Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Wstęp Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu spółki BAKALLAND S.A. za okres od do Bakalland S.A, specjalizuje się w imporcie, konfekcjonowaniu, przerobie oraz dystrybucji szerokiej gamy bakalii, orzechów, suszonych i kandyzowanych owoców, ziaren i pestek, owoców, dodatków (w tym mas) do ciast, owoców w puszkach, oliwy oraz oliwek. Spółka sprzedaje swoje produkty pod markami Bakalland w segmencie podstawowym oraz Fresco w segmencie ekonomicznym. Oprócz tego firma zajmuje się produkcją dla marek własnych największych sieci handlowych oraz sprzedażą bakalii luzem. Część produktów Spółki zbywana jest w kanale dystrybucyjnym HoReCa, jak również bezpośrednio klientom biznesowym (B2B) na potrzeby ich własnej działalności produkcyjnej. Poza powyższymi aktywnościami Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów leczniczych z segmentu OTC oraz suplementami diety. Na dzień w grupie kapitałowej znajdują się następujące Spółki: BAKALLAND S.A. (jednostka dominująca) BAKALLAND BRANDS SP. Z O.O. 100% PIFO EKO- STREFA SP. Z O. O. 100% BAKALLAND UKRAINA TOW 90% BEER FINGERS SP. Z O. O. 65% BAKAR TOW 50% BIOCONCEPT- GARDENIA SP. Z O.O. 38% BAKALLAND FIZAN 100% AVERLINE HOLDINGS LIMITED 100% BAKALLAND- OSHEE DYSTRYBUCJA 50% 1) Dnia 11 stycznia 2012 roku Emitent nabył 1 (jeden) udział w spółce Pifo Eko-Strefa i tym samym stał się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 2) Dnia 11 czerwca 2012 roku Bakalland S.A. jako jedyny wspólnik Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. podjął uchwałę o umorzeniu 183 udziałów w Spółce, przy czym uchwała o umorzeniu udziałów nie zmieniła struktury udziałowej i Bakalland S.A. pozostaje jedynym wspólnikiem Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. 3) Dnia 19 września 2011 roku Wspólnicy Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 500,0 tys. zł do kwoty 2 800,0 tys. zł, tj. o kwotę 1 300,0 tys. zł poprzez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,0 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 1

20 4) Dnia 11 kwietnia 2012 roku Wspólnicy Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2 800,0 tys. zł do kwoty 4 000,0 tys. zł, tj. o kwotę 1 200,0 tys. zł poprzez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,0 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki. 5) Dnia 10 sierpnia 2012 roku Emitent podjął decyzję o wszczęciu procesu likwidacji Bakalland Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych, przy czym uchwała o otwarciu likwidacji weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2012 roku. Ponadto Emitent podjął decyzję o otwarciu likwidacji Averline Holdings Limited, przy czym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania stosowna uchwała nie została jeszcze podjęta. 6) Dnia 1 lutego 2012 roku Spółka nabyła 50% udziałów w spółce Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o. o. Przedmiotem działalności Spółki jest wsparcie podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland w zakresie bieżącej obsługi handlowej (przedstawiciele handlowi). 7) Dnia 7 września 2011 roku Emitent nabył 1 certyfikat inwestycyjny w TRIGON IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (po zmianie nazwy Bakalland FIZAN). Do dnia bilansowego fundusz nie rozpoczął prowadzenia właściwej działalności. Po dniu bilansowym, tj. dnia 17 sierpnia 2012 roku, w związku decyzją Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, został rozpoczęty proces jego likwidacji. 1. Informacje podstawowe Oferta Bakalland S.A. to szeroka gama orzechów, suszonych owoców, ziaren i pestek. Ponadto w ofercie Spółki znajdują się produkty takie jak gotowe masy do ciast: masa makowa, szarlotkowa, krówkowe oraz owoce w puszkach, oliwki i oliwa. Dodatkową kategorią produktową znajdująca się w portfelu Spółki po połączeniu ze spółką zależną Polgrunt stanowią produkty z soi: kotlety sojowe, gulasz sojowy, flaki sojowe, tofu, pasztety sojowe. Produkty te są sprzedawane pod nową marką parasolową Orico, dostępną na rynku od kwietnia 2008 roku. Połączenie ze spółki Mogo, spowodowało rozszerzenie oferty handlowej Spółki o produkty lecznicze dopuszczone do obrotu pozaaptecznego oraz suplementy diety. Bakalland, główna marka Grupy wyznacza trendy w kategorii bakalii oraz oferuje konsumentom nowe formy zastosowania bazowych produktów. Wysoka świadomość marki (88% - AC Nielsen 04/2012) dowodzi, iż działania promocyjne i marketingowe Spółki oraz wysoka jakość produktów w sposób skuteczny umacniają zaufanie klientów do marki Bakalland, a także, co równie istotne, systematycznie powiększają grono lojalnych wobec marki Bakalland klientów. W kategorii bakalii zaobserwować można trend polegający na zmianie stosunku klientów do produktów z tej kategorii, a polegający na tym, iż bakalie przestają być tylko niezbędnym dodatkiem do ciast, a zaczynają być traktowane również jako zdrowe przekąski. Większość asortymentu Bakalland S.A. wpisuje się w zawsze aktualny zdrowy styl życia i jest substytutem dla tradycyjnych bardzo często niezdrowych - przekąsek. Nowości produktowe Bakalland odpowiadają zarówno na potrzeby dotychczasowej klientki tradycyjnej pani domu jak i nowoczesnej, posiadającej mniej czasu i bardziej wygodnej kobiety. Bakalland sukcesywnie rozszerza swoje porftolio wchodząc w nowe kategorie produktowe, czego efektem w ostatnim roku budżetowym jest wprowadzenie na rynek produktów śniadaniowych (płatki pełnoziarniste i musli chrupiące), batonów musli Ba! oraz produktów na licencji Disney (płatki śniadaniowe i popcorn). W odpowiedzi na panujące trendy konsumenckie w ofercie pojawiła się również linia bakalii śniadaniowych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 2

21 Spółka posiada najlepiej rozwinięty w kategorii bakalii system dystrybucji sprzedaży, zarówno dystrybucji numerycznej ( wskaźnik ten dla okresu grudzień/styczeń 2012 wynosi 53% AC Nielsen DJ 2012), jak i dystrybucji ważonej ( wskaźnik ten dla okresu grudzień/styczeń 2012 wynosi 93% AC Nielsen DJ 2012). Produkty Grupy kapitałowej Bakalland obecne są w większości nowoczesnych sieci handlowych, jak i w największych hurtowniach kraju. Bardzo wysoka penetracja handlu nowoczesnego produktami Spółki stanowi istotny czynnik przewagi kosztowej nad podmiotami o mniejszym udziale rynkowym. Znaczne koszty promocyjne, jakie w obecnych realiach rynkowych musi ponieść producent, wprowadzając nowy asortyment do sieci sklepów, zmniejszają możliwości konkurencji w nowoczesnym kanale sprzedaży. Pozycja podmiotu realizującego największe obroty na rynku krajowym umożliwia Spółce osiągnięcie skali pozwalającej na efektywne dotarcie z ofertą do szerokiego kręgu odbiorców i dalsze umacnianie pozycji rynkowej. Bakalland S.A. dzięki zdywersyfikowanej sieci dystrybucji ogranicza częściowo uzależnienie się od dostaw do sieci oraz poprzez efekty skali może uzyskiwać wyższe marże na sprzedaży produktów. Asortyment Grupy Kapitałowej Bakalland jest obecny zarówno w nowoczesnych sieciach handlowych, największych hurtowniach kraju jak i w sklepach z kanału tradycyjnego. Waga kanałów tradycyjnego i nowoczesnego rozkłada się w przybliżeniu po połowie. Know-how związany z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży bakalii pozwolił Spółce na stworzenie najlepszej z możliwych oferty rynkowej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Produkty Bakalland są dostępne nie tylko w Polsce, lecz także na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Mongolii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Danii, Irlandii, Chorwacji, Holandii, Litwie, Łotwie. 1.1 Zasady sporządzania sprawozdania z działalności Zarządu Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( UE ). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF"). Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiar wyniku finansowego zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Okresem, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe, jest okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu sporządzono w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z roku 2009 nr 152 poz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku. 1.2 Organy spółki Zarząd BAKALLND S.A. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku: Prezes Zarządu Marian Owerko, Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 3

22 Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Artur Ungier W prezentowanym okresie skład Zarządu Spółki nie podlegał zmianom Rada Nadzorcza BAKALLAND S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2012: Elżbieta Marciniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Evangelos Evangelou Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sobków Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Marciniak Członek Rady Nadzorczej Barbara Dąbrowska Członek Rady Nadzorczej W prezentowanym okresie nie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej, jednakże dnia 2 lipca 2012 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka i powołano w jego miejsce Pana Marcina Rywina. 1.3 Umowy między BAKALLAND S.A. a osobami zarządzającymi. Bakalland S.A. nie posiada informacji na temat zawartych w omawianym okresie umów między Bakalland S.A. a osobami zarządzającymi, poza umowami o pracę. 1.4 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wpłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym lub nadzorującym emitenta Wynagrodzenia brutto w tys. zł. Lp. Imię i nazwisko od do od do Marian Owerko Artur Ungier Elżbieta Marciniak * 2, Krzysztof Marciniak * Paweł Poruszek Barbara Dąbrowska * Evangelou Evangelos* Paweł Sobków 2,5 0 suma *wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 4

23 Podane wyżej wynagrodzenie członków Zarządu Bakalland zawiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji Informacja o umowach zawartych pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Emitent w umowach o pracę z członkami Zarządu zawierał klauzule zobowiązujące Emitenta do wypłaty na rzecz członków Zarządu, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż uzasadniające rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, odprawę w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia danego członka Zarządu. 1.5 Podstawowe zagrożenia i ryzyka Ryzyko wahań w poziomie podaży i zmian cen surowców Bakalland S.A. kontraktuje surowce na rynku globalnym. Do kluczowych krajów pochodzenia zaliczają się: Argentyna, Bułgaria, Boliwia, Chile, Chiny, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Indie, Indonezja, Iran, Hiszpania, Kanada, Mołdawia, Republika Południowej Afryki, Sri Lanka, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Włochy. Ceny surowców podlegają okresowym, często znaczącym, wahaniom. Na wielkość podaży, w decydującej mierze zależącej od urodzaju zbiorów, wpływają warunki atmosferyczne w krajach pochodzenia. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostają wahania kursu walutowego. Zdecydowana większość kontraktów jest denominowana w USD (kolejną istotną walutą jest EUR). Ryzyko kursu walutowego należy rozpatrywać w dwóch zasadniczych aspektach. Po pierwsze, deprecjujący (aprecjujący) złoty wpływa na wyższą (niższą) cenę surowca w walucie krajowej. Po drugie, deprecjujce (aprecjujące) USD lub EUR (w stosunku do walut krajów pochodzenia) wpływa na wyższe (niższe) żądania cenowe u dostawców zagranicznych. Bakalland S.A. zabezpiecza się przed wskazanymi powyżej ryzykami poprzez dokonanie zakupów kluczowych surowców w ramach kontraktów forward, zakończonych darmowymi opcjami long call. W przypadku niższych cen surowca, opcje nie są realizowane, a zapotrzebowanie na surowiec jest pokrywane nowymi kontraktami, zawieranymi na korzystniejszych warunkach. W przypadku wyższych cen surowca, opcje są wykonywane Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców W ofercie Bakalland S.A. znajdują się produkty pochodzące od krajowych i zagranicznych producentów, jak również firm handlowych działających na rynku płodów rolnych. Sytuacje, kiedy w wyniku nieurodzaju lub katastrof przyrodniczych następuje czasowe wstrzymanie dostaw od jednego z dostawców, są naturalne dla tego typu działalności. Bakalland S.A. ogranicza powyższe ryzyko poprzez realizację polityki dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia tak w ujęciu geograficznym jak i rynkowym (szerokie listy dostawców). W portfolio Bakalland S.A. nie występują wyroby gotowe, których produkcja byłaby uzależniona od jednego dostawcy lub jednego regionu geograficznego. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 5

24 1.5.3 Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców Na uzyskiwane przychody oraz wyniki Spółki bardzo duży wpływ ma współpraca z największymi sieciami handlowymi w Polsce, w tym z jednym z największych operatorów w nowoczesnym kanale dystrybucji, z którym Spółka w przeszłości generowała istotny poziom obrotów. Istniejące relacje z tymi klientami i ich zadowolenie ze współpracy ze Spółką, decyduje w dużym stopniu o pozyskiwaniu kolejnych zamówień na dostawę bakalii od takich klientów. Zerwanie relacji lub ograniczenie współpracy z głównymi odbiorcami może negatywnie wpłynąć na poziom uzyskiwanych przychodów i wyniki finansowe, Bakalland S.A Ryzyko związane z sezonowością Sprzedaż Bakalland S.A. charakteryzuje się znaczną sezonowością. W okresach zwiększonej aktywności gospodarczej, tj. w miesiącach listopad-styczeń (święta Bożego Narodzenia) oraz w miesiącach marzec-kwiecień (święta Wielkanocne) występuje w Spółce zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w stosunku do średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w skali roku. W okresach podwyższonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy Spółka zmuszona jest korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania - kredytów krótkoterminowych, co zwiększa poziom zadłużenia. Polityka finansowa w zakresie uruchomienia zewnętrznych źródeł finansowania była na poziomie zgodnym z rocznym planem finansowym w zatwierdzonym budżecie Ryzyko związane z poziomem kursu walutowego Sprzedaż eksportowa stanowi około 5% przychodów ze sprzedaży. Symultanicznie udział surowców denominowanych w USD oraz EUR, w wartości zakupów ogółem, wynosi około 71%. W związku z powyższym poziom kursu walutowego ma istotny wpływ na kształtowanie się wyników finansowych Bakalland S.A. Osłabienie złotego wobec innych walut (w tym w szczególności wobec USD i EUR) powoduje wzrost ceny zakupu surowca i w rezultacie przekłada się na wzrost jednostkowych kosztów produkcji. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi zmianami kursów walutowych, Bakalland S.A. dokonuje transakcji na rynku terminowym. Głównymi stosowanymi instrumentami zabezpieczającymi są transakcje forward oraz opcje walutowe. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów ryzyka, na jakie narażone jest Spółka oraz sposobów zarządzania ryzykiem zostały zawarte w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1 do jednostkowego sprawozdania finansowego. 1.6 Informacja o podstawowych produktach i towarach. Bakalland S.A. jest Spółką wyspecjalizowaną w produkcji, konfekcjonowaniu i handlu bakaliami, suszonymi owocami, orzechami, ziarnami i pestkami i oliwkami. Asortyment towarowy można podzielić na następujące grupy : - produkty, które obejmują najwyższej jakości orzechy, suszone owoce, ziarna i pestki, owoce w puszkach, oliwki, masa makowa, masy do ciast, płatki śniadaniowe; Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 6

25 Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów zestawienie ilościowo wartościowe Przychody IV Kwartał Narastająco RH % % Materiały % % Produkty % % Towary % % Usługi % % Suma końcowa % % Koszty IV Kwartał Narastająco RH % % Materiały % % Produkty % % Towary % % Usługi Suma końcowa % % Waga IV Kwartał Narastająco RH % % Materiały % % Produkty % % Towary % % Usługi Suma końcowa % % Usługi 1.4% Materiały 0.0% Usługi 1.3% Materiały 0.0% Towary 31.0% Towary 27.3% Produkty 67.5% Produkty 71.4% Przychody w 2010 r [tys. PLN] Przychody w 2011 r [tys. PLN] Uwaga: W tabelach i na wykresach dotyczących prezentacji struktury przychodów ze sprzedaży i odpowiadających im kosztów jako dane za rok 2010 zaprezentowano dane za okres , natomiast jako dane za rok 2011 dane za okres Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 7

26 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży % Przychody IV Kwartał Narastająco IV Kwartał Narastająco Surowiec % % Owoce suszone 26.29% 32.56% 30.88% 34.29% % % Ziarna, pestki, nasiona 15.12% 43.99% 25.06% 27.76% % % Orzechy 12.19% 10.64% 13.31% 13.89% % % Puszki 6.71% 4.34% 6.18% 4.02% % % Pozostałe 39.69% 8.48% 24.57% 20.04% % % Suma końcowa % % % % % % % Waga IV Kwartał Narastająco IV Kwartał Narastająco Surowiec % % Owoce suszone 26.27% 38.96% 30.56% 36.82% % % Ziarna, pestki, nasiona 27.34% 54.46% 24.46% 28.88% % % Orzechy 4.63% 5.73% 6.39% 6.68% % % Puszki 10.93% 8.24% 11.57% 7.86% % % Pozostałe 30.83% -7.38% 27.02% 19.75% % % Suma końcowa % % % % % % Pozostałe 25% Owoce suszone 31% Puszki 4% Pozostałe 20% Owoce suszone 34% Puszki 6% Orzechy 13% Ziarna, pestki, nasiona 25% Orzechy 14% Ziarna, pestki, nasiona 28% Przychody w 2010 r [tys. PLN] Przychody w 2011 r [tys. PLN] Uwaga: W tabelach i na wykresach dotyczących prezentacji struktury przychodów ze sprzedaży i odpowiadających im kosztów jako dane za rok 2010 zaprezentowano dane za okres , natomiast jako dane za rok 2011 dane za okres W roku 2011/2012 największy udział w przychodach ze sprzedaży miały owoce suszone, których udział w sprzedaży wyniósł 34 % przychodów. Udział w sprzedaży owoców suszonych w roku poprzednim wynosił 31 %. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 8

27 1.7 Informacja o rynkach zbytu. Bakalland koncentruje się na sprzedaży swoich produktów na rynku krajowym, na którym generowane było 96 % przychodów ze sprzedaży w ubiegłym okresie 2010/2011 oraz prawie 95 % w bieżącym 2011/2012 roku. Sprzedaż eksportowa w roku 2011/2012 wzrosła i wyniosła 10 mln zł. Przychody IV Kwartał Narastająco GrupaKH % % Polska % % Export % % Suma końcowa % % Waga IV Kwartał Narastająco GrupaKH % % Polska % % Export % % Suma końcowa % % Export 4.0% Export 5.3% Polska 96.0% Polska 94.7% Przychody w 2010 r [tys. PLN] Przychody w 2011 r [tys. PLN] Uwaga: W tabelach i na wykresach dotyczących prezentacji struktury przychodów ze sprzedaży i odpowiadających im kosztów jako dane za rok 2010 zaprezentowano dane za okres , natomiast jako dane za rok 2011 dane za okres W grupie kapitałowej Bakalland S.A. wyodrębniono 2 główne segmenty branżowe (kanały dystrybucji), sieci sklepów oraz hurtownie Poniżej podajemy zestawienie udziału w przychodach według kanałów sprzedaży w Spółce Bakalland S.A. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 9

28 Przychody IV Kwartał Narastająco Segment % % Sieci % % Hurt % % Razem: % % Koszty IV Kwartał Narastająco Segment % % Sieci % % Hurt % % Razem: % % Waga IV Kwartał Narastająco Segment % % Sieci % % Hurt % % Razem: % % Hurt 42% Sieci 58% Hurt 41% Sieci 59% Przychody w 2010 r [tys. PLN] Przychody w 2011 r [tys. PLN] Uwaga: W tabelach i na wykresach dotyczących prezentacji struktury przychodów ze sprzedaży i odpowiadających im kosztów jako dane za rok 2010 zaprezentowano dane za okres , natomiast jako dane za rok 2011 dane za okres Spółka w celu ograniczenia uzależnienia od pojedynczych odbiorców zawiera umowy min. z międzynarodowymi sieciami super- i hipermarketów. Widoczna na rynku tendencja globalizacji sieci i hipermarketów ma odniesienie w procentowym udziale odbiorców firmy w stosunku do osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Podmiotem, który zarówno w roku 2010/2011, jak i w roku 2011/2012 przekroczył 10% udział w przychodach Emitenta ze sprzedaży jest Jeronimo Martins. Wskazany podmiot nie jest powiązany z Emitentem. 1.8 Źródła zaopatrzenia Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 10

29 Bakalland S.A. głównie zaopatruje się w przeważającej mierze u dostawców zagranicznych, w kraju pochodzenia surowca. Zakupy krajowe ograniczają się do płodów rolnych uprawianych w Polsce, takich jak: orzech włoski, mak. Dodatkowo od dostawców krajowych pochodzi większość materiałów pomocniczych do produkcji takich jak folie oraz kartony. Żaden z dostawców nie przekroczył progu 10% wartości zakupów ogółem. Ryzyko uzależnienia od jednego lub kilu dostawców nie występuje. 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. 2.1 Bilans Suma bilansowa Spółki na dzień r. zamknęła się kwotą tys. zł, co stanowi 7,9% spadek w porównaniu ze stanem na dzień r. Aktywa Największą pozycję po stronie aktywów stanowiły aktywa trwałe, których wartość na dzień r. wynosiła tys. zł. i spadła o 5,2% w porównaniu do stanu na koniec okresu obrachunkowego 2010/2011. Aktywa trwałe stanowiły 74,5% majątku Spółki ogółem. Największy wpływ na spadek aktywów trwałych miały inwestycje długoterminowe, których wartość zmniejszyła się o 6,7 % i ich stan na koniec czerwca 2012 r. to tys. zł. Najwyższe tempo wzrostu wśród aktywów trwałych odnotowały długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41,5%. Aktywa obrotowe na dzień r. wynosiły tys. zł. i stanowiły 25,5% majątku ogółem Spółki. Wartość aktywów obrotowych spadła o 14,8% w porównaniu do stanu na dzień r. Największą pozycję aktywów obrotowych stanowiły zapasy obejmując 50,1% tej pozycji, należności krótkoterminowe 41,6 %, inwestycje krótkoterminowe 7,7%. W porównaniu do roku poprzedniego należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 23,9% jak również wielkość zapasów zmniejszyła się o 5,1%, ponadto inwestycje krótkoterminowe spadły o 16,7%. Spółka na dzień bilansowy wykazała stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie 667 tys. zł. Poziom ten uległ zmniejszeniu o 957 tys. zł w stosunku do stanu wykazanego na Pasywa Do spadku wartości pasywów ogółem w największym stopniu przyczynił się spadek kapitału własnego w wysokości tys. zł, a także spadek zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie tys. zł Kapitał własny Spółki Bakalland na dzień r. wynosił tys. zł, co oznacza 11,7% spadek w porównaniu ze stanem na r. Stanowił on 36,5% pasywów ogółem. Na spadek kapitałów własnych największy wpływ miał spadek kapitału zapasowego spowodowany umorzeniem akcji własnych oraz pokrycie straty z roku ubiegłego. W pozycji zobowiązań i rezerw odnotowano spadek o 5,5% w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2011 r. Ich wartość na dzień bilansowy wyniosła tys. zł. Największą pozycją zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, których udział zwiększył się do 55,6%. W porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2011 r. zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 5,8%, natomiast zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 22,7% i wyniosły tys. zł. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 11

30 2.2 Rachunek zysków i strat W okresie r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły tys. zł i spadły o 3,5% w stosunku przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] ,5% VI 2011 VI 2012 Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 81 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 884 tys. zł. Strata na działalności gospodarczej wyniosła tys. zł, co stanowiło spadek 72,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Strata netto wyniosła tys. zł. W porównywanym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła stratę o 76,5% wyższą. Gorsze wyniki w okresie sprawozdawczym 2011/2012 są konsekwencją wyższych kosztów finansowych, w tym odsetek oraz różnic kursowych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 12

31 Wynik netto [tys. PLN] VI 2011 VI ,5% Rachunek przepływów pieniężnych Według stanu na koniec czerwca 2012 roku wartość środków pieniężnych Spółki Bakalland spadły do poziomu 667 tys. zł wobec tys. zł na koniec czerwca 2011 roku. Na spadek wartości środków pieniężnych w okresie r. złożyło się dodatnie saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej oraz ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były w analizowanym okresie dodatnie i wyniosły tys. zł. w porównaniu do tys. zł wypracowanych w okresie r. Największe znaczenie dla wartości wygenerowanych przepływów z działalności podstawowej miał wzrost stanu należności handlowych oraz zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -695 tys. zł w porównaniu do tys. zł wygenerowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najważniejszą pozycją w tym zakresie były wydatki na aktywa finansowe (4.174 tys. zł). Spółka Bakalland wypracowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w wysokości tys. zł w porównaniu do tys. zł wygenerowanych w okresie r. Najistotniejsze pozycje mające wpływ na wielkość przepływów z działalności finansowej stanowiły: spadek stanu kredytów i pożyczek w wysokości tys. zł (jako saldo zaciągnięcia nowych kredytów oraz spłaty dotychczasowych) oraz odsetki z tytułu obsługi zadłużenia kredytowego w wysokości tys. zł (po stronie wydatków), a także salda dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł. 2.4 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi spółki Bakalland S.A., oraz określenie ewentualnych zagrożeń działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 13

32 Spółka Bakalland osiągnęła marżę brutto na sprzedaży okresie r. na poziomie 28,0%, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,2%. W efekcie rentowność działalności operacyjnej ukształtowała się na wyższym poziomie w porównaniu z okresem r. Natomiast rentowność działalności gospodarczej, oraz rentowności sprzedaży brutto i netto ukształtowały się na niższych poziomach w porównaniu z okresem r. Stopa zwrotu z kapitału własnego z poziomu -4,5% zmniejszyła się do poziomu -9,1%, natomiast stopa zwrotu z aktywów obniżyła się z poziomu -1,7% do -3,3%. Wskaźniki płynności uległy nieznacznemu pogorszeniu i utrzymują się na poziomie uznawanym za akceptowalny. Według stanu na koniec czerwca 2012 roku wskaźnik płynności bieżącej Spółki wyniósł 0,72 w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2011 r. wynoszącym 0,90 Wskaźnik płynności szybkiej ukształtował się na poziomie 0,36. Poziom wskaźników płynności świadczy o wypłacalności i stabilności finansowej Spółki. Wystąpił niewielki wzrost wskaźnika zadłużenia ogółem (do poziom 0,57 z 0,56), ponadto wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wzrósł i obecnie wynosi 156,3% (w poprzednim roku 146,8%). Zmniejszeniu uległ wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, bieżąca jego wartość to 0,49, w analogicznym okresu ubiegłego roku wynosił on 0,53. W bieżącym okresie obrachunkowym wskaźniki rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań handlowych uległy zmianie w stosunku do okresu poprzedniego. Cykl rotacji zapasów spadł o 1 dzień, cykl ściągalności należności uległ skróceniu o 15 dni, natomiast regulowania zobowiązań wydłużył się o 16 dni. W rezultacie długość cyklu konwersji gotówki spadł o ok. 32 dni. Wyszczególnienie Miary Algorytm liczenia Wskaźniki rentowności marża brutto na sprzedaży % 28,0% 27,8% zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży rentowność działalności operacyjnej rentowność sprzedaży brutto rentowność sprzedaży netto stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) stopa zwrotu z aktywów (ROA) % 0,0% -0,4% zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży % -4,6% -2,6% zysk brutto / przychody ze sprzedaży % -4,7% -2,6% zysk netto / przychody ze sprzedaży % -9,1% -4,5% zysk netto/ wartość kapitałów własnych % -3,3% -1,7% zysk netto/ wartość aktywów Wskaźniki płynności bieżącej krotność 0,72 0,90 szybkiej krotność 0,36 0,49 natychmiastowej krotność 0,01 0,02 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe (aktywa obrotowe zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki zadłużenia zadłużenia ogółem krotność 0,57 0,56 zobowiązań ogółem / aktywa ogółem wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym krotność 0,49 0,53 kapitał własny / majątek trwały Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 14

33 zadłużenia do kapitału własnego Wskaźniki sprawności działania % 156,3% 146,8% zobowiązania ogółem / kapitał własny rotacja zapasów dni (stan zapasów na koniec okresu / przychody ze sprzedaży towarów materiałów i produktów w okresie)*360 rotacja należności handlowych dni (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie)*360 rotacja zobowiązań handlowych dni (stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie)* Ocena sytuacji finansowej. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Spółka, pomimo straty nie zanotowała w omawianym okresie jakichkolwiek trudności w zakresie regulowania swoich zobowiązań. Również w kolejnym roku nie powinny wystąpić w Spółce żadne problemy z wywiązywaniem się z zobowiązań. Zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS regulowane były w terminie. 2.6 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. W omawianym okresie nie wprowadzono żadnych zmian w zasadach zarządzania Spółką. 2.7 Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, dotacjach. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin pozostała do spłaty wskazaniem formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty Zabezpieczenia BGŻ S.A tys CHF tys PLN 1739 tys CHF (6168 tys PLN) 1273 tys PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, 2. weksel in blanco, 3. Cesja na polisie, 4. Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN BGŻ S.A PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o. do długu. 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zł na nieruchomości w Janowie Podlaskim, 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo; 6. Przystąpiednie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. 7. Poreczenie BioConcept Gardenia Sp. z o.o.do kwoty 9,8 mln. zł. 8. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej PAVAN do wysokości 40 mln. zł 9. Hipoteka do kwoty 40 mln. zł na nieruchomości w Łodzi Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 15

34 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki pozostała Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin Zabezpieczenia do spłaty jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty PKO PB S.A ul. Puławska 15, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marżę banku do Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Poręczenie spłaty kredytu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty zobowiązań przez Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty zobowiazań przez "Pifo" Eko- Strefa Sp. z o.o. BRE BANK S.A. ul. Królewska 14, Warszawa wielowalutowy tys PLN, 19 tys. USD (65 tys. PLN) zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, do Weksel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty tys zł. na nieruchomości w Osinie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty tys. zł w Osinie 6. Przystapienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. BRE BANK S.A. BGŻ S.A ul. Królewska 14, Warszawa PLN PLN PLN ul.kasprzaka 10/16, Warszawa PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N do zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty tys zł. na nieruchomości w Osinie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty tys. zł w Osinie 6. Przystapienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. 1. Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego; 5. Przystapienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o. do długu. 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zł na nieruchomości w Janowie Podlaskim, 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo; 6. Przystąpiednie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. 7. Poreczenie BioConcept Gardenia Sp. z o.o.do kwoty 9,8 mln. zł. 8. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej PAVAN do wysokości 40 mln. zł 9. Hipoteka do kwoty 40 mln. zł na nieruchomości w Łodzi 870 tys. CHF (3 086 tys PLN) kurs CHF 3,5477 BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa tys CHF tys PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku do PIFO EKO- ul. Tymienieckiego STREFA Sp. z o.o. 22/24, Łódź PLN PLN 4.50% 12/2012 Brak 1. Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, 2. weksel in blanco, 3. Cesja na polisie, 4. Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN Jednostka Dominująca Bakalland S.A. w dniu 6 listopada 2009 roku podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem realizowanej operacji jest Usprawnienie procesu produkcji i gospodarki magazynowej w zakładzie produkcyjnym w Janowie Podlaskim. Kwota przyznanej dotacji wynosi ,60zł. co stanowi 40% poniesionych kosztów. Dotacja rozliczona została w II etapach: I etap to rozliczenie inwestycji budowlanej (rozbudowy części magazynowo produkcyjnej). Kwota otrzymanej pomocy wynosi ,40 zł i została wypłacona r. II etap - dotyczy zakupu parku maszynowego. Kwota przyznanej pomocy wynosi ,20 zł i została wypłacona r. Otrzymana dotacja rozliczana jest w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych nabytych i wytworzonych ze środków pochodzących z dotacji. W okresie od lipca do końca czerwca 2012 roku pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji do środków trwałych wyniosły 350 tys. zł. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 16

35 BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2010 roku zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem jest Uruchomienie produkcji mrożonych owoców i warzyw ekologicznych w nowym zakładzie produkcyjnym w Tarnogrodzie. Wartość dotacji wynosi tys. zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Pomoc ma być przekazana w dwóch transzach: I transza w wysokości ,50 zł i nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, II transza - w wysokości ,50 zł i nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 31 marca 2011 na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota ,00 zł pomocy. Dnia 1 lipca 2011 roku Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie umowę przyznania pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem programu jest usprawnienie procesów gospodarki magazynowej w zakładzie produkcyjnym w Tarnogrodzie poprzez rozbudowę powierzchni magazynowej oraz zakup wyposażenia technologicznego. Wartość dotacji wynosi tys, zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma być przekazana Spółce w dwóch transzach: Zaliczka w kwocie 600 tys. zł, jednak nie więcej niż 20% kwoty przyznanej pomocy, Transza w kwocie tys. zł i nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. otrzymała środki z opisywanej dotacji w dniach 19 lipca 2011 roku (600 tys. zł) oraz 14 listopada 2011 roku (900 tys. zł). 2.8 Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach W dniu 8 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy Bakalland Ukraina Sp. o.o. zwanej pożyczkobiorcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkodawcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka BAKALLAND S.A. udzieliła pożyczki w wysokości ,-USD na okres 30 miesięcy od dnia dokonania zapłaty nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2011 roku. Za korzystanie z pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej równej 3M LIBOR USD plus cztery punkty procentowe. Przedmiotowa pożyczka jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności spółki Bakalland Ukraina, przy czym środki uzyskane w ramach pożyczki umożliwią spółce Bakalland Ukraina intensyfikację podejmowanych działań, w tym w szczególności działań promocyjnych oraz marketingowych realizowanych m.in., w sieciach sprzedaży detalicznej, co w krótkiej perspektywie winno skutkować wzrostem obrotów realizowanych przez spółkę Bakalland Ukraina. Spółka Bakalland Ukraina jest jednostką zależną od BAKALLAND S.A. w rozumieniu 2 ust. 1 pkt 30 Rozporządzenia z dn r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych. W dniu 17 czerwca 2011 roku podpisano aneks do umowy pożyczki, zgodnie z którym zmianie uległ termin spłaty pożyczki. Zgodnie z postanowieniami aneksu pożyczka ma zostać spłacona nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku. W dniu 1 marca 2012 roku został podpisany aneks do umowy, na podstawie którego zmienione zostały: termin spłaty pożyczki nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz oprocentowanie pożyczki będzie liczone na podstawie stałej stopy procentowej równej jeden punkt procentowy. W ciągu roku obrotowego zostały częściowo spłacone należności z tytułu opisywanej pożyczki w łącznej wysokości 447 tys. USD. Na dzień 30 Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 17

36 czerwca 2012 roku saldo powyższej pożyczki wyniosło 800 tys. USD, z czego kapitał wynosił 745 tys. USD(łącznie saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosiło tys. zł, z czego naliczone odsetki wyniosły 55 tys. zł). Odsetki naliczone w roku obrotowym wyniosły 30 tys. USD (97 tys. zł). W dniu 12 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy jednostką stowarzyszoną BAKAR TOW zwanej pożyczkobiorcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkodawcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka BAKALLAND S.A. udzieliła pożyczki w wysokości ,-USD na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Wypłata pożyczki odbyła się w dwóch transzach, pierwsza transza w wysokości ,-USD płatna w terminie siedmiu dni od daty uzyskania rejestracji Umowy w Narodowym Banku Ukrainy, a druga transza w wysokości ,-USD została wypłacona w dniu 17 sierpnia 2011 roku. Za korzystanie z pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej równej 3M LIBOR USD plus cztery punkty procentowe. Przedmiotowa pożyczka była przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności spółki BAKAR TOW. W dniu 1 marca 2012 roku został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym zmianie uległy: termin spłaty pożyczki nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz oprocentowanie pożyczki będzie liczone na podstawie stałej stopy procentowej równej jeden punkt procentowy. Na dzień 30 czerwca 2012 roku saldo powyższej pożyczki wyniosło 471 tys. USD (1 595 tys. zł), w tym naliczone odsetki 23 tys. zł (tj. 67 tys. zł). Odsetki naliczone w roku obrotowym 2011/2012 wyniosły 20 tys. USD (67 tys. zł). W dniu 29 lutego 2012 roku BAKAR TOW spłacił część zobowiązania w wysokości 52 tys. USD (155 tys. zł). W roku obrotowym 2009/2010 Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi niepowiązanemu w łącznej wysokości 200 tys. USD. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosiła 1,8% w stosunku miesięcznym. Pożyczka została całkowicie spłacona w dniu 31 sierpnia 2011 roku. 2.9 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym 2011/2012 roku zgodnie z planem inwestycyjnym Spółka wydała na środki trwałe ok. 3 mln. zł. realizując następujące inwestycje: zakup maszyn i urządzeń, na których zakup wydano kwotę 0,93 mln. zł. zakup samochodów dla nowych przedstawicieli handlowych, oraz wymianę dotychczasowych., zakup wózków widłowych. W omawianym okresie bilansowym Spółka wydała na ten cel 53 tys zł. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osinie 2 mln. zł 2.10 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami a publikowanymi prognozami. W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie publikował prognoz, a co za tym idzie nie stwierdził różnic pomiędzy publikowanymi prognozami a osiągniętymi wynikami Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 18

37 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem rocznym w całej Grupie Kapitałowej nie toczą się, ani nie wszczęto postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów Emitenta. 3. Informacje o znaczących umowach W okresie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 roku zostały zawarte następujące znaczące umowy : 1) W dniu 1 lipca 2011 roku podpisany został z PKO BP S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 2 lipca 2008 roku. Na podstawie powołanego aneksu: 1)limit kredytowy w okresie od dnia wynosił będzie PLN; 2)limit kredytowy w okresie od dnia wynosił będzie PLN; 3)limit kredytowy w okresie od dnia wynosił będzie PLN. Termin spłaty kredytu wydłużono do dnia roku. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spłata kredytu jest zabezpieczona w sposób następujący: 1)klauzula potrącania wierzytelności PKO BP S.A. ze środków na rachunku bieżącym Spółki prowadzonym w PKO BP SA., 2)weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, 3)zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości nie mniejszej niż ,00 zł wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla tych zapasów. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 1 lipca 2011 roku raportem bieżącym nr 66/ ) W dniu 13 lipca 2011 Spółka otrzymała od Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. podpisany aneks do Umowy Kredytowej nr 7/RB/2010/KN06, przedłużający limit kredytowy do 05 sierpnia 2011r. w wysokości PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest: - weksel in blanco, - zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty PLN oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków obrotowych na ww kwotę. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększony o marżę banku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 13 lipca 2011 roku raportem bieżącym nr 68/2011 3) W dniu 25 lipca 2011 roku Spółka otrzymała od BGŻ S.A. podpisany aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 26 października 2010 roku nr U/ /0007/2010/1. Na podstawie powołanego aneksu: termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 31 maja 2012 roku. Ponadto Spółka w dniu 25 lipca 2011 roku otrzymała od BGŻ S.A. podpisany aneks do Umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 31 stycznia 2011 roku nr U/ /0008/2011/1. Na podstawie powołanego aneksu: 1) kwota kredytu została zmniejszona do złotych 2) zaktualizowano zapis dotyczący ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń w ten sposób, iż hipoteka kaucyjna do kwoty złotych ustanowiona na nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim, dla której prowadzone są KW nr LU1B/ /2 oraz LU1B/ /4. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 25 lipca 2011 roku raportem bieżącym nr 69/ ) W dniu 10 sierpnia 2011 roku Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy kredytowej z HSBC Bank Polska S.A. o numerze 58/2009 z limitem do PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 19

38 bieżącej działalności. Kredyt został udzielony do dnia 04 października 2011 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Bakalland S.A., zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96 oraz 97 Prawa bankowego. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej rocznej stopy procentowej Wibor/Libor dla Eur/Libor dla USD 1M powiększonej o marżę banku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 10 sierpnia 2011 roku raportem bieżącym nr 71/ ) W dniu 01 września 2011 roku Spółka otrzymała od Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. podpisany aneks do Umowy Kredytowej nr 7/RB/2010/KN06, przedłużający limit kredytowy do 31 października 2011r. w wysokości PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest: - weksel in blanco, - zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty PLN oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków obrotowych na ww kwotę. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększony o marżę banku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 1 września 2011 roku raportem bieżącym nr 71/ ) W dniu 27 października 2011 roku Spółka podpisała aneks nr 4/11 do umowy nr 7/RB/2010/KN06 z dnia 7 lipca 2010 z SGB- Bankiem S.A. (uprzednio Mazowiecki Bank Regionalny). Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu w wysokości ,00 złotych wydłużono do dnia 30 grudnia 2011 roku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 27 października 2011 roku raportem bieżącym nr 102/ ) W dniu 31 października 2011 roku Spółka podpisała aneks nr 6 do umowy nr 2007/OO/0090 z dnia 25 maja 2007 roku z DZ Bank Polska. Zarząd Spółki wskazuje, iż powołana wyżej Umowa została uprzednio zawarta pomiędzy spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. a DZ Bank Polska S.A., przy czym, w związku z połączeniem BAKALLAND S.A. i POLGRUNT Sp. z o.o. zarejestrowanym dnia 20 czerwca 2011 roku, BAKALLAND S.A. stała się stroną powołanej Umowy. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu (odnawialny kredyt obrotowy) w wysokości ,00 złotych wydłużono do dnia 2 stycznia 2012 roku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 31 października 2011 roku raportem bieżącym nr 105/ ) W dniu 23 grudnia 2011 roku Spółka podpisała z DZ Bank S.A. aneks nr 7 do umowy kredytowej nr 2007/OO/0090 z dnia 25 maja 2007 roku. Umowa została uprzednio zawarta pomiędzy spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. a DZ Bank Polska S.A., przy czym, w związku z połączeniem BAKALLAND S.A. i POLGRUNT Sp. z o.o. zarejestrowanym dnia 20 czerwca 2011 roku, BAKALLAND S.A. stała się stroną powołanej Umowy. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu (odnawialny kredyt obrotowy) w wysokości złotych wydłużono do dnia 31 marca 2012 roku, zaś pozostałe warunki wskazanej umowy nie uległy zmianie. Ponadto w dniu 23 grudnia 2011 roku Spółka podpisała z DZ Bank S.A. aneks nr 30 do umowy kredytowej nr 2002/MP/0027 z dnia 30 lipca 2002 roku. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu (odnawialny kredyt obrotowy) w wysokości złotych wydłużono do dnia 31 marca 2012 roku, zaś pozostałe warunki wskazanej umowy nie uległy zmianie. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 23 grudnia 2011 roku raportem bieżącym nr 148/ ) W dniu 23 grudnia 2011 roku Spółka podpisała aneks nr 5/11 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 7/RB/2010/KN06 z dnia 7 lipca 2010 z SGB-Bankiem S.A. (uprzednio Mazowiecki Bank Regionalny). Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu w wysokości złotych wydłużono do dnia 27 stycznia 2012 roku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 23 grudnia 2011 roku raportem bieżącym nr 147/2011. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 20

39 10) W dniu 30 marca 2012 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 13 do Umowy Kredytowej NR 02/176/05/Z/LI zawartej z BRE Bank S.A. w dniu 21 czerwca 2005 roku. Na podstawie powołanego Aneksu dokonano następujących zmian umowy kredytowej: 1.limit kredytowy w okresie od dnia 29 marca 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku wynosi złotych; 2.limit kredytowy w okresie od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 27 września 2012 roku wynosi złotych; 3.limit kredytowy w okresie od dnia 28 września 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku wynosi złotych. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie działalności bieżącej oraz na spłatę zadłużenia Spółki wobec DZ Bank S.A. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1.weksel in blanco wstawiony przez Spółkę, 2.hipoteka umowna łączna do kwoty złotych na nieruchomości Spółki położonej w Osinie, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/ /2, PT1B/ /0, PT1B/ /7, PT1B/ /5, PT1B/ /3, 3.zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci części zapasów stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej złotych, 4.zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci środkach trwałych z grupy 3-6 wg KŚT stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej złotych. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR/LIBOR/EUROIBOR (w zależności od waluty ciągnienia transz kredytu) powiększonej o marżę banku. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 30 marca 2012 roku raportem bieżącym nr 49/ ) W dniu 18 kwietnia Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 11 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/485/06/Z/VU zawartej dnia 20 grudnia 2006 roku z BRE Bank S.A. Na podstawie powołanego Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalono na 29 kwietnia 2012 roku. Ponadto dla kredytu ustalono następujące dodatkowe zabezpieczenia: 1.hipoteka umowna łączna do kwoty złotych na nieruchomości Spółki położonej w Osinie, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/ /2, PT1B/ /0, PT1B/ /7, PT1B/ /5, PT1B/ /3, 2.zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci części zapasów stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej złotych, 3.zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej złotych. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 18 kwietnia 2012 roku raportem bieżącym nr 58/ ) W dniu 4 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr U/ /0007/2010/1 zawartej dnia 20 lipca 2011 roku z BGŻ S.A. Na podstawie powołanego Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalono na 22 kwietnia 2013 roku. Ponadto dla kredytu ustalono następujące dodatkowe zabezpieczenia: 1.przystąpienie do długu wynikającego z powołanej umowy kredytu przez spółkę zależna "Pifo" Eko-Strefa Sp. z o.o. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 5 czerwca 2012 roku raportem bieżącym nr 64/2012. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego doszło do zawarcia następujących istotnych umów: 13) W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 2 do Umowy nr U/ /0008/2011/1 zawartej dnia 20 lipca 2011 roku z BGŻ S.A. Na podstawie powołanego Aneksu: 1.ustalono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. do kwoty złotych; 2.ustalono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci zastawu rejestrowego (2-gie miejsce) do kwoty ,00 zł na linii do produkcji płatków kukurydzianych i galanterii śniadaniowej firmy PAVAN (maszyny i urządzenia), należącej do spółki zależnej Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 21

40 PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o., 3.ustalono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki do kwoty ,00 zł na nieruchomości należącej do spółki zależnej PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. opisanej w KW LD1M/ /0, przy czym po uprawomocnieniu się wpisu sądowego powyższej hipoteki Bank zwolni hipotekę ustanowioną na zabezpieczenie kredytu na nieruchomości Spółki położonej w Janowie Podlaskim (KW nr LU1B/ /2 oraz LU1B/ /4), 4.ustalono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci przystąpienia do długu przez spółkę zależną Bakalland Brands Sp. z o. o. Ponadto w dniu 5 lipca 2012 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 5 do Umowy nr U/ /0006/2008/2800 zawartej dnia 29 października 2009 roku z BGŻ S.A. Na podstawie powołanego Aneksu: 1.ustalono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci przystąpienia do długu przez spółkę zależną Bakalland Brands Sp. z o. o. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 5 lipca 2012 roku raportem bieżącym nr 71/ ) W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka otrzymała podpisany z PKO BP S.A. Aneks nr 3 i 4 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr z dnia 02 lipca 2008 roku. Na podstawie powołanych aneksów zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalono na 1 października 2012 roku. Ponadto na podstawie aneksów dla kredytu ustalono następujące dodatkowe zabezpieczenia: 1.Poręczenie wg prawa cywilnego spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu umowy kredytowej udzielone przez spółkę zależną Bakalland Brands Sp. z o.o., 2.Poręczenie wg prawa cywilnego spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu umowy kredytowej udzielone przez spółkę zależną PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o., 3.Zastaw rejestrowy na udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółki zależnej BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. (38%). Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 5 lipca 2012 roku raportem bieżącym nr 72/ ) W dniu 4 września 2012 Spółka podpisał następujące znaczące umowy: 1.Umowę pożyczki zawartą z REL IBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (spółka z grupy kapitałowej ING zależna od ING Lease Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie), dalej zwana Pożyczkodawcą, przy czym: a. na podstawie powołanej Umowy pożyczki Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczkę pieniężną w wysokości ,00 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) złotych; b.termin spłaty pożyczki ustalono na 5 lat od daty otrzymania kwoty pożyczki, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku; c. pożyczka oprocentowana jest zmienną stopą procentową ustaloną według WIBOR 1M, powiększoną o marżę Pożyczkodawcy; d. pożyczka udzielana jest w części na (i) refinansowanie pozostałej do spłaty przez Spółkę części kredytu udzielonego przez BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy nr U/ /0006/2008/2800 z dnia 29 października 2008 roku, która na dzień 4 września 2012 roku wynosi franków szwajcarskich oraz ,64 złotych oraz (ii) w części na bieżącą działalność Spółki; Na zabezpieczenie spłaty Pożyczki ustanowione zostały następujące zabezpieczenia: a. hipoteka umowną łączna na nieruchomościach Spółki położonych w Janowie Podlaskim (KW nr LU1B/ /5, LU1B/ /4, LU1B/ /2, LU1B/ /4 LU1B/ /1) do kwoty (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych; b.przedwstępna umowa zbycia nieruchomości wskazanych w powyższym pkt a; c.zastaw rejestrowy na urządzeniach Spółki o wartości ok. 5 mln złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia złotych; d.dwa weklse in blanco z wystawienia Spółki; e. cesja z polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości obciążonych hipoteką wskazaną powyżej w pkt a oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej aktywów, o których mowa w pkt c powyżej. 2.Umowę leasingu finansowego zwrotnego zawartą z ING Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 22

41 Lease (Polska) Sp. z o. o., przedmiotem której jest nabycie przez ING Lease (Polska) Sp. z o. o. aktywów (maszyn i urządzeń o wartości ok. 2,2 mln złotych) oraz oddanie ich Spółce do używania, przy czym umowa zawarta zostaje na okres 5 lat. Zabezpieczeniem powołanej umowy leasingu są dwa weklse in blanco z wystawienia Spółki. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 4 września 2012 roku raportem bieżącym nr 76/ ) W dniu 1 października 2012 roku Spółka podpisała z PKO BP S.A. Aneks nr 5 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 2 lipca 2008 roku. Na podstawie powołanego aneksu: 1)ustalono, iż limit kredytowy w ramach kredytu odnawialnego dla Spółki wynosi złotych; 2)ustalono termin spłaty kredytu na 15 kwietnia 2013 roku. Pozostałe postanowienia Umowy w rachunku bieżącym z dnia 2 lipca 2008 roku nie uległy zmianie. Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości dnia 2 października 2012 roku raportem bieżącym nr 79/ Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych. 4.1 Udziały w spółkach zależnych Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł Łączna wysokość kapitału zakładowego zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 38 % Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu oraz przetwarzania tzw. owoców "miękkich", w tym w szczególności czarnej porzeczki, wiśni, truskawek, malin, borówek, jagód i innych podobnych. Od czerwca 2011 roku spółka prowadzi także działalność w zakresie produkcji mrożonych owoców. Przedmiotowa działalność ma charakter uzupełniający dla działalności Emitenta i łączy się z zasadniczą i podstawową działalnością Emitenta. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Grażyna Siembiga Skupińska Wiceprezes Zarządu Bogusław Bednarz Bakalland Brands Sp. z o. o. (100 % udziałów) Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego zł Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 23

42 Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 100 % Spółka Bakalland Brands Sp. z o.o., w której Bakalland S.A. posiada wszystkie udziały (100%) prowadzi działalność związaną z zarządzaniem znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Marian Owerko Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Artur Ungier PIFO Eko-Strefa Sp. z o. o. (100 % udziałów) Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Wartość nominalna jednego udziału: zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 100 % Spółka Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji w kategorii produktów galanteria śniadaniowa. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Marian Owerko Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Artur Ungier Beer Fingers Sp. z o. o. (65% udziałów) Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Wartość nominalna jednego udziału: 625 zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 65 % Spółka Beer Fingers Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów z kategorii produkty cukiernicze i przekąski. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 24

43 Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Bartosz Głodowski Wiceprezes Zarządu Paweł Głowniak Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o. o. (50% udziałów, spółka współzależna) Siedziba: Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: 100 Wartość nominalna jednego udziału: 50 zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 50 % Spółka Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie operacyjnego bieżącego wsparcia obsługi handlowej dla podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku Członek Zarządu Dariusz Gałęzewski Członek Zarządu Paweł Głowniak Bakalland Ukraina Sp. z o. o (90 % udziałów) Spółka Bakalland Ukraina sp. z o. o. prowadzi działalność dystrybucyjną produktów Bakalland S.A. na terytorium Ukrainy. Skład organów na dzień 30 czerwca 2012 roku: Dyrektor Siergiej Kolisniczenko Bakar Sp. z o. o. (50% udziałów) Spółka Bakar Sp. z o. o. będzie prowadzić działalność dystrybucyjną produktów Emitenta na rynku ukraińskim, a także inne aktywności handlowe, sprzedażowe i promocyjne na tamtejszym rynku. Skład organów na dzień 30 czerwca 2012 roku: Dyrektor Elena Zasławska 4.2 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Przychody i koszty generowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych między Bakalland S.A. a spółkami podporządkowanymi oraz stan na poszczególne dni bilansowe wzajemnych należności i zobowiązań Bakalland S.A. i spółek zależnych przedstawia poniższe tabela: Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 25

44 Stan na 30 czerwca 2011 Zobowiązania Należności Koszty Przychody 1218 tys. USD* 63 tys. USD* Bakalland Ukraina 0 0 (3351 tys. zł) (172 tys. zł) Bakalland Brands Sp. z o.o PIFO Eko Strefa Sp. z o ** * BioConcept Gardenia Sp. z o.o ** ** * ** Bakar Sp. z o.o tys. USD* (695 tys. zł) 0 Beer Fingers Sp. z o.o. 407 *** *pożyczka ** obligacje *** należne wpłaty na kapitał zakładowy Stan na 30 czerwca 2012 Bakalland Ukraina 0 Bakalland Brands Sp. z o.o tys. USD* (7 tys PLN) Zobowiązania Należności Koszty Przychody 800 tys. USD* 30 tys. USD* 0 (2 712 tys. zł) (97 tys. zł) * 5 221** ** PIFO Eko Strefa Sp. z o * 305* 978 BioConcept Gardenia Sp. z o.o. 266*** Bakar Sp. z o.o. 0 4 tys. USD (14 tys. zł) 471 tys. USD* (1 595 tys. zł) tys.usd (7 tys. zł) 20 tys.usd* (67 tys. zł) Beer Fingers Sp. z o.o. 38*** Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o *pożyczka ** obligacje *** należne wpłaty na kapitał zakładowy Wszystkie aktualnie zrealizowane oraz przewidywane do realizacji transakcje, pomiędzy Emitentem a podmiotami zależnymi prowadzone są i będą na warunkach rynkowych. 5. Akcjonariat 5.1 Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta na dzień akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Łącznie wszystkie akcje dają prawo głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 26

45 Kapitał zakładowy zł Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł Emitent wskazuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, zgodnie z którym w dniu 17 listopada 2011 roku dokonano wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki skupionych w ramach Programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/I/2009 z dnia 7 maja 2009 roku. Po rejestracji wskazanego wyżej obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosi (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć) złotych i dzieli się na (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt akcji) zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. 5.2 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% akcji na dzień 30 czerwca 2012 Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela: Udział w kapitale zakładowym Ogólna liczba głosów na Walnym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zmiana stanu posiadania Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji (%) Zgromadzeniu (%) Liczbowo % Dellingate Holdings Limited Zwykłe na ok b/z b/z Anvik Holdings Limited Zwykłe na ok b/z b/z Marian Owerko Zwykłe na ok b/z b/z QUERCUS TFI S.A. Zwykłe na ok b/z b/z Krzysztof Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Elżbieta Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Artur Ungier Zwykłe na ok b/z b/z Paweł Poruszek Zwykłe na ok b/z b/z W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w składzie akcjonariatu, z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki skupionych w ramach programu skupu akcji własnych. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta. 5.3 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu rocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego; Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 27

46 Zgodnie z wiedzą Emitenta na dzień przesyłania niniejszego raportu stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco Udział w kapitale zakładowym Ogólna liczba głosów na Walnym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zmiana stanu posiadania Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji (%) Zgromadzeniu (%) Liczbowo % Marian Owerko Zwykłe na ok b/z b/z Elżbieta Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Krzysztof Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Artur Ungier Zwykłe na ok b/z b/z Paweł Poruszek Zwykłe na ok b/z b/z W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w składzie akcjonariatu, z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki skupionych w ramach programu skupu akcji własnych. 5.4 Umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez akcjonariuszy. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją umowy, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez akcjonariuszy. 5.5 Posiadacze papierów wartościowych o specjalnych uprawnieniach. Zgodnie ze statutem BAKALLAND SA wszystkie akcje spółki mają jednakową wartość nominalną, związane z nimi równe prawa i obowiązki dla każdego akcjonariusza. 5.6 Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów. Brak ograniczeń w przenoszeniu praw własności papierów. 5.7 Wykorzystanie przez emitenta wpływów z emisji. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 28

47 W okresie sprawozdawczym Emitent nie przeprowadził żadnych dodatkowych emisji. 5.8 System kontroli programów akcji pracowniczych. Emitent wdrożył trzy plany opcji przyznających pracownikom i kooperantom Spółki opcje na akcje Spółki. 5.9 Plan opcji na akcje Teodor Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Teodor zaakceptowanym w dniu 21 maja 2010, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w trzech transzach: w dniu 1 lipca 2008, 1 lipca 2009 i 1 lipca Lista osób uprawnionych dla każdej z trzech transz może być różna i jest ustalana każdorazowo przed danym dniem objęcia opcji. Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Akcje będą nabywane po cenie stanowiącej średnią cenę akcji Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień przyznania opcji (tj. okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku), Zamiana opcji na akcje po ustalonej cenie będzie mogła się odbywać jedynie w terminie objęcia akcji trwającym nie dłużej 2 miesiące i rozpoczynającym się w dniu następnym po upływie okresu karencji trwającym 3 lata od dnia przyznania opcji, Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz W każdym roku kalendarzowym okresu karencji przepracuje na rzecz Spółki co najmniej 180 dni roboczych pomniejszonych o liczbę wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 0,85% wszystkich akcji Emitenta na dzień roku. Nadzór nad realizacją programu objęła Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Teodor został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku. Emitent wskazuje, iż w ramach pierwszej transzy przedmiotowego programu nie doszło do objęcia żadnej akcji Plan opcji na akcje Matador Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Matador, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w dniu 1 lipca 2010 (oficjalne rozpoczęcie programu). Lista osób uprawnionych została ustalana w dniu 21 maja 2010, przy czym mogą nastąpić drobne przesunięcia i dołączenie nowych osób. Nie ulegnie zmianie natomiast całkowita liczba przyznanych opcji ani liczba opcji przyznanych pracownikom innym niż członkowie Zarządu. Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 29

48 Akcje będą nabywane po cenie stanowiącej średnią cenę akcji Spółki z kolejnych 12 miesięcy w okresie od 7 maja 2009 do 6 maja 2010, tj. za cenę 4,22 PLN za jedną akcję. Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz Średnia wartość wskaźnika EBITDA za okres karencji będzie wyższa o co najmniej 20% od średniej wartości wskaźnika EBITDA za okres 1 lipca lipca W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 2,9% wszystkich akcji Emitenta na dzień roku. Nadzór nad realizacją programu objęła Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Teodor został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego żadna z uprawnionych osób nie skorzystała z opcji Plan opcji na akcje Pikador Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Pikador, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w dniu 1 lipca 2011 (oficjalne rozpoczęcie programu). Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Akcje będą nabywane po cenie z dnia 7 września 2011 roku, tj. za cenę 3,64 PLN za jedną akcję. Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz Średnia wartość wskaźnika EBITDA za okres karencji będzie wyższa o co najmniej 20% od średniej wartości wskaźnika EBITDA za okres 1 lipca czerwca W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 2,5% wszystkich akcji Emitenta na dzień 30 czerwca 2012 roku. Nadzór nad realizacją programu objęła Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Pikador został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. nr 18/II/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku Akcje własne Stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych Zarząd wskazuje, iż w roku obrotowym 2011/2012 Spółka realizowała plan skupu akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2011 roku nr 4/II/2011. Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 30

49 Skup akcji prowadzony był w celu umorzenia akcji i do dnia sporządzenia sprawozdania nie został zakończony. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 1,69% kapitału zakładowego, zaś skupione akcje dają głosów (1,69% wszystkich głosów) na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka informuje, iż średnia cena nabycia jednej akcji w ramach programu skupu akcji własnych wyniosła 3,8136 zł, zaś łączny koszt nabycia akcji własnych wyniósł ,25 zł. Akcje nabyte w ramach upoważnienia powyższego zostaną umorzone w terminach zgodnych z postanowieniami powołanej wyżej uchwały, po ostatecznym zakończeniu programu. 6. Czynniki mające istotny wpływ dla rozwoju przedsiębiorstwa. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa są: Konkurencja na rynku Spółka posiada silną pozycję rynkową oraz rozpoznawalną markę w grupie głównych towarów handlowych (bakalie, owoce w syropie), jednak zmuszona jest do konkurowania z innymi producentami i dystrybutorami podobnych artykułów. Działalność podmiotów konkurencyjnych może prowadzić do obniżenia marż i rentowności lub częściowej utraty klientów. Spółka prowadzi ciągły przegląd rynku zarówno pod kątem aktywności konkurencji, jak i dopasowywania swojej oferty do oczekiwań klientów i konsumentów, umacniając w ten sposób swoją pozycję rynkową i minimalizując ryzyko wynikające z konkurencji na rynku. Kursy walutowe Znaczna większość surowców oraz towarów oferowanych przez spółkę pochodzi z importu, podczas gdy większość sprzedaży przypada na rynek krajowy. Kontrakty importowe zawierane są najczęściej w EUR lub USD, co oznacza występowanie ryzyka kursowego, które może mieć wpływ na wyniki osiągane przez spółkę. Generalnie w przypadku umacniania się PLN w stosunku do walut obcych spółka występują dodatnie różnice kursowe, co ma pozytywny wpływ na wyniki spółki, a w przypadku osłabienia się krajowej waluty w stosunku do walut obcych występują różnice ujemne, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy. Spółka stara się minimalizować ryzyko kursowe uwzględniając analizy rynków walutowych w kalkulacjach cen oraz stosując narzędzia finansowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. Wahania cen surowców Większość surowców używanych do produkcji stanowią płody rolne, których ceny mogą podlegać dość dużym wahaniom nawet w krótkim okresie. Spółka ma duże doświadczenie w swojej branży oraz posiada rozbudowany system analiz i raportów rynkowych dotyczących głównych rynków surowcowych. Niemniej jednak wahania cen surowców oraz/lub walut mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. W przypadku, gdy ceny podstawowych surowców lub kursy walut rosną dochodzić może do okresowej obniżki marż i rentowności, i odwrotnie, w przypadku spadku cen podstawowych surowców lub kursów walut spółka może poprawiać wyniki rentowności. Wysoka jakość produktów Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 31

50 Podstawowym celem, który realizowany jest w firmie Bakalland S.A., jest zachowanie najwyższej jakości produkcji i procesów technologicznych stosowanych w zakładzie produkcyjnym. Przygotowanie nowych produktów oraz doskonalenie istniejącego portfela produktów poddawane jest szerokiemu wachlarzowi testów kontrolnych, począwszy od estymacji rynkowych na zapotrzebowanie danego produktu, poprzez zaplanowanie technologii produkcyjnej, składu surowcowego i dodatkowych wymagań technologicznych, aż po próby wydajnościowe, panele degustacyjne i finalnie zadowolenie konsumentów. Bakalland S.A. spełnia wymagania zarządzania jakością na poziomie certyfikatu BRC (British Retail Consortium), brytyjskiego certyfikatu bezpieczeństwa żywnościowego. Bakalland S.A. od lat stosuje się do wymagań ISO 9001:2000, który stał się powszechnie stosowanym standardem na całym świecie, dowodzi wrażliwości Bakalland S.A. na najwyższe wymagania jakościowe stawiane przed producentami żywności. Sezonowość sprzedaży Sprzedaż spółki charakteryzuje się dosyć dużą sezonowością. Szczyty sprzedaży przypadają w miesiącach zimowych (listopad, grudzień i marzec), podczas kiedy latem poziom sprzedaży się obniża. Może mieć to wpływ na okresowe pogarszanie się wyników spółki i duże wahania pomiędzy wynikami za kolejne miesiące, ponieważ pewne koszty działalności są stałe. W niektórych miesiącach może także dochodzić do wzrostu kosztów związanych ze sprzedażą w miesiącach późniejszych (przygotowanie do sezonu sprzedaży) oraz wzrostu zapasów magazynowych. W celu zmniejszania negatywnego wpływu sezonowości sprzedaży, spółka dywersyfikuje portfolio produktów, tak aby znajdowało się w nim możliwie jak najwięcej produktów o mniejszej sezonowości oraz podejmuje działania marketingowe mające na celu zmniejszenie sezonowości spożycia niektórych produktów. Odległość rynków zaopatrzenia Znaczna część surowców to płody rolne pochodzące z innych stref klimatycznych, co w przypadku importu bezpośrednio z krajów pochodzenia oznacza znaczne oddalenie rynków zaopatrzenia i związany z tym stosunkowo długi czas transportu surowców. Wiąże się z tym pewne ryzyko krótkotrwałych przerw w ciągłości zaopatrzenia w surowiec w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności logistycznych. W związku z tym spółka prowadzi politykę okresowego zwiększania stanów minimalnych surowców oraz stara się w miarę możliwości rozszerzać portfolio produktów o takie, dla których cykl dostaw jest krótszy. W nadchodzącym okresie konieczna praktyka okresowego zwiększania stanów minimalnych surowców może prowadzić jednakże do znacznych rozbieżności w zakresie uzyskiwanej marży i powodować uzyskania wysokich lub niskich marż w danym okresie pomimo podjęcia przez Spółkę ewentualnych działań o charakterze zabezpieczającym w związku z nie dającymi się przewidzieć zmianami na rynkach walut i znacznymi wahaniami kursów walut. Jednakże konieczne zwiększanie zapasów surowców przed okresami świątecznymi stanowiącymi okresy największej sprzedaży może powodować, iż Spółka zmuszona jest nabyć surowce po cenach mniej korzystnych. Ponadto nabywanie surowców w niskiej cenie denominowanej w USD nie gwarantuje niskiej ceny denominowanej w PLN ze względu na znaczną fluktuację kursu PLN w stosunku do USD. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż powyższe mechanizmy mogą działać w sposób odwrotny). Perspektywy dalszego rozwoju spółka upatruje w rosnącej popularności spożycia bakalii. Duży wpływ ma trend prozdrowotny konsumpcji produktów nisko-przetworzonych, w tym również spożycia bakalii i owoców, które traktowane są jako zdrowa przekąska. Szacuje się, że w roku 2012 rynek ten zanotuje podobny wzrost jak w latach poprzednich, a w kolejnych latach ma Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 32

51 szansę na większą dynamikę ze względu na m.in. następujące czynniki: wzrost świadomości konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania się, co odpowiada ofercie handlowej Bakalland S.A. kierowanej do konsumentów. Na krajowym rynku bakalii, Bakalland S.A. jest liderem. Marka Bakalland to kolekcja suszonych owoców, takich jak: rodzynki, morele, śliwki kalifornijskie, figi, daktyle, gruszki, brzoskwinie, jabłka i wiórki kokosowe; orzechy, a wśród nich przede wszystkim orzechy laskowe, włoskie, arachidowe, pistacjowe, czy pinii; oraz ziarna i pestki: słonecznik i dynia. W ofercie marki znajdują się także popularne masy do ciast oraz owoce w puszkach. Bakalland jest marką bakalii o najwyższej jakości, przeznaczoną dla najbardziej wytrawnych i wymagających konsumentów. W jej szerokim portfolio znajdują się suszone owoce, kolekcje różnego rodzaju orzechów, ziarna i pestki, jak również masy do ciast i owoce w puszkach, głównie ananasy i brzoskwinie. Bakalie mogą być traktowane jako pyszne, zdrowe przekąski stosowane w zastępstwie do słodyczy. Uzupełniają, bowiem codzienną dietę w potrzebne organizmowi witaminy i składniki mineralne. Są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy dbają o linię, ale nie chcą rezygnować ze słodyczy. Dietetycy uznają ich spożywanie za niezbędne w pełnowartościowej diecie. Bakalie to także doskonałe dodatki do ciast, potraw i deserów. Bez ich obecności kulinarne pyszności nie mają odpowiedniej nuty smakowej. 6.1 Nietypowe zdarzenia i czynniki, które miały wpływ na sytuację finansową Spółki. W opisywanym okresie nie nastąpiły zdarzenia i czynniki o nietypowym charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 6.2 Omówienie perspektyw rozwoju Emitenta w kolejnym roku obrotowym i przewidywana sytuacja finansowa Rozwój organiczny poprzez wykorzystanie możliwości produkcyjnych fabryk istniejących: Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o., BAKALLAND S.A. i nowo powstałej Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. - Rozwój eksportu: Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o., Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o., w mniejszym stopniu Bakalland S.A. - zwiększenie rotacji produktów Bakalland i Orico - R&D nowych produktów (pierwsze linie produktowe pojawią się w III i IV kwartale obecnego roku fiskalnego) - produkcja marek własnych wraz z możliwościami produkcyjnymi i rozwojem rynku 7. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowi załącznik do sprawozdania zarządu z działalności BAKALLAND S.A. Informacje na temat głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, zasad zmiany statutu Spółki oraz sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 8. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych W dniu 30 października 2010 roku zawarto umowę z HLB Sarnowski & Wisniewski, której przedmiotem jest: Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 33

52 - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. oraz badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland Brands Sp. z o.o., - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Polgrunt Sp. z o.o. za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku, od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011, od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 oraz od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR oraz wydaniem o nich opinii i raportu z badania oraz raportu z przeglądu. Łączne wynagrodzenie za wykonanie wyżej wymienionych prac HLB Sarnowski i Wiśniewski otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł. netto. W dniu 07 lipca 2011 roku zawarto aneks do umowy z dnia 30 października 2010 Sarnowski & Wiśniewski, w którym zmianie uległ przedmiot prac objętych umową: - weryfikacja wiarygodności danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Polgrunt Sp. z o.o. sporządzonym na dzień połączenia tj. 20 czerwca 2011 r. - przegląd przekształconego na MSSF sprawozdania finansowego Pifo Eko-Strefa sporządzonego dla celów konsolidacji za okres od dnia 01 lutego 2011 do dnia 30 czerwca 2011 oraz od 1 lipca 2011 do 31 grudnia Za wykonanie wyżej wymienionych prac zmianie uległo wynagrodzenie dla HLB Sarnowski & Wiśniewski i wynosi ono zł. netto. W dniu 16 sierpnia 2011 roku zawarto umowę z Sarnowski & Wiśniewski, której przedmiotem jest: - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca dokonania przeglądu przekształconego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR dla celów Konsolidacji za okres od 1 lipca 2010 do 30 czerwca Łączne wynagrodzenie za wykonanie wyżej wymienionych prac HLB Sarnowski & Wiśniewski otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto. W dniu 8 grudnia 2011 zawarto aneks do umowy z dnia 30 października 2010 roku dotyczący dokonania przeglądu danych finansowych Spółki Bioconcept -Gardenia Sp. z o.o. dla celów konsolidacji tj. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku. Wynagrodzenie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z tego tytułu wyniesie zł netto. Dnia 16 grudnia 2011 roku spółka Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o. podpisała z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. umowę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy Wynagrodzenie audytora za wykonanie opisanych prac wyniosło zł netto. W dniu 3 lipca 2012 roku spółka Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. podpisała umowę z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku (na kwotę PLN). Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 34

53 Również dnia 3 lipca 2012 roku spółka Pifo Eko-Strfa Sp. z o.o. podpisała z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. umowę na przegląd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia lipca roku do 30 czerwca 2012 roku sporządzonego dla celów konsolidacji. Wynagrodzenie audytora za wykonanie opisanych prac wyniesie zł netto. HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. nie wykonywał innych usług na rzecz podmiotów z Grupy. 9. Oświadczenia Zarządu. Zarząd Spółki Bakalland S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Bakalland S.A., oraz jej wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć, w tym spis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Dodatkowo Zarząd oświadcza, że HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że spółka ta oraz biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Marian Owerko PREZES ZARZĄDU... Artur Ungier WICEPREZES ZARZĄDU... Paweł Poruszek WICEPREZES ZARZĄDU... Warszawa, dnia 31 października 2012 roku Bakalland S.A. ul. Fabryczna, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł (w całości opłacony) 35

54 Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za rok obrotowy 2011/ Dane identyfikujące Jednostkę dominującą Nazwa Jednostki dominującej BAKALLAND S.A. Nazwa Grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. Siedziba Jednostki dominującej Warszawa Ul. Fabryczna 5 Telefon : 022/ FAX : 022/ Mail : Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Data: 27 marca 2006 r. Numer rejestru: KRS NIP: Spółka Bakalland S.A. powstała z przekształcenia spółki Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 marca 2006 r. Podstawowy przedmiot działalności i czas działalności Jednostki dominującej Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi: przetwórstwo owoców i warzyw handel hurtowy i detaliczny produkcja, przetwórstwo i konfekcjonowanie wynajem nieruchomości na własny rachunek reklama działalność związana z pakowaniem. Czas trwania Jednostki dominującej i jednostek z grupy kapitałowej Zarówno Jednostka dominująca jak i pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. 1 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

55 Okres objęty sprawozdaniem i historyczne informacje finansowe Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku, wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bakalland S.A. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2011 roku BAKALLAND S.A. (jednostka dominująca) BAKALLAND BRANDS SP. Z O.O. 100% PIFO EKO-STREFA SP. Z O. O. 99,95% BAKALLAND UKRAINA TOW 90% BEER FINGERS SP. Z O. O. 65% BAKAR TOW 50% BIOCONCEPT- GARDENIA SP. Z O.O. 38% Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2012 roku BAKALLAND S.A. (jednostka dominująca) BAKALLAND BRANDS SP. Z O.O. 100% PIFO EKO- STREFA SP. Z O. O. 100% BAKALLAND UKRAINA TOW 90% BEER FINGERS SP. Z O. O. 65% BAKAR TOW 50% BIOCONCEPT- GARDENIA SP. Z O.O. 38% BAKALLAND FIZAN 100% AVERLINE HOLDINGS LIMITED 100% BAKALLAND- OSHEE DYSTRYBUCJA 50% 2 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

56 1) Dnia 11 stycznia 2012 roku Emitent nabył 1 (jeden) udział w spółce PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. i tym samym stał się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 2) Dnia 11 czerwca 2012 roku Bakalland S.A. jako jedyny wspólnik Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. podjął uchwałę o umorzeniu 183 udziałów w Spółce, przy czym uchwała o umorzeniu udziałów nie zmieniła struktury udziałowej i Bakalland S.A. pozostaje jedynym wspólnikiem Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. 3) Dnia 19 września 2011 roku Wspólnicy Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 500,0 tys. zł do kwoty 2 800,0 tys. zł, tj. o kwotę 1 300,0 tys. zł poprzez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,0 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS dnia 24 października 2011 roku. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki. 4) Dnia 11 kwietnia 2012 roku Wspólnicy Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (bez zmiany aktu założycielskiego) z kwoty ,0 zł do kwoty ,0 zł, tj. o tys. zł poprzez ustanowienie równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego jednostki zależnej do kwoty tys. zł zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 2 lipca 2012 roku. 5) W roku obrotowym 2011/2012 nastąpiło nabycie udziałów w spółce Averline Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. Bakalland S.A. jest jedynym właścicielem opisywanej jednostki.dnia 1 lutego 2012 roku Emitent wraz z Oshee Polska Sp. z o.o. przystąpił do spółki celowej Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. Bakalland S.A. posiada 50% udziałów w opisywanej jednostce. Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. jest jednostką współzależną. Przedmiotem działalności Spółki jest wsparcie podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland w zakresie bieżącej obsługi handlowej (przedstawiciele handlowi). 6) Dnia 7 września 2011 roku Emitent nabył 1 certyfikat inwestycyjny w TRIGON IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (po zmianie nazwy Bakalland FIZAN). Do dnia bilansowego fundusz nie rozpoczął prowadzenia właściwej działalności. Po dniu bilansowym, tj. dnia 17 sierpnia 2012 roku, w związku decyzją Zgromadzenia Inwestorów Fundusz, został rozpoczęty proces jego likwidacji. Jednostki podlegające konsolidacji oraz informacje o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji: Jednostką podlegającą konsolidacji na koniec czerwca 2012 r. jest spółka Bakalland Brands Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

57 Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł Łączna wysokość kapitału zakładowego zł Udział procentowy przysługujący Bakalland S.A.: 100 % Spółka Bakalland Brands sp. z o.o., w której Bakalland S.A. posiada wszystkie udziały (100%) prowadzi działalność związaną z zarządzaniem znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland S.A. Skład Zarządu Bakalland Brands Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marian Owerko Paweł Poruszek Artur Ungier Drugą firmą podlegającą konsolidacji jest Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł Łączna wysokość kapitału zakładowego zł Udziały przysługujące Bakalland S.A.: 38 % Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu oraz przetwarzania tzw. owoców "miękkich", w tym w szczególności czarnej porzeczki, wiśni, truskawek, malin, borówek, jagód i innych podobnych. Od czerwca 2011 roku spółka prowadzi także działalność w zakresie produkcji mrożonych owoców. Przedmiotowa działalność jednostki zależnej ma charakter uzupełniający dla działalności Emitenta i łączy się z zasadniczą i podstawową działalnością Emitenta. Dnia 10 listopada 2010 roku Emitent zbył 90 udziałów w spółce BioConcep-Gardenia Sp. z o. o. na rzecz dotychczasowego wspólnika Grażyny Siembigi-Skupińskiej w wykonaniu opcji zastrzeżonej na rzecz wspólnika. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż nie występują inne opcje zobowiązujące Emitenta do zbycia udziałów w spółce BioConcep-Gardenia Sp. z o. o. Dnia 19 października 2011 roku Emitent objął 988 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. za łączną kwotę 494,0 tys. zł. W dniu 11 kwietnia 2012 roku Emitent nabył 912 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. za łączną kwotę 456,0 tys. zł. W wyniku powyższych transakcji nie uległa zmianie struktura udziałowców spółki jednostki zależnej, gdyż wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych właścicieli w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Skład Zarządu Bioconcpet-Gardenia Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku: Prezes Zarządu Grażyna Siembiga Skupińska Wiceprezes Zarządu Bogusław Bednarz Trzecią firmą podlegającą konsolidacji jest PIFO EKO - STREFA Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: 2030 (stosownie do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Pifo" Eko-Strefa Sp. z o.o. z dnia 11 czerwca 2012 roku 183 udziały zostaną umorzone) Wartość nominalna jednego udziału: 1000 zł 4 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

58 Łączna wysokość kapitału zakładowego zł Udziały przysługujące Bakalland S.A.: 100 % Spółka zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów śniadaniowych udziałów w PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. zostało nabytych przez BAKALLAND S.A. dnia 31 stycznia 2011 roku. W dniu 11 stycznia 2012 roku Emitent nabył 1 udział w opisywanej spółce zależnej, w wyniku czego stał się właścicielem wszystkich (100%) udziałów PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. Dnia 11 czerwca 2012 roku Bakalland S.A. jako jedyny wspólnik Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. podjął uchwałę o umorzeniu 183 udziałów w Spółce. Uchwała o umorzeniu udziałów nie zmieniła struktury udziałowej i Bakalland S.A. pozostaje jedynym wspólnikiem PIFO EKO-STREFA Sp. z o. o. Umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego Spółki. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego umorzenie udziałów nie zostało zarejestrowane przez sąd. Skład Zarządu PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku: Prezes Zarządu Marian Owerko Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Artur Ungier Pozostałe Spółki będące w grupie kapitałowej Bakalland S.A. nie objęte konsolidacją: - Beer Fingers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 5 (65% udziałów) - Bakalland Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Żytomierzu - Ukraina (90% udziałów) - Bakar Sp. z o. o. (50% udziałów) - Averline Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (100% udziałów), - Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (50% udziałów), - TRIGON IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (1 certyfikat). Na podstawie ustawy o rachunkowości par. 5 i 8 MSR 8 powyższe podmioty zostały wyłączone z konsolidacji w oparciu o zasadę istotności nadrzędną zasadę rachunkowości. Z punktu widzenia Emitenta i całej Grupy Kapitałowej dane w/w spółek nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy. Emitent określa istotność na podstawie udziału sumy bilansowej spółki nieobjętej konsolidacją w łącznej sumie bilansowej spółek konsolidowanych, przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych. Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę próg istotności określono na poziomie 2,0% skonsolidowanej sumy bilansowej. Skład Zarządu Spółek podporządkowanych wyłączonych z konsolidacji na dzień roku: Bakalland Ukraina Sp. z o.o. Bakar Sp. z o.o. Dyrektor Siergiej Kolisniczenko Dyrektor Elena Zasławska Beer Fingers Sp. z o.o. Prezes Zarządu Bartosz Głodowski Wiceprezes Zarządu Paweł Głowniak Averline Holdings Limited Dyrektor Artur Ungier Dyrektor Executive Directors Limited jest to osoba prawna, cypryjska spółka wchodząca w skład organu 5 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

59 Executive Management Limited (jest to osoba prawna, cypryjska spółka wchodząca w skład organu) Bakalland Oshee Dystrybucja SP. z o.o. Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Gałęzewski Paweł Głowniak Organy Emitenta i kierownictwo jednostki Zarząd Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie : Prezes Zarządu - Marian Owerko, Wice Prezes Zarządu - Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu - Artur Ungier Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2012: Elżbieta Marciniak Evangelos Evangelou Paweł Sobków Krzysztof Marciniak Barbara Dąbrowska Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W prezentowanym okresie nie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej, jednakże dnia 2 lipca 2012 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka i powołano w jego miejsce Pana Marcina Rywina. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd zwraca uwagę na pogorszenie wskaźników rentowności w stosunku do końca poprzedniego roku obrotowego, co przede wszystkim było wynikiem poniesionych kosztów finansowych z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów. Wynik na podstawowej działalności Emitenta uległ poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymywanie się wskaźników zadłużenia na stosunkowo wysokim poziomie w głównej mierze wynikało ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Na dzień 30 czerwca 2012 roku Spółka posiadała tys. zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zdaniem Zarządu Bakalland S.A. sytuacja finansowa uregulowania zobowiązań. Emitenta jest stabilna i nie istnieje ryzyko braku możliwości Bakalland S.A. utrzymuje relacje z kluczowymi odbiorcami, w związku z czym, mimo spadku w porównaniu do poprzedniego roku wartości wskaźników płynności, nie ma ryzyka zagrożenia płynności w utrzymaniu wolumenu produkcji i sprzedaży. 6 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

60 Porównywalność sprawozdań finansowych Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy nie wymagało przekształcania w celu zapewnienia porównywalności danych. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczące historycznych informacji finansowych nie zawierały zastrzeżeń. 2. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF") zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( UE ). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF"). Niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. Walutą pomiaru oraz walutą sprawozdawczą niniejszego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Pierwszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Bakalland S.A. sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF było roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009/2010. Dniem przejścia Spółki na MSR/MSSF był 1 lipca 2008 roku. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Z ZAŁOŻENIEM KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Zgodnie z postanowieniami art.4, ust.3, pkt 4 i ust.5 oraz art.10, ust.1 pkt 2,a także rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności Spółki. Aktywa trwałe 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia ( wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według: Cen nabycia (zakupu) Kosztów wytworzenia, Wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich zakończenie nie później niż z chwila zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nie przekraczającej 3,500 zł) dokonuje się w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych. 7 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

61 2. W przypadku każdego połączenia jednostek wartość firmy ustalona jest albo jako nadwyżka kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Spółki w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień nabycia, albo w wartości godziwej tj. jako nadwyżka wartości godziwej przekazanej zapłaty na dzień przejęcia powiększona o wartość udziałów nie dających kontroli w jednostce przejmowanej oraz o wartość godziwą na dzień przejęcia wcześniej posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce przejmowanej nad wartościami godziwymi na dzień przejęcia (lub innymi kwotami ujętymi zgodnie z wymogami MSSF 3R) możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. W związku z powyższym jednostka przejmująca wycenia wszelkie niekontrolujące udziały w jednostce przejmowanej w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowanych aktywach netto jednostki przejmowanej. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja.. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. 3. Jako inwestycje (długoterminowe) rozumie się aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków w tym również i transakcji handlowych oraz aktywa stanowiące nieruchomości i wartości niematerialne i prawne nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Aktywa finansowe kwalifikuje się do czterech następujących kategorii: a) aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy (instrumenty pochodne oraz aktywa finansowe przeznaczone do obrotu); b) inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności; c) pożyczki i należności; oraz d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Na dzień zawarcia kontraktu składnik aktywów finansowych wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. Nie dotyczy to instrumentów pochodnych, które jednostka ujmuje pod datą rozliczenia transakcji. Po początkowym ujęciu, jednostka wycenia aktywa finansowe, w tym instrumenty pochodne będące aktywami, w wartości godziwej, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia sie aktywów. Wyjątek stanowią następujące aktywa finansowe: a) pożyczki i należności, które wycenia sie według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej; b) inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, które wycenia sie według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej; oraz c) inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, a także powiązane z nimi instrumenty pochodne, które musza być rozliczone przez dostawę niekwotowanych instrumentów kapitałowych wycenianych według kosztu. Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają ocenie pod względem utraty wartości. Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej składnika aktywów finansowych, niestanowiących części powiązania zabezpieczającego ujmuje sie w następujący sposób: a) zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych kwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje sie w przychodach lub kosztach; b) zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje sie w innych całkowitych dochodach z wyjątkiem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, do momentu wyłączenia składnika aktywów finansowych. W tym czasie skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach przenosi sie z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikająca z przeklasyfikowania. Jednakże 8 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

62 odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Dywidendy wynikające z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje sie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie, kiedy powstaje prawo jednostki do ich otrzymania. W przypadku aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu zyski lub straty są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie wyłączenia składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej, dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości oraz poprzez amortyzacje. Spółka wycenia posiadane udziały w jednostkach podporządkowanych po koszcie. Leasing Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności składników rzeczowych aktywów trwałych pozostaje po stronie Spółki, klasyfikowane są jako leasing finansowy. Leasing finansowy ujmowany jest w księgach w kwocie wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych, pomniejszone o część odsetkową prezentowane są w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych. Część odsetkowa kosztu finansowego ujmowana jest w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. Środki trwałe używane na podstawie leasingu finansowego amortyzowane są przez okres będący krótszym z okresów: okresu użytkowania środka trwałego lub okresu leasingu. Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności pozostaje po stronie leasingodawcy, klasyfikowane są przez Spółkę jako leasing operacyjny. Płatności dokonane przez Spółkę w ramach tych umów (po pomniejszeniu o ewentualne rabaty leasingodawcy) ujmowane są w rachunku zysków i strat przez okres leasingu. Aktywa obrotowe 1. Materiały i towary zakupione w kraju wycenia się według cen zakupu. Nie występują w tym przypadku koszty związane z zakupem. Materiały i towary pochodzące z zakupów zagranicznych wycenia się w cenie nabycia. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny zakupu materiałów i towarów i wyrobów gotowych nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych aktywów możliwych do uzyskania. Cena sprzedaży netto składnika aktywów to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia oraz o koszty związane z przystosowaniem aktywu do sprzedaży i dokonaniem jej; w przypadku braku możliwości ustalenia ceny sprzedaży netto danego aktywu, powinno się określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy w inny sposób. Produkty wycenia się w koszcie ich wytworzenia obejmującym koszty będące w bezpośrednim związku z danym produktem wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktu. Na dzień bilansowy wartość produktów ujętą w księgach rachunkowych w cenach ewidencyjnych doprowadza się do rzeczywistego kosztu ich wytworzenia nie wyższego jednak od cen możliwych do uzyskania na rynku. Nie dotyczy to produktów i produktów w toku gdy różnice pomiędzy kosztami planowanymi a rzeczywistymi są nieznaczne. Odpisy aktualizujące wartość materiałów i towarów dokonane na okoliczność trwałej utraty ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku istnienia dużego prawdopodobieństwa, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisu dokonuje się do wysokości doprowadzających wartość składnika aktywów, wynikającą z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. W celu stwierdzenia czy zaszły przesłanki utraty wartości aktywów stosuje się następujące kryteria oceny: 9 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

63 mniejsze niż przewidywano wykorzystanie składnika; szybszy niż przewidywano postęp technologiczny skracający oczekiwaną użyteczność aktywu, niższa niż przewidywana efektywność ekonomiczna, pojawienie się nowej konkurencji powodujące mniejsze korzyści ekonomiczne, utrata dotychczasowej przydatności, datę ważności dane składnika 2. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej z uwzględnieniem zasad dla aktywów finansowych. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych (w tym udzielone pożyczki) po kursie odpowiednio kupna bądź sprzedaży ustalonym dla danej waluty w Banku z którego usług korzysta jednostka. Operacje sprzedaży skutkujące powstaniem należności spółki wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Różnice kursowe od należności wyrażanych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne różnice do kosztów i dodatnie do przychodów finansowych; natomiast w uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towarów a także do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje zwiększenie w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego. Wartości danej należności oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. 3. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się z uwzględnieniem zasad rachunkowości właściwych dla aktywów finansowych w zależności od kategorii, do której dany składnik inwestycji krótkoterminowych został zakwalifikowany. 4. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie odpowiednio kupna bądź sprzedaży ustalonym dla danej waluty w Banku z którego usług korzysta jednostka. Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane w księgach rachunkowych, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług spółka korzysta. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych zalicza się zasadniczo odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. Pasywa 1. Zobowiązania Spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe które to wycenia się według wartości godziwej. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie sprzedaży ustalonym w Banku z którego usług korzysta jednostka. Operacje zakupu skutkujące powstawaniu zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez NBP chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony zostanie inny kurs. Operacje gospodarcze w walutach obcych stanowiące uregulowania zobowiązań z rachunku bankowego ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy uregulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W momencie początkowego ujęcia składnik zobowiązania finansowego wycenia sie według wartości godziwej powiększonej, w przypadku zobowiązania finansowego niekwalifikowanego jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik 10 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

64 finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika zobowiązania finansowego. Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań (razem zobowiązania finansowe wyceniane przez wynik finansowy), które wycenia się w wartości godziwej. Jednakże zobowiązania będące instrumentem pochodnym powiązanym i rozliczanym przez dostawę instrumentu kapitałowego niekwotowanego na aktywnym rynku, którego wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wycenia sie według kosztu. Skutki przeszacowania zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych, nie będących pozycjami zabezpieczającymi, zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie. W przypadku zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu zyski lub straty są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie wyłączenia składnika aktywów lub zobowiązania finansowego ze sprawozdania z sytuacji finansowej, dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości oraz poprzez amortyzację. 2. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwę tworzy się, zatem wtedy, gdy w wyniku przeszłych zdarzeń na jednostce spoczywa już obecnie zobowiązanie do wydatkowania w przyszłości środków lub istnieje znaczne prawdopodobieństwo, poniesienia straty, a możliwy jest racjonalny szacunek kwoty koniecznej do wywiązania, się z tego zobowiązana lub wymagającej pokrycia. Skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności, z którymi powiązane są przyszłe zobowiązania. Rezerwy rozwiązuje się (lub zmniejsza) w momencie powstania zobowiązania, na które utworzono daną rezerwę. Rezerwy nie wykorzystane na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka, na które je utworzono zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych. Zanim Spółka przystąpi do ustalania rezerwy celowe jest zbadanie czy jest nieodzowne dla zrealizowania stawianego rachunkowości zadania rzetelnego i prawidłowego przedstawienia sytuacji jednostki. Jeżeli różnica jest nieznaczna i pominięcie rezerwy nie spowoduje wprowadzającego w błąd zniekształcenia wyniku finansowego jednostki, to biorąc pod uwagę zasadę istotności, można odstąpić od ustalenia rezerwy. 3. Kapitały własne Spółki, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa statutu lub umowy Spółki. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń a także odnoszenia ich skutków finansowych Spółka dokonuje w następujący sposób: Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych; Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez dostawców ( wykonawców), których kwotę zobowiązań oszacować można w wiarygodny sposób. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w koszty danego okresu sprawozdawczego Spółki powinny być dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Natomiast czas i sposób rozliczeń powinien być każdorazowo uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: Równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, 11 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

65 Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość księgowa a podatkowa aktywów i pasywów Spółka ma obowiązek utworzenia rezerwy i dokonania aktywowania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową i stratą podatkową możliwą do odliczenia od dochodu podatkowego w przyszłości. Wartość podatkowa aktywów stanowi kwotę wpływającą na pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku uzyskania z nich, w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli natomiast uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu danych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy opodatkowania to wartość podatkowa tych aktywów jest ich wartością księgową. Wartość podatkowa pasywów to ich wartość księgowa, pomniejszona o kwoty, które pomniejszą w przyszłości podstawę opodatkowania. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w kwotach przewidzianych w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w kwotach podatku dochodowego do zapłaty w przyszłości w związku z wystąpieniem dodatnich różnić przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości. Wysokość zarówno rezerwy jak i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się biorąc pod uwagę stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku (zobowiązania) podatkowego. Zarówno rezerwę jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w zasadzie, w bilansie oddzielnie. Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy i rok obrotowy wpływający na wynik finansowy składa się z: Obciążeń bieżących Części odroczonej podatku Wykazywana natomiast w rachunku zysków i strat cześć odroczona podatku dochodowego jest różnicą pomiędzy stanem rezerw a aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem przypadku, gdy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z operacji rozliczanych z kapitałem własnym Spółki odnosi się na ten kapitał. ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI Elementy wyniku finansowego Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Przychody i zyski Spółka identyfikuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostka ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Metoda ustalania wyniku z działalności operacyjnej wersja kalkulacyjna. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między: 12 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

66 przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, albo zakupu powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych (zarządu), sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jednostka, osiągając przychody ze sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, ponosi koszty związane z tymi przychodami. Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej jednostki. Jednostka stosuje następujący sposób ewidencji i rozliczania kosztów. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie porównawczym i kalkulacyjnym. Polega na grupowaniu kosztów w układzie według rodzajów na kontach zespołu 4, a następnie rozliczaniu kosztów według celów, na kontach zespołu 5. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym jest prowadzona w Zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie z podziałem na pozycje: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, rozliczenie kosztów. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym jest prowadzona w zespole 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Podstawowe typy działalności, w związku z którymi jednostka ponosi koszty, to: działalność podstawowa, do której zalicza się: działalność usługową, działalność handlową, działalność pomocnicza, zmierzająca do usprawnienia działalności podstawowej, np. roboty i usługi wykonywane przez własnych pracowników, działalność ogólna (zarządu) polegająca na kierowaniu jednostką oraz wykonywaniu innych czynności dotyczących całokształtu działalności przedsiębiorstwa, np. prace administracyjno-biurowe. Pozostałe koszty i przychody operacyjne Pozostałe koszty i przychody operacyjne Spółka identyfikuje zgodnie z MSSF. Metoda ustalania zysku (straty) z działalności gospodarczej Przychodami finansowymi w jednostce są między innymi: odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, 13 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

67 odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, wartość wniesionego aportu według wyceny w umowie spółki, dodatnie różnice kursowe od należności, ujemne różnice kursowe od zobowiązań, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek, zrealizowane przychody finansowe podlegające rozliczeniu w czasie. Do kosztów finansowych jednostka zalicza w szczególności: odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, raty kosztów finansowych podlegających rozliczeniu w czasie, wartość w cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów, wartościowych oraz koszty związane z ich sprzedażą, wartość księgową wniesionego aportu, ujemne różnice kursowe od należności, dodatnie różnice kursowe od zobowiązań, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek lub udzielonych pożyczek. Metoda ustalania zysku (straty) brutto Według MSR 8 Zasady polityka rachunkowości,zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, pozycje nadzwyczajne powstają w wyniku zdarzeń lub sytuacji, które można wyraźnie odróżnić od działalności gospodarczej jednostki, co pozwala oczekiwać, iż nie będą się często ani regularnie powtarzać. MSR nr 8 wyjaśnia, że dla stwierdzenia czy dane zdarzenie lub transakcja wyraźnie odróżnia się od zdarzeń zaistniałych w ramach działalności gospodarczej, należy porównać rodzaj danego zdarzenia lub danej transakcji ze zwykłą działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednostkę. Metoda ustalania zysku (straty) netto Obowiązkowe obciążenia zysku brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych oraz inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: część bieżącą, część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Ustalenie zysku (straty) netto Zysk lub strata brutto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy, inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego) Zysk lub strata netto 14 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

68 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga dokonania pewnych szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w informacjach objaśniających do tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zamierzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Szacunki te opierają się na prognozowanych cyklach życia poszczególnych składników środków trwałych, które mogą ulec zmianie w przyszłości. Odpis aktualizujący wartość należności Spółka dokonuje aktualizacji wartości należności na podstawie oceny prawdopodobieństwa uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i pożyczek udzielonych i szacuje wartość utraconych wpływów, na które tworzy odpisy aktualizujące. Odpis aktualizujący wartość zapasów Spółka dokonuje aktualizacji wartości zapasów na podstawie oceny prawdopodobieństwa uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych i szacuje wartość obecną zapasów, tworząc odpisy aktualizujące doprowadzające wartość zapasów do możliwych do uzyskania cen rynkowych. Odpis aktualizujący wartość udziałów w spółkach zależnych Spółka dokonuje aktualizacji wartości udziałów w spółkach zależnych na podstawie oceny sytuacji finansowej tych podmiotów. Rezerwy Zanim Spółka przystąpi do ustalania rezerwy celowe jest zbadanie czy jest nieodzowne dla zrealizowania stawianego rachunkowości zadania rzetelnego i prawidłowego przedstawienia sytuacji jednostki. Jeżeli różnica jest nieznaczna i pominięcie rezerwy nie spowoduje wprowadzającego w błąd zniekształcenia wyniku finansowego jednostki, to biorąc pod uwagę zasadę istotności, można odstąpić od ustalenia rezerwy. Istotne zasady rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu porównawczych sprawozdań finansowych Spółki. Poniżej zaprezentowano zmiany do standardów oraz nowe interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 15 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

69 dniu 1 lipca 2011 roku. Wszystkie opisane poniżej zmiany zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego oraz zaprezentowanych okresów porównawczych. Oświadczenie o zgodności z MSSF Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. Niniejszy raport finansowy sporządzony na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku został sporządzony wykorzystaniem takich samych zasad rachunkowości, jak przy sporządzaniu rocznego sprawozdanie finansowego za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku. Standardy zastosowane po raz pierwszy Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Spółka zastosowała w bieżącym okresie. Ich zastosowanie nie miało istotnego wpływu na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe: 1. Zmiana MSSF 7 Instrumenty finansowe ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych, obowiązujące za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie lub nie zostały przyjęte przez Unię Europejską 1. MSSF 1 (Zmieniony), Znacząca hiperinflacja i usuniecie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. 2. MSSF 9 Instrumenty finansowe, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 3. MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe (zastępuje wymogi konsolidacji w MSR 27), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie, 4. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie, 5. MSSF 12 Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie, 6. MSSF 13 Wycena według wartości godziwej, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie, 7. MSR 12 (Zmieniony) Podatek dochodowy: Odzyskiwanie wartości bilansowej aktywów, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2012 r. lub po tej dacie. 8. MSR 19 (Zmieniony) Świadczenia Pracownicze, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 9. MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (razem z MSSF 10 zastępuje MSR 27 Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie, 10. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia (zastępuje MSR 28, Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 11. Zmiany do MSR 1 Prezentacja Pozycji Pozostałych Całkowitych Dochodów, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie. 12. Zmiany do MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie. 13. Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia - Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, obowiązujące za okresy roczne 16 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

70 rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 14. KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej (nowa interpretacja), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zarząd Emitenta nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które jeszcze nie obowiązują nie zostały wcześniej zastosowane przez Spółkę. 3. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych sprawozdaniem finansowym Okres/kurs Kurs średni (PLN/EUR)* Kurs minimalny (PLN/EUR) Kurs maksymalny (PLN/EUR) Kurs na koniec okresu (PLN/EUR) ,9345 4, * kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie Źródło: Archiwum kursów walut NBP 4. Podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu: Kurs na dzień roku wynosił 1 EURO = 4,2613 PLN Kurs na dzień roku wynosił 1 EURO = 3,9866 PLN Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = PLN kurs średni w okresie roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 3,9859 PLN Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 17 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

71 Wybrane dane finansowe Bakalland S.A PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Podpisy Zarząd Marian Owerko - Prezes Zarządu.. Artur Ungier Wiceprezes Zarządu.. Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu.. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Jadwiga Raszko vel Rzepa.. Warszawa dn roku 18 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

72 SA-R w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys.szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./eur) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./eur) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur) ** (**) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 1

73 SA-R w tys. zł SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy inne wartosci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 4a,4b b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 2

74 SA-R w tys. zł SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ C.D. Nota P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Średnioważona liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 3

75 SA-R w tys. zł POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez DZ Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR do , od gwarancja wystawiona przez BRE Bank S.A.; tj. 259 tys. zł. Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę tys. zł ( BioConcept Gardenia Sp. z o.o.) Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę tys.zł. Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%): - poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) Akredytywy na rzecz BRE BANK SA ,00 USD, tj. 129 tys. zł. Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez DZ Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riverside Park) na kwotę ,06 Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja zwrotu zaliczki nr U/ /0003/2011/5500 na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Gwarancja zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Poręczenie weksli przy kredytach spółki Bioconcept Gardenia Sp. zoo do wysokości udziałów tj. 38% - poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) - poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu tyś. PLN) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) Akredytywy na rzecz DZ BANK USD Akredytywy na rzecz BRE BANK USD Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 4

76 SA-R w tys. zł SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0 51 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca 0 24 b) część odroczona XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 34 XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys. szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota I. Zysk (strata) netto II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Rachunkowość zabezpieczeń 3. Skutki aktualizacji majątku trwałego 4. Zyski i straty aktuarialne 5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 5

77 SA-R w tys. zł SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłacony podatek dochodowy Różnice z połączenia z Polgrunt Inne korekty (wycena programów motywacyjnych) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 89 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki 729 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki Inne wydatki inwestycyjne 677 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 6

78 SA-R w tys. zł SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Razem I. Stan na 1 lipca 2011 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości 0.0 b) rozliczenie połaczenia z Polgrunt Sp. z o.o II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu a) wpływ zmian zasad rachunkowości 0.0 b) nabycie akcji własnych c) umorzenie akcji własnych d) wypłata dywidendy 0.0 e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji 0.0 f) powiązany podatek dochodowy 0.0 g) inne całkowite dochody ogółem h) wycena programów motywacyjnych i) z podziału zysku (pokrycia straty) III. Stan na 30 czerwca 2012 roku SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Razem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości 0.0 b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) wpływ zmian zasad rachunkowości 0.0 b) nabycie akcji własnych c) emisja akcji zwykłych 0.0 d) wypłata dywidendy e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji 0.0 f) powiązany podatek dochodowy 0.0 g) inne całkowite dochody ogółem h) wycena programów motywacyjnych i) z podziału zysku Polgrunt 0.0 j) z podziału zysku k) zmiana wynikająca z połączenia z Polgrunt Sp. z o.o III. Stan na 30 czerwca 2011 roku Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 7

79 SA-R w tys. zł Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne e) zaliczki na wartości niematerialne Wartości niematerialne razem WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) Wartości niematerialne razem W okresie obrotowym / stosowano następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych grup wartości niematerialnych: - znaki towarowe 20% - oprogramowanie komputerowe 20% - licencje 25-50% Społka nie stwierdziła konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości. Ujawnienia dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości znajdują się w nocie 1a oraz 1b. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości zaliczki na wartości prac rozwojowych podobne wartości, w tym: niematerialne niematerialne - oprogramowanie komputerowe Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup korekta Polgrunt 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie korekta Polgrunt 0 - zmiana stawek amortyzacji 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości zaliczki na wartości prac rozwojowych podobne wartości, w tym: niematerialne niematerialne - oprogramowanie komputerowe Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przejęcie Polgrunt 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie przejęcie Polgrunt 0 - zmiana stawek amortyzacji 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu W sprawozdaniu finansowym za rok 2010/2011 w nocie dotyczącej zmian wartości niematerialnych zaprezentowano nieprawidłowe kwoty wartośic brutto i umorzenia na dzień roku. W niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiono prawidłowe wartości brutto i umorzenia na ten dzień. Opisywana zmiana nie miała wpływu na zaprezentowaną wartość netto wartości niematerialnych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 8

80 SA-R w tys. zł Nota 1a TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY "MOGO" W wyniku połączenia Bakalland S.A. ze spółką zależną Mogo Sp. z o.o. powstała wartość firmy w wysokości tys. zł. Zarząd przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 30 czerwca 2012 roku. Nie stwierdzono przesłanek do utworzenia odpisów aktualizujących wartość firmy. Ośrodek, do którego przypisana jest testowana wartość firmy nie funkcjonuje jako odrębna jednostka, jednak Spółka jest w stanie wyodrębnić przypisane mu aktywa i pasywa. W poniższych tabelach zaprezentowano prognozowane przepływy, ustalenie stopy dyskonta oraz wartości aktywów i pasywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne (ustalona na poziomie wartości użytkowej) w wysokości 3 948,78 tys. zł jest wyższa od wartości bilansowej na dzień 30 czerwca 2012 roku, dlatego nie wystąpiła konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość firmy. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są własnością Spółki. Wartość bilansowa wartości firmy przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne Wartość bilansowa składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, które zostały przypisane do danego ośrodka (zespołu ośrodków) Podstawa wyceny wartość użytkowej tys. zł Przychody: W oparciu o wolumen sprzedaży poszczególnych produktów dotyczących ośrodka wypracowującego środki pieniężne oszacowano budżety na lata przyszłe. Założono ostrożny wzrost sprzedaży na poziomie bieżącego wskaźnika inflacji, tj. 4,0% rocznie. - opis poszczególnych kluczowych założeń kierownictwa Koszty: Wzrost kosztów zwiazanych z wartością sprzedanych towarów został założony na poziomie inflacji. Narzut kosztów ogólnego zarządu zastał przyjęty na poziomie 8% od obrotu. Przepływy: Na podstawie aktualnych budżetów (założenia powyżej) oszacowano wolne przepływy pieniężne, których realizacja w okresie prognozowanym jest prawdopodobna. - opis przyjętej przez kierownictwo metody wyceny wartości przypisanej poszczególnym kluczowym założeniom - okres czasu, na jaki kierownictwo opracowało prognozy przepływów pieniężnych na podstawie zatwierdzonych - stopę wzrostu zastosowaną do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza okres objęty - stopę (stopy) dyskontową wykorzystaną w prognozach przepływów pieniężnych Wyceny dokonano przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2017 roku 2,3% zastosowana stopa wzrostu nie przekracza średnich stóp wzrostu produktów branży 17,2% ( w porównaniu z testem przeprowadzonym w roku poprzednim stopa dyskontowa uległa wzrostowi o 851 punktów procentowych. Głównymi czynnikami wzrostu były wzrost stopy wolnej od ryzyka oraz wzrost wskaźnika beta)* - opis podejścia kierownictwa do ustalania jednej wartości (lub kilku wartości) przypisanej do każdego Wartości przyjęte do wyceny odźwierciedlają przeszłe doświadczenia i są spójne z zewnętrznymi źródłami informacji. * Stopa dyskontowa została oszacowana w oparciu o model wyceny kapitałów własnych CAPM na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z którym koszt kapitału jest równy Rw + Rp(1+B) gdzie - Rw stopa wolna od ryzyka - Rp premia za ryzyko, - B - lewarowany współczynnik beta dla Spółki przy wyliczeniach posłużono się danymi udostępnionymi przez Profesora A. Damodarana z Leonard N. Stern School of Business NY oraz danymi dotyczącymi rentowności 5 letnich obligacji skarbowych. KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO Wartość Źródło Stopa wolna od ryzyka (rentowność obligacji 5-letnich) 6.65% Premia za kraj 1.50% Premia za ryzyko 5.00% Współczynnik beta nielewarowany D/E 1.74 Bakalland S.A. Stopa podatku dochodowego 19.00% Ustawa o podatku dochodowym od osób Współczynnik beta lewarowany 1.73 Wyliczenia własne Inflacja roczna 4.00% Koszt kapitału własnego (w ujęciu rocznym) CAPM 17.20% Wyliczenia własne Koszt kapitału własnego (w ujęciu miesięcznym) 1.33% Wartość zdyskontowanych przepływów na koniec Stopa wzrostu g 2.30% Wartość rezydualna Wycena Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 9

81 SA-R w tys. zł Nota 1b TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY "SOLGER" W wyniku połączenia w roku obrotowym 2010/2011 spółki Bakalland S.A. ze spółką zależną Poglrunt Sp. z o.o. i rozliczenia połączenia metodą łączenia udziałów w jednostkowym sprawozdnaiu finansowym Bakalland S.A. powstała wartość firmy w wysokości 676 tys. zł. Zarząd przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 30 czerwca 2012 roku. Nie stwierdzono przesłanek do utworzenia odpisów aktualizujących wartość firmy. Ośrodek, do którego przypisana jest testowana wartość firmy nie funkcjonuje jako odrębna jednostka, jednak Spółka jest w stanie wyodrębnić przypisane mu aktywa i pasywa. W poniższych tabelach zaprezentowano prognozowane przepływy, ustalenie stopy dyskonta oraz wartości aktywów i pasywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne (ustalona na poziomie wartości użytkowej) w wysokości 684 tys. zł jest wyższa od wartości bilansowej na dzień 30 czerwca 2012 roku, dlatego nie wystąpiła konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość firmy. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są własnością Spółki. Wartość bilansowa wartości firmy przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne 676 tys. zł Wartość bilansowa składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, które zostały przypisane do danego ośrodka (zespołu ośrodków); Podstawa wyceny wartość użytkowej Przychody: W oparciu o wolumen sprzedaży poszczególnych produktów dotyczących ośrodka wypracowującego środki pieniężne oszacowano budżety na lata przyszłe. Założono wzrost sprzedaży o 5,0% rocznie wynikający ze wksaźnika inflacji. - opis poszczególnych kluczowych założeń kierownictwa Koszty: Najistotniejszymi pozycjami kosztów jest wartość sprzedanych towarów i koszty zarządu. Założono wzrost kosztów działalnośic operacyjnej na poziomie inflacji, tj. 5% rocznie. Podobny wzrost założono w przypadku Przepływy: Na podstawie aktualnych budżetów (założenia powyżej) oszacowano wolne przepływy pieniężne, których realizacja w okresie prognozowanym jest prawdopodobna. - opis przyjętej przez kierownictwo metody wyceny wartości przypisanej poszczególnym kluczowym założeniom oraz stwierdzenie, czy powyższe wartości odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia lub, jeśli jest to stosowne rozwiązanie, czy są spójne z przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji, a jeśli nie są, to w jakim stopniu i dlaczego odbiegają od dotychczasowych doświadczeń oraz zewnętrznych źródeł informacji Wyceny dokonano przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych - okres czasu, na jaki kierownictwo opracowało prognozy przepływów pieniężnych na podstawie zatwierdzonych przez nie budżetów/prognoz finansowych Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2017 roku - stopę wzrostu zastosowaną do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza okres objęty przez najbardziej aktualne budżety/prognozy oraz uzasadnienie zastosowania każdej stopy wzrostu, która przewyższa średnie długoterminowe stopy wzrostu dla produktów, branży, kraju lub państw, w których działa jednostka, lub rynku, z którym związany jest dany ośrodek (zespoły ośrodków) - stopę (stopy) dyskontową wykorzystaną w prognozach przepływów pieniężnych - opis podejścia kierownictwa do ustalania jednej wartości (lub kilku wartości) przypisanej do każdego kluczowego założenia, czy wartości te odzwierciedlają przeszłe doświadczenia lub, jeśli to odpowiednie, czy są spójne z zewnętrznymi źródłami informacji, a jeśli nie, w jaki stopniu i dlaczego różnią się od wcześniejszych doświadczeń i zewnętrznych źródeł informacji. 2,3% zastosowana stopa wzrostu nie przekracza średnich stóp wzrostu produktów branży 17,2% ( w porównaniu z testem przeprowadzonym w roku poprzednim stopa dyskontowa uległa wzrostowi o 851 punktów procentowych. Głównymi czynnikami wzrostu były wzrost stopy wolnej od ryzyka oraz wzrost wskaźnika beta)* Wartości przyjęte do wyceny odźwierciedlają przeszłe doświadczenia i są spójne z zewnętrznymi źródłami informacji. * Stopa dyskontowa została oszacowana w oparciu o model wyceny kapitałów własnych CAPM na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z którym koszt kapitału jest równy Rw + Rp(1+B) gdzie - Rw stopa wolna od ryzyka - Rp premia za ryzyko, - B - lewarowany współczynnik beta dla Spółki przy wyliczeniach posłużono się danymi udostępnionymi przez Profesora A. Damodarana z Leonard N. Stern School of Business NY oraz danymi dotyczącymi rentowności 5 letnich obligacji skarbowych. KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO Wartość Źródło Stopa wolna od ryzyka (rentowność obligacji 5-letnich) 6.65% msession=f437949ab7cad711716a2b649fc740f0 Premia za kraj 1.50% Premia za ryzyko 5.00% Współczynnik beta nielewarowany 0.72 D/E 1.74 Stopa podatku dochodowego 19.00% Współczynnik beta lewarowany 1.73 Inflacja roczna 4.00% Koszt kapitału własnego (w ujęciu rocznym) CAPM 17.20% Koszt kapitału własnego (w ujęciu miesięcznym) 1.33% Bakalland S.A. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Wyliczenia własne Wyliczenia własne Wartość zdyskontowanych przepływów na koniec Stopa wzrostu g 2.30% Wartość rezydualna Wycena Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 10

82 SA-R w tys. zł Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy -umowa leasingu Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy... Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem W okresie obrotowym / stosowano następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych: - budynki i budowle lat [inwestycje w obycm śr.trwałym 10 lat] - urządzenia techniczne i maszyny 3,3-40 lat - środki transportu 14-40% [2,5-7 lat] - pozostałe środki trwałe 5-35 lat ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup rozliczenie księgowe połączenia z Polgrunt 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 - rozliczenie księgowe połączenia z Polgrunt 0 - zmniejszenia sprzedaż środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup rozliczenie księgowe połączenia z Polgrunt c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie przejęcie Polgrunt 0 - zmniejszenia sprzedaż środka 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu W sprawozdaniu finansowym za rok 2010/2011 w nocie dotyczącej zmian śrdoków trwałych zaprezentowano nieprawidłowe kwoty wartośco brutto i umorzenia na dzień roku. W niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiono prawidłowe wartości brutto i umorzenia na ten dzień. Opisywana zmiana nie miała wpływu na zaprezentowaną wartość netto środków trwałych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 11

83 SA-R w tys. zł Nota 3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta.../... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,0012 zł

84 SA-R w tys. zł Nota 4 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje 5 - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje b) zwiększenia (z tytułu) nabycie udziałów odwrócenie odpisów aktualizujących i aktualizacja wyceny nabycie akcje c) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów i akcji, inne odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 13

85 SA-R w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zależna, metoda kontroli / udziałów / aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej współzależna, konsolidacji / wycena metodą współkontroli akcji według wartość (razem) udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności / uzyskania znaczącego wpływu ceny nabycia zakładowego zgromadzeniu kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 90% 2 Bakalland Brands Sp. zo.o. ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna Konsolidacja pełna % 100% 3 "PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o. wytwarzanie i dystrybucja w ul. Fabryczna 5, 00- kategorii produktów galanterii 446 Warszawa śniadaniowej Jednostka zależna Konsolidacja pełna % % 4 BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00- sprzedaż hurtowa i detaliczna 446 Warszawa Jednostka zależna Konsolidacja pełna % 38% 5 Bakar Ukraina 6 Beer Fingers Sp. z o.o. 7 8 Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. Bakalland Fizan (wcześniej Trigon Fizan) 9 Averline Holdings Limited Ukraina, Kijów, ul.kutuzowa 18/7 ul. Fabryczna 5, Warszawa ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa i detaliczna, Jednostka stowarzyszona Nie podlega konsolidacji dystrybucja produktów Emitenta % 50% sprzedaż hurtowa cukru i czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskoch działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych TRIGON TFI S.A. ul. zamknięty fundusz inwestycyjny Mogilska 65, aktywów niepublicznych Kraków Simou Menardou, 8, Ria Court 8, 1st floor, Flat/Office 101, Larnaca, 6015, Cyprus działalność holdingów finansowych Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 65.0% Jednostka współzależna Nie podlega konsolidacji % 50.0% Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 100.0% Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 100.0% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zależna, metoda kontroli / udziałów / aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej współzależna, konsolidacji / wycena metodą współkontroli akcji według wartość (razem) udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności / uzyskania znaczącego wpływu ceny nabycia zakładowego zgromadzeniu kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 90% 2 Bakalland Brands Sp. zo.o. ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna Konsolidacja pełna % 100% 3 "PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o. wytwarzanie i dystrybucja w ul. Tymienieckiego 22/24, kategorii produktów galanterii Jednostka zależna Łódź śniadaniowej Konsolidacja pełna % 99.95% 4 BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, sprzedaż hurtowa i detaliczna Warszawa Jednostka zależna Konsolidacja pełna % 38% 5 Bakar Ukraina 6 Beer Fingers Sp. z o.o. Ukraina, Kijów, ul.kutuzowa 18/7 ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa i detaliczna, Jednostka stowarzyszona Nie podlega konsolidacji dystrybucja produktów Emitenta % 50% Sprzedaż hurtowa cukru i czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskoch Jednostka zależna Nie podlega konsolidacji % 65.0% Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 14

86 SA-R w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: ze wskazaniem kapitał należne kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne formy prawnej zakładowy zapasowy razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Brands Sp. zo.o Pifo Eko Strefa Sp. z o.o BioConcept-Gardenia Sp. z o.o Bakar Beer Fingers Sp. z o.o Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o Bakalland Fizan 8 (wcześniej Trigon Fizan)* Averline Holdings Limited** * Bakalland Fizan nie rozpoczął prowadzenia działalności, w związku z czym Spółka nie prezentuje jego danych finasnowych na dzień bilansowy ** W związku z faktem, iż spółka Averline Holdings Limited nie przekazała jednostce dominującej danych finansowych za okres , w powyższej tabeli zaprezentowano dane finansowe Averline Holdings Limited za rok obrotowy trwający od Ze względu na niską istotność spółka nie jest obejmowana skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: ze wskazaniem kapitał kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne zakładowy zapasowy formy prawnej należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Brands Sp. zo.o Pifo Eko Strefa Sp. z o.o BioConcept-Gardenia Sp. z o.o Bakar Bakar Ukraina Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 15

87 SA-R w tys. zł Nota 4c TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI UDZIAŁÓW BAKALLAND BRANDS SP. Z O.O. Zarząd przeprowadził test na utratę wartości aktywów w postaci udziałów w spółce zależnej Bakalland Brands Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku. Przesłanką do przeprowadzenia testu na utartę wartości była zmiana stopy dyskontowej. W poniższych tabelach zaprezentowano prognozowane przepływy, ustalenie stopy dyskonta oraz wartości Spółki Bakalland Brands Sp. z o.o. jako ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wycena Spółki w wysokości tys. zł była wyższa od wartości bialnsowej udziałów na dzień 30 czerwca 2012 roku, dlatego nie wystąpiła konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość udziałów. W ostatniej tabeli niniejszej noty zaprezentowano analizę wrażliwości w wariancie pesymistycznym (zmniejszenie prognozowanych przychodów o 10%) oraz optymistycznym (zwiększenie prognozowanych przychodów o 10%). Wartość bilansowa udziałów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne tys. zł Wartość bilansowa składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, które zostały przypisane do danego ośrodka (zespołu ośrodków); Przychody: W oparciu o wolumen sprzedaży poszczególnych produktów w latach przeszłych, sprzedawanych pod marką posiadanych znaków towarowych oszacowano budżety na lata przyszłe. Zrealizowane przychody ze sprzedaży praw do korzystania ze znaków towarowych stanowią od 2% do 5 % wolumenu prognozowanej sprzedaży spółki korzystającej ze znaków towarowych. Dodatkowo Spółka refakturuje koszty związane z zakupem usług związanych z marketingem od podmiotów zewnętrznych bez marży oraz koszty działu sprzedaży i inne koszty wewnętrzne powiększając je o marżę w wysokości 5%. - opis poszczególnych kluczowych założeń kierownictwa Założono wzrost sprzedaży: - o 8,59% rocznie dla przychodów liczonych od obrotu spółki dominującej, - dla przychodów z tytułu refakturowanych kosztów z marżą w wysokości prognozowanych koszt powiększonych o 5% marży, - przychodów z tytułu refakturowanych kosztów bez marży w wysokości prognozowanych kosztów. Koszty: Najistotniejszą pozycją kosztów są: - amortyzacja znaków towarowych (stosowana metoda liniowa, nie zakładano istotnego wzrostu kosztów), - koszty działalności operacyjnej (w przeważającej części refakturowane na podmiot korzystający ze znaków towarowych) załozono wzrost kosztów na poziomie inflacji tj około 5%). Spółka nie przewiduje spłaty obligacji zakładając ich konwersję na obligacje o dłużym terminie wymagalności. Spółka nie przewiduje reinwestycji środków pieniężnych; założono naliczenie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysoko Przepływy: Na podstawie aktualnych budżetów (założenia powyżej) oszacowano wolne przepływy pieniężne, których realizacja w okresie prognozowanym jest prawdopodobna. - opis przyjętej przez kierownictwo metody wyceny wartości przypisanej poszczególnym kluczowym założeniom oraz stwierdzenie, czy powyższe wartości odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia lub, jeśli jest to stosowne rozwiązanie, czy są spójne z przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji, a jeśli nie są, to w jakim stopniu i dlaczego odbiegają od dotychczasowych doświadczeń oraz zewnętrznych źródeł informacji Wyceny dokonano przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych - okres czasu, na jaki kierownictwo opracowało prognozy przepływów pieniężnych na podstawie zatwierdzonych przez nie budżetów/prognoz finansowych Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2017 roku - stopę wzrostu zastosowaną do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza okres objęty przez najbardziej aktualne budżety/prognozy oraz uzasadnienie zastosowania każdej stopy wzrostu, która przewyższa średnie długoterminowe stopy wzrostu dla produktów, branży, kraju lub państw, w których działa jednostka, lub rynku, z którym związany jest dany ośrodek (zespoły ośrodków) - stopę (stopy) dyskontową wykorzystaną w prognozach przepływów pieniężnych - opis podejścia kierownictwa do ustalania jednej wartości (lub kilku wartości) przypisanej do każdego kluczowego założenia, czy wartości te odzwierciedlają przeszłe doświadczenia lub, jeśli to odpowiednie, czy są spójne z zewnętrznymi źródłami informacji, a jeśli nie, w jaki stopniu i dlaczego różnią się od wcześniejszych doświadczeń i zewnętrznych źródeł informacji. 2,3% zastosowana stopa wzrostu nie przekracza średnich stóp wzrostu produktów branży 10,97% ( w porównaniu z testem przeprowadzonym w roku poprzednim stopa dyskontowa uległa wzrostowi o 228 punktów procentowych. Głównymi czynnikami wzrostu były wzrost stopy wolnej od ryzyka oraz wzrost wskaźnika beta)* Wartości przyjęte do wyceny odźwierciedlają przeszłe doświadczenia i są spójne z zewnętrznymi źródłami informacji. * Stopa dyskontowa została oszacowana w oparciu o model wyceny kapitałów własnych CAPM na dzień 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z którym koszt kapitału jest równy Rw + Rp(1+B) gdzie - Rw stopa wolna od ryzyka - Rp premia za ryzyko, - B - lewarowany współczynnik beta dla Spółki przy wyliczeniach posłużono się danymi udostępnionymi przez Profesora A. Damodarana z Leonard N. Stern School of Business NY oraz danymi dotyczącymi rentowności 5 letnich obligacji skarbowych. KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO Wartość Źródło Stopa wolna od ryzyka (rentowność obligacji 5-letnich) 6.65% 7949ab7cad711716a2b649fc740f0 Premia za kraj 1.50% Premia za ryzyko 5.00% Współczynnik beta nielewarowany 0.72 D/E 2.53% Stopa podatku dochodowego 19.00% Współczynnik beta lewarowany 0.73 Inflacja roczna 4.00% Koszt kapitału własnego (w ujęciu rocznym) CAPM 10.97% Koszt kapitału własnego (w ujęciu miesięcznym) 0.87% Sprawozdanie finansowe Spółki Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Wyliczenia własne Wyliczenia własne Wyliczenia własne % 6.65% 6.65% 6.65% Stopa wolna od ryzyka (rentowność obligacji 10-letnich) 6.65% Premia za kraj (A. Damodaran) 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Premia za ryzyko (A. Damodaran) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Współczynnik beta nielewarowany D/E 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% Współczynnik beta lewarowany % 73.15% 73.15% 73.15% Koszt kapitału własnego 10.97% 10.97% 10.97% 10.97% 10.97% Wartość zdyskontowanych przepływów na koniec Stopa wzrostu g 2.30% Wartość rezydualna Wycena % Wycena.+10% Suma FCFE Zdyskontowanaw artość rezydualna Łączna wartość kapitału własnego spółki Spadek wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne (Spółki) w porównaniu z rokiem poprzednim (kiedy wartość ta wynosiła ,74 tys. zł)spowodowany głównie wzrostem stopy dyskontowej. Spółka refakturuje wydatki związane z marketingiem i sprzedażą w związku z czym część kosztów zawsze jest pokryta bieżącymi przychodami. Wraz ze wzrostem przychodów z tytułu opłat licencyjnych nie następuje proporcjonalny wzrost kosztów, co przekłada się na znacznie wyższe zyski i przepływy w następnych okresach rozliczeniowych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 16

88 SA-R w tys. zł Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej naliczone niezapłacone odsetki różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące należności odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS wycena opcji pracowniczych niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie odpisy aktualizujące zobowiązania rezerwa na zobowiązania rezerwa na urlopy rezerwa na spodziewane straty rezerwa LUPSO amortyzacja MSR rezerwa na opcje i GPW rezerwa na inwestycje długoterminowe 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wycena do wartości godziwej aktywow trwalych Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice kursowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe ztytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące należności odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzeniai składki ZUS wycena opcji pracowniczych rezerwy na zobowiązania rezerwa na urlopy rezerwa na spodziewane straty rezerwa LUPSO amortyzacja MSR rezerwa na opcje i GPW c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na inwestycje długoterminowe wycena do wartości godziwej aktywów trwałych Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny walutowej ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowez tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej naliczone niezapłacone odsetki odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące należności odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS wycena opcji pracowniczych niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS rezerwa na zobowiązania odpisy aktualizujące zobowiązania rezerwa na urlopy rezerwa na spodziewane straty rezerwa LUPSO rezerwa na opcje i GPW amortyzacja MSR 0 43 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na inwestycje długoterminowe wycena do wartości godziwej aktywów trwałych rezerwa na inwestycje długoterminowe d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych 0 - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych 0 - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych 0 - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych 0 - ujemne różnice przejściowe ztytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych 0 - naliczone niezapłacone odsetki różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej 0 - odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące należności odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzeniai składki ZUS 0 - rezerwy na zobowiązania rezerwa na urlopy rezerwa na spodziewane straty 1 - rezerwa LUPSO amortyzacja MSR 0 - odpisy na opcje i GPW rezerwy na zobowiązania - weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 0 - rezerwa na inwestycje długoterminowe c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wycena do wartości godziwej aktywów trwałych d) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 17

89 SA-R w tys. zł Nota 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Stan odpisów aktualizacyjnych Początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Koniec okresu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 18

90 SA-R w tys. zł Nota 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych - inne świadczeń dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. zł b2. jednostka/waluta USD tys. zł b3. jednostka/waluta CZK pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: Należności z tytułu dostaw i usług, bieżące (brutto) Należności z tytułu dostaw i usług po terminie, razem (brutto) a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, po terminie Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zawartymi umowami handlowymi termin płatności biegnie dopiero od momentu potwierdzenia otrzymania faktury przez kontrahenta, w związku z czym faktyczny termin płatności różni się od terminu płatnosci ujetego w systemie (na podstawie wystawionej faktury sprzedaży) od kilku dni do kilku tygodni. Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedazy : do 30 dni dla klientów indywidulanych i mniejszych hurtowni od 30 do 60 dni dla dużych hurtowni i sieci Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 19

91 SA-R w tys. zł Nota NALEŻNOŚCI SPORNE I NIEODPISANE PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI W bieżącym okresie nie wystąpiły nalezności sporne i przeterminowane, na które nie dokonano odpisów aktualizacyjnych NALEŻNOŚCI SPORNE I NIEODPISANE PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI W bieżącym okresie nie wystąpiły nalezności sporne i przeterminowane, na które nie dokonano odpisów aktualizacyjnych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 20

92 SA-R w tys. zł Nota 9 KRÓTKOTERMINOWE INWESTYCJE FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa - wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 3 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś./eur tys. zł b2. jednostka/waluta tyś./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tyś./chf 6 tys. zł 20 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) -instrumenty finansowe Inne inwestycje krótkoterminowe, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta.../... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 21

93 SA-R w tys. zł Nota 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Ubezpieczenia Składki członkowksie Odpisy na ZFSsocj Projekty opakowań opłaty marketingowe - promocyjne pozostałe RMC prenumeraty podatek od nieruchomości gwarancje płatnicze 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: giełda rozliczenie międzyokresowe kosztów finanasowych 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 11 Kwota odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości - nie wystepuje. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 22

94 SA-R w tys. zł Nota 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta. Na dzień akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Łącznie wszystkie akcje dają prawo głosów na Walnym Zgromadzeniu Kapitał zakładowy zł Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów na dzień Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Ogólna liczba głosów na Walnym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zmiana stanu posiadania (%) Zgromadzeniu (%) Liczbowo % Dellingate Holdings Limited Zwykłe na ok b/z b/z Anvik Holdings Limited Zwykłe na ok b/z b/z Marian Owerko Zwykłe na ok b/z b/z QUERCUS TFI S.A. Zwykłe na ok b/z b/z Krzysztof Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Elżbieta Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Artur Ungier Zwykłe na ok b/z b/z Paweł Poruszek Zwykłe na ok b/z b/z Jednocześnie Emitent wskazuje, iż po zakończeniu okresu sprawozdawczego akcjonariusz Dellingate Holdings Limited poinformował o nabyciu w ramach transakcji na GPW SA przeprowadzonych w dniu 2 lipca akcji (zwykłych na okaziciela) Emitenta oraz o nabyciu w ramach transakcji na GPW SA przeprowadzonych w dniu 5 lipca akcji Emitenta. Mając na uwadze powyższe główny Akcjonariat po nabyciu wskazanych akcji przedstawia się następująco: Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Ogólna liczba głosów na Walnym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zmiana stanu posiadania (%) Zgromadzeniu (%) Liczbowo % Dellingate Holdings Limited Zwykłe na ok Anvik Holdings Limited Zwykłe na ok b/z b/z Marian Owerko Zwykłe na ok b/z b/z QUERCUS TFI S.A. Zwykłe na ok b/z b/z Elżbieta Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Krzysztof Marciniak Zwykłe na ok b/z b/z Artur Ungier Zwykłe na ok b/z b/z Paweł Poruszek Zwykłe na ok b/z b/z Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 23

95 SA-R w tys. zł Nota 13 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Przeznaczenie w celu umorzenia AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość bilansowa Nota 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) z połaczenia Polgrunt Sp. z o.o. - odpisy z zysku netto Kapitał zapasowy, razem Nota 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) program opcji na akcje Teodor program opcji na akcje Matador program opcji na akcje Pikador 134 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem Wymagany opis programów motywacyjnych został zamieszczony w dodatkowych notach objasniających. Nota 17 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) zaliczka na dywidendę Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 24

96 SA-R w tys. zł Nota ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie róznice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym róznice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych amortyzacja MSR naliczone dofinansowanie SOD odsetki naliczone pozostałe b) odniesionej na kapitał własny weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych 56 - w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) dodatnie róznice przejściowe z tytułu dodatnich róznic kursowych róznice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych - dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych amortyzacja MSR - środki trwałe netto MSR rozliczenia międzyokresowe kosztów - naliczone dofinansowanie SOD - naliczone odsetki - pozostałe b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP - dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych 56 - w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) dodatnie róznice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym róznice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych amortyzacja MSR rozliczenia międzyokresowe kosztów naliczone dofinansowanie SOD odsetki naliczone pozostałe b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP - dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych 56 - w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie róznice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych środki trwałe netto MSR dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych amortyzacja MSR - rozliczenia międzyokresowe kosztów - naliczone dofinansowanie SOD 0 - odsetki naliczone - pozostałe 0 b) odniesionej na kapitał własny weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny finansowych aktywów trwałych w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwa na świadczenia urlopowe b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na świadczenia urlopowe c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) rozwiązanie rezerwy na świadczenia urlopowe e) stan na koniec okresu rezerwa na świadczenia urlopowe ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwa na spodziewane straty 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -utworzenie -rezerwa na spodziewane straty c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 -rezerwa na spodziewane straty 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwa na spodziewane straty b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na spodziewane straty c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na sprawy sądowe e) stan na koniec okresu Rezerwa została rozwiązana z uwagi na spłatę zobowiązania. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 25

97 SA-R w tys. zł Nota 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: umowa wekslowa umowy leasingu finansowego - obligacje b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - obligacje c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego 0 72 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta CHF tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 26

98 SA-R w tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin pozostała do spłaty wskazaniem formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty Zabezpieczenia Inne BGŻ S.A tys CHF tys PLN 1739 tys CHF (6168 tys PLN) 1273 tys PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, 2. weksel in blanco, 3. Cesja na polisie, inwestycyjny 4. Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN BGŻ S.A PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o. do długu. 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zł na nieruchomości w Janowie Podlaskim, 5. inwestycyjny Pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo; 6. Przystąpiednie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. 7. Poreczenie BioConcept Gardenia Sp. z o.o.do kwoty 9,8 mln. zł. 8. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej PAVAN do wysokości 40 mln. zł 9. Hipoteka do kwoty 40 mln. zł na nieruchomości w Łodzi ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin pozostała do spłaty wskazaniem formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty Zabezpieczenia Inne BGŻ S.A CHF KPLN 1336 PLN / PLN (2931 CHF) zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisie, sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN inwestycyjny BGŻ S.A PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zl. na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo inwestycyjny PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o PLN Dla kwoty pożyczki tys. zł - oprocentowanie na poziomie 5%. Dla kwoty pożyczki tys. zł - 4% Brak Pożyczka Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 27

99 SA-R w tys. zł Nota 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) 0 0 -naliczone odsetki obligacji serii A-BB 0 0 -statut Bakar % udziałów 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń z tytułu leasingu finansowego g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/eur tys. zł b2. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł b3. jednostka/waluta tyś/chf tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 28

100 SA-R w tys. zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki pozostała Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin Zabezpieczenia do spłaty jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty Inne PKO PB S.A ul. Puławska 15, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR do M powiększone o marżę banku 1. Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Poręczenie spłaty kredytu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty odnawialny zobowiązań przez Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty zobowiazań przez "Pifo" Eko- Strefa Sp. z o.o. BRE BANK S.A. ul. Królewska 14, Warszawa wielowalutowy tys PLN, 19 tys. USD (65 tys. PLN) zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, do Weksel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty tys zł. na nieruchomości w Osinie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty tys. zł w Osinie 6. Przystapienie do długu przez odnawialny, Bakalland Brands Sp. z o.o. wielowalutowy BRE BANK S.A. ul. Królewska 14, Warszawa PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N do Weksel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty tys zł. na nieruchomości w Osinie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty tys. odnawialny w zł w Osinie 6. Przystapienie do długu przez rachunku Bakalland Brands Sp. z o.o. bieżącym BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego; 5. Przystapienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pifo" Eko Strefa Sp. z o.o. do długu. 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zł na nieruchomości w Janowie Podlaskim, 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo; 6. Przystąpiednie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. 7. Poreczenie BioConcept Gardenia Sp. z o.o.do kwoty 9,8 mln. zł. 8. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej PAVAN do wysokości 40 mln. zł 9. Hipoteka do kwoty 40 mln. zł na nieruchomości w Łodzi inwestycyjny BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa tys CHF tys PLN PIFO EKO- ul. Tymienieckiego STREFA Sp. z o.o. 22/24, Łódź 870 tys. CHF (3 086 tys PLN) kurs CHF 3,5477 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku do PLN PLN 4.50% 12/2012 Brak 1. Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, 2. weksel in blanco, 3. Cesja na polisie, 4. Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN inwestycyjny Pożyczka ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki pozostała Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Warunki Termin Zabezpieczenia do spłaty jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. HSBC BANK S.A. MR BANK S.A. BGŻ S.A DZ BANK Polska SA ul. Królewska 14, Warszawa ul. Królewska 14, Warszawa Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa ul.elbląska 15/17, Warszawa ul.kasprzaka 10/16, Warszawa Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR PLN / wielowalutowy M, dla EUR EURIBOR 1M, powiększoną do Weksel in blanco, 776 PLN (235 CHF) o marżę banku PLN PLN pod akredytywy EUR, USD 781 PLN 781 (284 USD) PLN 6246 PLN PLN 7476 PLN pod akredytywy EUR, USD zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N do powiększona o marżę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marżę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR do M powiększone o marżę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR do M powiększone o marżę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla 356 PLN (129 USD) 5637 USD- LIBOR, dla PLN WIBOR / 5281 PLN powiekszone o marżę banku Umbrella Grupy Bakallnad, zastaw sądowy na środkach obrotowych 5021 kpln, cesja na polisie Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach do PLN, cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej do Inne odnawialny, wielowalutowy odnawialny odnawialny, wielowalutowy odnawialny w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach odawialny, PLN, cesja na polisie wielowalutowy ubezpieczeniowej pod akredytywy PKO PB S.A ul. Puławska 15, Warszawa PLN 9751 PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR do M powiększone o marżę banku Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej odnawialny BGŻ S.A CHF KPLN 348 PLN / zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR PLN (764 CHF) 3M i 3M LIBOR powiększone o marżę banku Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisiesądowy zastaw inwestycyjny rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niższej niż ,0 PLN BGŻ S.A ul.kasprzaka 10/16, Warszawa PLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR M powiększone o marżę banku Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10mln.zl. Na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo inwestycyjny DZ BANK Polska SA Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa PLN 7000 PLN zmienna stopa, dla PLN WIBOR 1M powiekszony o marżę banku do Weksel in blanko, poręczenie Bakallandu S.A., hipoteka kaucyjna na nieruchomości odnawialny kredyt obrotowy PIFO EKO- STREFA Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź PLN PLN 4% Brak Pożyczka Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 29

101 SA-R w tys. zł ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość Warunki Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju nominalna oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Zadłużenie na dzień bilansowy Inne - obligatariusz Obligacje imienne serii A % Bakalland Brands Sp. z o.o. Nota 21 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) rezerwa na zobowiązania - krótkoterminowe (wg tytułów) rezerwa na zobowiązania b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) ZFRON/ dotacja UE - środki trwałe krótkoterminowe (wg tytułów) ZFRON/ dotacja UE - środki trwałe Inne rozliczenia międzyokresowe, razem W dniu r. Spółka Bakalland SA otrzymała dotację w wysokości tys. zł oraz w dniu w wysokości tys. zł. Otrzymane dotacje do środków trwałych rozliczane są przez rozliczenia międzokresowe przychodów proporcjonalnie do amortyzacji. Na dzien bilansowy saldo RMP wynosi tys.zł. W sprawozdaniu finansowym za rok obrotoy 2010/2011 rezerwy na zobowiązania w kwocie tys. zł zostały zaprezentowane w pozycji RMP. W powyższej nocie, w celu zapewnienia porównywalności danych, wyodrębniono rezerwy do właściwej pozycji, rozliczeń międyzokresowych biernych. Nota 22 Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję /udział Na dzień : wartość księgowa tyś zł. /średnia ważona liczba akcji tys. szt = wartość księgowa na jeden udział 4.96 zł. Na dzień : wartość księgowa tyś zł. /średnia ważona liczba akcji tys. szt = wartość księgowa na jeden udział 5.54 zł. Na dzień : wartość księgowa tyś zł. /średnia ważona liczba akcji tys. szt = wartość księgowa na jeden udział 5.98 zł. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 30

102 SA-R w tys. zł Nota 23 NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zależnych - w tym: od jednostek współzależnych - w tym: od jednostek stowarzyszonych - w tym: od znaczącego inwestora - w tym: od jednostki dominującej Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek współzależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz znaczącego inwestora - na rzecz pozostałych jednostek b) pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zależnych - w tym: na rzecz jednostek współzależnych - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych - w tym: na rzecz znaczącego inwestora - w tym: na rzecz pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,0031 zł

103 SA-R w tys. zł Nota 24 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych 0-12 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 32

104 SA-R w tys. zł Nota 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe pozostałe koszty promocje sprzedaży, reklama reprezentacja Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 33

105 SA-R w tys. zł Nota 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na przyszłe zobowiązania b) pozostałe, w tym: amortyzacja wartości niematerialne i prawne - amortyzacja budynków i budowli - amortyzacja maszyn i urządzeń ZPCHR - amortyzacja środków transportu - zwrot odpis należn. NPUP otrzymane odszkodowania, kary i grzywny zwrot cła, niewykorzystanych polis zaokrąglenia refaktura kosztów sprzedaż makulatury noty credyt od kontrahentów zagranicznych odp przedaw zobowiązań pln nadwyżki materiałów nie inwentaryzacyjne nadwyżki materiałów inwentaryzacyjne 27 - odpisy na zapasy nadwyzki w dostawie nadwyżki materiałów w magazynie inwentaryzacyjne 27 - nadwyżki towarów w magazynie inwentaryzacyjne nadwyżki wagowe zwrotownia towary nadwyżki produktów 1 - nadwyżki wyrobów gotowych inwentaryzacyjne nadwyżki wagowe zwrotownia wyr. gotowe pozostałe 27 Inne przychody operacyjne, razem Nota 28 #ADR! INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) niewykorzystane urlopy b) pozostałe, w tym: odszkodowania, naprawy powypadkowe kary, grzywny i odszkodowania niezrealizowane dostawy zaokrąglenia darowizny protokoły strat materiałów odchylenia ilościowe od PZ-materiałów niedobory inwentaryzacyjne materiałów protokoły strat towarów odchylenia ilościowe od PZ-towarów niedobowry inwentaryzacyjne towary niedowaga opakowań towary 2 - protokoły strat wyrobów gotowych niedobory inwentaryzacyjne wyrobów gotowych niedobory inwentaryzacyjne 13 - niedowaga opak.produkty 1 - odpisane zapasy towarów NKUP - odpisane zapasy produktów NKUP Inne koszty operacyjne, razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 34

106 SA-R w tys. zł Nota 29 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane 0 b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: sprzedaż udzi ak i pap wart opcje walutowe opcje walutowe z wyceny (NKUP) - kontrakty z wyceny (nkup) - inne Inne przychody finansowe, razem 0 51 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 35

107 SA-R w tys. zł Nota 30 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane -877 b) utworzone rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: odsetki naliczone anulowane - opcje walutowe - inne, prowizje od kredytów odsetki od leasingu 11 - kontrakty WTT - wycena bilansowa GPW - anulowane odsetki lat ubiegłych 0 0 Inne koszty finansowe, razem Nota 31 Emitent sporzadza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 36

108 SA-R w tys. zł Nota 32 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Zysk Różnice (strata) pomiędzy bruttozyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi koszty i straty trwałe w ewidencji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi dochody wolne od podatku - odliczenia od dochodu 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki.19...% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany z poprzednio stawek nieujętej podatkowych straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy - zmniejszenie przejściowej (zwiększenie) poprzedniego z tytułu okresu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO ujętego w kapitale własnym ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: - działalności zaniechanej - wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nota 33 POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: - - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 37

109 SA-R w tys. zł Nota 34 UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis różnicy w wycenie aktywów netto Nota 35 Propozycja poktycia straty za okres Strata za rok zostanie rozliczona z zysków lat następnych. W spółce nie występują akcje uprzywilejowane. Nota Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tyś. szt) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczbą akcji zwykłych (w tys. szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł.) Średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu okresu to liczba akcji zwykłych na początku okresu, skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych w celu umorzenia w ciągu tego okresu ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. Wskaźnik odzwierciedlający okres występowania poszczególnych akcji jest to liczba dni, przez jaka określone akcje występowały, do całkowitej liczby dni w okresie. Zastosowano przybliżenie polegające na uwzględnieniu liczby akcji na koniec każdego miesiąca. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 38

110 SA-R w tys. zł Nota 37 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłacony podatek dochodowy Różnice z połączenia z Polgrunt Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Bilansowa zmiana stanu rezerw, należności oraz rozliczeń międzyokresowych różni się od zmiany stanu uwzględnionej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, ze względu na korygowanie zysku brutto w sprawozdaniu przepływów pieniężnych oraz w związku z tym wyodrębnieniu zapłaconego podatku dochodowego. Ponadto zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych została skorygowana o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabytych udziałów w jednostkach zależnych oraz o zmianę stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz odsetek od tych obligacj. Inne korekty w kwocie 702 tys. zł dotyczą wyceny opcji z programów motywacyjnych za rok obrotowy 2011/2012. Niniejszy dokument zawiera 39 stron i składa się z następujących elementów: Wybrane dane finansowe str. 1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej str. 2,3 Srawozdanie z zysków i strat str. 5 Pozycje pozabilansowe str. 4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych str. 6 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym str. 7 Dodatkowe noty do sprawozdania finansowego str Podpisy wszystkich Członków Zarządu Marian Owerko Prezes Zarządu Artur Ungier Wice Prezes Zarządu... Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jadwiga Raszko vel Rzepa Główna Ksiegowa Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu podpis Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 39

111 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres do Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz udziały w jednostkach podporządkowanych Wśród długoterminowych aktywów finansowych Emitent posiada udziały w jednostkach podporządkowanych oraz udziały i akcje utrzymywane długoterminowo klasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka posiadała udziały i akcje w następujących podmiotach gospodarczych: Podmioty powiązane: Bakalland Ukraina Sp. z o.o., z siedzibą na Ukrainie Bakalland Brands Sp. z o.o. (d. Bakalland Trade) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Bakar Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Beer Fingers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Averline Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Bakalland Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Netto, Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. o łącznej wartości tys. zł. Istotne zmiany w zakresie aktywów dostępnych do sprzedaży, które miały miejsce w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku: dnia 9 września 2011 roku Jednostka Dominująca Bakalland S.A. nabyła udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Averline Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. Udziały zostały nabyte za łączną cenę 7,0 tys. zł, w dniu 07 września 2011 roku Emitent nabył 1 certyfikat inwestycyjny serii A Trigon IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (po zmianie nazwy Bakalland FIZAN) za ceną 1,0 tys. zł. Do dnia bilansowego fundusz nie rozpoczął prowadzenia właściwej działalności. Po dniu bilansowym, tj. dnia 17 sierpnia 2012 roku, w związku decyzją Zgromadzenia Inwestorów Fundusz, został rozpoczęty proces jego likwidacji; dnia 19 września 2011 roku Wspólnicy Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 500,0 tys. zł do kwoty 2 800,0 tys. zł, tj. o kwotę 1 300,0 tys. zł poprzez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,0 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS dnia 24 października 2011 roku. W wyniku Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 1

112 podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki; dnia 11 kwietnia 2012 roku Wspólnicy Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. podjęli pisemną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (bez zmiany aktu założycielskiego) z kwoty 2 800,0 tys. zł do kwoty 4 000,0 tys. zł, tj. o tys. zł poprzez ustanowienie równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. nie uległ zmianie udział Emitenta w kapitale zakładowym tej spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego jednostki zależnej do kwoty tys. zł zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 2 lipca 2012 roku; dnia 11 stycznia 2012 roku Emitent nabył 1 (jeden) udział w spółce PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. i tym samym stał się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki; dnia 11 czerwca 2012 roku Bakalland S.A. jako jedyny wspólnik Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. podjął uchwałę o umorzeniu 183 udziałów w Spółce, przy czym uchwała o umorzeniu udziałów nie zmieniła struktury udziałowej i Bakalland S.A. pozostaje jedynym wspólnikiem Pifo Eko-Strefa Sp. z o. o. dnia 1 lutego 2012 roku Emitent wraz z Oshee Polska Sp. z o.o. przystąpił do spółki celowej Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. Bakalland S.A. posiada 50% udziałów w opisywanej jednostce. Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. jest jednostką współzależną. Przedmiotem działalności Spółki jest wsparcie podmiotów z grupy kapitałowej Bakalland w zakresie bieżącej obsługi handlowej (przedstawiciele handlowi). Udziały w jednostkach zależnych stanowią inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych na aktywnym rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona. W związku z powyższym wymienione aktywa długoterminowe Emitent wycenia według kosztu. Podmioty pozostałe - o łącznej wartości tys. zł. W wymienionej grupie aktywów Spółka zaprezentowała akcje podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i na NewConnect. Zgodnie z polityką rachunkowości aktywa te są klasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i wyceniane są w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny. Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez Emitenta wartości udziałów i akcji w podziale na poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawia nota objaśniająca nr 4 do sprawozdania finansowego. Pożyczki udzielone i należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu W dniu 8 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy Bakalland Ukraina Sp. o.o. zwanej pożyczkobiorcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkodawcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka BAKALLAND S.A. udzieliła pożyczki w wysokości ,-USD na okres 30 miesięcy od dnia dokonania zapłaty nie dłużej jednak niż do Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 2

113 dnia 28 lutego 2011 roku. Za korzystanie z pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej równej 3M LIBOR USD plus cztery punkty procentowe. Przedmiotowa pożyczka jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności spółki Bakalland Ukraina, przy czym środki uzyskane w ramach pożyczki umożliwią spółce Bakalland Ukraina intensyfikację podejmowanych działań, w tym w szczególności działań promocyjnych oraz marketingowych realizowanych m.in., w sieciach sprzedaży detalicznej, co w krótkiej perspektywie winno skutkować wzrostem obrotów realizowanych przez spółkę Bakalland Ukraina. Spółka Bakalland Ukraina jest jednostką zależną od BAKALLAND S.A. w rozumieniu 2 ust. 1 pkt 30 Rozporządzenia z dn r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych. W dniu 17 czerwca 2011 roku podpisano aneks do umowy pożyczki, zgodnie z którym zmianie uległ termin spłaty pożyczki. Zgodnie z postanowieniami aneksu pożyczka ma zostać spłacona nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku. W dniu 1 marca 2012 roku został podpisany aneks do umowy, na podstawie którego zmienione zostały: termin spłaty pożyczki nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz oprocentowanie pożyczki będzie liczone na podstawie stałej stopy procentowej równej jeden punkt procentowy. W ciągu roku obrotowego zostały częściowo spłacone należności z tytułu opisywanej pożyczki w łącznej wysokości 447 tys. USD. Na dzień 30 czerwca 2012 roku saldo powyższej pożyczki wyniosło 800 tys. USD, z czego kapitał wynosił 745 tys. USD (łącznie saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosiło tys. zł, z czego naliczone odsetki wyniosły 55 tys. zł). Odsetki naliczone w roku obrotowym wyniosły 30 tys. USD (97 tys. zł). W dniu 12 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy jednostką stowarzyszoną BAKAR TOW zwanej pożyczkobiorcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkodawcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka BAKALLAND S.A. udzieliła pożyczki w wysokości ,-USD na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Wypłata pożyczki odbyła się w dwóch transzach, pierwsza transza w wysokości ,-USD płatna w terminie siedmiu dni od daty uzyskania rejestracji Umowy w Narodowym Banku Ukrainy, a druga transza w wysokości ,-USD została wypłacona w dniu 17 sierpnia 2011 roku. Za korzystanie z pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej równej 3M LIBOR USD plus cztery punkty procentowe. Przedmiotowa pożyczka była przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności spółki BAKAR TOW. W dniu 1 marca 2012 roku został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym zmianie uległy: termin spłaty pożyczki nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz oprocentowanie pożyczki będzie liczone na podstawie stałej stopy procentowej równej jeden punkt procentowy. Na dzień 30 czerwca 2012 roku saldo powyższej pożyczki wyniosło 471 tys. USD (1 595 tys. zł), w tym naliczone odsetki 23 tys. USD (tj. 67 tys. zł). Odsetki naliczone w roku obrotowym 2011/2012 wyniosły 20 tys. USD (67 tys. zł). W dniu 29 lutego 2012 roku BAKAR TOW spłacił część zobowiązania w wysokości 52 tys. USD (155 tys. zł). W roku obrotowym 2009/2010 Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi niepowiązanemu w łącznej wysokości 200 tys. USD. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosiła 1,8% w stosunku miesięcznym. Pożyczka została całkowicie spłacona w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Wartość należności z tytułu dostaw i usług wyniosła na dzień 30 czerwca 2012 roku tys. zł, (w porównaniu do tys. zł na dzień 30 czerwca 2011 roku). Wartość innych należności wyniosła na dzień bilansowy 171 tys. zł (w porównaniu do stanu na roku, który wynosił 114 tys. zł), nie zanotowano należności dochodzonych na drodze sądowej (na 30 3 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

114 czerwca 2011 roku wartość opisywanej pozycji wyniosła 501 tys. zł). Z kolei środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ukształtowały się na dzień 30 czerwca 2012 roku na poziomie 667 tys. zł (saldo środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na poprzedni dzień bilansowy wynosiło tys. zł). Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy Wśród aktywów przeznaczonych do obrotu posiadanych przez Spółkę znajdują się akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które Emitent zamierza sprzedać w krótkim okresie. W prezentowanym roku Spółka nie nabyła dodatkowych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Wartość aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (udziały w pozostałych jednostkach) na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 356 tys. zł (w porównaniu do 347 tys. zł na dzień 30 czerwca 2011 roku). Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie posiadała aktywów finansowych stanowiących inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności. Zobowiązania finansowe Szczegółowe informacje dotyczące otrzymanych przez Emitenta kredytów i pożyczek zostały zawarte w notach objaśniających nr 19, 19a, 20 i 20a do sprawozdania finansowego. Zobowiązania z tytułu kredytów: na na stan Odsetki za rok stan Odsetki za rok Nazwa Banku / Jednostki tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Bank Gospodarki Żywnościowej S.A BRE BANK S.A. wielowalutowy (DZ BANK Polska S.A.) wielowalutowy PKO BP SA HSBC Mazowiecki Bank Regionalny Inne Razem Termin płatności wykazanych powyżej odsetek od kredytów bankowych wynosi do jednego miesiąca. Ponadto Spółka w roku obrotowym 2011/2012 zaciągnęła pożyczki u jednostki powiązanej. Na saldo na dzień 30 czerwca 2012 roku składały się zobowiązania z tytułu 4 pożyczek otrzymanych od PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. o łącznej wartości bilansowej tys. zł. Naliczone odsetki za rok obrotowy 2011/2012 wyniosły ,20 zł. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 4

115 1) W dniu 09 listopada 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. zwanej pożyczkodawcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkobiorcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. udzieliła pożyczki w wysokości ,-PLN na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku oprocentowanej według stopy procentowej równej 4,5%. Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu opisywanej pożyczki wynosiło ,-PLN. 2) W dniu 23 listopada 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. zwanej pożyczkodawcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkobiorcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. udzieliła pożyczki w wysokości ,-PLN na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku oprocentowanej według stopy procentowej równej 4,5%. 3) W dniu 06 grudnia 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. zwanej pożyczkodawcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkobiorcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. udzieliła pożyczki w wysokości ,-PLN na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku oprocentowanej według stopy procentowej równej 4,5%. 4) W dniu 09 grudnia 2011 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. zwanej pożyczkodawcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkobiorcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. udzieliła pożyczki w wysokości ,-PLN na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku oprocentowanej według stopy procentowej równej 4,5%. Ponadto pod dniu bilansowym w dniu 26 września 2012 roku została podpisana umowa pożyczki zawarta pomiędzy PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. zwanej pożyczkodawcą a BAKALLAND S.A. zwanej pożyczkobiorcą. Zgodnie z warunkami umowy spółka PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o. udzieliła pożyczki w wysokości ,-PLN na okres do dnia 31 grudnia 2013 roku oprocentowanej według stopy procentowej równej 4,5%, z zastrzeżeniem, iż część kwoty pożyczki w wysokości ,- PLN zostanie zwrócona nie później niż do dnia 30 września 2012 roku. Spółka wyemitowała 9 obligacji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej tys. zł. Podstawą prawną emisji jest Ustawa oraz uchwała zarządu Spółki z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji imiennych serii A. Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na bieżąca działalność Spółki. Obligacje oprocentowane są wysokości 7% w skali roku płatne w dniu wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji został ustalony na 28 lutego 2013 roku. Za rok obrotowy Spółka oszacowała i ujęła w księgach odsetki w wysokości 316 tys. zł, natomiast łączna kwota naliczonych odsetek od przedmiotowych obligacji wynosi 721 tys. zł. Obligacje serii A zostały objęte przez jednostkę zależną Bakalland Brands Sp. z o.o. W roku obrotowym 2011/2012 Spółka wyemitowała 5 obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej tys. zł. Podstawą prawną emisji jest Ustawa oraz uchwała zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2011 w sprawie emisji obligacji imiennych serii B. Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na bieżącą działalność Spółki. Obligacje oprocentowane są w wysokości 4% w skali roku płatne w dniu wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 września 2011 roku. Obligacje serii B zostały objęte przez jednostkę zależną Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. Wcześniejszy wykup 1 obligacji spośród 5 (pięciu) wyemitowanych nastąpił w dniu 20 czerwca 2011 roku. Po dniu bilansowym, w dniu 19 września nastąpił wykup kolejnej obligacji serii B, a 3 października 2011 roku 3 obligacji. Jednocześnie Spółka wyemitowała 3 kolejne obligacje serii C na łączną kwotę 3 000,0 tys. zł. Dnia 15 listopada 2011 roku wyemitowana została obligacja serii Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 5

116 D o wartości nominalnej tys. zł. Do dnia bilansowego wszystkie obligacje serii B, C i D zostały wykupione od obligatariusza, którym była Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. Dnia 25 kwietnia 2012 roku Spółka wyemitowała weksel własny o wartości nominalnej tys. zł. Celem emisji weksla było pozyskanie środków na bieżącą działalność Spółki. Oprocentowanie kwoty wekslowej wynosi 7% w skali roku. Termin wykupu został ustalony nie wcześniej niż 30 grudnia 2014 roku. Weksel został wykupiony przez jednostkę zależną Bakalland Brands Sp. z o.o. Na dzień bilansowy Spółka oszacowała i ujęła w księgach odsetki w wysokości 63 tys. zł. Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyniosła na dzień 30 czerwca 2012 roku tys. zł (w porównaniu do tys. zł na dzień 30 czerwca 2011 roku). Ponadto na dzień bilansowy Emitent posiadał zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie 47 tys. zł oraz inne zobowiązania w wysokości 789 tys. zł Nie wystąpiły zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej Spółka wdrożyła zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, które obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Zmiany standardu wprowadzają dodatkowe wymogi dotyczące ujawnienia informacji o instrumentach finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Poniżej przedstawione są aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Spółkę w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: poziom 1 notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, poziom 2 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków, poziom 3 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków. W sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej pochodzącej z aktywnych rynków wycenione są posiadane akcje spółek giełdowych zakwalifikowane do poziomu 1. Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej. Na każdy dzień bilansowy wartość godziwa jest określana na poziomie kursu notowań akcji danej spółki na ten dzień. Zmiana wartości godziwej jest odnoszona w wynik finansowy (aktywa przeznaczone do obrotu) lub w kapitał z aktualizacji wyceny (akcje utrzymywane długoterminowo). Aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Spółkę w wartości godziwej, zakwalifikowane do poziomu 2 i 3 w hierarchii wartości godziwej w Spółce nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości godziwej instrumentów. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 6

117 Przekwalifikowanie Na dzień bilansowy Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałyby zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. Analiza wrażliwości na zmianę stopy procentowej oraz na zmianę kursu walutowego Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości dla najistotniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz inwestycji z tytułu pożyczek udzielonych, których wartość jest uzależniona od kształtowania się stopy procentowej oraz kursu walutowego. Nazwa (firma) Tys. zł Waluta Analiza wrażliwości na zmianę stopy procentowej Analiza wrażliwości na zmianę kursu walutowego Zmiana czynnika 1% -1% 10% -10% PKO PB S.A PLN BRE BANK S.A tys PLN, 19 tys. USD (65 tys. PLN) BRE BANK S.A PLN BGŻ S.A PLN BGŻ S.A PLN BGŻ S.A CHF (9 254 tys. PLN) PLN PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o PLN Razem pasywa Wpływ na wynik BAKAR (należność) tys. USD BAKALLAND UKRAINA (należność) tys. USD Razem aktywa Wpływ na wynik Zmiana wartości godziwej wszystkich zaprezentowanych powyżej instrumentów finansowych jest odnoszona w wynik finansowy. Zarządzanie ryzykiem finansowym Działalność prowadzona przez spółki z Grupy Kapitałowej Bakalland S.A. naraża je na różne rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko finansowe (ryzyko zmiany kursów walut oraz ryzyko zmiany stóp procentowych) oraz ryzyko utraty płynności. Zarząd każdej spółki weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 7

118 Czynniki ryzyka kredytowego Szacowana maksymalna kwota strat wynikająca z ryzyka kredytowego odpowiada wartości bilansowej udzielonych pożyczek i należności. Związane z tym ryzyko kredytowe nie jest skoncentrowane. Spółki prowadzą bieżącą ocenę zdolności kredytowej kontrahentów na podstawie kondycji należności. Jednostka Dominująca ani spółki z Grupy nie są narażone na ryzyko kredytowe wobec pojedynczych kontrahentów. Dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności narażenie spółek na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez druga stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów nie różni się istotnie od ich wartości bilansowych, ponieważ uregulowanie tych zobowiązań może nastąpić jedynie po wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. Czynniki ryzyka finansowego W związku z prowadzoną działalnością Grupa narażona jest na ryzyka finansowe związane ze zmianami kursów walutowych oraz stóp procentowych. Ryzykiem stopy procentowej obciążone są pożyczki udzielone oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Nie występuje wcześniej przypadający termin wykupu lub wynikający z umowy termin przeszacowania. Nie uznano za celowe obliczanie efektywnej stopy procentowej (nieistotne różnice względem stopy nominalnej). Ogólny program zarządzania ryzykiem walutowym przez Grupę koncentruje się na polityce zabezpieczania kursu kupna lub sprzedaży waluty poprzez przeprowadzanie codziennej analizy technicznej oraz fundamentalnej rynku, a następnie na jej podstawie zabezpieczeniu się przed ewentualnymi ryzykami, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Pozycją zabezpieczaną są przepływy pieniężne wynikające ze szczegółowych planów płatności importowanych surowców lub eksportowanych towarów. Grupa zawiera transakcje na walutowych instrumentach pochodnych takich jak walutowe kontrakty forward oraz opcje walutowe. Z zakresie derywatów zabezpieczających stopę procentową stosowane są transakcje IRS (Interest Rate Swap). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe wprowadzana są do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane są według wartości godziwej według modeli banków, w którym te transakcje zostały zawarte, tj. BRE Bank S.A., PKO BP S.A., Bank BGŻ S.A. oraz DZ BANK Polska S.A. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, a zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat i zaliczane są do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym dokonano przeszacowania lub rozliczenia. Niezrealizowane transakcje pochodne w dniu bilansowym Zgodnie z MSR instrumenty pochodne powinny być wyceniane na dzień bilansowy przez banki, w których transakcje zostały zawarte. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2011 roku Grupa posiadała następujące instrumenty pochodne: Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 8

119 Wycena niezrealizowanych transakcji pochodnych na dzień bilansowy dokonana przez banki w których te transakcje zostały zawarte L.p. Data zawarcia transakcji Zapadalność Instrument Kwota w walucie Para walutowa Wycena PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN Łączna wartość wyceny na transakcjach pochodnych: w Instrumenty pochodne na dzień bilansowy 30 czerwca 2012 roku: Wycena niezrealizowanych transakcji pochodnych na dzień bilansowy dokonana przez banki w których te transakcje zostały zawarte Para walutowa/ L.p. Data zawarcia transakcji Zapadalność Instrument Kwota w walucie Podstawa kwotowania Wycena w PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN FWD USD/PLN FWD USD/PLN FWD EUR/PLN Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 9

120 FWD USD/PLN FWD USD/PLN IRS FIXED/WIBOR 3M Łączna wartość wyceny na transakcjach pochodnych: Emitent wskazuje, iż na dzień roku nie posiadał i nie posiada na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania otwartych opcji walutowych i transakcji typu CIRS. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki z Grupy nie ujmują w księgach wyceny posianych instrumentów pochodnych. jeżeli kwoty z wyceny nie są istotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego. Emitent wskazuje, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wycena instrumentów pochodnych wskazanych w powyższej tabeli może ulec zmianie, przy czym w przypadku dalszego spadku wartości złotego w stosunku do USD, CHF, EUR wycena powiększy wynik finansowy Emitenta z tytułu różnic kursowych zaś w przypadku umocnienia wartości złotego w stosunku do USD, CHF, EUR wycena wypłynie ujemnie na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko utraty płynności Spółka zarządza ryzykiem utraty płynności poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu sald środków pieniężnych oraz uzyskanie niezbędnych środków finansowania w postaci kredytów. Głównym celem Grupy jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający pod względem prowadzonej działalności. Emitent wskazuje iż ogólna suma zobowiązań z tytułu umów kredytowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiła tys. zł. (w tym: tys. zł kredyty krótkoterminowe, tys. zł kredyty długoterminowe) przy czym we skazanej kwocie zawierały się następujące zobowiązania kredytowe w walutach obcych: zobowiązania w CHF zobowiązania w USD tys. CHF 19 tys. USD Zarządzanie kapitałem Głównym celem w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności do kontynuowania działalności, aby możliwe było zapewnienie zwrotu z inwestycji właścicielom oraz korzyści dla pozostałych interesariuszy. Ponadto celem strategii zarządzania ryzykiem kapitałowym jest utrzymanie takiej struktury kapitału, aby jego koszt był minimalny. Nadrzędnym celem kierownictwa jest rozwój Jednostki oraz powiększanie jej wartości dla właścicieli długookresowo. Celem zarządzania kapitałem obrotowym netto jest eliminacja ryzyka utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań poprzez zapewnienie optymalnej wartości aktywów obrotowych. Realizując powyższe cele Emitent może np. zmieniać wartość wypłacanych dywidend, zwiększać zadłużenie, inwestować lub sprzedawać aktywa. Dodatkowa nota objaśniająca nr 2 Zobowiązania warunkowe Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 10

121 Wartości zobowiązań warunkowych w tys. zł zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym w części dotyczącej pozycji pozabilansowych. Zabezpieczenia kredytów stan na roku Hipoteki na nieruchomościach 1) BGŻ Bank hipoteka kaucyjna umowna w kwocie tys. PLN (dla kredytu wykorzystanego w PLN.) 2) BGŻ Bank hipoteka zwykła umowna w kwocie tys. CHF (dla kredytu wykorzystanego w CHF) 3) BGŻ Bank hipoteka zwykła umowna w kwocie 2.160,5 tys. PLN (dla kredytu wykorzystanego w zł.) 4) BGŻ Bank hipoteka kaucyjna umowna w kwocie tys. CHF (dla kredytu wykorzystanego w CHF) 5) BGŻ Bank hipoteka kaucyjna umowna w kwocie tys. PLN (dla kredytu wykorzystanego w PLN) 6) BRE Bank - hipoteka kaucyjna umowna w kwocie tys. PLN (dla kredytów wykorzystanych w PLN, EUR, USD) Hipoteki wskazane powyżej w pkt 1-4 ustanowione są celem zabezpieczenia spłaty kredytu wynikającego z umowy nr U/ /0006/2008/2800 z dnia 29 października 2008 roku, natomiast hipoteka w pkt 5 dotyczy umowy nr U/ /0008/2011/1 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Hipoteka z pkt 6 dotyczy umowy kredytowej nr 02/176/05/Z/LI z dnia oraz umowy kredytowej nr 02/485/06/Z/VU z dnia r. Cesje na zapasy 1) BRE Bank tys. zł 2) PKO Bank tys. zł 3) BGŻ Bank tys. zł Zastawy na środkach trwałych 1) BGŻ Bank - sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto nie niższej niż ,0 2) BRE Bank - zastaw rejestrowy na środkach trwałych (do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej złotych) na postawie umowy zastawniczej nr 02/021/12 z dnia 28 marca 2012 roku Zastawy na udziałach 1) Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółki PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. należących do Bakalland S.A. (100% udziałów) - wartość przedmiotu zastawu ustalona w wys ,14 zł. 2) Zastaw rejestrowy na udziałach spółki Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. należących do Bakalland S.A. (38% udziałów) zabezpieczenie umowy kredytowej w rachunku bieżącym w PKO BP z dnia r. Weksle In blanco 1) BRE umowa nr 02/176/05/Z/LI Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 11

122 2) BRE umowa nr 02/485/06/Z/VU 3) PKO umowa w rachunku bieżącym 4) BGŻ umowa nr U/ /0006/2008/2800 5) BGŻ umowa nr U/ /0007/2010/1 6) BGŻ umowa nr U/ /0008/2011/1 Ponadto w większości zawartych umów kredytowych ustanowiono zabezpieczenia spłaty kredytów w postaci przelewów wierzytelności z tytułu polis ubezpieczenia odpowiednich środków trwałych lub obrotowych. Stan akredytyw na dzień ) Bre Bank SA ,00 USD Udzielone poręczenia i gwarancje gwarancja wystawiona przez BRE Bank S.A. na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riverside Park) na kwotę ,06 EUR do , gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę , 00 zł. poręczenie weksli przy kredytach spółki Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%): poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu tyś zł) poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) poręczenie weksli do gwarancji na rzecz ARiMR do wysokości udziałów (tj. 38%): gwarancja na kwotę 5582 tys. zł gwarancja na kwotę tys. zł Emitent nie posiada należności warunkowych. Dodatkowa nota objaśniająca nr 3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Przychody i koszty generowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych między Emitentem a spółkami podporządkowanymi oraz stan na poszczególne dni bilansowe wzajemnych należności i zobowiązań Emitenta i spółek zależnych przedstawiają poniższe tabele. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 12

123 Stan na 30 czerwca 2012 Bakalland Ukraina 0 Bakalland Brands Sp. z o.o. PIFO Eko Strefa Sp. z o. Zobowiązania Należności Koszty Przychody * 5 221** * 800 tys. USD* (2 712 tys. zł) ** 30 tys. USD* (97 tys. zł) BioConcept Gardenia Sp. z o.o. 266*** Bakar Sp. z o.o tys. USD (14 tys. zł) 471 tys. USD* (1 595 tys. zł) * tys.usd (7 tys. zł) 20 tys.usd* (67 tys. zł) Beer Fingers Sp. z o.o. 38*** Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. *pożyczka ** obligacje *** należne wpłaty na kapitał zakładowy Stan na 30 czerwca 2011 Bakalland Ukraina Sp. z o.o. 0 Bakalland Brands Sp. z o.o. PIFO Eko Strefa Sp. z o. Zobowiązania Należności Koszty Przychody ** * 1218 tys. USD* (3351 tys. zł) BioConcept Gardenia Sp. z o.o ** 51 Bakar Sp. z o.o tys. USD* (695 tys. zł) ** * ** 0 51 tys. USD* (142 tys. zł) tys. USD* (7 tys. PLN) Beer Fingers Sp. z o.o. 407 *** *pożyczka ** obligacje *** należne wpłaty na kapitał zakładowy Wszystkie aktualnie zrealizowane oraz przewidywane do realizacji transakcje, pomiędzy Emitentem a podmiotami zależnymi zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych. W przyszłości Emitent również zamierza przeprowadzać transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 13

124 Dodatkowa nota objaśniająca nr 4 Średnioroczne zatrudnienie w osobach w bieżącym roku rok miesiąc Bakalland S.A. robotnicze nierobotnicze 2011 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Dodatkowa nota objaśniająca nr 5 Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta WYNAGRODZENIE BRUTTO (W TYS. ZŁ) Lp. Imię i nazwisko od do od do Marian Owerko Artur Ungier Elżbieta Marciniak * 2, Krzysztof Marciniak * Paweł Poruszek Barbara Dąbrowska * Evangelou Evangelos* Paweł Sobków* 2,5 0 suma *wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Podane wyżej wynagrodzenie członków Zarządu Bakalland zawiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji Emitent wdrożył trzy plany przyznające pracownikom i kooperantom Spółki opcje na akcje Spółki. Plan opcji na akcje Teodor Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Teodor zaakceptowanym w dniu 21 maja 2010, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w trzech transzach: w dniu 1 lipca 2008, 1 lipca 2009 i 1 lipca Lista osób uprawnionych Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 14

125 dla każdej z trzech transz może być różna i jest ustalana każdorazowo przed danym dniem objęcia opcji. Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Akcje będą nabywane po cenie stanowiącej średnią cenę akcji Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień przyznania opcji (tj. okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku), Zamiana opcji na akcje po ustalonej cenie będzie mogła się odbywać jedynie w terminie objęcia akcji trwającym nie dłużej 2 miesiące i rozpoczynającym się w dniu następnym po upływie okresu karencji trwającym 3 lata od dnia przyznania opcji, Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz W każdym roku kalendarzowym okresu karencji przepracuje na rzecz Spółki co najmniej 180 dni roboczych pomniejszonych o liczbę wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 0,85% wszystkich akcji Emitenta na dzień roku. Nadzór nad realizacją programu objęła Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Teodor został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku. Emitent wskazuje, iż w ramach pierwszej ani drugiej transzy przedmiotowego programu nie doszło do objęcia żadnej akcji. Plan opcji na akcje Matador. Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Matador, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w dniu 1 lipca 2010 (oficjalne rozpoczęcie programu). Lista osób uprawnionych została ustalana w dniu 21 maja 2010, przy czym mogą nastąpić drobne przesunięcia i dołączenie nowych osób. Nie ulegnie zmianie natomiast całkowita liczba przyznanych opcji ani liczba opcji przyznanych pracownikom innym niż członkowie Zarządu. Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Akcje będą nabywane po cenie stanowiącej średnią cenę akcji Spółki z kolejnych 12 miesięcy w okresie od 7 maja 2009 do 6 maja 2010, tj. za cenę 4,22 PLN za jedną akcję. Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz Średnia wartość wskaźnika EBITDA za okres karencji będzie wyższa o co najmniej 20% od średniej wartości wskaźnika EBITDA za okres 1 lipca lipca Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 15

126 W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 2,9% wszystkich akcji Emitenta na dzień roku. Nadzór nad realizacją programu objęła Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Matador został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego żadna z uprawnionych osób nie skorzystała z opcji. Plan opcji na akcje Pikador Zgodnie z Regulaminem Planu Opcji na Akcje Pikador, program uprawnia do objęcia opcji na akcje Spółki w dniu 1 lipca 2011 (oficjalne rozpoczęcie programu). Jedna opcja uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki na następujących warunkach: Akcje będą nabywane po cenie z dnia 7 września 2011 roku, tj. za cenę 3,64 PLN za jedną akcję. Posiadacz opcji nabędzie prawo do objęcia akcji po ustalonej cenie, jeśli: Będzie pozostawał pracownikiem Spółki lub podmiotu stowarzyszonego na stanowisku uprawniającym do udziału w programie przez cały okres karencji, oraz Średnia wartość wskaźnika EBITDA za okres karencji będzie wyższa o co najmniej 20% od średniej wartości wskaźnika EBITDA za okres 1 lipca czerwca W przypadku zgonu posiadacza opcji, jego spadkobiercy będą mieli prawo do objęcia akcji, do których zmarły nabył prawo, ale go nie zrealizował, lub proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu karencji, w których posiadał status osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Łączna liczna akcji, które mogą zostać objęte w opisanym programie nie przekroczy akcji, co stanowi 2,5% wszystkich akcji Emitenta na dzień 30 czerwca2012 roku. Nadzór nad realizacją programu obejmuje Rada Nadzorcza. Plan opcji na akcje Pikador został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. nr 18/II/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Wyniki wyceny Program Teodor Transza Transza 2 Transza 3 Wartość programu (PLN) , , ,57 Wyniki wyceny Program Matador Wartość programu (PLN) ,74 Program Pikador Wartość programu (PLN) , 90 Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 16

127 Dnia 1 lipca 2011 roku nastąpił dzień nabycia uprawnień do I transzy opcji przysługujących pracownikom z Programu Teodor. Żadna z osób objętych programem nie zrealizowała przyznanych jej opcji na akcje. W dniu 1 lipca 2012 roku nastąpił dzień nabycia uprawnień do II transzy opcji z tego Programu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żadna z osób uprawnionych nie skorzystała z przyznanej jej opcji. Natomiast termin nabycia uprawnień do I transzy opcji przysługujących pracownikom z Programu Matador nastąpi w dniu 1 listopada 2012 roku. Spółka ujmuje koszty programu zgodnie z dokonaną wyceną. W roku obrotowym 2011/2012 wycena programów obciążyła koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 702 tys. zł. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z tytułu wyceny programów motywacyjnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił tys. zł. Dodatkowa nota objaśniająca nr 6a Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym, tj. dnia 27 lipca 2012 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o. z dnia 19 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami oraz Umowy w sprawie przeniesienia praw do udziałów w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o. zawartej w dniu 19 listopada 2010 roku z dnia 31 stycznia 2011 roku późniejszymi zmianami. W wyniku podpisanego aneksu Zweryfikowana Cena Sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o. została ustalona na poziomie o tys. zł niższym niż cena wynikająca z wcześniejszych ustaleń. Zdarzenie to nie wymagało uwzględnienia w księgach roku obrotowego 2011/2012 i w niniejszym sprawozdaniu finansowym. Kwota Opisywana kwota została ujęta w przychody roku 2012/2013. Dodatkowa nota objaśniająca nr 6b Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły. Dodatkowa nota objaśniająca nr 7 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz historycznych informacjach finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 17

128 Ostatnio opublikowanym przez Emitenta sprawozdaniem finansowym było sprawozdanie finansowe za 4 kwartał roku obrotowego 2011/2012. Poniżej zaprezentowano różnice ujęte w sprawozdaniu rocznym w stosunku do opublikowanego sprawozdania finansowego za 4 kwartał. W rocznym sprawozdaniu finansowym w porównaniu do opublikowanego raportu za 4 kwartał zakończony 30 czerwca 2012 roku dokonano : 1/ Korekty prezentacyjnej w wys. 194 tys. zł dot. kosztów prowizji bankowych od zmiany umów kredytowych. W raporcie kwartalnym wykazano w pozycji odsetki, natomiast w niniejszym sprawozdaniu w innych kosztach finansowych 2/ korekty prezentacyjnej w przepływach środków pieniężnych Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 18

129 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BYŁO IV kwartały narastająco / 2011 okres od do JEST KOREKTY A. (metoda Przepływy bezpośrednia) środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 0 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 3. Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należnosci Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłacony podatek dochodowy Różnice z połączenia Polgrunt 14. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 0 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 8 8 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematrialne i prawne 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 19

130 Dodatkowa nota objaśniająca nr 8a Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W bieżącym okresie nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Dodatkowa nota objaśniająca nr 8b Dokonane korekty błędu W roku obrotowym 2011/2012 nie dokonywano korekty błędu. Dodatkowa nota objaśniająca nr 9 Możliwość kontynuacji działalności przez Spółkę Roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd zwraca uwagę na pogorszenie wskaźników w stosunku do końca poprzedniego roku obrotowego, co przede wszystkim było wynikiem poniesionych kosztów finansowych z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów. Wynik na podstawowej działalności Emitenta uległ poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymywanie się wskaźników zadłużenia na stosunkowo wysokim poziomie w głównej mierze wynikało ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Na dzień 30 czerwca 2012 roku Spółka posiadała tys. zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zdaniem Zarządu Bakalland S.A. sytuacja finansowa Emitenta jest stabilna i nie istnieje ryzyko braku możliwości uregulowania zobowiązań. Bakalland S.A. utrzymuje relacje z kluczowymi odbiorcami, w związku z czym, mimo spadku w porównaniu do poprzedniego roku wartości wskaźników płynności, nie ma ryzyka zagrożenia płynności w utrzymaniu wolumenu produkcji i sprzedaży. Dodatkowa nota objaśniająca nr 10 Niestosowanie w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności. Spółka wycenia udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych z zastosowaniem metody ceny nabycia. Różnice między wartością określoną ceną nabycia, a wartością zgodną z metodą praw własności na poszczególne dni bilansowe prezentowanych okresów sprawozdawczych przedstawiają poniższe tabele: roku (w tys. zł.) Jednostka podporządkowana Wartość udziałów / akcji w cenie nabycia Wartość udziałów / akcji wycenionych metodą praw własności Różnica Beer Fingers Sp. z o.o Bakalland Ukraina 426* Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 20

131 Bakar Sp. z o.o Averline Holding Ltd Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o Razem wpływ na kapitał * z uwzględnieniem odpisu aktualizującego roku (w tys. zł.) Jednostka podporządkowana Wartość udziałów / akcji w cenie nabycia Wartość udziałów / akcji wycenionych metodą praw własności Różnica Bakalland Ukraina 426* Bakar Sp. z o.o Razem wpływ na kapitał * z uwzględnieniem odpisu aktualizującego Na dzień 30 czerwca 2012 roku Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących w: a. Beer Fingers Sp. z o.o. - ze względu na rozpoczęcie przez spółkę działalności w poprzednim roku obrotowym oraz ze względu na wynik przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, który wykazał, iż wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa niż wartość bilansowa udziałów. b. Bakalland Ukraina Sp. z o.o. ze względu na poprawę wyników finansowych w roku bieżącym w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. c. Averline Holdings Limited ze względu na początkowy etap działalności spółki d. Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. ze względu na początkowy etap działalności spółki (zawiązana w bieżącym roku) Dodatkowa nota objaśniająca nr 11 1 Jednostki objęte konsolidacją na dzień 30 czerwca 2012 roku i zastosowana metoda konsolidacji: 1.1 Bakalland Brands Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną 1.2. Bioconcept Gardenia Sp. z o.o..- konsolidacja metodą pełną 1.3. PIFO EKO-STREFA Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną Spółka Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. objęta jest konsolidacją metodą pełną pomimo, iż Grupa posiada bezpośrednio jedynie 38% w jej kapitale zakładowym. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z MSR 27 Grupa kapitałowa w dalszym ciągu posiada kontrolę nad spółką, tj. posiada zdolność do kierowania polityka finansową i operacyjną jednostki w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. 2 Spółki wyłączone z konsolidacji wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Bakalland S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku Bakalland Ukraina Sp. z o.o.- Żytomierz Ukraina Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 21

132 Bakar Ukraina Sp. z o.o. Beer Fingers Sp. z o.o. Bakalland Oshee Dystrybucja Sp. z o.o. Averline Holings Limited Bakalland Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Netto Na podstawie MSR 8 jednostki powyższe zostały wyłączone z konsolidacji w oparciu o zasadę istotności nadrzędną zasadę rachunkowości ponieważ z punktu widzenia emitenta i całej grupy kapitałowej dane w/w spółek nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy. Emitent określa istotność na podstawie udziału sumy bilansowej spółki nieobjętej konsolidacją w łącznej sumie bilansowej spółek konsolidowanych, przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych. Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę próg istotności określono na poziomie 2,0% skonsolidowanej sumy bilansowej. Dane finansowe dotyczące spółek nie objętych konsolidacją zawiera nota objaśniająca nr 4b do sprawozdania finansowego. Dodatkowa nota objaśniająca nr 12 Informacje dotyczące wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz daty zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W dniu 30 października 2010 roku zawarto umowę z HLB Sarnowski & Wisniewski, której przedmiotem jest: - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. oraz badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland Brands Sp. z o.o., - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Polgrunt Sp. z o.o. za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku, od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011, od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 oraz od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR oraz wydaniem o nich opinii i raportu z badania oraz raportu z przeglądu. Łączne wynagrodzenie za wykonanie wyżej wymienionych prac HLB Sarnowski i Wiśniewski otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto. W dniu 07 lipca 2011 roku zawarto aneks do umowy z dnia 30 października 2010 Sarnowski & Wiśniewski, w którym zmianie uległ przedmiot prac objętych umową: - weryfikacja wiarygodności danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Polgrunt Sp. z o.o. sporządzonym na dzień połączenia tj. 20 czerwca 2011 r. - przegląd przekształconego na MSSF sprawozdania finansowego Pifo Eko-Strefa sporządzonego dla celów konsolidacji za okres od dnia 01 lutego 2011 do dnia 30 czerwca 2011 oraz od 1 lipca 2011 do 31 grudnia Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 22

133 Za wykonanie wyżej wymienionych prac zmianie uległo wynagrodzenie dla HLB Sarnowski & Wiśniewski i wynosi ono zł netto. W dniu 16 sierpnia 2011 roku zawarto umowę z Sarnowski & Wiśniewski, której przedmiotem jest: - badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca dokonania przeglądu przekształconego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR dla celów Konsolidacji za okres od 1 lipca 2010 do 30 czerwca Łączne wynagrodzenie za wykonanie wyżej wymienionych prac HLB Sarnowski & Wiśniewski otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto. W dniu 8 grudnia 2011 zawarto aneks do umowy z dnia 30 października 2010 roku dotyczący dokonania przeglądu danych finansowych Spółki Bioconcept -Gardenia Sp. z o.o. dla celów konsolidacji tj. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku. Wynagrodzenie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z tego tytułu wyniesie zł netto. Dnia 16 grudnia 2011 roku spółka Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o. podpisała z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. umowę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy Wynagrodzenie audytora za wykonanie opisanych prac wyniosło zł netto. W dniu 3 lipca 2012 roku spółka Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. podpisała umowę z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku (na kwotę PLN). Również dnia 3 lipca 2012 roku spółka Pifo Eko-Strfa Sp. z o.o. podpisała z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. umowę na przegląd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia lipca roku do 30 czerwca 2012 roku sporządzonego dla celów konsolidacji. Wynagrodzenie audytora za wykonanie opisanych prac wyniesie zł netto. HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. nie wykonywał innych usług na rzecz podmiotów z Grupy. Dodatkowa nota objaśniająca nr 13 Ryzyko związane z sezonowością Sprzedaż Bakalland S.A. charakteryzuje się znaczną sezonowością. W okresach zwiększonej aktywności gospodarczej, tj. w miesiącach listopad-styczeń (święta Bożego Narodzenia) oraz w miesiącach marzec-kwiecień (święta Wielkanocne) występuje w Spółce zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w stosunku do średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w skali roku. W okresach podwyższonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy Spółka zmuszona jest korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania - kredytów krótkoterminowych, co zwiększa poziom zadłużenia. Polityka finansowa w Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 23

134 zakresie uruchomienia zewnętrznych źródeł finansowania była na poziomie zgodnym z rocznym planem finansowym w zatwierdzonym budżecie. Powyższe ryzyka, z uwagi na charakter produktów (owoce miękkie) dotyczą również jednostki zależnej Bioconept Gardenia Sp. z o.o., przy czym są to ryzyka związane są z cyklami produkcyjnymi owoców oraz zapotrzebowaniem na owoce zebrane lub przetworzone. Dodatkowa nota objaśniająca nr 14 Segmenty operacyjne W Grupie Kapitałowej Bakalland wyodrębniono 2 główne segmenty branżowe (kanały dystrybucji), sieci sklepów oraz hurtownie Poniżej podajemy zestawienie udziału w przychodach według kanałów sprzedaży Przychody Narastająco Segment % Sieci % Hurt % Razem: % Koszty Narastająco Segment % Sieci % Hurt % Razem: % Waga Narastająco Segment % Sieci % Hurt % Razem: % Uwaga: W tabelach i na wykresach dotyczących prezentacji struktury przychodów ze sprzedaży i i odpowiadających im kosztów jako dane za rok 2011 zaprezentowano dane za okres , natomiast jako dane za rok 2010 dane za okres Hurt 42% Sieci 58% Hurt 41% Sieci 59% Przychody w 2011 r [tys. PLN] Przychody w 2010 r [tys. PLN] Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł 24

135 Spółka nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na poszczególne segmenty z uwagi na to, że nie ma możliwości przypisania zapasów, środków trwałych oraz zobowiązań do poszczególnych segmentów do poszczególnych kanałów sprzedaży. Spółka w celu ograniczenia uzależnienia od pojedynczych odbiorców zawiera umowy min. z międzynarodowymi sieciami super- i hipermarketów. Widoczna na rynku tendencja globalizacji sieci i hipermarketów ma odniesienie w procentowym udziale odbiorców firmy w stosunku do osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Podmiotem, który zarówno w roku 2010/2011, jak i w roku 2011/2012 przekroczył 10% udział w przychodach Emitenta ze sprzedaży jest Jeronimo Martins. Wskazany podmiot nie jest powiązany z Emitentem. Dodatkowa nota objaśniająca nr 15 Zmiany prezentacji danych porównywalnych W rocznym sprawozdaniu finansowym Bakalland S.A. sporządzonym za okres 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zmiany danych porównywalnych w stosunku do danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2010/2011. Dodatkowa nota objaśniająca nr 16 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Nie wystąpiły. Dodatkowa nota objaśniająca nr 17 Informacje o działalności zaniechanej Nie dotyczy. Dodatkowa nota objaśniająca nr 18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby Nie dotyczy. Dodatkowa nota objaśniająca nr Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

136 Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne W okresie sprawozdawczym 2011/2012 roku zgodnie z planem inwestycyjnym Spółka wydała na środki trwałe ok. 3 mln zł realizując następujące inwestycje: zakup maszyn i urządzeń, na których zakup wydano kwotę 0,93 mln zł zakup samochodów dla nowych przedstawicieli handlowych, oraz wymianę dotychczasowych., zakup wózków widłowych. W omawianym okresie bilansowym Spółka wydała na ten cel 53 tys. zł rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osinie 2 mln zł. Planowane inwestycje : 1. BAKALLAND S.A. Osina: - Modernizacja dotychczasowych, zakup nowych maszyn i urządzeń ok. 1,5 mln zł 2. BAKALLAND S.A. Janów: - Modernizacja dotychczasowych, zakup nowych maszyn i urządzeń w Janowie ok. 3 mln zł Otrzymane w roku obrotowym dotacje Spółka Bakalland S.A. w dniu r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem realizowanej operacji jest Usprawnienie procesu produkcji i gospodarki magazynowej w zakładzie produkcyjnym w Janowie Podlaskim. Kwota przyznanej dotacji wynosi ,60zł. co stanowi 40% poniesionych kosztów. Dotacja rozliczona została w II etapach: I etap to rozliczenie inwestycji budowlanej (rozbudowy części magazynowo produkcyjnej). Kwota otrzymanej pomocy wynosi ,40 zł i została wypłacona r. II etap - dotyczy zakupu parku maszynowego. Kwota przyznanej pomocy wynosi ,20 zł i została wypłacona r.. Otrzymana dotacja rozliczana jest w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych nabytych i wytworzonych ze środków pochodzących z dotacji. W roku obrotowym 2011/2012 pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji do środków trwałych wyniosły 350 tys. zł. 26 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

137 Dodatkowa nota objaśniająca nr 20 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Nie wystąpiły tego typu umowy. Podpisy : Zarząd : Marian Owerko Prezes Zarządu... Artur Ungier Vice Prezes Zarządu... Paweł Poruszek Vice Prezes Zarządu... Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Jadwiga Raszko vel Rzepa... Warszawa, dn roku 27 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Marian Owerko. Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Marian Owerko. Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Rok 2012/2013 był niespodziewanie trudny dla naszego skonsolidowanego biznesu. Bardzo duże oczekiwania przed rozpoczęciem tego roku pokładaliśmy w spółce Pifo Eko-Strefa i w rozwoju nowo

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008 POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008 (zgodnie z par. 91 ust.6 i 8, z uwzględnieniem ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr.209,poz.1744)

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( również przeliczone na euro);

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( również przeliczone na euro); POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z par. 91 ust.6 i 8, z uwzględnieniem ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr.209,poz.1744) 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej BAKALLAND za okres od 01.07.2008 do 30.06.2009

Roczne sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej BAKALLAND za okres od 01.07.2008 do 30.06.2009 Wstęp Roczne sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej BAKALLAND za okres od 01.07.2008 do 30.06.2009 Grupa kapitałowa Bakalland, specjalizuje się w imporcie, konfekcjonowaniu, przerobie oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Jednostki dominującej Grupy BAKALLAND za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014

Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Jednostki dominującej Grupy BAKALLAND za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 Wstęp Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Jednostki dominującej Grupy BAKALLAND za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 Grupa Bakalland S.A, specjalizuje się w: 1. produkcji i dystrybucji: Bakalii

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r. 1 za 2008 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2008 r. W roku 2008 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 4% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk netto

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2001

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2001 POCZTA Od : Milczarek Piotr Data odbioru : 2001-08-28 23:28:32 Do : KPW EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2001 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPÓŁKI BAKALLAND S.A. ZA III KWARTAŁ roku obrotowego 2007/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPÓŁKI BAKALLAND S.A. ZA III KWARTAŁ roku obrotowego 2007/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPÓŁKI BAKALLAND S.A. ZA III KWARTAŁ roku obrotowego 2007/2008 (zgodnie z par. 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust 9 i par.87 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU 1. INSTRUMENTY FINANSOWE 1.1 Spółka posiada zobowiązania finansowe, z tyt. kredytów krótko i długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo