INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0

2 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla małych i średnich sieci korporacyjnych. Zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych implementując sprzętowe VPN, zaawansowany firewall, automatyczną ochronę przed atakami, DoS, NAT i odwrotny NAT. Ostrzeżenie Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - router VR-50, - zasilacz sieciowy, - patch cord, - płyta CD z instrukcją obsługi w języku angielskim, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis routera sieciowego VR-50 z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Router sieciowy VR-50 jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, - urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje. 2

3 4. Instalacja sprzętu 4.1. Zasilanie Router sieciowy VR-50 jest zasilany z zewnętrznego zasilacza. Zasilacz należy podłączyć do sieci 230V, a następnie do routera Oprogramowanie Do prawidłowego funkcjonowania routera nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania Środowisko pracy Router VR-50 może być montowany na ścianie lub pracować na powierzchniach poziomych, w tym przypadku nie należy poddawać obudowy routera zbyt dużym obciążeniom. Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.) Wskaźniki LED Router sieciowy VR-50 należy umieścić w taki sposób, by było widać diody kontrolne umieszczone na przednim panelu urządzenia. Opis diod LED (w niektórych wersjach urządzeń nie występują wszystkie wymienione wskaźniki LED). POWER DIAG DMZ WAN Porty Świecenie ciągłe w kolorze zielonym oznacza włączone zasilanie. Świecenie w kolorze pomarańczowym oznacza wykonywanie testu. Dioda zgaszona oznacza, że nie wykryto błędów i router jest gotowy do pracy. Świecenie ciągłe w kolorze zielonym oznacza zestawienie prawidłowego połączenia na porcie DMZ; dioda gaśnie, gdy przez port przesyłane są dane. Dioda świecąca w kolorze zielonym oznacza prawidłowe zestawienie połączenia na porcie WAN; dioda gaśnie, gdy przez port przesyłane są dane. Świecenie ciągłe w kolorze zielonym oznacza zestawienie prawidłowego połączenia. Migotanie diod oznacza aktywność. Zgaszona dioda oznacza brak połączenia. 5. Instalacja okablowania Dla połączenia routera z innymi urządzeniami sieciowymi zaleca się stosowanie przyłączy odpowiednich dla typu wbudowanych weń portów. Specyfikacja przyłączy UTP: - router sieciowy obsługuje funkcje automatycznego krosowania MDI/MDI-X, z tego powodu do podłączenia elementów sieci aktywnych i pasywnych można wykorzystać przyłącza krosowanie (cross-over) i niekrosowane (straight-through), - do połączenia urządzeń sieciowych do routera zaleca się wykorzystać przyłącze UTP kat. 5 lub wyższej, - maksymalna długość zastosowanego przyłącza UTP 100 metrów. 3

4 6. Praca z routerem VR-50 Po podłączeniu zasilania urządzenie przeprowadza serię standardowych samo-diagnostycznych testów. Po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu: pojawi się okno logowania. Standardowa nazwa użytkownika i hasło brzmi admin. W celu zresetowania ustawień routera, należy wcisnąć przycisk reset przez 4 sekundy (pomarańczowa dioda zacznie powoli migać). W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wcisnąć przycisk reset przez 10 sekund (pomarańczowa dioda zacznie szybko migać). Router VR-50 implementuje poniższe funkcjonalności: - Firewall do 100Mbps o obu kierunkach, - Filtrowanie adresów IP, - Filtrowanie na portach, - Ochrona DoS, - SPI, - IPSec VPN, - VPN do 60Mbps, - do 50 tuneli VPN, - do 2 Grup VPN, - wsparcie MTU, jednoczesnych sesji, - DHCP, - PPPoE, - NAT, - DNS, - SNMP v1,v2. 7. Opcje zarządzania - Home - System Information - wyświetla numer seryjny, firmware, CPU, ilość pamięci DRAM i Flash uptime, czas bieżący, - Port Statistics - wyświetla statystyki dla wszystkich portów, - General Setting Status - LAN IP - wyświetla bieżące LAN IP, - WAN IP - wyświetla bieżące WAN IP, - DMZ IP - wyświetla bieżące DMZ IP, - Default Gateway - wyświetla aktualną bramę domyślną, - DNS - wyświetla wszystkie wpisane adresy IP, - Advanced Setting Status - DMZ Host - wyświetla stan strefy DMZ oraz jej adres IP, - Working Mode - wyświetla tryb, w jakim pracuje urządzenie router/gateway, - DDNS - wyświetla status usługi DDNS enabled/disbabled, - Firewall Seting Status - SPI - wyświetla status usługi Stateful Packet Inspection On/Off, - DoS - wyświetla status usługi Deny of Service On/Off, - Block Wan Request - wyświetla status usługi On/Off, - Remote Menagement - wyświetla status usługi On/Off, - VPN Seting Status - VPN Summary - link do strony z podsumowaniem usługi VPN, - Tunels Used - wyświetla liczbę używanych tuneli VPN, - Tunels Available - wyświetla liczbę dostępnych tuneli VPN, - Log Setting Status - link do strony z ustawieniami logowania, - General Setting - Configure - Host Name - ustawia nazwę hosta dla ISP, - Domain Name - ustawia nazwę domeny dla ISP, - Lan Setting - ustawia adres IP oraz maskę podsieci, - Wan Connection Type - określa sposób pobierania adresu WAN IP, umożliwia wpisanie, adresów DNS, włączenie trybu PPPoE i PPTP, -DMZ - Specify DMZ IP Address - ustalamy adres IP dla strefy DMZ, - Subnet Mask - określanie maski podsieci dla strefy DMZ, - IP Range for DMZ port - określenie zakresu adresów IP używanych wewnątrz strefy DMZ, 4

5 - Password - umożliwia zmianę hasła zabezpieczającego dostęp do panelu administracyjnego, - Time - umożliwia konfigurację ustawień czasu, oraz zmianę ustawień automatically/manually, - Advanced Setting - DMZ Host - funkcja umożliwia wystawienie jednego hosta do Internetu w celu korzystania przez niego z usług typu gry, video konferencje, wpisanie adresu dezaktywuje tą funkcję, - Forwarding - Port Range Forwarding - ustawianie forwardowania portów, - Port Triggering - umożliwia przypisywanie podanemu zakresowi portów wyjściowych zakresu portów wejściowych dla aplikacji na hostach wewnątrz sieci, - UPnP - umożliwia podanie nazw lub adresów IP w celu ustawienia usług publicznych w naszej sieci. Maksymalnie do 30 adresów IP, - Routing - Dynamic Routing - określamy tryb pracy gateway/router, włączony/wyłączony RIP, w trybie router żaden host podłączony do urządzenia nie będzie w stanie połączyć się do Internetu jeśli w sieci nie będzie pracować 2 urządzenie w trybie gateway, - Static Routing - określamy statyczne trasy routingu określając Destination IP, Subnet Mask, Default Gateway, Hop Max, Interface, - One-to-One NAT - tworzy powiązania pomiędzy zewnętrznymi adresami IP a adresami IP schowanymi za NATem tak oby hosty mogły się ze sobą widzieć. Określamy Enabled/Disabled, Private Range Begin, Public Range Begin, Range Length, - DDNS - Dynamic DNS pozawala skonfigurować nazwę domeny dla dynamicznego WAN IP, konieczne jest posiadanie konta na lub - MAC Clone - umożliwia klonowanie adresu MAC / przypisanie dowolnego MAC na interfejsie WAN, - DHCP - Setup - umożliwia włączenie i wyłączenie DHCP oraz konfiguracji takich parametrów jak: czas dzierżawy, zakres przydzielanych adresów IP, tablice powiązań MAC - Adres IP, DNS, WINS, - Status - wyświetla status usługi DHCP: liczbę klientów aktywnych, liczbę dostępnych adresów z puli, - Tool - SNMP - umożliwia włączenie/wyłączenie usługi SNMP, konfigurację nazwy hosta, kontaktów do administratora sieci, podanie nazwy dla grupy administratorów mogących widzieć dane SNMP, nazwy dla grupy administratorów która może otrzymywać pułapki SNMP,podanie Trap Community Name hasła wysyłanego z każdą pułapką do SNMP Managera, - Diagnostic - umożliwia skorzystanie z narzędzi DNS Name Lookup oraz Ping, - Restart - umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia, - Factory Default - umożliwia zrestartowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, - Firmware Upgrade - umożliwia wgranie nowego oprogramowania, - Setting Backup - umożliwia zachowanie istniejącej konfiguracji do pliku, oraz wgranie nowej konfiguracji z zewnętrznego pliku, - Firewall - General - umożliwia włączenie/wyłączenie firewalla oraz jego podstawowych opcji: SPI, DoS, Block Wan Request, Remote Management, Multicast Pass Through, MTU, Restrict WEB Features, - Access Rules - umożliwia dodawanie reguł określających pracę firewalla, - Content Filter - umożliwia stworzenie listy zablokowanych domen do których użytkownicy nie będą mieli dostępu lub blokowanie po liście słów kluczowych, - VPN - Summary - wyświetla podsumowanie, liczbę używanych i wolnych tuneli, 5

6 stan istniejących tuneli i grup VPN, oraz dodanie nowych tuneli, gateway-to-gateway lub client-to-gateway, - Gateway to Gateway - wyświetla stan tuneli gateway-to-gateway i umożliwia ich konf., - Client to Gateway - wyświetla stan tuneli client-to-gateway i umożliwia ich konf., - VPN Pass Through - umożliwia włączenie/wyłączenie obsługiwanych VPN Pass Through: IPSec/PPTP/L2TP, - Log - System Log - umożliwia ustawienia opcji logowania i tego jakie informację będą logowanie, podanie zdalnego serwera logów, ustawienia powiadamiania i przesyłania logów mailem, - System Statistics - wyświetla statystyki całego urządzenia, - Logout - umożliwia bezpieczne wylogowanie się z panelu administracyjnego, kasuje istniejąca sesją administracyjną. 8. Konserwacja Router sieciowy VR-50 nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilających, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 9. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 6

7 10. Specyfikacja techniczna VR-50 Standardy Procesor Pamięć RAM Pamięć flash Porty Firewall VPN Szyfrowanie IPSec Autentykacja IPSec Adresacja Opcje sieciowe Funkcje NAT Obsługa DNS Zarządzanie Wymiary zewnętrzne 802.3/u Intel IXP MHz 32 MB SDRAM 8 MB 1x 10/100 Mbps RJ-45 (WAN), 1x 10/100 Mbps (DMZ), 4x 10/100 Mbps (LAN) przepustowość do 100 Mbps (Half Duplex), filtrowanie IP, ochrona przed atakami DoS, Ping of Death, SYN Flooding, Land Attack, IP Spoofing, funkcje SPI, wysyłanie ostrzeżeń na do 50 jednoczesnych tuneli, wydajność szyfrowania 30 Mbps DES, 3DES, AES MD5, SHA1 klient DHCP, serwer DHCP, statyczny adres IP do jednoczesnych sesji, dedykowany port DMZ Port Forwarding, Port Triggers przekazywanie DNS, wsparcie dla DynDNS WWW, SNMP v1, SNMP v2c 130x192,6x44 mm Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 40 C Dopuszczalna wilgotność otoczenia Zasilanie Certyfikaty Gwarancja Producent 10% 85%, niekondensująca zasilacz, 12V DC 0,3A, ~230V AC 50Hz CE, FCC Class A limitowana dożywotnia Edge-corE 7

8 Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informace są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics dr/ks/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika

Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Spis Treści Informacje ogólne...4 Zawartość opakowania...4 Bezpieczeństwo proszę przeczytać...4 Wygląd przedniego panelu...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo