Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r."

Transkrypt

1 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych w Politechnice Szczecińskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzaju dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu jak w tytule wprowadza się następujące zmiany: 1) W 4 ust. 2 dodaje się zdania Wszystkie informacje zamieszczane w suplemencie winny być podawane bez użycia skrótów np. nazw kursów, specjalności. Informacje dotyczące nauki języków obcych winny wskazywać jaki język obcy student studiował. W przypadku kursu obieralnego należy wskazać jaki (nazwę) był to kurs itd.. 2) W 6 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu 1a. Do odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonego w języku angielskim sporządza się także suplement w języku angielskim. Wzór suplementu, przetłumaczone informacje wpisywane do suplementu oraz wykaz nazw przedmiotów przetłumaczonych na język angielski, stanowią załączniki odpowiednio od 1 do 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia jak w tytule nie ulegają zmianie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki

2 Załącznik nr 1 SZCZECIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Part B of diploma no...: SUPPLEMENT *) I. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION II. 1. Surname: 2. First name(s): 3. Date of birth (day, month, year): 4. Student identification number or code: INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 1. Name of qualification and title conferred 1) : 2. Main field of study and field of specialisation: 3. Name of awarding institution 1) : 4. Name(s) and status of institution(s) in which part of the study was completed 2) : 5. Language(s) of instruction/examination: III. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 1. Level of qualification: 2. Official length of programme: 3. Access requirements: IV. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 3) : 1. Mode of study: 2. Programme requirements: 3. Programme details and individual achievements, grades/marks/(ects) credits obtained: 4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 5. Overall classification of the qualification 1) :

3 V. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 1. Access to further study: 2. Professional status (if applicable): VI. ADDITIONAL INFORMATION 3) 1. Additional information, including internships completed, research activities undertaken, awards received: Sources of further information on the qualification obtained, including institution s website: VII. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 1. Date: 2. Signature and name-bearing stamp or seal of the dean or head of the organizational unit: *) This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the transparency and fair academic and professional recognition of qualifications at international and national levels. It is designed to provide a description of the nature, level, content and status of the studies that were completed. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition.

4 VIII. DESCRIPTION OF NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM THE SYSTEM OF EDUCATION IN POLAND 1. School education system Until September 1999, the first stage of education in Poland was an eight-year primary school. Primary school leavers were entitled to apply for admission to post-primary schools, general or vocational. In addition to curricular changes, the school education reform of 1999 introduced new types of schools: a sixyear primary school, a three-year gymnasium (lower secondary school), and post-gymnasium (upper secondary) schools: a three-year general lyceum, a three-year specialised lyceum, a four-year technical school, a basic vocational school where education lasts between 2 and 3 years, a two-year supplementary general lyceum and a three-year supplementary technical school (with the latter two types of schools designed for basic vocational school leavers). In the transition period, post-primary schools and postgymnasium schools work in parallel. The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the secondary school leaving examination (maturity examination) is years. Having passed successfully the secondary school leaving examination (maturity examination), graduates are awarded a secondary school leaving certificate (maturity certificate) which entitles them to apply for admission to a higher education institution. 2. Higher education system The higher education system in Poland includes State (public) and non-state (non-public) higher education institutions, the latter established since Non-State higher education institutions are established on the basis of a permit issued by the Minister of National Education and Sport, and acquire legal personality upon their entry into the register of non-state higher education institutions kept by the Minister of National Education and Sport. In addition to existing university-type institutions, State and non-state higher vocational education schools have been established since A major component of training in these schools is a compulsory 15-week practical placement. Higher education programmes may be offered as full-time, part-time or extramural studies. Full-time studies are the basic mode of study, unless the statutes of a higher education institution state otherwise. The minimum requirement for access to a higher education institution is a secondary school leaving certificate. Procedures for admission to the first year of study are laid down independently by the higher education institutions. Some institutions hold entrance examinations, other institutions admit students on the basis of the grades given on secondary school leaving certificates, and others admit solely on the basis of registration. 3. Degrees ( professional titles ) awarded to graduates of higher education institutions licencjat: the degree obtained upon completion of first-cycle programmes which last 3 or 3.5 years; licencjat pielęgniarstwa or licencjat położnictwa: the degrees obtained upon completion of first-cycle programmes in the field of Nursing or Midwifery respectively; inżynier: awarded to graduates of first-cycle programmes in engineering and technology, except in the field of Architecture and Urban Planning, in agriculture and forestry, as well as in other fields of study where course units covering engineering and technology, agriculture or forestry account for no less than 50% of the total course load as provided for in syllabuses and curricula for these fields; inżynier architect: awarded to graduates of first-cycle programmes in the field of Architecture and Urban Planning; magister and equivalent degrees of magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz dentysta (until 30 April 2004: lekarz stomatolog), lekarz weterynarii, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa: awarded upon completion of 4- to 6-year Master s degree programmes offered in one cycle. The degree of magister may also be awarded upon completion of 2- to 2.5-year second-cycle Master s degree programmes, undertaken by those who have completed a first-cycle programme and obtained the degree of licencjat or inżynier. In order to obtain the above-mentioned degrees, a student is required to complete all course units and practical placements included in a syllabus, to submit and defend a thesis, and to pass successfully the final examination. In the fields of Medicine, Medicine and Dentistry, and Veterinary Surgery, the degree is awarded on the basis of the final qualifying examination required. A graduate of a higher education institution obtains a higher education diploma in a specific field of study and, upon request, a copy of the diploma in a foreign language. Page **/ ***

5 4. Higher-level degrees ( academic degrees and academic title ) The academic degrees are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of science in a given scientific discipline. The degrees awarded in arts are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of arts in a given artistic discipline (until 30 April 2003, kwalifikacje artystyczne I stopnia and kwalifikacje artystyczne II stopnia were awarded in arts and artistic disciplines, which provided the basis for conferring a qualification equivalent to the academic degrees of doktor and doktor habilitowany respectively). The degree of doktor is conferred to a person who holds the degree of magister, magister inżynier, lekarz or another equivalent degree, has passed doctoral examinations covering the scope defined by the board of the awarding organisational unit, and has submitted and defended a doctoral thesis. Access to the procedure leading to the degree of doktor habilitowany is open to a person who holds the degree of doktor, has significant academic or artistic achievements, and has submitted a dissertation. The procedure is completed by a resolution of the board of the awarding organisational unit conferring the degree of doktor habilitowany. The degrees of doktor and doktor habilitowany are conferred in organisational units of higher education institutions and in other academic institutions which are entitled to confer them. The academic title is the degree of profesor of a specific area of science, while the equivalent degree in arts is the degree of profesor of a specific area of arts. The degree of profesor is conferred by the President of the Republic of Poland. 1) In the case of translation into a foreign language, the names given remain in the original language. 2) Indicate the status of the higher education institution offering the higher education programme concerned: State, non-state/state-recognised, and, if possible, who has accredited it to provide higher education programmes. 3) Items IV.2-4 and points VI.1-2: pages may be added, where necessary. **) Current page number ***) Total number of pages Page **/ ***

6 Załącznik nr 2 Informacje wpisywane do suplementu dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku angielskim Punkt II Ppkt.1: magister inżynier magister inżynier architekt inżynier inżynier architekt Ppkt. 3: Politechnika Szczecińska in Szczecin Ppkt. 4: Szczecin University of Technology (Politechnika Szczecińska in Szczecin) is a state higher school founded by decree of the Minister of Education on 20 th January 1947./No IVSW-554/47/. Punkt III Ppkt.1: master s degree studies (jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie) vocational studies (studia wyższe zawodowe) Ppkt. 2: years of studies ( semesters) ( lat semestrów) Punkt IV Ppkt.1: full-time (studia dzienne) extramural (studia zaoczne) evening (studia wieczorowe) part-time (studia eksternistyczne) Ppkt. 3: Studia w systemie tradycyjnym: Semester No. Subject Kind of classes Number of hours in a semester L-lecture wykład C-classes ćwiczenia Lab-laboratory laboratorium S-seminar seminarium P-project projekt Final grade Studia w systemie punktowym: Semester No. Course name Number Number of hours in a semester Final grade of ECTS credits L S C Lab P

7 L-lecture wykład C-classes ćwiczenia Lab- laboratory laboratorium S-seminar seminarium P-project projekt Ppkt.4: Exams and courses are graded in the following way: - very good (bardzo dobry) 5,0 - more than good (dobry plus) 4,5 - good (dobry) 4,0 - more than sufficient (dostateczny plus) 3,5 - sufficient (dostateczny) 3,0 - unsatisfactory (niedostateczny) 2,0 Some courses might be finished with pass (zal.) or fail (niezal.) Dodatkowo (studia w systemie tradycyjnym): The basis for the calculation of the overall classification consists of the following: 1. The average of grades achieved during the studies: arithmetic average of all grades achieved in exams and passes (including unsatisfactory grades), 2. The grade for the diploma thesis, 3. The grade for the diploma examination. The overall classification is the sum of: 70 per cent of the grade mentioned in clause 1), 20 per cent of the grade mentioned in clause 2), 10 per cent of the grade mentioned in clause 3), which is eventually rounded off to 2 decimal places. The overall classification is written into the diploma on the basis of the following rules: The real overall classification according to the above Under 3,60 Between 3,60 and 4,50 Over 4,50 The overall classification written into the diploma Sufficient (dostateczny) Good (dobry) Very good (bardzo dobry) Dodatkowo (studia w systemie punktowym): 1. Students receive ECTS credits after completion of a course. 2. The course grade a student receives is a weighted average of all the grades awarded at the end of all kinds of classes which comprised the course. The weighted average is rounded off to the nearest grade which can be awarded according to the regulations ( 21, point 1). Respective weights, i.e. numbers between 0 and 1, are assigned to various forms of classes and these numbers are presented in the programme of the course. The calculated grade equals the arithmetic average from all the grades received in all semesters and exams. 3. The rules of how to round off course grades are presented below: Calculated grade Under 3,25 Between 3,25 and 3,75 Between 3,75 and 4,25 Between 4,25 and 4,75 Over 4,75 Weighted grade Sufficient (dostateczny) More than sufficient (dobry plus) Good (dobry) More than good (dobry plus) Very good (bardzo dobry)

8 A grade not lower than sufficient (dostateczny) is awarded at the end of a successfully completed course regardless of the value of the calculated weighted average grade. The results of studies are calculated on the basis of: 1. The average of all the grades received during the study: the weighted average for all the courses where ECTS credits are assigned as weights. 2. The grade for the diploma thesis. 3. The grade for the diploma examination. The overall classification is the sum of: 70 per cent of the grade mentioned in clause 1), 20 per cent of the grade mentioned in clause 2), 10 per cent of the grade mentioned in clause 3), which is eventually rounded off to 2 decimal places. The overall classification is written into the diploma on the basis of the following rules: The real overall classification according to the above Under 3,60 Between 3,60 and 4,50 Over 4,50 The overall classification written into the diploma Sufficient (dostateczny) Good (dobry) Very good (bardzo dobry) Ppkt.5: bardzo dobry dobry dostateczny Punkt V Ppkt.1 Possibility of enrollment for post-graduate studies and PhD programmes. (dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich) Possibility of enrollment for supplementary master's degree studies and post-graduate studies. (dla absolwentów studiów wyższych zawodowych)

9 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Załącznik nr 3 Lp. Nazwa przedmiotu w języku polskim 1Architektura i urbanistyka 2Analiza formy architektonicznej 3Automat. i mech. proc. produkc. 4Automatyzacja i mechanizacja procesów produkcyjnych 5Betony specjalne 6BHP i ochrona p.-poż. 7BHP w budownictwie 8Budowle i zakłady przemysłowe 9Budowle i zakłady przemysłowe II 10Budowle piętrzące 11Budowle ziemne i fundamenty specjalne 12Budownictwo drogowe 13Budownictwo komunikacyjne 14Budownictwo mostowe 15Budownictwo ogólne 16Budownictwo ogólne I 17Budownictwo Ogólne i Drewniane 18Budownictwo ogólne II 19Budownictwo wodne 20Chemia 21Chemia budowlana 22Chemia i biologia sanitarna 23Ciepłownie 24Ćwiczenia terenowe (hydrologia) 25Dendrologia 26Drogi wodne i porty 27Drogi, ulice i węzły 28Ekologia w proj. arch. i urbanistycznym 29Ekonomia 30Ekonomia menedżerska 31Ekonomika budownictwa 32Ekonomika budownictwa drogowego 33Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 34Ekonomika budowy dróg Nazwa przedmiotu w języku angielskim Architecture and urban planning Analysis of architectonic form Automation and mechanization of production processes Automation and mechanization of production processes High performance concrete Industrial safety and fire protection Safety and working conditions Industrial buildings and plants Industrial buildings and plants II Dams and weirs Earthen structures and special foundation engineering Road construction Traffic infrastructure Bridge engineering General building General building I General building and wooden constructions General building II Hydro engineering Chemistry Building chemistry Sanitary chemistry and biology District heating plants Field trainings (hydrology) Dendrology Waterways and harbours Interchanges design Ecology in architectural and urban designing Economics Management economics Civil engineering economics Road building economics Building economics and costing Economics of road building

10 35Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych 36Ekonomika, organizacja i zarządzanie w budownictwie 37Eksploatacja i utrzymanie dróg 38Eksploatacja i zarządzanie 39Elektrotechnika 40Elektrownie wodne 41Etyka zawodu architekta 42Filozofia 43Fizyka 44Fizyka budowli 45Fizyka II (budowli) 46Fundamentowanie w budownictwie wodnym 47Geodezja 48Geodezja i Administracja Gruntami 49Geologia 50Geometria wykreślna 51Geometria wykreślna i perspektywa 52Gospodarka wodna 53Historia architektury i urbanistyki 54Historia i teoria architektury i urbanistyki 55Hydraulika 56Hydraulika i hydrologia 57Hydraulika stosowana 58Hydrogeologia 59Hydrologia 60Hydrologia (ćwiczenia terenowe) 61Hydrologia i gospodarka wodna 62Informacja naukowa 63Informatyka i CAD 64Infrastruktura inżynieryjna miast 65Infrastruktura techniczna miasta 66Instalacje budowlane 67Instalacje sanitarne i elektryczne 68Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłej wody i gazu 69Inżynieria materiałowa 70Inżynieria ruchu 71Język angielski 72Język holenderski 73Język i kultura polska (dla cudzoziemców) Construction enterprise economics Economics, organization and management in civil engineering Operating and maintenance of roads Operating and management Electrotechnics Hydropower plants Ethics of a professional architect Philosophy Physics Physics of building constructions Physics II ( building physics) Foundation design in hydroengineering Surveying Surveying and land administration Geology Descriptive geometry Descriptive geometry and perspective Water management History of architecture and urban planning History and theory of architecture and urban planning Hydraulics Hydraulics and hydrology Applied hydraulics Hydrogeology Hydrology Hydrology (field training) Hydrology and water management Scientific information Computer science and CAD system Engineering infrastructure of towns Urban technical infrastructure Installations in civil engineering Sanitary and wiring systems Drinking water supply, sanitation, domestic hot water and gas systems Material engineering Traffic engineering English language Dutch language Polish language and culture

11 74Język niemiecki 75Język obcy 76Język obcy 77Kierowanie zespołami 78Komunikacja 79Konstrukcje betonowe 80Konstrukcje budowlane 81Konstrukcje metalowe 82Konstrukcje stalowe 83Konstrukcje żelbetowe 84Laboratorium CAD i proj. systemowe 85Laboratorium GIS 86Laboratorium komputerowe 87Matematyka 88Matematyka 89Materiałoznawstwo instalacyjne 90Materiały budowlane 91Materiały budowlane I 92Materiały budowlane II 93Materiały i wyroby budowlane 94Mechanika budowli 95Mechanika budowli 96Mechanika gruntów i fundamentowanie 97Mechanika gruntów i fundamentowanie II 98Mechanika gruntów i fundamentów 99Mechanika ogólna 100Mechanika płynów 101Metody komputerowe 102Metody komputerowe 103Metody komputerowe w budownictwie 104Metody komputerowe w budownictwie drogowym 105Metody komputerowe w budownictwie wodnym 106Metody komputerowe w US 107Metodyka pracy umysłowej 108Miejska inżynieria wodna 109Miejskie komunikacje szynowe 110Moduły opcjonalne 111Mosty 112Mosty betonowe German language Foreign language Foreign language Leadership development Transportation systems Concrete constructions Building constructions Metal constructions Steel constructions Reinforced concrete constructions C.A.D. lab G.I.S. lab Computer lab Mathematics Mathematics Installation materials Building materials Building materials I Building materials II Construction materials and products Structural mechanics Structural mechanics Soil mechanics and foundation engineering Soil mechanics and foundation engineering II Soil mechanics and foundation engineering Theoretical mechanics Fluid mechanics Computer methods CAD Computer methods in civil engineering CAD in road design Numerical methods in hydroengineering CAD in sanitary engineering Methodology of studying Municipal watere engineering Public rail transport design Optional modules Bridges Concrete bridges

12 113Mosty stalowe 114Nowoczesne technologie w utrzymaniu i modernizacji nawierzchni 115Obiekty i konstrukcje inżynierii komunalnej 116Obiekty przemysłowe i inżynierskie 117Ocena stanu dróg i ulic 118Ochrona i konserwacja zabytków 119Ochrona patentowa 120Ochrona środowiska 121Oczyszczanie wody i ścieków 122Ogrzewnictwo i wentylacja 123Organizacja i kierowanie budową 124Organizacja i zarządz. przedsięb. 125Organizacja proces. inwestycyjnych 126Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 127Planowanie kosztów inwestycyjnych 128Planowanie regionalne 129Plastyka 130Plener rysunkowy 131Podst. optym. proc. techn. w bud. 132Podstawy automatyki 133Podstawy budownictwa wodnego 134Podstawy dróg kolejowych 135Podstawy dróg kołowych 136Podstawy dróg żelaznych 137Podstawy informatyki 138Podstawy mostownictwa 139Podstawy mostownictwa i budowli podziemnych 140Podstawy mostownictwa i budownictwa podziemnego 141Podstawy optymalizacji konstrukcji budowlanych 142Podstawy optymalizacji procesów technologicznych w budownictwie 143Podstawy prefabrykacji 144Podstawy proj. ergonomicznego 145Podstawy teorii zarządzania 146Podstawy wodociągów i kanalizacji 147Pompy, wentylatory, sprężarki 148Praktyka semestralna 149Praktyki 150Prawo budowlane 151Prawo w budownictwie i ochrona środowiska Steel bridges Modern technologies and pavement modernization Objects and constructions of municipal engineering Industrial and engineering objects Assessment of pavement condition Preservation and restoration of architectural monuments Patents protection Environmental protection Water and sewage treatment Heating and ventilation Project management Organization and management of construction enterprises Management of investment processes Organization of construction enterprise Cost estimates Regional planning Fine arts Drawing and painting workshops Basics of optimization of technological processes in civil engineeering Basics of automation Basics of hydroengineering Basics of railways design Basics of roads design Basics of railways design Basics of information technology Basics of bridge engineering Basics of bridge and underground engineering Basics of bridge and underground engineering Basics of structural optimization Basics of optimization of technological processes in civil enginnering Basics of prefabrication Principles of ergonomics in designing Basics of management theory Basics of water supplies and sewage systems Pumps, fans and compressors Semestral practical training Practical trainings Building law Building law and environmental protection

13 152Proc. ciepl.-wilgotn. w techn. bet. 153Procesy cieplno wilgotnościowe w technologii betonowania 154Proj. bud. i osadnictwa wiejskiego 155Projekt procesów betonowania 156Projektowanie arch. Podstawowe 157Projektowanie arch. specjalistyczne 158Projektowanie architektoniczne 159Projektowanie dyplomowe 160Projektowanie konstrukcji jezdni drogowych 161Projektowanie krajobrazu 162Projektowanie procesów betonowania 163Projektowanie przeddyplomowe 164Projektowanie układów komunikacyjnych 165Projektowanie urbanistyczne 166Projektowanie urbanistyczne, planowanie regionalne i ruralistyka Przedmioty społeczne 167 Thermal and moisture processes in concrete technology Thermal and moisture processes in concrete placement Rural settlements planning Design of concrete placement process Basics of architectural designing Specialistic architectural designing Architectural designing Diploma project Road construction design Landscape designing Design of concrete placement processes Preliminary diploma project Designing of transport systems Urban designing Urban designing, regional and rural planning Social subjects (Management economy, Negotiations in business, Ethics in business, Philosophy 168Przedmioty społeczne (Negocjacje w biznesie, Etyka w biznesie, Filozofia) Social subjects (Negotiations in business, Ethics in business, Philosophy) 169Psychologia arch. i percepcja kompozycji Psychology of architecture and perception of composition 170Rachunkowość i finanse Finance and accounting 171Regulacja rzek River engineering 172Roboty ziemne Earthworks 173Rysunek arch. i modelowanie Architectonic drawing and modelling 174Rysunek techniczny Engineering drawing 175Rysunek techniczny i odręczny Engineering and freehand drawing 176Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba Drawing, painting, graphics, sculpture 177Seminarium dyplomowe Diploma seminar 178Systemy kontroli jakości Quality management 179Techn. mieszanek betonowych Technology of concrete mix 180Techniczne i prawne aspekty ochrony środowiska Technical and legal aspects of environmental protection 181Technika cieplna Thermal technology 182Techniki komputerowe Computer aided techniques 183Techniki opanowania wiedzy Learning techniques 184Technol. wytw. i mont. konst. metal. Technology of production and assembly of metal constructions 185Technologia betonu Concrete technology 186Technologia budowy dróg Technology of road construction 187Technologia i organizacja budownictwa Technology and management in civil engineering 188Technologia i organizacja budowy Construction site management

14 189Technologia i organizacja budowy dróg Road building management 190Technologia i organizacja w budownictwie drogowym Technology and management in road building 191Technologia konstr. żelbetowych Technology of reinforced concrete constructions 192Technologia materiałów i nawierzchni drogowych Technology of road materials and pavements 193Technologia mieszanek betonowych Technology of concrete mix production 194Technologia monolitycznych i masywnych konstrukcji betonowych Technology of monolithic and massive concrete constructions 195Technologia prefabrykatów betonowych Technology of precast concrete 196Technologia remontów drogowych Technology of road repairs 197Technologia robót budowlanych Technology of constructions works 198Technologia robót inżynierskich budowli specjalistycznych Civil engineering special works technology 199Technologia robót inżynierskich konstrukcji stalowych Technology of steel constructions 200Technologia robót inżynierskich konstrukcji żelbetowych Technology of concrete constructions 201Technologia robót inżynierskich robót fundamentowych Foundations works technology 202Technologia wykonania i montażu konstrukcji budowlanych Technology of production and assembly of building constructions 203Technologia wykonania konstrukcji drewnianych Technology of production of timber constructions 204Technologia wytwarzania i montażu konstrukcji metalowych Technology of production and assembly of metal constructions 205Technologiczność konstrukcji metalowych Production technology of steel constructions 206Technologiczność konstrukcji stalowych Production technology of steel constructions 207Technologiczność konstrukcji żelbetowych Production technology of concrete constructions 208Teoria architektury i urbanistyki Theory of architecture and urban planning 209Teoria konstrukcji Theory of constructions 210Teoria niezawodności Theory of reliability 211Teoria sprężystości Theory of elasticity 212Teoria sprężystości i plastyczności Theory of elasticity and plasticity 213Ujęcia i urządzenia do uzdatniania wody Water intakes and water treatment devices 214Umowy i procedury kontraktowe Contractual procedures 215Urbanistyka i architektura Urban planning and architecture 216Urbanistyka i planowanie przestrzenne układów komunikacyjnych Urban planning and transport systems design 217Urządzenia do oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów Sewage treatment devices and sludge management 218Urządzenia i instalacje sanitarne Devices and installations in sanitary engineering 219Urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne i ciepłownicze Central heating, district heating and ventilation devices 220Ustawodawstwo bud. arch. Building and urban legislation 221Utrzymanie dróg i ulic Maintenance of roads and streets 222Utrzymanie i remont konstrukcji budowlanych Maintenance and repairs of building constructions 223Wodociągi i kanalizacja Water supply and sewage systems 224Wstęp do budownictwa Introduction to civil engineering 225Wstęp do proj. architektonicznego Introduction to architectural designing 226Wybrane zagadnienia z mech. gruntów Selected problem of soil mechanics 227Wychowanie fizyczne Physical education

15 228Wytrzymałość materiałów 229Zagadnienia kultury plastycznej 230Zagadnienia kultury współczesnej 231Zagadnienia społ. w architekturze 232Zagęszczanie i budowa dróg 233Zagęszczanie w budownictwie drogowym 234Zarządzanie drogami i ulicami 235Zarządzanie miastami 236Zarządzanie w budownictwie 237Zastosowanie ETO do zarządzania 238Zastosowanie ETO w inżynierii lądowej 239Zastosowanie metod komputerowych w budownictwie drogowym Strength of materials Fine art aspects Aspects of contemporary culture Social aspects of architecture Compaction and road building Compaction in road building Management of roads and streets Urban management Management in civil engineering Computer techniques in management Computers methods in civil engineering Computer aided techniques in road building WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Lp. Nazwa przemiotu w języku polskim 1Basic course on networking 2Adaptacyjne układy sterowania 3Advanced Topics in Radio Network Planning 4Algebra z geometrią 5Algorytmy ewolucyjne i heuryst. w optymal. 6Algorytmy genetyczne 7Algorytmy i metody identyfikacji i optymalizacji 8Algorytmy kompresji danych (PDW) 9Algorytmy przetw. sygnałów 10Algorytmy syntezy obrazu 11Analiza danych pomiarowych 12Analiza i przetwarzanie sygnałów 13Analiza matematyczna 14Analiza sygnałów 15Anteny 16Anteny i propagacja 17Anteny i propagacja fal EM 18Aparatura fizyczna 19Aparaty elektryczne 20Astrofizyka (PDW2) 21Audiotechnologie 22Automatyka 23Automatyka i robotyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basic course on networking Adaptive control systems Advanced topics in radio network planning Algebra with geometry Evolutional and heuristic optimization algorithms Genetic algorithms Identification and optimization algorithms and methods Data compression algorithms Signal processing algorithms Image synthesis algorithms Measurement data analysis Signal processing and analysis Mathematical analysis Signal analysis Antennas Antennas and propagation Antennas and propagation of electromagnetic waves Physical apparatus Electrical apparatus Astrophysics Audiotechnologies Automation Automation and robotics

16 24Automatyka napedu elektrycznego (PDW) Electric drive automation 25Automatyka napędu Drive automation 26Automatyka napędu elektrycznego Electric drive automation 27Automatyka napędu elektrycznego (PDW 1,2,4,6) Electric drive automation 28Automatyka napędu elektrycznego II Electric drive automation II 29Automatyka pomiarów el. energetycznych Automated measurement systems in electrical power engineering 30Automatyka systemów okrętowych Ship systems automation 31Automatyka zabezpieczeń Automated power system protection 32Automatyzacja obróbki bezwiórowej Automation of chipless forming technologies 33Automatyzacja prac spawalniczych Automation of welding processes 34Automatyzacja procesów ciągłych Automation of continuous processes 35Automatyzacja procesów przemysłowych Automation of industrial processes 36Automatyzacja procesów przemysłowych (PDW1,2) Automation of industrial processes 37Automatyzacja sieci elektroenergetycznych Automation of electrical power networks 38Automatyzacja systemów elektroenerget. (PDW 3) Automation of electrical power systems 39Automatyzacja systemów elektroenergetycznych Automation of electrical power systems 40Automatyzacja systemów okretowych Ship system automation 41Automatyzacja wybranych technologii Automation of selected technologies 42Autonomiczne układy elektroenergetyczne Autonomous electrical power systems 43Badania i eksploatacja instalacji elektrycznych Testing and operation of electric installations 44Badania nieniszczące (PPDW) Nondestructive testing 45Badanie struktury ciał Physical body structure testing 46Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych Operational safety of electric devices 47Bezpieczeństwo w sieciach TCP/IP TCP/IP network security 48Bezprzewod.szerokopas.trans.sygn. (PDW4,PDW5) Wireless broadband signal transmission 49Bezprzewodowe sieci komputerowe Wireless computer networks 50Bezprzewodowe soeci komputerowe (PPDW) Wireless computer networks 51Bezprzewodowy Ethernet802.11x,Bluetooth i IrDA Wireless Ethernet x, Bluetooth and IrDA 52BHP i p-poż. Industrial safety and fire protection 53Bioelektromagnetyzm Bioelectromagnetics 54Bioelektromagnetyzm / Biopomiary Bioelectromagnetics/Biomeasurements 55Blok przedmiotów obieralnych 1 Block of elective courses 1 56Blok przedmiotów obieralnych 1(FM) Block of elective courses 1 57Blok przedmiotów obieralnych 1(OE) Block of elective courses 1 58Blok przedmiotów obieralnych 2 (FM) Block of elective courses 2 59Blok przedmiotów obieralnych 2 (OE) Block of elective courses 2 60Blok przedmiotów obieralnych 3 (FM) Block of elective courses 3 61Blok przedmiotów obieralnych 3 (OE) Block of elective courses 3 62Blok przedmiotów obieralnych I Block of elective courses I

17 63Blok przedmiotów obieralnych II 64Budowa linii światłowodowych 65Budowa linii światłowodowych STO 66Budowa linii światłowodowych STR 67Budowa linii światłowodowych TSKO 68Budowa linii światłowodowych TSR 69Chemia 70Communication Theory 71Cybernetyka procesów społeczno-ekonomicznych 72Cyfrowa telefonia bezprzewodowa 73Cyfrowe algorytmy sterowania 74Cyfrowe przetw. sygnałów akust. i video 75Cyfrowe przetw. sygnałów akustycznych 76Cyfrowe przetwarzanie obrazów 77Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 78Cyfrowe układy sterowania 79Czujniki pomiarowe 80Design project in telecommunication 81Diagnostyka i wizualizacja procesów 82Diagnostyka techniczna 83Diagnostyka układów izolacyjnych 84Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych 85Diagnostyka urządzeń elektrycznych 86Digital Mobile Communication Systems 87Digital Transmission 88Dostępowe sieci optyczne (PDW) 89Dynamika i identyfikacja procesów 90Dynamika i sterowanie robotów 91Dynamika maszyn i napędów elektr. 92Dynamika napędu 93Dynamika robotów 94Działanie biologiczne pól elektromag. (PDW1,2) 95Działanie biologiczne pól EM (PDW3,4) 96Ekonomia 97Ekonomia i podstawy biznesu 98Ekonomia i podstawy biznesu I 99Ekonomia i podstawy biznesu II 100Ekonomia i zarządzanie 101Ekonomia menedżerska Block of elective courses II Fiber optic communication lines STO fiber optic communication lines STR fiber optic communication lines TSKO fiber optic communication lines TSR fiber optic communication lines Chemistry Communication theory Cybernetics of socio-economic processes Wireless digital telephony Digital control algorithms Digital processing of audio and video signals Digital acoustic signal processing Digital image processing Digital signal processing Digital control systems Sensors Design project in telecommunication Process diagnostics and visualization Engineering diagnostics Diagnostics of insulation systems Diagnostics of electrical power apparatus Diagnostics of electric devices Digital mobile communication systems Digital transmission Optical access networks Process dynamics and identification Robot dynamics and control Dynamics of electric machines and drives Motor drive dynamics Robot dynamics Biological effects of electromagnetic fields Biological effects of electromagnetic fields Economics Economics and business fundamentals Economics and business fundamentals I Economics and business fundamentals II Economics and management Managerial economics

18 102Ekonomika i podstawy biznesu Economics and business fundamentals 103Ekonomika i rachunkowość I Economics and accountancy I 104Ekonomika i rachunkowość II Economics and accountancy II 105Eksploatacja sieci rozdzielczych Operation of distribution networks 106Eksploatacja syst. elektron. i telekomunik. Operation of electronic and telecommunication systems 107Eksploatacja układów elektroenergetycznych w warun Operation of power systems Q 108Elastyczne systemy wytwarzania Flexible manufacturing systems 109Elastyczne systemy wytwarzania 1 Flexible manufacturing systems 1 110Elastyczne systmey wytwarzania 2 Flexible manufacturing systems 2 111Elektryczne instalacje przemysłowe Electrical industrial instalations 112Elektroakustyka Electroacoustics 113Elektroakustyka i sprzęt AV Electroacoustics and audio-video equipment 114Elektrodynamika Electrodynamics 115Elektroenergetyka Electrical power engineering 116Elektroniczna aparatura diagnostyki medycznej Electronic equipment for medical diagnostics 117Elektroniczna aparatura medyczna Electronic medical equipment 118Elektroniczna aparatura pomiarowa Electronic measurement equipment 119Elektroniczna aparatura terapeutyczna Electronic therapeutic equipment 120Elektroniczne układy przetwarzania pomiarów Electronic equipment for measurement data processing 121Elektroniczny sprzęt muzyczny Electronic music equipment 122Elektronika Electronics 123Elektronika kwantowa Quantum electronics 124Elektronika przemysłowa Industrial electronics 125Elektrotechnika Electrical engineering 126Elektrotechnika morska Marine electrical engineering 127Elektrotechnika okrętowa Ship's electrical systems 128Elektrotechnika teoretyczna Theoretical fundamentals of electrical engineering 129Elektrotechnika teoretyczna Elektromagnetyzm Theoretical fundamentals of electrical engineering - Electromagnetics 130Elektrownie Electrical power plants 131Elektrownie i urządzenia elektr. w stacjach i el. Power plants and electric installation in substations and power stations 132Elektryczne instalacje przemysłowe Industrial electric installations 133Elektryczne napędy okrętowe Electric ship drives 134Elektryczne systemy okrętowe (PDW 3) Electric ship systems 135Elementy akustyki i elektroakustyki Principles of acoustics and electroacoustics 136Elementy automatyki Components of control systems 137Elementy elektroniczne Electronic components 138Elementy elektroniki Electronic components 139Elementy i urządzenia liniowe w telekomunikacji Line components and equipment in telecommunication 140Elementy nauki o materii Fundamental science of matter

19 141Elementy półprzewodnikowe Semiconductor components 142Elementy szczegół.teorii względn. i kosmol.(pdw2) Principles of special relativity theory and cosmology 143Elementy techniki światłowodowej Principles of fiber optics 144Elementy techniki światłowodowej STO Principles of fiber optics STO 145Elementy wykonawcze autom. komputer. Final-control elements 146Energoelektronika Power electronics 147Ethical Challenges in International Business Ethical challenges in international business 148Etyka biznesu (PDW 2,3) Business ethics 149Filozofia Philisophy 150Filozofia świata World philosophy 151Filozofia życia Philisophy of life 152Filtry i filtracja sygnałów Filters and signal filtration 153Finnish for Beginners Finnish for beginners 154Fizyczne metody badań w naukach przyrodniczych Physical research methods in natural sciences 155Fizyka Physics 1 156Fizyka atomowa i molekularna Nuclear and molecular physics 157Fizyka atomów i cząsteczek Nuclear and molecular physics 158Fizyka ciała stałego Solid-state physics 159Fizyka ciała stałego 2 Solid-State Physics 160Fizyka dialektryków i półprzewodników Dielectric and semiconductor physics 161Fizyka dielektryków Dielectric physics 162Fizyka dielektryków i metali Dielectric and metal physics 163Fizyka doświadczalna Experimental physics 164Fizyka doświadczalna 1 Experimental physics 1 165Fizyka doświadczalna 2 Experimental physics 2 166Fizyka doświadczalna 3 Experimental physics 3 167Fizyka I Physics I 168Fizyka kwantowa Quantum physics 169Fizyka laserów Laser physics 170Fizyka półprzewodników Semiconductor physics 171Fizyka statystyczna Statistical physics 172Geometria i graficzny zapis konstrukcji Geometry and engineering graphics 173Geometria i grafika inżynierska Geometry and engineering graphics Q 174Gospodarka elektroenergetyczna Electrical power system management 175Graficzny zapis konstrukcji Construction graphic recording 176Grafika inżynierska Engineering graphics 177Grafika komputerowa Computer graphics 178Historia filozofii History of philosophy 179Historia polskiego radia i telewizji (PDW3,4) History of polish radio and television

20 180I Pracownia fizyczna 181Identyfikacja i dynamika procesów 182Identyfikacja i dynamika układów 183Identyfikacja procesów 184II Pracownia fizyczna 185Informacja naukowa 186Informatyczne systemy pomiarowe 187Informatyka 188Informatyka 4 (Języki programowania) 189Informatyka i telekomunikacja w elektroenergetyce 190Informatyka medyczna i telemedycyna 191Instalacje elektryczne niskiego napięcia 192Instalacje i urządz. elektr.autom.przemysł.(pdw 4) 193Instrumentalne met. w asrtofiz. i kosmologii 194Inteligentne sterowanie złożonymi systemami 195Inteligentne systemy pomiarowe (PDW 5) 196Internet i intranety 197Internet optyczny (PDW) 198Interveis procesra sygnałowego 2407 (PDW) 199Introduction to Software Engineering 200Inż. oprogram. syst. zagnieżdżonych 201Inżynieria kliniczna-ap.terapeut.i rehabilit. 202Inżynieria kliniczna-aparatura diagnostyczna 203Inżynieria oprogramowania 204Inżynieria oprogramowania syst. czasu rzeczywisteg 205Inżynieria oprogramowania systemów zagnieżdż. 206Izolacja polimerowa 207Izolacyjne materiały polimerowe 208Język angielski II (p.o.1) 209Język obcy 210Język obcy (do wyboru) 211Język obcy (kontynuowany) 212Kodowanie i transmisja sygnału mowy 213Komp. wspomaganie proj. w elektroenerg. 214Kompatybilność elektromagnetyczna 215Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 216Kompatybilność EMC 217Komponenty automatyki 218Komponenty automatyzacji systemów wytwarzania Physics laboratory Process dynamics and identification System dynamics and identification Process identification II Physics laboratory Scientific information Computer-based measurement systems Computer science Computer science Computer technology and telecommunication in power engineering Computer technology in medicine and telemedicine Low-voltage electric installations Electric installations and devices for industrial automation Instrumental methods in astrophysics and cosmology Intelligent control of complex systems Intelligent measurement systems Internet and intranets Optical internet Signal processor interface Introduction to software engineering Software engineering for embedded systems Clinical engineering - therapeutic and rehabilitation equipment Clinical engineering - dignostic equipment Software engineering Software engineering for real-time systems Software engineering for embedded systems Polymer insulation Polymer-based insulation materials English II Foreign language Foreign language (elective) Foreign language Coding and transmission of speech signals Computer-aided design in electrical power engineering Electromagnetic compatibility Electromagnetic compatibility Electromagnetic compatibility Control system components Components of automated manufacturing systems

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Official stamp of the awarding Wzór suplementu do dyplomu w języku angielskim Higher Education Institution Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wydawania

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE UNDERGRADUATE STUDY COURSE 3,5-YEAR / 7 SEMESTER Inżynier Architekt / B.Sc. in Architecture YEAR 1. SEMESTR 1 - zimowy / winter SEMESTR 2 - letni /

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej. Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka SEMINARIUM BOLOOSKIE MOBILNOŚD STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów.

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów. Kod: 2 62 5118 Liczba punktów ECTS: 2 Nazwa przedmiotu Podstawy inżynierii audiwizualnej Nazwa w języku angielskim Język prowadzenia zajęć Poziom studiów Profil studiów Jednostka prowadząca Kierownik i

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Lp. Nazwa kursu Kod dotychczasowy Nazwa kursu zamiennego Kod kursu zamiennego 1. Matematyka W GHB000121W Matematyka wybrane

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Code/ kod Dziedzina Subject area 01000 NAUKI ROLNICZE AGRICULTURAL SCIENCES 01000 Nauki rolnicze Agricultural sciences 01100 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów Stacjonarnych: I stopnia Zatwierdzony przez: Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Sterowanie w systemie elektroenergetycznym Control in Electrical Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Edukacja techniczno-informatyczna wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O kolejności przyjęć

Bardziej szczegółowo