Jak przystosować szkolną pracownię komputerową do pracy w systemach Windows i Linux?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak przystosować szkolną pracownię komputerową do pracy w systemach Windows i Linux?"

Transkrypt

1 Elżbieta Fisz, Wojciech Bauza Informatyka Zespół Szkół Nr 2 Toruń ul. Rydygiera 12a tel. (0-56) Jak przystosować szkolną pracownię komputerową do pracy w systemach Windows i Linux? W zdecydowanej większości szkolne pracownie komputerowe skonfigurowane są w systemie operacyjnym Windows. Tak przygotowaną pracownię można zmodernizować, tworząc sieć równoległą opartą na systemie operacyjnym Linux. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój tego systemu, rosnącą łatwość jego instalacji oraz powiększającą się liczbę darmowych aplikacji i oprogramowania. Tak przygotowana pracownia spełniałaby bardzo dobrze swoją dydaktyczną funkcję, gdyż umożliwiałaby bardziej wszechstronne i głębsze zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami informatycznymi. Z punktu widzenia finansowego funkcjonowania pracowni, włączenie systemu operacyjnego Linux nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Na każdym komputerze muszą być zainstalowane oba systemy operacyjne: Windows i Linux. Istnieją dwie możliwości. Jedna to przepartycjonowanie twardych dysków tak, aby wygospodarować wolne miejsce dla systemu Linux. Najpopularniejszym narzędziem służącym do tego celu jest Partition Magic. Można również wykorzystać program Fips, darmowy odpowiednik Partition Magik. Zawiera go niemal każda dystrybucja Linuxa. Druga bardziej pracochłonna metoda, to sformatowanie twardego dysku i utworzenie partycji DOS, przeznaczonej na system Windows. Pozostała część dysku przeznaczona byłaby na system Linux. W przypadku drugiej metody najpierw należy w standardowy sposób zainstalować Windows na dysku C. Po zainstalowaniu Windows przystępujemy do instalacji Linuxa. Trzeba wybrać odpowiednią (z wielu dostępnych) dystrybucję tego systemu. W tej chwili dostępna jest także polska dystrybucja Linuxa. My proponujemy wersję Ret Hat. Dla tego systemu opisana zostanie konfiguracja. Instalację Linuxa najwygodniej jest przeprowadzić bezpośrednio z dysku CD ROM. Aby jednak było to możliwe w BIOS ie należy odnaleźć odpowiednią funkcję umożliwiającą zadeklarowanie napędu CD-ROM jako pierwszego dysku startowego. Standardowo dyskiem startowym jest dyskietka. Po dokonaniu tej zmiany uruchamiamy komputer i rozpoczynamy instalację systemu. Podczas instalacji musimy zdecydować jaki ma być typ instalacji. W przypadku stacji klienckich należy zainstalować aplikacje typowe dla stacji roboczej: programy graficzne, edytory tekstu itp. Przy instalacji serwera zainstalować należy przede wszystkim serwery usług sieciowych. 1

2 Jeżeli wybrany został typ instalacji Workstation z dysku usunięte zostaną wszystkie partycje linuxowe. W przypadku instalacji typu Server, instalator skasuje wszystkie istniejące partycje na dysku, nie tylko linuxowe. Tak więc wybieramy typ instalacji Custom, przynajmniej w przypadku serwera. Po wybraniu typu instalacji Custom, samodzielnie należy określić liczbę i wielkość partycji: systemowej i partycji wymiany swap. Najczęściej stosowana reguła mówi, że wielkość partycji wymiany powinna być dwa razy większa od ilości posiadanej pamięci RAM. Na serwerze warto jest utworzyć dodatkową partycję, przeznaczoną na katalog użytkowników. W trakcie instalacji należy zdecydować, który z systemów zainstalowanych na dysku ma uruchamiać się domyślnie Informacja ta jest przechowywana w pliku LILO. Instalator systemu Linux Red Hat ma wbudowaną szeroką bazę sterowników i w większości rozpoznaje zainstalowanie karty rozszerzeń, instalując odpowiednie dla nich oprogramowanie Kiedy system jest już zainstalowany na wszystkich komputerach, trzeba przystąpić do konfiguracji sieci. Konfigurację przeprowadza się przy pomocy narzędzia LinuxConf, gdzie należy podać nazwę domeny, adres IP, maskę podsieci. Należy to oczywiście zrobić na każdym komputerze. Aby móc dokonać takiej konfiguracji trzeba zalogować się jako administrator (root). Konto administratora zakłada się w trakcie instalacji systemu. Na serwerze trzeba dodatkowo założyć konta użytkowników. Dokonuje się tego przy użyciu LinuxConf/user accont. W tym miejscu należy dodać użytkownika: nadać mu nazwę (login), pełną nazwę, określić grupę roboczą i hasło. Grupy są definiowane w katalogu /etc/group. Na serwerze należy udostępnić pliki konfiguracyjne innym komputerom w sieci. Robi się to przez dokonanie odpowiednich wpisów w katalogu /etc/exports. Kiedy serwer jest już skonfigurowany należy przystąpić do konfigurowania poszczególnych komputerów w sieci. Używając protokołu usług sieciowych NFS, z serwera katalog /opt jest montowany na każdym komputerze jako katalog /mnt, przy użyciu komendy: mount tnfs /opt/mnt (podany numer jest numerem IP serwera). Następnie należy przejść do katalogu poleceniem cd/mnt (cały czas będąc w trybie tekstowym) i sprawdzić jego zawartość poleceniem ls-la (bądź ls bez opcji). Następnie kopiujemy katalogi, które muszą być zainstalowane na każdym komputerze. W katalogu /etc: cp group/etc, cp hosts/etc, cp shader/etc, cp passwd/etc, cp profile/etc, cp ssh.login/etc. Sprawdzamy połączenie z dowolnym komputerem w sieci np. ping st2 (st2 tak został nazwany jeden z komputerów w pracowni). Dołączamy przykład konfiguracji starszej pracowni komputerowej. Stan pracowni przed instalacją sieci w systemie operacyjnym Linux W szkolnej pracowni znajdowało się dziewięć komputerów pełniących rolę stacji klienckich oraz serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows NT. Komputery różniły się parame- 2

3 trami technicznymi. Cztery z nich miały 3-gigabajtowe twarde dyski i 64 MB pamięci RAM. Trzy komputery miały 2-gigabajtowe twarde dyski i 32 MB pamięci RAM. Jeden z komputerów miał 32 MB pamięci RAM, ale tylko 800 MB pamięci na twardym dysku. Najsłabszy z komputerów miał zaledwie 16 MB pamięci RAM i 2 MB na twardym dysku. Serwer sieci Windows miał 2 GB na twardym dysku i 32 MB pamięci RAM. Serwer dodatkowo posiadał nietypową kość pamięci, niedostępną aktualnie w sprzedaży. Wszystkie komputery były wyposażone w karty sieciowe SMC Ultra. Modernizacja i przygotowanie sprzętu komputerowego do instalacji systemu Linux Ze względu na niskie parametry techniczne, serwer sieci Windows nie mógł pełnić roli serwera sieci Linux. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że serwerem będzie najlepszy z komputerów w pracowni. Należało jednak poczynić pewne minimalne inwestycje. Do komputera, który przeznaczony był na serwer zakupiony został twardy dysk 10 GB. Dzięki temu można było 3-gigabajtowy dysk umieścić w komputerze, który miał najmniejszą pamięć. Serwer sieci Linux powinien posiadać większą pamięć operacyjną. Niestety nie mogliśmy pozwolić sobie na dalsze zakupy. Postanowiliśmy więc dokonać pewnych zmian w konfiguracji sprzętu. W komputerach, które miały 64 MB pamięci RAM znajdowały się po dwie kości pamięci. Z dwóch komputerów wyjęliśmy po jednej kości pamięci i umieściliśmy jedną w komputerze przeznaczonym na serwer, a drugą w komputerze, który posiadał 16 MB RAM. Rysunek przedstawia schemat sieci: St9 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 Instalacja systemów operacyjnych Linux i Windows Po dokonaniu wymienionych zmian w konfiguracji sprzętu, poczyniliśmy odpowiednie przygotowania do zainstalowania na wszystkich komputerach systemu Linux. Na każdym komputerze musiały być zainstalowane oba systemy operacyjne -Windows i Linux. Należało wydzielić partycję przeznaczoną na system Windows. Partcja ta miała zajmować 1 GB pamięci na twardym dysku. Pozostała część pamięci przeznaczona była na system Linux Aby skorzystać z programu FIPS trzeba było 3

4 najpierw przeprowadzić defragmentację twardego dysku. W systemie Windows istnieje specjalny program do tego celu W praktyce jednak okazało się, że defragmentacja przeprowadzona przy pomocy tego narzędzia jest niewystarczająca. Program FIPS nie zadziałał. Pozostała zatem jedyna możliwość formatować dyski. Na każdym z komputerów skasowana została uprzednia partycja DOS, w miejsce której utworzono nową partycję o pojemności 1 GB. Partycja ta była przeznaczona na zainstalowanie systemu Windows. Pozostały obszar twardego dysku został przeznaczony na instalację systemu Linux. Instalacji systemu Windows dokonano w sposób standardowy. Każdy z komputerów skonfigurowaliśmy do pracy w sieci Windows. Instalację systemu Linux Red Hat można uruchomić z jednego z dwóch dostępnych nośników danych: z dyskietki lub dysku CD-ROM. W drugim przypadku w BIOS -ie należało odnaleźć odpowiednią funkcję, umożliwiającą zadeklarowanie napędu CD-ROM jako pierwszego dysku startowego. W naszym przypadku łatwiej było skorzystać z drugiej możliwości. Instalację systemu Linux Red Hat najłatwiej jest przeprowadzić w trybie graficznym. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Tak też było w naszym przypadku. Komputery były zaopatrzone w nietypowe karty graficzne i dlatego instalację trzeba było przeprowadzić w trybie tekstowym. W jednym przypadku nie można było w ogóle zainstalować systemu Linux Red Hat 7.0. Dlatego też ten komputer, jako jedyny w pracowni, ma zainstalowaną wersję Red Hata 6.2. Podczas instalacji, po zadeklarowaniu sposobu jej przeprowadzenia (w naszym przypadku tekstowym) i potwierdzeniu przez wciśnięcie klawisza ENTER do pamięci, zostaje załadowane jądro systemu, a następnie na ekranie pojawią się komunikaty dotyczące wykrytych podzespołów komputera. W kolejnych krokach należy zdecydować się na wybór języka w którym ma pracować interfejs instalatora, zdefiniować model i układ klawiatury myszy itp. W procesie instalacji mamy do wyboru trzy typy instalacji systemu: Workstation, Server oraz Custom.. Po wybraniu ostatniego typu instalacji -Custom -samodzielnie należy określić liczbę i wielkość partycji oraz aplikacje, które mają być zainstalowane. W naszym przypadku najlepiej było wybrać Custom. Dało mi to możliwość wyboru najbardziej optymalnej (najmniej pamięciochłonnej) wersji. W trakcie instalacji należy założyć partycje linuxowe. Konieczne jest założenie partycji wymianyswap. Na ośmiu komputerach zostały utworzone dwie partycje linuxowe: swap i podstawowa partycja linuxsowa, na której zainstalowany został główny system plików. Na serwerze dodatkowo utworzona została partycja przeznaczona na katalog użytkowników (katalog home ). W trakcie instalacji należy zdecydować który z systemów zainstalowanych na dysku ma uruchamiać się domyślnie. Informacja ta przechowywana jest w pliku LILO. Wybrać również trzeba strefę czasową. Ustawienia te są ważne szczególnie podczas konfigurowania serwera pocztowego, gdyż w każdym nagłówku listu znajdują się data i czas nadania. Kolejnym etapem jest podanie hasła administratora- roota. Ponieważ konto root służy do administracji systemem, a nie do pracy, instalator proponuje również założenie zwykłego 4

5 konta. Po instalacji nie są dostępne polskie czcionki, ale ich doinstalowanie z płyty nie stanowi problemu. Ważnym i charakterystycznym dla Red Hata narzędziem jest LinuxConf, za pomocą którego można skonfigurować wiele urządzeń i elementów systemu. Program działa zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym. Innym ważnym narzędziem konfiguracyjnym jest Xconfigurator ( wybór trybu graficznego, monitora oraz karty graficznej). Konfiguracja sieci w systemach operacyjnych Windows i Linux W następnym kroku przystąpiliśmy do konfigurowania komputerów do pracy w sieci. W sytuacji, gdy komputery są wyposażone w nowe karty sieciowe nie stanowi to większego problemu. Konfigurację przeprowadza się przy pomocy narzędzia LinuxConf, gdzie należy podać nazwę domeny, adres IP, netmask, netdevice i kernel module. Taką konfigurację można przeprowadzić oczywiście tylko wtedy, gdy zalogujemy się jako root. Sprawdzenie czy karta sieciowa została uaktywniona przeprowadza się za pomocą polecenia: ifconfig -a (będąc w trybie tekstowym). W naszym przypadku nie została wyświetlona żadna informacja o karcie sieciowej. Oznaczało to, że instalator nie rozpoznał karty sieciowej. Należało samodzielnie skonfigurować kartę Najpierw została przeprowadzona konfiguracja karty w systemie Windows. W tym celu został zainstalowany (w systemie Windows) program do konfiguracji karty smc/ezstart. Następnie komputer został uruchomiony w trybie MS DOS. Należało przejść do katalogu ezstart i wybrać opcję setup. Po zakończeniu konfiguracji należy wyłączyć komputer. W systemie Windows trzeba sprawdzić ustawienia, to znaczy numer przerwania, adres pamięci i wejścia - wyjścia. Mając te informacje można przystąpić do konfigurowania karty w systemie Linux. Trzeba więc zalogować się jako root i przejść do trybu tekstowego (najwygodniej za pomocą kombinacji klawiszowych ctrl alt FI ). Polecenie pnpdump > /etc/dowolna nazwa pliku np. ethopnp.conf oznacza, że czytana będzie konfiguracja sprzętowa kart, znak > oznacza przekierowanie do pliku ethopnp.conf. Następnie w edytorze tekstu np. vi trzeba wpisać w pliku odczytane wcześniej dane (numer przerwania, adres pamięci oraz parametry wejścia - wyjścia). Przejście do edytora odbywa się za pomocą polecenia vi /etc/ethopnp.conf W odpowiednim miejscu (tam gdzie jest informacja o konfiguracji karty: conftgure smc8416/192) trzeba przejść do trybu edycji przez wciśnięcie klawisza,j", a następnie wpisać: (IO O (BASE Ox0240)) (INTO (IRQ 10 (MODE+ E))) (MEM O (BASE 00c8000) (MODE br) (UPPER Ox )) Powyżej wpisane zostały przykładowe dane. Każdorazowo trzeba tu wpisywać dane charakterystyczne dla określonej karty. Po dokonaniu wpisu należy przejść do trybu poleceń przez wciśnięcie klawisza 5

6 ESC i zapisać dokonane zmiany przez dwukrotne wciśnięcie dużej litery Z. Następnie ponownie należy przejść do trybu edycji i w katalogu: //etc/confmodules należy zapisać: alias etho smc-ultra options etho io=0x240 irq=jo pre-instal smc-ultra /sbin/isapnp/etc/modules/conf Wyjść z trybu poleceń i zapisać dokonane zmiany, tak jak opisano powyżej. Ponownie za pomocą polecenia infcon.fig-a sprawdzić należy czy karta sieciowa jest aktywna. Jeżeli wynik będzie pozytywny i komputer wyświetli informacje o karcie sieciowej (na każdym komputerze), można przystąpić do konfigurowania wszystkich komputerów w sieci. Rozpocząć należy od serwera. Na serwerze założone zostały konta użytkowników. Dokonuje się tego przy użyciu LinuxConf/user accont. W tym miejscu trzeba dodać użytkownika: nadać mu login, pełną nazwę, określić grupę i hasło. Grupy są definiowane w katalogu /etc/group. Na serwerze należy udostępnić pliki konfiguracyjne innym komputerom w sieci. Robi się to przez dokonanie odpowiednich wpisów w katalogu /etc/exsports. Kiedy serwer jest już skonfigurowany należy przystąpić do konfigurowania poszczególnych komputerów w sieci. Używając protokołu usług sieciowych NFS, z serwera katalog /opt jest montowany na każdym komputerze jako katalog /mnt, przy użyciu komendy: mount -t nfs /opt/mnt (podany numer jest numerem IP serwera). Następnie należy przejść do tego katalogu poleceniem cd /mnt i sprawdzić jego zawartość poleceniem ls -la (bądź ls bez opcji). Następnie kopiujemy pewne katalogi, które muszą być zainstalowane na każdym komputerze w katalogu /etc: cp group /etc, cp hosts /etc, cp shadar /etc, cp passwd /etc, cp profile /etc, cp ssh.login /etc. Sprawdzamy połączenie z dowolnym komputerem w sieci np. ping st2 (st2 -tak został nazwany jeden z komputerów w pracowni). 6

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zamiast wstępu, czyli nowy system, wiele możliwości

Zamiast wstępu, czyli nowy system, wiele możliwości Instalacja systemu operacyjnego GNU/Linux Wojciech Penar 17 marca 2012 Zamiast wstępu, czyli nowy system, wiele możliwości Poniższa instrukcja powstała z potrzeby chwili jak przedstawić komuś, kto Linuksa

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2 Małgorzata Kołaczkowska . Spis treści 1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego 5 1.1 Topologia sieci........................... 5 1.2 Adresy sieciowe..........................

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Fedora 16 w architekturze 64 bitowej

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta Autor: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Koœció³ek ISBN: 978-83-246-0582-8 Format: 172x245, stron: 528 Zawiera DVD Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja Od wielu lat NETWARE jest wiodącym sieciowym systemem operacyjnym, stabilnym, bezpiecznym, oferującym kompletne usługi sieciowe, niezwykle rozbudowanym, elastycznym, mającym mnóstwo zabezpieczeń, chociaż

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE 1. BUDOWA ORAZ OPIS PROCESU INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI KROK PO KROKU WYKONYWANYCH SKRYPTÓW... 3 1.1. ZNALEZIENIE ŹRÓDŁA I ŚCIĄGNIĘCIE OBRAZU PŁYTY... 3

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) Wstęp W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy, niezawodności

Bardziej szczegółowo