WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY"

Transkrypt

1 Akceptacja warunków i postanowień Channel Partner Programme Honeywell Security Witamy! Poniżej znajdziecie Państwo warunki i postanowienia programu partnerskiego Channel Partner Programme Honeywell Security; są to warunki i postanowienia umowy prawnej pomiędzy Państwem a Honeywell Security UK Ltd, Novar GmbH i Sécurité Communications SAS, spółkami zależnymi w całości należącymi do Honeywell International Inc działającymi wyłącznie przez i za pośrednictwem Honeywell Security Group Product w Unii Europejskiej ( Honeywell Security ). Poniższe załączniki są dołączone do Warunków Channel Partner Programme Honeywell Security Załącznik 1 Regulamin Funduszu Rozwoju Marketingu (dostępnego tylko dla Partnerów ze statusem SILVER lub GOLD) Załącznik 2 Umowa w sprawie korzystania z Logo Warunki Channel Partner Programme Honeywell Security, wraz z Załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami włączonymi poniżej przez odniesienie regulują Channel Partner Programme Honeywell Security w Unii Europejskiej Proszę przeczytać te dokumenty przed podpisaniem umowy Channel Partner Programme Honeywell Security. Poprzez zaznaczenie akceptacji i zgody na Warunki Channel Partner Programme Honeywell Security w przypadku występowania takiej opcji, akceptujecie i zgadzacie się Państwo być związanymi i przestrzegać Warunków Channel Partner Programme Honeywell Security, wraz z załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami włączonymi poniżej przez odniesienie, jako Partner (lub Klient poniżej). Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tymi dokumentami, nie możecie być Państwo Partnerem Channel Partner Programme Honeywell Security i nie możecie mieć Państwo dostępu do Korzyści dostarczanych na jego podstawie. Przystąpienie do Channel Partner Programme Honeywell Security jako partner Bronze, Silver i Gold wymaga podpisania Umowy w formie papierowej WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY 1. Definicje Poniższe słowa i wyrażenia użyte w Umowie będą mieć znaczenia przypisane im w niniejszym punkcie Umowa oznacza należycie podpisaną przez obydwie Strony UMOWĘ CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY wraz z dołączonymi Wzorami 1 i 2 oraz Załącznikami Klient oznacza podmiot, który podpisał Umowę Data Wejścia w Życie oznacza ustaloną w Umowie datę wejścia w życie Honeywell Security oznacza określone w Umowie podmioty prawne Honeywell Security Group Produkty Honeywell Security oznacza produkty Honeywell Security z zakresu wideo, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania Zakupy Netto oznacza zakupy Produktów Honeywell Security po odliczeniu rabatów/zniżek specjalnych lub promocji (od producenta lub dystrybutora) Strona oznacza Honeywell Security lub Klienta, natomiast Strony oznacza obydwa te podmioty Dystrybutor Uczestniczący : oznacza określonego w Umowie dystrybutora uczestniczącego. Honeywell Security zapewni na żądanie listę dystrybutorów, którzy mogą być określani w Umowie mianem Dystrybutorów Uczestniczących Okres Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży oznacza dany rok kalendarzowy w okresie obowiązywania Umowy Cel oznacza docelowy poziom kwoty zakupów uzgodniony na Okres Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży jak wskazano w Umowie, obejmujący bieżący rok kalendarzowy. 2. Rabat z tytułu wzrostu sprzedaży 2.1 Klient jest uprawniony do otrzymywania następującego rabatu z tytułu wzrostu sprzedaży: Klient z zarejestrowanymi zakupami Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( dotychczasowy klient ) Jeden procent (1,0%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 5%. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Jeden i pięć dziesiątych procent (1,5%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 10%. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Dwa procenty (2,0%) za wzrost Zakupów Netto Honeywell rok do roku w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży równy 20% lub więcej. Poziom 2,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Klient bez zarejestrowanych zakupów Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( nowi klienci ) Jeden procent (1,0%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 105% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży.

2 Jeden i pięć dziesiątych procent (1,5%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 110% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Dwa procenty (2,0%), gdy zakupy netto Honeywell w pełnym roku kalendarzowym osiągną poziom co najmniej 120% Celu Zakupów Netto uzgodnionego dla bieżącego roku kalendarzowego. Poziom 2,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży dotyczy wszystkich zakupów Produktów Honeywell Security nabywanych bezpośrednio od Honeywell Security zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży Honeywell Security bądź za pośrednictwem Dystrybutora Uczestniczącego na warunkach uzgodnionych pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży oraz wartości progowe opierają się na Zakupach Netto, po potrąceniu wszystkich uznań i bez podatku VAT, dokonanych w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży Podany powyżej rabat z tytułu wzrostu sprzedaży nie jest powiązany i ma charakter uzupełniający w stosunku do wszelkich programów cen specjalnych lub rabatów, które mogą być oferowane przez Dystrybutora Uczestniczącego z jego własnej inicjatywy. Klient będzie dokonywać zakupów od Dystrybutora Uczestniczącego na mocy osobnych porozumień między Dystrybutorem Uczestniczącym i KLIENTEM, w tym obowiązujących cenników i warunków uzgadnianych między Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym. Honeywell Security nie będzie stroną w takich osobnych porozumieniach. Wszelkie cenniki w relacjach między Dystrybutorem Uczestniczącym i Klientem są negocjowane i uzgadniane bezpośrednio przez te strony i nie będą uwzględniać żadnego wpływu Honeywell Security Honeywell Security będzie obliczać obowiązujący poziom rabatu z tytułu wzrostu sprzedaży (dalej Rabat z Tytułu Wzrostu Sprzedaży ), a także informować Klienta w ciągu 30 dni od zakończenia Okresu Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 2.6, Rabat z Tytułu Wzrostu Sprzedaży zostanie naliczony Klientowi w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Honeywell Security. Uznania nie mogą być wykorzystywane w celu zapłaty za Produkty Honeywell Security zafakturowane przed ich przyznaniem. Wszelkie uznania muszą zostać wykorzystane na zakupy Klienta w ciągu 180 dni od ich przyznania, przy czym po upływie takiego okresu zostaną one unieważnione. Jeżeli Klient nie będzie dokonywać zakupów bezpośrednio od Honeywell Security, to po określeniu kwoty rabatu Honeywell Security przekaże taką kwotę na rzecz Dystrybutora Uczestniczącego, a taka pełna kwota zostanie następnie zapisana na koncie (kontach) Dystrybutora Uczestniczącego Klienta, przy czym w braku uzgodnień stanowiących inaczej Dystrybutor Uczestniczący będzie działać dla tego celu na rachunek i w imieniu Honeywell Security Honeywell Security dokona uznania rabatu wyłącznie wówczas, gdy Klient będzie cieszyć się dobrą wiarygodnością kredytową w relacjach z Honeywell Security i Dystrybutorem Uczestniczącym. 3. Fundusz rozwoju marketingu 3.1. Honeywell Security ustanowi i będzie prowadzić fundusz rozwoju marketingu ( MDF ) zgodnie z Załącznikiem 1 Regulamin MDF. 3.2 MDF jest dostępny wyłącznie dla klientów Honeywell mających Status SILVER lub GOLD w ramach bieżącego Channel Partner Programme Honeywell Security Klient z zarejestrowanymi zakupami Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( dotychczasowy klient ) Partnerzy Silver Rabat w wysokości jednego procenta (1,0%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż osiągnie poziom co najmniej 110% w stosunku do sprzedaży z tego samego kwartału kalendarzowego w roku poprzednim. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. Partnerzy Gold Rabat w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż osiągnie poziom co najmniej 110% w stosunku do sprzedaży z tego samego kwartału kalendarzowego w roku poprzednim. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale Klient bez zarejestrowanych zakupów Produktów Honeywell Security w poprzednim pełnym roku kalendarzowym ( nowi klienci ) Partnerzy Silver Rabat w wysokości jednego procenta (1,0%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż będzie co najmniej równa określonemu w Umowie Celowi kwartalnemu. Poziom 1,0% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. Partnerzy Gold Rabat w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) jest naliczany za kwartał kalendarzowy, w którym sprzedaż będzie co najmniej równa określonemu w Umowie Celowi kwartalnemu. Poziom 1,5% dotyczy wszystkich Zakupów Netto (z wyjątkiem zakupów HIS) w takim kwartale. 3.3 Podany powyżej poziom MDF dotyczy wszystkich zakupów Produktów Honeywell Security, nabywanych bezpośrednio od Honeywell Security zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży Honeywell Security bądź za pośrednictwem Dystrybutora Uczestniczącego na warunkach uzgodnionych pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym, z wyjątkiem produktów HIS. 3.4 Podane powyżej procentowe poziomy MDF oraz wartości progowe opierają się na Zakupach Netto (z wyjątkiem zakupów HIS), po potrąceniu wszystkich uznań i bez podatku VAT, dokonanych w Okresie Rabatu z Tytułu Wzrostu Sprzedaży. 4. Korzystanie z logo Wszystkie przypadki korzystania z Logo Honeywell podlegają UMOWIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO, stanowiącej Załącznik 2 do niniejszych Warunków CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY. W przypadku występowania sprzeczności między

3 UMOWĄ W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO a pozostałymi warunkami Umowy pierwszeństwo będą mieć warunki UMOWY W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO. 5. Okres obowiązywania i Rozwiązanie Niniejszą Umowę uważa się za obowiązującą od Daty Wejścia w Życie i pozostanie w mocy przez okres kończący się w ostatnim dniu roku kalendarzowego od Daty Wejścia w Życie. Umowa będzie następnie automatycznie odnawiana, corocznie od tego czasu, o ile powiadomienie o braku odnowienia zostanie przedstawione na piśmie przez każdą ze stron co najmniej 60 dni przed odnowieniem. Honeywell Security może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez przekazanie Klientowi pisemnego powiadomienia w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, które nie zostanie naprawione w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego powiadomienia określającego podstawę takiego naruszenia. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana z powodu jej naruszenia przez Klienta, wszelkie zaległe rabaty i uznania zostaną unieważnione, a z chwilą rozwiązania Klient przestanie być uprawniony do jakichkolwiek rabatów udzielanych na mocy niniejszej Umowy oraz MDF. 6 Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym wypadku strony nie będą odpowiedzialne za (a) jakiekolwiek straty pośrednie, uboczne lub następcze; (b) jakiekolwiek straty powstałe na skutek przerwania działalności; (c) utratę zysków; (d) utratę przychodów; (e) utratę przewidywanych oszczędności; (f) utratę reputacji; (g) utratę lub zniszczenie danych oraz (h) utratę okazji. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet wówczas gdy Honeywell Security lub Klient zostaną poinformowani lub w inny sposób dowiedzą się o możliwości wystąpienia jakichkolwiek tego rodzaju szkód i/lub roszczeń. Wyłączenie odpowiedzialności za takie szkody i/lub roszczenia uważane jest za obowiązujące niezależnie od faktu nieosiągnięcia zasadniczego celu jakiegokolwiek środka naprawczego o charakterze ograniczonym zgodnie z zarządzeniem i/lub niniejszymi warunkami. 7. Postanowienia różne 7.1 Strony zachowają poufność warunków niniejszej Umowy oraz kwot wszelkich rabatów wypłacanych na jej mocy, z wyjątkiem tego, że strony są uprawnione do ujawniania takich informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron swoim jednostkom stowarzyszonym, pracownikom, funkcjonariuszom, doradcom, agentom i wykonawcom, jak również Dystrybutorowi Uczestniczącemu w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej. 7.2 Klient potwierdza i zgadza się, że Honeywell Security i Dystrybutor Uczestniczący posiadają odmienne Standardowe Warunki sprzedaży, jak również że zamówienia na Produkty Honeywell Security składane w Honeywell Security będą podlegać Standardowym Warunkom Sprzedaży HONEYWELL SECURITY, natomiast zamówienia na Produkty Honeywell Security składane u Dystrybutora Uczestniczącego będą podlegać warunkom uzgodnionym pomiędzy Klientem i Dystrybutorem Uczestniczącym. 7.3 Niniejsza Umowa stanowi jedyne porozumienie między stronami w odniesieniu do CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, pisemne i ustne, jak również nie może zostać zmieniona inaczej niż na podstawie uzgodnionych poprawek na piśmie. 7.4 Klient nie może cedować jakichkolwiek swoich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Honeywell Security. Honeywell Security ma prawo zlecać i cedować swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody Klienta. 7.5 W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub bezskuteczne, okoliczność taka pozostanie bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień, a ponadto niniejsza Umowa zostanie uzupełniona o zgodne z prawem, ważne i skuteczne postanowienie zastępcze w możliwie jak największym stopniu podobne do postanowienia pierwotnego. 7.6 Postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter mają obowiązywać nawet po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu niniejszej Umowy, w tym między innymi punkt 6 i podpunkt 7.1, będą obowiązywać nawet po takim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. 7.7 Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Niniejsza Umowa zostaje wyłączona spod Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 r. oraz wszelkich aktów prawnych, które ją zastąpią. Sądy właściwe Anglii będą sprawować wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową. Niniejsze warunki nie skutkują przyznaniem korzyści lub prawa egzekwowania któregokolwiek z ich postanowień jakimkolwiek osobom trzecim na mocy ustawy Contract (Rights of Third Parties) Act z 1999 r.

4 WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY Załącznik 1 Regulamin MDF 1. Honeywell Security ustanowi i będzie prowadzić fundusz rozwoju marketingu ( MDF ), który będzie wykorzystywany w związku ze wspólnym marketingiem i promocją Produktów Honeywell Security przez strony zgodnie z niniejszym Załącznikiem 1 Regulamin MDF oraz wytycznymi dotyczącymi Funduszu Rozwoju Marketingu Honeywell Security. 2. Honeywell Security w każdym kwartale kalendarzowym przeznaczy na MDF kwotę obliczoną w sposób określony w podpunkcie 3.2 warunków Channel Partner Programme. 3. MDF będzie funkcjonować jako program zwrotów zgodnie z niniejszym Załącznikiem 1 Regulamin MDF. Żadne z postanowień Umowy nie będzie zobowiązywać Honeywell Security do założenia lub prowadzenia osobnego rachunku bankowego związanego z MDF ani do wydzielania stosownych kwot ze swoich ogólnych rachunków bankowych bądź rozliczania się z Klientem w jakikolwiek sposób z takich kwot lub naliczonych od nich odsetek. 4. Strony uzgodnią wspólne działania marketingowe i promocyjne związane z Produktami Honeywell Security, na które to działania przeznaczany będzie MDF. Strony uznają i zgadzają się, że MDF nie będzie wykorzystywany na finansowanie zatrudnienia jakichkolwiek wspólnych pracowników. 5. W celu zapobieżenia wątpliwościom zaznacza się, że Klient może mieć udział w kosztach wszelkich wspólnych działań marketingowych i promocyjnych, na które przeznaczany jest MDF. 6. Klient będzie ponosić uprzednio zatwierdzone wydatki objęte MDF, a także otrzymywać ich zwrot w formie uznania, zgodnie z następującymi postanowieniami: (a) Klient będzie przekazywać pisemną prośbę o zwrot wraz ze stosowną dokumentacją towarzyszącą w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia poniesienia przez Klienta uprzednio zatwierdzonych wydatków objętych MDF. Wszelkie prośby, które nie zostaną przekazane w ten sposób, jak również wszelkie związane z nimi uprawnienia Klienta, zostają wykluczone i nie będą uważane za ważne. (b) (c) Honeywell Security dokona uznania na kwotę poniesionych przez Klienta uprzednio zatwierdzonych wydatków objętych MDF w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania prośby o zwrot wraz ze stosownymi dokumentami towarzyszącymi. Jeżeli Klient nie będzie dokonywać zakupów bezpośrednio od Honeywell Security, to po zatwierdzeniu kwoty rabatu Honeywell Security przekaże taką kwotę na rzecz Dystrybutora Uczestniczącego, a taka pełna kwota zostanie następnie zapisana na koncie (kontach) Dystrybutora Uczestniczącego Klienta, przy czym w braku uzgodnień stanowiących inaczej Dystrybutor Uczestniczący będzie działać dla tego celu na rachunek i w imieniu Honeywell Security. Wszelkie uznania muszą zostać wykorzystane na zakupy Klienta w ciągu kolejnych 180 dni, przy czym po upływie takiego okresu zostaną one unieważnione, a prośby o zwrot oraz wszelkie związane z nimi uprawnienia Klienta zostaną uznane za uchylone i nieważne. Uznania nie mogą być wykorzystywane w celu zapłaty za Produkty Honeywell Security zafakturowane przed ich przyznaniem. 7. MDF będzie wykorzystywany wyłącznie wówczas, gdy Klient będzie cieszyć się dobrą wiarygodnością kredytową w relacjach z Honeywell Security i Dystrybutorem Uczestniczącym, a ponadto będzie w pełni przestrzegać postanowień Umowy. 8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu naruszenia Klienta, uprawnienia Klienta do świadczeń związanych z MDF zostaną uchylone z chwilą jej rozwiązania.

5 WARUNKI CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY Załącznik 2 UMOWA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z LOGO Strony: Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Honeywell Security Limited UK ( HONEYWELL, My ) oraz firmą określoną w polu podpisu poniżej i mianowaną partnerem na mocy Channel Partner Programme Honeywell Security Group w związku z wykonaniem UMOWY CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY ( Państwo ) 1. Definicje: A. Logo oznacza określone przez HONEYWELL logo HONEYWELL, którego aktualna wersja została określona w Dodatku A, załączonym do niniejszej Umowy i stanowiącym jej część. 2. Udzielenie Licencji: Udzielamy Państwu niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na korzystanie z Logo wyłącznie dla celów określonych w Dodatku B, załączonym i stanowiącym część niniejszej Umowy. 3. Okres Obowiązywania Licencji: Licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy zaczyna obowiązywać od dnia złożenia ostatniego podpisu poniżej ( Data Wejścia w Życie ) i będzie obowiązywać do momentu rozwiązania zgodnie z poniższymi postanowieniami. 4. Ograniczenia Licencji: Zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych warunków licencji udzielanej na mocy niniejszej Umowy: A. Są Państwo uprawnieni do posługiwania się Logo wyłącznie w sposób zgodny ze Standardami Tożsamości Korporacyjnej HONEYWELL, podanymi pod adresem: lub pod takim innym adresem internetowym w sieci World Wide Web, o jakim możemy Państwa poinformować. Uznają Państwo i zgadzają się, że odpowiadają Państwo za zdobywanie informacji o wszelkich wprowadzanych przez nas i wpływających na sposób użytkowania przez Państwa Logo zmianach Standardów Tożsamości Korporacyjnej HONEYWELL. B. Jeżeli Dodatek B nie będzie stanowić inaczej, licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy ma charakter ograniczony do terytorium/kraju partnera. C. Nie są Państwo uprawnieni do cedowania licencji udzielanej na mocy niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. D. Licencja udzielana na mocy niniejszej Umowy nie podlega sublicencjonowaniu. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje przyznaniem Państwu prawa do posługiwania się Logo w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków ani udzielania takiego prawa jakimkolwiek innym osobom lub przedsiębiorstwom. 5. Znaki handlowe i prawa autorskie: A. Uznają Państwo wyłączne prawo, tytuł prawny i własność praw do znaków handlowych i Logo przysługujące HONEYWELL w relacjach między HONEYWELL a Państwem. Zgadzają się Państwo, że w rezultacie posługiwania się Logo nie nabywają Państwo jakichkolwiek praw do niego, a ponadto zgadzają się Państwo, że wszelkie takie przypadki użycia będą odbywać się z korzyścią dla HONEYWELL. B. Zgadzają się Państwo powstrzymać od: (i) wykorzystywania Logo w jakikolwiek sposób, który zmniejszałby jego wartość komercyjną; (ii) świadomego posługiwania się jakimikolwiek nazwami, logo lub ikonami, które mogłyby być myląco podobne do Logo; (iii) składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących tego, że właścicielem Logo są Państwo, a nie HONEYWELL; (iv) kwestionowania ważności lub własności przysługujących HONEYWELL praw do znaków handlowych zawierających Logo; bądź (v) podejmowania prób rejestracji, rejestrowania lub przejmowania własności w jakimkolwiek kraju: a) Logo; b) jakichkolwiek nazw domen zawierających nawet część Logo lub c) jakichkolwiek nazw, nazw domen, słów kluczowych lub znaków myląco podobnych do Logo. C. Uznają Państwo wyłączne prawo, tytuł prawny i własność praw do praw autorskich do Logo przysługujące HONEYWELL w relacjach między HONEYWELL a Państwem, a ponadto zgadzają się Państwo powstrzymać od kwestionowania i udzielania pomocy w kwestionowaniu takich praw autorskich lub tego, że HONEYWELL jest ich właścicielem. D. Wszelkie materiały ewentualnie przekazywane Państwu przez HONEYWELL na mocy niniejszej Umowy, a także wszelkie zastrzeżone prawa do wszelkich takich materiałów pozostaną wyłączną własnością HONEYWELL i będą podlegać wyłącznie niewyłącznym prawom udzielonym Państwu na mocy niniejszej Umowy. E. Przed wykorzystaniem lub rozprowadzeniem materiałów określonych w Dodatku B przekażą Państwo HONEYWELL bezpłatne próbki takich materiałów. HONEYWELL będzie uprawniona do zatwierdzania takich materiałów poprzez przekazanie Państwu w ciągu dwudziestu (20) dni od otrzymania takich próbek pisemnego powiadomienia o takich możliwych do przyjęcia zmianach lub poprawkach, jakie mogą być konieczne w związku z uwzględnieniem uzasadnionych uwag HONEYWELL dotyczących jakości. Takie zmiany lub poprawki zostaną przez Państwa wprowadzone. Nieprzekazanie powiadomienia o takich zmianach lub poprawkach przez HONEYWELL po otrzymaniu próbek zostanie przez Państwa uznane za oznaczające zatwierdzenie przez HONEYWELL. F. Jeżeli HONEYWELL według własnego uznania stwierdzi, że jakiekolwiek materiały wykorzystywane, sprzedawane, rozprowadzane lub oferowane dla celów sprzedaży lub dystrybucji przez Państwa na mocy niniejszej Umowy będą niezadowalające dla HONEYWELL w związku ze swoją jakością lub w związku z faktem przedstawienia na nich Logo, HONEYWELL przekaże Państwu pisemne powiadomienie o tym. Po otrzymaniu takiego powiadomienia będą Państwo mieć trzydzieści (30) dni na wprowadzenie takich możliwych do przyjęcia zmian, jakie zasugeruje HONEYWELL, a także upewnienie się, że materiały takie są zadowalające dla HONEYWELL.

6 6. Oświadczenia i gwarancje: Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują HONEYWELL, że: (a) są Państwo uprawnieni i władni do zawarcia niniejszej Umowy, a także wykonywania określonych w niej Państwa obowiązków; (b) nie są Państwo objęci zobowiązaniem lub ograniczeniem, które utrudniałoby wykonywanie przez Państwa obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub byłoby z nimi sprzeczne, a ponadto nie będą Państwo akceptować jakichkolwiek tego rodzaju zobowiązań lub ograniczeń w okresie obowiązywania niniejszej Umowy; jak również że (c) informacje przekazane przez Państwa w związku z niniejszą Umową są prawdziwe, precyzyjne i kompletne. 7. Zastrzeżenie i gwarancje: HONEYWELL WYKLUCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO LOGO I INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE NARUSZEŃ, TYTUŁU PRAWNEGO, POKUPNOŚCI LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE WSZELKICH ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA PRZEZ PAŃSTWA LOGO. 8. Ograniczenie odpowiedzialności: W ŻADNYM PRZYPADKU HONEYWELL NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, WYMIERNE I UBOCZNE, A TAKŻE NAWIĄZKI ORAZ UTRACONE ZYSKI, DANE LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM ZWIĄZANEJ Z NIEDBALSTWEM LUB ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ), POWSTAŁE W REZULTACIE ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. OBYDWIE STRONY UZNAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE BRAK WYMOGU DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PŁATNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY OPIERA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA PODANYCH TU OGRANICZENIACH, A PONADTO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA TE OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD FAKTU NIEOSIĄGNIĘCIA ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA NAPRAWCZEGO O CHARAKTERZE OGRANICZONYM. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień HONEYWELL niezależnie od formy powództwa nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek odszkodowania pieniężne w oparciu o odpowiedzialność umowną bądź deliktową lub jakąkolwiek inną teorię prawa stanowionego lub prawa słuszności. Ograniczenie takie będzie obowiązywać niezależnie od faktu poinformowania HONEYWELL o możliwości wystąpienia takiego odszkodowania. 9. Zwolnienie z odpowiedzialności: Zabezpieczą Państwo HONEYWELL, jej jednostki stowarzyszone oraz ich właściwych funkcjonariuszy, członków zarządów, wspólników, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, procesami, powództwami i postępowaniami, a także wszelkimi roszczeniami, procesami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) powstałymi na skutek (a) jakichkolwiek nieprawdziwych oświadczeń lub naruszeń Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie; a ponadto (b) jakichkolwiek przypadków nieprzestrzegania przez Państwa jakichkolwiek porozumień lub zobowiązań zawartych w Umowie lub zawieranych/zaciąganych zgodnie z nią. 10. Rozwiązanie: A. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana po wygaśnięciu lub rozwiązaniu UMOWY CHANNEL PARTNER PROGRAMME HONEYWELL SECURITY, bez względu na jakąkolwiek przyczynę takiego wygaśnięcia lub rozwiązania. Dodatkowo, HONEYWELL jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy lub zmodyfikowania Państwa licencji na korzystanie z Logo w dowolnym momencie poprzez przekazanie Państwu pisemnie powiadomienia według własnego uznania. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy natychmiast zaprzestaną Państwo korzystania z Logo oraz wszelkich znaków handlowych myląco do niego podobnych. B. Są Państwo uprawnieni do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez przekazanie HONEYWELL pisemnego powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem. C. Postanowienia ustępów 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 oraz 14 niniejszej Umowy będą obowiązywać niezależnie od jej rozwiązania. 11. Powiadomienia: Wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy będą mieć formę pisemną i będą uważane za wystarczające po odebraniu przez drugą ze stron w przypadku doręczania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, komercyjną przesyłką kurierską z dostawą następnego dnia bądź osobiście na podany powyżej adres takiej strony lub na dowolny kolejny adres wyznaczony przez taką stronę po przekazaniu drugiej ze stron stosownego powiadomienia o takiej zmianie w sposób zgodny z niniejszą Umową, dla celów odbioru powiadomień na mocy niniejszej Umowy. 12. Prawo właściwe: Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC ). Miejscem arbitrażu będzie Nowy Jork w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. Arbitraż będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim. A. Arbitraż będzie prowadzony przed panelem trzech arbitrów, z których każdy będzie praktykującym prawnikiem lub adwokatem z doświadczeniem w arbitrażu. Każda ze Stron wybierze jednego arbitra zgodnie z Regulaminem ICC. Strony podejmą następnie próbę uzgodnienia w dobrej wierze trzeciego arbitra ( Przewodniczącego ) w ciągu dwudziestu (20) dni od potwierdzenia drugiego arbitra. Jeżeli Strony nie uzgodnią Przewodniczącego przed upływem takiego okresu, taki Przewodniczący zostanie powołany przez ICC. Przewodniczący będzie praktykującym prawnikiem lub pełnomocnikiem z doświadczeniem w arbitrażu, specjalizującym się w prawie znaków handlowych Stanów Zjednoczonych. B. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi kwestiami dotyczącymi jej interpretacji i wykonywania, a także arbitraż wszelkich wynikających z niej sporów, podlega prawu materialnemu stanu Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, z pominięciem norm prawa kolizyjnego. C. Wyroki dotyczące wszelkich orzeczeń arbitrów mogą być wydawane przez wszelkie sądy posiadające w odniesieniu do takich orzeczeń jurysdykcję, w tym wszelkie sądy posiadające jurysdykcję nad którąkolwiek ze Stron bądź jakimikolwiek aktywami jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej Stron. Strony rozumieją w szczególności i uzgadniają, że wszelkie orzeczenia arbitrażowe wydane na korzyść którejkolwiek ze Stron mogą być egzekwowane od drugiej ze Stron oraz wszelkich jednostek stowarzyszonych, a także z aktywów takiej drugiej ze Stron przez dowolny sąd posiadający jurysdykcję nad taką drugą ze Stron, jej jednostkami stowarzyszonymi lub jej aktywami, w tym sądy w Standach Zjednoczonych oraz [kraj licencjobiorcy]. D. Wszelkie sądy federalne z siedzibą w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, będą posiadać niewyłączną jurysdykcję w zakresie wydawania orzeczeń dotyczących wszelkich powództw wnoszonych w celu egzekucji niniejszej Umowy, dochodzenia zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu (zgodnie z punktem 19.6 poniżej), a także egzekucji wszelkich orzeczeń arbitrażowych wydawanych na mocy niniejszej Umowy, przy czym każda ze Stron niniejszej Umowy nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich sprzeciwów, które w przeciwnym przypadku mogłaby wnieść wobec jurysdykcji lub lokalizacji takich sądów. E. Arbitrzy będą uprawnieni do przyznawania wszelkich środków lub prawnych lub naprawczych, które uznają za uzasadnione i słuszne, w tym zabezpieczania roszczeń w drodze nakazu tymczasowego lub ostatecznego, przy czym wszelkie środki tymczasowe zarządzone przez arbitrów mogą być egzekwowane przez dowolny sąd posiadający stosowną jurysdykcję. Niezależnie od powyższych postanowień żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uniemożliwiać Stronie ubiegania się o tymczasowe/wstępne zabezpieczenie roszczeń, w tym w drodze nakazu, zajęcia lub innych wspierających arbitraż zarządzeń dowolnego sądu posiadającego stosowną jurysdykcję. Żadne takie wnioski do sądu o tymczasowe/wstępne zabezpieczenie roszczeń nie będą uważane za wykluczające możliwość skorzystania z

7 przewidzianego w Umowie arbitrażu, a ponadto nie będą uważane za odstąpienie od uprawnienia do arbitrażu bądź zobowiązania do arbitrażu. F. Wszelkie orzeczenia arbitrów będą mieć charakter ostateczny i wiążący dla Stron, a ponadto każda ze Stron zrzeka się w największym dozwolonym przez prawo zakresie wszelkich uprawnień, które mogłaby w przeciwnym przypadku posiadać zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich form odwołań lub powództw uzupełniających mających na celu zakwestionowania takich orzeczeń. 13. Poprawki: HONEYWELL zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej Umowy po przekazaniu Państwu pisemnego powiadomienia o nich. 14. Postanowienia różne: Niniejsza Umowa stanowi jedyne porozumienie między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie ustne i pisemne umowy i porozumienia zawarte przez strony przed jej Datą Wejścia w Życie. Nie są Państwo uprawnieni do nawet częściowego cedowania niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody HONEYWELL, przy czym wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszych postanowień będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla jej stron, ich właściwych spadkobierców, osobistych przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy, a także będzie działać na korzyść takich stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez posiadający stosowną jurysdykcję sąd za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Żaden przypadek zrzeczenia się przez którąkolwiek ze stron uprawnień przysługujących jej w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez inną ze stron nie będzie stanowić rezygnacji z uprawnień dostępnych jej w przypadku jakichkolwiek innych jej naruszeń występujących jednocześnie bądź w terminie późniejszym, a ponadto żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, jeżeli nie będzie mieć formy pisemnej i nie zostanie podpisane przez zrzekającą się stronę. Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana tak, jak gdyby tworzyła jakąkolwiek spółkę, joint venture, agencję, franczyzę lub inną formę porozumienia lub stosunków między stronami inną niż wyraźnie określona w niniejszej Umowie. DODATEK A DODATEK B Poniżej określono wyłączne cele, dla których mogą Państwo korzystać z Logo HONEYWELL zgodnie z zawartą przez Państwa i HONEYWELL Umową w sprawie korzystania z Logo: Partner jest uprawniony do wykorzystywania logo Honeywell w ramach marketingu produktów Honeywell Security zgodnie z treścią umowy z Honeywell od daty wejścia w życie niniejszej umowy. Logo Honeywell nie może być wykorzystywane dla celów marketingowych jakichkolwiek innych produktów Honeywell. Szczegółowy wykaz materiałów, w których może być stosowane logo Honeywell, został zamieszczony poniżej: wszelkie komunikaty zewnętrzne, w tym: - witryna internetowa, - komunikacja sprzedażowa, - broszury, - newslettery, - e, - materiały promocyjne i ekspozycyjne Korzystanie z logo Honeywell dla jakichkolwiek innych celów musi zostać osobno zatwierdzone. Logo przeznaczone do umieszczania w ulotkach i broszurach sprzedażowych w celu promocji oferty produktów Logo przeznaczone do wykorzystywania w związku ze wspólnymi komunikatami dla prasy opracowywanymi przez Honeywell Security Group Logo przeznaczone do umieszczenia w witrynie internetowej Partnera Logo przeznaczone do umieszczenia w materiałach POS, takich jak stojaki z rozwijanymi banerami z grafiką przeznaczone do wykorzystywania w trakcie wspólnych imprez marketingowych Sposób umieszczenia i wykorzystania logo zawsze musi być zgodny z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi logo marki Honeywell, przy czym wszelkie takie przypadki użycia opisane w niniejszym dodatku muszą być z wyprzedzeniem pisemnie zatwierdzane przez Honeywell przed rozpoczęciem wykorzystywania zawierających je materiałów w kontaktach zewnętrznych.

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń [ ], legitymującym się [ ] serii [ ] o numerze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Definicje 1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu bankujesz-zyskujesz, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu. 1.2. Bank - ING

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al.

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DNIA [ ] POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj 2016 1. Zakres warunków i zasad Skrill VIP 1.1. Niniejsze Warunki i zasady ( Warunki i zasady VIP ) odnoszą się do programu Skrill VIP ( Program VIP ), a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy TeleInfo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 41 lok. II p., kod pocztowy 00-519, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. UMOWA PARTNERSKA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. UMOWA PARTNERSKA UMOWA PARTNERSKA w sprawie wspólnej organizacji.. w dniu.. zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w którego imieniu działają:

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 2017 roku, pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki świadczenia usług przez. spółkę UBIMET GmbH. Zakres obowiązywania

Ogólne Warunki świadczenia usług przez. spółkę UBIMET GmbH. Zakres obowiązywania Ogólne Warunki świadczenia usług przez spółkę UBIMET GmbH 1 Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do wszelkich stosunków handlowych pomiędzy UBIMET a jej klientami w zakresie

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH - zwany

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZAMÓWIENIA. nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy:

UMOWA ZAMÓWIENIA. nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: UMOWA ZAMÓWIENIA nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Estradą Poznańską z siedzibą w Poznaniu (61-767), ul. Masztalarska 8, miejską instytucją Kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia...2011 roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz...... (...), zwaną dalej Stroną Otrzymującą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1 LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Blue Tax Group S.A. a 1 LIST INTENCYJNY zawarty w dniu... 200... roku pomiędzy: Blue Tax Group S.A. z siedzibą w Wrocławiu, kod 50-122, przy ul. Szewskiej 8 (adres do doręczeń:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Ogólne Warunki Współpracy Poniższe Ogólne Warunki Współpracy (Regulamin) nie dotyczą Klientów indywidualnych (konsumentów). 1. Definicje 1.1. Klient osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003 WZÓR Załącznik nr 13 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW W TAURON CIEPŁO S.A.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW W TAURON CIEPŁO S.A. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW W TAURON CIEPŁO S.A. Katowice, 2012 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 3 3. Zamówienia... 4 4. Dostawa... 4 5. Dokumenty Dostawy... 5 6. Faktura za dostawę...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo