Uniwersytet w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet w Białymstoku"

Transkrypt

1 Uniwersytet w Białymstoku Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 Centrala tel , Rektorat tel , Władze Rektorskie: Rektor prof. dr hab. Leonard Etel Prorektor ds. Ekonomicznych dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2 Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, 5 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 1 jednostki pozawydziałowej: Archiwum Uniwersytetu. Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W roku akademickim 2013/2014 rady podstawowych jednostek organizacyjnych UwB nadały 25 stopni naukowych doktora, 17 stopni naukowych doktora habilitowanego oraz 8 tytułów naukowych. Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia 798 nauczycieli akademickich, w tym 233 samodzielnych pracowników naukowych. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, prowadząc współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji. Region Podlasia jako teren unikatowej przyrody i jedynych w Europie enklaw pierwotnej fauny i flory, stwarza nieograniczone możliwości badawcze pracownikom naukowym oraz studentom naszej uczelni. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci studentów na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, 351 doktorantów oraz 781 słuchaczy studiów podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach pięciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa. Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, szczególnie Polakom z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z różnych części świata na podstawie 58 umów międzyuczelnianych. Ponadto uczestniczy w Programie Erasmus, umożliwiającym studiowanie na jednej z europejskich uczelni lub odbycie praktyk zagranicznych. W 2013 roku został inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Pogranicza, w skład której wchodzą szkoły wyższe także z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Umowa dotyczy ścisłej współpracy naukowej, dydaktycznej oraz wspólnych starań o granty. W ramach Programu MOST studenci UwB mają możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą. W minionym roku studenci naszej uczelni realizowali kształcenie w 20 ośrodkach akademickich na terenie kraju. Studenci UwB mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie w pracach 73 kół naukowych, 4 organizacjach i 7 stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 39 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uczelni. Rok akademicki 2013/2014 był dla Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku okresem przygotowań do wyjazdu na III

3 Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr do Macedonii (06 10 sierpnia 2014 r.). W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w szeregi zespołu wstąpiło ok. 20 studentów pierwszego roku studiów. Chór wystąpił podczas akademickich uroczystości (inauguracja roku akademickiego, uroczystość nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa UwB oraz promocji habilitacyjnych i doktorskich). Zespół uczestniczył w 40 Jubileuszowym Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich we Wrocławiu. Odpowiedział na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie i wystąpił w Katedrze Św. Franciszka z koncertem pieśni patriotycznych. W dzień poprzedzający uroczystość kanonizacji wystąpił z koncertem w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II, w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Ponadto, wziął udział w XII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki prezentując wraz z zespołem muzycznym repertuar rozrywkowy. Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku, w roku akademickim 2011/2012 był jego koordynatorem. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentowali w ramach licznych imprez festiwalowych dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji swojej uczelni. W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych. Konkurs promuje uczelnie, które inwestują w kształcenie dla rynku pracy oraz dbają o praktyczną edukację studentów. W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. Ponadto wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi nagrodami i sukcesami. Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. W 2010 roku uczelnia rozpoczęła coroczne badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się min.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Dumą uczelni jest jedna z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w kraju - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. W jej zbiorach znajduje się obecnie woluminów. Od dziewięciu lat biblioteka koordynuje działalność Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej liczącej blisko dokumentów. Realizując misję Uniwersytetu w Białymstoku, którą jest ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza kultur, biblioteka dąży do osiągnięcia kompletności zbiorów związanych z problematyką wielokulturowości, mniejszości etnicznych i wyznaniowych na Podlasiu, tożsamości narodowej oraz historii Podlasia. Od wielu lat stanowi centrum spotkań bibliotekarzy regionu w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym, została wyposażona w specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych i niedosłyszących. Przy Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonują także trzy wydawnictwa: Wydawnictwo UwB, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana oraz Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Temida 2. Ich publikacje znane są też poza granicami kraju, zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Jednym z podstawowych celów, jakie wyznaczają sobie władze uczelni w najbliższej przyszłości, jest systematyczna poprawa infrastruktury zmierzająca do zapewnienia prawidłowej realizacji celów kształcenia oraz realizację badań naukowych.

4 Kampus Uniwersytetu w Białymstoku to największa inwestycja w dziejach uczelni i jedna z najważniejszych w regionie. Decyzja o jego powstaniu z pewnością wyznacza nowy rozdział działalności i przyczynia się do dynamicznego rozwoju UwB największej uczelni w regionie. Kampus składa się z czterech, połączonych ze sobą szklanymi korytarzami, budynków o powierzchni ok. 40 tys. m 2. Centralnym miejscem jest Plac Syntezy z wielką, artystycznie popękaną i podświetlaną szklaną kulą, symbolizującą Wielki Wybuch. Gmach jest energooszczędny i dźwiękochłonny. Zasilaniem, ogrzewaniem i klimatyzacją sterują komputery kampus to budynek inteligentny. Do dyspozycji pracowników i studentów jest bezprzewodowy Internet, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wokół kampusu wije się strumyk, wewnętrzne dziedzińce zdobią płytkie jeziorka. To sztuczne zbiorniki wody, zasilane deszczówką, którą specjalny system odprowadza z dachu. Woda jest na bieżąco filtrowana. W czasie suszy zbiorniki mogą być dodatkowe zasilane, w czasie ulewy nadmiar wody spływa do zbiornika retencyjnego. Wokół budynków posadzonych zostało ponad 8 tys. krzewów i około 200 drzew. Zielona roślinność ma też pokryć dachy i część elewacji.

5 Wydział Biologiczno-Chemiczny Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1K tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Naukowych Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB dr Elżbieta Wołyniec Instytut Biologii Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) , (85), fax: Dyrektor Instytutu dr hab. Adam Michał Tylicki tel Instytut Chemii Białystok, ul. Hurtowa 1 tel.(85) , (85) , tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Krzysztof Winkler tel. (85) kierunki akredytowane: chemia (PKA), biologia (PKA), ochrona środowiska (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Biologia 235 Chemia 244 Stopień kształcenia Forma studiów Specjalność - biologia eksperymentalna i molekularna - mikrobiologia - ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - biologia sądowa - agrobiologia - biologia molekularna - biologia środowiskowa - mikrobiologia - chemia medyczna - chemia ogólna - chemia żywności Ochrona środowiska 126

6 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Biologia ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) Studia Podyplomowe Chemia ul. Hurtowa 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody ul. K. Ciołkowskiego 1 J tel.: (85) STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie biologii Studia doktoranckie w zakresie chemii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 20 studia III st. 17 studia III st.

7 Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok, ul. Warszawska 63 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Rozwoju Prodziekan ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Henryk Wnorowski dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB dr Dorota Perło dr Adam Wyszkowski kierunek akredytowany: ekonomia (PKA), zarządzanie (PKA), międzynarodowe stosunki gospodarcze (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Ekonomia 1439 Zarządzanie Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ekonomicznoprawny Stopień kształcenia studia Ist studia II st. Forma studiów nie nie nie nie nie nie nie nie Specjalność -rachunkowość i finanse przedsiębiorstw -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -gospodarka regionalna i lokalna -rachunkowość i podatki -przedsiębiorstwo na rynku -ekonomia rozwoju regionalnego -funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej -zarządzanie przedsiębiorstwem -zarządzanie organizacjami publicznymi -handel międzynarodowy -współpraca międzynarodowa, - obsługa celna i spedycja międzynarodowa. -sektor prywatny -sektor publiczny -działalność gospodarcza na rynku europejskim, - gospodarka finansami w sektorze publicznym, - windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Logistyka nowość od 2015/2016 nie - logistyka handlu i usług - logistyka międzynarodowa

8 Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie ekonomii STUDIA DOKTORANCKIE Liczba studentów Stopień kształcenia 55 studia IIIst. Forma studiów nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Menedżerskie ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki ul. Warszawska 63 nieruchomościami tel.: (85) Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości ul. Warszawska 63 przedsiębiorstw tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii ul. Warszawska 63 Europejskiej tel.: (85) Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Informatyczne Systemy w ul. Warszawska 63 Zarządzaniu Przedsiębiorstwem tel.: (85) Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy ul. Warszawska 63 euro tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi ul. Warszawska 63 tel.: (85) Studia Podyplomowe Analizy gospodarczej i metodologii ul. Warszawska 63 badań ekonomicznych tel.: (85) Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny ul. Warszawska 63 w jednostkach sektora publicznego tel.: (85) Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa ul. Warszawska 63 Międzynarodowego Obrotu Towarowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach ul. Warszawska 63 samorządu terytorialnego tel.: (85) Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na ul. Warszawska 63 rynku globalnym tel.: (85) Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu ul. Warszawska 63 tel.: (85)

9 Wydział Filologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski dr Agata Rozumko dr hab. Lilia Citko, prof. UwB Instytut Filologii Polskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB tel.: (85) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wanda Supa tel.: (85) Dyrektor Instytutu Instytut Neofilologii Białystok, ul. Lniarskiego 3 tel./fax: (85) kierunek akredytowany: filologia polska (PKA), filologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Filologia polska 277 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie Specjalność -wiedza o kulturze -edytorska -promocja miasta i regionu -współczesne bibliotekoznawstwo -edytorsko-filologiczna -filozoficzno-filologiczna -publicystyczno-dziennikarska -informacyjno-księgoznawcza -edytorstwo cyfrowe

10 Filologia filologia rosyjska -filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu -filologia rosyjska z językiem angielskim -filologia rosyjska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) -filologia rosyjska -filologia rosyjska z językiem angielskim - filologia rosyjska z językiem białoruskim -filologia rosyjska przekładoznawstwo - nowość od 2015/2016 nie -filologia rosyjska -filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu nie -filologia rosyjska -filologia białoruska -filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) -filologia białoruska z językiem angielskim -filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) - filologia białoruska-słowianoznawstwo wschodnie -filologia białoruska -filologia białoruska z językiem angielskim nie -filologia białoruska nie -filologia białoruska -filologia angielska -język angielski stosowany, z hiszpańskim - język angielski stosowany z rosyjskim nie -filologia angielska studia II st. - filologia angielska - nowość od 2015/2016 nie -filologia angielska -filologia francuska -filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) -język francuski stosowany, z hiszpańskim - filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim profil tłumaczeniowy Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kulturoznawstwo nie nie - turystyka kulturowa - reklama i public relations - media i komunikowanie - kultura Podlasia - filmoznawstwo-medioznawstwo - kultura Podlasia - kultura III wieku - filmoznawstwo-medioznawstwo - krytyka sztuki WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM I W JĘZYKU ROSYJSKIM Kierunek studiów Liczba Stopień Forma studentów kształcenia studiów Specjalność Philology I stopień Philology, in the field of: English Philology Philology I stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology II stopień Philology, in the field of Russian Philology Philology I stopień Philology, in the field of: Russian Philology language communication for business

11 STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i 43 studia III st. nie literaturoznawstwa Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa 27 studia III st. WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Pl. Uniwersytecki 1 Komunikacji Społecznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Pl. Uniwersytecki 1 Bibliotekarstwa tel.: (85) Studia Podyplomowe Logopedyczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Pl. Uniwersytecki 1 Praktycznej tel.: (85) Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu ul. Liniarskiego 3 Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego tel./fax: (85)

12 Wydział Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L, Białystok tel.: , fax: www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB dr hab. Zbigniew Hasiewicz kierunek akredytowany: fizyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Profil Forma studiów Specjalność ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka ogólna Fizyka 54 studia I st. praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna praktyczny inżynieria nowoczesnych materiałów studia II st. ogólnoakademicki nie (zawieszone) fizyka doświadczalna fizyka teoretyczna praktyczny nie (zawieszone) fizyka medyczna WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Fizyki ul. K. Ciołkowskiego 1L tel.:

13 Wydział Historyczno-Socjologiczny Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) fax: (85) www : Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Dydaktycznych dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB dr Bartosz Kuźniarz Instytut Historii i Nauk Politycznych Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Snopko, prof. UwB tel.: (85) Instytut Socjologii Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 tel./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB tel.: (85) kierunki akredytowane: historia (PKA), socjologia (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów Specjalności -ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - archiwistyczna - wiedza o społeczeństwie Historia 229 -historia kultury -historia społeczna - ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego - wojskowa - wiedza o dawnej książce - media i świat współczesny - wschodnioeuropejska

14 Socjologia 206 Stosunki międzynarodowe 406 nie nie -socjologia komunikacji społecznej i mediów - badanie opinii zachowań rynkowych - społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną - socjologia ekonomiczna - socjologia wielokulturowości -bezpieczeństwo międzynarodowe -stosunki międzynarodowe w Mediach - amerykanistyczna -na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej - ewolucja konfliktów międzynarodowych - wschodnie pogranicze Unii Europejskiej - Bliski Wschód i Afryka Północna MENA Studia wschodnie 58 Filozofia 73 Etyka i filozofia nowość od 2015/2016 Kognitywistyka i komunikacja nowość od 2015/ komunikacja kulturowa - gospodarka państw postradzieckich - dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii Liczba studentów Stopień kształcenia Forma studiów 23 studia III st 21 studia IIIst. nie WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Historii Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Pl. Uniwersytecki 1 Dziedzictwa kulturowego tel.: (85) Studia Podyplomowe Genealogiczne Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Archiwistyki Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w Pl. Uniwersytecki 1 edukacji szkolnej tel.: (85) Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Pl. Uniwersytecki 1 tel.: (85)

15 Wydział Matematyki i Informatyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , (85) , (85) , (85) www: Władze: Dziekan Prodziekan ds. Ogólnych Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Anatol Odzijewicz dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB dr Elżbieta Majewska Instytut Matematyki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) , fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB tel.: (085) Instytut Informatyki t Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1M el./fax: (85) Dyrektor Instytutu dr hab. Marian S. Uba, prof. UwB tel.: (085) kierunki akredytowane: matematyka (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Matematyka 223 Informatyka 272 Stopień kształcenia Forma studiów nie nie nie Specjalność -matematyka finansowa -matematyka finansowa -grafika komputerowa i multimedia, - informatyka teoretyczna,

16 Kierunek studiów Informatyka i ekonometria Liczba studentów Stopień kształcenia 71 Forma studiów nie nie Specjalność - informatyka w medycynie, - inteligentne metody obliczeniowe, - technologie internetowe i mobilne WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Matematyki Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85) ul. K. Ciołkowskiego 1M tel.: (85)

17 Wydział Pedagogiki i Psychologii Białystok, ul. Świerkowa 20 tel.: (85) , (85) , fax: (85) Władze: Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB dr hab. Janina Uszyńska - Jarmoc, prof. UwB dr Alicja Korzeniecka - Bondar kierunek akredytowany: pedagogika (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentó w Pedagogika 2112 Stopień kształcenia Praca socjalna 198 Polityka społeczna 45 Forma studiów nie nie nie nie Specjalność - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja medialna - edukacja wizualna - kulturoznawcza - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika resocjalizacyjna - przedszkolna i wczesnoszkolna - animacja kultury z arteterapią - edukacja dla bezpieczeństwa - menadżer oświaty - opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - pedagogika wczesnoszkolna - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika regionalna i międzykulturowa

18 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja elementarna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika Resocjalizacyjna Socjoterapia Terapia pedagogiczna Wiedza o kulturze polskiej Gerontologia społeczna z elementami geriatrii Komunikacja międzykulturowa Wczesne nauczanie języka angielskiego ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85) ul. Świerkowa 20 tel.: (85)

19 Wydział Prawa Białystok, ul. A. Mickiewicza 1 tel.: (85) , (85) , (85) , (85) , (85) , (85) (85) ,fax: (85) www: Władze Dziekan Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof UwB kierunek akredytowany: administracja (PKA), prawo (PKA ocena wyróżniająca) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Stopień kształcenia Prawo 1570 M Administracja 887 Europeistyka 97 Bezpieczeństwo narodowe 1001 Forma studiów nie nie nie - - nie - nie Kryminologia 194 studia I st. nie Kierunek studiów Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych Liczba studentów STUDIA DOKTORANCKIE Stopień kształcenia 145 studia IIIst. Forma studiów nie

20 WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Prawo ochrony środowiska ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Mediatorów sądowych ul. Mickiewicza 1 tel.: (85) Studia Podyplomowe Administracji Publicznej ul. Mickiewicza 1 tel.: (85)

21 Władze Dziekan Prodziekan Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS "EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS" KALVARIJU G. 135 LT VILNIUS Tel./fax: www: dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB dr Alina Grynia kierunki akredytowane: ekonomia (PKA), informatyka (PKA) WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba Stopień kształcenia studiów studentów 289 studia I st. Ekonomia 50 studia II st. Informatyka 117 studia I st. Forma studiów

22 Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytet Otwarty UwB ul. Mickiewicza 1/101, Białystok tel.: fax: www : uo.uwb.edu.pl Kierownik Współpracownik Agnieszka Jabłońska Agnieszka Grajewska WYKAZ KURSÓW Strefa kursu Forma kuru Nazwa kursu biologii i chemii ekonomii i zarządzania fizyki historii i socjologii Spektroskopia dla olimpijczyków Chemia w fotografii historycznej Roślinne produkty spożywcze w naszej kuchni Fotografia przyrodnicza Nanonośniki leków i materiału biologicznego Ogrody ekologiczne Owady, które zmieniły świat System f-k Symfonia Dotacje na start dla nowych firm Uproszczone formy ewidencji podatkowych Jak aplikować o fundusze europejskie? Wstęp do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych Budowa materii i podstawowe oddziaływania w szkolnych doświadczeniach fizycznych Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? O filozofii lingwistycznej Fizyczne aspekty powstawania dźwięków w instrumentach muzycznych Promieniotwórczość środowiska naturalnego Struktura nauki wg Thomasa Kuhna: konserwatyzm czy rewolucje? Optyka dla każdego Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Życie poza Ziemią. Prawdopodobieństwo istnienia, metody poszukiwań Dlaczego Marks miał rację? E-humanistyka: nowe technologie i media społecznościowe we współczesnym świecie Słownik biograficzny mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego Gatunki filmowe i telewizyjne Gry społeczne Historia filozofii w obrazach i metaforach Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek Społeczeństwo nie składa się z ludzi świat widziany oczami współczesnych

23 języków matematyki i informatyki pedagogiki i psychologii socjologów English at Work (Angielski w pracy) Język rosyjski w biznesie Język francuski w biznesie Francuski w podróży - błyskawiczny kurs komunikacji w języku francuskim (od podstaw) Piszemy po francusku w życiu codziennym, w szkole i pracy Uczymy się francuskiego śpiewająco! spotkania z językiem i piosenką francuską Francuski szybko i dobrze kurs j. francuskiego z elementami kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (poziom A1+) Parlons du monde autour de nous» (Pomówmy o świecie wokół nas) Doskonalenie znajomości słownictwa francuskiego od poziomu A1/A1+ Francuski ekspres Lingua Latina dla każdego, czyli krótki kurs języka łacińskiego Łacina na co dzień Podstawy języka łacińskiego z elementami kultury antycznej Język rosyjski (30h) Język rosyjski (60h) Język cerkiewnosłowiański kurs dla katechetów religii prawosławnej Odkrywamy język cerkiewnosłowiański Realia kulturowe, język, nawiązywanie kontaktów krajach Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja ABC inwestowania ECDL Twoją drogą do kariery Arkusze kalkulacyjne Elementy matematyki finansowej Interaktywne aplikacje multimedialne Kurs obsługi komputera dla seniorów Program Coach 5 i interfejs CoachLab II w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i technicznych Program Geogebra na lekcjach matematyki Tablica multimedialna w pracy dydaktycznej nauczyciela Excel funkcje, analiza i prezentacja danych Komputer wykorzystanie w codziennym życiu. Podstawy pakietu Office. Programowanie w języku C++ Elementy grafiki komputerowej Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino Podstawy programowania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Raspberry Pi Podstawy tworzenia aplikacji na platformę Android Podstawy tworzenia stron internetowych Programowanie w Excelu - VBA. Programowanie w JavaScript Programowanie w języku C# Programowanie w języku Java Programowanie w języku Python Programowanie w języku Visual Basic Tworzenie bogatych aplikacji internetowych Obsługa darmowego pakietu oprogramowania Open Office org3: Write, Calc, Impres, Draw, Math, Base Wprowadzenie do środowiska R Algebra geometryczna O sumowaniu szeregów nieskończonych E-biznes i marketing internetowy Z genealogią na ty jak stworzyć własne drzewo genealogiczne? Praca i komunikacja w grupie Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Jak (się) uczyć, żeby (się) nauczyć? Sztuka autopromocji Komunikacja międzykulturowa Kontakty międzykulturowe w biznesie Współpraca w grupie i budowa zespołu Sztuka skutecznego porozumiewania się Wykorzystanie metody NVC "Porozumienia bez przemocy" w pracy pedagogicznej Konstruktywne zwalczanie stresu

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo