miedziane kable skrętkowe FTP cat.6a; wewnętrznej telewizji stadionowej i oświetlenia efektowego: - światłowód mutimode MM 50/125 8 włókien - światłowód singlemode SM 9/125 8 włókien - skrętka 4xFTP cat 6A. - przewód XLR; parkingowy: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A. Pomocniczy Punkt Dystrybucyjny 22 kmpl. (szafa dystrybucyjna, stojąca 19 42U 800/800/xxx, listwa zasilająca 9x230V, panel wentylacyjny 4-went (z termostatem), panele porządkujące 1 971U, panele rozdzielcze kat.6a 19, panele światłowodwe 1971U plastikowe ze złączami LC duplex. Punkty dystrybucyjne zewnętrzne do podłączenia wozów transmisyjnych TV w szafkach, wyposażonych w gniazdo MM 2 x duplex SC - do zakończenia łączy światłowodowych z serwerowni, gniazdo natynkowe 4xRJ45 kat 6 UTP - do zakończenia punktów przyłączeniowych RJ45 z sąsiednich szafek telewizyjnych, switch 4xport RJ45 i 1x port duplex światłowodowy). Rdzeń instalacji strukturalnej: przełączniki Cisco 4500X 2 kmpl. (zapewniają redundancje na wypadek awarii jednego z urządzeń rdzeniowych). Przełączniki rdzeniowe połączone są ze sobą redundantnymi połączeniami 1OGb/s realizowanych poprzez kable DAC (Direct Attached Cable) na ostatnich portach przełączników (zestawienie urządzeń rdzeniowych: WS-C4500X-32SFP+ - 2 kmpl., C4500X-IPB -2 kmpl., C4KX-NM-BLANK -2kmpl., C4KX- PWR-BLANK -2kmpl., C4KX-PWR-750AC-R -2kmpl., CAB-CEE77-C15-EU -2kmpl., S45XU SG - 2kmpl., SFP-H10GB-CU5M -2kmpl.). Przełączniki dostępowe pojedyncze lub też połączone w stos (technologii xstack) przełączniki Cisco 2960X z technologią PoE. Wyposażone one są w interfejsy 1OGb/s połączeń Uplink pozwalające na redundantne połączenie do rdzenia sieci z duża przepływnością (lista urządzeń dostępowych: WS-C2960X-48FPD-L - 22kmpl., CAB-ACE 22kmpl., C2960X-STACK -22kmpl., CAB-STK-E-0.5M 22kmpl., WS-C2960X-48FPD-L 11kmpl., CAB-ACE 11kmpl., WS-C2960X-48FPD-L -1kmpl., CAB-ACE -1kmpl., C2960X-STACK -1 kmpl., CAB-STK-E-1M - 1kmpl., WS-C3560CG-8PC-S -2kmpl., CAB-ACE -2kmpl., PI-MSE-PRMO-INSRT 2kmpl., WS-C2960X- Strona 13 z 27

14 24TD-L -2kmpl., CAB-ACE -2kmpl. Przełączniki serwerowe w GPD 2 kmpl. (umożliwiające podłączenie elementów instalacji okablowania strukturalnego, odpowiadających za realizacje następujących funkcjonalności systemu: telefonii IP, warstwy Firewall, zarządzania Cisco Prime Infrastructure, kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi, i in.). Zabezpieczenie warstwy Firewall Cisco typ FWE-S3008 1szt. Serwer zarządzający Crisco Prime Infrastructure zarządzający instalacją okablowania strukturalnego oraz monitoring zdarzeń SNMP i Syslog typ R-PI2X-K9 1 kmpl. Sieć bezprzewodowa WLAN składa się z następujących komponentów: infrastruktury okablowania klientów, warstwy dostępowej (przez punkty dostępowe AP w standardzie a/g/n), warstwy kontroli dystrybucji, rdzenia (przez przełączniki dostępowe); urządzenia sieci bezprzewodowej: AIR-CT K9-1kmpl., CON-SNT-CT0850-1kmpl., SW C5500K9-75 Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.5 1kmpl., AIR-PWR-CORD-CE -2kmpl., LIC-CT kmpl., LIC -CT5508-BASE -1kmpl., PI-MSE-PRMO-INSRT- 1kmpl., AIR-PWR AC - 1 kmpl., GLC-T -2kmpl., AIR -CAP1602I-E -K9-48kmpl., AIR-AP-T-RAIL-F 48kmpl., AIR-AP-T-RAIL-R -48kmpl., AIR-AP-BRACKET-1 48kmpl., SWAP 1600-RCOVRY-K9-48kmpl. XV. BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH (UPS) Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych (ups): - moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS kva firmy EATON (pom. nr D0076 w stacji trans form. ST1) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd 1 kmpl. - moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS kva firmy EATON (pom. nr D0061 w stacji trans form. ST2) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd 1 kmpl. - moduły bateryjne POWERWARE 9390 UPS 160 kva firmy EATON (pom. nr A3232) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd 1 kmpl. - moduły bateryjne oświetlenia awaryjnego INOTEC CPS 220 z zespołem 18 akumulatorów 12V/120Ah 2kmpl. XVI. WCIĄGNIKI - SYSTEM "RIGGINGU" Charakterystyka: Układ ruchomych konstrukcji kratowych stanowiących system technologii sceny, zapewniający ruch pionowy układu i podwieszenia ciężarów. Wyposażony jest w następujące urządzenia mechaniczne z napędem elektrycznym: - wciągarka łańcuchowa LCH 1000 GIS z wyłącznikami krańcowymi góra/dół (w tym: z przekaźnikiem nadzorczym prądu - 22 szt., z czujnikiem tensometrycznym - 20 szt.), systemowym połączeniem podwieszenia do dachu - 42 szt., - system sterowania (rozdzielnica TS1 - zasilanie i sterowanie napędów, rozdzielnica TS2 - z systemem sterowników monitorujących pracę napędów), pulpit sterujący PP 1 szt. - elementy technologiczne: przestrzenne kratownice wiszące firmy EUROTRUSS typu TT rectangular truss, ST sguare truss, FD sguare truss, FD triangle truss wraz z mocowaniami do wyciągarek, łącznikami pomiędzy kratownicami, podporami ruchomymi montażowymi, itp. wg zestawienia: - kratownica główna (kraty typu: TT 400cm - 34 szt., TT 300cm - 3 szt., TT 200cm - 4 szt., ST 400cm - 59 szt., ST 300cm 8 szt., ST 200cm - 6szt., uchwyty blokujące - 20 szt.) 1 kmpl., - kratownica satelitarna (krata typu ST 400cm - 12 szt., zawiesia blokujące - 6 szt.) 3 kmpl., - kratownice horyzontowe (kraty typu: FD cm - 32 szt., FD33 250cm 8 szt., FD43 400cm 9 szt., FD43 200cm 1 szt., zawiesia blokujące 14 szt.) 1 kmpl. XVII. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE Urządzenia wentylacyjne znajdują się w tzw. centralach wentylacyjnych, w skład których wchodzą filtry powietrza świeżego i wywiewanego, wentylatory nawiewne i wywiewne, kanały dystrybucji powietrza. Pobór powietrza kanałami czerpni ściennych, wywiew do wyrzutni ściennej (ogrzewanie Strona 14 z 27

15 lub schładzanie powietrza w centralach urządzeń klimatyzacyjnych). Systemy wentylacji bytowej, napowietrzania tworzą całość systemu wentylacji pomieszczeń 1. Wentylacja bytowa: wentylatory kanałowe firmy VENTURE typ TD 22 szt. (typ: TD500/160(LS) 2 szt., TD250/100(LS) 2 szt., TD250/100(HS) 1 szt., TD2000/315(HS) 4 szt., TD800/200(HS) 4 szt., TD6000/400(HS) 3 szt., TD350/125(HS) 3 szt., TD500/160(HS) 1 szt., TD1300/250(HS) 1 szt., TD250/100(LS) 1 szt.); okapy kuchenne firmy HALTON SAS typ KVF 6 kmpl.; kanały przewodów wentylacyjnych firmy FRAPPOL z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym; klapy przeciwpożarowe (sterowane, z siłownikiem BF24) firmy FRAPOL typ VD440/ER 363 szt.; kanały dwuścienne firmy FRAPOL typ 100, przepustnice regulacyjno-pomiarowe firmy ALNOR typ GBL. 2. Wentylacja napowietrzająca: wentylatory napowietrzające firmy WOLTER typ AXV-AL 3 szt. (typ: AXV-AL /32 LH/ szt., AXV-AL /32 LH/ szt., AXV-AL /32 LH/ szt.); wentylator ścienny firmy HELIOS typ MiniWent M1/100-1 szt., wentylatory osiowe firmy VENTURE typ HCFB/4-500/H 8 szt., nagrzewnice kanałowe firmy VENTURE typ DH 4 szt. (typ: DH160/15 1 szt., DH160/20 2 szt., DH250/90 1 szt.); zestawy różnicowania ciśnienia w systemie kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła firmy SMAY typu isway-fc-d 28 szt. (w skład zestawu wchodzi: szafa sterująca, wentylator, przetwornica częstotliwości, siłownik BF24, zasilacz, regulator, przetworniki różnicy ciśnienia, termostat, czujnik dymu, rezystory hamowania, promiennik podczerwieni; typ: isway-fc-d szt., isway-fc-d-2.39p 1 szt., isway-fc-d szt., isway-fc-d szt.), tłumiki akustyczne firmy FRAPOL typ TAPS 32 szt. (TAPS- 1500x1400x1150-(100x67)x9-AR 16 szt., TAPS-1600x1300x1000-(100x77)x9-AR 8 szt., TAPS- 1700x1300x1500-(100x89)x9-AR 4 szt., TAPS-1510x1200x1500-(100x89)x8-AR 2 szt., TAPS- 1134x1100x1250-(100x89)x9-AR 2 szt.); kurtyny powietrzne firmy FLOWAIR typ ELiS 54 szt. (typ: ELiS G1-N szt., ELiS T2E-200/L-AF 34 szt., ELiS T2-E-150/L-AF 16 szt.); nawiewniki stożkowe z siłownikami 24V i systemem zabezpieczającym DOBYGRIP firmy HALTON typ TRB (głowice nawiewnika typ: ST-WiS, ST-PP-W) 138 szt.; inne nawiewniki i wywiewniki (kratki wentylacyjne, wywiewniki i nawiewniki szczelinowe, itp.), wyrzutnie ścienne firmy FRAPPOL typ ST-JUW; czerpnie ścienne (przewody wentylacyjne stalowe). XVIII. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE Dla obsługi instalacjami klimatyzacji poszczególnych stref obiektu, wydzielono maszynownie (od M1 do M7), w których ustawiono oddzielne zespoły urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne), działające samodzielnie lub w zespołach. Lokalizacja maszynowni: M1, M2 - poziom 0,00 (przyziemie); M3, M4 - poziom +3,80 (hala treningowa); M5 - poziom +23,00; M6, M7 - poziom -1,10 (przyziemie). 1. Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (zespół ściśle ze sobą współpracujących urządzeń i instalacji, tworzących poszczególne typy central) firmy FRAPOL typu AF - 50 szt. (typ: AF00-1 szt., AF05-1 szt., AF15-3 szt., AF20 10 szt., AF25-5 szt., AF30-1 szt., AF45-7 szt., AF50-8 szt., AF55-14 szt.): - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF00 (Vn/Vw-1160/1160 m3/h), typ AF05 (Vn/Vw-2000/2000 m3/h), typ AF15 (Vn/Vw-4000/4000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF20 (Vn/Vw-6000/6000 m3/h), typ AF25 (Vn/Vw-9000/8750 m3/h), typ AF30 (Vn/Vw-11200/11200 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok Strona 15 z 27

16 wymiennika obrotowego higroskopijnego, silniki wentylatorów przystosowane do współpracy z falownikami, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF45 (Vn/Vw-22500/22500 m3/h), typ AF50 (Vn/Vw-24000/24000 m3/h), typ AF55 (Vn/Vw-30000/30000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF45 (Vn m3/h), w której skład wchodzi: blok filtra klasy EU4, blok nagrzewnicy wodnej, blok wentylatora nawiewnego, silnik wentylatora przystosowany do współpracy z falownikiem, przepustnica na powietrzu świeżym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF55 (Vn/Vw /32500 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7, po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i wywiewanym. Instalacje elektryczne w maszynowniach M1-M7 (rozdzielnice wolnostojące NN, silniki asynchroniczne, falowniki, kable elektryczne zasilające i sygnalizacyjne), ciepłej wody technologicznej z urządzeń wymiennikowni ciepła, sterowania urządzeniami w maszynowniach, przewody wentylacyjne stalowe, prostokątne. Zasilanie nagrzewnic w centralach klimatyzacyjno-wentylacyjnych (instalacja prowadzona od kolektora rozdzielczego wymiennikowni KL-I i KL-II do węzła wymiennikowego w centralach znajdujących się w maszynowniach). Instalacja wykonana z rur stalowych izolowanych antykorozyjnie przez malowanie i cieplnie przez otulinę ze skalnej wełny mineralnej firmy PAROC typ PAROC PRO SLAB ALU COAT oraz firmy ISOVER SAINT-GOBAIN rodzaj VENTILAM ALU PLUS, pompy obiegowe firmy GRUNDFOS typ MAGNA i typ ALFA - 50 kmpl. (typ: ALFA 2L szt., ALFA 2L szt., MAGNA szt., MAGNA szt., MAGNA F -24 szt., MAGNA F -9szt.) oraz armatura (zawory, itp.). 2. Klimatyzatory z inwerterem (model R410a 50/60Hz) split firmy YORK by Johnson Controls 43 kmpl. (typ podsufitowy YORK YHFJXH 48 BAR FX - 33 kmpl., typ kasetonowy YORK YHKJXH 48 BAR-FX - 4 kmpl., typ podsufitowy YORK YHFJXH 60 BAR-FX - 4 kmpl., typ naścienny YORK YHFJXH 28 BAR-FX - 2 kmpl), instalacja zasilania w energię elektryczną, instalacja freonowa, instalacja sterowania (piloty 43 szt.); klimatyzator powietrza dla pomieszczeń technologicznych firmy YORK by Johnson Controls typ YC- UPA seria R410A 2 szt. (w skład urządzenia wchodzą: rama wraz z obudową; sekcja wentylacyjna: wentylatory elektryczne typu plug-fan; sekcja filtrująca: filtry jednorazowe; obwód chłodzenia: wymiennik z wężownicą bezpośredniego odparowania z przewodami miedzianymi, sprężarki scroll, termostatyczne zawory rozprężne, filtr osuszający, skraplacz płytowy, przewody zasysające, presostatów niskiego ciśnienia (z automatycznym resetem) oraz wysokiego ciśnienia (z ręcznym resetem), wsad z azotem do zwiększania ciśnienia, wsad z olejem zapobiegającym zamarzaniu; obwód hydrauliczny: z wymiennikiem chłodzącym, zawór silnikowy trójdrożny z ręcznym sterowaniem awaryjnym, obwód hydrauliczny z osłoną termoizolacyjna antykondensacyjną; skrzynka rozdzielcza i panel kontrolny) 2 kmpl. 3. Klimakonwektory firmy YORK by Johnson Controls 299 kmpl. (kasetonowe typ: YHKY kmpl., YHKY kmpl., YHKY kmpl., YHKY kmpl., YHKY kmpl.; przypodłogowo-sufitowe typ: YFCN-VC kmpl., YFCN-VC kmpl., YFCN-VC kmpl., YFCN-VC kmpl.) zasilane z maszynowni centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej nr M7 4. Instalacja odprowadzająca Strona 16 z 27

17 skropliny z klimatyzatorów i klimakonwektorów skierowane do pionów instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodna zasilająca/odprowadzająca klimakonwektory wykonana z rur, kształtek i złączek firmy TECE GmbH systemu TECEFLEX. XIX. URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Zabudowane na sieci instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej: - separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typ SEPURATOR 2000 (5 kmpl.), - separator wirowy substancji ropopochodnych typ BLUE (1 kmpl.), - separator tłuszczów EKOLIB-B (FAK) typ Bistro (5 kmpl.). Zabudowane na instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej: - separator tłuszczu Euro E+S M Kessel (3 szt.) XX. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 1. STACJE PRZECIWPOŻAROWE: stacja mokra 2 kmpl., stacja sucha 1 kmpl. Stacje mokre (instalacje wypełnione wodą pod ciśnieniem): pompy pożarowe MP 126/315 LT 200kW z silnikiem elektrycznym HJN 315 LX 2 200/230kW 2 kmpl., pompa uzupełniająca Jockey CR 15-9/7,5kW -1 szt., zawory kontrolnoalarmowe RAPIDROP dla instalacji mokrej 10 szt., armatura (ocynkowane rury stalowe Dn25- Dn50, zasuwy, przepustnice odcinające, urządzenia alarmowe (zawory kontrolno-alarmowe, czujniki przepływu), szafki sygnałów technicznych i pożarowych; kolektory zbiorcze zapewniające rozprowadzenie wody i powietrza w instalacji uzbrojone m.in. w zawory kontrolno-pomiarowe 3 szt., hydrofor instalacji przeciwpożarowej: sprężarka STANLEY, typ FC2,5/50 CM 2,5 S CE - 1 szt., zbiornik ciśnieniowy (hydroforowy) typ ZH 22,5m 3-1 szt., szafa sterownicza - 1kmpl. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne firmy HAWLE Dn80 zasilane z wewnętrznej instalacji pożarowej rurami PE80SDR11Dn110x10-5 szt., hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne firmy SUPRON3 (szafka hydrantowa, zawór hydrantowy aluminiowy ZH25,zwijadło węża z osią wodną i wężem tłocznym półsztywnym o średnicy 25 mm, wąż zakończony prądownicą hydrantową PWh-25 połączoną na stale z wężem, gaśnica) typ ZH (WH) 25 (G) 41 szt. i typ ZH (WH) 33 (G) - 35 szt., działka wodno-pianowe sterowane ręcznie i zdalnie firmy PRODGAZ typ DWP 16/24-4 kmpl., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR wiszące szt., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR stojące szt.; instalacja z rur stalowych ocynkowanych Dn80-Dn25 z otuliną instalacji wełną mineralną typu PAROCK i TERMOROCK. Stacje suche (instalacje wypełnione powietrzem pod ciśnieniem, zalewane wodą w przypadku pożaru): zawory kontrolno-alarmowe typ RELIABLE dla instalacji suchej obsługujące 8 sekcji, sprężarki tłokowe 8 szt.,kompresor sprężarka MAGNUM typ SDFL-24 1,5 kw -8 kmpl. (obsługuje sekcje suche instalacji tryskaczowej w garażu VIP). Instalacja gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni (pom. A3240) system PROINERT IG-01. Urządzenia firmy FIKE/GMSprinkler: butla V=80 litrów typ IG szt., zawór typ IG szt., miernik z czujnikiem ciśnienia typ szt., zestaw aktywacyjny typ IG szt., elektromagnetyczny zestaw aktywacyjny MASTER typ IG szt., kolektor wylotowy na 4 butle typ IG szt., ciśnieniowy czujnik wyzwolenia typ szt., wężyk linii pilotowej ze złączką do połączenia między rzędami 9 szt., dysza 25mm, 360 typ IG XXX -1 szt., armatura połączeniowa z rur i kształtek stalowych. Urządzenia firmy POLON-ALFA: centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS- 1520M 1 kmpl., sygnalizator informacyjny drzwiowy, wewnętrzny typ SE-1 1 szt., sygnalizator informacyjny drzwiowy, zewnętrzny typ SW-1 1 szt., sygnalizator optyczno-akustyczny typ SA-K7-1 szt., przycisk START typ PU-61 w ramce 1 szt., przycisk STOP typ PW-61 w ramce 1 szt., punktowa optyczna czujka dymu typ DUR-40 z gniazdem 2 szt., akumulator podtrzymujący 7Ah - 2 szt. Urządzenia firmy CIAT: Klapa dekompresyjna typ Gryfit VX-5-300x200 wyposażona w mechanizm GRYFIT-H sterowany impulsem prądowym El24/48V DC oraz siłownik FDG kmpl. Urządzenia i instalacje systemu alarmu pożaru (SAP) firmy Siemens: centrala systemu pożarowego nr 1 (CSP1 - pom. A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1-2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1-1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt., kabel połączeniowy typ Strona 17 z 27

18 F50F410 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48 LED typ FT2001-A1 2szt.; centrala systemu pożarowego nr 5 (CSP5 - pom. C0057): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1-2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1-1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 2 (CSP2 - pom. A2133): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -1 szt., akumulator typ FA2007-A1-2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1-1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 4 (CSP4 - pom. A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1-2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1-1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 3 (CSP3 - pom. A3241): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA 1 szt., moduł rozbudowy obudowy centrali o 96 diody LED TYP FCM7212-Y3-1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1-2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1-2 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt., kabel połączeniowy typ F50F410 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48 LED typ FT2001-A1 2szt.; drukarka (moduł RS232 niezbędny) typ FTO2001-A1-1szt., moduł RS232 (izolowany) typ FCA2001-A1 1 szt., kabel połączeniowy (do 24 LED; 1m) typ F50F szt., sterownik tablicy synoptycznej 48 LED typ FT A1-6 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 1szt. Panel informacyjno-kontrolny strefowy typ FT2010-A1 1 szt. Czujki i akcesoria: czujka dymu optyczna typ OP szt., czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) typ OH szt., czujka termiczna typ HI720 6szt., gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) typ DB szt., wskaźnik zadziałania mały typ FDAI91 581szt. Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria: ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) IP44 (wymaga obudowy FDMH291) typ FDME szt., obudowa do FDME221 typ FDMH291-R 315 szt., ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 (wymaga obudowy FDMH293 oraz uszczelki DMZ1197-AD) typ FDME223-6 szt., obudowa do FDM223 typ FDMH293-R 6 szt., uszczelka do FDMH293 (wymagana dla IP64) typ DMZ1197-AD 6 szt. Moduły i akcesoria: moduł 4 wejścia typ FDCI222 9 szt., moduł 1-wejście / 1-wyjście (1A / 30VAC) typ FDCIO szt., moduł 4-wejścia / 4-wyjścia (4A / 250VAC) typ FDCIO szt., obudowa z pokrywą IP65 typ FDCH szt. Czujka liniowa: czujka liniowa typ FDL szt., gniazdo czujki liniowej typ FDLB szt., reflektor m typ DLR szt., reflektor m typ DLR szt. System zasysający firmy VESDA (detektory: detektor LaserPLUS + diody LED (FOK) typ VLP szt., detektor LaserSCANNER + 7 przekaźników + diody LED (FOK) typ VLS szt.; orurowanie: rura PVC 25 mm mb, napowietrznik typ PIP-007 D25 mm - 20 szt. Interfejs ModBUS do BMS'a (Modbus GateWay NK typ S54461-C7-A1-1 szt., obudowa z zasilaczem NE8001 typ A6E szt.). Okablowanie: kabel typ YnTKSY 1x2x0, mb, kabel typ HTKSH PH90 1x2x0, mb, kabel typ HTKSHekw PH90 1x2x1 2000mb, kabel typ OMY 2x1, mb, kabel typ HDGs 3x1, mb. Zasilacz firmy MERAWEX typ ZSP-135D-7A-1 (18Ah) 115 szt. Centrala odcięć ogniowych firmy D+H typ BAZ04-N-UT 8 szt., przycisk wyjścia NC/NO typ ACA001 8 szt., akumulator bezobsługowy 0.7Ah 8 szt. Urządzenie alarmowego centrum odbiorczego firmy DYSKAM EKOTRADE typ ACO DYSKAM- EKOTRADE w systemie transmisji alarmów pożarowych DGG16K torem telefonicznym i radiowym 1 kmpl. Zintegrowany system ewakuacyjnej komunikacji głosowej (system VIGIL OMNI-CARE) firmy Baldwin Boxall Communications Ltd: główna centrala sterująca OMNICARE BVOC96 (pom. A3241) 1 szt. (panel sygnalizacyjno- zgłoszeniowy z membranowymi przyciskami i słuchawkę do komunikacji typu half duplex, obwody do kontrolowania oraz ładowania akumulatorów rezerwowych, akumulatory, panel wskazywania błędów i uszkodzeń w systemie), panele zewnętrznego interkomu ewakuacyjnego (w schodowych klatkach ewakuacyjnych) typ standardowy BVOCECP 18 szt. i typ zaawansowany BVOCAS 68 szt., zestaw urządzeń dla alarmu z toalet dla niepełnosprawnych DTA (w skład każdego zestawu wchodzi: podwójne ciągadła sufitowe, lampka sygnalizacyjna z brzęczykiem, punkt zerowania zgłoszenia, oznakowanie drzwi toalety, sterownik systemu tzw. kontroler) 18 kmpl. systemów, interfejs BVFREPEM 18 szt., okablowanie. Strona 18 z 27

19 2. Bramy i drzwi przeciwpożarowe firmy MERCOR - mcr ALPE Sp szt. (Dz1-1szt., D81B-8szt., D81A-8 szt., D77-17szt., D68-4szt., D54-7szt., D52-57szt., T30-4szt., D68-2szt., D67-3szt., D58-19szt., D59-4szt., D60-4szt., D61-3szt., D62-2szt., D51-1szt., D53-1szt., D63-4szt., D67-3szt., D71-1szt.; mcr ALPE Sp szt., (D55-16szt., D57-6szt., D82-4szt., D62-3szt., D97-1szt.; mcr ALPE Sk30-1 (klapy pożarowe o wysokiej szczelności) 9 szt. (Wx- 1szt., W2-8szt.); mcr ALPE Sk60-1 (klapy pożarowe o wysokiej szczelności) 6 szt. (W4-6szt.); mcr ALPE Sp szt. (D64-2szt., D88-4szt., D89-4szt.); mcr ALPE Sp szt. (Dz9-2szt., Dn1-4szt., Dn2-2szt., Dn3-1szt., Dn4-1szt., Dn5-1szt., D86-4szt., D87-4szt., D92-8szt., D85-1szt., D95-2szt., D84-23szt., D90-4szt., D101-3szt., D93-4szt., D65-2szt., D66-1szt.); mcr ALPE Sp szt. (Dz3-1szt.); mcr ALPE Ss szt. (D91B-4szt., D72-4szt., D75-5szt., D70-2szt., D74-4szt., D73-2szt., D69-13szt.); mcr ALPE Ss szt. (D91A-3szt., D76-8szt., D79-19szt., D80-2szt., D77-1szt., D78-1szt.); mcr PROFILE ISO EIS30 3 szt. (D47-1 szt., D99-1szt., D100-1szt.); mcr PROFILE ISO EIS60 1 szt. (D83-1szt.). 3. Bramy przeciwpożarowe firmy Małkowski-Martech SA 45 szt.: - typ MARC-D2-EI60 (zespół bram B1, wewnętrzne, rozwierane 8-mio drzwiowy; każdy zespół składa się z: brama rozwierana MARC-D mocowana do podkonstrukcji stalowej z profili stalowych, zabezpieczonej do klasy odporności ogniowej R60 farbą typu STEELGUARD, drzwi wyposażone w samozamykacz, okucia, dźwignię gałka/klamka. Siłowniki (współpracują z systemem SAP) do otwierania skrzydeł bramy dolnych i górnych, w skrzydłach zamontowane kontraktrony) 2 szt., typ MARC-R2-EI60 (brama B3, wewnętrzna rozsuwana, dwuskrzydłowa z drzwiami) 34 szt., typ MARC- P1D-EI60 (brama B5, wewnętrzna, przesuwana, jednoskrzydłowa z drzwiami) 2 szt., typ MARC-P1D- EI60 (brama B5A, wewnętrzna, przesuwana, jednoskrzydłowa z drzwiami) 2 szt., typ MARC-P1D-EI30 (brama B6, wewnętrzna przesuwna, jednoskrzydłowa) - 1 szt., typ MARC-D2-EI60 (brama B7, wewnętrzna, rozwierana, dwuskrzydłowa, dymoszczelna) - 2 szt., typ MARC-D2-EI60 (brama B8, wewnętrzna, rozwierana, dwuskrzydłowa, dymoszczelna) - 2 szt. 4. Wentylacja oddymiająca: wentylatory oddymiające firmy WOLTER typ AXV-AL 27 szt. (typ: AXV-AL /30 LH/ szt., AXV-AL /32 LH/ szt., AXV-AL /28 LH/ szt., AXV-AL /28 LH/ szt., AXV-AL 560-6/26 LH/2-2 6 szt., AXV-AL /30 LH/2-4 4 szt., AXV-AL 450-7/14 LH/1-2 1 szt.); klapy (świetliki: OD1 (1580mmx1165mm) 12szt., OD2 (1570mmx736mm) 20szt. z siłownikami i sterowaniem) oddymiające firmy MCR PROLIGHT PLUS typ DVP MERCOR 32 szt., klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej (z siłownikami firmy BELIMO typ BE24 i BEF24 oraz urządzeniami zasilająco-komunikacyjnymi) firmy FRAPPOL: typu VD szt., typu VD szt., typu RK370 (kołowe) 306 szt.; kanały przewodów oddymiających firmy FRAPPOL typ PD z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym, kanały przewodów oddymiających wysokotemperaturowych firmy PROMATECT typ PROMADUCT Instalacja odgromowa ekranu LCD, dachu hali głównej i dachu hali treningowej - Instalacja odgromowa ekranu LED (HG): aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3500mm 40 szt., zwód odgromowy izolowany typ AH28500, drut ALØ8mm; - instalacja odgromowa dachu hali głównej: aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3300mm 3 szt., zwód odgromowy podwyższony linka ALØ9mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem H=750mm, zwód odgromowy niski drut ALØ8mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem typ AH12011, zwód izolowany typ kV Ø20x2000mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem typ AH szt., iglice masztu odgromowego dla anten zamontowanych na dachu H=4500mm; - instalacja odgromowa dachu hali treningowej: aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3300mm 2szt., zwód odgromowy izolowany. 6. Dźwiękowy system ostrzegania (DSO) nadrzędny nad systemem nagłośnienia hali, wykorzystuje system nagłośnienia dla potrzeb DSO): System nagłośnienia hali głównej. Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U 4 szt., panel ZUG typ PS3U - 4 szt., interfejs łączący system nagłośnienia areny z system DSO typ PP015 firmy B&R 1 szt.; firmy ESD: interfejs separujący sieć CAN Bus typ CAN Bridge - 1 szt.; firmy d&b audio technik: interfejs sterowania wzmacniaczami mocy typ R70-1 szt., wzmacniacz mocy Strona 19 z 27

20 z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D80-2 szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D12-22 szt., akcesoria montażowe do zamocowania pojedynczych zestawów głośnikowych typ Z szt., akcesoria montażowe do zamocowania podwójnych zestawów głośnikowych typ Z szt., akcesoria montażowe do zamocowania poczwórnych zestawów głośnikowych typ Z kmpl., akcesoria montażowe do zamocowania niskotonowych zestawów głośnikowych typ Z kmpl., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ Qi7 WR - 72 szt., zestaw niskotonowy typ Vi-SUB WR - 12 szt. Wyposażenie reżyserni dźwięku hali (pom. A3218). Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt., panel krosowniczy linii światłowodowych typ OptiLAN PSP - 2 szt.; firmy Allen&Heath: konsoleta mikserska (sterownik), cyfrowa, audio 8-buss typ GLD 80-1 szt., audio rack konsolety mikserskiej typ GLD AR szt., audio rack konsolety mikserskiej, mobilny typ GLD AR84-2 szt.; firmy Barczak-cases: skrzynia transportowa na audio rack konsolety mikserskiej typ RD02U30M - 2 szt.; firmy Genelec: monitor aktywny typ 8030APM - 2 szt.; firmy Lenovo: laptop typ L530 N2S33PL - 1 szt.; firmy TP-Link: router sterowania konsoletą foniczną typ TL-ER szt., switch typ TL-SL5428E - 1 szt., moduł AccsessPoint typ TL-WA7010N - 1 szt.; firmy Apple: tablet sterowania konsoletą foniczną typ ipad - 1 szt.; firmy Audio-Technica: słuchawki typ ATH-M20-1 szt., mikrofon typ ES915C12-1 szt., statyw pod mikrofon typ AT8666RSC 1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik podwójny typ AEW-R szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T szt., dystrybutor antenowy typ DA550C - 1 szt., anteny zewnętrzne typ ATW- A49-1 kmpl.; firmy Tascam: rejestrator CD typ SS-CDR200-1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt.; firmy Moxa: konwerter FTP/OPT, OPT/FTP typ IMC-21-6 kmpl.; firmy A-lan: panel krosowniczy CAT5 typ Pk006-2 szt.; stół realizatora dźwięku - 1 szt., panel przyłączy konsolety dla stanowisk poza reżyserką - 3 kmpl. System nagłośnienia sali treningowej. Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt.; ; firmy B&R: interfejs łączący system nagłośnienia areny z system DSO typ PP015-1 szt.; firmy ESD: nterfejs separujący sieć CAN Bus typ CAN Bridge - 1 szt.; firmy d&b audio technik: interfejs sterowania wzmacniaczami mocy typ R70-1 szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D12-4 szt.,akcesoria montażowe do zamocowania zestawów głośnikowych GST01-GST05 typ Z kmpl., akcesoria montażowe do zamocowania zestawów głośnikowych GST06-GST14 typ Z5413-Z kmpl., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 10S-D WR - 5 szt., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 10A-D WR - 18 szt. Wyposażenie reżyserni sali treningowej (B3050). Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt., panel krosowniczy linii światłowodowych typ OptiLAN PSP - 1 szt.; firmy Allen&Heath: Konsoleta mikserska, cyfrowa typ Qu16-1 szt., audio rack konsolety mikserskiej, mobilny typ GLD AR84-1 szt.; firmy: Barczak-cases: skrzynia transportowa na audio rack konsolety mikserskiej typ RD02U30M - 1 szt.; firmy Genelec: monitor aktywny typ 8030APM 2 szt.; firmy Lenovo : laptop typ L530 N2S33PL 1 szt.; firmy Apple: tablet sterowania konsoletą foniczną typ ipad - 1 szt.; firmy TP-Link: router typ TL-ER szt., moduł AccsessPoint typ TL-WA7010N - 1 szt.; firmy Audio-Technica : słuchawki typ ATH-M20-1 szt., mikrofon typ ES915C12-1 szt., statyw pod mikrofon typ AT8666RSC - 1 szt.; firmy TASCAM: rejestrator CD typ SS-CDR200-1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik podwójny typ AEW-R szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T szt., dystrybutor antenowy typ AEW-DA730-1 szt., anteny zewnętrzne typ ATW-A49-1 kmpl.; firmy A-lan: panel krosowniczy CAT5 typ Pk006-1 szt.; firmy Moxa: konwerter FTP / OPT, OPT / FTP typ IMC-21-2 kmpl.; stół realizatora dźwięku - 1 szt. ; panel przyłączy konsolety dla stanowisk poza reżysernią - 2 kmpl. Rack przenośny. Urządzenia firmy Allen&Heath: konsoleta mikserska, cyfrowa typ Qu16-1 szt.; firmy Audio-Technica: słuchawki typ ATH-M20-1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik typ AEW-R szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T szt.; firmy Tascam: rejestrator CD typ SS-CDR200-1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt.; firmy Barczak-Cases: szafa rack 19 15U na kołach typ RT6F8660SR - 1 szt. XXI. SYSTEMY SŁABOPRĄDOWE Strona 20 z 27

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo