WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013"

Transkrypt

1 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, Warszawa Tel. Fax.: 22/ ,

2 KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W dniu 20 września 2013 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (65 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: - Laureatów Nagród Zespołowych XIX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, - Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, - Laureatów XVI edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 23 sierpnia 2013 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów VII edycji konkursu Znakomity Przywódca, - Finalistów IV edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. LAUREATAMI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI: 1) W kategorii dużych organizacji produkcyjno-usługowych: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2) W kategorii organizacji publicznej administracji rządowych - wojewódzkich: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Katowicach 3) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - powiat: STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 4) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - gmina: URZĄD GMINY W POPIELOWIE 5) W kategorii organizacje samorządu gospodarczego: OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 6) W kategorii małych organizacji usługowych: BIURO LEGALIZACJI, CERTYFIKACJI i KARNETÓW ATA, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA LAUREATEMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2013 ROKU ZOSTALI: 1) HENRYK WARKOCZ - Prezes TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. LAUREATAMI XVI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI: 1) W kategorii nauka: JERZY LEWANDOWSKI - prof. zw. dr hab. inż. Politechniki Łódzkiej 2) W kategorii praktyka: URSZULA GROCHOWSKA - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim 3) W kategorii promocja: KRYSTYNA KRZYŚKO - Prezes Klubu POLLAB FINALISTAMI VII EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI: 1) ZBIGNIEW FIGAS - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 2) ANDRZEJ TOKARSKI - Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w Kaliszu 3) ARTUR TOMASIK - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach FINALISTAMI IV EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZOSTALI: 1) PAWEŁ KRÓLAS - Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów "SIMPTEST" Sp. z o.o. S.K. w Poznaniu 2) MAREK RUSEK - Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach 3) STANISŁAW SITEK - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju NAGRODA SPECJALNA Prezydium, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej, postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną PNJ w 2013 roku Panu Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej Andrzejowi Arendarskiemu, za wieloletnią pracę, jako: Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 1

3 NAGRODA SPECJALNA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ANDRZEJ ARENDARSKI Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Andrzej Arendarski - doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Jest Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES. W latach r. był posłem na Sejm RP. W 1992 r. został powołany na stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, Warszawa tel , fax

4 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: DUŻE ORGANIZACJE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE Dzięki rozpoczętemu w roku 1997 programowi modernizacyjnemu moc Elektrowni Bełchatów wzrosła do 4450 MW. Po oddaniu do eksploatacji kolejnego bloku energetycznego w październiku 2011 roku moc elektrowni zwiększyła się o kolejne 858 MW. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi obecnie 5298 MW, a moc osiągalna 5342 MW. Do 30 kwietnia 1999 r. Elektrownia Bełchatów prowadziła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe. 19 marca 1999 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia Bełchatów" S.A., Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 maja 1999 r. Od 9 marca 2004 roku elektrownia działała w strukturach Grupy BOT, by trzy lata później, 9 maja 2007 roku, stać się częścią Polskiej Grupy Energetycznej. W tym dniu Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia S.A. i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Dziewiątego października 2008 powołano do życia spółkę o nazwie PGE Elektrownia Bełchatów S.A., której powierzono funkcję spółki przejmującej w procesie konsolidacji 13 podmiotów w ramach linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna Grupy Kapitałowej PGE. Proces ten został zakończony 1 września 2010 roku. Elektrownia Bełchatów stała się oddziałem skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Obecnie Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym i zajmuje wiodącą pozycję wśród wytwórców energii elektrycznej w kraju. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi około 19% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosi ok. 28 TWh, co stanowi ok. 20% produkcji krajowej. Średnie obciążenie bloków nie ulega istotnym zmianom i waha się w granicach 91-93% mocy zainstalowanej. Dzięki temu elektrownia osiąga najwyższe w Polsce wskaźniki czasu pracy bloków energetycznych, tj. ok godz. w ciągu roku w przeliczeniu na moc znamionową. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju. MAREK CIAPAŁA Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów Spółki PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 Tel. Fax.: 44/ , 44/

5 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZADOWE WOJEWÓDZKIE ZBIGNIEW TABOR Dyrektor W roku 1999, wraz z reformą administracji państwowej i samorządowej, zmienił się system administrowania drogami publicznymi. Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, tekst jednolity ze zm.) drogi wojewódzkie stanowią własność samorządu województwa. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ust. 1 ustawy). Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr I/5/5/99 z dnia 23 marca 1999 r., powołał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Następnie, Uchwałą Nr 167/46/99 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 1999 r., na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach powołano Pana mgr inż. Zbigniewa Tabor, którego zobowiązano do zorganizowania struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz przejęcia zarządzania drogami wojewódzkimi w województwie śląskim. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął działalność 1 lipca 1999 r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, działająca w formie jednostki budżetowej, niemająca osobowości prawnej. Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2855/195/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizuje zadania, określone Statutem (Załącznik do Uchwały Nr IV/25/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony), związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na drogach wojewódzkich, znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zarządza siecią 61 dróg wojewódzkich, o łącznej długości 1217 km, na której znajduje się 310 obiektów mostowych. Jest również armatorem dla jednostki żeglugi śródlądowej, jaką jest prom na Odrze w Grzegorzowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stanowi jedną z prężniej działających jednostek samorządowych Województwa Śląskiego. Wyróżnia się z pośród innych zarządów dróg wojewódzkich w Polsce wdrażaniem najnowszych rozwiązań technicznych dotyczących projektowania, budowy i remontów dróg. Posiada własne standardy projektowania i wykonawstwa, które są egzekwowane od wykonawców. Mimo szeregu trudnych wyzwań, ze względu na ważność i kosztowość kolejnych przedsięwzięć, konsekwentnie realizuje zadania na rzecz Województwa Śląskiego. Utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej oraz jej modernizacja poprzez realizacje nowych inwestycji, to oczywiście główne i najważniejsze zadania tut. Zarządu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ul. Lechicka 24, Katowice Tel. fax.: 32/ ,

6 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZĄDOWE POWIATOWE JAN ŻYCHLIŃSKI Starosta Powiatu Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części województwa mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki. Powiat zajmuje obszar 533 km 2, zamieszkiwany jest przez ponad 100 tysięcy osób. Tworzą go trzy gminy miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Na unikatowy wizerunek Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpływa jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą północną część powiatu i zajmuje ponad 30% jego terytorium. Wyjątkowa wartość Parku polega na tym, że posiada on nie tylko walory przyrodnicze, jest to także skarbnica miejsc pamięci narodowej i stanowi niepowtarzalne miejsce relaksu dla mieszkańców i zmęczonych wielkomiejskim gwarem warszawiaków. Gospodarczy rozwój powiatu w dużej mierze kształtował i nadal kształtuje bliskość stolicy. Znaczna część mieszkańców pracuje w Warszawie lub prowadzi działalność usługowo-produkcyjną, której odbiorcą jest stolica. Lokują się tu firmy transportowe, spedycyjne i celne. Rozwija się handel oraz sektor usługowy, hotelarstwo i agroturystyka, powstają kolejne bazy logistyczne, a także zakłady przetwórcze. Ze względu na atrakcyjne położenie, powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród inwestorów zagranicznych. Powiat zarządzany jest przez Starostwo Powiatowe, którego działania w roku 2008 zostały nagrodzone I miejscem, a w 2009 roku, II miejscem w konkursie Mazowiecki Powiat Roku. Starostwo otrzymało również złoty i srebrny Mazowiecki Orzeł Samorządu. W celu jak najlepszej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, od 2007 roku w Urzędzie funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. W roku 2010 Starostwo zostało nagrodzone Mazowiecką Nagrodą Jakości. W 2011 roku powiat zdobył tytuł Lidera Gospodarki w prestiżowym plebiscycie Euro Powiat. Uzyskane nagrody i wyróżnienia są uznaniem dla podejmowanych działań rozwojowych Powiatu, połączonych z ochroną naturalnych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz z działaniami edukacyjnymi i gospodarczymi. Serdecznie zapraszamy do złożenia wizyty w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Turyści odnajdą tu ciekawe ślady przeszłości, liczne zabytki architektury sakralnej i pałacowej, a także atrakcyjne tereny turystycznorekreacyjne. Na inwestorów czekają natomiast korzystne warunki inwestycyjne i rozbudowana infrastruktura, a na wszystkich serdeczność władz i mieszkańców Powiatu. STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki Tel./fax.: 22/ , e-mali:

7 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZĄDOWE - GMINNE Gmina Popielów została utworzona z dniem 1 stycznia 1973r uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i od tego czasu Urząd Gminy w Popielowie wykonuje zadania na rzecz mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy. Nowy rozdział w historii Urzędu Gminy w Popielowie rozpoczął się w 1990r kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz z późn. zm.) i przeprowadzone zostały pierwsze demokratyczne wybory. To mieszkańcy gminy, tworzący wspólnotę samorządową w powszechnym głosowaniu dokonali wyboru rady gminy. Wykonanie zadań gminy, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie między innymi ochrony środowiska, utrzymania infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwa, oświaty czy kultury zostało przypisane organom gminy, czyli radzie gminy oraz wójtowi. Wójt Gminy Popielów z mocy ustawy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Popielowie i jest jego kierownikiem oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu. Rola pracownika urzędu została określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r Nr 223 poz DIONIZY DUSZYŃSKI z późn. zm.) gdzie podkreśla się, że do podstawowych obowiązków pracownika Wójt Gminy samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Urząd Gminy w Popielowie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nie zmieniał swojej siedziby, która mieści się w Popielowie przy ul. Opolskiej 13. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Popielowie była na bieżąco dostosowywana do realizowanych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i potrzeb społecznogospodarczych. W latach 90-tych Urząd Gminy w Popielowie zatrudniał 26 pracowników (rok 1991) pracujących w wymiarze 25 etatów. W Urzędzie funkcjonowały referaty: Organizacyjny, Finansowy, Geodezji i Rolnictwa, Gospodarki Terenowej i Komunikacji, Spraw Obywatelskich oraz samodzielne stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej. Od tego czasu struktura organizacyjna Urzędu była niejednokrotnie zmieniana po to, aby sprawnie wykonywać zadania wynikające ze zmieniających się przepisów prawa oraz potrzeb lokalnej społeczności. Pomimo wielu zadań dodatkowych, które nałożone zostały na Urząd na przestrzeni ostatnich lat takich przykładowo jak: obsługa świadczeń pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, obsługa mieszkańców w zakresie wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, wdrożenie systemu odbioru odpadów komunalnych - stan zatrudnienia utrzymywany jest na podobnym poziomie i wynosi około 30 etatów. Utrzymanie tej samej liczby etatów jest możliwe dzięki: stałemu dostosowywaniu podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności do bieżących potrzeb, ustawicznemu podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, wdrożeniu i stałemu ulepszaniu systemów informatycznych, które pozwalają na efektywne wykonywania zadań. Kierownikiem Urzędu Gminy w Popielowie od r jest Dionizy Duszyński Wójt Gminy Popielów, który zbudował profesjonalny zespół mający świadomość swojej misji oraz tego, że wykonywane zadania to praca pro publico bono, której jakość przekłada się na komfort życia mieszkańców. W 2007r budynek Urzędu Gminy w Popielowie został wyremontowany i dostosowany do potrzeb ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom takim jak: rozbudowa ciągów komunikacyjnych, utworzenie nowych lub przebudowa starych pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą klienta (sekretariat, pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich), utworzenie nowych pomieszczeń sanitarnych, montaż okablowania pod sieć teleinformatyczną, montaż windy, stworzenie nowych miejsc parkingowych - uzyskano nowy standard obsługi klienta. Urząd Gminy Popielów ul. Opolska 13, Popielów Tel. Fax.:77/ ,

8 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO Opolska Izba Gospodarcza została powołana w 1990 roku i jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim. Zrzesza ok. 370 firm, nie tylko z Opolszczyzny ale również z innych regionów Polski. Od blisko 23 lat Izba stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami, a organami władzy państwowej i samorządowej jako wiarygodny partner kreujący innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Wśród najważniejszych usług Izby wymienić należy m.in. szkolenia, usługi informacje i doradcze. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych przez OIG usług potwierdzona została poprzez uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO w zakresie działalności HENRYK GALWAS samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, Prezes Zarządu informacyjnych i doradczych oraz legalizacji dokumentów. Od roku 2004 wydaje swój miesięcznik Forum Opolskiego Biznesu Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Przy Opolskiej Izbie Gospodarczej działa Klub Młodych Przedsiębiorców oraz Sąd Arbitrażowy, gdzie rozstrzygane są wszelkie spory przedsiębiorców z wyłączeniem prawa pracy. Jednymi z największych i najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Izbę są cieszące się ogromnym uznaniem i renomą konkursy Opolska Nagroda Jakości, Znakomity Przywódca Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania oraz Laury Umiejetności i Kompetencji. W roku 2004 OIG jako jedna z pierwszych w kraju ustanowiła Opolską Nagrodę Jakości która jest Regionalną Edycją Polskiej Nagrody Jakości. Celem tego konkursu jest nagradzanie tych którzy w swoim codziennym działaniu stosują metody pracy i systemy zarządzania jakością. Po dziesięciu edycjach Opolską Nagrodę Jakości otrzymało już 116 laureatów i wyróżnionych. Z regionu Opolszczyzny jest już dziewięciu uczestników konkursu w Polskiej Nagrodzie Jakości. Opolska Izba Gospodarcza ul. Krakowska 39, Opole Tel. Fax.: 77/ ,

9 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: MAŁYCH ORGANIZACJI USŁUGOWYCH WOJCIECH JANUSZKO DYREKTOR Doświadczenie i kompetencje w zakresie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców gromadzimy od 1990 r. Najpierw funkcjonowaliśmy jako Biuro Informacji Gospodarczej Procedur i Legalizacji, a następnie jako Zespół Legalizacji i Karnetów ATA. Od 2006 r. działamy jako samodzielna jednostka Krajowej Izby Gospodarczej pod nazwą KIG Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA. W działalności kierujemy się potrzebami naszych klientów świadcząc usługi KOMPETENTNIE I NA CZAS. Biuro wdrożyło i ciągle doskonali system zarządzania jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z polityką jakości wdrożoną w naszym Biurze pragniemy dostosowywać nasze usługi do wymagań i oczekiwań klientów oraz zapewniać ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zależy nam na satysfakcji i zadowoleniu naszych klientów. Stale podnosimy kwalifikacje i zapewniamy rozwój naszych pracowników gwarantując realizację usług na najwyższym poziomie. Świadczymy usługi z zakresu: Legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych, wydawania zaświadczeń, świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz sprzedaży druków Wydawania Karnetów ATA dokumentów czasowej odprawy towarów, usprawniających odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego Szkoleń dotyczących problematyki będącej w obszarze działania naszego Biura: szkolenia związane z systemami zarządzania jakością oraz Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Usług doradczych w tym o charakterze proinnowacyjnym z zakresu wdrożeń systemów zarządzania jakością Certyfikacji szkoleń realizowanych w różnych obszarach zawodowych, umożliwiającej wyróżnienie oferty Państwa przedsiębiorstwa wśród bogatej oferty szkoleniowej na naszym rynku Certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ZESPÓŁ BLCA - KIG Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Ul. Trębacka 4, Warszawa Tel./fax.: 22/

10 LAUREAT HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI HENRYK WARKOCZ Prezes TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. Absolwent AGH w Krakowie, karierę rozpoczynał w przemyśle ciężkim w branży hutniczej i zapleczu maszynowym górnictwa. Przygodę z jakością, która stała się jego pasją kontynuował przechodząc w 2001 roku do TÜV NORD Polska. Samodzielną funkcję Prezesa w TUV NORD sprawuje od 2008 roku. Od samego początku rozwija firmę w oparciu o ludzi i wartości, które wraz z całym zespołem wyznaje. Wspiera rozwój i kreatywność pracowników. Ukończył Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa skierowane do najwyższej klasy specjalistów w zakresie zarządzania relacjami w biznesie. Ponadto jest absolwentem Harvard Business School Publishing gdzie ukończył program Harvard Manage Mentor i Interactive Decision Making. Jest typem wizjonera, który nie boi się śmiałych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Laureat Honorowej Indywidualnej Nagrody Jakości w dziedzinie Promocja 2008, ponadto Finalista IV edycji Konkursu Znakomity Przywódca a także MENEDŻER ROKU 2011 na Śląsku. Jego kompetencje zostały docenione również przez Zarząd Koncernu TUV NORD Group mianując go członkiem grupy opracowującej strategię dla całego koncernu i powierzając mu funkcję Regionalnego Managera Europy Środkowej i Wschodniej. Pod kierownictwem Prezesa Warkocza TUV NORD Polska rozwija sukcesywnie swoje portfolio usług zwiększając w ostatnich latach kilkakrotnie wartość firmy oraz jej obroty. Silna pozycja w Grupie TUV NORD na tle innych krajów, jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy oraz skutecznego przywództwa. O pozycji firmy na rynku świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia, m. in.: Diament miesięcznika Forbes, 1 miejsce w rankingu jednostek certyfikujących Book of Lists w latach 2010, 2011, 2012 a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, Katowice tel. 32/

11 LAUREAT XVI EDYCJI INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: NAUKA prof. zw. dr hab. inż. JERZY LEWANDOWSKI Jest profesorem nauk ekonomicznych. Jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Kierownikiem Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki w Politechnice Łódzkiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na następujących zagadnieniach: zarządzanie teoria i praktyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, gospodarka naprawcza, ergonomia, ergonomia osób z niepełnosprawnością, zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Tematyka badawcza z zakresu tej problematyki była i jest realizowana w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową. Jest autorem lub współautorem około 400 prac twórczych, w tym m.in. 45 książek (w większości opracowań monograficznych w języku angielskim), 250 artykułów opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych, PAN i czasopismach naukowo-badawczych o zasięgu ogólnopolskim oraz 80 prac naukowo-badawczych, zrealizowanych dla potrzeb przemysłu i wdrożonych do praktyki. Wygłosił ponad 140 referatów na konferencjach zagranicznych, PAN i innych. Wypromował 23 doktorów, zrecenzował 6 wniosków na tytuł naukowy profesora i 8 prac habilitacyjnych, ponad 60 prac doktorskich oraz ponad 60 książek i artykułów w czasopismach naukowych. Jest wiceprezesem i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z siedzibą w Warszawie. Był członkiem Komitetu Ergonomii PAN i przewodniczącym Komisji Ergonomia w Rehabilitacji. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN i przewodniczącym sekcji Innowacyjności, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy w tymże komitecie. Jest członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przewodniczącym Podkomitetu Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy oraz członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Od 1992 roku jest redaktorem Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej z serii Organizacja i Zarządzanie. Jest laureatem Nagrody Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy Jest przewodniczącym i organizatorem czterech cyklicznie odbywających się konferencji międzynarodowych. W konferencjach tych zawsze występują aspekty jakościowe. Szczególnym obszarem zainteresowania jest jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Jest współtwórcą Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i twórcą pierwszego programu, który zawierał między innymi przedmiot Zarządzanie jakością. Problemy jakości kształcenia są obszarem oceny polskich uczelni w ramach przeprowadzanych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której był członkiem, a obecnie jest ekspertem. Był także twórcą kierunku kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Kierunek ten zawiera cztery specjalności na drugim stopniu, wśród których jest specjalność Zarządzanie i systemy zarządzania jakością. Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Piotrkowska 266, Łódź el./fax.: ,

12 LAUREAT XVI EDYCJI INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: PRAKTYKA URSZULA GROCHOWSKA Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim Liceum Medyczne ukończyłam w 1977 r. w Ciechanowie. W latach pracowałam na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku. W 1983 r. ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Pielęgniarski i uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa. Była to wówczas pierwsza uczelnia w Polsce (jedna z pierwszych w Europie), kształcąca pielęgniarki na poziomie wyższym. Bezpośrednio po studiach tj. w latach pracowałam na stanowisku Z-cy Dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Makowie Mazowieckim. Po wygranym konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki, w 1995 r. rozpoczęłam pracą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim, którą wykonuję nadal. W 1998 r. ukończyłam Menedżerskie Studia Podyplomowe w Centrum Edukacji Doradztwa Służby Zdrowia ETOS w Warszawie i uzyskałam Certyfikat Menedżera Służby Zdrowia. Tytuł ten zobowiązywał, dlatego intensywnie zaczęłam podejmować działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług w Zakładzie. W 2000 r. zostałam Z-cą Przewodniczącego Zakładowego Komitetu ds. Jakości oraz Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej. Blisko roczne prace Komitetu, zaowocowały przyznaniem Zakładowi przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Polsce Certyfikatu Akredytacyjnego. W 2002 r. została Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, a w 2003 r. nasz Zakład jako jeden z pierwszych na Mazowszu otrzymał Certyfikat na zgodność z normami ISO. W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, uzyskując tytuł Menedżer Jakości, Pełnomocnik, Auditor Wewnętrzny. Mając dużą wiedzę i doświadczenie w doskonaleniu jakości usług medycznych, postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi profesjonalistami świata medycyny, organizując przy wsparciu Pana Dyrektora Konferencje Jakość w Opiece Zdrowotnej, które na początku miały zasięg lokalny, a następnie ogólnopolski. Brałam również czynny udział w innych konferencjach, na których prowadziłam wykłady. Swoje artykuły publikowałam w czasopismach medycznych np. Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz innych np. Problemy Jakości. Na terenie Zakładu uruchomiłam Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, gdzie swoje kwalifikacje mogą podnieść pielęgniarki i położne z całej Polski. W SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim jestem również Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta, a od 2009 r. pełnię funkcje Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji Szpitala w Makowie Mazowieckim. Poza Zakładem od 2003 r. jestem Członkiem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości w Ochronie Zdrowia w Polsce. Byłam również Członkiem Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000 V kadencji, a od 2009 r. jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jakości POLISOLAB. Za działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości usług medycznych w ochronie zdrowia otrzymałam odznaki: Za wzorową pracę w służbie zdrowia i Za zasługi dla ochrony zdrowia, przyznane przez Ministra Zdrowia, Medal im. Doktora Teofila Sokołowskiego za zasługi dla Szpitala w Makowie Mazowieckim, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złoty Medal przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Proces doskonalenia jakości usług medycznych w naszym Zakładzie jest stale poddawany ocenom zewnętrznym, które zakończyły się przyznaniem takich tytułów jak: Szpital Przyjazny Dziecku, Laureat Mazowieckiej Nagrody Jakości, Wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości, Wyróżnienie w Konkursie Perły Medycyny i inne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim Ul. Witosa 2, Maków Mazowiecki Tel./fax.: 29/ ,

13 LAUREAT XVI EDYCJI INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: PROMOCJA Pani Krystyna Krzyśko jest mgr inż. Chemii. Od ukończenia studiów 1971 roku związana jest z działalnością projakościową. Pracę rozpoczęła w Poznańskich Zakładach Chemicznych ukierunkowana była na działania projakościowe w zakresie kontroli jakości i dotyczyła zorganizowania laboratorium i prowadzenia badań surowców, produkcji i wyrobów gotowych. W październiku 1974 roku podjęła pracę w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu, jako specjalista kontynuując badania laboratoryjne związane z wdrażaniem licencji w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych CENTRA (EXIDE). KRYSTYNA KRZYŚKO W roku 1973 podjęła Studia Podyplomowe w zakresie PREZES KLUBU POLLAB Zarządzanie dla inżynierów na AE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu a w roku 1977 Studia podyplomowe w zakresie elektrochemii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1974 rozpoczęła współpracę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Biurem Prasowym pisząc Informacje o nowościach targowych oraz Biurem Informacji Technicznej MTP jako specjalista i prezenter Sądu Konkursowego Złotych Medali (lata ). W roku 1980 ukończyła roczny Centralny Kurs Normalizacyjny przechodząc równocześnie do pracy w Branżowym Ośrodku Normalizacyjnym a następnie Zakładu Planowania Rozwoju, Normalizacji i Oceny Jakości CLAiO (lata ), gdzie prowadziła współprace w ramach RWPG oraz normalizacji specjalnej, opracowując normy. organizując i uczestnicząc w posiedzeniach grup roboczych. Prowadzenie od 1989 roku kwalifikacji wyrobów umożliwiło Pani Krzyśko współpracę z CBJ (PCBC S.A.) Od roku 1992 Kieruje Zakładem Certyfikacji CLAiO a uzyskany w roku 1993 certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby jest kontynuacją działalności projakościowej. W związku z konsolidacją obecnie pracuje w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Poznaniu na zajmowanym stanowisku, Pełniła też funkcję Pełnomocnika Dyrektora IMN ds. Jakości. Posiada liczne nagrody i wyróżnienia in. m. Medal Jakości za tworzenie wzorców kultury jakości (Wielkopolski Instytut Jakości), złotą oznakę NOT i SEP, srebrny krzyż zasługi, za zasługi dla rozwoju miasta Poznania, Województwa Poznańskiego oraz resortowe. Od II kadencji jest członkiem Komitetu Jakości Krajowej Izby Gospodarczej, zespołu specjalistów Wielkopolskiej Nagrody jakości. Jest członkiem Rady ds. Akredytacji PCA. Przez długie lata była Przewodniczącą K T nr 54 ds. Chemicznych źródeł Prądu (PKN) zajmującego się ogniwami i bateriami, systemami fotowoltaicznymi i ogniwami paliwowymi. Ważnym elementem działalności Pani Krzyśko jest integracja środowiska projakościowego. Uczestniczyła w powstaniu Klubu POLLAB. Klub istnieje 23 z czego 15 lat jest jego Prezesem, nadając mu wysoką rangę w kraju i zagranicą o czym świadczy stale rosnące zainteresowania jego działalnością. Obecnie Klub POLLAB zrzesza ponad 500 organizacji i jest członkiem stowarzyszonym dwóch europejskich organizacji EUACHEM i EUORAB i posiada przedstawicieli w zarządach tych organizacji. Pani Krystyna Krzyśko jest bardzo zaangażowana w realizowane zadania. Sekretariat Klubu POLLAB ul. Kłobucka 23A/104, Warszawa tel./fax.: 22/ ,

14 FINALISTA VII EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZBIGNIEW FIGAS Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pan Zbigniew Figas ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Centrum Podyplomatycznego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe, udokumentowany 43 letni staż pracy ogółem, w tym 27 letni w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Jest zasłużonym pracownikiem administracji publicznej oraz działaczem społecznym. W latach r. był Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. W lipcu 1993 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W okresie 20 lat działalności Funduszu poprzez efektywną i racjonalną gospodarkę środkami publicznymi prowadzoną przez Zbigniewa Figasa, Fundusz w szerokim zakresie mógł współfinansować istotne dla województwa i społeczności lokalnych przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach Zbigniew Figas wniósł znaczący, osobisty wkład w tworzenie i realizację programów oraz planów rozwoju województwa opolskiego. Między innymi współtworzył na poziomie eksperckim Strategię rozwoju Województwa Opolskiego na lata oraz Program rozwoju Województwa Opolskiego na lata Jest jednocześnie współautorem i konsekwentnym realizatorem regionalnej i ponadregionalnej polityki ekologicznej, w wyniku czego wybudowane zostały nowoczesne składowiska odpadów, zabezpieczające przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko; wybudowane lub zmodernizowane zostały oczyszczalnie ścieków, stwarzające techniczne i organizacyjne warunki do rozbudowy sieci kanalizacyjnych i do oczyszczania zwiększonej ilości ścieków, zmodernizowano miejskie, komunalne systemy zaopatrzenia w ciepło we wszystkich większych miastach województwa oraz obiektach użyteczności publicznej. Zbigniew Figas umiejętnie łącząc możliwości wynikające z pracy zawodowej i działalności społecznej realizuje szereg przedsięwzięć, które doprowadziły do poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego w województwie. Jego działalność została doceniona przez Marszałka Województwa Opolskiego, który w 2008 roku wyróżnił go Medalem Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. I. Posiadane ordery i odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. II. Medale i odznaki honorowe: Odznaka Honorowa Zasłużonemu Opolszczyźnie, Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa, Złota Odznaka Za opiekę nad zabytkami, Odznaka Honorowa Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP, Złota Odznaka Honorowa Instytutu Śląskiego, Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Złota Odznaka Zasłużony dla Opolskiej Chorągwi ZHP, Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Brązowa Odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Odznaka Honorowa Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, Medal za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, Opole tel./fax.: 77/ , wew. 119

15 FINALISTA VII EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ANDRZEJ TOKARSKI Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w Kaliszu Absolwent studiów menadżerskich Master Of Business Management oraz absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem wielu organizacji m.in.: Północnej Izby Gospodarczej, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu, członkiem Zarządu i założycielem Fundacji Europejskie Centrum Badań i Transformacji jako oddziału Cambridge Centre for Competitiveness and Innovation, Prezesem Rady Nadzorczej Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych z siedzibą w Chmielowicach. Staż zawodowy rozpoczął w marcu 1994 roku w firmie Gabriel, w Kaliszu, w marcu 1995 roku został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Współpracy z Sieciami Handlowymi a od 1996 roku objął w tej samej firmie stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Sieci Franczyzowej. W roku 1998 został zaproszony do współpracy przez firmę Baltic Company Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju. W 2001 roku został członkiem Zarządu Instytutu Biznesu Sp. z o.o w Kaliszu, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy Regionalnej. W grudniu 2004 roku wraz partnerami biznesowymi powołał Spółkę pod nazwą Europejska Grupa Doradcza, której został Prezesem. Nadrzędnym celem strategii firmy jest troska o każdego Klienta i dbanie o zachowanie najwyższego poziomu obsługi i jakości oferowanych usług. Pod kierownictwem Prezesa Andrzeja Tokarskiego, spółka zdobyła wiele certyfikatów, nagród, wyróżnień m.in.: - Gepard Biznesu - Gazela Biznesu - Godło Najwyższa Jakość Quality International - Złoty Certyfikat Rzetelności. Swoje menadżerskie doświadczenie skutecznie wykorzystuje w dialogu pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi. Jako Prezes, buduje przewagę swej firmy opierając się na wartości, jaką są ludzie, którzy w niej pracują, w swym działaniu nieustannie podkreśla, że zaufanie do ludzi jest kwintesencją właściwego zarządzania firmą. W pracy ceni uczciwość, szacunek oraz odpowiedzialność, co przejawia się w jego postawie i codziennym zachowaniu. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Ul. Serbinowska 1 a, Kalisz Tel. Fax.: 62/ , 62/

16 FINALISTA VII EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Artur Tomasik jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2006 r. został powołany w skład Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA., Spółki zarządzającej Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice Airport. Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach. Od początku pracy w GTL S.A. dążył do wypracowania strategii rozwoju Spółki, a tym samym Katowice Airport. Pod jego kierownictwem w GTL S.A. wypracowany został taki dokument, gdzie wizja i misja odzwierciedlają najwyżej stawiane przez niego wartości w zarządzaniu obiektem użyteczności publicznej: Efektywność, Innowacyjność i Zrównoważony rozwój. Jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo, przy zachowaniu zasad zrównoważonej polityki finansowej i inwestycyjnej mają dla Artura Tomasika pierwszorzędne znaczenie. Jednocześnie wyznaje zasadę, że sukces organizacji jest wspólnym sukcesem wszystkich pracowników. Ceni wiedzę i kompetencję, entuzjazm i zaangażowanie, a także uczciwość, kulturę osobistą i pracowitość. Artur Tomasik jest wyznawcą teorii, że nie można osiągnąć sukcesu bez pełnego zaangażowania. Jako Prezes Zarządu GTL S.A. wyznacza kierunki działań Spółki i sam w pełni angażuje się w jej rozwój. Za jego kadencji GTL S.A. zostało wyróżnione licznymi prestiżowymi nagrodami, w tym Lider Polskiego Biznesu (BCC), Medal Europejski, czy Przyjazne lotnisko. Uczestniczy w licznych inicjatywach branżowych. Jest Prezesem Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Przewodniczącym Rady Naukowo Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej. Jest także członkiem Rady Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury, a także Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jego praca i zaangażowanie zostały szeroko zauważone i docenione. W 2010 r. został odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla obronności kraju, nadanym przez Ministra Obrony Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. W 2011 r. otrzymał tytuł Lider Gospodarczy Województwa Śląskiego, a w 2012 r. Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Ul. Korfantego 38, Katowice el. fax.: 32/ ,

17 FINALISTA IV EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W 2007 roku skończyłem studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, Specjalność Systemy Projakościowe i Ergonomię na Politechnice Poznańskiej uzyskują tytuł mgr inż. Po zakończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, gdzie również prowadzę do chwili obecnej zajęcia jako asystent ze studentami. W ramach pracy naukowej rozwijam aspekt okazji i ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach wymiany kadry naukowej, prowadziłem zajęcia z Zarządzania Strategicznego na Uniwersytetach w: Finlandii, Hiszpanii, Portugali, Rosji, Turcji. PAWEŁ KRÓLAS W 2008 roku skończyłem studia Podyplomowe Zarządzanie Ośrodek Kwalifikacji Jakości i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Krakowskiej. Wyrobów "SIMPTEST" Sp. z o.o. Również skończyłem w 2008 roku Studia Podyplomowe S.K. w Poznaniu z Pedagogiki na Politechnice Poznańskiej. Nabyte kompetencje umożliwiły mi wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dzięki pracy w Ośrodku Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Poznaniu mam możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań do bieżącej działalności firmy jak również w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zania, którym zarządzam jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pracę w firmie SIMPTET Poznań, rozpocząłem w 2006 roku na stanowisku specjalista ds. organizacji, gdzie miałem możliwość poznania głównych procesów, procedur i instrukcji związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po roku pracy w firmie, zostałem przesunięty na stanowisko Specjalisty ds. Systemów Zarządzania. W ramach prowadzonych prac, wspierałem działania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Również uczestniczyłem w pracach wdrożeniowych w przedsiębiorstwach gdzie firma SIMPTEST Poznań wprowadzała systemy ISO. Praca na żywym organizmie, umożliwiła mi poznanie nowych branż, oraz specyfiki poszczególnych systemów zarządzania (ISO 9001, , PN-N-18001, HACCP). W kolejnych latach doskonaliłem Zintegrowany System Zarządzania w firmie SIMTPEST Poznań. W swojej pracy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania wykorzystuje Współczesne Koncepcje Zarządzania do optymalizacji działań firmy (Outsourcing), jak również Total Quality Management (TQM). Koncentracja na kliencie, jego potrzebach pozwala mi razem z zespołem zrealizować celę operacyjne, które wynikają z celów strategicznych firmy oraz Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Systematyczne doskonalenie jakości oferowanych usług jest związane z poprawą i doskonaleniem mierników i wskaźników kluczowych dla klientów oraz rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa. Działalność firmy SIMPTEST Poznań skupiona jest na czterech podstawowych filarach: Konsulting i szkolenia, Gastronomia i Hotel. Funkcjonujący System Zarządzania obejmuje wszystkie te obszary zapewniając nadzór na Systemem poprzez audity wewnętrzne jak również przegląd zarządzania Najwyższego Kierownictwa. W ramach działalności doradczej uczestniczyłem przy opracowaniu i wdrożeniu około 20 różnych Systemów Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N N i innych systemów w różnych przedsiębiorstwach. Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów "SIMPTEST" Sp. z o.o. S.k. ul. Przemysłowa 34A Poznań Tel./Fax.: 61/ ,

18 FINALISTA IV EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Pełnomocnik pan Marek Rusek ukończył Wydział Zarządzania, Akademii Górniczo-Hutniczej i uzyskał dyplom magistra inżyniera. Ogólny staż pracy: 30 lat, natomiast na kierowniczych stanowiskach 11 lat. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach w zakresie jakości. Bierze aktywny udział w konferencjach i seminariach krajowych i przygotowuje na nie wystąpienia (referaty) Motto pracy pana Marka Rusek: System zarządzania to sposób codziennej pracy, a doskonaląc go - praca staje się bezpieczniejsza, lżejsza i efektywniejsza. To motto przyświeca mu na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu osobistym. Taka postawa to codzienne kwestionowanie status quo, to zadawanie sobie pytania: jak można zrobić to jeszcze lepiej? Pan Marek Rusek uważa, że dobrze wykonywana praca jest pochodną odpowiedniej postawy pracownika, a to płynie między innymi z jego MAREK RUSEK świadomości, świadomości celów organizacji, w której Pełnomocnik Systemów Zarządzania pracuje, świadomości swojego w niej miejsca. Katowicki Holding Węglowy S.A. Budowaniu takiej świadomości służy cykl artykułów zamieszczany w Serwisie Informacyjnym KHW SA, comiesięcznym dodatku do gazetek zakładowych. Również tablice informujące o Polityce Systemu Zarządzania, aspektach środowiskowych, czy ostatnio - zasadach nowej Polityki Bezpieczeństwa Pracy KHW SA. Pełnomocnik pan Marek Rusek planuje wymianę oprogramowania wspierającego dokumentacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Założenia - jedna, wspólna baza dla całej spółki (obecnie mają 5 oddzielnych instalacji), która zostanie wzbogacona dodatkowymi modułami (audit, działania korygujące i zapobiegawcze, biblioteka dokumentów, aspekty środowiskowe). Ponadto pan Marek Rusek promuje szkolenia. Przede wszystkim dla grupy auditorów wewnętrznych. Obecnie realizują je dwukrotnie w trakcie roku. Są to szkolenia wyjazdowe, podczas których uczestnicy doskonalą techniki auditowe, poznają wymagania nowych systemów, śledzą zmiany głównych norm (np. ISO 9001). W niedalekiej przyszłości Holding planuje la pracowników cykl szkoleń nt. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz w powstałym przed rokiem Centrum Usług Wspólnych, szkolenie z zakresu formułowania celów metodą SMART, a w części praktycznej - opisanie mierników monitorowania tych celów. Pan Marek Rusek planuje większą integrację z Działem Auditu Wewnętrznego KHW SA, czyli standaryzacja formularzy, dokumentacji, wspólne planowanie auditów itp. KHW SA wspólnie z OKD A.S. z Republiki Czeskiej tworzą Europejską Platformę Bezpieczeństwa w Pracy. Oprócz wymiany dobrych praktyk (wzajemne wizyty) planują również wypracowanie modelu współpracy ze szkołami - w celu promowania bezpieczeństwa pracy od najmłodszych lat. Holding również chcę podjąć próbę wspólnego kształtowania prawa w zakresie bhp, np.: poprzez współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Pełnomocnik Marek Rusek otrzymał w ostatnich latach szereg nagród i wyróżnień m. in: Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2012 w kategorii Całokształt działalności firmy na rzecz ochrony środowiska oraz Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego; Akcja Od Eko-Samorządu do Eko-Społczeństwa - Laureat 2011; Ekolaur Dekady w kategorii: Ochrona przed hałasem Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16, Katowice tel. fax.: 32/ , 32/

19 FINALISTA IV EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA STANISŁAW SITEK Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Stanisław Sitek od 2004 r. pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. zintegrowanego systemu zarządzania w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., przedsiębiorstwie wielozakładowym, liczącym ponad 22 tys. prac. JSW, jako spółka giełdowa funkcjonuje na konkurencyjnym i globalnym rynku węglowo-koksowym. Istotnym wkładem Pełnomocnika w rozwój systemów zarządzania jest nadzorowanie funkcjonowania, rozwoju i doskonalenia systemów zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji. Pod jego nadzorem systemy te były wdrażane oraz integrowane. Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) jest kluczowym podejściem w JSW oznaczającym proces, którego celem rynkowym jest wzrost konkurencyjności i wartości firmy. Ten uniwersalny i nadrzędny cel łączy wszystkich interesariuszy Spółki. Pełnomocnik prowadzi kluczowe projekty doskonalące i optymalizujące procesy oraz strukturę organizacyjną i dąży, by JSW stosowała najlepsze praktyki rynkowe. Spółka wdraża zasady równoważonego rozwoju wg przyjętej strategii CSR; dołączyła do grona spółek notowanych w RESPECT Indeksie. Stopień wdrożenia i stosowania standardu zarządzania wg TQM został poddany zewnętrznej ocenie w ramach VIII edycji Regionalnej Nagrody Jakości ŚNJ w kategorii Wielka Organizacja Produkcyjna. Stanisław Sitek, Pełnomocnik Zarządu został w 2009 r. wyróżniony indywidualną, najbardziej prestiżową nagrodą w regionie, Śląską Nagrodą Jakości. Dzięki posiadanej wiedzy jest ekspertem w dziedzinie systemów zarządzania oraz zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem informacji. Myśląc o przyszłości JSW, swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje we wdrażaniu standardu TQM. Twierdzi, że kolejne wyzwania go motywują. Przy zapewnionemu wsparcia przez Zarząd JSW S.A. oraz dzięki dobrym relacjom ze współpracownikami, uwzględniając otoczenie biznesowe dba o wysoką kulturę jakości oraz kulturę organizacji. Poprzez właściwy nadzór nad ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania przyczynia się do wdrażania modelu kultury przedsiębiorstwa, prowadzącego do jej znakomitości. Motto JSW: Wydobywamy to, co najlepsze dotyczy nie tylko tego, co najlepsze z głębi ziemi - JSW daje pracownikom szansę wykorzystania najlepszych cech, wartości, postaw i kompetencji. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Aleja Jana Pawła II Jastrzębie-Zdrój Tel. Fax: 32/ ,

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą kszczepanska@wsb.edu.pl STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celami konkursu są: 1) promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług i etyki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków LUQAM sp. z o. o. sp. k. 1 O nas LUQAM jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 596 dla CLKP spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 596 dla CLKP spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 CERTYFIKATY W IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Konkursowego Najwyższa Jakość (QI) organizowanej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia PWiK Sp. z o.o. cieszy się opinią wiarygodnego i pewnego partnera biznesowego, a także atrakcyjnego pracodawcy. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia przyznane naszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Zarządzanie w podmiotach leczniczych Zarządzanie w podmiotach leczniczych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7710 Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł Cena netto za godzinę 22,41 zł Cena brutto za godzinę 22,41 Możliwe

Bardziej szczegółowo

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 1 1 Podstawowe informacje Rok założenia: 1995 Działalność gospodarcza (Wojciech Podemski) Rejestr: CEIDG NIP: 899-101-13-44 REGON: 930448120 Biuro i sala

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji Eurolab Pollab Międzynarodowe Seminarium poświęcone materiałom odniesienia Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji dr Wojciech Henrykowski Warszawa, 02.04.2014 r. 1 1 Początki akredytacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie w WSB w Toruniu Ochrona środowiska była, jest i z pewnością

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPERMEDICUS. EDYCJA II, WARSZAWA 2015 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 CEL KONKURSU 2 BENIFECJENCI

REGULAMIN KONKURSU SUPERMEDICUS. EDYCJA II, WARSZAWA 2015 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 CEL KONKURSU 2 BENIFECJENCI REGULAMIN KONKURSU SUPERMEDICUS EDYCJA II, WARSZAWA 2015 r. REGULAMIN KONKURSU SUPERMEDICUS EDYCJA II, WARSZAWA 2015 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 CEL KONKURSU 1. Celem konkursu jest promocja podmiotów oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo