Rynek Złota 2013 Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Złota 2013 Raport"

Transkrypt

1 Rynek Złota 2013 Raport

2 Rok 2013 na rynku złota Kluczowym wydarzeniem w minionym roku było przesunięcie się rynku złota z Zachodu na Wschód. Inwestorzy z Ameryki Północnej i Europy redukowali inwestycje w funduszach, natomiast w Azji dynamicznie rósł konsumpcyjny na złoto w postaci fizycznej. Rok 2013 na rynku złota był najsłabszym w tym stuleciu, cena tego kruszcu spadła o 28,3 proc. Na początku stycznia na London Gold Market Fixing notowania złota rozpoczęły się od ceny 1.693,75 USD za uncję. Była to też najwyższa cena złota w ubiegłym roku, natomiast na koniec grudnia złoto kosztowało 1.204,50 USD. Średnia cena złota w ubiegłym roku wyniosła 1.411,23 USD. Pomimo kontynuacji luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych nie doszło do wzrostu inflacji. Nie podrożała też ropa. Konflikt w Syrii nie miał dużego wpływu na rynki towarowe i finansowe. Na giełdach papierów wartościowych panowała hossa, co powodowało, że duże kapitały były kierowane na zakup akcji. Miało to niekorzystny wpływ na inne rynki, w tym rynek złota. Jan Mazurek Ekspert Mennicy Wrocławskiej Zapaść systemu bankowego na Cyprze i pogłoski o zamiarze sprzedaży rezerw złota spowodowały w kwietniu gwałtowny spadek jego notowań - o blisko 200 USD za uncję. Później trend spadkowy lecz o mniejszym nasileniu był kontynuowany do 28 czerwca. Wówczas notowania złota na londyńskim fixingu wyniosły 1.192,00 USD był to najniższy poziom ceny w ubiegłym roku. Późniejsze tygodnie przyniosły pewne odreagowanie. W sierpniu cena złota wzrosła na krótko powyżej USD. Był to efekt eskalacji wojny domowej w Syrii oraz wzrostu ryzyka interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych. W grudniu amerykański Fed podjął decyzję o obniżeniu skali skupu aktywów z 85 mld USD do 75 mld USD miesięcznie. Miało to negatywny wpływ na cenę złota, która 23 grudnia znalazła się na poziomie z końca czerwca. W ubiegłym roku spadały inwestycje w fundusze złota notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, ETF ). Jednocześnie rósł popyt konsumpcyjny kupowano coraz więcej złotej biżuterii, monet i sztabek w krajach azjatyckich. W konsekwencji pod tym względem ubiegły rok okazał się rekordowy, o czym świadczy wzrost o 28 procent popytu na sztabki i monety w roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (Dane Światowej Rady Złota). Największe źródła popytu konsumpcyjnego na złoto znajdują się Chinach i Indiach udział obu tych krajów w światowym popycie w tej kategorii wyniósł

3 60 proc. Dla porównania udział Europy stanowił 10 proc. W Chinach wraz z dynamicznym wzrostem gospodarki bogaci się społeczeństwo. Stąd coraz więcej oszczędności trafiało na rynek metali szlachetnych, traktowanych jako bezpieczna lokata. Już w okresie trzech kwartałów ubiegłego roku inwestycje mieszkańców Chin w złote sztabki i monety były o 44 proc. wyższe niż w całym 2012 roku. Skutkiem wzrostu zamożności się mieszkańców Chin był też duży popyt na wyroby jubilerskie, szczególnie w pierwszym półroczu. Drugą potęgą na konsumpcyjnym rynku złota są Indie. Jednak rządowe ograniczenia w imporcie złota spowodowały spadek zakupów złota na potrzeby przemysłu jubilerskiego. W ubiegłym roku na rynku złota pojawili się nowi gracze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dynamicznie wzrastał popyt na wyroby jubilerskie. W Turcji natomiast dynamicznie wzrosły zakupy złota inwestycyjnego. W 2013 roku złoto kupowały tylko kraje rozwijające się. Liderem była Turcja, której bank centralny kupił 146,8 ton złota. Rosja powiększyła rezerwy o 77 ton, Kazachstan o 28 tony, Korea i Azerbejdżan po 20 ton. Kraje rozwinięte wstrzymały się ze sprzedażą złota, tylko Niemcy upłynniły 3,5 tony. W ubiegłym roku Bundesbank podjął decyzję o sprowadzeniu do kraju części zagranicznych rezerw złota. W Niemczech znajduje się 30% rezerw. Do kraju będzie sprowadzone część rezerw złota z USA i całość depozytu z Francji, tak aby w 2020 roku posiadać w kraju połowę rezerw.

4 Co widać i czego nie widać w raporcie WGC? W ubiegłym tygodniu World Gold Council (WGC) opublikowała raport podsumowujący to, co działo się na rynku złota w 2013 r. Jest to najpopularniejsze i najbardziej kompleksowe opracowanie, które w formie statystycznej prezentuje najważniejsze elementy tego rynku. Przyglądając się zawartym w nich danych, warto jednak pamiętać o towarzyszących takim zestawieniom ograniczeniach. Raport WGC dostarcza najważniejszych informacji dotyczących takich wielkości, jak popyt i podaż z podziałem na kategorie. Po stronie popytowej są to: biżuteria, inwestycje, przemysł, banki centralne, a po stronie podażowej mamy podział głównie na wydobycie oraz recykling. Grzegorz Jaeger RynekZlota24.pl Należy jednak pamiętać, że takie zestawienia będą na tyle kompleksowe, na ile pozwoli na to dostępność danych. Często jednak dotarcie do informacji dotyczących istotnych elementów rynku złota niej jest możliwe. Dodatkowo, ze strony niektórych ekspertów pojawiają się zarzuty o świadome niedoszacowanie niektórych wielkości, a zwłaszcza popytu. Przyjrzyjmy się jednak najpierw temu, co widać w najnowszym raporcie WGC. Co widać Biżuteria W 2013 r. odnotowany został największy od 1997 r. przyrost rocznego popytu na biżuterię. Na całym świecie zakupiono 2209 ton złotej biżuterii. Jest to największy wynik od początku kryzysu finansowego w 2008 r. Popyt na biżuterię zwiększył się w Chinach z 519 do 669 ton (wzrost o 29 procent), oraz z 552 do 613 ton w Indiach (wzrost o 11 procent). Rok 2013 przyniósł rosnące zainteresowanie złotą biżuterią. Największy wzrost popytu w tym sektorze przypadł na pierwszą połowę roku. Ze względu na spadek cen, wartość rocznego popytu na biżuterię była niższa niż w rekordowym pod tym względem 2012 r. Jednak, dzięki rekordowej ilości zakupionej biżuterii, jej wartość była tylko o 2 procent niższa niż wartość popytu w 2012 r. W 2013 r. można było zauważyć przesuwanie się preferencji w kierunku biżuterii

5 wysokokaratowej. Z upływem czasu ta tendencja stawała się coraz bardziej wyraźna, szczególnie w sytuacji niedoboru monet i sztabek inwestycyjnych, jaki wystąpił na skutek zwiększonego popytu w drugim i trzecim kwartale. W czwartym kwartale popyt wyhamował, co mogłoby być spowodowane wcześniejszymi zakupami. Klienci zdążyli zaspokoić swoje potrzeby inwestycyjne, dlatego w czwartym kwartale nie odczuwali już tak dużej potrzeby na zwiększanie swojego stanu posiadania. Dodatkowo, presję nagłych zakupów w celu wykorzystania niskich cen zdjęło z nich oczekiwanie stabilizacji ceny. Złoto inwestycyjne Najważniejszym aspektem inwestycji w złoto był kontrast pomiędzy funduszami ETF, które zasilały rynek w złoto wskutek wycofania się z nich znacznej części inwestorów (-880,8 ton), a popytem na sztabki i monety, który osiągnął najwyższy wynik od momentu pierwszej publikacji WGC w 1992 r. (1654 tony). W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowany został wzrost popytu na sztabki i monety o 28 procent. Odpływ złota z ETFów zdecydował jednak, że łączny popyt na złoto inwestycyjne był o 50 procent mniejszy niż w 2012 r. Szczególnie wyraźny był wzrost zainteresowania złotem inwestycyjnym w Chinach i Indiach, gdzie zakupy zwiększyły się odpowiednio o 38 i 16 procent. Zakupy złota inwestycyjnego zwiększyły się również w Stanach Zjednoczonych. Popyt zwiększył się tam o 29 procent i wyniósł 68 ton. Natomiast aż o 113 procent zwiększył się popyt na sztabki i monety inwestycyjne w Turcji, gdzie wyniósł on 102 tony. Do popytu inwestycyjnego WGC wlicza także inwestycje poza rynkiem giełdowym (OTC investment) oraz zwiększenia zapasów. WGC tłumaczy, że obejmują one mniej przejrzyste elementy rynku inwestycyjnego, a także każdą zmianę zapasów, która nie została jeszcze zidentyfikowana oraz resztę niesklasyfikowanego nigdzie indziej popytu. Ta kategoria obejmuje więc wszystko, czego nie dało się ująć w pozostałych kategoriach po to, by całkowita podaż równała się z całkowitym popytem. W 2013 r. do tej kategorii WGC zaliczył 595,4 tony złota. Banki centralne Banki centralne zakupiły netto 368,6 ton złota. Co prawda ich zakupy zmniejszyły się o 32 procent względem 2012 r., ale już od 12 kwartałów kontynuują one trend zwiększania poziomu rezerw. Wśród największych nabywców WGC wymienia Rosję (77 ton), Kazachstan (28 ton), Azerbejdżan (20 ton) i Koreę (20 ton). Po stronie sprzedających był tylko niemiecki Bundesbank, który sprzedał 3,5 tony złota w celu emisji nowych monet. Przemysł Popyt przemysłu na złoto wyniósł w 2013 r. 404,8 tony i był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego (407,5 tony). Na taki wynik wypływ miały głównie dwa czynniki. Z jednej strony poprawa nastroju konsumentów, spowodowana wzrostem gospodarczym i stabilnością, pobudziła łańcuch dostaw, generując spory wzrost sprzedaży wyrobów gotowych. Z drugiej strony wzrost popytu tłumiły dalsze spadki zapotrzebowania na złoto w elektronice. Biżuteria Przemysł Inwestycje - monety i sztabki - ETFy Banki centralne Całkowity popyt średnia z 5 lat zmiana r/r 1 896,1 407, , ,0 279,1 544, , ,5 404,8 773, ,1-880,8 368, , ,3 427, ,5 1292,8 117,7 282, ,3 17 % -1 % -51 % 28 % % - 15%

6 Podaż Całkowita podaż wyniosła 4340 tony, o 2 procent mniej niż w 2012 r. Mimo umiarkowanego wzrostu globalnej produkcji złota, mniejsza podaż wynika z wciąż malejącej ilości złota pochodzącego z recyklingu. Podaż złota z recyklingu zmniejszyła się już szósty rok z rzędu i jest na najniższym od 2008 r. poziomie. W 2013 r. z recyklingu uzyskano na świecie 1371,4 tony złota. Roczna produkcja kopalni złota zwiększyła się z 2824,4 tony do 2968,5 tony (o 5 procent). Więcej złota wydobyto w drugiej połowie roku. Prawie 20 procent tego wzrostu było możliwe dzięki nowym kopalniom w Kanadzie (Detour Lake i Canadian Malartic). Do wzrostu przyczynił się tez powrót do normalnych poziomów wydobycia w kopalni Grasberg w Indonezji, gdzie w ostatnich latach prace były utrudnione. Chiny, które są światowym liderem wydobycia, zwiększyły swój wkład dzięki wzrostowi wydajności branży hutniczej. Mniejszą podaż odnotowano w RPA, chociaż tempo spadku było mniejsze niż w 2012 r. Ze względu na niższą jakość rud mniej złota wydobyto również w Stanach Zjednoczonych. Podaż Wydobycie Recykling Całkowita podaż Popyt Biżuteria Przemysł Monety i sztabki ETFy Banki centralne OTC i zwiększenia zapasów Całkowity popyt ton 2968,5 1371,4 4339,9 ton 2197,9 404,8 1654,1-880,8 368,6 595,4 4339,9 Czego nie widać? Jeśli chodzi o mankamenty raportu WGC, są to m.in.: niedoszacowanie chińskiego popytu WGC podaje, że popyt konsumpcyjny w Chinach wyniósł w 2013 r ton. Popyt konsumpcyjny, czyli łączny popyt na biżuterię oraz monety i sztabki. W raporcie WGC mamy jeszcze pozycję OTC (zakupy na rynku pozagiełdowym) oraz zwiększenia zapasów, w której popyt szacuje się na 595,4 tony. WGC widzi w tej kategorii również popyt ze strony Chin, dlatego wg WGC chiński popyt znajdowałby się gdzieś w przedziale ton. Tymczasem ilość fizycznych odbiorów złota na Shanghai Gold Exchange, która skupia na sobie praktycznie cały chiński rynek złota, osiągnęły w 2013 r ton. traktowanie odpływów z ETFów jako zmniejszenie ilości popytu Zmniejszenie stanu posiadania funduszy ETF wpływa wg WGC na zmniejszenie ilości popytu. Jeżeli zarządzający funduszami sprzedają posiadane złoto, to zwiększają podaż, a nie zmniejszają popyt. Ma to więc

7 ogromny wpływ na sumę całkowitego popytu i podaży. Gdyby zaklasyfikować ten element jako zwiększenie podaży, bo tym w istocie jest, to zwiększyłaby się ona o 880,8 ton, czyli wyniosłaby 5220,7 ton. Tyle samo musiałaby wynieść również podaż. oficjalne wielkości rezerw złota Nie ma chyba osoby interesującej się rynkiem złota, która wierzyłaby, że Ludowy Bank Chin od 2009 r. nie kupił ani grama złota, a to mówią nam oficjalne dane. Przeglądając oficjalne wielkości rezerw banków centralnych należy pamiętać, że nie wszystkie banki centralne chcą się chwalić swoim stanem posiadania. Są też pewnie takie banki, które nie chciałyby się przyznawać, że ubyło im złota. kategoria OTC i zmniejszenie zapasów WGC próbuje uchwycić to, co nieuchwytne. Posługuje się do tego kategorią inwestycji pozagiełdowych i zmniejszenia zapasów. W zależności od tego, jaka różnica między podażą i popytem wynika z pozostałych kategorii, tyle będzie wynosić suma inwestycji pozagiełdowych i zmniejszenia zapasów.

8 Złoto tylko dla zuchwałych, czyli rynek najcenniejszego z kruszców w 2013 roku Poprzedni rok na długo zapadnie w pamięci wielu osobom interesującym się rynkiem złota. Rekordowe spadki, kryzys zaufania, rozgrywki amerykańskiego Banku Centralnego i tysiące pojawiających się pytań o sens inwestowania w złoto to tylko część wydarzeń, których opisanie zajęłoby z pewnością kilka poważnych tomów. Cofnijmy się w czasie o kilka miesięcy. Wielu analityków pod koniec 2012 i na początku 2013 roku prognozowało, że zbliżające się dwanaście miesięcy przyniesie dalsze spadki wartości złota. Rzeczywiście powodów do optymizmu w krótkim terminie było niewiele. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że kurs spadnie do dawno nie widzianych i na owe czasy mało prawdopodobnych poziomów. Szymon Matuszyński RynekZlota24.pl A jednak. Złoto przebiło poziom już nie 1500, ale 1200 dolarów za uncję. Ci, którym brakowało nerwów i cierpliwości, a kruszec traktowali w niespecjalnie długoterminowej perspektywie, łapali się za głowy, jak niegdyś posiadacze funduszy inwestycyjnych. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, bo korekta niewątpliwie przyjść musiała. Jednak ostatnie dwanaście miesięcy, jak chyba nigdy wcześniej, znacznie podważyło zaufanie do złota, które coraz częściej stawało się obiektem zainteresowania spekulantów. FED - Fundusz Eskalacji Długu Amerykański Bank Centralny był w ostatnim czasie najczęściej przywoływaną instytucją w odniesieniu do złota. Właściwie przez cały rok oczekiwaliśmy kolejnych komentarzy na temat początku końca programu QE3, który rzeczywiście miał niewątpliwy wpływ na sytuację nie tylko w amerykańskiej gospodarce, ale także na Wall Street oraz na rynku złota. Niestety w niektórych momentach kolejne medialne doniesienia przestawały być traktowane poważnie, bo kiedy wydawało się, że sytuacja poprawiła się już w zadowalającym stopniu, płynący przekaz z FED mówił, że nie ma mowy o ograniczeniu programu QE3 w najbliższym czasie. Czasem na te doniesienia nerwowo reagowała giełda, a złoto dalej konsekwentnie traciło na wartości.

9 Jednak odnosząc się do sprawy zupełnie poważnie, to ta sytuacja pokazuje jak ogromną siłę rażenia mają słowa wypowiadane przez amerykańskich przedstawicieli Banku Centralnego, oraz jak potężną w globalnej skali Fed jest instytucją. Jedno słowo, nawet niekoniecznie znajdujące potwierdzenie w rzeczywistości, może zatrząść światowymi rynkami w mgnieniu oka. Cypryjski psikus Jak się jednak w ciągu 2013 roku okazało, zatrząść rynkami może nie tylko amerykański Fed, ale i Bank Centralny...Cypru. Co prawda nie z takim samym impetem, jednak kontrolowana plotka o rzekomej wyprzedaży rezerw złota przez ten pogrążony w kryzysie śródziemnomorski kraj, również nie pozostała bez wpływu na cenę złota. Mało kto dziś pamięta, że pierwszy raz o sprzedaży cypryjskiego złota wspomniała...komisja Europejska, która stwierdziła, że Cypr będzie musiał pozbyć się posiadanych rezerw złota, które przeznaczyć będzie musiał na pakiet ratunkowy. Decyzja o sprzedaży złota może być podjęta jedynie przez władze Centralnego Banku Cypru. Taka rzecz nie była ani nie jest dyskutowana oświadczyła jednak rzeczniczka banku, ucinając tym samym plotki i spekulacje. Ale jak to zwykle w podobnych sytuacjach bywa, zamiast czynów i faktów, wystarczyły domysły i niepotwierdzone informacje. Wartość złota spadła, a nikt słowa przepraszam inwestorom nie powiedział. Co więc myśleć ma teraz przeciętny Kowalski, który złoto kupuje traktując je jako inwestycję długoterminową, żeby kiedyś je sprzedać po wyższej cenie i zrobić? Jeśli przeanalizuje to, co działo się ze złotem w 2013 roku i poczyta internetowe fora, może rzeczywiście mieć wątpliwości, czy zakup złotych monet i jednej sztabki w lipcu 2013 roku był dobrym pomysłem. Otóż był. I to w najlepszym z możliwych momentów. Zeszły rok był dla części drobniejszych konsumentów okresem swego rodzaju testu osobowości. Przede wszystkim w odniesieniu do nastrojów panujących na tym rynku, oraz spadającej ceny złota. Sprawy nie ułatwiały medialne doniesienia, które nacisk w komunikacji kładły na dramatyczne spadki wartości i brak opłacalności wydobycia złota. Nie chodzi o przedstawianie innego obrazu rzeczywistości, niż tego, z którym mieliśmy do czynienia. Spadki rzeczywiście były, a przy poziomach poniżej 1200 dolarów za uncję niektórym kopalniom naprawdę nie opłacało się już wydobywać złota (również z powodów rosnących kosztów wydobycia, o czym już nie wszystkie media raczyły przypominać). W całym procesie dość rzadko odnoszono się niestety do niskich poziomów ceny złota w kontekście szansy, jaką są one dla wszystkich traktujących złoto jako inwestycję długoterminową. I wcale nie chodzi o naganianie na kupowanie złotych sztabek, monet, certyfikatów i złotej biżuterii za wszystkie posiadane oszczędności. A o racjonalne i stabilne budowanie swojego portfela inwestycyjno-oszczędnościowego. Złoto, mimo złej prasy i blednące nieco w oczach niektórych analityków, nie straciło swojej wartości jako uniwersalnego pieniądza. Wciąż pozostaje stabilnym sposobem gromadzenia kapitału, będąc o wiele lepszą alternatywą dla trzymania pieniędzy w skarpecie. To, czy przyniesie nam w przyszłości realne zyski, zależy przede wszystkim od dwóch rzeczy: tego, po jakiej cenie sprzedamy w przyszłości posiadane sztabki czy monety, ale także od tego, za jaką cenę je wcześniej kupimy. W teorii takie proste i oczywiste. A jednak emocje i opinia publiczna bardzo często powodują, że dokonujemy transakcji w najmniej odpowiednich momentach.w 2013 r. można było zauważyć przesuwanie się preferencji w kierunku biżuterii

10

Złoto: Bezpieczna przystań, czy miraż? Raport Wealth Solutions

Złoto: Bezpieczna przystań, czy miraż? Raport Wealth Solutions Maciej Bitner - Główny Ekonomista Wealth Solutions Ile naprawdę można zarobić na złocie? O zarabianiu na inwestycjach w złoto można mówić właściwie dopiero od roku 1974. Wtedy to bowiem zniesiono w Stanach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, Małe i średnie czy największe blue chipy? Które spółki wydają się być atrakcyjniejsze w perspektywie najbliższych

Szanowni Czytelnicy, Małe i średnie czy największe blue chipy? Które spółki wydają się być atrakcyjniejsze w perspektywie najbliższych NR 09 (20) 11 października 2012 Szanowni Czytelnicy, Choć jesień pełną parą, na rynkach finansowych nie można odczuć październikowego marazmu. Wręcz przeciwnie, trzecia runda luzowania ilościowego w USA

Bardziej szczegółowo

Banki pod presją wyników

Banki pod presją wyników Banki pod presją wyników Barometr Inwestycyjny 3 czerwca 2015 r. 1 Maj przyniósł dużą różnorodność jeżeli chodzi o stopy zwrotu osiągnięte z inwestycji na poszczególnych rynkach. Liderem wzrostów okazał

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

2015: Rok dywergencji

2015: Rok dywergencji 2015: Rok dywergencji Barometr Inwestycyjny 5 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1 Wstęp Szanowni Państwo, bez wątpienia mamy za sobą bardzo ciekawy, ale i burzliwy rok na globalnych rynkach finansowych.

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 06 (28) 18 czerwca 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Popularnym jest stwierdzenie, że lokata bankowa jest jednym z

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość srebra 3 Historia srebra 3 Podaż srebra 4 1. Zapasy 5

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY Wydarzenia na rynkach finansowych w minionych dwóch tygodniach pozostawały pod wpływem wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Jak chronić portfel przed spadkami?

Jak chronić portfel przed spadkami? NR 7 (8) 1 WRZEŚNIA 2011 Szanowni Czytelnicy, Rynki finansowe są nieprzewidywalne. ( ) Pomysł, że ktoś mógłby przewidzieć, co się wydarzy, jest sprzeczny z moim sposobem postrzegania rynku. mówił George

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 6/2010 Rynek mieszkaniowy z szansą na wzrosty 11.06.2010

Raport specjalny: Nr 6/2010 Rynek mieszkaniowy z szansą na wzrosty 11.06.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 6/2010 Rynek mieszkaniowy z szansą na wzrosty 11.06.2010 Prognozy krótko i średnioterminowe W czerwcowym Nawigatorze podtrzymujemy nasze dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Marzec 2009 na rynkach. Marzec na globalnych rynkach

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY Ostatnie dwa tygodnie stały pod znakiem dwóch wydarzeń: wyborów w Niemczech i spotkania FED. Wyniki wyborów do Bundestagu nie zaskoczyły analityków i dają podstawy do wnioskowania,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY W ubiegłych dwóch tygodniach na rynek finansowy w dalszym ciągu napływały pozytywne dane makroekonomiczne, szczególnie ze strefy euro i USA. Pozwoliło to uwierzyć inwestorom,

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2014: Prognoza II kw. 2015: Prognoza IV kw. 2015: 1290 USD/oz Cena 1400-1450 USD/oz Cena 1450-1550 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r.

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r. Rynki wschodzące pod presją Barometr Inwestycyjny 7 sierpnia 2015 r. 1 Okres wakacyjny na rynkach finansowych rzadko przynosi większe ruchy indeksów. Ten rok jest jednak pod tym względem wyjątkowy i po

Bardziej szczegółowo

Gorący początek lipca. Stopa depozytowa NBP 4,50 Stopa referencyjna NBP 6,00 Stopa lombardowa NBP 7,50

Gorący początek lipca. Stopa depozytowa NBP 4,50 Stopa referencyjna NBP 6,00 Stopa lombardowa NBP 7,50 MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Lipiec 28 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Kurs złotego EURPLN - lewa oś USDPLN - prawa oś lip 5 lip 6 lip 7 lip 8 Rentowności 1-letnich

Bardziej szczegółowo