Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat"

Transkrypt

1 Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat Technik für Möbel

2 2

3 Minimat Więcej możliwości zróżnicowania Minimat to zawias wysokiej jakości i o długiej żywotności. Nowy design sprawdzonego zawiasu do drzwi uchylnych został opracowany specjalnie z myślą o meblach do samodzielnego składania i zapewnia niezwykły potencjał dla kreowania filigranowego designu mebli. Niewielka głębokość puszki pozwala na zastosowanie cienkich frontów meblowych. Dzięki temu można kontynuować trend w kierunku większej indywidualności, jak również wykorzystać możliwości zróżnicowania jakie zapewnia wysokiej jakości design zawiasu i prowadnika. Technika jest idealnie dobrana do zastosowania i montażu. Zawias Minimat idealnie nadaje się do zastosowania w szafkach z szufladami wewnętrznymi i gwarantuje pewne otwieranie i zamykanie drzwiczek meblowych. Poprzedni model można wymienić bez konieczności zmiany nawiercenia. Tolerancje nawierceń zakrywane są przez kołnierz zakrywający nowego zawiasu. Tak samo prosta jest regulacja frontów w 3 płaszczyznach. Montaż odbywa się za pomocą sprawdzonej techniki z otworem kluczowym. Typowy Hettich! 3

4 Minimat Zalety na pierwszy rzut oka Ukierunkowanie na design w zakresie mebli do samodzielnego składania Zawiasy Minimat mogą być dostarczane na życzenie z zamontowanymi eurowkrętami w prowadniku i zawiasie lub w woreczkach. Ten wysoki stopień konfekcjonowania proponowany jest w szczególności w zakresie mebli do samodzielnego składania. 4

5 Regulacja głębokości +2 / -2 mm z dokładnością co do milimetra Wyrównanie tolerancji nawierceń dzięki puszce zawiasu z kołnierzem zakrywającym Zintegrowana regulacja nałożenia +0 / -4 mm dla idealnego ustawienia szczeliny Regulacja wysokości +2 / -2 mm dla wyrównania frontów meblowych Niewielka głębokość puszki: 10 mm 5

6 Mini zawias Minimat Wysokie wymagania jakościowe i Jakość zawiasów Minimat jest kontrolowana przez cały czas. Bierzemy pod uwagę różnorodne wymagania jakościowe stawiane przez różne rynki i branże. Poniższe rysunki przedstawiają w przykładowy sposób zasadę testów, którym poddawane są zawiasy. Test na działanie sił poziomych W przypadku tego testu, nazywanego również testem na rozciąganie, drzwi otwierane są przy użyciu określonej siły F poza przewidziany kąt otwarcia. Überdehntest Test na działanie sił pionowych W tym teście drzwi zostają dodatkowo obciążone dużym ciężarem G, V ertikaltest a następnie poddane określonej liczbie cykli otwierania i zamykania. F F G Test na otwieranie i zamykanie obciążone dodatkowo określonym ciężarem G muszą wytrzymać V erschleißtest ustaloną liczbę cykli otwierania i zamykania. F G 6

7 Mini zawias Minimat Przegląd produktów i i Informacje techniczne 8-9 Minimat 6234 Kąt otwarcia 95 do drzwi o grubości do 25 mm Minimat 6204 Kąt otwarcia 95 do szkła o grubości do 6 mm Prowadniki System 6000 Prowadniki System

8 X 60 mm Mini zawias Minimat Informacje techniczne i Położenie drzwi nakładane W tym przypadku drzwi położone są na zewnątrz korpusu mebla. Na obu bokach pozostają tylko nieznaczne wolne przestrzenie konieczne do prawidłowego otwierania się drzwi. na przegrodę środkową (nakładane) W tym przypadku dwoje drzwi położonych jest na zewnątrz korpusu mebla opierając się o jego przegrodę środkową. Pomiędzy nimi pozostaje tylko niewielka łączna szczelina, dzięki czemu nałożenie drzwi jest zredukowane. Zastosowanie znajdują tutaj zawiasy z wygięciem ramienia. wpuszczane W tym przypadku drzwi położone są wewnątrz, pomiędzy ścianami bocznymi korpusu mebla. Także tutaj konieczna jest szczelina aby drzwi mogły się prawidłowo otwierać. Zastosowanie znajdują tutaj zawiasy z dużym wygięciem ramienia. Minimalna szczelina Minimalna szczelina przy drzwiach leżących na przegrodzie środkowej Odległość puszki C Odległość puszki C jest wymiarem pomiędzy krawędzią drzwi, a krawędzią otworu pod puszkę zawiasu. Im większą dobierzemy odległość puszki C, tym mniejsze będzie wychylenie drzwi, a tym samym minimalna szczelina konieczna do prawidłowego otwierania się drzwi. C Minimalna szczelina Minimalna szczelina 2 x minimalna szczelina Nałożenie (nałożenie drzwi) / podstawa Minimalna szczelina (nazywana również wychyleniem lub przejściem drzwi) stanowi niezbędną wolną przestrzeń pomiędzy drzwiami a bokami korpusu, konieczną do prawidłowego otwierania drzwi. Wielkość minimalnej szczeliny zależna jest od odległości puszki C, grubości drzwi i rodzaju wybranego zawiasu. Zaokrąglenia na krawędziach drzwi zmniejszają wychylenie. Wymagana minimalna szczelina podana jest w tabeli przy danym rodzaju W przypadku drzwi leżących na przegrodzie środkowej łączna wartość szczeliny pomiędzy drzwiami powinna zostać tak dobrana, aby była co najmniej dwa razy większa niż wychylenie drzwi. Wówczas drzwi otwierane mogą być jednocześnie. Nałożenie A Podstawa B Nałożenie drzwi oznacza odległość o jaką zewnętrzna krawędź drzwi wystaje poza wewnętrzną krawędź boku korpusu. Podstawa B oznacza odległość o jaką wystaje puszka poza ewnętrzną krawędź boku korpusu przy prowadniku z dystansem 0. Ilość zawiasów przypadających na jedne drzwi: Czynnikami decydującymi o ilości zawiasów na jedne drzwi jest ich wysokość, szerokość, ciężar oraz materiał, z którego zostały one wykonane. Występujące w praktyce czynniki są różne w różnych przypadkach. Dlatego też wymienione na rysunku ilości zawiasów są tylko ilościami zalecanymi. W przypadkach wątpliwych zaleca się próbny montaż zawiasów i jeśli to konieczne dopasowanie ich ilości. Ze względu na stabilność drzwi odległość X powinna być jak największa. do 2000 Wysokość drzwi do 1800 do 1500 do 800 Max. szerokość drzwi max. (wartości dla płyt wiórowych o grubości 19 mm i gęstości 750 kg/m3) 8

9 Ogólna zasada obliczania dystansu Dostępne są prowadniki o różnych dystansach (0/1,5 i 3 mm). Wysokość prowadnika określa dystans D. Dystans D wybity jest na każdym prowadniku. Większy dystans D zmniejsza nałożenie przy drzwiach na przegrodę środkową oraz drzwiach narożnikowych. W przypadku drzwi wpuszczanych większy dystans D zwiększa szczelinę drzwi. Dla wyliczenia wymaganego dystansu należy w pierwszej kolejności określić minimalną szczelinę dla danego typu zawiasu na podstawie tabeli. Minimalna szczelina zależna jest od odległości puszki C i grubości drzwi. Minimalne szczeliny można zmniejszyć poprzez zwiększenie odległości puszki C i/lub zwiększenie promienia zaokrąglenia krawędzi drzwi. Tabela minimalnych szczelin pokazuje również możliwe połączenia grubości drzwi i odległości puszki C. Obliczanie dystansu przy drzwiach nakładanych Po określeniu minimalnej szczeliny należy odczytać w tabeli dystansów wymagany dystans D dla wybranego nałożenia drzwi i wybranej odległości puszki C. W idealnym przypadku dystans D określony na podstawie nałożenia drzwi i wymiaru C dostępny jest jako prowadnik. Przykład: Nałożenie = 15 mm i odległość puszki C = 4,5 mm dają dystans D 1,5 mm. Dystans ten dostępny jest jako prowadnik. Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm 3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 Obliczanie dystansu przy drzwiach wpuszczanych Przy obliczaniu dystansu prowadnika przy drzwiach wpuszczanych za pomocą tabeli uwzględniana jest automatycznie szczelina, która wykazana jest w tabeli minimalnych szczelin jako minimalna szczelina zależna od odległości puszki C oraz grubości drzwi. Jeśli chcemy otrzymać szczelinę większą od powyższej szczeliny minimalnej, wówczas należy wybrać większy dystans prowadnika. Przykład: Grubość drzwi = 17 mm, odległość puszki C = 4 mm, dają zgodnie z tabelą dystans prowadnika 1,5 mm. Wynikająca z tego wymagana szczelina minimalna to 1,5 mm. Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm 3 0,2 0,7 1,6 2,4 3,3 4,2 5,2 6,1 7,0 8,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,7 5,5 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0 8,9 Jeśli zamiast tego wymagana będzie np. szczelina 3 mm, wówczas należy wybrać odpowiednio większy o 1,5 mm dystans prowadnika. Czyli w tym przypadku dystans 3 mm zamiast dystansu 1,5 mm. Wartości pośrednie, które nie są dostępne jako dystansy prowadnika, realizowane są przy pomocy regulacji nałożenia zawiasu. Jeśli wyliczony dystans D odbiega od dystansu dostępnego jako prowadnik, wówczas różnica zostaje wyrównana przy pomocy śruby regulacyjnej na ramieniu zawiasu. Przykład: Nałożenie drzwi = 14 mm i odległość puszki C = 3 mm dają dystans 1 mm. Nałożenie zostanie skorygowane o + 1 mm przy zastosowaniu prowadnika z dystansem = 0 mm. Regulacja nałożenia Auflagenverstellung Regulacja głębokości Tiefenverstellung Regulacja wysokości Höhenverstellung A B C Obrót śruby w prawo: Nałożenie drzwi zmniejsza się (-) Odkręcić śrubę mocującą (B) i wyregulować odstęp pomiędzy drzwiami a bokiem szafki. Następnie ponownie przykręcić śrubę mocującą. 1 Lekko poluzować śruby mocujące(c) prowadnika i ustawić drzwi na odpowiedniej wysokości. Następnie ponownie przykręcić 2śruby mocujące. Ramię zawiasu nakłada się poprzez wycięty w ramieniu otwór kluczowy na wkręconą wstępnie w prowadnik śrubę mocującą (1) i następnie przesuwa się ją do tyłu (2). Następnie przykręca się śrubę zgodnie z wymaganą pozycją drzwi na głębokość (3) Montaż należy przeprowadzać w kolejności z góry na dół, dzięki czemu górny zawias przejmuje część ciężaru drzwi. Demontaż przebiega w odwrotnej kolejności, z dołu do góry. 9

10 Mini zawias Minimat 6234 Kąt otwarcia Montaż za pomocą otworu kluczowego Średnica puszki 26 mm Głębokość puszki 10 mm Puszka z kołnierzem zakrywającym Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika +2 mm / -2 mm Regulacja głębokości +2 mm / -2 mm Regulacja nałożenia +0 mm / -4 mm Wymiar C: 3,0-5,5 Montaż puszki nakładane na przegrodę środkową wpuszczane j.op. do przykręcania T52/38H 38 ø26 C do przykręcania z zamontowanymi eurowkrętami T56/38H 38 ø26 C 8 ø5 12, ,8 10

11 H Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm Minimalna szczelina na drzwi - Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartości tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm 3 0,9 1,2 1,7 2,6 3,4 4,3 5,2 6,2 7,1 8,0 9,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 3,6 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 5 0,9 1,1 1,4 1,9 2,6 3,3 4,2 5,0 5,9 6,8 7,7 5,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,5 7,4 Uskok zawiasu H/ uskok drzwi T przy dystansie 0 mm i odległości puszki 3 mm Bok 95 47,5 Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina: Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm Położenie drzwi H T mm mm nakładane 16,5 2,2 Przegroda środkowa 20,0 10,2 wpuszczane 28,0 18,2 T nakładane Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm Nałożenie A Szczelina F Podstawa B Odległość puszki C 3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 12 mm - nałożenie A na przegrodę środkową Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 Dystans D mm Nałożenie A 2 x Szczelina F Podstawa B Odległość puszki C 3 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 4 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 4,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 4,0 mm - nałożenie A wpuszczane Bok Szczelina F Dystans D Podstawa B Odległość puszki C Prowadniki, patrz strona 14 Informacje techniczne, patrz strony 8-9 Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm Dystans D mm 3 0,2 0,7 1,6 2,4 3,3 4,2 5,2 6,1 7,0 8,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,7 5,5 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0 8,9 Dystans D = C + B + F = odległość puszki C - 4,0 mm + szczelina F 11

12 Mini zawias do drzwi szklanych Minimat 6204 Kąt otwarcia Montaż za pomocą otworu kluczowego Średnica puszki 26 mm Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika +2 mm / -2 mm Regulacja głębokości +2 mm / -2 mm Regulacja nałożenia +0 mm / -4 mm Grubość szkła 4,0-6,0 mm Wymiar C: 3,0-5,5 Montaż puszki nakładane na przegrodę środkową wpuszczane j.op. do przykręcania T1 ø 26 C ,5 mm Zaślepka A Zaślepka B Powierzchnia Art. nr złocona połysk złocona mat niklowana połysk czarna niklowana mat brąz metalizowany Jednostka opakowaniowa: 1000 szt. Powierzchnia Art. nr złocona połysk złocona mat niklowana połysk czarna niklowana mat brąz metalizowany Jednostka opakowaniowa: 1000 szt. 12

13 H Uskok zawiasu H/ uskok drzwi T przy dystansie 0 mm i odległości puszki 5,5 mm Bok 47,5 95 T nakładane Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm Położenie drzwi H T mm mm nakładane 16,5 1,5 Przegroda środkowa 20,0 9,5 wpuszczane 28,0 17,5 Nałożenie A Podstawa B Szczelina F Odległość puszki C na przegrodę środkową Dystans D Bok Nałożenie A Podstawa B 2 x Szczelina F Odległość puszki C 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 6,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 12 mm - nałożenie A Odległość Nałożenie mm puszki C mm 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 9,5 10,0 Dystans D mm 5,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,0-0,5 6,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 4,0 mm - nałożenie A wpuszczane Bok Dystans D Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Dystans D mm 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Dystans D = C + B + F = odległość puszki C - 4,0 mm + 1,5 mm Szczelina F Odległość puszki C Podstawa B Prowadniki, patrz strona 14 Informacje techniczne, patrz strony

14 Prowadniki System 6000 do zawiasów Minimat Artykuł Prowadnik krzyżakowy do przykręcania Mocowanie na wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim ø 4,5 mm x 16 mm Rozstaw otworów: 32 mm Regulacja wysokości: +2 mm / -2 mm Wiercenie: max. ø 2,5 mm Prowadnik krzyżakowy do przykręcania Mocowanie zamontowanymi eurowkrętami Rozstaw otworów: 32 mm Regulacja wysokości: +2 mm / -2 mm Wiercenie: ø 5 x 8,5 mm Odstęp rzędu nawierceń mm Dystans mm Art. nr j.op. 37-0, , , , , ,

15 X Akcesoria Minimat z Silent System Wariant wpuszczany do drzwi nakładanych Montaż Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op. 0,9 52 Uniwersalny, wpuszczany odbojnik Silent System do drzwi ø 10 Wariant przykręcany do drzwi nakładanych Montaż 12 Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op ø4 13,5 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi *) Wariant przykręcany do drzwi nakładanych i wpuszczanych Montaż Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op. 0, Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi nakładanych Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi wpuszczanych *) *) 1000 *) Ten numer artykułu dotyczy adaptera. Aby otrzymać kompletny system należy zamówić adapter oraz wpuszczany odbojnik do drzwi ( ) ø4 22 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm ø4 22 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm Montaż Zalecana liczba odbojników na drzwi wartości dla płyt wiórowych o grubości 19 mm i gęstości 750 kg/m3 Wysokości drzwi do Szerokość drzwi do / 3 15

16 Hettich Marketingund Vertriebs GmbH & Co. KG Vahrenkampstraße Kirchlengern Telefon Fax Minimat-0410-HMV/PL Technik für Möbel

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Zalety na pierwszy rzut oka: Sensys Najwyższej jakości system amortyzacji Silent System zintegrowany w niewidoczny sposób w ramieniu zawiasu Elegancka

Bardziej szczegółowo

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Spis treści Okucia do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym SlideLine 2-6 Okucia do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine 7-13 Okucia

Bardziej szczegółowo

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki Zawiasy Spis treści Zawiasy puszkowe 4-12 Systemy odbojników i otwierania drzwi 13-14 Zawiasy specjalne 15-18 Zawiasy listwowe i okucia ozdobne 20-21

Bardziej szczegółowo

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl SPIS TREŚCI Oferujemy nie tylko produkty dla przemysłu meblarskiego, ale nasze doświadczenie, wysoką jakość obsługi oraz innowacyjność

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL TopLine XL Specjalista od ciężkich drzwi: system do drzwi przesuwnych TopLine XL został zaprojektowany do drzwi o ciężarze do 80 kg. Ze względu na doskonałe właściwości jezdne, nawet duże i ciężkie drzwi

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine M

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine M Topine M Atrakcyjny design do niewielkich szaf o ciężarze drzwi do max. 35 kg - to maksymalne obciążenie do jakiego zaprojektowany został system do drzwi przesuwnych Topine M. Delikatny profil jezdny nadaje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240-241. Lift Advanced Przegląd 242-243. Pozostałe okucia do klap Przegląd 254-255

Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240-241. Lift Advanced Przegląd 242-243. Pozostałe okucia do klap Przegląd 254-255 238 www.hettich.com Okucia do klap Przegląd programu Okucia do klap Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240 241 Lift dvanced Przegląd 242 243 Pozostałe okucia do klap Przegląd 254 255 2,5 8 kg

Bardziej szczegółowo

Szablony do nawierceń Accura Do zawiasów, prowadników, prowadnic oraz uchwytów

Szablony do nawierceń Accura Do zawiasów, prowadników, prowadnic oraz uchwytów Szablon do nawierceń Accura 1205 Szablon do nawierceń z systemem modułowym Różnorodne zastosowanie: za pomocą różnych szablonów można zamontować różnego rodzaju okucia Efektywny, ekonomiczny i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open Push to open Magnet Do drzwi o szerokości 300-600 i wysokości 300-900 mm Adapter do przykręcania, patrz strona 159 Tworzywo sztuczne, kolor naturalny

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M

System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M Bogactwo wzornictwa dzięki swobodzie w konstruowaniu korpusu TopLine M 2 Nowe okucie do drzwi przesuwnych TopLine M zostało

Bardziej szczegółowo

Prowadnice Przegląd programu

Prowadnice Przegląd programu 962 www.hettich.com Prowadnice Przegląd programu Prowadnice do szuflad drewnianych Prowadnice Quadro Przegląd 964-965 Prowadnice do szuflad drewnianych Prowadnice kulkowe KA Przegląd 04-05 Prowadnice do

Bardziej szczegółowo

TIP-ON do drzwi. Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi. www.blum.com

TIP-ON do drzwi. Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi. www.blum.com TIP-ON do drzwi Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi www.blum.com Łatwe otwieranie przez naciśnięcie Dzięki TIP-ON, mechanicznemu wspomaganiu otwierania Blum, fronty bez uchwytów

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Jakość made by Hettich Na całym świecie firma Hettich jest synonimem innowacyjnej technologii dla mebli designed and made in Germany. Dzięki ponad 75 letniemu doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja

Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja Wstęp Jest jeden rodzaj ruchu, który wywarł duży wpływ na design mebli. Dzięki niemu użytkowanie mebli stało się o wiele bardziej komfortowe,

Bardziej szczegółowo

AVENTOS HK-XS. Małe okucie, duży komfort. www.blum.com

AVENTOS HK-XS. Małe okucie, duży komfort. www.blum.com AVENTOS HK-XS Małe okucie, duży komfort www.blum.com 2 Małe okucie duży komfort AVENTOS HK-XS to kompaktowe okucie do małych frontów uchylnych w szafkach górnych. Zgrabna konstrukcja sprawia, że AVENTOS

Bardziej szczegółowo

TIP-ON inside. TIP-ON do drzwi. Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi bez uchwytów. www.blum.com

TIP-ON inside. TIP-ON do drzwi. Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi bez uchwytów. www.blum.com TIP-ON inside TIP-ON do drzwi Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi bez uchwytów www.blum.com TIP-ON otwiera drzwi bez uchwytów 2 Komfort otwierania drzwi bez uchwytów Meble bez uchwytów są coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

129 35,3 1 dolny wieniec szafki skos trzeba dociąć według rysunku:

129 35,3 1 dolny wieniec szafki skos trzeba dociąć według rysunku: WYKAZ ELEMENTÓW SZAFKI DO ŁAZIENKI DUŻEJ Wykaz dla stolarni do pocięcia i oklejenia brzegów płyty. Długość szerokość sztuk uwagi 129 35,3 1 dolny wieniec szafki skos trzeba dociąć według rysunku: Oklejanie:

Bardziej szczegółowo

Pomoce Montażowe. www.sassc.com.pl

Pomoce Montażowe. www.sassc.com.pl Pomoce Montażowe www.sassc.com.pl NOTATKI Listwa montażowa - matryca do wiercenia pozycji mocowania pod prowadnice korpusu, siłowniki, prowadniki i adaptery - wzornik można stosować na zmontowanym lub

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine XL

System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine XL System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine L Niewidoczny i elegancki. Niesłychanie cichy. TopLine L 2 System do drzwi przesuwnych klasy premium TopLine L Jak łatwo mogą przesuwać

Bardziej szczegółowo

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu SERVO-DRIVE Instrukcja montażu Przegląd Obsługa instrukcji montażu Bezpieczeństwo podstawowa zasada Przeznaczenie urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Zmiany w budowie i części zamienne Utylizacja Korpus

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 7. Zawiasy DUOMATIC

Szkolenie 7. Zawiasy DUOMATIC Szkolenie 7 Zawiasy DUOMATIC Dzięki podpisaniu umowy o generalnej dystrybucji między koncernami Häfele oraz Salice od prawie 8 lat możemy proponowad Paostwu jako generalny dystrybutor firmy Salice wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wózek kuchenny na rolkach

Wózek kuchenny na rolkach Wózek kuchenny na rolkach Mobilny pomocnik Wózek kuchenny na rolkach Bardzo praktyczne rozwiązanie: poręczny wózek jest zawsze tam, gdzie go potrzebujesz i oferuje sporo miejsca na różne rzeczy. 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Technika i Zastosowanie do systemów mebli biurowych

Technika i Zastosowanie do systemów mebli biurowych Technika i Zastosowanie do systemów mebli biurowych Inspiracje dla biura Talent organizacyjny w biurze W większości przypadków kluczem do efektywnej pracy jest jej właściwa organizacja. A ta bierze swój

Bardziej szczegółowo

TIP-ON inside. TIP-ON do AVENTOS HK. Mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów uchylnych bez uchwytów. www.blum.com

TIP-ON inside. TIP-ON do AVENTOS HK. Mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów uchylnych bez uchwytów. www.blum.com TIP-ON inside TIP-ON do AVENTOS HK Mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów uchylnych bez uchwytów www.blum.com Wystarczy nacisnąć i otworzyć 2 Komfort otwierania do frontów uchylnych bez uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Fire Line

INSTRUKCJA MONTAŻU. Fire Line push INSTRUKCJA MONTAŻU Fire Line A B C x 1 x 4 x 8 D E F G x 8 x 1 H I x 1 x 1 x 1 x 1 H2 L H H1 [mm] H 128 L1 D1 H1 125 H2 3 L 990 D L1 970 L2 L L2 800 D 365 D1 350 Zamontować kratkę wentylacyjną dołączoną

Bardziej szczegółowo

COP-PANELE. Płyta czołowa z widocznym połączeniem śrubowym III 3.2. Dane

COP-PANELE. Płyta czołowa z widocznym połączeniem śrubowym III 3.2. Dane COP Panele Płyta czołowa z widocznym połączeniem śrubowym Dane Materiał płyty czołowej V2A, 2 mm Gięcie boków 20 mm Jedno-,dwu- lub trzyczęściowy Opcjonalnie Inne materiały płyty czołowej Materiał puszki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PRZESUWNEGO

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PRZESUWNEGO OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PRZESUWNEGO W skład lekkiego osłonowego systemu COPAL wchodzą profile i akcesoria umożliwiające wykonanie stałych i przesuwnych elementów stolarki budowlanej. dostępny jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Sposób montażu żaluzji meblowej,system,,za półki lub tylną ściankę.

Sposób montażu żaluzji meblowej,system,,za półki lub tylną ściankę. Sposób montażu żaluzji meblowej,system,,za półki lub tylną ściankę. Montaż kompletu można przeprowadzić samodzielnie. Jest bardzo prosty,i nawet osoba mało lub wcale nie obeznana z majsterkowaniem powinna

Bardziej szczegółowo

Typy mocowań. Przewodnik po kołach i zestawach kołowych. Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Trzpień gwintowany. www.blickle.com. we innovate mobility

Typy mocowań. Przewodnik po kołach i zestawach kołowych. Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Trzpień gwintowany. www.blickle.com. we innovate mobility Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Otwór centralny Stalowy trzpień wstawiany Trzpień gwintowany (rozszerzenie do symbolu: -GS...) Zestaw kołowy mocowany jest do każdego urządzenia z płaskim spodem za

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

Argenta Invisible patented technology

Argenta Invisible patented technology Argenta Invisible patented technology System krytych zawiasów drzwiowych Wprowadzenie ARGENTA INVISIBLE jest krytym zawiasem drzwiowym, wykonanym w opatentowanej technologii, wyposażonym w regulację w

Bardziej szczegółowo

Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600

Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600 Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600 Opis Połączenia na kołki okrągłe należą do standardowych połączeń elementów drewnianych w produkcji mebli. Połączenia te są bardzo stabilne, nadają się do

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl.

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. FOCUS TYP 0 - Szafa D-1S Data : 1955mm Indeks wyrobu: PRO-06-001 580mm 840mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

KATALOG OKUCIA DO CHIŃSKICH DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH

KATALOG OKUCIA DO CHIŃSKICH DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH KATALOG OKUCIA DO CHIŃSKICH DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH Zamki wpuszczane Wkładki Klamki Inne okucia v. 1.3 1 2 Zamki wpuszczane 3 Zamek wpuszczany ZW 1 Zamek współpracuje z wkładką i klamką KL BDA 1. Montowany

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

System prowadnic MOVENTO. Ewolucja ruchu. www.blum.com

System prowadnic MOVENTO. Ewolucja ruchu. www.blum.com System prowadnic MOVENTO Ewolucja ruchu www.blum.com MOVENTO Ewolucja ruchu Perfecting motion to motto, które nieprzerwanie przyświeca nam podczas rozwoju innowacyjnych produktów. Dzięki naszemu nowemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

erange OPIS TECHNICZNY

erange OPIS TECHNICZNY erange OPIS TECHNICZNY Biurka Blaty biurek oraz nóg płytowych złożone są z korpusu wykonanego z lakierowanego MDF o wys. 72 mm oraz pokrywy fornirowanej grubości 13 mm. Pokrywa fornirowana mocowana jest

Bardziej szczegółowo

Kredens w roli meblościanki

Kredens w roli meblościanki Kredens w roli meblościanki Same dobre strony Kredens w roli meblościanki Wprawdzie każda rzecz ma dwie strony. Ale w tym przypadku jedna jest równie ładna jak druga. A zatem do dzieła! 1 Wstęp Co to jest?

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU MEBLI KamDUO oraz KamDUO XL

WSKAZÓWKI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU MEBLI KamDUO oraz KamDUO XL WSKAZÓWKI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU MEBLI KamDUO oraz KamDUO XL WPROWADZENIE Meble systemu KamDUO oraz KamDUO XL przeznaczone są do samodzielnego montażu. Dla Państwa wygody wszystkie szafki zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9:

Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9: Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9: 1. Meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowej (laminowanej obustronnie), grubości min.18 mm. 2. Obrzeże PCV minimum 08/22 mm dobrane do

Bardziej szczegółowo

Systema Top 2000. Perfekcyjna organizacja w meblach biurowych - Systema Top 2000

Systema Top 2000. Perfekcyjna organizacja w meblach biurowych - Systema Top 2000 Systema Top 2000 Perfekcyjna organizacja w meblach biurowych - Systema Top 2000 Systema Top 2000 wprowadza porządek w każdym biurze. Koncepcja platformy produktowej oferuje wiele funkcjonalnych elementów,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INOX IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

System prowadnic MOVENTO. Ewolucja ruchu. www.blum.com

System prowadnic MOVENTO. Ewolucja ruchu. www.blum.com System prowadnic MOVENTO Ewolucja ruchu www.blum.com MOVENTO Ewolucja ruchu Perfecting motion to motto, które nieprzerwanie przyświeca nam podczas rozwoju innowacyjnych produktów. Dzięki naszemu nowemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ERGO 18 PRO ERGO. Schemat montażu RĄCZKA ERGO TORY I PROFILE ELEMENTY EMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. System ERGO 18 PRO. lub. Wypełnienie #18 mm.

ERGO 18 PRO ERGO. Schemat montażu RĄCZKA ERGO TORY I PROFILE ELEMENTY EMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. System ERGO 18 PRO. lub. Wypełnienie #18 mm. System ERGO PRO ERGO PRO System ERGO PRO, to system do budowy efektywnych i efektownych szaf wnękowych, garderoby opartych na cichych i bezawaryjnych podzespołach GTV. Ergonomiczna rączka ERGO, przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1 Instrukcja obsługi i użytkowania Rys.1 Szafa SD1 klasa S1 Rys.2 Szafa SD2 klasa S1 Przeznaczenie: Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą tajne. Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

...po prostu elegancka łazienka

...po prostu elegancka łazienka GRUP RO...po prostu elegancka łazienka Produkty są dostępne tylko w hurtowniach i sklepach detalicznych cennik produktów kwiecień 2009 Seria ceramiki i mebli VIV, baterie z serii Vectra RO, kabina prysznicowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTOWY. Zamki i okucia drzwiowe

KATALOG PRODUKTOWY. Zamki i okucia drzwiowe KATALOG PRODUKTOWY Zamki i okucia drzwiowe 2013 1 V 2.0 2 Zamki wpuszczane 3 Zamek wpuszczany ZW 1 Zamek współpracuje z oryginalnymi wkładkami i klamkami z naszej oferty. Montowany jako zamek główny, posada

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435.

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435. MEBLE BIUROWE Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA OPIS wys. x szer. x gł. w kg netto Sbm 101 M lx SBM 01022203 1040 x 600 x 435 24 430,- Szafa wykonana z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Sejfy meblowe ML, klasa S1

Sejfy meblowe ML, klasa S1 Zastosowanie: Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2013-10-16 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0749

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0749 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w poziomie oraz na biegach schodowych Materiał: stal nierdzewna gatunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25 Sposób pomiaru dla okna typu velux Oznaczenia producenta: A szerokość B wysokość Typ ramy okiennej: pochyła Typ ramy okiennej: prosta Sposób pomiaru dla innych typów okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA -S

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA -S ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 INSTRUKCJA MONTAŻU - ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S.

Bardziej szczegółowo

Pomoce montażowe oraz narzędzia do projektowania Przegląd programu

Pomoce montażowe oraz narzędzia do projektowania Przegląd programu Pomoce montażowe oraz narzędzia do projektowania Przegląd programu Narzędzia eservice oraz narzędzia do projektowania Przegląd 1156-1157 Wiertarko-osadzarki BlueMax Przegląd 1172-1173 Pomoce montażowe

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI

AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI Kaseta zamka z profilu 40x60. Kaseta z profilu 40x60 jest ze stali czarnej służy bowiem do wspawania w ramę furtki lub w ramę stalową drzwi.. Otwory pod klamkę są przetłoczone

Bardziej szczegółowo

TIP-ON do TANDEMBOX. Mechaniczne wspomaganie otwierania do szuflad bez uchwytów. www.blum.com

TIP-ON do TANDEMBOX. Mechaniczne wspomaganie otwierania do szuflad bez uchwytów. www.blum.com TIP-ON do TANDEMBOX Mechaniczne wspomaganie otwierania do szuflad bez uchwytów www.blum.com 2 Proste otwieranie przez naciśnięcie Fronty bez uchwytów odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym wzornictwie

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DRĄŻKI, RELINGI, KOLUMNY, BALUSTRADY (PROTECT)

AKCESORIA DRĄŻKI, RELINGI, KOLUMNY, BALUSTRADY (PROTECT) 4 AKCESORIA - DRĄŻKI, RELINGI, KOLUMNY, BALUSTRADY (PROTECT) SPIS TREŚCI AKCESORIA DRĄŻKI, RELINGI, KOLUMNY, BALUSTRADY (PROTECT) AKCESORIA DRĄŻKI - Drążki...............................................

Bardziej szczegółowo

Drzwi stalowe KMT wytyczne montażu

Drzwi stalowe KMT wytyczne montażu Drzwi stalowe KMT wytyczne montażu 1. Własności Wszystkie wyroby KMT wykonane są z najwyższej jakości surowców firm europejskich. Zastosowanie blachy ocynkowanej malowanej lub laminowanej na skrzydła zapewnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm.

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Drzwi Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Od wewnętrznej strony drzwi zaleca się montaż poręczy prostej o długości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Opis

Instrukcja montażu. Opis INSTRUKCJA MONTAŻU 1 Opis WSTĘP Szalunki GEOPLAST są prostym i innowacyjnym systemem, składającym się z plastykowych modułów przeznaczonych do wykonywania betonowych murów, fundamentów i filarów. GEOPANEL

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodząca dla systemów

Szafa chłodząca dla systemów Szafa chłodząca dla systemów Instrukcja odbioru, rozpakowania i przemieszczania ns0629a Uwaga Note Należy zachować tę instrukcję! Niniejszy dokument zawiera ważne instrukcje dotyczące szafy chłodzącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

...po prostu elegancka łazienka

...po prostu elegancka łazienka ...po prostu elegancka łazienka Produkty są dostępne tylko w hurtowniach i sklepach detalicznych cennik produktów kwiecień 2010 Seria ceramiki i mebli VIV MDLEN, baterie z serii Vectra RO, kabina prysznicowa

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0747

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0747 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w poziomie oraz na biegach schodowych Materiał: stal nierdzewna gatunek

Bardziej szczegółowo

Dystanse do zbrojenia

Dystanse do zbrojenia 1 Betomax systemy elementów dystansowych zastosowanie, właściwości, zalety BETOMAX - systemy elementów dystansowych z tworzywa sztucznego / stali górne zbrojenie BETOMAX ZET górne zbrojenie Dolne zbrojenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013 Katalog obudów 2013 Obudowa TPL-1800-250-250 Obudowa podtynkowa o wymiarach 250x1800x250 o stopniu ochrony IP 43, wyposażona w dwie tablice licznikowo-rozdzielcze z zabezpieczeniami na wyłączniki nadprądowe.

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE MD/1 MDB/1. Szafa medyczna. Szafa medyczna

MEBLE MEDYCZNE MD/1 MDB/1. Szafa medyczna. Szafa medyczna MD/1 Szafa posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy Szerokość: 600 mm MDB/1 Szafa posiada jedno, uchylne

Bardziej szczegółowo

StrongBox. Ukryta siła! www.demos-trade.com

StrongBox. Ukryta siła! www.demos-trade.com StrongBox Ukryta siła! Szuflady spełniające najwyższe standardy dotyczące: Ergonomii ruchu Komfortu użytkowania Ilości wariantów Dostępnej ceny 2 3 Instrukcja montażu Reklama Czego oczekujemy od szuflad?

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Kratka nawiewno-wywiewna KOWP-1

Kratka nawiewno-wywiewna KOWP-1 Opis i zastosowanie Kratka KOWP-1 stworzona została przede wszystkim z myślą o obiektach o wysokim standardzie, gdzie istotna jest estetyka pomieszczeń, takich jak hotele czy sale konferencyjne. Kratka

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A 219 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 220 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 222 Zaślepka... strona 222 Nakrętka oczkowa RI... strona 223 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

T-urbo-T 7/21-60. www.telmor.pl PARAMETRY TECHNICZNE. RoHS

T-urbo-T 7/21-60. www.telmor.pl PARAMETRY TECHNICZNE. RoHS Antena kierunkowa DVB-T T-urbo-T 7/21-60 RoHS Antena kierunkowa DVB-T Zysk energetyczny 10dBi Technologia T-urbo-T Wbudowany naturalny filtr LTE Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna Możliwość pracy w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH 1. Kontener (K2) Kontener podbiurkowy. Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej), Płyta melaminowana

Bardziej szczegółowo

Kelton HEAVY Rack HS7

Kelton HEAVY Rack HS7 Kelton HEAVY Rack HS7 Belki wzmacniające Regulacja asekuracji i haków na sztangę Najniższa wysokość sztangi Najwyższa wysokość sztangi Asekuracja sztangi Drążek do podciągania 160 cm x 240 cm x 130 cm

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo