Funkcja interaktywna. Instrukcja obsługi. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcja interaktywna. Instrukcja obsługi. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Funkcja interaktywna Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Obsługa RICOH PJ Interactive Software Rozwiązywanie problemów Dodatek Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne".

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole... 4 Zastrzeżenia... 4 Uwagi Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software Informacje na temat RICOH PJ Interactive Software... 5 Korzystanie z pisaka... 7 Trzymanie pisaka... 7 Używanie pisaka elektronicznego... 7 Uruchamianie i zamykanie RICOH PJ Interactive Software Uruchamianie RICOH PJ Interactive Software Zamykanie RICOH PJ Interactive Software Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Zmiana ekranu przy użyciu modułu uruchomieniowego Przeglądanie ekranu tablicy Ikony głównego panelu operacyjnego Wyświetlanie panelu operacyjnego strony...14 Pisanie i edytowanie na tablicy Pisanie i rysowanie na tablicy...16 Kasowanie informacji zapisanych na tablicy...17 Edycja informacji napisanych na tablicy Zmiana powiększenia tablicy...20 Edytowanie stron...22 Wybór strony Dodawanie strony Usuwanie stron...23 Zapisywanie i importowanie stron...24 Zapisywanie tablicy do pliku...24 Importowanie i wyświetlanie pliku na tablicy...24 Udostępnianie tablicy Hostowanie zdalnego udostępniania tablicy...27 Uczestniczenie w zdalnym udostępnianiu tablicy

4 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software Otwieranie menu Ustawienia ogólne...31 Zbieranie danych na potrzeby dziennika Wyświetlanie informacji o wersji lub prawach autorskich Dodawanie zdalnej licencji Zarządzanie zdalną listą kontaktów...33 Konfigurowanie metody aktualizacji systemu Zmiana języka na wyświetlaczu Rozwiązywanie problemów Wiadomości wyświetlane w czasie korzystania z RICOH PJ Interactive Software Komunikat projektora Komunikat RICOH PJ Interactive Software Gdy nie można posługiwać się ekranem z projektora...42 Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnego udostępniania tablicy Dodatek Znaki towarowe

5 Wstęp Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje oraz uwagi dotyczące obsługi i eksploatacji produktu. Aby możliwe było bezpieczne i pełne korzystanie z funkcji urządzenia, należy uważnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. 3

6 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania produktu. Ten symbol oznacza dodatkowe wyjaśnienia dotyczące funkcji oraz instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów spowodowanych błędami w obsłudze produktu. [ ] Wskazuje nazwy przycisków i klawiszy. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii produktu, zagubienia dokumentów lub danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Należy zawsze wykonać kopię zapasową istotnych dokumentów lub danych. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. Co więcej, użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ochronnych przed wszelkimi wirusami oraz innym szkodliwym oprogramowaniem. W żadnym przypadku producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym produkcie przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre ilustracje lub wyjaśnienia w niniejszym podręczniku mogą różnić się od Twojego produktu w związku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu. 4

7 1. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software Ten rozdział zawiera informacje na temat RICOH PJ Interactive Software i opisuje jego podstawowe funkcje. Informacje na temat RICOH PJ Interactive Software Produkt ten umożliwia korzystanie z ekranu komputerowego wyświetlanego przez projektor. RICOH PJ Interactive Software, program dołączony do tego produktu, pozwala zapisywać informacje i wykonywać inne czynności na ekranie. Aby móc wykonywać na ekranie różne czynności, trzeba najpierw skonfigurować funkcję trybu interaktywnego w projektorze i komputerze. Informacje na temat konfiguracji funkcji trybu interaktywnego można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. CWD087 5

8 1. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software RICOH PJ Interactive Software zawiera moduł uruchomieniowy, który umożliwia zmianę ekranu wyświetlanego przez projektor, oraz tablicę, która umożliwia pisanie i wykonywanie innych operacji na ekranie. Aby uzyskać szczegółów na temat używania modułu uruchomieniowego, patrz str.11 "Zmiana ekranu przy użyciu modułu uruchomieniowego". Aby uzyskać więcej szczegółów na temat używania ekranu tablicy, patrz str.13 "Przeglądanie ekranu tablicy". Obsługa ekranu komputerowego wyświetlanego przez projektor Komputer można obsługiwać bezpośrednio przy użyciu ekranu, na którym projektor wyświetla obraz z komputera. Jest to możliwe nawet w przypadku stania z dala od ekranu. Aby obsługiwać komputer przy użyciu obrazu z projektora, użyj elektronicznego pisaka przeznaczonego do tego produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z elektronicznego pisaka, patrz str.7 "Korzystanie z pisaka". Używanie ekranu jako tablicy Ekran można wykorzystywać jak tablicę i swobodnie zapisywać na nim informacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tablicy, patrz str.16 "Pisanie i edytowanie na tablicy". Informacje zapisane na tablicy podzielone są na poszczególne strony, które można dodawać bądź usuwać. Można również przełączać się między stronami i edytować zapisane na nich informacje, jak również dopisywać nowe informacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat posługiwania się stronami, patrz str.22 "Edytowanie stron". Zapisywanie informacji na wyświetlaczu komputera Możesz zarejestrować widok ekranu wyświetlanego na wyświetlaczu komputera, przenieść go na tablicę i zapisywać na nim informacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestrowania widok z wyświetlacza komputera, patrz str.22 "Dodawanie strony". Zapisywanie tablicy w pliku Strony zapisane na tablicy można zapisać do pliku PDF. Zapisany plik można także zaimportować do tablicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania stron, patrz str.24 "Zapisywanie tablicy do pliku". Importowanie i wyświetlanie pliku na tablicy Możesz zaimportować plik PDF do tablicy i zapisywać na nim informacje lub wykonywać inne czynności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat importowania, patrz str.24 "Importowanie i wyświetlanie pliku na tablicy". Udostępnianie ekranu w sieci (zdalne udostępnianie tablicy) Można udostępnić tablicę innym urządzeniom podłączonym za sieci, aby zapisywać informacje i wyświetlać obrazy na tablicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zdalnego udostępniania tablicy, patrz str.26 "Udostępnianie tablicy". 6

9 Korzystanie z pisaka Korzystanie z pisaka Łączność pomiędzy pisakiem, projektorem i komputerem odbywa się bezprzewodowo. Nie należy blokować przestrzeni pomiędzy pisakiem, projektorem a komputerem. Nie należy także w pobliżu produktu używać urządzeń bezprzewodowych. W przeciwnym wypadku projektor nie będzie prawidłowo odczytywał pozycji pisaka. Trzymanie pisaka Trzymaj pisak za środkową część. Trzymanie pisaka za końcówkę lub dolną część uniemożliwi lokalizację położenia pisaka przez projektor. CWD082 Żeby wyrównać pozycję punktu pisaka z przełącznikiem w końcówce pisaka zamiast ze środkiem pisaka, należy użyć przycisku regulacji punktu, żeby przesunąć punkt do góry. CWD030 Używanie pisaka elektronicznego Możesz operować ekran komputera wyświetlany na ekranie poprzez dotknięcie go końcówką pisaka. Możesz również dotknąć końcówką pisaka dwukrotnie na ten sam punkt na ekranie tak, jakbyś klikał dwukrotnie myszą. 7

10 1. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software Posługuj się elektronicznym pisakiem w taki sposób, aby końcówka pisaka nie była skierowana w zaciemniony obszar. CWD014 Jeśli projektor jest podwieszony pod sufitem, pisak należy trzymać do góry nogami, aby uniknąć rzucania cienia na ekran. CWD024 Żeby wyrównać pozycję punktu pisaka z przełącznikiem w końcówce pisaka podczas trzymania pisaka do góry nogami, należy użyć przycisku regulacji punktu, żeby przesunąć punkt w dół. CWD032 8

11 Korzystanie z pisaka Zdalna obsługa pisaka CWD086 Ekran można także obsługiwać zdalnie. Stojąc z dala od ekranu, wystarczy nacisnąć przycisk myszki na pisaku. 9

12 1. Przed użyciem RICOH PJ Interactive Software Uruchamianie i zamykanie RICOH PJ Interactive Software Uruchamianie RICOH PJ Interactive Software Aby automatycznie sprawdzić dostępne aktualizacje systemu, zaloguj się z uprawnieniami administratora. Uruchom komputer, na którym RICOH PJ Interactive Software jest zainstalowany. Uruchamianie rozpocznie się automatycznie. Jeśli moduł uruchomieniowy nie uruchomi się, należy wykonać następujące czynności. 1. Kliknij przycisk [Start] na pulpicie. 2. Z menu [Wszystkie Programy], wybierz [Ricoh], [PJ Interactive Software]. 3. Kliknij [PJ Interactive Software]. Rozpoczyna uruchamianie RICOH PJ Interactive Software. Jeśli funkcja aktualizacji systemu jest włączona, powiadomienie o aktualizaji jest wyświetlane z chwilą uruchomienia RICOH PJ Interactive Software. Odnośnie porad, jak skonfigurować tę funkcję i zaktualizować system, patrz str.35 "Konfigurowanie metody aktualizacji systemu". Zamykanie RICOH PJ Interactive Software 1. Na pasku zadań Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę PJiS. 2. W wyświetlanym menu, kliknij [Zamknij PJiS]. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. 3. Kliknij przycisk [OK]. Wszystkie wprowadzone informacje oraz dodane strony zostaną usunięte. 10

13 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Ten rozdział opisuje jak przeglądać i używać RICOH PJ Interactive Software. Zmiana ekranu przy użyciu modułu uruchomieniowego Przy użyciu modułu uruchomieniowego można przełączać wyświetlany obraz pomiędzy pulpitem komputera a tablicą RICOH PJ Interactive Software. Moduł uruchomieniowy jest aktywny wyłącznie wówczas, gdy do komputera podłączony jest adapter USB. Po pierwszym uruchomieniu programu, moduł pojawia się w lewym górnym rogu ekranu. Miejsce wyświetlania modułu uruchomieniowego można zmienić CWD Przełączanie do widoku pulpitu Przełącza obraz z projektora na widok pulpitu komputera. Wskaźnikiem na ekranie można poruszać przy użyciu pisaka. Tę ikonę można wybrać, gdy wyświetlana jest tablica. 2. Pisanie na pulpicie Rejestruje widok z pulpitu i wyświetla go na tablicy. Na zarejestrowanym obrazie można zapisywać informacje. CWD079 11

14 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software CWD080 Tę ikonę można wybrać, gdy wyświetlany jest pulpit. 3. Przełączanie do widoku tablicy Przełącza obraz z projektora na widok tablicy. Ekran projektora może posłużyć jako tablica. Tę ikonę można wybrać, gdy wyświetlany jest pulpit. 4. Wyświetl/ukryj Ukrywa moduł uruchomieniowy. Ukrywa także tablicę, jeśli jest uruchomiona. Żeby wyświetlić moduł uruchomieniowy, dotknij ikony ikony PJiS na pasku zadań Windows. CWD081 12

15 Przeglądanie ekranu tablicy Przeglądanie ekranu tablicy CWD Główny panel operacyjny Ikony w tym obszarze służą do pisania i edytowania informacji na ekranie tablicy. Główny panel operacyjny można pokazać lub ukryć ikonami Pokaż i Ukryj /. 2. Panel operacyjny strony Ikony i miniatury w tym obszarze używane są do przełączania i edytowania stron wyświetlanych na tablicy. 3. Przesuń ikonę głównego panelu operacyjnego Powoduje przeniesienie głównego panelu operacyjnego na przeciwną stronę. Domyślnie ikona ta znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Po przeniesieniu głównego panela operacyjnego w lewo, ikona pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Ikony głównego panelu operacyjnego Ikona Opisy Odniesienia Udostępnij Lupa Pisak Hosty lub uczestnicy zdalnego udostępniania tablicy. Zmienia powiększenie ekranu. Określa wyświetlany obszar. Pozwala pisać i rysować na ekranie. Możesz zmienić kolor i pogrubienie linii do pisania. Można również wyświetlić siatkę na tablicy. str.26 "Udostępnianie tablicy" str.20 "Zmiana powiększenia tablicy" str.16 "Pisanie i rysowanie na tablicy" 13

16 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Ikona Opisy Odniesienia Wybierz i usuń Pozwala zaznaczyć pisemne informacje na ekranie lub wymazać informacje z ekranu. Można edytować zaznaczone informacje. Dodaje nową stronę do ekranu tablicy. str.17 "Kasowanie informacji zapisanych na tablicy" str.18 "Edycja informacji napisanych na tablicy" str.22 "Dodawanie strony" Nowa strona Następna strona Poprzednia strona Plik PDF Zamknij Wyświetla kolejną stronę po aktualnie wyświetlanej stronie. Wyświetla stronę, po której następuję aktualnie wyświetlana strona. Zapisuje wszystkie strony w tablicy do pliku PDF. Importuje plik PDF do tablicy. Zamknij ekran tablicy. Wszystkie wprowadzone informacje oraz dodane strony zostaną usunięte. str.22 "Wybór strony" str.22 "Wybór strony" str.24 "Zapisywanie i importowanie stron" - Wyświetlanie panelu operacyjnego strony CUE Wyświetl/ukryj Pokazuje lub ukrywa panel operacyjny strony. 14

17 Przeglądanie ekranu tablicy 2. Ikona strony ekranu Jest wyświetlana, kiedy uczestniczysz w zdalnej sesji korzystania z tablicy Interactive Whiteboard. Ekranowa strona tablicy interaktywnej wyświetla obraz podłączanego urządzenia. Ikonę można wybrać tylko z Interactive Whiteboard. Na stronie ekranu mogą znajdować się następujące ikony, których można użyć: Ikona Opis Odniesienie Zarejestruj Informacje zawarte na stronie ekranowej. str.22 "Dodawanie strony" 3. Lista stron Wyświetla miniaturki zapisanej strony. Informacje dotyczące strony są wyświetlane jako numer strony / łączna liczba stron u dołu po prawej stronie miniatur. Wyświetlane są maksymalnie cztery strony. Jeśli mają być wyświetlone co najmniej cztery strony, do przełączania się pomiędzy stronami należy skorzystać z ikon przewijania /. Na stronach znajdują się następujące ikony do wykorzystania: Ikona Opisy Odniesienia Nowa strona Kopiowanie strony Dodaje nową stronę do ekranu tablicy. Dodaje stronę poprzez skopiowanie aktualnie wyświetlanej strony. Usuwa aktualnie wyświetlaną stronę. str.22 "Dodawanie strony" str.22 "Dodawanie strony" str.23 "Usuwanie stron" Usuń stronę 15

18 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Pisanie i edytowanie na tablicy Żeby pisać, rysować lub edytować i usuwać informacje bezpośrednio na ekranie, należy przy użyciu modułu uruchomieniowego przełączyć obraz z projektora na widok tablicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania modułu uruchomieniowego, patrz str.11 "Zmiana ekranu przy użyciu modułu uruchomieniowego". Pisanie i rysowanie na tablicy By móc pisać lub rysować na tablicy, wybierz ikonę pisaka. Na ikonie wyświetlany jest kolor i grubość linii. Po wybraniu ikony wraz z pisaniem mazakiem po ekranie wyświetlać będzie się linia o parametrach określonych w ikonie. Efekt typu czynności z pisakiem nazywany jest kreską. W celu wybrania innego koloru i grubości linii pojawia się odpowiednie podmenu. Można również wyświetlić siatkę na tablicy. 1. Należy końcówką pisaka dotknąć ikony pisaka na tablicy. 2. Wybierz kolor, grubość i typ linii kratki, która ma być wyświetlana, w podmenu CUE Ikona pisaka 2. Kolory linii 3. Kolory linii (pół-przezroczyste) 4. Grubość linii 5. Linia siatki 16

19 Pisanie i edytowanie na tablicy 3. Przesuń pisakiem po ekranie. Gdy końcówka pisaka dotyka ekranu, można rysować linie. Na stronie można narysować kresek. Na wszystkich stronach można narysować kresek. Kasowanie informacji zapisanych na tablicy Wybierz ikonę gumki z podmenu ikony Zaznacz i Usuń, aby usunąć informacje zapisane na tablicy. Po wybraniu tej ikony kreski dotknięte pisakiem na ekranie zostaną usunięte. Przycisk [Wymaż wszystko] umożliwia usunięcie jednocześnie wszystkich kresek na stronie. 1. Należy końcówką pisaka dotknąć ikony Zaznacz i Usuń na tablicy. 1 2 CWE Ikona Wybierz i Usuń 2. Ikona gumki 2. Końcówką pisaka dotknij ikony gumki. Aby wymazać wszystkie kreski z ekranu, dotknij [Wymaż wszystko]. 3. Przesuń pisakiem po kresce do wymazania. CWD073 17

20 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Edycja informacji napisanych na tablicy Aby edytować informacje zapisane na tablicy, wybierz ikonę Zaznacz i Usuń. Po wybraniu ikony kreski zaznaczone pisakiem na ekranie zostaną zaznaczone. Aby zaznaczyć jednocześnie wszystkie kreski na stronie, możesz użyć funkcji [Zaznacz wszystko]. Wybraną kreskę można edytować. 1. Należy końcówką pisaka dotknąć ikony Zaznacz i Usuń na tablicy. 1 2 CWE Ikona Wybierz i Usuń 2. Ikona Zaznacz 2. Przesuń pisak wokół zaznaczanych kresek. CWD021 Aby zaznaczyć wszystkie kreski na stronie, dotknij [ Zaznacz wszystko]. 18

21 Pisanie i edytowanie na tablicy 3. Edytuj zaznaczone kreski. Przenoszenie kresek CWD022 Przeciągnij zaznaczoną kreskę na miejsce docelowe. Powiększanie lub zmniejszanie kresek CWD023 Dotknij końcówką pisaka w narożniku lub na środku strony, a następnie ją przeciągnij. Wymazywanie zaznaczonych kresek CWD074 Naciśnij przycisk odpowiadający prawemu klawiszowi myszki na pisaku, a następnie trzymając go, dotknij końcówką pisaka w dowolnym miejscu zaznaczonego obszaru. 19

22 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Zmiana powiększenia tablicy Wybierz ikonę lupy, aby zmienić powiększenie obrazu tablicy. Nie można przesunąć powiększanej części wyświetlanej tablicy. 1. Należy końcówką pisaka dotknąć ikony lupy na tablicy CUE Ikona Lupy 2. Obszar wyświetlania 3. Powiększenie wyświetlacza (%) 2. Dotknij wymaganego powiększenia. CWD095 20

23 Pisanie i edytowanie na tablicy 3. Żeby przesuwać wyświetlany element, dotykaj końcówką pisaka do ekranu. Po dotknięciu [Reset], zmienione powiększenie wyświetlenia i obszaru są resetowane do stanu wyjściowego. CWD096 21

24 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Edytowanie stron Na stronie wyświetlanej na tablicy można dodawać nowe kreski lub edytować już utworzone. Można również dodać lub usunąć wyświetlaną stronę. Wybór strony Można wybrać stronę do wyświetlenia na tablicy w następujący sposób: Wybór strony na panelu operacyjnym Dotknij odpowiedniej miniatury na liście stron. Przewracanie stron przy pomocy głównego panela operacyjnego Po dotknięciu ikony poprzedniej strony, wyświetli się strona, następująca przed aktualnie wyświetlaną. Po dotknięciu ikony kolejnej strony, wyświetli strona następująca po aktualnie wyświetlanej. Jeśli wybrana strona jest pierwszą na liście, ikona poprzedniej strony nie działa. Jeśli wybrana strona jest ostatnią na liście, ikona następnej strony nie działa. Dodawanie strony Można dodawać nowe strony lub kopiować istniejące. Można także użyć modułu uruchomieniowego, aby zarejestrować obraz pulpitu i wyświetlić go na tablicy. Dodawanie nowej strony Aby dodać nową stronę, dotknij ikony nowej strony. Na końcu listy stron pojawi się nowa, pusta strona. Dodana strona pojawi się na tablicy. Rejestrowanie obrazu pulpitu komputera Przy użyciu modułu uruchomieniowego zarejestruj obraz z pulpitu komputera i prześlij go na tablicę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania modułu uruchomieniowego, patrz str.11 "Zmiana ekranu przy użyciu modułu uruchomieniowego". 1. Ustaw na komputerze obraz, jaki chcesz przesłać do tablicy. 22

25 Edytowanie stron 2. Przy użyciu modułu uruchomieniowego zarejestruj obraz z komputera. CWD080 Zarejestrowany obraz zostanie wyświetlony na tablicy i można na nim zapisywać informacje. Obraz jest dodawany na końcu listy stron. Kopiowanie strony Aby skopiować stronę, dotknij ikony kopiowania strony. Kopia wybranej strony zostanie dodana bezpośrednio za stroną a następnie wyświetlona. Dodana strona pojawi się na tablicy. Rejestrowanie strony ekranu Po zaznaczeniu strony ekranu ikoną rejestrowania rejestruje się bieżąca stronę. Po dotknięciu ikony rejestrowania pisemne informacje i wyświetlany obraz zostaną zarejestrowane na końcu listy stron wraz z wyświetlaną stroną. Wszystkie kreski na stronie ekranu są usuwane. Jeśli wyświetlany jest obraz z urządzenia podłączonego do Interactive Whiteboard, wyświetlany obraz również jest rejestrowany. Gdy tablica jest udostępniona, ikona kopiowania strony nie działa. Można dodać maksymalnie 100 stron. Jeśli na wszystkich stronach wykonano kresek, nie można dodać nowej strony. Usuwanie stron Aby usunąć stronę, dotknij ikony usuwania strony potwierdzenia.. Po dotknięciu ikony pojawi się komunikat Wybierz [OK], aby usunąć wybraną stronę. Po usunięciu wybranej strony na tablicy strona zostaje usunięta i pojawi się poprzednia strona. Po usunięciu pierwszej strony pojawi się kolejna. Jeśli jest tylko jedna strona do usunięcia, ikona usunięcia strony nie działa. Gdy tablica jest udostępniona, ikona usuwania strony nie działa. 23

26 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Zapisywanie i importowanie stron Zapisywanie tablicy do pliku Wsystkie pliki w tablicy można zapisać w jednym pliku PDF. 1. Dotknij końcówką pisaka ikony pliku PDF na tablicy. 2. Dotknij [Zapisz]. CWE Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik PDF. 4. Zmień nazwę i wybierz przycisk [Zapisz]. Po zapisaniu stron w wybranym folderze pojawia się plik PDF. Nazwa zapisanego pliku PDF będzie mieć postać iwb-date-time.pdf (Przykład: nazwa pliku zapisanego 23 stycznia 2014 o godzinie 04:56:07 będzie iwb pdf.) Zapisana strona ma rozmiar A4 i układ poziomy. Wersja zapisanego pliku PDF to 1.4. Zapisany plik można zaimportować i wyświetlić na tablicy. Importowanie i wyświetlanie pliku na tablicy Wszystkie strony z pliku PDF można zaimportować do tablicy. 1. Dotknij końcówką pisaka ikony pliku PDF na tablicy. 2. Dotknij [Czytaj]. CWE010 24

27 Zapisywanie i importowanie stron 3. Wybierz plik PDF do zaimportowania do tablicy. Zmień nazwę pliku. Plik PDF do zaimportowania musi charakteryzować się następującymi parametrami: Pozycja Warunek Rozmiar pliku Wersja PDF Rozmiar strony Zabezpieczenia dokumentów 100 MB lub mniej PDF (w tym PDF/A) W przypadku systemu 32-bitowego. Rozmiar minimalny: pocztówka Rozmiar maksymalny: portret A3 W przypadku systemu 64-bitowego. Rozmiar minimalny: pocztówka Rozmiar maksymalny: portret A0 Brak ustawionych zabezpieczeń 4. Dotknij [Otwórz]. Rozpocznie się importowanie pliku PDF. Plik PDF importuje się od pierwszej do ostatniej strony. Zaimportowane strony dodawane są kolejno na końcu listy stron. Wybrany plik PDF można zaimportować wyłącznie, gdy pierwsza strona spełnia warunki dotyczące rozmiaru strony. Jeśli druga lub kolejne strony z pliku PDF nie spełniają warunku rozmiaru strony, tylko strony poprzedzające tę stronę będą zaimportowane. Lista stron może zawierać maksymalnie 100 stron. Jeśli całkowita liczba stron w pliku PDF i wszystkich istniejących stron przekracza 100, zaimportowanych zostanie tylko pierwszych 100 stron. Jeśli rozmiar strony importowanego do tablicy udostępnianej pliku jest większy niż maksymalny rozmiar pliku, jaki można zaimportować do tablicy biorącej udział w udostępnianiu, importowany plik może nie zostać wyświetlony na tablicy biorącej udział w udostępnianiu. 25

28 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Udostępnianie tablicy Aby udostępnić ekran, należy dodać zdalną licencję (str.32 "Dodawanie zdalnej licencji") i skonfigurować ustawienia sieciowe na komputerze. Zdalne udostępnianie tablicy pozwala urządzeniu na funkcjonowanie w roli hosta, a pozostałym urządzeniom w sieci na funkcjonowanie w roli uczestników korzystających z tablicy hosta. CWD088 W tym rozdziale omówiono funkcje hosta i uczestnika przy zdalnym udostępnianiu tablicy. Udostępnianie tablicy Umożliwia udostępnianie tablicy hosta, dzięki czemu inne urządzenia podłączone do sieci mogą wyświetlać tablicę, pisać na niej i wykonywać operacje na stronach. Informacje zapisane lub obrazy wyświetlane na udostępnianej tablicy hosta są jednocześnie widoczne także na tablicach urządzeń biorących udział w udostępnianiu. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat zdalnego udostępniania tablicy, patrz str.27 "Hostowanie zdalnego udostępniania tablicy". Uczestniczenie w zdalnym udostępnianiu tablicy Połącz się z urządzeniem, które zdalnie udostępnia tablicę, za pośrednictwem sieci. W przypadku uczestniczenia w zdalnym udostępnianiu tablicy wszystkie strony istniejące przed uczestniczeniem zostaną usunięte, a na ich miejsce zostanie zaimportowana zawartość tablicy 26

29 Udostępnianie tablicy udostępnianej. Uczestnicy udostępniania mogą pisać lub wykonywać operacje na stronach na udostępnianej tablicy. Szczegółowe informacje na temat udziału w zdalnym udostępnianiu tablicy znajdują się w rozdziale str.29 "Uczestniczenie w zdalnym udostępnianiu tablicy". Maksymalnie cztery urządzenia jednocześnie mogą uczestniczyć w udostępnianiu tablicy. Hostowanie zdalnego udostępniania tablicy Dotknij ikony udostępniania zdalnie tablicę., a następnie wybierz [Otwórz] lub [Otwórz z hasłem], aby udostępnić PL CUF015 [Otwórz] Udostępnia tablicę. [Otwórz z hasłem] Udostępnia tablicę i określa hasło. Ustawiając hasło, można ograniczyć liczbę osób, którym udostępnia się tablicę. Hasło jest generowane automatycznie. PL CUF016 Po zdalnym udostępnieniu tablicy na ikonie udostępniania wyświetli się czerwona ramka. W podmenu wyświetlany jest adres IP, hasło i polecenie [Zamknij]. Aby inne tablice mogły uczestniczyć w udostępnianiu, wymagany jest adres IP. Aby inne tablice mogły uczestniczyć w udostępnianiu rozpoczętym funkcją [Otwórz z hasłem], wymagane jest hasło. Dotknij [Zamknij], aby zakończyć zdalne udostępnianie tablicy. 27

30 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Gdy do udostępniania tablicy dołączą inne tablice, na ikonie udostępniania zielona ramka. W podmenu wyświetlany jest "Adres IP Uczestnika". wyświetlana jest PL CUF017 Kończenie zdalnego udostępniania tablicy Dotknij ikonę Udostępnij i wybierz [Zamknij], aby zakończyć udostępnianie tablicy. PL CUF018 Po zakończeniu zdalnego udostępniania tablicy, sesja udostępniania kończy się dla wszystkich tablic uczestniczących. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamykania tablicy po zakończeniu zdalnego udostępniania, patrz rozdział str.10 "Zamykanie RICOH PJ Interactive Software". 28

31 Udostępnianie tablicy Uczestniczenie w zdalnym udostępnianiu tablicy Aby wziąć udział w zdalnym udostępnianiu tablicy, dotknij ikony udostępniania, a następnie wybierz [Dołącz]. W kolejnym oknie, które się pojawi, należy podać adres IP tablicy udostępnianej. Karta [Lista kontaktów] Określ adres IP hosta wybierając go z karty "Lista kontaktów". Można dodać listę kontaktów przy użyciu ustawienia "Dodaj zdalną listę kontaktów w menu Ustawienia ogólne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania listy kontaktów, patrz str.33 "Zarządzanie zdalną listą kontaktów". Karta [Ręczne wprowadzanie] Określ adres IP hosta, wpisując go ręcznie. Po wprowadzeniu adresu dotknij [Wpisz]. Pojawi się komunikat potwierdzenia zapisania adresu w historii. Aby nie zapisywać wprowadzonego adresu IP w historii, w odpowiedzi na komunikat dotknij [Anuluj]. Można również określić wcześniej wprowadzony adres IP, wybierając go z "Historii wprowadzonych adresów IP". 29

32 2. Użytkowanie RICOH PJ Interactive Software Po podaniu adresu IP, dotknij [Połącz]. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia z udostępnianą tablicą. Jeżeli w udostępnianej tablicy ustawiono hasło, należy je wprowadzić. Jeśli zostanie nawiązane połączenie, wyświetli się czas potrzebny na zaimportowanie stron z udostępnianej tablicy. Po dotknięciu [OK] wszystkie strony zapisane w lokalnej tablicy zostaną usunięte, a na ich miejsce zaimportowana zostanie zawartość tablicy udostępnianej. "Historia wprowadzonych dresów IP" może zawierać maksymalnie 100 adresów. Po osiągnięciu 100 wpisów, najstarszy wpis zostanie usunięty z historii. Wskazany wspólny czas import strona jest oszacowanie, w zależności od aktualnego środowiska. Stan komunikacji można sprawdzić w trakcie uczestniczenia w zdalnym udostępnianiu tablicy, patrząc na kolor ramki ikony udostępniania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu komunikacji, patrz str.43 "Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnego udostępniania tablicy". Opuszczanie udostępniania tablicy Dotknij ikony udostępniania, a następnie wybierz [Rozłącz], aby opuścić udostępnianie tablicy. Wyświetla się wiadomość z prośbą o potwierdzenie opuszczenia. Dotknij przycisku [OK], aby opuścić zdalne udostępnianie tablicy. Szczegółowe informacje na temat wychodzenia z tablicy po zakończeniu zdalnego udostępniania tablicy, patrz str.10 "Zamykanie RICOH PJ Interactive Software". 30

33 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software Niniejszy rozdział opisuje, jak zarządzać RICOH PJ Interactive Software. Otwieranie menu Ustawienia ogólne Otwórz Ustawienia ogólne, aby zarządzać RICOH PJ Interactive Software, gdy chcesz wyświetlić informacje o systemie lub zmienić ustawienia. Procedura otwierania Ustawień ogólnych : 1. Jeśli używasz RICOH PJ Interactive Software, najpierw zamknij program. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamykania programu RICOH PJ Interactive Software, patrz str.10 "Zamykanie RICOH PJ Interactive Software". 2. Wybierz przycisk [Start] na pulpicie. 3. Z menu [Wszystkie Programy], wybierz [Ricoh], [PJ Interactive Software]. 4. Wybierz [Settings]. Pojawi się ekran Ustawienia ogólne. Wybierz każdą ikonę, aby sprawdzić i w razie potrzeby skonfigurować ustawienia. Aby zamknąć Ustawienia ogólne, wybierz [Zamknij]. 31

34 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software Zbieranie danych na potrzeby dziennika Dane na temat użytkowania i błędów oraz plik dziennika aplikacji RICOH PJ Interactive Software można zapisać. Plik dziennika zawiera następujące informacje: Czas włączenia Czas wyłączenia Operacje na ekranie Informacje o wystąpieniu błędu Czas zapisania stron Informacje o miejscu zapisania strony Informacje o zdalnym udostępnianiu tablicy Zapisywanie pliku dziennika: 1. Wybierz ikonę Zapisywnie dziennika. 2. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik dziennika. 3. Wybierz [OK]. Rozpocznie się zapisywanie pliku dziennika. Po zakończeniu wyświetlana jest wiadomość. 4. Wybierz [OK]. Wyświetlanie informacji o wersji lub prawach autorskich Wybierz ikonę Informacje o wersji, aby wyświetlić wersję produktu. Aby wyświetlić umowę licencyjną, wyświetl informacje o wersji, a potem wybierz [Pokaż umowę licencyjną]. Wybierz ikonę Informacje dotyczące praw autorskich praw autorskich do produktu., aby wyświetlić informacje na temat Dodawanie zdalnej licencji Aby dodać lub usunąć kod licencji, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Przed udostępnieniem tablicy trzeba dodać kod licencji. 1. Wybierz ikonę Dodaj / Usuń zdalną licencję. 32

35 Otwieranie menu Ustawienia ogólne 2. Wprowadź swój kod licencyjny. Wielkość liter w kodzie licencyjnym nie jest rozróżniana. Można wpisać kod licencji wielkimi lub małymi literami. 3. Wybierz [Dodaj]. Jeżeli wprowadzony kod licencji jest nieprawidłowy, pojawia się komunikat błędu. Sprawdź kod licencji i wpisz poprawny. Gdy kod licencji zostanie autoryzowany, pojawia się komunikat o zakończeniu. 4. Wybierz [OK]. Po dodaniu kodu licencji zamknij Ustawienia ogólne i uruchom tablicę, aby sprawdzić czy ikona Udostępnij jest aktywna. 20XX/05/01 22:08:37 01:23:45 CWD078 Po wybraniu przycisku [Usuń] dodany kod licencji można usunąć. Zarządzanie zdalną listą kontaktów Listę kontaktów można zarejestrować lub eksportować. Po zarejestrowaniu listy kontaktów można wybrać adres IP kontaktu z tej listy przy dołączaniu do zdalnego udostępniania tablicy. Tworzenie zdalnej listy kontaktów Podczas zapisywania listy kontaktów plik można nazwać w dowolny sposób. Plik jest zapisywany w formacie tekstowym z danymi oddzielonymi przecinkami (CSV). Plik CSV wygląda tak: Nagłówek Nazwa 1, Adres IP 1 Nazwa 2, Adres IP 2 Nazwa 3, Adres IP 3 33

36 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software Pierwszy wiersz może być nagłówkiem. Jednak dowolny tekst tam wpisany zostanie zignorowany. Dla każdego wiersza, począwszy od drugiego, pierwsze pole musi zawierać nazwę kontaktu. Drugie pole musi zawierać adres IP kontaktu. W kolejnych kolumnach, począwszy od trzeciej, można wpisać dalsze dane. Informacje te zostaną jednak zignorowane. Maksymalnie można zarejestrować 100 adresów IP. Można wprowadzić maksymalnie 100 adresów IP. Choć można dodać także 101. adres, nie można go zarejestrować. Format nazwy Nazwa musi składać się z maksymalnie 20 znaków. Jeśli nie podano nazwy, wiersz zostanie zarejestrowany bez nazwy. Dopuszczalne są następujące znaki: wielkie litery: [A-Z] małe litery: [a-z] cyfry: [0-9] Symbole: (spacja)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } ~ Format adresu IP: Adres IP musi składać się z czterech ciągów liczb, oddzielonych od siebie kropką (.). Liczby te muszą być liczbami dziesiętnymi w zakresie od 0 do 255. Jeśli format adresu IP jest nieprawidłowy lub nie podano adresów IP, lista kontaktowa nie zostanie zarejestrowana. Jeśli podany zostanie nieprawidłowy adres IP, lista kontaktowa również nie zostanie zarejestrowana. Nieprawidłowe adresy IP: Adresy IP zawierające ciągi liczb zaczynających się od 0 lub 00 (np ) Przykłady kontaktów: Nazwa, Adres IP Pokój-A, Pokój-B, Pokój-C,

37 Otwieranie menu Ustawienia ogólne Importowanie zdalnej listy kontaktów Po zakończeniu importu lista kontaktowa jest nadpisywana. 1. Utwórz listę kontaktową i zapisz ją w wybranym miejscu. 2. Wybierz ikonę zarządzania listą zdalnych kontaktów. 3. Wybierz [Importuj]. 4. Wybierz zapisaną listę kontaktów. 5. Wybierz [Otwórz]. Pojawia się komunikat z potwierdzeniem eksportu. 6. Wybierz [OK]. To spowoduje rozpoczęcie importu listy kontaktów. Po zakończeniu importu wyświetlana jest wiadomość. 7. Wybierz [OK]. Eksportowanie zdalnej listy kontaktów Zarejestrowaną listę kontaktów można eksportować. 1. Wybierz ikonę zarządzania listą zdalnych kontaktów. 2. Wybierz [Eksportuj]. 3. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać listę kontaktów. 4. Zmień nazwę pliku i wybierz [Zapisz]. To spowoduje rozpoczęcie eksportu listy kontaktów. Po zakończeniu eksportu wyświetlana jest wiadomość. 5. Wybierz [OK]. Konfigurowanie metody aktualizacji systemu Program RICOH PJ Interactive Software można skonfigurować tak, aby przy uruchomieniu automatycznie sprawdzał, czy dostępne są aktualizacje systemu. Jeśli dostępne są aktualizacje, program je zainstaluje. Wybierz ikonę ustawień aktualizacji, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sprawdzania dostępności aktualizacji systemu. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Gdy jest ona włączona, możliwa jest konfiguracja serwera proxy. Domyślne ustawienie to Użyj ustawień IE. To oznacza, że wykorzystane zostaną ustawienia serwera proxy programu Internet Explorer. Wpisz dane w pola Nazwa użytkownika i Hasło. 35

38 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software Jeśli wybrano ustawienie Nie używaj proxy, funkcja sprawdza dostępność aktualizacji bez korzystania z serwera proxy. Jeśli wybrano ustawienie Ustawienia ręczne, serwer proxy należy skonfigurować ręcznie. Wpisz wartości w pola Adres, Numer portu, Nazwa użytkownika i Hasło. W polu Adres można także podać nazwę hosta serwera proxy. Aktualizacja systemu Aby aktualizować system, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Nie wyłączaj zasilania komputera podczas aktualizacji systemu. 1. Uruchom RICOH PJ Interactive Software. Funkcja automatycznie sprawdza, czy system jest zaktualizowany. Informacje na temat uruchamiania jej można znaleźć w rozdziale str.10 "Uruchamianie RICOH PJ Interactive Software". Jeśli niezbędna jest autoryzacja serwera proxy: Wyświetla się ekran autoryzacji. Jeśli autoryzacja serwera proxy nie jest niezbędna: Rozpoczyna się aktualizacja systemu. Jeśli system jest zaktualizowany, aktualizacja dobiega końca. Rozpoczyna się uruchamianie RICOH PJ Interactive Software. Jeśli system nie jest zaktualizowany, pojawia się wiadomość o potwierdzeniu pobrania aktualizacji. Przejdź do Kroku Na ekranie autoryzacji wpisz dane w pola Nazwa użytkownika i Hasło. 3. Zaznacz pole Zapisz dane logowania, aby zapisać dane wprowadzone w polach Nazwa użytkownika i Hasło w oknie Ustawienia aktualizacji. 4. Zaznacz pole Nie sprawdzaj aktualizacji przy uruchomieniu w oknie autoryzacji, aby wyłączyć funkcję sprawdzania aktualności systemu. 5. Wybierz [OK]. Jeśli autoryzacja serwera proxy zakończy się powodzeniem: Wyświetli się wiadomość informująca, że trwa sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu. Jeśli system jest zaktualizowany, aktualizacja dobiega końca. Rozpoczyna się uruchamianie RICOH PJ Interactive Software. Jeśli system nie jest zaktualizowany, pojawia się wiadomość o potwierdzeniu pobrania aktualizacji. 36

39 Otwieranie menu Ustawienia ogólne Jeśli autoryzacja serwera proxy nie powiedzie się: Wyświetli się wiadomość o błędzie. Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne, wprowadź je jeszcze raz. 6. Zaznacz pole Nie sprawdzaj aktualizacji przy uruchomieniu w odpowiedzi na wiadomość z potwierdzeniem pobierania, aby wyłączyć funkcję sprawdzania dostępności aktualizacji dla systemu. 7. Wybierz [OK]. Rozpocznie się pobieranie. Gdy pobieranie dobiegnie końca, wyświetli się wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktualizacji. 8. Sprawdź szczegóły aktualizacji, a następnie wybierz przycisk [OK]. Wyświetli się wiadomość informująca, że aktualizacja jest w toku. Po zakończeniu aktualizacji uruchamia się RICOH PJ Interactive Software. Jeśli aktualizacja zostanie anulowana lub podczas aktualizacji wystąpi błąd sieci, aktualizacja jest przerywana i rozpoczyna się uruchamianie programu RICOH PJ Interactive Software. Zmiana języka na wyświetlaczu Język wyświetlania RICOH PJ Interactive Software można zmienić. 1. Wybierz ikonę zmiany języka. 2. Wybierz język z rozwijanej listy. 3. Wybierz [OK]. Po zamknięciu okna Ustawienia ogólne i uruchomieniu RICOH PJ Interactive Software lub ponownym otwarciu okna Ustawienia ogólne język wyświetlania jest zmieniany. 37

40 38 3. Obsługa RICOH PJ Interactive Software

41 4. Rozwiązywanie problemów Ten rozdział opisuje, co należy zrobić, gdy wyświetlana jest wiadomość lub gdy produkt nie może być obsługiwany zgodnie z oczekiwaniami. Wiadomości wyświetlane w czasie korzystania z RICOH PJ Interactive Software W poniższej tabeli wymieniono główne wiadomości i zalecane czynności. Komunikat projektora Komunikat Przyczyny Rozwiązania Proszę czekać. Projektor przełącza kanały bezprzewodowe. Poczekaj aż komuniktat zniknie. Jeśli ta wiadomość będzie się często pojawiać, zaprzestań korzystania z innych urządzeń bezprzewodowych. Komunikat RICOH PJ Interactive Software Wiadomość o błędzie w czasie wykorzystania oprogramowania jako tablicy Komunikat Przyczyny Rozwiązania Nie powiódł się import ekranu. Nie masz uprawnień do zapisu określonego folderu. Niezamierzone inne dane zostały skopiowane do schowka w czasie importu ekranu wyświetlanego na pulpicie. Nie masz upoważnienia do zapisywania w folderze, w którym mają być zapisywane strony. Uchwyć ponownie ekran wyświetlany na pulpicie. Ustaw odpowiednie uprawnienia dla folderów, aby można było otwierać foldery i zapisywać w nich pliki. 39

42 4. Rozwiązywanie problemów Komunikaty błędów związanych z udostępnianiem tablicy Komunikat Przyczyny Rozwiązania Nie można połączyć się ze względu na inną wersję oprogramowania. Uaktualnij terminal hosta i uczestniczące terminale do najnowszej wersji. Wystąpił limit czasu komunikacji. Prosimy spróbować ponownie lub skontaktować się z administratorem. Wystąpił limit czasu komunikacji. Możliwe przyczyny mogą być następujące. Brak połączenia z siecią. Wystąpiła awaria terminalu hosta. Wersja systemu używanego przez ekrany udostępniane w terminalu hosta nie pasuje do wersji stosowanej przez terminale uczestniczące zdalnie. Twoje urządzenie nie jest podłączone do sieci. Adres IP urządzenia docelowego, któremu tablica będzie udostępniana jest niepoprawny. Urządzenie docelowe nie zaczęło uczestniczyć w sesji udostępniania tablicy. Port sieciowy konieczny do udostępnienia tablicy jest blokowany. Twoje urządzenie nie jest podłączone do sieci. W tablicy udostępnianej wystąpił problem. Wyjdź z tablicy, a następnie uaktualnij system. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji systemu, patrz str.35 "Konfigurowanie metody aktualizacji systemu". Sprawdź czy twoje urządzenie jest podłączone do sieci. Upewnij się, że adres IP urządzenia docelowego, któremu tablica będzie udostępniana jest poprawny. Upewnij się, że urządzenie docelowe zaczęło uczestniczyć w sesji udostępniania tablicy. Uruchom zaporę systemu Windows i upewnij się, że port sieciowy konieczny do wymiany danych tablicy (80, 61616, ) nie jest blokowany. Sprawdź czy twoje urządzenie jest podłączone do sieci. Upewnij się, że urządzenie docelowe zaczęło uczestniczyć w sesji udostępniania tablicy. 40

43 Wiadomości wyświetlane w czasie korzystania z RICOH PJ Interactive Software Komunikat Przyczyny Rozwiązania Nie udało się nawiązać połączenia. Sprawdź, czy hasło jest poprawne. Wprowadzone hasło jest niepoprawne. Do każdej sesji udostępniania generowane jest inne hasło. Przed rozpoczęciem udostępniania należy poznać nowe hasło. Inne komunikaty błędów Komunikat Przyczyny Rozwiązania Aplikacja IWB jest już uruchomiona. Uruchom po zamknięciu aplikacji IWB Próbujesz otworzyć dwie instancje RICOH PJ Interactive Software i menu Ustawienia ogólne jednocześnie. RICOH PJ Interactive Software lub Ustawienia ogólne są już uruchomione. Wyłącz aktualnie uruchomioną aplikację, a następnie uruchom inną aplikację. 41

44 4. Rozwiązywanie problemów Gdy nie można posługiwać się ekranem z projektora Ten rozdział wyjaśnia, co zrobić, gdy nie można posługiwać się wyświetlanym ekranem zgodnie z przeznaczeniem. Problem Miejsce, na które wskazuje końcówka pisaka, nie odpowiada miejscu wyświetlanemu na ekranie. Rozwiązania Zmień ustawienia wyświetlania w sterowniku karty graficznej komputera, aby komputer nie skalował wyświetlanego ekranu. (Przykład: Ekran > Ustawienia ogólne > Skalowanie > Utrzymaj skalę wyświetlania) Zmień ustawienia wyświetlania komputera tak, aby wyświetlany był tylko ekran projektora. Szczegółowe informacje na temat ustawień znajdują się w instrukcji obsługi komputera. Jeśli projektor nie uruchamia się lub ekran komputera się nie wyświetla, patrz instrukcja obsługi projektora. Jeśli nie można rozwiązać problemów samodzielnie, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. 42

45 Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnego udostępniania tablicy Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnego udostępniania tablicy Można sprawdzić stan komunikacji podczas udostępniania lub uczestniczenia w zdalnym udostępnianiu tablicy. Kolor ramki ikony Udostępnij ( ) wskazuje stan komunikacji. Zdalne udostępnianie tablicy Kolor ramki Stan komunikacji Zielony Czerwony Przynajmniej jedno urządzenie bierze udział w udostępnianiu tablicy z tego urządzenia. Żadne urządzenie nie bierze udziału w udostępnianiu tablicy z tego urządzenia. Uczestniczenie w zdalnym udostępnianiu tablicy Kolor ramki Stan komunikacji Prędkość komunikacji Zielony Niebieski Toner żółty Czerwony Doskonały Nie ma problemu z przeglądaniem lub obsługą udostępnionej tablicy. Dobry Nie ma problemu z przeglądaniem lub obsługą udostępnionej tablicy. Niski Podczas używania lub wyświetlania udostępnionej tablicy mogą wystąpić pewne problemy. Bardzo niski Podczas używania lub wyświetlania udostępnionej tablicy mogą wystąpić poważne problemy. co najmniej 1,5 Mbps 512 kbps 1.5 Mbps 200 kbps 512 kbps do 200 kbps Jeśli nie działa zdalne udostępnianie tablicy żaden z kolorów ramki nie jest wyświetlany. 43

46 44 4. Rozwiązywanie problemów

47 5. Dodatek Znaki towarowe Windows, Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. Zrzuty ekranu produktów Microsoft przedrukowane za pozwoleniem firmy Microsoft Corporation. 45

48 46 MEMO

49 MEMO 47

50 MEMO 48 PL PL Y

51 2013 Ricoh Co., Ltd.

52 PL PL Y

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne. 2. Używanie tablicy interaktywnej. 3. Używanie zdalnej tablicy do udostępniania ekranu

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne. 2. Używanie tablicy interaktywnej. 3. Używanie zdalnej tablicy do udostępniania ekranu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole... 4 Zastrzeżenia... 4 Uwagi...4 Terminologia... 5 1. Informacje ogólne Do czego można wykorzystać tablicę interaktywną...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać Zasady bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Jak korzystać z tego podręcznika...6 Symbole... 6 Zastrzeżenia... 6 Uwagi...6 1. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo