Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów"

Transkrypt

1 Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

2 Spis treści SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Przewodnik po podręczniku Struktura podręcznika I część podręcznika WSPÓLNA II część ADMINISTRATOR GMINNY Słownik pojęć Spis rysunków Minimalne wymagania sprzętowe i programowe I CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA - WSPÓLNA OPIS APLIKACJI ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO APLIKACJI Logowanie do aplikacji Podstawowy widok aplikacji EMUiA Pomoc kontekstowa Nawigacja w oknie mapy Drzewo warstw Mapa podglądu Profil mapowy Wyświetl stan bazy na zadany dzień FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI UŻYTKOWNIK I ADMINISTRATOR GMINNY Pasek narzędzi Przesuń widok mapy Cofnij do poprzedniego widoku Przejdź do następnego widoku Przybliż do prostokąta Przybliż do obszaru selekcji Mierz odległość Mierz powierzchnię... 46

3 4.1.8 Przełącz w tryb edycji Wybierz obiekty Pokaż informacje o obiektach Idź do punktu Wybierz obiekty ze zdefiniowanego poligonu Wybierz obiekty z narysowanego poligonu Zarządzaj profilem mapowym Zapisz bieżące ustawienia w aktualnie wybranym profilu Wnioski Drukuj Kreator analiz Dostępne funkcje Utworzenie analizy Ograniczenia analiz Przykładowo wykonana analiza Raporty Oczekujące zawiadomienia Eksport Dodaj dokument Skala Zarządzanie danymi o działkach ewidencyjnych Przykładowa warstwa zawierającej dane o działkach ewidencyjnych Zarządzanie dokumentami Dodawanie nowych dokumentów Filtrowanie istniejących dokumentów za pomocą zdefiniowanych filtrów: Edycja Powiązanie dokumentu z obiektem Strona 3 z 278

4 4.2.5 Usuwanie dokumentów Usuwanie dokumentów powiązanych z obiektem Pobranie dokumentu Zarządzanie wnioskami Filtrowanie wniosków Dodawanie wniosków Obsługa wniosku papierowego Import wniosków z gminnej skrzynki podawczej platformy epuap Obsłużenie wniosku dodanie punktu adresowego Edycja wniosków Przeglądanie danych i wyszukiwanie obiektów Szybkie wyszukiwanie Przybliżenie do wyników wyszukiwania Wyszukiwanie atrybutowe Przeglądanie wyników wyszukiwania Przybliżenie do wyników wyszukiwania Sortowanie wyników wyszukiwania Zablokowanie kolumn Zmiana kolejności wyświetlania kolumn Grupowanie wyników wyświetlania Zarządzanie obiektami Zarządzanie miejscowościami Dodawanie miejscowości Aktualizacja miejscowości Usuwanie miejscowości Historia miejscowości Zarządzanie obiektami typu ulica (ulicami/placami/rondami) Dodawanie ulicy Dodawanie placu/ronda Strona 4 z 278

5 Aktualizacja ulicy Aktualizacja placu/ronda Usuwanie ulicy/placu/ronda Historia ulicy, placu lub ronda Zarządzanie punktami adresowymi Dodawanie punktu adresowego (bez zgłoszonego wniosku) Aktualizacja punktu adresowego Usuwanie punktu adresowego Historia punktu adresowego Weryfikacja obiektu Raporty Raporty wywoływane bez kontekstu Raporty kontekstowe Zarządzanie kompozycją mapy Ustawienie widoczności warstw Ustawienie widoczności etykiet Odświeżenie warstwy w oknie mapy Ustawienie kolejności warstw Usunięcie warstwy z kompozycji Operacje grupowe w drzewie warstw Warstwy robocze Eksport danych Eksport danych na żądanie Automatyczny eksport danych OBSŁUGA SYTUACJI NIETYPOWYCH Brak dostępu do aplikacji Aplikacja EMUiA nie otwiera się po wejściu na stronę Brak możliwości zalogowania się do aplikacji Warstwa nie jest widoczna w oknie mapy Strona 5 z 278

6 5.5 Problemy z generowaniem raportu Błędy związane z danymi źródłowymi Problem z powolnym działaniem aplikacji Blokada wyskakujących okienek w przeglądarce Brak możliwości wykonania analizy II CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA ADMINISTRATOR GMINNY FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI ADMINISTRATOR GMINNY Zarządzaj stylami Definiowanie nowego stylu Wielkość i grubość etykiet Styl linii Kolor linii, kolor wypełnienia, kolor etykiety, kolor linii Przeźroczystość Edycja stylu Usunięcie stylu Dodaj warstwę Dodawanie nowej warstwy Edycja warstwy Usunięcie warstwy Zarządzaj profilem Definiowanie profili Edycja profili Usuwanie profili Zarządzaj szablonami raportów Dodawanie szablonu raportu Modyfikowanie szablonu raportu Usuwanie szablonu raportu Pobieranie pliku szablonu raportu Utworzenie nowego szablonu raportu na podstawie szablonu raportu centralnego Zarządzanie plikowymi źródłami danych Strona 6 z 278

7 6.5.1 Dodanie pliku źródłowego jako nowej warstwy Edycja warstwy z plikowego źródła danych Usuwanie warstwy z plikowego źródła danych Parametry konfiguracyjne Konfiguracja parametrów aplikacji Konfiguracja parametrów raportów Odbiorcy predefiniowani Dodać odbiorcę Edytować odbiorcę Usunąć odbiorcę Słowniki Słowniki lokalne Dodawanie wartości do słownika lokalnego Edycja wartości słownika lokalnego Usuwanie wartości słownika lokalnego Słowniki centralne Audyt Aktualizacja aplikacji EMUiA Wersja aplikacji Dodawanie wniosku Edycja miejscowości Generowanie raportu Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku Generowanie mapy stanowiącej załącznik do raportu Zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku Powiadomienie o nowych funkcjonalnościach Konfiguracja warstwy plikowej Spis tabel Tabela 1. Pojęcia i skróty używane w dokumencie Strona 7 z 278

8 Tabela 2 Nawigacja okno mapy Tabela 3 Narzędzia dostępne w drzewie warstw Tabela 4 Legenda warstw Tabela 5 Ikony paska narzędzi Tabela 6 Opis menu kontekstowego dla wyników wyszukiwania Tabela 7 Ikony paska narzędzi Strona 8 z 278

9 1 Wprowadzenie Dokument stanowi podręcznik użytkownika aplikacji EMUiA, tj. aplikacji wspierającej prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów zgodnie z Rozdziałem 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 1.1 Przewodnik po podręczniku Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oraz administratorów gminnych (osoby posiadające rozszerzone uprawnienia głównie związane z konfiguracją (parametrami konfiguracyjnymi), sposobem wyświetlania warstw, dodawaniem warstw, profilami mapowymi aplikacji EMUiA. Dla początkujących użytkowników zaleca się zapoznanie z pierwszą częścią podręcznika, gdzie znaleźć można podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy z aplikacją EMUiA. Rozdział Słownik pojęć będzie szczególnie pomocny dla początkujących, gdyż zawiera definicje nowych, często nieznanych dla użytkownika pojęć znajdujących się w podręczniku. Wszystkie opisane w podręczniku funkcjonalności zostały zilustrowane rysunkami przedstawiającymi widok aplikacji w trakcie ich wykonywania. Ważne informacje, na które użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę zostały ujęte w granatowych ramkach. Dzięki nim użytkownik nie przeoczy istotnych uwag, które ułatwią posługiwanie się aplikacją. W niektórych rozdziałach można natrafić na ikonę filmu. Oznacza to, że w materiałach uzupełniających podręcznik można odnaleźć film instruktażowy, który dostarczy użytkownikowi dodatkowych wskazówek, jak zrealizować dany proces. Aplikacja EMUiA zawiera następujące stałe elementy: Okno mapy - jest stałym elementem aplikacji, nawigacja w oknie mapy została opisana w rozdziale 3.4. Przyciski po naciśnięciu przycisku zostaje wywołane okno, zakładka lub menu kontekstowe. Zakładki okna, które zajmują taką samą powierzchnię jak inne okno nie powodując zamknięcia poprzedniego okna (np. zakładki wyświetlające się w miejscu widoku mapy). Na górnej krawędzi okna pojawia się odnośnik z nazwą danego okna (w każdej chwili użytkownik może powrócić do poprzedniej zakładki, która nie została zamknięta, a jedynie przysłonięta nową zakładką). Poszczególne przyciski wewnątrz zakładki mogą zmieniać jej zawartość w zależności od funkcji przycisku, nie powoduje to wywołania nowej zakładki. Samodzielne okno niektóre funkcjonalności zostają wywołane w postaci samodzielnego Strona 9 z 278

10 okna, które użytkownik może przesuwać w dowolne miejsce. Większość okien zmusza użytkownika do wprowadzenia potrzebnych danych od razu, gdyż jego wywołanie powoduje zablokowanie innych procesów do momentu zamknięcia okna. Menu kontekstowe zostaje zazwyczaj wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy, jest to menu podręczne związane z obiektem wskazanym w danym momencie przez użytkownika Struktura podręcznika Podręcznik podzielony został na dwie części: I część - WSPÓLNA - (rozdziały od 1 do 5) dotyczy funkcjonalności aplikacji EMUiA, które są wspólne dla użytkownika oraz administratora gminnego, II część ADMINISTRATOR GMINNY - (rozdział 6) przeznaczona jest dla administratora gminnego. Ponadto zostały udostępnione dodatkowe materiały uzupełniające: Zeszyt ćwiczeń użytkownika aplikacji EMUiA - dokument ten jest uzupełnieniem podręcznika użytkownika o opisy kroków realizacji procesów biznesowych wspieranych przez aplikację EMUiA, Podręcznik administratora centralnego aplikacji EMUiA, Filmy instruktażowe I część podręcznika WSPÓLNA I część podręcznika WSPÓLNA - zawiera następujące rozdziały: Rozdział 1 Wprowadzenie W rozdziale znajdują się podstawowe informacje dotyczące celu powstania aplikacji EMUiA oraz struktura podręcznika (objaśnienie podziału podręcznika na 2 części), słownik pojęć, spis rysunków i opis minimalnych wymagań sprzętowych. Rozdział 2 Opis aplikacji W rozdziale tym znajdują się informacje na temat przeznaczenia aplikacji. Rozdział 3 Zasady poruszania się po aplikacji W rozdziale znajduje się opis sposobu poruszania się po aplikacji: wykorzystanie menu, poruszanie się po polach i sekcjach, opis występujących ikon - lista ikon wykorzystywanych w aplikacji wraz z ich przeznaczeniem. Rozdział 4 Funkcje aplikacji W rozdziale 4 znajduje się opis wszystkich funkcjonalności aplikacji EMUiA dostępnych dla użytkownika. Strona 10 z 278

11 W kolejnych podrozdziałach opisane zostały następujące funkcjonalności: o o Funkcjonalności paska narzędzi, Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów: Zarządzanie wnioskami, Zarządzanie dokumentami, Przeglądanie danych i wyszukiwanie obiektów, Zarządzanie obiektami, Raporty, Zarządzanie kompozycją mapy, Eksport danych. Rozdział 5 Obsługa sytuacji nietypowych W rozdziale zawarty został opis występujących w aplikacji EMUiA sytuacji nietypowych wraz z wskazówkami, w jaki sposób ma zachować się użytkownik, gdy napotka taką sytuację II część ADMINISTRATOR GMINNY II część ADMINISTRATOR GMINNY (rozdział 6) przeznaczona jest dla administratora gminnego Rozdział 6 Funkcjonalności aplikacji administrator gminny W rozdziale znajdują się informacje na temat funkcjonalności paska narzędzi aplikacji EMUiA dostępnych dla administratorów gminnych i niedostępnych dla użytkowników gminnych. 1.2 Słownik pojęć Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie Administrator gminny Atrybut Bbox Osoba odpowiedzialna za prawidłowe skonfigurowanie aplikacji EMUiA w gminie. Administrator lokalny na poziomie gminnym. Użytkownik odpowiedzialny za zaawansowane funkcje aplikacji w ramach jednej gminy. Ma uprawnienia do tworzenia i zarządzania użytkownikami gminnymi oraz zarządzaniem aplikacją na poziomie gminnym. Administratorzy gminni tworzeni są przez administratorów centralnych. Charakterystyczne cechy danego obiektu. Obszar, w który wpisany jest dany obiekt (ang. bounding box). Strona 11 z 278

12 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie CODGiK EGiB EMUiA EPSG Etykieta Formatka, formularz GGK GML (Geography Markup Language) GUGiK Kod EPSG Rozporządzenie EMUiA Serwer mapowy Snapowanie System teleinformatyczny Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów zgodnie z Rozdziałem 8a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Baza danych, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary. Informacja umieszczana bezpośrednio przy obiekcie w oknie mapy, zawiera informacje dotyczące jednego atrybutu wybranego przez użytkownika. Każdy ekran, na którym system wyświetla użytkownikowi dane. Główny Geodeta Kraju Oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Unikalny identyfikator układu współrzędnych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U nr 0 poz. 125). Oprogramowanie udostępniające dane w postaci usług WMS i WFS. Dociąganie elementów jednego obiektu do charakterystycznych cech (najczęściej punktów załamań lub linii) innych obiektów. Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za Strona 12 z 278

13 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) URL (Uniform Resource Locator) Użytkownik aplikacji EMUiA, użytkownik Warstwa rastrowa Warstwa wektorowa Ważny od, ważny do Werteks WMS (Web Map Service) Ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Warstwa przedstawiająca dany obszar i znajdujące się na nim obiekty za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli. Warstwa, na której obiekty przedstawiane są za pomocą figur geometrycznych (punkt, linia, poligon) umiejscowionych w zdefiniowanym układzie współrzędnych. Daty stosowane w celu identyfikacji historii obiektów. Data ważny od oznacza datę utworzenia obiektu, natomiast data ważny do oznacza datę usunięcia obiektu. Obiekty nieusunięte nie posiadają wpisanej daty ważny do, data ważny do nie jest obowiązkowa. Wierzchołek obiektu. Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard udostępniania map rastrowych w Internecie. Udostępniane mapy są renderowane na podstawie danych geograficznych zawartych najczęściej w bazie danych (np. PostGIS) lub w plikach (np. GML, ESRI shapefile) i wyświetlane najczęściej w takich formatach jak GIF, JPEG, PNG. Jeden serwis może oferować kilka warstw tego samego obszaru prezentując jednak różne dane (np. rzeki, linie kolejowe, podział administracyjny, itd.). Strona 13 z 278

14 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie 25. WFS (Web Feature Service) Usługa sieciowa udostępniająca mapowe dane wektorowe. Tabela 1. Pojęcia i skróty używane w dokumencie 1.3 Spis rysunków Rysunek 1 Ogólny widok aplikacji EMUiA Rysunek 2 Okno mapy Rysunek 3 Okno wyszukiwania danych Rysunek 4 Szybkie wyszukiwanie Rysunek 5 Belka statusu Rysunek 6 Panel prawy Rysunek 7 Aktywacja pomocy kontekstowej Rysunek 8 Przycisk pomocy kontekstowej Rysunek 9 Pomoc kontekstowa Rysunek 10 Umiejscowienie rolki przewijania w myszy Rysunek 11 Podziałka skali Rysunek 12 Drzewo warstw Rysunek 13 Ustawienia warstwy Rysunek 14 Legenda drzewa warstw Rysunek 15 Mapa podglądu - przed zbliżeniem Rysunek 16 Mapa podglądu - po zbliżeniu Rysunek 17 Zakładka profilu mapowego Rysunek 18 Zakładka "Wyświetl stan bazy na zadany dzień" Rysunek 19 Dodawanie daty za pomocą kalendarza Rysunek 20 Wyświetlenie stanu bazy na zadany dzień Rysunek 21 Bieżący stan bazy danych Rysunek 22 Archiwalny stan bazy danych Rysunek 23 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na przyciski Rysunek 24 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na pola wyboru układu współrzędnych (EPSG) i skali Rysunek 25 Okno wyświetlające całkowitą długość łamanej oraz długość ostatniego odcinka Rysunek 26 Mierzenie odległości Rysunek 27 Okno wyświetlające powierzchnię i obwód mierzonego poligonu Rysunek 28 Mierzenie powierzchni obszaru Rysunek 29 Okno wprowadzania współrzędnych dla funkcjonalności "Idź do punktu" Rysunek 30 Wybranie obiektów ze zdefiniowanego poligonu Rysunek 31 Wynik działania funkcjonalności "Wybierz obiekty ze zdefiniowanego poligonu Rysunek 32 Wybranie obiektów z narysowanego poligonu Rysunek 33 Wynik działania funkcjonalności Wybierz obiekty z narysowanego poligonu Rysunek 34 Modyfikacja współrzędnych wierzchołków poligonu Strona 14 z 278

15 Rysunek 35 Wybór profilu mapowego, który ma zostać poddany edycji Rysunek 36 Edycja profilu mapowego Rysunek 37 Ustawienia drukowania do pliku PDF Rysunek 38 Kreator analiz Rysunek 39 Analiza predefiniowana Rysunek 40 Analiza predefiniowana - podanie odległości punktu adresowego od ulicy Rysunek 41 Bufor Rysunek 42 Pierwszy krok podczas definiowania analizy wybór pierwszej warstwy Rysunek 43 Kreator analiz - wybór obiektów z pierwszej warstwy Rysunek 44 Kreator analiz - nałożenie bufora na warstwę Rysunek 45 Kreator analiz przykładowa analiza na 2 warstwach Rysunek 46 Okno z informacją o wykonywaniu analizy Rysunek 47 Przykładowy komunikat dot. przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby obiektów wejściowych Rysunek 48 Przykładowy komunikat dot. ograniczenie ilości wyników analiz Rysunek 49 Przykładowa analiza Rysunek 50 Wynik analizy - tabela wynikowa Rysunek 51 Wynik analizy - zaznaczenie na mapie (czerwona obwódka na punkcie adresowym) Rysunek 52 Oczekujące zawiadomienia Rysunek 53 Zarządzanie dokumentami Rysunek 54 Dodawanie dokumentu Rysunek 55 Dodawanie pliku do dokumentu Rysunek 56 Załadowanie plik do dokumentu Rysunek 57 Informacja, dot. dopuszczalnych formatów i maksymalnym rozmiarze pliku, jaki może być dodany do dokumentu Rysunek 58 Komunikat dot. niepoprawnego formatu wybranego pliku Rysunek 59 Komunikat dot. przekroczonego dopuszczalnego rozmiaru pliku Rysunek 60 Komunikat dot. braku wartości podczas dodawania nowego dokumentu Rysunek 61 Ostrzeżenie o braku dołączonego pliku Rysunek 62 Edytowanie dokumentu Rysunek 63 Powiązanie dokumentu z obiektem Rysunek 64 Pobieranie załącznika dokumentu Rysunek 65 Formularz przeglądania wniosków Rysunek 66 Wynik filtrowania wniosków ze statusem "Oczekujący" Rysunek 67 Wprowadzenie atrybutów wniosku Rysunek 68 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych ogólnych Rysunek 69 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych wnioskodawców Rysunek 70 Edycja atrybutów wniosku uzupełnienie danych Wnioskodawcy Rysunek 71 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych dot. wnioskowanej zmiany w punkcie adresowym Rysunek 72 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych dot. zainteresowanych stron Rysunek 73 Dołączenie dokumentu źródłowego do wniosku Rysunek 74 Lista dokumentów dostępnych do dodania do wniosku Rysunek 75 Zapisanie dodanego wniosku Strona 15 z 278

16 Rysunek 76 Anulowanie dodawania wniosku Rysunek 77 Pobieranie wniosków z epuap Rysunek 78 Informacja o braku wniosków do pobrania Rysunek 79 Informacja o pobranych wnioskach Rysunek 80 Powiązanie punktu adresowego z wybranym obiektem Rysunek 81 Edycja atrybutów wniosku Rysunek 82 Szybkie wyszukiwanie Rysunek 83 Przykład - wyszukiwanie pełnego adresu za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 84 Przykład wyszukiwania przy użyciu symbolu * za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 85 Przykład wyszukiwania przy użyciu symbolu? za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 86 Wyświetlenie właściwości wybranego wyszukanego obiektu Rysunek 87 Menu kontekstowe w szybkim wyszukiwaniu Rysunek 88 Wyszukiwanie atrybutowe Rysunek 89 Przykład działania wyszukiwania atrybutowego przy użyciu operatora Zawiera Rysunek 90 Przykład wyszukiwania atrybutowego przy użyciu operatora "Jest równy ( = )" Rysunek 91 Przykład wyszukiwania atrybutowego z użyciem operatora "Jest różny ( <> ) Rysunek 92 Wyszukiwanie atrybutowe wyczyszczenie wszystkich warunków Rysunek 93 Wyszukiwanie atrybutowe - wyszukiwanie w historii Rysunek 94 Wyniki wyszukiwania przegląd danych tabelarycznych Rysunek 95 Wyświetlenie właściwości wybranego wyszukanego obiektu Rysunek 96 Zaznaczenie kilku wyników wyszukiwania - w wynikach wyszukiwania i podświetlenie na mapie Rysunek 97 Przykładowe menu kontekstowe dla wyników wyszukiwania Rysunek 98 Zablokowanie kolumny Rysunek 99 Odblokowanie kolumny Rysunek 100 Grupowanie punktów adresowych po numerze porządkowym Rysunek 101 Rozgrupowanie Rysunek 102 Przyczyna brakującej wartości Rysunek 103 Wybór obiektu do edycji Rysunek 104 Przykładowe ostrzeżenie Rysunek 105 Przykładowy błąd Rysunek 106 Włączenie trybu edycji w celu dodania nowej miejscowości Rysunek 107 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 108 Dodawanie geometrii obiektu - miejscowość Rysunek 109 Menu kontekstowe podczas dodawania miejscowości Rysunek 110 Wstawianie środka miejscowości Rysunek 111 Wyłączenie trybu dodawania środka miejscowości Rysunek 112 Powrót do trybu edycji geometrii miejscowości Rysunek 113 Rysowanie wewnętrznego kręgu Rysunek 114 Wyświetlenie okna z informacjami o geometrii dodawanej miejscowości Rysunek 115 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych miejscowości Strona 16 z 278

17 Rysunek 116 Wybranie dokumentu Rysunek 117 Przyczyna brakującej wartości dla miejscowości Rysunek 118 Komunikat dot. braku podanych wartości dla pól wymaganych Rysunek 119 Zapisanie dodanej miejscowości Rysunek 120 Komunikat dot. braku wprowadzanej nazwy miejscowości w PRNG Rysunek 121 Komunikat dot. braku możliwości zapisania miejscowości ze statusem "Zatwierdzony" Rysunek 122 Włączanie trybu edycji obiektu Rysunek 123 Miejscowość w trybie edycji Rysunek 124 Usuwanie miejscowości Rysunek 125 Potwierdzenie operacji usuwania miejscowości Rysunek 126 Wyświetlenie historii miejscowości Rysunek 127 Historia miejscowości Rysunek 128 Wyszukiwanie w historii usuniętej miejscowości Rysunek 129 Szczegóły obiektu dla usuniętej miejscowości Rysunek 130 Włączanie trybu edycji dla warstwy ulic Rysunek 131 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 132 Dodawanie geometrii ulicy Rysunek 133 Menu kontekstowe dodawania ulicy Rysunek 134 Wyświetlenie okna z informacjami o geometrii dodawanej ulicy Rysunek 135 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych ulicy Rysunek 136 Wprowadzanie TERYT ULIC ulicy Rysunek 137 Przyczyna brakującej wartości dla ulicy Rysunek 138 Uruchomienie dodawania nowej linii Rysunek 139 Włączenie "Dodawanie punktów do obiektu" Rysunek 140 Funkcja "Podziel łamaną" Rysunek 141 Podzielony odcinek Rysunek 142 Rozdzielenie 2 odcinków Rysunek 143 Funkcja "Połącz łamaną" Rysunek 144 Okno z możliwością wyboru połączenia odcinków Rysunek 145 Wybór sposobu połączenia i zatwierdzenie wyboru Rysunek 146 Dwa połączone odcinki Rysunek 147 Edytowana linia Rysunek 148 Zmiana edytowanej linii Rysunek 149 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 150 Dodawanie geometrii obiektu plac lub rondo Rysunek 151 Menu kontekstowe podczas dodawania placu lub ronda Rysunek 152 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych ronda i placu Rysunek 153 Wprowadzanie TERYT ULIC placu/ronda Rysunek 154 Przyczyna brakującej wartości dla placu lub ronda Rysunek 155 Włączanie trybu edycji obiektu Rysunek 156 Wyświetlenie historii ulicy Rysunek 157 Historia ulicy Rysunek 158 Wyszukiwanie w historii usuniętej ulicy Strona 17 z 278

18 Rysunek 159 Szczegóły obiektu dla usuniętej ulicy Rysunek 160 Włączenie trybu edycji dla punktu adresowego Rysunek 161 Włączanie dodawania nowego punktu adresowego Rysunek 162 Menu kontekstowe podczas dodawania punktu adresowego Rysunek 163 Wstawienie obiektu, okno z atrybutami opisowymi obiektu Rysunek 164 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych punktu adresowego Rysunek 165 Powiązanie punktu adresowego z wybranym obiektem Rysunek 166 Przyczyna brakującej wartości dla punktu adresowego Rysunek 167 Włączanie trybu edycji punktu adresowego Rysunek 168 Edycja geometrii punktu adresowego Rysunek 169 Edycja atrybutów opisowych punktu adresowego Rysunek 170 Usuwanie punktu adresowego Rysunek 171 Potwierdzenie usuwania punktu adresowego Rysunek 172 Wyświetlenie historii punktu adresowego Rysunek 173 Historia punktu adresowego Rysunek 174 Wyszukiwanie w historii usuniętego punktu adresowego Rysunek 175 Ostrzeżenie o powtórzeniu numeru adresowego budynku w obrębie ulicy Rysunek 176 Ostrzeżenie o powtórzeniu nazwy obiektu Rysunek 177 Ostrzeżenie o wprowadzeniu obiektu poza wskazaną miejscowość Rysunek 178 Ostrzeżenie o wprowadzeniu adresu zbyt blisko osi ulicy Rysunek 179 Ostrzeżenie o pokrywaniu się ulic Rysunek 180 Ostrzeżenie o wystąpieniu obiektu o takiej samej geometrii Rysunek 181 Ostrzeżenie o wystąpieniu błędu kickback Rysunek 182 Ostrzeżenie o samo-przecięciu się odcinka Rysunek 183 Ostrzeżenie o wykryciu niedociągnięcia wierzchołków Rysunek 184 Ostrzeżenie, że długość odcinka jest mniejsza niż minimalna dopuszczalna w systemie Rysunek 185 Ostrzeżenie o niezachowaniu minimalnej dopuszczalnej powierzchni obiektu Rysunek 186 Ostrzeżenie o powtórzeniu werteksów (wierzchołków) obiektu Rysunek 187 Raporty Rysunek 188 Parametry raportu "Informacja o punkcie adresowym" Rysunek 189 Parametry raportu Raport rozbieżności PRNG Rysunek 190 Parametry raportu Raport rozbieżności TERYT Rysunek 191 Parametry raportu Rejestr zawiadomień Rysunek 192 Parametry raportu Rejestr zaświadczeń Rysunek 193 Parametry raportu Wykaz miejscowości gminy Rysunek 194 Parametry raportu Wykaz punktów adresowych gminy Rysunek 195 Parametry raportu Wykaz punktów adresowych miejscowości Rysunek 196 Parametry raportu "Wykaz ulic gminy" Rysunek 197 Parametry raportu "Wykaz ulic miejscowości" Rysunek 198 Parametry raportu Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku" Rysunek 199 Parametry raportu Zawiadomienie o utworzeniu lub aktualizacji ulic" Rysunek 200 Parametry raportu Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego budynku Rysunek 201 Parametry raportu Zaświadczenie o numerze porządkowym budynku" Strona 18 z 278

19 Rysunek 202 Zestawienie nowo nadanych i zmienionych numerów porządkowych Rysunek 203 Szczegóły obiektu - miejscowość Rysunek 204 Menu kontekstowe - edycja miejscowości, wykonanie raportu Rysunek 205 Raport dla miejscowości Rysunek 206 Szczegóły obiektu - ulica Rysunek 207 Menu kontekstowe - edycja ulicy, wykonanie raportu Rysunek 208 Raport dla ulicy Rysunek 209 Szczegóły obiektu - Plac Rysunek 210 Menu kontekstowe - edycja placu/ronda, wykonanie raportu Rysunek 211 Raport dla Placu Rysunek 212 Szczegóły obiektu punkt adresowy Rysunek 213 Menu kontekstowe - edycja punktu adresowego, wykonanie raportu Rysunek 214 Raport dla punktu adresowego Rysunek 215 Menu kontekstowe - wykonanie raportu dla kilku punktów adresowych Rysunek 216 Wybór punktów adresowych, dla których ma zostać wykonany raport Rysunek 217 Generowanie raportów dla kilku punktów adresowych Rysunek 218 Drzewo warstw Rysunek 219 Profil mapowy z warstwami roboczymi Rysunek 220 Eksport danych Rysunek 221 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Internet Explorer Rysunek 222 Usuwanie historii przeglądania w przeglądarce Windows Internet Explorer Rysunek 223 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Mozilla Firefox Rysunek 224 Wybór okresu do wyczyszczenia dla przeglądarki Mozilla Firefox Rysunek 225 Wyczyszczenie historii przeglądania dla przeglądarki Mozzilla Firefox Rysunek 226 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Chrome Rysunek 227 Okno umożliwiające wyczyszczenie danych dla przeglądarki Chrome Rysunek 228 Wyczyszczenie danych przeglądarki Chrome Rysunek 229 Komunikat z uwagą o wprowadzenie wartości parametrów Rysunek 230 Ostrzeżenie o wystąpieniu błędu Rysunek 231 Ostrzeżenie przed zapisaniem danych o błędach Rysunek 232 Komunikat o zablokowaniu wyskakujących okienek Internet Explorer Rysunek 233 Opcja Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla tej witryny - Internet Explorer. 218 Rysunek 234 Opcje internetowe - Internet Explorer Rysunek 235 Opcje internetowe zakładka Prywatność - Internet Explorer Rysunek 236 Ustawienia blokowania wyskakujących okienek - Internet Explorer Rysunek 237 Opcje internetowe Mozilla Firefox Rysunek 238 Ustawienia witryny Mozilla Firefox Rysunek 239 Ostrzeżenie, że wybrana warstwa nie jest warstwą wektorową Rysunek 240 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na przyciski dostępne tylko dla administratora gminnego Rysunek 241 Formularz zarządzania stylami Rysunek 242 Edycja stylu Rysunek 243 Formularz edycji stylu Rysunek 244 Zapisanie stylu pod nową nazwą Strona 19 z 278

20 Rysunek 245 Formularz usuwania stylu Rysunek 246 Dodawanie warstwy Rysunek 247 Edycja warstwy Rysunek 248 Formularz edycji warstwy Rysunek 249 Usuwanie warstwy Rysunek 250 Definiowanie profilu mapowego Rysunek 251 Importowanie pliku Rysunek 252 Wybór profilu mapowego, który ma zostać poddany edycji Rysunek 253 Edycja profilu mapowego Rysunek 254 Usuwanie profilu mapowego Rysunek 255 Import profilu mapowego Rysunek 256 Zarządzanie szablonami raportów Rysunek 257 Okno dodawania szablonu raportu Rysunek 258 Wysyłanie pliku szablonu raportu Rysunek 259 Wypełniony formularz dodawania szablonu raportu Rysunek 260 Włączenie modyfikacji szablonu raportu Rysunek 261 Modyfikacja szablonu raportu Rysunek 262 Potwierdzenie usunięcia szablonu raportu Rysunek 263 Komunikat informujący o pomyślnym usunięciu szablonu raportu Rysunek 264 Pobieranie szablonu raportu Rysunek 265 Zarządzanie plikowymi źródłami danych dodawanie Rysunek 266 Zarządzanie plikowymi źródłami danych usuwanie warstwy plikowej Rysunek 262 Parametry konfiguracyjne Rysunek 263 Edycja wartości parametru konfiguracyjnego Rysunek 264 Przełączenie na parametry raportów Rysunek 265 Parametry raportów Rysunek 266 Edycja wartości parametru konfiguracji Rysunek 267 Definiowanie stałych odbiorców Rysunek 268 Lista predefiniowanych odbiorców Rysunek 269 Przycisk dodawania danych odbiorcy Rysunek 270 Dodawanie danych odbiorcy Rysunek 271 Wysyłanie raportu do predefiniowanych odbiorców Rysunek 272 Dodawanie danych odbiorcy - wypełniony formularz Rysunek 273 Przycisk edycji danych odbiorcy Rysunek 274 Edycja danych odbiorcy Rysunek 275 Usuwanie predefiniowanego odbiorcy Rysunek 276 Informacje dodatkowe Rysunek 277 Słownik lokalny Rysunek 278 Słownik lokalny dla miejscowości Rysunek 279 Wprowadzanie wartości słownika lokalnego Rysunek 280 Edycja wartości słownika lokalnego Rysunek 281 Komunikat dotyczący braku możliwości usunięcia wartości ze słownika Rysunek 282 Słownik TERYT Rysunek 283 Słownik TERYT ulic (gmina) Strona 20 z 278

Zeszyt ćwiczeń użytkownika aplikacji EMUiA

Zeszyt ćwiczeń użytkownika aplikacji EMUiA Zeszyt ćwiczeń użytkownika aplikacji EMUiA Spis treści 1 WPROWADZENIE...11 1.1 Wymagania sprzętowe i programowe...11 1.2 Słownik pojęć...12 2 ĆWICZENIA...15 2.1 Ćwiczenie 1: Poruszanie po aplikacji...15

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 Spis treści Spis treści... 1 1 Wstęp... 2 2 Elementy interfejsu użytkownika... 2 2.1 Widok ogólny... 2 2.2 Panel narzędzi... 3 2.2.1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa dot. mon. osado w

Strona internetowa dot. mon. osado w Strona internetowa dot. mon. osado w Pomoc 1 Spis treści I Wstęp... 3 II Serwis ogólnodostępny... 3 1 Podział okna portalu... 3 2 Zakładki portalu ogólnodostepnego... 4 2.1 Wprowadzenie... 4 2.2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo