Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture"

Transkrypt

1 AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture Podstawy projektowania architektonicznego 1 Fundamentals of Architectural Design Materiałoznawstwo Materials 5. Mechanika 1 Mechanics 1 6. Matematyka Mathematics Geometria wykreślna z elementami matematyki 1 mathematics 1 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 1 Drawing, Painting, Sculpture 1 9. Geologia i fizjografia Geology and Physiography 10. Szkolenie bhp i ppoż Industrial Safety and Fire Training 1 Szkolenie biblioteczne Library Training AiU semestr 2 (stopień I) stacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 1 History of General and Polish Architecture 1 Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 2 Theory of Fundamental Planning of Architecture 2 Podstawy projektowania architektonicznego 2 Fundamentals of Architectural Design 2 Budownictwo ogólne 1 Building Construction 1 5. Mechanika 2 Mechanics 2 6. Rysunek, malarstwo, rzeźba 2 Drawing, Painting, Sculpture 2 Geometria wykreślna z elementami matematyki 2 mathematics 2 8. Język angielski 1 English Language 9. Plener rysunkowy (2 tygodnie) Plein-air (2 weeks) - drawing AiU semestr 3 (stopień I) stacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 2 History of General and Polish Architecture 2 Teoria i zasady projektowania architektury mieszkaniowej 1 Theory and Principles of Designing Housing Architecture 1 mieszkaniowych 1 Architectural Design of Houses 1 Teoria urbanistyki Urban Theory 5. Podstawy projektowania urbanistycznego Fundamentals of Urban Design 6. Budownictwo ogólne 2 Building Construction 2 Konstrukcje budowlane 1 Building Construction 1 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 3 Drawing, Painting, Sculpture 3 9. Język angielski 2 English Language 2 AiU semestr 4 (stopień I) stacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 3 History of General and Polish Architecture 3 Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 1 Theory and Principles of Designing Service Facilities 1

2 Projektowanie obiektów usługowych Design of Service Facilities Teoria projektowania urbanistycznego Thoeory of Urban Planning 5. Projektowanie urbanistyczne Urban Planning 6. Budownictwo ogólne 3 Building Construction 3 Konstrukcje budowlane 2 Building Construction 2 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 4 Drawing, Painting, Sculpture 4 9 Technologie informacyjne Information Technology 10. Fizyka budowli - termika Building Physics - thermics Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja Building installations-heating and ventillation 1 systems 1 Zajęcia terenowe urbanistyczne (2 tygodnie) Town Planning Training / 2 weeks / AiU semestr 5 (stopień I) stacjonarne Historia urbanistyki History of Town Planning Teoria i zasady projektowania architektury mieszkaniowej 2 Theory and Principles of Designing Housing Architecture 2 mieszkaniowych 2 Architectural Design of Houses 2 Teoria planowania miast i osiedli Theory of Planning Towns and Housing Develpments 5. Projektowanie zespołów urbanistycznych Designing Urban Complexes 6. Architektura krajobrazu Landscape Architecture Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii Theory of Greenery Architecture and Fundamentals of Dendrology 8. Projektowanie zieleni Greenery Design 9. Budownictwo ogólne 4 Building Construction Geotechnika Geotechnology 1 Architektura projektowana cyfrowo Computer Architectural Design 1 Rysunek, malarstwo, rzeźba 5 Drawing, Painting, Sculpture 5 AiU semestr 6 (stopień I) stacjonarne Historia architektury współczesnej History of Contemporary Architecture Seminarium z historii architektury History of Architecture Seminar Teoria architektury rekreacyjnej Theory of Recreational Architecture rekreacyjnych Architectural Design of Recreational Developments 5. Teoria ruralistyki Rural Theory 6. Projektowanie architektury wiejskiej Rural Architecture Design Etyka zawodu architekta Ethics 8. Projektowanie wnętrz architektonicznych Designing Architectural Interiors 9. Instalacje budowlane systemy sanitarne Building installations-sanitary fittings 10. Zasady kompozycji urbanistycznej Principles of Urban Composition 1 Fizyka budowli - akustyka Building Physics - acoustics 1 Fizyka budowli - oświetlenie Building Physics - lightning 1 Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Design of Lightning and Wiring 1 Organizacja procesu inwestycyjnego Organisation of Investment Process 15. Ekonomika procesu inwestycyjnego Economics of Investment Process 16. Zajęcia terenowe ruralistyczne (2 tygodnie) Rural Training (2 weeks) AiU semestr 6 (stopień I) stacjonarne

3 Teoria i zasady projektowania miejsc pracy Theory and Principles of designing Workplaces Projektowanie architektoniczne miejsc pracy 1 Architectural Design of Workplaces 1 Prawo budowlane Building Law Fizyka budowli - termika Building Physics - thermics 5. Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja Building installations-heating and ventillation systems 6. Seminarium dyplomowe Diploma Seminar Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Preparation of Diploma Thesis and Preparation for diploma Exam AiU semestr 1 (stopień I) niestacjonarne Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture 1 Podstawy projektowania architektonicznego 1 Fundamentals of Architectural Design 1 Materiałoznawstwo Materials 5. Mechanika 1 Mechanics 6. Matematyka Mathematics Geometria wykreślna z elementami matematyki 1 mathematics 1 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 1 Drawing, Painting, Sculpture 1 9. Geologia i fizjografia Geology and Physiography 10. Szkolenie bhp i ppoż Industrial Safety and Fire Training 1 Szkolenie biblioteczne Library Training AiU semestr 2 (stopień I) niestacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 1 History of General and Polish Architecture 1 Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 2 Theory of Fundamental Planning of Architecture 2 Podstawy projektowania architektonicznego 2 Fundamentals of Architectural Design 2 Budownictwo ogólne 1 Building Construction 1 5. Mechanika 2 Mechanics 2 6. Rysunek, malarstwo, rzeźba 2 Drawing, Painting, Sculpture 2 Geometria wykreślna z elementami matematyki 2 mathematics 2 8. Język angielski 1 English Language 1 9. Plener rysunkowy (2 tygodnie) Plein-air (2 weeks) - drawing AiU semestr 3 (stopień I) niestacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 2 History of General and Polish Architecture 2 Teoria i zasady projektowania architektury Theory and Principles of Designing Housing mieszkaniowej 1 Architecture 1

4 mieszkaniowych 1 Architectural Design of Houses 1 Teoria urbanistyki Urban Theory 5. Podstawy projektowania urbanistycznego Fundamentals of Urban Design 6. Budownictwo ogólne 2 Building Construction 2 Konstrukcje budowlane 1 Building Construction 1 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 3 Drawing, Painting, Sculpture 3 9. Język angielski 2 English Language 2 AiU semestr 4 (stopień I) niestacjonarne Historia architektury powszechnej i polskiej 3 History of General and Polish Architecture 3 Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 1 Theory and Principles of Designing Service Facilities 1 Projektowanie obiektów usługowych Design of Service Facilities Teoria projektowania urbanistycznego Thoeory of Urban Planning 5. Projektowanie urbanistyczne Urban Planning 6. Budownictwo ogólne 3 Building Construction 3 Konstrukcje budowlane 2 Building Construction 2 8. Rysunek, malarstwo, rzeźba 4 Drawing, Painting, Sculpture 4 9. Technologie informacyjne Information Technology 10. Fizyka budowli - termika Building Physics - thermics Building installations-heating and ventillation 1 Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja systems 1 Zajęcia terenowe urbanistyczne (2 tygodnie) Town Planning Training / 2 weeks / AiU semestr 5 (stopień I) niestacjonarne Historia urbanistyki History of Town Planning Teoria i zasady projektowania architektury mieszkaniowej 2 Theory and Principles of Designing Housing Architecture 2 mieszkaniowych 2 Architectural Design of Houses 2 Teoria planowania miast i osiedli Theory of Planning Towns and Housing Develpments 5. Projektowanie zespołów urbanistycznych Designing Urban Complexes 6. Architektura krajobrazu Landscape Architecture Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii Theory of Greenery Architecture and Fundamentals of Dendrology 8. Projektowanie zieleni Greenery Design 9. Budownictwo ogólne 4 Building Construction Geotechnika Geotechnology 1 Architektura projektowana cyfrowo Computer Architectural Design 1 Rysunek, malarstwo, rzeźba 5 Drawing, Painting, Sculpture 5 AiU semestr 6 (stopień I) niestacjonarne Historia architektury współczesnej History of Contemporary Architecture Seminarium z historii architektury History of Architecture Seminar Teoria architektury rekreacyjnej Theory of Recreational Architecture rekreacyjnych Architectural Design of Recreational Developments 5. Teoria ruralistyki Rural Theory 6. Projektowanie architektury wiejskiej Rural Architecture Design

5 Etyka zawodu architekta Ethics 8. Projektowanie wnętrz architektonicznych Designing Architectural Interiors 9. Instalacje budowlane systemy sanitarne Building installations-sanitary fittings 10. Zasady kompozycji urbanistycznej Principles of Urban Composition 1 Fizyka budowli - akustyka Building Physics - acoustics 1 Fizyka budowli - oświetlenie Building Physics - lightning 1 Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Design of Lightning and Wiring 1 Organizacja procesu inwestycyjnego Organisation of Investment Process 15. Ekonomika procesu inwestycyjnego Economics of Investment Process 16. Zajęcia terenowe ruralistyczne (2 tygodnie) Rural Training (2 weeks) AiU semestr 7 (stopień I) niestacjonarne Teoria i zasady projektowania miejsc pracy Theory and Principles of designing Workplaces Projektowanie architektoniczne miejsc pracy 1 Architectural Design of Workplaces 1 Prawo budowlane Building Law Fizyka budowli - termika Building Physics - thermics 5. Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja Building installations-heating and ventillation systems 6. Seminarium dyplomowe Diploma Seminar Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Preparation of Diploma Thesis and Preparation for diploma Exam AiU semestr 1 (stopień II) stacjonarne Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia Theory and principles of Designing Health Service Units Bionika Bionics Design Design Projektowanie architektoniczne miejsc pracy 2 Architectural Design of Workplaces 2 5. Architektura drewniana Wooden Architecture 6. Estetyka Aesthetics Elementy prawa gospodarczego Fundamentals of Economic Law 8. Historia sztuki (E) History of Art. (E) 9. Zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast Management of Sustainable Development of Towns 10. Teoria konserwacji zabytków (E) Theory of Historical Monuments Conservation 1 Projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych Modernisation Design of Historical Monuments 1 Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne 2 Design of Lightning and Wiring 2 1 Psychologia percepcji (E) Psychology of Perception (E) 1 Zajęcia terenowe - inwentaryzacyjne (2 tygodnie) Inventory Training / 2 weeks / 15. Praktyki biurowe (2 tygodnie) Internship at Office (2 weeks) AiU semestr 2 (stopień II) stacjonarne

6 Planowanie regionalne Regional Planning Studium zagospodarowania gminy Study of local community development Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 2 Theory and Principles of Designing Service Facilities 2 Projektowanie obiektów usługowych 2 Design of Service Facilities 2 5. Woda w architekturze Water in Architecture 6. Moda i architektura Fashion and Architecture Rewitalizacja obszarów śródmiejskich Revitalising of Town Centres 8. Ikony architektury Icons of Architecture 9. Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym (E) Urban Planning Law (E) 10. Design Design 1 Teoria planowania przestrzennego (E) Theory of Spacial Planning (E) 1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Local Planning 1 Marketing Marketing 1 Interpersonal Communication Interpersonal Communication AiU semestr 3 (stopień II) stacjonarne Pracownia badawczo-projektowa Research-Project Design Studio Wykład specjalistyczny Thematic Lecture Seminarium dyplomowe Diploma Seminar Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Preparation of Diploma Thesis and Preparation for diploma Exam EDU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Historia sztuki (E) History of Art. (E) Percepcja wizualna i twórczość artystyczna (E) Visual Perception and Artistic Creativity (E) Rysunek Drawing Malarstwo Painting 6. Struktury wizualne Visual Structures Wychowanie fizyczne Physical Education 8. Szkolenie bhp i ppoż Industrial Safety and Fire Training 9. Szkolenie biblioteczne Library Training EDU semestr 2 (stopień I) stacjonarne Historia sztuki (E) History of Art. (E) Percepcja wizualna i twórczość artystyczna (E) Visual Perception and Artistic Creativity (E) Rysunek Drawing Malarstwo Painting 6. Struktury wizualne Visual Structures Technologie informacyjne Information Technology 8. Plener malarski (1 tydzień) - zaj.terenowe Plein-air (1 week) - painting 9. Wychowanie fizyczne Physical Education 10. Język angielski English Language

7 EDU semestr 3 (stopień I) stacjonarne Historia sztuki (E) History of Art. (E) Percepcja wizualna i twórczość artystyczna (E) Visual Perception and Artistic Creativity (E) Rysunek Drawing Malarstwo Painting 6. Fotografia Photography Grafika Graphics 8. Multimedia Multimedia 9. Język angielski (E) English Language (E) EDU semestr 4 (stopień I) stacjonarne 1 Historia sztuki (E) History of Art. (E) 2 Antroposfera i ikonosfera (E) Anthroposphere and Iconosphere (E) 3 Fotografia Photography 4 Rysunek Drawing 5 Malarstwo Painting 6 Grafika Graphics 7 Rzeźba Sculpture 8 Projektowanie graficzne Graphic Design 9 Multimedia Multimedia 10 Propedeutyka architektury Introduction to Architecture 11 Praktyka zawodowa (3 tygodnie) Internship / 3 weeks / 12 Plener malarski (1 tydzień) - zaj.terenowe Plein-air (1 week) - painting EDU semestr 5 (stopień I) stacjonarne Historia sztuki (E) History of Art. (E) Antroposfera i ikonosfera (E) Anthroposphere and Iconosphere (E) Upowszechnianie, animacja i promocja kultury Propagation, Animation and Promotion of Culture Malarstwo Painting 6. Projektowanie graficzne Graphic Design Multimedia Multimedia 8. Propedeutyka architektury krajobrazu Introduction to Architecture EDU semestr 6 (stopień I) stacjonarne Upowszechnianie, animacja i promocja kultury (E) Propagation, Animation and Promotion of Culture (E) Malarstwo Painting Rzeźba Sculpture Projektowanie graficzne Graphic Design 5. Intermedia Intermedia 6. Seminarium dyplomowe Diploma Seminar Praca dyplomowa Diploma Thesis

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection.

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection. SEMESTER I 1 Institute : Institute of Architecture Subject : Anthropology Subject type: general/optional Lecture Semester : Winter Semester of studies: 1 ECTS points: 1 Supervisor: Tomasz Drewniak,DSc

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS

LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET RZESZOWSKI ul. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS IN THE INSTITUTE OF POLISH PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF RZESZÓW SINCE 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

CV TOMASZ MALEC. Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch., PhD. and Urban

CV TOMASZ MALEC. Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch., PhD. and Urban CV TOMASZ MALEC 1. Name: Tomasz MALEC 2. Date of birth: 24.01.1976 3. Academic title: Eng. Arch., PhD 4. Education: Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch.,

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

BIM Obietnica sukcesu

BIM Obietnica sukcesu Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych SYLABUS 2013/2014 Nazwa przedmiotu BIM Obietnica sukcesu Liczba punktów ECTS Proponowana liczba punktów za całość przedmiotu BIM: 3 Osoby prowadzące Tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 www.pwsz.nysa.pl 1 Spis treści NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_N_III_JA 1 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo