INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

2 SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ VI. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FINANSOWANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE VII. RZECZOWE SKŁADNIKI VIII. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

3 I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Wydziały: Strukturę organizacyjną UMK w dniu r. tworzyły następujące jednostki: 1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2. Wydział Chemii 3. Wydział Farmaceutyczny 4. Wydział Filologiczny 5. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 6. Wydział Humanistyczny 7. Wydział Lekarski 8. Wydział Matematyki i Informatyki 9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10. Wydział Nauk Historycznych 11. Wydział Nauk Pedagogicznych 12. Wydział Nauk o Zdrowiu 13. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 14. Wydział Prawa i Administracji 15. Wydział Sztuk Pięknych 16. Wydział Teologiczny Jednostki ogólnouczelniane: 1. Archiwum UMK Toruń 2. Archiwum Zakładowe CM 3. Biblioteka Uniwersytecka 4. Uczelniane Centrum Informatyczne UMK 5. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania 6. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu 7. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Jednostki międzywydziałowe: 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Toruniu 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu 3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Bydgoszczy 4. Studium Medycyny Społecznej w Bydgoszczy 5. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 6. Ośrodek Alliance Francaise przy UMK 7. Zakład Dydaktyki w Bydgoszczy 8. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach 9. Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów Centra Uniwersyteckie i inne jednostki organizacyjne: 1. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności 2. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej 3. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera 4. Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania 5. Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska 6. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów 3

4 7. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) 8. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Jednostki usługowe: 1. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 3. Wydawnictwo Naukowe UMK 4. Centrum Brytyjskie przy UMK w Toruniu 5. Akademicka Przychodnia Lekarska W 2011 roku dokonane zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu: 1. Na Wydziale Farmaceutycznym: a) Katedra i Zakład Immunologii została przekształcona w Katedrę Immunologii, b) Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej została przekształcona w Katedrę Biochemii Klinicznej, c) Została utworzona Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, d) Został utworzony Zakład Biochemii Klinicznej i Zakład Enzymologii w Katedrze Biochemii Klinicznej, e) Został utworzony Zakład Immunologii i Pracownia Immunologii Klinicznej w Katedrze Immunologii, f) Został utworzony Zakład Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej; 2. Na Wydziale Filologicznym: a) Zakład Italianistyki przekształcono w Katedrę Italianistyki, b) Została utworzona Katedra Kulturoznawstwa, c) Została utworzona Pracownia Komparatystyki LiterackoKulturowej; 3. Na Wydziale Lekarskim a) Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej została przekształcona w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, b) Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej została przekształcona w Katedrę Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, c) Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii została przekształcona w Katedrę Pediatrii, Hematologii i Onkologii, d) Została utworzona Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, e) Została utworzona Klinika, oddział kliniczny oraz pracownia w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii, f) Została utworzona Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Katedrze Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, g) Został utworzony Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, h) Została utworzona Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych w Katedrze Medycyny Sądowej, i) Został utworzony Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego; j) Został utworzony Zakład Inżynierii Tkankowej; 4

5 4. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zostało utworzone Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej; 5. Na Wydziale Prawa i Administracji został utworzony Zakład Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; 6. Na Wydziale Teologicznym: a) Została utworzona Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych, b) Został utworzony Zakład Pedagogiki Pastoralnej. W 2011 roku wydano następujące akty prawne: 100 uchwał Senatu UMK 171 zarządzeń JM Rektora 1 uchwałę Komisji Wyborczej Uniwersytetu 3 pisma okólne JM Rektora 6 obwieszczeń JM Rektora 22 zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu 1 komunikat Kanclerza Uniwersytetu 1 decyzję Kanclerza Uniwersytetu. W 2011 roku odbyło się 10 posiedzeń Senatu UMK, podczas których podjęte zostało 100 uchwał w tym 40 uchwał dotyczące spraw osobowych. II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI W dniu 30 listopada 2011 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiowało łącznie studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz podyplomowych, z tej liczby: na studiach stacjonarnych studentów, w tym 157 cudzoziemców; na studiach niestacjonarnych 7251 studentów, w tym 8 cudzoziemców; na studiach doktoranckich 874 uczestników, w tym 6 cudzoziemców; na studiach podyplomowych 1127 słuchaczy, w tym 2 cudzoziemców. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszył się stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych. W roku 2011 studenci studiów niestacjonarnych stanowili 30,36% studentów studiów stacjonarnych. 5

6 Tabela 1.Liczba studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych w latach (wg. sprawozdań do GUS) Systemy i formy kształcenia Studia Liczba studentów i słuchaczy lata Zmiana 2011/2010 % Liczba absolwentów i wydanych świadectw lata Zmiana 2011/2010 % Stacjonarne j. magisterskie I stopnia II stopnia , ,9 Niestacjonarne j. magisterskie I stopnia II stopnia , ,5 Doktoranckie , ,7 Podyplomowe , ,4 Ogółem , ,6 Rozszerzona została oferta edukacyjna o: 1. Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o nazwie wojskoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych; 2. Studia podyplomowe w zakresie gender na Wydziale Humanistycznym; 3. Studia podyplomowe w zakresie ebiznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 4. Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 5. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 6. Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji; 7. Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii na Wydziale Teologicznym; 8. Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych; 9. Studia podyplomowe w zakresie mikrobiologii i parazytologii stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi; 10. Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych (przekształcenie); 11. Studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki i informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; 12. Studia podyplomowe w zakresie emisji głosu i kultury języka na Wydziale Filologicznym; 13. Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego na Wydziale Chemii; 14. Kurs dokształcający w zakresie nauczania i stosowania metod chemii obliczeniowej na Wydziale Chemii; 6

7 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 15. Kursy dokształcające w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich (etap I i II) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 16. Kursy dokształcające w zakresie nauki języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 17. Kursy dokształcające w zakresie nowoczesnych metod nauczania na Wydziale Matematyki i Informatyki (kursy prowadzone przez UCNTN i RSEI na WMiI); 18. Kurs dokształcający w zakresie "GAWIN2: grafika, animacja i wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu" w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania; 19. Kurs dokształcający w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych; 20. Kurs dokształcający w zakresie emisji głosu i kultury języka na Wydziale Filologicznym; 21. Kurs dokształcający w zakresie mediacji gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Tabela 2. Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach na poszczególnych wydziałach (stan na dzień ) stacjonarne Zmiana razem stacjonarne razem stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne niestacjonarne razem 2011/ ,1 Chemii ,1 Filologiczny ,4 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ,0 Humanistyczny ,4 Matematyki I Informatyki Nauk Ekonomicznych I Zarządzania , ,4 Nauk Historycznych ,7 Nauk Pedagogicznych Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa I Administracji , , ,0 Sztuk Pięknych ,2 Teologiczny ,7 Lekarski ,2 Farmaceutyczny ,5 Nauk o Zdrowiu ,7 Razem ,0 % 7

8 Tabela 3. Liczba uczestników studiów doktoranckich w latach (stan na ) Wydział Zmiana 2011/2010 % Biologii i Nauk o Ziemi ,6 Chemii ,3 Farmaceutyczny Filologiczny ,5 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny ,2 Lekarski ,7 Matematyki i Informatyki ,3 Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ,6 Nauk Historycznych ,8 Nauk Pedagogicznych ,9 Politologii i Studiów Międzynarodowych ,7 Nauk o Zdrowiu Prawa i Administracji ,8 Sztuk Pięknych ,0 Teologiczny Razem ,5 Liczba kierunków w roku akademickim 2008/ Liczba kierunków w roku akademickim 2009/ Liczba kierunków w roku akademickim 2010/ Liczba kierunków w roku akademickim 2011/ W roku akademickim 2010/11 w UMK studiowało 708 studentów niepełnosprawnych, w tym 561 osób na studiach stacjonarnych. III. SPRAWY KADROWE Ogółem w dniu 31 grudnia 2011 r. w UMK było zatrudnionych 4354 pracowników (w części toruńskiej 3035, w części bydgoskiej 1319), w tym: 2228 nauczycieli akademickich (w Toruniu 1453, w Bydgoszczy 775) oraz 2126 pracowników niebędących nauczycielami akademickim (w części toruńskiej 1582, w części bydgoskiej 544). W ogólnej liczbie 4354 pracowników Uczelni 3797 zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy (z tego 1062 w Collegium Medicum) oraz 557 zatrudnionych było w niepełnym wymiarze czasu pracy (z tego 257 w Collegium Medicum). W porównaniu ze stanem na dzień r. zatrudnienie w Uczelni w końcu 2011 roku było mniejsze o 1 pracownika. W grupie nauczycieli akademickich było wyższe o 9 osób (z tego w jednostkach organizacyjnych w Toruniu zmniejszyło się o 4 osoby, a w Bydgoszczy wzrosło o 13 osób). W 2011 roku zatrudniono w Uczelni 463 pracowników (z tego: w Toruniu 294, w Collegium Medicum 169) i jednocześnie 447 pracowników zwolniono (w tym: 285 w Toruniu i 162 w Collegium Medicum). W tym czasie z urlopów bezpłatnych 8

9 i wychowawczych powróciło 46 pracowników (w Toruniu 25, w Collegium Medicum 21), natomiast na urlopy bezpłatne i wychowawcze przeszło 63 pracowników (w Toruniu 44, w Bydgoszczy 19). Nauczyciele akademiccy W 2011 roku zatrudnionych było w UMK 2228 nauczycieli akademickich, w tym 1999 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (1420 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 579 w Collegium Medicum). Spośród 1999 nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 951 (47,6%) zatrudnionych było na podstawie mianowania (713 w Toruniu i 238 w Collegium Medicum), a 1048 (52,4%) na podstawie umów o pracę (w Toruniu 707, w Collegium Medicum 341). W 2011 roku zatrudniono w Uczelni 219 nauczycieli akademickich (97 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 122 w Collegium Medicum). W tym czasie z Uczelni odeszło 210 osób (w tym: z jednostek organizacyjnych w Toruniu 101, z Collegium Medicum 109). W 2011 roku powróciło z urlopów bezpłatnych i wychowawczych 24 nauczycieli akademickich (w Toruniu 11, w Bydgoszczy 13), natomiast na urlopy bezpłatne i wychowawcze przeszło w 2011 roku 28 nauczycieli akademickich (w Toruniu 22, w Bydgoszczy 6). Tabela 4. Liczba nauczycieli akademickich w latach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy** w dniu 31 grudnia Stanowisko Różnica Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni z tytułem naukowym Profesorowie nadzwyczajni dr hab Profesor wizytujący Adiunkci dr hab Adiunkci dr Asystenci dr, mgr, lek Starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy Bibliotekarze dyplomowani i dokumentaliści dyplomowani* Razem *Bibliotekarze i dokumentaliści dyplomowani stali się nauczycielami akademickimi od 1 września 2006 r., zgodnie z art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami). **Uwzględniono zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tabela 5. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w latach w jednostkach organizacyjnych Jednostka organizacyjna Różnica Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki, Astronomii 5 i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny* Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych 9

10 i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych* Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pozostałe jednostki bezpośrednio podlegle Kanclerzowi Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise Archiwum UMK Biblioteka Uniwersytecka Razem jednostki organ. zlokalizowane w Toruniu: Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu Jednostki międzywydziałowe Biblioteka Medyczna Razem Collegium Medicum Ogółem zatrudnieni w UMK *W dniu r. w wyniku wyłączenia ze struktury Wydziału Humanistycznego Instytutu Politologii oraz ze struktury Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych powstał Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. W liczbie 2228 nauczycieli akademickich zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2011 r. 9,1 etatów (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w jednostkach organizacyjnych w Toruniu jest finansowanych z projektów UE. Awanse nauczycieli akademickich W roku 2011: Rektor mianował na stanowisko profesora zwyczajnego w UMK 17 nauczycieli akademickich, wszyscy z części toruńskiej Uniwersytetu (dla porównania w roku 2010 mianowanych zostało 10 profesorów). Prezydent RP nadał tytuł naukowy 18 profesorom UMK (z tego: 12 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 6 z Collegium Medicum). Dla porównania w 2010 roku tytuł naukowy otrzymało 19 pracowników UMK (14 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 5 z Collegium Medicum). Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego 25 doktorów habilitowanych (z tego 21 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 4 w Collegium Medicum). Dla porównania w 2010 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianowanych zostało 24 doktorów habilitowanych (22 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 2 z Collegium Medicum). Ponadto w 2011 r. Rektor mianował 1 nauczyciela akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 10

11 W 2011 roku dodatkowe zatrudnienie poza UMK wykonywało 361 nauczycieli akademickich (w tym 234 zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Toruniu oraz 127 zatrudnionych w Collegium Medicum). W liczbie 361 nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe zatrudnienie było 148 profesorów (z tego 111 w Toruniu i 37 w Collegium Medicum), 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych było w więcej niż w jednym miejscu (z tego 5 zatrudnionych w Toruniu i 7 w Collegium Medicum). Z ogólnej liczby nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe zatrudnienie 137 jest zatrudnionych w szkołach wyższych regionu kujawskopomorskiego (108 z kampusu toruńskiego i 29 z kampusu bydgoskiego). Dla 243 nauczycieli akademickich UMK był dodatkowym miejscem pracy (z tego: w jednostkach w Toruniu 25, w jednostkach Collegium Medicum 218), w tym dla: 37 profesorów i doktorów habilitowanych, 95 doktorów i 111 magistrów i lekarzy. Wśród nauczycieli akademickich w 2011 r. zatrudnionych było 29 cudzoziemców (z tego 2 w Collegium Medicum), w tym 12 osób posiadających kartę stałego pobytu (w tym 1 w Collegium Medicum). W Uniwersytecie 530 nauczycieli akademickich pełniło funkcje kierownicze: rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani 64 osoby (13 w Coll. Medicum) dyrektorzy instytutów, zastępcy dyrektorów, kierownicy katedr i innych jednostek wydziałowych kierownicy zakładów, pracowni w ramach instytutów i katedr, kierownicy klinik, kierownicy studium, centrum kierownicy studiów podyplomowych, niestacjonarnych, doktoranckich i innych 241 osób (93 w Coll. Medicum) 249 osób (70 w Coll. Medicum) 97 osoby (4 w Coll Medicum) 112 osób pełniło więcej niż jedną funkcję (z tego 36 w Collegium Medicum). Stypendia naukowe W 2011 roku 46 nauczycieli akademickich otrzymywało stypendia naukowe (w 2010 r. 65), w tym 45 z tytułu przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, a 1 z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej. Wysokość stypendium doktorskiego wynosiła 650, zł, a stypendium habilitacyjnego 1.050,zł miesięcznie, a przyznawane od r. na warunkach konkursu wynosiło 1.500, zł. W 2011 roku 5 osób nie wywiązało się z obowiązku przystąpienia do obrony pracy doktorskiej i 22 osoby z obowiązku przystąpienia do kolokwium habilitacyjnego w terminie 2 lat od daty zaprzestania pobierania stypendium doktorskiego i habilitacyjnego. W 2011 r. 20 osobom, które nie wywiązały się z obowiązku uzyskania stopnia naukowego odroczono termin spłaty stypendium naukowego, w stosunku do 13 osób odstąpiono od żądania zwrotu pobranego stypendium, a 1 osoba zwraca 50% pobranego stypendium. 11

12 Urlopy naukowe W 2011 roku z płatnych urlopów naukowych udzielonych na podstawie art. 134 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. korzystało 25 nauczycieli akademickich, w tym: 15 doktorów przygotowujących rozprawę habilitacyjną, 5 magistrów przygotowujących rozprawę doktorską, 5 urlopów naukowych raz na siedem lat, oraz udzielono 8 urlopów bezpłatnych do celów naukowych na podstawie art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2011 roku 23 nauczycieli akademickich korzystało ze zniżki pensum dydaktycznego (z tego w Toruniu 18, w Collegium Medicum 5). Odznaczenia państwowe W 2011 r. Prezydent RP nadał pracownikom UMK: 1 Order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 3 Złote Krzyże Zasługi, 20 Medali Złotych Za Długoletnią Służbę, 4 Medale Srebrne Za Długoletnią Służbę oraz 3 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę. Minister Edukacji Narodowej odznaczył 23 nauczycieli akademickich Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody i wyróżnienia W 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał na wniosek Uczelni 3 nagrody indywidualne oraz 3 nagrody z własnej inicjatywy za osiągnięcia organizacyjne. Senat UMK w roku 2011 przyznał 9 medali Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Rektor przyznał nauczycielom akademickim UMK za osiągnięcia naukowobadawcze, dydaktyczne i organizacyjne 94 nagrody indywidualnych, 51 nagród zespołowych oraz 76 wyróżnień indywidualnych i 13 zespołowych na łączną kwotę , zł. Łącznie w 2011 r. (w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i Bydgoszczy) zostało nagrodzonych przez Rektora 383 nauczycieli akademickich. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich W 2011 roku Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich prowadzili postępowania wyjaśniające w 5 sprawach (4 sprawy z kampusu toruńskiego, 1 z kampusu bydgoskiego). Komisja Dyscyplinarna UMK ds. Nauczycieli Akademickich kontynuowała 1 postępowanie dyscyplinarne w kampusie toruńskim rozpoczęte w 2010 roku. Postępowanie zostało zakończone. Rektor rozwiązał z nauczycielem akademickim umowę o pracę, po uprawomocnieniu się orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Na dzień r. w UMK zatrudnionych było 2126 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego 1582 w Toruniu i 544 w Collegium Medicum), w tym 1798 pełnozatrudnionych i 328 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ciągu 2011 roku zatrudniono 247 nowych pracowników (z tego: w Toruniu 200, w Collegium Medicum 47), a zwolniono 244 (z tego: w Toruniu 191, w Collegium Medicum 53). W porównaniu do roku 2010 liczba pracowników zmniejszyła się o 10 osób (z tego 12

13 w Toruniu zatrudnienie zmniejszyło się o 6 pracowników, a w Bydgoszczy zmniejszyło się o 4 pracowników). W liczbie zatrudnionych w dniu r. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 23,6 etatów było finansowanych ze środków Unii Europejskiej (z tego 4,25 etatów w Collegium Medicum). W grudniu 2010 r. było to 21,3 etatów (w tym 4 etaty w Collegium Medicum). Tak więc w 2011 r. liczba etatów finansowanych z projektów EU wzrosła o 2,3 etaty. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 176 osób zatrudnionych było na stanowiskach kierowniczych (w tym 141 osób w jednostkach organizacyjnych w Toruniu, a 35 osób w Collegium Medicum). Na stanowiskach naukowo technicznych w jednostkach organizacyjnych w Toruniu zatrudnionych jest 2 cudzoziemców. Tabela 6. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie (w osobach) Jednostki Organizacyjne stan na dzień Różnica Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny* Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych*/** Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny Biblioteka Uniwersytecka w tym: biblioteki wydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydawnictwo Naukowe UMK Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Archiwum Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

14 Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu Administracja i obsługa Uniwersytetu w Toruniu Razem jednostki organizacyjne w Toruniu: Collegium Medicum Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Medycyny Społecznej Zakład Dydaktyki Biblioteka Medyczna Archiwum Collegium Medicum Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Doświadczeń na Zwierzętach Wydawnictwo NaukoweRedakcja w Bydgoszczy Administracja i obsługa Collegium Medicum Razem Collegium Medicum ( od ) Ogółem UMK *W dniu r. w wyniku wyłączenia ze struktury Wydziału Humanistycznego Instytutu Politologii oraz ze struktury Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych powstał Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. **Zmniejszenie zatrudnienia na Wydziale Nauk Historycznych i Wydziale Filologicznym wynika z faktu utworzenia Zespołu AdministracyjnoGospodarczego w nowym Collegium Humanisticum i przeniesienia tam pracowników. Za osiągnięcia zawodowe w roku 2011 Rektor przyznał 768 nagród i wyróżnień pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi na łączną kwotę , zł. Przeciętne wynagrodzenia pracowników UMK Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w Uczelni (fundusz: osobowy, bezosobowy i honorariów) w roku 2011 wyniosło zł i było nieco wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym (w 2010 r zł). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (brutto) w Uczelni było wyższe od średniej krajowej o 26%, wynoszącej wg GUS 3.399,52 zł. W grupie nauczycieli akademickich wyniosło zł, w tym: profesorowie, profesorowie nadzw zł, adiunkci zł, asystenci zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uczelni wyniosło zł i było wyższe w porównaniu do roku ubiegłego (w 2010 r zł) 14

15 Emerytury i renty W roku 2011 odeszło z Uczelni na emerytury i renty 58 pracowników (52 z jednostek organizacyjnych w Toruniu, 6 z Collegium Medicum), w tym 24 nauczycieli akademickich (w Toruniu 22, w Bydgoszczy 2). Na koniec 2011 roku w Uczelni zatrudnionych było 252 pracowników pobierających emerytury (z tego 75 w Collegium Medicum), w tym 138 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum 53) i 114 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego 22 w Collegium Medicum). Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy W Toruniu w 2011 r. udzielono 2 kary porządkowe na podstawie art. 108 Kodeksu pracy pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi. W Collegium Medicum ukarano w 2011 roku 1 pracownika niebędącego nauczycielem akademickim karą porządkową na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy W roku 2011 zgłoszono 11 wniosków o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, które wydarzyły się w jednostkach organizacyjnych w Toruniu. Działalność Socjalna W 2011 r. ogółem w Uczelni udzielono: świadczeń dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla osób będących na świadczeniach przedemerytalnych i uczestników studiów doktoranckich (w Toruniu 17633, w Collegium Medicum 6234) na ogólną kwotę: zł (z czego: w Toruniu zł, w Collegium Medicum zł). Działalność socjalna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczyła: 1. Organizacji wczasów zorganizowanych, indywidualnych, dofinansowań do wypoczynku zakupionego u innych organizatorów oraz wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych i ich rodzin. Z oferty skorzystało 8217 osób; koszty wyniosły tys. zł. 2. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Przyznano 491 świadczenia, których koszty wyniosły 519 tys. zł. 3. Udzielenia pożyczki finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Przyznano 3728 świadczeń na łączną kwotę tys. zł. 4. Dofinansowania działalności kulturalnooświatowej i sportowej świadczeń, na kwotę 969 tys. zł. 5. Udzielenia pomocy na cele mieszkaniowe. Przyznano 547 pożyczek na kwotę tys. zł. Umorzono, zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych, kredyt mieszkaniowy 8 osobom na kwotę 80 tys. zł. 6. Udzielenia dotacji dla uczelnianych ośrodków wczasowych, zgodnie z planem finansowym: Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach 430 tys. zł, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Bachotku 429 tys. zł. 15

16 IV. BADANIA NAUKOWE Do najważniejszych źródeł finansowania działalności naukowobadawczej w roku 2011 należy zaliczyć: granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, fundusz na działalność statutową, dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB), granty na uczestnictwo w programach międzynarodowych, granty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz współpracę z różnego rodzaju jednostkami gospodarczymi, samorządowymi oraz organizacjami typu nonprofit krajowymi i zagranicznymi Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki Projekty badawcze Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty własne, w tym projekty habilitacyjne, o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty promotorskie mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej Granty przyznane w 40. MNiSW i 1. Konkursie NCN 1 W 2011 roku w dwóch konkursach (40. MNiSW i 1. NCN) pracownikom UMK przyznano 93 granty na kwotę tys. zł (UMK/T 2 83 granty na kwotę tys. zł, UMK/CM 3 10 grantów na kwotę tys. zł) na 320 złożonych wniosków [UMK/T 262, CM 58]. Oznacza to, że tzw. współczynnik sukcesu wyniósł 29,1 % (UMK/T 31,7%, UMK/CM 17,2%). Tabela 1. Projekty przyznane pracownikom UMK w 2011 r. Lp. Wydział Liczba Kwota przyznana grantów [tys. zł] 1. Biologii i Nauk o Ziemi Chemii Farmaceutyczny 4. Filologiczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny Lekarski Matematyki i Informatyki Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nauk Historycznych Nauk o Zdrowiu Nauk Pedagogicznych 13. Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa i Administracji Sztuk Pięknych Teologiczny Razem W 2011 r. NCN przejął organizację konkursów na projekty nb od MNiSW. 2 UMK/T część toruńska uczelni. 3 UMK/CM część bydgoska uczelni Collegium Medicum. 16

17 Granty realizowane W roku minionym realizowano 257 grantów na ogólną kwotę tys. zł (UMK/T 226 na kwotę tys. zł, a UMK/CM 31 na kwotę tys. zł). Najbardziej aktywnymi w ww. zakresie były Wydziały: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biologii i Nauk o Ziemi, Chemii, Lekarski oraz Matematyki i Informatyki. Tabela 2. Projekty własne MNiSW realizowane przez pracowników UMK w 2011 r. Lp. Wydział Liczba Kwota wydana grantów [tys. zł] 1. Biologii i Nauk o Ziemi Chemii Farmaceutyczny Filologiczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny Lekarski Matematyki i Informatyki Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nauk Historycznych Nauk o Zdrowiu Nauk Pedagogicznych Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa i Administracji Sztuk Pięknych Teologiczny 3 18 Razem Projekty zamawiane W 2011 r. realizowano 2 projekty zamawiane na kwotę 205 tys. zł (wykonanie) na Wydziałach Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Programy Ministra Iuventus Plus Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności. Pod koniec 2010 r. przyznano Uczelni 10 grantów tego typu na kwotę tys. zł (UMK/T 9 na kwotę 859 tys. zł, a UMK/CM 1 na kwotę 197 tys. zł). Realizacja odbyła się w 2011 r. wydano łącznie tys. zł (UMK/T 854 tys. zł, UMK/CM 197 tys. zł). 17

18 Tabela 3. Projekty Iuventus Plus przyznane pracownikom UMK w 2010 r. a zrealizowane w 2011 r. Lp. Wydział Liczba Kwota wydana grantów [tys. zł] 1. Biologii i Nauk o Ziemi Chemii Farmaceutyczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Razem Index Plus Program pod nazwą Index Plus ma na celu wparcie realizacji zadań mających umiędzynarodowić i unowocześnić polskie wydawnictwa. W 2011 r. kontynuowano realizację 1 projektu, przyznanego w 2010 r., pn. Eastern European Countryside (Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny). Wydano kwotę w wysokości 20,4 tys. zł Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438) od 2011 r. wydziały przyznały granty na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Obsługą projektów w części toruńskiej zajmuje się Dział Nauki. W roku sprawozdawczym przyznano 416 grantów, wykonanie wyniosło tys. zł (UMK/T 386 na kwotę tys. zł, a UMK/CM 30 na 622 tys. zł). Tabela 4. Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich realizowane w 2011 r. Lp. Wydział Liczba Kwota wydana grantów [tys. zł] 1. Biologii i Nauk o Ziemi Chemii Farmaceutyczny Filologiczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny Lekarski Matematyki i Informatyki 18 0,8 9. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nauk Historycznych Nauk o Zdrowiu Nauk Pedagogicznych Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa i Administracji Sztuk Pięknych Teologiczny Razem

19 4.4. Inne umowy naukowobadawcze Działalność upowszechniająca naukę (DUN) W minionym roku UMK otrzymał 2 granty tego typu: Centrum Promocji i Informacji otrzymało zł na organizację XI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki wydano zł; Biblioteka Uniwersytecka otrzymała 2letni DUN w wysokości 200 tys. zł (2011 r. 104 tys. zł, 2012 r. 96 tys. zł). W 2011 r. wydano 97 tys. zł. Ogółem wydano187 tys. zł Specjalne urządzenia badawcze (SPUB) W roku 2011 UMK/T otrzymał następujące granty: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Centrum Astronomii, Katedra Radioastronomii (kier. tematu: prof. dr hab. Andrzej Kus) otrzymał dotację podmiotową SPUB w wysokości 550 tys. zł na Dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI i EPN. Radioteleskopy 32 m i 15 m w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac. W 2011 r. wydano 666 tys. zł. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO (kier. tematu: dr hab. Roman Ciuryło) otrzymało dotację podmiotową w wysokości 530 tys. zł na dofinansowanie w 2011 r. bieżących kosztów utrzymania ww. Laboratorium w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac. W 2011 r. wydano 500 tys. zł. Uczelniane Centrum Informatyczne (kier. tematu: dr Tomasz Wolniewicz) otrzymało dotację podmiotową SPUBMAN: Na dofinansowanie w 2011 r. kosztów utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku toruńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych w wysokości tys. zł. W 2011 r. wydano zł. Wydział Matematyki i Informatyki (kier. tematu: prof. dr hab. Daniel Simson) otrzymał SPUBBWN na zakup licencji na dostęp do baz danych AMS na rok 2011 dla Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Review w wysokości 256 tys. zł. W 2011 r. wydano 256 tys. zł. Ogółem na realizację 4 dotacji SPUB w 2011 r. wydano tys. zł Granty na uczestnictwo w programach międzynarodowych Granty te przeznaczone są, przede wszystkim, na dofinansowanie realizowanych europejskich programów badawczych (szczególnie w ramach programów ramowych UE). W ubiegłym roku dotacje podmiotowe otrzymały następujące jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Centrum Astronomii (kier. tematu: prof. dr hab. Andrzej Kus) na finansowanie kosztów uczestnictwa w 19

20 projekcie pt. Zaawansowana radioastronomia w Europie realizowanego w 7. PR CAPACITIES, INFRASTRUCTURES akronim: RadioNetFP7 w roku tys. zł. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki (kier. tematu: dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK) na finansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt. Inspirowane naturalnymi układami syntetycznymi katalizatory tlenowe kontrolowane światłem realizowanego w ramach programu ESF EuroSolarFuels: w latach tys. zł (w 2011 r. 261 tys. zł, w 2012 r. 317 tys zł, w 2013 r. 317 tys. zł). Biuro Programów Międzynarodowych (kier. tematu: mgr Lucyna Leonartowicz) na prowadzenie działalności punktu kontaktowego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w roku tys. zł Ogółem w 2011 r. UMK otrzymał 3 dotacje podmiotowe tego typu na kwotę tys. zł (w 2010 r. 3 na kwotę 469 tys. zł). Kontynuowano również granty przyznane w latach minionych: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki (kier. tematu: prof. dr hab. Piotr Targowski) na finansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt. Zaawansowana infrastruktura badawcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji/restauracji realizowanym w 7. PR CAPACITIES, INFRASTRUCTURES, akronim: CHARISMA w latach tys. zł (w 2010 r. 98 tys. zł, w 2011 r. 98 tys. zł, w 2012 r. 112 tys. zł, w 2013 r. 79 tys. zł). Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki (kier. tematu: dr hab. Konrad Banaszek, prof. UW) na dofinansowanie w latach realizacji projektu pt. Efekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji, prowadzonego w ramach 7. Programu Ramowego, akronim CORNER 354 tys. zł (w 2008 r. 57 tys. zł, w 2009 r. 123 tys. zł, w 2010 r. 116 tys. zł, w 2011 r. 58 tys. zł). Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Centrum Astronomii (kier. tematu dr hab. Michał Hanasz, prof. UMK) na dofinansowanie w latach realizacji projektu pt. Astrofizyka Obliczeniowa. Powstawanie i ewolucja struktur we Wszechświecie: od planet do galaktyk, prowadzonego w ramach Programu European Science Foundation AstroSim, akronim ASTROSIM 997 tys. zł (w 2008 r. 333 tys zł, w 2009 r. 333 tys. zł, w 2010 r. 333 tys. zł, doszło do przedłużenia okresu realizacji grantu, wydatki w roku 2011 wyniosły 104 tys. zł). Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii (kier. tematu: dr Piotr Stankiewicz) na finansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt. Badania nad kontrolowaną syntezą termojądrową, akronim: EURATOM w latach , realizowanym w ramach 7. PR EURATOM 61 tys. zł (w 2010 r. 43 tys. zł, w 2011 r. 18 tys. zł). Łącznie w roku 2011 realizowano 10 grantów na uczestnictwo w programach międzynarodowych. Wydatki wyniosły 787 tys. zł. 20

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2013 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2013 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2013 ROKU 1 SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... - 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... - 6 III. SPRAWY KADROWE... - 10 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 139 OBWIESZCZENIE Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich R/DOP-014-1-54/12 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich I. Ogólne zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Lp. imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich

WNIOSEK. Lp. imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich WNIOSEK na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 1 oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca Lider - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Część II SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: 1. Kierownik: 2. Główne kierunki badawcze 3. Stan zatrudnienia na dzień

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W

STUDIA DOKTORANCKIE W STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POTRZEBA DALSZYCH REFORM mgr Marcin Dokowicz Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów marcin.dokowicz@krd.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2013 rok. część toruńska

CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2013 rok. część toruńska CZĘŚĆ II Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2013 rok część toruńska Toruń, kwiecień 2014 r. 10 Spis treści I. Wynik finansowy, bilans, kapitał własny w obrocie...13 1.1. Wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo