Instrukcja obsługi. UFS 922 si/sw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. UFS 922 si/sw"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Polski UFS 922 si/sw

2 Wprowadzenie Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, niniejsza instrukcja eksploatacji ma ułatwiać optymalne wykorzystanie bogatych funkcji Państwa nowego odbiornika. Staraliśmy się formułować wskazówki w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały i krótki. Dla ułatwienia zrozumienia określonych pojęć specjalistycznych, których nie da się przetłumaczyć, na końcu niniejszej instrukcji dołączony został leksykon tych pojęć. W spisie treści zamieszczonym na następnych stronach podane są tytuły rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Aby ułatwić Państwu orientację, na początku każdego rozdziału zamieściliśmy jeszcze raz mały spis treści z punktami omawianymi w danym rozdziale. Przy wyszukiwaniu określonych podpunktów jakiegoś rozdziału, można je znaleźć w szczegółowym spisie treści zamieszczonym na końcu instrukcji obsługi. Wyposażając urządzenie w wyłącznik sieciowy, czynimy ukłon w stronę ochrony środowiska. Dlatego przy dłuższych przerwach w odbiorze telewizji należy odłączyć odbiornik od zasilania, aby oszczędzać energię elektryczną. Przy krótkich przerwach można za pomocą pilota zdalnego sterowania przełączyć odbiornik na tryb gotowości, w którym pobiera on tylko minimalny prąd. Życzymy Państwu zawsze dobrego odbioru i wiele radości z nowego odbiornika HDTV. Z poważaniem, zespół fi rmy KATHREIN Różnica między systemem PAL a HDTV Telewizja wysokiej rozdzielczości wyróżnia się znacznie większą liczbą linii obrazu na ekranie odbiornika telewizyjnego. Tradycyjny europejski standar PAL osiąga rozdzielczość 576 linii w pionie i 720 linii w poziomie. Telewizja wysokiej rozdzielczości przekonuje PAL 720 x 576 rozdzielczością nawet pięciokrotnie większą, a tym samym większą ostrością szczegółów i plastycznością 720p 1280 x 720 obrazu niż telewizja w tradycyjnym standardzie PAL. Obraz telewizji HDTV może zawierać nawet pięciokrotnie więcej punktów barwnych, czyli około 2 milionów pikseli, 1080i 1920 x 1080 niż konwencjonalny obraz telewizji PAL zawierający tylko około pikseli. Obecnie na świecie istnieją dwa standardy HDTV, oparte na dwóch formatach 1080i i 720p. Obydwa standardy mają różne liczby linii obrazu i technikę transmisji. Dla ludzkiego oka różnica między obydwoma standardami HDTV jest prawie niedostrzegalna; w porównaniu z systemem PAL obrazy wyglądają znacznie dynamiczniej. W przyszłości technika nadawcza i odbiorniki będą mogły pracować z obydwoma standardami. Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane ze śmieciami domowymi, lecz muszą być utylizowane przez specjalistyczne zakłady zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r., dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je oddać do recyklingu w przewidzianym do tego celu publicznym punkcie utylizacji. Zużyte baterie są odpadami specjalnymi! Nie wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, lecz oddawać je w miejscach zbiórki zużytych baterii! 2

3 Spis treści Wprowadzenie... 2 Spis treści... 3 Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki... 4 Ważne informacje... 5 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie... 7 Podłączanie i uruchamianie... 9 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi Podstawowa obsługa w trybie TV albo radiowym (tryb na żywo) Premium- -EPG Edytuj listę programów Archiwum nagrań (odtwarzanie/edycja nagrań) Menu główne Menu główne - wyszukiwanie programów Menu główne - menu serwisowe Menu główne - ustawienia Menu główne - złącza (CI, dysk twardy i sieć) Menu główne - zastosowania Menu główne - wybór języka Konfiguracja tunera Centrum medialne Obsługiwanie odbiornika z płyty czołowej (bez pilota) Rozpoznawanie zakłóceń i usuwanie problemów Załącznik techniczny Szczegółowy spis treści Mały leksykon techniczny Serwis Miejsce na notatki

4 Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki PL Zasady bezpieczeństwa ważne informacje Na tej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące eksploatacji, miejsca ustawienia i przyłączania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie i dokładnie przeczytać te informacje. NIEBEZPIE- CZEŃSTWO! Kabel sieciowy Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla sieciowego (kabla zasilającego). Urządzenie z uszkodzonym kablem sieciowym należy odłączyć od sieci elektrycznej (wyjąć wtyczkę z gniazdka); przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi zostać naprawione przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Używać tylko dostarczonego z urządzeniem zasilacza (jeżeli jest to przewidziane)! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenie urządzenia należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka. Do czyszczenia używać tylko suchej szmatki i czyśćcić wyłącznie powierzchnię urządzenia. Nigdy nie otwierać urządzenia. Dotknięcie części znajdujących się we wnętrzu urządzenia grozi śmiercią wskutek porażenia prądem elektrycznym! Bawiące się dzieci Należy uważać, by dzieci nie wkładały w szczeliny wentylacyjne urządzenia żadnych przedmiotów. Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! OSTRZE- ŻENIE! Uziemienie Instalację antenową należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przyłączyć do układu wyrównywania potencjałów. Należy przy tym przestrzegać przepisów normy EN 60728/11 oraz w razie potrzeby przepisów obowiązujących w kraju użytkowania. Niebezpieczeństwo wskutek udaru napięciowego, uderzenia pioruna! Napięcie sieciowe Urządzenia należy używać tylko w sieciach elektrycznych o napięciu zgodnym z napięciem przewidzianym dla urządzenia (jest ono podane na odwrocie urządzenia lub na zewnętrznym zasilaczu)! Urządzenie wolno podłączyć do sieci i włączyć dopiero po podłączeniu go do anteny i telewizora lub też sieci kablowej czy komputera. Zbyt wysokie napięcie sieciowe grozi pożarem! Naprawa Wykonywanie napraw urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanym specjalistom. Samodzielne otwieranie urządzenia i podejmowanie prób jego naprawy powoduje utratę praw gwarancyjnych! Niefachowa ingerencja w urządzenie może naruszyć bezpieczeństwo eksploatacji układu elektrycznego urządzenia. Producent nie odpowiada za wypadki doznane przez użytkownika przy otwartym urządzeniu! Złącza Nieprawidłowe połączenie złączy może spowodować zakłócenia pracy lub uszkodzenie urządzenia! UWAGA! Dłuższa nieobecność/burze/dostępność wtyku sieciowego Przy dłuższej nieobecności i podczas burzy zawsze wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym i odłączyć go od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyku sieciowego. Dotyczy to również urządzeń połączonych z urządzeniem. Zaleca się także odłączenie urządzenia od sieci kablowej. Należy pamiętać o ewentualnie zaprogramowanych czasach nagrywania (odbiornik) i włączyć urządzenie przed przewidzianym rozpoczęciem nagrywania. Uważać na to, aby wtyk sieciowy zawsze był swobodnie dostępny. Miejsce ustawienia Każde urządzenie elektroniczne wytwarza ciepło. Nagrzewanie się urządzenia leży jednak w dozwolonym zakresie. Wrażliwe powierzchnie mebli i forniry mogą się z biegiem czasu odbarwić wskutek ciągłego działania ciepła. Również nóżki urządzenia mogą spowodować odbarwienia na lakierowanych powierzchniach mebli. W razie potrzeby należy ustawić urządzenie na odpowiedniej, stabilnej i równej podkładce! Wentylacja Powstające w urządzeniu ciepło jest odprowadzane w wystarczającym stopniu. Mimo to nigdy nie należy instalować urządzenia w szafce czy w regale niezapewniającym wystarczającej wentylacji. Nigdy nie przykrywać ani nie blokować szczelin wentylacyjnych urządzenia (np. innymi urządzeniami, czasopismami, serwetkami czy zasłonami)! Nie ustawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów i zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad powierzchnią urządzenia, aby powstające ciepło mogło być swobodnie odprowadzane. Wilgoć, promieniowanie słoneczne, ciepło, otwarte płomienie Chronić urządzenie przed wilgocią i kapiącą lub pryskającą wodą (nie ustawiać też na urządzeniu napełnionych naczyń, np. wazonów). Nie ustawiać urządzenia w pobliżu kaloryferów i grzejników, nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używać go w pomieszczeniach wilgotnych. Urządzenia należy używać tylko w klimacie umiarkowanym, nigdy w tropikalnym! Nie stawiać otwartych płomieni, jak np. świece, na urządzeniu! Istnieje niebiezpieczeństwo pożaru! 4

5 Ważne informacje Przyporządkowanie kanałów satelitów i transponderów podlegają częstym zmianom. W takich przypadkach konieczne jest ponowne zaprogramowanie kanałów, gdyż ustawienia fabryczne odpowiadają tylko stanowi z dnia produkcji. Informacje o nowych ustawieniach można pobrać w Internecie lub przeczytać w odpowiednich czasopismach. Odbiornik został wyposażony fabrycznie w najnowsze oprogramowanie. Zawsze staramy się jednak dopasowywać oprogramowanie do wymagań naszych Klientów i do aktualnego stanu techniki. Dalsze informacje na ten temat zamieszczone są w rozdziale Menu główne - menu serwisowe, Menu serwisowe, Aktualizacja oprogramowania. Aby móc połączyć komputer PC lub laptop z odbiornikiem przez sieć, trzeba dysponować nieograniczonymi uprawnieniami (administratora) na komputerze PC lub laptopie oraz w sieci. Należy przestrzegać przy tym informacji podanych w rozdziale Menu główne, Złącza, Ustawienia sieci. Proszę zachować oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnego zwrotu! Ze względu na swoją konstrukcję twarde dyski są wrażliwe na uderzenia, a w odbiorniku są one wystarczająco chronione wyłącznie przez oryginalne opakowanie. W razie nieprawidłowej wysyłki wygasa rękojmia/gwarancja na twardy dysk. Zmiany oprogramowania odbiornika oraz zastosowanie aplikacji nieudostępnionych przez fi rmę Kathrein powodują utratę uprawnień gwarancyjnych! Koszty przesyłki i naprawy odbiorników spowodowane zastosowaniem oprogramowania lub aplikacji nieudostępnionych przez fi rmę Kathrein ponosi użytkownik! Dlatego w odbiorniku należy stosować wyłącznie oprogramowanie i aplikacje udostępniane przez fi rmę Kathrein do pobrania przez satelitę lub na stronie internetowej (www.kathrein.de). Upewnić się, że wentylator na tylnej stronie urządzenia i szczelina wentylacyjna urządzenia nie są zablokowane ani zasłonięte przedmiotami. Wtedy może dojść do przegrzania urządzenia. Dostosować prędkość obrotową wentylatora do nagrzewania się odbiornika. Zachodzi niebezpieczeństwo pożaru! Procedura ustawiania wentylatora opisana jest w rozdziale Menu główne, Ustawienia, Główne ustawienia, Ustawienia wentylatora. 5

6 Ważne informacje Przed wyłączeniem odbiornika wyłącznikiem sieciowym należy go najpierw przełączyć w tryb gotowości przyciskiem ( ) na pilocie. Zmienione i nowe dane zostanę w ten sposób zapisane w odbiorniku. Po przełączeniu odbiornika na tryb gotowości można go w każdej chwili wyłączyć całkowicie za pomocą wyłącznika sieciowego umieszczonego z tyłu urządzenia. Podczas pracy nie wyłączać odbiornika wyłącznikiem sieciowym! Może to spowodować utratę danych i uszkodzenie oprogramowania. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologie chronione patentami w USA oraz innymi prawami ochrony dóbr niemiaterialnych, również w innych krajach. Zakłady KATHREIN KG uzyskały od Audio MPEG Inc. oraz Societa Italiana per lo sviluppo dell elettronica, S.I.SV.EL, S.P.A prawo użytkowania podlegające określonym ograniczeniom, które muszą być przestrzegane również przez klientów. Dlatego niniejsze urządzenie dopuszczone jest tylko do użytku prywatnego, niezarobkowego oraz tylko do licencjonowanych treści. Zastosowanie do celów zarobkowych jest niedozwolone. Nie dotyczy to produktów czy technologii zakupionych lub wykorzystywanych wraz z niniejszym urządzeniem. Zastosowanie technik odwracalnych oraz demontaż w odniesieniu do licencjonowanych technologii jest również niedozwolony. Moc w trybie gotowości < 1 W podana na opakowaniu odbiornika uzyskiwana jest tylko wtedy, gdy w trybie gotowości wyświetlacz jest wyłączony. Ustawienia można dokonać w następujących menu: Menu główne, Ustawienia, Ustawienia defi niowane przez użytkownika, Dopasowanie menu ekranu, Wyświetlacz w trybie gotowości Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi odnoszą się do stanu w chwili złożenia do druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w każdej chwili i bez zapowiedzi. W przypadku pojawienia się nowego oprogramowania do odbiornika, które miałoby wpływ na instrukcję obsługi (np. zmiana menu i/lub funkcji), to udostępnimy, jeśli uznamy to za konieczne, nową instrukcję obsługi do pobrania na stronie. Prosimy o zanotowanie sobie głównych ustawień odbiornika (zaprogramowanych podczas pierwszej instalacji), aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby! Odbiornik wyposażony jest w oprogramowanie na licencji GNU (General Public License). Tekst źródłowy programu można pobrać na stronie: Stosowany w niniejszej instrukcji obsługi termin DiSEqC jest zarejestrowanym znakiem towarowym European Telecommunication Satellite Organization (EUTELSAT). 6

7 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie Odbiornik HDTV-Twin UFS 922 przeznaczony jest do odbioru cyfrowych telewizyjnych i radiowych programów satelitarnych. Urządzenie to pozwala zarówno na odbiór telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV), jak i telewizji standardowej (SD). Wielofunkcyjny odbiornik satelitarny posiada dwa niezależne układy odbioru i przetwarzania sygnałów oraz dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów. Dzięki temu można, w zależności od przesyłanych przez nadajnik treści, zapisać do 300 godzin standardowej transmisji telewizyjnej lub radiowej albo 100 godzin transmisji telewizji HDTV oraz odtwarzać je dowolną ilość razy bez utraty jakości w czasie rzeczywistym lub z dowolnym przesunięciem czasowym (time shift). Wbudowany port Common Interface oferuje miejsce na dwa moduły CA do programów płatnej telewizji. 16-miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny pokazuje nazwy kanałów odbiornika. Oprócz tego na wyświetlaczu jest 16 ikon, które na bieżąco informują o określonych stanach pracy odbiornika (np. Dolby Digital, dysk twardy (HD), timer itd.). Za pomocą złącza HDMI można podłączyć odbiornik do telewizora z płaskim ekranem. Dodatkowo odbiornik jest wyposażony w złącze YPbPr i gniazdo video-composite oraz dwa gniazda scart (TV). Poprzez optyczne wyjście audio odbiornik może wysyłać sygnał Dolby Digital AC 3 do urządzenia Dolby Digital. Zintegrowana funkcja Premium-tvtv-EPG to nie tylko przejrzysta elektroniczna gazeta telewizyjna, ale i możliwość przejmowania programów bezpośrednio z danego ekranu EPG do timera. Oprócz tego możliwe jest celowe sortowanie informacji o programach według kategorii oraz zakładanie własnych uwag o programach i zarządzanie nimi. Bogata funkcja wyszukiwania, za pomocą której można wyszukiwać m.in. wg powtórzeń, aktorów i haseł, jest również zintegrowana w funkcji Premium-tvtv-EPG. Złącze USB z przodu urządzenia umożliwia wgrywanie aktualizacji oprogramowania odbiornika. System operacyjny odbiornika opiera się na systemie LINUX. Odbiornik dostępny jest z obudową w kolorze srebrnym i czarnym. UFS 922si lub UFS 922sw Pilot zdalnego sterowania RC 670 Kabel HDMI Kabel Scart Kabel koncentryczny przelotka do trybu pętli 2 baterie AAA 1,5 V Kabel zasilający Instrukcja obsługi Zasady bezpieczeństwa (wielojęzyczne) 7

8 Cechy odbiornika/zakres dostawy/wyposażenie Odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych w standardach DVB-S i DVB-S2 Dekodowanie obrazu z MPEG-2 i MPEG-4 na sygnał H.264 Dwa niezależne tunery satelitarne HDTV z wyjściem pętli Zintegrowany dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów do nagrywania 300 godz. programów telewizji standardowej lub 100 godz. programów telewizji HDTV ¹ ) Możliwość nagrywania programów radiowych na zintegrowany dysk twardy o pojemności 500 gigabajtów Time shift (telewizja z opóźnieniem czasowym) Stały TimeShift (stałe nagrywanie wybranego programu) 16-miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny z symbolami stanu wyświetlający nazwy programów i informacje o transmisji Premium-tvtv-EPG (elektroniczny przewodnik programowy) ze szczegółowymi informacjami o ok. 60 programach do 14 dni Rozszerzone funkcje EPG: Celowe sortowanie według kategorii, bogate funkcje wyszukiwania, zakładanie uwag o programach i zarządzanie nimi Archiwum nagrań z menu i ekranami rozdziałów Archiwum multimediów do odtwarzania plików zdjęć i mp3 Common Interface na dwa moduły CA z Dual-Decryption ² ) Wyjście HDMI umożliwiające optymalną transmisję obrazu i dźwięku na telewizor z płaskim ekranem Up-scaler do skalowania sygnału PAL do 576p, 720p, 1080i i automatycznego Gniazdo USB 2.0 na przednim panelu urządzenia do aktualizacji oprogramowania z pamięci USB Złącze Ethernet Pierwsza instalacja prowadzona przez menu Zaprogramowana fabrycznie lista programów Pokazywanie logo nadajników w różnych komunikatach ekranowych Możliwość programowania dowolnej ilości nagrań z programowaniem czasowym (jednorazowo, codziennie, cotygodniowo, ze swobodnym ustawieniem i seryjnie) 8 list ulubionych kanałów telewizyjnych i 8 radiowych Wyjścia YPbPr-, TV- i VCR-Scart Programowane wyjścia sygnału FBAS, RGB i Y/C przez gniazdo Scart (TV) Optyczne wyjście audio dla strumienia danych Dolby Digital (AC 3) Wybór języka w przypadku audycji wielojęzycznych Obsługuje możliwość aktualizacji oprogramowania (oddzielnie oprogramowanie sprzętowe i lista programów) przez satelitę, pamięć USB i komputer PC Okna (OSD) w 10 językach (D, GB, F, I, E, CZ, NL, PL, TR, RUS) Sygnały sterujące DiSEqC TM 1.0/-1.1/-1.2/-1.3 i w systemie jednokablowym SCR System operacyjny na bazie LINUX Pokrętło wielofunkcyjne z przodu urządzenia do praktycznej obsługi na odbiorniku Wyłącznik sieciowy 4000 programów Gniazda Cinch sygnału AV (composite/fbas, stereo audio) Dwa gniazda USB 2.0 umieszczone z tyłu urządzenia do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci USB ¹ ) W zależności od szybkości przesyłu danych transmitowanego programu ² ) Moduły CA i karty Smart-Card nie należą do zestawu 8

9 Podłączanie i uruchamianie Temat strona Widok tyłu... 9 Widok płyty czołowej (klapka otwarta) Podłączanie urządzenia (gniazda Sat-ZF) Informacje dot. podłączania anteny i trybu pętli Przykład podłączeń Podłączanie odbiornika telewizyjnego i magnetowidu Gniazdo audio Optyczne wyjście cyfrowe Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania Pierwsza instalacja ~ 1. Włącznik/wyłącznik (z odłączeniem od sieci) 2. Przewód sieciowy 3. Wentylator 4. Optyczne wyjście sygnałów cyfrowych (SPDIF/ Sony Philips Digital Interface Format) tylko do Dolby Digital AC 3 Audio 5. Złącze danych (tylko dla serwisu) 6. Wyjścia audio (L/R) gniazda Cinch 7. Wyjście wideo (FBAS) 8. 3 x gniazdo Cinch wyjść komponentowych YUV = Y/Pb/Pr 9. Gniazdo Scart przyłącza odbiornika telewizyjnego 10. Gniazdo Scart przyłącze VCR/AUX 11. Gniazdo HDMI 12. Złącze sieciowe (Ethernet) x gniazdo USB 2.0 (wtyk USB-A) 14. LNB 2 wyjście pętli 15. LNB 1 wyjście pętli 16. LNB 2 wejście 17. LNB 1 wejście 9

10 Podłączanie i uruchamianie 1. Common Interface na dwa moduły CA dla kart Pay-TV *) 2. Przycis Rec (nagrywanie) 3. Przycisk Stop 4. Złącze USB miejscowy wyświetlacz alfanumeryczny 6. Przycisk AUX 7. Przycisk TV/R 8. Pokrętło wielofunkcyjne *) Moduły CA i karty Smart-Card nie należą do zestawu Połączyć wejścia Sat-ZF odbiornika z instalacją satelitarną. Użyć do tego celu przewodu koncentrycznego z wtykiem przyłączeniowym typu F. Jeżeli wtyk F nie jest jeszcze zamontowany, należy odizolować przewód zgodnie z poniższą ilustracją i ostrożnie wkręcić wtyk F na koniec przewodu, tak aby był mocno osadzony na przewodzie. Uważać aby przy montażu wtyku pojedyncze druciki plecionki ekranu nie dotykały przewodu wewnętrznego, powodując zwarcie. Jakość odbioru zależy od jakości połączenia! 10

11 Podłączanie i uruchamianie Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji odbioru i nagrywania odbiornika satelitarnego Twin-DVR-HDTV UFS 922, takich jak 1. nagrywanie audycji z równoczesnym oglądaniem innej dowolnej audycji lub przełączaniem pomiędzy kanałami oraz 2. równoczesne nagrywanie dwóch różnych audycji, obydwa wejścia tunerów odbiornika satelitarnego muszą być zasilane sygnałem satelitarnym z instalacji antenowej lub satelitarnego gniazda antenowego. Fabryczne ustawienie wstępne wejść tunerów odbiornika w menu instalacyjnym to praca z dwoma oddzielnymi przyłączami anten satelitarnych. Na wypadek, gdyby dostępne byłoby tylko jedno przyłącze anteny zalecamy połączenie wyjścia tunera 1 i wejścia tunera 2 za pomocą dostarczonego kabla przelotki. W tym celu w Pierwszej instalacji przy wejściu Kabel przelotka tunera 2 należy wybrać Zapetlęnie (patrz rozdział Pierwsza instalacja ). Opcja menu Konfi guracja tunera dostępna jest po ~ naciśnięciu przycisku, wybraniu opcji Ustawienia i Pierwsza instalacja. Postępować krok po kroku, aż do dojścia do konfi guracji tunera. Można tu dokonać odpowiednich ustawień. Istnieje przy tym ograniczenie, że tuner 2 może odbierać tylko pozostałe programy z aktualnego poziomu, ustawionego w tunerze 1 (np. Horizontal High). Działa to tylko w przypadku odbierania sygnałów jednego satelity, a nie przy odbiorze Multifeed! W razie zamiaru użytkowania odbiornika UFS 922 w instalacji jednoprzewodowej należy posłużyć się przykładami podłączenia systemów jednoprzewodowych (patrz Załącznik techniczny, Przykłady instalacji jednoprzewodowych ). 11

12 Podłączanie i uruchamianie Standardowe urządzenie DiSEqC wieża HI-Fi sieć PC/laptop ~ kolejność podłączania przy matrycach jednoprzewodowych zestaw Dolby Digital zewnętrzny dysk twardy 12

13 Podłączanie i uruchamianie Połączyć odbiornik satelitarny (do gniazda HDMI lub alternatywnie gniazda TV Scart) z odbiornikiem telewizyjnym za pomocą kabla HDMI lub Scart (patrz Przykład połączeń ). Jeżeli telewizor obsługuje dźwięk stereofoniczny, to przez złącze HDMI lub Scart można będzie odtwarzać dźwięk stereofoniczny. Ze względów systemowych wyjścia Scart TV i wyjście Video Cinch mają te same sygnały wideo. Za pomocą kabla Scart połączyć odbiornik satelitarny (gniazdo VCR/AUX) z magnetowidem lub nagrywarką DVD. W celu odtworzenia płyty DVD czyli przesłania sygnału z nagrywarki DVD przez odbiornik do telewizora, telewizor musi być również połączony z odbiornikiem za pomocą kabla Scart. To jest konieczne, ponieważ nie ma dalszego przesyłania sygnału video z wyjścia VCR Scart do wyjścia HDMI. Jeżeli audycja nagrywana byłaby za pomocą zewnętrznego magnetowidu należy pamiętać, aby nie przełączać odbiornika podczas nagrania, gdyż inaczej nagrane zostaną wszystkie komunikaty ekranowe. Jeżeli dźwięk ma być odtwarzany przez wieżę HiFi, należy odpowiednim przewodem połączyć gniazda audio Cinch z gniazdami wejściowymi wieży HiFi (patrz Przykład połączeń ). Optyczne wyjście światłowodowe przeznaczone jest do podłączania do zestawu Dolby Digital (patrz Przykład połączeń ). Zdjąć pokrywę od tyłu pilota zdalnego sterowania. Włożyć obie dołączone baterie do pilota. Zwrócić przy tym uwagę na właściwą biegunowość baterii. Jest ona zaznaczona w komorze baterii. Wsunąć ponownie pokrywę w obudowę pilota i zatrzasnąć ją. 13

14 Podłączanie i uruchamianie Przed pierwszym uruchomieniem odbiornika UFS 922, należy przeczytać rozdział Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki, Ważne informacje oraz Podłączanie i uruchamianie do punktu Pierwsza instalacja. Urządzenie podłączać do sieci elektrycznej dopiero po prawidłowym zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych. W wyjaśnieniach zawartych w rozdziale Pierwsza instalacja zakładamy, że odbiornik został prawidłowo zainstalowany z uwzględnieniem wymagań podanych w rozdziałach Zasady bezpieczeństwa - ważne wskazówki, Ważne informacje oraz Podłączanie i uruchamianie do punktu Pierwsza instalacja. Potrzebne przy pierwszej instalacji przyciski pilota... Wpisywanie cyfr (zielony) (czerwony) Powrót do poprzedniego kroku w pierwszej instalacji Wywoływanie/zmienianie poszczególnych parametrów menu, nawigacja Wywoływanie następnego kroku w pierwszej instalacji Potwierdzenie zmienionych wartości/ustawienia Przerwanie wpisywania, powrót Najpierw należy włączyć telewizor i wybrać miejsce programu AV, na którym odbiornik UFS 922 został podłączony do telewizora. Włączyć UFS 922 wyłącznikiem głównym na tylnej ściance urządzenia. Pojawia się następujące okno: Należy zwracać uwagę na pasek w dolnej części komunikatu ekranowego! Znajdują się tam wskazówki dotyczące dalszej obsługi. Przyciskami wybrać żądany język menu dla odbiornika UFS 922 i potwierdzić wybór przyciskiem. Wybrany język jest oznaczony ptaszkiem. Do wyboru są następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, czeski, holenderski, polski, turecki i rosyjski. Nacisnąć przycisk (zielony), aby przejść do kolejnego menu. 14

15 Podłączanie i uruchamianie Pojawia się następujące okno: Przyciskami dokonać głównych ustawień dla przesyłania obrazu i dźwięku z odbiornika do telewizora. Przestrzegać przy tym instrukcji obsługi odbiornika telewizyjnego i wybrać tylko takie ustawienia, które są obsługiwany przez odbiornik telewizyjny. Wyjście wideo przez Tu wybiera się złącze odbiornika, przez które podłączono odbiornik telewizyjny. Albo HDMI/YUV lub SCART Format HDMI/YUV Tu wybiera się rozdzielczość obrazu podawaną na odbiornik telewizyjny. Albo i (rozdzielczość 1920 x 1080, pół ekranu) - 576p (rozdzielczość 720 x 576, pełne obrazy) albo - 720p (rozdzielczość 1280 x 720, pełne obrazy) Wyświetlanie programów 4:3 Tu wybiera się sposób wyświetlania obrazu w formacie 4:3 na ekranie telewizora w formacie 16:9: - normalny (pilarbox) - rozciągnięty (pełny ekran) lub - powiększony (pan & scan) Proporcje obrazu Tutaj należy wybrać format ekranu odbiornika telewizyjnego. Albo - 4:3 lub - 16:9 Komunikat na ekranie Tu wybiera się sposób wyświetlania obrazu na ekranie, w zależności od ustawienia proporcji obrazu: - proporcje obrazu 4:3 : pan & scan lub letterbox - proporcje obrazu 16:9 : zawsze 16:9 albo automatycznie 15

16 Podłączanie i uruchamianie Wyjście audio przez HDMI Tu wybiera się rodzaj sygnału audio przekazywanego poprzez złącze HDMI. Należy tu wybrać taki sygnał, który jest obsługiwany przez posiadany odbiornik telewizyjny. - Dekodowany sygnał PCM lub - format S/PDIF Auto Wyjście Dolby Digital Tu wybiera się, czy odbiornik ma automatycznie wybierać i odtwarzać ścieżkę dźwiękową Dolby Digital (jeśli jest nadawana). Ważna wskazówka na temat wyjścia wideo YUV : Z wyjścia YUV można korzystać tylko wtedy, jeśli na gnieździe TV-Scart nie wybrano sygnału wyjściowego RGB! W tym przypadku jako sygnał wyjściowy dla gniazda TV-Scart należy wybrać Y/C lub FBAS. Wyjście TV Scart Tu wybiera się rodzaj sygnału wideo na wyjściu TV Scart. Wybrać sygnał obsługiwany przez dany odbiornik telewizyjny. - FBAS złącze kompozytowe (sygnał koloru/luminacji/ wygaszania/synchronizacji) - RGB sygnał składowych koloru czerwonej/zielonej/ niebieskiej (red/green/blue) lub - Y/C sygnał S (sygnał luminancji/chrominancji) Wyjście VCR SCART Tu wybiera się rodzaj sygnału wideo na wyjściu VCR Scart. Wybrać sygnał obsługiwany przez zewnętrzną nagrywarkę. - FBAS złącze kompozytowe (sygnał koloru/luminacji/ wygaszania/synchronizacji) lub - Y/C sygnał S (sygnał luminancji/chrominancji) Auto Wyjście Dolby Digital Tu wybiera się, czy odbiornik ma automatycznie podawać sygnał Dolby Digital (jeśli jest nadawany). Nacisnąć przycisk (zielony), aby przejść do kolejnego menu. Pojawia się następujące okno: Ustawienia konfiguracji tunera powinien dokonać instalator dla posiadanej instalacji odbiorczej. Ustawienia konfiguracji tunera można samodzielnie wykonywać tylko pod warunkiem dokładnej znajomości posiadanej instalacji odbiorczej. Możliwe jest skonfi gurowanie tunera dla następujących rodzajów instalacji odbiorczych: - DiSEqC DiSEqC antena obrotowa (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3) - Zwykły LNB lub - system jednoprzewodowy Jeśli posiadana instalacja jest jednoprzewodowa, to należy postępować według punktu System jednoprzewodowy. Dla innych rodzajów instalacji odbiorczej należy postępować według następnej strony. 16

17 Podłączanie i uruchamianie Przed rozpoczęciem konfi gurowania tunera dla posiadanego rodzaju instalacji odbiorczej należy przeprowadzić obie procedury ustawień Rodzaj połączenia tunera 2 i Konfi guracja sygnału dla tunera 2. Po wykonaniu tych dwóch ustawień należy powrócić do objaśnień danego stosowanego rodzaju odbioru. Rodzaj połączenia tunera 2 Wybrać rodzaj połączenia dla tunera 2. Aktualnie wybrane ustawienie jest grafi cznie pokazywane w przykładzie połączeń w oknie wyświetlanym u góry po lewej stronie ekranu. Do wyboru są: Oddzielny: Drugie wejście tunera na tylnej ściance odbiornika, oznaczone LNB2 in, posiada własne wejście sygnału (tzn. bezpośrednie połączenie między gniazdem antenowym a wejściem tunera 2). Patrz przykład na rys. z prawej strony. Praca w trybie pętli: Drugie wejście tunera na tylnej ścianie odbiornika, oznaczone LNB2 in, odbiera aktualny, przesyłany do wyjścia pętli ( Zapetlęnie ) tunera 1 sygnał w trybie pętli. W tym przypadku za pomocą drugiego tunera można odbierać tylko programy z poziomu aktualnie włączonego na pierwszym tunerze. Patrz przykład na rys. z prawej strony. Konfiguracja sygnału- tuner 2 (tylko przy rodzaju połączenia tunera Oddzielny ) Wybrać konfi gurację sygnału dla tunera 2. Aktualnie wybrane ustawienie jest grafi cznie pokazywane w przykładzie połączeń w oknie wyświetlanym u góry po lewej stronie ekranu. Do wyboru są: Jak tuner 1: Obydwa tunery podłączone są do tego samego źródła sygnału. Patrz przykład na rys. z prawej strony. Różnica w stos. do tunera 1: obydwa tunery podłączone są do różnych źródeł sygnału (oddzielne przewody od LNB). Patrz przykład na rys. z prawej strony. 17

18 Podłączanie i uruchamianie To daje następujące możliwości konfi guracji: Tuner 2, rodzaj połączenia Zapetlęnie : Wszystkie ustawienia wykonuje się na tunerze 1. Drugi tuner jest zasilany z wyjścia pętli (loop through) pierwszego tunera. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Rodzaj połączenia tunera 2 Oddzielny /konfiguracja sygnału tunera 2 Jak tuner 1 : Wszystkie ustawienia wykonuje się na tunerze 1. Ustawienia dla drugiego tunera przejmowane są automatycznie z pierwszego tunera. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Rodzaj połączenia tunera 2 Oddzielny /konfiguracja sygnału tunera 2 Różnica w stos. do tunera 1 : Wszystkie ustawienia należy wykonać oddzielnie dla obydwu tunerów. Możliwe ustawienia na tunerze 1: DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Możliwe ustawienia na tunerze 2 (niezależnie od ustawień dokonanych na tunerze 1): DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Antena z silnikiem i Simple LNB Wykonać wybrane przez siebie, dostosowane do posiadanej instalacji odbiorczej ustawienie parametrów Rodzaj połączenia tunera 2 i Konfi guracja sygnału dla tunera 2 przyciskami. Teraz należy kontynuować pierwszą instalację zgodnie z objaśnieniami dla wybranego rodzaju odbioru. 18

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

CYFROWY Odbiornik satelitarny

CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów...

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów... Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...5 OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA...5 O INSTRUKCJI OBSŁUGI...6 OZNACZENIA WYKORZYSTANE W ODBIORNIKU...6 PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU...7 1. Główne cechy...7 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny. Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny. Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX Cyfrowy Odbiornik Satelitarny Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX Spis treści Środki bezpieczeństwa... 3 1. WaŜne wskazania dot. bezpiecznego uŝytkowania odbiornika... 3 2. Ochrona środowiska...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. T650i. Polski

Instrukcja obsługi. T650i. Polski Instrukcja obsługi T650i Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo