Sieci VPN by Silas Mariusz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci VPN by Silas Mariusz"

Transkrypt

1 Sieci VPN by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE VPN Virtual Private Network jest prywatną siecią, która używa publicznej sieci (najczęściej Internetu) do łączenia zdalnych punktów i użytkowników. Oprócz wykorzystywania dedykowanych połączeń, takich jak na przykład linie dzierżawione, VPN stosują połączenia internetowe przebiegające od sieci prywatnej lub korporacyjnej do punktu zdalnego albo zdalnego użytkownika. Wyróżnia się dwa typy sieci VPN: Remote-Access i Site-to-Site. Remote-Access Czyli zdalny dostęp - sieć ta jest nazywana także VPDN (Virtual Private Dial-up Network). Łączy ona użytkownika z siecią lokalną. Ten typ sieci jest szczególnie użyteczny dla przedsiębiorstw, które mają zdalnych, często przemieszczających się pracowników. Sieć VPN typu Remote-Access Site-to-site Stosując skomplikowane techniki szyfrowania oraz dedykowany sprzęt, firma może połączyć wiele swoich rozproszonych sieci lokalnych za pośrednictwem sieci publicznej. Ten typ VPN dzieli się na dwa podtypy: oparty na intranecie i na ekstranecie. O sieci typu pierwszego mówi się zazwyczaj wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma centralę i jeden lub kilka punktów zdalnych, które chce połączyć. Intranetowa VPN łączy sieć lokalną centrali z siecią lokalną punktu zdalnego. Natomiast sieci wirtualne z wykorzystaniem ekstranetu stosuje się wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zachowuje silne powiązania ze swoim podwykonawcą, klientem lub innym przedsiębiorstwem. Dzięki połączeniu sieci lokalnych obydwu 1/10

2 firm przedsiębiorstwa mogą pracować we współdzielonym środowisku. Niezależnie od wybranego typu VPN przewidziano kilka metod zabezpieczenia danych. Jedną z nich jest zapora ogniowa, która stanowi rodzaj przegrody między siecią prywatną a Internetem. Innym sposobem jest szyfrowanie. Sieć VPN typu Site-to-site (lokalizacja-lokalizacja) oparta na intranecie Sieć VPN typu Site-to-site (lokalizacja-lokalizacja) oparta na ekstranecie Składniki VPN W zależności od typu VPN - Remote-Access lub Site-to-Site - do zbudowania sieci VPN potrzebne są pewne urządzenia oraz oprogramowanie. Oto one: oprogramowanie klient rezydujące na komputerze osobistym każdego zdalnego użytkownika; dedykowane urządzenia, jak np. zapora ogniowa; dedykowany serwer VPN dla usług dial-up; NAS (Network Access Server), używany przez dostawcę do zapewnienia dostępu do VPN przez zdalnego użytkownika. Tunelowanie Wiele sieci VPN opiera się na tunelowaniu w Internecie. Jest to proces umieszczania całego pakietu w innym pakiecie i wysyłanie go przez sieć. W procesie tym biorą udział trzy rodzaje protokołów: transportowy (Carrier Protocol), używany przez sieć do transportu informacji; kapsułkowania lub tunelowania (Tunneling Protocol), w rodzaju GRE, IPSec, L2F, PPTP czy L2TP, który niejako "owija" oryginalne dane; przenoszony (Passenger), czyli oryginalny, taki jak NetBEUI, IP czy inny. Tunelowanie ma istotne znaczenie dla sieci VPN. Przykładowo użytkownik może 2/10

3 umieścić pakiet używający protokołu nie wspierającego Internetu, np. NetBEUI, wewnątrz pakietu IP i przesyłać go bezpiecznie przez Internet. W konfiguracji dwupunktowej stosuje się protokół kapsułkowania GRE (Generic Routing Encapsulation). Określono w nim sposób przygotowania do transportu protokołu oryginalnego za pośrednictwem protokołu transportowego, którym jest typowo protokół na bazie IP. Zawiera on informacje o typie kapsułkowanego pakietu oraz o połączeniu między klientem a serwerem. Oprócz GRE w trybie tunelowym czasem używa się IPSec do kapsułkowania pakietów. IPSec sprawdza się dobrze w obydwu typach sieci VPN - Remot-Access i Site-to-Site. Do popularnych protokołów używanych przez VPN zdalnego dostępu i opracowanych z wykorzystaniem struktury PPP należą PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) i L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Protokół PPTP PPTP umożliwia zwiększenie zasięgu wirtualnych sieci prywatnych za pośrednictwem linii telekomunikacyjnych, szyfruje wszystkie dane i pozwala na stosowanie w swoich połączeniach różnych protokołów - IP, IPX, AppleTalk itp. Jest to protokół umożliwiający bezpieczny transfer danych od klienta do serwera znajdującego się w sieci prywatnej. Ważną własnością PPTP jest umożliwianie tworzenia sieci VPN opartych na sieci telefonicznej. W większości implementacji PPTP spotyka się trzy typy urządzeń: klienta PPTP, serwer NAS i serwer PPTP. Funkcjonowanie protokołu PPTP Komputer obsługujący protokół PPTP może być łączony z serwerem PPTP na dwa sposoby: albo przy użyciu serwera NAS (Network Access Server) umieszczonego w strukturach dostawcy usług - serwer ten wspiera połączenia PPP, albo przez fizyczne połączenie LAN oparte na TCP/IP. Klienci PPTP, którzy chcą używać NAS rezydującego w sieci ISP, muszą mieć skonfigurowany modem i urządzenie VPN. Wynika to z potrzeby odseparowania połączenia do ISP oraz do serwera PPTP. Dostawca usług używa serwerów NAS do obsługi klientów, którzy łączą się z nim 3/10

4 podczas uzyskiwania dostępu do Internetu za pośrednictwem protokołów SLIP lub PPP. Jednak dla wsparcia zagnieżdżonych klientów PPTP serwer NAS musi dostarczyć usługę PPP. Serwery te, umieszczone w sieci ISP, są tak budowane, aby mogły obsłużyć dużą liczbę klientów (dial-in). Natomiast serwery PPTP w prywatnej sieci lokalnej mają wbudowane funkcje trasowania. Protokół PPTP implementuje się wówczas, kiedy zdalnemu lub przemieszczającemu się użytkownikowi zależy na uzyskaniu dostępu do prywatnej sieci lokalnej. Usługą łączenia obciąża się zazwyczaj lokalnego dostawcę usług internetowych - ISP. Bezpieczna komunikacja przy udziale protokołu PPTP przebiega w 3 etapach. Pierwszym jest połączenie i komunikacja PPP. Klient PPTP używa PPP do połączenia się z dostawcą usług przez standardową linię telefoniczną lub ISDN. Protokół PPP ustala łącze i szyfruje pakiety przenoszące dane. Klient łączy się z serwerem NAS. Kolejnym krokiem jest sterowanie połączeniem PPTP. Przez połączenie internetowe, ustanowione za pomocą protokołu PPP, protokół PPTP tworzy drugie sterowane połączenie od klienta PPTP do serwera PPTP. To nowe połączenie używa TCP i jest nazywane tunelem PPTP. Protokół PPTP specyfikuje serię wiadomości sterujących (kontrolnych) wysyłanych między klientem PPTP a serwerem PPTP. Wiadomość sterująca ustala, wspiera i kończy tunel PPTP. Ostatnim etapem jest tunelowanie danych PPTP. W końcu protokół PPTP tworzy datagramy IP zawierające zaszyfrowane pakiety, które są wysyłane przez tunel PPTP do serwera PPTP. Ten ostatni usuwa ramki IP, a następnie odszyfrowuje pakiety PPP. Odszyfrowane pakiety są kierowane do sieci prywatnej. Serwer NAS, znajdujący się w sieci ISP, może wymagać uwierzytelnienia klienta inicjującego połączenie. Uwierzytelnienie zdalnych klientów PPTP jest przeprowadzane za pośrednictwem protokołów: CHAP, MS-CHAP lub PAP. Protokół L2TP L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) to protokół rozszerzający model PPP. Umożliwia przede wszystkim punktom końcowym PPP warstwy drugiej rezydowanie na różnych urządzeniach połączonych ze sobą siecią z przełączaniem pakietów. Wraz z L2TP użytkownik ma połączenie do koncentratora dostępu, którym może być bank modemów albo ADSL DSLAM. Koncentrator tuneluje ramki do NAS (Network Access Server). Umożliwia to oddzielenie przetwarzania pakietów PPP od zakończenia obwodu warstwy drugiej. Korzyść z takiej separacji polega na tym, że połączenie może kończyć się w NAS, ale także w lokalnym koncentratorze obwodów, który rozszerza logiczną sesję PPP na współdzieloną infrastrukturę, taką jak Frame Relay czy Internet. Natomiast protokół PPP definiuje mechanizmy kapsułkowania niezbędne przy transporcie pakietów różnych protokołów przez łącze dwupunktowe ustanowione w drugiej warstwie. Użytkownik zazwyczaj otrzymuje połączenie warstwy drugiej do serwera NAS, używając jednej z wielu technologii - dial-up POTS, ISDN, ADSL, innych - a następnie w tym połączeniu jest uruchamiany PPP. W takiej konfiguracji punkt zakończenia warstwy drugiej i punkt końcowy sesji PPP rezydują na tym samym urządzeniu fizycznym. Może to być np. serwer NAS. Do zalet protokołu L2TP zalicza się: Dostarcza wirtualne połączenia dial-up, gdyż użytkownik w rzeczywistości nie łączy się z siecią przedsiębiorstwa. Połączenie rzeczywiste "udaje" połączenie z siecią przedsiębiorstwa. Umożliwia to obciążenie ISP usługami dial-up. Dzięki stosowaniu ramkowania PPP zdalny użytkownik może uzyskać dostęp 4/10

5 do punktów korporacji, używając różnych protokołów - IP, IPX, SNA oraz innych. Punkt korporacyjny przypisuje adres IP do klienta. Łagodzi to problem niedoboru adresów u ISP i w Internecie. L2TP jest systemem przezroczystym - zdalny użytkownik nie potrzebuje specjalnego oprogramowania, aby używać bezpiecznej usługi. To firma dokonuje uwierzytelnienia użytkownika, a nie operator ISP. Protokół IPSec IPSec (IP Security) jest bardzo rozpowszechnioną metodą tworzenia sieci VPN. Jest w istocie zbiorem protokołów i metod podwyższania bezpieczeństwa w sieciach TCP/IP, kształtowanym przez IETF od 1992 r. W efekcie IPSec może przeprowadzać autoryzację nadawcy, sprawdzać integralność danych, zapewniać poufność transmisji i sterować dostępem w sieciach z IPv4 (opcjonalnie) oraz IPv6 (obowiązkowo). Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem tego protokołu jest już prawie standardem. Protokół IPSec i jego dwa tryby funkcjonowania IPSec ma dwa tryby szyfrowania: tunelowy i transportowy. W pierwszym z nich szyfruje się nagłówek i ładunek każdego z pakietów, w drugim - tylko ładunek. Wszystkie urządzenia muszą używać wspólnego klucza, a zapory ogniowe muszą mieć ustanowione podobne polityki bezpieczeństwa. IPSec może szyfrować dane między różnymi urządzeniami, takimi jak dwa rutery, ruter i zapora ogniowa czy komputer osobisty i ruter. Obowiązkowym algorytmem szyfrowania jest DES (Data Encryption Standard) w trybie CBC (wektor inicjujący IV). IPSec opiera się na trzech protokołach: AH (Authentication Header), ESP (Encapsulating Security Payload) oraz ISAKMP/Oakley (Internet Security Association and Key Management Protocol). 5/10

6 Protokół AH zapewnia uwierzytelnienie integralności i pochodzenia danych. Tę pierwszą własność uzyskuje się dzięki sumie kontrolnej generowanej przez kod identyfikacyjny wiadomości, np. MD5. Natomiast sprawdzenia oryginalności danych dokonuje się przez zamieszczenie sekretnego, współdzielonego klucza w danych przeznaczonych do identyfikowania. Z kolei ESP zapewnia poufność danych dzięki szyfrowaniu. Może także opcjonalnie zapewnić uwierzytelnienie pochodzenia danych, sprawdzanie integralności i replay protection. Porównując ESP z AH, widać, że tylko ten pierwszy dostarcza szyfrowania, natomiast oba zapewniają identyfikację, sprawdzanie integralności i replay protection. Szyfrowanie ESP stosuje symetryczny współdzielony klucz, tzn. klucz jest współdzielony przy szyfrowaniu i deszyfrowaniu danych. ISAKMP/Oakley definiuje standardową strukturę negocjowania SA (Security Association), inicjującego generowanie wszystkich kluczy kryptograficznych i późniejszego odświeżania tych kluczy. Oakley jest obowiązkowym protokołem zarządzania kluczem używanym w strukturze ISAKMP. Protokół ISAKMP wspiera zautomatyzowane negocjowanie SA oraz automatyczne generowanie i odświeżanie kluczy kryptograficznych. Możliwość realizacji tych funkcji przy niewielkim (lub żadnym) udziale ręcznej konfiguracji urządzeń jest krytycznym elementem, od którego zależy wzrost rozmiaru VPN. Bezpieczna wymiana kluczy jest najważniejszym czynnikiem przy ustanawianiu bezpiecznej komunikacji; bez względu na to, jak silne są zastosowane metody identyfikowania i szyfrowania, to okażą się one bezwartościowe, kiedy klucz będzie narażony na atak. Obydwa protokoły powstały niezależnie, ale zostały połączone na potrzeby IPSec. IPSec został opisany w normach RFC , 2451 i Sieci VPN oparte na BGP/MPLS Innym sposobem tworzenia sieci wirtualnych jest jednoczesne wykorzystanie protokołów BGP i MPLS. VPN oparte na BGP/MPLS zostały opisane w RFC Jest już zdefiniowany mechanizm umożliwiający dostawcom usług wykorzystanie własnych szkieletowych sieci IP jako fundamentu pod budowę VPN dla klientów. Metodę opisaną w RFC 2547 nazywa się często BGP/MPLS VPN, ponieważ BGP jest używany do dystrybucji informacji o wyborze trasy VPN w sieci szkieletowej dostawcy, a MPLS jest odpowiedzialny za przesyłanie ruchu między punktami VPN. Zręby koncepcji tworzenia prywatnych sieci wirtualnych opartych na BGP i MPLS można ująć zwięźle w kilku zdaniach. Jej nadrzędnym celem jest zaoferowanie klientom bardzo prostych usług nawet wtedy, kiedy nie mają doświadczenia w trasowaniu IP. Te usługi powinny też odznaczać się skalowalnością i ułatwiać szeroką ich implementację. Ponadto reguły, które są używane do tworzenia VPN, mogą być implementowane samodzielnie przez usługodawcę lub przy współpracy z klientem. Korzyści wynikające z implementowania VPN BGP/MPLS Najważniejszym celem sieci VPN opartych na BGP/MPLS jest uproszczenie operacji sieciowych, dzięki czemu stają się one atrakcyjne dla klienta. Dostawcy usług sieciowych mogą zaoferować skalowalne usługi z wartością dodaną. Spośród wielu zalet tych sieci do najistotniejszych można zaliczyć: nie wprowadzają ograniczeń do planu adresowania używanego przez każdego 6/10

7 klienta VPN; polityki, które determinują, czy specyficzny punkt należy do określonego VPN, są politykami klienta; model administrowania naszkicowany w RFC 2547bis VPN umożliwia klientowi zaimplementowanie polityki tylko przez dostawcę lub też przez dostawcę współpracującego z klientem; VPN może łączyć brzegi sieci wielu dostawców usług; bezpieczeństwo VPN BGP/MPLS nie wymaga stosowania metod kryptograficznych, a mimo to jest równoważne bezpieczeństwu szkieletowych sieci warstwy 2, jak ATM czy Frame Relay; przy dostarczaniu usług, zarówno VPN, jak i internetowych, ich dostawcy mogą korzystać ze wspólnej infrastruktury; model RFC 2547 jest niezależny od warstwy łącza danych (drugiej). Bezpieczeństwo bezprzewodowego VPN Bezpieczeństwo bezprzewodowego VPN Dla środowisk przemysłowych ciekawą opcję stanowią bezprzewodowe systemy VPN, w takim sensie, że mogą być one postrzegane jako alternatywa dla szyfrowania przy użyciu algorytmu WEP i filtrowania MAC. Przewodowe sieci wirtualne doczekały się już wielu pomysłowych implementacji i jak na razie nie widać przyczyn, dla których nie mogłyby być stosowane w połączeniu z sieciami WLAN. Bezpieczeństwo bezprzewodowego VPN W tym przypadku siecią nie zabezpieczoną jest sieć bezprzewodowa. Punkty dostępu są skonfigurowane na dostęp otwarty, bez szyfrowania WEP, ale dostęp bezprzewodowy jest odizolowany od sieci przedsiębiorstwa przez serwer VPN i VLAN między punktami dostępu i serwerami VPN. Punkty dostępu powinny być stale skonfigurowane z SSID dla zagwarantowania segmentacji sieci. Uwierzytelnienie i pełne szyfrowanie jest zapewniane przez serwery VPN, które działają również jak bramy do sieci prywatnej. W przeciwieństwie do klucza WEP i filtrowania adresów MAC system zbudowany na fundamencie VPN daje się rozciągnąć na dużą liczbę użytkowników. Zdalni pracownicy mogą używać modemu analogowego, modemu kablowego lub linii DSL do łączenia się przez Internet i ustanawiania połączenia z prywatną siecią. Bezprzewodowe punkty dostępu ustawione w miejscach publicznych, takich jak lotniska, mogą też być używane do ustalania połączeń do sieci prywatnej. Również bezprzewodowy dostęp kampusowy 7/10

8 może być implementowany poprzez zabezpieczone połączenie VPN. W każdym z wymienionych przypadków stosuje się ten sam wejściowy (login) interfejs użytkownika. System VPN ma wiele korzyści: Baza VPN istnieje już w wielu przedsiębiorstwach; Możliwość skalowania dużej liczby klientów ; Niskie wymagania administracyjne dla punktów dostępu i klientów. Serwery VPN mogą być centralnie zarządzane; Ruch zmierzający do wewnętrznej sieci jest izolowany do czasu wykonania uwierzytelnienia VPN; Klucz WEP i zarządzanie listą adresów MAC stają się opcjonalne, ponieważ bezpieczeństwo jest zapewnione poprzez kanały VPN; Spójny interfejs użytkownika w różnych miejscach (lokalizacjach), takich jak dom, zakład pracy czy lotnisko. Słabością obecnych systemów VPN jest brak multicastingu. Inną, mniejszą wadą jest nie w pełni przezroczysty roaming między sieciami bezprzewodowymi. Ważna uwaga: zdecydowanie zaleca się, ażeby wszystkie komputery klient VPN były wyposażone w chroniące je zapory ogniowe. Syntax error 2. pigers Contributor TS-219P+ 1 GbE Dziękuje papie Silasowi za słowo wstępu! Podłączając się do VPN, zostajemy połączeni z siecią po stronie serwera VPN, czyli mamy dostęp do usług WWW serwera QNAP, NFS, Samby, TimeMachine, Photo Station, Download Station itd itp. Teraz do dzieła. 1. Usługa VPN znajduje się w sekcji SERWERY APLIKACJI -> Serwer VPN Klikając w zakładkę Ustawienia możemy wybrać rodzaj serwera VPN który może zostać uruchomiony albo PPTP bądź OpenVPN. Z racji że używam OpenVPN przykład zostanie zaprezentowany jak OpenVPN. 8/10

9 PPTP zostanie dodane w innym terminie. Warto zwrócić uwagę że już tym momencie jeżeli mamy skonfigurowaną usługę MyQNAPCloud.com możemy zobaczyć swoją nazwę w sekcji Ogólne. Należy wybrać interfejs na którym ma nasłuchiwać serwer - Ethernet 1 czy 2? Przechodzimy do sekcji Ustawienia OpenVPN. Naturalnie zaznaczmy "Uruchom serwer OpenVPN", Adresy IP klientów OpenVPN - przestawiłem domyślną adresację, żeby nie nakładała się mi na inne sieci, nie ma przymusu zmieniać. Rozwijamy ustawienia zaawansowane: Należy wybrać czy transmisja ma odbywać się po TCP czy UDP oraz po jakim porcie. Jest to ważne bo takie wartości należy przekierować. Ja wybrałem UDP i zostawiłem domyślną wartość portu. Liczba klientów - warto ograniczyć. Siła szyfrowania - Medium jest już ok, ale jak ktoś czuje się zagrożony to może włączyć High. Obciąża procesor! Przekierowanie bramy - jeśli chcemy żeby po połączeniu z VPNem cały nasz ruch szedł przez tunel do serwer VPN i dopiero stamtąd wychodził na świat. Zaznaczam cały ruch - wyobraźcie sobie taką życiową sytuacje: Słucham radia przez Internet, dzwoni kumpel że ma na serwerze fotki z wakacji. Bez namysłu odpalam OpenVPN client i wchodzę do jego sieci via VPN, nagle radio zaczyna mi przerywać. Widzę że internet zaczął mi chodzić jak przez modem bps, sprawdzam jaka jest trasa moich pakietów: cmd -> tracert wp.pl, widzę że transmisja przechodzi przez internet kolegi. Odłączam się od VPNa, chwila ciszy i radio gra normalnie. Następuje chwila konsternacji, rzut okiem w plik konfiguracji OpenVPN Client, Default gateway=true, szybkie google. Zmiana z true na false. Ponowne łączenia, radio nie zerwało połączenia. jest OK. Uruchom skompresowane połączenie VPN - kompresuje przesyłane dane, kosztem większego obciążenia procesora. Określ serwer DNS ręcznie - zwykle nie ma potrzeby konfigurować tego ustawienia. Teraz warto wcisnąć guzik ZAPISZ. Guzik "pobierz plik konfiguracyjny" - stworzy nam plik ZIP, w którym jest instrukcja co dalej należy zrobić aby z niego skorzystać. Tego ZIPa można wysłać do osób które mają mieć dostęp do naszego VPNa. W zakładce "Zarządzania klientami VPN" możemy nadać prawa użytkownikom QNAPa do skorzystania z dobrodziejstw VPNa. Dodam tylko że stworzyłem grupę VPNy w Sambie, gdzie jest wrzucony użytkownik seba, zmodyfikowałem uprawnienia w udziałach Samby tak żeby grupa VPNy nie mogła mi nic robić poza odczytem wszystkiego, a do wrzucania mają specjalny katalog. W przyszłości dodając kolejnego usera do grupy VPNy nie będę musiał pamiętać o zmianie uprawnień w Sambie, ponieważ zrobi to sama Samba. Warto zwrócić uwagę na to że hasło usera w QNAPie będzie jednocześnie jego hasłem do VPNa. 9/10

10 W zakładce "Lista połączeń" możemy zobaczyć kto jest połączony, jaki dostał adres, ile trwa połączenie oraz z jakiej usługi on korzysta (OpenVPN czy PPTP). Feel free! 10/10

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN cz. I

Sieci wirtualne VLAN cz. I Sieci wirtualne VLAN cz. I Dzięki zastosowaniu sieci VLAN można ograniczyć ruch rozgłoszeniowy do danej sieci VLAN, tworząc tym samym mniejsze domeny rozgłoszeniowe. Przykładowo celu zaimplementowania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie połączeń VPN.

Tworzenie połączeń VPN. Tworzenie połączeń VPN. Lokalne sieci komputerowe są jedną z najistotniejszych funkcji sieci komputerowych. O ile dostęp do sieci rozległej (Internet) jest niemal wymagany do codziennego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3.

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. Laboratorium 3 Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. 1. Konfiguracja VLAN Przywrócić domyślne ustawienia zapory. Skonfigurować VLAN o VLANID: 2 na przełączniku

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia:

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Vigor1: publiczny, stały adres IP: 81.15.19.90, podsieć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4 Sieci VPN

Laboratorium nr 4 Sieci VPN Laboratorium nr 4 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Sieci VPN

Laboratorium nr 5 Sieci VPN Laboratorium nr 5 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów:

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1x Protokół 802.1x jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i zcentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych

Bardziej szczegółowo

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,18maja2006 Wstęp Jednym z najlepiej zaprojektowanych protokołów w informatyce jestprotokółipoczymświadczyfakt,żejestużywany

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Połączenie Host-LAN ISDN

Połączenie Host-LAN ISDN 1. Konfiguracja serwera 2. Konfiguracja klienta 3. Status połączenia 4. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ połączenia: Host-LAN ISDN klient

Bardziej szczegółowo

Protokół 802.1x. Rys. Przykład wspólnego dla sieci przewodowej i bezprzewodowej systemu uwierzytelniania.

Protokół 802.1x. Rys. Przykład wspólnego dla sieci przewodowej i bezprzewodowej systemu uwierzytelniania. Protokół 802.1x Protokół 802.1x jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i zcentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - 2013 1 Co dalej? VPN IDS, IPS Application

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne. Tunelowanie, VLAN, VPN Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski

Przemysłowe Sieci Informatyczne. Tunelowanie, VLAN, VPN Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Przemysłowe Sieci Informatyczne Tunelowanie, VLAN, VPN Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu Definicja tunelowania Powody tunelowania Wirtualne sieci lokalne VLAN Konfiguracja Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Metody uwierzytelniania klientów WLAN

Metody uwierzytelniania klientów WLAN Metody uwierzytelniania klientów WLAN Mity i praktyka Andrzej Sawicki / 24.04.2013 W czym problem Jakoś od zawsze tak wychodzi, że jest wygodnie (prosto) albo bezpiecznie (trudno) 2 Opcje autentykacji

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Brama domyślna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ oraz aktualizacji ustawień licencji na laptopach Wersja dla studentów posiadających laptopy ufundowane

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN) Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (stały IP > stały IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (stały IP > stały IP) 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: LAN-LAN z routingiem pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec)

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec) Uwaga! Przykład zakłada, że na obu routerach funkcjonuje już dostęp do Internetu, iżze wszystkie funkcje sieciowe niezbędne do komunikacji sieci LAN z Internetem zostały prawidłowo ustawione (adresy na

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0008 Wersja: 24-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN)

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN) Sieci nowej generacji Sieci VPN Marek Pałczyński Sieci VPN Cechy sieci VPN Tunel do przekazywania pakietów sieci LAN przez sieć WAN Przezroczystość dla użytkowników końcowych Bezpieczeństwo transmisji

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota...

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota... Spis treści KONFIGURACJA ROUTERBOARD 750 I 750G... 2 Kasowanie domyślnej konfiguracji.... 2 Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3 Konfiguracja nowego hotspota... 6 Zamiana pliku,,login.html...

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec X.509 (stały IP > stały IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec X.509 (stały IP > stały IP) Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy routerem Vigor 2910 (klient VPN) a VigorPro 5500 (serwer VPN). 1. Certyfikaty na routerach Vigor 1.1. Ustawienie czasu 1.2. Lokalny certyfikat (żądanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w 802.11

Bezpieczeństwo w 802.11 Bezpieczeństwo w 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) W standardzie WEP stosuje się algorytm szyfrujący RC4, który jest symetrycznym szyfrem strumieniowym (z kluczem poufnym). Szyfr strumieniowy korzysta

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia 1. Konfiguracja routera 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: Host-LAN protokół VPN: IPSec

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci prywatne

Wirtualne sieci prywatne Rozdzia l 7 Wirtualne sieci prywatne Contents 7.1 Wirtualne sieci prywatne.................... 135 7.1.1 Przegl ad.............................. 137 7.2 Przyk ladowa implementacja VPN w Linuxie........

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status Połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu:

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status Połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910

VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910 VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910 1. Wstęp Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy skonfigurować połączenie VPN pomiędzy dwoma odległymi lokalizacjami. Jedna posiada

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS 1 Typ zadania: Konfigurowanie rutera Zadanie 1: Opisz funkcje i działanie rutera, jakie typy ruterów moŝna wyróŝnić i jakie są typy interfejsów

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) tunel, przez który płynie ruch w ramach

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP) 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: LAN-LAN z routingiem pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a.

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Agenda Firma TOSIBOX OY Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Kiedy liczy się czas, bezpieczeństwo i koszty! TOSIBOX inne produkty, akcesoria. TOSIBOX referencje,

Bardziej szczegółowo