Miejskie centrum fuzji informacji jako podstawa środowiska analitycznego dla służb bezpieczeństwa publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejskie centrum fuzji informacji jako podstawa środowiska analitycznego dla służb bezpieczeństwa publicznego"

Transkrypt

1 Actionable Intelligence Miejskie centrum fuzji informacji jako podstawa środowiska analitycznego dla służb bezpieczeństwa publicznego Marcin Chwin, Oracle 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

2 Pojęcie fuzji Fuzja - w terminologii wywiadowczej, połączenie informacji pochodzącej z wywiadowczych i/lub innych źródeł lub agentur, dokonane w celu uzyskania jednorodnego obrazu rozpoznawanego obiektu. Pochodzenie materiału wyjściowego nie powinno być jawne. Źródło: Słownik terminów i definicji NATO, s. 165 Fuzja przekształcanie danych i informacji w pozwalające na podejmowanie działań informacje wywiadowcze Źródło: Fusion Center Guidelines. Developing and Sharing Information And Intelligence in a New Era, United States Department of Justice 2 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

3 Pojęcie fuzji informacji Wielopoziomowy, złożony, kontrolowany proces łączenia oraz analizy danych i informacji pochodzących z jednego lub wielu źródeł mający na celu ustalenie obecnego oraz przewidywanie przyszłego stanu przedmiotu zainteresowań w jego otoczeniu. Pozwala uzyskiwać efekt wieloźródłowej synergii informacyjnej w postaci większej wartości, użyteczność i znaczenia pozyskanych informacji, niż w przypadku wykorzystywania każdego ze źródeł z osobna 3 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

4 Pojęcie fuzji informacji Internet Procesy Dokumentacja Reguły Znaczenia Obszary tematyczne Pojęcia Związki Repozytorium informacyjne Model przechowywania informacji Źródła sobowe Repozytoria danych Zasoby informacji w danych źródłowych Dane strukturyzowane Dane częściowo strukturyzowane Dane niestrukturyzowane Dane niedostępne w postaci cyfrowej 4 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

5 Sześć poziomów fuzji informacji Konsolidacja danych - przetwarzanie danych ze źródeł (źródła otwarte, bazy danych, sensory) - czyszczenie, przekształcanie, uzupełnianie braków danych, standaryzacja Konsolidacja obiektów - fuzja danych w celu uzyskania skonsolidowanego przybliżenia stanów obiektów i zdarzeń Ocena sytuacyjna ustalenie relacji i związków pomiędzy obiektami i zdarzeniami oraz relacji z otoczeniem, w celu uzyskania interpretacji bieżącej sytuacji Ocena wpływu - wywodzenie oraz prognozowanie efektów zmian sytuacji bieżącej i wpływu tych zmian na cele i uwarunkowania obiektów Doskonalenie procesu - stałe monitorowanie i poprawa funkcjonującego w czasie rzeczywistym procesu gromadzenia, ekstrakcji i łączenia pojawiających się informacji Doskonalenie kognitywne (poznania) - stałe monitorowanie i ulepszanie interakcji zachodzących pomiędzy podejmującymi decyzje i systemem fuzji danych 5 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

6 Proces fuzji informacji wywiadowczych Zintegrowany proces zarządzania przepływem danych i informacji wywiadowczych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Źródło: Fusion Center Guidelines. Developing and Sharing Information And Intelligence in a New Era, United States Department of Justice 6 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

7 Proces fuzji informacji wywiadowczych Ustalenie celów i zasad koordynacji współpracy Ustalenie katalogu I metod oceny ryzyk Ustalenie wymagań informacyjnych Ustalenie raportowania podejrzanych aktywności Wyznaczanie celów i Ustalenie planu realizacji alertów, ostrzeżeń i powiadomień Ustalenie wymagań dla analiz sytuacyjnych Ustalenie specyfikacji źródeł danych Ustalenie Planowanie współpracy i z wyznaczanie podmiotami kierunków Ustalenie zewnętrznymi zasad weryfikacji poprawności i efektywności procesu Ustalenie strategii gromadzenia danych Ustalenie zasad informacji zwrotnej Pobieranie informacji ze źródeł Odbiór informacji przekazanych przez Gromadzenie Weryfikacja źródła informacji poprawności i kompletności informacji Składowanie informacji Przekazywanie informacji zwrotnej Zbieranie informacji Przekształcanie i integracja informacji Konwersja i klasyfikacja informacji Zarządzanie jakością i wiarygodnością Proces fuzji Identyfikacja informacji obiektów wywiadowczych Weryfikacja analiz i Przetwarzanie i łączenie Dopasowywanie informacji i łączenie obiektów Generowanie alertów, ostrzeżeń i powiadomień Klasyczny cykl wywiadowczy Zestawianie informacji Zarządzanie kompetencjami analitycznymi Opracowanie strategii realizacji analiz Wykonywanie analiz specjalistycznych poprawności procesu Wytwarzanie produktów Wytworzenie wywiadowczych produktów analitycznych Analiza i opracowanie produktów Przygotowanie produktów do rozpowszechniania Rozpowszechnianie informacji i produktów Pozyskiwanie informacji zwrotnej o produktach Udostępnianie zasobów Rozpowszechnianie informacyjnych produktów wywiadowczych Rozpowszechnianie wyników Przegląd wydajności i efektywności procesu Aktualizacja procesu zgodnie z wymaganiami Weryfikacja wyników oraz określanie potrzeb Ocena i określanie potrzeb Źródło: United States Departament of Justice, Baseline Capabilieties for State and Major Urban Area Fusion Centers oraz dokumentacja projektowa Fusion Center tworzonych w USA 7 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

8 Fusion Center Fusion Center wspólne przedsięwzięcie dwóch lub więcej podmiotów dostarczających zasoby, wiedzę i/lub informacje w celu maksymalizacji zdolności do wykrywania, zapobiegania, powstrzymywania lub odpowiadania na działania terrorystyczne i/lub kryminalne. W USA istnieje co najmniej 72 lokalnych Fusion Center (50 stanowych oraz 22 metropolitalne) oraz centra federalne 8 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

9 Miasto jako środowisko informacji NGO Mieszkańcy Jednostki administracji Transport publiczny Środowisko Pomoc Społeczna Monitoring Lokalne społecznośc i Usługi komunalne Edukacja Energia Podmioty gospodarcze Dostawcy usług Służby Media Infrastruktura Opieka zdrowotna 9 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights Photo courtesy of Iemke Idsingh

10 Miejskie centrum fuzji informacji Wspólna platforma informacyjna dla służb, administracji oraz mieszkańców Gromadzenie danych, których nie gromadzą służby Stałe pozyskiwanie informacji ze źródeł otwartych Przechowywanie informacji historycznych Wspólna platforma analityczna dla służb, administracji oraz mieszkańców Środowisko analiz informacji Identyfikacja podejrzanych aktywności (SAR) Inicjowanie dalszych działań (w razie potrzeby) Udostępnianie informacji 10 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

11 Miejskie centrum fuzji informacji Nie zastępuje istniejącej organizacji zarządzania kryzysowego Stanowi zaplecze danych i analiz na potrzeby istniejących służb i jednostek organizacyjnych Może stanowić element systemu wczesnego ostrzegania i ułatwić działania proaktywne Wykorzystywane w celach związanych z bezpieczeństwem, ale także w celu usprawnienia zarządzania miastem Może integrować informacje od podmiotów prywatnych 11 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

12 Miejskie centrum fuzji informacji Wspólna platforma analityczna Służby Administracja Mieszkańcy Zarządzanie strategiczne Podział i koordynacja działań Informacja zwrotna Gromadzenie danych Analizy, wnioskowanie, wytwarzanie produktów Rozpowszechnianie Produktów Customer Customer Odbiorca Zarządzanie zasobami danych wielkiej objętości Wspólna platforma informacyjna 12 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

13 Miejskie centrum fuzji informacji Łączenie faktów, identyfikacja zagrożeń Współdzielenie informacji na zasadzie need to know Organizacja Gromadzenie Analiza Rozpowszechnianie Ochrona informacji Środowisko współdzielenia informacji pomiędzy służbami Odporność na pojawianie się nowych zagrożeń i zmian priorytetów Duże wolumeny danych strukturyzowanych i niestrukturyzowanych Duże wolumeny strumieni danych w czasie rzeczywistym Wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym Fuzja informacji wywiadowczych oparta o wiele źródeł Ukryte wzorce i zależności w zbiorach incydentów i zdarzeń Współdzielenie wyników analiz pomiędzy administracją i służbami Udostępnianie danych, środowiska analitycznego i wyników analiz Zasoby dostępne dla administracji, służb i mieszkańców Ochrona zasobów informacyjnych Ochrona prywatności 13 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

14 Miejskie centrum fuzji informacji analiza strategiczna #Jakość życia Dostarczanie instrumentów pomiaru, analiz i poprawy jakości życia mieszkańców #Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój na potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców #Internet rzeczy Sieci miejskie i sensory źródłem wiedzy o kierunkach zarządzania i rozwoju miasta 14 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

15 Przykład Oklahoma Fusion Center 18 analityków Współpraca z 8 agencji OKLAHOMA STATE BUREAU OF INVESTIGATION DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION OKLAHOMA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY OKLAHOMA NATIONAL GUARD OKLAHOMA CITY POLICE DEPARTMENT TULSA POLICE DEPARTMENT BUREAU OF ALCOHOL TOBACCO AND FIREARMS Data Collection and Analysis >100 Million LE records; 2 Terabytes of Unstructured Data 1000 users 78 Libraries on crimes, gangs, illegal dumping, DHS reports, public health 28 additional libraries added soon 15 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

16 Przykład Oklahoma Fusion Center Homeland Security Director, Intelligence Analysts, Bioterrorism Coordinators Law Enforcement Sheriff, Dispatchers, Police Officers, Crime Investigators Public Health Epidemiologists, Health Authorities, Medical Examiners Fire Fire Marshals, Fire Chiefs, Arson Investigators Emergency Management Emergency Managers and Coordinators State and Federal Government State Fusion Center, US DHS NOC, TX DPS Private Sector Energy, Railroads, Sports Facilities, Public Schools, Hospitals 16 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

17 Social Media Analysis Protecting Citizens Discovering Protest Activities Background NATO Summit in Chicago, May ,000 Visiting Dignitaries 2,200 Journalists 10 s of thousands of protestor Thousands of Officers Solution Monitor Social Media to identify hot-spots Correlate with police deployment Initiate operational orders Retrospectively identify potential witnesses Incident Discovery is part of larger Big Data project Plan is that Discovery will help improve the ability of detectives to perform criminal investigations 17 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

18 Italian Ministry of Interior Predictive Analytics for Police Department of Public Security Started with Spatial Analytics Highlight those areas with the highest crime risk. Decision taking support. Predictive Analysis solution for location based Crime Forecasting Where should we send patrols Supports ipad reporting 18 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

19 Informacje niestrukturyzowane Ekstrakcja informacji Informacja o obiektach I powiązaniach Kategoryzacja treści, Ekstrakcja obiektów, pojęć Country: UK Nationality: Somalian Has Person: Abduwali Abdukhadir Muse Group: Al Shabab Currently resides Country: Morocco Member of Link? Supports Person: Chehab Abdouljamid Bouyaly Link? Ideology: Islamist Currently resides Member of Supports Group:? Person:? Group: al Qaeda Member of Has Fuzja informacji wywiadowczych Currently resides Country: Pakistan Nationality: Pakistani RDF Model danych Wydobywanie Zasoby danych Obrazowani e Obszary tematyczne Źródła danych Repozytoria dokumentów Bazy danych Strony www Blogi, e, komentarze Sieci społecznościowe 19 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights Dokumenty Terroryzm Przestępczość zorganizowana Mieszkańcy Infrastruktura Zagrożenia Zasoby Poziom życia Środowisko Rozwój

20 Przechwytywanie informacji w czasie rzeczywistym Strumienie danych w czasie rzeczywistym Automatyczne odpowiedzi w czasie rzeczywistym Agregacja, wiązanie, filtrowanie Alerty i powiadomienia Wykrywanie wzorców SMS, , Przechwytywanie zdarzenia Inicjacja procesu (np. Workflow) Wzbogacanie Repozytoriu m robocze Wizualizacja i monitoring w czasie rzeczywistym 20 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

21 Miejskie centrum fuzji informacji architektura 21 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

22 Actionable Intelligence Dziękujemy Marcin Chwin, Piotr Juszkiewicz - Oracle 22 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Data economy gospodarka oparta na danych

Data economy gospodarka oparta na danych Data economy gospodarka oparta na danych DATA ECONOMY GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH Marcin Nadolny Współpraca merytoryczna: Dominik Batorski Mikołaj Hnatiuk Aleksandra Leyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights Październik, 27, 2011 Hotel Sheraton Warszawa The role of Performance Management in your BI and ERP Initiatives Rafał Stalewski, Principal Pre-Sales

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI

MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI KNUV 2014; 2(40): 31-60 Stanisław Gasik Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI Streszczenie Zarządzanie projektami jest jednym z podstawowych narzędzi nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo