Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, SUM-TWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, SUM-TWO"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, SUM-TWO 11 kwietnia 2015

2 Historia DirectX Gry pod DOS korzystały z własnych bibliotek graficznych. Pierwsze wersje Windows umożliwiały tworzenie grafiki tylko za pomocą GDI. GDI nie nadaje się do tworzenia szybkiej grafiki. Od Windows 3.1 Microsoft starał się zaimplementować obsługę szybkiej grafiki w Windows biblioteka WinG.

3 Historia DirectX DirectX zastąpił WinG dla 32-bitowych Windows DirectX dostępny jest na Windows począwszy od wersji 95 (tylko do DX8.0a). Windows NT4 miało specyficzną wersję DX3.0a. Aktualna wersja to 11.2 (tylko >=Vista) Od wersji 9 istnieje rozszerzenie dla języków zarządzanych platformy.net (porzucone) Wersje są kompatybilne wstecz.

4 Historia XNA zapowiedź 24 marca 2004 CP - 14 marca 2006 wersja grudnia 2006 wersja grudnia 2007 wersja października 2008 wersja września 2010

5 Zintegrowana platforma do wytwarzania gier oparta na platformie.net Kod tylko w C#

6 Narzędzia XNA Game Studio Visual Studio 2008 Visual C# 2008 Express

7 Platformy Gra niezależna platformowo: Windows XP Windows Vista XBOX 360 ZUNE Projekt Mono.XNA (martwy) Windows Phone 7 od wersji 4.0

8 XBOX 360 Przed XNA konieczny był zakup drogiego SDK Kod między grą dla Windows i XBOX może być niemal w pełni współdzielony Trzeba brać pod uwagę rozdzielczości docelowe konsoli i inne sterowanie XBOX Live Marketplace

9 Nowy projekt

10 Pusty projekt Klasa Game

11 Klasa Game Podstawowe metody: Initialize LoadContent UnloadContent Update(GameTime) Draw(GameTime)

12

13 Initialize Inicjalizuje obiekty i zmienne Tworzy kontekst karty graficznej

14 LoadContent Wywoływana po Initialize Wywoływana gdy trzeba zaktualizować grafikę gry (np. zmiana ustawień grafiki) Używana do załadowania zasobów: obrazów, modeli, dźwięków, itp.

15 Update Wywoływana w ramach pętli gry Tu powinna się znaleźć obsługa logiki gry: reakcja na użytkownika obliczanie ruchu detekcja kolizji AI...

16 Draw Wywoływana w ramach pętli gry Tu powinna się znajdować tylko obsługa rysowania sceny i nic więcej

17 UnloadContent Wywoływana w momencie zakończenia gry Tutaj umieszczamy zwalnianie zasobów

18 Cykl życia gry

19 Prosta animacja 2D Klasa reprezentująca Sprite

20 Obrazek Dodajemy do podkatalogu Content

21 Zmiany w klasie Game Pola Metoda LoadContent Metoda UnloadContent Metoda Draw

22 Efekt

23 Animacja Nowe pola w klasie MySprite Nowy konstruktor Metoda Move

24 Animacja w klasie Game Metoda LoadContent Metoda Draw

25 Efekt

26 Detekcja kolizji Metoda w klasie MySprite Metoda Update w klasie Game

27 Efekt

28 Obsługa klawiatury Metoda Update

29 Obsługa wejścia Jako urządzenia wejściowe XNA obsługuje: pad XBOX klawiaturę mysz

30 Obsługa klawiatury Metody Keys[] GetPressedKeys() bool iskeydown(keys key) bool iskeyup(keys key)

31 Obsługa myszy Obiekt Mouse i struktura MouseState LeftButton MiddleButton RightButton ScrollWheelValue X, Y XButton1 XButton2

32 Obsługa Pad a Klasa GamePad Obsługuje do 4 padów (PlayerIndex) Kolekcja przycisków (Buttons) Obsługa joysticków (Thumbsticks) Obsługa analogowych triggerów Obsługa wibracji (SetVibration())

33 Warstwy domyślnie obiekty nakładają się w kolejności rysowania można to zmienić stosując wartswy warstwy są numerowane w zakresie 0-1 (float) wywołuje się inne wersje metody SpriteBatch.Draw i SpriteBatch.Begin

34 Framerate Domyślnie wynosi 60 fps Można sterować zmieniając odstęp między wywołaniami metody Update W zmiennej GameTime możemy sprawdzić, czy gra nie działa za wolno Gdy sprzęt nie nadąża ramki są pomijane

35 Tekst w 2D Tekst rysuje się podobnie jak sprite y Klasa SpriteFont Na podstawie opisu tekstu w XML XNA tworzy obrazek SpriteFont też jest zasobem

36 Tekst w 2D

37 Tekst w 2D

38 Tekst w 2D dodajemy pole do klasy Game w metodzie LoadContent wczytujemy zasób w metodzie Draw dodajemy obsługę rysowania

39 Dźwięk Do tworzenia efektów trzeba korzystać z Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT)

40 Dźwięk

41 Dźwięk Edycja banku dźwięków Własności dźwięku Pliki na dysku

42 Dodanie dźwięku dźwięk jest kolejnym zasobem dodawanym do Content

43 Klasy dźwiękowe AudioEngine - główna klasa odpowiedzialna za komumnikację z urządzeniem dźwiękowym WaveBank - kolekcja plików dźwiękowych SoundBank - kolekcja utworów bazujących na dźwiękach

44 Odtwarzanie dźwięku Obiekty dźwiękowe Metoda Initialize Odtworzenie dźwięku

45 Zapętlony dźwięk Pole Cue W metodzie Initialize W metodzie Update

46 Grafika 3D

47 System współrzędnych XNA domyślnie stosuje praworęczny układ współrzędnych

48 Kamera Ustawienia kamery określają dwie macierze View i Projection View: lokalizacja kamery kierunek kamery orientacja kamery Projection kąt widzenia zasięg, itp.

49 Macierz widoku Metoda Matrix.CreateLookAt Parametry typu Vector3: cameraposition cameratarget cameraupvector

50 Macierz projekcji Metoda Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView Parametry: fieldofview aspectratio nearplanedistance farplanedistance

51 Kamera Warto kamerę zdefiniować jako dodatkowy komponent

52 Kamera pusty komponent

53 Kamera dodajemy macierze widoku i projekcji i kamerę do klasy Game

54 Grafika 3D podstawowym elementem w grafice 3D jest wierzchołek położony w przestrzeni 3D z wierzchołków budujemy trójkąty z trójkątów budujemy dowolne kształty wektory macierze

55 Rodzaje wierzchołków XNA VertexPositionColor VertexPositionTexture VertexPositionColorTexture VertexPositionNormalTexture

56 Rysujemy trójkąt Deklarujemy pole w klasie Game Inicjalizujemy tablicę w metodzie LoadContent

57 Rysujemy trójkąt Dodajemy obsługę rysowanie w metodzie Draw

58 Rysujemy trójkąt

59 Co to jest BasicEffect? W XNA renderowanie sceny 3D odbywa się zawsze z wykorzystaniem efektów HLSL Klasa BasicEffect realizuje podstawowy efekt bez potrzeby pisania kodu Efekty składają się z technik Technika składa się z wielu przebiegów

60 Klasa BasicEffect Najciekawsze własności: View - macierz określająca widok kamery Projection - macierz projekcji World - macierz świata LightingEnabled - czy aktywne przetwarzanie świateł AmbientLightColor - kolor otoczenia DirectionalLight$ ($=0,1,2) - źródła światła FogColor, FogStart, FogEnd - ustawienia mgły

61 Składanie węzłów Sposób rysowania węzłów PointList LineList LineStrip TriangleList TriangleStrip TriangleFan

62 Wektory 3D Przydatne metody: Distance - odległość euklidesowa Add, Substract - suma i różnica Multiply, Divide - iloczyn i iloraz Clamp - ogranicza współrzędne do określonego obszaru Lerp - interpolacja liniowa między wektorami SmoothStep - interpolacja z wagą

63 Operacje macierzowe Matrix.CreateRotation$ ($=X,Y,Z) Matrix.Translation Matrix.Scale Matrix.CreateLookAt Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView Matrix.CreateOrtographic

64 Animacja trójkąta Dodajemy pole określające położenie świata sceny W BasicEffect ustawiamy własność World na to pole W metodzie Update obsługujemy klawiaturę

65 Animacja trójkąta

66 Obrót trójkąta Obrót wokół osi Y

67 Culling Domyślnie rysowane są elementy zgodnie z ruchem wskazówek zegara Jeżeli kolejność z aktualnego punktu widzenia jest odwrotna nie rysują się Ma to zapobiegać rysowaniu obiektów 3D od wewnątrz - teoretycznie niepotrzebne Culling można wyłączyć

68 Obroty Można obracać wokół każdej z osi z osobna CreateRotationX, CreateRotationY, CreateRotationZ wokół wszystkich CreateFromYawPitchRoll

69 Prostokąt definiujemy 4 wierzchołki zmieniamy wywołanie rysowania

70 Dodanie tekstury Dodajemy pole odpowiadające teksturze Zmieniamy wszędzie rodzaj węzłów na VertexPositionTexture Ładujemy teksturę w LoadContent Zmieniamy proces rysowania

71 Tekstura

72 Modele 3D XNA obsługuje format.x i.fbx Narzędzia do modelowania: 3D Studio Max Maya Blender (www.blender.org) Lightwave Modo XSI ModTool (www.softimage.com/products/modtool)

73 Modele 3D Model składa się z siatek (Mesh) Siatka może zawierać informacje o materiałach, kolorach i teksturach Siatka może też zawierać zapisany efekt do obsługi renderowania Z siatką powiązane jest przekształcenie umieszczające ją w przestrzeni

74 Modele 3D Model jest też rodzajem zasobu (Content) Najlepiej stworzyć osobną klasę

75 Rysowanie modelu

76 Obracanie modelu W metodzie Update dodajemy obrót i modyfikujemy metodę GetWorld

77 HLSL High Level Shader Language Następca API Fixed Function Pipeline Projektowany pierwotnie we współpracy z NVidia Umożliwia bezpośrednie programowanie karty graficznej W HLSL piszemy jak mają działać shader y Zapisywane w pliku o rozszerzeniu fx

78 Shader Służą do renderowania sceny Vertex shader - uruchamiany dla każdego wierzchołka sceny Pixel shader - uruchamiany dla każdego widocznego piksela sceny

79 Shader

80 HLSL Składnia podobna do C Składa się z: definicji typów definicji zmiennych globalnych definicji funkcji przekształceń definicji technik

81 HLSL - przykład Typy i zmienne globalne

82 HLSL - przykład Kod shaderów

83 HLSL - przykład Technika

84 Obsługa HLSL w XNA Definiujemy efekt Ładujemy efekt w LoadContent Rysujemy z użyciem efektu

85 Programowanie sieciowe XNA korzysta z API Games for Windows Live i XBOX Live wymagane konto w powyższych usługach

86 A. Reed: Learning XNA 3.0 O Reilly ISBN: Do zobaczenia 17 maja 速

Rozdział 1 Podstawowe koncepcje grafiki 3D

Rozdział 1 Podstawowe koncepcje grafiki 3D Rozdział 1 Podstawowe koncepcje grafiki 3D Wersja z 2014-03-20 Projektowanie gry musimy zacząć od przygotowania sobie środowiska pracy. Zakładam, że Czytelnik posiada już doświadczenie w programowaniu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista i DirectX 10 to największe

Windows Vista i DirectX 10 to największe Nowe technologie Marcin Duszyński Jacek Matulewski XNA zarządzana platforma dla gier Windows Vista i DirectX 10 to największe nowości tego roku. Razem z nimi udostępniona została nowa wersja platformy.net

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Komponenty i serwisy Wstęp: W trzeciej części przedstawione zostaną podstawowe techniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI PRACA INŻYNIERSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI PRACA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI PRACA INŻYNIERSKA Zastosowanie technik programowania 3D do implementacji gry zręcznościowej Adapting techniques of 3D programming

Bardziej szczegółowo

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Kuczyński Nr albumu 9833 Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza i obróbka obrazu

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza i obróbka obrazu Synteza i obróbka obrazu GRAFIKA KOMPUTEROWA Rozwiązania sprzętowe i programowe Przyspieszanie sprzętowe Generowanie obrazu 3D wymaga złożonych obliczeń, szczególnie jeżeli chodzi o generowanie płynnej

Bardziej szczegółowo

Jakub Druzgała WYBRANE ALGORYTMY LEVEL OF DETAIL PRZEZNACZONE DO RENDEROWANIA W OPENGL TRÓJWYMIAROWEJ SIATKI TERENU

Jakub Druzgała WYBRANE ALGORYTMY LEVEL OF DETAIL PRZEZNACZONE DO RENDEROWANIA W OPENGL TRÓJWYMIAROWEJ SIATKI TERENU INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ wwwwwwwwwodnejwodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Jakub Druzgała WYBRANE ALGORYTMY LEVEL OF DETAIL PRZEZNACZONE DO RENDEROWANIA W OPENGL TRÓJWYMIAROWEJ

Bardziej szczegółowo

Silnik graficzny efektów

Silnik graficzny efektów Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca dyplomowa inżynierska Stanisław Ignacy Gąsiorowski Silnik graficzny efektów Opiekun

Bardziej szczegółowo

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS ZESZYTY NAUKOWE 59-75 Mgr inż. Zbigniew ROSIEK 1 JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS Streszczenie Tworzenie grafiki komputerowej na potrzeby symulacji

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Notka biograficzna Piotr Gwiazdowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W czasie trwania studiów uzyskał wyróżnienie w konkursie Mobile Your Dreams za grę MexMobile. Od 2008 roku zawodowo

Bardziej szczegółowo

Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011

Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2010/2011 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Stanisław Ignacy Gąsiorowski Silnik graficzny 3D Opiekun pracy

Bardziej szczegółowo

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS MACIEJ SMIATACZ, MARCIN RÓŻAŃSKI Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Programowanie w języku C++... 21. O Autorze...17 Wstęp...19

Spis treści. Część I Programowanie w języku C++... 21. O Autorze...17 Wstęp...19 Spis treści O Autorze...17 Wstęp...19 Część I Programowanie w języku C++... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania w C++...23 Dlaczego akurat C++?...k...k......23 Praca z edytorem Visual C++...k...24

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości języka C# w aspekcie oprogramowania dla myszy

Analiza możliwości języka C# w aspekcie oprogramowania dla myszy PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU Instytut Inżynierii Technicznej KIERUNEK: INFORMATYKA Stacjonarne studia inżynierskie Łukasz Łysyganicz nr albumu 18414 Analiza

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Praca dyplomowa magisterska Udostępnianie wielorozdzielczych trójkątnych siatek powierzchni modeli trójwymiarowych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Inteligentnych Systemów Interaktywnych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Inteligentne Systemy Interaktywne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 12

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 12 T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 12 «Тop Systems» Moskwa, 2011 Copyright 2011 Top Systems Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowane tego dokumentu w części lub całości bez uprzedniej zgody od "Top Systems" jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok Akademicki 2007/2008 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Gra komputerowa Camera Fighter Opiekun pracy prof. nzw. dr

Bardziej szczegółowo

OpenGL. Silicon Graphics (IRIS GL stacje graficzne)

OpenGL. Silicon Graphics (IRIS GL stacje graficzne) OpenGL. Silicon Graphics (IRIS GL stacje graficzne) Biblioteka -przestrzeń 3D -rzutowanie -prymitywy graficzne -operacje na barwach HISTORIA 1992 - powstaje wersja 1.0 specyfikacji OpenGL przenośnej między

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Programowanie Gier Komputerowych

Programowanie Gier Komputerowych Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Programowanie Gier Komputerowych Przemysław Szymański Październik 2010 Praca napisana pod przewodnictwem dr Piotra Fulmańskiego 1 2 Spis Treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale zawarte są informacje pomocne przy rozpoczynaniu pracy z programem.

W tym rozdziale zawarte są informacje pomocne przy rozpoczynaniu pracy z programem. ROZPOCZĘCIE PRACY Jak rozpocząć pracę W tym rozdziale zawarte są informacje pomocne przy rozpoczynaniu pracy z programem. Tematy zawarte w tym rozdziale Jak rozpocząć pracę...15 Wymagania sprzętowe...16

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo

c Copyright by Kamil Bilczyński, Wojciech Pazdur Warszawa 2011 c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2011

c Copyright by Kamil Bilczyński, Wojciech Pazdur Warszawa 2011 c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2011 c Copyright by Kamil Bilczyński, Wojciech Pazdur Warszawa 2011 c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2011 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA na kierunku INFORMATYKA specjalność: IFORMATYKA W ELEKTROENERGETYCE Michał MODZELEWSKI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji ADOBE AIR za pomocą programu Packager for iphone

Tworzenie aplikacji ADOBE AIR za pomocą programu Packager for iphone Tworzenie aplikacji ADOBE AIR za pomocą programu Packager for iphone Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo