Instrukcja obsługi. UFS 922 si/sw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. UFS 922 si/sw"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Polski UFS 922 si/sw

2 Wprowadzenie Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, niniejsza instrukcja eksploatacji ma ułatwiać optymalne wykorzystanie bogatych funkcji Państwa nowego odbiornika. Staraliśmy się formułować wskazówki w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały i krótki. Dla ułatwienia zrozumienia określonych pojęć specjalistycznych, których nie da się przetłumaczyć, na końcu niniejszej instrukcji dołączony został leksykon tych pojęć. W spisie treści zamieszczonym na następnych stronach podane są tytuły rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Aby ułatwić Państwu orientację, na początku każdego rozdziału zamieściliśmy jeszcze raz mały spis treści z punktami omawianymi w danym rozdziale. Przy wyszukiwaniu określonych podpunktów jakiegoś rozdziału, można je znaleźć w szczegółowym spisie treści zamieszczonym na końcu instrukcji obsługi. Wyposażając urządzenie w wyłącznik sieciowy, czynimy ukłon w stronę ochrony środowiska. Dlatego przy dłuższych przerwach w odbiorze telewizji należy odłączyć odbiornik od zasilania, aby oszczędzać energię elektryczną. Przy krótkich przerwach można za pomocą pilota zdalnego sterowania przełączyć odbiornik na tryb gotowości, w którym pobiera on tylko minimalny prąd. Życzymy Państwu zawsze dobrego odbioru i wiele radości z nowego odbiornika HDTV. Z poważaniem, zespół fi rmy KATHREIN Różnica między systemem PAL a HDTV Telewizja wysokiej rozdzielczości wyróżnia się znacznie większą liczbą linii obrazu na ekranie odbiornika telewizyjnego. Tradycyjny europejski standar PAL osiąga rozdzielczość 576 linii w pionie i 720 linii w poziomie. Telewizja wysokiej rozdzielczości przekonuje PAL 720 x 576 rozdzielczością nawet pięciokrotnie większą, a tym samym większą ostrością szczegółów i plastycznością 720p 1280 x 720 obrazu niż telewizja w tradycyjnym standardzie PAL. Obraz telewizji HDTV może zawierać nawet pięciokrotnie więcej punktów barwnych, czyli około 2 milionów pikseli, 1080i 1920 x 1080 niż konwencjonalny obraz telewizji PAL zawierający tylko około pikseli. Obecnie na świecie istnieją dwa standardy HDTV, oparte na dwóch formatach 1080i i 720p. Obydwa standardy mają różne liczby linii obrazu i technikę transmisji. Dla ludzkiego oka różnica między obydwoma standardami HDTV jest prawie niedostrzegalna; w porównaniu z systemem PAL obrazy wyglądają znacznie dynamiczniej. W przyszłości technika nadawcza i odbiorniki będą mogły pracować z obydwoma standardami. Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane ze śmieciami domowymi, lecz muszą być utylizowane przez specjalistyczne zakłady zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r., dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je oddać do recyklingu w przewidzianym do tego celu publicznym punkcie utylizacji. Zużyte baterie są odpadami specjalnymi! Nie wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, lecz oddawać je w miejscach zbiórki zużytych baterii! 2

3 Spis treści Wprowadzenie... 2 Spis treści... 3 Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki... 4 Ważne informacje... 5 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie... 7 Podłączanie i uruchamianie... 9 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi Podstawowa obsługa w trybie TV albo radiowym (tryb na żywo) Premium- -EPG Edytuj listę programów Archiwum nagrań (odtwarzanie/edycja nagrań) Menu główne Menu główne - wyszukiwanie programów Menu główne - menu serwisowe Menu główne - ustawienia Menu główne - złącza (CI, dysk twardy i sieć) Menu główne - zastosowania Menu główne - wybór języka Konfiguracja tunera Centrum medialne Obsługiwanie odbiornika z płyty czołowej (bez pilota) Rozpoznawanie zakłóceń i usuwanie problemów Załącznik techniczny Szczegółowy spis treści Mały leksykon techniczny Serwis Miejsce na notatki

4 Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki PL Zasady bezpieczeństwa ważne informacje Na tej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące eksploatacji, miejsca ustawienia i przyłączania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie i dokładnie przeczytać te informacje. NIEBEZPIE- CZEŃSTWO! Kabel sieciowy Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla sieciowego (kabla zasilającego). Urządzenie z uszkodzonym kablem sieciowym należy odłączyć od sieci elektrycznej (wyjąć wtyczkę z gniazdka); przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi zostać naprawione przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Używać tylko dostarczonego z urządzeniem zasilacza (jeżeli jest to przewidziane)! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenie urządzenia należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka. Do czyszczenia używać tylko suchej szmatki i czyśćcić wyłącznie powierzchnię urządzenia. Nigdy nie otwierać urządzenia. Dotknięcie części znajdujących się we wnętrzu urządzenia grozi śmiercią wskutek porażenia prądem elektrycznym! Bawiące się dzieci Należy uważać, by dzieci nie wkładały w szczeliny wentylacyjne urządzenia żadnych przedmiotów. Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! OSTRZE- ŻENIE! Uziemienie Instalację antenową należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przyłączyć do układu wyrównywania potencjałów. Należy przy tym przestrzegać przepisów normy EN 60728/11 oraz w razie potrzeby przepisów obowiązujących w kraju użytkowania. Niebezpieczeństwo wskutek udaru napięciowego, uderzenia pioruna! Napięcie sieciowe Urządzenia należy używać tylko w sieciach elektrycznych o napięciu zgodnym z napięciem przewidzianym dla urządzenia (jest ono podane na odwrocie urządzenia lub na zewnętrznym zasilaczu)! Urządzenie wolno podłączyć do sieci i włączyć dopiero po podłączeniu go do anteny i telewizora lub też sieci kablowej czy komputera. Zbyt wysokie napięcie sieciowe grozi pożarem! Naprawa Wykonywanie napraw urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanym specjalistom. Samodzielne otwieranie urządzenia i podejmowanie prób jego naprawy powoduje utratę praw gwarancyjnych! Niefachowa ingerencja w urządzenie może naruszyć bezpieczeństwo eksploatacji układu elektrycznego urządzenia. Producent nie odpowiada za wypadki doznane przez użytkownika przy otwartym urządzeniu! Złącza Nieprawidłowe połączenie złączy może spowodować zakłócenia pracy lub uszkodzenie urządzenia! UWAGA! Dłuższa nieobecność/burze/dostępność wtyku sieciowego Przy dłuższej nieobecności i podczas burzy zawsze wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym i odłączyć go od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyku sieciowego. Dotyczy to również urządzeń połączonych z urządzeniem. Zaleca się także odłączenie urządzenia od sieci kablowej. Należy pamiętać o ewentualnie zaprogramowanych czasach nagrywania (odbiornik) i włączyć urządzenie przed przewidzianym rozpoczęciem nagrywania. Uważać na to, aby wtyk sieciowy zawsze był swobodnie dostępny. Miejsce ustawienia Każde urządzenie elektroniczne wytwarza ciepło. Nagrzewanie się urządzenia leży jednak w dozwolonym zakresie. Wrażliwe powierzchnie mebli i forniry mogą się z biegiem czasu odbarwić wskutek ciągłego działania ciepła. Również nóżki urządzenia mogą spowodować odbarwienia na lakierowanych powierzchniach mebli. W razie potrzeby należy ustawić urządzenie na odpowiedniej, stabilnej i równej podkładce! Wentylacja Powstające w urządzeniu ciepło jest odprowadzane w wystarczającym stopniu. Mimo to nigdy nie należy instalować urządzenia w szafce czy w regale niezapewniającym wystarczającej wentylacji. Nigdy nie przykrywać ani nie blokować szczelin wentylacyjnych urządzenia (np. innymi urządzeniami, czasopismami, serwetkami czy zasłonami)! Nie ustawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów i zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad powierzchnią urządzenia, aby powstające ciepło mogło być swobodnie odprowadzane. Wilgoć, promieniowanie słoneczne, ciepło, otwarte płomienie Chronić urządzenie przed wilgocią i kapiącą lub pryskającą wodą (nie ustawiać też na urządzeniu napełnionych naczyń, np. wazonów). Nie ustawiać urządzenia w pobliżu kaloryferów i grzejników, nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używać go w pomieszczeniach wilgotnych. Urządzenia należy używać tylko w klimacie umiarkowanym, nigdy w tropikalnym! Nie stawiać otwartych płomieni, jak np. świece, na urządzeniu! Istnieje niebiezpieczeństwo pożaru! 4

5 Ważne informacje Przyporządkowanie kanałów satelitów i transponderów podlegają częstym zmianom. W takich przypadkach konieczne jest ponowne zaprogramowanie kanałów, gdyż ustawienia fabryczne odpowiadają tylko stanowi z dnia produkcji. Informacje o nowych ustawieniach można pobrać w Internecie lub przeczytać w odpowiednich czasopismach. Odbiornik został wyposażony fabrycznie w najnowsze oprogramowanie. Zawsze staramy się jednak dopasowywać oprogramowanie do wymagań naszych Klientów i do aktualnego stanu techniki. Dalsze informacje na ten temat zamieszczone są w rozdziale Menu główne - menu serwisowe, Menu serwisowe, Aktualizacja oprogramowania. Aby móc połączyć komputer PC lub laptop z odbiornikiem przez sieć, trzeba dysponować nieograniczonymi uprawnieniami (administratora) na komputerze PC lub laptopie oraz w sieci. Należy przestrzegać przy tym informacji podanych w rozdziale Menu główne, Złącza, Ustawienia sieci. Proszę zachować oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnego zwrotu! Ze względu na swoją konstrukcję twarde dyski są wrażliwe na uderzenia, a w odbiorniku są one wystarczająco chronione wyłącznie przez oryginalne opakowanie. W razie nieprawidłowej wysyłki wygasa rękojmia/gwarancja na twardy dysk. Zmiany oprogramowania odbiornika oraz zastosowanie aplikacji nieudostępnionych przez fi rmę Kathrein powodują utratę uprawnień gwarancyjnych! Koszty przesyłki i naprawy odbiorników spowodowane zastosowaniem oprogramowania lub aplikacji nieudostępnionych przez fi rmę Kathrein ponosi użytkownik! Dlatego w odbiorniku należy stosować wyłącznie oprogramowanie i aplikacje udostępniane przez fi rmę Kathrein do pobrania przez satelitę lub na stronie internetowej (www.kathrein.de). Upewnić się, że wentylator na tylnej stronie urządzenia i szczelina wentylacyjna urządzenia nie są zablokowane ani zasłonięte przedmiotami. Wtedy może dojść do przegrzania urządzenia. Dostosować prędkość obrotową wentylatora do nagrzewania się odbiornika. Zachodzi niebezpieczeństwo pożaru! Procedura ustawiania wentylatora opisana jest w rozdziale Menu główne, Ustawienia, Główne ustawienia, Ustawienia wentylatora. 5

6 Ważne informacje Przed wyłączeniem odbiornika wyłącznikiem sieciowym należy go najpierw przełączyć w tryb gotowości przyciskiem ( ) na pilocie. Zmienione i nowe dane zostanę w ten sposób zapisane w odbiorniku. Po przełączeniu odbiornika na tryb gotowości można go w każdej chwili wyłączyć całkowicie za pomocą wyłącznika sieciowego umieszczonego z tyłu urządzenia. Podczas pracy nie wyłączać odbiornika wyłącznikiem sieciowym! Może to spowodować utratę danych i uszkodzenie oprogramowania. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologie chronione patentami w USA oraz innymi prawami ochrony dóbr niemiaterialnych, również w innych krajach. Zakłady KATHREIN KG uzyskały od Audio MPEG Inc. oraz Societa Italiana per lo sviluppo dell elettronica, S.I.SV.EL, S.P.A prawo użytkowania podlegające określonym ograniczeniom, które muszą być przestrzegane również przez klientów. Dlatego niniejsze urządzenie dopuszczone jest tylko do użytku prywatnego, niezarobkowego oraz tylko do licencjonowanych treści. Zastosowanie do celów zarobkowych jest niedozwolone. Nie dotyczy to produktów czy technologii zakupionych lub wykorzystywanych wraz z niniejszym urządzeniem. Zastosowanie technik odwracalnych oraz demontaż w odniesieniu do licencjonowanych technologii jest również niedozwolony. Moc w trybie gotowości < 1 W podana na opakowaniu odbiornika uzyskiwana jest tylko wtedy, gdy w trybie gotowości wyświetlacz jest wyłączony. Ustawienia można dokonać w następujących menu: Menu główne, Ustawienia, Ustawienia defi niowane przez użytkownika, Dopasowanie menu ekranu, Wyświetlacz w trybie gotowości Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi odnoszą się do stanu w chwili złożenia do druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w każdej chwili i bez zapowiedzi. W przypadku pojawienia się nowego oprogramowania do odbiornika, które miałoby wpływ na instrukcję obsługi (np. zmiana menu i/lub funkcji), to udostępnimy, jeśli uznamy to za konieczne, nową instrukcję obsługi do pobrania na stronie. Prosimy o zanotowanie sobie głównych ustawień odbiornika (zaprogramowanych podczas pierwszej instalacji), aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby! Odbiornik wyposażony jest w oprogramowanie na licencji GNU (General Public License). Tekst źródłowy programu można pobrać na stronie: Stosowany w niniejszej instrukcji obsługi termin DiSEqC jest zarejestrowanym znakiem towarowym European Telecommunication Satellite Organization (EUTELSAT). 6

7 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie Odbiornik HDTV-Twin UFS 922 przeznaczony jest do odbioru cyfrowych telewizyjnych i radiowych programów satelitarnych. Urządzenie to pozwala zarówno na odbiór telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV), jak i telewizji standardowej (SD). Wielofunkcyjny odbiornik satelitarny posiada dwa niezależne układy odbioru i przetwarzania sygnałów oraz dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów. Dzięki temu można, w zależności od przesyłanych przez nadajnik treści, zapisać do 300 godzin standardowej transmisji telewizyjnej lub radiowej albo 100 godzin transmisji telewizji HDTV oraz odtwarzać je dowolną ilość razy bez utraty jakości w czasie rzeczywistym lub z dowolnym przesunięciem czasowym (time shift). Wbudowany port Common Interface oferuje miejsce na dwa moduły CA do programów płatnej telewizji. 16-miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny pokazuje nazwy kanałów odbiornika. Oprócz tego na wyświetlaczu jest 16 ikon, które na bieżąco informują o określonych stanach pracy odbiornika (np. Dolby Digital, dysk twardy (HD), timer itd.). Za pomocą złącza HDMI można podłączyć odbiornik do telewizora z płaskim ekranem. Dodatkowo odbiornik jest wyposażony w złącze YPbPr i gniazdo video-composite oraz dwa gniazda scart (TV). Poprzez optyczne wyjście audio odbiornik może wysyłać sygnał Dolby Digital AC 3 do urządzenia Dolby Digital. Zintegrowana funkcja Premium-tvtv-EPG to nie tylko przejrzysta elektroniczna gazeta telewizyjna, ale i możliwość przejmowania programów bezpośrednio z danego ekranu EPG do timera. Oprócz tego możliwe jest celowe sortowanie informacji o programach według kategorii oraz zakładanie własnych uwag o programach i zarządzanie nimi. Bogata funkcja wyszukiwania, za pomocą której można wyszukiwać m.in. wg powtórzeń, aktorów i haseł, jest również zintegrowana w funkcji Premium-tvtv-EPG. Złącze USB z przodu urządzenia umożliwia wgrywanie aktualizacji oprogramowania odbiornika. System operacyjny odbiornika opiera się na systemie LINUX. Odbiornik dostępny jest z obudową w kolorze srebrnym i czarnym. UFS 922si lub UFS 922sw Pilot zdalnego sterowania RC 670 Kabel HDMI Kabel Scart Kabel koncentryczny przelotka do trybu pętli 2 baterie AAA 1,5 V Kabel zasilający Instrukcja obsługi Zasady bezpieczeństwa (wielojęzyczne) 7

8 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie Odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych w standardach DVB-S i DVB-S2 Dekodowanie obrazu z MPEG-2 i MPEG-4 na sygnał H.264 Dwa niezależne tunery satelitarne HDTV z wyjściem pętli Zintegrowany dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów do nagrywania 300 godz. programów telewizji standardowej lub 100 godz. programów telewizji HDTV ¹ ) Możliwość nagrywania programów radiowych na zintegrowany dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów Time shift (telewizja z opóźnieniem czasowym) Stały TimeShift (stałe nagrywanie wybranego programu) 16-miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny z symbolami stanu wyświetlający nazwy programów i informacje o transmisji Premium-tvtv-EPG (elektroniczny przewodnik programowy) ze szczegółowymi informacjami o ok. 60 programach do 14 dni Rozszerzone funkcje EPG: Celowe sortowanie według kategorii, bogate funkcje wyszukiwania, zakładanie uwag o programach i zarządzanie nimi Archiwum nagrań z menu i ekranami rozdziałów Archiwum multimediów do odtwarzania plików zdjęć i mp3 Common Interface na dwa moduły CA z Dual-Decryption ² ) Wyjście HDMI umożliwiające optymalną transmisję obrazu i dźwięku na telewizor z płaskim ekranem Up-scaler do skalowania sygnału PAL do 576p, 720p, 1080i i automatycznego Gniazdo USB 2.0 na przednim panelu urządzenia do aktualizacji oprogramowania z pamięci USB Złącze Ethernet Pierwsza instalacja prowadzona przez menu Zaprogramowana fabrycznie lista programów Pokazywanie logo nadajników w różnych komunikatach ekranowych Możliwość programowania dowolnej ilości nagrań z programowaniem czasowym (jednorazowo, codziennie, cotygodniowo, ze swobodnym ustawieniem i seryjnie) 8 list ulubionych kanałów telewizyjnych i 8 radiowych Wyjścia YPbPr-, TV- i VCR-Scart Programowane wyjścia sygnału FBAS, RGB i Y/C przez gniazdo Scart (TV) Optyczne wyjście audio dla strumienia danych Dolby Digital (AC 3) Wybór języka w przypadku audycji wielojęzycznych Obsługuje możliwość aktualizacji oprogramowania (oddzielnie oprogramowanie sprzętowe i lista programów) przez satelitę, pamięć USB i komputer PC Okna (OSD) w 10 językach (D, GB, F, I, E, CZ, NL, PL, TR, RUS) Sygnały sterujące DiSEqC TM 1.0/-1.1/-1.2/-1.3 i w systemie jednokablowym SCR System operacyjny na bazie LINUX Pokrętło wielofunkcyjne z przodu urządzenia do praktycznej obsługi na odbiorniku Wyłącznik sieciowy 4000 programów Gniazda Cinch sygnału AV (composite/fbas, stereo audio) Dwa gniazda USB 2.0 umieszczone z tyłu urządzenia do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci USB ¹ ) W zależności od szybkości przesyłu danych transmitowanego programu ² ) Moduły CA i karty Smart-Card nie należą do zestawu 8

9 Podłączanie i uruchamianie Temat strona Widok tyłu... 9 Widok płyty czołowej (klapka otwarta) Podłączanie urządzenia (gniazda Sat-ZF) Informacje dot. podłączania anteny i trybu pętli Przykład podłączeń Podłączanie odbiornika telewizyjnego i magnetowidu Gniazdo audio Optyczne wyjście cyfrowe Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania Pierwsza instalacja ~ 1. Włącznik/wyłącznik (z odłączeniem od sieci) 2. Przewód sieciowy 3. Wentylator 4. Optyczne wyjście sygnałów cyfrowych (SPDIF/ Sony Philips Digital Interface Format) tylko do Dolby Digital AC 3 Audio 5. Złącze danych (tylko dla serwisu) 6. Wyjścia audio (L/R) gniazda Cinch 7. Wyjście wideo (FBAS) 8. 3 x gniazdo Cinch wyjść komponentowych YUV = Y/Pb/Pr 9. Gniazdo Scart przyłącza odbiornika telewizyjnego 10. Gniazdo Scart przyłącze VCR/AUX 11. Gniazdo HDMI 12. Złącze sieciowe (Ethernet) x gniazdo USB 2.0 (wtyk USB-A) 14. LNB 2 wyjście pętli 15. LNB 1 wyjście pętli 16. LNB 2 wejście 17. LNB 1 wejście 9

10 Podłączanie i uruchamianie 1. Common Interface na dwa moduły CA dla kart Pay-TV *) 2. Przycis Rec (nagrywanie) 3. Przycisk Stop 4. Złącze USB miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny 6. Przycisk AUX 7. Przycisk TV/R 8. Pokrętło wielofunkcyjne *) Moduły CA i karty Smart-Card nie należą do zestawu Połączyć wejścia Sat-ZF odbiornika z instalacją satelitarną. Użyć do tego celu przewodu koncentrycznego z wtykiem przyłączeniowym typu F. Jeżeli wtyk F nie jest jeszcze zamontowany, należy odizolować przewód zgodnie z poniższą ilustracją i ostrożnie wkręcić wtyk F na koniec przewodu, tak aby był mocno osadzony na przewodzie. Uważać aby przy montażu wtyku pojedyncze druciki plecionki ekranu nie dotykały przewodu wewnętrznego, powodując zwarcie. Jakość odbioru zależy od jakości połączenia! 10

11 Podłączanie i uruchamianie Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji odbioru i nagrywania odbiornika satelitarnego Twin-DVR-HDTV UFS 922, takich jak 1. nagrywanie audycji z równoczesnym oglądaniem innej dowolnej audycji lub przełączaniem pomiędzy kanałami oraz 2. równoczesne nagrywanie dwóch różnych audycji, obydwa wejścia tunerów odbiornika satelitarnego muszą być zasilane sygnałem satelitarnym z instalacji antenowej lub satelitarnego gniazda antenowego. Fabryczne ustawienie wstępne wejść tunerów odbiornika w menu instalacyjnym to praca z dwoma oddzielnymi przyłączami anten satelitarnych. Na wypadek, gdyby dostępne byłoby tylko jedno przyłącze anteny zalecamy połączenie wyjścia tunera 1 i wejścia tunera 2 za pomocą dostarczonego kabla przelotki. W tym celu w Pierwszej instalacji przy wejściu Kabel przelotka tunera 2 należy wybrać Zapetlęnie (patrz rozdział Pierwsza instalacja ). Opcja menu Konfi guracja tunera dostępna jest po ~ naciśnięciu przycisku, wybraniu opcji Ustawienia i Pierwsza instalacja. Postępować krok po kroku, aż do dojścia do konfi guracji tunera. Można tu dokonać odpowiednich ustawień. Istnieje przy tym ograniczenie, że tuner 2 może odbierać tylko pozostałe programy z aktualnego poziomu, ustawionego w tunerze 1 (np. Horizontal High). Działa to tylko w przypadku odbierania sygnałów jednego satelity, a nie przy odbiorze Multifeed! W razie zamiaru użytkowania odbiornika UFS 922 w instalacji jednoprzewodowej należy posłużyć się przykładami podłączenia systemów jednoprzewodowych (patrz Załącznik techniczny, Przykłady instalacji jednoprzewodowych ). 11

12 Podłączanie i uruchamianie Standardowe urządzenie DiSEqC wieża HI-Fi sieć PC/laptop ~ kolejność podłączania przy matrycach jednoprzewodowych zestaw Dolby Digital zewnętrzny dysk twardy 12

13 Podłączanie i uruchamianie Połączyć odbiornik satelitarny (do gniazda HDMI lub alternatywnie gniazda TV Scart) z odbiornikiem telewizyjnym za pomocą kabla HDMI lub Scart (patrz Przykład połączeń ). Jeżeli telewizor obsługuje dźwięk stereofoniczny, to przez złącze HDMI lub Scart można będzie odtwarzać dźwięk stereofoniczny. Ze względów systemowych wyjścia Scart TV i wyjście Video Cinch mają te same sygnały wideo. Za pomocą kabla Scart połączyć odbiornik satelitarny (gniazdo VCR/AUX) z magnetowidem lub nagrywarką DVD. W celu odtworzenia płyty DVD czyli przesłania sygnału z nagrywarki DVD przez odbiornik do telewizora, telewizor musi być również połączony z odbiornikiem za pomocą kabla Scart. To jest konieczne, ponieważ nie ma dalszego przesyłania sygnału video z wyjścia VCR Scart do wyjścia HDMI. Jeżeli audycja nagrywana byłaby za pomocą zewnętrznego magnetowidu należy pamiętać, aby nie przełączać odbiornika podczas nagrania, gdyż inaczej nagrane zostaną wszystkie komunikaty ekranowe. Jeżeli dźwięk ma być odtwarzany przez wieżę HiFi, należy odpowiednim przewodem połączyć gniazda audio Cinch z gniazdami wejściowymi wieży HiFi (patrz Przykład połączeń ). Optyczne wyjście światłowodowe przeznaczone jest do podłączania do zestawu Dolby Digital (patrz Przykład połączeń ). Zdjąć pokrywę od tyłu pilota zdalnego sterowania. Włożyć obie dołączone baterie do pilota. Zwrócić przy tym uwagę na właściwą biegunowość baterii. Jest ona zaznaczona w komorze baterii. Wsunąć ponownie pokrywę w obudowę pilota i zatrzasnąć ją. 13

14 Podłączanie i uruchamianie Przed pierwszym uruchomieniem odbiornika UFS 922, należy przeczytać rozdział Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki, Ważne informacje oraz Podłączanie i uruchamianie do punktu Pierwsza instalacja. Urządzenie podłączać do sieci elektrycznej dopiero po prawidłowym zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych. W wyjaśnieniach zawartych w rozdziale Pierwsza instalacja zakładamy, że odbiornik został prawidłowo zainstalowany z uwzględnieniem wymagań podanych w rozdziałach Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki, Ważne informacje oraz Podłączanie i uruchamianie do punktu Pierwsza instalacja. Potrzebne przy pierwszej instalacji przyciski pilota... Wpisywanie cyfr (zielony) (czerwony) Powrót do poprzedniego kroku w pierwszej instalacji Wywoływanie/zmienianie poszczególnych parametrów menu, nawigacja Wywoływanie następnego kroku w pierwszej instalacji Potwierdzenie zmienionych wartości/ustawienia Przerwanie wpisywania, powrót Najpierw należy włączyć telewizor i wybrać miejsce programu AV, na którym odbiornik UFS 922 został podłączony do telewizora. Włączyć UFS 922 wyłącznikiem głównym na tylnej ściance urządzenia. Pojawia się następujące okno: Należy zwracać uwagę na pasek w dolnej części komunikatu ekranowego! Znajdują się tam wskazówki dotyczące dalszej obsługi. Przyciskami wybrać żądany język menu dla odbiornika UFS 922 i potwierdzić wybór przyciskiem. Wybrany język jest oznaczony ptaszkiem. Do wyboru są następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, czeski, holenderski, polski, turecki i rosyjski. Nacisnąć przycisk (zielony), aby przejść do kolejnego menu. 14

15 Podłączanie i uruchamianie Pojawia się następujące okno: Przyciskami dokonać głównych ustawień dla przesyłania obrazu i dźwięku z odbiornika do telewizora. Przestrzegać przy tym instrukcji obsługi odbiornika telewizyjnego i wybrać tylko takie ustawienia, które są obsługiwany przez odbiornik telewizyjny. Wyjście wideo przez Tu wybiera się złącze odbiornika, przez które podłączono odbiornik telewizyjny. Albo HDMI/YUV lub SCART Format HDMI/YUV Tu wybiera się rozdzielczość obrazu podawaną na odbiornik telewizyjny. Albo i (rozdzielczość 1920 x 1080, pół ekranu) - 576p (rozdzielczość 720 x 576, pełne obrazy) albo - 720p (rozdzielczość 1280 x 720, pełne obrazy) Wyświetlanie programów 4:3 Tu wybiera się sposób wyświetlania obrazu w formacie 4:3 na ekranie telewizora w formacie 16:9: - normalny (pilarbox) - rozciągnięty (pełny ekran) lub - powiększony (pan & scan) Proporcje obrazu Tutaj należy wybrać format ekranu odbiornika telewizyjnego. Albo - 4:3 lub - 16:9 Komunikat na ekranie Tu wybiera się sposób wyświetlania obrazu na ekranie, w zależności od ustawienia proporcji obrazu: - proporcje obrazu 4:3 : pan & scan lub letterbox - proporcje obrazu 16:9 : zawsze 16:9 albo automatycznie 15

16 Podłączanie i uruchamianie Wyjście audio przez HDMI Tu wybiera się rodzaj sygnału audio przekazywanego poprzez złącze HDMI. Należy tu wybrać taki sygnał, który jest obsługiwany przez posiadany odbiornik telewizyjny. - Dekodowany sygnał PCM lub - format S/PDIF Auto Wyjście Dolby Digital Tu wybiera się, czy odbiornik ma automatycznie wybierać i odtwarzać ścieżkę dźwiękową Dolby Digital (jeśli jest nadawana). Ważna wskazówka na temat wyjścia wideo YUV : Z wyjścia YUV można korzystać tylko wtedy, jeśli na gnieździe TV-Scart nie wybrano sygnału wyjściowego RGB! W tym przypadku jako sygnał wyjściowy dla gniazda TV-Scart należy wybrać Y/C lub FBAS. Wyjście TV Scart Tu wybiera się rodzaj sygnału wideo na wyjściu TV Scart. Wybrać sygnał obsługiwany przez dany odbiornik telewizyjny. - FBAS złącze kompozytowe (sygnał koloru/luminacji/ wygaszania/synchronizacji) - RGB sygnał składowych koloru czerwonej/zielonej/ niebieskiej (red/green/blue) lub - Y/C sygnał S (sygnał luminancji/chrominancji) Wyjście VCR SCART Tu wybiera się rodzaj sygnału wideo na wyjściu VCR Scart. Wybrać sygnał obsługiwany przez zewnętrzną nagrywarkę. - FBAS złącze kompozytowe (sygnał koloru/luminacji/ wygaszania/synchronizacji) lub - Y/C sygnał S (sygnał luminancji/chrominancji) Auto Wyjście Dolby Digital Tu wybiera się, czy odbiornik ma automatycznie podawać sygnał Dolby Digital (jeśli jest nadawany). Nacisnąć przycisk (zielony), aby przejść do kolejnego menu. Pojawia się następujące okno: Ustawienia konfiguracji tunera powinien dokonać instalator dla posiadanej instalacji odbiorczej. Ustawienia konfiguracji tunera można samodzielnie wykonywać tylko pod warunkiem dokładnej znajomości posiadanej instalacji odbiorczej. Możliwe jest skonfi gurowanie tunera dla następujących rodzajów instalacji odbiorczych: - DiSEqC DiSEqC antena obrotowa (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3) - Zwykły LNB lub - system jednoprzewodowy Jeśli posiadana instalacja jest jednoprzewodowa, to należy postępować według punktu System jednoprzewodowy. Dla innych rodzajów instalacji odbiorczej należy postępować według następnej strony. 16

17 Podłączanie i uruchamianie Przed rozpoczęciem konfi gurowania tunera dla posiadanego rodzaju instalacji odbiorczej należy przeprowadzić obie procedury ustawień Rodzaj połączenia tunera 2 i Konfi guracja sygnału dla tunera 2. Po wykonaniu tych dwóch ustawień należy powrócić do objaśnień danego stosowanego rodzaju odbioru. Rodzaj połączenia tunera 2 Wybrać rodzaj połączenia dla tunera 2. Aktualnie wybrane ustawienie jest grafi cznie pokazywane w przykładzie połączeń w oknie wyświetlanym u góry po lewej stronie ekranu. Do wyboru są: Oddzielny: Drugie wejście tunera na tylnej ściance odbiornika, oznaczone LNB2 in, posiada własne wejście sygnału (tzn. bezpośrednie połączenie między gniazdem antenowym a wejściem tunera 2). Patrz przykład na rys. z prawej strony. Praca w trybie pętli: Drugie wejście tunera na tylnej ścianie odbiornika, oznaczone LNB2 in, odbiera aktualny, przesyłany do wyjścia pętli ( Zapetlęnie ) tunera 1 sygnał w trybie pętli. W tym przypadku za pomocą drugiego tunera można odbierać tylko programy z poziomu aktualnie włączonego na pierwszym tunerze. Patrz przykład na rys. z prawej strony. Konfiguracja sygnału- tuner 2 (tylko przy rodzaju połączenia tunera Oddzielny ) Wybrać konfi gurację sygnału dla tunera 2. Aktualnie wybrane ustawienie jest grafi cznie pokazywane w przykładzie połączeń w oknie wyświetlanym u góry po lewej stronie ekranu. Do wyboru są: Jak tuner 1: Obydwa tunery podłączone są do tego samego źródła sygnału. Patrz przykład na rys. z prawej strony. Różnica w stos. do tunera 1: obydwa tunery podłączone są do różnych źródeł sygnału (oddzielne przewody od LNB). Patrz przykład na rys. z prawej strony. 17

18 Podłączanie i uruchamianie To daje następujące możliwości konfi guracji: Tuner 2, rodzaj połączenia Zapetlęnie : Wszystkie ustawienia wykonuje się na tunerze 1. Drugi tuner jest zasilany z wyjścia pętli (loop through) pierwszego tunera. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Rodzaj połączenia tunera 2 Oddzielny /konfiguracja sygnału tunera 2 Jak tuner 1 : Wszystkie ustawienia wykonuje się na tunerze 1. Ustawienia dla drugiego tunera przejmowane są automatycznie z pierwszego tunera. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Rodzaj połączenia tunera 2 Oddzielny /konfiguracja sygnału tunera 2 Różnica w stos. do tunera 1 : Wszystkie ustawienia należy wykonać oddzielnie dla obydwu tunerów. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Możliwe ustawienia na tunerze 2 (niezależnie od ustawień dokonanych na tunerze 1): DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Wykonać wybrane przez siebie, dostosowane do posiadanej instalacji odbiorczej ustawienie parametrów Rodzaj połączenia tunera 2 i Konfi guracja sygnału dla tunera 2 przyciskami. Teraz należy kontynuować pierwszą instalację zgodnie z objaśnieniami dla wybranego rodzaju odbioru. 18

19 Podłączanie i uruchamianie Poszczególne pozycje wybiera są przyciskami. Podpunkty menu, jeśli jest to konieczne, wywołuje się przyciskami. Zmiany aktualnych ustawień wykonuje się przyciskami lub przyciskami numerycznymi. Nacisnąć przycisk (zielony). Pojawia się następujące okno: Wybór satelity - tuner 1 Tutaj wybrać dostępne satelity (max. cztery), których sygnał jest obecny na tunerze 1. Przyciskami wybrać wymaganego satelitę i potwierdzić przejęcie wyboru przyciskiem. Wybrane satelity są zaznaczone ptaszkiem. Po dokonaniu wszystkich ustawień nacisnąć przycisk (zielony). 19

20 Podłączanie i uruchamianie Pojawia się następujące okno: Konfiguracja satelity - tuner 1 Tutaj dokonać ustawień dla pierwszego satelity tunera 1. typ LNB: Gdyby w posiadanej instalacji odbiorczej nie był użyty uniwersalny LNB, należy wybrać przyciskami stosowane w posiadanej instalacji odbiorczej typy LNB. Można wybierać pomiędzy następującymi rodzajami LNB: - Uniwers. - zwykły lub - defi niowane Częstotliwość LNB (MHz): Te dane należy wprowadzić tylko wtedy, gdy dany typ LNB nie jest uniwersalnym LNB. Przy wprowadzaniu danych wybiera się ustawienie Zwykły albo Defi niowane. Należy posłużyć się dokumentacją dołączoną do posiadanego LNB. - Wybór opcji zwykły LNB: wpisać przyciskami numerycznymi częstotliwość LBN - Wybór opcji Defi niowane : nacisnąć przycisk, aby móc wpisać potrzebne wartości niskiej, wysokiej i granicznej częstotliwości. Do wpisywania użyć przycisków numerycznych Pozycja DiSEqC : - 1 z 4: dla pierwszego satelity tunera (poz. A w systemie) - 2 z 4: dla drugiego satelity tunera (poz. B w systemie) - 3 z 4: dla trzeciego satelity tunera (poz. C w systemie) lub - 4 z 4: dla czwartego satelity tunera (poz. D w systemie) Powtarzanie DiSEqC : Ustawienie, jak często polecenie DiSEqC ma być powtarzane, zależy od konfi guracji posiadanej instalacji odbiorczej. Należy posłużyć się dokumentacją posiadanej instalacji odbiorczej albo zasięgnąć porady specjalisty. - Wył. Polecenie DiSEqC nie jest powtarzane - 1 Polecenie DiSEqC jest powtarzane jeden raz - 2 Polecenie DiSEqC jest powtarzane dwa razy lub - 3 Polecenie DiSEqC jest powtarzane trzy razy 20

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji! Wstęp 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Miasto Włocławek Włocławek, 7.07. 2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Dotyczy: Zapytania ofertowego do zamówienia publicznego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat Instrukcja instalacji kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat 1 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Opis asortymentu DVB PC TechniSat 3 1.1 Karty PCI 3 1.2 Karty PCI Express 3 1.3 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ. Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN

VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ. Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN http://livetvsystems.com www.telewizja-wszedzie.pl info@livetvsystems.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo