Uniwersytet w Białymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet w Białymstoku"

Transkrypt

1 Uniwersytet w Białymstoku Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 Centrala tel , Rektorat tel , Władze Rektorskie: Rektor prof. dr hab. Leonard Etel Prorektor ds. Ekonomicznych dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2 Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, 5 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 1 jednostki pozawydziałowej: Archiwum Uniwersytetu. Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W roku akademickim 2013/2014 rady podstawowych jednostek organizacyjnych UwB nadały 25 stopni naukowych doktora, 17 stopni naukowych doktora habilitowanego oraz 8 tytułów naukowych. Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia 798 nauczycieli akademickich, w tym 233 samodzielnych pracowników naukowych. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, prowadząc współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji. Region Podlasia jako teren unikatowej przyrody i jedynych w Europie enklaw pierwotnej fauny i flory, stwarza nieograniczone możliwości badawcze pracownikom naukowym oraz studentom naszej uczelni. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci studentów na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, 351 doktorantów oraz 781 słuchaczy studiów podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach pięciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa. Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, szczególnie Polakom z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z różnych części świata na podstawie 58 umów międzyuczelnianych. Ponadto uczestniczy w Programie Erasmus, umożliwiającym studiowanie na jednej z europejskich uczelni lub odbycie praktyk zagranicznych. W 2013 roku został inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Pogranicza, w skład której wchodzą szkoły wyższe także z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Umowa dotyczy ścisłej współpracy naukowej, dydaktycznej oraz wspólnych starań o granty. W ramach Programu MOST studenci UwB mają możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą. W minionym roku studenci naszej uczelni realizowali kształcenie w 20 ośrodkach akademickich na terenie kraju. Studenci UwB mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie w pracach 73 kół naukowych, 4 organizacjach i 7 stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 39 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uczelni. Rok akademicki 2013/2014 był dla Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku okresem przygotowań do wyjazdu na III

3 Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr do Macedonii (06 10 sierpnia 2014 r.). W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w szeregi zespołu wstąpiło ok. 20 studentów pierwszego roku studiów. Chór wystąpił podczas akademickich uroczystości (inauguracja roku akademickiego, uroczystość nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa UwB oraz promocji habilitacyjnych i doktorskich). Zespół uczestniczył w 40 Jubileuszowym Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich we Wrocławiu. Odpowiedział na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie i wystąpił w Katedrze Św. Franciszka z koncertem pieśni patriotycznych. W dzień poprzedzający uroczystość kanonizacji wystąpił z koncertem w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II, w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Ponadto, wziął udział w XII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki prezentując wraz z zespołem muzycznym repertuar rozrywkowy. Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku, w roku akademickim 2011/2012 był jego koordynatorem. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentowali w ramach licznych imprez festiwalowych dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji swojej uczelni. W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych. Konkurs promuje uczelnie, które inwestują w kształcenie dla rynku pracy oraz dbają o praktyczną edukację studentów. W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. Ponadto wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi nagrodami i sukcesami. Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. W 2010 roku uczelnia rozpoczęła coroczne badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się min.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Dumą uczelni jest jedna z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w kraju - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. W jej zbiorach znajduje się obecnie woluminów. Od dziewięciu lat biblioteka koordynuje działalność Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej liczącej blisko dokumentów. Realizując misję Uniwersytetu w Białymstoku, którą jest ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza kultur, biblioteka dąży do osiągnięcia kompletności zbiorów związanych z problematyką wielokulturowości, mniejszości etnicznych i wyznaniowych na Podlasiu, tożsamości narodowej oraz historii Podlasia. Od wielu lat stanowi centrum spotkań bibliotekarzy regionu w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym, została wyposażona w specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych i niedosłyszących. Przy Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonują także trzy wydawnictwa: Wydawnictwo UwB, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana oraz Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Temida 2. Ich publikacje znane są też poza granicami kraju, zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Jednym z podstawowych celów, jakie wyznaczają sobie władze uczelni w najbliższej przyszłości, jest systematyczna poprawa infrastruktury zmierzająca do zapewnienia prawidłowej realizacji celów kształcenia oraz realizację badań naukowych.

4 Kampus Uniwersytetu w Białymstoku to największa inwestycja w dziejach uczelni i jedna z najważniejszych w regionie. Decyzja o jego powstaniu z pewnością wyznacza nowy rozdział działalności i przyczynia się do dynamicznego rozwoju UwB największej uczelni w regionie. Kampus składa się z czterech, połączonych ze sobą szklanymi korytarzami, budynków o powierzchni ok. 40 tys. m 2. Centralnym miejscem jest Plac Syntezy z wielką, artystycznie popękaną i podświetlaną szklaną kulą, symbolizującą Wielki Wybuch. Gmach jest energooszczędny i dźwiękochłonny. Zasilaniem, ogrzewaniem i klimatyzacją sterują komputery kampus to budynek inteligentny. Do dyspozycji pracowników i studentów jest bezprzewodowy Internet, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wokół kampusu wije się strumyk, wewnętrzne dziedzińce zdobią płytkie jeziorka. To sztuczne zbiorniki wody, zasilane deszczówką, którą specjalny system odprowadza z dachu. Woda jest na bieżąco filtrowana. W czasie suszy zbiorniki mogą być dodatkowe zasilane, w czasie ulewy nadmiar wody spływa do zbiornika retencyjnego. Wokół budynków posadzonych zostało ponad 8 tys. krzewów i około 200 drzew. Zielona roślinność ma też pokryć dachy i część elewacji.

5 Wydział Biologiczno-Chemiczny Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1K tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Naukowych Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB dr Elżbieta Wołyniec Instytut Biologii Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) , (85), fax: Dyrektor Instytutu dr hab. Adam Michał Tylicki tel Instytut Chemii Białystok, ul. Hurtowa 1 tel.(85) , (85) , tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Krzysztof Winkler tel. (85) kierunki akredytowane: chemia (PKA), biologia (PKA), ochrona środowiska (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Biologia 235 Chemia 244 Stopień kształcenia Forma studiów Specjalność - biologia eksperymentalna i molekularna - mikrobiologia - ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - biologia sądowa - agrobiologia - biologia molekularna - biologia środowiskowa - mikrobiologia - chemia medyczna - chemia ogólna - chemia żywności Ochrona środowiska 126

6 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Biologia ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) Studia Podyplomowe Chemia ul. Hurtowa 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie biologii Studia doktoranckie w zakresie chemii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 20 studia III st. 17 studia III st.

7 Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok, ul. Warszawska 63 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Rozwoju Prodziekan ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Henryk Wnorowski dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB dr Dorota Perło dr Adam Wyszkowski kierunek akredytowany: ekonomia (PKA), zarządzanie (PKA), międzynarodowe stosunki gospodarcze (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Ekonomia 1439 Zarządzanie Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ekonomicznoprawny Stopień kształcenia studia Ist studia II st. Forma studiów nie nie nie nie nie nie nie nie Specjalność -rachunkowość i finanse przedsiębiorstw -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -gospodarka regionalna i lokalna -rachunkowość i podatki -przedsiębiorstwo na rynku -ekonomia rozwoju regionalnego -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -zarządzanie przedsiębiorstwem -zarządzanie organizacjami publicznymi -handel międzynarodowy -współpraca międzynarodowa, - obsługa celna i spedycja międzynarodowa. -sektor prywatny -sektor publiczny -działalność gospodarcza na rynku europejskim, - gospodarka finansami w sektorze publicznym, - windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Logistyka nowość od 2015/2016 nie - logistyka handlu i usług - logistyka międzynarodowa

8 Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie ekonomii STUDIA DOKTORANCKIE Liczba studentów Stopień kształcenia 55 studia IIIst. Forma studiów nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Menedżerskie ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki ul. Warszawska 63 nieruchomościami tel.: (85) Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości ul. Warszawska 63 przedsiębiorstw tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii ul. Warszawska 63 Europejskiej tel.: (85) Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Informatyczne Systemy w ul. Warszawska 63 Zarządzaniu Przedsiębiorstwem tel.: (85) Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy ul. Warszawska 63 euro tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Analizy gospodarczej i metodologii ul. Warszawska 63 badań ekonomicznych tel.: (85) Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny ul. Warszawska 63 w jednostkach sektora publicznego tel.: (85) Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa ul. Warszawska 63 Międzynarodowego Obrotu Towarowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach ul. Warszawska 63 samorządu terytorialnego tel.: (85) Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na ul. Warszawska 63 rynku globalnym tel.: (85) Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu ul. Warszawska 63 tel.: (85)

9 Wydział Filologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski dr Agata Rozumko dr hab. Lilia Citko, prof. UwB Instytut Filologii Polskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB tel.: (85) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wanda Supa tel.: (85) Dyrektor Instytutu Instytut Neofilologii Białystok, ul. Lniarskiego 3 tel./fax: (85) kierunek akredytowany: filologia polska (PKA), filologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Filologia polska 277 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie Specjalność -wiedza o kulturze -edytorska -promocja miasta i regionu -współczesne bibliotekoznawstwo -edytorsko-filologiczna -filozoficzno-filologiczna -publicystyczno-dziennikarska -informacyjno-księgoznawcza -edytorstwo cyfrowe

10 Filologia filologia rosyjska -filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu -filologia rosyjska z językiem angielskim -filologia rosyjska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska -filologia rosyjska z językiem angielskim - filologia rosyjska z językiem białoruskim -filologia rosyjska przekładoznawstwo - nowość od 2015/2016 nie -filologia rosyjska -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu nie -filologia rosyjska -filologia białoruska -filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) -filologia białoruska z językiem angielskim -filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) - filologia białoruska-słowianoznawstwo wschodnie -filologia białoruska -filologia białoruska z językiem angielskim nie -filologia białoruska nie -filologia białoruska -filologia angielska -język angielski stosowany, z hiszpańskim - język angielski stosowany z rosyjskim nie -filologia angielska studia II st. - filologia angielska - nowość od 2015/2016 nie -filologia angielska -filologia francuska -filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) -język francuski stosowany, z hiszpańskim - filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim profil tłumaczeniowy Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kulturoznawstwo nie nie - turystyka kulturowa - reklama i public relations - media i komunikowanie - kultura Podlasia - filmoznawstwo-medioznawstwo - kultura Podlasia - kultura III wieku - filmoznawstwo-medioznawstwo - krytyka sztuki WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM I W JĘZYKU ROSYJSKIM Kierunek studiów Liczba Stopień Forma studentów kształcenia studiów Specjalność Philology I stopień Philology, in the field of: English Philology Philology I stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology II stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology I stopień Philology, in the field of: Russian Philology language communication for business

11 STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i 43 studia III st. nie literaturoznawstwa Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa 27 studia III st. WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Pl. Uniwersytecki 1 Komunikacji Społecznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Pl. Uniwersytecki 1 Bibliotekarstwa tel.: (85) Studia Podyplomowe Logopedyczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Pl. Uniwersytecki 1 Praktycznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu ul. Liniarskiego 3 Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego tel./fax: (85)

12 Wydział Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L, Białystok tel.: , fax: www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB dr hab. Zbigniew Hasiewicz kierunek akredytowany: fizyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Profil Forma studiów Specjalność ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka ogólna Fizyka 54 studia I st. praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna praktyczny inżynieria nowoczesnych materiałów studia II st. ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka doświadczalna fizyka teoretyczna praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L tel.:

13 Wydział Historyczno-Socjologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB dr Bartosz Kuźniarz Instytut Historii i Nauk Politycznych Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Snopko, prof. UwB tel.: (85) Instytut Socjologii Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB tel.: (85) kierunki akredytowane: historia (PKA), socjologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Specjalności -ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - archiwistyczna - wiedza o społeczeństwie Historia 229 -historia kultury -historia społeczna - ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - wojskowa - wiedza o dawnej książce - media i świat współczesny - wschodnioeuropejska

14 Socjologia 206 Stosunki międzynarodowe 406 nie nie -socjologia komunikacji społecznej i mediów - badanie opinii zachowań rynkowych - społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną - socjologia ekonomiczna - socjologia wielokulturowości -bezpieczeństwo międzynarodowe -stosunki międzynarodowe w Mediach - amerykanistyczna -na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej - ewolucja konfliktów międzynarodowych - wschodnie pogranicze Unii Europejskiej - Bliski Wschód i Afryka Północna MENA Studia wschodnie 58 Filozofia 73 Etyka i filozofia nowość od 2015/2016 Kognitywistyka i komunikacja nowość od 2015/ komunikacja kulturowa - gospodarka państw postradzieckich - dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 23 studia III st 21 studia IIIst. nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Historii Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Pl. Uniwersytecki 1 Dziedzictwa kulturowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Genealogiczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Archiwistyki Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w Pl. Uniwersytecki 1 edukacji szkolnej tel.: (85) Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85)

15 Wydział Matematyki i Informatyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , (85) , (85) , (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Anatol Odzijewicz dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB dr Elżbieta Majewska Instytut Matematyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB tel.: (085) Instytut Informatyki t Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M el./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Marian S. Uba, prof. UwB tel.: (085) kierunki akredytowane: matematyka (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Matematyka 223 Informatyka 272 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie nie Specjalność -matematyka finansowa -matematyka finansowa -grafika komputerowa i multimedia, - informatyka teoretyczna,

16 Kierunek studiów Informatyka i ekonometria Liczba studentów Stopień kształcenia 71 Forma studiów nie nie Specjalność - informatyka w medycynie, - inteligentne metody obliczeniowe, - technologie internetowe i mobilne WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Matematyki Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85)

17 Wydział Pedagogiki i Psychologii Białystok, ul. Świerkowa 20 tel.: (85) , (85) , fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB dr hab. Janina Uszyńska - Jarmoc, prof. UwB dr Alicja Korzeniecka - Bondar kierunek akredytowany: pedagogika (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentó w Pedagogika 2112 Stopień kształcenia Praca socjalna 198 Polityka społeczna 45 Forma studiów nie nie nie nie Specjalność - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja medialna - edukacja wizualna - kulturoznawcza - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika resocjalizacyjna - przedszkolna i wczesnoszkolna - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - menadżer oświaty - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - pedagogika wczesnoszkolna - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika regionalna i międzykulturowa

18 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja elementarna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika Resocjalizacyjna Socjoterapia Terapia pedagogiczna Wiedza o kulturze polskiej Gerontologia społeczna z elementami geriatrii Komunikacja międzykulturowa Wczesne nauczanie języka angielskiego ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85)

19 Wydział Prawa Białystok, ul. A. Mickiewicza 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) , (85) , (85) (85) ,fax: (85) www: Władze Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof UwB kierunek akredytowany: administracja (PKA), prawo (PKA ocena wyróżniająca) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Prawo 1570 M Administracja 887 Europeistyka 97 Bezpieczeństwo narodowe 1001 Forma studiów nie nie nie - - nie - nie Kryminologia 194 studia I st. nie Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych Liczba studentów STUDIA DOKTORANCKIE Stopień kształcenia 145 studia IIIst. Forma studiów nie

20 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawo ochrony środowiska ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Mediatorów sądowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Administracji Publicznej ul. Mickiewicza 1 tel.: (85)

21 Władze Dziekan Prodziekan Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS "EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS" KALVARIJU G. 135 LT VILNIUS Tel./fax: www: dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB dr Alina Grynia kierunki akredytowane: ekonomia (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba Stopień kształcenia studiów studentów 289 studia I st. Ekonomia 50 studia II st. Informatyka 117 studia I st. Forma studiów

22 Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytet Otwarty UwB ul. Mickiewicza 1/101, Białystok tel.: fax: www : uo.uwb.edu.pl Kierownik Współpracownik Agnieszka Jabłońska Agnieszka Grajewska WYKAZ KURSÓW Strefa kursu Forma kuru Nazwa kursu biologii i chemii ekonomii i zarządzania fizyki historii i socjologii Spektroskopia dla olimpijczyków Chemia w fotografii historycznej Roślinne produkty spożywcze w naszej kuchni Fotografia przyrodnicza Nanonośniki leków i materiału biologicznego Ogrody ekologiczne Owady, które zmieniły świat System f-k Symfonia Dotacje na start dla nowych firm Uproszczone formy ewidencji podatkowych Jak aplikować o fundusze europejskie? Wstęp do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych Budowa materii i podstawowe oddziaływania w szkolnych doświadczeniach fizycznych Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? O filozofii lingwistycznej Fizyczne aspekty powstawania dźwięków w instrumentach muzycznych Promieniotwórczość środowiska naturalnego Struktura nauki wg Thomasa Kuhna: konserwatyzm czy rewolucje? Optyka dla każdego Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Życie poza Ziemią. Prawdopodobieństwo istnienia, metody poszukiwań Dlaczego Marks miał rację? E-humanistyka: nowe technologie i media społecznościowe we współczesnym świecie Słownik biograficzny mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego Gatunki filmowe i telewizyjne Gry społeczne Historia filozofii w obrazach i metaforach Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek Społeczeństwo nie składa się z ludzi świat widziany oczami współczesnych

23 języków matematyki i informatyki pedagogiki i psychologii socjologów English at Work (Angielski w pracy) Język rosyjski w biznesie Język francuski w biznesie Francuski w podróży - błyskawiczny kurs komunikacji w języku francuskim (od podstaw) Piszemy po francusku w życiu codziennym, w szkole i pracy Uczymy się francuskiego śpiewająco! spotkania z językiem i piosenką francuską Francuski szybko i dobrze kurs j. francuskiego z elementami kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (poziom A1+) Parlons du monde autour de nous» (Pomówmy o świecie wokół nas) Doskonalenie znajomości słownictwa francuskiego od poziomu A1/A1+ Francuski ekspres Lingua Latina dla każdego, czyli krótki kurs języka łacińskiego Łacina na co dzień Podstawy języka łacińskiego z elementami kultury antycznej Język rosyjski (30h) Język rosyjski (60h) Język cerkiewnosłowiański kurs dla katechetów religii prawosławnej Odkrywamy język cerkiewnosłowiański Realia kulturowe, język, nawiązywanie kontaktów krajach Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja ABC inwestowania ECDL Twoją drogą do kariery Arkusze kalkulacyjne Elementy matematyki finansowej Interaktywne aplikacje multimedialne Kurs obsługi komputera dla seniorów Program Coach 5 i interfejs CoachLab II w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i technicznych Program Geogebra na lekcjach matematyki Tablica multimedialna w pracy dydaktycznej nauczyciela Excel funkcje, analiza i prezentacja danych Komputer wykorzystanie w codziennym życiu. Podstawy pakietu Office. Programowanie w języku C++ Elementy grafiki komputerowej Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Raspberry Pi Podstawy tworzenia aplikacji na platformę Android Podstawy tworzenia stron internetowych Programowanie w Excelu - VBA. Programowanie w JavaScript Programowanie w języku C# Programowanie w języku Java Programowanie w języku Python Programowanie w języku Visual Basic Tworzenie bogatych aplikacji internetowych Obsługa darmowego pakietu oprogramowania Open Office org3: Write, Calc, Impres, Draw, Math, Base Wprowadzenie do środowiska R Algebra geometryczna O sumowaniu szeregów nieskończonych E-biznes i marketing internetowy Z genealogią na ty jak stworzyć własne drzewo genealogiczne? Praca i komunikacja w grupie Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Jak (się) uczyć, żeby (się) nauczyć? Sztuka autopromocji Komunikacja międzykulturowa Kontakty międzykulturowe w biznesie Współpraca w grupie i budowa zespołu Sztuka skutecznego porozumiewania się Wykorzystanie metody NVC "Porozumienia bez przemocy" w pracy pedagogicznej Konstruktywne zwalczanie stresu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14; http://www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 (085) 745 70 00; + 48 (085) 745 71 15; e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14; http://www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 (085) 745 70 00; + 48 (085) 745 71 15; e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY www: http://biol-chem.uwb.edu.pl ul. Pogodna 65, 15-365 Białystok Biologia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r.

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. 1. W naborze dodatkowym należy zarejestrować się i wybrać kierunek w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 2. Złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016)

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) Międzywydziałowe 1. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. Towarzystwo Filaretów UKSW Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet DO-0130/29/2013 Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-33/11 Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo