Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne"

Transkrypt

1 Sieci neuronowe: Rys historyczny Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne 2. Sieci wielowarstwowe PERCEPTRON Jerzy KORCZAK Model neuronu [McCulloch, Pitts, 943] Proces uczenia [Hebb, 949] PERCEPTRON [Rosenblatt,958] Zbieznosc algorytmu ucenia (adaptacji wag) Ograniczenia PERCEPTRONu [Minsky, Papert, 969] Problem Maszyna Bolzmanna [Hopfield, 982] Retropropagacja MLP [Rumelhart, Parker, Le Cun, 985] SelfAdapting Maps [Kohonen, 98] Sieci Hopfielda [Hopfield, 982] ICANN, IJCNN, ECANN, 2 Inspiracja biologiczna Model komórki Purkinje (Schutter 25) mozg : ~ neuronów neuron : ~ 4 połączeń Model zawiera m.in. 32 rownan rozniczkowych! 82 modele kanalow jonowych 92 parametrow opis morfologii jadro soma akson synapsa dendryt 3 4 Neuron Siec neuronowa: Wstępna definicja Sygnal aktywności (ang.spike) Siec neuronowa jest zestawem polaczonych ze soba prostych jednostek obliczeniowych, zwanych neuronami, o wysokim stopniu wzajemnych polaczen, skalarnych komunikatach i adaptacyjnym mechanizmie interakcji miedzy neuronami. action potential Wagi wzajmenych połaczen obliczane sa w trakcie procesu adaptacji, uczenia sie z przedstawionych danych. mm neurones 3 km fil µm Typy algorytmow uczacych: uczenie pod nadzorem (z nauczycielem) uczenie bez nadzoru 5 6

2 Podstwowy element sieci neuronowej: neuron Funkcja aktywacji (trnasferu): funkcja sigmoidalna X X 2 w w2 F Funkcja aktywacji Σ O ϕ(z) = / ( + e c z ) Funkcja logistyczna.2.8 c =.5 c =. c = 2. X 3 wi Σ F O Wejścia wk Wejscie neuronu Σx i *w ij Σ O 3 Wyjścia Funkcja aktywacji (transferu): funkcja tangh ϕ(z) = (e c z e c z ) / (e c z + e c z ) Architektury sieci Podstawowe klasy sieci: tangens hyperbolicus.5 c =,5 c =. c = 2. Jednowrastwowa, jednokierunkowa (feedforward) Wielowarstwowa (multilayer), bez cykli Rekurencyjna Architektura i algorytm uczący Sieć jednowarstwowa Multilayer feedforward 342 Network Neurony warstwy wejścia Neurony warstwy wyjścia Input layer Output layer Hidden Layer 2

3 Sieć rekurencyjna Sieć rekurencyjna z ukrytym neuronem i z umożliwiającym modelowanie systemów dynamicznych Wejście i wagi połączeń WEJSCIE WAGI z z z Wyjście Ukryty Wyjście Neuron wejściowy może reprezentować wartości zmiennej (przekszałcone lub nie) Liczba wejść i ich wartości zależą od dziedziny zastosowań. Wagi połączeń miedzy neuronami wejścia a sumatorem. Na początku procesu wartości wag są losowe Bias jest neuronem reprezentującym stałą. 4 WE x = + x x 2 Bias: dodatkowa zmienna na wejściu Bias może być modelowany jako dodatkowy neuron. m w.. v w = j = = b w Zmienna lokalna v w 2 ϕ( ) Sumator w jx j Funkcja aktywacji WY y Funkcje aktywacji Hardlimiter Piecewise linear Sigmoid Hyperbolic tangent if v φ ( v) = if v < if v 2 φ ( v) = v if 2 v 2 if v 2 ϕ ϕ ( v) = tanh ( v) φ ( v) = + exp( av) x m w m Wagi synaptyczne Perceptron wielowarstwowy (MLP) MultiLayer Perceptron (MLP) MLP składa się z sukcesywnych warstw : warstwy wejściowej (prezentacja wektora wejsciowego), jednej lub kilku warstw ukrytych, oraz warstwy wyjściowej (prezentujacej wartości obliczone przez sieć). Algorytmy uczace MLP : Gradient Backpropagation, SuperSAB Cascade Correlation Conjugate Gradient Metody drugiego rzędu, Warstwa wejsciowa Wartswa ukryta Warstwa wyjsciowa MLP są uniwersalnymi aproksymatorami

4 MLP: Algorytm uczący Metoda spadku gradientu (Gradient Backpropagation) Inicjalizacja wag Repeat for kazdego przykladu naucz sie wzorca Obliczenia w przód (propagacja) Obliczenia wstecz (retropropagacja) end for Dopoki błąd nie jest akceptowanie mały Slabości : Określenie parametrów procesu uczenia Długi proces uczenia Problem wyboru topologii sieci x x 2 x 3... x n w o ij o 2 o 3 Vecteur yi= Σ w d entrée ij x i Funkcja sigmoidalna F(y)=/(+e ky)... o m t t 2 t 3 t m... E=/2 Σ(t k o k ) 2 F (y) = F(y)(F(y)) 9 2 Problem : określenie wyjścia neuronu w warstwie ukrytej Problem : określenie wyjścia neuronu w warstwie ukrytej xi Wejscia oi wij tj: wyjscie dep/dwij = (dep/dσj)(dσj/dwij) =(dep/dσj) yi podstawiając δj= (dep/dσj), d où wij(t+) = wij(t) λ(t) δj yi oi oj wjk xi σi σj σk f f f wij wejscie tj Metoda obliczeń : ) Funkcja kosztu : E(t)=Σp(optp) 2 2) Gradient : w(t+) = w(t) λ(t) gradw (Ep(t)) 3) Liczenie dep/dwij zatem δj= (dep/dσj)= Σk(dEp/dσk) (dσk/dσj)= Σk δk (dσk/dσj)= = Σk δk wjk (dyk/dσj) gdzie δj = 2(oj tj) f (σj) dla neronów w warstwie WY δj = (Σk wij δk) f (σj) dla neuronów ukrytych 2 22 OCR: Rozpoznawanie znaków Axone : Przykład [http://citilab.pl] 23 J.Korczak, ULP 24 4

5 Axone : Siec nauczona Proces uczenia: Problem modyfikacji wag i narzedzia Batch: Przedstawienie wszystkich przykładow przed modyfikacją wag Online: Modyfikacja wag po każdym przykładzie Adaptacja stała i zmienna Problem zbieżności Narzedzia i systemy neuronowe: Matlab, Axone, SNNS 25 J.Korczak, ULP 26 Przyklad : Gradient BackPropagation (GBP) Przyklad: Gradient BackPropagation (GBP) Proces uczenia sieci X Y (X,Y) W ij = f(net k )=/(+e net k) net j =Σw ij o i o j =f(net j ) X,5 δ k =(t k o k )f (net k ) f (net k )=o k (o k ) w jk (t+)=w jk (t)+λ k o j,5 Y X Y (X,Y) h =f (net j ) Σ k w kj =,5*(,5)*,25*,625=,95 w hx =+,*,95*=,95 z,5 λ=, z =(.5)*,5*(.5)= W ij = =,25 w zx (t+)=+,*,25*= =,25,5 h x y J.Korczak, ULP Proces uczenia: wagi i wspolczynnik uczenia Przyklad: Nauczona siec MLP w ij (t+)= w ij( (t) + λ a j * w i w zx =,25 λ iteracja w zy =, w zh =,625,5 372 w hx =,95 3, 39 w hy = 4, (fails) w zbh =,95 f(net) =,573 X Y (X,Y) 2,76 3,29,9 7, 7, X Y

6 Przyklad: Testowanie sieci Uczenie, walidacja i testowanie X Y * 7, * 2,76 * 7, Σxw = 4,34 2,76 3,29 X 7,,9,9,98 7, Y Y=/(+e Σxw ) =/(+e 4,34 ) =,98 Plik uczący (training set) : zbiór przykładów do nauczenia sieci Plik walidacji (validation set) : zbiór przyładów do poprawienia parametrów i architektury sieci. Plik testujący (test set) : zbiór danych do określenia jakości sieci. Metody estymacji błędu generalizacji: Kfold cross validation: walidacja krzyżowa, uczenie sieci kkrotnie na k podzbiorach, zostawiając jeden do testowania. Leaveoneout przypad szczególny crossvalidation Bootstrapping: zamiast powtarzania analizy podzbiorów danych, powtarzamy proces na podzbiorach losowo wybranych danych ( ze zwracaniem) z całego pliku danych Przyklad: Testowanie sieci Axone : Przykład [http://citilab.pl] X Y,8,9,, 3,29,9,9,98 2,76 7, 7, X Y J.Korczak, ULP 33 J.Korczak, ULP 34 Axone: Przyklad parametry uczenia Axone : Example 35 6

7 Axone : Example Optymalizacja topologii sieci Podejście tryanderror Podejścia inkrementalne: dodawanie neuronów i połączeń CascadeCorrelation [Fahlman, Lebiere, 99] Upstart [Frean, 99] Tiling [Mézard, Nadal, 989] Podejscia redukujące: wycinanie połączeń i neuronów w trakcie procesu uczenia [Weight Elimination, Weigend,99] po procesie uczenia [OBD, Brain Surgeon, Le Cun, 99] Podejście ewolucyjne: genetic connectionism AGWin, Axone [Korczak, 998] Cechy dobrych dziedzin zastosowań: Problemy trudne do zdefiniowania explicite Dostepność do dużych baz danych Zakłócenia w danych Problemy wymagające szybkich obliczeń Brak rozwiązań algorytmicznych Autoryzacja dostępu podejście biometryczne Proces weryfikacji osoby na podstawie jej cech fizycznych (np. tęczówka oka, linie papilarne, kształt dłoni, kształt ucha, zapach, DNA, itp.. Klient czy oszust? 39 Biometryczna autentyfikacja Face Module: Feature Extraction Face Détection des yeux Normalisation Apprentissage et + Codage Reconnaissance Moment Decision Vert Filtre Trouver Trouver ConvolutionI de base Y X nondation + Bleu Hue Saturation Intensité Extraction Réseau des neurones w Raw Feature Normalised Feature Identyfikator Voice Transformation de l ondelette Baza danych Normalisation Apprentissage et + Codage Reconnaissance w2 Akceptuj Odrzuć Video Acquisition Face Detection Face Feature Localization Feature Extraction Feature Normalisation Effacer les silences Fréquence C C C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 9 C C C 2 C 3 C 4 Temps C 5 Réseau des neurones 7

8 Voice Module: Feature Extraction Zastosowania w zarządzaniu Klasyfikacja, analiza klientow Przewidywanie (rynku akcji, bankructwa, sprzedaży) Zarządzanie ryzykiem Uproszczenie danych, walidacja danych, kompresja Autoryzacja dostępu Ocena kredytobiorcy (Credit Scoring) Wavelet Transform Truncate Normalise Sample Merge Nowe zastosowania Wyszukiwanie informacji (Web) Data Mining Multimedia (indeksacja obrazów) 44 BourseExperts: Online Trading Notowania (dzienne, godzinne, min, online), Ceny otwarcia, zamknięcia, max, min, wolumin transakcji, indeks Stopa zwrotu Reguły decyzyjne: Short and Longterm Moving Averages Peugeot Rule: The crossovers are the points of decisions Buy : when STMA moves above LTMA (cross the time series à la hausse) Sell : when STMA moves below LTMA (the time series à la baisse) Ekspertyza giełdowa Pożądane wyjście: p = f(return rate) Decyzja z sieci: y Błąd : (p y) 2 Backpropagation learning ϕ(x) = / ( + exp( B x)) Testowanie Po nauczeniu na danych z okresu uczącego, generowanie decyzji na danych testowych ( następny dzień lub minuta) Porównanie ekspertyzy z danymi rzeczywistymi Powtórzenie testu na różnych okresach 8

9 Wyniki Interval: day (. 5 ) Interval: minute (. ) # Experiments Learn Period Test Period Accepted (Optical) Character Recognition # Experiments Learn Period Test Period Accepted Robocup: FourLegged League Literatura Bishop C.M., Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford Univ., 995. Gupta J., Smith K., Neural Network in Business: Techniques and Applications, Idea GR. Pub., 22. Haykin S., Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice, 999. Rojas R., Neural Networks: A Systematic Introduction, Springer, 996. Kohonen T., SelfOrganizing Maps, Springer, 997. Masters T., Practical Neural Network Recipes in C++, Academic Press, 994. Miniprojekt. Problem rozpoznawania przez sieć prostych symboli graficznych zapisanych w postaci matrycy 3 x 3. WEJŚCIE WYJŚCIE 53 9

Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne

Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne Sztuczna inteligencja Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne I. Wprowadzenie Jerzy KORCZAK email :jerzy.korczak@ue.wroc.pl http://www.korczak-leliwa.pl http://citi-lab.pl http://kti.ue.wroc.pl Russell

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN Walter Pitts, Warren McCulloch (94) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich wynalazek

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A Anna Kasznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A. Z UŻYCIEM JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych.

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Mateusz Gągol Wstęp Celem projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex.

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wiedza Techniczna Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW Zam. 25/2009 Nak³ad 180 strona 1 (tytu³owa) POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Koœciuszki EWA PABISEK SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA

Bardziej szczegółowo

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej.

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. D. Rutkowska, M. Piliński i L.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Wydział Matematyki i Informatyki UMK Prezentacja na Seminarium Probabilistyczne KTPiAS dostępna na http://www.mat.uni.torun.pl/~philip/sem_2007.pdf

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Izabela Rojek Jan Studziński PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Streszczenie. W artykule prezentowane są różne typy sieci neuronowych do lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH Michał Grzywa, ALIOR BANK S.A. Karty płatnicze są powszechnie stosowanym i bezpiecznym instrumentem płatniczym. W

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sieci neuronowych predykcja - giełda

Zastosowania sieci neuronowych predykcja - giełda Zastosowania sieci neuronowych predykcja - giełda LABORKA Piotr Ciskowski AKCJE INDEKS WIG20 plik giełda-wig.xlsx : dane: indeks WIG od 1991 do 2005 ok. 3000 sesji bez ostatniej szalonej hossy dla każdej

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Struktury sieci i algorytmy uczenia Pod redakcją Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci Danuta

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN FORECASTING Konrad BAJDA, Sebastian PIRÓG Resume Artykuł opisuje wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karczyński Edward Radosiński

Tomasz Karczyński Edward Radosiński Tomasz Karczyński Edward Radosiński Politechnika Wrocławska IMPLEMENTACJA I OCENA SYSTEMU EKSPERCKIEGO SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE RYNKU AKCJI Wprowadzenie Specyfika rynków kapitałowych, a dokładniej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Izabela Rojek 2 Streszczenie: Referat przedstawia inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Przewody wodociągowe, sieci neuronowe, uszkodzenia Małgorzata KUTYŁOWSKA* PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Celem pracy jest analiza i

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW

KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW Jan Andreasik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Celem artykułu jest przegląd i klasyfikacja metod prognozowania

Bardziej szczegółowo