Rynek Złota 2013 Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Złota 2013 Raport"

Transkrypt

1 Rynek Złota 2013 Raport

2 Rok 2013 na rynku złota Kluczowym wydarzeniem w minionym roku było przesunięcie się rynku złota z Zachodu na Wschód. Inwestorzy z Ameryki Północnej i Europy redukowali inwestycje w funduszach, natomiast w Azji dynamicznie rósł konsumpcyjny na złoto w postaci fizycznej. Rok 2013 na rynku złota był najsłabszym w tym stuleciu, cena tego kruszcu spadła o 28,3 proc. Na początku stycznia na London Gold Market Fixing notowania złota rozpoczęły się od ceny 1.693,75 USD za uncję. Była to też najwyższa cena złota w ubiegłym roku, natomiast na koniec grudnia złoto kosztowało 1.204,50 USD. Średnia cena złota w ubiegłym roku wyniosła 1.411,23 USD. Pomimo kontynuacji luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych nie doszło do wzrostu inflacji. Nie podrożała też ropa. Konflikt w Syrii nie miał dużego wpływu na rynki towarowe i finansowe. Na giełdach papierów wartościowych panowała hossa, co powodowało, że duże kapitały były kierowane na zakup akcji. Miało to niekorzystny wpływ na inne rynki, w tym rynek złota. Jan Mazurek Ekspert Mennicy Wrocławskiej Zapaść systemu bankowego na Cyprze i pogłoski o zamiarze sprzedaży rezerw złota spowodowały w kwietniu gwałtowny spadek jego notowań - o blisko 200 USD za uncję. Później trend spadkowy lecz o mniejszym nasileniu był kontynuowany do 28 czerwca. Wówczas notowania złota na londyńskim fixingu wyniosły 1.192,00 USD był to najniższy poziom ceny w ubiegłym roku. Późniejsze tygodnie przyniosły pewne odreagowanie. W sierpniu cena złota wzrosła na krótko powyżej USD. Był to efekt eskalacji wojny domowej w Syrii oraz wzrostu ryzyka interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych. W grudniu amerykański Fed podjął decyzję o obniżeniu skali skupu aktywów z 85 mld USD do 75 mld USD miesięcznie. Miało to negatywny wpływ na cenę złota, która 23 grudnia znalazła się na poziomie z końca czerwca. W ubiegłym roku spadały inwestycje w fundusze złota notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, ETF ). Jednocześnie rósł popyt konsumpcyjny kupowano coraz więcej złotej biżuterii, monet i sztabek w krajach azjatyckich. W konsekwencji pod tym względem ubiegły rok okazał się rekordowy, o czym świadczy wzrost o 28 procent popytu na sztabki i monety w roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (Dane Światowej Rady Złota). Największe źródła popytu konsumpcyjnego na złoto znajdują się Chinach i Indiach udział obu tych krajów w światowym popycie w tej kategorii wyniósł

3 60 proc. Dla porównania udział Europy stanowił 10 proc. W Chinach wraz z dynamicznym wzrostem gospodarki bogaci się społeczeństwo. Stąd coraz więcej oszczędności trafiało na rynek metali szlachetnych, traktowanych jako bezpieczna lokata. Już w okresie trzech kwartałów ubiegłego roku inwestycje mieszkańców Chin w złote sztabki i monety były o 44 proc. wyższe niż w całym 2012 roku. Skutkiem wzrostu zamożności się mieszkańców Chin był też duży popyt na wyroby jubilerskie, szczególnie w pierwszym półroczu. Drugą potęgą na konsumpcyjnym rynku złota są Indie. Jednak rządowe ograniczenia w imporcie złota spowodowały spadek zakupów złota na potrzeby przemysłu jubilerskiego. W ubiegłym roku na rynku złota pojawili się nowi gracze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dynamicznie wzrastał popyt na wyroby jubilerskie. W Turcji natomiast dynamicznie wzrosły zakupy złota inwestycyjnego. W 2013 roku złoto kupowały tylko kraje rozwijające się. Liderem była Turcja, której bank centralny kupił 146,8 ton złota. Rosja powiększyła rezerwy o 77 ton, Kazachstan o 28 tony, Korea i Azerbejdżan po 20 ton. Kraje rozwinięte wstrzymały się ze sprzedażą złota, tylko Niemcy upłynniły 3,5 tony. W ubiegłym roku Bundesbank podjął decyzję o sprowadzeniu do kraju części zagranicznych rezerw złota. W Niemczech znajduje się 30% rezerw. Do kraju będzie sprowadzone część rezerw złota z USA i całość depozytu z Francji, tak aby w 2020 roku posiadać w kraju połowę rezerw.

4 Co widać i czego nie widać w raporcie WGC? W ubiegłym tygodniu World Gold Council (WGC) opublikowała raport podsumowujący to, co działo się na rynku złota w 2013 r. Jest to najpopularniejsze i najbardziej kompleksowe opracowanie, które w formie statystycznej prezentuje najważniejsze elementy tego rynku. Przyglądając się zawartym w nich danych, warto jednak pamiętać o towarzyszących takim zestawieniom ograniczeniach. Raport WGC dostarcza najważniejszych informacji dotyczących takich wielkości, jak popyt i podaż z podziałem na kategorie. Po stronie popytowej są to: biżuteria, inwestycje, przemysł, banki centralne, a po stronie podażowej mamy podział głównie na wydobycie oraz recykling. Grzegorz Jaeger RynekZlota24.pl Należy jednak pamiętać, że takie zestawienia będą na tyle kompleksowe, na ile pozwoli na to dostępność danych. Często jednak dotarcie do informacji dotyczących istotnych elementów rynku złota niej jest możliwe. Dodatkowo, ze strony niektórych ekspertów pojawiają się zarzuty o świadome niedoszacowanie niektórych wielkości, a zwłaszcza popytu. Przyjrzyjmy się jednak najpierw temu, co widać w najnowszym raporcie WGC. Co widać Biżuteria W 2013 r. odnotowany został największy od 1997 r. przyrost rocznego popytu na biżuterię. Na całym świecie zakupiono 2209 ton złotej biżuterii. Jest to największy wynik od początku kryzysu finansowego w 2008 r. Popyt na biżuterię zwiększył się w Chinach z 519 do 669 ton (wzrost o 29 procent), oraz z 552 do 613 ton w Indiach (wzrost o 11 procent). Rok 2013 przyniósł rosnące zainteresowanie złotą biżuterią. Największy wzrost popytu w tym sektorze przypadł na pierwszą połowę roku. Ze względu na spadek cen, wartość rocznego popytu na biżuterię była niższa niż w rekordowym pod tym względem 2012 r. Jednak, dzięki rekordowej ilości zakupionej biżuterii, jej wartość była tylko o 2 procent niższa niż wartość popytu w 2012 r. W 2013 r. można było zauważyć przesuwanie się preferencji w kierunku biżuterii

5 wysokokaratowej. Z upływem czasu ta tendencja stawała się coraz bardziej wyraźna, szczególnie w sytuacji niedoboru monet i sztabek inwestycyjnych, jaki wystąpił na skutek zwiększonego popytu w drugim i trzecim kwartale. W czwartym kwartale popyt wyhamował, co mogłoby być spowodowane wcześniejszymi zakupami. Klienci zdążyli zaspokoić swoje potrzeby inwestycyjne, dlatego w czwartym kwartale nie odczuwali już tak dużej potrzeby na zwiększanie swojego stanu posiadania. Dodatkowo, presję nagłych zakupów w celu wykorzystania niskich cen zdjęło z nich oczekiwanie stabilizacji ceny. Złoto inwestycyjne Najważniejszym aspektem inwestycji w złoto był kontrast pomiędzy funduszami ETF, które zasilały rynek w złoto wskutek wycofania się z nich znacznej części inwestorów (-880,8 ton), a popytem na sztabki i monety, który osiągnął najwyższy wynik od momentu pierwszej publikacji WGC w 1992 r. (1654 tony). W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowany został wzrost popytu na sztabki i monety o 28 procent. Odpływ złota z ETFów zdecydował jednak, że łączny popyt na złoto inwestycyjne był o 50 procent mniejszy niż w 2012 r. Szczególnie wyraźny był wzrost zainteresowania złotem inwestycyjnym w Chinach i Indiach, gdzie zakupy zwiększyły się odpowiednio o 38 i 16 procent. Zakupy złota inwestycyjnego zwiększyły się również w Stanach Zjednoczonych. Popyt zwiększył się tam o 29 procent i wyniósł 68 ton. Natomiast aż o 113 procent zwiększył się popyt na sztabki i monety inwestycyjne w Turcji, gdzie wyniósł on 102 tony. Do popytu inwestycyjnego WGC wlicza także inwestycje poza rynkiem giełdowym (OTC investment) oraz zwiększenia zapasów. WGC tłumaczy, że obejmują one mniej przejrzyste elementy rynku inwestycyjnego, a także każdą zmianę zapasów, która nie została jeszcze zidentyfikowana oraz resztę niesklasyfikowanego nigdzie indziej popytu. Ta kategoria obejmuje więc wszystko, czego nie dało się ująć w pozostałych kategoriach po to, by całkowita podaż równała się z całkowitym popytem. W 2013 r. do tej kategorii WGC zaliczył 595,4 tony złota. Banki centralne Banki centralne zakupiły netto 368,6 ton złota. Co prawda ich zakupy zmniejszyły się o 32 procent względem 2012 r., ale już od 12 kwartałów kontynuują one trend zwiększania poziomu rezerw. Wśród największych nabywców WGC wymienia Rosję (77 ton), Kazachstan (28 ton), Azerbejdżan (20 ton) i Koreę (20 ton). Po stronie sprzedających był tylko niemiecki Bundesbank, który sprzedał 3,5 tony złota w celu emisji nowych monet. Przemysł Popyt przemysłu na złoto wyniósł w 2013 r. 404,8 tony i był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego (407,5 tony). Na taki wynik wypływ miały głównie dwa czynniki. Z jednej strony poprawa nastroju konsumentów, spowodowana wzrostem gospodarczym i stabilnością, pobudziła łańcuch dostaw, generując spory wzrost sprzedaży wyrobów gotowych. Z drugiej strony wzrost popytu tłumiły dalsze spadki zapotrzebowania na złoto w elektronice. Biżuteria Przemysł Inwestycje - monety i sztabki - ETFy Banki centralne Całkowity popyt średnia z 5 lat zmiana r/r 1 896,1 407, , ,0 279,1 544, , ,5 404,8 773, ,1-880,8 368, , ,3 427, ,5 1292,8 117,7 282, ,3 17 % -1 % -51 % 28 % % - 15%

6 Podaż Całkowita podaż wyniosła 4340 tony, o 2 procent mniej niż w 2012 r. Mimo umiarkowanego wzrostu globalnej produkcji złota, mniejsza podaż wynika z wciąż malejącej ilości złota pochodzącego z recyklingu. Podaż złota z recyklingu zmniejszyła się już szósty rok z rzędu i jest na najniższym od 2008 r. poziomie. W 2013 r. z recyklingu uzyskano na świecie 1371,4 tony złota. Roczna produkcja kopalni złota zwiększyła się z 2824,4 tony do 2968,5 tony (o 5 procent). Więcej złota wydobyto w drugiej połowie roku. Prawie 20 procent tego wzrostu było możliwe dzięki nowym kopalniom w Kanadzie (Detour Lake i Canadian Malartic). Do wzrostu przyczynił się tez powrót do normalnych poziomów wydobycia w kopalni Grasberg w Indonezji, gdzie w ostatnich latach prace były utrudnione. Chiny, które są światowym liderem wydobycia, zwiększyły swój wkład dzięki wzrostowi wydajności branży hutniczej. Mniejszą podaż odnotowano w RPA, chociaż tempo spadku było mniejsze niż w 2012 r. Ze względu na niższą jakość rud mniej złota wydobyto również w Stanach Zjednoczonych. Podaż Wydobycie Recykling Całkowita podaż Popyt Biżuteria Przemysł Monety i sztabki ETFy Banki centralne OTC i zwiększenia zapasów Całkowity popyt ton 2968,5 1371,4 4339,9 ton 2197,9 404,8 1654,1-880,8 368,6 595,4 4339,9 Czego nie widać? Jeśli chodzi o mankamenty raportu WGC, są to m.in.: niedoszacowanie chińskiego popytu WGC podaje, że popyt konsumpcyjny w Chinach wyniósł w 2013 r ton. Popyt konsumpcyjny, czyli łączny popyt na biżuterię oraz monety i sztabki. W raporcie WGC mamy jeszcze pozycję OTC (zakupy na rynku pozagiełdowym) oraz zwiększenia zapasów, w której popyt szacuje się na 595,4 tony. WGC widzi w tej kategorii również popyt ze strony Chin, dlatego wg WGC chiński popyt znajdowałby się gdzieś w przedziale ton. Tymczasem ilość fizycznych odbiorów złota na Shanghai Gold Exchange, która skupia na sobie praktycznie cały chiński rynek złota, osiągnęły w 2013 r ton. traktowanie odpływów z ETFów jako zmniejszenie ilości popytu Zmniejszenie stanu posiadania funduszy ETF wpływa wg WGC na zmniejszenie ilości popytu. Jeżeli zarządzający funduszami sprzedają posiadane złoto, to zwiększają podaż, a nie zmniejszają popyt. Ma to więc

7 ogromny wpływ na sumę całkowitego popytu i podaży. Gdyby zaklasyfikować ten element jako zwiększenie podaży, bo tym w istocie jest, to zwiększyłaby się ona o 880,8 ton, czyli wyniosłaby 5220,7 ton. Tyle samo musiałaby wynieść również podaż. oficjalne wielkości rezerw złota Nie ma chyba osoby interesującej się rynkiem złota, która wierzyłaby, że Ludowy Bank Chin od 2009 r. nie kupił ani grama złota, a to mówią nam oficjalne dane. Przeglądając oficjalne wielkości rezerw banków centralnych należy pamiętać, że nie wszystkie banki centralne chcą się chwalić swoim stanem posiadania. Są też pewnie takie banki, które nie chciałyby się przyznawać, że ubyło im złota. kategoria OTC i zmniejszenie zapasów WGC próbuje uchwycić to, co nieuchwytne. Posługuje się do tego kategorią inwestycji pozagiełdowych i zmniejszenia zapasów. W zależności od tego, jaka różnica między podażą i popytem wynika z pozostałych kategorii, tyle będzie wynosić suma inwestycji pozagiełdowych i zmniejszenia zapasów.

8 Złoto tylko dla zuchwałych, czyli rynek najcenniejszego z kruszców w 2013 roku Poprzedni rok na długo zapadnie w pamięci wielu osobom interesującym się rynkiem złota. Rekordowe spadki, kryzys zaufania, rozgrywki amerykańskiego Banku Centralnego i tysiące pojawiających się pytań o sens inwestowania w złoto to tylko część wydarzeń, których opisanie zajęłoby z pewnością kilka poważnych tomów. Cofnijmy się w czasie o kilka miesięcy. Wielu analityków pod koniec 2012 i na początku 2013 roku prognozowało, że zbliżające się dwanaście miesięcy przyniesie dalsze spadki wartości złota. Rzeczywiście powodów do optymizmu w krótkim terminie było niewiele. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że kurs spadnie do dawno nie widzianych i na owe czasy mało prawdopodobnych poziomów. Szymon Matuszyński RynekZlota24.pl A jednak. Złoto przebiło poziom już nie 1500, ale 1200 dolarów za uncję. Ci, którym brakowało nerwów i cierpliwości, a kruszec traktowali w niespecjalnie długoterminowej perspektywie, łapali się za głowy, jak niegdyś posiadacze funduszy inwestycyjnych. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, bo korekta niewątpliwie przyjść musiała. Jednak ostatnie dwanaście miesięcy, jak chyba nigdy wcześniej, znacznie podważyło zaufanie do złota, które coraz częściej stawało się obiektem zainteresowania spekulantów. FED - Fundusz Eskalacji Długu Amerykański Bank Centralny był w ostatnim czasie najczęściej przywoływaną instytucją w odniesieniu do złota. Właściwie przez cały rok oczekiwaliśmy kolejnych komentarzy na temat początku końca programu QE3, który rzeczywiście miał niewątpliwy wpływ na sytuację nie tylko w amerykańskiej gospodarce, ale także na Wall Street oraz na rynku złota. Niestety w niektórych momentach kolejne medialne doniesienia przestawały być traktowane poważnie, bo kiedy wydawało się, że sytuacja poprawiła się już w zadowalającym stopniu, płynący przekaz z FED mówił, że nie ma mowy o ograniczeniu programu QE3 w najbliższym czasie. Czasem na te doniesienia nerwowo reagowała giełda, a złoto dalej konsekwentnie traciło na wartości.

9 Jednak odnosząc się do sprawy zupełnie poważnie, to ta sytuacja pokazuje jak ogromną siłę rażenia mają słowa wypowiadane przez amerykańskich przedstawicieli Banku Centralnego, oraz jak potężną w globalnej skali Fed jest instytucją. Jedno słowo, nawet niekoniecznie znajdujące potwierdzenie w rzeczywistości, może zatrząść światowymi rynkami w mgnieniu oka. Cypryjski psikus Jak się jednak w ciągu 2013 roku okazało, zatrząść rynkami może nie tylko amerykański Fed, ale i Bank Centralny...Cypru. Co prawda nie z takim samym impetem, jednak kontrolowana plotka o rzekomej wyprzedaży rezerw złota przez ten pogrążony w kryzysie śródziemnomorski kraj, również nie pozostała bez wpływu na cenę złota. Mało kto dziś pamięta, że pierwszy raz o sprzedaży cypryjskiego złota wspomniała...komisja Europejska, która stwierdziła, że Cypr będzie musiał pozbyć się posiadanych rezerw złota, które przeznaczyć będzie musiał na pakiet ratunkowy. Decyzja o sprzedaży złota może być podjęta jedynie przez władze Centralnego Banku Cypru. Taka rzecz nie była ani nie jest dyskutowana oświadczyła jednak rzeczniczka banku, ucinając tym samym plotki i spekulacje. Ale jak to zwykle w podobnych sytuacjach bywa, zamiast czynów i faktów, wystarczyły domysły i niepotwierdzone informacje. Wartość złota spadła, a nikt słowa przepraszam inwestorom nie powiedział. Co więc myśleć ma teraz przeciętny Kowalski, który złoto kupuje traktując je jako inwestycję długoterminową, żeby kiedyś je sprzedać po wyższej cenie i zrobić? Jeśli przeanalizuje to, co działo się ze złotem w 2013 roku i poczyta internetowe fora, może rzeczywiście mieć wątpliwości, czy zakup złotych monet i jednej sztabki w lipcu 2013 roku był dobrym pomysłem. Otóż był. I to w najlepszym z możliwych momentów. Zeszły rok był dla części drobniejszych konsumentów okresem swego rodzaju testu osobowości. Przede wszystkim w odniesieniu do nastrojów panujących na tym rynku, oraz spadającej ceny złota. Sprawy nie ułatwiały medialne doniesienia, które nacisk w komunikacji kładły na dramatyczne spadki wartości i brak opłacalności wydobycia złota. Nie chodzi o przedstawianie innego obrazu rzeczywistości, niż tego, z którym mieliśmy do czynienia. Spadki rzeczywiście były, a przy poziomach poniżej 1200 dolarów za uncję niektórym kopalniom naprawdę nie opłacało się już wydobywać złota (również z powodów rosnących kosztów wydobycia, o czym już nie wszystkie media raczyły przypominać). W całym procesie dość rzadko odnoszono się niestety do niskich poziomów ceny złota w kontekście szansy, jaką są one dla wszystkich traktujących złoto jako inwestycję długoterminową. I wcale nie chodzi o naganianie na kupowanie złotych sztabek, monet, certyfikatów i złotej biżuterii za wszystkie posiadane oszczędności. A o racjonalne i stabilne budowanie swojego portfela inwestycyjno-oszczędnościowego. Złoto, mimo złej prasy i blednące nieco w oczach niektórych analityków, nie straciło swojej wartości jako uniwersalnego pieniądza. Wciąż pozostaje stabilnym sposobem gromadzenia kapitału, będąc o wiele lepszą alternatywą dla trzymania pieniędzy w skarpecie. To, czy przyniesie nam w przyszłości realne zyski, zależy przede wszystkim od dwóch rzeczy: tego, po jakiej cenie sprzedamy w przyszłości posiadane sztabki czy monety, ale także od tego, za jaką cenę je wcześniej kupimy. W teorii takie proste i oczywiste. A jednak emocje i opinia publiczna bardzo często powodują, że dokonujemy transakcji w najmniej odpowiednich momentach.w 2013 r. można było zauważyć przesuwanie się preferencji w kierunku biżuterii

10

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

05.07.2011. komentarz surowcowy

05.07.2011. komentarz surowcowy 5.7.211 Miniony tydzień dzięki poprawie sentymentu na rynkach finansowych przyniósł odreagowanie po ostatniej korekcie na rynkach surowców przemysłowych. Mocno rosły ceny ropy i miedzi. Ceny surowców rolnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3 ZŁOTO INWESTYCYJNE PRODUKT NA LATA 2013-2015 CZĘŚĆ 4 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Indywidualny depozyt metali szlachetnych. prosta droga do bezpiecznego pomnażania majątku

Indywidualny depozyt metali szlachetnych. prosta droga do bezpiecznego pomnażania majątku Indywidualny depozyt metali szlachetnych prosta droga do bezpiecznego pomnażania majątku O NAS Krajowe Centrum Złota jest spółką zajmująca się handlem inwestycyjnymi metalami szlachetnymi wyłącznie z certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

24.05.2011. komentarz surowcowy

24.05.2011. komentarz surowcowy 24.5.211 Uwagę wielu inwestorów przykuwały ostatnio silne wzrosty cen surowców rolnych. Mocne wzrosty odnotowały ceny pszenicy, kukurydzy i soi. Cen ropy i miedzi charakteryzowały się ostatnio niewielką

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Krzysztof Szczepaniak Uniwersytet Gdański 17 maja 2016 roku Organizatorzy Zasady zajęć Wykładowca to ja Studenci to Wy Pytania

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 2 Wielka Brytania jest wciąż ekonomiczną potęgą. Według Banku Światowego to 6. gospodarka świata z PKB przekraczającym 2,5 bln dolarów, co stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 7 450 7 860 USD/t. Początek ubiegłego tygodnia przyniósł wzmożone zakupy miedzi. PONIEDZIAŁEK,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Złoto nie tylko dla zuchwałych

Złoto nie tylko dla zuchwałych Złoto nie tylko dla zuchwałych Autor: Bernard Waszczyk, Open Finance 30.10.2011. Na wzroście cen złota można zarabiać na wiele sposobów. Kupno złotych monet czy sztabek jest droższe, ale daje poczucie

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Ropa 19 luty, 2015 r.

Ropa 19 luty, 2015 r. Ropa 19 luty, 2015 r. Aktualna sytuacja w notowaniach ropy: Pierwsza połowa stycznia na rynku ropy przebiegała pod znakiem kontynuacji dynamicznej zniżki cen ropy na światowych rynkach finansowych. Cena

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek. Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL 11-17 marca 2014 r.

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek. Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL 11-17 marca 2014 r. Strategia inwestycyjna na rynku akcji Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Opracuj główne założenia strategii inwestycyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku srebra

Sytuacja na rynku srebra Sytuacja na rynku srebra 2014/11/07 Notowania srebra wyznaczyły w 2011 roku historyczne maksimum, które wynosiło 49,51USd/oz. Od tego czasu mamy do czynienia z trendem spadkowym w notowaniach tego metalu,

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy? Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 29 października 2015 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t Rynek zbóż Notowania targowiskowe zbóż w I kwartale 2011 roku utrzymywały tendencje wzrostową, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku. W I kwartale tego roku wszystkie rodzaje zbóż drożały oscylując

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Złoto raport analityczny

Złoto raport analityczny Wstęp W IV kw. 2012 r. oraz w pierwszej połowie I kw. 2013 r. w notowaniach złota dominowały spadki, które jednak mieściły się w przedziale rocznych wahań wartości kruszcu. Cena w tym okresie zeszła z

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo