Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?"

Transkrypt

1 Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc. dla funduszy krajowych obligacji Dla funduszy inwestycyjnych w Polsce rok 2012 był udany. W obliczu większych od oczekiwań wzrostów na rynkach akcji i utrzymującej się hossy na polskich obligacjach skarbowych, aż 80 proc. funduszy inwestycyjnych wypracowało w zeszłym roku zyski. Najlepiej radziły sobie fundusze krajowych akcji. Mediana stóp zwrotu funduszy akcji polskich wyniosła 20,25 proc., akcji małych i średnich spółek 17,7 proc., fundusze mieszane krajowe zarobiły średnio 16,2 proc., natomiast stabilnego wzrostu 14,1 proc. podaje w raporcie firma doradcza Expander Advisors w oparciu o dane Analiz Online. Najlepiej radzącymi sobie rozwiązaniami w tym segmencie rynku TFI okazały się fundusze Copernicus Akcji Dywidendowych (31,7 proc.) oraz Quercus Agresywny (28,2 proc.) Choć zagraniczne fundusze akcyjne zasadniczo radziły sobie nieco słabiej (mediana stóp zwrotu dla funduszy wycenianych w walucie obcej wyniosła 15,9 proc., a dla tych wycenianych w złotych 10,8 proc.), były wśród nich perełki, jak np. fundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich wyceniany w euro, który dał zarobić 62 proc. i okazał się najlepszym rozwiązaniem 2011 roku na polskim rynku. Nic dziwnego, zważywszy, że giełda turecka zyskiwała w zeszłym roku dużo więcej (indeks XU 100 wzrósł o 52,6 proc.) niż giełdy europejskich krajów rozwiniętych (np. niemiecki DAX na 29,1 proc. plusie) oraz rozwijających się (polski WIG w górę o 26,2 proc.). Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w latach (w mln zł) (źródło: Analizy Online, Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012), 14

2 stycznia 2013 roku) Imponujące jak na swoją specyfikę, najlepsze od hossy z 2002 roku wyniki pokazały w zeszłym roku polskie fundusze dłużne, osiągając przeciętną stopę zwrotu na poziomie 10,55 proc. Najwyższy zysk to w grupie funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii wypracował fundusz UniObligacje Aktywny (20,2 proc.), a KBC Delta SFIO (16,1 proc.) osiągnął najlepszy wynik w grupie funduszy papierów skarbowych. Relatywnie słabiej poradziły sobie w 2012 roku fundusze inwestujące w dług korporacyjny: w tym segmencie średnia stopa zwrotu wyniósł 4,5 proc pod znakiem wysokich napływów do TFI, szczególnie do funduszy dłużnych Jednak zeszły rok na polskim rynku TFI to nie tylko wysokie stopy zwrotu: to także najlepszy od 2007 roku napływ środków do funduszy i rekordowy poziom aktywów na koniec roku. W całym 2012 roku bilans sprzedaży funduszy był dodatni (charakteryzował się nadwyżką wpłat nad wypłatami) i wyniósł ponad 19 mld zł. Wynik ten wynika przede wszystkim z napływów do funduszy niedetalicznych, które wyniosły 17,2 mld zł. Napływ do funduszy detalicznych wyniósł w zeszłym roku 1,9 mld zł i był zdecydowanie lepszy od wyniku z roku 2011 (kiedy to odnotowano odpływ środków z TFI netto w wysokości 5,8 mld zł), choć gorszy niż ten z roku Zdecydowanie najczęściej wybieranym rozwiązaniem w segmencie detalicznym, były fundusze dłużne, do których napłynęło 7,5 mld zł. Dla porównania, fundusze akcyjne odnotowały w zeszłym roku łączne odpływy netto przekraczające 1,4 mld. Zestawienie stóp zwrotu wybranych grup funduszy inwestycyjnych w Polsce za okres styczeń-grudzień 2012 roku (Expander Advisors, Ranking funduszy inwestycyjnych. Podsumowanie 2012 i prognozy na 2013 rok; na podstawie danych Analizy Online) Dodatnie saldo napływów do TFI ogółem w połączeniu ze wzrostami na rynkach finansowych doprowadziły w 2012 roku do pobicia rekordu wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach krajowych: na koniec grudnia sięgnęła ona 145,8 mld zł, pobijając ostatni rekord w wysokości 144,3 mld zł z października 2007 roku.

3 Jeśli chodzi o udziały w polskim rynku TFI, swoją pozycję lidera umocniły fundusze dłużne, których aktywa na koniec grudnia odpowiadały za 28,3 proc. wartości rynku, wobec 21,5 proc. rok wcześniej. Udział aktywów funduszy akcyjnych w rynku zmalał natomiast z 18,6 proc. na koniec roku 2011 do 16,9 proc., pozostając przy tym drugim co do wielkości udziałem w runku. Rok 2013 przynosi przede wszystkim dobre perspektywy dla funduszy akcji Zarządzający polskimi funduszami inwestycyjnymi wydają się być zgodni, że potencjał do zysków na polskim rynku obligacji w dużej części już się wyczerpał i w 2013 roku zwracają spojrzenie przede wszystkim na rynek akcji. Hossa panująca na rynku akcji zachęca coraz większą liczbę inwestorów do lokowania pieniędzy w bardziej ryzykownych aktywach, czego dowodem są kolejny miesiąc z rzędu wyższe napływy do funduszy Union Investment TFI takich jak UniStabilny Wzrost czy UniKorona Akcje czytamy w informacji prasowej Union Investment TFI z 10 stycznia. W ocenie Tomasza Matrasa, zarządzającego funduszami akcji Union Investment TFI, optymizm na rynku i popyt na akcje są na tyle duże, że pozwolą na kontynuację wzrostów na giełdzie w 2013 roku oraz na satysfakcjonujące zyski. ( ) na koniec przyszłego roku najlepsze fundusze akcji będą legitymować się stopami zwrotu na poziomie kilkunastu procent, przewiduje Matras w innym komentarzu. Opinię o lepszych perspektywach dla funduszy akcyjnych niż obligacyjnych w 2013 roku podziela Piotr Nowak, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych w Expander. W komentarzu opublikowanym 7 stycznia Nowak zauważa przy tym, że najwięcej mogą dać zarobić fundusze skupione na segmencie małych i średnich spółek. Według przywoływanych przez niego prognoz, MŚP notowane na GPW urosną w 2013 roku około proc. więcej niż indeks WIG20, natomiast indeks szerokiego rynku WIG ma szanse urosnąć od 10 do 20 proc. Nowak spodziewa się przy tym w 2013 roku solidnych napływów środków do funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza akcyjnych. ( ) już niedługo, a szczególnie po kolejnych obniżkach stóp procentowych, osoby trzymające pieniądze na lokatach bankowych zaczną szukać alternatyw do nisko oprocentowanych depozytów. Natomiast fundusze (zwłaszcza akcyjne) będą kusić historycznymi wysokimi stopami zwrotu. W związku z tym potencjał napływu środków do funduszy będzie duży czytamy w jego komentarzu.

4 Miesięczna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce zmiany w okresie od maja 2002 roku do końca 2012 roku (w mln zł) (źródło: Analizy Online, Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012), 10 stycznia 2013 roku; na podstawie danych z poszczególnych TFI i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFIA)) Jak zauważają specjaliści Union Investment TFI, ciekawą alternatywą dla funduszy polskich akcji mogą być w tym roku fundusze akcji tzw. Nowej Europy, czyli Rosji i Turcji. O ile w przypadku Turcji, która ma przed sobą dobre perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe 3-5 lat, w 2013 roku możemy mieć do czynienia z kontynuacją zeszłorocznej hossy na giełdzie, w przypadku Rosji prawdopodobna jest w tym roku poprawa gorszego sentymentu, który w minionym roku doprowadził do osłabienia rosyjskiej giełdy wobec innych parkietów. Takiemu scenariuszowi sprzyjają wysokie ceny i zużycie surowców oraz relatywnie niska wycena rosyjskich spółek. Zarządzający funduszami podkreślają również, że mniejszy potencjał do wzrostów na polskim rynku SPW w 2013 roku nie oznacza, że należy już skreślać fundusze polskich obligacji. W ubiegłym roku dokonał się główny ruch na krzywej i nie spodziewam się w tym roku aż tak dużego ruchu (...) Inwestorzy mogą osiągnąć dużą stopę zwrotu może nie bezpośrednio na tym, że ceny obligacji będą w ciągu całego roku rosły, ale na aktywnym zarządzaniu portfelem i wykorzystaniu tego, że ceny obligacji będą podlegały dużym wahaniom powiedział Marek Kaczor, diler obligacji PKO. Zainteresowanie funduszami obligacji nie maleje zaznaczają analitycy Union Investment TFI, odnosząc się jeszcze do grudniowych danych. Źródło - redakcja ekonomiczna PAP

5 Komentarz (0) dodaj komentarz Brak komentarzy dodaj komentarz

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo