Informacje przydatne w praktyce: Kombinacje klawiszy umożliwiające wejście do Setup'u * ABIT - Del * Acer - F2 lub Ctrl Alt Esc * ASUS - Del lub F2 *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje przydatne w praktyce: Kombinacje klawiszy umożliwiające wejście do Setup'u * ABIT - Del * Acer - F2 lub Ctrl Alt Esc * ASUS - Del lub F2 *"

Transkrypt

1 Informacje przydatne w praktyce: Kombinacje klawiszy umożliwiające wejście do Setup'u * ABIT - Del * Acer - F2 lub Ctrl Alt Esc * ASUS - Del lub F2 * ASRock - F2 * American Megatrends (AMI) - Del lub F1 * AST Advantage, Tandon - Ctrl Alt Esc * Award - Del lub F1 * Compaq - F10 gdy na ekranie w górnym rogu pojawi się mały kwadrat * Dell - Del, F2, F1, Ctrl Alt Enter, wcisnąć Reset dwa razy * Hewlett Packard - F1, F2 gdy pojawi się logo HP lub F10 dla nowszych wersji * IBM - F1, Ins (wcisnąć i przytrzymać obydwa klawisze myszy) * NEC, Packard Bell, Amax, Micron, Aptiva, Sharp - F1, F2 * Phoenix BIOS - F1, F2, Ctrl Alt Ins, Ctrl S, Ctrl Alt Esc, Ctrl Alt S, Ctrl Alt Enter, Del * Sony - F3 potem F1 lub F2 * Toshiba - Esc, F1, F2 * Zenith - Ctrl Alt Ins Opis podstawowych opcji Setup: Standard CMOS Features - podstawowe funkcje BIOSu. Date - Tutaj ustawimy datę systemową. Obowiązuje format: mm:dd:yy czyli kolejno: miesiąc, dzień i rok. Time - Pozycja umożliwia ustawienie godziny systemowej. Obowiązuje format: hh:mm:ss czyli kolejno: godzina, minuty, sekundy. IDE Primary/Secondary Master/Slave - Tutaj znajdują się zdefiniowane samodzielnie przez użytkownika bądź przez BIOS, urządzenia przyłączone do wbudowanego w płytę główną kontrolera IDE. Są to kanały: Kanał pierwszy (Primary) - urządzenie nadrzędne (Master) i urządzenie podrzędne (Slave) oraz Kanał drugi (Secondary) - analogicznie. IDE HDD Auto-Detection - Opcja wykrywająca automatycznie urządzenia przyłączone do kanałów np. twarde dyski, czy CD-ROMy. IDE Primary (Secondary) Master/Slave - Tutaj możemy zadecydować, czy nasz BIOS będzie automatycznie ustawiał parametry dysku (Auto) czy też chcemy je sami ustawić (Manual). Jeżeli natomiast chcemy by nasz BIOS w danym kanale "nie widział" dysku, możemy się posłużyć funkcją: "None". Access Mode - Pozwala ustawić tzw. "tryb adresowania przestrzeni dysku twardego". Najlepszym ustawieniem jest tutaj parametr: "Auto", wtedy też BIOS będzie odczytywał niezbędne dane dotyczące adresowania bezpośrednio z dysku. Drive A - Tutaj ustawimy właściwy typ stacji dyskietek. Oczywiście obecnie najczęściej jest to: "1,44, 3,5 in". Możemy to zmienić jeżeli używamy innego rodzaju stacji dyskietek. Video - Opcja ta określa typ podsystemu graficznego. BIOS najczęściej automatycznie wykrywa i ustawia właściwy parametr (najczęściej "EGA/VGA"). Halt On - Dzięki tej funkcji możemy określić zachowanie się BIOSu gdy wystąpią określone problemy. Dla przykładu domyślna, aktywna opcja: "All errors" spowoduje zatrzymanie procedury testowej BIOSu, ze względu na wystąpienie określonego problemu sprzętowego, może to być np. brak klawiatury czy też brak stacji dyskietek. Advanced Chipset Features - funkcje pozwalające ustawiać sposób działania sprzętu zainstalowanego na naszym komputerze. DRAM Timing By SPD - Opcja powodująca, że BIOS automatycznie dopasuje parametry pracy pamięci na podstawie informacji odczytanych z tzw. układu SPD

2 (Procedura odczytu obsługiwana jest przez chipset płyty głównej). SDRAM Clock - ustawienia częstotliwości pracy pamięci. SDRAM CAS Latency Time - ustawienia czasu opóźnienia sygnału CAS dla pamięci SDRAM. (Ustawienie domyślne to 3, ustawienia inne dla pamięci o czasie CAS, który wynosi 3 może być przyczyną niestabilnego działania systemu). PCI Master Pipeline Req - Opcja włączająca/wyłączająca możliwość przesyłania danych poprzez urządzenia PCI bez potrzeby obciążania w tym procesie procesora. System BIOS Cacheable - Ustawienie przyczyniające się do tego, że BIOS komputera będzie mógł być przeniesiony z wolniejszej pamięci ROM na szybszą RAM. Video RAM Cacheable - Włącza lub wyłącza możliwość buforowania pierwszych 64 kb pamięci karty graficznej. OnChip (OnBoard) USB - Włącza/wyłącza wbudowany w płytę główną kontroler USB. OnChip Sound - Włącza/wyłącza kodek audio, jest to okrojona wersja karty dźwiękowej wbudowana w chipset płyty głównej. Spread Spectrum - Funkcja redukująca zakłócenia elektromagnetyczne, które są wysyłane poprzez poszczególne elementy elektroniczne naszego komputera. FSB Frequency - Pozwala nam ustawić prędkość szyny systemowej (magistrali łączącej procesor, pamięci RAM i chipset płyty głównej) na wybraną przez nas w celu np. overclockingu procesora i/lub pamięci. Advanced BIOS Features - zaawansowane funkcje BIOSu. Virus Warning (ang. Ostrzeżenie Wirusowe - Włącza/wyłącza kontrolę antywirusową. (Uwaga ta opcja podczas instalacji systemu może powodować błędy i ostrzeżenia o wirusie ingerującym w sektor MBR) CPU Internal Cache - Włącza/wyłącza pamięć cache (optymalizuje przesył danych do/z procesora). Procesor Number Features - Udostępnia lub ukrywa indywidualny numer procesora Intel Pentium III. Quick Power On Selt Test - Włącza/wyłącza przyśpieszoną procedurę testową sprzętu obsługiwanego przez komputer. First/Second/Third Boot Device (Boot Sequence) - Ustala kolejność odczytywania nośników, z których BIOS ma uruchomić system operacyjny. Boot Other Device - Włącza/wyłącza możliwość bootowania z urządzeń podłączonych do zewnętrznego kontrolera. Boot Up Floppy Seek - Uaktywnia sprawdzenie przez BIOS czy stacja dyskietek zainstalowana w komputerze obsługuje 40 czy 80 ścieżek (obecnie niespotykana). Security Option - Ta funkcja pozwala nam wybrać, czy hasło (o ile jest zdefiniowane) ma blokować dostęp do komputera. Power Management Setup - W kategorii tej zawarte są opcje dotyczące oszczędzania energii. ACPI Suspend Type - Dzięki tej opcji określimy poziom "uśpienia" naszej maszyny. "S1" oznacza wyłączenie jedynie wyświetlania obrazu i zatrzymanie zegara procesora. "S3" informuje o wyłączeniu zasilania wszystkich elementów poza pamięcią RAM i obwodem zasilającym klawiaturę. ACPI function - Włącza/wyłącza obsługę zaawansowanego interfejsu kontroli zasilania i zarządzania aplikacjami. Power Management - Ustawia schematy działania mechanizmów oszczędzania energii. HDD Power Down - Ustawia czas, po jakim twardy dysk, jeżeli jest nieaktywny,

3 zostanie wyłączony. Doze Mode - Ustawia czas, po którym, w przypadku braku aktywności, procesor przejdzie w "marny" tryb pracy. (Zmniejszenie szybkość jego pracy oraz wyłączenie niektórych modułów procesora). Suspend Mode - Ustawia czas, po którym zostaną wyłączone prawie wszystkie urządzenia (twardy dysk, karta graficzna itp.). PM Control by APM - Funkcja decydująca czy zarządzaniem energią zajmuje się BIOS (opcja "Disabled") czy też system operacyjny ("Enabled"). Video Off Option - Opcja określająca w jakiej sytuacji ekran ma zostać wygaszony. Soft-Off by PWRBTN - Określa czy komputer wyłączy się natychmiast po wciśnięciu klawisza zasilania na obudowie, czy też będzie wymagane przytrzymanie tego wyłącznika przez około 4 sekundy. RTC Alarm Resume (Power On by Alarm) - Umożliwia obudzenie komputera w określonym czasie. Resume by Alarm - Ustawienie umożliwiające włączenie komputera o określonej godzinie. Time (hh:mm:ss) Alarm - Pozycja ta jest wyłącznie aktywna jeżeli pozycja "Resume by Alarm" jest uaktywniona. Funkcja ta pozwala na ustawienie godziny, o której komputer ma się włączyć. Date (of Month) Alarm - Pozycja ta pozwoli włączyć komputer w określonym dniu miesiąca. PnP/PCI Configurations - Kategoria ta określa obsługę zainstalowanego w komputerze sprzętu poprzez mechanizm Plug&Play. PNP OS Installed - Opcja informująca BIOS o zainstalowanym systemie operacyjnym, który obsługuje urządzenia Plug&Play. Reset Configuration Data (Force Update ESCD) - W tej opcji zaznaczenie parametru "Disabled" ma uzasadnienie, jeżeli przydział zasobów poszczególnym urządzeniom jest prawidłowy i nie ma potrzeby jego zmiany. Assign IRQ For USB - Uaktywnia złącze USB. Integrated Peripherals - Opcje zarządzające interfejsami wbudowanymi w płytę główną OnChip IDE Channel 0/1 - Uaktywnia poszczególne kanały (pierwszy - primary oraz drugi - secondary) interfejsu IDE wbudowanego w płytę główną. IDE Prefetch Mode ("Pobrania wstępne") - Opcja umożliwiająca kontrolerowi szybszy dostęp do dysków twardych. USB Controller - Włącza/wyłącza kontroler USB, znajdujący się na płycie głównej. USB Keyboard Support Via - Określa sposób kontroli nad podłączoną klawiaturą USB. Kontrola ta może odbywać się poprzez BIOS bądź system operacyjny. USB Mouse Support - Określa sposób kontroli nad podłączoną myszką USB. Kontrola ta może odbywać się poprzez BIOS bądź system operacyjny. AC97 Audio - Włącza/wyłącza zintegrowaną na płycie głównej kartę dźwiękową. IDE HDD Block Mode - Uaktywnia transfer blokowy z/do twardego dysku. Pozwala to na zapis i odczyt wielu sektorów jednocześnie. POWER ON Function - Określa sposób włączania zasilania w komputerze. KB Power ON Password - Ta opcja pozwala na wpisanie hasła, które będzie wymagane do włączenia komputera(ważne należy dodatkowo sprawdzić w dokumentacji płyty głównej, czy nie istnieje konieczność ustawienia zworki, w celu aktywacji funkcji uruchomienia komputera za pomocą klawiatury, bądź myszy). Onboard FDD Controller - Uaktywnia wbudowany w płytę główną kontroler dyskietek. Onboard IR Function - Ustala standard portu podczerwieni. PWRON After PWR-Fail - Określa zachowanie się komputera po zaniknięciu zasilania.

4 Onboard Legacy Audio - Uaktywnia kodek audio, który jest wbudowany w płytę główną. Jest to kodek karty dźwiękowej zintegrowanej z płytą w trybie zgodności z SoundBlaster. PC Health Status - Ta kategoria ma znaczenie jedynie diagnostyczne. CPU Warning Temperature - Określa próg czułości dla alarmu, który będzie dotyczył zbyt wysokiej temperatury procesora. CPU Fan Warning - Włącza/wyłącza komunikaty ostrzegawcze w razie nieprawidłowej pracy naszego wentylatora procesora. System Fan Warning - Generuje komunikaty ostrzegawcze, dotyczące wentylatora znajdującego się na obudowie. Frequency/Voltage Control - Kategoria ta daje możliwość podwyższenia wydajności niektórych elementów komputera. Auto Detect DIMM/PCI Clk - Opcja ustawiająca zarządzanie częstotliwości szyn pamięci, PCI i procesora. Spread Spectrum Modulated - Opcja włączająca/wyłączająca redukcję zakłóceń elektromagnetycznych. Clock By Slight Adjust - Funkcji umożliwiająca ręczne ustawienie częstotliwości zewnętrznego zegara procesora (FSB). Load Fail-Safe Options - Jest to opcja, która pozwala na wprowadzenie maksymalnie bezpiecznych ustawień BIOSu. Load Optimized Defaults - Ta opcja pozwala na ustawienie optymalnych funkcji dla danej płyty głównej i BIOSu. Set Password - Definiowanie hasła dostępu do komputera. Save & Exit Setup - Zapisuje dokonane ustawienia i wychodzi z programu konfiguracyjnego. Exit Without Saving - Umożliwia opuszczenie programu Setup bez zapisywania wprowadzonych przez nas zmian. Uruchamiamy zwykle przez naciśnięcie klawisza Del (lub np. F2) po uruchomieniu lub zresetowaniu komputera, przed rozpoczęciem ładowania systemu z dysku. Kody błędów BIOS'u AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes. AMI BIOS uses beeps of the same length and pitch. The error is displayed as a number of beeps. For example, 4 beeps indicated a timer failure. BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 Beep (No video) Memory refresh failure Bad memory 2 Beeps Memory parity error Bad memory 3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory 4 Beeps Timer not operational Bad motherboard 5 Beeps Processor error Bad processor 6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard 7 Beeps Processor exception Bad processor 8 Beeps Video memory error Bad video card or memory 9 Beeps ROM checksum error Bad BIOS 10 Beeps CMOS checksum error Bad motherboard 11 Beeps Cache memory bad Bad CPU or motherboard Award BIOS Beep Codes Award BIOS uses beeps of varying duration. A long beep will typically last for 2 seconds while a short beep will last only 1 second. Award BIOS also uses beeps of different frequency to indicate critical errors. If an Award BIOS detects that the CPU is overheating it may play a high pitched

5 repeating beep while the computer is running. BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection 1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor Phoenix BIOS Beep Codes Phoenix BIOS uses beep code patterns to indicate problems. In the table below the '-' indicates a brief pause between beeps. Example: would sound like BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard CMOS read/write failure Bad motherboard BIOS ROM failure Bad BIOS chip Timer failure Bad motherboard DMA failure Bad motherboard DMA failure Bad motherboard Memory refresh failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory Address line failure Bad memory Parity error Bad memory Timer failure Bad motherboard NMI port failure Bad motherboard K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory K memory failure Bad memory Slave DMA failure Bad motherboard Master DMA failure Bad motherboard Interrupt controller failure Bad motherboard Slave IC failure Bad motherboard Interrupt Controller failure Bad motherboard

6 Keyboard control failure Bad motherboard CMOS batter failure Bad CMOS battery CMOS configuration error Incorrect setting Video memory failure Bad video card or memory Video init failure Bad video card or memory Timer failure Bad motherboard CMOS shutdown failure Bad motherboard Gate A20 failure Bad motherboard Unexpected interrupt Bad processor RAM test failure Bad memory Timer failure Bad motherboard RTC failure Bad motherboard Serial port failure Bad motherboard Parallel port failure Bad motherboard Coprocessor failure Bad motherboard or CPU Video adapter incompatibility Use a different brand of video card Standard Original IBM POST Error Codes 1 short beep Normal POST - system is ok 2 short beeps POST Error - error code shown on screen No beep Power supply or system board problem Continuous beep Power supply, system board, or keyboard problem Repeating short beeps Power supply or system board problem 1 long, 1 short beep System board problem 1 long, 2 short beeps Display adapter problem (MDA, CGA) 1 long, 3 short beeps Enhanced Graphics Adapter (EGA) 3 long beeps 3270 keyboard card IBM POST Diagnostic Code Descriptions System Board Memory Keyboard Monochrome Display Color/Graphics Display Floppy-disk drive and/or Adapter Math Coprocessor Parallel Printer Port Alternate Printer Adapter Asynchronous Communication Device, Adapter, or Port Game Port Color/Graphics Printer Synchronous Communication Device, Adapter, or Port Hard Drive and/or Adapter Expansion Unit (XT) Bisynchronous Communication Adapter

7 EGA system-board Video (MCA) LAN Adapter Internal Modem Phoenix BIOS Chips " Disk Drive MIDI Adapter SCSI Adapter SCSI Fixed Disk and Controller SCSI CD-ROM System Dell BIOS Beep Codes 1-2 No video card detected Reseat the video card BIOS ROM checksum error DRAM refresh error Reseat the memory modules Keyboard Controller error Reseat the keyboard connector Memory defective or not present Reseat the memory modules RAM failure on line xxx Reseat the memory modules RAM failure on data bits xxx of low byte on memory bus Reseat the memory modules RAM failure on data bits xxx of high byte on memory bus Reseat the memory modules Compaq BIOS Beep Codes 1 short No error System is booting properly 1 long, 1 short BIOS ROM checksum error The contents of the BIOS ROM to not match the expected contents. If possible, reload the BIOS from the PAQ 2 short General error Unknown 1 long, 2 short Video error Check the video adapter and ensure it's seated properly. If possible, replace the video adapter 7 beeps (1 long, 1s, 1l, 1 short, pause, 1 long, 1 short, 1 short AGP video The AGP video card is faulty. Reseat the card or replace it outright. This beep pertains to Compaq Deskpro systems 1 long neverending beep Memory error. Bad RAM. Replace and test 1 short, 2 long Bad RAM Reseat RAM then retest; replace RAM if failure continues