WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013"

Transkrypt

1 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, Warszawa Tel. Fax.: 22/ ,

2 KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W dniu 20 września 2013 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (65 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: - Laureatów Nagród Zespołowych XIX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, - Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, - Laureatów XVI edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 23 sierpnia 2013 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów VII edycji konkursu Znakomity Przywódca, - Finalistów IV edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. LAUREATAMI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI: 1) W kategorii dużych organizacji produkcyjno-usługowych: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2) W kategorii organizacji publicznej administracji rządowych - wojewódzkich: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Katowicach 3) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - powiat: STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 4) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - gmina: URZĄD GMINY W POPIELOWIE 5) W kategorii organizacje samorządu gospodarczego: OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 6) W kategorii małych organizacji usługowych: BIURO LEGALIZACJI, CERTYFIKACJI i KARNETÓW ATA, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA LAUREATEMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2013 ROKU ZOSTALI: 1) HENRYK WARKOCZ - Prezes TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. LAUREATAMI XVI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI: 1) W kategorii nauka: JERZY LEWANDOWSKI - prof. zw. dr hab. inż. Politechniki Łódzkiej 2) W kategorii praktyka: URSZULA GROCHOWSKA - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim 3) W kategorii promocja: KRYSTYNA KRZYŚKO - Prezes Klubu POLLAB FINALISTAMI VII EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI: 1) ZBIGNIEW FIGAS - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 2) ANDRZEJ TOKARSKI - Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w Kaliszu 3) ARTUR TOMASIK - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach FINALISTAMI IV EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZOSTALI: 1) PAWEŁ KRÓLAS - Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów "SIMPTEST" Sp. z o.o. S.K. w Poznaniu 2) MAREK RUSEK - Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach 3) STANISŁAW SITEK - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju NAGRODA SPECJALNA Prezydium, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej, postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną PNJ w 2013 roku Panu Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej Andrzejowi Arendarskiemu, za wieloletnią pracę, jako: Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 1

3 NAGRODA SPECJALNA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ANDRZEJ ARENDARSKI Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Andrzej Arendarski - doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Jest Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES. W latach r. był posłem na Sejm RP. W 1992 r. został powołany na stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, Warszawa tel , fax

4 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: DUŻE ORGANIZACJE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE Dzięki rozpoczętemu w roku 1997 programowi modernizacyjnemu moc Elektrowni Bełchatów wzrosła do 4450 MW. Po oddaniu do eksploatacji kolejnego bloku energetycznego w październiku 2011 roku moc elektrowni zwiększyła się o kolejne 858 MW. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi obecnie 5298 MW, a moc osiągalna 5342 MW. Do 30 kwietnia 1999 r. Elektrownia Bełchatów prowadziła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe. 19 marca 1999 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia Bełchatów" S.A., Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 maja 1999 r. Od 9 marca 2004 roku elektrownia działała w strukturach Grupy BOT, by trzy lata później, 9 maja 2007 roku, stać się częścią Polskiej Grupy Energetycznej. W tym dniu Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia S.A. i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Dziewiątego października 2008 powołano do życia spółkę o nazwie PGE Elektrownia Bełchatów S.A., której powierzono funkcję spółki przejmującej w procesie konsolidacji 13 podmiotów w ramach linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna Grupy Kapitałowej PGE. Proces ten został zakończony 1 września 2010 roku. Elektrownia Bełchatów stała się oddziałem skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Obecnie Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym i zajmuje wiodącą pozycję wśród wytwórców energii elektrycznej w kraju. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi około 19% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosi ok. 28 TWh, co stanowi ok. 20% produkcji krajowej. Średnie obciążenie bloków nie ulega istotnym zmianom i waha się w granicach 91-93% mocy zainstalowanej. Dzięki temu elektrownia osiąga najwyższe w Polsce wskaźniki czasu pracy bloków energetycznych, tj. ok godz. w ciągu roku w przeliczeniu na moc znamionową. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju. MAREK CIAPAŁA Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów Spółki PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 Tel. Fax.: 44/ , 44/

5 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZADOWE WOJEWÓDZKIE ZBIGNIEW TABOR Dyrektor W roku 1999, wraz z reformą administracji państwowej i samorządowej, zmienił się system administrowania drogami publicznymi. Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, tekst jednolity ze zm.) drogi wojewódzkie stanowią własność samorządu województwa. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ust. 1 ustawy). Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr I/5/5/99 z dnia 23 marca 1999 r., powołał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Następnie, Uchwałą Nr 167/46/99 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 1999 r., na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach powołano Pana mgr inż. Zbigniewa Tabor, którego zobowiązano do zorganizowania struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz przejęcia zarządzania drogami wojewódzkimi w województwie śląskim. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął działalność 1 lipca 1999 r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, działająca w formie jednostki budżetowej, niemająca osobowości prawnej. Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2855/195/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizuje zadania, określone Statutem (Załącznik do Uchwały Nr IV/25/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony), związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na drogach wojewódzkich, znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zarządza siecią 61 dróg wojewódzkich, o łącznej długości 1217 km, na której znajduje się 310 obiektów mostowych. Jest również armatorem dla jednostki żeglugi śródlądowej, jaką jest prom na Odrze w Grzegorzowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stanowi jedną z prężniej działających jednostek samorządowych Województwa Śląskiego. Wyróżnia się z pośród innych zarządów dróg wojewódzkich w Polsce wdrażaniem najnowszych rozwiązań technicznych dotyczących projektowania, budowy i remontów dróg. Posiada własne standardy projektowania i wykonawstwa, które są egzekwowane od wykonawców. Mimo szeregu trudnych wyzwań, ze względu na ważność i kosztowość kolejnych przedsięwzięć, konsekwentnie realizuje zadania na rzecz Województwa Śląskiego. Utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej oraz jej modernizacja poprzez realizacje nowych inwestycji, to oczywiście główne i najważniejsze zadania tut. Zarządu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ul. Lechicka 24, Katowice Tel. fax.: 32/ ,

6 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZĄDOWE POWIATOWE JAN ŻYCHLIŃSKI Starosta Powiatu Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części województwa mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki. Powiat zajmuje obszar 533 km 2, zamieszkiwany jest przez ponad 100 tysięcy osób. Tworzą go trzy gminy miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Na unikatowy wizerunek Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpływa jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą północną część powiatu i zajmuje ponad 30% jego terytorium. Wyjątkowa wartość Parku polega na tym, że posiada on nie tylko walory przyrodnicze, jest to także skarbnica miejsc pamięci narodowej i stanowi niepowtarzalne miejsce relaksu dla mieszkańców i zmęczonych wielkomiejskim gwarem warszawiaków. Gospodarczy rozwój powiatu w dużej mierze kształtował i nadal kształtuje bliskość stolicy. Znaczna część mieszkańców pracuje w Warszawie lub prowadzi działalność usługowo-produkcyjną, której odbiorcą jest stolica. Lokują się tu firmy transportowe, spedycyjne i celne. Rozwija się handel oraz sektor usługowy, hotelarstwo i agroturystyka, powstają kolejne bazy logistyczne, a także zakłady przetwórcze. Ze względu na atrakcyjne położenie, powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród inwestorów zagranicznych. Powiat zarządzany jest przez Starostwo Powiatowe, którego działania w roku 2008 zostały nagrodzone I miejscem, a w 2009 roku, II miejscem w konkursie Mazowiecki Powiat Roku. Starostwo otrzymało również złoty i srebrny Mazowiecki Orzeł Samorządu. W celu jak najlepszej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, od 2007 roku w Urzędzie funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. W roku 2010 Starostwo zostało nagrodzone Mazowiecką Nagrodą Jakości. W 2011 roku powiat zdobył tytuł Lidera Gospodarki w prestiżowym plebiscycie Euro Powiat. Uzyskane nagrody i wyróżnienia są uznaniem dla podejmowanych działań rozwojowych Powiatu, połączonych z ochroną naturalnych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz z działaniami edukacyjnymi i gospodarczymi. Serdecznie zapraszamy do złożenia wizyty w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Turyści odnajdą tu ciekawe ślady przeszłości, liczne zabytki architektury sakralnej i pałacowej, a także atrakcyjne tereny turystycznorekreacyjne. Na inwestorów czekają natomiast korzystne warunki inwestycyjne i rozbudowana infrastruktura, a na wszystkich serdeczność władz i mieszkańców Powiatu. STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki Tel./fax.: 22/ , e-mali:

7 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE PUBLICZNE SAMORZĄDOWE - GMINNE Gmina Popielów została utworzona z dniem 1 stycznia 1973r uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i od tego czasu Urząd Gminy w Popielowie wykonuje zadania na rzecz mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy. Nowy rozdział w historii Urzędu Gminy w Popielowie rozpoczął się w 1990r kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz z późn. zm.) i przeprowadzone zostały pierwsze demokratyczne wybory. To mieszkańcy gminy, tworzący wspólnotę samorządową w powszechnym głosowaniu dokonali wyboru rady gminy. Wykonanie zadań gminy, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie między innymi ochrony środowiska, utrzymania infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwa, oświaty czy kultury zostało przypisane organom gminy, czyli radzie gminy oraz wójtowi. Wójt Gminy Popielów z mocy ustawy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Popielowie i jest jego kierownikiem oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu. Rola pracownika urzędu została określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r Nr 223 poz DIONIZY DUSZYŃSKI z późn. zm.) gdzie podkreśla się, że do podstawowych obowiązków pracownika Wójt Gminy samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Urząd Gminy w Popielowie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nie zmieniał swojej siedziby, która mieści się w Popielowie przy ul. Opolskiej 13. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Popielowie była na bieżąco dostosowywana do realizowanych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i potrzeb społecznogospodarczych. W latach 90-tych Urząd Gminy w Popielowie zatrudniał 26 pracowników (rok 1991) pracujących w wymiarze 25 etatów. W Urzędzie funkcjonowały referaty: Organizacyjny, Finansowy, Geodezji i Rolnictwa, Gospodarki Terenowej i Komunikacji, Spraw Obywatelskich oraz samodzielne stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej. Od tego czasu struktura organizacyjna Urzędu była niejednokrotnie zmieniana po to, aby sprawnie wykonywać zadania wynikające ze zmieniających się przepisów prawa oraz potrzeb lokalnej społeczności. Pomimo wielu zadań dodatkowych, które nałożone zostały na Urząd na przestrzeni ostatnich lat takich przykładowo jak: obsługa świadczeń pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, obsługa mieszkańców w zakresie wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, wdrożenie systemu odbioru odpadów komunalnych - stan zatrudnienia utrzymywany jest na podobnym poziomie i wynosi około 30 etatów. Utrzymanie tej samej liczby etatów jest możliwe dzięki: stałemu dostosowywaniu podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności do bieżących potrzeb, ustawicznemu podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, wdrożeniu i stałemu ulepszaniu systemów informatycznych, które pozwalają na efektywne wykonywania zadań. Kierownikiem Urzędu Gminy w Popielowie od r jest Dionizy Duszyński Wójt Gminy Popielów, który zbudował profesjonalny zespół mający świadomość swojej misji oraz tego, że wykonywane zadania to praca pro publico bono, której jakość przekłada się na komfort życia mieszkańców. W 2007r budynek Urzędu Gminy w Popielowie został wyremontowany i dostosowany do potrzeb ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom takim jak: rozbudowa ciągów komunikacyjnych, utworzenie nowych lub przebudowa starych pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą klienta (sekretariat, pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich), utworzenie nowych pomieszczeń sanitarnych, montaż okablowania pod sieć teleinformatyczną, montaż windy, stworzenie nowych miejsc parkingowych - uzyskano nowy standard obsługi klienta. Urząd Gminy Popielów ul. Opolska 13, Popielów Tel. Fax.:77/ ,

8 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO Opolska Izba Gospodarcza została powołana w 1990 roku i jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim. Zrzesza ok. 370 firm, nie tylko z Opolszczyzny ale również z innych regionów Polski. Od blisko 23 lat Izba stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami, a organami władzy państwowej i samorządowej jako wiarygodny partner kreujący innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Wśród najważniejszych usług Izby wymienić należy m.in. szkolenia, usługi informacje i doradcze. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych przez OIG usług potwierdzona została poprzez uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO w zakresie działalności HENRYK GALWAS samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, Prezes Zarządu informacyjnych i doradczych oraz legalizacji dokumentów. Od roku 2004 wydaje swój miesięcznik Forum Opolskiego Biznesu Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Przy Opolskiej Izbie Gospodarczej działa Klub Młodych Przedsiębiorców oraz Sąd Arbitrażowy, gdzie rozstrzygane są wszelkie spory przedsiębiorców z wyłączeniem prawa pracy. Jednymi z największych i najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Izbę są cieszące się ogromnym uznaniem i renomą konkursy Opolska Nagroda Jakości, Znakomity Przywódca Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania oraz Laury Umiejetności i Kompetencji. W roku 2004 OIG jako jedna z pierwszych w kraju ustanowiła Opolską Nagrodę Jakości która jest Regionalną Edycją Polskiej Nagrody Jakości. Celem tego konkursu jest nagradzanie tych którzy w swoim codziennym działaniu stosują metody pracy i systemy zarządzania jakością. Po dziesięciu edycjach Opolską Nagrodę Jakości otrzymało już 116 laureatów i wyróżnionych. Z regionu Opolszczyzny jest już dziewięciu uczestników konkursu w Polskiej Nagrodzie Jakości. Opolska Izba Gospodarcza ul. Krakowska 39, Opole Tel. Fax.: 77/ ,

9 LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGROGY JAKOŚCI W KATEGORII: MAŁYCH ORGANIZACJI USŁUGOWYCH WOJCIECH JANUSZKO DYREKTOR Doświadczenie i kompetencje w zakresie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców gromadzimy od 1990 r. Najpierw funkcjonowaliśmy jako Biuro Informacji Gospodarczej Procedur i Legalizacji, a następnie jako Zespół Legalizacji i Karnetów ATA. Od 2006 r. działamy jako samodzielna jednostka Krajowej Izby Gospodarczej pod nazwą KIG Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA. W działalności kierujemy się potrzebami naszych klientów świadcząc usługi KOMPETENTNIE I NA CZAS. Biuro wdrożyło i ciągle doskonali system zarządzania jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z polityką jakości wdrożoną w naszym Biurze pragniemy dostosowywać nasze usługi do wymagań i oczekiwań klientów oraz zapewniać ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zależy nam na satysfakcji i zadowoleniu naszych klientów. Stale podnosimy kwalifikacje i zapewniamy rozwój naszych pracowników gwarantując realizację usług na najwyższym poziomie. Świadczymy usługi z zakresu: Legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych, wydawania zaświadczeń, świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz sprzedaży druków Wydawania Karnetów ATA dokumentów czasowej odprawy towarów, usprawniających odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego Szkoleń dotyczących problematyki będącej w obszarze działania naszego Biura: szkolenia związane z systemami zarządzania jakością oraz Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Usług doradczych w tym o charakterze proinnowacyjnym z zakresu wdrożeń systemów zarządzania jakością Certyfikacji szkoleń realizowanych w różnych obszarach zawodowych, umożliwiającej wyróżnienie oferty Państwa przedsiębiorstwa wśród bogatej oferty szkoleniowej na naszym rynku Certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ZESPÓŁ BLCA - KIG Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Ul. Trębacka 4, Warszawa Tel./fax.: 22/

10 LAUREAT HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI HENRYK WARKOCZ Prezes TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. Absolwent AGH w Krakowie, karierę rozpoczynał w przemyśle ciężkim w branży hutniczej i zapleczu maszynowym górnictwa. Przygodę z jakością, która stała się jego pasją kontynuował przechodząc w 2001 roku do TÜV NORD Polska. Samodzielną funkcję Prezesa w TUV NORD sprawuje od 2008 roku. Od samego początku rozwija firmę w oparciu o ludzi i wartości, które wraz z całym zespołem wyznaje. Wspiera rozwój i kreatywność pracowników. Ukończył Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa skierowane do najwyższej klasy specjalistów w zakresie zarządzania relacjami w biznesie. Ponadto jest absolwentem Harvard Business School Publishing gdzie ukończył program Harvard Manage Mentor i Interactive Decision Making. Jest typem wizjonera, który nie boi się śmiałych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Laureat Honorowej Indywidualnej Nagrody Jakości w dziedzinie Promocja 2008, ponadto Finalista IV edycji Konkursu Znakomity Przywódca a także MENEDŻER ROKU 2011 na Śląsku. Jego kompetencje zostały docenione również przez Zarząd Koncernu TUV NORD Group mianując go członkiem grupy opracowującej strategię dla całego koncernu i powierzając mu funkcję Regionalnego Managera Europy Środkowej i Wschodniej. Pod kierownictwem Prezesa Warkocza TUV NORD Polska rozwija sukcesywnie swoje portfolio usług zwiększając w ostatnich latach kilkakrotnie wartość firmy oraz jej obroty. Silna pozycja w Grupie TUV NORD na tle innych krajów, jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy oraz skutecznego przywództwa. O pozycji firmy na rynku świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia, m. in.: Diament miesięcznika Forbes, 1 miejsce w rankingu jednostek certyfikujących Book of Lists w latach 2010, 2011, 2012 a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, Katowice tel. 32/

11 LAUREAT XVI EDYCJI INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: NAUKA prof. zw. dr hab. inż. JERZY LEWANDOWSKI Jest profesorem nauk ekonomicznych. Jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Kierownikiem Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki w Politechnice Łódzkiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na następujących zagadnieniach: zarządzanie teoria i praktyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, gospodarka naprawcza, ergonomia, ergonomia osób z niepełnosprawnością, zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Tematyka badawcza z zakresu tej problematyki była i jest realizowana w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową. Jest autorem lub współautorem około 400 prac twórczych, w tym m.in. 45 książek (w większości opracowań monograficznych w języku angielskim), 250 artykułów opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych, PAN i czasopismach naukowo-badawczych o zasięgu ogólnopolskim oraz 80 prac naukowo-badawczych, zrealizowanych dla potrzeb przemysłu i wdrożonych do praktyki. Wygłosił ponad 140 referatów na konferencjach zagranicznych, PAN i innych. Wypromował 23 doktorów, zrecenzował 6 wniosków na tytuł naukowy profesora i 8 prac habilitacyjnych, ponad 60 prac doktorskich oraz ponad 60 książek i artykułów w czasopismach naukowych. Jest wiceprezesem i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z siedzibą w Warszawie. Był członkiem Komitetu Ergonomii PAN i przewodniczącym Komisji Ergonomia w Rehabilitacji. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN i przewodniczącym sekcji Innowacyjności, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy w tymże komitecie. Jest członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przewodniczącym Podkomitetu Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy oraz członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Od 1992 roku jest redaktorem Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej z serii Organizacja i Zarządzanie. Jest laureatem Nagrody Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy Jest przewodniczącym i organizatorem czterech cyklicznie odbywających się konferencji międzynarodowych. W konferencjach tych zawsze występują aspekty jakościowe. Szczególnym obszarem zainteresowania jest jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Jest współtwórcą Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i twórcą pierwszego programu, który zawierał między innymi przedmiot Zarządzanie jakością. Problemy jakości kształcenia są obszarem oceny polskich uczelni w ramach przeprowadzanych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której był członkiem, a obecnie jest ekspertem. Był także twórcą kierunku kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Kierunek ten zawiera cztery specjalności na drugim stopniu, wśród których jest specjalność Zarządzanie i systemy zarządzania jakością. Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Piotrkowska 266, Łódź el./fax.: ,

12 LAUREAT XVI EDYCJI INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: PRAKTYKA URSZULA GROCHOWSKA Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim Liceum Medyczne ukończyłam w 1977 r. w Ciechanowie. W latach pracowałam na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku. W 1983 r. ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Pielęgniarski i uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa. Była to wówczas pierwsza uczelnia w Polsce (jedna z pierwszych w Europie), kształcąca pielęgniarki na poziomie wyższym. Bezpośrednio po studiach tj. w latach pracowałam na stanowisku Z-cy Dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Makowie Mazowieckim. Po wygranym konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki, w 1995 r. rozpoczęłam pracą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim, którą wykonuję nadal. W 1998 r. ukończyłam Menedżerskie Studia Podyplomowe w Centrum Edukacji Doradztwa Służby Zdrowia ETOS w Warszawie i uzyskałam Certyfikat Menedżera Służby Zdrowia. Tytuł ten zobowiązywał, dlatego intensywnie zaczęłam podejmować działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług w Zakładzie. W 2000 r. zostałam Z-cą Przewodniczącego Zakładowego Komitetu ds. Jakości oraz Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej. Blisko roczne prace Komitetu, zaowocowały przyznaniem Zakładowi przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Polsce Certyfikatu Akredytacyjnego. W 2002 r. została Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, a w 2003 r. nasz Zakład jako jeden z pierwszych na Mazowszu otrzymał Certyfikat na zgodność z normami ISO. W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, uzyskując tytuł Menedżer Jakości, Pełnomocnik, Auditor Wewnętrzny. Mając dużą wiedzę i doświadczenie w doskonaleniu jakości usług medycznych, postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi profesjonalistami świata medycyny, organizując przy wsparciu Pana Dyrektora Konferencje Jakość w Opiece Zdrowotnej, które na początku miały zasięg lokalny, a następnie ogólnopolski. Brałam również czynny udział w innych konferencjach, na których prowadziłam wykłady. Swoje artykuły publikowałam w czasopismach medycznych np. Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz innych np. Problemy Jakości. Na terenie Zakładu uruchomiłam Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, gdzie swoje kwalifikacje mogą podnieść pielęgniarki i położne z całej Polski. W SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim jestem również Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta, a od 2009 r. pełnię funkcje Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji Szpitala w Makowie Mazowieckim. Poza Zakładem od 2003 r. jestem Członkiem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości w Ochronie Zdrowia w Polsce. Byłam również Członkiem Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000 V kadencji, a od 2009 r. jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jakości POLISOLAB. Za działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości usług medycznych w ochronie zdrowia otrzymałam odznaki: Za wzorową pracę w służbie zdrowia i Za zasługi dla ochrony zdrowia, przyznane przez Ministra Zdrowia, Medal im. Doktora Teofila Sokołowskiego za zasługi dla Szpitala w Makowie Mazowieckim, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złoty Medal przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Proces doskonalenia jakości usług medycznych w naszym Zakładzie jest stale poddawany ocenom zewnętrznym, które zakończyły się przyznaniem takich tytułów jak: Szpital Przyjazny Dziecku, Laureat Mazowieckiej Nagrody Jakości, Wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości, Wyróżnienie w Konkursie Perły Medycyny i inne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim Ul. Witosa 2, Maków Mazowiecki Tel./fax.: 29/ ,

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid.

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014 Członkowie Honorowi POiD CZŁONKOSTWO HONOROWE W ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI TO DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLET- NIE ZAANGAŻOWANIE I SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo