WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI IV KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA XVIII KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ Warszawa, 3 czerwca 2009

2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI IV KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA XVIII KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ Warszawa, 3 czerwca 2009

3 Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2009 XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Studentów IV Konferencja Międzynarodowa Problemy Inżynierii Rolniczej i Leśnej PATRONAT HONOROWY Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Alojzy Szymański PATRONAT MEDIALNY Komitet Organizacyjny: Dr inż. Szymon Głowacki Inż. Edyta Orzechowska Opracowanie: Dr inż. Szymon Głowacki Inż. Edyta Orzechowska Materiały wydane na prawach rękopisu.

4 Spis treści inż. Leszek Adamus, prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowsk WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO.. 7 Joanna Antosiewicz, Piotr Borowski ZNACZENIE OCENY PRACOWNIKÓW W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH PRZEDSIĘBIORSTWA Miroslav Belán, Marek Kasina, Miroslav Janák PROPERTIES OF HIGH SPEED STEELS PARTS PREPARED VIA POWDER METALLURGY FOR AGRO-FOREST ENGINEERING Stanislav Buch, Zuzana Palková NÁVRH A REALIZÁCIA 3D SCANNERA Inż. Igor Cieśla, dr inż. Szymon Głowacki ANALIZA PAKIETU KLIMATYCZNEGO 3X20 WDRAŻANEGO W POLSCE Vladimír Cviklovič MICROPROCESSOR BATTERY MONITOR inż. Joanna Chodkowska; dr inż. Arkadiusz Gendek OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ŚCINKI DRZEW PRZEZ OPERATORÓW WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE NADLEŚNICTWA CHOJNÓW NA PODSTAWIE PARAMETRÓW PNIAKA inż. Magdalena Dąbrowska, prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski BADANIE ROZKŁADU DŁUGOŚCI CZĄSTEK ROŚLIN ENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH NA BRYKIETY Aleksandra Derlicka, prof.dr hab. Edmund Kamiński ROZPYLENIE I UGNIATANIE GLEBY PODCZAS ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH Катерина В. Ефименко ТЕХНИКА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Veronika Fečová, Adriána Tarasovičová, Zuzana Šomšáková EFFICIENTLY MANUFACTURING OF HOLES FEATURES FOR AGRICULTURAL MACHINES E.Urkan, dr. H.Guler THE NEW TECHNIQUES IN REDUCING PESTICIDE DRIFT Mehmet Evrenosoğlu Harun Yalçın A STUDY ON THE OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF HARVESTING MECHANIZATION SYSTEMS OF CORN FOR SILAGE Ersin Karacabey THE SELECTION OF ELEMENTS COMPOSING FOSSIL FUEL AND GEOTHERMAL HEATING SYSTEMS IN GREENHOUSES AND COMPARISON OF THESE SYSTEMS IN POINT OF COSTS

5 Кормщиков А.И., Ахмаров Ф.И. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ Anna Kulhankova, Vlastimil Altmann PRODUCTION OF BIOLOGICAL MUNICIPAL WASTE FROM CONSUMER SECTOR Katarzyna Luboińska, dr inż. Dariusz Czekalski PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE MIASTA-GMINY KISIELICE Málek Michael, Šařec Ondřej PROJECT OF SUITABLE IMPLEMENTS AND TECHNOLOGIES FOR TRACTORS OF OVER 250 KW OF ENGINE POWER inż. Karolina Małożewska, dr inż. Adam Maciak WPŁYW NAPIĘCIA WSTĘPNEGO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ NA EFEKTY SKRAWANIA Michajło Olijnyk BADANIE MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE UZYSKANIA WARSTWĘ TWARDEGO STOPU METODĄ ISKRY ELEKTRYCZNEJ NA POWIERZCHNI FUNKCJONALNE NARZĘDZIA SZLIFIEREK Z UZYSKANIEM WKAZNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH Овечкина И.А., Мартинсон Е.А. БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРАСТУЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ШИРОКОГО СПЕКТРА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ Luboš Passian, Miroslav Přikryl MECHANICAL DURABILITY WAY FOR JUDGING PELLET STABILITY Bogusław Pieczykolan PROJEKT BUDOWY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W DOMU JEDNORODZINNYM Jacek Sałamaj, Adam Koniuszy UKŁAD KOGENERACJI ENERGII Z WYKORZYSTANIEM BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKA AD3.152UR Łucja Szadujkis, dr inż. Jarosław Chlebowski BADANIA PARAMETRÓW PRACY PULSATORA inż. Beata Szereszewiec, inż. Elżbieta Szereszewiec, dr inż. Jacek Brzózko OCENA PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO POZYSKIWANIA DREWNA Z OBSZARU POKLĘSKOWEGO Agnieszka Szpura, prof. Edmund Kamiński AGREGATY DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO ZBÓŻ Ondrej Takáč - Pavol Bystriansky VODNÁ ENERGIA AKO ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE

6 Jakub Turtoń, Adam Koniuszy MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ESTRÓW OLEJU RZEPAKOWEGO RME W UKŁADZIE SMAROWANIA SILNIKA AD3.152UR inż. Izabela Witek, dr.inż. Szymon Głowacki BADANIE PROCESU SUSZENIA RÓŻY ENERGETYCZNEJ W KONWEKCJI SWOBODNEJ inż. Andrzej Wojewoda, prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski PARAMETRY BIOMETRYCZNE ROŚLIN KUKURYDZY ODMIANY INAGUA Сергій Жуль, Михайло Кожушко, Петро Бальковський ІНЖЕНЕРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ В ГОСПОДАРСТВІ

7 inż. Leszek Adamus, prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO Wstęp W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Z zastosowania tego rodzaju energii wynikają korzyści dla lokalnych społeczności, zwiększa się poziom bezpieczeństwa energetycznego, stwarza się szansę powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiają się warunki ekologiczne, wynikające z ograniczenia emisji dwutlenku węgla, które są ważne i bezcenne w długofalowej strategii rozwoju społeczeństwa (Janowicz 2007). Nakłady na odnawialne źródła energii, w tym również na biomasę rolniczą uważane są za długoterminowe inwestycje o najniższym stopniu ryzyka. Jednym z alternatywnych źródeł energii do bezpośredniego spalania w postaci zrębków, peletów czy brykietów jest biomasa ze ślazowca pensylwańskiego. Ścinanie i zginanie roślin podczas ich zbioru oraz przy dalszej obróbce ponowne cięcie i rozdrabnianie, a także zagęszczenie materiału roślinnego poprzez ściskanie wymaga zużycia energii (Woliński i Wolińska 2007), ale brak jest pełnych informacji o właściwościach mechanicznych roślin energetycznych. Celem pracy jest zbadanie sił potrzebnych do deformacji łodyg ślazowca pensylwańskiego podczas ich zginania, ściskania i ścinania. Badania wykonano w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie. Materiał i metodyka badań Do badań wykorzystano po 25 łodyg o trzech zakresach wilgotności 8,16, 20,40 i 25,90%. Wilgotność materiału roślinnego wyznaczono metodą suszarkowo-wagową. Dla każdej łodygi wykonano pomiary biometryczne. Z łodygi wycięto trzy 20 centymetrowe odcinki, których środki znajdowały się na wysokościach około 10, 60 oraz 110 cm. Części pędów zważono na wadze elektronicznej z dokładnością 0,01 g, a pomiary liniowe wykonano przymiarem wstęgowym z dokładnością 1 mm (długość) i suwmiarką cyfrową z dokładnością 0,01 mm (średnica łodygi). Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej typu TRIAtest. Maszyna charakteryzuje się zakresem pomiarowym zawierającym się w przedziale od 10 N do 10 kn. Błąd pomiaru wynosi ±1% w zakresie od 1 od 100% zakresu pomiarowego stosowanej głowicy. Zakres pomiarowy drogi wynosi od 0 do 1000 mm, przy skoku co 0,02 mm. Ustawiana cyfrowo płynna regulacja prędkości ruchu głowicy zawiera się w przedziale od 10 do 7

8 100 mm min -1. Dokładność pomiaru prędkości ruchu głowicy wynosi ±5%. Maszyna jest sterowana programem komputerowym Matest. Umożliwia on ustawienie siły wstępnej, długości początkowej, wybór wartości prędkości ruchu głowicy podczas badania, kryteria zakończenia próby, przesunięcie punktu zerowego, kryteria drogi dla wydłużenia wzdłużnego oraz podanie wymiarów próby i wartości pośrednie. Za pośrednictwem tego programu wyniki badania i krzywe pomiarowe mogą być zapisywane na dysku twardym komputera bądź bezpośrednio drukowane na dołączonej drukarce. Do pomiarów wykorzystano różne rodzaje uchwytów, dostosowane do rodzaju obciążenia (rys. 1). Do pomiaru zginania zastosowano dwie podpory rozstawione w odstępie 60 mm oraz metalowy trzpień, za pomocą którego wywierano nacisk na próbkę z prędkością 10 mm min -1. Przy pomiarze ściskania zastosowano stempel o prostokątnej podstawie o wymiarach 25x50 mm. Próbka była ściskana prędkością 10 mm min -1. Do pomiaru cięcia zastosowano stalowy nóż o szerokości 60 mm i kącie ostrza 30 o. Próbki mocowano w regulowanym uchwycie. Pomiary ścinania wykonano z prędkością 5 mm min -1. Przed każdym pomiarem na maszynie wytrzymałościowej mierzono średnicę łodygi, której wartość wpisywano do programu sterującego. Rysunek 1. Sposób wykonania pomiarów zginania, ściskania i ścinania łodyg ślazowca pensylwańskiego Wyniki badan i dyskusja Z wyników pomiarów biometrycznych pędów roślin ślazowca pensylwańskiego wynika, że średnia masa pędu wynosiła 113,94 g, w tym masa łodygi 93,92 g, co stanowiło 82% całkowitej masy. Pędy miały średnią długość 2413,7 mm i charakteryzowały się dość dużą smukłością, gdyż średnica łodygi przy podstawie wynosiła 17,95 mm, a na wysokości 2000 mm 4,47 mm. Zginanie Przebiegi zmian siły zginającej dla trzech stref wysokości łodygi i dla trzech wilgotności materiału roślinnego przedstawiono na wykresach zginania w funkcji deformacji łodygi (rys. 2-4). Mimo wystąpienia pewnych rozbieżności, wynikających z losowości właściwości mechanicznych łodyg, można 8

9 Siła, N Siła, N Siła, N zaobserwować określone tendencje zmian w przebiegach siły zginającej od odkształcenia dla różnych warunków badań. Największe, maksymalne siły wystąpiły podczas zginania dolnej części łodyg, niezależnie od wilgotności cm cm 110 cm Odkształcenie, mm Rysunek 2. Wykres zginania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 8,16% cm 60 cm 110 cm Odkształcenie, mm Rysunek 3. Wykres zginania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 20,40% cm cm 110 cm Odkształcenie, mm Rysunek 4. Wykres zginania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 25,90% Im mniejsza była wilgotność, tym siła potrzebna do zgięcia łodyg była większa. Dynamika zmian wytrzymałości łodyg na zginanie była w większym 9

10 Siła, N Siła, N Siła, N stopniu zależna od wilgotności niż od strefy wysokości łodygi, która była zbieżna z jej średnicą. Największe różnice w odporności na zginanie łodyg w zależności od ich strefy wysokości zaobserwowano przy wilgotności najmniejszej 8,165 (rys. 2) i największej 25,90% (rys. 4). Sciskanie Wpływ wilgotności i stref wysokości łodyg na przebieg charakterystyk wytrzymałościowych przy ściskaniu był podobny jak przy zginaniu, ale różnice w przebiegach sił ściskających w funkcji deformacji były mniejsze (rys. 5-7) cm 60 cm 110 cm 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Odształcenie, mm Rysunek 5. Wykres ściskania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 8,16% cm 60 cm 110 cm 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Odkształcenie, mm Rysunek 6. Wykres ściskania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 20.40% cm cm 110 cm 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Odkształcenie, mm Rysunek 7. Wykres ściskania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 25,90% 10

11 Siła, N Siła, N Siła, N Ścinanie Największe siły ścinania wystąpiły podczas cięcia łodyg o najmniejszej wilgotności oraz dla najniższej strefy wysokości od podłoża 10 cm (rys. 8). Znacznie mniejszych sił wymagało przecięcie łodyg o wilgotności 20,40% (rys. 9) i nieco mniejszych przy największej 25,90% (rys. 10) cm cm cm Odkształcenie, mm Rysunek 8. Wykres ścinania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 8,16% cm 60 cm 110 cm Okształcenie, mm Rysunek 9. Wykres ścinania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 20,40% cm 60 cm 110 cm Odkształcenie, mm Rysunek 10. Wykres ścinania łodygi na różnych wysokościach dla wilgotności 25,90% 11

12 Charakterystyki wytrzymałościowe nie są jednoznaczne, co świadczy o braku jednorodności budowy łodygi i wskazuje na potrzebę dokładniejszego śledzenia wyników prób wytrzymałościowych oraz odrzucania skrajnych wyników badań. Przebiegi zmian siły ścinającej od odkształcenia dla wilgotności 8,16 i 20,4% są podobne, ale wartości bezwzględnie są niemal 3- krotnie większe dla łodyg o mniejszej wilgotności. Strefa dolna łodyg charakteryzowała się wyraźnie większymi wartościami sił ścinania, a pozostałe dwie środkowa i górna miały podobne przebieg, o zbliżonej dynamice zmian siły w funkcji odkształcenia. Wnioski 1. Wytrzymałość łodyg na zginanie, ściskanie i cięcie zmniejszała się wraz z wysokością rośliny. 2. W strefie ścinania roślin, na wysokości około 10 cm od podłoża, łodygi miały najmniejszą podatność na zginanie, stawiają największe opory przy przecinaniu i ściskaniu, gdyż są najbardziej zdrewniałe. 3. Siły potrzebne do zginania, ściskania oraz ścinania łodyg rosną wraz ze spadkiem wilgotności rośliny, gdyż wraz ze zmniejszaniem się wilgotności zwiększa się udział tkanki włóknistej i zdrewniałej, które stawiają większy opór niż tkanka miękiszowa. 4. Z wyników badań można sformułować zalecenie iż najkorzystniejszym terminem do obróbki materiału roślinnego jest okres bezpośrednio po zbiorze roślin ślazowca pensylwańskiego, kiedy mają one największą wilgotność. Produkowanie peletów lub brykietów może się odbywać dopiero po wstępnym wysuszeniu materiału roślinnego. Konieczne są jednak dodatkowe badania, z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na poszczególne operacje. Bibliografia 1. JANOWICZ L., 2007: Biomasa rolnicza na cele energetyczne. Agromechanika, 5: WOLIŃSKI J., WOLIŃSKA J., 2007: Ocena właściwości mechanicznych łodyg gryki odmian Hruszowska, Luba i Panda. Inżynieria Rolnicza, 7:

13 Joanna Antosiewicz, Piotr Borowski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ZNACZENIE OCENY PRACOWNIKÓW W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH PRZEDSIĘBIORSTWA Streszczenie Ocena pracy zajmuje główne miejsce w procesie zarządzania zasobami ludzkimi - odgrywa dużą rolę w procesach odnoszących się do kierowania ludźmi, a także przy tworzeniu warunków umożliwiających osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji zawodowej pracownika 1. Ułatwia też zdobycie wielu cennych informacji, które można wykorzystać w zarządzaniu personelem oraz służy menedżerom jako pomoc przy wyznaczaniu i kontrolowaniu realizacji celów. Przełożeni oceniają swoich pracowników, aby móc sprawnie zarządzać organizacją. Prawidłowa ocena pracownika jest trudna do przeprowadzenia. Jednak odpowiednio zaplanowany i starannie przygotowany system oceniania, może przynieść firmie i zatrudnionym w niej pracownikom wiele korzyści. Wykorzystuje się go w wielu fazach procesu kadrowego w przedsiębiorstwie. 2 Słowa kluczowe: zarządzanie personelem, ocena pracowników Wprowadzenie Ze zjawiskiem oceniania możemy się spotkać każdego dnia. Jest to proces bardzo powszechny, z którym człowiek styka się od najmłodszych lat 3. Opinie wydawane przez otoczenie wpływają na człowieka, kształtując jego wartości, zachowania w konkretnym środowisku oraz system wartości. Ocenianie wykorzystuje się również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W większości nowoczesnych firm do tego celu służą specjalnie zaprojektowane systemy oceny pracowników. Za jeden z najistotniejszych instrumentów polityki personalnej uważa się system okresowych ocen pracowniczych. Kwalifikacje pracowników to już nie tylko wykształcenie i staż pracy, ale 1 Z. Janowska, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2002, s J. Dzieńdziora, Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008, s E. Długosz Truszkowska, Ocenianie pracowników [w:] Zarządzanie pracownikami, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, AGH Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, s

14 także jednocześnie kilkanaście różnych kompetencji wymaganych przez pracodawców, którymi należy właściwie zarządzać. System ocen okresowych jest procesem, który pozwala na rzetelną analizę efektów pracy, potrzeb i potencjału rozwojowego pracowników niezbędną do właściwego planowania i prowadzenia działań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim 4. Do podstawowych składników tego uporządkowanego i przemyślanego zbioru należą: - cele oceniania, - zasady oceniania, - kryteria oceniania, - podmioty oceniania, - przedmiot oceniania, - metody i techniki oceniania, - częstotliwość oceniania, - procedury oceniania. Aby przyjęte założenia systemu przynosiły oczekiwane rezultaty i skutecznie realizowały jego cele, podczas konstruowania systemowej procedury należy pamiętać o zasadach skutecznego oceniania, mianowicie: precyzyjne określenia przedmiotu ocen, jasność kryteriów oceniania, obiektywizacja procesu oceniania, efektywność metody. Ocena pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi Ocena pracowników nie może być oceną osób ani też oceną moralną. Oceniane jest zachowanie, działania i ich skuteczność lub metody, formy zachowania czy wykonywania pewnych działań, nie formułuje się oceny dotyczącej człowieka. Oceny prowadzane regularnie, mające wszechstronny charakter najczęściej obarczone są mniejszym subiektywizmem i ukazują wizerunek pracownika ukształtowany przez dłuższy okres 5. Z tego też powodu są stosowane do realizowania bieżącej polityki kadrowej, najczęściej jako uzasadnienie przy podejmowaniu decyzji dotyczących awansów, zwolnień, przesunięć, kar dyscyplinarnych i różnego rodzaju nagród. Wyniki regularnej oceny są także punktem wyjścia przy planowaniu wynagrodzenia, zatrudnienia, karier i ścieżek rozwoju oraz umożliwiają prawidłowe wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności pracowników 6 4 T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Ocena okresowa pracowników [w:] Instrumenty zarządzania zasobem ludzkim w organizacji, pod red. M. Juchnowicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s Z. Ścibiorek, Zarządzanie Zasobami ludzkimi w praktyce, Agencja Reklamowo Usługowa PAT, Warszawa 2001, s J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, wyd. Difin, Warszawa 2007, s

15 Ocenianie ludzi może pełnić różne funkcje. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się funkcję: Informacyjną pracownik dostaje informacje na jakie aspekty swojej pracy powinien zwrócić większą uwagę, jakie są jego słabe strony a jakie posiada uzdolnienia, jak jest postrzegany przez współpracowników ( w tym także przełożonego). Ponadto może się dowiedzieć czy zostanie nagrodzony, czy ukarany. Funkcja ta jest ważna również dla przełożonego, gdyż pozwala na uzyskanie informacji o ilości i jakości posiadanego przez pracownika potencjału oraz na określenie czy nastąpił postęp czy regres w stosunku do stanu poprzedniego. 7 Motywacyjną motywacja jako mechanizm psychologiczny stanowi wewnętrzny potencjał człowieka, od którego zależy możliwość i kierunek jego aktywności prowadzący do osiągnięcia określonego celu. 8 Jest także niezbędnym warunkiem efektywnej i harmonijnej pracy ludzi oraz zespołów. 9 Ocena uwzględnia trud włożony przez pracownika w uzyskanie pozytywnych efektów pracy i zachęca do dalszego podejmowania wysiłku i osiągania wysokich ocen. Jest to szczególnie widoczne gdy ocena jest powiązana z gratyfikacją materialną (podwyżka, premia) lub pozamaterialną (szkolenie, planowanie kariery). Decyzyjną ułatwia podjęcie decyzji dotyczących wynagrodzeń, premii, szkoleń. Pomaga przy planowaniu awansów, ale także przy ewentualnej degradacji. Metody oceny pracowników Metoda przeprowadzania ocen pracowników udziela informacji w jaki sposób dokonuje się oceny i jest pojmowana jako uporządkowany sposób postępowania, który jest zgodny z przyjętymi przez firmę celami, zasadami i kryteriami ocen. 10 Od jej odpowiedniego wyboru może zależeć nastawienie psychologiczne pracowników do procesu oceniania, a także możliwość obiektywnej oceny 11 W literaturze opisanych jest wiele metod oceniania. Różnią się one między sobą pod względem oferowanych rezultatów, mechanizmu dokonywa- 7 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s L. Kozioł, Motywowanie w pracy, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2002, s Ewelina Krok, Zarządzanie Zespołami, wyd. Helion, Gliwice 2008, s A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników [w:]zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2007, s J. Budka, System ocen pracowniczych [w:] Motywowanie w przedsiębiorstwie, pod red. Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s

16 nia ocen, możliwości wyeliminowania problemów, które się mogą ewentualnie pojawić. Różna jest też łatwość ich stosowania oraz zainteresowanie ze strony osób projektujących systemy ocen a także tych, którzy je stosują. Metody relatywne Metody relatywne charakteryzują się tym, że poszczególni pracownicy są porównywani między sobą. Najczęściej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, spośród relatywnych metod, do procedury oceniania wykorzystuje się tworzenie rankingów, metodę porównywania parami, czy też rozkład normalny. Dokonywanie oceny tymi metodami stosuje się najczęściej w organizacjach opierających się na modelu sita, którego założeniem jest motywacyjna rola rywalizacji i konkurencji. a. Ranking Ranking sporządzany jest przez bezpośrednich przełożonych po dokonaniu oceny pracowników. Metoda polega na uszeregowaniu pracowników od najlepszego do najgorszego. Nie dopuszcza się w niej miejsc (ocen) remisowych. 12 Listy rankingowe powstają w oparciu o ustalone wcześniej kryterium (powinno być mierzalne), którym może być na przykład wydajność pracy, jakość pracy czy niezawodność pracownika. W praktyce przełożeni podczas oceny stosują kilka kryteriów. Na koniec oceny cząstkowe łączone są w całość tworząc finałowy ranking. 13 Niektórzy uważają, że tą metodę powinno stosować się do mało licznych zespołów pracowniczych, które dodatkowo mają zbliżoną liczebność. Jest to motywowane tym, że przy tworzeniu zestawień grupowych powstałby problem w przypadku, gdy porównywałoby się pracownika, który zajął na przykład pozycję szóstą w dziale dziesięcioosobowy z tym, który zajął tą samą lokatę w zespole pięćdziesięcioosobowym. 14 Najłatwiejszym sposobem tworzenia rankingów jest wybranie spośród wszystkich ocenianych osób tej najlepszej, zasługującej na pierwsze miejsce i najgorszej, która zajmie pozycję ostatnią. Następnie z pozostałej grupy znowu wybiera się tych, którzy zasługują na lokatę najwyższą i najniższą (otrzymuje się miejsce drugie i przedostatnie). W ten sposób powinno się postępować się do końca. b. Metoda rozkładu normalnego 12 S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004, s M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, op. cit., s

17 Metoda rozkładu normalnego jest nazywaną również metodą wymuszonego rozkładu. Związana jest ona z prawem statystyki mówiącym o tym, że rozkład cechy w populacji jest stały (charakteryzuje się rozkładem normalnym). Oceniający przyporządkowuje każdego pracownika do przedziału, w którym się mieści ze względu na ocenianą cechę (kryterium). Efektem tego jest otrzymanie klasyfikacji, w której spośród całej populacji po 10% stanowią osoby ocenione najwyżej i najniżej, po 20% zajmują zarówno pracownicy oceniani powyżej średniej jak i poniżej niej, natomiast pozostałe 40% to ci, którzy otrzymali ocenę średnią. Metody absolutne Metody absolutne mają największe zastosowanie w organizacjach, które traktują swoich pracowników jako kapitał, w który warto i należy inwestować (model kapitału ludzkiego polityki personalnej). W odróżnieniu do metod relatywnych, metody absolutne nie polegają na ocenianiu osób między sobą, a sprowadzają się do porównywania wyników uzyskanych przez pracowników z ustalonymi standardami, które mogą być związane na przykład z terminowością wykonania określonych zadań, jakością pracy, czasem pracy. Do najbardziej powszechnych metod absolutnych należą: ilościowe standardy pracy, punktowe skale ocen, skale ważone, ocena opisowa, metoda zdarzeń krytycznych, skale kwalifikacyjne, testy, skale behawioralne. a. Punktowa skala ocen Punktowe skale ocen są bardzo rozpowszechnione w przedsiębiorstwach 15. Pozwalają one na wartościowanie stopnia natężenia danego kryterium (istotnej cechy, jaką może być: kreatywność, zdolności poznawcze, punktualność, obowiązkowość) u ocenianego pracownika. Przełożony ocenia podwładnego poprzez przypisanie do każdego kryterium pewnej ilości punktów, które charakteryzują sposób pracy pracownika. Metodą ta jest łatwa i nie zabiera dużo czasu 16. Tematem do dyskusji jest jedynie liczba stopni, które powinna posiadać skala ocen. W tej kwestii zdania są podzielone. Jedni uważają, że skala powinna być nieparzysta. Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest możliwość wystawienia oceny środkowej w przypadku, gdy przełożony ma do czynienia z przeciętnym pracownikiem. Najczęściej stosuje się skale pięciopunktowe, choć pojawiają się też takie, które mają 7 lub 9 stopni. 15 T. Wach, Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1997, s M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, op. cit., s

18 b. Skale ważone Metoda ta jest podobna do punktowej skali ocen. Różnica polega jedynie na tym, że każde kryterium stosowane w ocenie ma przypisaną tzw. wagę, w zależności od tego, jakie znaczenie ma dana cecha dla całościowej oceny pracownika. 17 Osoby zajmujące się kontrolą systemów ocen doradzają, aby przy korzystaniu z tej metody przełożony nie znał wag, które zostały przypisane poszczególnym kryteriom. 18 Skale ważone dzięki temu, że uwzględniają ważność poszczególnych kryteriów mają większą liczbę zwolenników niż zwykłe skale punktowe. Ponad to metoda jest łatwa i prosta w stosowaniu. Umożliwia również porównywanie wyników osiągniętych przez poszczególnych ocenianych. 19 c. Ocena opisowa Ocena opisowa swoją formą wykazuje podobieństwo do ankiety, która zawiera pytania otwarte. Aby metoda ta była skuteczna, wymaga się, żeby przełożony pisemnie w sposób wyczerpujący i zgodny z prawdą odpowiedział na zawarte w arkuszu zagadnienia. Pytania mogą się odnosić do różnych zagadnień powiązanych z pracownikiem i jego pracą. W dużej mierze obejmują jednak tematy dotyczące efektów pracy jakie osiąga oceniana osoba. 20 Należy pamiętać aby opis był jasno sformułowany, tylko wtedy przyniesie korzyści i możliwość wyciągnięcia wniosków. Do przykładowych pytań stosowanych w formularzach opisowych należą: jakie są mocne i słabe strony ocenianego pracownika, jakie są przyczyny niedoskonałych wyników pracy, czy posiadane przez pracownika kwalifikacje nie stanowią bariery w osiąganiu wysokich efektów pracy 21, jak istotne jest zjawisko pogorszenia wyników pracy dla całokształtu oceny pracownika, które z cech negatywnych pracownikach są niepożądane na stanowisku, na którym jest obsadzony. 22 Taka metoda oceny wymaga od przełożonego pewnego zaangażowania. Zmusza bowiem do dokładnego rozważania zapisywanych słów. Wystawiona ocena musi z czegoś wynikać i w razie konieczności trzeba ją 17 R. Walkowiak, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wyd. "Dom organizatora", Toruń 2007, s M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, op. cit., s M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, op. cit., s A. Pocztowski, op. cit., s M. Juchnowicz, E.Smyk, Ocena pracy i pracowników [w:] Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2003, s E. Długosz Truszkowska, Ocenianie pracowników [w:] Zarządzanie pracownikami, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, AGH Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, s

19 umieć obronić faktami. Ważne zatem jest aby pracodawca posiadał pewną wprawę i umiejętność w sporządzaniu sumiennych opisów, które będą wiernie odzwierciedlać rzeczywistość. Nie można też dopuścić do sytuacji, w której wyniki oceny były odbiciem zdolności epickich autora (oceniającego). 23 Metody i techniki kompleksowe O metodach kompleksowych możemy mówić w przypadku, gdy stosowane w firmach systemy oceniania są dobrze rozwinięte i wykorzystują więcej niż jedną metodę oceny pracownika. W grupie najbardziej rozpowszechnionych znalazły się arkusze ocen, portfolio personalne, Zarządzanie przez Cele, Metoda 360, a także Assessment Centre. Okresowa i kompleksowa ocena pracowników przeprowadzana jest w celu określenia : Potencjału zawodowego pracowników, Planowania długofalowych działań rozwojowych, Ustalenia polityki doboru kadr, Przygotowania planów doskonalenia i przygotowania zawodowego Wszystkie te działania mają zapewnić optymalizację realizowania celów firmy. a. Portfolio personalne Metoda portfolio personalne odnosi się do bostońskiej metody (macierz BCG), która umożliwia ocenę przedsiębiorstwa pod kątem jego rozwoju oraz pozycji strategicznej na rynku. W przypadku oceniania podwładnych mówi się o grupowaniu pracowników w ramach czterech grup ze względu na dwa istotne w zarządzaniu zasobami ludzkimi kryteria: efekty (rezultaty) pracy jakie osiągają oceniani możliwości rozwojowe, które określa się mianem potencjału rozwojowego. Taka klasyfikacja pracowników umożliwia ich ocenianie w odniesieniu do przeszłości (pod kątem dotychczasowego zachowania i zaangażowania), a także do przyszłości, czyli ewentualnych możliwości rozwoju. 24 b. Model 360º Metoda ta została opracowana i wprowadzona przez amerykanów. W Europie rozpowszechniły ją filie amerykańskich przedsiębiorstw, dokonując przed wprowadzeniem na grunt europejski adaptacji kulturowych S. P. Robbins, op. cit., s J.Penc, Kreatywne kierowanie, op. cit., s J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia III Ocena pracownika Procedury zmierzające do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystania informacji uzyskanych od pracowników i

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 327-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl DIN 327-B K D [e8] d [h8] I I 1 L 6 6 8 36 52 7 10 10 40 60 8 10 11 40 61 9 10 11 40 61 10 10 13 40 63 11 12 13 45 70 12 12 16 45 73 14 12

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik Ocena efektywności pracy Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Kształtowanie kadry kierowniczej Developing of management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PODCZAS ROZDRABNIANIA BIOMASY ROŚLINNEJ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PODCZAS ROZDRABNIANIA BIOMASY ROŚLINNEJ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PODCZAS ROZDRABNIANIA BIOMASY ROŚLINNEJ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Andrzej Zuchniarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Model procesu kierowania PLANOWANIE. Proces GZL w organizacji PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH. Adam Baszyński Ocena pracy i zachowań pracowniczych

Model procesu kierowania PLANOWANIE. Proces GZL w organizacji PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH. Adam Baszyński Ocena pracy i zachowań pracowniczych Model procesu kierowania PLANOWANIE KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE Ocena pracowników w zarządzaniu kadrami sobota, 10 października 2009r. PRZEWODZENIE Proces GZL w organizacji PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OCENA ENERGETYCZNA PROCESU ZAGĘSZCZANIA WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH W BRYKIECIARCE ŚLIMAKOWEJ*

OCENA ENERGETYCZNA PROCESU ZAGĘSZCZANIA WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH W BRYKIECIARCE ŚLIMAKOWEJ* Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA ENERGETYCZNA PROCESU ZAGĘSZCZANIA WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH W BRYKIECIARCE ŚLIMAKOWEJ* Ignacy Niedziółka Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Inżynieria Rolnicza 9(107)/08 OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Andrzej Zuchniarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W DOSKONALENIU JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W DOSKONALENIU JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE Joanna Wierzowiecka Akademia Morska w Gdyni ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W DOSKONALENIU JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE Jednym z wymagań stawianych systemom

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl ZARZĄDZANIE PRACĄ WWW.placet.com.pl Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA ...... (nazwa jednostki organizacyjnej (miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA za okres od do I. DANE PERSONALNE OPINIOWANEGO nr PESEL nazwisko i imię imię ojca stopień data mianowania

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH

ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH Małgorzata Szerszunowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH Wprowadzenie Statystyczna kontrola jakości ma na celu doskonalenie procesu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Adam J. Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014 r. REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo