Uchwała Rady Wydziału nr 386/20/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Rady Wydziału nr 386/20/ z dnia r. Obowiązuje od r."

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Budowlana, Geotechnika i Hydrotechnika, Inżynieria Lądowa (specjalności dyplomowania) JĘZYK STUDIÓW: polski Uchwała Rady Wydziału nr 86//6- z dnia.4.8 r. Obowiązuje od..8 r.

2 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERIA BUDOWLANA [IBB] BUILDING ENGINEERING Zestaw modułów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Opiekun specjalności: dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. PWr Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT47 Algebra z geometrią analityczną Algebra and analytical geometry E 4 MAT44 Analiza matematyczna. A Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka. Physics. AUA86 Geometria wykreślna Descriptive geometry 4 E E GK 4 8 IBB Rysunek techniczny Technical drawing IBB9 Technologie informacyjne Information technology IBB Chemia materiałów budowlanych Chemistry of building materials Moduł wybieralny z bloku A: IBB Środowisko naturalne człowieka Natural environment of human being IBB6 Budownictwo i ekologia Building and ecology Razem w semestrze: 9 6 7

3 Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna. A ECTS 4 E 4 7 Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka. ECTS 4 E Physics. ILB6 Mechanika ogólna ECTS E 4 General mechanics GHB Geologia inżynierska ECTS Engineering geology GHB Geodezja ECTS Geodesy IBB Materiały budowlane ECTS E 4 4 Building materials Zestaw modułów wybieralnych z bloku B: ECTS IBB4 Komputerowe wspomaganie kreślenia kurs podstawowy Computer aided design basic level IBB4 Zaawansowane komputerowe wspomaganie kreślenia Computer aided design advanced level Zestaw modułów wybieralnych z bloku C: ECTS SCH Socjologia organizacji i kierowania Sociology of organization and leadership PSZ Psychologia zarządzania zespołami Team management psychology PSZ Zarządzanie zespołem pracowników Team of employee management Zestaw modułów wybieralnych z bloku W: CNPS dla Zajęć WFWBK Zajęcia sportowe wybór sekcji Optional sports CNPS dla sem. Razem w semestrze: Razem narastająco:

4 Rok II, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna Mathematical analysis MAT Statystyka stosowana Applied statistics GK IBB4 Budownictwo ogólne General building engineering E 4 ILB Wytrzymałość materiałów Strength of materials E 4 ILB6 Podstawy statyki budowli Introduction to statics of structures E 4 GHB Hydraulika i hydrologia Hydraulics and hydrology IBB7 Technologia betonów i zapraw Technology of concrete and mortars Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje IBB44 budowlane Introduction to design and actions on building structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku D (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL77BK Język obcy ) Razem w semestrze: Foreign language ) Razem narastająco:

5 Rok II, semestr 4 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB64 Budownictwo ogólne General building engineering E 4 IBB84 Konstrukcje betonowe podstawy Concrete structures fundamentals IBB94 Konstrukcje metalowe podstawy Metal structures fundamentals ILB484 Statyka budowli Structural statics E ILB4 Wytrzymałość materiałów Strength of materials E 4 GHB44 Mechanika gruntów Soil mechanics E 4 GHB4 Budownictwo wodne podstawy Fundamentals of hydro-engineering structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku E (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL78BK Język obcy ) Razem w semestrze: Foreign language ) Razem narastająco:

6 Rok III, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB Konstrukcje betonowe elementy i hale Concrete structures elements and halls IBB Konstrukcje metalowe elementy i hale Metal structures elements and halls IBB47 Technologia robót budowlanych Building construction technology ILB6 Koleje podstawy Railways fundamentals ILB7 Podstawy mostownictwa Introduction to bridge engineering ILB8 Drogi i ulice podstawy Roads and streets fundamentals GHB Fundamentowanie Foundation engineering ILB8 Podstawy dynamiki budowli Introduction to dynamics of structures E E E 4 4 Zestaw modułów wybieralnych z bloku F: ILB4 Metody obliczeniowe Computational methods GHB4 Metody numeryczne w mechanice Numerical methods in mechanics Zestaw modułów wybieralnych z bloku G: ILB4 Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego Introduction to municipal engineering and underground structures GHB Podstawy budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej Introduction to underground structures and municipal engineering Razem w semestrze: Razem narastająco:

7 Rok III, semestr 6 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB46 Fizyka budowli Building physics Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami IBB486 inwestycyjnymi Principles of construction organisation and management of 4 4 investment process IBB496 Ekonomika budownictwa Construction economics ELR6 Instalacje elektryczne Electrical systems IBB6 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects E IBB6 Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects E BDB6 Budownictwo przemysłowe Industrial building E IBB6 Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego Computer aided structural design IBB6 Podstawy projektowania architektonicznego Fundamentals of architectonic design Zestaw modułów wybieralnych z bloku IBB: IBB6 Innowacyjne metody i wyroby w budownictwie Innovative methods and products in construction IBB66 Mechanizacja robót budowlanych Mechanisation of construction works IBB46 Betonowe konstrukcje sprężone Pre-stressed concrete structures IBB466 Konstrukcje zespolone podstawy Composite structures fundamentals

8 Zestaw modułów wybieralnych z bloku H: FLH46 Wprowadzenie do filozofii Introduction to philosophy FLH6 Filozofia techniki i estetyka nowych technologii Philosophy of technics and aesthetics of new technology FLH66 Filozofia społeczna Social philosophy Zestaw modułów wybieralnych z bloku I: ISS Instalacje sanitarne Sanitary systems GHB66 Urządzenia wodno-kanalizacyjne Water-supply and sewage systems Razem w semestrze: Razem narastająco:

9 Rok IV, semestr 7 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB67 Zagadnienia bezpieczeństwa pracy Health and safety in constructions IBB7 Prawo budowlane Civil engineering law regulations IBB987 Seminarium dyplomowe Engineering (BSc) thesis tutorial IBB997 Praca dyplomowa inżynierska Engineering (BSc) thesis IBB977 Praktyka zawodowa Industrial internship 6 Zestaw modułów wybieralnych z bloku IBB: IBB7 Technologiczność konstrukcji budowlanych Producibility of building structures IBB7 Trwałość i ochrona budowli Durability and protection of buildings IBB7 Systemowe budownictwo mieszkaniowe Systems of apartment building BDB7 Efektywność energetyczna budynków Energy efficiency of buildings

10 Zestaw modułów wybieralnych z bloku J: EKZ Ekonomiczne i prawne otoczenie przedsiębiorstwa The economic and legal environments of enterprise ZMZ74 Podstawy zarządzania Essentials of management EKZ Ekonomika przedsiębiorstwa Business economics Razem w semestrze: Razem narastająco: w 86..% CNPS 6 h a+l+p+s 86..% ZZU 8 h ECTS h CNPS a. 7.4% l..% p 7..7% s % E obowiązuje egzamin GK grupa kursów ( jedno łączne zaliczenie modułu) Na wszystkich specjalnościach obowiązuje zaliczenie 8- tygodniowej praktyki zawodowej za pkt (liczonych w sumie pkt) - realizacja w okresach wakacyjnych po II lub III roku. Miejsce praktyki (przedsiębiorstwo) wybiera student. ) Student jest zobowiązany zrealizować język obcy w wymiarze 8h/ ECTS, zasadniczo na poziomie B/ i B/. Jeżeli zna już język obcy na odpowiednim poziomie, może to być zastąpione np. poziomami B/ i C. Jeżeli ma kłopoty z językiem obcym (przed zapisami musi wypełnić odpowiedni test w celu ustalenia poziomu znajomości języka obcego), to będzie musiał najpierw zapisać się na kurs wyrównawczy (poza 8 h obowiązkowych zajęć).

11

12

13 h h 7 h h 8 h 7 h h h ć sportowych

14 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH GEOTECHNIKA I HYDROTECHNIKA [GIH] GEOTECHNICS AND HYDROENGINEERING Zestaw modułów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Opiekun specjalności: dr hab. inż. Stanisław KOSTECKI, prof. nadzw. PWr Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT47 Algebra z geometrią analityczną Algebra and analytical geometry E 4 MAT44 Analiza matematyczna. A Mathematical analysis..a E 4 8 FZP7 Fizyka. Physics. 4 E AUA86 Geometria wykreślna Descriptive geometry GK IBB Rysunek techniczny Technical drawing IBB9 Technologie informacyjne Information technology IBB Chemia materiałów budowlanych Chemistry of building materials Moduł wybieralny z bloku A: IBB Środowisko naturalne człowieka Natural environment of human being IBB6 Budownictwo i ekologia Building and ecology Razem w semestrze: 9 6 7

15 Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna. A ECTS 4 E 4 7 Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka. ECTS 4 E Physics. ILB6 Mechanika ogólna ECTS E 4 General mechanics GHB Geologia inżynierska ECTS Engineering geology GHB Geodezja ECTS Geodesy IBB Materiały budowlane ECTS E 4 4 Building materials Zestaw modułów wybieralnych z bloku B: ECTS IBB4 Komputerowe wspomaganie kreślenia kurs podstawowy Computer aided design basic level IBB4 Zaawansowane komputerowe wspomaganie kreślenia Computer aided design advanced level Zestaw modułów wybieralnych z bloku C: ECTS SCH Socjologia organizacji i kierowania Sociology of organization and leadership PSZ Psychologia zarządzania zespołami Team management psychology PSZ Zarządzanie zespołem pracowników Team of employee management Zestaw modułów wybieralnych z bloku W: CNPS dla Zaję WFWBK Zajęcia sportowe wybór sekcji Optional sports CNPS dla sem Razem w semestrze: Razem narastająco:

16 Rok II, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna Mathematical analysis MAT Statystyka stosowana Applied statistics IBB4 Budownictwo ogólne General building engineering ILB Wytrzymałość materiałów Strength of materials ILB6 Podstawy statyki budowli Introduction to statics of structures GK E E E GHB IBB7 IBB44 Hydraulika i hydrologia Hydraulics and hydrology Technologia betonów i zapraw Technology of concrete and mortars Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane Introduction to design and actions on building structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku D (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL77BK Język obcy ) Foreign language ) Razem w semestrze: Razem narastająco:

17 Rok II, semestr 4 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB64 Budownictwo ogólne General building engineering E 4 IBB84 Konstrukcje betonowe podstawy Concrete structures fundamentals IBB94 Konstrukcje metalowe podstawy Metal structures fundamentals ILB484 Statyka budowli Structural statics E ILB4 Wytrzymałość materiałów Strength of materials E 4 GHB44 Mechanika gruntów Soil mechanics E 4 GHB4 Budownictwo wodne podstawy Fundamentals of hydro-engineering structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku E (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL78BK Język obcy ) Razem w semestrze: Foreign language ) Razem narastająco:

18 Rok III, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB Konstrukcje betonowe elementy i hale Concrete structures elements and halls IBB Konstrukcje metalowe elementy i hale Metal structures elements and halls IBB47 Technologia robót budowlanych Building construction technology ILB6 Koleje podstawy Railways fundamentals ILB7 Podstawy mostownictwa Introduction to bridge engineering ILB8 Drogi i ulice podstawy Roads and streets fundamentals GHB Fundamentowanie Foundation engineering ILB8 Podstawy dynamiki budowli Introduction to dynamics of structures E E E 4 4 Zestaw modułów wybieralnych z bloku F: ILB4 Metody obliczeniowe Computational methods GHB4 Metody numeryczne w mechanice Numerical methods in mechanics Zestaw modułów wybieralnych z bloku G: ILB4 Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego Introduction to municipal engineering and underground structures GHB Podstawy budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej Introduction to underground structures and municipal engineering Razem w semestrze: Razem narastająco:

19 Rok III, semestr 6 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB46 Fizyka budowli Building physics Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami IBB486 inwestycyjnymi Principles of construction organisation and management of 4 4 investment process IBB496 Ekonomika budownictwa Construction economics ELR6 Instalacje elektryczne Electrical systems GHB76 Budownictwo podziemne Underground structures E GHB76 Budownictwo ziemne Earth engineering E BDB6 Fundamentowanie głębokie wykopy Foundation engineering deep excavations E GHB6 Komputerowe wspomaganie projektowania w geotechnice Computer aided design in geo-engineering GHB6 Komputerowe wspomaganie projektowania w hydrotechnice Computer aided design in hydro-engineering Zestaw modułów wybieralnych z bloku GIH: GHB6 Budowle piętrzące Hydro-engineering structures GHB96 Odwodnienia Dewatering

20 Zestaw modułów wybieralnych z bloku H: FLH46 Wprowadzenie do filozofii Introduction to philosophy FLH6 Filozofia techniki i estetyka nowych technologii Philosophy of technics and aesthetics of new technology FLH66 Filozofia społeczna Social philosophy Zestaw modułów wybieralnych z bloku I: ISS Instalacje sanitarne Sanitary systems GHB66 Urządzenia wodno-kanalizacyjne Water-supply and sewage systems Razem w semestrze: Razem narastająco:

21 Rok IV, semestr 7 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB67 Zagadnienia bezpieczeństwa pracy Health and safety in constructions IBB7 Prawo budowlane Civil engineering law regulations GHB987 Seminarium dyplomowe Engineering (BSc) thesis tutorial GHB997 Praca dyplomowa inżynierska Engineering (BSc) thesis GHB977 Praktyka zawodowa Industrial internship 6 Zestaw modułów wybieralnych z bloku GIH: ILB47 Kubaturowe budownictwo podziemne Underground building structures ILB447 Technologie bezwykopowe Trenchless technology GHB7 Nowoczesne technologie w geoinżynierii Modern technology in geo-engineering

22 Zestaw modułów wybieralnych z bloku J: EKZ Ekonomiczne i prawne otoczenie przedsiębiorstwa The economic and legal environments of enterprise ZMZ74 Podstawy zarządzania Essentials of management EKZ Ekonomika przedsiębiorstwa Business economics Razem w semestrze: Razem narastająco: w % CNPS 6 h a+l+p+s 89..7% ZZU 8 h ECTS h CNPS a 8. 6.% l 4. 4.% p. 8.6% s..9% E obowiązuje egzamin GK grupa kursów ( jedno łączne zaliczenie modułu) Na wszystkich specjalnościach obowiązuje zaliczenie 8- tygodniowej praktyki zawodowej za pkt (liczonych w sumie pkt) - realizacja w okresach wakacyjnych po II lub III roku. Miejsce praktyki (przedsiębiorstwo) wybiera student. ) Student jest zobowiązany zrealizować język obcy w wymiarze 8h/ ECTS, zasadniczo na poziomie B/ i B/. Jeżeli zna już język obcy na odpowiednim poziomie, może to być zastąpione np. poziomami B/ i C. Jeżeli ma kłopoty z językiem obcym (przed zapisami musi wypełnić odpowiedni test w celu ustalenia poziomu znajomości języka obcego), to będzie musiał najpierw zapisać się na kurs wyrównawczy (poza 8 h obowiązkowych zajęć).

23

24 h h 7 h h 8 h 7 h h h ęć sportowych.

25 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERIA LĄDOWA [ILB] CIVIL ENGINEERING Zestaw modułów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Opiekun specjalności: prof.. dr hab. inż. Ryszard KUTYŁOWSKI Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT47 Algebra z geometrią analityczną Algebra and analytical geometry E 4 MAT44 Analiza matematyczna. A Mathematical analysis..a E 4 8 FZP7 Fizyka. Physics. 4 E AUA86 Geometria wykreślna Descriptive geometry GK IBB Rysunek techniczny Technical drawing IBB9 Technologie informacyjne Information technology IBB Chemia materiałów budowlanych Chemistry of building materials Moduł wybieralny z bloku A: IBB Środowisko naturalne człowieka Natural environment of human being IBB6 Budownictwo i ekologia Building and ecology Razem w semestrze: 9 6 7

26 Rok I, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna. A ECTS 4 E 4 7 Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka. ECTS 4 E Physics. ILB6 Mechanika ogólna ECTS E 4 General mechanics GHB Geologia inżynierska ECTS Engineering geology GHB Geodezja ECTS Geodesy IBB Materiały budowlane ECTS E 4 4 Building materials Zestaw modułów wybieralnych z bloku B: ECTS IBB4 Komputerowe wspomaganie kreślenia kurs podstawowy Computer aided design basic level IBB4 Zaawansowane komputerowe wspomaganie kreślenia Computer aided design advanced level Zestaw modułów wybieralnych z bloku C: ECTS SCH Socjologia organizacji i kierowania Sociology of organization and leadership PSZ Psychologia zarządzania zespołami Team management psychology PSZ Zarządzanie zespołem pracowników Team of employee management Zestaw modułów wybieralnych z bloku W: CNPS dla Zaję WFWBK Zajęcia sportowe wybór sekcji Optional sports CNPS dla sem Razem w semestrze: Razem narastająco:

27 Rok II, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł MAT4 Analiza matematyczna Mathematical analysis MAT Statystyka stosowana Applied statistics IBB4 Budownictwo ogólne General building engineering ILB Wytrzymałość materiałów Strength of materials ILB6 Podstawy statyki budowli Introduction to statics of structures GK E E E GHB IBB7 IBB44 Hydraulika i hydrologia Hydraulics and hydrology Technologia betonów i zapraw Technology of concrete and mortars Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane Introduction to design and actions on building structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku D (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL77BK Język obcy ) Foreign language ) Razem w semestrze: Razem narastająco:

28 Rok II, semestr 4 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB64 Budownictwo ogólne General building engineering E 4 IBB84 Konstrukcje betonowe podstawy Concrete structures fundamentals IBB94 Konstrukcje metalowe podstawy Metal structures fundamentals ILB484 Statyka budowli Structural statics E ILB4 Wytrzymałość materiałów Strength of materials E 4 GHB44 Mechanika gruntów Soil mechanics E 4 GHB4 Budownictwo wodne podstawy Fundamentals of hydro-engineering structures Zestaw modułów wybieralnych z bloku E (wybór języka i/lub poziomu): 4 4 JZL78BK Język obcy ) Razem w semestrze: Foreign language ) Razem narastająco:

29 Rok III, semestr Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB Konstrukcje betonowe elementy i hale Concrete structures elements and halls IBB Konstrukcje metalowe elementy i hale Metal structures elements and halls IBB47 Technologia robót budowlanych Building construction technology ILB6 Koleje podstawy Railways fundamentals ILB7 Podstawy mostownictwa Introduction to bridge engineering ILB8 Drogi i ulice podstawy Roads and streets fundamentals GHB Fundamentowanie Foundation engineering ILB8 Podstawy dynamiki budowli Introduction to dynamics of structures E E E 4 4 Zestaw modułów wybieralnych z bloku F: ILB4 Metody obliczeniowe Computational methods GHB4 Metody numeryczne w mechanice Numerical methods in mechanics Zestaw modułów wybieralnych z bloku G: ILB4 Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego Introduction to municipal engineering and underground structures GHB Podstawy budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej Introduction to underground structures and municipal engineering Razem w semestrze: Razem narastająco:

30 Rok III, semestr 6 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB46 Fizyka budowli Building physics Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami IBB486 inwestycyjnymi Principles of construction organisation and management of 4 4 investment process IBB496 Ekonomika budownictwa Construction economics ELR6 Instalacje elektryczne Electrical systems ILB6 Drogi, ulice, węzły Roads, streets, junctions E 4 4 BDB6 Mosty Bridges E 4 4 ILB6 Koleje Railways ILB6 Inżynieria miejska Municipal engineering E Zestaw modułów wybieralnych z bloku ILB: ILB86 Technologia budowy dróg (D) Road building technology BDB6 Technologia budowy mostów (M) Bridge building technology ILB46 Koleje miejskie (DK) Urban railways ILB466 Budownictwo podziemne (IM) Underground structures

31 Zestaw modułów wybieralnych z bloku H: FLH46 Wprowadzenie do filozofii Introduction to philosophy FLH6 Filozofia techniki i estetyka nowych technologii Philosophy of technics and aesthetics of new technology FLH66 Filozofia społeczna Social philosophy Zestaw modułów wybieralnych z bloku I: ISS Instalacje sanitarne Sanitary systems GHB66 Urządzenia wodno-kanalizacyjne Water-supply and sewage systems Razem w semestrze (D, M): Razem w semestrze (DK, IM): Razem narastająco (D, M): Razem narastająco (DK, IM):

32 Rok IV, semestr 7 Nr kat. Nazwa modułu W A L P S E/GK Razem moduł IBB67 Zagadnienia bezpieczeństwa pracy Health and safety in constructions IBB7 Prawo budowlane Civil engineering law regulations ILB987 Seminarium dyplomowe Engineering (BSc) thesis tutorial ILB997 Praca dyplomowa inżynierska Engineering (BSc) thesis 6 ILB977 Praktyka zawodowa Industrial internship Zestaw modułów wybieralnych z bloku ILB: ILB97 Utrzymanie dróg (D) Maintenance of roads ILB7 Utrzymanie mostów (M) Maintenance of bridges ILB7 Sterowanie ruchem i technologia robót kolejowych (DK) Train operations and technology of railways works ILB477 Inżynieria miejska wybrane zagadnienia (IM) Municipal engineering the selected issues

33 Zestaw modułów wybieralnych z bloku J: EKZ Ekonomiczne i prawne otoczenie przedsiębiorstwa The economic and legal environments of enterprise ZMZ74 Podstawy zarządzania Essentials of management EKZ Ekonomika przedsiębiorstwa Business economics Razem w semestrze: Razem narastająco (D, M): Razem narastająco (DK, IM): E obowiązuje egzamin GK grupa kursów ( jedno łączne zaliczenie modułu) (D) profil dyplomowania Drogi (M) profil dyplomowania Mosty (DK) profil dyplomowania Drogi kolejowe (IM) profil dyplomowania Inżynieria miejska i budownictwo podziemne Na wszystkich specjalnościach obowiązuje zaliczenie 8- tygodniowej praktyki zawodowej za pkt (liczonych w sumie pkt) - realizacja w okresach wakacyjnych po II lub III roku. Miejsce praktyki (przedsiębiorstwo) wybiera student. (D, M) (DK, IM) w % % CNPS 6 h a+l+p+s 87..6% 87..6% ZZU 8 h ECTS h CNPS a 8. 6.% 8. 6.% l..6% 9..% p %..% s..9%..9% ) Student jest zobowiązany zrealizować język obcy w wymiarze 8h/ ECTS, zasadniczo na poziomie B/ i B/. Jeżeli zna już język obcy na odpowiednim poziomie, może to być zastąpione np. poziomami B/ i C. Jeżeli ma kłopoty z językiem obcym (przed zapisami musi wypełnić odpowiedni test w celu ustalenia poziomu znajomości języka obcego), to będzie musiał najpierw zapisać się na kurs wyrównawczy (poza 8 h obowiązkowych zajęć).

34

35 h h 7 h h 8 h 7 h h h ęć sportowych m.

36 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Lp. MAT47 Kod kursu Nazwa kursów kończących się egzaminem Algebra z geometrią analityczną. Algebra and analytical geometry Analiza matematyczna. A MAT44 Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka.. Physics 4 MAT4 Analiza matematyczna. A. Mathematical analysis..a FZP7 Fizyka.. Physics 6 ILB6 Mechanika ogólna. General mechanics 7 IBB Materiały budowlane. Building materials 8 IBB4 Budownictwo ogólne. General building engineering 9 ILB Wytrzymałość materiałów. Strength of materials ILB6 Podstawy statyki budowli. Introduction to statics of structures IBB64 Budownictwo ogólne. General building engineering ILB484 Statyka budowli. Structural statics ILB4 Wytrzymałość materiałów. Strength of materials 4 GHB44 Mechanika gruntów. Soil mechanics IBB Konstrukcje betonowe - elementy i hale. Concrete structures - elements and halls Semestr

37 6 IBB 7 GHB 8 IBB6 9 IBB6 BDB6 8 GHB76 9 GHB76 BDB6 Konstrukcje metalowe - elementy i hale. Metal structures - elements and halls Fundamentowanie. Foundation engineering Specjalność: Inżynieria budowlana Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete structures - objects Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects Budownictwo przemysłowe. Industrial building Specjalność: Inżynieria Geotechnika i Hydrotechnika Budownictwo podziemne. Underground structures Budownictwo ziemne. Earth engineering Fundamentowanie - głębokie wykopy. Foundation engineering - deep excavations Specjalność: Inżynieria Lądowa 8 ILB6 Drogi, ulice, węzły. Roads, streets, junctions 9 BDB6 Mosty. Bridges ILB6 Inżynieria miejska. Municipal engineering 6 6 6

38 Dopuszczalny deficyt punktów po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Wymagana suma punktów do wpisu na następny semestr I 9 II 7 4 III 7 7 IV V VI 7

39 Moduły blokowane Moduł Warunkiem wpisu na moduł z kol. jest zrealizowanie kursów Semestr ANALIZA MATEMATYCZNA Analiza matematyczna WE i A FIZYKA Fizyka WE i A Semestr STATYSTYKA STOSOWANA Analiza matematyczna WE i A ANALIZA MATEMATYCZNA Analiza matematyczna WE i A PODSTAWY STATYKI BUDOWLI Mechanika ogólna WE i A Semestr 4 STATYKA BUDOWLI Podstawy statyki budowli WE i P WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Wytrzymałość materiałów WE i A BUDOWNICTWO OGÓLNE Budownictwo ogólne WE i P KONSTRUKCJE BETONOWE - PODSTAWY KONSTRUKCJE METALOWE - PODSTAWY *student może być dopuszczony do wpisu, gdy ma zaliczenie jednego z tych modułów Podstawy statyki budowli WE i P* Wytrzymałość materiałów WE i A* Podstawy statyki budowli WE i P* Wytrzymałość materiałów W i A* (WE i P) jest zaliczenie modułu Podstawy statyki budowli Semestr FUNDAMENTOWANIE Mechanika gruntów P PODSTAWY DYNAMIKI BUD. Podstawy statyki budowli WE i P KONSTR. BETONOWE ELEMENTY I HALE Konstrukcje betonowe podstawy W i P KONSTR. METALOWE ELEMENTY I HALE Konstrukcje metalowe podstawy W i L PODSTAWY MOSTOWNICTWA Podstawy statyki budowli WE i P

40 Semestr 6 Specjalność dyplomowania Inżynieria Budowlana IBB[] KONSTR. BETONOWE OBIEKTY Konstr. betonowe elementy i hale WE i P KONSTR. METALOWE OBIEKTY Konstr. metalowe elementy i hale WE i P Specjalność dyplomowania Geotechnika i Hydrotechnika GIH[] brak modułów blokowanych Specjalność dyplomowania Inżynieria Lądowa ILB[] DROGI, ULICE, WĘZŁY Drogi i ulice - podstawy W i P MOSTY Wytrzymałość materiałów WE i L i P Podstawy mostownictwa W i P KOLEJE Koleje - podstawy W i P Uchwała Rady Wydziału nr 86//6- z dnia.4.8 r. Obowiązuje od..8 r. Opinia wydziałowego organu uchwałodawczego samorządowego studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis Dziekana

41

Uchwała Rady Wydziału nr 515/33/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 515/33/ z dnia r. Obowiązuje od r. LAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo OZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* ROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 514/33/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 514/33/ z dnia r. Obowiązuje od r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIRUNK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCNIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 388/20/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 388/20/ z dnia r. Obowiązuje od r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 748/42/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 748/42/ z dnia r. Obowiązuje od r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 153/8/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 153/8/ z dnia r. Obowiązuje od r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II

POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II LAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo OZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 388/20/ z dnia r. Obowiązuje od r.

Uchwała Rady Wydziału nr 388/20/ z dnia r. Obowiązuje od r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIRUNK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCNIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 14/15 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty ( łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia Matematyka Ekonomia I Geografia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie /

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIRUNK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCNIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2015/2016 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2015/2016 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 201/2016 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty (łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia rok I Matematyka do 1.30

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) 1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) 1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Informatyczne Systemy Wspomagania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GIS-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Faculty Council resolution no. 516/333/ from In effect since

Faculty Council resolution no. 516/333/ from In effect since PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier (MSc)* FORM OF STUDIES: full-time

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) 1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski P L A N STUDIÓW NISTACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Uchwała Rady Wydziału z dnia 2.5.29 Obowiązuje od 1.1.29 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: Specjalność: Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Studia inŝynierskie, zaoczne, czteroletnie WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: Budownictwo

PROGRAM NAUCZANIA Studia inŝynierskie, zaoczne, czteroletnie WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: Budownictwo Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia inŝynierskie, aocne, cteroletnie WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIRUNK: Budownictwo PRZDMIOTY HUMANISTYCZNO-MNDśRSKI () Nawa (polska i angielska)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

1 / 5. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Mechatronic Engineering with English as instruction language. stopnia

1 / 5. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Mechatronic Engineering with English as instruction language. stopnia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronic Engineering with English as instruction language Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarn e Rocznik: 017/018 Język

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo