Uniwersytet w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet w Białymstoku"

Transkrypt

1 Uniwersytet w Białymstoku Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 Centrala tel , Rektorat tel , Władze Rektorskie: Rektor prof. dr hab. Leonard Etel Prorektor ds. Ekonomicznych dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2 Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, 5 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 1 jednostki pozawydziałowej: Archiwum Uniwersytetu. Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W roku akademickim 2013/2014 rady podstawowych jednostek organizacyjnych UwB nadały 25 stopni naukowych doktora, 17 stopni naukowych doktora habilitowanego oraz 8 tytułów naukowych. Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia 798 nauczycieli akademickich, w tym 233 samodzielnych pracowników naukowych. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, prowadząc współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji. Region Podlasia jako teren unikatowej przyrody i jedynych w Europie enklaw pierwotnej fauny i flory, stwarza nieograniczone możliwości badawcze pracownikom naukowym oraz studentom naszej uczelni. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci studentów na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, 351 doktorantów oraz 781 słuchaczy studiów podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach pięciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa. Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, szczególnie Polakom z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z różnych części świata na podstawie 58 umów międzyuczelnianych. Ponadto uczestniczy w Programie Erasmus, umożliwiającym studiowanie na jednej z europejskich uczelni lub odbycie praktyk zagranicznych. W 2013 roku został inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Pogranicza, w skład której wchodzą szkoły wyższe także z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Umowa dotyczy ścisłej współpracy naukowej, dydaktycznej oraz wspólnych starań o granty. W ramach Programu MOST studenci UwB mają możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą. W minionym roku studenci naszej uczelni realizowali kształcenie w 20 ośrodkach akademickich na terenie kraju. Studenci UwB mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie w pracach 73 kół naukowych, 4 organizacjach i 7 stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 39 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uczelni. Rok akademicki 2013/2014 był dla Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku okresem przygotowań do wyjazdu na III

3 Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr do Macedonii (06 10 sierpnia 2014 r.). W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w szeregi zespołu wstąpiło ok. 20 studentów pierwszego roku studiów. Chór wystąpił podczas akademickich uroczystości (inauguracja roku akademickiego, uroczystość nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa UwB oraz promocji habilitacyjnych i doktorskich). Zespół uczestniczył w 40 Jubileuszowym Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich we Wrocławiu. Odpowiedział na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie i wystąpił w Katedrze Św. Franciszka z koncertem pieśni patriotycznych. W dzień poprzedzający uroczystość kanonizacji wystąpił z koncertem w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II, w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Ponadto, wziął udział w XII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki prezentując wraz z zespołem muzycznym repertuar rozrywkowy. Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku, w roku akademickim 2011/2012 był jego koordynatorem. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentowali w ramach licznych imprez festiwalowych dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji swojej uczelni. W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych. Konkurs promuje uczelnie, które inwestują w kształcenie dla rynku pracy oraz dbają o praktyczną edukację studentów. W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. Ponadto wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi nagrodami i sukcesami. Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. W 2010 roku uczelnia rozpoczęła coroczne badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się min.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Dumą uczelni jest jedna z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w kraju - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. W jej zbiorach znajduje się obecnie woluminów. Od dziewięciu lat biblioteka koordynuje działalność Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej liczącej blisko dokumentów. Realizując misję Uniwersytetu w Białymstoku, którą jest ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza kultur, biblioteka dąży do osiągnięcia kompletności zbiorów związanych z problematyką wielokulturowości, mniejszości etnicznych i wyznaniowych na Podlasiu, tożsamości narodowej oraz historii Podlasia. Od wielu lat stanowi centrum spotkań bibliotekarzy regionu w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym, została wyposażona w specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych i niedosłyszących. Przy Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonują także trzy wydawnictwa: Wydawnictwo UwB, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana oraz Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Temida 2. Ich publikacje znane są też poza granicami kraju, zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Jednym z podstawowych celów, jakie wyznaczają sobie władze uczelni w najbliższej przyszłości, jest systematyczna poprawa infrastruktury zmierzająca do zapewnienia prawidłowej realizacji celów kształcenia oraz realizację badań naukowych.

4 Kampus Uniwersytetu w Białymstoku to największa inwestycja w dziejach uczelni i jedna z najważniejszych w regionie. Decyzja o jego powstaniu z pewnością wyznacza nowy rozdział działalności i przyczynia się do dynamicznego rozwoju UwB największej uczelni w regionie. Kampus składa się z czterech, połączonych ze sobą szklanymi korytarzami, budynków o powierzchni ok. 40 tys. m 2. Centralnym miejscem jest Plac Syntezy z wielką, artystycznie popękaną i podświetlaną szklaną kulą, symbolizującą Wielki Wybuch. Gmach jest energooszczędny i dźwiękochłonny. Zasilaniem, ogrzewaniem i klimatyzacją sterują komputery kampus to budynek inteligentny. Do dyspozycji pracowników i studentów jest bezprzewodowy Internet, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wokół kampusu wije się strumyk, wewnętrzne dziedzińce zdobią płytkie jeziorka. To sztuczne zbiorniki wody, zasilane deszczówką, którą specjalny system odprowadza z dachu. Woda jest na bieżąco filtrowana. W czasie suszy zbiorniki mogą być dodatkowe zasilane, w czasie ulewy nadmiar wody spływa do zbiornika retencyjnego. Wokół budynków posadzonych zostało ponad 8 tys. krzewów i około 200 drzew. Zielona roślinność ma też pokryć dachy i część elewacji.

5 Wydział Biologiczno-Chemiczny Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1K tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Naukowych Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB dr Elżbieta Wołyniec Instytut Biologii Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) , (85), fax: Dyrektor Instytutu dr hab. Adam Michał Tylicki tel Instytut Chemii Białystok, ul. Hurtowa 1 tel.(85) , (85) , tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Krzysztof Winkler tel. (85) kierunki akredytowane: chemia (PKA), biologia (PKA), ochrona środowiska (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Biologia 235 Chemia 244 Stopień kształcenia Forma studiów Specjalność - biologia eksperymentalna i molekularna - mikrobiologia - ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - biologia sądowa - agrobiologia - biologia molekularna - biologia środowiskowa - mikrobiologia - chemia medyczna - chemia ogólna - chemia żywności Ochrona środowiska 126

6 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Biologia ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) Studia Podyplomowe Chemia ul. Hurtowa 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie biologii Studia doktoranckie w zakresie chemii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 20 studia III st. 17 studia III st.

7 Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok, ul. Warszawska 63 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Rozwoju Prodziekan ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Henryk Wnorowski dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB dr Dorota Perło dr Adam Wyszkowski kierunek akredytowany: ekonomia (PKA), zarządzanie (PKA), międzynarodowe stosunki gospodarcze (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Ekonomia 1439 Zarządzanie Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ekonomicznoprawny Stopień kształcenia studia Ist studia II st. Forma studiów nie nie nie nie nie nie nie nie Specjalność -rachunkowość i finanse przedsiębiorstw -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -gospodarka regionalna i lokalna -rachunkowość i podatki -przedsiębiorstwo na rynku -ekonomia rozwoju regionalnego -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -zarządzanie przedsiębiorstwem -zarządzanie organizacjami publicznymi -handel międzynarodowy -współpraca międzynarodowa, - obsługa celna i spedycja międzynarodowa. -sektor prywatny -sektor publiczny -działalność gospodarcza na rynku europejskim, - gospodarka finansami w sektorze publicznym, - windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Logistyka nowość od 2015/2016 nie - logistyka handlu i usług - logistyka międzynarodowa

8 Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie ekonomii STUDIA DOKTORANCKIE Liczba studentów Stopień kształcenia 55 studia IIIst. Forma studiów nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Menedżerskie ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki ul. Warszawska 63 nieruchomościami tel.: (85) Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości ul. Warszawska 63 przedsiębiorstw tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii ul. Warszawska 63 Europejskiej tel.: (85) Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Informatyczne Systemy w ul. Warszawska 63 Zarządzaniu Przedsiębiorstwem tel.: (85) Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy ul. Warszawska 63 euro tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Analizy gospodarczej i metodologii ul. Warszawska 63 badań ekonomicznych tel.: (85) Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny ul. Warszawska 63 w jednostkach sektora publicznego tel.: (85) Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa ul. Warszawska 63 Międzynarodowego Obrotu Towarowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach ul. Warszawska 63 samorządu terytorialnego tel.: (85) Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na ul. Warszawska 63 rynku globalnym tel.: (85) Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu ul. Warszawska 63 tel.: (85)

9 Wydział Filologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski dr Agata Rozumko dr hab. Lilia Citko, prof. UwB Instytut Filologii Polskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB tel.: (85) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wanda Supa tel.: (85) Dyrektor Instytutu Instytut Neofilologii Białystok, ul. Lniarskiego 3 tel./fax: (85) kierunek akredytowany: filologia polska (PKA), filologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Filologia polska 277 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie Specjalność -wiedza o kulturze -edytorska -promocja miasta i regionu -współczesne bibliotekoznawstwo -edytorsko-filologiczna -filozoficzno-filologiczna -publicystyczno-dziennikarska -informacyjno-księgoznawcza -edytorstwo cyfrowe

10 Filologia filologia rosyjska -filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu -filologia rosyjska z językiem angielskim -filologia rosyjska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska -filologia rosyjska z językiem angielskim - filologia rosyjska z językiem białoruskim -filologia rosyjska przekładoznawstwo - nowość od 2015/2016 nie -filologia rosyjska -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu nie -filologia rosyjska -filologia białoruska -filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) -filologia białoruska z językiem angielskim -filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) - filologia białoruska-słowianoznawstwo wschodnie -filologia białoruska -filologia białoruska z językiem angielskim nie -filologia białoruska nie -filologia białoruska -filologia angielska -język angielski stosowany, z hiszpańskim - język angielski stosowany z rosyjskim nie -filologia angielska studia II st. - filologia angielska - nowość od 2015/2016 nie -filologia angielska -filologia francuska -filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) -język francuski stosowany, z hiszpańskim - filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim profil tłumaczeniowy Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kulturoznawstwo nie nie - turystyka kulturowa - reklama i public relations - media i komunikowanie - kultura Podlasia - filmoznawstwo-medioznawstwo - kultura Podlasia - kultura III wieku - filmoznawstwo-medioznawstwo - krytyka sztuki WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM I W JĘZYKU ROSYJSKIM Kierunek studiów Liczba Stopień Forma studentów kształcenia studiów Specjalność Philology I stopień Philology, in the field of: English Philology Philology I stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology II stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology I stopień Philology, in the field of: Russian Philology language communication for business

11 STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i 43 studia III st. nie literaturoznawstwa Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa 27 studia III st. WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Pl. Uniwersytecki 1 Komunikacji Społecznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Pl. Uniwersytecki 1 Bibliotekarstwa tel.: (85) Studia Podyplomowe Logopedyczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Pl. Uniwersytecki 1 Praktycznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu ul. Liniarskiego 3 Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego tel./fax: (85)

12 Wydział Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L, Białystok tel.: , fax: www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB dr hab. Zbigniew Hasiewicz kierunek akredytowany: fizyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Profil Forma studiów Specjalność ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka ogólna Fizyka 54 studia I st. praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna praktyczny inżynieria nowoczesnych materiałów studia II st. ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka doświadczalna fizyka teoretyczna praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L tel.:

13 Wydział Historyczno-Socjologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB dr Bartosz Kuźniarz Instytut Historii i Nauk Politycznych Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Snopko, prof. UwB tel.: (85) Instytut Socjologii Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB tel.: (85) kierunki akredytowane: historia (PKA), socjologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Specjalności -ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - archiwistyczna - wiedza o społeczeństwie Historia 229 -historia kultury -historia społeczna - ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - wojskowa - wiedza o dawnej książce - media i świat współczesny - wschodnioeuropejska

14 Socjologia 206 Stosunki międzynarodowe 406 nie nie -socjologia komunikacji społecznej i mediów - badanie opinii zachowań rynkowych - społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną - socjologia ekonomiczna - socjologia wielokulturowości -bezpieczeństwo międzynarodowe -stosunki międzynarodowe w Mediach - amerykanistyczna -na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej - ewolucja konfliktów międzynarodowych - wschodnie pogranicze Unii Europejskiej - Bliski Wschód i Afryka Północna MENA Studia wschodnie 58 Filozofia 73 Etyka i filozofia nowość od 2015/2016 Kognitywistyka i komunikacja nowość od 2015/ komunikacja kulturowa - gospodarka państw postradzieckich - dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 23 studia III st 21 studia IIIst. nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Historii Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Pl. Uniwersytecki 1 Dziedzictwa kulturowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Genealogiczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Archiwistyki Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w Pl. Uniwersytecki 1 edukacji szkolnej tel.: (85) Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85)

15 Wydział Matematyki i Informatyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , (85) , (85) , (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Anatol Odzijewicz dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB dr Elżbieta Majewska Instytut Matematyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB tel.: (085) Instytut Informatyki t Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M el./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Marian S. Uba, prof. UwB tel.: (085) kierunki akredytowane: matematyka (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Matematyka 223 Informatyka 272 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie nie Specjalność -matematyka finansowa -matematyka finansowa -grafika komputerowa i multimedia, - informatyka teoretyczna,

16 Kierunek studiów Informatyka i ekonometria Liczba studentów Stopień kształcenia 71 Forma studiów nie nie Specjalność - informatyka w medycynie, - inteligentne metody obliczeniowe, - technologie internetowe i mobilne WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Matematyki Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85)

17 Wydział Pedagogiki i Psychologii Białystok, ul. Świerkowa 20 tel.: (85) , (85) , fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB dr hab. Janina Uszyńska - Jarmoc, prof. UwB dr Alicja Korzeniecka - Bondar kierunek akredytowany: pedagogika (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentó w Pedagogika 2112 Stopień kształcenia Praca socjalna 198 Polityka społeczna 45 Forma studiów nie nie nie nie Specjalność - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja medialna - edukacja wizualna - kulturoznawcza - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika resocjalizacyjna - przedszkolna i wczesnoszkolna - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - menadżer oświaty - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - pedagogika wczesnoszkolna - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika regionalna i międzykulturowa

18 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja elementarna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika Resocjalizacyjna Socjoterapia Terapia pedagogiczna Wiedza o kulturze polskiej Gerontologia społeczna z elementami geriatrii Komunikacja międzykulturowa Wczesne nauczanie języka angielskiego ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85)

19 Wydział Prawa Białystok, ul. A. Mickiewicza 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) , (85) , (85) (85) ,fax: (85) www: Władze Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof UwB kierunek akredytowany: administracja (PKA), prawo (PKA ocena wyróżniająca) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Prawo 1570 M Administracja 887 Europeistyka 97 Bezpieczeństwo narodowe 1001 Forma studiów nie nie nie - - nie - nie Kryminologia 194 studia I st. nie Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych Liczba studentów STUDIA DOKTORANCKIE Stopień kształcenia 145 studia IIIst. Forma studiów nie

20 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawo ochrony środowiska ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Mediatorów sądowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Administracji Publicznej ul. Mickiewicza 1 tel.: (85)

21 Władze Dziekan Prodziekan Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS "EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS" KALVARIJU G. 135 LT VILNIUS Tel./fax: www: dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB dr Alina Grynia kierunki akredytowane: ekonomia (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba Stopień kształcenia studiów studentów 289 studia I st. Ekonomia 50 studia II st. Informatyka 117 studia I st. Forma studiów

22 Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytet Otwarty UwB ul. Mickiewicza 1/101, Białystok tel.: fax: www : uo.uwb.edu.pl Kierownik Współpracownik Agnieszka Jabłońska Agnieszka Grajewska WYKAZ KURSÓW Strefa kursu Forma kuru Nazwa kursu biologii i chemii ekonomii i zarządzania fizyki historii i socjologii Spektroskopia dla olimpijczyków Chemia w fotografii historycznej Roślinne produkty spożywcze w naszej kuchni Fotografia przyrodnicza Nanonośniki leków i materiału biologicznego Ogrody ekologiczne Owady, które zmieniły świat System f-k Symfonia Dotacje na start dla nowych firm Uproszczone formy ewidencji podatkowych Jak aplikować o fundusze europejskie? Wstęp do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych Budowa materii i podstawowe oddziaływania w szkolnych doświadczeniach fizycznych Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? O filozofii lingwistycznej Fizyczne aspekty powstawania dźwięków w instrumentach muzycznych Promieniotwórczość środowiska naturalnego Struktura nauki wg Thomasa Kuhna: konserwatyzm czy rewolucje? Optyka dla każdego Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Życie poza Ziemią. Prawdopodobieństwo istnienia, metody poszukiwań Dlaczego Marks miał rację? E-humanistyka: nowe technologie i media społecznościowe we współczesnym świecie Słownik biograficzny mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego Gatunki filmowe i telewizyjne Gry społeczne Historia filozofii w obrazach i metaforach Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek Społeczeństwo nie składa się z ludzi świat widziany oczami współczesnych

23 języków matematyki i informatyki pedagogiki i psychologii socjologów English at Work (Angielski w pracy) Język rosyjski w biznesie Język francuski w biznesie Francuski w podróży - błyskawiczny kurs komunikacji w języku francuskim (od podstaw) Piszemy po francusku w życiu codziennym, w szkole i pracy Uczymy się francuskiego śpiewająco! spotkania z językiem i piosenką francuską Francuski szybko i dobrze kurs j. francuskiego z elementami kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (poziom A1+) Parlons du monde autour de nous» (Pomówmy o świecie wokół nas) Doskonalenie znajomości słownictwa francuskiego od poziomu A1/A1+ Francuski ekspres Lingua Latina dla każdego, czyli krótki kurs języka łacińskiego Łacina na co dzień Podstawy języka łacińskiego z elementami kultury antycznej Język rosyjski (30h) Język rosyjski (60h) Język cerkiewnosłowiański kurs dla katechetów religii prawosławnej Odkrywamy język cerkiewnosłowiański Realia kulturowe, język, nawiązywanie kontaktów krajach Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja ABC inwestowania ECDL Twoją drogą do kariery Arkusze kalkulacyjne Elementy matematyki finansowej Interaktywne aplikacje multimedialne Kurs obsługi komputera dla seniorów Program Coach 5 i interfejs CoachLab II w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i technicznych Program Geogebra na lekcjach matematyki Tablica multimedialna w pracy dydaktycznej nauczyciela Excel funkcje, analiza i prezentacja danych Komputer wykorzystanie w codziennym życiu. Podstawy pakietu Office. Programowanie w języku C++ Elementy grafiki komputerowej Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Raspberry Pi Podstawy tworzenia aplikacji na platformę Android Podstawy tworzenia stron internetowych Programowanie w Excelu - VBA. Programowanie w JavaScript Programowanie w języku C# Programowanie w języku Java Programowanie w języku Python Programowanie w języku Visual Basic Tworzenie bogatych aplikacji internetowych Obsługa darmowego pakietu oprogramowania Open Office org3: Write, Calc, Impres, Draw, Math, Base Wprowadzenie do środowiska R Algebra geometryczna O sumowaniu szeregów nieskończonych E-biznes i marketing internetowy Z genealogią na ty jak stworzyć własne drzewo genealogiczne? Praca i komunikacja w grupie Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Jak (się) uczyć, żeby (się) nauczyć? Sztuka autopromocji Komunikacja międzykulturowa Kontakty międzykulturowe w biznesie Współpraca w grupie i budowa zespołu Sztuka skutecznego porozumiewania się Wykorzystanie metody NVC "Porozumienia bez przemocy" w pracy pedagogicznej Konstruktywne zwalczanie stresu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14; http://www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 (085) 745 70 00; + 48 (085) 745 71 15; e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14; http://www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 (085) 745 70 00; + 48 (085) 745 71 15; e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY www: http://biol-chem.uwb.edu.pl ul. Pogodna 65, 15-365 Białystok Biologia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 L. p. Kierunek/specjalność 1 Administracja I 90 636 7,07 2 Administracja II 120 124 1,03 3 Biofizyka I 50 42 0,84 4 Biofizyka II 25 16 0,64 5 Biologia I

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku 75.0200.53.2016 Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM UCZELNIA

OGÓŁEM UCZELNIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2015/2016 stacjonarne Załącznik nr 1 stacjonarnych Kierunek/specjalność OGÓŁEM UCZELNIA 9 935 9 355 580 5 989 Edukacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo