1. Największe na świecie fundusze emerytalne mają opory przed inwestycjami infrastrukturalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Największe na świecie fundusze emerytalne mają opory przed inwestycjami infrastrukturalnymi"

Transkrypt

1 nr 21/13, 21 października 2013 Spis treści 1 Największe na świecie fundusze emerytalne mają opory przed inwestycjami infrastrukturalnymi 2 Menedżerowie inwestycyjni patrzą w przyszłość coraz mniej optymistycznie 3 Dania utrzymuje się na najwyższym miejscu emerytalnego rankingu 4 Rośnie tolerancja dla ryzyka wśród funduszy emerytalnych 5 UE: Spadek sprzedaży funduszy inwestycyjnych w sierpniu 6 USA: Niewiele osób wierzy, że dostaną z Social Security emeryturę 7 USA: Uczestnicy planów 401 (k) wyszli obronną ręką z recesji 8 USA: Poprawa poziomu finansowania w 100 największych planach DB 9 Australia: Fundusze emerytalne zainteresowane rynkiem nieruchomości w Europie i USA 1. Największe na świecie fundusze emerytalne mają opory przed inwestycjami infrastrukturalnymi Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju największe prywatne plany emerytalne i publiczne fundusze rezerw emerytalnych są bardzo ostrożne przy zwiększaniu poziomu inwestycji infrastrukturalnych pomimo dalszego wzrostu środków przeznaczanych na inne inwestycje alternatywne. OECD otrzymało ankiety lub wybrane odpowiedzi z 86 planów o łącznych aktywach wynoszących prawie 10 bln dolarów. Podczas gdy średni udział w portfelu alternatywnych inwestycji wzrósł do 15,6% na koniec 2012 r. z 14,4% na koniec 2010 r., to inwestycje w infrastrukturę wykazały minimalne zmiany. Spośród 69 funduszy, które odpowiedziały w ankiecie na pytania dotyczące tego rodzaju inwestycji, ich środki zaangażowane w infrastrukturę sięgnęły 72,1 mld dolarów, czyli około 0,9% ich aktywów. Raffaele Della Croce, ekonomista w jednostce OECD zajmującej się zagadnieniami emerytalnymi, powiedział, że istnieje wiele powodów bardzo powolnego zwiększania aktywów infrastrukturalnych w funduszach i planach emerytalnych. Podkreśla, że brakuje odpowiednich możliwości inwestycyjnych, spełniających określone kryteria. Przy inwestycjach infrastrukturalnych często brak danych koniecznych dla inwestorów instytucjonalnych do oceny efektywności takich inwestycji. Według raportu 33 fundusze o największym zaangażowaniu dokonały łącznych inwestycji infrastrukturalnych na kwotę 64 mld dolarów, w tym największymi inwestorami okazały się Canada Pension Plan (183 mld dolarów aktywów) i Ontario Municipal Employees Retirement System (61,8 mld dolarów), które zainwestowały łącznie 19 mld dolarów. Della Croce powiedział, że duże plany skutecznie konkurują między sobą, poszukując alternatywnych klas aktywów. W raporcie czytamy, że średni udział akcji w portfelu badanych instytucji spadł do 28,3% na koniec 2012 r., w porównaniu do 32,2% na koniec 2010 r. W tym samym okresie udział lokat o stałym dochodzie wzrósł do 56,1% z 53,4%. Ogólne tendencje wskazują na dalszy wzrost alokacji do alternatywnych klas aktywów i stabilizację zaangażowania w lokaty o stałym dochodzie oraz spadek udziału akcji w portfelach funduszy. CIĄG DALSZY NA STR. 2 1

2 Globalny Przegląd Emerytalny, nr 21/13, 21 października Raport OECD podkreśla, że duże publiczne fundusze rezerw emerytalnych często nadal są zakorzenione w tradycyjnych sposobach lokowania aktywów, w porównaniu z tymi, które poszukują alternatywnych i zagranicznych inwestycji. Dla przykładu: US Social Security Trust jest największym z 86 planów i jego 2,7 bln aktywów jest w 100% zainwestowanych w krajowy stały dochód. Belgijski fundusz rezerwy emerytalnej Zilverfonds (25,3 mld dol. aktywów) posiada w aktywach jedynie krajowe obligacje. Natomiast zupełnie inaczej zachowują się dwa kanadyjskie fundusze publiczne Canada Pension Plan i Quebec Pension Plan (213 mld dol. w aktywach) oraz Australia Futur Plan (85,3 mld dol. aktywów). W aktywach tych trzech funduszy udział krajowych obligacji wynosi mniej niż 35%. Australijski Future Fund posiada najwyższy udział alternatywnej inwestycji ze wszystkich funduszy rezerwy emerytalnej na poziomie 36%. Podobnie szwedzkie AP2, AP3 i AP4 odpowiedniki polskich OFE o łącznej sumie aktywów 112,5 mld dolarów, odnotowały wzrost inwestycji alternatywnych w 2012 r. Tradycyjne klasy aktywów stanowią większość aktywów w funduszach emerytalnych mających siedzibę w Ameryce Łacińskiej, Rosji, Hiszpanii i we Włoszech. Natomiast fundusze emerytalne z Turcji, Portugalii i Kanady mają największe udziały w inwestycjach alternatywnych. Turecki fundusz emerytalny OYAK o aktywach 8,8 mld dol. ma najwyższy całkowity udział alternatywnych inwestycji 50,7%, w tym 31,9% to private equity. Portugalski Pensoes CGD (2,1 mld dol.) jest drugi pod względem inwestycji alternatywnych na poziomie 43,5%, w tym 39,9% stanowią nieruchomości. Trzeci to Ontario Municipal Employees Retirement System, który przeznaczył 40,1% portfela na inwestycje alternatywne, których przyszły udział ma wzrosnąć do 47%. Według badania przeprowadzonego przez Bank of America Corp zarządzający aktywami są coraz bardziej zaniepokojeni perspektywami wzrostu światowej gospodarki, podkreślając takie zagrożenia jak konflikt polityczny w Waszyngtonie oraz spowolnienie w Chinach. Tylko 54% ankietowanych spodziewa się wzmocnienia gospodarki światowej w przyszłym roku, w porównaniu z prawie 70% miesiąc wcześniej. Mniej niż jedna trzecia respondentów oczekuje, że zyski przedsiębiorstw poprawią się w przyszłym roku, w porównaniu z ponad 40% w zeszłym miesiącu. Większa liczba ankietowanych spodziewa się również tego, że marże firm będą się kurczyć. Prawie dwie trzecie zarządzających funduszami powiedziało, że Stany Zjednoczone są najbardziej przewartościowanym rynkiem na świecie, powołując się na swoje obawy o dalsze cięcia wydatków rządu USA jako najwyższego ryzyka na rynkach finansowych. Coraz więcej menedżerów wyraża swoje obawy o sytuację w Chinach i wyrazem tego jest zmniejszenie ekspozycji zarządzanych przez nich funduszy na towary i surowce, które często są uważane za prognostyk dla wzrostu rynków wschodzących. W ciągu ostatniego miesiąca liczba menedżerów zajmujących krótką pozycję na tych rynkach uległa podwojeniu. Jeszcze większy pesymizm widać wśród zarządzających działających na rynkach azjatyckich tylko 5% z nich oczekuje, że gospodarka Chin wzmocni się w ciągu najbliższych lat, w porównaniu z 28% w zeszłym miesiącu. Ale są oznaki optymizmu w niektórych krajach rozwiniętych. Udział akcji spółek europejskich osiągnął najwyższy poziom od 6 lat, co więcej prawie połowa menedżerów uznaje, że gospodarki europejskich krajów największe problemy mają już za sobą. Podobny entuzjazm dotyczy japońskich firm. Tutaj optymizm rośnie już drugi miesiąc z rzędu. Bank of America sporządził raport na podstawie wywiadów ze 183 zarządzającymi aktywami między 4 a 10 października br. 2. Menedżerowie inwestycyjni patrzą w przyszłość coraz mniej optymistycznie 3. Dania utrzymuje się na najwyższym miejscu emerytalnego rankingu Dania utrzymała się na najwyższym miejscu w światowym rankingu emerytalnym, chociaż jej ogólna ocena wykazała spadek, jeśli chodzi o adekwatność, stabilność i integralność emerytur w 2013 r. Ogólny wynik spadł do 80,2 z 82,9, ale Dania nadal zachowuje 2

3 Globalny Przegląd Emerytalny, nr 21/13, 21 października 2013 pierwsze miejsce w kategorii dobrze finansowanego systemu emerytalnego z jej wysokim poziomem aktywów i składek, zapewnieniem odpowiednich świadczeń i prywatnym systemem emerytalnym o dobrze opracowanych przepisach. Holandia i Australia zostały uszeregowane odpowiednio na drugim i trzecim miejscu według najnowszych danych Melbourne Mercer Global Pension Index. Na kolejnych miejscach znalazły się Szwecja i Szwajcaria. 7. i 8. miejsce zajęły Singapur i Chile. Na 9. miejscu znalazła się Wielka Brytania. Ogólny wynik systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii wyniósł 65,4 pkt na 100 możliwych w 2013 r., w porównaniu do 64,8 w 2012 r. Wynik ten osiągnął stopień B z rozsądną strukturą o wielu dobrych cechach, ale z niektórymi obszarami wymagającymi poprawy. Pierwszą dziesiątkę zamykają Niemcy. Polska znalazła się na 12. pozycji w rankingu, przed Francją i za Stanami Zjednoczonymi. 4. Rośnie tolerancja dla ryzyka wśród funduszy emerytalnych Allianz Global Investors (AGI) w opublikowanym rocznym raporcie RiskMonitor zauważa, że wśród funduszy emerytalnych wzrosła tolerancja ryzyka, a niektóre nie są przygotowane na problemy związane z rosnącymi stopami procentowymi. 51% z prawie 400 respondentów obawia się pęknięcia bańki na długu korporacyjnym oraz na rynku obligacji rządowych w krajach wysoko rozwiniętych, a 44% wyraża podobne obawy w stosunku do rynku nieruchomości. Dwie trzecie zarządzających zauważają bardzo duży wpływ interwencji banków centralnych na instrumenty o stałym dochodzie w ostatnich pięciu latach. Ponadto jedna trzecia zauważyła podobny wpływ na rynki walutowe, a 45% uważa, że zachowania rynków akcji były przez te interwencje zniekształcone. Prezes AGI Elizabeth Corley wyraża swoje obawy w związku z wprowadzeniem luźniejszej polityki pieniężnej przez FED w 2008 r.: Po pięciu latach takiej polityki okazuje się, że pomimo pozostawania długu na historycznie niskich poziomach wzrost gospodarczy pozostaje anemiczny, a to, co było przewidziane jako pierwsza pomoc, stało się trwałym czynnikiem utrzymującym ten anemiczny wzrost. 5. UE: Spadek sprzedaży funduszy inwestycyjnych w sierpniu Poza funduszami rynku pieniężnego sprzedaż funduszy UCITS (odpowiednik naszych funduszy inwestycyjnych otwartych) w sierpniu była na poziomie bliskim zera tyle samo było wpłat co wypłat z funduszy. To oznaczało znaczny spadek od lipca, kiedy fundusze osiągnęły sprzedaż netto na poziomie 35 mld euro. W sierpniu sprzedaż netto funduszy akcji spadła do 2 mld euro z 14 mld euro miesiąc wcześniej, natomiast fundusze obligacji dotknął odpływ netto 7 mld euro w porównaniu z napływem netto 6 mld euro w lipcu. Fundusze zrównoważone zanotowały sprzedaż netto na poziomie 3 mld euro, co oznacza spadek w porównaniu z 9 mld euro miesiąc wcześniej. Fundusze obligacji ucierpiały w sierpniu na skutek wzrostu rentowności długoterminowych obligacji powiedział dyrektor ekonomiczny EFAMA Bernard Delbecque, dodając: Niepewność co do polityki monetarnej Fed i obawy geopolityczne wpłynęły negatywnie także na fundusze akcji. 6. USA: Niewiele osób wierzy, że dostaną z Social Security emeryturę Według badania przeprowadzonego przez FindLaw. com mniej niż jedna trzecia (31%) Amerykanów wierzy, że Social Security nadal będzie istniał w momencie ich przejścia na emeryturę. Na pytanie: Czy twoim zdaniem, gdy przejdziesz na emeryturę, Social Security nadal będzie wypłacał świadczenia? 31% respondentów stwierdziło, że tak, 30% nie miało zdania, a 39% stwierdziło, że mają co do tego wątpliwości. Wiara w amerykański ZUS była najwyższa wśród osób najstarszych. Wśród respondentów powyżej 55. roku życia 64% uważa, że otrzymają świadczenia z Social Security, natomiast takie przekonanie miało tylko 11% osób w przedziale wiekowym lat. Wśród osób w wieku lat 18% wierzyło w emeryturę od państwa, w grupie wiekowej od 35 do 44 lat 24%, a między 45. do 54. rokiem życia liczba ta wyniosła 29%. 3

4 Globalny Przegląd Emerytalny, nr 21/13, 21 października Badanie wykazało również, że większość ankietowanych emerytów (56%) stwierdziła, że emerytura z Social Security zabezpiecza im ponad połowę dochodów emerytalnych. 36% emerytów odpowiedziało, że emerytura od państwa stanowi ponad 75% ich dochodów emerytalnych lub jest ich jedynym źródłem dochodu emerytalnego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 dorosłych Amerykanów. 7. USA: Uczestnicy planów 401 (k) wyszli obronną ręką z recesji Średnie saldo na koncie 401 (k) osób, które pozostały w planie odpowiedniku naszych PPE wzrosło w okresie o 23,5% pomimo bardzo ostrego spadku w 2008 r. Według wspólnego badania Employee Benefit Research Institute (EBRI) i Investment Company Institute (ICI) o nazwie Uczestnicy planów 401 (k) w okresie kryzysu finansowego. Zmiany sald rachunków w gwałtowny spadek cen akcji w 2008 r. zmniejszył wartość średniego salda aż o 34,8% w okresie Wzrost sald w okresie jest natomiast wynikiem uwzględniającym dopłaty do rejestrów przez pracowników i pracodawców, zysków inwestycyjnych, ale także uwzględnia wycofania środków, a także spłatę pożyczek. Paul Schott Stevens, prezes ICI, powiedział, że: Dane potwierdzają, że nawet w trudnych ekonomicznie czasach dyscyplina w planach o zdefiniowanej składce, do jakich zaliczane są konta 401 (k), czyli utrzymanie portfela inwestycji i kontynuacja wpłat to sprawdzona strategia. Średnie saldo 401 (k) w latach wykazało roczny wzrost na poziomie 5,4%, osiągając poziom dolarów na koniec roku 2011, w porównaniu do dolarów w końcu roku Baza danych EBRI oraz ICI zawiera dane 24 milionów uczestników kont 401 (k) na koniec 2011 r. 8. USA: Poprawa poziomu finansowania w 100 największych planach DB Poziom finansowania przyszłych zobowiązań w planach DB 100 największych korporacji amerykańskich poprawił się we wrześniu o 32 mld dolarów. Według Milliman 100 Pension Funding Index (PFI) deficyt w przyszłych zobowiązaniach w 100 największych planach DB spadł na koniec września do 132 mld dolarów z poziomu 164 mld dolarów mierzone pod koniec sierpnia. Spadek deficytu był spowodowany wzrostem aktywów największych planów emerytalnych o ponad 2%, co spowodowało wzrost poziomu finansowania w PFI do 91,4% z poziomu 89,3% na koniec drugiego kwartału 2013 r. Według optymistycznych założeń wzrost aktywów w największych planach wyniesie 11,5% w całym 2013 r., co spowoduje wzrost wskaźnika finansowania do 95%. Natomiast przy takich samych optymistycznych założeniach do końca 2014 r. ten wskaźnik może osiągnąć poziom 113%. W pesymistycznym scenariuszu wskaźnik finansowania może spaść do poziomu 90% na koniec 2013 r. i 84% do końca 2014 r. Wygląda na to, że wzrost wskaźnika finansowania powrócił, przynajmniej tymczasowo, po lekkim odwrócenia trendu w sierpniu powiedział John Ehrhardt, współautor Milliman Pension Funding Index. 9. Australia: Fundusze emerytalne zainteresowane rynkiem nieruchomości w Europie i USA Według nowego raportu Grupy Kapitałowej Jones Lang LaSalle australijskie fundusze emerytalne mają zainwestować około 5,6 mld euro na europejskich i amerykańskich rynkach nieruchomości w ciągu 4

5 Globalny Przegląd Emerytalny, nr 21/13, 21 października 2013 najbliższych pięciu lat, ponieważ krajowy rynek nieruchomości jest już za mały do wchłonięcia kwoty, jaką fundusze emerytalne inwestują na rynkach nieruchomości. Richard Bloxam, szef europejskich rynków kapitałowych w Jones Lang LaSalle, powiedział: Australijski rynek nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ekspozycji na nieruchomości, stąd fundusze emerytalne spoglądają przede wszystkim na europejskie rynki nieruchomości. Dodał jednocześnie, że aktywa australijskich funduszy do 2020 r. wzrosną do 2,1 bln euro z poziomu 1,1 bln euro dzisiaj. Rynek australijskich funduszy emerytalnych (superannuation system) jest czwartym co do wielkości aktywów na świecie i jest finansowany obowiązkowymi składkami, które stopniowo wzrosły do 9% wynagrodzenia z 3%, gdy system zaczął funkcjonować w 1992 r.; docelowo składki wzrosną do 12% wynagrodzenia w 2020 r. Około 10% aktywów australijskich funduszy emerytalnych jest inwestowanych w nieruchomości. W raporcie Jones Lang LaSalle stwierdza się, że tak jak w przeszłości, Europa i USA będą prawdopodobnie korzystnym miejscem inwestycji w nieruchomości dla australijskich funduszy emerytalnych. Źródła informacji: 1, 2 Pionline.com, 3, 4, 5 Ipe.com, 6, 7, 8 Plansponsor. com, 9 Ipe.com 5

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera Kluczowe zmiany rynkowe: Wyraźnie widać, że kapitał inwestorów przepływa w kierunku rynków obligacji wysokodochodowych, papierów dłużnych rynków wschodzących

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

KBC SELECT INVESTORS

KBC SELECT INVESTORS Towarzystwo inwestycyjne o zmiennym kapitale Specjalistyczny fundusz inwestycyjny Luksemburg R.C.S. Luksemburg B 129 293 Zbadane sprawozdanie roczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie

Bardziej szczegółowo

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r.

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r. Rynki wschodzące pod presją Barometr Inwestycyjny 7 sierpnia 2015 r. 1 Okres wakacyjny na rynkach finansowych rzadko przynosi większe ruchy indeksów. Ten rok jest jednak pod tym względem wyjątkowy i po

Bardziej szczegółowo

Polska. Pierwsze oznaki gospodarczego ożywienia.

Polska. Pierwsze oznaki gospodarczego ożywienia. Polska. Pierwsze oznaki gospodarczego ożywienia. W 2009r. Polska nazwana została zieloną wyspą jako, że jedyna spośród 27 krajów Unii Europejskiej odnotowała wzrost gospodarczy, a światowy kryzys zdawał

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

Lepsze dane w cieniu Syrii

Lepsze dane w cieniu Syrii Wrzesień 2013 23 strony Lepsze dane w cieniu Syrii Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Mijający miesiąc upłynął pod znakiem lepszych danych gospodarczych i nerwowej sytuacji geopolitycznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera Robert Parker Senior Advisor - Credit Suisse Podsumowanie Gospodarka amerykańska spowalnia, ale powrót do stanu recesji jest mało prawdopodobny. Strefa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Szanowni Państwo, Spis treści. Wstęp. Styczeń 2012. Część AXA Investment Managers

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Szanowni Państwo, Spis treści. Wstęp. Styczeń 2012. Część AXA Investment Managers Styczeń 2012 Biuletyn Inwestycyjny AXA Szanowni Państwo, Najnowsze wydanie Biuletynu Inwestycyjnego AXA oddajemy do Państwa dyspozycji w zmienionej formie. W nowym biuletynie będziemy publikować informacje

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii 3 Lipca 14 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-) 768 696 Azad Zangana

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

2015: Rok dywergencji

2015: Rok dywergencji 2015: Rok dywergencji Barometr Inwestycyjny 5 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1 Wstęp Szanowni Państwo, bez wątpienia mamy za sobą bardzo ciekawy, ale i burzliwy rok na globalnych rynkach finansowych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Fundusze wczoraj i dziś. Skarbnica wiedzy dla inwestorów. Selekcja na plus. Barometry koniunktury

PIONEER. Fundusze wczoraj i dziś. Skarbnica wiedzy dla inwestorów. Selekcja na plus. Barometry koniunktury Wydarzenia Wiedza Edukacja październik 2015 PIONEER Skarbnica wiedzy dla inwestorów Co kryją sprawozdania finansowe funduszy? Selekcja na plus Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu Barometry koniunktury

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2013 r.

Rynek akcji w 2013 r. 10 grudnia 2012 Opracowanie cykliczne Strategia 2012 BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2013

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2013 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Raport 213 czerwiec 214 Spis treści I. List Prezesa...3 II. Otoczenie rynkowe. Sytuacja gospodarcza Polski...4 III. Rynek funduszy w Polsce...5 3.1. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera

Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera Czerwiec 2009 Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera 12 czerwca 2009 r. Aktualne informacje o kryzysie kredytowym W maju na rynkach kredytowych zasadniczo utrzymały się pozytywne trendy: 3-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Banki pod presją wyników

Banki pod presją wyników Banki pod presją wyników Barometr Inwestycyjny 3 czerwca 2015 r. 1 Maj przyniósł dużą różnorodność jeżeli chodzi o stopy zwrotu osiągnięte z inwestycji na poszczególnych rynkach. Liderem wzrostów okazał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA za rok 2009 Spis treści 1. Krótka informacja o Banku BPH SA...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH SA...4 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. WZROST GOSPODARCZY

I. WZROST GOSPODARCZY I. WZROST GOSPODARCZY 1. PROCESY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W 214 r. w gospodarce światowej utrzymane zostało umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej z poprzednich dwu lat. Sytuacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, Małe i średnie czy największe blue chipy? Które spółki wydają się być atrakcyjniejsze w perspektywie najbliższych

Szanowni Czytelnicy, Małe i średnie czy największe blue chipy? Które spółki wydają się być atrakcyjniejsze w perspektywie najbliższych NR 09 (20) 11 października 2012 Szanowni Czytelnicy, Choć jesień pełną parą, na rynkach finansowych nie można odczuć październikowego marazmu. Wręcz przeciwnie, trzecia runda luzowania ilościowego w USA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2009 roku

Raport o sytuacji banków w 2009 roku Raport o sytuacji banków w 29 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 21 r. Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego w Departamencie Nadzoru Sektora Bankowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo