Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów"

Transkrypt

1 Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

2 Spis treści SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Przewodnik po podręczniku Struktura podręcznika I część podręcznika WSPÓLNA II część ADMINISTRATOR GMINNY Słownik pojęć Spis rysunków Minimalne wymagania sprzętowe i programowe I CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA - WSPÓLNA OPIS APLIKACJI ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO APLIKACJI Logowanie do aplikacji Podstawowy widok aplikacji EMUiA Pomoc kontekstowa Nawigacja w oknie mapy Drzewo warstw Mapa podglądu Profil mapowy Wyświetl stan bazy na zadany dzień FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI UŻYTKOWNIK I ADMINISTRATOR GMINNY Pasek narzędzi Przesuń widok mapy Cofnij do poprzedniego widoku Przejdź do następnego widoku Przybliż do prostokąta Przybliż do obszaru selekcji Mierz odległość Mierz powierzchnię... 46

3 4.1.8 Przełącz w tryb edycji Wybierz obiekty Pokaż informacje o obiektach Idź do punktu Wybierz obiekty ze zdefiniowanego poligonu Wybierz obiekty z narysowanego poligonu Zarządzaj profilem mapowym Zapisz bieżące ustawienia w aktualnie wybranym profilu Wnioski Drukuj Kreator analiz Dostępne funkcje Utworzenie analizy Ograniczenia analiz Przykładowo wykonana analiza Raporty Oczekujące zawiadomienia Eksport Dodaj dokument Skala Zarządzanie danymi o działkach ewidencyjnych Przykładowa warstwa zawierającej dane o działkach ewidencyjnych Zarządzanie dokumentami Dodawanie nowych dokumentów Filtrowanie istniejących dokumentów za pomocą zdefiniowanych filtrów: Edycja Powiązanie dokumentu z obiektem Strona 3 z 278

4 4.2.5 Usuwanie dokumentów Usuwanie dokumentów powiązanych z obiektem Pobranie dokumentu Zarządzanie wnioskami Filtrowanie wniosków Dodawanie wniosków Obsługa wniosku papierowego Import wniosków z gminnej skrzynki podawczej platformy epuap Obsłużenie wniosku dodanie punktu adresowego Edycja wniosków Przeglądanie danych i wyszukiwanie obiektów Szybkie wyszukiwanie Przybliżenie do wyników wyszukiwania Wyszukiwanie atrybutowe Przeglądanie wyników wyszukiwania Przybliżenie do wyników wyszukiwania Sortowanie wyników wyszukiwania Zablokowanie kolumn Zmiana kolejności wyświetlania kolumn Grupowanie wyników wyświetlania Zarządzanie obiektami Zarządzanie miejscowościami Dodawanie miejscowości Aktualizacja miejscowości Usuwanie miejscowości Historia miejscowości Zarządzanie obiektami typu ulica (ulicami/placami/rondami) Dodawanie ulicy Dodawanie placu/ronda Strona 4 z 278

5 Aktualizacja ulicy Aktualizacja placu/ronda Usuwanie ulicy/placu/ronda Historia ulicy, placu lub ronda Zarządzanie punktami adresowymi Dodawanie punktu adresowego (bez zgłoszonego wniosku) Aktualizacja punktu adresowego Usuwanie punktu adresowego Historia punktu adresowego Weryfikacja obiektu Raporty Raporty wywoływane bez kontekstu Raporty kontekstowe Zarządzanie kompozycją mapy Ustawienie widoczności warstw Ustawienie widoczności etykiet Odświeżenie warstwy w oknie mapy Ustawienie kolejności warstw Usunięcie warstwy z kompozycji Operacje grupowe w drzewie warstw Warstwy robocze Eksport danych Eksport danych na żądanie Automatyczny eksport danych OBSŁUGA SYTUACJI NIETYPOWYCH Brak dostępu do aplikacji Aplikacja EMUiA nie otwiera się po wejściu na stronę Brak możliwości zalogowania się do aplikacji Warstwa nie jest widoczna w oknie mapy Strona 5 z 278

6 5.5 Problemy z generowaniem raportu Błędy związane z danymi źródłowymi Problem z powolnym działaniem aplikacji Blokada wyskakujących okienek w przeglądarce Brak możliwości wykonania analizy II CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA ADMINISTRATOR GMINNY FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI ADMINISTRATOR GMINNY Zarządzaj stylami Definiowanie nowego stylu Wielkość i grubość etykiet Styl linii Kolor linii, kolor wypełnienia, kolor etykiety, kolor linii Przeźroczystość Edycja stylu Usunięcie stylu Dodaj warstwę Dodawanie nowej warstwy Edycja warstwy Usunięcie warstwy Zarządzaj profilem Definiowanie profili Edycja profili Usuwanie profili Zarządzaj szablonami raportów Dodawanie szablonu raportu Modyfikowanie szablonu raportu Usuwanie szablonu raportu Pobieranie pliku szablonu raportu Utworzenie nowego szablonu raportu na podstawie szablonu raportu centralnego Zarządzanie plikowymi źródłami danych Strona 6 z 278

7 6.5.1 Dodanie pliku źródłowego jako nowej warstwy Edycja warstwy z plikowego źródła danych Usuwanie warstwy z plikowego źródła danych Parametry konfiguracyjne Konfiguracja parametrów aplikacji Konfiguracja parametrów raportów Odbiorcy predefiniowani Dodać odbiorcę Edytować odbiorcę Usunąć odbiorcę Słowniki Słowniki lokalne Dodawanie wartości do słownika lokalnego Edycja wartości słownika lokalnego Usuwanie wartości słownika lokalnego Słowniki centralne Audyt Aktualizacja aplikacji EMUiA Wersja aplikacji Dodawanie wniosku Edycja miejscowości Generowanie raportu Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku Generowanie mapy stanowiącej załącznik do raportu Zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku Powiadomienie o nowych funkcjonalnościach Konfiguracja warstwy plikowej Spis tabel Tabela 1. Pojęcia i skróty używane w dokumencie Strona 7 z 278

8 Tabela 2 Nawigacja okno mapy Tabela 3 Narzędzia dostępne w drzewie warstw Tabela 4 Legenda warstw Tabela 5 Ikony paska narzędzi Tabela 6 Opis menu kontekstowego dla wyników wyszukiwania Tabela 7 Ikony paska narzędzi Strona 8 z 278

9 1 Wprowadzenie Dokument stanowi podręcznik użytkownika aplikacji EMUiA, tj. aplikacji wspierającej prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów zgodnie z Rozdziałem 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 1.1 Przewodnik po podręczniku Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oraz administratorów gminnych (osoby posiadające rozszerzone uprawnienia głównie związane z konfiguracją (parametrami konfiguracyjnymi), sposobem wyświetlania warstw, dodawaniem warstw, profilami mapowymi aplikacji EMUiA. Dla początkujących użytkowników zaleca się zapoznanie z pierwszą częścią podręcznika, gdzie znaleźć można podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy z aplikacją EMUiA. Rozdział Słownik pojęć będzie szczególnie pomocny dla początkujących, gdyż zawiera definicje nowych, często nieznanych dla użytkownika pojęć znajdujących się w podręczniku. Wszystkie opisane w podręczniku funkcjonalności zostały zilustrowane rysunkami przedstawiającymi widok aplikacji w trakcie ich wykonywania. Ważne informacje, na które użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę zostały ujęte w granatowych ramkach. Dzięki nim użytkownik nie przeoczy istotnych uwag, które ułatwią posługiwanie się aplikacją. W niektórych rozdziałach można natrafić na ikonę filmu. Oznacza to, że w materiałach uzupełniających podręcznik można odnaleźć film instruktażowy, który dostarczy użytkownikowi dodatkowych wskazówek, jak zrealizować dany proces. Aplikacja EMUiA zawiera następujące stałe elementy: Okno mapy - jest stałym elementem aplikacji, nawigacja w oknie mapy została opisana w rozdziale 3.4. Przyciski po naciśnięciu przycisku zostaje wywołane okno, zakładka lub menu kontekstowe. Zakładki okna, które zajmują taką samą powierzchnię jak inne okno nie powodując zamknięcia poprzedniego okna (np. zakładki wyświetlające się w miejscu widoku mapy). Na górnej krawędzi okna pojawia się odnośnik z nazwą danego okna (w każdej chwili użytkownik może powrócić do poprzedniej zakładki, która nie została zamknięta, a jedynie przysłonięta nową zakładką). Poszczególne przyciski wewnątrz zakładki mogą zmieniać jej zawartość w zależności od funkcji przycisku, nie powoduje to wywołania nowej zakładki. Samodzielne okno niektóre funkcjonalności zostają wywołane w postaci samodzielnego Strona 9 z 278

10 okna, które użytkownik może przesuwać w dowolne miejsce. Większość okien zmusza użytkownika do wprowadzenia potrzebnych danych od razu, gdyż jego wywołanie powoduje zablokowanie innych procesów do momentu zamknięcia okna. Menu kontekstowe zostaje zazwyczaj wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy, jest to menu podręczne związane z obiektem wskazanym w danym momencie przez użytkownika Struktura podręcznika Podręcznik podzielony został na dwie części: I część - WSPÓLNA - (rozdziały od 1 do 5) dotyczy funkcjonalności aplikacji EMUiA, które są wspólne dla użytkownika oraz administratora gminnego, II część ADMINISTRATOR GMINNY - (rozdział 6) przeznaczona jest dla administratora gminnego. Ponadto zostały udostępnione dodatkowe materiały uzupełniające: Zeszyt ćwiczeń użytkownika aplikacji EMUiA - dokument ten jest uzupełnieniem podręcznika użytkownika o opisy kroków realizacji procesów biznesowych wspieranych przez aplikację EMUiA, Podręcznik administratora centralnego aplikacji EMUiA, Filmy instruktażowe I część podręcznika WSPÓLNA I część podręcznika WSPÓLNA - zawiera następujące rozdziały: Rozdział 1 Wprowadzenie W rozdziale znajdują się podstawowe informacje dotyczące celu powstania aplikacji EMUiA oraz struktura podręcznika (objaśnienie podziału podręcznika na 2 części), słownik pojęć, spis rysunków i opis minimalnych wymagań sprzętowych. Rozdział 2 Opis aplikacji W rozdziale tym znajdują się informacje na temat przeznaczenia aplikacji. Rozdział 3 Zasady poruszania się po aplikacji W rozdziale znajduje się opis sposobu poruszania się po aplikacji: wykorzystanie menu, poruszanie się po polach i sekcjach, opis występujących ikon - lista ikon wykorzystywanych w aplikacji wraz z ich przeznaczeniem. Rozdział 4 Funkcje aplikacji W rozdziale 4 znajduje się opis wszystkich funkcjonalności aplikacji EMUiA dostępnych dla użytkownika. Strona 10 z 278

11 W kolejnych podrozdziałach opisane zostały następujące funkcjonalności: o o Funkcjonalności paska narzędzi, Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów: Zarządzanie wnioskami, Zarządzanie dokumentami, Przeglądanie danych i wyszukiwanie obiektów, Zarządzanie obiektami, Raporty, Zarządzanie kompozycją mapy, Eksport danych. Rozdział 5 Obsługa sytuacji nietypowych W rozdziale zawarty został opis występujących w aplikacji EMUiA sytuacji nietypowych wraz z wskazówkami, w jaki sposób ma zachować się użytkownik, gdy napotka taką sytuację II część ADMINISTRATOR GMINNY II część ADMINISTRATOR GMINNY (rozdział 6) przeznaczona jest dla administratora gminnego Rozdział 6 Funkcjonalności aplikacji administrator gminny W rozdziale znajdują się informacje na temat funkcjonalności paska narzędzi aplikacji EMUiA dostępnych dla administratorów gminnych i niedostępnych dla użytkowników gminnych. 1.2 Słownik pojęć Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie Administrator gminny Atrybut Bbox Osoba odpowiedzialna za prawidłowe skonfigurowanie aplikacji EMUiA w gminie. Administrator lokalny na poziomie gminnym. Użytkownik odpowiedzialny za zaawansowane funkcje aplikacji w ramach jednej gminy. Ma uprawnienia do tworzenia i zarządzania użytkownikami gminnymi oraz zarządzaniem aplikacją na poziomie gminnym. Administratorzy gminni tworzeni są przez administratorów centralnych. Charakterystyczne cechy danego obiektu. Obszar, w który wpisany jest dany obiekt (ang. bounding box). Strona 11 z 278

12 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie CODGiK EGiB EMUiA EPSG Etykieta Formatka, formularz GGK GML (Geography Markup Language) GUGiK Kod EPSG Rozporządzenie EMUiA Serwer mapowy Snapowanie System teleinformatyczny Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów zgodnie z Rozdziałem 8a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Baza danych, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary. Informacja umieszczana bezpośrednio przy obiekcie w oknie mapy, zawiera informacje dotyczące jednego atrybutu wybranego przez użytkownika. Każdy ekran, na którym system wyświetla użytkownikowi dane. Główny Geodeta Kraju Oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Unikalny identyfikator układu współrzędnych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U nr 0 poz. 125). Oprogramowanie udostępniające dane w postaci usług WMS i WFS. Dociąganie elementów jednego obiektu do charakterystycznych cech (najczęściej punktów załamań lub linii) innych obiektów. Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za Strona 12 z 278

13 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) URL (Uniform Resource Locator) Użytkownik aplikacji EMUiA, użytkownik Warstwa rastrowa Warstwa wektorowa Ważny od, ważny do Werteks WMS (Web Map Service) Ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Warstwa przedstawiająca dany obszar i znajdujące się na nim obiekty za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli. Warstwa, na której obiekty przedstawiane są za pomocą figur geometrycznych (punkt, linia, poligon) umiejscowionych w zdefiniowanym układzie współrzędnych. Daty stosowane w celu identyfikacji historii obiektów. Data ważny od oznacza datę utworzenia obiektu, natomiast data ważny do oznacza datę usunięcia obiektu. Obiekty nieusunięte nie posiadają wpisanej daty ważny do, data ważny do nie jest obowiązkowa. Wierzchołek obiektu. Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard udostępniania map rastrowych w Internecie. Udostępniane mapy są renderowane na podstawie danych geograficznych zawartych najczęściej w bazie danych (np. PostGIS) lub w plikach (np. GML, ESRI shapefile) i wyświetlane najczęściej w takich formatach jak GIF, JPEG, PNG. Jeden serwis może oferować kilka warstw tego samego obszaru prezentując jednak różne dane (np. rzeki, linie kolejowe, podział administracyjny, itd.). Strona 13 z 278

14 Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie 25. WFS (Web Feature Service) Usługa sieciowa udostępniająca mapowe dane wektorowe. Tabela 1. Pojęcia i skróty używane w dokumencie 1.3 Spis rysunków Rysunek 1 Ogólny widok aplikacji EMUiA Rysunek 2 Okno mapy Rysunek 3 Okno wyszukiwania danych Rysunek 4 Szybkie wyszukiwanie Rysunek 5 Belka statusu Rysunek 6 Panel prawy Rysunek 7 Aktywacja pomocy kontekstowej Rysunek 8 Przycisk pomocy kontekstowej Rysunek 9 Pomoc kontekstowa Rysunek 10 Umiejscowienie rolki przewijania w myszy Rysunek 11 Podziałka skali Rysunek 12 Drzewo warstw Rysunek 13 Ustawienia warstwy Rysunek 14 Legenda drzewa warstw Rysunek 15 Mapa podglądu - przed zbliżeniem Rysunek 16 Mapa podglądu - po zbliżeniu Rysunek 17 Zakładka profilu mapowego Rysunek 18 Zakładka "Wyświetl stan bazy na zadany dzień" Rysunek 19 Dodawanie daty za pomocą kalendarza Rysunek 20 Wyświetlenie stanu bazy na zadany dzień Rysunek 21 Bieżący stan bazy danych Rysunek 22 Archiwalny stan bazy danych Rysunek 23 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na przyciski Rysunek 24 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na pola wyboru układu współrzędnych (EPSG) i skali Rysunek 25 Okno wyświetlające całkowitą długość łamanej oraz długość ostatniego odcinka Rysunek 26 Mierzenie odległości Rysunek 27 Okno wyświetlające powierzchnię i obwód mierzonego poligonu Rysunek 28 Mierzenie powierzchni obszaru Rysunek 29 Okno wprowadzania współrzędnych dla funkcjonalności "Idź do punktu" Rysunek 30 Wybranie obiektów ze zdefiniowanego poligonu Rysunek 31 Wynik działania funkcjonalności "Wybierz obiekty ze zdefiniowanego poligonu Rysunek 32 Wybranie obiektów z narysowanego poligonu Rysunek 33 Wynik działania funkcjonalności Wybierz obiekty z narysowanego poligonu Rysunek 34 Modyfikacja współrzędnych wierzchołków poligonu Strona 14 z 278

15 Rysunek 35 Wybór profilu mapowego, który ma zostać poddany edycji Rysunek 36 Edycja profilu mapowego Rysunek 37 Ustawienia drukowania do pliku PDF Rysunek 38 Kreator analiz Rysunek 39 Analiza predefiniowana Rysunek 40 Analiza predefiniowana - podanie odległości punktu adresowego od ulicy Rysunek 41 Bufor Rysunek 42 Pierwszy krok podczas definiowania analizy wybór pierwszej warstwy Rysunek 43 Kreator analiz - wybór obiektów z pierwszej warstwy Rysunek 44 Kreator analiz - nałożenie bufora na warstwę Rysunek 45 Kreator analiz przykładowa analiza na 2 warstwach Rysunek 46 Okno z informacją o wykonywaniu analizy Rysunek 47 Przykładowy komunikat dot. przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby obiektów wejściowych Rysunek 48 Przykładowy komunikat dot. ograniczenie ilości wyników analiz Rysunek 49 Przykładowa analiza Rysunek 50 Wynik analizy - tabela wynikowa Rysunek 51 Wynik analizy - zaznaczenie na mapie (czerwona obwódka na punkcie adresowym) Rysunek 52 Oczekujące zawiadomienia Rysunek 53 Zarządzanie dokumentami Rysunek 54 Dodawanie dokumentu Rysunek 55 Dodawanie pliku do dokumentu Rysunek 56 Załadowanie plik do dokumentu Rysunek 57 Informacja, dot. dopuszczalnych formatów i maksymalnym rozmiarze pliku, jaki może być dodany do dokumentu Rysunek 58 Komunikat dot. niepoprawnego formatu wybranego pliku Rysunek 59 Komunikat dot. przekroczonego dopuszczalnego rozmiaru pliku Rysunek 60 Komunikat dot. braku wartości podczas dodawania nowego dokumentu Rysunek 61 Ostrzeżenie o braku dołączonego pliku Rysunek 62 Edytowanie dokumentu Rysunek 63 Powiązanie dokumentu z obiektem Rysunek 64 Pobieranie załącznika dokumentu Rysunek 65 Formularz przeglądania wniosków Rysunek 66 Wynik filtrowania wniosków ze statusem "Oczekujący" Rysunek 67 Wprowadzenie atrybutów wniosku Rysunek 68 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych ogólnych Rysunek 69 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych wnioskodawców Rysunek 70 Edycja atrybutów wniosku uzupełnienie danych Wnioskodawcy Rysunek 71 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych dot. wnioskowanej zmiany w punkcie adresowym Rysunek 72 Edycja atrybutów wniosku - uzupełnienie danych dot. zainteresowanych stron Rysunek 73 Dołączenie dokumentu źródłowego do wniosku Rysunek 74 Lista dokumentów dostępnych do dodania do wniosku Rysunek 75 Zapisanie dodanego wniosku Strona 15 z 278

16 Rysunek 76 Anulowanie dodawania wniosku Rysunek 77 Pobieranie wniosków z epuap Rysunek 78 Informacja o braku wniosków do pobrania Rysunek 79 Informacja o pobranych wnioskach Rysunek 80 Powiązanie punktu adresowego z wybranym obiektem Rysunek 81 Edycja atrybutów wniosku Rysunek 82 Szybkie wyszukiwanie Rysunek 83 Przykład - wyszukiwanie pełnego adresu za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 84 Przykład wyszukiwania przy użyciu symbolu * za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 85 Przykład wyszukiwania przy użyciu symbolu? za pomocą funkcjonalności szybkiego wyszukiwania Rysunek 86 Wyświetlenie właściwości wybranego wyszukanego obiektu Rysunek 87 Menu kontekstowe w szybkim wyszukiwaniu Rysunek 88 Wyszukiwanie atrybutowe Rysunek 89 Przykład działania wyszukiwania atrybutowego przy użyciu operatora Zawiera Rysunek 90 Przykład wyszukiwania atrybutowego przy użyciu operatora "Jest równy ( = )" Rysunek 91 Przykład wyszukiwania atrybutowego z użyciem operatora "Jest różny ( <> ) Rysunek 92 Wyszukiwanie atrybutowe wyczyszczenie wszystkich warunków Rysunek 93 Wyszukiwanie atrybutowe - wyszukiwanie w historii Rysunek 94 Wyniki wyszukiwania przegląd danych tabelarycznych Rysunek 95 Wyświetlenie właściwości wybranego wyszukanego obiektu Rysunek 96 Zaznaczenie kilku wyników wyszukiwania - w wynikach wyszukiwania i podświetlenie na mapie Rysunek 97 Przykładowe menu kontekstowe dla wyników wyszukiwania Rysunek 98 Zablokowanie kolumny Rysunek 99 Odblokowanie kolumny Rysunek 100 Grupowanie punktów adresowych po numerze porządkowym Rysunek 101 Rozgrupowanie Rysunek 102 Przyczyna brakującej wartości Rysunek 103 Wybór obiektu do edycji Rysunek 104 Przykładowe ostrzeżenie Rysunek 105 Przykładowy błąd Rysunek 106 Włączenie trybu edycji w celu dodania nowej miejscowości Rysunek 107 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 108 Dodawanie geometrii obiektu - miejscowość Rysunek 109 Menu kontekstowe podczas dodawania miejscowości Rysunek 110 Wstawianie środka miejscowości Rysunek 111 Wyłączenie trybu dodawania środka miejscowości Rysunek 112 Powrót do trybu edycji geometrii miejscowości Rysunek 113 Rysowanie wewnętrznego kręgu Rysunek 114 Wyświetlenie okna z informacjami o geometrii dodawanej miejscowości Rysunek 115 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych miejscowości Strona 16 z 278

17 Rysunek 116 Wybranie dokumentu Rysunek 117 Przyczyna brakującej wartości dla miejscowości Rysunek 118 Komunikat dot. braku podanych wartości dla pól wymaganych Rysunek 119 Zapisanie dodanej miejscowości Rysunek 120 Komunikat dot. braku wprowadzanej nazwy miejscowości w PRNG Rysunek 121 Komunikat dot. braku możliwości zapisania miejscowości ze statusem "Zatwierdzony" Rysunek 122 Włączanie trybu edycji obiektu Rysunek 123 Miejscowość w trybie edycji Rysunek 124 Usuwanie miejscowości Rysunek 125 Potwierdzenie operacji usuwania miejscowości Rysunek 126 Wyświetlenie historii miejscowości Rysunek 127 Historia miejscowości Rysunek 128 Wyszukiwanie w historii usuniętej miejscowości Rysunek 129 Szczegóły obiektu dla usuniętej miejscowości Rysunek 130 Włączanie trybu edycji dla warstwy ulic Rysunek 131 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 132 Dodawanie geometrii ulicy Rysunek 133 Menu kontekstowe dodawania ulicy Rysunek 134 Wyświetlenie okna z informacjami o geometrii dodawanej ulicy Rysunek 135 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych ulicy Rysunek 136 Wprowadzanie TERYT ULIC ulicy Rysunek 137 Przyczyna brakującej wartości dla ulicy Rysunek 138 Uruchomienie dodawania nowej linii Rysunek 139 Włączenie "Dodawanie punktów do obiektu" Rysunek 140 Funkcja "Podziel łamaną" Rysunek 141 Podzielony odcinek Rysunek 142 Rozdzielenie 2 odcinków Rysunek 143 Funkcja "Połącz łamaną" Rysunek 144 Okno z możliwością wyboru połączenia odcinków Rysunek 145 Wybór sposobu połączenia i zatwierdzenie wyboru Rysunek 146 Dwa połączone odcinki Rysunek 147 Edytowana linia Rysunek 148 Zmiana edytowanej linii Rysunek 149 Menu kontekstowe - Dodaj nowy obiekt Rysunek 150 Dodawanie geometrii obiektu plac lub rondo Rysunek 151 Menu kontekstowe podczas dodawania placu lub ronda Rysunek 152 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych ronda i placu Rysunek 153 Wprowadzanie TERYT ULIC placu/ronda Rysunek 154 Przyczyna brakującej wartości dla placu lub ronda Rysunek 155 Włączanie trybu edycji obiektu Rysunek 156 Wyświetlenie historii ulicy Rysunek 157 Historia ulicy Rysunek 158 Wyszukiwanie w historii usuniętej ulicy Strona 17 z 278

18 Rysunek 159 Szczegóły obiektu dla usuniętej ulicy Rysunek 160 Włączenie trybu edycji dla punktu adresowego Rysunek 161 Włączanie dodawania nowego punktu adresowego Rysunek 162 Menu kontekstowe podczas dodawania punktu adresowego Rysunek 163 Wstawienie obiektu, okno z atrybutami opisowymi obiektu Rysunek 164 Przykładowe wypełnienie atrybutów opisowych punktu adresowego Rysunek 165 Powiązanie punktu adresowego z wybranym obiektem Rysunek 166 Przyczyna brakującej wartości dla punktu adresowego Rysunek 167 Włączanie trybu edycji punktu adresowego Rysunek 168 Edycja geometrii punktu adresowego Rysunek 169 Edycja atrybutów opisowych punktu adresowego Rysunek 170 Usuwanie punktu adresowego Rysunek 171 Potwierdzenie usuwania punktu adresowego Rysunek 172 Wyświetlenie historii punktu adresowego Rysunek 173 Historia punktu adresowego Rysunek 174 Wyszukiwanie w historii usuniętego punktu adresowego Rysunek 175 Ostrzeżenie o powtórzeniu numeru adresowego budynku w obrębie ulicy Rysunek 176 Ostrzeżenie o powtórzeniu nazwy obiektu Rysunek 177 Ostrzeżenie o wprowadzeniu obiektu poza wskazaną miejscowość Rysunek 178 Ostrzeżenie o wprowadzeniu adresu zbyt blisko osi ulicy Rysunek 179 Ostrzeżenie o pokrywaniu się ulic Rysunek 180 Ostrzeżenie o wystąpieniu obiektu o takiej samej geometrii Rysunek 181 Ostrzeżenie o wystąpieniu błędu kickback Rysunek 182 Ostrzeżenie o samo-przecięciu się odcinka Rysunek 183 Ostrzeżenie o wykryciu niedociągnięcia wierzchołków Rysunek 184 Ostrzeżenie, że długość odcinka jest mniejsza niż minimalna dopuszczalna w systemie Rysunek 185 Ostrzeżenie o niezachowaniu minimalnej dopuszczalnej powierzchni obiektu Rysunek 186 Ostrzeżenie o powtórzeniu werteksów (wierzchołków) obiektu Rysunek 187 Raporty Rysunek 188 Parametry raportu "Informacja o punkcie adresowym" Rysunek 189 Parametry raportu Raport rozbieżności PRNG Rysunek 190 Parametry raportu Raport rozbieżności TERYT Rysunek 191 Parametry raportu Rejestr zawiadomień Rysunek 192 Parametry raportu Rejestr zaświadczeń Rysunek 193 Parametry raportu Wykaz miejscowości gminy Rysunek 194 Parametry raportu Wykaz punktów adresowych gminy Rysunek 195 Parametry raportu Wykaz punktów adresowych miejscowości Rysunek 196 Parametry raportu "Wykaz ulic gminy" Rysunek 197 Parametry raportu "Wykaz ulic miejscowości" Rysunek 198 Parametry raportu Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku" Rysunek 199 Parametry raportu Zawiadomienie o utworzeniu lub aktualizacji ulic" Rysunek 200 Parametry raportu Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego budynku Rysunek 201 Parametry raportu Zaświadczenie o numerze porządkowym budynku" Strona 18 z 278

19 Rysunek 202 Zestawienie nowo nadanych i zmienionych numerów porządkowych Rysunek 203 Szczegóły obiektu - miejscowość Rysunek 204 Menu kontekstowe - edycja miejscowości, wykonanie raportu Rysunek 205 Raport dla miejscowości Rysunek 206 Szczegóły obiektu - ulica Rysunek 207 Menu kontekstowe - edycja ulicy, wykonanie raportu Rysunek 208 Raport dla ulicy Rysunek 209 Szczegóły obiektu - Plac Rysunek 210 Menu kontekstowe - edycja placu/ronda, wykonanie raportu Rysunek 211 Raport dla Placu Rysunek 212 Szczegóły obiektu punkt adresowy Rysunek 213 Menu kontekstowe - edycja punktu adresowego, wykonanie raportu Rysunek 214 Raport dla punktu adresowego Rysunek 215 Menu kontekstowe - wykonanie raportu dla kilku punktów adresowych Rysunek 216 Wybór punktów adresowych, dla których ma zostać wykonany raport Rysunek 217 Generowanie raportów dla kilku punktów adresowych Rysunek 218 Drzewo warstw Rysunek 219 Profil mapowy z warstwami roboczymi Rysunek 220 Eksport danych Rysunek 221 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Internet Explorer Rysunek 222 Usuwanie historii przeglądania w przeglądarce Windows Internet Explorer Rysunek 223 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Mozilla Firefox Rysunek 224 Wybór okresu do wyczyszczenia dla przeglądarki Mozilla Firefox Rysunek 225 Wyczyszczenie historii przeglądania dla przeglądarki Mozzilla Firefox Rysunek 226 Wyczyszczenie pamięci podręcznej dla przeglądarki Chrome Rysunek 227 Okno umożliwiające wyczyszczenie danych dla przeglądarki Chrome Rysunek 228 Wyczyszczenie danych przeglądarki Chrome Rysunek 229 Komunikat z uwagą o wprowadzenie wartości parametrów Rysunek 230 Ostrzeżenie o wystąpieniu błędu Rysunek 231 Ostrzeżenie przed zapisaniem danych o błędach Rysunek 232 Komunikat o zablokowaniu wyskakujących okienek Internet Explorer Rysunek 233 Opcja Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla tej witryny - Internet Explorer. 218 Rysunek 234 Opcje internetowe - Internet Explorer Rysunek 235 Opcje internetowe zakładka Prywatność - Internet Explorer Rysunek 236 Ustawienia blokowania wyskakujących okienek - Internet Explorer Rysunek 237 Opcje internetowe Mozilla Firefox Rysunek 238 Ustawienia witryny Mozilla Firefox Rysunek 239 Ostrzeżenie, że wybrana warstwa nie jest warstwą wektorową Rysunek 240 Pasek narzędzi aplikacji EMUiA widok na przyciski dostępne tylko dla administratora gminnego Rysunek 241 Formularz zarządzania stylami Rysunek 242 Edycja stylu Rysunek 243 Formularz edycji stylu Rysunek 244 Zapisanie stylu pod nową nazwą Strona 19 z 278

20 Rysunek 245 Formularz usuwania stylu Rysunek 246 Dodawanie warstwy Rysunek 247 Edycja warstwy Rysunek 248 Formularz edycji warstwy Rysunek 249 Usuwanie warstwy Rysunek 250 Definiowanie profilu mapowego Rysunek 251 Importowanie pliku Rysunek 252 Wybór profilu mapowego, który ma zostać poddany edycji Rysunek 253 Edycja profilu mapowego Rysunek 254 Usuwanie profilu mapowego Rysunek 255 Import profilu mapowego Rysunek 256 Zarządzanie szablonami raportów Rysunek 257 Okno dodawania szablonu raportu Rysunek 258 Wysyłanie pliku szablonu raportu Rysunek 259 Wypełniony formularz dodawania szablonu raportu Rysunek 260 Włączenie modyfikacji szablonu raportu Rysunek 261 Modyfikacja szablonu raportu Rysunek 262 Potwierdzenie usunięcia szablonu raportu Rysunek 263 Komunikat informujący o pomyślnym usunięciu szablonu raportu Rysunek 264 Pobieranie szablonu raportu Rysunek 265 Zarządzanie plikowymi źródłami danych dodawanie Rysunek 266 Zarządzanie plikowymi źródłami danych usuwanie warstwy plikowej Rysunek 262 Parametry konfiguracyjne Rysunek 263 Edycja wartości parametru konfiguracyjnego Rysunek 264 Przełączenie na parametry raportów Rysunek 265 Parametry raportów Rysunek 266 Edycja wartości parametru konfiguracji Rysunek 267 Definiowanie stałych odbiorców Rysunek 268 Lista predefiniowanych odbiorców Rysunek 269 Przycisk dodawania danych odbiorcy Rysunek 270 Dodawanie danych odbiorcy Rysunek 271 Wysyłanie raportu do predefiniowanych odbiorców Rysunek 272 Dodawanie danych odbiorcy - wypełniony formularz Rysunek 273 Przycisk edycji danych odbiorcy Rysunek 274 Edycja danych odbiorcy Rysunek 275 Usuwanie predefiniowanego odbiorcy Rysunek 276 Informacje dodatkowe Rysunek 277 Słownik lokalny Rysunek 278 Słownik lokalny dla miejscowości Rysunek 279 Wprowadzanie wartości słownika lokalnego Rysunek 280 Edycja wartości słownika lokalnego Rysunek 281 Komunikat dotyczący braku możliwości usunięcia wartości ze słownika Rysunek 282 Słownik TERYT Rysunek 283 Słownik TERYT ulic (gmina) Strona 20 z 278

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009 GEOXA Geoxa MapServer Plugin (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji należą do ich właścicieli i zostały użyte

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo