WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY"

Transkrypt

1 Akceptacja warunków i postanowień Channel Partner Programme Honeywell Security Witamy! Poniżej znajdziecie Państwo warunki i postanowienia programu partnerskiego Channel Partner Programme Honeywell Security; są to warunki i postanowienia umowy prawnej pomiędzy Państwem a Honeywell Security UK Ltd, Novar GmbH i Sécurité Communications SAS, spółkami zależnymi w całości należącymi do Honeywell International Inc działającymi wyłącznie przez i za pośrednictwem Honeywell Security Group Product w Unii Europejskiej ( Honeywell Security ). Poniższe załączniki są dołączone do Warunków Channel Partner Programme Honeywell Security Załącznik 1 Regulamin Funduszu Rozwoju Marketingu (dostępnego tylko dla Partnerów ze statusem SILVER lub GOLD) Załącznik 2 Umowa w sprawie korzystania z Logo Warunki Channel Partner Programme Honeywell Security, wraz z Załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami włączonymi poniżej przez odniesienie regulują Channel Partner Programme Honeywell Security w Unii Europejskiej Proszę przeczytać te dokumenty przed podpisaniem umowy Channel Partner Programme Honeywell Security. Poprzez zaznaczenie akceptacji i zgody na Warunki Channel Partner Programme Honeywell Security w przypadku występowania takiej opcji, akceptujecie i zgadzacie się Państwo być związanymi i przestrzegać Warunków Channel Partner Programme Honeywell Security, wraz z załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami włączonymi poniżej przez odniesienie, jako Partner (lub Klient poniżej). Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tymi dokumentami, nie możecie być Państwo Partnerem Channel Partner Programme Honeywell Security i nie możecie mieć Państwo dostępu do Korzyści dostarczanych na jego podstawie. Przystąpienie do Channel Partner Programme Honeywell Security jako partner Bronze, Silver i Gold wymaga podpisania Umowy w formie papierowej WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY 1. Definicje Poniższe słowa i wyrażenia użyte w Umowie będą mieć znaczenia przypisane im w niniejszym punkcie Umowa oznacza należycie podpisaną przez obydwie Strony UMOWĘ CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY wraz z dołączonymi Wzorami 1 i 2 oraz Załącznikami Klient oznacza podmiot, który podpisał Umowę Data Wejścia w Życie oznacza ustaloną w Umowie datę wejścia w życie Honeywell Security oznacza określone w Umowie podmioty prawne Honeywell Security Group Produkty Honeywell Security oznacza produkty Honeywell Security z zakresu wideo, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania Zakupy Netto oznacza zakupy Produktów Honeywell Security po odliczeniu rabatów/zniżek specjalnych lub promocji (od producenta lub dystrybutora) Strona oznacza Honeywell Security lub Klienta, natomiast Strony oznacza obydwa te podmioty Dystrybutor Uczestniczący : oznacza określonego w Umowie dystrybutora uczestniczącego. Honeywell Security zapewni na żądanie listę dystrybutorów, którzy mogą być określani w Umowie mianem Dystrybutorów Uczestniczących Okres Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży oznacza dany rok kalendarzowy w okresie obowiązywania Umowy Cel oznacza docelowy poziom kwoty zakupów uzgodniony na Okres Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży jak wskazano w Umowie, obejmujący bieżący rok kalendarzowy. 2. Rabat z tytułu wzrostu sprzedaży 2.1 Klient jest uprawniony do otrzymywania następującego rabatu z tytułu wzrostu sprzedaży: Klient z zarejestrowanymi zakupami Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( dotychczasowy klient ) Jeden procent (1,0%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 5%. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Jeden i pięć dziesiątych procent (1,5%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 10%. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Dwa procenty (2,0%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 20% lub więcej. Poziom 2,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Klient bez zarejestrowanych zakupów Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( nowi klienci ) Jeden procent (1,0%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 105% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży.

2 Jeden i pięć dziesiątych procent (1,5%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 110% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Dwa procenty (2,0%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 120% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 2,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży dotyczy wszystkich zakupów Produktów Honeywell Security nabywanych bezpośrednio od Honeywell Security zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży Honeywell Security bądź za pośrednictwem Dystrybutora Uczestniczącego na warunkach uzgodnionych pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży oraz wartości progowe opierają się na Zakupach Netto, po potrąceniu wszystkich uznań i bez podatku VAT, dokonanych w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży nie jest powiązany i ma charakter uzupełniający w stosunku do wszelkich programów cen specjalnych lub rabatów, które mogą być oferowane przez Dystrybutora Uczestniczącego z jego własnej inicjatywy. Klient będzie dokonywać zakupów od Dystrybutora Uczestniczącego na mocy osobnych porozumień między Dystrybutorem Uczestniczącym i KLIENTEM, w tym obowiązujących cenników i warunków uzgadnianych między Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym. Honeywell Security nie będzie stroną w takich osobnych porozumieniach. Wszelkie cenniki w relacjach między Dystrybutorem Uczestniczącym i Klientem są negocjowane i uzgadniane bezpośrednio przez te strony i nie będą uwzględniać żadnego wpływu Honeywell Security Honeywell Security będzie obliczać obowiązujący poziom rabatu z tytułu wzrostu sprzedaży (dalej Rabat z Tytułu Wzrostu Sprzedaży ), a także informować Klienta w ciągu 30 dni od zakończenia Okresu Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 2.6, Rabat z Tytułu Wzrostu Sprzedaży zostanie naliczony Klientowi w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Honeywell Security. Uznania nie mogą być wykorzystywane w celu zapłaty za Produkty Honeywell Security zafakturowane przed ich przyznaniem. Wszelkie uznania muszą zostać wykorzystane na zakupy Klienta w ciągu 180 dni od ich przyznania, przy czym po upływie takiego okresu zostaną one unieważnione. Jeżeli Klient nie będzie dokonywać zakupów bezpośrednio od Honeywell Security, to po określeniu kwoty rabatu Honeywell Security przekaże taką kwotę na rzecz Dystrybutora Uczestniczącego, a taka pełna kwota zostanie następnie zapisana na koncie (kontach) Dystrybutora Uczestniczącego Klienta, przy czym w braku uzgodnień stanowiących inaczej Dystrybutor Uczestniczący będzie działać dla tego celu na rachunek i w imieniu Honeywell Security Honeywell Security dokona uznania rabatu wyłącznie wówczas, gdy Klient będzie cieszyć się dobrą wiarygodnością kredytową w relacjach z Honeywell Security i Dystrybutorem Uczestniczącym. 3. Fundusz rozwoju marketingu 3.1. Honeywell Security ustanowi i będzie prowadzić fundusz rozwoju marketingu ( MDF ) zgodnie z Załącznikiem 1 Regulamin MDF. 3.2 MDF jest dostępny wyłącznie dla klientów Honeywell mających Status SILVER lub GOLD w ramach bieżącego Channel Partner Programme Honeywell Security Klient z zarejestrowanymi zakupami Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( dotychczasowy klient ) Partnerzy Silver Rabat w wysokości jednego procenta (1,0%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż osiągnie poziom co najmniej 110% w stosunku do sprzedaży z tego samego kwartału kalendarzowego w roku poprzednim. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. Partnerzy Gold Rabat w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż osiągnie poziom co najmniej 110% w stosunku do sprzedaży z tego samego kwartału kalendarzowego w roku poprzednim. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale Klient bez zarejestrowanych zakupów Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( nowi klienci ) Partnerzy Silver Rabat w wysokości jednego procenta (1,0%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż będzie co najmniej równa określonemu w Umowie Celowi kwartalnemu. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. Partnerzy Gold Rabat w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż będzie co najmniej równa określonemu w Umowie Celowi kwartalnemu. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. 3.3 Podany powyżej poziom MDF dotyczy wszystkich zakupów Produktów Honeywell Security, nabywanych bezpośrednio od Honeywell Security zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży Honeywell Security bądź za pośrednictwem Dystrybutora Uczestniczącego na warunkach uzgodnionych pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym, z wyjątkiem produktów HIS. 3.4 Podane powyżej procentowe poziomy MDF oraz wartości progowe opierają się na Zakupach Netto (z wyjątkiem zakupów HIS), po potrąceniu wszystkich uznań i bez podatku VAT, dokonanych w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży. 4. Korzystanie z logo Wszystkie przypadki korzystania z Logo Honeywell podlegają UMOWIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO, stanowiącej Załącznik 2 do niniejszych Warunków CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY. W przypadku występowania sprzeczności między

3 UMOWĄ W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO a pozostałymi warunkami Umowy pierwszeństwo będą mieć warunki UMOWY W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO. 5. Okres obowiązywania i Rozwiązanie Niniejszą Umowę uważa się za obowiązującą od Daty Wejścia w Życie i pozostanie w mocy przez okres kończący się w ostatnim dniu roku kalendarzowego od Daty Wejścia w Życie. Umowa będzie następnie automatycznie odnawiana, corocznie od tego czasu, o ile powiadomienie o braku odnowienia zostanie przedstawione na piśmie przez każdą ze stron co najmniej 60 dni przed odnowieniem. Honeywell Security może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez przekazanie Klientowi pisemnego powiadomienia w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, które nie zostanie naprawione w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego powiadomienia określającego podstawę takiego naruszenia. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana z powodu jej naruszenia przez Klienta, wszelkie zaległe rabaty i uznania zostaną unieważnione, a z chwilą rozwiązania Klient przestanie być uprawniony do jakichkolwiek rabatów udzielanych na mocy niniejszej Umowy oraz MDF. 6 Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym wypadku strony nie będą odpowiedzialne za (a) jakiekolwiek straty pośrednie, uboczne lub następcze; (b) jakiekolwiek straty powstałe na skutek przerwania działalności; (c) utratę zysków; (d) utratę przychodów; (e) utratę przewidywanych oszczędności; (f) utratę reputacji; (g) utratę lub zniszczenie danych oraz (h) utratę okazji. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet wówczas gdy Honeywell Security lub Klient zostaną poinformowani lub w inny sposób dowiedzą się o możliwości wystąpienia jakichkolwiek tego rodzaju szkód i/lub roszczeń. Wyłączenie odpowiedzialności za takie szkody i/lub roszczenia uważane jest za obowiązujące niezależnie od faktu nieosiągnięcia zasadniczego celu jakiegokolwiek środka naprawczego o charakterze ograniczonym zgodnie z zarządzeniem i/lub niniejszymi warunkami. 7. Postanowienia różne 7.1 Strony zachowają poufność warunków niniejszej Umowy oraz kwot wszelkich rabatów wypłacanych na jej mocy, z wyjątkiem tego, że strony są uprawnione do ujawniania takich informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron swoim jednostkom stowarzyszonym, pracownikom, funkcjonariuszom, doradcom, agentom i wykonawcom, jak również Dystrybutorowi Uczestniczącemu w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej. 7.2 Klient potwierdza i zgadza się, że Honeywell Security i Dystrybutor Uczestniczący posiadają odmienne Standardowe Warunki sprzedaży, jak również że zamówienia na Produkty Honeywell Security składane w Honeywell Security będą podlegać Standardowym Warunkom Sprzedaży HONEYWELL SECURITY, natomiast zamówienia na Produkty Honeywell Security składane u Dystrybutora Uczestniczącego będą podlegać warunkom uzgodnionym pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym. 7.3 Niniejsza Umowa stanowi jedyne porozumienie między stronami w odniesieniu do CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, pisemne i ustne, jak również nie może zostać zmieniona inaczej niż na podstawie uzgodnionych poprawek na piśmie. 7.4 Klient nie może cedować jakichkolwiek swoich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Honeywell Security. Honeywell Security ma prawo zlecać i cedować swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody Klienta. 7.5 W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub bezskuteczne, okoliczność taka pozostanie bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień, a ponadto niniejsza Umowa zostanie uzupełniona o zgodne z prawem, ważne i skuteczne postanowienie zastępcze w możliwie jak największym stopniu podobne do postanowienia pierwotnego. 7.6 Postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter mają obowiązywać nawet po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu niniejszej Umowy, w tym między innymi punkt 6 i podpunkt 7.1, będą obowiązywać nawet po takim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. 7.7 Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Niniejsza Umowa zostaje wyłączona spod Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 r. oraz wszelkich aktów prawnych, które ją zastąpią. Sądy właściwe Anglii będą sprawować wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową. Niniejsze warunki nie skutkują przyznaniem korzyści lub prawa egzekwowania któregokolwiek z ich postanowień jakimkolwiek osobom trzecim na mocy ustawy Contract (Rights of Third Parties) Act z 1999 r.

4 WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY Załącznik 1 Regulamin MDF 1. Honeywell Security ustanowi i będzie prowadzić fundusz rozwoju marketingu ( MDF ), który będzie wykorzystywany w związku ze wspólnym marketingiem i promocją Produktów Honeywell Security przez strony zgodnie z niniejszym Załącznikiem 1 Regulamin MDF oraz wytycznymi dotyczącymi Funduszu Rozwoju Marketingu Honeywell Security. 2. Honeywell Security w każdym kwartale kalendarzowym przeznaczy na MDF kwotę obliczoną w sposób określony w podpunkcie 3.2 warunków Channel Partner Programme. 3. MDF będzie funkcjonować jako program zwrotów zgodnie z niniejszym Załącznikiem 1 Regulamin MDF. Żadne z postanowień Umowy nie będzie zobowiązywać Honeywell Security do założenia lub prowadzenia osobnego rachunku bankowego związanego z MDF ani do wydzielania stosownych kwot ze swoich ogólnych rachunków bankowych bądź rozliczania się z Klientem w jakikolwiek sposób z takich kwot lub naliczonych od nich odsetek. 4. Strony uzgodnią wspólne działania marketingowe i promocyjne związane z Produktami Honeywell Security, na które to działania przeznaczany będzie MDF. Strony uznają i zgadzają się, że MDF nie będzie wykorzystywany na finansowanie zatrudnienia jakichkolwiek wspólnych pracowników. 5. W celu zapobieżenia wątpliwościom zaznacza się, że Klient może mieć udział w kosztach wszelkich wspólnych działań marketingowych i promocyjnych, na które przeznaczany jest MDF. 6. Klient będzie ponosić uprzednio zatwierdzone wydatki objęte MDF, a także otrzymywać ich zwrot w formie uznania, zgodnie z następującymi postanowieniami: (a) Klient będzie przekazywać pisemną prośbę o zwrot wraz ze stosowną dokumentacją towarzyszącą w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia poniesienia przez Klienta uprzednio zatwierdzonych wydatków objętych MDF. Wszelkie prośby, które nie zostaną przekazane w ten sposób, jak również wszelkie związane z nimi uprawnienia Klienta, zostają wykluczone i nie będą uważane za ważne. (b) (c) Honeywell Security dokona uznania na kwotę poniesionych przez Klienta uprzednio zatwierdzonych wydatków objętych MDF w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania prośby o zwrot wraz ze stosownymi dokumentami towarzyszącymi. Jeżeli Klient nie będzie dokonywać zakupów bezpośrednio od Honeywell Security, to po zatwierdzeniu kwoty rabatu Honeywell Security przekaże taką kwotę na rzecz Dystrybutora Uczestniczącego, a taka pełna kwota zostanie następnie zapisana na koncie (kontach) Dystrybutora Uczestniczącego Klienta, przy czym w braku uzgodnień stanowiących inaczej Dystrybutor Uczestniczący będzie działać dla tego celu na rachunek i w imieniu Honeywell Security. Wszelkie uznania muszą zostać wykorzystane na zakupy Klienta w ciągu kolejnych 180 dni, przy czym po upływie takiego okresu zostaną one unieważnione, a prośby o zwrot oraz wszelkie związane z nimi uprawnienia Klienta zostaną uznane za uchylone i nieważne. Uznania nie mogą być wykorzystywane w celu zapłaty za Produkty Honeywell Security zafakturowane przed ich przyznaniem. 7. MDF będzie wykorzystywany wyłącznie wówczas, gdy Klient będzie cieszyć się dobrą wiarygodnością kredytową w relacjach z Honeywell Security i Dystrybutorem Uczestniczącym, a ponadto będzie w pełni przestrzegać postanowień Umowy. 8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu naruszenia Klienta, uprawnienia Klienta do świadczeń związanych z MDF zostaną uchylone z chwilą jej rozwiązania.

5 WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY Załącznik 2 UMOWA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO Strony: Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Honeywell Security Limited UK ( HONEYWELL, My ) oraz firmą określoną w polu podpisu poniżej i mianowaną partnerem na mocy Channel Partner Programme Honeywell Security Group w związku z wykonaniem UMOWY CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY ( Państwo ) 1. Definicje: A. Logo oznacza określone przez HONEYWELL logo HONEYWELL, którego aktualna wersja została określona w Dodatku A, załączonym do niniejszej Umowy i stanowiącym jej część. 2. Udzielenie Licencji: Udzielamy Państwu niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na korzystanie z Logo wyłącznie dla celów określonych w Dodatku B, załączonym i stanowiącym część niniejszej Umowy. 3. Okres Obowiązywania Licencji: Licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy zaczyna obowiązywać od dnia złożenia ostatniego podpisu poniżej ( Data Wejścia w Życie ) i będzie obowiązywać do momentu rozwiązania zgodnie z poniższymi postanowieniami. 4. Ograniczenia Licencji: Zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych warunków licencji udzielanej na mocy niniejszej Umowy: A. Są Państwo uprawnieni do posługiwania się Logo wyłącznie w sposób zgodny ze Standardami Tożsamości Korporacyjnej HONEYWELL, podanymi pod adresem: lub pod takim innym adresem internetowym w sieci World Wide Web, o jakim możemy Państwa poinformować. Uznają Państwo i zgadzają się, że odpowiadają Państwo za zdobywanie informacji o wszelkich wprowadzanych przez nas i wpływających na sposób użytkowania przez Państwa Logo zmianach Standardów Tożsamości Korporacyjnej HONEYWELL. B. Jeżeli Dodatek B nie będzie stanowić inaczej, licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy ma charakter ograniczony do terytorium/kraju partnera. C. Nie są Państwo uprawnieni do cedowania licencji udzielanej na mocy niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. D. Licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy nie podlega sublicencjonowaniu. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje przyznaniem Państwu prawa do posługiwania się Logo w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków ani udzielania takiego prawa jakimkolwiek innym osobom lub przedsiębiorstwom. 5. Znaki handlowe i prawa autorskie: A. Uznają Państwo wyłączne prawo, tytuł prawny i własność praw do znaków handlowych i Logo przysługujące HONEYWELL w relacjach między HONEYWELL a Państwem. Zgadzają się Państwo, że w rezultacie posługiwania się Logo nie nabywają Państwo jakichkolwiek praw do niego, a ponadto zgadzają się Państwo, że wszelkie takie przypadki użycia będą odbywać się z korzyścią dla HONEYWELL. B. Zgadzają się Państwo powstrzymać od: (i) wykorzystywania Logo w jakikolwiek sposób, który zmniejszałby jego wartość komercyjną; (ii) świadomego posługiwania się jakimikolwiek nazwami, logo lub ikonami, które mogłyby być myląco podobne do Logo; (iii) składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących tego, że właścicielem Logo są Państwo, a nie HONEYWELL; (iv) kwestionowania ważności lub własności przysługujących HONEYWELL praw do znaków handlowych zawierających Logo; bądź (v) podejmowania prób rejestracji, rejestrowania lub przejmowania własności w jakimkolwiek kraju: a) Logo; b) jakichkolwiek nazw domen zawierających nawet część Logo lub c) jakichkolwiek nazw, nazw domen, słów kluczowych lub znaków myląco podobnych do Logo. C. Uznają Państwo wyłączne prawo, tytuł prawny i własność praw do praw autorskich do Logo przysługujące HONEYWELL w relacjach między HONEYWELL a Państwem, a ponadto zgadzają się Państwo powstrzymać od kwestionowania i udzielania pomocy w kwestionowaniu takich praw autorskich lub tego, że HONEYWELL jest ich właścicielem. D. Wszelkie materiały ewentualnie przekazywane Państwu przez HONEYWELL na mocy niniejszej Umowy, a także wszelkie zastrzeżone prawa do wszelkich takich materiałów pozostaną wyłączną własnością HONEYWELL i będą podlegać wyłącznie niewyłącznym prawom udzielonym Państwu na mocy niniejszej Umowy. E. Przed wykorzystaniem lub rozprowadzeniem materiałów określonych w Dodatku B przekażą Państwo HONEYWELL bezpłatne próbki takich materiałów. HONEYWELL będzie uprawniona do zatwierdzania takich materiałów poprzez przekazanie Państwu w ciągu dwudziestu (20) dni od otrzymania takich próbek pisemnego powiadomienia o takich możliwych do przyjęcia zmianach lub poprawkach, jakie mogą być konieczne w związku z uwzględnieniem uzasadnionych uwag HONEYWELL dotyczących jakości. Takie zmiany lub poprawki zostaną przez Państwa wprowadzone. Nieprzekazanie powiadomienia o takich zmianach lub poprawkach przez HONEYWELL po otrzymaniu próbek zostanie przez Państwa uznane za oznaczające zatwierdzenie przez HONEYWELL. F. Jeżeli HONEYWELL według własnego uznania stwierdzi, że jakiekolwiek materiały wykorzystywane, sprzedawane, rozprowadzane lub oferowane dla celów sprzedaży lub dystrybucji przez Państwa na mocy niniejszej Umowy będą niezadowalające dla HONEYWELL w związku ze swoją jakością lub w związku z faktem przedstawienia na nich Logo, HONEYWELL przekaże Państwu pisemne powiadomienie o tym. Po otrzymaniu takiego powiadomienia będą Państwo mieć trzydzieści (30) dni na wprowadzenie takich możliwych do przyjęcia zmian, jakie zasugeruje HONEYWELL, a także upewnienie się, że materiały takie są zadowalające dla HONEYWELL.

6 6. Oświadczenia i gwarancje: Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują HONEYWELL, że: (a) są Państwo uprawnieni i władni do zawarcia niniejszej Umowy, a także wykonywania określonych w niej Państwa obowiązków; (b) nie są Państwo objęci zobowiązaniem lub ograniczeniem, które utrudniałoby wykonywanie przez Państwa obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub byłoby z nimi sprzeczne, a ponadto nie będą Państwo akceptować jakichkolwiek tego rodzaju zobowiązań lub ograniczeń w okresie obowiązywania niniejszej Umowy; jak również że (c) informacje przekazane przez Państwa w związku z niniejszą Umową są prawdziwe, precyzyjne i kompletne. 7. Zastrzeżenie i gwarancje: HONEYWELL WYKLUCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO LOGO I INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE NARUSZEŃ, TYTUŁU PRAWNEGO, POKUPNOŚCI LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE WSZELKICH ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA PRZEZ PAŃSTWA LOGO. 8. Ograniczenie odpowiedzialności: W ŻADNYM PRZYPADKU HONEYWELL NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, WYMIERNE I UBOCZNE, A TAKŻE NAWIĄZKI ORAZ UTRACONE ZYSKI, DANE LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM ZWIĄZANEJ Z NIEDBALSTWEM LUB ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ), POWSTAŁE W REZULTACIE ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. OBYDWIE STRONY UZNAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE BRAK WYMOGU DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PŁATNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY OPIERA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA PODANYCH TU OGRANICZENIACH, A PONADTO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA TE OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD FAKTU NIEOSIĄGNIĘCIA ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA NAPRAWCZEGO O CHARAKTERZE OGRANICZONYM. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień HONEYWELL niezależnie od formy powództwa nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek odszkodowania pieniężne w oparciu o odpowiedzialność umowną bądź deliktową lub jakąkolwiek inną teorię prawa stanowionego lub prawa słuszności. Ograniczenie takie będzie obowiązywać niezależnie od faktu poinformowania HONEYWELL o możliwości wystąpienia takiego odszkodowania. 9. Zwolnienie z odpowiedzialności: Zabezpieczą Państwo HONEYWELL, jej jednostki stowarzyszone oraz ich właściwych funkcjonariuszy, członków zarządów, wspólników, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, procesami, powództwami i postępowaniami, a także wszelkimi roszczeniami, procesami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) powstałymi na skutek (a) jakichkolwiek nieprawdziwych oświadczeń lub naruszeń Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie; a ponadto (b) jakichkolwiek przypadków nieprzestrzegania przez Państwa jakichkolwiek porozumień lub zobowiązań zawartych w Umowie lub zawieranych/zaciąganych zgodnie z nią. 10. Rozwiązanie: A. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana po wygaśnięciu lub rozwiązaniu UMOWY CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY, bez względu na jakąkolwiek przyczynę takiego wygaśnięcia lub rozwiązania. Dodatkowo, HONEYWELL jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy lub zmodyfikowania Państwa licencji na korzystanie z Logo w dowolnym momencie poprzez przekazanie Państwu pisemnie powiadomienia według własnego uznania. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy natychmiast zaprzestaną Państwo korzystania z Logo oraz wszelkich znaków handlowych myląco do niego podobnych. B. Są Państwo uprawnieni do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez przekazanie HONEYWELL pisemnego powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem. C. Postanowienia ustępów 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 oraz 14 niniejszej Umowy będą obowiązywać niezależnie od jej rozwiązania. 11. Powiadomienia: Wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy będą mieć formę pisemną i będą uważane za wystarczające po odebraniu przez drugą ze stron w przypadku doręczania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, komercyjną przesyłką kurierską z dostawą następnego dnia bądź osobiście na podany powyżej adres takiej strony lub na dowolny kolejny adres wyznaczony przez taką stronę po przekazaniu drugiej ze stron stosownego powiadomienia o takiej zmianie w sposób zgodny z niniejszą Umową, dla celów odbioru powiadomień na mocy niniejszej Umowy. 12. Prawo właściwe: Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC ). Miejscem arbitrażu będzie Nowy Jork w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. Arbitraż będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim. A. Arbitraż będzie prowadzony przed panelem trzech arbitrów, z których każdy będzie praktykującym prawnikiem lub adwokatem z doświadczeniem w arbitrażu. Każda ze Stron wybierze jednego arbitra zgodnie z Regulaminem ICC. Strony podejmą następnie próbę uzgodnienia w dobrej wierze trzeciego arbitra ( Przewodniczącego ) w ciągu dwudziestu (20) dni od potwierdzenia drugiego arbitra. Jeżeli Strony nie uzgodnią Przewodniczącego przed upływem takiego okresu, taki Przewodniczący zostanie powołany przez ICC. Przewodniczący będzie praktykującym prawnikiem lub pełnomocnikiem z doświadczeniem w arbitrażu, specjalizującym się w prawie znaków handlowych Stanów Zjednoczonych. B. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi kwestiami dotyczącymi jej interpretacji i wykonywania, a także arbitraż wszelkich wynikających z niej sporów, podlega prawu materialnemu stanu Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, z pominięciem norm prawa kolizyjnego. C. Wyroki dotyczące wszelkich orzeczeń arbitrów mogą być wydawane przez wszelkie sądy posiadające w odniesieniu do takich orzeczeń jurysdykcję, w tym wszelkie sądy posiadające jurysdykcję nad którąkolwiek ze Stron bądź jakimikolwiek aktywami jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej Stron. Strony rozumieją w szczególności i uzgadniają, że wszelkie orzeczenia arbitrażowe wydane na korzyść którejkolwiek ze Stron mogą być egzekwowane od drugiej ze Stron oraz wszelkich jednostek stowarzyszonych, a także z aktywów takiej drugiej ze Stron przez dowolny sąd posiadający jurysdykcję nad taką drugą ze Stron, jej jednostkami stowarzyszonymi lub jej aktywami, w tym sądy w Standach Zjednoczonych oraz [kraj licencjobiorcy]. D. Wszelkie sądy federalne z siedzibą w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, będą posiadać niewyłączną jurysdykcję w zakresie wydawania orzeczeń dotyczących wszelkich powództw wnoszonych w celu egzekucji niniejszej Umowy, dochodzenia zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu (zgodnie z punktem 19.6 poniżej), a także egzekucji wszelkich orzeczeń arbitrażowych wydawanych na mocy niniejszej Umowy, przy czym każda ze Stron niniejszej Umowy nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich sprzeciwów, które w przeciwnym przypadku mogłaby wnieść wobec jurysdykcji lub lokalizacji takich sądów. E. Arbitrzy będą uprawnieni do przyznawania wszelkich środków lub prawnych lub naprawczych, które uznają za uzasadnione i słuszne, w tym zabezpieczania roszczeń w drodze nakazu tymczasowego lub ostatecznego, przy czym wszelkie środki tymczasowe zarządzone przez arbitrów mogą być egzekwowane przez dowolny sąd posiadający stosowną jurysdykcję. Niezależnie od powyższych postanowień żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uniemożliwiać Stronie ubiegania się o tymczasowe/wstępne zabezpieczenie roszczeń, w tym w drodze nakazu, zajęcia lub innych wspierających arbitraż zarządzeń dowolnego sądu posiadającego stosowną jurysdykcję. Żadne takie wnioski do sądu o tymczasowe/wstępne zabezpieczenie roszczeń nie będą uważane za wykluczające możliwość skorzystania z

7 przewidzianego w Umowie arbitrażu, a ponadto nie będą uważane za odstąpienie od uprawnienia do arbitrażu bądź zobowiązania do arbitrażu. F. Wszelkie orzeczenia arbitrów będą mieć charakter ostateczny i wiążący dla Stron, a ponadto każda ze Stron zrzeka się w największym dozwolonym przez prawo zakresie wszelkich uprawnień, które mogłaby w przeciwnym przypadku posiadać zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich form odwołań lub powództw uzupełniających mających na celu zakwestionowania takich orzeczeń. 13. Poprawki: HONEYWELL zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej Umowy po przekazaniu Państwu pisemnego powiadomienia o nich. 14. Postanowienia różne: Niniejsza Umowa stanowi jedyne porozumienie między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie ustne i pisemne umowy i porozumienia zawarte przez strony przed jej Datą Wejścia w Życie. Nie są Państwo uprawnieni do nawet częściowego cedowania niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody HONEYWELL, przy czym wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszych postanowień będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla jej stron, ich właściwych spadkobierców, osobistych przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy, a także będzie działać na korzyść takich stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez posiadający stosowną jurysdykcję sąd za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Żaden przypadek zrzeczenia się przez którąkolwiek ze stron uprawnień przysługujących jej w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez inną ze stron nie będzie stanowić rezygnacji z uprawnień dostępnych jej w przypadku jakichkolwiek innych jej naruszeń występujących jednocześnie bądź w terminie późniejszym, a ponadto żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, jeżeli nie będzie mieć formy pisemnej i nie zostanie podpisane przez zrzekającą się stronę. Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana tak, jak gdyby tworzyła jakąkolwiek spółkę, joint venture, agencję, franczyzę lub inną formę porozumienia lub stosunków między stronami inną niż wyraźnie określona w niniejszej Umowie. DODATEK A DODATEK B Poniżej określono wyłączne cele, dla których mogą Państwo korzystać z Logo HONEYWELL zgodnie z zawartą przez Państwa i HONEYWELL Umową w sprawie korzystania z Logo: Partner jest uprawniony do wykorzystywania logo Honeywell w ramach marketingu produktów Honeywell Security zgodnie z treścią umowy z Honeywell od daty wejścia w życie niniejszej umowy. Logo Honeywell nie może być wykorzystywane dla celów marketingowych jakichkolwiek innych produktów Honeywell. Szczegółowy wykaz materiałów, w których może być stosowane logo Honeywell, został zamieszczony poniżej: wszelkie komunikaty zewnętrzne, w tym: - witryna internetowa, - komunikacja sprzedażowa, - broszury, - newslettery, - e, - materiały promocyjne i ekspozycyjne Korzystanie z logo Honeywell dla jakichkolwiek innych celów musi zostać osobno zatwierdzone. Logo przeznaczone do umieszczania w ulotkach i broszurach sprzedażowych w celu promocji oferty produktów Logo przeznaczone do wykorzystywania w związku ze wspólnymi komunikatami dla prasy opracowywanymi przez Honeywell Security Group Logo przeznaczone do umieszczenia w witrynie internetowej Partnera Logo przeznaczone do umieszczenia w materiałach POS, takich jak stojaki z rozwijanymi banerami z grafiką przeznaczone do wykorzystywania w trakcie wspólnych imprez marketingowych Sposób umieszczenia i wykorzystania logo zawsze musi być zgodny z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi logo marki Honeywell, przy czym wszelkie takie przypadki użycia opisane w niniejszym dodatku muszą być z wyprzedzeniem pisemnie zatwierdzane przez Honeywell przed rozpoczęciem wykorzystywania zawierających je materiałów w kontaktach zewnętrznych.

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa użytkownika końcowego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA05072014 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1. Przedmiot Umowy Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1.1. Niniejszy dokument ( Umowa ) stanowi umowę pomiędzy Dell oraz przedsiębiorcami zajmującymi się dalszą sprzedażą sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

AXTONE S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. Klient termin zdefiniowany w art. 2.1

AXTONE S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. Klient termin zdefiniowany w art. 2.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących artykułach:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO

WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO NINIEJSZE WARUNKI WRAZ Z AKTUALNYM OPISEM PROGRAMU RIM USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO BLACKBERRY ( OPIS PROGRAMU ) ORAZ OFERTĄ CENOWĄ (JEŚLI ZOSTAŁA PAŃSTWU DOSTARCZONA) STANOWIĄ

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa użytkownika końcowego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA04072012 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

1.5. "Produkty" oznaczają wszelkie wyroby lub towary lub wszelkie części lub komponenty lub usługi sprzedawane Kupującemu przez Sprzedającego.

1.5. Produkty oznaczają wszelkie wyroby lub towary lub wszelkie części lub komponenty lub usługi sprzedawane Kupującemu przez Sprzedającego. 1. Zakres 1.1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez spółką pod firmą ELKOM TRADE S.A i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Kupującego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

1. Zakres zastosowania

1. Zakres zastosowania 1. Zakres zastosowania ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT OGÓLNE WARUNKI UMOWY PODWYKONAWSTWA 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Podwykonawstwa ( Warunki Ogólne ) mają zastosowanie do wszystkich prac wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce 1 Wprowadzenie Niniejsze warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich Produktów, Oprogramowania i/lub Usług zakupionych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE WARUNKI UMOWY Niniejszym składam Wniosek o uzyskanie statusu niezależnego dystrybutora produktów spółki MonaVie Europe. Mój wniosek oraz niniejsza umowa wejdą w życie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie.

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Regulamin Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Więcej informacji http://www.iabpolska.pl/ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A.

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A. OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo